LNK logo LNK programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, sausio 18 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (45).
07.05 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (4).
07.30 TV serialas „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (10).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (109, 110) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.45 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Nakties karalienė“ (4) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Tik nesijuok. Anekdotų šou. Vedėjas T.Langvinis (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Laikrodinis mechanizmas“. Veiksmo. Rež. A.Pyunas. Vaid. D.Hopperis, S.Seagalas, T.Sizemore'as. JAV, 2001 m. (N-14).
00.10 TV serialas „Mentalistas“ (9) (N-7).
01.00 TV serialas „Strėlė“ (3) (N-7).
01.50 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (12) (N-7).
02.40 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, sausio 19 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (46).
07.05 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (5).
07.30 Animacinis serialas „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (11).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (111, 112) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.45 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Nakties karalienė“ (5) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Pašalinti Karterį“. Veiksmo. Rež. S.Kay. Vaid. S.Stallone, M.Richardson, R.L.Cook, M.Caine'as, M.Rourke'as. JAV, 2000 m. (N-14).
00.15 TV serialas „Mentalistas“ (10) (N-7).
01.05 TV serialas „Strėlė“ (4) (N-7).
01.55 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.25 Programos pabaiga.
Penktadienis, sausio 20 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (47).
07.05 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (6).
07.30 Animacinis serialas „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (12).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (113, 114) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.40 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Nakties karalienė“ (6) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.00 Vaidybinis f. „Snaiperis“. Veiksmo trileris. Rež. A.Puqua. Vaid. M.Wahlbergas, M.Pena, D.Gloveris, K.Mara. JAV, 2007 m. (N-14).
23.25 Vaidybinis f. „Vaiduokliai mokykloje“. Siaubo. Rež. J.S.Lando. Vaid. J.Baronas, M.C.Gainey, D.Trejo. JAV, 2012 m. (S).
01.05 Vaidybinis f. „Pašalinti Karterį“. Veiksmo. Rež. S.Kay. Vaid. S.Stallone, M.Richardson, R.L.Cook. M.Caine'as, M.Rourke'as. JAV, 2000 m. (N-14) (kart.).
Šeštadienis, sausio 21 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (5).
06.55 Animacinis serialas „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (10).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Harvis Biksas“ (26).
07.45 Animacinis serialas „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ (37).
08.10 Animacinis serialas „Sandžėjus ir Kreigas“ (18).
08.35 Animacinis serialas „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (12).
09.00 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio šou“ (21).
09.30 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (21).
09.55 Kino pusryčiai. „Vėžliuko Semio nuotykiai“. Animacinis. Rež. B.Stassenas. Lietuviškai įgarsino R.Dominaitytė, V.Rašimas, S.Prūsaitis, R.Aleksaitis, R.Boravskis, G.Balčiūnas, L.Budzeikaitė, A.Petrikauskas, M.Nedzinskas. Belgija, 2010 m.
11.35 Vaidybinis f. „Nensė Driu“. Nuotykių. Rež. A.Flemingas. Vaid. C.Gellisas, E.Roberts, T.Donovanas. JAV, 2007 m.
13.35 Vaidybinis f. „Pono Septimo restoranas“. Komedija. Rež. J.Besnard'as. Vaid. L.de Funesas, B.Blier, M.R.Rodriguez, V.Venantini. Prancūzija, 1966 m. (N-7).
15.20 TV serialas „Gyvenimo šukės“ (108) (N-7).
17.30 Bus visko. Gyvenimo būdo laida. Vedėjos G.Gurevičiūtė ir S.Albavičiūtė.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Superkinas. Vaidybinis f. „Vėžliukai nindzės“. Veiksmo komedija. Rež. J.Liebesmanas. Vaid. M.Fox, W.Goldberg, W.Arnettas. JAV, 2014 m. (N-7).
21.25 Vaidybinis f. „Storulis ringe“. Komedija. Rež. F.Coraci. Vaid. K.Jamesas, S.Hayek, H.Winkleris, G.Germannas. JAV, 2012 m. (N-7).
23.25 Vaidybinis f. „Didingiausias filmas“. Nuotykių komedija. Rež. A.Seltzeris ir J.Friedbergas. Vaid. C.Electra, A.Campbellas, J.Coolidge. JAV, 2007 m. (N-14).
01.10 Vaidybinis f. „Snaiperis“. Veiksmo trileris. Rež. A.Fuqua. Vaid. M.Wahlbergas, M.Pena, D.Gloveris, K.Mara. JAV, 2007 m. (N-14) (kart.).
Sekmadienis, sausio 22 d.
06.20 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (6).
06.55 Animacinis serialas „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (11).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (1).
07.45 Animacinis serialas „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ (38).
08.10 Animacinis serialas „Sandžėjus ir Kreigas“ (19).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio šou“ (22).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.25 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Persirengimo meistras“. Veiksmo komedija. Rež. P.A.Blake'as. Vaid. B.Spineris, J.Esposito, D.Carvey. JAV, 2002 m.
11.00 Vaidybinis f. „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“. Nuotykių. Rež. P.Jacksonas. Vaid. S.Beanas, O.Bloomas, N.Appleby, C.Blanchett, S.Astinas. JAV, Naujoji Zelandija, Vokietija, 2003 m. (N-7).
14.40 TV serialas „Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem“ (19) (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.20 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai I.Stonkuvienė ir G.Vaičikauskas, J.Drabatienė ir V.Zuikauskas.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Pramogų pasaulio apdovanojimai „Žmonės 2017“. Vedėjai M.Stonkus, A.Jagelavičiūtė, A.Valentaitė, R.Ščiogolevaitė, N.Bunkė, A.Grudytė, O.Pikul, A.Stašaitytė ir L.Gradauskienė. Tiesioginė transliacija.
22.30 Premjera. Vaidybinis f. „Vandens ieškotojas“. Karinė drama. Rež. R.Crowe. Vaid. R.Crowe, O.Kurylenko, J.Courtney. Australija, JAV, Turkija, 2014 m. (N-14).
00.45 Vaidybinis f. „Storulis ringe“. Komedija. Rež. F.Coraci. Vaid. K.Jamesas, S.Hayek, H.Winkleris, G.Germannas. JAV, 2012 m. (N-7) (kart.).
Pirmadienis, sausio 23 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (48).
07.05 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (7).
07.30 Animacinis serialas „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (13).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (115, 116) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
11.40 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.40 Bus visko. Gyvenimo būdo laida (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Nakties karalienė“ (7) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Raudonojo spalio“ medžioklė“. Veiksmo trileris. Rež. J.McTiernanas. Vaid. S.Connery, A.Baldwinas, S.Glennas. JAV, 1990 m. (N-7).
00.55 TV serialas „Mentalistas“ (11) (N-7).
01.50 TV serialas „Strėlė“ (5) (N-7).
02.40 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (13) (N-7).
03.30 Programos pabaiga.
Antradienis, sausio 24 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (49).
07.05 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (8).
07.30 TV serialas „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (14).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (117, 118) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
11.40 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.45 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Nakties karalienė“ (8) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės. Paranormalių tyrimų laida su M.Gordejevu (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Naktinis reisas“. Trileris. Rež. W.Cravenas. Vaid. R.McAdams, C.Murphy, J.Scalia. JAV, 2005 m. (N-14).
23.50 TV serialas „Mentalistas“ (12) (N-7).
00.45 TV serialas „Strėlė“ (6) (N-7).
01.35 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (14) (N-7).
02.25 Programos pabaiga.
REKLAMA