Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 4 dienoms
Antradienis, gegužės 5 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (79) (N-7).
10.05 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (8/7).
10.55 TV serialas „Nuodėminga meilė“ (11/47) (N-7).
11.45 Dokumentinis f. „Kitoks Černobylis“. Ukraina, 2011 m. (kart.).
12.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
13.30 Pasaulio panorama (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.30 TV serialas „Komisaras Reksas“ (80) (N-7).
17.15 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/6) (N-7).
18.10 Kam reikia? Apie mokymąsi ir karjerą.
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.21 Sportas.
18.23 Orai.
18.25 Krepšinis. LKL čempionatas. Ketvirtfinalis. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - Utenos „Juventus“. Tiesioginė transliacija iš Pasvalio.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
22.20 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Didysis Gregas“ (N-7) (kart.).
00.35 Teisė žinoti (kart.).
01.30 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.40 Istorijos detektyvai (kart.).
04.30 Specialus tyrimas (kart.).
05.15 Tautos balsas (kart.).
05.40 Klausimėlis.lt.
Trečiadienis, gegužės 6 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (80) (N-7).
10.05 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (8/8).
10.55 TV serialas „Nuodėminga meilė“ (11/48) (N-7).
11.45 Specialus tyrimas (kart.).
12.35 Ryto suktinis (kart.).
13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.25 TV serialas „Komisaras Reksas“ (81) (N-7).
17.15 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/7) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.21 Sportas.
18.23 Orai.
18.25 Krepšinis. LKL čempionatas. Ketvirtfinalis. Klaipėdos „Neptūnas“ - Alytaus „Dzūkija“. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Tautos balsas.
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Didysis Gregas“ (N-7) (kart.).
00.35 Istorijos detektyvai (kart.).
01.30 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.35 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
04.30 Auksinis protas (kart.).
05.40 Klausimėlis.lt.
Ketvirtadienis, gegužės 7 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (81) (N-7).
10.05 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (8/9).
10.55 TV serialas „Nuodėminga meilė“ (11/49) (N-7).
11.45 Mokslo ekspresas (kart.).
12.00 Vyriausybės metinė veiklos ataskaita. Pranešėjas ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Tiesioginė transliacija iš Seimo.
13.00 Tautos balsas (kart.).
13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.25 TV serialas „Komisaras Reksas“ (82) (N-7).
17.15 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/8) (N-7).
18.10 Saugokime jaunas gyvybes keliuose. Mokinių konkursas.
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.32 Sportas.
18.35 Orai.
18.40 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (9, 10).
19.30 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Antrojo pasaulinio karo pabaigos 70-mečiui. Premjera. TV mini serialas „Tanbachas - vieno kaimo likimas“ (1) (N-14).
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Didysis Gregas“ (N-7) (kart.).
00.35 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 2003-ieji (kart.).
01.30 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Pinigų karta (kart.).
04.30 Stilius (kart.).
05.15 Durys atsidaro (kart.).
05.40 Mokslo ekspresas (kart.).
Penktadienis, gegužės 8 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (82) (N-7).
10.05 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (8/10).
10.55 TV serialas „Nuodėminga meilė“ (11/50) (N-7).
11.45 Auksinis protas (kart.).
13.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (83) (N-7).
17.20 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/9) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.25 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 TV serialas „Forsaitų saga“ (4, 5) (N-7).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Songailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Vaidybinis f. „Dvigubas smūgis“. Veiksmo drama. Rež. Sh.Lettichas. JAV, 1991 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Didysis Gregas“ (N-7) (kart.).
01.20 Ovidijaus Vyšniausko koncertas „Tu pabūk su manim“. 2012 m.
02.50 Tautos balsas (kart.).
03.15 Klausimėlis.lt.
03.30 Ryto suktinis (kart.).
04.25 Duokim garo! (kart.).
REKLAMA