Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (79).
11.00 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/14).
13.30 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (23).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (11/3) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/5) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.25 Sportas.
18.28 Orai.
18.35 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
18.50 TV serialas „Kelias į laimę“ (2/4) (N-7).
19.50 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.50 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida (kart.).
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Vaidybinis f. „Meilė“. Drama. Rež. M.Haneke. Prancūzija, Vokietija, Austrija, 2012 m. (N-14).
02.15 TV serialas „Senis“ (252) (N-7).
03.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
05.00 Duokit šansą (kart.).
05.25 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida (kart.).
Šeštadienis, lapkričio 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
07.55 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (13, 14).
09.25 Animacinis serialas „Aivenhas“ (40).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (42).
10.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
11.00 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė (kart.).
11.30 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Vedėjas E.Jakilaitis (kart.).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Pompėja. Laike sustingusių žmonių paslaptis“. Didžioji Britanija, 2013 m. (kart.).
13.00 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
14.00 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis (kart.).
14.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Šv.Mišios. Visų Šventųjų diena. Tiesioginė transliacija iš Antakalnio kapinių.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
19.30 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Auksinis balsas. Muzikinis projektas.
23.15 Vaidybinis f. „Robas Rojus“. Istorinė drama. Rež. M.Catonas-Jonesas. JAV, 1995 m. (subtitruota) (N-14).
01.45 TV serialas „Senis“ (253) (N-7).
02.45 Istorijos detektyvai (kart.).
03.35 Auksinis balsas (kart.).
05.25 Gimtoji žemė (kart.).
Sekmadienis, lapkričio 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (15, 16).
09.25 Animacinis serialas „Aivenhas“ (41).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (43).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.30 Brolių Grimmų pasakos. „Raudonkepuraitė“ (22). Vokietija, 2012 m.
11.45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Indijos laukinės gamtos paslaptys. Dykumų liūtai“ (3). JAV, 2011 m. (subtitruota).
13.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (13/4) (N-7).
15.00 Premjera. Dok. f. „5 minutės laisvės“. Rusija, 2012 m. (subtitruota).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Kauno „Žalgiris“ - Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija iš Kauno. Per pertrauką - Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.53 Orai.
21.00 Premjera. Vaidybinis f. „Vardas tamsoje“. Detektyvas. Rež. A.Marcinkevičiūtė. Vaid. N.Varnelytė, G.Storpirštis, J.Jurkutė, G.Liutkevičius, E.Žebertavičiūtė. Lietuva, 2013 m. (N-7).
23.00 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Vedėja A.Stonytė-Budzinauskienė.
00.00 Auksinis protas (kart.).
01.10 TV serialas „Senis“ (254) (N-7).
02.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
03.45 Pasaulio panorama (kart.).
04.10 Savaitė (kart.).
04.35 Tautos balsas (kart.).
05.05 Bėdų turgus (kart.).
Pirmadienis, lapkričio 3 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (80).
11.00 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
11.30 Savaitė (kart.).
12.00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (24).
13.30 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/15).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (11/4) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/6) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (33).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
21.55 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Dokumentinis f. „5 minutės laisvės“. Rusija, 2012 m. (subtitruota) (kart.).
01.00 TV serialas „Senis“ (255) (N-7).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Ryto suktinis (kart.).
04.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
05.20 Teisė žinoti (kart.).
Antradienis, lapkričio 4 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (81).
11.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
12.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė (kart.). (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Aivenhas“ (42).
13.30 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/16).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (11/5) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/7) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (34).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
21.55 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.30 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Indijos laukinės gamtos paslaptys. Dykumų liūtai“ (3). JAV, 2011 m. (subtitruota) (kart.).
01.00 TV serialas „Senis“ (256) (N-7).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Stilius (kart.).
04.35 Emigrantai (kart.).
05.20 Specialus tyrimas (kart.).
Trečiadienis, lapkričio 5 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (82).
11.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
12.00 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
12.35 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida (kart.).
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (25).
13.30 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/17).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (11/6) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/8) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
19.55 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (35).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Auksinis protas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Kankinimai“ (2). Švedija, 2009 m.
00.35 TV serialas „Senis“ (257) (N-7).
01.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Legendos (kart.).
04.35 Gyvenimas (kart.).
05.25 Durys atsidaro (kart.).
Ketvirtadienis, lapkričio 6 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (83).
11.00 Auksinis protas (kart.).
12.30 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Aivenhas“ (43).
13.30 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/19).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (11/7) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/9) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (36).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Svajonę turiu. Svajonių išsipildymo, muzikos ir pokalbių šou. Vedėjas V.Rumšas jaunesn. Per pertrauką - - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Pasaulio dokumentika. „Išgelbėti „Titaniką“. Didžioji Britanija, 2012 m.
01.00 TV serialas „Senis“ (258) (N-7).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
04.35 Tikri vyrai (kart.).
05.25 Lietuva gali (kart.).
REKLAMA