Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (17).
11.00 TV serialas „Lilehameris“ (N-7) (kart.).
12.00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.).
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.).
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/22, 23).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
15.00 TV serialas „Prisiminimai apie Šerloką Holmsą“ (6) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (78) (N-7).
17.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (27, 28).
19.30 Auksinės rankos. Pramoginė laida. Vedėjai Ž.Savickas ir G.Savickas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Lilehameris“ (6) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/24, 25).
00.30 TV serialas „Šnipai“ (43) (N-7).
01.30 TV serialas „Senis“ (155) (N-7).
02.40 Pabaiga.
Penktadienis, liepos 25 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (18).
11.00 TV serialas „Lilehameris“ (N-7) (kart.).
12.00 Skonio improvizacija. Kulinarijos laida (kart.).
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/26, 27).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Stilius (kart.).
15.00 TV serialas „Puaro“ (1/1) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (79) (N-7).
17.00 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.05 Sportas.
18.10 Orai.
18.15 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (29, 30).
19.30 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 „Jūros šventė 2014“. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
00.00 TV serialas „Senis“ (156) (N-7).
01.15 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.15 Programos pabaiga.
Šeštadienis, liepos 26 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.15 Pagalbos ranka. Šviečiamoji socialinės dokumentikos laida.
06.40 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Haudis Gaudis“ (5).
09.25 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (2/22).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (14).
10.00 Skonio improvizacija. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Mazėtis.
11.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaite.
12.00 Mūsų miesteliai. Juodupė (1). Vedėja N.Baužytė.
13.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Freemanu“ (2/8). JAV, 2011 m.
14.00 Auksinis balsas. Muzikinis projektas. Vedėjai B.Tiškevič ir A.Rožickas (kart.).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.05 Orai.
16.10 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
19.30 Stilius. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 „Jūros šventė 2014“. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos.
00.00 „Lengvi pinigai“. Kriminalinė komedija. Rež. E.Besnard'as. Prancūzija, 2008 m. (subtitruota) (N-14).
02.00 Pabaiga.
Sekmadienis, liepos 27 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.30 Šventadienio mintys.
07.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Animacinis serialas „Haudis Gaudis“ (6).
09.25 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (2/23).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (15).
10.00 Gustavo enciklopedija (subtitruota). Vedėjas A.Rakauskas.
11.00 Brolių Grimmų pasakos. „Nykštukėnas“ (8). Vokietija, 2009/2010 m.
12.15 Klausimėlis.lt.
12.30 Pasaulio dokumentika. „Šiaurietiškas būdas“ (11). Latvija, 2009-2012 m.
13.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (6/4) (N-7).
15.00 Kryžių kalno atlaidai. Tiesioginė transliacija.
16.45 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.50 Orai.
17.00 Visi namie. Sveiko humoro laida. Artistai - G.Savickas ir A.Sakalauskas.
17.30 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida.
17.35 Taip. Ne. TV žaidimas. Finalas. Vedėjas A.Valinskas.
18.30 TV mini serialas „Forsaitų saga“ (4) (N-7).
19.30 Premjera. Dokumentinis f. „Myliu Klaipėdą“. Rež. R.Razma. 2014 m.
20.30 Panorama.
20.40 Sportas.
20.45 Orai.
20.50 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
21.20 „Jūros šventė 2014“. Transliacija iš Klaipėdos.
00.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
Pirmadienis, liepos 28 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (19).
11.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Freemanu“ (2/8) (kart.).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Šiaurietiškas būdas“ (11) (kart.).
12.30 Dokumentinis f. „Myliu Klaipėdą“. Rež. R.Razma. 2014 m. (kart.).
13.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (kart.).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
15.00 TV serialas „Puaro“ (1/2) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (80) (N-7).
17.00 Stilius. Vedėja V.Baublienė.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (31, 32).
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Lilehameris“ (7) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Dokumentinio kino vakaras. Premjera. „Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai“ (originalo kalba, subtitruota).
23.30 Vakaro žinios.
23.45 Užsienio naujienos.
23.50 Sportas.
23.55 Orai.
00.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/26, 27).
01.00 TV serialas „Šnipai“ (44) (N-7).
02.00 TV serialas „Senis“ (157) (N-7).
03.10 Programos pabaiga.
Antradienis, liepos 29 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (20).
11.00 TV serialas „Lilehameris“ (N-7) (kart.).
12.00 Dokumentinis f. „Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai“. Ukraina, 2014 m. (originalo kalba, subtitruota) (kart.).
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/28).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
15.00 TV serialas „Puaro“ (1/3) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (81) (N-7).
17.00 Pagalbos ranka. Socialinės dokumentikos šviečiamoji laida.
17.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (33, 34).
19.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Lilehameris“ (8) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida.
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/29, 30). 2013 m.
00.30 TV serialas „Šnipai“ (45) (N-7).
01.30 TV serilas „Senis“ (158) (N-7).
02.40 Pabaiga.
Trečiadienis, liepos 30 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (21).
11.00 TV serialas „Lilehameris“ (N-7) (kart.).
12.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
12.50 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida (kart.).
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/31, 32).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
15.00 TV serialas „Puaro“ (1/4) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (82) (N-7).
17.00 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (35, 36).
19.30 Lietuva gali. Verslo dokumentikos laida.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Lilehameris“ (2/1) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/33, 34).
00.30 TV serialas „Šnipai“ (46) (N-7).
01.30 TV serialas „Senis“ (159) (N-7).
02.40 Pabaiga.
REKLAMA