TV3 logo TV3 programa
Artimiausioms 6 dienoms
Antradienis, spalio 13 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2203).
10.00 TV serialas „Medikai“ (4) (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
12.00 Pavojingi aukštakulniai (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (12, 13) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (188, 189) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (41) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tobula kopija“ (8) (N-7).
20.00 Prieš srovę. Žurnalistinis tyrimas. Vedėja A.Kudabienė (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (24) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 TV serialas „Kobra 11“ (5) (N-7).
23.35 TV serialas „Nuodėmių daktaras“ (4) (N-14).
00.35 TV serialas „CSI kriminalistai“ (5) (N-14).
01.30 TV serialas „Tėvynė“ (6) (N-14).
02.25 TV serialas „Naujokė“ (6) (N-7).
02.50 TV serialas „S dalelių paslaptys“ (10, 11) (N-7).
03.50 Programos pabaiga.
Trečiadienis, spalio 14 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2204).
10.00 TV serialas „Medikai“ (5) (N-7).
11.00 TV serialas „Rezidentai“ (1, 2) (N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7) (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (14, 15) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (190, 191) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (42) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tobula kopija“ (9) (N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva. Pramogų laida. Vedėjai A.Valinskas ir M.Vaičiulytė (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (25) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.20 TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Vaidybinis f. „Kleitono bazė“. Trileris. Rež. J.McTiernanas. Vaid. J.Travolta, C.Nielsen, S.L.Jacksonas, T.Daly, G.Ribisi. JAV, Kanada, Vokietija, 2003 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Elementaru“ (4) (N-7).
01.30 TV serialas „Tėvynė“ (7) (N-14).
02.25 TV serialas „Naujokė“ (7) (N-7).
02.50 TV serialas „S dalelių paslaptys“ (12) (N-7).
03.20 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, spalio 15 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2205).
10.00 TV serialas „Medikai“ (6) (N-7).
11.00 TV serialas „Rezidentai“ (3, 4) (N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (16, 17) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (192, 193) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (43) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tobula kopija“ (10) (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (26) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Nesusekamas“. Kriminalinis trileris. Rež. G.Hoblitas. Vaid. D.Lane, B.Burke'as, C.Hanksas, J.Crossas, M.B.Hurt. JAV, 2008 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Kaulai“ (5) (N-14).
01.30 TV serialas „Tėvynė“ (8) (N-14).
02.25 TV serialas „Naujokė“ (8) (N-7).
02.50 TV serialas „S dalelių paslaptys“ (13) (N-7).
03.20 Programos pabaiga.
Penktadienis, spalio 16 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2206).
10.00 TV serialas „Medikai“ (7) (N-7).
11.00 TV serialas „Rezidentai“ (5, 6) (N-7).
12.00 Farai (N-7) (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (18, 19) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (194, 195) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (44) (N-7).
16.30 Vilnius gyvai. Pramoginė naujienų laida. Vedėjai I.Stasiulevičiūtė ir R.Bružas.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Aladinas“. Animacinis. Rež. R.Clementsas ir J.Muskeris. JAV, 1992 m.
21.15 Vaidybinis f. „Beždžionių planetos sukilimas“. Mokslinės fantastikos. Rež. R.Wyattas. Vaid. A.Serkisas, K.Konoval, T.Notary, R.Ridingsas, Ch.Gordonas. JAV, 2011 m.
23.25 Vaidybinis f. „Diatlovo perėja: dingusi ekspedicija“. Mistinė drama. Rež. R.Harlinas. Vaid. H.Goss, M.Stokoe, L.Albrightas. JAV, Rusija, Didžioji Britanija, 2013 m. (S).
01.20 Vaidybinis f. „Kleitono bazė“. Trileris. Rež. J.McTiernanas. Vaid. J.Travolta, C.Nielsen, S.L.Jacksonas, T.Daly. JAV, Kanada, Vokietija, 2003 m. (N-14) (kart.).
03.05 Programos pabaiga.
Šeštadienis, spalio 17 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 Animacinis serialas „Beibleidai. Metalo meistrai“ (2).
07.30 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (17).
08.00 Animacinis serialas „Ančiukas Donaldas ir draugai“ (7).
08.30 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (17).
09.00 Mitybos ir sporto balansas.
09.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas.
10.30 Gardu gardu. Konditerijos laida. Vedėjas A.Gadžijevas ir J.Buldakova.
11.00 „Brolis lokys“. Animacinis. Rež. A.Blaise'as. JAV, 2003 m.
12.45 „Slibinas Goryničius ir Dobrinia Nikitičius“. Animacinis. Rež. I.Maksikovas. Rusija, 2006 m.
14.05 TV serialas „Gyvenimo bangos“ (12).
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.15 TV3 sportas.
19.20 TV3 orai.
19.25 Loterija „Eurojackpot“.
19.30 Didysis magijos šou. Magų konkursas. Vedėjai A.Rožickas ir V.Skaisgirė (N-7).
21.00 Vaidybinis f. „Išlikęs gyvas“. Veiksmo. Rež. P.Bergas. Vaid. M.Wahlbergas, T.Kitschas, E.Hirsch. JAV, 2013 m. (N-14).
23.30 Vaidybinis f. „Transsiberija“. Kriminalinė drama. Rež. B.Andersonas. Vaid. W.Harrelsonas, E.Mortimer, K.Mara, E.Noriega, B.Kingsley. Ispanija, Vokietija, Didžioji Britanija, 2008 m. (N-14).
01.40 Vaidybinis f. „Nesusekamas“. Kriminalinis trileris. Rež. G.Hoblitas. Vaid. D.Lane, B.Burke'as, C.Hanksas, J.Crossas. JAV, 2008 m. (N-14) (kart.).
Sekmadienis, spalio 18 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 Animacinis serialas „Beibleidai. Metalo meistrai“ (3).
07.30 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (18).
08.00 Animacinis serialas „Ančiukas Donaldas ir draugai“ (8).
08.30 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (18).
09.00 Statybų TV.
09.30 Padėkime augti. Vedėja L.Imbrasienė.
10.00 Svajonių sodai. Vedėja A.Tubienė.
11.00 Animacinis serialas „Simpsonai“ (5) (N-7).
11.30 Vaidybinis f. „Asteriksas ir Obeliksas prieš Cezarį“. Komedija. Rež. C.Zidi. Vaid. Ch.Clavier, G.Depardieu, R.Benigni, M.Galabru, C.Pieplu. Prancūzija, Vokietija, Italija, 1999 m. (N-7).
13.45 TV serialas „Gyvenimo bangos“ (13) (N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 Sportas.
19.25 Orai.
19.30 X Faktorius. Muzikos šou. Vedėjas M.Starkus.
21.45 Vaidybinis f. „Paskutinį kartą Vegase“. Komedija. Rež. J.Turteltaubas. Vaid. R.De Niro, M.Douglasas, M.Freemanas, K.Kline'as. JAV, 2013 m. (N-7).
00.00 Vaidybinis f. „Vienišos širdys“. Kriminalinė drama. Rež. T.Robinsonas. Vaid. J.Travolta, S.Hayek, J.Leto, J.Gandolfini. Vokietija, JAV, 2006 m. (N-14).
REKLAMA