TV3 logo TV3 programa
Artimiausioms 7 dienoms
Pirmadienis, rugpjūčio 29 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Ančiukų istorijos“(43).
08.25 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (1) (N-7).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2414).
10.00 „Gufio filmas“. Animacinis. JAV, 1995 m.
11.30 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (15) (N-7).
12.00 TV serialas „Svotai“ (15) (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (12) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (21, 20) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (574, 575) (N-7).
15.30 TV serialas „Meilė itališkai“ (1) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir G.Stiklickienė (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (32) (N-7).
20.00 TV serialas „Apie mus ir Kazlauskus“ (N-7).
20.30 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (1) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 TV serialas „Kobra 11“ (1) (N-7).
23.35 TV serialas „Kvantikas“ (1) (N-14).
00.30 TV serialas „Elementaru“ (1) (N-7).
01.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7).
01.55 TV serialas „Skandalas“ (7) (N-7).
02.50 Programos pabaiga.
Antradienis, rugpjūčio 30 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Moterys meluoja geriau (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2415) (N-7).
10.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7) (kart.).
12.00 TV serialas „Svotai“ (16) (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (13) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (22, 21) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (576, 577) (N-7).
15.30 TV serialas „Meilė itališkai“ (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir G.Stiklickienė (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (33) (N-7).
20.00 Prieš srovę. Žurnalistinis tyrimas. Vedėja A.Kudabienė (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (2) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Meilei nereikia žodžių“. Komedija. Rež. N.Holofeener. Vaid. J.Louis-Dreyfus, L.Loftinas, J.St.Clair. JAV, 2013 m. (N-7).
00.20 TV serialas „Elementaru“ (2) (N-7).
01.20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7).
02.15 TV serialas „Skandalas“ (8) (N-14).
03.10 Programos pabaiga.
Trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Naisių vasara“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2416) (N-7).
10.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7) (kart.).
12.00 TV serialas „Svotai“ (1) (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (14) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (23, 22) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (578, 579) (N-7).
15.30 TV serialas „Meilė itališkai“ (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir G.Stiklickienė (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (34) (N-7).
20.00 Gero vakaro šou. Humoro šou. Vedėjai J.Jankevičius, M.Stasiulis. (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (3) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.10 TV3 sportas.
22.20 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Transsiberija“. Kriminalinė drama. Rež. B.Andersonas. Vaid. W.Harrelsonas, E.Mortimer, K.Mara. Ispanija, Vokietija, Didžioji Britanija, Lietuva, 2008 m. (N-14).
00.50 TV serialas „Elementaru“ (3) (N-7).
01.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7).
02.30 TV serialas „Skandalas“ (9) (N-14).
03.50 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (34) (N-7).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (3) (N-7).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2417) (N-7).
10.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7) (kart.).
12.00 TV serialas „Svotai“ (2) (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (15) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (1-3) (N-7).
15.00 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (580) (N-7).
15.30 TV serialas „Meilė itališkai“ (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir G.Stiklickienė (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (35) (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (4) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Senoji mokykla“. Komedija. Rež. T.Phillipsas. Vaid. S.W.Scottas, T.Phillipsas, l.Wilsonas. JAV, 2003 m. (N-14).
00.20 TV serialas „Elementaru“ (4) (N-7).
01.20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7).
02.10 TV serialas „Skandalas“ (N-14).
03.00 Programos pabaiga.
Penktadienis, rugsėjo 2 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2418) (N-7).
10.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7) (kart.).
12.00 TV serialas „Svotai“ (3) (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (16) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (4, 5) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (581) (N-7).
15.30 TV serialas „Meilė itališkai“ (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir G.Stiklickienė (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Kaip prisijaukinti slibiną II“. Animacinis. JAV, 2014 m.
21.20 Vaidybinis f. „Karo žirgas“. Drama. Rež. S.Spielbergas. Vaid. B.Cumberbatchas, E.Watson. JAV, 2011 m. (N-7).
00.25 Vaidybinis f. „Gyvenimas yra gražus“. Drama. JAV, 2011 m. (N-14).
02.20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7).
03.30 Programos pabaiga.
Šeštadienis, rugsėjo 3 d.
06.15 Teleparduotuvė.
06.30 Animacinis serialas „Monsunas“ (20) (N-7).
07.00 Animacinis serialas „Transformeriai. Praimas“ (7) (N-7).
07.30 Animacinis serialas „Nindžago: Spinjitzu meistrai“ (6) (N-7).
08.00 Animacinis serialas „Ančiukų istorijos“ (44).
08.30 Kempas ir draugai. Edukacinė laida šeimai.
09.00 Virtuvės istorijos. Kulinarijos ir pašnekesių laida. Vedėja S.Daukšaitė-Petrulėnė.
09.30 Gardu gardu. Kulinarijos laida. Vedėjas D.Praspaliauskas.
10.00 Pasaulis pagal moteris. Laida moterims. Vedėjos R.Mikailionytė, K.Rimienė.
10.30 Svajonių ūkis. Laida apie verslą kaime.
11.00 „Ralfas Griovėjas“. Animacinis. JAV, 2012 m. (N-7).
13.00 „Naujas imperatoriaus pokštas“. Animacinė komedija. JAV, 2000 m. (N-7).
14.40 „Brolis lokys“. Animacinis. JAV, 2003 m.
16.10 Ekstrasensai tiria (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.15 TV3 sportas.
19.20 TV3 orai.
19.25 Loterija „Eurojackpot“.
19.30 Vaidybinis f. „Hobitas. Nelaukta kelionė“. Fantastinis nuotykių. Rež. P.Jacksonas. Vaid. M.Freemanas, C.Blanchett, L.Evans. JAV, Naujoji Zelandija, 2012 m. (N-7).
23.00 Vaidybinis f. „Paskutinė riba“. Veiksmo drama. Rež. G.Flederis. Vaid. J.Stathamas, J.Franco, W.Ryder. JAV, 2013 m. (N-14).
01.05 Vaidybinis f. „Avarija. Šeima pavojuje“. Trileris. Rež.J.Bourque. Vaid. Ch.Carpenter, S.Spence'as, K.Findlay. JAV, Kanada, 2011 m. (N-14).
02.40 Vaidybinis f. „Brolių olimpiada“. Komedija. Rež. J.Duplassas, M.Duplassas. Vaid. M.Kelly, S.Zissisas. JAV, 2012 m. (N-14).
Sekmadienis, rugsėjo 4 d.
06.15 Teleparduotuvė.
06.30 Animacinis serialas „Monsunas“ (21) (N-7).
07.00 Animacinis serialas „Transformeriai. Praimas“ (8) (N-7).
07.30 Animacinis serialas „Nindžago: Spinjitzu meistrai“ (7) (N-7).
08.00 Animacinis serialas „Ančiukų istorijos“ (45).
08.30 Mamyčių klubas. Laida šeimai. Vedėja E.Skrolytė.
09.00 Kulinariniai triukai. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas.
10.00 Svajonių sodai. Laida apie sodininkystę. Vedėja A.Tubienė.
11.00 „Žuviukas Nemo“. Animacinis. JAV, 2003 m. (N-7).
12.55 „Žaislų istorija III“. Animacinis. JAV, 2010 m.
15.00 Vaidybinis f. „Laisvės troškimas“. Romantinė komedija. Rež. A.Cadiff. Vaid. M.Moore, S.Sandsas, J.Pivenas. JAV, Didžioji Britanija, 2004 m. (N-7).
17.10 Ekstrasensai tiria (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 Sportas.
19.25 Orai.
19.30 X Faktorius. Didysis muzikos šou. Vedėjas M.Starkus (N-7).
22.00 Vaidybinis f. „Paskutinį kartą Vegase“. Komedija. Rež. J.Turteltaubas. Vaid. R.De Niro, M.Douglasas, M.Freemanas. JAV, 2013 m. (N-7).
00.10 Vaidybinis f. „Žaidimų draugas“. Trileris. Rež. A.C.Erinas. Vaid. M.Moreau, R. Ruccolo, A.Brammellas. JAV, 2012 m. (N-14).
01.50 Vaidybinis f. „Trys vėplos“. Komedija. Rež. B.Farrelly, P.Farrelly. Vaid. S.Hayesas, W.Sasso, Ch. Doamantopoulos. JAV, 2012 m. (N-7).
REKLAMA