LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (120) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (231) (N-7).
11.05 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
11.55 Stilius (kart.).
12.45 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 TV serialas „Naisių vasara“ (6/13, 14).
15.50 TV serialas „Puaro“ (2/5, 6) (N-7).
17.35 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (51, 52).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.57 Sportas.
19.00 Orai.
19.05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
21.50 TV serialas „Šlovės dienos“ (13) (N-7).
22.45 Vakaro žinios. Sportas. Orai.
23.00 TV mini serialas „Sprogstanti Saulė“ (2) (N-7).
00.30 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.10 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.00 Auksinis protas (kart.).
05.15 Emigrantai (kart.).
Ketvirtadienis, liepos 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (121) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (232) (N-7).
11.05 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
11.55 Emigrantai (kart.).
12.45 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (kart.).
13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
14.50 TV serialas „Naisių vasara“ (6/15, 16).
15.50 TV serialas „Puaro“ (2/7, 8) (N-7).
17.35 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (53, 54).
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų kalbą).
18.57 Sportas.
19.00 Orai.
19.05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Premjera. Vaidybinis f. „Žiemos karas“. Karinė drama. Rež. P.Parikka. Suomija, 1989 m. (N-14).
23.10 Vakaro žinios. Sportas. Orai.
23.25 TV mini serialas „Imperija“ (5, 6) (N-7).
00.50 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.30 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.30 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.20 Auksinis protas (kart.).
05.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
Penktadienis, liepos 3 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (122) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (233) (N-7).
11.05 TV mini serialas „Imperija“ (N-7) (kart.).
12.30 Ryto suktinis (kart.).
13.15 Klausimėlis.lt.
13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 TV serialas „Naisių vasara“ (6/17, 18).
15.50 TV serialas „Puaro“ (2/9, 10) (N-7).
17.35 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (55, 56).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.57 Sportas.
19.00 Orai.
19.05 TV mini serialas „Aguonų laukas“ (5) (N-7).
20.00 Vasara su LRT muzika. Gytis Paškevičius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Vaidybinis f. „Roninas“. Kriminalinis trileris. Rež. J.Frankenheimeris. JAV, 1998 m. (N-14).
00.45 Auksinis balsas.
01.50 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
03.35 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.30 Ryto suktinis (kart.).
05.15 Bėdų turgus (kart.).
Šeštadienis, liepos 4 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
06.55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė (kart.).
07.40 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (20, 21).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (19).
09.25 Animacinis serialas „Animalija“ (26).
09.50 TV serialas „Kaimynai“ (1). 1979 m.
11.05 Mūsų miesteliai. Ylakiai (3). Autorė N.Baužytė.
12.00 Šv.Mišios. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Tiesioginė transliacija.
13.45 Dok. serialas „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (5) (N-7).
14.40 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.05 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
17.55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
18.45 Delfinai ir žvaigždės. Vedėjai M.Žiedas ir G.Martirosianaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Ginto Abariaus dainos.
23.05 Vaidybinis f. „Už borto“. Romantinė komedija. Rež. G.Marshallas. JAV, 1987 m. (subtitruota) (N-7).
00.55 Koncertas „Broliai“. Grupė „Skylė“.
02.30 Dok. serialas „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
03.20 Klausimėlis.lt (kart.).
03.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
04.00 Ginto Abariaus dainos (kart.).
Sekmadienis, liepos 5 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.20 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
07.15 Šventadienio mintys.
07.40 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (22-24).
09.00 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (20).
09.25 Animacinis serialas „Džiunglių būrys skuba į pagalbą“ (11).
09.40 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (11).
09.50 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (1).
10.15 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/28).
10.25 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.55 Brolių Grimmų pasakos. „Žąsiaganė“ (11).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Paslaptingoji Afrika. Namibija. Laiko smėlynai“ (2) (subtitruota).
13.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl III. „Bertramo“ viešbutis“ (3/4). Didžioji Britanija, 2007 m. (N-7).
14.40 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.05 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Tikri vyrai. Realybės dokumentika (kart.).
17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
17.35 Dainų daina. Vedėjai B.Tiškevič-Hasanova ir A.Valinskas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Lietuvių tautinio kostiumo konkursas. Šventinis renginys „Išausta tapatybė“.
22.30 Lietuviško kino vakaras. Vaidybinis f. „Vienui vieni“. Rež. J.Vaitkus. Lietuva, 2003 m. (N-14).
00.00 „Žagarės vyšnių festivalis 2014“. Renkasi geriausieji. Festivalio šansas - jaunųjų atlikėjų koncertas.
01.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl III. „Bertramo“ viešbutis“ (N-7) (kart.).
02.30 Dainų daina (kart.).
04.15 Mūsų miesteliai. Ylakiai (kart.).
05.05 Pasaulio panorama (kart.).
05.30 Savaitė (kart.).
Pirmadienis, liepos 6 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.20 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.45 Delfinai ir žvaigždės. Vedėjai M.Žiedas ir G.Martirosianaitė.
08.15 Brolių Grimmų pasakos. „Erškėtrožė“ (12).
09.20 Vaidybinis f. „Mažoji ledi“. Romantinė drama. Vokietija, Austrija, 2012 m.
11.05 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
11.55 Valstybės diena. Iškilmingas Valstybės vėliavos ir istorinės vėliavos pakėlimas. Tiesioginė transliacija iš Simono Daukanto aikštės.
12.30 Valstybės diena. Šv.Mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
13.35 Premjera. Dokumentinis f. „Napoleonas Kitkauskas. Kertiniai akmenys“. Aut. E.Mildažytė. 2014 m.
14.30 Dokumentinis f. „Epochų ženklai“. Rež. A.Kuzmickas. 2013 m.
15.00 Premjera. Dokumentinis f. „Tvirtovė“. Aut. R.Bružas. 2015 m.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Gintaro Abariaus dainos.
18.10 Premjera. Dokumentinis f. „1410 m. Žinomas nežinomas Žalgiris“. Rež. A.Matonis. 2013 m.
19.30 „Tautiška giesmė aplink pasaulį 2015“: rekordinės Lietuvos vėliavos išskleidimo ir šventinio renginio tiesioginė transliacija iš Palangos.
21.00 „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“. Stabtelk ir sugiedok „Tautišką giesmę“.
21.05 Loterija „Perlas“.
21.10 Panorama.
21.32 Sportas.
21.37 Orai.
21.39 Loterija „Perlas“.
21.40 Šventinė audiovizualinė 3D projekcija „Mes stiprūs, Lietuva!“ LDK Valdovų rūmų kieme.
22.00 „EXPO Milano 2015“ atidarymo koncertas Milano katedros aikštėje.
00.00 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas (kart.).
00.45 Dokumentinis f. „1410 m. Žinomas nežinomas Žalgiris“. Rež. A.Matonis. 2013 m. (kart.).
02.05 Dokumentinis f. „Tvirtovė“. Aut. R.Bružas. 2015 m. (kart.).
03.00 Dokumentinis f. „Napoleonas Kitkauskas. Kertiniai akmenys“. Aut. E.Mildažytė. 2014 m. (kart.).
04.00 Dokumentinis f. „Epochų ženklai“. Rež. A.Kuzmickas. 2013 m. (kart.).
04.25 Koncertas „Broliai“. Grupė „Skylė“ (kart.).
Antradienis, liepos 7 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (9/1) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (234) (N-7).
11.05 Lietuvių tautinio kostiumo konkursas. Šventinis renginys „Išausta tapatybė“ (kart.).
12.30 Bėdų turgus (kart.).
13.20 Klausimėlis.lt.
13.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 TV serialas „Naisių vasara“ (6/19, 20).
15.50 TV serialas „Puaro“ (3/1, 2) (N-7).
17.35 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (57, 58).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.57 Sportas.
19.00 Orai.
19.05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.10 Smegenų paslaptys. Igoris Stravinskis.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
21.50 TV serialas „Šlovės dienos“ (14) (N-7).
22.45 Vakaro žinios. Sportas. Orai.
23.00 TV mini serialas „Poseidonas“ (1) (N-7).
00.30 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.15 Laba diena, Lietuva (kart.).
03.10 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.00 Auksinis protas (kart.).
05.05 Smegenų paslaptys (kart.).
05.15 Stilius (kart.).
REKLAMA