Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Šeštadienis, vasario 28 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė (kart.).
06.55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
07.45 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/15).
09.25 Animacinis serialas „Animalija“ (7).
09.50 Animacinis serialas „Džeronimas“ (2/1).
10.15 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
11.10 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
11.40 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Gyvenimo kelias. Svarbiausios pamokos“ (2). Didžioji Britanija, 2014 m.
13.00 TV serialas „Inspektorius Luisas“ (3/2) (N-7).
14.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1995-ieji.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.40 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
19.30 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Eurovizija 2015“. Geriausios nacionalinės atrankos akimirkos.
22.40 TV mini serialas „Falkonas“ (3, 4) (N-7).
00.15 Manto Jankavičiaus akustinis koncertas. 2013 m.
01.50 TV serialas „Inspektorius Luisas“ (N-7) (kart.).
03.25 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1995-ieji (kart.).
04.20 „Eurovizija 2015“. Geriausios nacionalinės atrankos (kart.).
Sekmadienis, kovo 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė (kart.).
06.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
08.30 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
09.00 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/16).
09.25 Animacinis serialas „Vakavilis“ (18).
09.50 Animacinis serialas „Džeronimas“ (2/2).
10.15 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/10).
10.25 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.55 TV serialas „Leonardas“ (1/9, 10).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Lotynų Amerikos platybėse. Venesuela. Eldorado laukinės gamtos lobiai“ (3). Olandija, 2012 m. (subtitruota).
13.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (13/4) (N-7).
14.30 Premjera. Dokumentinis f. „Skalūnų dujos - naujoji energetikos karštligė“. Didžioji Britanija, 2013 m. (subtitruota).
15.30 „Lengvai ir linksmai“. Donatas Montvydas.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Kauno „Žalgiris“ - Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija iš Kauno.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai 2015“. Speciali laida.
00.00 Auksinis protas (kart.).
01.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.40 Pasaulio panorama (kart.).
03.10 Savaitė (kart.).
03.40 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
04.05 Stilius. Gyvenimo būdo laida (kart.).
05.55 Bėdų turgus (kart.).
Pirmadienis, kovo 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (36) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (4/12).
10.40 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
11.10 Savaitė (kart.).
11.40 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas (kart.).
12.00 VRK pirmininko Zenono Vaigausko spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija.
12.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida (kart.).
13.05 Dokumentinis f. „Skalūnų dujos - naujoji energetikos karštligė“. Didžioji Britanija, 2013 m. (subtitruota) (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Nuodėminga meilė“ (11/4) (N-7).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (4/9).
17.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/32).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Ten, kur namai“ (2/2) (N-7).
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
22.20 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
00.30 TV serialas „Akis už akį“ (N-7) (kart.).
01.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.05 Teisė žinoti (kart.).
Antradienis, kovo 3 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (37) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (5/1).
10.40 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
11.30 „Eurovizija 2015“. Nacionalinė atranka (kart.).
13.05 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Nuodėminga meilė“ (11/5) (N-7).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (4/10) (N-7).
17.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/33).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Ten, kur namai“ (2/3) (N-7).
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
22.20 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
00.30 TV serialas „Akis už akį“ (N-7) (kart.).
01.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.15 Emigrantai (kart.).
04.05 Specialus tyrimas (kart.).
04.55 Ryto suktinis (kart.).
Trečiadienis, kovo 4 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (38) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (5/2).
10.40 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
11.30 Delfinai ir žvaigždės (kart.).
13.05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Nuodėminga meilė“ (11/6) (N-7).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (4/11) (N-7).
17.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/34).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Ten, kur namai“ (2/4) (N-7).
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida (kart.).
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
00.30 TV serialas „Akis už akį“ (N-7) (kart.).
01.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.15 Gyvenimas (kart.).
04.05 Auksinis protas (kart.).
05.15 Durys atsidaro (kart.).
Ketvirtadienis, kovo 5 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (39) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (5/3).
10.40 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.).
11.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas (kart.).
12.45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida (kart.).
13.05 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1995-ieji (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Nuodėminga meilė“ (11/7).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (4/12).
17.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/35).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Ten, kur namai“ (2/5) (N-7).
19.30 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Vaidybinis f. „Varšuvos šnipai“ (1). Istorinė romantinė drama. Didžioji Britanija, Lenkija, 2013 m.
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
00.30 TV serialas „Akis už akį“ (N-7) (kart.).
01.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.15 Delfinai ir žvaigždės (kart.).
04.55 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
Penktadienis, kovo 6 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (40) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (5/4).
10.40 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.).
11.30 Stilius. Gyvenimo būdo laida (kart.).
12.20 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
13.10 Tikri vyrai. Realybės dokumentika (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Nuodėminga meilė“ (11/8) (N-7).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (4/13).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 Delfinai ir žvaigždės. Vedėjai M.Žiedas ir G.Martirosianaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Vaidybinis f. „Rokis“. Veiksmo drama. Rež. J.G.Avildsenas. JAV, 1976 m. (N-14).
00.40 TV serialas „Akis už akį“ (N-7) (kart.).
01.25 A.Raudonikio jubiliejinis koncertas „Skinsiu raudoną rožę“. 2014 m.
03.50 Tautos balsas (kart.).
04.20 Duokim garo! (kart.).
REKLAMA