2014 rugpjūčio 21 d. ketvirtadienis, 5:21

Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Ketvirtadienis, rugpjūčio 21 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (79).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (21).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (18) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
10.10 Tikras gyvenimas. „Meilė ir neapykanta“. Vedėjas D.Mertinas (kart.)
11.10 TV serialas „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“ (11) (N-7).
12.00 Pagalbos skambutis (N-7).
12.55 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (17).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (15).
13.30 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (77) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (47) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Galutinis tikslas III“. Siaubo trileris. Rež. J.Wong'as. Vaid. R.Merrimanas, M.E.Winstead. JAV, Kanada, Vokietija, 2006 m. (N-14).
00.00 TV serialas „Paskutinė tvirtovė“ (4) (N-7).
00.55 TV serialas „Deksteris“ (7) (N-14).
01.50 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
Penktadienis, rugpjūčio 22 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (80).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (22).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (19) (N-7).
08.50 24valandos (N-7) (kart.).
10.10 Valanda su Rūta. Pokalbių laida (kart.).
11.45 Mano vyras gali. TV žaidimas (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (18).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (16).
13.30 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (78) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (48) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 „Su meile, Merūnas“. M.Vitulskio koncertas. 2014 m.
21.10 Vaidybinis f. „Mis slaptoji agentė“. Komedija. Rež. D.Petrie. Vaid. S.Bullock, M.Caine'as, B.Brattas. JAV, 2000 m. (N-7).
23.20 Vaidybinis f. „Pabėgimas iš Los Andželo“. Veiksmo. Rež. J.Carpenteris. Vaid. K.Russellas, S.Buscemi, P.Fonda, B.Campbellas. JAV, 1996 m. (N-14).
Šeštadienis, rugpjūčio 23 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Pirmykštė žemė“ (23).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (15).
07.20 Animacinis serialas „Antinas Gudruolis“ (25).
07.45 Animacinis serialas „Kas naujo, Skūbi Dū?“ (1).
08.10 Animacinis serialas „Sunkus vaikas“ (11).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (10).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (22).
09.30 Animacinis f. „Vasilisa Gražioji“. Rusija, 1977 m.
10.00 Kino pusryčiai. Premjera. Vaidybinis f. „Linksmuolis Baris ir disko kirminai“. Animacinis. Rež. Th.B.Nielsenas. Danija, Vokietija, 2008 m.
11.30 Vaidybinis f. „Manatu. Sakyk tiesą“. Nuotykių. Rež. E.Onnekenas. Vaid. S.Simon, M.Knufkenas, P.Aleardi. Vokietija, 2007 m.
13.30 Vaidybinis f. „Šuns istorija“. Nuotykių. Rež. C.Clyde'as. Vaid. G.Jumpas, A.Lockhart. JAV, 1999 m.
15.20 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (97, 98).
16.30 TV serialas „Didingasis amžius“ (100) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Superkinas. Vaidybinis f. „Boltas“. Animacinis. Rež. B.Howardas ir Ch.Williamsas. JAV, 2008 m.
20.50 Vaidybinis f. „Laisvės troškimas“. Romantinė komedija. Rež. A.Cadiffas. Vaid. J.Pivenas, A.Sciorra, M.Moore. Didžioji Britanija, JAV, 2004 m. (N-7).
23.00 Vaidybinis f. „Senmergės“. Komedija. Rež. L.Headland. Vaid. K.Dunst, I.Fisher, L.Caplan. JAV, 2012 m. (N-14).
Sekmadienis, rugpjūčio 24 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Pirmykštė žemė“ (24).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (16).
07.20 Animacinis serialas „Antinas Gudruolis“ (26).
07.45 Animacinis serialas „Kas naujo, Skūbi Dū?“ (2).
08.10 Animacinis serialas „Sunkus vaikas“ (12).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (11).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Pramuštgalviai pramogauja“. Animacinis. Rež. N.Virgienas ir J.Engas. JAV, 2003 m.
11.30 Vaidybinis f. „Piratiškos atostogos“. Nuotykių. Rež. F.M.Price. Vaid. Ch.M.Ohrtas, M.Tidofas, S.Husakas. Vokietija, 2006 m.
13.25 Vaidybinis f. „Lobiai O.K.“ Veiksmo ir nuotykių komedija. Rež. D.Korobkinas. Rusija, 2012 m. (N-7).
15.30 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (99, 100).
16.30 TV serialas „Didingasis amžius“ (101) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Teleloto. TV žaidimas.
20.00 TV serialas „Velvet“ (12) (N-7).
21.40 Vaidybinis f. „Sklinda gandai“. Romantinė komedija. Rež. R.Reineris. Vaid. J.Aniston, K.Costneris, Sh.MacLaine, M.Suvari, M.Riffalo. Australija, JAV, 2005 m. (N-7).
23.40 Vaidybinis f. „Velnio advokatas“. Drama. Rež. T.Hackfordas. Vaid. K.Reevesas, A.Pacino, Ch.Theron. JAV, Vokietija, 1997 m. (N-14).
Pirmadienis, rugpjūčio 25 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (81).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (23).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (20) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Sklinda gandai“. Romantinė komedija. Rež. R.Reineris. Australija, JAV, 2005 m. (N-7) (kart.).
10.45 Animacinis f. „Boltas“. Rež. B.Howardas ir Ch.Williamsas. JAV, 2008 m. (kart.).
12.30 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (11).
12.55 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (19).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (17).
13.30 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (79) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (49) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Kurortinis romanas“. Vedėjas D.Mertinas.
20.35 TV serialas „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“ (12) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 TV serialas „Mentalistas“ (6) (N-7).
23.10 TV serialas „Judantis objektas“ (6) (N-7).
00.10 TV serialas „Paskutinė tvirtovė“ (5) (N-7).
01.05 TV serialas „Klientų sąrašas“ (8) (N-7).
02.00 TV serialas „Išrinktieji“ (21) (N-14).
Antradienis, rugpjūčio 26 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (82).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (24).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (21) (N-7).
08.50 TV serialas „Velvet“ (N-7) (kart.).
10.30 Vaidybinis f. „Manatu. Sakyk tiesą“. Nuotykių. Rež. E.Onnekenas. Vaid. S.Simon, M.Knufkenas, P.Aleardi. Vokietija, 2007 m. (kart.).
12.30 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (23).
12.55 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (20).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (18).
13.30 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (80) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (50) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Manęs negalima apgaudinėti“. Vedėjas D.Mertinas.
20.35 TV serialas „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“ (13) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Teisė tuoktis“. Romantinė komedija. Rež. K.Kwapisas. Vaid. Ch.Taylor, J.Krasinski, R.Williamsas, M.Moore. Australija, JAV, 2007 m. (N-7).
00.00 TV serialas „Paskutinė tvirtovė“ (6) (N-7).
00.55 TV serialas „Klientų sąrašas“ (9) (N-7).
01.50 TV serialas „Išrinktieji“ (22) (N-14).
Trečiadienis, rugpjūčio 27 d.
06.00 Dienos programa.
06.05 Labas vakaras, Lietuva (kart.).
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (83).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (25).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (22) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
09.30 Tikras gyvenimas. „Kurortinis romanas“. Vedėjas D.Mertinas (kart.).
10.30 Tikras gyvenimas. „Manęs negalima apgaudinėti“. Vedėjas D.Mertinas (kart.).
11.30 TV serialas „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“ (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (21).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (19).
13.30 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (81) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (51) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Patentas Meilei“. Vedėjas D.Mertinas.
20.35 TV serialas „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“ (14) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Premjera. Vaidybinis f. „Vienintelis kelias“. Trileris. Rež. R.Salimbeni. Vaid. T.Schweigeris, M.C.Duncanas, E.Robertsas. Vokietija, 2006 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Paskutinė tvirtovė“ (7) (N-7).
01.25 TV serialas „Klientų sąrašas“ (10) (N-7).
02.20 TV serialas „Įvykis“ (1) (N-7).
REKLAMA