Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (23).
11.00 TV serialas „Lilehameris“ (N-7) (kart.).
12.00 Skonio improvizacija. Kulinarijos laida (kart.).
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/39, 40).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Stilius (kart.).
15.00 TV serialas „Puaro“ (1/6) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (84) (N-7).
17.00 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.05 Sportas.
18.10 Orai.
18.15 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (39, 40).
19.30 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.00 Dvi žvaigždės. Pramoginė laida. Vedėjas A.Žožickas.
01.30 TV serialas „Senis“ (161) (N-7).
02.42 Programos pabaiga.
Šeštadienis, rugpjūčio 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.15 Pagalbos ranka. Šviečiamoji socialinės dokumentikos laida.
06.40 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Haudis Gaudis“ (7).
09.25 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (2/24).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (16).
10.00 Skonio improvizacija. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Mazėtis.
11.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaite.
12.00 Mūsų miesteliai. Juodupė (2). Vedėja N.Baužytė.
13.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Freemanu“ (2/9). JAV, 2011 m.
14.00 Humoro šventė „Juokis“.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.05 Orai.
16.10 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
19.30 Stilius. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 B.Petrikytės jubiliejinis koncertas „Fortūnos šypsena“. Dalyvauja V.Leontjevas, K.Kerbedis, V.Malinauskas, O.Vyšniauskas, R.Petrikis, Č.Gabalis, S.Januška, S.Donskovas, R.Bubnelis, šokių studija „Todes“, choras „Ave Vita“. Groja orkestras „Vilnius Sinfonieta“. Dirigentas V.Lukočius.
23.50 „Imam Vudstoką“. Muzikinė komedija. Rež. A.Lee. JAV, 2009 m. (N-14) (subtitruota).
02.15 TV serialas „Senis“ (162) (N-7).
03.25 Pabaiga.
Sekmadienis, rugpjūčio 3 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.30 Šventadienio mintys.
07.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Animacinis serialas „Haudis Gaudis“ (8).
09.25 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (2/25).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (17).
10.00 Gustavo enciklopedija (subtitruota). Vedėjas A.Rakauskas.
11.00 Brolių Grimmų pasakos. „Sultenė“ (9). Vokietija, 2009 m.
12.15 Klausimėlis.lt.
12.30 Pasaulio dokumentika. „Šiaurietiškas būdas“ (12). Latvija, 2009-2012 m.
13.00 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Puota arba badas“ (4). Didžioji Britanija, 2010 m. (subtitruota).
14.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (7/1) (N-7).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.05 Orai.
16.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Klausimėlis.lt.
17.00 Visi namie. Sveiko humoro laida. Artistai - G.Savickas ir A.Sakalauskas.
17.30 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida.
17.35 Taip. Ne. TV žaidimas. Finalas. Vedėjas A.Valinskas.
18.30 TV mini serialas „Forsaitų saga“ (5, 6) (N-7).
20.30 Panorama.
20.40 Sportas.
20.45 Orai.
20.50 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
21.20 „Mūsų laisvės metai - 2005“. Vedėjai E.Mildažytė ir A.Siaurusevičius.
23.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
01.15 TV serialas „Senis“ (163) (N-7).
Pirmadienis, rugpjūčio 4 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (24).
11.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Freemanu“ (2/9) (kart.).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Šiaurietiškas būdas“ (12) (kart.).
12.30 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Puota arba badas“ (4) (subtitruota) (kart.).
13.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (kart.).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
15.00 TV serialas „Puaro“ (1/7) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (85) (N-7).
17.00 Stilius. Vedėja V.Baublienė.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (41, 42).
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Lilehameris“ (2/3) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Dokumentinio kino vakaras. „Costa Concordia“: žvilgsnis iš arti“. (subtitruota).
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/41, 42).
00.30 TV serialas „Šnipai“ (48) (N-7).
01.30 TV serialas „Senis“ (164) (N-7).
02.40 Programos pabaiga.
Antradienis, rugpjūčio 5 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (25).
11.00 TV serialas „Lilehameris“ (N-7) (kart.).
12.00 Dokumentinis f. „Costa Concordia“: žvilgsnis iš arti“ (subtitruota) (kart.).
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/43, 44).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
15.00 TV serialas „Puaro“ (1/8) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (86) (N-7).
17.00 Pagalbos ranka. Socialinės dokumentikos šviečiamoji laida.
17.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (43, 44).
19.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Lilehameris“ (2/4) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida.
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/45, 46). 2013 m.
00.30 TV serialas „Šnipai“ (49) (N-7).
01.30 TV serilas „Senis“ (165) (N-7).
02.40 Pabaiga.
Trečiadienis, rugpjūčio 6 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (26).
11.00 TV serialas „Lilehameris“ (N-7) (kart.).
12.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
12.50 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida (kart.).
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/47, 48).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
15.00 TV serialas „Puaro“ (1/9) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (87) (N-7).
17.00 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (45, 46).
19.30 Lietuva gali. Verslo dokumentikos laida.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Lilehameris“ (2/5) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/49, 50).
00.30 TV serialas „Šnipai“ (50) (N-7).
01.30 TV serialas „Senis“ (166) (N-7).
02.40 Pabaiga.
Ketvirtadienis, rugpjūčio 7 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (27).
11.00 TV serialas „Lilehameris“ (N-7) (kart.).
12.00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.).
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.).
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/51, 52).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
15.00 TV serialas „Puaro“ (1/10) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (88) (N-7).
17.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (47, 48).
19.30 Auksinės rankos. Pramoginė laida. Vedėjai Ž.Savickas ir G.Savickas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Lilehameris“ (2/6) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/53, 54).
00.30 TV serialas „Šnipai“ (51) (N-7).
01.30 TV serialas „Senis“ (167) (N-7).
02.40 Pabaiga.
REKLAMA