LNK logo LNK programa
Artimiausioms 6 dienoms
Sekmadienis, spalio 4 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (7).
06.55 Animacinis serialas „Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje“ (3-6).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Dora ir draugai“ (8).
07.45 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (20).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (18).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio šou“ (7).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 Mes pačios. Laida moterims. Vedėja N.Pareigytė-Rukaitienė.
10.00 Kino pusryčiai. „Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke“. Komedija. Rež. S.McNamara. Vaid. J.Ackleris, L.Andersonas, H.Hoganas. JAV, 1998 m.
11.55 Vaidybinis f. „Nenaudėlė beždžionėlė“. Komedija. Rež. F.Amurri. Vaid. H.Keitelis, Th.Birch. Japonija, JAV, 1994 m.
14.00 TV serialas „Gyvenimo šukės“ (10) (N-7).
16.00 Bus visko. Gyvenimo būdo laida. Vedėjos G.Gurevičiūtė ir S.Albavičiūtė.
17.00 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.30 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai V.Zuikauskas, V.Sinkevičius ir J.Drabatienė.
18.30 Sekmadienio žinios su „Alfa“.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Lietuvos balsas. Muzikinis šou. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
21.45 Vaidybinis f. „Šoklys“. Veiksmo. Rež. D.Limanas. Vaid. D.Lane, H.Christensenas, J.Bellas, S.L.Jacksonas. JAv, Kanada, 2008 m. (N-7).
23.35 Premjera. Vaidybinis f. „Tikras teisingumas II. Mirties angelas“. Veiksmo. Vaid. S.Seagalas, S.Lind, M.Ory. JAV, Kanada, 2012 m. (N-14).
01.25 Vaidybinis f. „Ieškokit Gudručio!“ Veiksmo komedija. Rež. P.Segalas. Vaid. J.Caanas, A.Hathaway, B.Murray, D.Johnsonas. JAV, 2008 m. (N-7) (kart.).
03.30 Programos pabaiga.
Pirmadienis, spalio 5 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (11).
06.55 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (101) (N-7).
08.55 Vaidybinis f. „Legenda apie Zoro“. Nuotykių. Rež. M.Campbellas. Vaid. R.Sewellas, A.Banderasas, C.Zeta-Jones. JAV, 2005 m. (N-7) (kart.).
11.35 Vaidybinis f. „Kelionė į paslaptingąją salą“. Nuotykių. Rež. B.Peytonas. JAV, 2012 m. (N-7) (kart.).
13.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (16).
13.55 TV serialas „Ponia Dila“ (48) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė.
20.20 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.00 TV serialas „Visi vyrai - kiaulės...“ (21) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Galutinis tikslas II“. Veiksmo trileris. Rež. D.R.Ellisas. Vaid. A.J.Cook, M.Landesas. JAV, Kanada, 2003 m. (N-14).
00.00 TV serialas „Dalasas“ (8) (N-7).
00.55 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (54) (N-7).
01.50 TV serialas „Mentalistas“ (16) (N-7).
02.45 Programos pabaiga.
Antradienis, spalio 6 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (12).
06.55 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio šou“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (102) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Nenaudėlė beždžionėlė“. Komedija. Rež. F.Amurri. Vaid. H.Keitelis, Th.Birch. Japonija, JAV, 1994 m. (kart.).
10.55 Vaidybinis f. „Šoklys“. Veiksmo. Rež. D.Limanas. Vaid. D.Lane, H.Christensenas, J.Bellas, S.L.Jacksonas. JAV, Kanada, 2008 m. (N-7) (kart.).
12.40 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio šou“ (7).
13.05 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (5).
13.35 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (17).
14.00 TV serialas „Ponia Dila“ (49) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.00 TV serialas „Visi vyrai - kiaulės...“ (22) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Piktas vairuotojas“. Veiksmo trileris. Rež. P.Lussier. Vaid. N.Cage'as, A.Heard, B.Burke'as. JAV, 2011 m. (N-14).
00.20 TV serialas „Dalasas“ (9) (N-7).
01.15 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (55) (N-7).
02.10 TV serialas „Mentalistas“ (17) (N-7).
03.05 Programos pabaiga.
Trečiadienis, spalio 7 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (13).
06.55 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (103) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
11.05 Tikras gyvenimas. „Lobis“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
12.05 Tikras gyvenimas. „Kerštinga meilė“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
13.05 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (6).
13.35 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (18).
14.00 TV serialas „Ponia Dila“ (50) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė (N-7).
20.20 Su cinkeliu. Humoro laida. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
21.00 TV serialas „Visi vyrai - kiaulės...“ (23) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Nakties klajūnai“. Veiksmo. Rež. D.Ayeris. Vaid. K.Reevesas, F.Whitakeris, H.Laurie. JAV, 2008 m. (N-14).
00.25 TV serialas „Dalasas“ (10) (N-7).
01.20 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (56) (N-7).
02.15 TV serialas „Mentalistas“ (18) (N-7).
03.10 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, spalio 8 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (14).
06.55 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (104) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
11.05 Tikras gyvenimas. „Draugiškas patarimas“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
12.05 Tikras gyvenimas. „Šeimos gelbėtoja“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
13.05 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (1).
13.35 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (19).
14.00 TV serialas „Ponia Dila“ (51) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.00 TV serialas „Visi vyrai - kiaulės“ (24) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Tamsos pakraštys“. Kriminalinis trileris. Rež. M.Campbellas. Vaid. M.Gibsonas, D.Hustonas, R.Winstone'as. Didžioji Britanija, JAV, 2010 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Dalasas“ (11) (N-7).
01.30 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (57) (N-7).
02.25 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.55 Programos pabaiga.
Penktadienis, spalio 9 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (15).
06.55 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (105) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.35 TV serialas „K11: komisarai tiria“ (16, 17) (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. „Aš pasilieku“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
12.05 Tikras gyvenimas. „Šviesus paveikslas“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
13.05 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (2).
13.35 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (20).
14.00 TV serialas „Ponia Dila“ (52) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas (N-7).
21.00 Premjera. Vaidybinis f. „Balsuok už mane“. Komedija. Rež. J.Roachas. Vaid. W.Ferrellas, Z.Galilfianakis, J.Sudeikis. JAV, 2012 m. (N-14).
22.45 Vaidybinis f. „Egzorcizmas“. Siaubo trileris. Rež. M.Hafstromas. Vaid. A.Hopkinas, C.O'Donoghue, A.Braga. Italija, JAV, Vengrija, 2011 m. (N-14).
01.05 Vaidybinis f. „Tamsos pakraštys“. Kriminalinis trileris. Rež. M.Campbellas. Vaid. M.Gibsonas, D.Hustonas, R.Winstone'as. Didžioji Britanija, JAV, 2010 m. (N-14) (kart.).
03.20 Programos pabaiga.
REKLAMA