Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, sausio 28 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (3/4).
10.40 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
11.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas (kart.).
12.20 Tikri vyrai. Realybės dokumentika (kart.).
13.05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Hartlando užuovėja“ (6/18).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (3/3).
17.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/15).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Ten, kur namai“ (1/2) (N-7).
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
00.35 TV serialas „Senis“ (326) (N-7).
01.35 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.30 Gyvenimas (kart.).
04.20 Auksinis protas (kart.).
05.35 Mokslo ekspresas (kart.).
Ketvirtadienis, sausio 29 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (15) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (3/5).
10.40 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.).
11.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas (kart.).
12.45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida (kart.).
13.05 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1991-ieji (1) (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Hartlando užuovėja“ (7/1).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (3/4).
17.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/16).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Ten, kur namai“ (1/3) (N-7).
19.30 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 TV mini serialas „Laiškas Evai“ (2) (N-7).
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
00.35 TV serialas „Senis“ (327) (N-7).
01.35 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.30 Tikri vyrai (kart.).
04.20 Stilius (kart.).
05.05 Bėdų turgus (kart.).
Penktadienis, sausio 30 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (16) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (3/6).
10.40 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.).
11.30 Stilius. Gyvenimo būdo laida (kart.).
12.20 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
13.10 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (3) (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Hartlando užuovėja“ (7/2).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (3/5).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 Delfinai ir žvaigždės. Vedėjai M.Žiedas ir G.Martirosianaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.55 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Vaidybinis f. „Avinėlių tylėjimas“. Siaubo trileris. Rež. J.Demme'as. JAV, 1991 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Senis“ (328) (N-7).
01.35 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.30 Tautos balsas (kart.).
04.00 Duokim garo! (kart.).
05.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
Šeštadienis, sausio 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė (kart.).
06.55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
07.45 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/6).
09.25 Animacinis serialas „Animalija“ (3).
09.50 Animacinis serialas „Džeronimas“ (18).
10.15 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
11.10 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
11.40 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Poreikis daugintis“ (2). Didžioji Britanija 2010 m.
13.00 TV serialas „Inspektorius Luisas“ (2/2) (N-7).
14.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1991-ieji.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.40 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
19.30 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 „Eurovizija 2015“. Nacionalinė atranka. Vedėjai A.Valinskas ir S.Nainė.
22.40 Vaidybinis f. „Mistinė pica“. Romantinė komedija. Rež. D.Petrie. JAV, 1988 m. (subtitruota).
00.30 TV serialas „Senis“ (329) (N-7).
01.30 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1991-ieji (kart.).
04.00 „Eurovizija 2015“. Nacionalinė atranka (kart.).
05.40 Mokslo ekspresas (kart.).
Sekmadienis, vasario 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė (kart.).
06.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
08.30 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
09.00 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/7).
09.25 Animacinis serialas „Vakavilis“ (13).
09.50 Animacinis serialas „Džeronimas“ (19).
10.15 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/6).
10.25 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.55 TV serialas „Leonardas“ (1/1, 2).
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Didysis kanjonas. Amerikos gamtos šedevras“. JAV, 2013 m. (subtitruota).
13.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (12/4) (N-7).
14.30 Dok. serialas „Nykstančios bitės“ (1). Didžioji Britanija, 2009 m. (subtitruota).
15.30 Tautos balsas (kart.).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Vilniaus „Lietuvos rytas“ - Utenos „Juventus“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (4).
21.50 Premjera. TV mini serialas „Sprogstanti Saulė“ (1, 2) (N-7).
00.50 Auksinis protas (kart.).
02.05 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
03.35 Pasaulio panorama (kart.).
04.05 Savaitė (kart.).
04.30 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (4) (kart.).
05.20 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
Pirmadienis, vasario 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (17) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (3/7).
10.40 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
11.10 Savaitė (kart.).
11.40 Dok. serialas „Nykstančios bitės“ (subtitruota) (kart.).
12.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas (kart.).
13.05 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Hartlando užuovėja“ (7/3).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (3/6).
17.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/17).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Ten, kur namai“ (1/4) (N-7).
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
22.20 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
00.30 TV serialas „Akis už akį“ (N-7) (kart.).
01.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.05 Teisė žinoti (kart.).
04.55 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui (kart.).
Antradienis, vasario 3 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (18) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (3/8).
10.40 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
11.30 „Eurovizija 2015“. Nacionalinė atranka (kart.).
13.05 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Hartlando užuovėja“ (7/4).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (3/7).
17.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/18).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Ten, kur namai“ (1/5) (N-7).
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
22.20 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
00.30 TV serialas „Akis už akį“ (N-7) (kart.).
01.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.15 Emigrantai (kart.).
04.05 Specialus tyrimas (kart.).
04.55 Ryto suktinis (kart.).
REKLAMA