Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LNK logo LNK programa
Artimiausioms 6 dienoms
Šeštadienis, spalio 25 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Peliukas Stiuartas Litlis“ (2).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (33).
07.20 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (4).
07.45 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (5).
08.10 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (3).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (15).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (5).
09.30 Mes pačios. Laida moterims. Vedėja N.Pareigytė-Rukaitienė.
10.00 Kino pusryčiai. „Peliuko Perio nuotykiai“. Nuotykių. Rež. J.P.Buscarini. Argentina, Ispanija, 2006 m.
11.50 Vaidybinis f. „Nuotakos tėvas II“. Komedija. Rež. Ch.Shyeris. Vaid. S.Martinas, D.Keaton, M.Shortas. JAV, 1995 m. (N-7).
14.00 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (122).
14.30 TV serialas „Didingasis amžius“ (118) (N-7).
16.35 TV serialas „Dvidešimt minučių“ (14, 15) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Superkinas. Premjera. „Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis“. Animacinis. Rež. S.Spielbergas. JAV, Naujoji Zelandija, 2011 m.
21.10 Vaidybinis f. „Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!“ Komedija. Rež. H.Ramisas. Vaid. J.Blackas, M.Cera, O.Wild, O.Plattas. JAV, 2009 m. (N-14).
23.15 Vaidybinis f. „Viskas bus gerai“. Komedija. Rež. D.Rushas. Vaid. W.Ferrellas, R.Hall, Ch.J.Wallace'as. JAV, 2011 m. (N-14).
01.10 Norim dar! Su radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius (N-7) (kart.).
Sekmadienis, spalio 26 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Peliukas Stiuartas Litlis“ (3).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (34).
07.20 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (5).
07.45 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (6).
08.10 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (4).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (16).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Tarzanas“. Animacinis. Rež. Ch.Buckas ir K.Lima. JAV, 1999 m.
11.45 Vaidybinis f. „Klik! Arba gyvenimas pagreitintai“. Veiksmo komedija. Rež. F.Coraci. Vaid. K.Beckinsale, Ch.Walkenas, D.Hasselhoffas, A.Sandleris. JAV, 2006 m. (N-7).
13.55 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (123, 124).
15.00 TV serialas „Didingasis amžius“ (119) (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.30 Teleloto. TV žaidimas.
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėjas T.Dapkus.
19.30 Lietuvos balsas. Muzikinis šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir R.Vilkončius.
21.45 Vaidybinis f. „Druska“. Veiksmo. Rež. Ph.Noyce'as. Vaid. A.Jolie, L.Schreiberis, Ch.Ejioforas. JAV, 2010 m. (N-7).
23.50 Vaidybinis f. „Kloja“. Romantinė drama. Rež. A.Egoyanas. Vaid. J.Moore, A.Seyfried, L.Neesonas. JAV, Kanada, Prancūzija, 2009 m. (N-14).
01.40 Vaidybinis f. „Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!“ Komedija. Rež. H.Ramisas. JAV, 2009 m. (N-14) (kart.).
Pirmadienis, spalio 27 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (30).
07.00 Animacinis serialas „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (15).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (66) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Nuotakos tėvas II“. Komedija. Rež. Ch.Shyeris. Vaid. S.Martinas, D.Keaton, M.Shortas. JAV, 1995 m. (N-7) (kart.).
10.50 „Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis“. Animacinis. Rež. S.Spielbergas. JAV, Naujoji Zelandija, 2011 m. (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (2).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (59).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (12).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (14) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 TV serialas „Mentalistas“ (15) (N-7).
23.10 TV serialas „Judantis objektas“ (15) (N-7).
00.10 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (16) (N-7).
01.05 TV serialas „Farų šeima“ (6) (N-7).
02.00 TV serialas „Slapti reikalai“ (4) (N-7).
Antradienis, spalio 28 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (31).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (1).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (67) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Druska“. Veiksmo. Rež. Ph.Noyce'as. Vaid. A.Jolie, L.Schreiberis, Ch.Ejioforas. JAV, 2010 m. (N-7) (kart.).
10.50 Lietuvos balsas. Muzikinis šou (kart.).
13.05 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (13).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (15) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Dviveidis“. Veiksmo. Rež. J.Woo. Vaid. J.Allen, J.Travolta, N.Cage'as. JAV, 1997 m. (N-14).
00.55 TV serialas „Farų šeima“ (7) (N-7).
01.50 TV serialas „Slapti reikalai“ (5) (N-7).
Trečiadienis, spalio 29 d.
05.55 Dienos programa.
06.00 Labas vakaras, Lietuva (kart.).
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (32).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (2).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (68) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (60).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (14).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (16) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (8) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Po saulėlydžio“. Kriminalinė komedija. Rež. B.Ratneris. Vaid. P.Brosnanas, D.Cheadle'as, S.Hayek, W.Harrelsonas. JAV, 2004 m. (N-7).
00.05 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (17) (N-7).
01.00 TV serialas „Farų šeima“ (8) (N-7).
01.55 TV serialas „Slapti reikalai“ (6) (N-7).
Ketvirtadienis, spalio 30 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (33).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (3).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (69) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (61).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (15).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (17) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Poseidonas“. Veiksmo trileris. Rež. W.Petersenas. Vaid. J.Lucasas, K.Russellas, R.Dreyfussas, J.Barrett. JAV, 2006 m. (N-7).
00.00 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (18) (N-7).
00.55 TV serialas „Farų šeima“ (9) (N-7).
01.50 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
REKLAMA