LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 6 dienoms
Ketvirtadienis, gegužės 28 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (96) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (210) (N-7).
11.05 Ryto suktinis (kart.).
11.55 Gyvenimas (kart.).
12.45 Stilius (kart.).
13.30 Tautos balsas (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.25 TV serialas „Komisaras Reksas“ (97) (N-7).
17.15 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/10) (N-7).
18.10 Saugokime jaunas gyvybes keliuose. Mokinių konkursas.
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.21 Sportas.
18.23 Orai.
18.25 Krepšinis. LKL čempionatas. Finalas. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Antrojo pasaulinio karo pabaigos 70-mečiui. TV mini serialas „Tanbachas - vieno kaimo likimas“ (3) (N-14).
23.20 Vakaro žinios.
23.45 Sportas.
23.48 Orai.
23.50 TV serialas „Didysis Gregas“ (N-7) (kart.).
00.45 Stilius (kart.).
01.35 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
04.40 Tautos balsas (kart.).
05.10 Durys atsidaro (kart.).
05.40 Mokslo ekspresas (kart.).
Penktadienis, gegužės 29 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (97) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (211) (N-7).
11.05 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (kart.).
11.55 Auksinis protas (kart.).
13.05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.25 TV serialas „Komisaras Reksas“ (98) (N-7).
17.15 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/11) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.21 Sportas.
18.23 Orai.
18.25 Krepšinis. LKL čempionatas. Finalas. Tiesioginė transliacija.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Songailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Premjera. Vaidybinis f. „Čelendžeris“. Drama. Rež. J.Hawesas. JAV, Didžioji Britanija, 2013 m. (N-7).
00.15 TV serialas „Didysis Gregas“ (N-7) (kart.).
01.05 Edmundo Kučinsko jubiliejinis koncertas. 2007 m.
03.20 Klausimėlis.lt.
03.35 Ryto suktinis (kart.).
04.25 Duokim garo! (kart.).
Šeštadienis, gegužės 30 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė (kart.).
06.50 Emigrantai. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė (kart.).
07.45 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (8).
09.25 Animacinis serialas „Animalija“ (20).
09.50 Animacinis serialas „Džeronimas“ (2/17).
10.15 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
11.10 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
11.45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Pasaulis gyvūnų akimis. Jutimai ir tapatybė“ (1).
12.50 Vaidybinis f. „Šerloko Holmso nuotykiai. Šantažo karalius“. Didžioji Britanija, 1992 m. (N-7).
14.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 2006-ieji.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Saugokime jaunas gyvybes keliuose. Mokinių konkursas (kart.).
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Aštuntųjų Lietuvos kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ iškilminga ceremonija. Vedėjai S.Daukšaitė-Petrulėnė ir A.Tapinas. Tiesioginė transliacija.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą 2015“. Tiesioginė transliacija iš Nidos.
23.30 Premjera. Vaidybinis f. „Viki, Kristina, Barselona“. Romantinė komedija. Rež. W.Allenas. JAV, 2008 m. (subtitruota) (N-14).
01.05 Lengvai ir linksmai! Roko ir operos sintezė VCO Rock.
01.45 Vaidybinis f. „Šerloko Holmso nuotykiai. Šantažo karalius“. Didžioji Britanija, 1992 m. (N-7) (kart.).
03.30 Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą 2015“ (kart.).
Sekmadienis, gegužės 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė (kart.).
06.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
08.30 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
09.00 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (9).
09.25 Animacinis serialas „Džiunglių būrys skuba į pagalbą“ (6).
09.40 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (6).
09.50 Animacinis serialas „Džeronimas“ (2/18).
10.15 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/23).
10.25 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.55 Brolių Grimmų pasakos. „Narsus siuvėjas“ (5).
12.00 Europos irklavimo čempionatas. Finalai. Tiesioginė transliacija iš Poznanės.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Finalas. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką - Kam reikia? Apie mokymąsi ir karjerą (kart.).
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus (kart.).
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (10).
21.50 Vaidybinis f. „Šuniui po uodega“. Kriminalinė komedija. Rež. E.Levy. Vokietija, JAV, 1992 m. (N-7).
23.25 „Žagarės vyšnių festivalis 2014“. Renkasi geriausieji. Valerijus Ramoška ir grupė.
00.20 Auksinis protas (kart.).
01.30 Aštuntųjų Lietuvos kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ iškilminga ceremonija (kart.).
03.25 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (kart.).
04.10 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 2006-ieji (kart.).
05.05 Pasaulio panorama (kart.).
05.30 Savaitė (kart.).
Pirmadienis, birželio 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (98) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (212) (N-7).
11.05 Pasaulio dokumentika. „Pasaulis gyvūnų akimis. Jutimai ir tapatytė“ (1) (kart.).
12.00 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 2006-ieji (kart.).
13.00 Pasaulio panorama (kart.).
13.30 Savaitė (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.25 TV serialas „Komisaras Reksas“ (99) (N-7).
17.15 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/12) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.21 Sportas.
18.23 Orai.
18.25 Krepšinis. LKL čempionatas. Rungtynės dėl 3 vietos. Utenos „Juventus“ - Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija iš Utenos.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
22.20 Premjera. TV serialas „Šlovės dienos“ (1) (N-7).
23.10 Vakaro žinios. Sportas. Orai.
23.30 Dok. serialas „Apokalipsė. Hitleris. Grėsmė“ (1).
00.25 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
01.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (N-7) (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.05 Teisė žinoti (kart.).
04.50 Istorijos detektyvai (kart.).
05.35 Mokslo ekspresas (kart.).
Antradienis, birželio 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (99) (N-7).
10.00 Diskusija dėl Vyriausybės metinės veiklos ataskaitos. Tiesioginė transliacija iš Seimo.
12.00 Dok. serialas „Apokalipsė. Hitleris. Grėsmė“ (1) (kart.).
13.00 Tikri vyrai (kart.).
13.45 Mokslo ekspresas (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.25 TV serialas „Komisaras Reksas“ (100) (N-7).
17.15 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/13) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.32 Sportas.
18.35 Orai.
18.40 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (25, 26).
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
22.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (2) (N-7).
23.10 Vakaro žinios. Sportas. Orai.
23.30 Mini serialas „Apokalipsės grėsmė“ (1) (N-7).
01.00 TV serialas „Didysis Gregas“ (N-7) (kart.).
01.50 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.55 Specialus tyrimas (kart.).
04.40 Ryto suktinis (kart.).
05.30 Tautos balsas (kart.).
REKLAMA