Blokai

13:35TV serialas „Bitininkas“ (N-7).14:40TV parduotuvė.14:55TV serialas „Delta“ (N-7).16:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.16:47Orai.16:50TV serialas „Rojus“ (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:40Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.18:52Orai.18:55TV serialas „Albanas“ (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:27Orai.20:30TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).21:30TV serialas „Delta“ (N-7).22:30Reporteris. Informacinė publicistinė laida.23:15Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.23:42Orai.23:45TV serialas „Marionečių šokiai“ (N-7).00:50TV serialas „Lemtingas panašumas“ (N-7).01:50Reporteris. Informacinė publicistinė laida.02:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.02:45TV serialas „Delta“ (N-7).03:35TV serialas „Ilga kelionė namo“ (N-7).04:25TV serialas „Merdoko paslaptys“ (N-7).05:05TV serialas „Delta“ (N-7).05:55„Miestai ir žmonės“06:00Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).06:30Programa.06:34TV parduotuvė.06:50Dokumentinis serialas „Laukinė Australija“07:20Darbščios rankos, atviros širdys. Laida apie tradicinius amatus.07:50Partizanų keliais. Istorinė edukacinė laida08:20Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida.09:20TV serialas „Likimo melodija“ (N-7).10:25TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).11:30TV serialas „Delta“ (N-7).12:35TV serialas „Kapitonas Gordejevas“ (N-7).13:35TV serialas „Bitininkas“ (N-7).
Konkursai
Renginiai