LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Šeštadienis, spalio 1 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (17).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (37).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Linksmieji detektyvai“ (18).
07.45 Animacinis serialas „Neramūs ir triukšmingi“ (7).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (3).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (5).
09.30 „Skrybėliuotė“. Animacinis. Rusija, 1974 m.
09.55 Kino pusryčiai. Premjera. „Stebuklų šalis“. Animacinis. Rež. W.Jianrongas ir F.Lei. Kinija, 2014 m.
11.45 Vaidybinis f. „Nepaprasta komanda“. Komedija. Rež. B.Kennedy. Vaid. S.Duvall, Ch.Lloydas, H.Hoganas. JAV, 1991 m.
13.35 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
14.30 TV serialas „Gyvenimo šukės“ (94) (N-7).
16.40 „Lietuvos kaimo spindulys 2016“. Lietuvos kaimo bendruomenių apdovanojimai. Vedėjas L.Mikalauskas.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Superkinas. Premjera. „Mėnulio užkariautojai“. Animacinis. Rež. E.Gato. Ispanija, 2015 m.
21.20 Premjera. Vaidybinis f. „Bukas ir bukesnis II“. Komedija. Rež. B.Farrelly ir P.Farrelly. Vaid. J.Carrey, J.Danielsas, R.Riggle'as. JAV, 2014 m. (N-14).
23.35 Premjera. Vaidybinis f. „Vaiduoklių namas“. Komedija. Rež. M.Tiddesas. Vaid. E.Atkins, M.Wayansas, M.Forte. JAV, 2013 m. (N-14).
01.20 Vaidybinis f. „Šoklys“. Veiksmo. Rež. D.Limanas. Vaid. D.Lane, H.Christensenas, J.Bellas, S.L.Jacksonas. JAV, Kanada, 2008 m. (N-7) (kart.).
Sekmadienis, spalio 2 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (18).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (38).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Linksmieji detektyvai“ (19).
07.45 Animacinis serialas „Neramūs ir triukšmingi“ (8).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (4).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 „Pingviniuko Lolo nuotykiai“. Animacinis. 1986 m.
10.00 Kino pusryčiai. „Mažius“. Nuotykių komedija. Rež. J.Schwartzas. Vaid. V.Justice, J.Knoxville'as, Ch.Handler. JAV, 2012 m. (N-7).
11.45 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (11).
11.55 Vaidybinis f. „Tai nutiko Manhatane“. Romantinė drama. Rež. W.Wang. Vaid. J.Lopez, R.Fiennesas, N.Richardson. JAV, 2002 m. (N-7).
14.10 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
14.40 TV serialas „Didingasis amžius. Jos Didenybė Kiosem“ (5) (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.20 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai I.Stonkuvienė ir G.Vaičikauskas, J.Drabatienė ir V.Zuikauskas.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Aš galiu. Iššūkių šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir M.Stonkus.
21.45 Premjera. Vaidybinis f. „Amerikietiška afera“. Kriminalinė drama. Rež. D.O.Russellas. Vaid. Ch.Bale'as, A.Adams, B.Cooperis, J.Lawrence. JAV, 2013 m. (N-14).
00.30 Vaidybinis f. „Bukas ir bukesnis II“. Komedija. Rež. B.Farrelly ir P.Farrelly. Vaid. J.Carrey, J.Daniels, R.Riggle'as. JAV, 2014 m. (N-14) (kart.).
Pirmadienis, spalio 3 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (9).
07.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (19).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (158, 159) (N-7).
09.40 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
11.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.35 TV serialas „Auklė“ (17).
13.05 TV serialas „Svajonių princas“ (258, 259).
14.05 TV serialas „Turtuolė vargšė“ (66).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Apsuptyje“. Veiksmo. Rež. A.Davisas. Vaid. S.Seagalas, G.Busey, T.L.Jonesas. JAV, Prancūzija, 1992 m. (N-14).
00.25 TV serialas „Judantis objektas“ (10) (N-7).
01.20 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (12) (N-14).
02.15 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (10) (N-7).
03.00 Programos pabaiga.
Antradienis, spalio 4 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (10).
07.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (20).
07.25 TV serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (160, 161) (N-7).
09.40 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
11.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.35 TV serialas „Auklė“ (18).
13.05 TV serialas „Svajonių princas“ (260, 261).
14.05 TV serialas „Turtuolė vargšė“ (67).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Banditai“. Kriminalinė komedija. Rež. B.Levinsonas. Vaid. B.Willisas, B.Thorntonas, C.Blanchett. JAV, 2001 m. (N-14).
00.50 TV serialas „Judantis objektas“ (11) (N-7).
01.45 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (13) (N-14).
02.35 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (11) (N-7).
03.20 Programos pabaiga.
Trečiadienis, spalio 5 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (11).
07.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (21).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (162, 163) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.50 TV serialas „Auklė“ (19).
13.20 TV serialas „Svajonių princas“ (262, 263).
14.20 Premjera. TV serialas „Mano lemties diena“ (1) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Geriausi mūsų vakarai. Humoro žaidimas. Vedėjai R.Mackevičius ir J.Nainys (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Premjera. Vaidybinis f. „Tuk tuk“. Trileris. Rež. E.Roth. Vaid. K.Reevesas, L.Izzo, A.de Armas. Čilė, JAV, 2015 m. (N-14).
00.25 TV serialas „Judantis objektas“ (12) (N-7).
01.20 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (14) (N-14).
02.10 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (12) (N-7).
02.55 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, spalio 6 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (12).
07.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (22).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (164, 165) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.50 TV serialas „Auklė“ (20).
13.20 TV serialas „Svajonių princas“ (264, 265).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (2) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Tikras teisingumas II. Smurto banga“. Veiksmo. Vaid. S.Seagalas, S.Lind, M.Ory, L.Munro. JAV, Kanada, 2012 m. (N-14).
00.05 TV serialas „Judantis objektas“ (13) (N-7).
01.00 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (15) (N-14).
01.50 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.15 Programos pabaiga.
Penktadienis, spalio 7 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (13).
07.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (23).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (166, 167) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.50 TV serialas „Auklė“ (21).
13.20 TV serialas „Svajonių princas“ (266, 267).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (3) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas (N-7).
21.00 Blogiausias Lietuvos vairuotojas. Realybės šou. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
22.00 Premjera. Vaidybinis f. „Transporteris. Visu greičiu“. Veiksmo trileris. Rež. C.Delamarre'as. Vaid. E.Skreinas, L.Chabonal, R.Stevensonas. Belgija, Kinija, Prancūzija, 2015 m. (N-14).
23.55 Premjera. Vaidybinis f. „Velnio apsėstieji“. Siaubo trileris. Rež. C.Garcia. Vaid. P.Facinelli, S.Myles, N.Ramos. JAV, 2013 m. (N-14).
01.40 Vaidybinis f. „Tuk tuk“. Trileris. Rž. E.Rothas. Vaid. K.Reevesas, L.Izzo, A.de Armas. Čilė, JAV, 2015 m. (N-14) (kart.).
03.25 Programos pabaiga.
REKLAMA