2014 rugpjūčio 22 d. penktadienis, 22:37

Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Penktadienis, rugpjūčio 22 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.33 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 Visi namie. Sveiko humoro laida. Artistai - G.Savickas ir A.Sakalauskas.
10.30 Europos plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos. Tiesioginė transliacija iš Berlyno.
12.30 Skonio improvizacija (kart.).
13.30 Dok. serialas „Šiaurietiškas būdas“.
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
15.00 TV serialas „Puaro“ (2/10) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (107, 108) (N-7).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida.
18.05 Sportas.
18.10 Orai.
18.15 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“.
19.00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai (jei pateks, 200 m plaukimo nugara pusfinalyje dalyvaus D.Rapšys, 50 m plaukimo krūtine - G.Titenis). Finalai. Tiesioginė transliacija iš Berlyno.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 „Jūros šventė 2014“. Koncertuoja G.Paškevičius. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.00 TV serialas „Šnipai“ (60) (N-7).
00.00 TV serialas „Senis“ (N-7).
Šeštadienis, rugpjūčio 23 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.15 Pagalbos ranka. Šviečiamoji socialinės dokumentikos laida.
06.40 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Haudis Gaudis“.
09.25 Animacinis serialas „Aivenhas“.
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (22).
10.00 Europos plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos. Tiesioginė transliacija iš Berlyno.
12.30 Skonio improvizacija. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Mazėtis.
13.30 Baltijos kelio 25-metis. „Lietuvos valstybės atkūrimo kronika. Baltijos kelias“. Rež. D.Vildžiūnas. 2014 m.
14.00 Baltijos kelio 25-metis. „Lūžis prie Baltijos. Bunda Baltijos dvasia“ (2). 2013 m.
15.00 Baltijos kelio 25-metis. „Lūžis prie Baltijos. Baltijos keliu į Nepriklausomybę“ (3). 2013 m.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.05 Orai.
16.15 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai (50 m plaukimo krūtine pusfinalyje dalyvauja R.Meilutytė). Finalai (jei pateks 200 m plaukimo nugara finale dalyvaus D.Rapšys, 50 m plaukimo krūtine - G.Titenis). Tiesioginė transliacija iš Berlyno.
19.00 Baltijos kelio 25-metis. Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija. Trijų Baltijos valstybių prezidentų sveikimo kalba.
19.35 Baltijos kelio 25-metis. Lietuvos jaunimo grupių koncertas „Koks aš ir tu, tokia ir Lietuva“. Dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunimo grupės. Tiesioginė transliacija iš Katedros aikštės.
20.40 Loterija „Perlas“.
20.45 Panorama.
21.05 Sportas.
21.10 Orai.
21.15 Baltijos kelio 25-metis. Premjera. Dokumentinis f. „Baltijos kelias“.
22.15 Vaidybinis f. „Vienui vieni“. Istorinė drama (N-14).
23.50 Solidarumo akcija „Uždekime vienybės laužą su Ukraina“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
01.00 Vaidybinis f. „Greičio svajonė“. Drama. Rež. R.Donaldsonas. JAV, 2005 m. (N-7).
Sekmadienis, rugpjūčio 24 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.30 Šventadienio mintys.
07.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Animacinis serialas „Haudis Gaudis“.
09.25 Animacinis serialas „Aivenhas“.
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (23).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.30 Europos plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos. Tiesioginė transliacija iš Berlyno.
12.30 Dok. serialas „Šiaurietiškas būdas“.
13.00 Pasaulio dokumentika. „Afrika“ (3).
14.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (8/2) (N-7).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.05 Orai.
16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
16.45 Klausimėlis.lt.
17.00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. Finalai (50 m plaukimo krūtine finale dalyvauja R.Meilutytė, 4x100 m kombinuotos estafetės finales dalyvaus Lietuvos vyrų rinktinė, jei pateks). Tiesioginė transliacija iš Berlyno.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19.30 TV mini serialas „Forsaitų saga“ (11) (N-7).
20.30 Panorama.
20.40 Sportas.
20.45 Orai.
20.50 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
21.20 Vaidybinis f. „1920 m. Varšuvos mūšis“. Istorinė drama. Rež. J.Hauffmanas. Lenkija, 2011 m. (N-14) (subtitruota).
23.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
01.30 TV serialas „Senis“ (N-7).
Pirmadienis, rugpjūčio 25 d.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.33 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (32).
11.00 Baltijos kelio 25-metis. „Baltijos kelias“ (kart.).
12.00 Dok. serialas „Šiaurietiškas būdas“ (kart.).
12.30 Dok. serialas „Afrika“ (3).
13.30 Savaitė (kart.).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
15.50 Sportas.
15.55 Orai.
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (109) (N-7).
17.00 TV serialas „Puaro“ (3/1) (N-7).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida.
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (59, 60).
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV mini serialas „Frankenšteinas“ (1) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Dokumentinis f. „Išgelbėti „Titaniką“. Didžioji Britanija, 2012 m. (subtitruota).
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Šnipai“ (61) (N-7).
00.30 TV serialas „Senis“ (185) (N-7).
Antradienis, rugpjūčio 26 d.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.33 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (33).
11.00 TV mini serialas „Frankenšteinas“ (N-7) (kart.).
12.00 Dokumentinis f. „Išgelbėti „Titaniką“ (subtitruota) (kart.).
13.00 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
15.50 Sportas.
15.55 Orai.
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (110) (N-7).
17.00 TV serialas „Puaro“ (3/2) (N-7).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida.
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (61, 62).
19.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV mini serialas „Frankenšteinas“ (2) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida.
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Šnipai“ (62) (N-7).
00.30 TV serialas „Senis“ (186) (N-7).
Trečiadienis, rugpjūčio 27 d.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.33 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (34).
11.00 TV mini serialas „Frankenšteinas“ (N-7) (kart.).
12.00 Emigrantai (kart.).
12.45 Žingsnis po žingsnio (kart.).
13.00 Bėdų turgus (kart.).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
15.50 Sportas.
15.55 Orai.
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (111) (N-7).
17.00 TV serialas „Puaro“ (3/3) (N-7).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida.
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (63, 64).
19.30 Lietuva gali. Verslo dokumentika.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV mini serialas „Frankenšteinas“ (3) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Šnipai“ (63) (N-7).
00.30 TV serialas „Senis“ (187) (N-7).
Ketvirtadienis, rugpjūčio 28 d.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.33 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (35).
11.00 TV mini serialas „Frankenšteinas“ (N-7) (kart.).
12.00 Bėdų turgus (kart.).
13.00 TV serialas „Naisių vasara“ (65, 66).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
15.50 Sportas.
15.55 Orai.
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (112) (N-7).
17.00 TV serialas „Puaro“ (N-7).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida.
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 Vaikų muzikos festivalis „Laumės juosta 2014“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV mini serialas „Frankenšteinas“ (4) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Šnipai“ (64) (N-7).
00.30 TV serialas „Senis“ (188) (N-7).
REKLAMA