LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Antradienis, balandžio 25 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/5) (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“ (N-7) (kart.).
10.55 Stilius (kart.).
11.45 Dokumentinis f. „Černobylis: po 30 metų. Žmonijos branduolinis paveldas“ (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“ (33) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės. Pokalbių laida. Vedėja Ž.Kropaitė.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Drakula“ (9) (N-14).
00.10 Savaitė (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Emigrantai (kart.).
04.05 Svarbios detalės (kart.).
05.05 Istorijos detektyvai (kart.).
Trečiadienis, balandžio 26 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/6) (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“ (N-7) (kart.).
10.55 Emigrantai (kart.).
11.45 Svarbios detalės (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“ (34) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Vaidybinis f. „Pranciškus Asyžietis“ (2). Drama. Rež. L.Cavani. Italija, 2014 m.
00.20 Trumposios žinios.
00.25 Mes nugalėjom (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.25 Ryto suktinis (kart.).
Ketvirtadienis, balandžio 27 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Lietuvos patriotai (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Lietuvos patriotai (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/7) (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“ (N-7) (kart.).
10.55 Gyvenimas (kart.).
11.50 Istorijos detektyvai (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“ (35) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Vedėjai A.Žakaitienė, M.Repšys, B.Tiškevič ir G.Savickas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Premjera. Vaidybinis f. „Miunchenas. 1972-ųjų teroro išpuolis“. Kriminalinė drama. Rež. D.Zahavi. Vokietija, 2012 m. (N-14).
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Specialus tyrimas (kart.).
05.25 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
Penktadienis, balandžio 28 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 60akimirkų. TV šou (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 60akimirkų. TV šou (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/8) (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“ (N-7) (kart.).
10.55 Specialus tyrimas (kart.).
11.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“ (36) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 TV serialas „Muškietininkai“ (3/2) (N-7).
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Broliai Grimai. Snieguolė. Baisi pasaka“. Siaubo drama. Rež. M.Cohnas. JAV, 1997 m. (N-14).
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Klausimėlis.lt (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.10 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (kart.).
05.40 Klausimėlis.lt (kart.).
Šeštadienis, balandžio 29 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Specialus tyrimas (kart.).
07.00 Animacinis serialas „Tobotai“ (26).
07.25 Animacinis serialas „Tatonka ir mažieji draugai“ (24).
07.40 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (20).
07.55 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (2/12).
08.10 Karinės paslaptys. Vedėjai A.Matonis ir D.Jursevičius.
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dokumentinis f. „Kaliforninio kondoro šešėlis“. Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dokumentinis f. „Gibraltaras - laukinių gyvūnų namai“. Ispanija, 2014 m. (subtitruota).
14.05 TV serialas „Džesika Flečer“ (2/4, 5) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. „Mes nugalėjom“.
16.30 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
18.45 Sportas.
18.48 Orai.
18.55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
19.40 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 60akimirkų. TV šou. Vedėja Ž.Kropaitė.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Didieji kunigaikščiai“. Komedija. Rež. P.Leconte'as. Prancūzija, 1996 m. (subtitruota).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Pasaulio dokumentika. Dokumentinis f. „Kaliforninio kondoro šešėlis“. Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
01.10 Pasaulio dokumentika. Dokumentinis f. „Gibraltaras - laukinių gyvūnų namai“. Ispanija, 2014 m. (subtitruota) (kart.).
02.05 TV serialas „Džesika Flečer“ (N-7) (kart.).
03.40 Stilius (kart.).
04.20 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
04.45 Lietuvos patriotai (kart.).
Sekmadienis, balandžio 30 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Tobotai“ (27).
09.25 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (2/13).
09.35 Animacinis serialas „Auklė Mun“ (28).
09.45 Animacinis serialas „Šikšnosparnis Patas“ (22).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
11.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Planeta Žemė II. Kalnai“ (2/2). Didžioji Britanija, 2016 m. (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Nilas. Didingoji upė. Riaumojantys vandenys“ (2). Austrija, 2014 m. (subtitruota).
13.45 TV serialas „Puaro“ (12/3) (N-7).
15.20 Gamtos inspektoriai (kart.).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Auksinis protas (kart.).
17.15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“. Vedėjas V.Savukynas.
18.00 Laisvės vėliavnešiai. Vedėja L.Rimkevičienė.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Vaidybinis f. „Elžbieta“. Istorinė drama. Rež. S.Kapuras. Didžioji Britanija, JAV, 1998 m. (N-7).
23.00 Trumposios žinios.
23.05 Kino žvaigždžių alėja. „Tėvas šeimininkas“. Drama. Rež. P.Taviani ir V.Taviani. Italija, 1977 m. (N-14) (kart.).
01.05 Trumposios žinios.
01.10 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Planeta Žemė II. Kalnai“. Didžioji Britanija, 2016 m. (subtitruota) (kart.).
02.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Nilas. Didingoji upė. Riaumojantys vandenys“. Austrija, 2014 m. (subtitruota) (kart.).
02.50 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
04.20 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
05.00 Kelionės su „Istorijos detektyvais“ (kart.).
05.45 Klausimėlis.lt.
Pirmadienis, gegužės 1 d.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Savaitė (kart.).
07.00 „Lietuva juokiasi 2016“.
08.35 Premjera. „Titiofas“. Animacinis. Prancūzija, 2011 m.
10.10 „Šešios gulbės“. Pasaka. Vokietija, 2012 m.
11.45 Pasaulio dokumentika. Dokumentinis f. „Kūdikiai“. Prancūzija, 2010 m.
13.05 Televizijai Lietuvoje - 60. Vaidybinis f. „Tadas Blinda“ (1-4).
15.45 Klausimėlis.lt.
16.00 TV serialas „Seserys“ (37) (N-7).
17.00 „Mūsų legenda - Stasys Povilaitis“. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus Sinfonietta“. Vedėjas E.Kučinskas.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 „Eurovizija 2017“. Nacionalinės atrankos akimirkos.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Vaidybinis f. „Super Džonis“. Komedija. Rež. P.Howittas. Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV, 2003 m.
22.30 TV serialas „Medičiai, Florencijos valdovai“ (3) (N-7).
23.25 Premjera. Dokumentinis f. „Ukraina. Gilus randas“. Šveicarija, 2015 m. (subtitruota).
00.15 Pasaulio dokumentika. Dokumentinis f. „Kūdikiai“. Prancūzija, 2010 m. (kart.).
01.35 Klausimėlis.lt (kart.).
02.10 Kelionės su „Istorijos detektyvais“ (kart.).
03.05 Savaitė (kart.).
04.10 Karinės paslaptys (kart.).
05.05 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
05.30 Teisė žinoti (kart.).
REKLAMA