LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, sausio 18 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (91) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.50 Emigrantai (kart.).
11.45 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (12) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Premjera. Vaidybinis f. „Pinigai ir galia“ (1). Istorinė drama. Rež. Ch.Schwochow. Vokietija, 2016 m. (N-7).
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.25 Ryto suktinis (kart.).
Ketvirtadienis, sausio 19 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Lietuvos patriotai (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Lietuvos patriotai (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (92) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.50 Gyvenimas (kart.).
11.45 Istorijos detektyvai (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (13) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Vedėjai A.Žakaitienė, M.Repšys, B.Tiškevič ir G.Savickas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Vaidybinis f. „Sukti reikaliukai“. Trileris. Rež. T.Gilroy. JAV, Vokietija, 2009 m. (N-14).
00.55 Trumposios žinios.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Specialus tyrimas (kart.).
05.25 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
Penktadienis, sausio 20 d.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (93) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.50 Specialus tyrimas (kart.).
11.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (2/1) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.38 Sportas.
18.41 Orai.
19.45 Speciali laida. JAV prezidento inauguracija. Tiesiogiai iš Vašingtono ir Vilniaus. Vedėjai U.Galadauskaitė ir I.Kinčinas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Gamtos inspektoriai.
23.05 Vaidybinis f. „Vaiduoklis“. Trileris. Rež. R.Polanskis. Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, 2010 m. (N-7).
01.15 Trumposios žinios.
01.20 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Stilius (kart.).
03.45 Klausimėlis.lt (kart.).
04.05 „Eurovizija 2017“. Nacionalinė atranka (kart.).
Šeštadienis, sausio 21 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Specialus tyrimas (kart.).
07.00 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (2/24).
08.20 Animacinis serialas „Tatonka ir mažieji draugai“ (10).
08.30 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (6).
08.45 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (36).
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.10 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Įdomiausios pasaulio keistenybės“ (2). Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Laukinė Aliaskos gamta. Vasara“ (2). Didžioji Britanija, 2015 m.
14.05 TV serialas „Džesika Flečer“ (1, 2) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.45 Sportas.
18.48 Orai.
18.55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
19.40 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Eurovizija 2017“. Nacionalinė atranka. Vedėjos I.Stasiulevičiūtė ir G.Martirosianaitė.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Premjera. Vaidybinis f. „Popietė su Margerit“. Komedija. Rež. J.Beckeris. Prancūzija, 2010 m. (subtitruota) (N-7).
00.30 Trumposios žinios.
00.35 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Įdomiausios pasaulio keistenybės“. Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
01.30 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Laukinė Aliaskos gamta. Vasara“. Didžioji Britanija, 2015 m. (kart.).
02.25 TV serialas „Džesika Flečer“ (N-7) (kart.).
04.00 Stilius (kart.).
04.45 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras (kart.).
Sekmadienis, sausio 22 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt (kart.).
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (2/25).
09.25 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (37).
09.35 Animacinis serialas „Auklė Mun“ (14).
09.45 Animacinis serialas „Šikšnosparnis Patas“ (9).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
11.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Erdvės. Pasaulio žavesys. Paslaptingosios Japonijos salos“ (10) (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Stebuklingi metų laikai. Okavangas“ (3) (subtitruota).
14.00 TV serialas „Puaro“ (9/2) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Vedėja L.Rimkevičienė.
16.30 Karinės paslaptys. Vedėjai A.Matonis ir D.Jursevičius.
17.15 Auksinis protas. TV žaidimas (kart.).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Auksinės bitės 2016“. Vedėjai U.Galadauskaitė ir R.Jonaitis.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Premjera. Vaidybinis f. „Įsimylėjęs Šekspyras“. Romantinė drama. Rež. J.Maddenas. JAV, 1998 m. (N-14).
01.00 Trumposios žinios.
01.05 Kino žvaigždžių alėja. „Vareno naktis“. Istorinė drama. Prancūzija, Italija, 1982 m. (originalo kalba, subtitruota) (kart.).
03.30 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
05.05 Savaitė (kart.).
Pirmadienis, sausio 23 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (94) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.45 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
11.45 Savaitė (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (2/2) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 TV serialas „Laisvės kaina. Savanoriai“ (11) (N-7).
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Dokumentinis f. „Viskas liepsnoja“. Ukraina, 2014 m. (subtitruota) (N-14).
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Valdžios tvirtovė“ (20) (N-7).
00.35 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.10 Karinės paslaptys (kart.).
05.05 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
05.30 Teisė žinoti (kart.).
Antradienis, sausio 24 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (95) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.50 Stilius (kart.).
11.30 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
12.15 Klausimėlis.lt (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (2/3) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Da Vinčio demonai“ (2/6) (subtitruota) (N-14).
00.20 Stilius (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Emigrantai (kart.).
04.05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
05.05 Istorijos detektyvai (kart.).
REKLAMA