Teksto dydis:
2019-08-14 22:53
LTU

Neklyskime apie jungtis kalbėdami! -

Tai ne LT-PL, tai - VISOS EUROPOS jungtys! Kodėl taip siaurai žiūrėjome, kodėl leidome ES į tai siaurai žiūrėti, nežinau. Bet tai didžiulė strateginė ES ir LT klaida.

0
2019-08-13 21:35
LTU

Mūsų naujasis prezidentas būtent taip ir elgėsi

Pabučiavo smirdančion šiknon lenkiškai šlėktai. O Seinų lietuviams nelabai turėjo ką pasakyti, kai šie pasiskundė kliūtimis steigiant lietuvvišką vaikų darželį. Iš kur tas nepilnavertiškumo, pataikavimo, baimės ir nuolankaus baudžiauninko būdas ?

4
2019-08-13 20:56
RUS

meška trenks jiems per galvą

Šitie panai nusidažė juodą erelį baltai ir sufeikino dalį praeities

2
2019-08-13 18:12
LTU

jeigu čia profesoriaus mintys

tai aš su 8 klasių išsilavinimu būčiau akademikas. Neadekvataus žmogaus sapalionės. Mano manymų netgi rusų tauta kur kas draugiškesnė nei šitų artimų kaimynų.

4
2019-08-13 17:29
LTU

Piliulis

Lenkai sugalvojo turgų ir jėzų kristų. Jėzus kristus pabėgo iš lenkijos į jeruzalę , nes nemokėjo prekiauti. Lenkai , tai vakariniai rusai.

3
2019-08-13 17:24
LTU

profesoriau. p. Stirby

Man gėda skaityti tavo rašliavą, kurią priimu kaip spjūvį dešimtims tūkstančių nukankintų, nužudytų lietuvių, kurie tapo aukomis lenkiško fašizmo. Man gėda žinoti, kad tokie ,,profesoriai" suponuoja neva tai ,,norimą" situaciją, kuri reiškia ne ką kitą, kaip išprievartautos, sumuštos, apiplėštos ir išniekintos aukos ,,atsiprašymą", kad budelis pasirinko ją, o ne ką kitą.. Tpfu...

5