REN Baltija logo REN Baltija programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, rugpjūčio 5 d.
07.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.40 Kviestinė vakarienė.
08.30 „Kareiviai“.
09.25 Didžiosios senovės brangenybių paslaptys.
12.10 Žiūrėti visiems!
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
13.30 Žiūrėti visiems!
14.30 „Naujosios žemės paieškose“.
15.25 Godumas.
16.25 Dokumentikos projektas.
17.20 „Kareiviai“.
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 „Sutemų bedugnės paslaptys“.
22.25 „Kareiviai“.
23.20 Dokumentikos projektas.
00.15 Žiūrėti visiems!
Ketvirtadienis, rugpjūčio 6 d.
07.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.25 Kviestinė vakarienė.
08.20 „Kareiviai“.
09.15 „Visatos įkaitai“.
10.10 „Pasmerktųjų rojus“.
11.05 „Žemė. Kūrėjo paieškose“.
12.00 Žiūrėti visiems!
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
13.35 Žiūrėti visiems!
14.30 „Senovės dievų laboratorija“.
15.30 Godumas.
16.20 Dokumentikos projektas.
17.20 „Kareiviai“.
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
22.25 „Sutemų bedugnės paslaptys“.
23.25 „Kareiviai“.
00.15 Žiūrėti visiems!
Penktadienis, rugpjūčio 7 d.
07.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.30 Kviestinė vakarienė.
08.25 „Kareiviai“.
09.15 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
10.15 „Tolimųjų pasaulių šnipai“.
11.05 „Lemtingas kontaktas“.
12.00 Žiūrėti visiems!
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
13.30 Žiūrėti visiems!
14.50 „Septintasis velnio antspaudas“.
15.45 Godumas.
16.35 „Sutemų bedugnės paslaptys“.
17.35 Mėnulio lenktynės.
19.25 Rusiškas vairavimas.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Mums net nesisapnavo.
00.10 „Naujosios žemės paieškose“.
Šeštadienis, rugpjūčio 8 d.
07.10 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.25 Kviestinė vakarienė.
11.50 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
12.45 Slaptos teritorijos.
15.30 Rusiškas vairavimas.
16.35 Dokumentikos projektas.
18.30 Žiūrėti visiems!
19.30 Humoro festivalis Jūrmaloje.
21.20 „Maniakų konferencija“.
00.55 Žiūrėti visiems!
Sekmadienis, rugpjūčio 9 d.
07.10 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.30 Švarus darbas.
08.20 Žiūrėti visiems!
09.15 Humoro festivalis Jūrmaloje.
10.55 „Geidžiamoji“ (1-12).
21.30 M.Zadornovo humoro programa.
23.20 Slaptos teritorijos.
Pirmadienis, rugpjūčio 10 d.
07.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.40 Kviestinė vakarienė.
08.20 Švarus darbas.
09.10 Mums net nesisapnavo.
12.05 Slaptos teritorijos.
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
13.35 Žiūrėti visiems!
14.30 Nemeluok man!
15.25 „Už laiko horizonto“.
16.25 Dokumentikos projektas.
17.20 „Kareiviai“.
18.25 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
19.25 Nemeluok man!
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Žiūrėti visiems!
22.30 Slaptos teritorijos.
23.20 „Kareiviai“.
00.10 Žiūrėti visiems!
Antradienis, rugpjūčio 11 d.
07.10 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.30 Kviestinė vakarienė.
08.20 „Kareiviai“.
09.20 Slaptos teritorijos.
10.20 Humoro festivalis Jūrmaloje.
12.05 Žiūrėti visiems!
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
13.40 Žiūrėti visiems!
14.30 Nemeluok man!
15.30 „Nematomi svečiai“.
16.25 Dokumentikos projektas.
17.20 „Kareiviai“.
18.25 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
19.25 Nemeluok man!
20.30 Kviestinė vakarienė.
21.35 Didžiosios dvasios paslaptys.
00.15 „Kareiviai“.
01.05 Žiūrėti visiems!
REKLAMA