LNK logo LNK programa
Artimiausioms 6 dienoms
Antradienis, birželio 2 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (3, 4).
06.55 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (13).
07.25 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (14) (N-7).
08.55 Vaidybinis f. „Įsimylėti per dvi savaites“. Romantinė komedija. Rež. M.Lawrence'as. Vaid. H.Grantas, A.Witt, S.Bullock. Australija, JAV, 2002 m. (N-7) (kart.).
11.00 Vaidybinis f. „Kylančios žvaigždės“. Muzikinė komedija. Rež. Sh.Ku. Vaid. N.Dobrev, R.Mayesas. JAV, 2008 m. (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (11).
13.25 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (2).
13.50 TV serialas „Bėgantis laikas“ (81) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Suokalbis“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
20.30 Tikras gyvenimas. „Melagė“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Tango ir Kešas“. Veiksmo komedija. Rež. A.Končialovskis ir A.Magnoli. Vaid. K.Russellas. S.Stallone. JAV, 1989 m. (N-7).
00.15 TV serialas „Visa menanti“ (19) (N-7).
01.10 TV serialas „Specialioji Los Andželo policija“ (15) (N-7).
02.05 TV serialas „Šiurkštus žaidimas“ (12) (N-14).
03.00 Programos pabaiga.
03.05 Lietuva tavo delne.
Trečiadienis, birželio 3 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (5, 6).
06.55 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (15) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7) (kart.).
11.10 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
12.15 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė (kart.).
13.10 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (12).
13.40 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (3).
14.05 TV serialas „Bėgantis laikas“ (82) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
01.10 TV serialas „Specialioji Los Andželo policija“ (16) (N-7).
02.05 TV serialas „Šiurkštus žaidimas“ (1) (N-14).
03.00 Programos pabaiga.
03.05 Lietuva tavo delne.
20.30 Tikras gyvenimas. „Varžovė“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Traukinių žymėtojas“. Veiksmo. Rež. M.Adamsas. Vaid. E.Samms, W.Hope'as, W.Snipesas. JAV, 2005 m. (N-7).
Ketvirtadienis, birželio 4 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (7, 8).
06.55 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (16) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7) (kart.).
11.10 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
12.15 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
13.15 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (13).
13.45 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (4).
14.10 TV serialas „Bėgantis laikas“ (83) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Lėlė“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
20.30 Tikras gyvenimas. „Don Žuano vestuvės“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Grėsminga žemė“. Veiksmo. Rež. S.Seagalas. Vaid. M.Caine'as, S.Seagalas, J.Chen. JAV, 1994 m. (N-14)
00.15 TV serialas „Visa menanti“ (20) (N-7).
01.10 TV serialas „Specialioji Los Andželo policija“ (17) (N-7).
02.05 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.35 Programos pabaiga.
02.40 Lietuva tavo delne.
Penktadienis, birželio 5 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (9, 10).
06.55 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (17) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7) (kart.).
10.00 Yra, kaip yra. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.10 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
13.15 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (1).
13.45 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (5).
14.10 TV serialas „Bėgantis laikas“ (84) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Vaidybinis f. „Vagis policininkas“. Veiksmo komedija. Rež. L.Mayfieldas. Vaid. D.Chappelle'as, P.Greene'as, M.Lawrence'as, L.Wilsonas. JAV, Vokietija, 1999 m. (N-7).
21.20 Vaidybinis f. „Atpildas“. Veiksmo. Rež. F.G.Gray. Vaid. L.Tate'as, T.Olyphantas, V.Dieselis. JAV, Vokietija, 2003 m. (N-14).
23.30 Vaidybinis f. „Žinau, ką veikei aną vasarą“. Siaubo trileris. Rež. J.Gillespie. Vaid. S.M.Gellar, J.L.Hewitt, R.Phillippe'as. JAV, 1997 m. (N-14).
01.30 Vaidybinis f. „Grėsminga žemė“. Veiksmo. Rež. S.Seagalas. Vaid. M.Caine'as, S.Seagalas, J.Chen. JAV, 1994 m. (N-14) (kart.).
03.30 Programos pabaiga.
03.35 Lietuva tavo delne.
Šeštadienis, birželio 6 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Pinkis, Elmira ir Makaulė“ (12).
06.55 Animacinis serialas „Mano draugė beždžionėlė“ (12).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (19).
07.45 Animacinis serialas „Denis vaiduokliukas“ (17).
08.10 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (26).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (1).
09.00 Startas. Vedėjas R.Gorbačiovas.
09.30 „Mauglis. Pagrobimas“. Animacinis. Rusija, 1968 m.
10.00 Kino pusryčiai. „Džimis Neutronas. Genialus berniukas“. Animacinis. Rež. J.A.Davisas. JAV, 2001 m.
11.40 Vaidybinis f. „Paskutinis veiksmo filmų herojus“. Veiksmo. Rež. J.McTiernanas. Vaid. A.Schwarzeneggeris, F.M.Abrahamas, A.O'Brienas. JAV, 1993 m. (N-7).
14.15 Vaidybinis f. „Trys sekliai ir Skeleto salos paslaptis“. Nuotykių. Rež. F.Baxmeyeris. PAR, Vokietija, 2007 m.
16.00 TV serialas „Vedęs ir turi vaikų“ (4) (N-7).
16.35 TV serialas „Čiauškutė“ (26) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Superkinas. „La troškinys“. Animacinis. Rež. J.Pinkava ir B.Birdas. JAV, 2007 m.
21.10 Vaidybinis f. „Žalioji širšė“. Nuotykių. Rež. M.Gondry. Vaid. S.Rogenas, C.Diaz, Ch.Waltzas, J.Chou. JAV, 2011 m. (N-7).
23.30 Vaidybinis f. „Paskutinis iš gyvųjų“. Kriminalinė veiksmo drama. Rež. W.Hillas. Vaid. B.Willisas, B.Dernas, W.Sandersonas. JAV, 1996 m. (N-14).
01.30 Vaidybinis f. „Atpildas“. Veiksmo. Rež. F.G.Gray. Vaid. L.Tate'as, T.Olyphantas, V.Dieselis. JAV, 2003 m. (N-14) (kart.).
03.30 Programos pabaiga.
03.35 Lietuva tavo delne.
Sekmadienis, birželio 7 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Mano draugė beždžionėlė“ (13).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (20).
07.45 Animacinis serialas „Denis vaiduokliukas“ (18).
08.10 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (27).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (2).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 Mes pačios. Laida moterims. Vedėja N.Pareigytė-Rukaitienė.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Padaužos kelyje“. Nuotykių. Rež. M.Steineris. Vaid. M.Haberli, J.Halioua, D.Hanni. Šveicarija, 2005 m.
12.05 Vaidybinis f. „Šuo vampyras“. Nuotykių. Rež. G.Andersonas. Vaid. N.MacDonaldas, C.MacKechnie, J.S.Stone. Kanada, 2012 m.
13.55 Vaidybinis f. „Nuogas ginklas 33 1/3“. Paskutinis įžeidimas“. Juodojo humoro komedija. Rež. P.Segalas. Vaid. G.Kennedy, L.Nielsenas, P.Presley. JAV, 1994 m. (N-7).
15.30 TV serialas „Vedęs ir turi vaikų“ (5, 6) (N-7).
16.30 TV serialas „Čiauškutė“ (27) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai V.Zuikauskas ir J.Drabatienė.
20.10 Auksinis sekmadienio kinas. „Laukiniai šernai“. Nuotykių komedija. Rež. W.Beckeris. Vaid. J.Travolta, T.Allenas, W.H.Macy, M.Lawrence'as. JAV, 2007 m. (N-7).
22.15 Vaidybinis f. „Statyk už mėgstamiausią“. Komedija. Rež. S.Frearsas. Vaid. B.Willisas, R.Hall, V.Vaughnas, C.Zeta-Jones. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m. (N-14).
00.05 Vaidybinis f. „Rikis Bobis. Greičiausio kvailio legenda“. Veiksmo komedija. Rež. A.McKay. Vaid. S.B.Cohenas, G.Cole'as, W.Ferrellas, J.C.Reilly, M.C.Duncanas. JAV, 2006 m. (N-7).
02.10 Vaidybinis f. „Žalioji širšė“. Nuotykių. Rež. M.Gondry. Vaid. S.Rogenas, C.Diaz, Ch.Waltzas, J.Chou. JAV, 2011 m. (N-7) (kart.).
04.20 Programos pabaiga.
04.25 Lietuva tavo delne.
REKLAMA