Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LNK logo LNK programa
Artimiausioms 4 dienoms
Antradienis, spalio 21 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (26).
07.00 Animacinis serialas „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (11).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (62) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Čarlis II“. Nuotykių. Rež. M.Karenas. Vokietija, 2010 m. (kart.).
10.45 Lietuvos balsas. Muzikinis šou (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (24).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (55).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (8).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (10) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Ikaras“. Veiksmo. Rež. D.Lundgrenas. Vaid. S.von Pfetten, D.Lundgrenas, S.Ferris. Kanada, 2010 m. (N-14).
23.55 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (13) (N-7).
00.50 TV serialas „Farų šeima“ (3) (N-7).
01.45 TV serialas „Slapti reikalai“ (2) (N-7).
Trečiadienis, spalio 22 d.
05.55 Dienos programa.
06.00 Labas vakaras, Lietuva (kart.).
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (27).
07.00 Animacinis serialas „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (12).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (63) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (25).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (56).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (9).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (11) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (7) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Tamsos pakraštys“. Kriminalinis trileris. Rež. M.Campbellas. Vaid. M.Gibsonas, D.Hustonas, R.Winstone'as. Didžioji Britanija, JAV, 2010 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (14) (N-7).
01.25 TV serialas „Farų šeima“ (4) (N-7).
02.20 TV serialas „Slapti reikalai“ (3) (N-7).
Ketvirtadienis, spalio 23 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (28).
07.00 Animacinis serialas „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (13).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (64) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (26).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (57).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (10).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (12) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Ugnies siena“. Kriminalinis trileris. Rež. R.Loncraine'as. Vaid. R.Forsteris, R.Patrickas, A.Arkinas, H.Fordas, V.Madsen. Australija, JAV, 2006 m. (N-7).
00.20 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (15) (N-7).
01.15 TV serialas „Farų šeima“ (5) (N-7).
02.10 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
Penktadienis, spalio 24 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (29).
07.00 Animacinis serialas „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (14).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (65) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.50 TV serialas „K11: komisarai tiria. Nesąžiningas lenktynininkas“ (N-7).
12.25 TV serialas „K11: komisarai tiria. Dešimt dievo įsakymų“ (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (58).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (11).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (13).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.00 Norim dar! Su radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
22.45 Vaidybinis f. „Terminatorius III. Mašinų prisikėlimas“. Veiksmo trileris. Rež. J.Mostow. Vaid. A.Schwarzeneggeris, N.Stahlas, C.Danes, K.Loken. Didžioji Britanija, JAV, Vokietija, 2003 m. (N-7).
00.55 Vaidybinis f. „Karštinė II. Pavasario karštligė“. Siaubo. Rež. T.Westas. Vaid. M.Bowenas, R.Strongas. JAV, 2009 m. (S).
REKLAMA