REN Baltija logo REN Baltija programa
Artimiausioms 6 dienoms
Sekmadienis, vasario 19 d.
07.00 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Bernardas. Sportas“.
07.05 Pažink mūsiškius!
08.00 Rusiškas vairavimas.
08.55 Prajuokink komiką.
09.45 Dokumentinis f. „7 keistos mirtys“.
11.35 TV serialas „Rusiška vendeta“.
19.00 TV serialas „Juodoji gėlelė“.
22.55 Druska.
00.20 Paklydimų teritorija.
Pirmadienis, vasario 20 d.
06.40 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Bernardas. Sportas“.
06.50 TV serialas „Afromaskvietis“.
07.40 Kviestinė vakarienė.
08.30 Tinkama priemonė.
09.25 Šeimos dramos.
11.15 Jums net nesisapnavo.
14.00 Geriausias šefas (su subtitrais liet. k.).
16.25 TV serialas „Kareiviai“.
17.25 Tinkama priemonė.
18.25 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Izmailovo parkas (su subtitrais liet. k.).
23.15 TV serialas „Praeities gaudynės“.
00.45 TV serialas „Atspindžiai“.
01.30 V ir M.
Antradienis, vasario 21 d.
06.40 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Bernardas. Sportas“.
06.50 TV serialas „Afromaskvietis“.
07.35 Kviestinė vakarienė.
08.25 Tinkama priemonė.
09.20 Šeimos dramos.
11.10 Jums net nesisapnavo.
13.55 Izmailovo parkas (su subtitrais liet. k.).
15.40 TV serialas „Atspindžiai“.
17.30 Tinkama priemonė.
18.30 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Geriausias šefas (su subtitrais liet. k.).
23.55 TV serialas „Atspindžiai“.
01.30 TV serialas „Pilnatis“.
Trečiadienis, vasario 22 d.
06.40 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Bernardas. Sportas“.
06.50 TV serialas „Afromaskvietis“.
07.30 Kviestinė vakarienė.
08.20 Tinkama priemonė.
09.20 Šeimos dramos.
11.05 Jums net nesisapnavo.
13.40 Pati naudingiausia programa.
15.30 Žiūrėti visiems!
15.40 TV serialas „Atspindžiai“.
17.30 Tinkama priemonė.
18.30 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Slaptos teritorijos.
23.25 TV serialas „Atspindžiai“.
01.10 TV serialas „Pilnatis“.
Ketvirtadienis, vasario 23 d.
06.40 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Bernardas. Sportas“.
06.45 TV serialas „Afromaskvietis“.
07.25 Kviestinė vakarienė.
08.15 Tinkama priemonė.
09.10 Šeimos dramos.
11.05 Jums net nesisapnavo.
13.55 Pati naudingiausia programa.
14.50 Rusiškas vairavimas.
15.15 TV serialas „Atspindžiai“.
17.05 TV serialas „Snaiperis II“.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 A.Chapman paslaptys.
23.20 TV serialas „Atspindžiai“.
00.55 TV serialas „Pilnatis“.
Penktadienis, vasario 24 d.
06.40 TV serialas „Afromaskvietis“.
07.30 Kviestinė vakarienė.
08.15 Tinkama priemonė.
09.05 Šeimos dramos.
10.55 Jums net nesisapnavo.
13.35 Pati naudingiausia programa.
15.35 TV serialas „Geidžiamoji“.
17.25 Tinkama priemonė.
18.25 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.35 Jums net nesisapnavo.
00.20 TV serialas „Geidžiamoji“.
01.10 TV serialas „Pilnatis“.
REKLAMA