LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 6 dienoms
Sekmadienis, vasario 19 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt (kart.).
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Tobotai“ (7).
09.25 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (45).
09.35 Animacinis serialas „Auklė Mun“ (18).
09.45 Animacinis serialas „Šikšnosparnis Patas“ (13).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
11.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
12.00 Dok. serialas „Nepažinti Indokinijos kampeliai. Paslaptingas Kinijos sodas“ (2). Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dokumentinis f. „Lokys vaiduoklis“. Didžioji Britanija, Kanada, 2015 m. (subtitruota).
14.00 TV serialas „Puaro“ (10/2) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Vedėja L.Rimkevičienė.
16.25 Dokumentinis f. „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona“. Rež. A.Šlepikas, scen. aut. V.Savukynas (kart.).
17.15 Auksinis protas (kart.).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi III“ (4).
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Premjera. Vaidybinis f. „Mano geriausio draugos vestuvės“. Romantinė komedija. Rež. P.J.Hoganas. JAV, 1997 m. (N-7).
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Kino žvaigždžių alėja. „Dabar ir visada“. Karinė drama. Rež. F.Zinnemannas. JAV, 1953 m. (N-7) (kart.).
01.40 Dok. serialas „Nepažinti Indokinijos kampeliai. Paslaptingas Kinijos sodas“ (2). Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota) (kart.).
02.35 Pasaulio dokumentika. Dokumentinis f. „Lokys vaiduoklis“. Didžioji Britanija, Kanada, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
03.25 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
05.05 Savaitė (kart.).
Pirmadienis, vasario 20 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (114) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.55 Ryto suktinis (kart.).
11.20 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
11.45 Savaitė (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (3/10) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 Premjera. Dokumentinis f. „Mano draugas Borisas Nemcovas“. Rusija, 2016 m. (subtitruota).
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Valdžios tvirtovė“ (24) (N-7).
00.30 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.10 Karinės paslaptys (kart.).
05.05 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
05.30 Teisė žinoti (kart.).
Antradienis, vasario 21 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (115) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
11.00 Klausimėlis.lt (kart.).
11.25 Dokumentinis f. „Mano draugas Borisas Nemcovas“ (subtitruota) (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (4/1) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Lietuvos kolumbai.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Da Vinčio demonai“ (2/10) (subtitruota) (N-14).
00.15 Stilius (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Emigrantai (kart.).
04.05 Lietuvos kolumbai (kart.).
05.05 Istorijos detektyvai (kart.).
Trečiadienis, vasario 22 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (116) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.50 Emigrantai (kart.).
11.45 Lietuvos kolumbai (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (4/2) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Premjera. Vaidybinis f. „Artistas“. Romantinė drama. Rež. M.Hazanavicius. Prancūzija, 2011 m. (subtitruota) (N-7).
00.30 Trumposios žinios.
00.35 Klausimėlis.lt (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.25 Ryto suktinis (kart.).
Ketvirtadienis, vasario 23 d.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Lietuvos patriotai (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Lietuvos patriotai (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (117) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.50 Gyvenimas (kart.).
11.45 Istorijos detektyvai (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (4/3) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Vedėjai A.Žakaitienė, M.Repšys, B.Tiškevič ir G.Savickas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Premjera. Vaidybinis f. „Pogrindis“. Tragikomedija. Rež. E.Kusturica. Jugoslavija, Prancūzija, Vokietija, Bulgarija, Čekija, Vengrija, 1995 m. (N-14).
01.35 Trumposios žinios.
01.40 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
03.05 Specialus tyrimas (kart.).
05.25 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
Penktadienis, vasario 24 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 „Eurovizija 2017“. Nacionalinė atranka (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 „Eurovizija 2017“. Nacionalinė atranka (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (118) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.55 Specialus tyrimas (kart.).
11.45 Nacionalinis paieškų tarnyba (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (4/4) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 TV serialas „Muškietininkai“ (2/4) (N-7).
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Pasienis“. Kriminalinė drama. Rež. T.Richardsonas. JAV, 1982 m. (N-14).
00.35 Trumposios žinios.
00.40 Klausimėlis.lt (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi III“ (kart.).
REKLAMA