Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LNK logo LNK programa
Artimiausioms 4 dienoms
Antradienis, rugsėjo 23 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (6).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (44).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (41) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Vėl septyniolikos“. Nuotykių. Rež. B.Steersas. JAV, 2009 m. (N-7) (kart.).
10.45 Lietuvos balsas. Muzikinis šou (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (36).
13.35 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (14).
14.10 TV serialas „Be kaltės kalta“ (70) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Visa griaunantis“. Veiksmo. Rež. M.Brabilla. Vaid. S.Stalone, S.Bullock, W.Snipesas. JAV, 1993 m. (N-14).
00.25 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (9) (N-7).
01.20 TV serialas „Persekiotojai“ (6) (N-7).
02.15 TV serialas „Įvykis“ (12) (N-7).
Trečiadienis, rugsėjo 24 d.
05.55 Dienos programa.
06.00 Labas vakaras, Lietuva (kart.).
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (7).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (45).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (42) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (37).
13.35 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (15).
14.10 TV serialas „Be kaltės kalta“ (71) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (3) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Baltasis dramblys“. Kriminalinis trileris. Rež. P.Pinkaew. Vaid. D.Hounsou, K.Baconas. JAV, 2011 m. (N-14).
23.55 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (10) (N-7).
00.50 TV serialas „Persekiotojai“ (7) (N-7).
01.45 TV serialas „Įvykis“ (13) (N-7).
Ketvirtadienis, rugsėjo 25 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (8).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (46).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (43) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (38).
13.35 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (16).
14.10 TV serialas „Be kaltės kalta“ (72) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Nindzė“. Veiksmo. Rež. I.Florentine'as. Vaid. S.Adkinsas, T.Ihara, M.Hijii. JAV, 2009 m. (N-14).
23.50 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (11) (N-7).
00.45 TV serialas „Deksteris“ (12) (N-14).
01.45 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
Penktadienis, rugsėjo 26 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (9).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (47).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (44) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.50 TV serialas „K11: komisarai tiria. Baltarusė auklė“ (N-7).
12.25 TV serialas „K11: komisarai tiria. Paskutinė kova“ (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (39).
13.35 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (17).
14.10 TV serialas „Be kaltės kalta“ (73) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.00 Norim dar! Su radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
23.00 Vaidybinis f. „Elektra“. Veiksmo. Rež. R.Bowmanas. Vaid. J.Garner, W.Y.Lee, T.Stampas. JAV, Kanada, 2005 m. (N-7).
00.50 Vaidybinis f. „Projektas: dinozaurai“. Nuotykių. Rež. S.Bennettas. Vaid. R.Dillane'as, P.Brooke'as, M.Kane'as. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-14).
REKLAMA