LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/5) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (270) (N-7).
11.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
11.35 Emigrantai (kart.).
12.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty (kart.).
16.40 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (5/3).
17.05 TV serialas „Berlyno policija“ (3) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.10 Sportas.
19.13 Orai.
19.20 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.10 Dėmesio pakrašty. Vedėjai A.Mickevičius ir T.Augucevičius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Šlovės dienos“ (38) (N-7).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Dėmesio pakrašty (kart.).
00.30 TV serialas „Berlyno policija“ (N-7) (kart.).
01.20 Trumposios žinios (kart.).
01.25 Klauskite daktaro (kart.).
01.50 Trumposios žinios (kart.).
01.55 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Auksinis protas (kart.).
05.35 Klausimėlis.lt (kart.).
Ketvirtadienis, rugsėjo 3 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/6) (N-7).
09.50 TV serialas „Senis“ (271) (N-7).
10.55 Iškilminga NATO vadavietės Vilniuje atidarymo ceremonija. Tiesioginė transliacija.
12.00 Dokumentinis f. „Kraujo broliai? Kodėl lietuviai jaučia Ukrainos skausmą ir kaip jiems pavyko išvengti tokio likimo“. 2015 m.
12.30 Gyvenimas (kart.).
13.15 Klausimėlis.lt (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty (kart.).
16.40 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (5/4).
17.05 TV serialas „Berlyno policija“ (4) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.10 Sportas.
19.13 Orai.
19.20 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas Daumantas Butkus.
20.10 Dėmesio pakrašty. Vedėjai A.Mickevičius ir T.Augucevičius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Premjera. Vaidybinis f. „Vesterplatės paslaptis“. Karinė drama. Rež. P.Chochlewas. Lenkija, Lietuva, 2013 m. (N-14).
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Klausimėlis.lt (kart.).
23.45 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Vedėja L.Bytautaitė.
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Dėmesio pakrašty (kart.).
00.30 TV serialas „Berlyno policija“ (N-7) (kart.).
01.20 Trumposios žinios (kart.).
01.25 Klauskite daktaro (kart.).
01.50 Trumposios žinios (kart.).
01.55 Dokumentinis f. „Kraujo broliai? Kodėl lietuviai jaučia Ukrainos skausmą ir kaip jiems pavyko išvengti tokio likimo“ (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
05.05 Stilius (kart.).
Penktadienis, rugsėjo 4 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/7) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (272) (N-7).
11.05 Misija: Vilnija (kart.).
11.35 Specialus tyrimas (kart.).
12.30 Stilius (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty (kart.).
16.40 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (5/5).
17.05 TV serialas „Berlyno policija“ (5) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Premjera. „Vaiva. Gyvenimas už lango“. Dok. filmas apie kino ir teatro aktorę Vaivą Mainelytę. Rež. V.Babaliauskas. 2015 m.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Premjera. Vaidybinis f. „Seklys“. Trileris. Rež. J.Branagh. Didžioji Britanija, JAV, 2007 m. (N-7).
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Iškilmingas LRT 90-ojo sezono atidarymas Valdovų rūmuose (kart.).
01.40 Trumposios žinios (kart.).
01.50 Klauskite daktaro (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Dainų daina (kart.).
Šeštadienis, rugsėjo 5 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
06.55 Specialus tyrimas (kart.).
07.45 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (9).
08.10 Animacinis serialas „Animalija“ (34).
08.35 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/11).
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.00 Pasaulio dokumentika. „Gyvenimo kelias. Pirmieji žingsniai“ (1). Didžioji Britanija, 2014 m.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Įstabioji Indija. Taro dykuma. Šventieji smėlynai“ (1) (subtitruota).
13.50 TV serialas „Prisiminimai apie Šerloką Holmsą“ (2, 3) (N-7).
15.30 Klauskite daktaro (kart.).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.45 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Estija - Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Estijos.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Panorama.
21.22 Sportas.
21.27 Orai.
21.30 Dainų daina. Vedėjai B.Tiškevič-Hasanova ir A.Valinskas.
23.10 Premjera. Vaidybinis f. „Ateiviai II. Laiko koridoriai“. Fantastinė komedija. Rež. J.M.Poire'as. Prancūzija, 1998 m. (subtitruota) (kart.).
01.10 Pasaulio dokumentika. „Gyvenimo kelias. Pirmieji žingsniai“ (1). (kart.).
02.05 Pasaulio dokumentika. „Įstabioji Indija. Taro dykuma. Šventieji smėlynai“ (1) (subtitruota) (kart.).
03.00 TV serialas „Prisiminimai apie Šerloką Holmsą“ (N-7) (kart.).
04.45 Specialus tyrimas (kart.).
05.30 Durys atsidaro (kart.).
Sekmadienis, rugsėjo 6 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.35 Klausimėlis.lt. (kart.).
06.55 Emigrantai (kart.).
07.40 Šventadienio mintys.
08.05 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Premjera. Animacinis serialas „Alvinas ir patrakėliai burundukai“ (1).
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/12).
09.45 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (18).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
10.55 Brolių Grimmų pasakos. „Pelenė“ (19).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Paslaptingoji Afrika II. Kongas. Laukinė širdis“ (2/6) (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika. „Lotynų Amerikos platybėse. Patagonija. Pasaulio pakraštys“ (1) (subtitruota).
13.50 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl VI. Karibų paslaptis“ (6/1). Didžioji Britanija, 2013 m. (N-7).
15.30 Misija: Vilnija (kart.).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
17.05 „Vaiva. Gyvenimas už lango“. Dokumentinis f. apie kino ir teatro aktorę Vaivą Mainelytę. Rež. V.Babaliauskas. 2015 m. (kart.).
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Dėmesio pakrašty. Vedėjai A.Mickevičius ir T.Augucevičius.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Premjera. TV serialas „Pavojingi jausmai“ (1, 2). Rež. R.Banionis. 2015 m.
21.50 Premjera. Vaidybinis f. „Jeanne d'Arc“. Istorinė drama. Rež. L.Bessonas. Prancūzija, 1999 m. (N-14).
00.30 Pasaulio dokumentika. „Paslaptingoji Afrika II. Kongas. Laukinė širdis“ (subtitruota) (kart.).
01.25 Pasaulio dokumentika. „Lotynų Amerikos platybėse. Patagonija. Pasaulio pakraštys“ (subtitruota) (kart.).
02.20 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl VI. Karibų paslaptis“ (N-7) (kart.).
03.50 Savaitė (kart.).
04.40 TV serialas „Pavojingi jausmai“ (kart.).
05.30 Dėmesio pakrašty (kart.).
Pirmadienis, rugsėjo 7 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/8) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (273) (N-7).
11.05 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
11.35 Istorijos detektyvai (kart.).
12.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Klausimėlis.lt.
16.40 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (5/6).
17.05 TV serialas „Berlyno policija“ (6) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.10 Sportas.
19.13 Orai.
19.20 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.10 Dėmesio pakrašty. Vedėjai A.Mickevičius ir T.Augucevičius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
22.20 Trumposios žinios.
22.25 Premjera. Dokumentinis f. „Britės, džihado nuotakos“. Didžioji Britanija, 2015 m.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Šlovės dienos“ (39) (N-7).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Dėmesio pakrašty (kart.).
00.30 TV serialas „Berlyno policija“ (N-7) (kart.).
01.20 Trumposios žinios (kart.).
01.25 Klauskite daktaro (kart.).
01.50 Trumposios žinios (kart.).
01.55 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Teisė žinoti (kart.).
05.05 Istorijos detektyvai (kart.).
Antradienis, rugsėjo 8 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/9) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (274) (N-7).
11.05 Mūsų gyvūnai (kart.).
11.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.30 Dokumentinis f. „Britės, džihado nuotakos“ (subtitruota) (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty (kart.).
16.40 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (5/7).
17.05 TV serialas „Berlyno policija“ (7) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.10 Sportas.
19.13 Orai.
19.20 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.10 Dėmesio pakrašty. Vedėjai A.Mickevičius ir T.Augucevičius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Lietuva - San Marinas. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką - Trumposios žinios.
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga.
00.20 Trumposios žinios.
00.25 Dėmesio pakrašty (kart.).
00.40 TV serialas „Berlyno policija“ (N-7) (kart.).
01.30 Trumposios žinios (kart.).
01.35 Klauskite daktaro (kart.).
02.00 Trumposios žinios (kart.).
02.05 Klausimėlis.lt.
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Emigrantai (kart.).
05.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
REKLAMA