Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LNK logo LNK programa
Artimiausioms 6 dienoms
Antradienis, lapkričio 25 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (51).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (21).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (87) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Aš esu legenda“. Veiksmo trileris. Rež. F.Lawrence'as. Vaid. W.Smithas, A.Braga, S.Richardson-Whitfield. JAV, 2007 m. (N-7) (kart.).
10.40 Lietuvos balsas. Muzikinis šou (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (63).
13.35 Animacinis serialas „Benas Tenas“ (7).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (35) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Užpuolikai“. Veiksmo trileris. Rež. J.Lueesenhopas. Vaid. P.Walkeris, M.Dillonas, I.Elba, J.Hernandezas. JAV, 2010 m. (N-14).
00.20 TV serialas „Mafijos daktarė“ (10) (N-7).
01.15 TV serialas „Farų šeima“ (23) (N-7).
02.10 TV serialas „Agentai“ (6) (N-7).
Trečiadienis, lapkričio 26 d.
05.55 Dienos programa.
06.00 Labas vakaras, Lietuva (kart.).
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (52).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (22).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (89) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (64).
13.35 Animacinis serialas „Benas Tenas“ (8).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (36) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (12) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Išbandymų diena“. Kriminalinė drama. Rež. A.Fuqua. Vaid. D.Washingtonas, S.Glennas, E.Hawke'as. Australija, JAV, 2001 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Mafijos daktarė“ (11) (N-7).
01.30 TV serialas „Nikita“ (1) (N-7).
02.25 TV serialas „Agentai“ (7) (N-7).
Ketvirtadienis, lapkričio 27 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (53).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (23).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (90) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (65).
13.35 Animacinis serialas „Benas Tenas“ (9).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (37) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Naujieji samurajai“. Veiksmo. Rež. A.Zeitounas ir J.Seri. Vaid. Ch.B.Dinhas, W.Belle'as. Prancūzija, 2001 m. (N-14).
00.00 TV serialas „Mafijos daktarė“ (12) (N-7).
00.55 TV serialas „Nikita“ (2) (N-7).
01.50 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
Penktadienis, lapkričio 28 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (54).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (24).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (91) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.50 TV serialas „K11: komisarai tiria. Kruvina ginklų vagystė“ (N-7).
12.25 TV serialas „K11: komisarai tiria. Sukeistos dukterys“ (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (66).
13.35 Animacinis serialas „Benas Tenas“ (10).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (38).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Labdaros renginys „Pasidalink“. Vedėjai N.Marčėnaitė ir R.Vilkončius. Dalyvauja E.Sašenko, R.Karpis, M.Vitulskis, J.Lapatinskas, „Lemon Joy“, „ŠarkA“, „Pop Ladies“, „Rondo“ ir kt.
23.00 Vaidybinis f. „Valgyk, melskis, mylėk“. Romantinė drama. Rež. R.Murphy. Vaid. J.Roberts, J.Bardemas. JAV, 2010 m. (N-7).
01.50 Vaidybinis f. „Atodrėkis“. Siaubo trileris. Rež. M.A.Lewisas. Vaid. V.Kilmeris, A.Staseson, B.Dryborough. JAV, Kanada, 2009 m. (N-14).
Šeštadienis, lapkričio 29 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Peliukas Stiuartas Litlis“ (12).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (43).
07.20 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (14).
07.45 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (15).
08.10 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (13).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (11).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (10).
09.30 Mes pačios. Laida moterims. Vedėja N.Pareigytė-Rukaitienė.
10.00 Kino pusryčiai. „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“. Rež. P.Jacksonas. Vaid. S.Beanas, O.Bloomas, N.Appleby, S.Astinas, C.Blanchett. JAV, Naujoji Zelandija, Vokietija, 2003 m. (N-7).
13.55 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (136).
14.30 TV serialas „Didingasis amžius“ (128) (N-7).
16.35 TV serialas „Dvidešimt minučių“ (24, 25) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Superkinas. „Ant bangos“. Animacinis. Rež. A.Brannonas ir Ch.Buckas. JAV, 2007 m.
20.45 Vaidybinis f. „Prieš pakratant kojas“. Nuotykių komedija. Rež. R.Reineris. Vaid. J.Nicholsonas, M.Freemanas. JAV, 2007 m. (N-7).
22.40 Vaidybinis f. „Paskutinė naktis“. Drama. Rež. M.Tadjedin. Vaid. K.Knightley, E.Mendes, S.Worthingtonas, G.Canet. JAV, Prancūzija, 2010 m. (N-14).
00.30 Vaidybinis f. „Naujieji samurajai“. Veiksmo. Rež. A.Zeitounas ir J.Seri. Vaid. Ch.B.Dinhas, W.Belle'is, M.Dioufas. Prancūzija, 2001 m. (N-14) (kart.).
Sekmadienis, lapkričio 30 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Peliukas Stiuartas Litlis“ (13).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (44).
07.20 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (15).
07.45 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (16).
08.10 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (14).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (12).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Piteris Penas“. Nuotykių. Rež. P.J.Hoganas. Vaid. J.Sumpteris, R.Hurd-Wood, J.Isaacsas, V.Redgrave. Australija, Didžioji Britanija, JAV, 2003 m.
12.10 Vaidybinis f. „Mafija“. Komedija. Rež. J.Abrahamsas. Vaid. J.Mohras, Ch.Applegate. JAV, 1998 m. (N-7).
13.55 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (137, 138).
14.55 TV serialas „Didingasis amžius“ (129) (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.30 Teleloto. TV žaidimas.
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėjas T.Dapkus.
19.30 Lietuvos balsas. Muzikinis šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir R.Vilkončius.
21.45 Premjera. Vaidybinis f. „Nelauktas smūgis“. Veiksmo trileris. Rež. Z.Snyderis. Vaid. E.Browning, A.Cornish, J.Malone. JAV, Kanada, 2011 m. (N-7).
23.55 Vaidybinis f. „Amerikietiška giesmė“. Komedija. Rež. D.Zuckeris. Vaid. K.P.Farley, K.Grammer. JAV, 2006 m. (N-14).
01.30 Vaidybinis f. „Valgyk, melskis, mylėk“. Romantinė drama. Rež. R.Murphy. Vaid. J.Roberts, J.Bardemas. JAV, 2010 m. (N-7) (kart.).
REKLAMA