LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 6 dienoms
Antradienis, gegužės 24 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (13/12, 14/1) (N-7).
11.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
11.30 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.20 Dok. serialas „Jos istorija. Moterų galia. Religija“ (subtitruota) (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/19) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Premjera. Dokumentinis f. „Eurovizija 2016“. Post scriptum“. Rež. R.Katiliūtė.
22.30 Trumposios žinios.
22.35 Mini serialas „Žaidimas“ (1) (N-14).
23.35 Trumposios žinios.
23.40 Stilius (kart.).
00.25 Septynios Kauno dienos.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Emigrantai (kart.).
05.05 Karinės paslaptys (kart.).
Trečiadienis, gegužės 25 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14/2, 3) (N-7).
11.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
11.30 Emigrantai (kart.).
12.25 Istorijos detektyvai (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/20) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
00.00 Trumposios žinios.
00.05 TV mini serialas „Žaidimas“ (2) (N-14).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Auksinis protas (kart.).
Ketvirtadienis, gegužės 26 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14/4, 5) (N-7).
11.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
11.30 Gyvenimas (kart.).
12.25 Stilius (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/21) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Premjera. Vaidybinis f. „Volstrito vilkas“. Kriminalinė drama. Rež. M.Scorsese. JAV, 2013 m. (N-14).
00.55 Trumposios žinios.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Specialus tyrimas (kart.).
05.05 LRT forumas (kart.).
Penktadienis, gegužės 27 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14/6, 7) (N-7).
11.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
11.30 Specialus tyrimas (kart.).
12.25 Karinės paslaptys (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/22) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.23 Orai.
18.30 „Sidabrinė gervė 2016“. Tiesioginė transliacija.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Lokas“. Psichologinis trileris. Rež. S.Knigh. Didžioji Britanija, JAV, 2013 m. (N-14).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Istorijos detektyvai (kart.).
01.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.10 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi II“ (kart.).
05.05 Gyvenimas (kart.).
Šeštadienis, gegužės 28 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
06.45 Specialus tyrimas (kart.).
07.40 Karinės paslaptys. Vedėjai A.Matonis ir D.Jursevičius.
08.30 Misija: Vilnija. Vedėja K.Zvonkuvienė.
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.00 „Olimpinė diena 2016“. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių.
12.15 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Laukiniai sparnuočiai. Luangvos gandrai“ (2) (subtitruota).
13.10 „Olimpinė diena 2016“. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių.
13.25 TV serialas „Daktaro Bleiko paslaptys“ (4/1) (N-7).
14.25 „Olimpinė diena 2016“. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių.
14.40 TV serialas „Daktaro Bleiko paslaptys“ (4/2) (N-7).
15.40 „Olimpinė diena 2016“. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Sungailienė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
19.40 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 LRT 90-mečiui skritas projektas „90 dainų - 90 legendų“. Vedėjai E.Daugėlaitė, A.Tapinas ir V.Gerulaitis.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Iš meilės ar dėl pinigų“. Romantinė komedija. Rež. B.Sonnenfeldas. JAV, 1993 m. (subtitruota) (N-7).
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Laukiniai sparnuočiai. Luangvos gandrai“ (subtitruota) (kart.).
01.25 TV serialas „Daktaro Bleiko paslaptys“ (N-7) (kart.).
03.25 „Sidabrinė gervė 2016“ (kart.).
05.25 Durys atsidaro (kart.).
Sekmadienis, gegužės 29 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (4).
09.25 Animacinis serialas „Zoro kronikos“ (8).
09.50 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/4).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
11.00 „Dainų dainelė 2016“. Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas. Laureatų koncertas. Tiesioginė transliacija iš LNOBT. Vedėjai O.Kolobovaitė ir I.Andriukevičius.
14.45 Stilius (kart.).
15.30 Auksinis protas (kart.).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.12 Auksinis protas (kart.).
17.40 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi II“ (11).
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Premjera. Vaidybinis f. „Šulinkasio duktė“. Romantinė drama. Rež. D.Auteuilis. Prancūzija, 2011 m. (N-7).
23.50 Trumposios žinios.
23.55 Dokumentinis f. „Eurovizija 2016“. Post scriptum“ (kart.).
00.55 Klausimėlis.lt.
01.10 Emigrantai (kart.).
02.00 Istorijos detektyvai (kart.).
02.45 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
03.30 Savaitė (kart.).
04.20 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų - 90 legendų“ (kart.).
REKLAMA