REN Baltija logo REN Baltija programa
Artimiausioms 7 dienoms
Pirmadienis, rugsėjo 26 d.
06.35 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.40 TV serialas „Tolimi giminės“.
07.35 Kviestinė vakarienė.
08.35 Šeimos dramos.
09.40 Pati naudingiausia programa.
10.50 TV serialas „Atspindžiai“.
11.50 Paklydimo teritorija.
13.55 Gyvoji tema.
15.00 Tinkama priemonė. . 16.05 Šeimos dramos.
17.10 Šokiruojančios hipotezės.
18.10 Mokslo apgaulės.
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Humoro festivalis „Jumorina“.
23.30 Žiūrėti visiems!
00.30 TV serialas „Kareiviai“.
01.20 Gyvoji tema.
Antradienis, rugsėjo 27 d.
06.35 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.45 TV serialas „Tolimi giminės“.
07.40 Kviestinė vakarienė.
08.45 Šeimos dramos.
09.50 Pati naudingiausia programa.
10.50 TV serialas „Atspindžiai“.
11.50 Humoro festivalis „Jumorina“.
13.55 Gyvoji tema.
15.00 Tinkama priemonė.
16.00 Šeimos dramos.
17.05 Šokiruojančios hipotezės.
18.10 Keista byla.
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Slaptos teritorijos.
23.35 Rusiškas vairavimas.
00.30 TV serialas „Kareiviai“.
01.20 Gyvoji tema.
Trečiadienis, rugsėjo 28 d.
06.40 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.45 TV serialas „Tolimi giminės“.
07.40 Kviestinė vakarienė.
08.35 Šeimos dramos.
09.40 Pati naudingiausia programa.
10.40 TV serialas „Atspindžiai“.
11.50 Slaptos teritorijos.
13.55 Gyvoji tema.
15.00 Tinkama priemonė.
16.05 Šeimos dramos.
17.05 Šokiruojančios hipotezės.
18.10 Keista byla.
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Slaptos teritorijos.
22.30 Fantastika su grifu „Slaptai“.
23.35 Pažink mūsiškius!
00.35 TV serialas „Kareiviai“.
01.25 Gyvoji tema.
Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.
06.40 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.45 TV serialas „Tolimi giminės“.
07.40 Kviestinė vakarienė.
08.40 Šeimos dramos.
09.40 Pati naudingiausia programa.
10.50 TV serialas „Atspindžiai“.
11.50 Slaptos teritorijos.
12.55 Fantastika su grifu „Slaptai“.
14.00 Gyvoji tema.
15.00 Tinkama priemonė.
16.05 Šeimos dramos.
17.05 Šokiruojančios hipotezės.
18.10 Keista byla.
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 A.Chapman paslaptys.
22.35 Kosminių istorijų diena.
23.40 V ir M.
00.25 TV serialas „Kareiviai“.
01.15 Gyvoji tema.
Penktadienis, rugsėjo 30 d.
06.35 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.40 TV serialas „Tolimi giminės“.
07.35 Kviestinė vakarienė.
08.35 Šeimos dramos.
09.40 Pati naudingiausia programa.
10.40 TV serialas „Atspindžiai“.
11.50 A.Chapman paslaptys.
12.55 Kosminių istorijų diena.
13.55 Gyvoji tema.
15.00 Tinkama priemonė.
16.05 Šeimos dramos.
17.05 Šokiruojančios hipotezės.
18.10 Keista byla.
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Mums net nesisapnavo.
00.30 TV serialas „Kareiviai“.
01.20 Gyvoji tema.
Šeštadienis, spalio 1 d.
06.40 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.45 Šokiruojančios hipotezės.
11.30 Mintransas.
12.20 Sąžiningas remontas.
13.00 Pasisvėrę ir laimingi.
17.00 Kosminių istorijų diena.
18.00 Fantastika su grifu „Slaptai“.
19.05 Paklydimo teritorija.
21.10 Karinė paslaptis.
23.25 „Naujosios Žemės paieškos“.
00.20 „Proto buveinė“.
01.10 Žiūrėti visiems!
Sekmadienis, spalio 2 d.
06.50 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.00 Pažink mūsiškius!
07.50 Žiūrėti visiems!
08.50 Rusiškas vairavimas.
09.50 Paskutinę akimirką.
10.54 Humoro festivalis „Jumorina“.
12.45 TV serialas „Geidžiamoji“.
00.30 Muzikinė laida „Druska“.
REKLAMA