Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 5 dienoms
Trečiadienis, balandžio 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (57) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (6/9).
10.40 „Nuodėminga meilė“ (11/25) (N-7).
11.30 Delfinai ir žvaigždės (kart.).
13.10 Specialus tyrimas (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (58) (N-7).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (5/12) (N-7).
17.45 Dainų daina.
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/59, 60).
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Tautos balsas (kart.).
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Akis už akį“ (N-7) (kart.).
00.30 Dainų daina (kart.).
00.55 Istorijos detektyvai (kart.).
01.45 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Gyvenimas (kart.).
04.35 Auksinis protas (kart.).
Ketvirtadienis, balandžio 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (58) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (6/10).
10.40 „Nuodėminga meilė“ (11/26) (N-7).
11.30 Auksinis protas (kart.).
12.45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida (kart.).
13.05 Gyvenimas (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (59) (N-7).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (5/13).
17.45 Dainų daina.
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/61, 62).
19.30 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Premjera. Vaidybinis f. „Palikimas“. Trileris. Rež. P.Travisas. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-14).
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Akis už akį“ (N-7) (kart.).
00.30 Dainų daina (kart.).
00.55 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1999-ieji (kart.).
01.45 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Delfinai ir žvaigždės (kart.).
05.20 Durys atsidaro (kart.).
Penktadienis, balandžio 3 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (59) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (6/11).
10.40 „Nuodėminga meilė“ (11/27) (N-7).
11.30 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.20 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
13.10 Emigrantai (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (60) (N-7).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (5/14).
17.45 Tautos balsas.
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 Delfinai ir žvaigždės. Vedėjai M.Žiedas ir G.Martirosianaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.05 Sportas.
21.06 Orai.
21.09 Loterija „Perlas“.
21.10 Premjera. Dokumentinis f. „Kryžių kalnas. Tautos dvasia“. Prancūzija, 2013 m.
22.15 Kryžiaus kelias iš Koliziejaus. Tiesioginė transliacija.
00.00 Orkestro „Filarmonica della Scala“ koncertas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Dirigentas Ch.Eschenbachas.
02.00 Auksinis protas (kart.).
03.15 Ryto suktinis (kart.).
04.10 Istorijos detektyvai (kart.).
05.00 Gyvenimas (kart.).
Šeštadienis, balandžio 4 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė (kart.).
06.55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
07.45 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/21).
09.30 Pasimatuok profesiją. Laida apie mokinių profesinį veiklinimą. Vedėjas G.Vaičikauskas.
10.15 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
11.10 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
11.40 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Kūno kilmės mįslės. Žuvis“ (1). JAV, 2014 m.
12.55 TV serialas „Inspektorius Luisas“ (4/3) (N-7).
14.30 Premjera. „Nykštukas Nosis“. Pasaka. Vokietija, 2008 m.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.40 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
19.30 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Velyknakčio liturgija iš Vilniaus arkikatedros. Tiesioginė transliacija.
23.10 TV serialas „Da Vinci demonai“ (2/1, 2) (subtitruota) (N-14).
01.00 Koncertuoja „Trys tigrai“. 2010 m.
01.55 TV serialas „Inspektorius Luisas“ (N-7) (kart.).
03.25 Delfinai ir žvaigždės (kart.).
05.00 Lengvai ir linksmai! S.Povilaitis ir „Žuvėdra“.
Sekmadienis, balandžio 5 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Stilius. Gyvenimo būdo laida (kart.).
06.55 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.).
07.45 Šventadienio mintys.
08.15 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
09.10 Animacinis serialas „Vakavilis“ (23).
09.35 Animacinis serialas „Animalija“ (13).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Brolių Grimmų pasakos. „Karalius Strazdabarzdis“ (1).
11.30 Velykų šv.Mišios iš Šv.Petro aikštės. Tiesioginė transliacija.
13.00 Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas „Urbi et Orbi“ iš Šv.Petro aikštės. Tiesioginė transliacija.
13.50 „Klasikinė kontrabanda“. Solistai J.Milius ir I.Prudnikovaitė-Pitrėnė.
14.20 Premjera. „Lietaus fėja“. Pasaka. Čekija, 2010 m.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Premjera. Dokumentinis f. „Jonas Paulius II Amerikoje. Suvienyti žemyną“. JAV, 2014 m.
17.15 Premjera. Vaidybinis f. „Barabas“. Drama. Rež. R.Youngas. JAV, 2013 m. (N-7).
19.00 Jubiliejinis Virgilijaus Noreikos koncertas. Vedėjas V.Gerulaitis. 2015 m.
20.00 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Dainų daina. Vedėjai B.Tiškevič-Hasanova ir A.Valinskas.
23.15 Vaidybinis f. „Leprekonų medžioklė“. Nuotykių. Rež. K.Connoras. JAV, 2012 m.
00.45 Auksinis balsas. „Auksinio balso“ nugalėtojų koncertas.
02.20 Jubiliejinis Virgilijaus Noreikos koncertas. Vedėjas V.Gerulaitis (kart.).
03.25 Klausimėlis.lt.
03.45 Dainų daina (kart.).
REKLAMA