Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Didysis filmukų šou“ (23).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (1).
07.25 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (197) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
10.10 Tikras gyvenimas. „Nenuoroma tėvas“. Vedėjas D.Mertinas (kart.)
11.10 TV serialas „K11: komisarai tiria. Šantažas iki mirties“ (N-7) (kart.).
11.50 Pagalbos skambutis (N-7).
12.55 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (5).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (71).
13.30 Animacinis serialas „Kaukė“ (38).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (58) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (28) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Antroji šeima“. Vedėjas D.Mertinas.
20.25 TV serialas „K11: komisarai tiria. Šunų veisykla“ (N-7).
21.00 Soriukas. Pasimatymų šou. Vedėja I.Stasiulevičiūtė (N-14).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. „Požemių ugnis“. Veiksmo. Rež. F.Alcala. Vaid. S.Seagalas, M.Helgenbergeris, S.Langas. JAV, 1997 m. (N-14).
00.20 TV serialas „Havajai 5.0“ (14) (N-7).
01.15 TV serialas „Deksteris“ (3) (N-14).
02.10 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
Penktadienis, liepos 25 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Didysis filmukų šou“ (24).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (2).
07.25 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (198) (N-7).
08.50 24valandos (N-7) (kart.).
10.10 Tikras gyvenimas. „Antroji šeima“. Vedėjas D.Mertinas (kart.).
11.10 TV serialas „K11: komisarai tiria. Šunų veisykla“ (N-7) (kart.).
11.45 Mano vyras gali. TV žaidimas (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (6).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (1).
13.30 Animacinis serialas „Kaukė“ (39).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (59) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (29) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 TV serialas „Policijos akademija“ (1, 2) (N-7).
21.30 „Pinigų traukinys“. Veiksmo komedija. Rež. J.Rubenas. Vaid. J.Lopez, W.Snipesas, W.Harrelsonas. JAV, 1995 m. (N-14).
23.45 „Teisė žudyti“. Kriminalinis trileris. Rež. J.Avnetas. Vaid. J.Leguizamo, C.Gugino, R.De Niro, A.Pacino. JAV, 2008 m. (N-14).
01.45 Soriukas. Pasimatymų šou (N-14) (kart.).
Šeštadienis, liepos 26 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Pirmykštė žemė“ (15).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (7).
07.20 Animacinis serialas „Antinas Gudruolis“ (17).
07.45 Animacinis serialas „Teisingumo lyga. Įsiveržimas“ (13).
08.10 Animacinis serialas „Sunkus vaikas“ (3).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (2).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (18).
09.30 Animacinis f. „Drakonas“. Rusija, 1961 m.
10.00 Kino pusryčiai. Premjera. „Skūbis Dū! Samurajaus kardas“. Animacinis. JAV, 2009 m.
11.35 Premjera. „Trys sekliai ir Skeleto salos paslaptis“. Nuotykių. Rež. F.Baxmeyeris. Pietų Afrika, Vokietija, 2007 m.
13.30 TV serialas „Policijos akademija“ (1, 2) (N-7).
15.30 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (85, 86)
16.30 TV serialas „Didingasis amžius“ (92) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Superkinas. „Pramuštgalviai“. Animacinis. Rež. I.Kovaliovas ir N.Virgienas. JAV, 1998 m.
20.40 Premjera. „Trise valtimi. Gamtos šauksmas“. Nuotykių komedija. Rež. E.Elkayemas. Vaid. O.Jamesas, K.Turneris, R.Youngas. JAV, 2009 m. (N-7).
22.30 „Kiečiausi Spartos vyrai“. Parodijų komedija. Rež. A.Seltzeris ir J.Friedbergas. Vaid. C.Electra, S.Maguire'as, K.Sorbo. JAV, 2008 m. (N-14).
00.05 „Raudonas vanduo“. Siaubo trileris. Rež. Ch.R.Carneris. Vaid. K.Swanson, L.D.Phillipsas. JAV, 2003 m. (N-14).
01.55 „Požemių ugnis“. Veiksmo. Rež. F.E.Alcala. Vaid. S.Seagalas, S.Langas. JAV, 1997 m. (N-14).
Sekmadienis, liepos 27 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Pirmykštė žemė“ (16).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (8).
07.20 Animacinis serialas „Antinas Gudruolis“ (18).
07.45 Animacinis serialas „Teisingumo lyga. Įsiveržimas“ (14).
08.10 Animacinis serialas „Sunkus vaikas“ (4).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (3).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
10.00 Kino pusryčiai. „Bukas ir bukesnis. Kai Haris sutiko Loidą“. Komedija. Rež. T.Milleris. Vaid. T.Stackas, M.Rogers, W.Federmanas. JAV, 2003 m. (N-7).
11.45 „Išlaisvinti Vilį. II dalis“. Nuotykių. Rež. D.H.Little'is. Vaid. F.Capra, J.J.Richteris, M.K.Schellhardt. JAV, Prancūzija, 1995 m.
13.45 „Tai kur, po velnių, tie Morganai?“ Romantinė komedija. Rež. M.Lawrence'as. Vaid. H.Grantas, S.J.Parker, J.Liebmanas. JAV, 2009 m. (N-7).
15.55 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (87).
16.30 TV serialas „Didingasis amžius“ (93) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Teleloto. TV žaidimas.
20.00 TV serialas „Velvet“ (8) (N-7).
21.35 „Saulės ašaros“. Veiksmo. Rež. A.Fuqua. Vaid. B.Willisas, C.Hauseris, T.Skerrittas, M.Bellucci. JAV, 2003 m. (N-14).
23.55 „Mirtini spąstai“. Kriminalinis veiksmo. Rež. J.Ottingas. Vaid. T.Schweigeris, R.Eldardas, P.Kilpatrickas. JAV, 2008 m. (N-14).
01.50 „Pinigų traukinys“. Veiksmo komedija. Rež. J.Rubenas. Vaid. J.Lopez, W.Snipesas, W.Harrelsonas. JAV, 1995 m. (N-14) (kart.).
Pirmadienis, liepos 28 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Didysis filmukų šou“ (25).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (3).
07.25 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (199) (N-7).
08.50 „Trys sekliai ir Skeleto salos paslaptis“. Nuotykių. Rež. F.Baxmeyeris. PAR, Vokietija, 2007 m. (kart.).
10.30 „Skūbis Dū! Samurajaus kardas“. Animacinis. Rež. Ch.Berkeley. JAV, 2009 m.
12.00 „Pramuštgalviai“. Animacinis. JAV, 1998 m.
13.30 Animacinis serialas „Kaukė“ (40).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (60) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (30) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Kita svajonė“. Vedėjas D.Mertinas.
20.20 TV serialas „K11: komisarai tiria. Senis tironas“ (N-7).
21.00 Soriukas. Pasimatymų šou. Vedėja I.Stasiulevičiūtė (N-14).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 TV serialas „Mentalistas“ (2) (N-7).
23.10 TV serialas „Judantis objektas“ (2) (N-7).
00.10 TV serialas „Havajai 5.0“ (15) (N-7).
01.05 TV serialas „Nikita“ (18) (N-7).
02.00 TV serialas „Išrinktieji“ (9) (N-14).
Antradienis, liepos 29 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Didysis filmukų šou“ (26).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (4).
07.25 Animacinis serialas „Tomo ir Džeio pasakos“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (1) (N-7).
08.50 TV serialas „Velvet“ (8) (N-7).
10.20 „Išlaisvinti Vilį. II dalis“. Nuotykių. Rež. D.H.Little'is. Vaid. F.Capra, J.Richteris, M.K.Schellhard. JAV, Prancūzija, 1995 m. (kart.).
12.20 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (3).
12.50 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (1).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (2).
13.30 Animacinis serialas „Kaukė“ (41).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (61) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (31) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Kariškas vaizdelis“. Vedėjas D.Mertinas.
20.25 TV serialas „K11: komisarai tiria. Lemtinga iškyla“ (N-7).
21.00 Soriukas. Pasimatymų šou. Vedėja I.Stasiulevičiūtė (N-14).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. „Specialistas“. Veiksmo. Rež. L.Llosa. Vaid. Sh.Stone, J.Woodas, S.Stallone, E.Robertsas. JAV, Peru, 1994 m. (N-7).
00.25 TV serialas „Havajai 5.0“ (16) (N-7).
01.20 TV serialas „Nikita“ (19) (N-7).
02.15 TV serialas „Išrinktieji“ (10) (N-14).
Trečiadienis, liepos 30 d.
06.00 Dienos programa.
06.05 Labas vakaras, Lietuva (kart.).
06.35 Animacinis serialas „Didysis filmukų šou“ (27).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (5).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (2) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.30 Tikras gyvenimas. „Kita svajonė“. Vedėjas D.Mertinas (kart.).
10.30 Tikras gyvenimas. „Kariškas vaizdelis“. Vedėjas D.Mertinas (kart.).
11.30 TV serialas „K11: komisarai tiria. Senis tironas“ (N-7) (kart.).
12.10 TV serialas „K11: komisarai tiria. Lemtinga iškyla“ (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (2).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (3).
13.30 Animacinis serialas „Kaukė“ (42).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (62) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (32) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Internete visi lygūs“. Vedėjas D.Mertinas.
20.25 TV serialas „K11: komisarai tiria. Pinigai iš dangaus“ (N-7).
21.00 Soriukas. Pasimatymų šou. Vedėja I.Stasiulevičiūtė (N-14).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. „Nuotykių ieškotojas“. Veiksmo. Rež. J.C.Van Damme'as. Vaid. J.C.Van Damme'as, R.Moore'as. JAV, 1996 m. (N-7).
00.00 TV serialas „Havajai 5.0“ (17) (N-7).
00.55 TV serialas „Nikita“ (20) (N-7).
01.50 TV serialas „Išrinktieji“ (11) (N-14).
REKLAMA