Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Ketvirtadienis, spalio 30 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (33).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (3).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (69) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (61).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (15).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (17) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Poseidonas“. Veiksmo trileris. Rež. W.Petersenas. Vaid. J.Lucasas, K.Russellas, R.Dreyfussas, J.Barrett. JAV, 2006 m. (N-7).
00.00 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (18) (N-7).
00.55 TV serialas „Farų šeima“ (9) (N-7).
01.50 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
Penktadienis, spalio 31 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (34).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (4).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (70) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.50 TV serialas „K11: komisarai tiria. Paštininko apiplėšimas“ (N-7).
12.25 TV serialas „K11: komisarai tiria. Mirtina šeimos drama“ (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (62).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (16).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (18).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.00 Norim dar! Su radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
22.45 Vaidybinis f. „Terminatorius. Išsigelbėjimas“. Veiksmo. Rež. McG. Vaid. Ch.Bale'as, S.Worthingtonas. Didžioji Britanija, Italija, JAV, Vokietija, 2003 m. (N-7).
01.00 Vaidybinis f. „Pagieža III“. Siaubo trileris. Rež. T.Wilkinsas. Vaid. J.Braddy, Sh.Smithas, M.Knightas. Japonija, JAV, 2009 m. (S).
Šeštadienis, lapkričio 1 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Peliukas Stiuartas Litlis“ (4).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (35).
07.20 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (6).
07.45 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (7).
08.10 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (5).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (3).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (6).
09.30 Mes pačios. Laida moterims. Vedėja N.Pareigytė-Rukaitienė.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Peliuko Perio nuotykiai II“. Nuotykių. Rež. A.G.Schaeris. Vaid. C.Fontan, M.Manquina, M.Sandoras. Argentina, Ispanija, 2008 m.
11.50 Vaidybinis f. „Laukiniai laukiniai Vakarai“. Veiksmo. Rež. B.Sonnenfeldas. Vaid. K.Kline'as, W.Smithas, S.Hayek. JAV, 1999 m. (N-7).
13.55 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (125).
14.30 TV serialas „Didingasis amžius“ (120) (N-7).
16.35 TV serialas „Dvidešimt minučių“ (16, 17) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Superkinas. „La troškinys“. Animacinis. Rež. J.Pinkava ir B.Birdas. JAV, 2007 m.
21.10 Premjera. Vaidybinis f. „Nebrendylos“. Komedija. Rež. D.Duganas. Vaid. A.Sandleris, R.Schneideris, S.Hayek. JAV, 2010 m. (N-7).
23.15 Vaidybinis f. „Pokštas arba saldainis“. Siaubo trileris. Rež. M.Dougherty. Vaid. D.Bakeris, B.Coxas. JAV, 2010 m. (N-14).
00.50 Norim dar! Su radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius (N-7) (kart.).
Sekmadienis, lapkričio 2 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Peliukas Stiuartas Litlis“ (5).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (36).
07.20 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (7).
07.45 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (8).
08.10 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (6).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (4).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
10.00 Kino pusryčiai. „Monstrų namai“. Animacinis. Rež. G.Kenanas. JAV, 2006 m.
11.50 Vaidybinis f. „Bukas ir Bukesnis“. Nuotykių komedija. Rež. P.Farrelly. Vaid. J.Carrey, L.Holly, J.Danielsas. JAV, 1994 m. (N-7).
13.55 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (126, 127).
15.00 TV serialas „Didingasis amžius“ (121) (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.30 Teleloto. TV žaidimas.
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėjas T.Dapkus.
19.30 Lietuvos balsas. Muzikinis šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir R.Vilkončius.
21.45 Vaidybinis f. „Laiko kilpa“. Veiksmo trileris. Rež. R.Johnson. Vaid. J.Gordonas-Levittas, B.Willisas, E.Blunt. JAV, Kinija, 2012 m. (N-14).
00.05 Vaidybinis f. „Be kompromisų“. Veiksmo trileris. Rež. A.Harvey. VAid. M.Akerman, B.Willisas, D.A.Woll, F.Whitakeris. JAV, 2011 m. (N-14).
Pirmadienis, lapkričio 3 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (35).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (5).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (71) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Laukiniai laukiniai Vakarai“. Veiksmo. Rež. B.Sonnenfeldas. Vaid. K.Kline'as, W.Smithas, S.Hayek. JAV, 1999 m. (N-7) (kart.).
10.55 „La troškinys“. Animacinis. Rež. J.Pinkava ir B.Birdas. JAV, 2007 m. (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7).
13.30 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (63).
13.40 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (17).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (19) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 TV serialas „Mentalistas“ (16) (N-7).
23.10 TV serialas „Judantis objektas“ (16) (N-7).
00.10 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (19) (N-7).
01.05 TV serialas „Farų šeima“ (10) (N-7).
02.00 TV serialas „Slapti reikalai“ (7) (N-7).
Antradienis, lapkričio 4 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (36).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (6).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (72) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Bukas ir Bukesnis“. Nuotykių komedija. Rež. P.Farrelly. Vaid. J.Carrev, L.Holly, J.Danielsas. JAV, 1994 m. (N-7) (kart.).
10.55 Lietuvos balsas. Muzikinis šou (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8).
13.30 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (64).
13.40 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (18).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (20) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Klastotė“. Veiksmo. Rež. H.Tsui. Vaid. J.C.Van Damme'as, R.Schneideris, P.Sorvino. Aruba, Honkongas, JAV, 1998 m. (N-14).
23.55 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (20) (N-7).
00.50 TV serialas „Farų šeima“ (11) (N-7).
01.45 TV serialas „Slapti reikalai“ (8) (N-7).
Trečiadienis, lapkričio 5 d.
05.55 Dienos programa.
06.00 Labas vakaras, Lietuva (kart.).
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (37).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (7).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (73) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (65).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (19).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (21) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (9) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Apalūza“. Veiksmo. Rež. E.Harrisas. Vaid. J.Ironsas, R.Zellweger, V.Mortensenas, E.Harrisas. JAV, 2008 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (21) (N-7).
01.25 TV serialas „Farų šeima“ (12) (N-7).
02.20 TV serialas „Slapti reikalai“ (9) (N-7).
REKLAMA