RTR Planeta logo RTR Planeta programa
Artimiausioms 7 dienoms
Penktadienis, lapkričio 27 d.
04.00 Rusijos rytas.
08.55 Apie tai, kas svarbiausia.
10.00 Naujienos.
10.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
10.55 TV serialas „Šeimos detektyvas“.
13.00 Naujienos.
13.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
14.00 Mūsų žmogus.
15.00 TV serialas „Zemstvos gydytojas“.
16.00 Naujienos.
16.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
16.50 Naujienos.
17.15 Tiesioginis eteris.
18.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
19.00 Naujienos.
20.00 Humoro festivalis „Jumorina“.
22.05 Vaidybinis f. „Saugok ją, meile“.
00.00 Vaidybinis f. „Gimtieji namai“.
01.55 „Ivano Susanino pėdomis“.
02.50 Tiesioginis eteris.
03.55 Juoko kambarys.
Šeštadienis, lapkričio 28 d.
04.50 Vaidybinis f. „Takelis palei upę“.
07.00 Naujienos.
07.10 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
07.20 Vaidybinis f. „Takelis palei upę“ (tęs.).
08.30 Eismo taisyklės.
09.20 Asmeniška. E.Bystrickaja.
10.00 Naujienos.
10.10 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
10.25 Dvi žmonos.
11.20 Vaidybinis f. „Pikiruojančio bombonešio kronika“.
13.00 Naujienos.
13.20 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
13.40 Vaidybinis f. „Saugok ją, meile“.
15.40 Žinojimas - jėga.
16.35 Pagrindinė scena.
19.00 Naujienos.
20.00 Vaidybinis f. „Po Mėnulio ženklu“.
23.45 Vaidybinis f. „Mano tėtis - idealistas“.
01.25 Vaidybinis f. „Aš tavęs niekada nepamiršiu“.
03.10 Fokus pokus. Stebuklingos paslaptys.
03.55 Juoko kambarys.
Sekmadienis, lapkričio 29 d.
04.50 Vaidybinis f. „Po mėnulio ženklu“.
08.00 Pats sau režisierius.
08.50 Juoko panorama.
09.20 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
10.00 Naujienos.
10.15 Ryto paštas.
10.55 Vaidybinis f. „Jo meilė“.
13.00 Naujienos.
13.15 Vaidybinis f. „Jo meilė“ (tęs.).
14.55 Mėlynoji paukštė.
16.55 Vaidybinis f. „Asmeninis interesas“.
19.00 Naujienos.
20.30 „Tykusis Donas“.
23.15 Vaidybinis f. „Laimingos moters vyras“.
01.00 Vaidybinis f. „Septynios jefreitoriaus Zbrujevo nuotakos“.
Pirmadienis, lapkričio 30 d.
04.00 Rusijos rytas.
08.55 Apie tai, kas svarbiausia.
10.00 Naujienos.
10.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
10.55 „Šeimos detektyvas“.
13.00 Naujienos.
13.25 „Tykusis Donas“.
16.00 Naujienos.
16.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
16.50 Naujienos.
17.15 Tiesioginis eteris.
18.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
19.00 Naujienos.
20.00 „Tykusis Donas“.
23.00 Sąžiningas detektyvas.
23.55 Naktinė pamaina. „Rusija be teroro“.
01.10 „Juoda žymė“.
02.15 Juoko kambarys.
02.50 Tiesioginis eteris.
Antradienis, gruodžio 1 d.
04.00 Rusijos rytas.
08.55 Apie tai, kas svarbiausia.
10.00 Naujienos.
10.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
10.55 „Šeimos detektyvas“.
13.00 Naujienos.
13.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
14.00 Mūsų žmogus.
15.00 „Zemstvos gydytojas“.
16.00 Naujienos.
16.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
16.50 Naujienos.
17.15 Tiesioginis eteris.
18.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
19.00 Naujienos.
20.00 „Tykusis Donas“.
23.00 Naujienos.
00.40 Naktinė pamaina. „Kitas atomas“.
02.00 „Juoda žymė“.
02.55 Juoko kambarys.
Trečiadienis, gruodžio 2 d.
04.00 Rusijos rytas.
08.55 Apie tai, kas svarbiausia.
10.00 Naujienos.
10.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
10.55 „Šeimos detektyvas“.
13.00 Naujienos.
13.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
14.00 Mūsų žmogus.
15.00 „Zemstvos gydytojas“.
16.00 Naujienos.
16.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
16.50 Naujienos.
17.15 Tiesioginis eteris.
18.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
19.00 Naujienos.
20.00 „Tykusis Donas“.
23.00 Specialusis korespondentas.
00.40 Naktinė pamaina. „Likimas. Pasipriešinimo įstatymas“.
02.25 „Juoda žymė“.
03.15 Juoko kambarys.
Ketvirtadienis, gruodžio 3 d.
04.00 Rusijos rytas.
08.55 Apie tai, kas svarbiausia.
10.00 Naujienos.
10.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
11.00 Rusijos prezidento V.V.Putino pranešimas.
12.00 Naujienos.
13.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
14.00 Mūsų žmogus.
15.00 „Zemstvos gydytojas“.
16.00 Naujienos.
16.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
16.50 Naujienos.
17.15 Tiesioginis eteris.
18.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
19.00 Naujienos.
20.00 „Tykusis Donas“.
22.00 Dvikova.
23.40 Naktinė pamaina. „D.Donskojus. Išgelbėti pasaulį“.
01.30 „Juoda žymė“.
02.20 Juoko kambarys.
02.50 Tiesioginis eteris.
REKLAMA