LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Antradienis, rugpjūčio 4 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (39, 40).
06.55 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (57) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Laris Kraunas“. Romantinė komedija. Rež. T.Hanksas. Vaid. T.Hanksas, J.Roberts, S.Mahoney, R.Ortega. JAV, 2011 m. (N-7) (kart.).
10.50 Vaidybinis f. „Beverli Hilso nindzė“. Veiksmo komedija. Rež. D.Duganas. Vaid. Ch.Farley, R.Shou, N.Sheridan. JAV, 1997 m. (N-7) (kart.).
12.35 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (15).
12.50 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (2).
13.15 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (14).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (12).
14.10 TV serialas „Ponia Dila“ (4) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Motina ir sūnūs“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
20.30 Tikras gyvenimas. „Gegutė“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Premjera. Vaidybinis f. „Bejėgis teisingumas“. Veiksmo trileris. Rež. T.Woodwardas jaunesn. Vaid. T.Woodwardas jaunesn., M.Barton, V.Jonesas, D.Trejo, L.Gossas. JAV, 2014 m. (N-14).
00.00 TV serialas „Visa menanti“ (12) (N-7).
00.55 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (13) (N-7).
01.50 TV serialas „Užribis“ (10) (N-7).
02.45 Programos pabaiga.
Trečiadienis, rugpjūčio 5 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (41, 42).
06.55 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (58) (N-7).
08.50 Mano vyras gali.
10.25 Norim dar! Su „Radistais“. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius (N-7).
12.10 Oplia! Humoro laida (N-7).
13.10 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (15).
13.35 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (13).
14.00 TV serialas „Ponia Dila“ (5) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Aplinkybių auka“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
20.30 Tikras gyvenimas. „Meilės trikampis“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Požemių ugnis“. Veiksmo. Rež. F.E.alcala. Vaid. S.Seagalas, M.Helgenbergeris, S.Langas. JAV, 1997 m. (N-14).
00.20 TV serialas „Visa menanti“ (13) (N-7).
01.15 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (14) (N-7).
02.10 TV serialas „Užribis“ (1) (N-14).
03.05 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, rugpjūčio 6 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (43, 44).
06.55 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (59) (N-7).
08.50 Mano vyras gali. TV žaidimas. Vedėjai A.Ramanauskas ir Radistai (R.Mackevičius ir J.Nainys).
10.15 Norim dar! Su Radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius (N-7).
12.00 Oplia! Humoro laida (N-7).
13.15 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (16).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (1).
14.10 TV serialas „Ponia Dila“ (6) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Pabėgusi nuotaka“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
20.30 Tikras gyvenimas. „Gervė danguje“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Premjera. Vaidybinis f. „Ugnikalnio išsiveržimas“. Veiksmo. Rež. M.Coddas. Vaid. R.Burgi, J.Aubrey, M.Buring, A.Wyndhamas. JAV, 2011 m. (N-7).
00.00 TV serialas „Dalasas“ (1) (N-7).
01.05 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (15) (N-7).
02.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.30 Programos pabaiga.
02.55 Lietuva tavo delne.
Penktadienis, rugpjūčio 7 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (45, 46).
06.55 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (60) (N-7).
08.50 KK2 vasara. Vedėjai G.Alijeva, I.Puzaraitė ir Ž.Stakėnas (N-7) (kart.).
10.15 Lietuvos supermiestas. Pramoginis šou. Vedėjai I.Jankauskaitė, R.Mackevičius ir J.Nainys.
12.50 Oplia! Humoro laida (N-7).
13.15 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (17).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (2).
14.10 TV serialas „Ponia Dila“ (7) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Vaidybinis f. „Policijos akademija IV. Civiliai patruliai“. Komedija. Rež. J.Drake'as. Vaid. S.Guttenbergas, Sh.Stone. JAV, 1987 m. (N-7).
21.15 Vaidybinis f. „Tamsos baikeris“. Veiksmo trileris. Rež. M.S.Johnsonas. Vaid. E.Mendes, P.Fonda, N.Cage'as, S.Elliottas. Australija, JAV, 2007 m. (N-14).
23.25 Premjera. Vaidybinis f. „Palata“. Siaubo trileris. Rež. J.Carpenteris. Vaid. A.Heard, M.Gummer, D.Panabaker, L.Fonseca. JAV, 2010 m. (S).
01.10 Vaidybinis f. „Požemių ugnis“. Veiksmo. Rež. F.E.Alcala. JAV, 1997 m. (N-14) (kart.).
03.10 Programos pabaiga.
Šeštadienis, rugpjūčio 8 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Superdidvyrių komanda“ (16).
06.55 Animacinis serialas „Zoro“ (17).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (11).
07.45 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (3).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (3).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (6).
09.30 „Coliukė“. Animacinis. Rusija, 1964 m.
10.00 Kino pusryčiai. „Monstrų namai“. Animacinis. JAV, 2006 m.
11.45 Vaidybinis f. „Matilda“. Nuotykių komedija. Rež. D.DeVito. Vaid. Rh.Perlman, M.Wilson, D.DeVito. JAV, 1996 m.
13.45 „Ožkos nuotykiai“. Animacinis. Rež. J.Tomanekas. Čekija, 2008 m. (N-7).
15.25 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
16.50 TV serialas „Toledas“ (7) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Superkinas. „Ko nori mergina“. Romantinė komedija. Rež. D.Gordonas. Vaid. K.Preston, A.Bynes, C.Firthas. JAV, 2003 m. (N-7).
21.10 Vaidybinis f. „Sveiki atvykę į džiungles“. Nuotykių komedija. Rež. R.Meltzeris. Vaid. J.C.Van Damme'as, D.Haysbertas, A.Brody. Didžioji Britanija, JAV, 2013 m. (N-14).
23.00 Vaidybinis f. „Klientų sąrašas“. Drama. Rež. E.Laneuville'is. Vaid. J.L.Hewitt, T.Searsas, S.Bennett, L.Boyd. JAV, 2010 m. (N-14).
00.45 Vaidybinis f. „Tamsos baikeris“. Veiksmo trileris. Rež. M.S.Johnsonas. Vaid. N.Cage'as, E.Mendes, P.Fonda, S.Elliottas. Australija, JAV, 2007 m. (N-14) (kart.).
02.50 Programos pabaiga.
Sekmadienis, rugpjūčio 9 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Superdidvyrių komanda“ (17).
06.55 Animacinis serialas „Zoro“ (18).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (12).
07.45 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (4).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (2).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (4).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 „Mikė Pūkuotukas ir rūpesčių diena“. Animacinis. Rusija, 1972 m.
09.50 „Mikė Pūkuotukas eina į svečius“. Animacinis. Rusija, 1971 m.
10.00 Kino pusryčiai. „Išlaisvinti Vilį IV. Pabėgimas iš Piratų įlankos“. Nuotykių. Rež. W.Geigeris. JAV, 2010 m.
12.05 Vaidybinis f. „Nes aš taip pasakiau“. Romantinė komedija. Rež. M.Lehmannas. Vaid. D.Keaton, M.Moore, G.Machtas. JAV, 2007 m. (N-7).
14.10 Vaidybinis f. „Aeroplanas“. Romantinė komedija. Rež. D.Zuckeris ir J.Abrahamsas. Vaid. L.Bridgesas, K.Abdul-Jabbaras, P.Gravesas. JAV, 1980 m. (N-7).
15.50 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
16.50 TV serialas „Toledas“ (8) (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai V.Zuikauskas ir J.Drabatienė.
20.30 Valanda su Rūta. Vasara. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.55 Vaidybinis f. „Laimingas skaičius... kitas“. Kriminalinė drama. Rež. P.McGuiganas. Vaid. B.Willisas, J.Hartnettas, L.Liu. JAV, Vokietija, 2006 m. (N-14).
00.10 Premjera. Vaidybinis f. „Dūmų uždanga“. Kriminalinis. Rež. G.Yatesas. Vaid. J.Pressly, C.Graham, G.Sanfordas. JAV, 2010 m. (N-14).
01.55 Vaidybinis f. „Sveiki atvykę į džiungles“. Nuotykių komedija. Rež. R.Meltzeris. Vaid. J.C.Van Damme'as, D.Haysbertas, A.Brody. Didžioji Britanija, JAV, 2013 m. (N-14) (kart.).
03.40 Programos pabaiga.
Pirmadienis, rugpjūčio 10 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (47, 48).
06.55 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (61) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Ko nori mergina“. Romantinė komedija. Rež. D.Gordonas. Vaid. K.Preston, A.Bynes, C.Firthas. JAV, 2003 m. (N-7) (kart.).
11.00 Vaidybinis f. „Policijos akademija IV. Civiliai patruliai“. Komedija. Rež. J.Drake'as. Vaid. S.Guttenbergas, Sh.Stone. JAV, 1987 m. (N-7) (kart.).
12.40 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (16).
12.50 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (kart.).
13.15 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (18).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (3).
14.10 TV serialas „Ponia Dila“ (8) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Tėvo nuodėmės“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
20.30 Tikras gyvenimas. „Akimirkos silpnumas“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Delta“ būrys“. Veiksmo. Rež. M.Golanas. Vaid. Ch.Norrisas, L.Marvin, M.Balsamas. Izraelis, JAV, 1986 m. (N-14).
00.45 TV serialas „Dalasas“ (2) (N-7).
01.40 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (16) (N-7).
02.35 TV serialas „Užribis“ (2) (N-7).
03.30 Programos pabaiga.
REKLAMA