LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Penktadienis, kovo 24 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 „Mūsų legenda - Stasys Povilaitis“. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus simfonietta“. Vedėjas E.Kučinskas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 „Mūsų legenda - Stasys Povilaitis“. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus simfonietta“. Vedėjas E.Kučinskas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/8) (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“ (N-7) (kart.).
11.00 Specialus tyrimas (kart.).
11.50 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“ (12) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 TV serialas „Muškietininkai“ (2/8) (N-7).
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Vardan tėvo“. Biografinė drama. Rež. J.Sheridanas. Airija, Didžioji Britanija, JAV, 1993 m. (N-14).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi III“ (kart.).
05.40 Klausimėlis.lt (kart.).
Šeštadienis, kovo 25 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Specialus tyrimas (kart.).
07.00 Animacinis serialas „Tobotai“ (16).
07.25 Animacinis serialas „Tatonka ir mažieji draugai“ (19).
07.40 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (15).
07.55 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (2).
08.10 Karinės paslaptys. Vedėjai A.Matonis ir D.Jursevičius.
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.10 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Atšiaurioji Arktis. Taiga. Sustingęs miškas“ (2). JAV, 2012 m. (subtitruota).
13.05 Premjera. Pasaulio dokumentika. Dokumentinis f. „Nuotraukos iš Mėnulio“. Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota).
14.05 TV serialas „Džesika Flečer“ (17, 18) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. „Mes nugalėjom“.
16.30 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
18.45 Sportas.
18.48 Orai.
18.55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
19.40 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Lietuvos televizijos jubiliejui. 60 akimirkų. TV šou. Vedėja Ž.Kropaitė.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Ponas Didsas“. Romantinė komedija. Rež. S.Brillas. JAV, 2002 m. (subtitruota) (N-7).
00.20 Trumposios žinios.
00.25 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Atšiaurioji Arktis. Taiga. Sustingęs miškas“ (2). JAV, 2012 m. (subtitruota) (kart.).
01.15 Pasaulio dokumentika. Dokumentinis f. „Nuotraukos iš Mėnulio“. Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
02.15 Stilius (kart.).
04.00 60akimirkų. TV šou (kart.).
05.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
Sekmadienis, kovo 26 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Tobotai“ (17).
09.25 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (3).
09.35 Animacinis serialas „Auklė Mun“ (23).
09.45 Animacinis serialas „Šikšnosparnis Patas“ (18).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
11.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dokumentinis f. „Milijono dolerių vertės žuvis“. Austrija, 2012 m. (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dok. serialas „Indo slėnio lobiai. Atskleistos Pakistano paslaptys“ (1). Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota).
14.00 TV serialas „Puaro“ (11/3) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Laisvės vėliavnešiai. Vedėja L.Rimkevičienė.
16.25 Dokumentinis f. „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Mykolas Romeris“. Rež. A.Šlepikas, scen. aut. V.Savukynas.
17.10 Klausimėlis.lt (kart.).
17.35 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
18.38 Sportas.
18.39 Orai.
18.45 Futbolas. Pasaulio čempionato atrankos rungtynės. Anglija - Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Londono.
21.00 Panorama.
21.22 Sportas.
21.27 Orai.
21.30 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi III“ (9).
22.20 Trumposios žinios.
22.25 Premjera. Vaidybinis f. „Ana Karenina“ (2). Drama. Rež. Ch.Duguavas. Italija, Prancūzija, Ispanija, Lietuva, 2013 m. (N-7).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Kino žvaigždžių alėja. „Žmogus, kurio nebuvo“. Kriminalinė drama. Rež. J.Coenas ir E.Coenas. JAV, Didžioji Britanija, 2001 m. (N-14) (kart.).
02.10 Pasaulio dokumentika. Dokumentinis f. „Milijono dolerių vertės žuvis“. Austrija, 2012 m. (subtitruota) (kart.).
03.05 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Indo slėnio lobiai. Atskleistos Pakistano paslaptys“ (1). Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota) (kart.).
03.55 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
05.30 „Mes nugalėjom“ (kart.).
Pirmadienis, kovo 27 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/9).
10.00 TV serialas „Seserys“ (N-7) (kart.).
10.55 Ryto suktinis (kart.).
11.20 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
11.45 Savaitė (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“ (13) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas. Vedėjas E.Jakilaitis.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 Premjera. Dokumentinis f. „Juodoji Brazilijos saulė“. Prancūzija, 2015 m. (subtitruota).
23.05 Trumposios žinios.
23.10 TV serialas „Valdžios tvirtovė“ (29) (N-7).
00.10 Savaitė (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.10 Karinės paslaptys (kart.).
05.05 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
05.30 Klausimėlis.lt (kart.).
Antradienis, kovo 28 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/10) (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“ (N-7) (kart.).
10.55 Stilius (kart.).
11.45 Dokumentinis f. „Juodoji Brazilijos saulė“. Prancūzija, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“ (14) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Lietuvos kolumbai. Scen. aut. ir ved. E.Mildažytė.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Drakula“ (5) (N-14).
00.10 Dokumentinis vaidybinis f. „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Mykolas Romeris“ (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Emigrantai (kart.).
04.05 Lietuvos kolumbai (kart.).
05.05 Istorijos detektyvai (kart.).
Trečiadienis, kovo 29 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/11) (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“ (N-7) (kart.).
10.55 Emigrantai (kart.).
11.45 Lietuvos kolumbai (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“ (15) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Vaidybinis f. „Gorilos rūke“. Biografinė drama. Rež. M.Aptedas. JAV, 1988 m. (N-7).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.25 Ryto suktinis (kart.).
Ketvirtadienis, kovo 30 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Lietuvos patriotai (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Lietuvos patriotai (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/12) (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“ (N-7) (kart.).
11.00 Gyvenimas (kart.).
11.50 Istorijos detektyvai (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“ (16) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Vedėjai A.Žakaitienė, M.Repšys, B.Tiškevič ir G.Savickas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Vaidybinis f. „Žalioji zona“. Karinis trileris. Rež. P.Greengrassas. JAV, Prancūzija, Ispanija, Didžioji Britanija, 2010 m. (N-7).
00.45 Klausimėlis.lt (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Specialus tyrimas (kart.).
05.25 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
REKLAMA