Blokai

23:00 Adomo obuolys. Pokalbių laida. Vedėja I.Valinskienė (N-7).00:00TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).01:05TV serialas „Bitininkas“ (N-7).02:10 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/2) (N-7).03:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).03:50TV serialas „Neišsižadėk“ (N-7).04:45 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/2) (N-7).05:35Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.05:55Programa.05:59TV parduotuvė.06:15 Čempionai. Pokalbių laida. Vedėjas A.Orlauskas.06:5010min. iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida.07:00Skinsiu raudoną rožę. Gyvenimo būdo laida.07:50TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).09:00 Adomo obuolys. Pokalbių laida. Vedėja I.Valinskienė (N-7).10:00 TV serialas „Pagrindinis įtariamasis“ (1/1) (N-7).12:20TV serialas „Bitininkas“ (N-7).13:30TV parduotuvė.13:45TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).14:55 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/3) (N-7).16:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.16:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.16:57Orai.17:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:53Orai.18:55 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/4) (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.20:57Orai.21:00Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida.22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:55Orai.23:00Nuoga tiesa. Debatų laida.

Naujausios naujienos