Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, spalio 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (58).
11.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
12.00 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
12.35 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida (kart.).
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/18).
13.30 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (10).
14.00 Žinios.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (9/1) (N-7).
17.10 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (9) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
19.55 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (15).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.00 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.15 Sportas.
23.18 Orai.
23.25 Dok. serialas „Į gamtą“ (11, 12).
00.30 TV serialas „Šnipai“ (84) (N-7).
01.35 TV serialas „Senis“ (222) (N-7).
02.45 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.30 Mėnulio fazė. Vakaro šou (kart.).
05.15 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.).
Ketvirtadienis, spalio 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (59).
11.00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas (kart.).
12.30 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/19).
13.30 Animacinis serialas „Aivenhas“ (23).
14.00 Žinios.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (9/2) (N-7).
17.10 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (10) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 TV serialas „Kelias į laimę“ (1/6) (N-7).
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (16).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Svajonę turiu. Svajonių išsipildymo, muzikos ir pokalbių šou. Vedėjas V.Rumšas jaunesn. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.00 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.15 Sportas.
23.18 Orai.
23.25 Pasaulio dokumentika. „Sicilijos mumijos“. JAV, 2008 m.
00.30 TV serialas „Šnipai“ (85) (N-7).
01.35 TV serialas „Senis“ (223) (N-7).
02.45 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.30 Lietuva gali. Verslo dokumentika (kart.).
05.00 TV serialas „Kelias į laimę“ (N-7) (kart.).
Penktadienis, spalio 3 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (60).
11.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
12.00 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/20).
13.30 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (11).
14.00 Žinios.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (9/3) (N-7).
17.10 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (11) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.30 Sportas.
18.33 Orai.
18.35 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
18.50 TV serialas „Kelias į laimę I“ (1/7) (N-7).
19.50 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.00 Vaidybinis f. „Jūrų ruoniai“. Nuotykių trileris. Rež. L.Teague. JAV, 1990 m. (N-14).
01.00 TV serialas „Šnipai“ (86) (N-7).
02.05 TV serialas „Senis“ (224) (N-7).
03.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
05.00 TV serialas „Kelias į laimę“ (N-7) (kart.).
Šeštadienis, spalio 4 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
07.55 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Haudis Gaudis“ (25).
09.25 Animacinis serialas „Aivenhas“ (24).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (34).
10.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
11.00 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Vedėja L.Bytautaitė (kart.).
11.30 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Vedėjas E.Jakilaitis (kart.).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Sicilijos mumijos“. JAV, 2008 m. (kart.).
13.00 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
14.00 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė (kart.).
14.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.00 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (13, 14) (kart.).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
19.30 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Auksinis balsas. Muzikinis projektas. Vedėjai G.Savickas ir A.Sakalauskas.
23.45 Premjera. Vaidybinis f. „Kontraktas su neūžauga“. Kriminalinė komedija. Rež. B.Sonnenfeldas. JAV, 1995 m. (N-7) (subtitruota).
01.40 TV serialas „Senis“ (225) (N-7).
02.45 Istorijos detektyvai (kart.).
03.30 Auksinis balsas (kart.).
05.45 Mokslo ekspresas (kart.).
Sekmadienis, spalio 5 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Animacinis serialas „Haudis Gaudis“ (26).
09.25 Animacinis serialas „Aivenhas“ (25).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (35).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.30 Brolių Grimmų pasakos. „Prašoktos kurpaitės“ (18). Vokietija, 2011 m.
11.45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Australija. Keliautojo laiku vadovas. Laukiniai metai“ (3). JAV, 2012 m.
13.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (13/1) (N-7).
15.00 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (15, 16) (kart.).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. „Prienai“ - Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija iš Prienų. Per pertrauką - 17.00 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.53 Orai.
21.00 Mėnulio fazė. Vakaro šou. Vedėjai A.Rožickas ir B.Tiškevič.
22.00 Premjera. TV mini serialas „Poseidonas“ (1, 2) (subtitruota) (N-7).
01.20 TV serialas „Senis“ (226) (N-7).
02.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
04.00 Auksinis protas (kart.).
05.10 Pasaulio panorama (kart.).
05.35 Savaitė (kart.).
Pirmadienis, spalio 6 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (61).
11.00 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
11.30 Savaitė (kart.).
12.00 Mėnulio fazė. Vakaro šou. Vedėjai A.Rožickas ir B.Tiškevič (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/21).
13.30 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (12).
14.00 Žinios.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (9/4) (N-7).
17.10 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (12) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
19.55 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (17).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
21.55 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dokumentinio kino vakaras. „Bankininkai“. „Viskas arba nieko“ (2). Didžioji Britanija, 2013 m. (subtitruota).
00.30 TV serialas „Senis“ (227) (N-7).
01.35 Stilius. Gyvenimo būdo laida (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.05 Teisė žinoti. Vedėjas R.Miliūtė (kart.).
04.35 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis (kart.).
05.05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė (kart.).
Antradienis, spalio 7 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (62).
11.00 Dok. serialas „Bankininkai“. „Viskas arba nieko“ (kart.).
12.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/22).
13.30 Animacinis serialas „Aivenhas“ (26).
14.00 Žinios.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (9/5) (N-7).
17.10 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (13) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (18).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
21.55 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.30 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Australija. Keliautojo laiku vadovas. Laukiniai metai“. JAV, 2012 m. (subtitruota) (kart.).
00.30 TV serialas „Senis“ (228) (N-7).
01.35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.05 Specialus tyrimas (kart.).
04.35 Durys atsidaro (kart.).
05.05 Emigrantai (kart.).
REKLAMA