REN Baltija logo REN Baltija programa
Artimiausioms 6 dienoms
Penktadienis, kovo 31 d.
06.50 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.55 Žvalus rytas!
07.35 Kviestinė vakarienė.
08.25 Tinkama priemonė.
09.20 Šeimos dramos.
11.10 Mums net nesisapnavo.
13.55 Pati naudingiausia programa.
15.40 TV serialas „Kitas III“.
17.30 Tinkama priemonė.
18.30 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Mums net nesisapnavo.
00.25 TV serialas „Kitas III“.
Šeštadienis, balandžio 1 d.
06.35 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.45 TV serialas „Kareiviai“.
08.20 Kviestinė vakarienė.
13.05 Visiem po kačiuką.
14.00 Mintransas.
14.40 Sąžiningas remontas.
15.25 Pati naudingiausia programa.
16.25 Jaunystės eliksyras.
17.20 TV serialas „Pėdsekiai“.
19.20 Prajuokink komiką.
20.00 TV serialas „Moteris bėdoje II“.
23.35 Garsi byla. „Sniego žmogus. Nerastas žmogus“.
01.15 Žiūrėti visiems!
Sekmadienis, balandžio 2 d.
07.05 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.10 Pažink mūsiškius!
07.55 Rusiškas vairavimas.
08.45 V ir M.
09.45 Visiems po kačiuką.
10.15 Prajuokink komiką.
10.55 Izmailovo parkas.
12.40 TV serialas „Gluchariovas“.
00.00 A.Chapman paslaptys.
01.40 Druska.
Pirmadienis, balandžio 3 d.
06.55 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.00 TV serialas „Viengungiai“.
07.45 Žvalus rytas!
08.30 Tinkama priemonė.
09.25 Šeimos dramos.
11.20 Mums net nesisapnavo.
14.10 TV serialas „Pėdsekiai“.
15.40 TV serialas „Kitas III“.
17.30 Tinkama priemonė.
18.30 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Izmailovo parkas.
23.20 TV serialas „Moteris bėdoje“.
Antradienis, balandžio 4 d.
06.45 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.50 TV serialas „Viengungiai“.
07.30 Žvalus rytas!
08.15 Tinkama priemonė.
09.10 Šeimos dramos.
11.00 Mums net nesisapnavo.
13.55 Izmailovo parkas.
15.50 TV serialas „Kitas III“.
17.30 Tinkama priemonė.
18.30 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Geriausias šefas (su subtitrais liet. k.).
00.20 Žiūrėti visiems!
01.10 TV serialas „Kitas III“.
Trečiadienis, balandžio 5 d.
07.00 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.05 TV serialas „Viengungiai“.
07.30 Žvalus rytas!
08.30 Tinkama priemonė.
09.25 Šeimos dramos.
11.20 Mums net nesisapnavo.
14.05 Pati naudingiausia programa.
15.00 Žiūrėti visiems!
15.35 TV serialas „Kitas III“.
17.25 Tinkama priemonė.
18.25 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Ekstrasensų mūšis (su subtitrais liet. k.).
23.25 Žiūrėti visiems!
00.20 TV serialas „Kitas III“.
REKLAMA