Blokai

13:30TV parduotuvė.13:45TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).14:55 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/4) (N-7).16:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.16:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.16:57Orai.17:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:47Orai.18:50Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.18:55 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“ (4/1) (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.20:57Orai.21:00Ant bangos. Karščiausių naujienų laida.22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:52Orai.22:55Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.23:00Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida.00:00TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).01:05TV serialas „Bitininkas“ (N-7).02:10 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/4) (N-7).03:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).03:50 TV serialas „Šėtono medžioklė“ (4) (N-7).04:45 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/4) (N-7).05:35Kaimo akademija05:55Programa.05:59TV parduotuvė.06:15Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.06:50Kaimo akademija07:20Kitoks pokalbis.07:50TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).09:00Ant bangos. Karščiausių naujienų laida.10:0010min. iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida.10:10 TV serialas „Širdies plakimas“ (5, 6) (N-7).12:20TV serialas „Bitininkas“ (N-7).13:30TV parduotuvė.

Naujausios naujienos