Blokai

17:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:52Orai.18:55 Keliauk su „Reporteriu“. Kauno rajonas. Informacinė publicistinė laida.19:00TV serialas „Baudėjas“ (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:27Orai.20:30Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.21:00TV serialas „Merginos iš Ukrainos“ (N-7).22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:52Orai.22:55 Keliauk su „Reporteriu“. Kauno rajonas. Informacinė publicistinė laida.23:00TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).00:05TV serialas „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (N-7).01:05TV serialas „Bitininkas“ (N-7).02:00TV serialas „Baudėjas“ (N-7).02:45TV serialas „Jekaterina Didžioji“ (N-7).03:35TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).04:20TV serialas „Baudėjas“ (N-7).05:05Kelionių dokumentika. „Neprijaukinti“05:35Dokumentinis serialas „Geriausios nardymo vietos“.06:00Dokumentinis serialas „Pavojingiausios kelionės“.06:30 Dokumentinis serialas „Nuostabūs pojūčiai“. JAV (N-7). 07:00Programa.07:04TV parduotuvė.07:20Dokumentinis serialas „Pasaulis iš viršaus“ (N-7).07:55Kelionių dokumentika. „Neprijaukinti“08:3010min. iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida.08:45Skinsiu raudoną rožę. Gyvenimo būdo laida.09:30Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.10:00Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.10:25Gyvenimo būdas. Pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.10:55Ekovizija. Speciali laida, skirta aplinkos apsaugai.11:05TV serialas „Iššūkis“ (N-7).13:00TV serialas „Baltoji vergė“ (N-7).15:15Skinsiu raudoną rožę. Gyvenimo būdo laida.15:55 Europos vartotojų centras pataria.16:00Žinios.16:18Orai.16:20Partizanų keliais. Istorinė edukacinė laida16:50Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.17:25TV serialas „Neišsižadėk“ (N-7).