LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, gegužės 4 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Dora ir draugai“ (12).
06.55 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (37).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (45).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (147, 148) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
13.05 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (58, 59).
14.35 TV serialas „Juodieji meilės deimantai“ (79, 80) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Kilkuvienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė (N-7).
20.25 Su cinkeliu. Humoro laida. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Gimęs sukelti pragarą“. Veiksmo. Rež. L.Chartrandas. Vaid. D.Shahlavi, S.Seagalas, C.Pasarin. JAV, 2010 m. (N-14).
00.10 TV serialas „Judantis objektas“ (16) (N-7).
01.00 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (11) (N-14).
01.50 TV serialas „Strėlė“ (13) (N-7).
02.35 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, gegužės 5 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Dora ir draugai“ (13).
06.55 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (38).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (46).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (149, 150) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
11.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
13.05 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (60, 61).
14.35 TV serialas „Juodieji meilės deimantai“ (81, 82) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Kilkuvienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Premjera. Vaidybinis f. „Eskobaras. Kruvinas rojus“. Trileris. Rež. A.Di Stefano. Vaid. J.Hutchersonas, B.Del Toro, A.Girardot. Belgija, Ispanija, Panama, Prancūzija, 2014 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Judantis objektas“ (17) (N-7).
01.20 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (12) (N-14).
02.10 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.35 Programos pabaiga.
Penktadienis, gegužės 6 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Dora ir draugai“ (14).
06.55 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (39).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (47).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (151, 152) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Su cinkeliu (N-7) (kart.).
11.35 Nauja legenda (kart.).
13.05 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (62, 63).
14.35 TV serialas „Juodieji meilės deimantai“ (83, 84) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.00 Vaidybinis f. „Didžioji nesantaika“. Komedija. Rež. C.Zidi. Vaid. L.de Funesas, A.Girardot. Prancūzija, 1978 m. (N-7).
22.55 Vaidybinis f. „Nepageidaujamas kaimynas“. Kriminalinis trileris. Rež. N.LaBute'as. Vaid. P.Wilsonas, S.L.Jacksonas, J.Hernandezas, K.Washington. JAV, 2008 m. (N-14).
01.00 Vaidybinis f. „Gimęs sukelti pragarą“. Veiksmo. Rež. L.Chartrandas. Vaid. D.Shahlavi, S.Seagalas, C.Pasarin. JAV, 2010 m. (N-14) (kart.).
02.40 Programos pabaiga.
Šeštadienis, gegužės 7 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Dora ir draugai“ (13).
06.55 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (15, 16).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (16).
07.45 Animacinis serialas „Sandžėjus ir Kreigas“ (11).
08.10 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (9).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio šou“ (18).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (21).
09.30 „Trejetas iš Rūgpienių kaimo“. Animacinis. Rusija, 1978 m.
10.00 Kino pusryčiai. Premjera. „Stebuklingas nuotykis“. Animacinis. Rež. D.Borthwickas, J.Duvalis ir F.Passinghamas. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2005 m.
11.40 Vaidybinis f. „Nelydimi nepilnamečiai“. Nuotykių komedija. Rež. P.Feigas. Vaid. W.Valderrama, L.Blackas, D.Christopheris. JAV, 2006 m.
13.25 Pričiupom! (N-7).
13.55 TV serialas „Gyvenimo šukės“ (73) (N-7).
16.00 Beatos virtuvė. Vedėja B.Nicholson.
17.00 Nauja legenda. Muzikinis gyvenimo būdo projektas. Atlikėjai V.Malinauskas ir „Lietuvos balso“ nugalėtoja K.Juodzevičiūtė.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Superkinas. Vaidybinis f. „Ciucikas“. Komedija. Rež. J.Hoffmanas. Vaid. M.Shannon, L.Aikenas, K.Nealonas. JAV, 2003 m.
21.10 Vaidybinis f. „Mis slaptoji agentė II. Ginkluota ir žavinga“. Veiksmo komedija. Rež. J.Pasquinas. Vaid. S.Bullock, R.King, W.Shatneris, T.Williamsas. Australija, JAV, 2005 m. (N-7).
23.20 Vaidybinis f. „Vampyrai užkniso juodai“. Parodijų komedija. Rež. A.Seltzeris ir J.Friedbergas. Vaid. J.Proske, D.Baderis, M.Lanteris. JAV, 2010 m. (N-14).
00.55 Vaidybinis f. „Didžioji nesantaika“. Komedija. Rež. C.Zidi. Vaid. L.de Funesas, A.Girardot, M.Risch. Prancūzija, 1978 m. (N-7) (kart.).
02.35 Programos pabaiga.
Sekmadienis, gegužės 8 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Dora ir draugai“ (14).
06.55 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (17, 18).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (17).
07.45 Animacinis serialas „Sandžėjus ir Kreigas“ (12).
08.10 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (10).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio šou“ (19).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 „Atostogos Rūgpienio kaime“. Animacinis. Rusija, 1980 m.
09.55 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (6, 7).
10.15 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Knygų valdovas“. Nuotykių. Rež. M.Huntas. Vaid. M.Culkinas, Ch.Lloydas, W.Goldberg. JAV, 1994 m.
11.40 Vaidybinis f. „Sugrįžęs iš praeities“. Komedija. Rež. H.Willsonas. Vaid. Ch.Walkenas, A.Silverstone, B.Fraseris, S.Spacek. JAV, 1999 m. (N-7).
13.40 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
14.10 Premjera. Vaidybinis f. „Tomas Sojeris ir Heklberis Finas“. Nuotykių. Rež. J.Kastneris. Vaid. J.Courtney, J.T.Austinas, V.Kilmeris. JAV, Vokietija, 2014 m. (N-7).
16.00 Bus visko. Gyvenimo būdo laida. Vedėjos G.Gurevičiūtė ir S.Albavičiūtė.
16.50 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.20 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai V.Zuikauskas, V.Sinkevičius, J.Drabatienė ir E.Jackūnienė.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Moterys prieš vyrus. Pramoginis šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir M.Stonkus.
21.30 Vaidybinis f. „Sveiki atvykę į džiungles“. Nuotykių komedija. Rež. R.Meltzeris. Vaid. J.C.Van Damme'as, D.Haysbertas, A.Brody. Didžioji Britanija, JAV, 2013 m. (N-14).
23.20 Vaidybinis f. „Įspėjantis pranešimas“. Kriminalinis trileris. Rež. S.Spielbergas. Vaid. M.Von Sydow, T.Cruise'as, S.Harrisas. JAV, 2002 m. (N-7).
01.50 Vaidybinis f. „Nepageidaujamas kaimynas“. Kriminalinis trileris. JAV, 2008 m. (N-14) (kart.).
Pirmadienis, gegužės 9 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Dora ir draugai“ (15).
06.55 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (153, 154) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.45 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
11.45 Nuo... Iki... (kart.).
12.45 Bus visko (kart.).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (64, 65).
14.35 TV serialas „Juodieji meilės deimantai“ (85, 86) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė.
20.25 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Mirtinas ginklas“. Veiksmo komedija. Rež. R.Donneris. Vaid. M.Gibsonas, D.Gloveris, G.Busey. JAV, 1987 m. (N-7).
00.25 TV serialas „Judantis objektas“ (18) (N-7).
01.15 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (13) (N-14).
02.00 TV serialas „Strėlė“ (14) (N-7).
02.45 Programos pabaiga.
Antradienis, gegužės 10 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Dora ir draugai“ (16).
06.55 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (2).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (49).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (155, 156) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Moterys prieš vyrus (N-7) (kart.).
12.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (66, 67).
14.35 TV serialas „Juodieji meilės deimantai“ (87, 88) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Kilkuvienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Apalūza“. Veiksmo. Rež. E.Harrisas. Vaid. J.Ironsas, R.Zellweger, V.Mortensenas, E.Harrisas. JAV, 2008 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Judantis objektas“ (19) (N-7).
01.20 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (14) (N-14).
02.05 TV serialas „Strėlė“ (15) (N-7).
02.50 Programos pabaiga.
REKLAMA