Naujienos / lrytas.lt
Išplėstinė paieška >>
40. NUODĖMĖ ,kURI ATLEIDŽIAMA SPAVIEDOJANTIS IR ATSIŽADANT TO
2013-12-03 19:55
IP: 5.20.189.167
3
-26

Api tai - sąžinės sąskaita pasitikrininui, kas yra nuodėmė: "Išlaisviniumui nuo astrologijos , kitos velniavos klausimai: I. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną: prisiminti, ar nebuvo kokių nors burtų ir prietarų, tegu ir pačių mažiausių, ekstrasensų ir panašių „žiniuonių“ lankymo, įvairių užkalbėjimų.


39. R
2013-12-03 19:53
IP: 5.20.189.167
3
-31

Katalikų Bažnyčios Katekizmas aiškiai sako: „Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones, o drauge padaryti sau palankias paslaptingas jėgas. Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe ir mylinčios Dievo baimės kupina, vien Jam priklausoma mūsų pagarba“ (2116). „Bet kokia magija ar žyniavimas, kuriais norima sau pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų, ir įgyti antgamtinės galios kitiems žmonėms – nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas prieš religingumo dorybę“ (2117). Norime persergėti tuos, kurie sako, kad netiki astrologija, pranašystėmis, magija ir tik pramogauja, skaitydami horoskopus ar eidami išsiburti. Tai lengvabūdiškas santykis su nuodėme, kuris anksčiau ar vėliau ima kelti pavojų sielos išganymui.


38. Astrologai būrėjai visi yra PIKTOJO vaikai
2013-12-01 16:32
IP: 5.20.189.167
8
-52

Iš tikrųjų egzorcistas V.Vaškelis susirūpinęs dėl būrėjų darbų. Egzorcistas V.Vaškelis taip rašo, kaip manote Jūs.Visi pavojuj? Kokį pavojų kelia būrimai, spiritizmas, Taro kortos, horoskopai? Kodėl ir kaip? Liežuvis neapsiverčia atsakyti kitaip, nei: „Didžiausią pavojų!“ Visos okultinės praktikos: būrimai iš Taro ir kitokių kortų, užkeikimai, spiritizmas, horoskopų skaitymas, ypač juodoji magija, kuria siekiama per atstumą užkerėti žmogų ar net jam sukelti ligas ir mirtį, ezoterika, bioenergetika ir spekuliacija ekstrasensiniais sugebėjimais, kerėjimas, šamanizmas ir pagaliau ateistinio bei teistinio krypčių satanizmas, atveriantis kelią šėtono veikimui, taip pat panašūs dalykai gali būti pavadinti magijos rūšimis. Iškart reikia pasakyti, jog ta magija, per kurią užmezgami kontaktai su okultinėmis blogio jėgomis ir jomis manipuliuojama, kad būtų padidintos visų įsitraukusių į ją asmenų galios, neturi nieko bendra su tokiais veiksmais kaip artistiniai triukai, pvz., atliekami iliuzionistų cirko patalpose. Šiuose vaidybiniuose magų pasirodymuose nėra jokių okultinio užtaiso elementų, todėl jie žiūrovams nekelia pavojaus. Tačiau magija, išreiškianti žmogaus ambicijas valdyti daiktus ir net asmenis visiškai atsiribojus nuo Dievo valios, visokia kaina siekti savo įgeidžių patenkinimo ir pakenkti kitiems atliekant tuos veiksmus, kuriuose slypi blogio dvasia, yra morališkai neteisėta. Todėl būrimas, kai būrėja iš kortų „programuoja“ patiklaus kliento ateitį, yra tuštybė ir šarlataniškumas, o asmuo, kuris į ją kreipiasi tikėdamas burtais, nusideda. Blogiausia, kai būrėjos, naudodamos kortas, praktikuoja magiją ir aiškiaregystę. Tuomet gali pasireikšti dar stipresnė piktųjų dvasių įtaka, šėtoniškais kerais apraizganti atėjusio išsiburti žmogaus dvasią ir gyvenimą. Tada jam reikia ne tik nuoširdžios atgailos ir Sutaikinimo sakramento dovanos, bet už jį taip pat meldžiamasi išlaisvinimo maldomis, o sunkesniu atveju nelaimėlį tenka gelbėti egzortais.


37. žmonės
2013-12-01 15:50
IP: 78.62.71.9
11
-2

skaitykit dienraščio ,,RESPUBLIKA "horoskopus, ten be spec. užsąkymų rašo...Sėkmės ir stiprios sveikatos lr horoskopininkui(tikiuosi, ateityje gausi pelningesnių užsąkymų).


36. DIEVUI BJAURŪS DARBAI YRA APRAŠYTI KNYGOJE" AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS"
2013-11-30 20:39
IP: 5.20.189.167
2
-50

„... Jie tarnauja velniui, tad jiems padedančios jėgos yra pragaro piktosios dvasios, tie patys išvaryti iš Dangaus angelai, dabar patapę demonais. Savo galių jie neprarado ir naudoja jas tarnaudami šėtonui ir jo tarnams šioje žemėje, – visokio plauko magams, būrėjoms, ekstrasensams, ar Merkinės piramidės šeimyninės rangos sukčiams. Turiu žodį ir Merkinės merui – jei miesto valdžia nesustabdys šios veiklos, gausus bus psichikos ligonių derlius Lietuvoje, o farmacijos verslo rykliams iš kur pasipelnyti… Na, o jei ši sukčių ir velnio tarnų veikla toleruojama dėl miestelio šlovės, lai žino, kad Merkinės „piramidė“ – ne Cheopso, tad ir „šlovė“ kitokia. Liūdnos mišios laukia daugelio… O netikrus stebuklus piramidėje režisuoja šio pasaulio dievaitis, šėtonas ir jo tarnai demonai, bei apakinti arba klastingi žmonės: „Jų atveju šito amžiaus dievas (šėtonas) apakino netikinčiųjų protus, kad nematytų Kristaus garbės Evangelijos spindėjimo….Ir visa ši veikla vadinama paprastai – okultizmas!... Tai nėra nepavojinga ir nereikšminga! Tai – nuodėmė ir pasišlykštėjimas Dievui!“ Įdomiai rašoma apie L.P. ir P. Ž. puslapyje atrakinus: A.VEBERIS." ŠVENTOVIŲ IR NELAIMIŲ DAUGĖJA". Merkinės( Česukų) piramidės veikla yra New age. Titanai su Liuciferiu valdo ją. Pakartoto Įstatymo knygoje izraelitams Dievas nurodo, kaip elgtis, ko nedaryti, kai įeis į Pažado žemę: „Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintojų, nei kerėtojų, nei burtininkų, nei žavėtojų, nei mirusiųjų dvasių iššaukėjų, nei žynių, nei raganių. Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas Viešpačiui, ir už tokias bjaurystes Jis išnaikins tas tautas, prieš tau užimant kraštą. Būk tobulas prieš Viešpatį, savo Dievą“ (Įst 18, 9–14). Šventojo Rašto ištraukose atrandame įvairių dvasinių veiklų, kurios šiandien vadinamos ezoterinėmis. Dievas jas įvardina kaip „bjaurystes“, nes tai nėra tinkamas dvasinio pasaulio pažinimo būdas. Ezoterika – nekrikščioniška dvasinė veikla, kuria praktikuojantis žmogus tampa vienaip ar kitaip nuo jų priklausomas bei įtakojamas demoniškų jėgų. Nekrikščioniška dvasinė veikla: nekūniškoji patirtis (savęs stebėjimas iš šalies), okultiniai žaidimai; stiklinio rutulio, stalo stumdymas, kilnojimas; ateities būrimas rutuliu; burtažodžiai, užkeikimai; ritualiniai giedojimai, mantros; sugestija, mentalinė kitų kontrolė; automatiškas rašymas; dvasių vedimas; pranašavimas, aiškiaregystė, Taro kortos; būrimas iš delno, arbatos ar kavos tirščių; astrologija, horoskopai; hipnozė; spiritizmo seansai, kultai; baltoji ir juodoji magija ir kt. („Septyni žingsniai į laisvę Kristuje“, N. T. Andersonas). Aišku, tai toli gražu dar nėra visas sąrašas. Naujojo amžiaus (Ne Age) judėjimas ir šiuolaikinė ezoterika radosi visiškai nepriklausomai nuo bažnyčių, kaip „alternatyvaus religingumo“ forma. Šiuolaikinė ezoterika kaip „religijos pakaitalas“ yra toli pažengęs pokrikščioniškas reiškinys."


35. Tik bemoksliai pasitiki okultistais ,melagiais
2013-11-30 20:14
IP: 5.20.189.167
2
-40

Iki šiol nė vieno atradimo nepadarė astrologai, magai ar būrėjai. Nepaisant to, didėja žmonių domėjimasis paranormaliais, nelogiškais ir antgamtiniais reiškiniais. Tas domėjimasis ryškus visame pasaulyje, bet didžiausias mažesnio mokslinio išsilavinimo šalyse. Ši neracionalumo banga plūsta į Lietuvą, o iš laboratorijų gabiausias jaunimas, kartu ir mokslas, traukiasi į Vakarus, kur jų idėjos materializuojasi ir brangios grįžta atgal. Tai gali sutrikdyti visuomenę, izoliuoti moksliniams tyrimams ir žinių kūrybai dar atsidavusius protus, padaryti šalį nepatrauklią investicijoms ir naujų technologijų plėtrai. Mokslinis neraštingumas kelia grėsmę mokslu ir technologijomis pagrįstai visuomenei, nes mokslas yra visuomenės varomoji jėga. Lietuvos žiniasklaidoje gausu informacijos apie magiją, ekstrasensus, burtus, telekinezę ir kitus antimokslinius reiškinius. Pelno vaikymasis ištrina ribą tarp informacijos ir pramogų, veikiančių skaitytojų ir žiūrovų veiksmus. Tai antimokslo sklaida, žmonių mulkinimas už mokesčių mokėtojų pinigus. Parapsichologai, ekstrasensai ir būrėjai vartoja abstrakčius, tarsi iš mokslo srities paimtus žodžius, tokius kaip energija, aura, Zodiakas ir kt. Viena iš sparčiai plintančių Lietuvoje antimokslinės veiklos formų yra astrologija, kuria kartais susižavi net politikai. Astrologai pranašauja žmonių likimą remdamiesi Saulės, Mėnulio, planetų ir žvaigždynų išsidėstymu horizonto atžvilgiu. Zodiakas yra dangaus žvaigždynų juosta, dalijama į 12 lygių dalių, vadinamų Zodiako ženklais, Žemei sukantis apie ašį, Zodiakas su savo ženklais ir planetomis kyla ir leidžiasi. Horoskopas yra planas, kuris rodo, kokie ženklai tam tikru laiko momentu matomi tam tikroje Žemės vietoje. Žmogaus horoskopas yra dangaus planas, sudarytas remiantis jo gimimo laiku ir vieta. Tokį planą gali nupiešti kiekvienas astronomas. Tačiau astrologai, neturėdami jokio mokslinio pagrindo, aiškina, kokios žvaigždynų ir planetų padėtys lemia žmonių charakterio ir elgesio ypatybes. Jie pranašauja ne tik žmonių, bet ir tautų ar valstybių likimą. Per pastaruosius 500 metų astronomija padarė milžinišką pažangą ir tapo mokslu, o astrologija liko kokia buvusi. Astrologai tebesivadovauja klaidinga geocentrine sistema, kurią sukūrė graikas Klaudijas Ptolemajas maždaug prieš 2000 metų. Jis surašė horoskopų interpretavimo taisykles, ir jomis astrologai vadovaujasi iki šiol. Šiuolaikinis mokslas įrodė, kad nėra jokio ryšio tarp Zodiako ir žmogaus charakterio, elgesio ir lemties. Visose išsivysčiusiose šalyse astrologija nėra laikoma mokslu, su ja kovoja mokslo populiarinimo žurnalai. Bet astrologiją skatina žiniasklaida, skelbdama horoskopus, nes dauguma žmonių, neturinčių pakankamai mokslo žinių, nesugeba atskirti mokslinės informacijos nuo antimokslo.


34. >33 astrologtroliai egzorcistais apsimeta, meluoja visiems
2013-11-30 17:34
IP: 5.20.189.167
3
-42

Tokį planą gali apskaičiuoti ir nupiešti bet kuris astronomas. Tačiau astrologai ne tik nubraižo tokią schemą, bet ir ją be kokio nors mokslinio pagrindo interpretuoja savo astrologiniais terminais, t.y. išaiškina, kokia žvaigždynų ir planetų padėtis ką reiškia. Įvairiems Zodiako ženklams suteikiama įvairi lemtis, o dangaus kūnams - įvairios žmonių charakterio ir elgesio ypatybės. Negana to, astrologai pranašauja ne tik vieno žmogaus, bet ir tautų, valstybių likimą. Šaknys antikoje Astrologija atsirado tada, kai buvo išsiaiškinti Saulės, Mėnulio bei penkių artimiausių planetų - Merkurijaus, Veneros, Marso, Jupiterio ir Saturno judėjimo Zodiaku dėsningumai. Tai įvyko maždaug prieš 2500 metų iš pradžių Babilonijoje, Asirijoje ir po to - Graikijoje. Per pastaruosius 500 metų astronomija padarė milžinišką pažangą, išaiškindama Saulės sistemos sandarą, planetų fizinę prigimtį, nustatė žvaigždžių spinduliavimo šaltinius, Visatos kilmę, struktūrą ir evoliuciją. Tuo tarpu astrologija liko tokia pati kaip buvusi. Astrologai tebesiremia klaidinga geocentrine sistema, kurią dar II amžiuje sukūrė graikų mokslininkas Klaudijas Ptolemėjas. Jis surašė ir horoskopų interpretacijos taisykles, kurias astrologai naudoja iki šiol.


33. Egzorcistas Vaškelis
2013-11-30 16:50
IP: 37.187.20.226
27
-1

Kai kada atsiradęs hemorojus gali išnykti ir pats be jokio medikamentinio gydymo. Taip dažniausiai atsitinka, kai hemorojų sukelia vidurių užkietėjimas. Tokiais atvejais gydytojas gali tiesiog jums rekomenduoti pakeisti mitybos įpročius: valgyti rupius maisto produktus, turinčius daugiau skaidulų (žalias daržoves, šviežius vaisius, rupių miltų gaminius, sėlenas ir pan.). Patartina gerti kuo daugiau skysčių (8-10 stiklinių per dieną). Nepatartina tuštintis greitai ir per jėgą, nes taip sukeliama papildoma įtampa venoms, esančioms išeinamojoje žarnoje. Hemorojaus sukeltas skausmas išangės srityje gali būti numalšintas, kasdien pasėdėjus 15 minučių šilto vandens vonioje. Jei hemorojus yra išorinis ir išsikišęs gumbelis būna sutinęs bei skausmingas, būtų naudinga dieną praleisti lovoje naudojant ledukų kompresus. Geriausiai šiam tikslui tiktų saujelė sušaldytų žirnių, suvyniotų į nedidelės ir plonos medžiagos skiautę. Niekada neleiskite ledukams tiesiogiai liestis su oda. Tokius šaldančius kompresus darykite kas valandą po 20 minučių, bet ne ilgiau nei 3 valandas per dieną. Sunkesni hemorojaus atvejai turi būti gydomi specialisto. Vienas iš tokių būdų yra hemorojaus perrišimas guminiu tvarsčiu. Tokia procedūra gali būti paprasčiausiai atliekama gydytojo kabinete, todėl gultis į ligoninę nebūtina. Hemorojaus gumbelis yra aprišamas guminiu raiščiu. Tokiu būdu pristabdomas kraujo tekėjimas į gumbelį, todėl jis pamažu susitraukia. Panašus metodas yra tam tikros medžiagos, padidinančios kraujo krešėjimą, suleidimas į hemorojaus gumbelį (ši procedūra vadinama skleroterapija). Pats sunkusiais gydymas būna trečiojo laipsnio hemorojaus atvejais, kai susidaręs hemorojaus gumbelis būna didelis, ištinęs ir labai išsikišęs į išorę. Tada gali prireikti ir chirurginės procedūros, vadinamos hemoroidektomija. Tokios operacijos veiksmingumas siekia 90 procentų. Tačiau daugeliu trečiojo laipsnio hemorojaus atvejų gumbelis palaipsniui pats susitraukia ir nemalonūs simptomai praeina be chirurginio įsikišimo. Nedidelis hemorojus gali būti sėkmingai gydomas įvairiomis žvakutėmis, kremais bei tepalais, kuriuos galite nusipirkti vaistinėje be recepto ar su juo. Pavyzdžiui, nereceptinės Mastu S žvakutės ir tepalas gali būti geras pasirinkimas. Dažniausiai pakanka keleto dienų tokio gydymo, kad perštėjimas praeitų.


32. Astrologtroliai
2013-11-30 16:16
IP: 5.20.189.167
1
-28

pradėjo klizmas reklamuoti.Teko matyti, kaip jie stato dvasiškai su neva karvės šlapimu klizmas per atstumą.


31. Astrolograganiaus uošvei
2013-11-30 15:45
IP: 5.20.189.167
1
-33

Lengvatikių atsiranda visada Šiuolaikinio mokslo požiūriu astrologijos taisyklės ir horoskopų aiškinimas neturi jokio mokslinio pagrindo ir neverti dėmesio. Dažniausiai pateikiamos bendro pobūdžio astrologinės pranašystės, tad jomis tikintis dažniausiai randa sau šiek tiek tinkantį grūdą. Tai, kas netinka ar nepasitvirtina, greit užmirštama. Tai, kas atsitiktinai pasitvirtina, įsimenama ilgam. Taip po truputį gimsta mitas apie pranašysčių patikimumą. Prieštaravimai mokslui Ieškoti astrologijos prieštaravimų šiandieniniam mokslui nesudėtinga. Tad mes paminėsime tik keletą iš jų: 1. Astrologai iki šiol remiasi tik Saule, Mėnuliu ir penkiomis planetomis, o nepaiso vėliau atrastų Urano, Neptūno, Plutono planetų, asteroidų bei kometų. Kodėl? Atsakymas aiškus - šios planetos buvo nežinomos tada, kai buvo kuriamos astrologinės dogmos. 2. Astrologinės taisyklės teigia, kad Saulės, Mėnulio ir planetų poveikis žmogui nepriklauso nuo jų nuotolio iki Žemės. Tad kodėl tada neveikia žmogaus dar tolimesnės žvaigždės, galaktikos ir kvazarai? 3. Astrologija suteikia mistinę jėgą Zodiako žvaigždynams. Tačiau žvaigždynai - atsitiktinis įvairiuose nuotoliuose nuo mūsų esančių žvaigždžių rinkinys. Ilgainiui dėl žvaigždžių judėjimo žvaigždynų vaizdas kinta, ir jie pamažu išyra. 4. Žemėje yra didžiuliai rajonai į šiaurę ir į pietus nuo speigračių, kuriuose pusmetį Zodiakas iš viso nematomas. Kaip tada sudaryti horoskopą ten gimusiems gyventojams? 5. Šiuolaikinis mokslas nežino jokio fizikinio lauko, kuriuo planetos galėtų veikti žmones. Aišku, kad tai nei gravitacija, nei elektromagnetinis laukas, nei kosminių dalelių srautai. Kodėl žmogų labiau veikia už milijardų kilometrų esanti planeta nei jį supantys kiti žmonės ir daiktai? 6. Kodėl astrologams svarbus žmogaus gimimo, o ne užsimezgimo momentas? 7. Jei astrologai taip gerai numato ateitį ir socialinius įvykius, tai kodėl nė vienas iš jų nepasinaudojo šiomis žiniomis ir neperspėjo mūsų apie gresiančius karus, krizes, finansinius sukrėtimus, gamtos nelaimes? 8. Skirtingų astrologų pranašavimai tam pačiam žmogui dažnai būna visai skirtingi. Tuo lengva įsitikinti palyginus horoskopus iš skirtingų laikraščių.


30. Pseudoegzorcistui raganiui
2013-11-30 15:44
IP: 5.20.189.167
1
-32

Astrologai pluša išsijuosę Viena labiausiai paplitusių antimokslinės veiklos formų yra astrologija. Vadinamieji astrologai pranašauja žmonių likimą remdamiesi Saulės, Mėnulio ir planetų bei Zodiako žvaigždynų išsidėstymu horizonto atžvilgiu. Astrologija teigia, kad žmogaus charakterį ir gyvenimą nulemia Zodiako ženklų ir planetų išsidėstymas tuo momentu, kai jis išvydo pasaulį. Tokį planą gali apskaičiuoti ir nupiešti bet kuris astronomas. Tačiau astrologai ne tik nubraižo tokią schemą, bet ir ją be kokio nors mokslinio pagrindo interpretuoja savo astrologiniais terminais, t.y. išaiškina, kokia žvaigždynų ir planetų padėtis ką reiškia. Įvairiems Zodiako ženklams suteikiama įvairi lemtis, o dangaus kūnams - įvairios žmonių charakterio ir elgesio ypatybės. Negana to, astrologai pranašauja ne tik vieno žmogaus, bet ir tautų, valstybių likimą. Šaknys antikoje Astrologija atsirado tada, kai buvo išsiaiškinti Saulės, Mėnulio bei penkių artimiausių planetų - Merkurijaus, Veneros, Marso, Jupiterio ir Saturno judėjimo Zodiaku dėsningumai. Tai įvyko maždaug prieš 2500 metų iš pradžių Babilonijoje, Asirijoje ir po to - Graikijoje. Per pastaruosius 500 metų astronomija padarė milžinišką pažangą, išaiškindama Saulės sistemos sandarą, planetų fizinę prigimtį, nustatė žvaigždžių spinduliavimo šaltinius, Visatos kilmę, struktūrą ir evoliuciją. Tuo tarpu astrologija liko tokia pati kaip buvusi. Astrologai tebesiremia klaidinga geocentrine sistema, kurią dar II amžiuje sukūrė graikų mokslininkas Klaudijas Ptolemėjas. Jis surašė ir horoskopų interpretacijos taisykles, kurias astrologai naudoja iki šiol.


29. Egzorcisto Vaškelio uošvė
2013-11-30 12:04
IP: 37.187.20.226
25
 

Priėmus sprendimą ir norint pastoti moteris per kiekvieną ovuliacijų ciklą tikisi gerų naujienų. Ir daugelis moterų baiminasi. Natūraliai pastoti jums gali gamta, nevartojant vaistų. Pasinaudokite patarimais kurie jums padės greičiau pastoti. Gerkite kasdien daug geriamojo vandens, visuomet organizmą išlaikykite gerai hidratuotą. Taigi, kas vandenyje sukelia pastojimo didesnes galimybes? Vandens molekulės padės jums pasiekti skaidrų skystis, kuris ateina iš makšties. Šis makšties skystis padės jus informuoti apie ovuliaciją. Taip pat jūs turėtumėte vengti gerti gėrimų, tokių kaip arbata, kava, nes tai sausina, o nesuteikia drėkinimo. Vitaminas A yra labai svarbus nėštumui, nes jis taip pat sukuria daug skysčių gimdos kaklelyje, kuomet vyro sperma patenka ir keliauja takais. Maisto produktai, turintys daug vitamino A, yra skvošas ir morkos. Patartina valgyti jums šias daržoves ir būtinai šviežias. Visada sekite savo menstruacijų laikotarpį. Idealiausias laikas turėti lytinių santykių su partneriu likus 14 dienų iki ciklo, nes tai laikotarpis kuomet yra didesnė galimybė pastoti. Jeigu neturite reguliaraus mėnesinių ciklo, jums bus sunku suskaičiuoti šias dienas. Tuomet reiktų dažnai turėti lytinių santykių su partneriu. Nieko nėra geriau, nei greitai pastoti, naudojant natūralius metodus. Taigi čia yra jūsų ir jūsų partnerio greitas būdas pastoti. Pabandykite patarimus ir pasiūlymus ir žinosite kaip greitai ir natūraliai pastoti.


28. Liudija
2013-11-30 11:58
IP: 5.20.189.167
 
-27

Va net filmas yra apie raganių darbelius: Okultistai raganiai iškviečia tik demonus - liūdija: Siaip jau ta IP: 82.12.8.63 Cesuku- zeku piramide, igyvendintas 3d metodas, kaip issikviest demona. Demonai isskvieciami apskritime nubrezus trikampi su atitinkamais zenklais- simboliais kampuose, ir kalbant atitinkamus zodzius. Kas tingi biblija ir knygas skaityt, paziurekit seriala 'supernatural' apie demonu, vampyru ir kt butybiu egzistavima ir ju naikinima, apie sielos pardavima, norint sekmes ar ka isgelbeti is artimuju. Vercia apie daug ka pamastyti, o kam idomu ir giliau pakapstyti, pasidometi ar tikra ar ne. Tai kaip minejau, ta piramide demonu issaukimo vieta, o ne kazkas tauraus, nors atrodo labai graziai.Kazkaip nebuvau nusistacius nei uz, nei pries, tiesiog mano pastebejimas formoje, kad zmones gali gauti kazka blogiau, kartu su pagerejimu ar trumpalaiku pagerejimu. p.s.Jei rusiskai suprantat, ta seriala 'supernatural' rasit www.friday.ru (gal ir kitur, bet ne ieskojau).


27. Egzorcistas Vaškelis:klizmos nauda
2013-11-30 11:21
IP: 37.187.20.226
30
 

Nuo seniausių laikų klizmos buvo laikomos efektingiausia ir prieinamiausia priemone ne tik valant žarnyną, bet ir organizmą visumoje.Kaip teigia senoviniai medicininiai šaltiniai – Ajuverda, ČŽUD – ŠI (tibetietiškas Ajuverdos variantas) klizmos padeda atsikratyti nuo 80% žmogaus organizmo ligų. Yra daugybė klizmų atlikimo variantų.Plačiausiai paplitęs storojo žarnyno valymas pagal Uokerį.Tam reikalingas Esmarcho indas,kurį galima nusipirkti vaistinėje. Tos kurios parduodamos vaistinėse puikiai atitinka visus reikalavimus. Imame 2 litrus šilto vandens,įpilame į jį 1-2 valgomuosius šaukštus citrinų sulčių arba obuolių acto(tam, kad suteikti vandeniui rūgščias savybes) ir Esmarcho indo pagalba įvedame šį skystį į storąjį žarnyną.Pirmą savaitę šią procedūrą darome kasdien, antrą – kas antrą dieną, trečiają – kas trečią, ketvirtą – kas ketvirtą dieną, o toliau vieną kartą į savaitę.Jau po savaitės atsiras organizme lengvumas.


26. jau
2013-11-30 01:47
IP: 67.175.19.170
4
 

geriau baltojo arklio metai nes lietuviai baigia nusigerti ,matosi ir neaiskiaregiui


25. 23-am
2013-11-30 00:18
IP: 81.249.71.146
2
 

Tie, apie kuriuos neparasyta, bus ant Arklio!


24. >23 spaviedokit4s, kas skaitote ar tikite
2013-11-29 22:01
IP: 5.20.189.167
2
-34

Tai dovana - sąžinės sąskaita pasitikrininui, kas yra nuodėmė: "Išlaisviniumui nuo astrologijos , kitos velniavos klausimai: I. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną: prisiminti, ar nebuvo kokių nors burtų ir prietarų, tegu ir pačių mažiausių, ekstrasensų ir panašių „žiniuonių“ lankymo, įvairių užkalbėjimų. III. Sekmadienį švęsk: sekmadieninių šv. Mišių apleidimas bei sekmadienio kaip Jėzaus Kristaus prisikėlimo dienos nešventimas byloja apie: nutrūkusį ryšį su Dievu, dvasinio gyvenimo sąstingį, Bažnyčios – šventosios Dvasios buriamos Dievą tikinčių žmonių bendruomenės – esmės nesupratimą, pasaulio sandaros nesupratimą ir iš to kylantį mąstymą, jog pasaulis – savaiminių energijų samplaika ar pan. V. Nežudyk: ar nebuvo noro žudyti ar nusižudyti, gal buvo bandoma žudytis, galbūt „atsibodo gyventi“, gal buvo tyčia kenkiama savo ar kitų gyvybei, žalojamasi, atliktas abortas ar dalyvauta jį atliekant, pagelbėta ar paskatinta ką nors abortą pasidaryti, naudojama spiralė nėštumui išvengti; galbūt buvo su pasimėgavimu žiūrimi siaubo filmai, pritariama smurto scenoms ir jomis žavimasi (verta atkreipti dėmesį, jeigu tai labai paveikia). VI. Nepaleistuvauk: ar nebuvo svetimavimo, santykių su prostitutėmis, homoseksualių santykių, grupinio sekso, svingerių vakarėlių, netgi „nekaltų“ pažaidimų su draugais vaikystėje (masturbacijos drauge ir pan.), įkyrios nevaldomos masturbacijos, santykių su gyvuliais, analinio sekso, oralinio sekso, sekso filmų žiūrėjimo su masturbacija ir kitų iškreipto pasitenkinimo būdų, t. y., visko, ko negalima pavadinti normaliu seksu, įprasta vyro ir moters sueitimi. Kada reikalinga išlaisvinimo malda Prašymo išvaduoti malda visuomet būtina praktikavus okultizmo, spiritizmo ir satanizmo apeigas. Pastaruoju atveju, taip pat tiesiogiai meldusis į šėtoną ar kvietusis piktąsias dvasias dažniausiai būtinas egzorcizmas. Tokiais atvejais bloga savijauta ar noras pabėgti nuo šventų daiktų yra pavergimo ženklas. Ši vidinė būklė gali turėti psichinį pagrindą. Norint konkrečiu atveju nustatyti, ar reikalinga prašymo išvaduoti malda, reikia išsiaiškinti žmogaus prastos būsenos priežastis. Turi būti kokia nors patekimo į priklausomybę priežastis: gal protėvių blogi darbai, gal jo paties nuodėmingas elgesys, galbūt netgi sąmoningas dalyvavimas demoniškose apeigose, o gal kitų padaryti burtai, kerai, vudu ar prakeikimai, kuriais buvo siekiama pakenkti tam asmeniui. Visų pirma savo dvasinę būklę bei galimo demoniško apsėdimo ar varginimo priežastis reikia pasitikrinti pagal 10 Dievo įsakymų, didžiausią dėmesį atkreipiant į I, III, V ir VI įsakymus."


23. Nesąmonės
2013-11-29 21:48
IP: 86.100.122.38
3
 

Kodėl ne apie visus zodiako ženklus parašyta? Ar ir čia yra lygesnių už lygius?


22. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Laiškas apie okultizmo plitimą
2013-11-29 21:14
IP: 5.20.189.167
2
-32

Ypatingų antgamtinių galių prisiskyrimas sau ir mėginimas jomis veikti kitus, tiek lengvatikystė, naudojimasis magų „paslaugomis“ yra sunki nuodėmė. Katalikų Bažnyčios Katekizmas aiškiai sako: „Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones, o drauge padaryti sau palankias paslaptingas jėgas. Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe ir mylinčios Dievo baimės kupina, vien Jam priklausoma mūsų pagarba“ (2116). „Bet kokia magija ar žyniavimas, kuriais norima sau pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų, ir įgyti antgamtinės galios kitiems žmonėms – nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas prieš religingumo dorybę“ (2117). Norime persergėti tuos, kurie sako, kad netiki astrologija, pranašystėmis, magija ir tik pramogauja, skaitydami horoskopus ar eidami išsiburti. Tai lengvabūdiškas santykis su nuodėme, kuris anksčiau ar vėliau ima kelti pavojų sielos išganymui. Nors iš pradžių horoskopai, amuletai ar feng šui taisyklės gali atrodyti tik nekaltas pasilinksminimas, bet nejučia tie dalykai tampa artimi, svarbūs, įsitvirtina ir sieloje, ir pasąmonėje. Jie atitraukia žmogaus dėmesį nuo Dievo veiklos galybės, kyla pavojus atverti kelią Dievui priešingų dvasių pasireiškimui. Mūsų pasaulyje nuolat vyksta kova tarp gėrio ir blogio. Šėtonas, jo darbai yra skaudi realybė – niekas negali pasakyti, kada priartėjama prie slenksčio, už kurio žmogus patenka į demonų rankas. Turime žvelgti tiesai į akis – yra nemažai katalikų, net nuolat pamaldas lankančių žmonių, kurie naudojasi burtininkų paslaugomis ir seka okultiniais mokymais. Tai didelis iššūkis ir rimtas išbandymas visiems sąmoningiems krikščionims, bendruomenėms ir jų dvasiniams vadovams kunigams, katechetams ir katalikų žiniasklaidai. Nevenkime svarstyti šių dalykų, atmeskime manipuliavimą „energijos“ sąvoka, aiškiai kalbėkime apie tai, kuo skiriasi evangeliniai stebuklai nuo magų ir ekstrasensų veiklos. Su dar didesniu apdairumu vertinkime piligrimystes ir kitas pamaldumo formas, kurios kreipia tikinčiųjų dėmesį į Bažnyčios nepripažintus apsireiškimus bei stebuklus. O pirmiausia – liudykime visišką pasitikėjimą Dievo Gailestingumu, idant nuklydusiems, susipainiojusiems, pasimetusiems mūsų broliams būtų aiškiai rodomas tikrasis kelias ir tikroji šviesa.


21. NU CIA ,KAIP VISADA
2013-11-29 21:07
IP: 91.49.207.10
3
 

IR SVARBIAUSIA, NIEKO NAUJO.


20. to 15
2013-11-29 21:05
IP: 78.63.93.184
4
 

taigi KUINO metai ateina


19. Zalio medzio gaminiai
2013-11-29 20:35
IP: 78.60.45.136
3
 

lietuviu etnose nieko gera nezada...


18. Astrologija velnio įrankis
2013-11-29 20:26
IP: 5.20.189.167
2
-22

Jei norite viską sužinoti apie savo ateitį, prašau paskaitykite puslapyje NACIONALINĖ EGZORCISTŲ ASOCIACIJA: "VISKAS APIE OKULTIZMĄ Georges MORAND Aiškiaregystė, horoskopai, spiritizmas, kerėjimas, magija ir t.t Kaip šlykščiai pragaras nori mus valdyti: nei Dievo, nei velnio nebijo.


17. Kumele
2013-11-29 19:33
IP: 81.249.71.146
27
 

O kaip su avizomis? Ar neisizeis Arklys, jeigu ant sventinio stalo ju nebus? Ar Livetos arkline sukuosena bus madinga?Ar pakalineti batus metalu? Ar galima neistikimiems vyrams deti apynasri? Neatsakyta I esminius klausimus!


16. Velnių darbai tokia rašliava.Ji šlykšti Dievui.O ir tie darbai
2013-11-29 17:02
IP: 5.20.189.167
3
-24

Okultizmas praktikuojamas įvairiomis formomis: 1. Ateities burimas (pranašavimas) – neteisėtas žinių apie ateitį gavimas. Mediumas yra tiesioginėje piktųjų dvasių įtakoje; 2. Lemties būrimas – ženklų aiškinimas; 3. Raganavimas – burtai per okultines formules, užkeikimus ir mistinius užkalbėjimus; 4. Astrologija – pagoniškas ateities spėjimas dievinant žvaigždes, naudojant dvylika zodiako ženklų ir horoskopus, pagrįstus žmogaus gimimo momentu; 5. Psichometrija – žmogaus būdo bruožų, charakterio nustatymas per daiktus, kuriuos jis naudoja, arba drabužius, kuriuos jis vilki; 6. Telekinezė – daiktų judinimas per atstumą be matomos ar apčiuopiamos priežasties; 7. Burtų lazdelė (virgulė) – paslėptų objektų: vandens, naftos, mineralų ieškojimas, naudojant dvišakę lazdelę. Nuoroda į Ezechielio 8:17, kaip „laiko panosėje šakeles“; 8. Kerėjimas – okultizmo forma, kelianti didžiausią pavojų šiais laikais; Kreipiasi į Dievą. Kurį? Beje, šios srities „specialistai“, atlikdami savo ritualus, teigia, kad kreipiasi į Dievą, kad turi Dievo dovaną nuspėti ateitį ir pan. Tuomet iškyla klausimas, ar Dievas gali prieštarauti pats sau ar keisti savo nuomonę? Ekumeninėje Biblijoje (be religinės pakraipos skirtoje visiems krikščioniams) teigiama: „Būrimai, ženklų aiškinimas ir sapnai yra niekai; ko tu jau tikiesi, tą protas ir pavaizduoja“ (Sir. 34,5). „Kaip žmogus, kuris gaudo šešėlį ar vejasi vėją, elgiesi tas, kas tiki sapnais. Kas matoma sapnuose, tai tik atspindys, atvaizdas veido, žiūrinčio į save patį“ (Sir. 34, 2-3). Šių dienų gyvenime sapnų aiškinimasis, aptarimas ne vienoje darbovietėje tapęs rytinio kavos gėrimo ritualo dalimi. Dažniausiai moterys susirinkusios linkusios aptarti, ką sapnavo, ką tai galėtų reikšti ir pan. „Dievas perspėjo savo tautą per Mozę: „Kai būsi žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duos, negarbink tų tautų stabų. Neaukok savo sūnaus ar dukters ant aukuro, neieškok patarimų pas žynius, ženklų aiškintojus ir burtininkus, žavėtojus, mirusių dvasių iššaukėjus, kerėtojus ir raganius. Viešpats smerkia visus tokius veiksmus, už tokius nusikaltimus Jis išnaikins tas tautas, prieš užimant tau tą kraštą. Nenusikalsk Viešpačiui, savo Dievui“ (Pakartoto Įstatymo knyga 18:9-13). Tuomet į kokį Dievą kreipiasi tie „specialistai“? Bet kokia spiritizmo ar okultizmo forma faktiškai yra bendravimas su demonais ir ieškojimas jų pagalbos vietoje Dievo, Jo Žodžio, vedimo ir paramos ieškojimo. Taigi, jei žmogus įsipainiojęs į okultizmą (pats užsiima ar propoguoja pas tokius lankydamasis), jo gyvenimas yra rimtame pavojuje. Šiandien pasaulyje yra du dvasinės ir antgamtinės pagalbos šaltiniai: tikrasis Dievas, pas kurį ateiti galima per maldą Jėzaus vardu, ir okultizmas, už kurio slepiasi demoniškos jėgos. Pasikliaudamas okultinėmis jėgomis, žmogus šaukiasi kito dievo – šio pasaulio dievaičio, melo tėvo, velnio, kuris naudoja horoskopus, būrimą kortomis, chiromantiją, būrimą arbatos tirščiais, Ouija lenteles, krištolinius rutulius, piramides."


Gaukite lrytas.lt naujienas kiekvieną rytą
Komentarai (40)
Vardas
El. paštas
Komentaras (iki 3000 simbolių)
Horoskopai
2014-04-21 13:51

Astrologė Palmira: jei šiandien rasite pinigų, geriau jų neimti

8

Nelengvas metas tęsiasi, tad mūsų užduotis – likti maksimaliai pozityviems ir saikingiems. Juk liaudies išmintis sako: „Kas per daug, tas nesveika.“ Kuklumas, paprastumas ir humoras bus puiki apsauga nuo itin nepalankios planetų padėties, kuri daugiau ar mažiau darys įtaką mums visiems. Aplinkinių, ypač artimųjų, gera nuotaika turėtų būti svarbiausia užduotis ne tik pirmadienį, bet ir visą savaitę.


2014-04-21 00:05

Palmiros horoskopas pirmadieniui, balandžio 21 d.

Nelengvas metas tęsiasi, tad mūsų užduotis – likti maksimaliai pozityviems ir saikingiems. Juk liaudies išmintis sako: „Kas per daug, tas nesveika.“ Kuklumas, paprastumas ir humoras bus puiki apsauga nuo itin nepalankios planetų padėties, kuri daugiau ar mažiau darys įtaką mums visiems. Aplinkinių, ypač artimųjų, gera nuotaika turėtų būti svarbiausia užduotis ne tik pirmadienį, bet ir visą savaitę.


2014-04-20 14:53

Rytų horoskopas kitai savaitei

2

Avinai turės galimybę užsitikrinti finansinį stabilumą verslo srityje, jeigu parodys iniciatyvą ir pasitelks į pagalbą patikimų partnerių. Bet žvaigždės jums pataria nepriimti neapgalvotų ir nesuderintų sprendimų, kitaip teks šalinti nesutarimus su partneriais, o galite ir apskritai netekti jų paramos. Sėkmingos dienos - antradienis ir sekmadienis.


2014-04-20 12:19

Astrologės S.Liepienės prognozės balandžio 19–25 dienomis

4|3

Avino ženklo atstovų laukia iššūkiai. Norėjote iššūkių? Turite. Ar susidorojote, ar kas nors iš to išėjo, parodys laikas, tik nusivylimas liko. Ne todėl, kad tai, apie ką svajojote, nepateisino lūkesčių, o todėl, kad nepagalvojote ir nebuvote pasirengę netikėtiems įvykiams. Tiesiog neįvertinote žmogiškojo faktoriaus. Manote, kad kitą kartą bus kitaip? Ne. Bus taip, kaip bus, tam nepasirengsite. Bet kuriuo atveju reikia įvertinti įgytą patirtį ir daryti išvadas.


2014-04-19 12:40

Astrologė Palmira savaitgalį pataria įniršį naudoti produktyviai

10

Velykos ateis kartu su permainomis, jos gali kai ką iš esmės pakeisti, tad netikėtumai dar tik laukia. Šventės išpuola įtemptu, konfliktiniu metu, kai lengvai įsižiebia nesantaika, kylama į kovą. Kad ir kas nutiktų, kad ir kaip jaustumėtės, pasistenkite savo nepasitenkinimą, gal įniršį panaudoti produktyviai – prisiimkite ant savo pečių didžiąją šventinio pasiruošimo dalį. Jei nebūsite užsiėmę, atsiras laiko kritikuoti artimuosius, barniams, tad, kad nesugadintumėte artimiesiems ir aplinkiniams nuotaikos, siekite labiau kontroliuoti savo emocijas ir žodžius (ypač antrą šeštadienio pusę).


2014-04-19 00:01

Palmiros horoskopas savaitgaliui

1

Velykos ateis kartu su permainomis, jos gali kai ką iš esmės pakeisti, todėl netikėtumai dar tik laukia. Šventės išpuola įtemptu, konfliktiniu metu, kai lengvai įsižiebia nesantaika, kylama į kovą. Kad ir kas nutiktų, kad ir kaip jaustumėtės, pasistenkite savo nepasitenkinimą, gal net įniršį panaudoti produktyviai – prisiimkite ant savo pečių didžiąją šventinio pasiruošimo dalį. Jei nebūsite užsiėmę, atsiras laiko kritikuoti, bartis. Kad nesugadintumėte artimiesiems ir aplinkiniams nuotaikos, labiau kontroliuokite savo emocijas ir žodžius (ypač antrą šeštadienio pusę).


2014-04-18 09:47

Astrologė Palmira: puiki diena pirkti dovanas

8

Dar labai stipri Mėnulio užtemimo (įvyko balandžio 15 d.) įtaka, tačiau ne ką menkiau veikia ir artėjantis Saulės užtemimas (balandžio 29 d.), tad reikia būti atidiems. Nors šios dienos planetų padėtis daug kuo palanki, netinka pradėti ko nors naujo (nebent tai būtų kas nors sena, pamiršta ar kūrybinis darbas, ypač susiję su siūlais ar scena, politika). Nepalanku tvarkyti finansinius reikalus. Netiks skolinti ar grąžinti pinigų. Vis dėlto tai puikus laikas klaidoms taisyti. Tiks imtis užmirštų, nepadarytų, atidėtų darbų.


2014-04-18 00:01

Palmiros horoskopas penktadieniui, balandžio 18 d.

2

Dar labai stipri Mėnulio užtemimo (įvyko balandžio 15 d.) įtaka, tačiau ne ką menkiau veikia ir artėjantis Saulės užtemimas (balandžio 29 d.), tad reikia būti atidiems. Nors šios dienos planetų padėtis daug kuo palanki, netinka pradėti ko nors naujo (nebent tai būtų kas nors sena, pamiršta ar kūrybinis darbas, ypač susijęs su siūlais ar scena, politika). Nepalanku tvarkyti finansinių reikalų. Netiks skolinti ar grąžinti pinigų. Vis dėlto tai puikus laikas klaidoms taisyti. Tiks imtis užmirštų, atidėtų darbų.


2014-04-17 09:47

Astrologė Palmira: „Blogas ženklas, jei nulūš kulniukas“

27

Puiki diena – maža sėkmės oazė šiuo kritiniu metu tarp Mėnulio (balandžio 15 d.) ir Saulės (balandžio 29 d.) užtemimų. Šiandien, ketvirtadienį, astrologė Palmira pataria naudotis puikia proga sutvarkyti įstrigusius ar nepavykusius reikalus. Tam pats geriausias metas iki 14 val. 15 min. Šis laikas geras svarbiems susitikimams, susitarimams, atsakingiems dokumentams pasirašyti, naujų darbų pradžiai.


2014-04-17 09:12

Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, balandžio 17 d.

1

Puiki diena – maža sėkmės oazė šiuo kritiniu metu tarp Mėnulio (balandžio 15 d.) ir Saulės (balandžio 29 d.) užtemimų. Naudokitės puikia proga sutvarkyti įstrigusius arba nepavykusius reikalus. Tam pats geriausias metas iki 14 val. 15 min. Šis laikas geras svarbiems susitikimams, susitarimams, atsakingiems dokumentams pasirašyti, naujų darbų pradžiai.