Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Antradienis, rugsėjo 30 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (11).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (49).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (46) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Beverli Hilso nindzė“. Veiksmo komedija. Rež. D.Duganas. Vaid. Ch.Farley, R.Shou, N.Sheridan. JAV, 1997 m. (N-7) (kart.).
10.40 Lietuvos balsas. Muzikinis šou (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (41).
13.35 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (2).
14.10 TV serialas „Be kaltės kalta“ (75) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Saugotojas“. Veiksmo. Rež. K.Waxmanas. Vaid. A.Shiveris ir S.Seagalas. JAV, 2009 m. (N-14).
00.00 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (1) (N-7).
00.55 TV serialas „Persekiotojai“ (9) (N-7).
01.50 TV serialas „Įvykis“ (15) (N-7).
Trečiadienis, spalio 1 d.
05.55 Dienos programa.
06.00 Labas vakaras, Lietuva (kart.).
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (12).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (50).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (47) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (10).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (42).
13.35 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (3).
14.10 TV serialas „Be kaltės kalta“ (76) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (4) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Išrinktųjų medžioklė“. Veiksmo. Rež. P.MCcGuiganas. Vaid. D.Hounsou, C.Belle, D.Fanning, J.Gretschas. JAV, Kanada, 2009 m. (N-7).
00.20 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (2) (N-7).
01.15 TV serialas „Persekiotojai“ (10) (N-7).
02.10 TV serialas „Įvykis“ (16) (N-7).
Ketvirtadienis, spalio 2 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (13).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (51).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (48) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (11).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (43).
13.35 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (4).
14.10 TV serialas „Be kaltės kalta“ (77) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Koncertas „Policijos Angelų sargų dienos“. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė. Dalyvauja V.Šiškauskas, D.Montvydas, M.Linkytė, Sasha Songas, D. ir K.Zvonkai, A.Pilypaitė ir kt.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Adrenalinas II“. Veiksmo. Rež. B.Tayloras ir M.Neveldine'as. Vaid. J.Stathamas, D.Yoakamas, A.Smart. JAV, 2009 m. (N-14).
00.10 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (3) (N-7).
01.05 TV serialas „Persekiotojai“ (11) (N-7).
02.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
Penktadienis, spalio 3 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (14).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (52).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (49) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.50 TV serialas „K11: komisarai tiria. Diskoteka“ (N-7).
12.25 TV serialas „K11: komisarai tiria. Pinigai iš dangaus“ (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (12).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (44).
13.35 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (5).
14.10 TV serialas „Be kaltės kalta“ (78) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.00 Norim dar! Su radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
23.00 Vaidybinis f. „Drąsiaširdis“. Veiksmo. Rež. M.S.Johnsonas. Vaid. B.Affleckas, J.Garner, C.Farrellas, M.C.Duncanas. JAV, 2003 m. (N-7).
01.00 Vaidybinis f. „Ketvirtas lygmuo“. Veiksmo trileris. Rež. O.Osunsanmi. Vaid. W.Pattonas, M.Jovovich, E.Koteasas. Didžioji Britanija, JAV, 2009 m. (N-14).
Šeštadienis, spalio 4 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Žaibo smūgis“ (9).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (27).
07.20 Animacinis serialas „Antinas Gudruolis“ (37).
07.45 Animacinis serialas „Kas naujo, Skūbi Dū?“ (13).
08.10 Animacinis serialas „Sunkus vaikas“ (23).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (9).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (2).
09.30 Mes pačios. Laida moterims. Vedėja N.Pareigytė-Rukaitienė.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Egipto princas“. Animacinis. Rež. B.Chapman ir S.Hickneris. JAV, 1998 m.
11.50 Vaidybinis f. „Zoro kaukė“. Veiksmo. Rež. M.Campbellas. Vaid. A.Hopkinsas, A.Banderasas, C.Zeta-Jones. JAV, 1998 m. (N-7).
14.35 TV serialas „Didingasis amžius“ (112) (N-7).
16.35 TV serialas „Dvidešimt minučių“ (8, 9) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Superkinas. Premjera. Vaidybinis f. „Medžioklės sezonas atidarytas III!“ Animacinis. Rež. C.Cameronas. JAV, 2010 m.
20.30 Premjera. Vaidybinis f. „Žalioji širšė“. Nuotykių. Rež. M.Gondry. Vaid. S.Rogenas, C.Diaz, Ch.Waltzas, J.Chou. JAV, 2011 m. (N-7).
22.50 Premjera. Vaidybinis f. „Sekso turas“. Juodojo humoro komedija. Rež. S.Andersas. Vaid. J.Zuckermanas, A.Crew, C.Duke'as. JAV, 2008 m. (N-14).
01.00 Norim dar! Su radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius (N-7) (kart.).
Sekmadienis, spalio 5 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Žaibo smūgis“ (10).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (28).
07.20 Animacinis serialas „Antinas Gudruolis“ (38).
07.45 Animacinis serialas „Kas naujo, Skūbi Dū?“ (14).
08.10 Animacinis serialas „Sunkus vaikas“ (24).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (10).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai“. Nuotykių. Rež. R.Rodriguezas. Vaid. D.Arquette'as, K.Davis, T.Dooley, T.Lautneris. JAV, 2005 m.
11.50 Vaidybinis f. „Kietas šnipas“. Komedija. Rež. R.Friedbergas. JAV, 1996 m. (N-7).
13.30 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (115, 116).
14.40 TV serialas „Didingasis amžius“ (113) (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.30 Teleloto. TV žaidimas.
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėjas T.Dapkus.
19.30 Lietuvos balsas. Muzikinis šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir R.Vilkončius.
21.45 Vaidybinis f. „Itališkas apiplėšimas“. Veiksmo trileris. Rež. F.G.Gray. Vaid. M.Wahlbergas, Ch.Theron, D.Sutherlandas, J.Stathamas. Didžioji Britanija, JAV, Prancūzija, 2003 m. (N-7).
23.55 Vaidybinis f. „Užraktas“. Siaubo trileris. Rež. M.Ochiai. Vaid. J.Kysonas, R.Taylor, J.Jacksonas. JAV, 2008 m. (N-14).
01.35 Vaidybinis f. „Sekso turas“. Juodojo humoro komedija. Rež. S.Andersas. Vaid. J.Zuckermanas, A.Crew, C.Duke'as. JAV, 2008 m. (N-14) (kart.).
Pirmadienis, spalio 6 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (15).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (53).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (12).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (50) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Zoro kaukė“. Veiksmo. Rež. M.Campbellas. Vaid. A.Hopkinsas, A.Banderasas, C.Zeta-Jones. JAV, 1998 m. (N-7) (kart.).
11.30 Vaidybinis f. „Medžioklės sezonas atidarytas III!“ Animacinis. Rež. C.Cameronas. JAV, 2010 m. (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (13).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (44).
13.35 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (6).
14.10 TV serialas „Be kaltės kalta“ (79) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 TV serialas „Mentalistas“ (12) (N-7).
23.10 TV serialas „Judantis objektas“ (12) (N-7).
00.10 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (4) (N-7).
01.05 TV serialas „Persekiotojai“ (12) (N-7).
02.00 TV serialas „Įvykis“ (17) (N-7).
REKLAMA