Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LNK logo LNK programa
Artimiausioms 5 dienoms
Pirmadienis, sausio 26 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (17).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (126) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Seni vilkai“. Komedija. Rež. W.Beckeris. Vaid. J.Travolta, R.Williamsas, K.Preston. JAV, 2009 m. (kart.).
10.35 Vaidybinis f. „Užkerėtoji“. Rež. K.Lima. Vaid. A.Adams, P.Dempsey, J.Marsdenas, T.Spallas. JAV, 2007 m. (kart.).
12.45 Oplia! Humoro šou.
13.15 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (58).
13.40 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (19).
14.05 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (16).
14.20 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (74) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Gelbėtojas“. Veiksmo drama. Rež. A.Davisas. Vaid. K.Costneris, A.Kutcheris, M.Sagemiller, S.Ward. JAV, 2006 m. (N-14).
00.50 TV serialas „Taikinys“ (12) (N-7).
01.45 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (9, 15) (N-7).
Antradienis, sausio 27 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (18).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (127) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Gyvenimas ant ratų“. Nuotykių komedija. Rež. B.Sonnenfeldas. Vaid. J.Denielsas, R.Williamsas, Ch.Hines. Didžioji Britanija, JAV, Vokietija, 2006 m. (N-7) (kart.).
10.45 Vaidybinis f. „Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo“. Nuotykių. JAV, 2008 m. (kart.).
12.25 Oplia! Humoro šou (N-7).
13.15 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (1).
13.40 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (20).
14.05 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (17).
14.20 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (75) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Pagrobti ir perduoti“. Veiksmo trileris. Rež. G.Hoodas. Vaid. O.Metwally, M.Streep, R.Witherspoon, J.Gyllenhaalas. JAV, 2007 m. (N-14).
00.25 TV serialas „Taikinys“ (13) (N-7).
01.20 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (10, 16) (N-7).
Trečiadienis, sausio 28 d.
05.55 Dienos programa.
06.00 Labas vakaras, Lietuva (kart.).
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (19).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (123) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.50 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida (kart.).
11.55 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
12.45 Oplia! Humoro šou (N-7).
13.15 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (2).
13.40 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (21).
14.05 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (18).
14.20 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (76) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (2/4) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Edisono policijos būrys“. Veiksmo trileris. Rež. D.J.Burke. Vaid. M.Freemanas, K.Spacey, J.Timberlake'as. JAV, Vokietija, 2005 m. (N-14).
00.10 TV serialas „Ties riba“ (1) (N-14).
01.05 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (11, 17) (N-7).
Ketvirtadienis, sausio 29 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (20).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (124) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
09.50 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (kart.).
11.55 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
12.45 Oplia! Humoro šou (N-7).
13.15 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (3).
13.40 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (22).
14.05 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (1).
14.20 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (77) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Mirties apsuptyje“. Veiksmo trileris. Rež. D.M.Paulas. Vaid. S.Seagalas, M.Chestnutas, N.Peeples. JAV, Vokietija, 2002 m. (N-14).
00.10 TV serialas „Ties riba“ (2) (N-14).
01.05 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (12) (N-7).
02.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
Penktadienis, sausio 30 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (17).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (130) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.50 Yra, kaip yra. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
10.50 „K11: komisarai tiria. „Įtariamas komisaras“ (N-7).
11.20 „K11: komisarai tiria. „Rusiška ruletė“ (N-7).
11.55 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
12.45 Oplia! Humoro šou (N-7).
13.15 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (4).
13.40 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (23).
14.05 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (2).
14.20 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (78).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.25 „Šventę švęsti“. Vedėjai A.Butkus, A.Baukutė ir M.Jampolskis.
22.55 Vaidybinis f. „Įkalinti laike“. Veiksmo trileris. Rež. A.Niccolas. Vaid. J.Timberlake'as, A.Seyfried, C.Murphy, O.Wild. JAV, 2011 m. (N-7).
01.05 Vaidybinis f. „Bepročiai“. Siaubo trileris. Rež. B.Eisneris. Vaid. R.Mitchell, T.Olyphantas, D.Panabaker. JAV, 2010 m. (S).
REKLAMA