LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Penktadienis, gruodžio 9 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (66) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Specialus tyrimas (kart.).
11.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (67) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.05 Atspėk dainą. Muzikinis žaidimas. Vedėjai B.Tiškevič ir A.Valinskas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Gamtos inspektoriai.
23.00 Premjera. Vaidybinis f. „Mirtina tyla“. Siaubo trileris. Rež. J.Wanas. JAV, 2007 m. (N-14).
00.30 „Mano miestas“. „Kauno rajonas“.
01.30 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfinaliai, finalai.
03.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis balsas (kart.).
Šeštadienis, gruodžio 10 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.30 Specialus tyrimas (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (2/15).
07.50 Animacinis serialas „Tatonka ir mažieji draugai“ (5).
08.00 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (1).
08.15 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (27).
08.30 Girių horizontai. Vedėjos A.Žukauskienė ir A.Virvičienė.
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.05 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Plėšrūnai. Lenktynės su laiku“ (6). Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Didysis Azijos penketas. Liūtas“ (4). Vokietija, 2015 m. (subtitruota).
13.55 Vaidybinis f. „Šerloko Holmso nuotykiai. Kilmingasis viengungis“. Detektyvas. Rež. P.Hammondas. Didžioji Britanija, 1993 m. (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.45 Sportas.
18.48 Orai.
18.55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
19.40 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Auksinis balsas. Muzikinis projektas. Vedėjai G.Savickas ir A.Rožickas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Premjera. Vaidybinis f. „Aršūs padarai“. Komedija. Rež. F.Schepisi ir R.Youngas. Didžioji Britanija, JAV, 1997 m. (subtitruota) (N-7).
00.30 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija.
02.30 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Plėšrūnai. Lenktynės su laiku“. Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
03.20 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Didysis Azijos penketas. Liūtas“. Vokietija, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
04.15 Vaidybinis f. „Šerloko Holmso nuotykiai. Kilmingasis viengungis“. Detektyvas. Didžioji Britanija, 1993 m. (N-7) (kart.).
Sekmadienis, gruodžio 11 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (2/16).
09.25 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (28).
09.35 Animacinis serialas „Auklė Mun“ (10).
09.45 Animacinis serialas „Šikšnosparnis Patas“ (5).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
11.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Erdvės. Pasaulio žavesys. Malonumų Havana“ (6) (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dok. serialas „Šokiai laukinėje gamtoje. Meilės šokis“ (1) (subtitruota).
13.55 TV serialas „Puaro“ (7/2) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Vedėja L.Rimkevičienė.
16.30 Karinės paslaptys. Vedėjai A.Matonis ir D.Jursevičius.
17.15 Lietuvos humoro lyga. Vedėjas A.Rožickas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Vaidybinis f. „Seserų Fontanų siuvykla“ (2). Drama. Rež. R.Milani. Italija, 2011 m. (N-7).
22.50 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
00.30 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija.
02.40 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Erdvės. Pasaulio žavesys. Malonumų Havana“ (subtitruota) (kart.).
03.35 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Šokiai laukinėje gamtoje. Meilės šokis“ (subtitruota) (kart.).
04.30 Klausimėlis.lt.
04.45 Gamtos inspektoriai (kart.).
05.05 Savaitė (kart.).
Pirmadienis, gruodžio 12 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (67) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
11.45 Savaitė (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (68) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 TV serialas „Laisvės kaina. Savanoriai“ (7) (N-7).
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Premjera. Dokumentinis f. „Šaltojo karo paslaptys. Atominės bombos vagystė“. Prancūzija, 2015 m. (subtitruota).
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Valdžios tvirtovė“ (15) (N-7).
00.30 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.10 Karinės paslaptys (kart.).
05.05 Teisė žinoti (kart.).
05.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
Antradienis, gruodžio 13 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (68) (N-7).
10.00 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ priėmimas. Tiesioginė transliacija iš Seimo.
12.00 Stilius (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (69) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Da Vinčio demonai“ (2/1) (subtitruota).
00.20 Stilius (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Emigrantai (kart.).
04.05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
05.05 Istorijos detektyvai (kart.).
Trečiadienis, gruodžio 14 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (69) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Emigrantai (kart.).
11.45 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (70) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Vaidybinis f. „Serena“. Romantinė drama. JAV, Prancūzija, Čekija, 2014 m. (N-7).
00.40 Trumposios žinios.
00.45 Klausimėlis.lt.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.25 Ryto suktinis (kart.).
Ketvirtadienis, gruodžio 15 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (70) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Gyvenimas (kart.).
11.45 Istorijos detektyvai (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (71) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Dokumentinių filmų ciklas „Mano miestas“. „Birštonas“. 2016 m.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Premjera. Vaidybinis f. „Martos paslaptis“ (2). Istorinė drama. Rež. R.S.Richteris. Vokietija, Čekija, Austrija, 2016 m. (N-7).
00.35 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Specialus tyrimas (kart.).
04.05 Dokumentinių filmų ciklas „Mano miestas“. „Kauno rajonas“ (kart.).
05.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
05.30 Mūsų gyvūnai (kart.).
REKLAMA