Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 6 dienoms
Šeštadienis, spalio 25 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
07.55 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (9, 10).
09.25 Animacinis serialas „Aivenhas“ (36).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (40).
10.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
11.00 Durys atsidaro (kart.).
11.30 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Vedėjas E.Jakilaitis (kart.).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Uždraustasis Čingischano kapas“. Didžioji Britanija, 2011 m. (kart.).
13.00 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
14.00 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė (kart.).
14.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė (kart.).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Bėdų turgus. Vedėja E.Mildažytė.
19.30 Stilius. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Auksinis balsas. Vedėjai G.Savickas ir A.Sakalauskas.
23.30 Vaidybinis f. „Ketverios vestuvės ir vienos laidotuvės“. Romantinė komedija. Rež. M.Newellas. Didžioji Britanija, 1994 m. (subtitruota) (N-7).
01.35 TV serialas „Senis“ (246) (N-7).
02.35 Istorijos detektyvai (kart.).
03.20 Auksinis balsas (kart.).
05.25 Gimtoji žemė (kart.).
Sekmadienis, spalio 26 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (11, 12).
09.25 Animacinis serialas „Aivenhas“ (37).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (41).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.30 Brolių Grimmų pasakos. „Baltuolė ir Rožytė“ (21). Vokietija, 2012 m.
11.45 Mokslo ekspresas. Vedėjas R.Maskoliūnas.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Indijos laukinės gamtos paslaptys. Tigrų džiunglės“ (2). JAV, 2011 m. (subtitruota).
13.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (13/3) (N-7).
15.00 Dok. f. „Dujos - Rusijos ginklas“. Švedija, 2014 m. (subtitruota).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Klaipėdos „Neptūnas“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos. Per pertrauką - Lašas po lašo.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Vedėjas V.Vilūnas (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.53 Orai.
21.00 Mėnulio fazė. Vakaro šou. Vedėjai A.Rožickas ir B.Tiškevič.
22.00 TV mini serialas „Imperija“ (4-6) (N-7).
00.25 Auksinis protas (kart.).
01.45 TV serialas „Senis“ (247) (N-7).
02.45 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
04.15 Pasaulio panorama (kart.).
04.40 Savaitė (kart.).
05.05 Bėdų turgus (kart.).
Pirmadienis, spalio 27 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (75).
11.00 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
11.30 Savaitė (kart.).
12.00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/10).
13.25 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (21).
13.50 Laba diena, Lietuva! SGD laivo-saugyklos „Independence“ sutiktuvių šventė. Tiesioginė transliaciją iš Klaipėdos.
14.15 Žinios.
14.25 Orai.
14.30 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/11) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/1) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (29).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
21.55 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Dokumentinis f. „Dujos - Rusijos ginklas“. Švedija, 2014 m. (subtitruota) (kart.).
01.00 TV serialas „Senis“ (248) (N-7).
02.00 Laba diena, Lietuva! SGD laivo-saugyklos „Independence“ sutiktuvių šventė (kart.).
03.45 Ryto suktinis (kart.).
04.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
05.25 Teisė žinoti (kart.).
Antradienis, spalio 28 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (76).
11.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
12.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė (kart.). (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/11).
13.30 Animacinis serialas „Aivenhas“ (38).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/12) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/2) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (30).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
21.55 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.35 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Indijos laukinės gamtos paslaptys. Tigrų džiunglės“ (2). JAV, 2011 m. (subtitruota) (kart.).
01.00 TV serialas „Senis“ (249) (N-7).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Stilius (kart.).
04.35 Emigrantai (kart.).
05.20 Specialus tyrimas (kart.).
Trečiadienis, spalio 29 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (77).
11.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
12.00 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
12.35 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida (kart.).
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/12).
13.30 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (22).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (11/1) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/3) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
19.55 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (31).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 Auksinis protas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dabar pasaulyje.
00.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Kankinimai“ (1). Švedija, 2009 m.
00.35 TV serialas „Senis“ (250) (N-7).
01.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Mėnulio fazė (kart.).
04.35 Gyvenimas (kart.).
05.25 Durys atsidaro (kart.).
Ketvirtadienis, spalio 30 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (78).
11.00 Auksinis protas (kart.).
12.30 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/13).
13.30 Animacinis serialas „Aivenhas“ (39).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (11/2) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/4) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
19.50 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (32).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.12 Orai.
21.15 „Mūsų laisvės metai. 2008-ieji“. Istorinė dokumentinė pramoginė pokalbių laida. Vedėjai E.Mildažytė ir A.Siaurusevičius. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.20 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.10 Pasaulio dokumentika. „Pompėja. Laike sustingusių žmonių paslaptis“. Didžioji Britanija, 2013 m.
01.10 TV serialas „Senis“ (260) (N-7).
02.10 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
04.45 Tikri vyrai (kart.).
05.35 Mokslo ekspresas (kart.).
REKLAMA