LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Ketvirtadienis, gegužės 5 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.10 Orai.
09.12 Sportas.
09.20 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/10) (N-7).
10.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
11.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
11.30 Gyvenimas (kart.).
12.25 Stilius (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/6) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Premjera. Vaidybinis f. „Žalioji zona“. Karinis trileris. Rež. P.Greengrassas. JAV, Prancūzija, Ispanija, Didžioji Britanija, 2010 m. (N-7).
23.55 Trumposios žinios.
00.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
00.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Specialus tyrimas (kart.).
04.05 LRT forumas (kart.).
05.10 Stilius (kart.).
Penktadienis, gegužės 6 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.10 Orai.
09.12 Sportas.
09.20 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/11) (N-7).
10.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
11.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
11.30 Specialus tyrimas (kart.).
12.25 Karinės paslaptys (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/7) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.20 Brolių Grimmų pasakos. „Žvaigždžių taleriai“ (17).
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Vaidybinis f. „Sienų paslaptys“. Siaubo trileris. Rež. Ch.Leitchas. JAV, 2010 m. (N-14).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Pinigų karta (kart.).
00.40 Klausimėlis.lt.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
04.05 Koncertas „Puokštė mamai“. Sveikinimai iš Sūduvos krašto (kart.).
05.05 Gyvenimas (kart.).
Šeštadienis, gegužės 7 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
06.45 Specialus tyrimas (kart.).
07.40 Karinės paslaptys. Vedėjai A.Matonis ir D.Jursevičius.
08.30 Misija: Vilnija. Vedėja K.Zvonkuvienė.
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.00 Pasaulio dokumentika. „Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai. Afrikos plėšrūnai“ (4) (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. „Akistatos. LVMH prieš Kering: prabangos milžinų karas“ (11) (subtitruota).
14.00 TV serialas „Daktaro Bleiko paslaptys“ (3/3, 4) (N-7).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Sungailienė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
19.40 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Keno loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Nacionalinis gailestingumo kongresas. Koncertas „Aš čia“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Katedros aikštės.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų - 90 legendų“. Vedėjai E.Daugėlaitė, A.Tapinas ir V.Gerulaitis.
00.15 Trumposios žinios.
00.20 Vaidybinis f. „Kad ir kas nutiktų“. Komedija. Rež. W.Allenas. JAV, Prancūzija, 2009 m. (subtitruota) (N-7).
01.50 Pasaulio dokumentika. „Akistatos. LVMH prieš Kering: prabangos milžinų karas“ (subtitruota) (kart.).
02.45 TV serialas „Daktaro Bleiko paslaptys“ (N-7) (kart.).
04.45 Klausimėlis.lt (kart.).
05.05 Emigrantai (kart.).
Sekmadienis, gegužės 8 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Premjera. Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (1).
09.25 Animacinis serialas „Zoro kronikos“ (5).
09.50 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/1).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
11.00 „Dainų dainelė 2016“. Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas. Vedėjai O.Kolobovaitė ir I.Andriukevičius.
12.45 Europos irklavimo čempionatas. Finalai. Tiesioginė transliacija iš Vokietijos.
14.30 Agatha Christie. „Mįslingos žmogžudystės. Panelė Makginti mirė“ (6) (N-7).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Auksinis protas (kart.).
17.25 Klausimėlis.lt.
17.40 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi II“ (8).
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Vaidybinis f. „Princesė de Monpensjė“. Istorinė drama. Rež. B.Tavernier. Prancūzija, Vokietija, 2010 m. (N-7).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Pasaulio dokumentika. „Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai. Afrikos plėšrūnai“ (subtitruota) (kart.).
01.10 Agatha Christie. „Mįslingos žmogžudystės. Panelė Makginti mirė“ (N-7) (kart.).
02.45 Nacionalinis gailestingumo kongresas. Koncertas „Aš čia“ (kart.).
04.20 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų - 90 legendų“ (kart.).
Pirmadienis, gegužės 9 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.10 Orai.
09.12 Sportas.
09.20 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/12) (N-7).
10.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
11.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
11.30 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
12.15 Savaitė (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/8) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Premjera. Dok. serialas „Jos istorija. Moterų galia. Valdžia“ (1).
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Durys atsidaro. Kultūros laida. Vedėja L.Bytautaitė.
00.00 Gyvenimas (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.05 Teisė žinoti (kart.).
05.05 Karinės paslaptys (kart.).
Antradienis, gegužės 10 d.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.10 Orai.
09.12 Sportas.
09.20 TV serialas „Komisaras Reksas“ (13/1) (N-7).
10.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
11.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
11.30 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.20 Dok. serialas „Jos istorija. Moterų galia. Valdžia“ (subtitruota) (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/9) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Premjera. Dokumentinis f. „Janina Miščiukaitė. Gyvenimas dainoje“. Scen. aut. ir rež. K.Šiaulys. 2016 m.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 „Eurovizija“. I pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Stokholmo.
00.15 Trumposios žinios.
00.20 TV serialas „Kapitonas Alatristė“ (15) (N-7).
01.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Emigrantai (kart.).
04.05 Dokumentinis f. „Janina Miščiukaitė. Gyvenimas dainoje“ (kart.).
05.05 Savaitė (kart.).
Trečiadienis, gegužės 11 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.10 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.10 Orai.
09.12 Sportas.
09.20 TV serialas „Komisaras Reksas“ (13/2) (N-7).
10.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
11.00 „Eurovizija“. I pusfinalis (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/10) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
23.20 TV serialas „Kapitonas Alatristė“ (16) (N-7).
00.20 Trumposios žinios.
00.25 „Kelias į namus“. Rež. A.Matvejevas.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.30 Pinigų karta (kart.).
REKLAMA