LNK logo LNK programa
Artimiausioms 6 dienoms
Sekmadienis, birželio 26 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (5, 6).
06.55 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (45, 46).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (5).
07.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (6).
08.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (3). Animacinis. JAV, 2015 m.
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (7).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 „Katinas žvejys“. Animacinis. Rusija, 1964 m.
09.45 „Kačiukas, vardu Au“. Animacinis. Rusija, 1976 m.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Kaukė“. Veiksmo komedija. Rež. Ch.Russellas. Vaid. J.Carrey, P.Greene'as, P.Riegertas. JAV, 1994 m. (N-7).
12.00 Vaidybinis f. „Kylančios žvaigždės“. Muzikinė komedija. Rež. Sh.Ku. JAV, 2008 m.
13.50 Premjera. Vaidybinis f. „Nibelungų lobis“. Nuotykių. Rež. R.Huettneris. Vokietija, 2008 m. (N-7).
16.10 Premjera. Vaidybinis f. „Likimo ietis“. Nuotykių. Rež. F.Baxmeyeris. Vaid. K.Wiesingeris, B.Zimmermann, F.Buschas. Vokietija, 2010 m. (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 „Euro 2016“.
19.28 Orai.
19.30 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai V.Zuikauskas, V.Sinkevičius, J.Drabatienė ir E.Jackūnienė.
20.35 TV mini serialas „Karas ir taika“ (4).
22.00 Vaidybinis f. „Statyk už mėgstamiausią“. Komedija. Rež. S.Frearsas. Vaid. B.Willisas, R.Hall, V.Vaughnas, C.Zeta-Jones. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m. (N-14).
23.55 Vaidybinis f. „Nuodėminga aistra“. Trileris. Rež. B.De Palma. Vaid. R.McAdams, N.Rapace, K.Herfurth. Prancūzija, Vokietija, 2012 m. (N-14).
Pirmadienis, birželio 27 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (7, 8).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (22).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (82).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (22, 23) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Su cinkeliu. Humoro laida. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
12.45 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (kart.).
13.10 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (kart.).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (132, 133).
14.35 TV serialas „Juodieji meilės deimantai“ (153, 154) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios.
19.25 „Euro 2016“.
19.28 Orai.
19.30 Bus visko. Gyvenimo būdo laida. Vedėjos G.Gurevičiūtė ir S.Albavičiūtė.
20.30 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.10 „Euro 2016“.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Nakties įkaitas“. Veiksmo trileris. Rež. M.Mannas. Vaid. J.P.Smith, T.Cruise'as, J.Foxxas, M.Ruffalo. JAV, 2004 m. (N-14).
00.40 TV serialas „Judantis objektas“ (1) (N-7).
01.30 TV serialas „Visa menanti“ (19) (N-7).
02.15 TV serialas „Alkatrasas“ (12) (N-7).
03.00 Programos pabaiga.
Antradienis, birželio 28 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (9, 10).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (23).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (1).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (24, 25) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Su cinkeliu. Humoro laida. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
12.45 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (kart.).
13.10 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (kart.).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (134, 135).
14.35 TV serialas „Juodieji meilės deimantai“ (155, 156) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 „Euro 2016“.
19.28 Orai.
19.30 Bus visko. Gyvenimo būdo laida. Vedėjos G.Gurevičiūtė ir S.Albavičiūtė.
20.30 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.10 „Euro 2016“.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Europa“. Trileris. Rež. S.Cordero. Vaid. S.Copley, M.Nyqvistas, D.Fogleris. JAV, 2013 m. (N-7).
00.05 TV serialas „Judantis objektas“ (2) (N-7).
00.55 TV serialas „Visa menanti“ (20) (N-7).
01.40 TV serialas „Alkatrasas“ (13) (N-7).
02.25 Programos pabaiga.
Trečiadienis, birželio 29 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (11, 12).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (24).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (2).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (26, 27) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Su cinkeliu. Humoro laida. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
12.45 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (kart.).
13.10 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (kart.).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (136-139).
15.30 TV serialas „Juodieji meilės deimantai“ (157) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 „Euro 2016“.
19.28 Orai.
19.30 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (7) (N-7).
20.30 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.10 „Euro 2016“.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Drakono kapas“. Veiksmo. Rež. E.Stylesas. Vaid. D.Lundgrenas, S.Adkinsas. Didžioji Britanija, Kinija, 2013 m. (N-14).
00.05 TV serialas „Judantis objektas“ (3) (N-7).
00.55 TV serialas „Visa menanti“ (21) (N-7).
01.40 TV serialas „Ties riba“ (1) (N-7).
02.25 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, birželio 30 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (13, 14).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (25).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (3).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (28, 29) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Su cinkeliu. Humoro laida. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
12.45 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (kart.).
13.15 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (kart.).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (140, 141).
14.35 Premjera. TV serialas „Turtuolė vargšė“ (1).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios.
19.25 „Euro 2016“.
19.28 Orai.
19.30 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (2) (N-7).
20.30 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.10 „Euro 2016“.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Drakono bučinys“. Veiksmo. Rež. Ch.Nahonas. Vaid. J.Li, B.Fonda, T.Karyo. JAV, Prancūzija, 2001 m. (N-14).
00.15 TV serialas „Judantis objektas“ (4) (N-7).
01.05 TV serialas „Visa menanti“ (22) (N-7).
01.55 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.20 Programos pabaiga.
Penktadienis, liepos 1 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (15, 16).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (26).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (4).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (30, 31) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Su cinkeliu. Humoro laida. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
12.45 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (kart.).
13.10 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (kart.).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (142).
14.05 TV serialas „Turtuolė vargšė“ (2).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 „EURO 2016“.
19.28 Orai.
19.30 Vaidybinis f. „Krokodilas Dandis“. Nuotykių komedija. Rež. P.Faimanas. Vaid. P.Hoganas, L.Kozlowski, J.Meillonas. Australija, 1986 m. (N-7).
21.35 Vaidybinis f. „Jis pradeda pykti“. Komedija. Rež. C.Zidi. Vaid. P.Richard'as, J.Birkin, C.Pieplu. Prancūzija, 1974 m. (N-7).
23.35 Vaidybinis f. „Kitos 48 valandos“. Veiksmo komedija. Rež. W.Hillas. Vaid. N.Nolte, E.Murphy, B.Jamesas. JAV, 1990 m. (N-7).
01.25 Vaidybinis f. „Aeroplanas“. Romantinė komedija. Rež. D.Zuckeris ir J.Abrahamsas. JAV, 1980 m. (N-7).
03.00 Programos pabaiga.
REKLAMA