LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Ketvirtadienis, liepos 30 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/10) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (251) (N-7).
11.05 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
11.55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
12.45 Gyvenimas (kart.).
13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
14.50 TV serialas „Naisių vasara“ (6/53, 54).
15.50 TV serialas „Puaro“ (N-7).
17.35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.57 Sportas.
19.00 Orai.
19.05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Vaidybinis f. „Adlono“ viešbutis. Šeimos istorija“ (3). Drama. Vokietija, 2013 m. (N-7).
22.45 Vakaro žinios. Sportas. Orai.
23.00 TV mini serialas „Laiškas Evai“ (1) (N-7).
00.30 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.10 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.00 Auksinis protas (kart.).
05.15 Gyvenimas (kart.).
Penktadienis, liepos 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/11) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (252) (N-7).
11.05 TV mini serialas „Laiškai Evai“ (N-7) (kart.).
12.30 Ryto suktinis (kart.).
13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 TV serialas „Naisių vasara“ (6/55, 56).
15.50 TV serialas „Puaro“ (8/1) (N-7).
17.35 TV serialas „Kelias į laimę“ (1/5) (N-7).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.10 Sportas.
19.13 Orai.
19.20 TV serialas „Kelias į laimę“ (1/6) (N-7).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Klausimėlis.lt.
23.00 Vaidybinis f. „Tamsioji pusė“. Siaubo trileris. Rež. G.A.Romero. JAV, 1993 m.
01.00 Auksinis balsas.
02.00 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
03.40 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.25 Delfinai ir žvaigždės (kart.).
Šeštadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
06.55 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus (kart.).
07.40 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/10, 11).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/1).
09.25 Animacinis serialas „Animalija“ (30).
09.50 TV serialas „Čia mūsų namai“ (3). 1989 m.
11.05 Mūsų miesteliai. Ramygala (2). Autorė N.Baužytė.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Šunų ABC“ (9).
12.50 TV serialas „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (11) (N-7).
13.45 TV serialas „Užrašai apie Šerloką Holmsą“ (1) (N-7).
14.40 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.45 Delfinai ir žvaigždės. Vedėjai M.Žiedas ir G.Martirosianaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Jūros šventė 2015“.
22.45 Vaidybinis f. „Dama išnyksta“. Trileris. Rež. D.Lawrence'as. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-7) (subtitruota).
00.15 „Benai, plaukiam į Nidą 2013“. Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“.
01.15 Istorijos detektyvai (kart.).
02.00 TV serialas „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
02.55 TV serialas „Užrašai apie Šerloką Holmsą“ (N-7) (kart.).
03.45 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
04.15 „Jūros šventė 2015“ (kart.).
Sekmadienis, rugpjūčio 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.20 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
07.15 Šventadienio mintys.
07.40 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/12-14).
09.00 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/2).
09.30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015. Atrankos plaukimai. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
13.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl IV. Tai daroma su veidrodžiais“ (4/4). Didžioji Britanija, 2008 m. (N-7).
14.40 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus (kart.).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Kaukazo legendos. Vedėja L.Rimkevičienė.
17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
17.30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (17).
21.50 Lietuviško kino vakaras. Vaidybinis f. „Kolekcionierė“. Drama. Scen. aut. K.Buožytė, D.Gylys, B.Samperis. Rež. K.Buožytė. Vaid. G.Ryškuvienė, M.Jampolskis, D.Gumauskas, V.Bičkutė, D.Petkevičius. Lietuva, 2008 m. (N-14).
23.20 „Akacijų alėja 2014“. Koncertuoja Andrejus Makarevičius (Rusija).
00.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl IV. Tai daroma su veidrodžiais“. Didžioji Britanija, 2008 m. (N-7) (kart.).
01.35 Kaukazo legendos (kart.).
02.20 Auksinis balsas (kart.).
03.20 Ryto suktinis (kart.).
04.10 Mūsų miesteliai. Ramygala (kart.).
05.05 Pasaulio panorama (kart.).
05.30 Savaitė (kart.).
Pirmadienis, rugpjūčio 3 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Pasaulio plaukimo čempionatas. Atrankos plaukimai. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Šunų ABC“ (kart.).
12.45 Klausimėlis.lt.
13.00 Pasaulio panorama (kart.).
13.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 TV serialas „Naisių vasara“ (6/57, 58).
15.50 TV serialas „Puaro“ (8/2) (N-7).
17.30 Pasaulio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.57 Sportas.
19.00 Orai.
19.05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
21.50 TV serialas „Šlovės dienos“ (24) (N-7).
22.45 Vakaro žinios. Sportas. Orai.
23.00 Premjera. Dokumentinis f. „Hirosimos tragedijos pamokos“. Didžioji Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota).
23.50 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
00.35 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.10 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.00 Auksinis protas (kart.).
05.15 Tikri vyrai (kart.).
Antradienis, rugpjūčio 4 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Pasaulio plaukimo čempionatas. Atrankos plaukimai. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
12.00 Dokumentinis f. „Hirosimos tragedijos pamokos“ (subtitruota) (kart.).
12.55 Istorijos detektyvai (kart.).
13.45 Klausimėlis.lt.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 TV serialas „Naisių vasara“ (6/59, 60).
15.50 TV serialas „Puaro“ (9/1) (N-7).
17.30 Pasaulio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Pasaulio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
21.50 TV serialas „Šlovės dienos“ (25) (N-7).
22.45 Vakaro žinios. Sportas. Orai.
23.00 TV mini serialas „Alisa“ (1). Rež. N.Willingas. Didžioji Britanija, Kanada, 2009 m.
00.30 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.15 Laba diena, Lietuva (kart.).
03.10 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.00 Emigrantai (kart.).
04.45 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
05.15 Teisė žinoti (kart.).
Trečiadienis, rugpjūčio 5 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Pasaulio plaukimo čempionatas. Atrankos plaukimai. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
12.15 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
13.05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 TV serialas „Naisių vasara“ (6/61, 62).
15.50 TV serialas „Puaro“ (9/2) (N-7).
17.30 Pasaulio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Pasaulio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
21.50 TV serialas „Šlovės dienos“ (26) (N-7).
22.45 Vakaro žinios. Sportas. Orai.
23.00 TV mini serialas „Alisa“ (2). Rež. N.Willingas. Didžioji Britanija, Kanada, 2009 m.
00.30 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.10 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.00 Emigrantai (kart.).
04.45 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
05.15 Stilius (kart.).
REKLAMA