LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Šeštadienis, rugpjūčio 27 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
06.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/21, 22).
07.30 Mūsų miesteliai. Meteliai (1). Autorė N.Baužytė.
08.30 Girių horizontai. Vedėjos A.Žukauskienė ir A.Virvičienė.
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Gyvūnų išgyvenimo strategija. Nuolatinė kova“ (3) (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Nenuspėjama Patagonijos gamta. Kaitra ir dulkės“ (2) (subtitruota).
13.50 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (13) (N-7).
14.45 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.12 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
17.35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Grupės „Pelenai“ jubiliejinis koncertas „Ugnies paliesti. 20 metų kartu“.
22.40 Trumposios žinios.
22.50 Premjera. Vaidybinis f. „Kirpėjos vyras“. Romantinė drama. Rež. P.Leconte'as. Prancūzija, 1990 m. (subtitruota) (N-14).
00.15 Trumposios žinios.
00.20 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Gyvūnų išgyvenimo strategija. Nuolatinė kova“ (subtitruota) (kart.).
01.15 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Nenuspėjama Patagonijos gamta. Kaitra ir dulkės“ (subtitruota) (kart.).
02.10 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (N-7) (kart.).
03.05 Klausimėlis.lt (kart.).
03.30 Emigrantai (kart.).
04.20 Atspėk dainą. Muzikinis žaidimas (kart.).
Sekmadienis, rugpjūčio 28 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
06.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/23, 24).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (17).
09.25 Animacinis serialas „Zoro kronikos“ (21).
09.50 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/20).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Vario audra. Muzikinis projektas. Vedėjai G.Martirosianaitė ir G.Savickas.
12.05 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Laukinė karalystė. Vasara“ (3) (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Kerinti Prancūzijos gamta“ (2) (subtitruota).
13.50 TV serialas „Puaro“ (3/5, 6) (N-7).
15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.45 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Vaidybinis f. „Pučinis“ (2). Biografinė drama. Rež. G.Capitani. Italija, 2009 m. (N-7).
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Laukinė karalystė. Vasara“ (subtitruota) (kart.).
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Kerinti Prancūzijos gamta“ (subtitruota) (kart.).
00.35 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.20 Vario audra (kart.).
03.55 Klausimėlis.lt (kart.).
04.10 Emigrantai (kart.).
05.05 Savaitė (kart.).
Pirmadienis, rugpjūčio 29 d.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/9).
09.40 Animacinis serialas „Lesė“ (18).
10.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.55 TV serialas „Džesika Flečer“ (3/12) (N-7).
11.45 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
12.15 Savaitė (kart.).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Dok. serialas „Nuo gamyklos konvejerio“ (5).
16.45 TV serialas „Komisaras Reksas“ (16/3, 4) (N-7).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Kenoloto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Premjera. Dokumentinis f. „Dopingo paslaptis. Lengvosios atletikos šešėlyje“. Vokietija, 2015 m. (subtitruota).
00.30 Vaidybinis f. „Tikroji padėtis“. Trileris. Rež. K.Macdonaldas. JAV, 2009 m. (N-7).
02.35 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
03.20 Bėdų turgus. Pokalbių laida (subtitruota) (kart.).
04.05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
05.05 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (kart.).
Antradienis, rugpjūčio 30 d.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/10).
09.40 Animacinis serialas „Lesė“ (19).
10.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.55 TV serialas „Džesika Flečer“ (3/13) (N-7).
11.45 Dok. serialas „Nuo gamyklos konvejerio“ (kart.).
12.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas (kart.).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Dok. serialas „Nuo gamyklos konvejerio“ (6).
16.45 TV serialas „Komisaras Reksas“ (16/5, 6) (N-7).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Kenoloto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų - 90 legendų“. Vedėjai E.Daugėlaitė, A.Tapinas ir V.Gerulaitis.
23.10 Trumposios žinios.
23.15 Vaidybinis f. „Centurionas“. Trileris. Rež. N.Marshallas. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2010 m. (N-14).
00.55 Trumposios žinios.
01.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
01.45 Klausimėlis.lt (kart.).
02.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
05.05 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (kart.).
Trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/11).
09.40 Animacinis serialas „Lesė“ (20).
10.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.55 TV serialas „Džesika Flečer“ (3/14) (N-7).
11.45 Dok. serialas „Nuo gamyklos konvejerio“ (kart.).
12.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas (kart.).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Dok. serialas „Nuo gamyklos konvejerio“ (7).
16.45 TV serialas „Komisaras Reksas“ (16/7, 8) (N-7).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Atspėk dainą. Muzikinis žaidimas. Vedėjai B.Tiškevič ir A.Valinskas.
20.25 Kenoloto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Vaidybinis f. „Kompanionas“. Komedija. Rež. D.Petrie. JAV, 1996 m. (N-7).
01.20 Trumposios žinios.
01.25 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Emigrantai (kart.).
05.05 Mūsų miesteliai. Meteliai (kart.).
Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/12).
09.40 Animacinis serialas „Lesė“ (21).
10.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.55 TV serialas „Džesika Flečer“ (3/15).
11.45 Dok. serialas „Nuo gamyklos konvejerio“ (kart.).
12.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas (kart.).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Dok. serialas „Nuo gamyklos konvejerio“ (8).
16.45 TV serialas „Komisaras Reksas“ (16/9, 10) (N-7).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Kenoloto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Kelionės su „Istorijos detektyvais“. Vedėjas V.Savukynas.
22.20 Trumposios žinios.
22.25 Vaidybinis f. „Žalioji mylia“. Drama. Rež. F.Darabontas. JAV, 1999 m. (N-7).
01.30 Trumposios žinios.
01.35 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.10 Kelionės su „Istorijos detektyvais“ (kart.).
05.05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
Penktadienis, rugsėjo 2 d.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų - 90 legendų“ (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų - 90 legendų“ (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/13).
09.40 Animacinis serialas „Lesė“ (22).
10.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.55 TV serialas „Džesika Flečer“ (3/16) (N-7).
11.45 Dok. serialas „Nuo gamyklos konvejerio“ (kart.).
12.15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“ (kart.).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
16.45 TV serialas „Komisaras Reksas“ (16/11, 12) (N-7).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Kenoloto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Virš įstatymo“. Trileris. Rež. J.Hillcoatas. JAV, 2012 m. (N-14).
00.40 Trumposios žinios.
00.45 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
01.30 Klausimėlis.lt.
02.10 Emigrantai (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
05.40 Klausimėlis.lt.
REKLAMA