LNK logo LNK programa
Artimiausioms 6 dienoms
Sekmadienis, liepos 24 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (45, 46).
06.55 Animacinis serialas „Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje“ (6-9).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (13).
07.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (14).
08.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (11). Animacinis. JAV, 2015 m.
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (15).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 „Grąžinkite Reksą“. Animacinis. Rusija, 1975 m.
09.50 „Mikė Pūkuotukas“. Animacinis. Rusija, 1969 m.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Šuo vampyras“. Nuotykių. Rež. G.Andersonas. Vaid. N.MacDonaldas, C.MacKechnie, J.S.Stone. Kanada, 2012 m.
11.50 Vaidybinis f. „Provincialai Niujorke“. Komedija. Rež. S.Weismanas. Vaid. J.Cleese'as, S.Martinas, G.Hawn. JAV, 1999 m. (N-7).
13.35 Vaidybinis f. „Didžiosios Motušės namai II“. Veiksmo komedija. Rež. J.Whitesellas. Vaid. E.Procter, M.Lawrence'as, N.Long. JAV, 2006 m. (N-7) (kart.).
15.30 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
16.30 Vaidybinis f. „Tokia jau mano dalia“. Romantinė komedija. Rež. D.Petrie. Vaid. Ch.Pine'as, L.Lohan, S.Armstrong. JAV, 2006 m. (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai V.Zuikauskas, V.Sinkevičius, J.Drabatienė ir E.Jackūnienė.
20.35 Žvaigždžių duetai. Gražiausios dainos. Muzikinis šou.
22.30 Premjera. Vaidybinis f. „Keršto kraujas“. Veiksmo. Rež. G.Serafini ir Sh.Sourgose'as. Vaid. D.Lundgrenas, B.Zane'as, G.Capaldi. JAV, 2013 m. (N-14).
00.05 Vaidybinis f. „Karantinas II. Terminalas“. Siaubo trileris. Rež. J.Pogue. Vaid. M.Mason, J.Cooke'as. JAV, 2011 m. (S).
01.40 Vaidybinis f. „Visiškai slaptai“ (N-7) (kart.).
Pirmadienis, liepos 25 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (47, 48).
06.55 Animacinis serialas „Stebuklingi vaikai“ (11).
07.25 Animacinis serialas „Džiumandži“ (6).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (60, 61) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Ant liežuvio galo. Humoro žaidimas. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius (N-7).
12.45 „Bjaurusis ančiukas“. Animacinis. Rusija, 1957 m.
13.05 TV serialas „Svajonių princas“ (161, 162).
14.05 TV serialas „Turtuolė vargšė“ (17).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjas T.Ališauskas.
20.00 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (1) (N-7).
21.00 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Žemės branduolys“. Veiksmo ir nuotykių. Rež. J.Amielis. Vaid. A.Eckhartas, H.Swank, R.Jenkinsas. JAV, Kanada, Vokietija, 2003 m. (N-7).
00.50 TV serialas „Judantis objektas“ (16) (N-7).
01.40 TV serialas „Visa menanti“ (34) (N-7).
02.25 TV serialas „Ties riba“ (10) (N-14).
03.10 Programos pabaiga.
Antradienis, liepos 26 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (49, 50).
06.55 Animacinis serialas „Stebuklingi vaikai“ (12).
07.25 Animacinis serialas „Džiumandži“ (7).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (62, 63) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Ant liežuvio galo. Humoro žaidimas. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
12.45 „Gražioji Vasilisa“. Animacinis. Rusija, 1977 m.
13.05 TV serialas „Svajonių princas“ (163, 164).
14.05 TV serialas „Turtuolė vargšė“ (18).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjas T.Ališauskas.
20.00 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (2) (N-7).
21.00 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Meksikietis“. Veiksmo komedija. Rež. G.Verbinski. Vaid. B.Pittas, J.Gandolfini, J.Roberts. JAV, 2001 m. (N-7).
00.40 TV serialas „Judantis objektas“ (17) (N-7).
01.30 TV serialas „Visa menanti“ (35) (N-7).
02.15 TV serialas „Ties riba“ (11) (N-14).
03.00 Programos pabaiga.
Trečiadienis, liepos 27 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (51, 52).
06.55 Animacinis serialas „Stebuklingi vaikai“ (13).
07.25 Animacinis serialas „Džiumandži“ (8).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (64, 65) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Ant liežuvio galo. Humoro žaidimas. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
12.45 „Paklydėlės papūgos sugrįžimas“. Animacinis. Rusija, 1984 m.
12.55 „Paklydėlės papūgos sugrįžimas II“. Animacinis. Rusija, 1984 m.
13.05 TV serialas „Svajonių princas“ (165, 166).
14.05 TV serialas „Turtuolė vargšė“ (19).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjas T.Ališauskas.
20.00 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (3) (N-7).
21.00 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Kruvinas sąrašas“. Veiksmo trileris. Rež. W.Kaufmanas. Vaid. C.Goodingas jaunesn., C.Hauseris, J.LaPaglia. JAV, 2011 m. (N-14).
00.00 TV serialas „Judantis objektas“ (18) (N-7).
00.50 TV serialas „Visa menanti“ (1) (N-7).
01.35 TV serialas „Ties riba“ (12) (N-7).
02.20 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, liepos 28 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (53, 54).
06.55 Animacinis serialas „Stebuklingi vaikai“ (14).
07.25 Animacinis serialas „Džiumandži“ (9).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (66, 67) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Ant liežuvio galo. Humoro žaidimas. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
12.45 „Paklydėlės papūgos sugrįžimas III“. Animacinis. Rusija, 1984 m.
12.55 „Ragana prieš“. Animacinis. Rusija, 1979 m.
13.05 TV serialas „Svajonių princas“ (167, 168).
14.05 TV serialas „Turtuolė vargšė“ (20).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Saulės ašaros“. Veiksmo. Rež. A.Fuqua. Vaid. B.Willisas, C.Hauseris, T.Skerrittas, M.Bellucci. JAV, 2003 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Judantis objektas“ (19) (N-7).
01.25 TV serialas „Visa menanti“ (2) (N-7).
02.10 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.35 Programos pabaiga.
Penktadienis, liepos 29 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Įspūdingasis Žmogus-Voras“ (1)
06.55 Animacinis serialas „Stebuklingi vaikai“ (15).
07.25 Animacinis serialas „Džiumandži“ (10).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (68, 69) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Ant liežuvio galo. Humoro žaidimas. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
12.45 „Bobikas svečiuose pas Barbosą“. Animacinis. Rusija, 1977 m.
12.55 „Ragana prieš II“. Animacinis. Rusija, 1979 m.
13.05 TV serialas „Svajonių princas“ (169, 170).
14.05 TV serialas „Turtuolė vargšė“ (21).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Vaidybinis f. „Policijos akademija III. Vėl mokymuose“. Komedija. Rež. J.Parisas. Vaid. S.Guttenbergas, D.Grafas. JAV, 1986 m. (N-7).
21.10 Vaidybinis f. „Pabaisa“. Komedija. Rež. C.Zidi. Vaid. J.P.Belmondo, R.Welch. Prancūzija, 1977 m. (N-7).
23.10 Vaidybinis f. „Suvilioti nepažįstamąjį“. Kriminalinis trileris. Rež. J.Foley. Vaid. B.Willisas, H.Berry, G.Ribisi. JAV, 2007 m. (N-14).
01.10 Vaidybinis f. „Kruvinas sąrašas“. Veiksmo trileris. Rež. W.Kaufmanas. Vaid. C.Goodingas jaunesn., C.Hauseris, J.LaPaglia. JAV, 2011 m. (N-14) (kart.).
02.45 Programos pabaiga.
REKLAMA