LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Šeštadienis, spalio 10 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
06.55 Specialusis tyrimas (kart.).
07.45 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (14).
08.10 Animacinis serialas „Animalija“ (39).
08.35 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/21).
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.00 Pasaulio dokumentika. „Gyvenimo kelias. Tėvystė“ (6). Didžioji Britanija, 2014 m.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Nematomos karalystės. Po atviru dangumi“ (1) (subtitruota).
13.50 Vaidybinis f. „Šerloko Holmso nuotykiai. Šantažo karalius“. Detektyvas. Didžioji Britanija, 1992 m. (N-7).
15.40 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
19.40 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Dainų daina. Vedėjai B.Tiškevič-Hasanova ir A.Valinskas.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“. Romantinė komedija. Rež. W.Allenas. JAV, Ispanija, 2010 m. (subtitruota) (N-7).
00.30 Pasaulio dokumentika. „Gyvenimo kelias. Tėvystė“ (6). Didžioji Britanija, 2014 m. (kart.).
01.20 Pasaulio dokumentika. „Nematomos karalystės. Po atviru dangumi“ (1) (subtitruota) (kart.).
02.10 Vaidybinis f. „Šerloko Holmso nuotykiai. Šantažo karalius“. Detektyvas. Didžioji Britanija, 1992 m. (N-7) (kart.).
03.55 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.45 Specialusis tyrimas (kart.).
05.30 Durys atsidaro (kart.).
Sekmadienis, spalio 11 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
06.50 Stilius (kart.).
07.40 Šventadienio mintys.
08.05 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Alvinas ir patrakėliai burundukai“ (6).
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/22).
09.40 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (23).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
10.55 Brolių Grimmų pasakos. „Skiautinė“ (24).
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Brazilijos laukinės gamtos įdomybės. Pavojingas pasaulis“ (1). Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika. „Lotynų Amerikos platybėse. Andai. Pasaulis debesyse“ (5). Olandija, 2012 m. (subtitruota).
13.50 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl I. 4:50 iš Padingtono“ (1/3). Didžioji Britanija, 2004 m. (N-7).
15.30 Misija: Vilnija (kart.).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
17.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Koncertas „Nesudeginti tiltai“.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Vaidybinis f. „Balzacas“. Romantinė drama. Rež. J.Dayanas. Prancūzija, Vokietija, Italija, 1999 m. (N-14).
00.20 Trumposios žinios.
00.25 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Brazilijos laukinės gamtos įdomybės. Pavojingas pasaulis“ (1). Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota) (kart.).
01.20 Pasaulio dokumentika. „Lotynų Amerikos platybėse. Andai. Pasaulis debesyse“ (5). Nyderlandai, 2012 m. (subtitruota) (kart.).
02.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl I. 4:50 iš Padingtono“ (1/3). Didžioji Britanija, 2004 m. (N-7) (kart.).
03.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
04.45 Savaitė (kart.).
05.40 Klausimėlis.lt.
Pirmadienis, spalio 12 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (21) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (297) (N-7).
11.05 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
11.35 Istorijos detektyvai (kart.).
12.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Klausimėlis.lt. (kart.).
16.40 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (6/5).
17.05 TV serialas „Berlyno policija“ (3/7) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Lietuva - Anglija. Teisioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką - Trumposios žinios.
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Dokumentinis f. „Kova su terorizmu“. JAV, 2011 m.
00.30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga.
01.05 Trumposios žinios.
01.10 TV serialas „Berlyno policija“ (N-7) (kart.).
02.00 Trumposios žinios (kart.).
02.05 Klausimėlis.lt (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
05.10 Istorijos detektyvai (kart.).
Antradienis, spalio 13 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (22) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (298) (N-7).
11.05 Mūsų gyvūnai (kart.).
11.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.30 Dokumentinis f. „Kova su terorizmu“ (subtitruota) (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Klausimėlis.lt.
16.40 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (6/6).
17.05 TV serialas „Berlyno policija“ (3/8) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Šlovės dienos“ (53) (N-7).
00.20 Trumposios žinios.
00.25 TV serialas „Berlyno policija“ (N-7) (kart.).
01.20 Trumposios žinios (kart.).
01.25 Klauskite daktaro (kart.).
01.50 Trumposios žinios (kart.).
01.55 Mūsų gyvūnai (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Tikri vyrai. Realybės dokumentika (kart.).
05.05 Emigrantai (kart.).
Trečiadienis, spalio 14 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (23) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
11.05 Ryto suktinis (kart.).
11.35 Emigrantai (kart.).
12.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.30 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (6/7).
16.55 TV serialas „Senis“ (300) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Šlovės dienos“ (54) (N-7).
00.20 Trumposios žinios.
00.25 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
01.20 Trumposios žinios (kart.).
01.25 Klauskite daktaro (kart.).
01.50 Trumposios žinios (kart.).
01.55 Ryto suktinis (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Auksinis protas (kart.).
05.30 Klausimėlis.lt.
Ketvirtadienis, spalio 15 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (24) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
11.05 Misija: Vilnija (kart.).
11.35 Gyvenimas (kart.).
12.30 Stilius (kart.).
13.15 Klausimėlis.lt (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.30 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (6/8).
16.55 TV serialas „Senis“ (301) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 LRT forumas. „Karas Sirijoje ir pabėgėlių krizė Europoje - pasekmės ir išeitys“. Vedėjas E.Jakilaitis.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Istorijos detektyvai (kart.).
00.25 Trumposios žinios.
00.30 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
01.20 Trumposios žinios (kart.).
01.25 Klauskite daktaro (kart.).
01.50 Trumposios žinios (kart.).
01.55 Misija: Vilnija (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Gyvenimas (kart.).
05.10 Stilius (kart.).
Penktadienis, spalio 16 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (25) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
11.05 Popietė su A.Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
11.35 Specialus tyrimas (kart.).
12.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.30 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (6/9).
16.55 TV serialas „Senis“ (302) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Vario audra. Muzikinis projektas. Vedėjai G.Martirosianaitė ir G.Savickas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Vaidybinis f. „Šuniui po uodega“. Kriminalinė komedija. Rež. E.Levy. Vokietija, JAV, 1992 m. (N-7).
00.20 Trumposios žinios.
00.25 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
01.20 Trumposios žinios (kart.).
01.25 Klauskite daktaro (kart.).
01.50 Trumposios žinios (kart.).
01.55 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Dainų daina (kart.).
REKLAMA