Blokai

16:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.16:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.16:57Orai.17:00TV serialas „Kelrodė žvaigždė“ (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:52Orai.18:55Premjera. TV serialas „Beveik negyvas“ (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.20:57Orai.21:00Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida.22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:55Orai.23:00Nuoga tiesa. Debatų laida.00:30 Čempionai. Pokalbių laida. Vedėjas A.Orlauskas.01:05TV serialas „Bitininkas“ (N-7).02:10 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/4) (N-7).03:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).03:50TV serialas „Šėtono medžioklė“ (N-7).04:45 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/4) (N-7).05:35 Čempionai. Pokalbių laida. Vedėjas A.Orlauskas. 06:00Programa.06:05TV parduotuvė.06:25Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.07:00Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.07:30Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu. Laida apie krepšinį.08:00TV serialas „Pražūtingi smaragdai“ (N-7).09:00Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida.10:00 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Kobros bučinys“ (9/1) (N-7).11:10TV serialas „Albanas“ (N-7).12:20TV serialas „Bitininkas“ (N-7).13:30TV parduotuvė.13:45TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).14:55TV serialas „Vienišas vilkas“ (N-7).16:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.

Naujausios naujienos