LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 6 dienoms
Antradienis, spalio 25 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (34) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Nematoma Lietuvos istorija (kart.).
11.45 Savaitė (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (37) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Bodo“ (8) (N-7).
00.25 Septynios Kauno dienos.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Emigrantai (kart.).
04.05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
05.05 Istorijos detektyvai (kart.).
Trečiadienis, spalio 26 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (35) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Emigrantai (kart.).
11.45 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (38) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Italų kino magija. Premjera. Vaidybinis f. „Tegyvuoja Italija“. Komedija. Rež. M.Bruno. Italija, 2012 m. (N-14).
00.40 Trumposios žinios.
00.45 Klausimėlis.lt.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.25 Ryto suktinis (kart.).
Ketvirtadienis, spalio 27 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (36) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Gyvenimas (kart.).
11.45 Paklauskim Lietuvos (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (39) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Premjera. Vaidybinis f. „Laumės vaikas“. Kriminalinė drama. Rež. C.Eastwoodas. JAV, 2008 m. (N-14).
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Specialus tyrimas (kart.).
04.05 LRT forumas (kart.).
05.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
05.30 Mūsų gyvūnai (kart.).
Penktadienis, spalio 28 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (37) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Specialus tyrimas (kart.).
11.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (40) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 Paklauskim Lietuvos. Vedėjas I.Andriukevičius.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Gataka“. Fantastinis trileris. Rež. A.Niccolas. JAV, 1997 m. (N-14).
00.30 Trumposios žinios.
00.35 Gamtos inspektoriai (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Paklauskim Lietuvos (kart.).
04.05 Auksinis balsas (kart.).
Šeštadienis, spalio 29 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt.
06.30 Specialus tyrimas (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (2/3).
07.50 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/21).
08.15 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (13, 14).
08.40 Animacinis serialas „Tatonka ir mažieji draugai“ (3).
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dok. serialas „Plėšrūnai. Didžiausias iššūkis“ (1) (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Devyni mėnesiai gimdoje. Lemtingi pokyčiai. Nepaisant sunkumų“ (2) (subtitruota).
13.55 TV serialas „Užrašai apie Šerloką Holmsą“ (1, 2) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.45 Sportas.
18.48 Orai.
18.55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
19.40 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Auksinis balsas. Muzikinis projektas. Vedėjai G.Savickas ir A.Rožickas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Premjera. Vaidybinis f. „Pagauk ir paleisk“. Romantinė komedija. Rež. S.Grant. JAV, 2006 m. (subtitruota) (N-14).
00.55 Trumposios žinios.
01.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Plėšrūnai. Didžiausias iššūkis“ (subtitruota) (kart.).
01.50 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Devyni mėnesiai gimdoje. Lemtingi pokyčiai. Nepaisant sunkumų (subtitruota) (kart.).
02.45 TV serialas „Užrašai apie Šerloką Holmsą“ (N-7) (kart.).
03.35 Emigrantai (kart.).
04.30 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
05.15 Stilius (kart.).
Sekmadienis, spalio 30 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (2/4).
09.25 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (15).
09.40 Animacinis serialas „Auklė Mun“ (4).
09.50 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/29).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
11.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dok. serialas „Erdvės. Pasaulio žavesys. Tyra. Ugnikalnio brangakmenis“ (1) (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dok. serialas „Slėpiningoji Indija. Permainingas kraštas“ (1) (subtitruota).
14.00 TV serialas „Puaro“ (5/7, 8) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Vedėja L.Rimkevičienė.
16.30 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
17.15 Lietuvos humoro lyga. Vedėjas A.Rožickas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Premjera. Vaidybinis f. „Edeno sodas“. Drama. Rež. A.Puipa. Vaid. J.Budraitis, V.Kuodytė, V.Mainelytė, V.Paukštė, G.Balandytė, V.Petkevičius. 2015 m.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Vaidybinis f. „Kino žvaigždžių alėja. Mėnesienos juvelyrai“. Kriminalinė drama. Rež. R.Vadim. Prancūzija, 1958 m. (N-7) (kart.).
00.15 Trumposios žinios.
00.20 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Erdvės. Pasaulio žavesys. Tyra. Ugnikalnio brangakmenis“ (subtitruota) (kart.).
01.15 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dok. serialas „Slėpiningoji Indija. Permainingas kraštas“ (subtitruota) (kart.).
02.05 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
03.50 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
04.20 Tikri vyrai (kart.).
05.05 Savaitė (kart.).
REKLAMA