Teksto dydis:
2021-09-15 08:47
LTU

ačiū už anonsą

man brangi burliokų išniekinta ir užteršta žemė. JHei atlaikysim islamo puolimą ir išliksime kaip tauta - ten dar sugrįšime kaip šeimininkai. Patikėkite.

1
2021-09-15 01:38
LTU

Vytautas Didysis sakė

„Prūsų kraštas – taip pat mano tėvų ir protėvių žemė, ir aš jos reikalausiu iki pat Uosos, nes čia yra mano tėvų palikimas!“. Taip mes turime žiūrėti į tą kraštą, niekada to nepamiršti ir siekti šito tikslo.

4
2021-09-14 23:42
LTU

Krivių Krivaitis

Vakarų Prūsuose Krivių Krivaičiai viešpatavo jų sostinėje Rikaičiuose (Rikių mieste) ligi 785 m., kada Karolis Didysis galutinai nukariavo sėsnas (senprūsius). Tą datą reikia laikyti arijų, pravardžiuojamų pagonimis, popiežių – Krivių Krivaičių sostinės perkėlimo Rugijos salon data. Ten stipriai įtvirtintoje Arkonos pilyje rugijai – lietuviai ją kurstė ir puoselėjo. Ten ir dabar tebėra išlikęs miestelis, kuris vądinasi Lietzov.

5
2021-09-14 23:34
LTU

Istorikas

J Statkutė De Rosales savo knygoje „Europos šaknys ir mes, lietuviai“ (Vilnius, Versmė, 2013), taip pat Česlovas Gedgaudas knygoje „Mūsų praeities beieškant“ bei kiti Lietuvos istorikai ir mąstytojai sugriovė „skandinavų“ legendą ir įrodė, kad žodžiai skandija (scandia) – skandžia – Gdanskas (gudonų scandia) yra baltiškos lietuviškos kilmės, nes taip buvo vadinamos pavasariais ar per liūtis užliejamos – skandinamos - apsemiamos Aistmarių ir Kuršių marių pakrantės. „Skandinti“, „paskęstantis“, „skandinavija“ kaip ir senovinis „skandžia“ yra mūsų – lietuviški žodžiai, turintys tą pačią šaknį.

4
2021-09-14 23:31
LTU

Č. Gedgaudas

Vitingai tai mūsų – lietuvių protėviai, o ne švedai ar norvegai, kraipomi „vikingais“. Kad į rytus nuo Vyslos žiočių prie Aistmarių ir Kuršių marių gyveno kariai vyčiai – vitingai patvirtina VI amžiaus po Kristaus istorikas Jordanas: „Ant Baltijos kranto gyvena Vyties kariai“. Tą patį rašo ir IX a. istorikas Wulfstanas. Vitingų žemė yra identifikuojama Trijų Šaltinių vienuolyno 1228 metų pranešimu, jog popiežiaus legatas Vilgelmas iš Modenos vykdė apaštalavimą Prūsijoje, Kuršiuose, Vytijoje ir Sambijoje. Dausburgas taip pat mini Vytiją.

2
2021-09-14 19:45
USA

ni

nei ten buvo nei ten ką!

12