Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 6 dienoms
Sekmadienis, lapkričio 23 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (27, 28).
09.25 Premjera. Animacinis serialas „Vakavilis“ (1).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (49).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.30 Brolių Grimmų pasakos. „Skiautinė“ (24). Vokietija, 2012 m.
11.45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
12.00 Lietuvos kariuomenės dienai. Iškilminga rikiuotė Katedros aikštėje ir paradas Gedimino prospekte. Tiesioginė transliacija.
12.30 Tautos balsas.
13.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (10/2) (N-7).
15.00 Premjera. Dokumentinis f. „Placebo efektas“. Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Alytaus „Dzūkija“ - Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija iš Alytaus. Per pertrauką - Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.53 Orai.
21.00 „Mes didžiuojamės“. Koncertas Lietuvos kariuomenės dienai.
23.00 TV serialas „Lilehameris“ (3, 4) (N-7).
00.45 Auksinis protas (kart.).
02.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
03.35 Pasaulio panorama (kart.).
04.00 Savaitė (kart.).
04.25 Svajonę turiu (kart.).
05.40 Lašas po lašo (kart.).
Pirmadienis, lapkričio 24 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (95).
11.00 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
11.30 Savaitė (kart.).
12.00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (2/7).
13.30 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai“ (6/5).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14/7) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/8) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (44).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 LRT forumas. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Dokumentinis f. „Placebo efektas“. Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota) (kart.).
01.00 TV serialas „Senis“ (273) (N-7).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.35 LRT forumas (kart.).
05.30 Žingsnis po žingsnio (kart.).
Antradienis, lapkričio 25 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (96).
11.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
12.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė (kart.). (kart.).
13.00 Premjera. Animacinis serialas „Tatonka ir mažieji draugai“ (1).
13.15 Premjera. Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (1).
13.30 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai“ (6/6).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14/8) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/9) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (45).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
21.55 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.30 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 TV serialas „Senis“ (274) (N-7).
01.10 Tikri vyrai (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Stilius (kart.).
04.35 Emigrantai (kart.).
05.20 Specialus tyrimas (kart.).
Trečiadienis, lapkričio 26 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (97).
11.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
12.00 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
12.35 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida (kart.).
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (2/8).
13.30 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai“ (6/7).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14/9) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/10) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (46).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Auksinis protas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Keliaujantys namų dailintojai“ (1). Suomija, 2009 m.
00.35 TV serialas „Senis“ (275) (N-7).
01.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Bėdų turgus (kart.).
04.35 Gyvenimas (kart.).
05.20 Durys atsidaro (kart.).
Ketvirtadienis, lapkričio 27 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (90).
11.00 Auksinis protas (kart.).
12.30 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Tatonka ir mažieji draugai“ (2).
13.15 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (2).
13.30 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai“ (6/8).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14/10) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/11) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (47).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Mūsų laisvės metai. 2009-ieji. Vedėjai A.Siaurusevičius ir E.Mildažytė. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Žemynų raida. Šiaurės ir Pietų Amerika“ (3). Didžioji Britanija, 2013 m.
01.00 TV serialas „Senis“ (276) (N-7).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
04.35 Tikri vyrai (kart.).
05.25 Lietuva gali (kart.).
Penktadienis, lapkričio 28 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (90).
11.00 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (2/9).
13.30 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai“ (6/9).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14/11) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/12) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.25 Sportas.
18.28 Orai.
18.35 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
18.50 TV serialas „Kelias į laimę“ (2/8) (N-7).
19.50 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Maltiečių sriuba 2014“. Dalyvauja V.Mainelytė, E.Sašenko, Kėdainių choras, A.Pilypaitė su Alytaus choru, E.Lubys, G.Storpirštis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Premjera. Vaidybinis f. „Jūrų pabaisa“. Siaubo trileris. Rež. P.Zilleris. JAV, 2008 m. (N-14).
01.35 TV serialas „Senis“ (277) (N-7).
02.35 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.25 Duokit šansą (kart.).
04.50 Lašas po lašo (kart.).
05.00 Mokslo ekspresas (kart.).
05.20 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida (kart.).
REKLAMA