Blokai

10:00 TV serialas „Pagrindinis įtariamasis“ (1/2) (N-7).12:20TV serialas „Bitininkas“ (N-7).13:30TV parduotuvė.13:45TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).14:55 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“ (4/4) (N-7).16:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.16:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.16:57Orai.17:00 Premjera. TV serialas „Kelrodė žvaigždė“ (1) (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:52Orai.18:55 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“ (5/1) (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.20:57Orai.21:00Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida.22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:55Orai.23:00Nuoga tiesa. Debatų laida.00:30 Čempionai. Pokalbių laida. Vedėjas A.Orlauskas.01:05TV serialas „Bitininkas“ (N-7).02:10 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/4) (N-7).03:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).03:50 TV serialas „Šėtono medžioklė“ (5) (N-7).04:45 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/4) (N-7).05:35 Čempionai. Pokalbių laida. Vedėjas A.Orlauskas. 05:55Programa.05:59TV parduotuvė.06:15Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.06:50Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.07:20Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu. Laida apie krepšinį.07:50TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).09:00Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida.10:00TV serialas „Neišsižadėk“ (N-7).

Naujausios naujienos