LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Šeštadienis, rugpjūčio 29 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Superdidvyrių komanda“ (22).
06.55 Animacinis serialas „Zoro“ (23).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (17).
07.45 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (9).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (9).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (9).
09.30 „Paklydėlės papūgos sugrįžimas III“. Animacinis. Rusija, 1984 m.
09.45 „Bobikas svečiuose pas Barbosą“. Aniamcinis. Rusija, 1977 m.
10.00 Kino pusryčiai. „Ilgai ir laimingai II. Naujieji Snieguolės nuotykiai“. Animacinis. JAV, Vokietija, 2008 m.
11.30 Vaidybinis f. „Robotukas Kodis“. Nutoykių. Rež. S.McNamara. JAV, 2012 m.
13.10 Vaidybinis f. „Mikio Metsono nuotykiai“. Nuotykių. Rež. H.Cronkas. Vaid. D.Brandonas, F.Derosa, Ch.Lloydas. JAV, 2012 m. (N-7).
15.15 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
16.45 TV serialas „Toledas“ (12) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Superkinas. „Užkerėtoja“. Nuotykių. Rež. K.Lima. Vaid. A.Adams, P.Dempsey, J.Marsdenas, T.Spallas. JAV, 2007 m.
21.10 Vaidybinis f. „Širdžių ėdikas“. Romantinė komedija. Rež. G.Muccino. Vaid. G.Butleris, J.Biel, D.Quaidas, U.Thurman, C.Zeta-Jones. JAV, 2012 m. (N-7).
23.15 Vaidybinis f. „Vampyrai užkniso juodai“. Parodijų komedija. Rež. A.Seltzeris ir J.Friedbergas. Vaid. J.Proske, D.Baderis, M.Lanteris. JAV, 2010 m. (N-14).
00.50 Vaidybinis f. „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“. Veiksmo trileris. Rež. R.Donaldsonas. Vaid. S.Buroows, D.Maysas, J.Stathamas. JAV, 2008 m. (N-14) (kart.).
02.55 Programos pabaiga.
Sekmadienis, rugpjūčio 30 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Superdidvyrių komanda“ (23).
06.55 Animacinis serialas „Zoro“ (24).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (18).
07.45 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (10).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (10).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 „Ragana prieš“. Animacinis. Rusija, 1979 m.
09.40 „Ragana prieš II“. Animacinis. Rusija, 1979 m.
09.50 „Ragana prieš III“. Animacinis. Rusija, 1979 m.
10.00 Kino pusryčiai. „Denis - grėsmė visuomenei“. Komedija. Rež. N.Caslte'as. Vaid. M.Gamble'as, W.Matthaw, Ch.Lloydas. JAV, 1993 m.
11.55 Vaidybinis f. „Troškimų akmuo“. Nuotykių komedija. Rež. R.Rodriguezas. Vaid. J.Bennetas, J.Shortas, T.Gagnonas, W.H.Macy, J.Spaderis. JAV, 2009 m.
13.45 Vaidybinis f. „Juodasis gražuolis“. Nuotykių. Rež. C.Thompson. Vaid. S.Beanas, D.Thewlisas, J.Carteris. Didžioji Britanija, JAV, 1994 m.
15.35 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
16.35 TV serialas „Toledas“ (13) (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai V.Zuikauskas ir J.Drabatienė.
20.30 Valanda su Rūta. Vasara. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.55 Vaidybinis f. „Nesunaikinamieji“. Veiksmo. Rež. S.Stallone. Vaid. S.Stallone, J.Stathamas, J.Li, D.Lundgrenas, S.Austinas, M.Rourke'as, B.Willisas, A.Schwarzeneggeris. JAV, 2010 m. (N-14).
00.00 Vaidybinis f. „Karaliaus vardu III. Paskutinė misija“. Veiksmo. Rež. U.Bollas. Bulgarija, Kanada, 2013 m. (N-14).
01.40 Vaidybinis f. „Širdžių ėdikas“. Romantinė komedija. Rež. G.Muccino. Vaid. G.Butleris, J.Biel, D.Quaidas, U.Thurman, C.Zeta-Jones. JAV, 2012 m. (N-7) (kart.).
03.35 Programos pabaiga.
Pirmadienis, rugpjūčio 31 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (25, 26).
06.55 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (76) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Užkerėtoja“. Nuotykių. Rež. K.Lima. Vaid. A.Adams, P.Dempsey, J.Marsdenas, T.Spallas. JAV, 2007 m. (kart.).
10.55 Vaidybinis f. „Denis - grėsmė visuomenei“. Komedija. Rež. N.Caslte'as. Vaid. M.Gamble'as, W.Matthaw, Ch.Lloydas. JAV, 1993 m. (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (9).
13.20 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (7).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (9).
14.10 TV serialas „Ponia Dila“ (23) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė.
20.20 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.00 Premjera. TV serialas „Visi vyrai - kiaulės...“ (1) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Prezidento patikėtinis“. Veiksmo. Rež. E.Norris ir M.Preece'as. Vaid. Ch.Norrisas, D.Nealas, R.Waite'as. JAV, 2000 m. (N-7).
23.55 TV serialas „Dalasas“ (4) (N-7).
00.50 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (34) (N-7).
01.45 TV serialas „Mentalistas“ (1) (N-7).
02.40 Programos pabaiga.
Antradienis, rugsėjo 1 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (27, 28).
06.55 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (77) (N-7).
08.55 Vaidybinis f. „Juodasis gražuolis“. Nuotykių. Rež. C.Thompson. Vaid. S.Beanas, D.Thewlisas, J.Carteris. Didžioji Britanija, JAV, 1994 m. (kart.).
10.40 Vaidybinis f. „Troškimų akmuo“. Nuotykių komedija. Rež. R.Rodriguezas. Vaid. J.Bennetas, J.Shortas, T.Gagnonas, W.H.Macy, J.Spaderis. JAV, 2009 m. (kart.).
12.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (kart.).
12.45 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (10).
13.15 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (8).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (10).
14.10 TV serialas „Ponia Dila“ (24) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.00 TV serialas „Visi vyrai - kiaulės...“ (2) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „ŽKVD“. Veiksmo komedija. Rež. M.El. Mechri. Vaid. J.C.Van Damme'as, V.Bodson, H.Sogne'as. Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m. (N-14).
00.05 TV serialas „Dalasas“ (5) (N-7).
01.00 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (35) (N-7).
01.55 TV serialas „Mentalistas“ (2) (N-7).
02.50 Programos pabaiga.
Trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (29, 30).
06.55 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (78) (N-7).
08.55 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
10.05 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
11.15 Tikras gyvenimas. „Moteriška formulė“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
12.15 Tikras gyvenimas. „Ekstrasensas“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
13.15 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (9).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (11).
14.10 TV serialas „Ponia Dila“ (25) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė (N-7).
20.20 Premjera. Su cinkeliu. Humoro laida. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
21.00 TV serialas „Visi vyrai - kiaulės...“ (3) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Šioje šalyje nėra vietos senukams“. Kriminalinis trileris. Rež. J.Coenas ir E.Coenas. Vaid. T.Lee Jonesas, J.Bardemas, J.Brolinas. JAV, 2007 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Dalasas“ (6) (N-7).
01.30 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (36) (N-7).
02.35 TV serialas „Mentalistas“ (3) (N-7).
Ketvirtadienis, rugsėjo 3 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (31, 32).
06.55 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (79) (N-7).
08.55 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
10.05 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
11.15 Tikras gyvenimas. „Suokalbis“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
12.15 Tikras gyvenimas. „Melagė“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
13.15 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (10).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (12).
14.10 TV serialas „Ponia Dila“ (26) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.00 TV serialas „Visi vyrai - kiaulės“ (4) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Žaidėjas“. Veiksmo trileris. Rež. B.Tayloras ir M.Neveldine'as. Vaid. G.Butleris, A.Valletta, M.C.Hallas, K.Sedgwick. JAV, 2009 m. (N-14).
23.55 TV serialas „Dalasas“ (7) (N-7).
00.50 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (37) (N-7).
01.45 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.15 Programos pabaiga.
Penktadienis, rugsėjo 4 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (33, 34).
06.55 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (80) (N-7).
08.55 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.45 TV serialas „K11: komisarai tiria“ (1, 2) (N-7).
11.15 Tikras gyvenimas. „Mažylis“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
12.15 Tikras gyvenimas. „Varžovė“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
13.15 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (11).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (13).
14.10 TV serialas „Ponia Dila“ (27) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas (N-7).
21.00 Vaidybinis f. „Kaip diena ir naktis“. Veiksmo komedija. Rež. J.Mangoldas. Vaid. T.Cruise'as, C.Diaz, P.Sarsgaardas. JAV, 2010 m. (N-7).
23.10 Vaidybinis f. „Vaiduokliai mokykloje“. Siaubo. Rež. J.S.Lando. Vaid. J.Baronas, M.C.Gainey, D.Trejo. JAV, 2012 m. (S).
00.50 Vaidybinis f. „Žaidėjas“. Veiksmo trileris. Rež. B.Tayloras ir M.Neveldine'as. Vaid. G.Butleris, A.Valletta, M.C.Hallas, K.Sedgwick. JAV, 2009 m. (N-14) (kart.).
02.30 Programos pabaiga.
REKLAMA