LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Šeštadienis, spalio 22 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (6).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (43).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Harvis Biksas“ (4).
07.45 Animacinis serialas „Neramūs ir triukšmingi“ (13).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (10, 15).
09.00 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (9).
09.35 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (8).
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Skūbis Dū II. Monstrai išlaisvinti“. Nuotykių komedija. Rež. R.Gosnellis. Vaid. S.Greenas, S.M.Gellar, M.Lillardas. JAV, Kanada, 2004 m. (N-7).
11.50 Vaidybinis f. „Policininkai ir Robersonai“. Veiksmo komedija. Rež. M.Ritchie. Vaid. J.Palance'as, D.West. JAV, 1994 m.
13.45 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
14.40 TV serialas „Gyvenimo šukės“ (97) (N-7).
16.40 Bus visko. Gyvenimo būdo laida. Vedėjos G.Gurevičiūtė ir S.Albavičiūtė.
17.35 Tik nesijuok. Anekdotų šou. Vedėjas T.Langvinis (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Superkinas. „Legendos susivienija“. Animacinis. Rež. P.Ramsey. 2012 m.
21.20 Vaidybinis f. „Pakvaišęs tėtis“. Komedija. Rež. S.Andersas. Vaid. A.Sandleris, A.Sambergas, L.Meester, M.Ventimiglia. JAV, 2012 m. (N-14).
23.40 Premjera. Vaidybinis f. „Tai mergina ar vaikinas?“. Romantinė komedija. Rež. N.Hurranas. Vaid. S.Armstrong, K.Zegersas, Sh.Miller. Didžioji Britanija, JAV, 2006 m. (N-14).
01.30 Vaidybinis f. „Sielonešė“. Nuotykių. Rež. A.Niccolas. Vaid. S.Roman, M.Ironsas, J.Abelis. JAV, Šveicarija, 2013 m. (N-14) (kart.).
Sekmadienis, spalio 23 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (7).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (44).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Harvis Biksas“ (5).
07.45 Animacinis serialas „Neramūs ir triukšmingi“ (14).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (11).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (10).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (9).
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Keturkojis Kupidonas“. Nuotykių. Rež. M.Feiferis. Vaid. B.Bliss, B.Krause, G.Conforti. JAV, 2012 m.
11.55 Vaidybinis f. „Tai kur, po velnių, tie Morganai?“ Komedija. Rež. M.Lawrence'as. Vaid. H.Grantas, S.J.Parker, J.Liebmanas. JAV, 2009 m. (N-7).
14.00 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
14.25 TV serialas „Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem“ (8) (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.20 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai I.Stonkuvienė ir G.Vaičikauskas, J.Drabatienė ir V.Zuikauskas.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Aš galiu. Iššūkių šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir M.Stonkus.
21.55 Premjera. Vaidybinis f. „Pabėgti neįmanoma“. Veiksmo trileris. Rež. J.E.Dowdle'as. Vaid. L.Bell, P.Brosnanas, O.Wilsonas. JAV, 2015 m. (N-14).
00.00 Vaidybinis f. „Pakvaišęs tėtis“. Komedija. Rež. S.Andersas. Vaid. A.Sandleris, A.Sambergas, L.Meester, M.Ventimiglia. JAV, 2012 m. (N-14) (kart.).
Pirmadienis, spalio 24 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (24).
07.00 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (8).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (10).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (188, 189) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
11.45 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.50 TV serialas „Auklė“ (32).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (14) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Atpildas“. Veiksmo. Rež. J.Flynnas. Vaid. S.Seagalas, J.Orbachas, W.Forsythe'as. JAV, 1991 m. (N-14).
00.05 TV serialas „Mentalistas“ (9) (N-7).
01.00 TV serialas „Begėdis“ (2) (N-14).
02.05 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (19) (N-7).
02.55 Programos pabaiga.
Antradienis, spalio 25 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (25).
07.00 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (9).
07.25 TV serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (11).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (190, 191) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
11.45 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.50 TV serialas „Auklė“ (33).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (15) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Premjera. TV serialas „Juodosios našlės“ (1).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Laimingas skaičius... kitas“. Kriminalinė drama. Rež. P.McGuiganas. Vaid. B.Willisas, J.Hartnettas, L.Liu. JAV, Vokietija, 2006 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Mentalistas“ (10) (N-7).
01.25 TV serialas „Begėdis“ (3) (N-14).
02.25 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (20) (N-7).
03.15 Programos pabaiga.
Trečiadienis, spalio 26 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (26).
07.00 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (10).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (16).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (192, 193) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.50 TV serialas „Auklė“ (34).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (16) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Geriausi mūsų vakarai. Humoro žaidimas. Vedėjai R.Mackevičius ir J.Nainys (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Kerštas“. Veiksmo. Rež. A.Davisas. Vaid. F.Neri, A.Schwarzeneggeris, E.Koteasas. JAV, 2002 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Mentalistas“ (11) (N-7).
01.25 TV serialas „Begėdis“ (4) (N-14).
02.20 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (21) (N-7).
03.10 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, spalio 27 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (27).
07.00 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (11).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (17).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (194, 195) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.50 TV serialas „Auklė“ (35).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (17) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Tikras teisingumas II. Vienas šūvis - viena gyvybė“. Veiksmo. Vaid. S.Seagalas, S.Lind, M.Ory, L.Munro. JAV, Kanada, 2012 m. (N-14).
00.05 TV serialas „Mentalistas“ (12) (N-7).
01.00 TV serialas „Begėdis“ (5) (N-14).
01.50 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.15 Programos pabaiga.
Penktadienis, spalio 28 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (28).
07.00 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (12).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (18).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (196, 197) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.50 TV serialas „Auklė“ (36).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (18) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas (N-7).
21.00 Blogiausias Lietuvos vairuotojas. Realybės šou. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
22.00 Vaidybinis f. „Įkalinti laike“. Veiksmo trileris. Rež. A.Niccolas. Vaid. J.Timberlake'as, A.Seyfried, C.Murphy, O.Wilde. JAV, 2011 m. (N-7).
00.15 Premjera. Vaidybinis f. „Plius vienas“. Fantastinis trileris. Rež. D.Iliadisas. Vaid. R.Wakefieldas, L.Miller, A.Hinshaw. JAV, 2013 m. (S).
02.05 Vaidybinis f. „Kerštas“. Veiksmo. Rež. A.Davisas. Vaid. F.Neri, A.Schwarzeneggeris, E.Koteasas. JAV, 2002 m. (N-14) (kart.).
04.00 Programos pabaiga.
REKLAMA