Blokai

10:45 Čempionai. Pokalbių laida. Vedėjas A.Orlauskas.11:20Adomo obuolys. Pokalbių laida. Vedėja I.Valinskienė (N-7).12:20TV serialas „Bitininkas“ (N-7).13:30TV parduotuvė.13:45TV serialas „Miškinis“ (N-7).14:55TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).16:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.16:30Kitoks pokalbis.16:58Orai.17:00 TV serialas „Gyvybės langelis“ (2/3) (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:53Orai.18:55TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.20:58Orai.21:00 TV serialas „Prokuroras“ (3) (N-7).22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:58Orai.23:00Ant bangos. Karščiausių naujienų laida.00:00TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).01:05TV serialas „Albanas“ (N-7).02:10TV serialas „Kelrodė žvaigždė“ (N-7).03:00TV serialas „Svarbiausia - įstatymas“ (N-7).03:50„Inspektorius Luisas“. Kriminalinis detektyvas (N-7).04:35TV serialas „Albanas“ (N-7).05:20 TV serialas „Gyvybės langelis“ (1/14) (N-7).06:35Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu. Laida apie krepšinį.07:00Programa.07:04TV parduotuvė.07:20 „TV Europa“ pristato. Dokumentinių filmų ciklas „Vyrų šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė“. Lietuva, 2016 m.07:55Dokumentinis serialas „Pasaulis iš viršaus“ (N-7).09:00Skinsiu raudoną rožę. Gyvenimo būdo laida.09:30Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.10:00Adomo obuolys. Pokalbių laida. Vedėja I.Valinskienė (N-7).11:00TV serialas „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7).

Naujausios naujienos