LNK logo LNK programa
Artimiausioms 6 dienoms
Sekmadienis, vasario 19 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (23, 24).
06.55 Animacinis serialas „Džiumandži“ (4).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (9).
07.45 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (10).
08.10 Animacinis serialas „Linksmieji detektyvai“ (5).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (4).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 Animacinis serialas „Peliukas Stiuartas Litlis“ (5).
10.00 Vaidybinis f. „Kosminis krepšinis“. Komedija. Rež. J.Pytka ir T.Cervone'as. Vaid. B.Murray, M.Jordanas, L.Birdas. JAV, 1996 m.
11.35 Vaidybinis f. „Supermenas. Sugrįžimas“. Veiksmo. Rež. B.Singeris. Vaid. P.Posey, K.Spacey, J.Marsdenas, K.Bosworth, B.Routhas. JAV, 2006 m. (N-7).
14.25 Vaidybinis f. „Skola tėtušiui“. Komedija. Rež. H.Deutchas. Vaid. M.Culkinas, T.Dansonas, G.Headly. JAV, 1994 m.
16.40 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.20 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai I.Stonkuvienė ir G.Vaičikauskas, J.Drabatienė ir V.Zuikauskas.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir M.Stonkus.
22.10 Vaidybinis f. „Nežinomas“. Veiksmo trileris. Rež. J.Collet-Serra. Vaid. L.Neesonas, D.Kruger, A.Quinnas. Didžioji Britanija, Japonija, JAV, Kanada, Prancūzija, 2011 m. (N-14).
00.25 Vaidybinis f. „Masalas“. Veiksmo. Rež. A.Fuqua. Vaid. J.Foxas, R.Patorelli, D.Morse'as. JAV, 2000 m. (N-7).
02.35 Vaidybinis f. „Drilbitas“. Komedija. Rež. S.Brillas. Vaid. O.Wilsonas, N.Hartley, L.A.Walter. JAV, 2008 m. (N-7) (kart.).
Pirmadienis, vasario 20 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (68).
07.00 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (25, 26).
07.30 Animacinis serialas „Džiumandži“ (6).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (153, 154) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
11.40 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.40 Bus visko. Gyvenimo būdo laida (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Amžina meilė“ (3, 4) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Panikos kambarys“. Veiksmo trileris. Rež. D.Fincheris. Vaid. J.Foster, F.Whitakeris, J.Leto, K.Stewart. JAV, 2002 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Mentalistas“ (4) (N-7).
01.25 TV serialas „Strėlė“ (20) (N-7).
02.15 TV serialas „Kortų namelis“ (4) (N-14).
03.05 Programos pabaiga.
Antradienis, vasario 21 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (69).
07.00 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (27, 28).
07.30 TV serialas „Džiumandži“ (7).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (155, 156) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
11.40 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.40 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Amžina meilė“ (5, 6) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės. Paranormalių tyrimų laida su M.Gordejevu (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Deimantų pjaustytojas“. Veiksmo. Rež. W.Tannenas. Vaid. J.Pacula, Ch.Norrisas, D.Bernhardtas, T.Jensenas. JAV, 2005 m. (N-14).
00.05 TV serialas „Mentalistas“ (5) (N-7).
01.00 TV serialas „Strėlė“ (21) (N-7).
01.50 TV serialas „Kortų namelis“ (5) (N-14).
02.45 Programos pabaiga.
Trečiadienis, vasario 22 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (70).
07.00 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (29, 30).
07.30 TV serialas „Džiumandži“ (8).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (157, 158) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.40 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Amžina meilė“ (7, 8) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Blogiausias Lietuvos vairuotojas. Realybės šou. Vedėjas T.Langvinis (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Jokių stabdžių!“. Veiksmo trileris. Rež. A.Sandas. Vaid. E.Cahill, A.Walkeris, A.Barlier. Vokietija, 2008 m. (N-14).
00.25 TV serialas „Mentalistas“ (6) (N-7).
01.20 TV serialas „Strėlė“ (22) (N-7).
02.10 TV serialas „Kortų namelis“ (6) (N-14).
03.05 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, vasario 23 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (71).
07.00 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (31, 32).
07.30 Animacinis serialas „Džiumandži“ (9).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (159, 160) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.40 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Amžina meilė“ (9, 10) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Tamsioji banga“. Nuotykių. Rež. J.Stockwellas. Vaid. H.Berry, O.Martinezas, R.Brownas. JAV, PAR, 2012 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Mentalistas“ (7) (N-7).
01.25 TV serialas „Strėlė“ (23) (N-7).
02.15 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.45 Programos pabaiga.
Penktadienis, vasario 24 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (72).
07.00 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (33, 34).
07.30 Animacinis serialas „Džiumandži“ (10).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (161, 162) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.40 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Amžina meilė“ (11, 12).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.00 Tik nesijuok. Anekdotų šou. Vedėjas T.Langvinis (N-7).
22.00 Vaidybinis f. „Aš esu legenda“. Veiksmo trileris. Rež. F.Lawrence'as. Vaid. W.Smithas, A.Braga, S.Richardson-Whitfield. JAV, 2007 m. (N-7).
23.55 Vaidybinis f. „Iš tamsybių“. Siaubo trileris. Rež. L.Quilezas. Vaid. F.Cuervo, P.Davies, A.Furthas. Ispanija, JAV, Kolumbija, 2014 m. (N-14).
01.40 Vaidybinis f. „Tamsioji banga“. Nuotykių. Rež. J.Stockwellas. Vaid. H.Berry, O.Martinezas, R.Brownas. JAV, Pietų Afrika, 2012 m. (N-14) (kart.).
REKLAMA