LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 6 dienoms
Antradienis, vasario 9 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Atspėk dainą (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Atspėk dainą (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (104) (N-7).
10.05 TV serialas „Komisaras Štolbergas“ (N-7) (kart.).
11.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
11.55 Dokumentinis f. „Teroro aktai Paryžiuje. Valdžios pozicija“. Prancūzija, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Komisaras Štolbergas“ (12) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Atspėk dainą. Muzikinis žaidimas. Vedėjai B.Tiškevič ir A.Valinskas.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 TV serialas „Veisenzė. Berlyno meilės istorija“ (2/1) (N-7).
00.15 Trumposios žinios.
00.20 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Emigrantai (kart.).
Trečiadienis, vasario 10 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.10 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (105) (N-7).
10.05 TV serialas „Komisaras Štolbergas“ (N-7) (kart.).
11.05 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (8/1).
11.30 Emigrantai (kart.).
12.25 Istorijos detektyvai (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Komisaras Štolbergas“ (13) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
23.20 TV serialas „Veisenzė. Berlyno meilės istorija“ (2/2) (N-7).
00.15 Trumposios žinios.
00.20 Stilius (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.30 Pinigų karta (kart.).
Ketvirtadienis, vasario 11 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (106) (N-7).
10.05 TV serialas „Komisaras Štolbergas“ (N-7) (kart.).
11.05 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (8/2).
11.30 Gyvenimas (kart.).
12.25 Stilius (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Komisaras Štolbergas“ (14) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 LRT forumas. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Vaidybinis f. „Dvynių dienoraštis“. Karinė drama. 2013 m. (N-14).
23.50 Trumposios žinios.
23.55 Dokumentinis f. „Algimantas Šalna: norėjau būti geriausias“. Autoriai S.Petkus ir G.Grikštaitė. 2014 m. (kart.).
00.45 Klausimėlis.lt.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Specialus tyrimas (kart.).
04.05 LRT forumas (kart.).
05.10 Stilius (kart.).
Penktadienis, vasario 12 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (107) (N-7).
10.05 TV serialas „Komisaras Štolbergas“ (N-7) (kart.).
11.05 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (8/3).
11.30 Specialus tyrimas (kart.).
12.25 Karinės paslaptys (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Komisaras Štolbergas“ (15) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Brolių Grimmų pasakos. „Narsus siuvėjas“ (5).
19.55 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Vaidybinis f. „Niagaros“ motelis“. Drama. Rež. G.Yatesas. Kanada, 2005 m. (N-14).
00.15 Trumposios žinios.
00.20 Pinigų karta (kart.).
00.45 Klausimėlis.lt.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.10 TV serialas „Pavojingi jausmai“ (33, 34).
04.05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
05.05 Istorijos detektyvai (kart.).
Šeštadienis, vasario 13 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
06.45 Specialus tyrimas (kart.).
07.40 Karinės paslaptys. Vedėjai A.Matonis ir D.Jursevičius.
08.30 Misija: Vilnija. Vedėja K.Zvonkuvienė.
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Planetų gidas. Neptūnas ir Uranas“ (5) (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. „Lotynų Amerikos platybėse. Pantanalis. Laukinė Brazilijos širdis“ (4). Olandija, 2012 m. (subtitruota).
13.55 TV serialas „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (10, 11) (N-7).
15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
19.40 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Eurovizija 2016“. Nacionalinė atranka. Vedėjai A.Rožickas ir G.Griniūtė.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Vaidybinis f. „Operacija „Keksas“. Komedija. Rež. B.May. JAV, 2012 m. (subtitruota).
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Pasaulio dokumentika. „Planetų gidas. Neptūnas ir Uranas“ (5) (subtitruota) (kart.).
01.20 Pasaulio dokumentika. „Lotynų Amerikos platybėse. Pantanalis. Laukinė Brazilijos širdis“ (4). Olandija, 2012 m. (subtitruota) (kart.).
02.15 TV serialas „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
04.00 Misija: Vilnija (kart.).
04.30 Emigrantai (kart.).
05.25 s Durys atsidaro (kart.).
Sekmadienis, vasario 14 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Alvinas ir patrakėliai burundukai“ (24).
09.15 Animacinis serialas „Pasakininkas. Hanso Christiano Anderseno šiuolaikinė klasika“ (15).
09.45 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (41).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.25 Saugaus eismo pamokos visiems (kart.).
10.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
11.00 „Dainų dainelė 2016“. Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas. Vedėjai O.Kolobovaitė ir I.Andriukevičius.
12.40 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Atšiaurioji Arktis“ (3) (subtitruota).
13.40 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl VI. Karibų paslaptis“ (6/1) (N-7).
15.15 Stilius (kart.).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
17.00 Tėvų susirinkimas. Laida apie švietimą.
17.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Premjera. TV spektaklis „Naujieji patriotai“. P.Vaičiūno pjesės motyvais. Rež. J.Dautartas. 2016 m.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 TV serialas „Pavojingi jausmai“ (35, 36).
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Atšiaurioji Arktis“ (3) (subtitruota) (kart.).
01.25 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl VI. Karibų paslaptis“ (6/1) (N-7).
02.55 Savaitė (kart.).
03.45 Klausimėlis.lt.
04.10 „Eurovizija 2016“. Nacionalinė atranka (kart.).
REKLAMA