Teksto dydis:
2021-04-29 12:54
GBR

tam AAA

o iš kur tu žinai, kaip dabar bus? Ar tavo užduotis yra įtikinti visus, kad būtent taip ir bus?

3
2021-04-29 12:49
LTU

AAA

O tikrieji patriotai nešė autus net kelnes pasiraitoję,kiti ištikimai tarnavo okupantui!Taip bus ir dabar,nebereikalo kariškiai perka sidabrinius džipus,kad lengviau būtų autus išnešti,nereikėtų kelnių raitotis!

0
2021-04-29 10:54
GBR

>citizen

Va čia ir pasitvirtina Čerčilio legendinė frazė, kad tas, kuris tarp karo ir gėdos pasirinks karą, tas ir gaus tik karą, o kas pasirinks gėdą, gaus ir karą ir gėdą. Kodėl tie patys sovietai ir rusai dabar taip nenori kalbėti apie Žiemos karą ir karo su Vokietija pradžią? O todėl, kad pirmajame daugelis šaudėsi sau kojas, kad nereikėtų eiti į ataką, o antrojo pradžioje dezertyrų buvo daugiau nei žuvusių.

4
2021-04-29 10:43
GBR

Lopui kaziui

Lietuviai tą patį bajerį iš Žalgirio mūšio ir po 100 metų pakartojo prieš maskolius prie Oršos, ir tie pasimovė kaip vaikai, užlėkę tiesiai ant artilerijos. O dar po 100 metų ir Maskvą buvo užėmę, ir maskolių carą pristatę į Varšuvą. Dar ir paveikslas yra išlikęs, kur maskolių caras duoda priesaiką mūsų valdovui. Učys, malyš.

5
2021-04-29 09:57
LTU

Kazys

Lietuviai net Žalgirio mūšyje kulnus parodė. Ir dideliais kovotojais nebuvo. Prieškariu kiek pasipriešino lenkams. Bet Vilniaus kraštą prarado akimirksniu. Gerai kad lenkai pasigailėjo ir visiškai Lietuvos neokupavo.

8
2021-04-29 09:36
LTU

citizen

Aš irgi myžniams sakau- kai bus pavojus, visi išlaikytiniai pasipustys padus ir visi kas kur pašalin, nes jie net nenumano, kas yra karas, jie ir noro tokio neturi, kad nors krašteliu akies pamatyti, kas yra karo veiksmai, aš bent krašteliu esu matęs, tai žinau ką sakau, o visi mamyčių išglostyti, tie tai jau tikrai kulnai į dubcę ir tiek tematysite tuos gynėjus.

1
2021-04-29 09:13
LTU

Šeši nevykėliai

Šeši raštininkai po manimi net ant sopkių sėdėdami sauskelnes prikrovė... Su kuo reiks, su tuo ir kariausim, myžnių neklausim

3
2021-04-29 08:52
LTU

???

"Mano pavardė buvo net pulko įsakymu išpeikta ir buvau grasomas didelėmis bausmėmis, bet pulko vadas atsileido ir kaip mažai suprantančiam rusų kalbą – dovanojo". Bet šitas mažai žinantis rūsų kalbą kareivukas stebuklingu būdu buvo įlestas į generolų ir caro pasitarimo patalpas,suprato ir užfiksavo smulkias pranešimų,frazių bei elgesio detales,lyg stovėjo už šių personų nugaros. Mažai tikėtina,jeigu nepasakyti daugiau.

7
2021-04-29 08:47
LTU

citizen

Dabar kaip tik skaitau atsiminimų knygą, kur aprašomi tikri 1940 metų įvykiai, kuomet visi mūsų karininkai arba koloboravo arba pasitraukė į savo sodybas arba pakliuvo bolševikams į rankas, o tie jau mokėjo smetoniniams peniūkšliams spardyti tarpkojus, ot įdomiai aprašo, kaip mūsiškiai patys atsiklaupia, o bolševikai, daugumoje žydai, spardo apvaliuosius, o tie raičiojasi, o viskas dėl to, kad algą gauti norėjo, o atlikti kas pridera- nenorėjo.

3
2021-04-29 07:59
LTU

O dabar ,.

gal sakysit Lietuva dalyvauja ne svetimam konflikte ? Dalyvauja ir dar dziaugiasi, kad gali dalyvaut..

8
2021-04-29 07:58
LTU

WC

visko gali buti. tiktai vienas dalykas uz savo VALSYBE lietuviai nekariavo NIEKADA !

9
2021-04-29 07:51
LTU

O

Uz ka donbaso pakeliu grioviuose lietuviai savo kaulus padejo ?

9
2021-04-29 07:35
LTU

citizen

Skaityčiau ir skaityčiau, bo baisiai, netgi nesvietiškai įndomu.

3
2021-04-29 07:14
NOR

O į galimai būsimą karą

Lietuviai eis kariaut grynai per kvailumą

8