LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, birželio 29 d.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (20).
09.40 Animacinis serialas „Heidė“ (18).
10.05 TV serialas „Šokių akademija“ (18).
10.35 TV serialas „Džesika Flečer“ (18) (N-7).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/5) (N-7).
12.20 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (3).
16.00 TV serialas „Senis“ (366) (N-7).
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Klausimėlis.lt.
17.50 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.10 Sportas.
18.13 Orai.
18.20 Kontrolinės krepšinio rungtynės. Lietuva - Naujoji Zelandija. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Lietuvos radijo diktorei, aktorei Undinei Nasvytytei atminti. Legendos.
21.45 Trumposios žinios.
21.50 Premjera. Vaidybinis f. „Tarp mūsų, padavėjų“. Komedija. Rež. J.Balisas. JAV, 2009 m. (N-7).
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
00.25 Vaidybinis f. „Tadas Blinda“ (1-4). Scen. aut. R.Šavelis, rež. B.Bratkauskas. 1972 m. (kart.).
03.05 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Istorijos detektyvai (kart.).
05.05 Mūsų miesteliai. Nemunaitis (1).
Ketvirtadienis, birželio 30 d.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (21).
09.40 Animacinis serialas „Heidė“ (19).
10.05 TV serialas „Šokių akademija“ (19).
10.35 TV serialas „Džesika Flečer“ (19) (N-7).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/6) (N-7).
12.15 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (4).
16.00 TV serialas „Senis“ (367) (N-7).
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.05 „UEFA EURO 2016“ apžvalga.
21.45 Europos futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką - Trumposios žinios.
23.57 Trumposios žinios.
00.00 Vaidybinis f. „Elitinis būrys“. Veiksmo trileris. Rež. J.Padilha. Brazilija, 2007 m. (N-14).
02.00 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
03.05 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
05.05 Kas ir kodėl? (kart.).
Penktadienis, liepos 1 d.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (22).
09.40 Animacinis serialas „Heidė“ (20).
10.05 TV serialas „Šokių akademija“ (20).
10.35 TV serialas „Džesika Flečer“ (20) (N-7).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/7) (N-7).
12.20 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (5).
16.00 TV serialas „Senis“ (368) (N-7).
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Klausimėlis.lt.
17.50 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.10 Sportas.
18.13 Orai.
18.20 Kontrolinės krepšinio rungtynės. Lietuva - Tunisas. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.05 „UEFA EURO 2016“ apžvalga.
21.45 Europos futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką - Trumposios žinios.
23.57 Trumposios žinios.
00.00 Vaidybinis f. „Drakonas“. Fantastinis siaubo trileris. Rež. S.R.Monroe. JAV, Kanada, 2009 m. (N-14).
01.30 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
02.35 Klausimėlis.lt.
03.05 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Specialus tyrimas (kart.).
05.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
Šeštadienis, liepos 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
06.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (19, 20).
07.30 Mūsų miesteliai. Nemunaitis (2). Autorė N.Baužytė.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Pietinių jūrų žvejai. Kulos žiedas“ (3) (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dok. serialas „Žmogaus galimybių ribos“ (1) (subtitruota).
13.50 TV serialas „Daktaro Bleiko paslaptys“ (4/5, 6) (N-7).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Sungailienė.
17.35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.05 „UEFA EURO 2016“ apžvalga.
21.45 Europos futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. Vokietija - Italija. Tiesioginė transliacija iš Bordo. Per pertrauką - Trumposios žinios.
23.57 Trumposios žinios. HD.
00.00 TV mini serialas „Paskutinis tamplierius“ (1) (subtitruota).
01.25 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Pietinių jūrų žvejai. Kulos žiedas“ (subtitruota) (kart.).
02.20 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Žmogaus galimybių ribos“ (subtitruota) (kart.).
03.15 TV serialas „Daktaro Bleiko paslaptys“ (N-7) (kart.).
05.15 Stilius (kart.).
Sekmadienis, liepos 3 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
06.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (21, 22).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (9).
09.25 Animacinis serialas „Zoro kronikos“ (13).
09.50 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/13).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Delfinai ir žvaigždės. Vedėjai M.Žiedas ir G.Martirosianaitė.
12.05 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Atlanto vandenynas. Gelmių kalnai“ (2) (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Paslaptingoji Afrika. Keip Koustas. Pasaulių priešprieša“ (2/5) (subtitruota).
14.00 TV serials „Puaro“ (9, 10) (N-7).
15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
17.45 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.05 „UEFA EURO 2016“ apžvalga.
21.45 Europos futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. Prancūzija - Islandija. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką - Trumposios žinios.
23.57 Trumposios žinios.
00.00 TV mini serialas „Paskutinis tamplierius“ (2) (subtitruota).
01.25 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Atlanto vandenynas. Gelmių kalnai“ (subtitruota) (kart.).
02.15 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Paslaptingoji Afrika. Keip Koustas. Pasaulių priešprieša“ (subtitruota) (kart.).
03.10 TV serials „Puaro“ (N-7) (kart.).
04.45 Savaitė (kart.).
Pirmadienis, liepos 4 d.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (23).
09.40 Animacinis serialas „Heidė“ (21).
10.05 TV serialas „Šokių akademija“ (21).
10.35 TV serialas „Džesika Flečer“ (21) (N-7).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/8) (N-7).
12.15 Savaitė (kart.).
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (6).
16.00 TV serialas „Senis“ (369) (N-7).
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 TV mini serialas „Tanbachas - vieno kaimo likimas“ (1) (N-14).
23.35 Trumposios žinios.
23.40 Premjera. Dokumentinis f. „Kai žudomi žurnalistai“. Didžioji Britanija, 2013 m. (subtitruota) (N-7).
00.35 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
01.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
02.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Gyvenimas (kart.).
05.05 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (19, 20).
Antradienis, liepos 5 d.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (24).
09.40 Animacinis serialas „Heidė“ (22).
10.05 TV serialas „Šokių akademija“ (22).
10.35 TV serialas „Džesika Flečer“ (22) (N-7).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/9) (N-7).
12.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas (kart.).
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (7) (N-7).
16.00 TV serialas „Senis“ (370) (N-7).
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Tautinio kostiumo dienai - konkurso „Išausta tapatybė“ finalas. Vedėja E.Daugėlaitė.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Vaidybinis f. „Kėtė Krūzė“. Biografinė drama. Rež. F.Buch. Vokietija, Austrija, 2015 m. (N-7).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
01.15 Stilius (kart.).
02.05 Emigrantai (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Gyvenimas (kart.).
05.05 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (21, 22).
REKLAMA