REN Baltija logo REN Baltija programa
Artimiausioms 6 dienoms
Antradienis, spalio 25 d.
06.55 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.00 TV serialas „Viengungiai“.
07.50 Kviestinė vakarienė.
08.55 Šeimos dramos.
10.00 Didžiosios paslaptys.
11.00 TV serialas „Kitas“.
12.00 Izmailovo parkas (su subtitrais liet. k.).
13.55 Gyvoji tema.
15.00 Tinkama priemonė.
16.00 Šeimos dramos.
17.05 Didžiosios paslaptys.
18.10 „Žemė. Mirtinas magnetas“.
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Civilizacijos kovas.
23.35 Gyvoji tema.
00.35 Rusiškas vairavimas.
01.20 TV serialas „Kareiviai“.
Trečiadienis, spalio 26 d.
06.55 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.00 TV serialas „Viengungiai“.
07.50 Kviestinė vakarienė.
08.45 Šeimos dramos.
09.45 Didžiosios paslaptys.
10.50 TV serialas „Kitas“.
11.55 Civilizacijos kovas.
14.00 Gyvoji tema.
15.00 Tinkama priemonė.
16.05 Šeimos dramos.
17.10 Didžiosios paslaptys.
18.15 „Juodieji Žemės šešėliai“.
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Slaptos teritorijos.
22.35 Fantastika su grifu „Slaptai“.
23.35 Gyvoji tema.
00.30 Pažink mūsiškius!
01.15 TV serialas „Kareiviai“.
Ketvirtadienis, spalio 27 d.
06.50 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.00 TV serialas „Viengungiai“.
07.50 Kviestinė vakarienė.
08.50 Šeimos dramos.
09.50 Didžiosios paslaptys.
10.55 TV serialas „Kitas“.
11.55 Slaptos teritorijos.
12.55 Fantastika su grifu „Slaptai“.
14.00 Gyvoji tema.
15.00 Tinkama priemonė.
16.05 Šeimos dramos.
17.10 Didžiosios paslaptys.
18.10 „Dievų žaidimai“.
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Vaidybinis f. „DMB“.
23.25 Gyvoji tema.
00.20 V ir M.
01.05 TV serialas „Kareiviai“.
Penktadienis, spalio 28 d.
06.50 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.55 TV serialas „Viengungiai“.
07.45 Kviestinė vakarienė.
08.50 Šeimos dramos.
09.50 Didžiosios paslaptys.
10.55 TV serialas „Kitas“.
11.55 A.Chapman paslaptys.
12.55 Kosminių istorijų diena.
14.00 Gyvoji tema.
15.00 Tinkama priemonė.
16.05 Šeimos dramos.
17.05 Didžiosios paslaptys.
18.10 „Laiko rūsiuose“.
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Mums net nesisapnavo.
00.25 Gyvoji tema.
01.15 TV serialas „Kareiviai“.
Šeštadienis, spalio 29 d.
06.40 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.45 „Epidemijos. Puolimas iš kosmoso“.
07.35 „Dieviškoji tragedija“.
08.30 „Už laiko horizontų“.
09.30 „Visatos kerštas“.
10.35 „Pasaulių sankryžose“.
11.45 Mintransas.
12.25 Sąžiningas remontas.
13.15 Pasisvėeę ir laimingi.
17.20 Dokumentinis f. „Diatlovo perėja. Nauja auka“.
20.30 Paklydimo teritorija.
00.35 „Žemė. Mirtinas magnetas“.
01.25 „Juodieji Žemės šešėliai“.
Sekmadienis, spalio 30 d.
06.50 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.00 Pažink mūsiškius!
07.55 Rusiškas vairavimas.
08.55 Humoro festivalis „Jumorina“.
10.55 TV serialas „Žiniuonis II. Medžioklė be taisyklių“.
20.25 I.Talkovas. Nuteistasis.
22.35 Druska.
00.10 Žiūrėti visiems!
REKLAMA