Naujienos / lrytas.lt
Išplėstinė paieška >>
50. Astrologams turėtų tirtėt kojos
2013-05-15 17:33
IP: 62.212.204.44
 
 

"Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė. Kaip esate girdėję, jog ateis Antikristas, tai dabar pasirodė daug antikristų. Iš to mes sprendžiame, jog atėjo valanda paskutinė. 19 Jie yra išėję iš mūsų, tačiau nebuvo mūsiškiai.--- PAGAL KALBAS NE MŪSIŠKIAI.--- ANTIKRISTAI GALI BŪTI ŽMONĖS,KURIE DIRBA MAGIJOJE,RAŠO ŠVENTI RAŠTAI Vietoj Dievo magija, okultizmas(astrologija),ezoterika ,aumai. Dieviškojo Apreiškimo vietoje siūloma magija ir okultizmas, parapsichologiniai užsiėmimai bei mokymai. Antikristai – tai žmonės, kurie patys to nežinodami, o kiti sąmoningai leidžiasi piktojo veikiami. Tai tie, kurių „tėvas – velnias“ (Jn 8, 44), kaip ir Kaino, „kuris buvo iš piktojo“ (1 Jn 3, 12). Apsėdimų ir su tuo pasireiškiančių akivaizdžių sveikatos sutrikimų (depresija, košmarai) plitimas. Yra ir nepasireiškiančių išoriškai, tokių kaip Judo. Apsėdimų daugėja, o egzorcistų mažėja. „Žinai Antikristo požymius – ne tik pats juos atsimink, bet ir visiems pasakyk neslėpdamas.“[50] Pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš melagingo pranašo burnos išeinant tris netyrąsias dvasias, tarytum varles. O tai yra demonų dvasios“ (Apr 16, 13). Mėgdžiojama Dieviškoji Trejybė. O tos dvasios yra velnias, Antikristas ir melagingas pranašas. Visų trijų dvasių galas vienodas: „velnias buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas“ (Apr 20, 10). Nemėgs tiesos, nes tuomet reikėtų pripažinti, jog Kristus yra Viešpats, o jis pažįsta ne tiesos Dvasią, bet „klaidos dvasią“ (1 Jn 4, 6). Antikristas bus tiek patrauklus, tiek atitiks pasaulio laikmečio dvasią, kad dauguma žmonių net nesupras, jog jie parado savo krikščionybę ir nusilenkė jam. Jis visiems sakys tai, ką jie nori išgirsti. Jis nekalbės apie nuodėmę. Pasaulio pabaigos ženklai mums duoti tam, kad antikristų nepriimtume už Antikristą, o Antikristo – už Kristų. Kadangi Antikristas visame kame mėgdžioja Kristų, jo atėjimas nebus paslaptis krikščionims.


49. Man labiausia patikęs horoskopas
2013-05-15 17:32
IP: 62.212.204.44
1
 

Jaučiame pareigą dar kartą perspėti tikinčiuosius, kad tiek ypatingų antgamtinių galių prisiskyrimas sau ir mėginimas jomis veikti kitus, tiek lengvatikystė, naudojimasis magų „paslaugomis“ yra sunki nuodėmė. Katalikų Bažnyčios Katekizmas aiškiai sako: „Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones, o drauge padaryti sau palankias paslaptingas jėgas. Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe ir mylinčios Dievo baimės kupina, vien Jam priklausoma mūsų pagarba“ (2116). „Bet kokia magija ar žyniavimas, kuriais norima sau pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų, ir įgyti antgamtinės galios kitiems žmonėms – nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas prieš religingumo dorybę“ (2117). Norime persergėti tuos, kurie sako, kad netiki astrologija, pranašystėmis, magija ir tik pramogauja, skaitydami horoskopus ar eidami išsiburti. Tai lengvabūdiškas santykis su nuodėme, kuris anksčiau ar vėliau ima kelti pavojų sielos išganymui. Nors iš pradžių horoskopai, amuletai ar feng šui taisyklės gali atrodyti tik nekaltas pasilinksminimas, bet nejučia tie dalykai tampa artimi, svarbūs, įsitvirtina ir sieloje, ir pasąmonėje. Jie atitraukia žmogaus dėmesį nuo Dievo veiklos galybės, kyla pavojus atverti kelią Dievui priešingų dvasių pasireiškimui. Mūsų pasaulyje nuolat vyksta kova tarp gėrio ir blogio. Šėtonas, jo darbai yra skaudi realybė – niekas negali pasakyti, kada priartėjama prie slenksčio, už kurio žmogus patenka į demonų rankas. Turime žvelgti tiesai į akis – yra nemažai katalikų, net nuolat pamaldas lankančių žmonių, kurie naudojasi burtininkų paslaugomis ir seka okultiniais mokymais. Tai didelis iššūkis ir rimtas išbandymas visiems sąmoningiems krikščionims, bendruomenėms ir jų dvasiniams vadovams kunigams, katechetams ir katalikų žiniasklaidai. Nevenkime svarstyti šių dalykų, atmeskime manipuliavimą „energijos“ sąvoka, aiškiai kalbėkime apie tai, kuo skiriasi evangeliniai stebuklai nuo magų ir ekstrasensų veiklos. Su dar didesniu apdairumu vertinkime piligrimystes ir kitas pamaldumo formas, kurios kreipia tikinčiųjų dėmesį į Bažnyčios nepripažintus apsireiškimus bei stebuklus. O pirmiausia – liudykime visišką pasitikėjimą Dievo Gailestingumu, idant nuklydusiems, susipainiojusiems, pasimetusiems mūsų broliams būtų aiškiai rodomas tikrasis kelias ir tikroji šviesa.


48. turbūt įdomu
2013-05-15 17:31
IP: 62.212.204.44
 
 

nemažai drukavidlos stepo kalakutui, supras jis ar ne, neaišku.


47. Antikristas galanda dantis, kas ką prarys per okultistus( astrologus)
2013-05-07 08:36
IP: 188.69.227.158
1
 

"Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė. Kaip esate girdėję, jog ateis Antikristas, tai dabar pasirodė daug antikristų. Iš to mes sprendžiame, jog atėjo valanda paskutinė. 19 Jie yra išėję iš mūsų, tačiau nebuvo mūsiškiai.--- PAGAL KALBAS NE MŪSIŠKIAI.--- ANTIKRISTAI GALI BŪTI ŽMONĖS,KURIE DIRBA MAGIJOJE,RAŠO ŠVENTI RAŠTAI Vietoj Dievo magija, okultizmas(astrologija),ezoterika ,aumai. Dieviškojo Apreiškimo vietoje siūloma magija ir okultizmas, parapsichologiniai užsiėmimai bei mokymai. Antikristai – tai žmonės, kurie patys to nežinodami, o kiti sąmoningai leidžiasi piktojo veikiami. Tai tie, kurių „tėvas – velnias“ (Jn 8, 44), kaip ir Kaino, „kuris buvo iš piktojo“ (1 Jn 3, 12). Apsėdimų ir su tuo pasireiškiančių akivaizdžių sveikatos sutrikimų (depresija, košmarai) plitimas. Yra ir nepasireiškiančių išoriškai, tokių kaip Judo. Apsėdimų daugėja, o egzorcistų mažėja. „Žinai Antikristo požymius – ne tik pats juos atsimink, bet ir visiems pasakyk neslėpdamas.“[50] Pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš melagingo pranašo burnos išeinant tris netyrąsias dvasias, tarytum varles. O tai yra demonų dvasios“ (Apr 16, 13). Mėgdžiojama Dieviškoji Trejybė. O tos dvasios yra velnias, Antikristas ir melagingas pranašas. Visų trijų dvasių galas vienodas: „velnias buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas“ (Apr 20, 10). Nemėgs tiesos, nes tuomet reikėtų pripažinti, jog Kristus yra Viešpats, o jis pažįsta ne tiesos Dvasią, bet „klaidos dvasią“ (1 Jn 4, 6). Antikristas bus tiek patrauklus, tiek atitiks pasaulio laikmečio dvasią, kad dauguma žmonių net nesupras, jog jie parado savo krikščionybę ir nusilenkė jam. Jis visiems sakys tai, ką jie nori išgirsti. Jis nekalbės apie nuodėmę. Pasaulio pabaigos ženklai mums duoti tam, kad antikristų nepriimtume už Antikristą, o Antikristo – už Kristų. Kadangi Antikristas visame kame mėgdžioja Kristų, jo atėjimas nebus paslaptis krikščionims.


46. Mokslininkas liudija apie TAMSOS PASAULĮ,kuriam priklauso raganos
2013-05-07 08:35
IP: 188.69.227.158
1
 

Man jokie psichologai nebūtų galėję padėti toje tamsioje situacijoje. Vyko karas tarp tamsios ir šviesios pusių. Yra dvasinis pasaulis ir yra mūsų mintys, kurios ne visada yra mūsų. Tamsioji pusė visuomet prisistato, kai žmogus yra sunkioje ar net beviltiškoje padėtyje. Tamsioji pusė yra tikra ir ji traukia savo aukas pas save kaip magnetas. Ir daugelis savižudžių tam potraukiui pasiduoda, nes nėra dvasiškai pasiruošę priešintis. Aš – ne vienintelis, kuris esu tai patyręs. Ir aš nesu vienintelis, kuris žino, kad tamsioji pusė yra tikra ir gyva. Paklauskite tų, kurie gulagus ir holokaustus pergyveno. Paklauskite „death“ metalistų, raganų ir kitų šėtono garbintojų. Paklauskite Tedo Bundy, kuris nužudė 30 merginų Amerikoje. Jis atidarė savo sielos duris tamsiajai pusei ir kai žudė, jautėsi lyg ne jis tai darytų. Prieš mirdamas elektros kėdėje Floridos valstijoje, jis papasakojo visą savo gyvenimo istoriją garsiam Amerikos psichologui Dr. Jamesui Dobsonui. T. Bundy norėjo perspėti žmones, kad tamsioji pusė nepastebimai užvaldo sielą ir protą pornografijos, alkoholio pagalba ir tada perima gyvenimo vairą į savo rankas. Tik šių laikų „intelektualai“ nebetiki, kad tamsioji pusė yra tikra ir kad jos įtaka yra nežmoniškai didelė. Rašytojas ir Oksfordo universiteto profesorius J.R.R. Tolkinas suprato, kad gyvenimas yra nesibaigiantis karas tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsos. Garsusis Amerikos psichoterapeutas M. Scottas Peckas, kurio knygos pardavinėjamos visame pasaulyje, yra sakęs, kad „kiekvieno individo prote ir sieloje vyksta karas tarp gėrio ir blogio ir vienas iš jų laimi“. Gaila, kad dauguma žmonių šio principo nesupranta ir nenori apie tai galvoti. Yra gyvenimas po mirties ir visi būsime surikiuoti į dvi grupes. Kurioje grupėje mes stovėsime priklausys nuo to, kuriai pusei atidavėme savo sielą: šviesiajai arba tamsiajai. Gaila, kad nėra vidurinės – pilkos zonos. Tik Dievas žino, kurioje pusėje mes stovėsime.


45. OKULTISTŲ MOKYMAI PRIVEDA ŽMONES IKI" STOGO NUČIUOŽIMO
2013-05-07 08:20
IP: 188.69.226.52
1
 

Teko matyti ne vienąkart, sutikti žmogelių, kurie nukentėjo nuo okultistų: pradėjo girdėti balsus, matyti baisuoklius, velnius, jautė garsus ausyse, lyg morzės abecėlė, pyktis užeidavo, neapykanta Dievui, nors iki to buvo tikintys,pradėjo domėtis visokiais iškrypimais ir t.t. Kai kurie po susitikimų su okultistais, ypač jų apmokymų, pateko į psichiatrines ligonines. Čia rašančių, matosi, kad turi panašių problemų, kitiems siūlo gydytis, nes patys matyt gydosi. Gaila, kad taip nėra žmonės apsaugoti įstatymais, jog gautų kokias nors kompensacijas po tokių intervencijų, vėliau jų tapusio neprognozuojamo elgesio. Egzorcistai tokių šimtus kasdien išklauso telefonu arba susitinka, jei jie nori grįžti atgal pas Dievą per Šventua Sakramentus.--- DIDESNĖS NĖRA,KAIP ŠI NUODĖMĖ ASTROLOGIJOJE,EZOTERIZME,MAGIJOJE. DIDESNĖS NĖRA,KAIP ŠI NUODĖMĖ ASTROLOGIJOJE PIRMOJI IR DIDŽIAUSIA NUODĖMĖ ŽMONĖMS,KURI GALIOJA IKI ŠIŲ DIENŲ: Dievo Tėvo perspėjimas dar iki Kristaus, kuris galioja dabar : Šventajame rašte rašoma Dievas sako: „O bailiams, neištikimiesiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21, 8 ) Žmonės visais laikais siekė sužinoti ateitį. Retas kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias „žaidimas“ adata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas pes Sekmines, Jonines ar Kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno. Gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundė kreiptis į ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo.----------------- ŠIMTAPROCENTINĖ BIBLINĖ TIESA BURTININKAVIMAS - PASAULIO NUODAI. Pirmasis vardas, kurį randame Biblijoje, nurodant demonų pasaulio atstovą, kaip visi žinome, yra Žaltys , senoji Gyvatė, didysis Slibinas, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kaip jį pristato Apokalipsė. Gyvatė hebrajų kalboje yra nahash, šiuo vardu nurodomas tiek šliaužiantis gyvūnas, tiek magijos praktika. Tik kirčio vieta tariant žodį skirtinga: nahash = “būrimas”; išvestinis žodis nihesh reiškia “praktikuoti burtus”. Be to, hebrajų kalboje yra ir daugiau žodžių, reiškiančių gyvatę, pavyzdžiui, saraf (saraf = deginantis, iš jo ir „serafinas”) ir tannim (Septuagintoje ir Vulgatoje išverstas kaip Didysis Drakonas, kaip matysime toliau). Grįžtant prie mūsų žodžio, lhsh reiškia šnypštimą, kurį gyvatė išleidžia prieš puldama, bet taip pat ir tylų šnabždėjimą, kuriuo kerėtojas užburia žmones ir gyvūnus, pagaliau vartojamas ir nurodant pačius kerus bei burtininko sugebėjimus, kaip pavyzdžiui TM Ps 58,5-6: “Jų nuodai – kaip nuodai gyvačių, kaip kurčiõs, ausis užsikimšusios angies, kuri nebegirdi kerėtojų balso ar įgudusio gyvačių žavėtojo kerų”


44. TIK APLENKDAMI OKULTISTUS ASTROLOGUS - LIKSIME DIEVO MALONĖJE
2013-04-28 08:39
IP: 62.212.204.69
 
-1

Horoskopai sudaromi tiesiog iš lubų tinka kiekvienam.Pasakoja: Ir nors tikėjimo apibrėžti moksliniais terminais neįmanoma, vis dėlto psichologus visada masino išsiaiškinti, kodėl astrologija tokia populiari net šiame technikos amžiuje. Vieną įdomiausių tyrimų šia tema atliko psichologas Bertramas R. Foreris. Psichologas davė atlikti savo studentams asmenybės testą. O paskui, nekreipdamas jokio dėmesio į šio rezultatus, išdalijo visiems tokį pat įvertinimą, surankiotą po gabaliuką iš įvairių horoskopų: „Tu nori patikti žmonėms ir kelti jų susižavėjimą, tačiau esi savikritiškas. Nors ir turi keletą silpnybių, tačiau iš esmės gali jas kompensuoti. Tu turi gana daug neišnaudotų gabumų, kurie galėtų būti tau naudingi ir suteikti pranašumą. Santūrus ir drausmingas iš išorės, bet jautiesi neramus ir nesaugus. Kartais rimtai abejoji, ar priėmei teisingą sprendimą. Nori tam tikros kaitos ir įvairumo, bet tave stabdantys apribojimai kelia tau nepasitenkinimą. Didžiuojiesi savimi kaip savarankiškai mąstančiu žmogumi ir nepriimi kitų žmonių teiginių, jei trūksta įrodymų. Manai, kad neišmintinga būti pernelyg atviram su kitais žmonėmis. Kartais esi ekstravertas – draugiškas ir bendraujantis, bet kartais būni intravertas – atsargus ir apdairus. Kai kurie tavo siekiai ir troškimai yra nelabai realūs.“ Studentai, taikydami 5 balų sistemą, turėjo įvertinti, kiek tikslus yra šis apibūdinimas. Ir ką gi – tikslumo vidurkis buvo net 4,26 balo (maždaug 84 proc.). Jei netingite, atlikite šį eksperimentą su savo draugais. Paprašykite, kad jie pasakytų tikslią savo gimimo datą, o paskui pateikite šią „astrologinę“ charakteristiką, neva apskaičiuotą naudojantis naujausia kompiuterine programa. Pastebėta, kad tikėjimas įvertinimo tikslumu itin padidėja, jei asmuo tiki, jog tai skirta konkrečiai jam; jei vertintojas tiriamajam yra autoritetas (štai kodėl garsus astrologas geriau nei pradedantis); jei įvertinime vyrauja teigiami dalykai.


43. nuo raganų , horoskopams priklausomybių išvaduos
2013-04-27 18:56
IP: 188.69.224.122
1
-1

LIETUVOS DVASININKŲ TIK KELI LIŪDIJIMAI APIE OKULTISTŲ, EZOTERIKŲ,PARAPSICHOLOGŲ,RAGANŲ(IŲ) SUKELTUS PAVOJUS: KUNIGAI,EGZORCISTAI GELBĖJA ŽMONES NUO OKULTIZMO POVEIKIO PASEKMIŲ: V.Rudzinskas pataria laisvintis nuo tokios magijos "Ypač kai susiduriame su prakeikimu, užkalbėjimu, spiritizmu, burtais. Ar tai egzistuoja? Žinoma. Išsivaduoti padeda speciali užtarimo malda, tik to nevalia painioti su egzorcizmu." Liudija kunigas A K " Būna, ateina žmonės, nukentėję nuo įvairių raganų, užkalbėtojų, tada mes jiems duodame visiškai kitokio „dvasinio maisto“. "Prieš penkerius metus įsigaliojo Visuomenės informavimo įstatymo pataisos, kurios skelbė, kad viešosios informacijos rengėjai „neturi sudaryti įspūdžio, kad astrologai, chiromantai, ekstrasensai, bioenergetikai gali teikti patarimus dėl ateities, sveikatos, pinigų“ rašo T.Viluckas. Šventajame rašte rašoma Dievas sako: „O bailiams, neištikimiesiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21, 8 ) Žmonės visais laikais siekė sužinoti ateitį. Retas kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias „žaidimas“ adata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas pes Sekmines, Jonines ar Kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno. Gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundė kreiptis į ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo. Skyrlyje išplėstinė paieška. Įveskite LR žodį Valkauskas , surasite tai, išgirsite gyvai: Kunigas egzorcistas nespėja iš žmonių varyti demonų — kasdien jis sulaukia 60 skambučių Nuo senų senovės žmones domindavo, kas nutiks ateityje. Jie tikėdavo velnio apsėdimais ir būrėjų pranašystėmis. Ateities spėjimai ir velnio išvarymai vyksta ir šiandien, o į būrėjus ir egzorcistus kreipiasi toli gražu ne kaimo tamsuoliai. Kaip pasakoja garsus egzorcitas Arnoldas Valkauskas, su prašymais iš jų išvaryti velnią kreipiasi vis daugiau žmonių. Kunigas prisipažįsta nesitikėjęs, kad darbo bus tiek daug.== DLG == Kur gėris, ten ir blogis, kur šviesa, ten ir tamsa. Tai dvi skirtingos jėgos, kovojančios viena su kita. O kas tiki Biblija, žino, kad velnias iš tikrųjų buvo Dievo vienas aukščiausių angelų, tik pasididžiavo savo aukštu rangu ir sukilo prieš Dievą. Tada vyko danguje mūšis, sukilėliai angelai ir gerieji. Sukilėliai pralaimėjo ir Dievas juos nutrenkė į žemę, kur jie ir veisiasi, gadindami Dievo darbą kur tik gali. O didžiausias velnio melas, kuria pusė žmonijos tiki - kad jis neegzistuoja. Taigi gyvenkit ramiai, jo juk nėra...Gudrus žaltys === XX ir XXI amziaus Lenino anukams=== Paziurekit youtube rusu k kaip atrodo apsestieji zmones, paziurekit kaip realiai atliekamos egzorcizmo apeigos ir manau praeis noras cia kliedet nesamones, kad piktos dvasios nera.


42. RAGANAVIMO DARBAI VEDA NUO DIEVO
2013-04-27 18:55
IP: 188.69.224.122
1
-1

Okultizmas praktikuojamas įvairiomis formomis: 1. Ateities burimas (pranašavimas) – neteisėtas žinių apie ateitį gavimas. Mediumas yra tiesioginėje piktųjų dvasių įtakoje; 2. Lemties būrimas – ženklų aiškinimas; 3. Raganavimas – burtai per okultines formules, užkeikimus ir mistinius užkalbėjimus; 4. Astrologija – pagoniškas ateities spėjimas dievinant žvaigždes, naudojant dvylika zodiako ženklų ir horoskopus, pagrįstus žmogaus gimimo momentu; 5. Psichometrija – žmogaus būdo bruožų, charakterio nustatymas per daiktus, kuriuos jis naudoja, arba drabužius, kuriuos jis vilki; 6. Telekinezė – daiktų judinimas per atstumą be matomos ar apčiuopiamos priežasties; 7. Burtų lazdelė (virgulė) – paslėptų objektų: vandens, naftos, mineralų ieškojimas, naudojant dvišakę lazdelę. Nuoroda į Ezechielio 8:17, kaip „laiko panosėje šakeles“; 8. Kerėjimas – okultizmo forma, kelianti didžiausią pavojų šiais laikais; Kreipiasi į Dievą. Kurį? Beje, šios srities „specialistai“, atlikdami savo ritualus, teigia, kad kreipiasi į Dievą, kad turi Dievo dovaną nuspėti ateitį ir pan. Tuomet iškyla klausimas, ar Dievas gali prieštarauti pats sau ar keisti savo nuomonę? Ekumeninėje Biblijoje (be religinės pakraipos skirtoje visiems krikščioniams) teigiama: „Būrimai, ženklų aiškinimas ir sapnai yra niekai; ko tu jau tikiesi, tą protas ir pavaizduoja“ (Sir. 34,5). „Kaip žmogus, kuris gaudo šešėlį ar vejasi vėją, elgiesi tas, kas tiki sapnais. Kas matoma sapnuose, tai tik atspindys, atvaizdas veido, žiūrinčio į save patį“ (Sir. 34, 2-3). Šių dienų gyvenime sapnų aiškinimasis, aptarimas ne vienoje darbovietėje tapęs rytinio kavos gėrimo ritualo dalimi. Dažniausiai moterys susirinkusios linkusios aptarti, ką sapnavo, ką tai galėtų reikšti ir pan. „Dievas perspėjo savo tautą per Mozę: „Kai būsi žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duos, negarbink tų tautų stabų. Neaukok savo sūnaus ar dukters ant aukuro, neieškok patarimų pas žynius, ženklų aiškintojus ir burtininkus, žavėtojus, mirusių dvasių iššaukėjus, kerėtojus ir raganius. Viešpats smerkia visus tokius veiksmus, už tokius nusikaltimus Jis išnaikins tas tautas, prieš užimant tau tą kraštą. Nenusikalsk Viešpačiui, savo Dievui“ (Pakartoto Įstatymo knyga 18:9-13). Tuomet į kokį Dievą kreipiasi tie „specialistai“? Bet kokia spiritizmo ar okultizmo forma faktiškai yra bendravimas su demonais ir ieškojimas jų pagalbos vietoje Dievo, Jo Žodžio, vedimo ir paramos ieškojimo. Taigi, jei žmogus įsipainiojęs į okultizmą (pats užsiima ar propoguoja pas tokius lankydamasis), jo gyvenimas yra rimtame pavojuje. Šiandien pasaulyje yra du dvasinės ir antgamtinės pagalbos šaltiniai: tikrasis Dievas, pas kurį ateiti galima per maldą Jėzaus vardu, ir okultizmas, už kurio slepiasi demoniškos jėgos. Pasikliaudamas okultinėmis jėgomis, žmogus šaukiasi kito dievo – šio pasaulio dievaičio, melo tėvo, velnio, kuris naudoja horoskopus, būrimą kortomis, chiromantiją, būrimą arbatos tirščiais, Ouija lenteles, krištolinius rutulius, piramides.---


41. Egzorcistas V.Vaškelis pasakoja
2013-04-25 12:28
IP: 88.85.106.146
22
 

Bažnyčia-pederastų lizdas :)


40. Egzorcistas V.Vaškelis pasakoja apie okultizmo pavojus
2013-04-23 22:45
IP: 62.212.200.4
 
-15

Spiritizmas – tai mirusių asmenų dvasių iškvietimo seansai, kai joms užduodami klausimai ir laukiama atsakymų. Biblija ir Bažnyčios mokymas smerkia ir draudžia visokias spiritizmo atmainas, nes per spiritizmo seansą pasigirstantys įvairūs atsakymai gali būti ne tik kokie nors triukai ar įsikalbėjimai, bet ir keisti, paranormalūs reiškiniai, turintys sąsajų su tamsybių pasaulio jėgomis. Per tokį spiritizmo seansą gali įvykti blogiausia – pasireikšti tiesioginis piktųjų dvasių puolimas, dalyvaujantys asmenys rizikuoja susirgti neurozėmis, patirti kitų psichikos sutrikimų ar net būti demonų apsėsti. Taro kortas būrėjos naudoja ateities spėlionėms. Šios kortos priskirtinos prietarų sričiai ir savaime nesukelia piktojo veikimo. Vis dėlto tas, kas jomis buria, anksčiau ar vėliau tampa veikiamas okultinių jėgų ir neretai pasiduoda pagundai sukelti nežinomas galias, turinčias santykį su šio pasaulio kunigaikščiu (žr. Jn 12, 31). Domėjimasis horoskopais taip pat nėra nekaltas užsiėmimas, tai irgi priskiriama prie melagingų astrologinių ateities spėjimo būdų. Esama nemažai save vadinančių katalikais, deja, rytą pradedančių ne malda Aukščiausiajam, o klausimu: ką gi šiandien man pasakys horoskopas? Jei tai tęsiasi kasdien, toks žmogus net nebepastebi, jog horoskopų žinutės ne tik jo protą programuoja, bet ir jo širdį valdo bei pasąmonėje gilias šaknis iškeroja. Skaudžiausia, kad tikėjimas horoskopais visada mažina tikėjimą Dievu, nes tada atveriame savo širdis ne Jo veikimui, o horoskopų „išsipildymams“. Apibendrindamas patarčiau skaitytojams: jei prisimintumėte, kad jūsų namuose knygų lentynoje yra leidinių apie burtus, horoskopus, kortas, sapnų aiškinimą, ezoteriką, magiją, jei turite kažkokių amuletų, talismanų, įvairių „laimės“ pakabukų, akmenukų bei panašių „smulkmenų“, reikėtų juos visus sudeginti, suplėšyti ar suskaldyti ir išmesti į šlamštui skirtą vietą. Šio patarimo įvykdymas tepadeda suprasti, jog ne tik jūsų namai tapo dvasiškai šviesesni, bet ir jūsų širdyse jau nutrūko paskutinis siūlas, bent šiek tiek (galbūt praeityje) jus siejęs su tomis tamsos jėgomis, nuo kurių ir dabar kenčia tiek daug nebrandžių mūsų visuomenės narių, lengvapėdiškai apnuodytų okultinio pasaulio nuodais.


39. Egzorcistas V.Vaškelis pasakoja apie okultizmo pavojus
2013-04-23 22:44
IP: 62.212.200.4
1
-11

Kokį pavojų kelia būrimai, spiritizmas, Taro kortos, horoskopai? Kodėl ir kaip? Liežuvis neapsiverčia atsakyti kitaip, nei: „Didžiausią pavojų!“ Visos okultinės praktikos: būrimai iš Taro ir kitokių kortų, užkeikimai, spiritizmas, horoskopų skaitymas, ypač juodoji magija, kuria siekiama per atstumą užkerėti žmogų ar net jam sukelti ligas ir mirtį, ezoterika, bioenergetika ir spekuliacija ekstrasensiniais sugebėjimais, kerėjimas, šamanizmas ir pagaliau ateistinio bei teistinio krypčių satanizmas, atveriantis kelią šėtono veikimui, taip pat panašūs dalykai gali būti pavadinti magijos rūšimis. Iškart reikia pasakyti, jog ta magija, per kurią užmezgami kontaktai su okultinėmis blogio jėgomis ir jomis manipuliuojama, kad būtų padidintos visų įsitraukusių į ją asmenų galios, neturi nieko bendra su tokiais veiksmais kaip artistiniai triukai, pvz., atliekami iliuzionistų cirko patalpose. Šiuose vaidybiniuose magų pasirodymuose nėra jokių okultinio užtaiso elementų, todėl jie žiūrovams nekelia pavojaus. Tačiau magija, išreiškianti žmogaus ambicijas valdyti daiktus ir net asmenis visiškai atsiribojus nuo Dievo valios, visokia kaina siekti savo įgeidžių patenkinimo ir pakenkti kitiems atliekant tuos veiksmus, kuriuose slypi blogio dvasia, yra morališkai neteisėta. Todėl būrimas, kai būrėja iš kortų „programuoja“ patiklaus kliento ateitį, yra tuštybė ir šarlataniškumas, o asmuo, kuris į ją kreipiasi tikėdamas burtais, nusideda. Blogiausia, kai būrėjos, naudodamos kortas, praktikuoja magiją ir aiškiaregystę. Tuomet gali pasireikšti dar stipresnė piktųjų dvasių įtaka, šėtoniškais kerais apraizganti atėjusio išsiburti žmogaus dvasią ir gyvenimą. Tada jam reikia ne tik nuoširdžios atgailos ir Sutaikinimo sakramento dovanos, bet už jį taip pat meldžiamasi išlaisvinimo maldomis, o sunkesniu atveju nelaimėlį tenka gelbėti egzortais.


38. ŠVENTAS RAŠTAS APIE ANTIKRISTĄ IR JO VAIKUS ANTIKRISTUS
2013-04-23 18:28
IP: 62.212.204.74
2
-12

"Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė. Kaip esate girdėję, jog ateis Antikristas, tai dabar pasirodė daug antikristų. Iš to mes sprendžiame, jog atėjo valanda paskutinė. 19 Jie yra išėję iš mūsų, tačiau nebuvo mūsiškiai. Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai, jie būtų likę su mumis. Bet turėjo paaiškėti, jog ne visi yra mūsiškiai. 20 Jūs esate gavę Šventojo patepimą ir visi tai žinote. 21 Rašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos, bet todėl, kad pažįstate ją ir iš tiesos negali kilti joks melas. 22 Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Jėzų esant Mesiją? Tas yra ir Antikristas, nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų. 23 Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo. Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą. 24 Tepasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumyse, tada jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve. 25 Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, – amžinasis gyvenimas. 26 Aš tai parašiau apie tuos, kurie norėtų jus suklaidinti. 27 Dėl jūsų – Patepimas, kurį iš jo esate gavę, jumyse lieka, ir nereikia, kad jus kas nors mokytų, nes pats jo Patepimas moko jus visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės. 28 Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame, kad kai jis pasirodys, turėtume pasitikėjimą, ir kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti. 29 Jei žinote, kad jis teisus, tai žinokite, jogei kiekvienas, kuris daro teisybę, iš jo yra gimęs. " Taigi sutinkame daug netikrų pranašų, kurie žada viltį: pasveikti, sužinoti ateitį ir kt. O žmonės, kreipdamiesi į juos, samprotauja labai panašiai: kas čia blogo, jei gaunu gerus dalykus - sveikatą, viltį ir kt? Didelė iliuzija, jog galima gauti už tai nesumokant. O rizikuojama viskuo, t.y Dievo pažadu: " Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, – amžinasis gyvenimas". Tai yra daug daugiau, nei troškimo, kad man būtų gerai, patenkinimas. Dažnai, nesusipratimai kyla iš savo tikėjimo nepažinimo ar nesupratimo ką skelbia pirmas Dievo įsakymas. Tikinčiam į Jėzų Kristų, tikrai nieko netrūksta, kad dar reikėtų užsiminėti demoniškomis praktikomis. Ir tikėjimo prigimtis visiškai skirtinga, nei magijos. O Šv. Dvasios veikimas aiškus Bažnyčioje ir tai yra tiesos dvasia. Kvaila būtų galvoti, jog jinai veikia per okultizmą.:) Jn 4 Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. 2 Iš to pažinsite Dievo dvasią: kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo, 3 ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Tokia dvasia iš Antikristo, apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs. Jis jau dabar yra pasaulyje. 4 Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje. 5 Jie yra iš pasaulio, todėl kalba apie pasaulio reikalus, ir pasaulis jų klauso. 6 Mes esame iš Dievo. Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso, o kas ne iš Dievo – mūsų neklauso. Iš to mes pažįstame tiesos Dvasią ir klaidos dvasią.


37. NEI VIENAS OKULTISTAS( ASTROLOGAS) NEGALI PRETENDUOTI Į TAI,NES JĮ VALDO DEMONAI
2013-04-23 16:50
IP: 188.69.227.154
4
-11

TIKĖJIMO IR GYDYMO GALIĄ TURI TIK VIEŠPATS DIEVAS II Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai, jie būtų likę su mumis. Bet turėjo paaiškėti, jog ne visi yra mūsiškiai. 20 Jūs esate gavę Šventojo patepimą ir visi tai žinote.[i5] 21 Rašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos, bet todėl, kad pažįstate ją ir iš tiesos negali kilti joks melas. 22 Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Jėzų esant Mesiją? Tas yra ir Antikristas, nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų. 23 Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo. Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą. 24 Tepasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumyse, tada jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve. 25 Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, – amžinasis gyvenimas. 26 Aš tai parašiau apie tuos, kurie norėtų jus suklaidinti. 27 Dėl jūsų – Patepimas, kurį iš jo esate gavę, jumyse lieka, ir nereikia, kad jus kas nors mokytų, nes pats jo Patepimas moko jus visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės. 28 Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame, kad kai jis pasirodys, turėtume pasitikėjimą, ir kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti. 29 Jei žinote, kad jis teisus, tai žinokite, jogei kiekvienas, kuris daro teisybę, iš jo yra gimęs. " Taigi sutinkame daug netikrų pranašų, kurie žada viltį: pasveikti, sužinoti ateitį ir kt. O žmonės, kreipdamiesi į juos, samprotauja labai panašiai: kas čia blogo, jei gaunu gerus dalykus - sveikatą, viltį ir kt? Didelė iliuzija, jog galima gauti už tai nesumokant. O rizikuojama viskuo, t.y Dievo pažadu: " Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, – amžinasis gyvenimas". Tai yra daug daugiau, nei troškimo, kad man būtų gerai, patenkinimas. Dažnai, nesusipratimai kyla iš savo tikėjimo nepažinimo ar nesupratimo ką skelbia pirmas Dievo įsakymas. Tikinčiam į Jėzų Kristų, tikrai nieko netrūksta, kad dar reikėtų užsiminėti demoniškomis praktikomis. Ir tikėjimo prigimtis visiškai skirtinga, nei magijos. O Šv. Dvasios veikimas aiškus Bažnyčioje ir tai yra tiesos dvasia. Kvaila būtų galvoti, jog jinai veikia per okultizmą.:))) 1 Jn 4 1 Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. 2 Iš to pažinsite Dievo dvasią: kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo, 3 ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Tokia dvasia iš Antikristo, apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs. Jis jau dabar yra pasaulyje. 4 Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos,[i1] nes tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje. 5 Jie yra iš pasaulio, todėl kalba apie pasaulio reikalus, ir pasaulis jų klauso. 6 Mes esame iš Dievo. Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso, o kas ne iš Dievo – mūsų neklauso. Iš to mes pažįstame tiesos Dvasią ir klaidos dvasią.


36. JOKS OKULTISTAS(ASTROLOGAS) NEGALI PRETENDUOTI Į TAI
2013-04-23 16:48
IP: 188.69.227.154
3
-11

TIKĖJIMO IR GYDYMO GALIĄ TURI TIK VIEŠPATS DIEVAS. Tikėjimas Dievu taip pat padeda pasveikti. Pastebėta, kad tikintieji lengviau atlaiko sudėtingas operacijas ir sveiksta greičiau. Širdies operacijos – vienos sudėtingiausių. Pastebėta, kad tie pacientai, kurie daug meldžiasi arba už juos maldą sukalba jų artimieji, sveiksta kur kas greičiau. Statistika rodo, kad letalinė operacijos baigtis 25 % rečiau ištinka tikinčiuosius, negu ateistus. Panašūs rezultatai pastebimi ir tarp įvairias traumas patyrusių ligonių. Tikintieji po kaulų lūžių ir išnirimų pagyja vidutiniškai per 9–12 dienų, netikintieji – per 18 dienų ir ilgiau. Komplikacijos po operacijų ištinka vidutiniškai 17 % ateistų ir tik 4 % tikinčiųjų. Holistinė ir tradicinė medicina Holistinė medicina žmogų vertina kaip visumą, ne tik jo fizinį kūną, bet ir sielą bei mintis. Holistinės medicinos atstovai tikina, kad žmogus suserga tuomet, kai pažeidžiama jo, kaip vientisos fizinės ir dvasinės būtybės, harmonija. Jei pažeidžiamas balansas dvasiniame lygmenyje, netrukus jis pasireikš ir fizinio kūno negalavimu. Jei tradicinės medicinos gydytojui pasiskųsite nugaros skausmais, jums bus išrašyta skausmą malšinančių vaistų arba paskirta operacija. Jei tyrimai rodys uždegimą, gydytojai paskirs antibiotikų. Jei bus diagnozuotas vėžys, medikai bandys sunaikinti vėžines ląsteles, kartais net pašalindami organą. Tokiu gydymu pavyksta pašalinti problemą, nesigilinant į ją sukėlusią priežastį ir tai priežasčiai visiškai nedarant įtakos. Gydytojas, praktikuojantis holistinę mediciną, gilinsis į paciento gyvenimo būdą, mitybos įpročius, aplinką, emocinę būseną, socialines ir dvasines vertybes. Tik po to nustatys diagnozę ir skirs reikalingą gydymą. Holistinėje medicinoje taip pat naudojami vaistai ir chirurginis įsikišimas, tačiau tik tuomet, jei nėra saugesnių gydymo metodų. Alternatyva vaistams gali būti mitybos koregavimas, gyvenimo būdo pakeitimas, akupunktūra, gydymas spalvomis ar aromatais, vaistažolės ir pan.---Biblija: "Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė. Kaip esate girdėję, jog ateis Antikristas, tai dabar pasirodė daug antikristų. Iš to mes sprendžiame, jog atėjo valanda paskutinė. 19 Jie yra išėję iš mūsų, tačiau nebuvo mūsiškiai.


35. SVARBIAUSIAS MĖNESIO KOMENTARAS RAGUOTUKEI ASTROLOGEI
2013-04-23 13:24
IP: 62.212.200.27
5
-12

VISŲ RELIGIJŲ ŠVENTI RAŠTAI TEIGIA,KAD OKULTIZMAS( ASTROLOGIJA) TARNYSTĖ DEMONAMS. PATI DIDŽIAUSIA NUODĖMĖ VISOSE RELIGIJOSE OKULTIZMO DARBAI . ŠIMTAPROCENTINĖ BIBLINĖ TIESA BURTININKAVIMAS - PASAULIO NUODAI. Pirmasis vardas, kurį randame Biblijoje, nurodant demonų pasaulio atstovą, kaip visi žinome, yra Žaltys , senoji Gyvatė, didysis Slibinas, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kaip jį pristato Apokalipsė. Gyvatė hebrajų kalboje yra nahash, šiuo vardu nurodomas tiek šliaužiantis gyvūnas, tiek magijos praktika. Tik kirčio vieta tariant žodį skirtinga: nahash = “būrimas”; išvestinis žodis nihesh reiškia “praktikuoti burtus”. Be to, hebrajų kalboje yra ir daugiau žodžių, reiškiančių gyvatę, pavyzdžiui, saraf (saraf = deginantis, iš jo ir „serafinas”) ir tannim (Septuagintoje ir Vulgatoje išverstas kaip Didysis Drakonas, kaip matysime toliau). Grįžtant prie mūsų žodžio, lhsh reiškia šnypštimą, kurį gyvatė išleidžia prieš puldama, bet taip pat ir tylų šnabždėjimą, kuriuo kerėtojas užburia žmones ir gyvūnus, pagaliau vartojamas ir nurodant pačius kerus bei burtininko sugebėjimus, kaip pavyzdžiui TM Ps 58, 5-6: “Jų nuodai – kaip nuodai gyvačių, kaip kurčiõs, ausis užsikimšusios angies, kuri nebegirdi kerėtojų balso ar įgudusio gyvačių žavėtojo kerų”--- Šventajame rašte rašoma Dievas sako: „O bailiams, neištikimiesiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21, 8 ) Žmonės visais laikais siekė sužinoti ateitį. Retas kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias „žaidimas“ adata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas pes Sekmines, Jonines ar Kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno. Gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundė kreiptis į ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo.


34. Atskirs grūdus nuo pelų Dievas.Kas be Jo , tas su Piktąja dvasia
2013-04-23 10:26
IP: 62.212.204.206
3
-33

Išgydymo stebuklų yra ir eretikų sektose ir net rytietiškose religijose. (Žr. Mt 24, 24: „Atsiras netikrų mesijų ir pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius“). „Pagal jų darbus juos pažinsite!“ Jeigu nėra esminių skirtumų tarp charizmatikų stebuklų ir eretinių sektų stebuklų, spiritizmo ir magijos, tie ženklai iš tikrųjų yra velniški. Teologija apibrėžia velnio galią remdamasi šv. Pauliaus žodžiais, kad velnias pasirodo kaip šviesos angelas. Jis gali pasirodyti išoriškai prisidengęs Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos, angelo ar šventojo išvaizda. Paprastai jis pasirodo gražiu pavidalu ir gundo sielą iliuzija, kad toks gražus gali būti tik Dievas. Jis gali simuliuoti antgamtines malones: ekstazes, levitacijas. Stigmos, išgydymai, daiktų ar asmenų perkėlimas erdvėje, šviesos fenomenas, muzika, nepaprasti garsai, stulbinantys teiginiai, slapčiausių širdies paslapčių apreiškimas kitam žmogui, kalbėjimas apie dalykus, kurie peržengia žmogaus proto ribas. Visa Bažnyčios misijų istorija ir demonologijos mokslas yra pilni tokių nutikimų. Bažnyčia visada kreipė dėmesį į skirtumą tarp nepaprastų nutikimų ir tikrų antgamtinių stebuklų. Kas to neatskiria, daro klaidą, nes mano, kad visi nepaprasti dalykai kyla iš Dievo. Taigi velnias gali pasirodyti šviesos angelo pavidalu. Taip lengviau suklaidinti tikinčiuosius. Todėl kaip įmanydamas ilgiau jis stengiasi nuslėpti savo veidą. Žmonės turi tikėti, kad tai Dievo įkvėpimas. Jam nėra sunku daryti nuolaidas, žinant, kad galiausiai pasieks savo tikslą – įtrauks sielas į klaidą ir pakenks Šventajai Bažnyčiai. Todėl velnias neabejodamas skelbia dievobaimingus pamokslus, kviečia melstis, atgailauti, pasninkauti ar net priimti sakramentus. Nebijo šiek tiek pralaimėti, kad vėliau laimėtų viską. (Norėdamas pakelti Liuterį į puikybę, jis paskatino jį siaubingai atgailai. Daugelyje eretinių judėjimų yra taip pat: daug atgailos, maldų ir pradžioje doresnis gyvenimas.) Velnio galia yra milžiniška, tačiau ne beribė. Medį galima pažinti iš jo vaisių. Anksčiau ar vėliau galima pastebėti, kad tai nėra Viešpaties Dievo darbas. Viešpats Dievas yra grynoji šviesa, Jame nėra tamsos. Pakanka vien menko tamsos ženklo, prieštaraujančio Dievo didybei, kad pastebėtume, jog šis judėjimas ar apreiškimai nėra Dievo apraiškos. O jeigu tai nėra Dievo veikimas, tai gali būti tik velnio darbas. Todėl Bažnyčia liepia kanoniškai patikrinti kiekvieną atvejį, kai nutinka tokie nepaprasti reiškiniai. Charizmatiniame judėjime niekada nebuvo atliekamas toks tyrimas! Tokio tyrimo pamatinis principas, pagrindas yra taisyklė „bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu“ (gėris kyla iš grynos priežasties, blogis iš kokio nors trūkumo). Kadangi Viešpats Dievas yra aukščiausias gėris („grynoji priežastis“), jame negali būti jokio trūkumo, ydos ar klaidos. Tad jeigu egzistuoja bent menkutė klaida ar vien gėrio integralumo trūkumas, reiškinio priežastis yra velnias.


33. EGZORCISTAS A.VALKAUSAKAS ŽINO:
2013-04-23 08:31
IP: 88.85.106.146
30
 

Bažnyčia-pedofilų lizdas .


32. PIKTOJI DVASIA MELĄ PAVERČIA TIESA PER OKULTISTUS(ASTROLOGUS)
2013-04-23 07:32
IP: 188.69.225.14
2
-22

Burtininkas atskiria žmogų nuo Dievo. Tai vadinama užkeikimu. Iškreipia teisingumą, tai, kas yra tiesa, paskelbia melu, o melą tiesa. Jis yra pats sau matas ir meta savo šešėlį, kurio nelaisvėje pats yra, ant visko, prie ko prisiartina. Rasha – blogio įsikūnijimas, kurio darbai dauginasi kaip juoda uodega jo suvedžiotose ir pavergtose būtybėse, siunta ant vienintelės ribos, kuri gali jį paneigti – Nekaltojo. Nekaltasis jam atskleidžia jo atmestą nelaikinumą, kurio buvimas sujaukia jo aklus horizontus. Ir tada visos jo pastangos susitelkia į vieną: surasti ir nužudyti Nekaltąjį. Galiausiai tai yra stengimasis nužudyti Dievą, kurį atstovauja ir kuriuo visiškai pasitiki Nekaltasis: “Tu gini mano teisę ir bylą” (Ps 9, 5). Bet aišku, kad Maištininkas gyvena ir žūsta absurde. Jis gali laimėti ne vieną mūšį, bet negalėti laimėti karo prieš Dievą: Pakyla Dievas, išsisklaido jo priešai (Ps 68, 1). Psalmynas ataidi tą kosminį karą, kuriame regime bedievį iš visų jėgų persekiojantį Teisųjį žmogų (plg. Lk 23, 47). Jį šnipinėja kaip savo tikrą priešą, jam pastoja kelią labiausiai netikėtose vietose. Ko tik neprisigalvoja mėgindamas jį pavergti ir kiek įmanydamas jį kankina. Teisusis yra kančių vyras, atsiskyrėlis, svetimšalis, vargšas. Psalmynas aprašo Teisiojo agoniją. Bedievis prieina iki Teisiojo nužudymo (Ps 3), o jeigu būtų įmanoma, eitų ir iki dievažudystės (Ps 14). Bet Dievas išklauso Nekaltojo maldą, o Dievo Teismas užtikrina Atsimetusiojo pasmerkimą ir Nekaltojo, kuris visada šaukėsi Dievo, triumfą (Ps 22,20-31). TAIP BUVO NUO PAT PRADŽIOS - BURTAI VELNIO DARBAS .Taigi, Biblijoje pirmasis velnio paminėjimas siejamas su burtininkų, kurie stengiasi prakeikti, veikla, nes pagal ST būtent prakeikimas yra gimtosios nuodėmės į pasaulį atnešta tikrovė, tačiau pirmasis prakeikimo autorius visada yra JHWH (plg. Pr 3,14.17; 4,11; 5,29; 12,3; Jer 11.3; Mal 2,2; Išm 1,16; 2,24).[4] Jis gali sustabdyti burtininko prakeikimą ir perkeisti jį į priešingą dalyką (Sk 22-24), tačiau taip pat gali žmonių palaiminimą perkeisti į prakeikimą dėl jų nuodėmės (Iz 1,13; Mal 2,2).[5] Pamaldus izraelitas labai bijo prakeikimo, nes jeigu kuris žmogus pavadina kitą ’arur=prakeiktu , jį gali padaryti tokiu JHWH akyse (1 Sam 26,19), kaip matome psalmėse, kur besimeldžiantis žmogus visada yra tarp prakeikimo ir palaiminimo (plg. Ps 58; 83; 109). Pradžios knygoje gyvatė apžavi Ievą savo kalbomis, nes yra ‘arum, klastinga, gudri, apsukri, šis žodis kilęs iš ‘ur (rizikuoti/budėti). Po gimtosios nuodėmės gudrumas arba apdairumas tapo būtinybe: reikia lįsti į pavojų, rizikuoti, bet ir budėti (plg. Pat 12,23: “Gudrus žmogus slepia savo išmanymą, o kvailojo širdis skelbia savo kvailumą”; 13,16: “Gudrus žmogus visur elgiasi protingai”; 14,15: “Neišmanėlis tiki viskuo, ką girdi, o gudrus žmogus apsvarsto savo žingsnius”; 27,12: “Gudrus žmogus nuvokia pavojų ir vengia jo, o neišmanėliai žengia priekin ir nudega nagus”).


31. VISŲ RELIGIJŲ ŠVENTI RAŠTAI TAIGIA,KAD OKULTIZMAS( ASTROLOGIJA) TARNYSTĖ DEMONAMS
2013-04-22 22:32
IP: 188.69.227.93
3
-24

PATI DIDŽIAUSIA NUODĖMĖ VISOSE RELIGIJOSE OKULTIZMO DARBAI . ŠIMTAPROCENTINĖ BIBLINĖ TIESA BURTININKAVIMAS - PASAULIO NUODAI. Pirmasis vardas, kurį randame Biblijoje, nurodant demonų pasaulio atstovą, kaip visi žinome, yra Žaltys , senoji Gyvatė, didysis Slibinas, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kaip jį pristato Apokalipsė. Gyvatė hebrajų kalboje yra nahash, šiuo vardu nurodomas tiek šliaužiantis gyvūnas, tiek magijos praktika. Tik kirčio vieta tariant žodį skirtinga: nahash = “būrimas”; išvestinis žodis nihesh reiškia “praktikuoti burtus”. Be to, hebrajų kalboje yra ir daugiau žodžių, reiškiančių gyvatę, pavyzdžiui, saraf (saraf = deginantis, iš jo ir „serafinas”) ir tannim (Septuagintoje ir Vulgatoje išverstas kaip Didysis Drakonas, kaip matysime toliau). Grįžtant prie mūsų žodžio, lhsh reiškia šnypštimą, kurį gyvatė išleidžia prieš puldama, bet taip pat ir tylų šnabždėjimą, kuriuo kerėtojas užburia žmones ir gyvūnus, pagaliau vartojamas ir nurodant pačius kerus bei burtininko sugebėjimus, kaip pavyzdžiui TM Ps 58, 5-6: “Jų nuodai – kaip nuodai gyvačių, kaip kurčiõs, ausis užsikimšusios angies, kuri nebegirdi kerėtojų balso ar įgudusio gyvačių žavėtojo kerų”--- Šventajame rašte rašoma Dievas sako: „O bailiams, neištikimiesiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21, 8 ) Žmonės visais laikais siekė sužinoti ateitį. Retas kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias „žaidimas“ adata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas pes Sekmines, Jonines ar Kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno. Gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundė kreiptis į ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo.


30. >28 to alvyra IP: 80.3.251.108
2013-04-22 19:25
IP: 62.212.207.202
5
-29

Kas iš to, kad ir pildytųsi? Kokia nauda iš to? Daug tokių veikėjų mirė staiga arba po apsilankymo pas būrėjus viskas vėliau sugriuvo. Dėl ko kasdien pas vieną egzorcistą kreipiasi virš penkiasdešimties asmenų, kuriems gyvenimas pradėjo griūti būtent po susitikimo su būrėjais, ateities spėjikais. Pasako ateitį, o programą vykdo būrėjų angelai, tai piktosios dvasios. Dievo tarpininkai neužsiima tais dalykais, nežaidžia. Dievas pats tiesiogiai tvarko žmonių gyvenimus kartu su ASMENIU, kuris bendrauja su Juo. Nebendraujantiems su Dievu gyvenimą "tvarko" piktieji velniai. Jie ir sužlugdo žmogų, jo dvasią AMŽINAJAM GYVENIMUI sugadina, tą asmenį atitraukia nuo Viešpaties Dievo. Žmogui tada vadovauja Dievo Priešininkas MELAGIS ir KLAIDINTOJAS DEMONAS. Komentatorių, kurie tiki okultistais arba patys ezoterikai, komentarai parodo, kad jie viską meluoja, klastoja vardus, straipsnius, vagia straipsnių antraštes, troliais spameriais blokuoja TIESĄ.


29. PO SUSITIKIMO SU OKULTISTAI< EZOTERIKAIS< ASTROLOGAIS,RAGANIAIS ŽMONES UŽPUOLA ĮVAIRIOS NEGANDOS
2013-04-22 19:12
IP: 62.212.207.202
5
-29

KUNIGAI,EGZORCISTAI GELBĖJA ŽMONES NUO OKULTIZMO ,ASTROLOGIJOS ,RAGANŲ POVEIKIO PASEKMIŲ: V.Rudzinskas pataria laisvintis nuo tokios magijos "Ypač kai susiduriame su prakeikimu, užkalbėjimu, spiritizmu, burtais. Ar tai egzistuoja? Žinoma. Išsivaduoti padeda speciali užtarimo malda, tik to nevalia painioti su egzorcizmu." Liudija kunigas A K " Būna, ateina žmonės, nukentėję nuo įvairių raganų, užkalbėtojų, tada mes jiems duodame visiškai kitokio „dvasinio maisto“. "Prieš penkerius metus įsigaliojo Visuomenės informavimo įstatymo pataisos, kurios skelbė, kad viešosios informacijos rengėjai „neturi sudaryti įspūdžio, kad astrologai, chiromantai, ekstrasensai, bioenergetikai gali teikti patarimus dėl ateities, sveikatos, pinigų“ rašo T.Viluckas. Šventajame rašte rašoma Dievas sako: „O bailiams, neištikimiesiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21, 8 ) Žmonės visais laikais siekė sužinoti ateitį. Retas kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias „žaidimas“ adata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas pes Sekmines, Jonines ar Kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno. Gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundė kreiptis į ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo. Skyrlyje išplėstinė paieška. Įveskite LR žodį Valkauskas , surasite tai, išgirsite gyvai: Kunigas egzorcistas nespėja iš žmonių varyti demonų — kasdien jis sulaukia 60 skambučių Nuo senų senovės žmones domindavo, kas nutiks ateityje. Jie tikėdavo velnio apsėdimais ir būrėjų pranašystėmis. Ateities spėjimai ir velnio išvarymai vyksta ir šiandien, o į būrėjus ir egzorcistus kreipiasi toli gražu ne kaimo tamsuoliai. Kaip pasakoja garsus egzorcitas Arnoldas Valkauskas, su prašymais iš jų išvaryti velnią kreipiasi vis daugiau žmonių. Kunigas prisipažįsta nesitikėjęs, kad darbo bus tiek daug. Jokios priežiūros institucijos nėra, jokių kasos aparatų, kaip reikalauja turguose. Po tokių poveikų raganų, astrologų užsiteršia pasąmonė taip, kad gydytojai reikalui esant tampa bejėgiai.Tada juos kaltina, koneveikia. Reikia tvarkos šiuose reikaluose. Įstatymas, kurį aprašo T.Viluckas yra, bet jo niekas nevykdo.Žmonės nešviečiami, kad OKULTIZMAS YRA DIDŽIAUSIAS BLOGIS ŠIAIS MOKSLO LAIKAIS.BLOGIS,KURIS DAROMAS,DARBAS ATLIEKAMAS TOKS PAT ,KAIP VIDURAMŽIAIS. REIKIA ĮSTEIGTI TIEMS REIKALAMS ATSAKINGĄ INSTITUCIJĄ,KURI TVARKYTŲ,PRIŽIŪRĖTŲ,SKAIČIUOTŲ KOMPENSACIJAS NUSKRIAUSTIESIEMS IR APGAUTIESIEMS ŽMONĖMS.Vien egzorcistams tą naštą neužverskime. Okultų daugėja, o gelbėtojų egzorcistų -ne.


28. alvyra
2013-04-22 19:11
IP: 80.3.251.108
28
-4

jau kaip ponia Liepiene gera astruloge tai lygiu nera. man tai viskas issipildo ka jinai paraso. mano kaimynka Biryta taip pat tik jos huroskopa skaito ir jai viskas pildosi. norime tik padekoti poniai astrulogei.


27. >26 parodai, kad žemiau 25 komentare parašyta tiesa
2013-04-22 09:07
IP: 62.212.203.6
9
-38

3. >26 to IP: IP: 85.207.17.146 IP ir ideologija ne birutos. Pavogei vardą? Neveltui, Dievas nešvankelių neims į dangų. Ar dar kas nors tiki, kad tokie turi meilės? Okultistų darbo rezultatai ženkliai matomi. Agresija nuveda iki beprotybės. Patarčiau kreiptis pas medikus. Geros dienos. Viso geriausio!:)


26. biruta
2013-04-22 08:47
IP: 85.207.17.146
58
-11

Bažnyčia-piderastų lizdas.


Gaukite lrytas.lt naujienas kiekvieną rytą
Komentarai (50)
Vardas
El. paštas
Komentaras (iki 3000 simbolių)
Šeima ir santykiai
2014-04-18 15:47

M.Martinaičio palikimas - ne tik eilės, bet ir margučiai

6|11|

"Sovietiniais metais margintas kiaušinis buvo vienintelis legalus ryšys su Velykomis. Todėl kiaušinius dovanodavau. Man smagu dovanoti ne pirktą daiktą, o savo", - yra pasakojęs apie savo pomėgį skutinėti kiaušinius pernai miręs poetas Marcelijus Martinaitis. Apie rėžtuku kuriamus meno kūrinius primins Vilniaus paveikslų galerijoje šiandien atidaroma paroda "Marcelijaus Martinaičio margučiai". Daugiau nei 40 metų mėgęs skutinėti kiaušinius Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas surinko įspūdingą kolekciją. Šią kolekciją Lietuvos dailės muziejui padovanojo poeto našlė dailėtyrininkė Gražina Marija Martinaitienė.


2014-04-18 15:41

Margučių kūrėja dažymo ritualui ruošiasi prieš mėnesį

3|4

Dailiausiais raštais išpiešti panevėžietės Gražinos Kudrickienės (78 m.) margučiai seniai keliauja po įvairias pasaulio šalis kaip lietuviškų Velykų simboliai. Subtilių spalvų, dažyti pagal senolių papročius rauginta juodalksnio žieve ar takažolių šaknimis, išrašyti baltiškais raštais ir vėlesnių laikų liaudiškais ornamentais, jie drąsiai gali būti vadinami etnokultūros paveldo brangakmeniais. Šiemet šie margučiai, kaip mūsų tautos meno dalis, bus eksponuojami Tarptautinėje dainų šventėje.


2014-04-17 16:39

Erzina antrosios pusės įpročiai. Nutylėti ar kariauti?

8

Kol gyveni vienas, viskas yra paprasta. Daiktai turi vietą. Žinai, kur juos padėjai ir kur gali rasti. Ryte tavęs nepasitinka didesnio ar mažesnio dydžio kojinių barikados, neplautų kavos puodelių armija, neužkliūni už neįprastoje vietoje nusispirtų batų, o šampūnas nesibaigia „be jokio įspėjimo“. Tačiau vieną dieną viskas pasikeičia.


2014-04-17 12:06

Estai dovanoja žalią kiaušinį tam, kurio nemyli

3

Margutis Estijoje – ne tik vaisingumo ir gamtos nubudimo simbolis, bet ir meilės laiškas. Ankstyvą Velykų rytą tokios dovanos galima tikėtis ne tik nuo mylimojo, bet ir nuo slapto gerbėjo. Ne visiems taip sekasi. Jei per metus ką nors stipriai nuvylei – nepamiršk turėti atsarginės servetėlės, nes vietoje įprasto kietai virto margučio tau gali atitekti žalias.


2014-04-16 11:43

Piktųjų paukščių figūrėlės vaikus bandys atitraukti nuo telefono

3|2

Prieš penkerius metus startavęs piktųjų paukščių žaidimas mobiliesiems telefonams („Angry Birds“) išpopuliarėjo žaibiškai. Vien praėjusiais metais žaidimo atsisiuntimų skaičius perkopė du milijardus. Ne paslaptis, kad piktųjų paukščių žaidimas daugiausia populiarumo sulaukė vaikų tarpe. Prekybos tinklas „IKI“ vaikams paruošė mažą staigmeną, kurios vienas iš tikslų – skatinti gyvą vaikų bendravimą.


2014-04-16 09:28

Sveikus arba žalingus santykius kolektyve sukuria viršininkas

11

Aistės darbe – kaip vadinamojoje „komunalkėje“ – viskas bendra, visi apie visus viską žino. Kolegos dalinasi visomis įmanomomis gyvenimo smulkmenomis ir jas aptarinėja. Iš pradžių Aistė džiūgavo – argi nešaunu darbe jaustis tarsi gerų bičiulių kompanijoje? Vėliau džiaugsmas atslūgo – atvirieji bendradarbiai nevengė pikantiškiausių klausimų, net neprašomi reikšdavo nuomonę apie Aistės šeimą, o jų laidomi juokeliai neretai peržengdavo kolegiško bendravimo ribas.


2014-04-15 14:04

Kodėl moterys palieka vyrus? Šešios priežastys

75|2

„Ji susirado kitą!" - dažnai kartėlį nuryja vyrai, kuriuos žmona ar draugė išspyrė lauk. Bet ar iš tikrųjų atsirado tas kitas? Pateikiame šešias dažniausias priežastis, kodėl moterys tampa skyrybų iniciatorėmis. Statistika tvirtina: dauguma moterų, inicijuojančių skyrybas, negali susitaikyti su vyro priklausomybe nuo alkoholio. Girtuokliavimas ar narkotikų vartojimas – pirma priežastis, kodėl moterys palieka vyrus.


2014-04-13 23:28

Orų mergaitei K.Liukaitytei sinoptikė duoda velnių

52

Orus per televiziją pranešinėjusi ir todėl Orų mergaitės pravardę pelniusi žurnalistė Karolina Liukaitytė (25 m.) vasarą jau ketina grįžti į darbą. Tačiau orų prognozės jai svarbios ir dabar – devynių mėnesių pirmagimę Lukreciją auginanti moteris per motinystės atostogas nori tinkamai pasiruošti kelionėms po gimtinę ir svečias šalis. Tuo labiau kad ji visuomet turi patikimą šaltinį – apie būsimus orus teiraujasi pusseserės žinomos sinoptikės Juditos Liukaitytės (32 m.).


2014-04-13 23:28

Legendinę aktorę G.Lollobrigidą žeidžia sūnaus smūgiai

24

„Dieve, kaip skaudu!“ – atsiduso Italijos kino legenda Gina Lollobrigida (86 m.). Pasaulinio garso žvaigždė patyrė šoką – jos sūnus Andrea Milko Skoficas (56 m.) pareiškė, esą jo motina serga senatvine silpnaprotyste. Kas tai – nuoširdus susirūpinimas motina ar savo, kaip paveldėtojo, reikalais?


2014-04-13 23:26

Kaip surasti vaikui mokyklą, kurioje jis nekęstų patyčių?

19

Socialiniai tinklai ir pokalbių svetainės lūžta nuo būsimųjų pirmokų tėvų prašymų patarti, į kokią mokyklą rudenį leisti atžalą. Ne mažiau klausimų turi ir būsimųjų penktokų ir devintokų tėvai. Kaip parinkti vaikui tinkamiausią mokyklą? Kur rugsėjo 1-ąją mokslo šaknis krims atžalos, tėvai rūpinasi jau dabar. Švietimo atstovai tėvus ragina naujos mokyklos paieškoms negailėti laiko ir labiau pasidomėti pasirinktomis ugdymo įstaigomis.