LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 6 dienoms
Sekmadienis, lapkričio 29 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
06.55 Stilius (kart.).
07.40 Šventadienio mintys.
08.05 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Alvinas ir patrakėliai burundukai“ (13).
09.15 Animacinis serialas „Vakavilis“ (10).
09.40 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (30).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
10.55 H.Ch.Anderseno pasakos. „Mergaitė su degtukais“ (4).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Kerinti Prancūzijos gamta“ (2/2). Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika. „Atlanto vandenynas. Iš rojaus į pragarą“ (3). Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota).
13.50 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl III. Atomazga“ (3/2). Didžioji Britanija, 2007 m. (N-7).
15.30 Misija: Vilnija (kart.).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
17.00 Speciali laida „Knygų Kalėdos“. Eglutės įžiebimo šventė Prezidentūroje.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Organizacijos „Caritas“ paramos koncertas „Degu kaip žvakė“. Vedėjai M.Žiedas ir G.Griniūtė. Dalyvauja L.Mikalauskas, E.Sašenko, M.Levickis, G.Vaitkutė, P.Bagdonavičius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Premjera. Vaidybinis f. „Gintaro kambario beieškant“. Nuotykių. Rež. F.Baxmeyeris. Vokietija, 2012 m. (N-7).
23.55 Trumposios žinios.
00.00 Pasaulio dokumentika. „Kerinti Prancūzijos gamta“ (2/2). Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
00.55 Pasaulio dokumentika. „Atlanto vandenynas. Iš rojaus į pragarą“ (3). Didžioji Britanija, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
01.50 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl III. Atomazga“ (3/2). Didžioji Britanija, 2007 m. (N-7) (kart.).
03.25 Speciali laida „Knygų Kalėdos“. Eglutės įžiebimo šventė Prezidentūroje (kart.).
04.15 Savaitė (kart.).
05.05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
Pirmadienis, lapkričio 30 d.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (56) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (kart.).
11.05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (kart.).
12.00 Žinios.
12.10 Bėdų turgus. Pokalbių laida (subtitruota) (kart.).
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (6/25-1).
16.35 TV serialas „Senis“ (367) (N-7).
17.40 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Lietuva gali. Vedėjas E.Jakilaitis.
23.05 Trumposios žinios.
23.10 TV serialas „Šlovės dienos“ (72) (N-7).
00.05 Trumposios žinios.
00.10 Dokumentinis f. „Teroras Norvegijoje: akistata su žudiku“. JAV, 2011 m. (N-7).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.05 Teisė žinoti (kart.).
05.10 Istorijos detektyvai (kart.).
Antradienis, gruodžio 1 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (57) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
11.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.00 Žinios.
12.10 Dokumentinis f. „Teroras Norvegijoje: akistata su žudiku“ (subtitruota) (kart.).
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (6/25-2).
16.35 TV serialas „Senis“ (368) (N-7).
17.40 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Karinės paslaptys. Vedėjai A.Matonis ir D.Jursevičius.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Šlovės dienos“ (73) (N-7).
00.20 Stilius (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Emigrantai (kart.).
04.05 „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
05.10 Karinės paslaptys (kart.).
Trečiadienis, gruodžio 2 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.10 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Atrankos plaukimai. Tiesioginė transliacija iš Izraelio.
12.00 Žinios.
12.05 Emigrantai (kart.).
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 TV serialas „Senis“ (369) (N-7).
17.30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija iš Izraelio.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Šlovės dienos“ (74) (N-7).
00.20 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
00.45 Mokslo ekspresas (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Karinės paslaptys (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.30 Klausimėlis.lt (kart.).
Ketvirtadienis, gruodžio 3 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Atrankos plaukimai. Tiesioginė transliacija iš Izraelio.
12.00 Žinios.
12.05 Gyvenimas (kart.).
13.00 Žinios.
13.10 Stilius (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 TV serialas „Senis“ (370) (N-7).
17.30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija iš Izraelio.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 „Griaunantys sienas“. Iškilmingas renginys, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai. Dalyvauja L.Mondeikaitė, V.Šiškauskas, I.Starošaitė, Stano ir Lietuvos aklųjų choras „Feniksas“. Vedėjai E.Mildažytė ir M.Žiedas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Premjera. Vaidybinis f. „Visuomenės priešai“. Kriminalinė drama. Rež. M.Mannas. JAV, 2009 m. (N-14).
23.50 Trumposios žinios.
23.55 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Istorijos detektyvai (kart.).
03.05 Lietuva gali (kart.).
03.35 Klausimėlis.lt. (kart.).
04.05 Speciali laida „Knygų Kalėdos“ (kart.).
05.10 Stilius (kart.).
Penktadienis, gruodžio 4 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Atrankos plaukimai. Tiesioginė transliacija iš Izraelio.
12.00 Žinios.
12.05 Speciali laida „Knygų Kalėdos“. Eglutės įžiebimo šventė Prezidentūroje (kart.).
13.00 Žinios.
13.10 Istorijos detektyvai (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 TV serialas „Senis“ (371) (N-7).
17.30 Europos plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfinaliai, finalai. Tiesioginė transliacija iš Izraelio.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Vario audra. Muzikinis projektas. Vedėjai G.Martirosianaitė ir G.Savickas.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Premjera. Vaidybinis f. „Į naktį“. Komiškas trileris. Rež. J.Landisas. JAV, 1985 m. (N-14).
00.40 Trumposios žinios.
00.45 Klausimėlis.lt.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
03.05 Misija: Vilnija (kart.).
03.30 Ryto suktinis (kart.).
04.10 Vario audra (kart.).
REKLAMA