LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Penktadienis, gruodžio 9 d.
06.15 Dienos programa.
06.20 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (18).
06.50 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (28).
07.15 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (24).
07.40 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (55, 56) (N-7).
09.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.25 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida (kart.).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (47) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai I.Puzaraitė, T.Ališauskas, Ž.Stakėnas.
21.00 Vaidybinis f. „Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas“. Veiksmo trileris. Rež. K.Branagh. Vaid. Ch.Pine'as, K.Knightley, K.Costneris, K.Branagh. JAV, Rusija, 2014 m. (N-14).
23.10 Vaidybinis f. „Palikti po pamokų“. Siaubo komedija. Rež. J.Kahnas. Vaid. A.Woods, J.Hutchersonas, J.Dolan. JAV, 2012 m. (N-14).
01.00 Vaidybinis f. „Tamsi tiesa“. Veiksmo trileris. Rež. D.Lee. Vaid. A.Garcia, K.Coatesas, E.Longoria, D.K.Unger. Kanada, 2012 m. (N-14) (kart.).
Šeštadienis, gruodžio 10 d.
06.20 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (27).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (57).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Harvis Biksas“ (18).
07.45 Animacinis serialas „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ (29).
08.10 Animacinis serialas „Sandžėjus ir Kreigas“ (10).
08.35 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (24).
09.00 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio šou“ (11).
09.30 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (17).
09.55 Kino pusryčiai. „Sniego karalienė“. Animacinis. Rusija, 2012 m.
11.30 Vaidybinis f. „Gaisrinės šuo“. Nuotykių. Rež. T.Hollandas. Vaid. J.Hutchersonas, B.Greenwoodas, B.Turner. JAV, Kanada, 2007 m.
13.40 Vaidybinis f. „Policijos akademija VI. Miesto apgultis“. Komedija. Rež. P.Bonerzas. Vaid. D.Grafas, M.Winslow, M.Ramsey. JAV, 1989 m.
15.20 TV serialas „Gyvenimo šukės“ (104) (N-7).
17.30 Bus visko. Gyvenimo būdo laida. Vedėjos G.Gurevičiūtė ir S.Albavičiūtė.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Superkinas. Premjera. „Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša II“. Animacinis. Rež. C.Cameronas ir K.Pernas. Lietuviškai įgarsino D.Kazlauskas, A.Storpirštis, G.Arbačiauskas, O.Ditkovskis, S.Uždavinys, A.Bialobžeskis, Ž.Ašmontaitė. JAV, 2013 m.
21.25 Vaidybinis f. „Kaip diena ir naktis“. Veiksmo komedija. Rež. J.Mangoldas. Vaid. T.Cruise'as, C.Diaz, P.Sarsgaardas. JAV, 2010 m. (N-7).
23.40 Vaidybinis f. „Paranormalūs reiškiniai V“. Siaubo trileris. Rež. Ch.Landonas. Vaid. A.Jacobsas, J.Diazas, G.Walsh. JAV, 2014 m. (N-14).
01.20 Vaidybinis f. „Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas“. Veiksmo trileris. Rež. K.Branagh. JAV, Rusija, 2014 m. (N-14) (kart.).
Sekmadienis, gruodžio 11 d.
06.20 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (28).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (58).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Harvis Biksas“ (19).
07.45 Animacinis serialas „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ (30).
08.10 Animacinis serialas „Sandžėjus ir Kreigas“ (11).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio šou“ (12).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (11, 12).
09.55 Kino pusryčiai. „Tomas ir Džeris. Robinas Hudas ir linksmasis peliukas“. Animacinis. Rež. S.Brandtas ir T.Cervone'as. JAV, 2012 m.
11.00 Vaidybinis f. „Haris Poteris ir Paslapčių kambarys“. Nuotykių. Rež. Ch.Columbusas. Vaid. D.Radcliffe'as, E.Watson, R.Grintas. Didžioji Britanija, JAV, Vokietija, 2002 m. (N-7).
14.05 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
14.35 TV serialas „Didingasis amžius. Jos Didenybė Kiosem“ (15) (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.20 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai I.Stonkuvienė ir G.Vaičikauskas, J.Drabatienė ir V.Zuikauskas.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Žvaigždžių duetai. Vedėjai I.Jankauskaitė ir M.Stonkus.
22.20 Premjera. Vaidybinis f. „Numeris 44“. Kriminalinis trileris. Rež. D.Espinosa. Vaid. T.Hardy, G.Oldmanas, N.Rapace. Čekija, Didžioji Britanija, JAV, Rusija, 2015 m. (N-14).
01.05 Vaidybinis f. „Kaip diena ir naktis“. Veiksmo komedija. Rež. J.Mangoldas. Vaid. T.Cruise'as, C.Diaz, P.Sarsgaardas. JAV, 2010 m. (N-7) (kart.).
Pirmadienis, gruodžio 12 d.
06.15 Dienos programa.
06.20 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (19).
06.50 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (29).
07.15 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (25).
07.40 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (57, 58) (N-7).
09.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
11.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.25 Bus visko. Gyvenimo būdo laida (kart.).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (48) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Žudikas manyje“. Trileris. Rež. M.Winterbottomas. Vaid. C.Affleckas, K.Hudson, J.Alba, S.Bakeris. Didžioji Britanija, JAV, Kanada, Švedija, 2010 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Mentalistas“ (10) (N-7).
01.25 TV serialas „Strėlė“ (5) (N-7).
02.15 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (18) (N-7).
03.05 Programos pabaiga.
Antradienis, gruodžio 13 d.
06.15 Dienos programa.
06.20 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (20).
06.50 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (30).
07.15 TV serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (26).
07.40 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (59, 60) (N-7).
09.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
11.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.30 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (49) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 TV serialas „Juodosios našlės“ (8) (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Drąsiaširdis“. Veiksmo. Rež. M.S.Johnsonas. Vaid. B.Affleckas, J.Garner, C.Farrellas, M.C.Duncanas, J.Favreau, J.Pantoliano. JAV, 2003 m. (N-7).
00.25 TV serialas „Mentalistas“ (11) (N-7).
01.20 TV serialas „Strėlė“ (6) (N-7).
02.10 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (19) (N-7).
03.00 Programos pabaiga.
Trečiadienis, gruodžio 14 d.
06.15 Dienos programa.
06.20 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (21).
06.50 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (31).
07.15 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (1).
07.40 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (61, 62) (N-7).
09.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.30 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (50) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Tik nesijuok. Anekdotų šou. Vedėjas T.Langvinis (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Premjera. Vaidybinis f. „Speigo banga“. Fantastinis trileris. Rež. B.T.Smithas. Vaid. M.Shanksas, A.Davies, S.Hampele. Australija, Kanada, 2010 m. (N-14).
00.05 TV serialas „Mentalistas“ (12) (N-7).
01.00 TV serialas „Strėlė“ (7) (N-7).
01.50 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (20) (N-7).
02.40 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, gruodžio 15 d.
06.15 Dienos programa.
06.20 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (22).
06.50 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (32).
07.15 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (2).
07.40 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (63, 64) (N-7).
09.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.30 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (51) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Visa griaunantis“. Veiksmo. Rež. M.Brabilla. Vaid. S.Stalone, S.Bullock, W.Snipesas. JAV, 1993 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Mentalistas“ (13) (N-7).
01.30 TV serialas „Strėlė“ (8) (N-7).
02.15 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
03.00 Programos pabaiga.
REKLAMA