LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, rugsėjo 28 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (17) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Nematoma Lietuvos istorija (kart.).
11.45 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (18) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.14 Sportas.
19.17 Orai.
19.25 LR Seimo rinkimų debatai. Vedėjas E.Jakilaitis.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Italų kino magija. Premjera. Vaidybinis f. „Idealus miestas“. Drama. Rež. L.Cascio. Italija, 2012 m. (N-14).
00.35 Trumposios žinios.
00.40 Klausimėlis.lt.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 LR Seimo rinkimų debatai (kart.).
05.25 Ryto suktinis (kart.).
Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.
02.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (18) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Istorijos detektyvai (kart.).
11.45 Paklauskim Lietuvos (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (19) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.09 Sportas.
19.12 Orai.
19.20 LR Seimo rinkimų debatai. Vedėjas E.Jakilaitis.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Naujoji lietuvių dokumentika. Premjera. Dokumentinis f. „Mariupolis“. Rež. M.Kvedaravičius. Prancūzija, Lietuva, Ukraina, Vokietija, 2016 m. (N-14).
23.05 Trumposios žinios.
23.10 Vaidybinis f. „Amerikos gangsteris“. Kriminalinis trileris. Rež. R.Scottas. JAV, Didžioji Britanija, 2007 m. (N-14).
01.45 Klausimėlis.lt.
02.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.55 LR Seimo rinkimų debatai (kart.).
04.05 Tikri vyrai (kart.).
05.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
05.30 Mūsų gyvūnai (kart.).
Penktadienis, rugsėjo 30 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis balsas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis balsas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (19) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Klausimėlis.lt (kart.).
11.05 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
11.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (20) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
19.30 Paklauskim Lietuvos. Vedėjas I.Andriukevičius.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Vaidybinis f. „Uždaras ratas“. Trileris. Rež. L.Tuelis. Prancūzija, 2009 m. (N-14).
00.20 Trumposios žinios.
00.25 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Paklauskim Lietuvos (kart.).
Šeštadienis, spalio 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Lesė“ (26).
07.50 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/17).
08.15 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (4, 5).
08.40 Animacinis serialas „Totonka ir mažieji draugai“ (1).
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.05 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Gyvūnų išgyvenimo strategija. Išmoningieji statytojai“ (8) (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dok. serialas „Ypatingi gyvūnų tėvai. Vieniši tėvai“ (1) (subtitruota).
13.55 TV serialas „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (9, 10) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.45 Sportas.
18.48 Orai.
18.55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
19.40 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterijos „Kenoloto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Auksinis balsas. Muzikinis projektas. Vedėjai G.Savickas ir A.Rožickas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Premjera. Vaidybinis f. „Mėnesienos magija“. Komedija. Rež. W.Allenas. JAV, Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota) (N-7).
00.35 Trumposios žinios.
00.40 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Gyvūnų išgyvenimo strategija. Išmoningieji statytojai“ (subtitruota) (kart.).
01.35 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Ypatingi gyvūnų tėvai. Vieniši tėvai“ (subtitruota) (kart.).
02.30 TV serialas „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
04.15 Klausimėlis.lt (kart.).
04.30 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
05.15 Stilius (kart.).
Sekmadienis, spalio 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (22).
09.25 Animacinis serialas „Zoro kronikos“ (26).
09.50 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/25).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
11.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Vidurinių Rytų gamta. Egiptas. Išgyvenantieji dykumose“ (2) (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dokumentinis f. „Galapagai. Pokyčiai salose“ (subtitruota).
14.00 TV serialas „Puaro“ (4/3) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Vedėja L.Rimkevičienė.
16.30 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
17.15 Lietuvos humoro lyga. Vedėjas A.Rožickas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Koncertas, skirtas Policijos dienai.
22.30 Trumposios žinios.
22.40 Vaidybinis f. „Ponas Bynas“. Komedija. Rež. M.Smithas. Didžioji Britanija, JAV, 1997 m. (N-7).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Naujoji lietuvių dokumentika. „Mariupolis“. Rež. M.Kvedaravičius. Prancūzija, Lietuva, Ukraina, Vokietija, 2016 m. (N-14) (kart.).
01.45 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Vidurinių Rytų gamta. Egiptas. Išgyvenantieji dykumose“ (subtitruota) (kart.).
02.40 Pasaulio dokumentika. Dokumentinis f. „Galapagai. Pokyčiai salose“ (subtitruota) (kart.).
03.35 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
05.15 Tikri vyrai (kart.).
Pirmadienis, spalio 3 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (20) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Klausimėlis.lt (kart.).
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
11.45 Savaitė (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (21) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nematoma Lietuvos istorija.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Premjera. Dokumentinis f. „Panorama. Terorizmo voratinklis Europoje“. Didžioji Britanija, 2016 m.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 TV serialas „Valdžios tvirtovė“ (5) (N-7).
00.40 Klausimėlis.lt (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.05 Nematoma Lietuvos istorija (kart.).
05.05 Teisė žinoti (kart.).
05.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
Antradienis, spalio 4 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (21) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Stilius (kart.).
11.35 Dokumentinis f. „Panorama. Terorizmo voratinklis Europoje“ (subtitruota) (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (22) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.14 Sportas.
19.17 Orai.
19.25 LR Seimo rinkimų debatai. Vedėjas E.Jakilaitis.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Bodo“ (5) (N-7).
00.20 Septynios Kauno dienos.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 LR Seimo rinkimų debatai (kart.).
04.05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
05.05 Istorijos detektyvai (kart.).
REKLAMA