Teksto dydis:
2021-07-20 15:51
LTU

O jeigu aš pats savęs paklausčiau:

„Kuo ypatingi valstybės istorijai Mindaugo, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios laikotarpiai?“, atsakyčiau: Mindaugas (1200_1263 rugsėjo 12) per savo karaliavimo 10_metį 1253_1263 Lietuvos žemes su žemių karaliukais VIENIJO į Valstybę — priešingai Landsbergio režimo proveržiui Tautą NAIKINTI pagal konservų partijos Tezę „Reikia, kad išmirtų tie, kurie gyveno sovietmečiu“. _¶_1918 Vasario 16_oji — ATKŪRĖ prieš 700 metų sukurtą Valstybę po caro režimo nušalinimo pažangesniu marksistiniu-komunistiniu režimu Rusijoje. Ir _¶_1990 Kovo 11 — Priklausomybę Sovietijai faktiškai APKEITUS Priklausomybe Europijai siekia SUDAUŽYTI Lietuvą, Rusijos išgelbėtą iš 2 okupacijų, iš Smetonijos režimo, iš Holokausto ir miškinių banditizmo. Tauta katastrofiškai NYKSTA...

0
2021-07-20 14:00
LTU

praetis, juolab tolima, beveik niekam neįdomi

ir muzikos per nacionalinį radiją jau nesiklausoma, kai tokia gausybė tinkamesnių vietų.

1
2021-07-20 10:18
LTU

Ipolitas

Kraupu ir liudna klausantis muzikos per naciuonaline radija .

0
2021-07-18 20:41
LTU

>NEPAMESKIM MINTIES 17:15

Jei jaučiate, kad Jūsų negerbia, problemų ieškokite savyje. Manyčiau, kad pagrindinė "priežastis" bandyti atkurti valstybingumą buvo Pirmasis Pasaulinis karas su savo padariniais - Austrijos Vengrijos imperijos žlugimas bei Rusijos imperijos bejėgiškumas, siekiant neleisti subyrėti jai pačiai. Bolševizmas buvo tik "iškabos" pakeitimas ir kruvina kova dėl valdžios, ką parodė tolimesni įvykiai. Bolševikai tik gerai gavę "į dantis" atstodavo nuo laisvės siekiančių tautų. Panašiai buvo ir po "perestrojkos", kai dauguma vylėsi, jog Rusija taps demokratine valstybe, bet "ten" dabar vėl laukiama, kada bus galima atstatyti imperiją. Jei tai pavyktų, tikėtina, kad Jūsų minimi paminklai būtų atstatyti, bet pirmiausia, aišku, "išdygtų", na, tiems, kurie labiausiai nusipelnė:)

2
2021-07-18 17:15
LTU

Nepameskim minties

Nenorime pripažinti tikrovės , todė mūsų negerbia mūsų kiti , pagrindinė valstybės atstatymo priežastis 1917 metų revoliucija. Ateityje tikrai bus pastatytas Uljanovui paminklas Lietuvoje. Dar vėliau bus pastatytas paminklas Džiugašviliui dėl lenkų išvarymo iš 1/3 Lietuvos , todėl turime istorinę sostinę Vilniuje.

8
2021-07-18 15:38
LTU

Vystymasis

"lietuvybės gaivinimo korifėjai asocijuojasi su graudžiais eilėraščiais, dainelių ir pasakų rinkimu". Todėl, kad 18 a. Rusijos carinės priespaudos organizuotas lietuvių kalbos ir rašto draudimas patyrė visišką fiasko ir jau 19 amžiuje savo klaidų stengėsi nekartoti, buvo pilnai leista lietuvių kalba, nors kiekvienas mokyklinukas turėjo jau mokytis rusiškai ir vis daugiau dokumentų buvo rusų kalba, taigi viskas pradėjo grįžti į senas vėžes.

2
2021-07-18 15:11
LTU

jo

O Lietuvos atmirimas, manau, prasideda nuo tokios rašybos, kai vietoje įprasto Jurgis Zauerveinas imame rašyti G. Sauerwein.

4
2021-07-18 15:06
LTU

Vis ciesorių viernai mylėsim

mylėsim ciesorystę vis, tikt, kas širdyj yr, iškalbėsim lietuviškomis lūpomis. Nemėgo tokių, kuriems rūpi visokios mažumos, Sauerweino laikais, nemėgsta jų ir dabar. Nebuvo tasai Sauerweinas joks agentas nors Vokietijos „authorities and the press charged him with unpatriotic activity“.

0
2021-07-18 14:48
LTU

Lietuwißka Ceitunga vis dėlto buvo

be pertraukų Klaipėdoje leidžiama 1877–1940 m. Ko gero tai ilgiausiai tuo pačiu pavadinimu ėjęs lietuviškas dienraštis. 75-metį netrukus švęsiantis „Literatūra ir menas“ vos alsuoja ir nežinia kiek trauks.

0
2021-07-18 14:26
LTU

ne vien iš „tautinio apreiškimo“

tapom sąmoningi, atseit, labiau nusipelnė britų žvalgybos agentas Georg Julius Justus Sauerwein, rusų agentai Ivan Bossanovič, Ivan Jablonskij ir gausybė kitokių agentų.

5
2021-07-18 13:55
DEU

Duchai nuo Smetonos laiku

Ne be reikalo Lietuvoje kaip ir Siaures Korejoje vasario 16-oji - valstybine duchu svente, per kuria nerealus Lietuvos duchai susidegina.

8
2021-07-18 13:43
LTU

Jei tauta

Butu zinojusi apie tokia laisve,kuria turi siandien...........

0
2021-07-18 13:33
LTU

"nepriklausomybė"

tai naktinbariai, narkotikai ir nakvišos.

2
2021-07-18 13:31
LTU

nuo kovo 11-osios

prasidėjęs žydmetis demoralizavo Lietuvių Tautą ir iš viešosios erdvės išstūmė lietuvių kalbą -- visose "maximose" kaukia šuniškai, tautinėse mugėse -- tas pats šuniškas kaukimas. Tam, kad mes nebegirdėtume savo kalbos.

4
2021-07-18 13:25
LTU

lietuvių kalba

yra raktas į Pasaulio istoriją -- taip teigė filosofas Imanuelis Kantas.

0
2021-07-18 13:22
LTU

lietuvių kalba

sovietmečiu buvo aukštojo mokslo prioritetas. Lituanistikos studijos Vilniaus Universitete buvo prioritetinės, lietuvių kalbos ir literatūros mokslas buvo dosniai finansuojami ir klestėjo.

3
2021-07-18 13:14
LTU

kovo 11-ąją

Lietuva nebuvo "sudaužyta valstybė" -- tai buvo labai savarankiška, žymiai savarankiškesnė nei dabar, su gerai išvystyta pramone bei žemės ūkiu, turinti atominę elektrinę ir pigią elektrą, gerus kelius ir tvarkingą geležinkelį bei laivyną, nemokamą išsilavinimą, nemokamą gydymą, aukštą kultūrą, Pasaulinio lygio mokslininkų, ypač lituanistų, Žvaigždyną.

2
2021-07-18 12:15
LTU

Auksinis kardas

Pravartu įsijungti rašybos tikrinimą, kuris parodytų, kad mūsų kalboje žodžio "lokacija" nėra. Kas link žudymų - atsiverskite popiežių valdymo istoriją, tuo laikmečiu nužudymas buvo kasdienis dalykas.

0
2021-07-18 12:13
LTU

E.

"Išeiname iš baudžiavos, XIX a. atsidūrę beveik ties išnykimo slenksčiu, per etnografinį, mokslinį lingvistinį sąjūdį į nepriklausomą modernią valstybę." -taip, taip ir dar sykį taip. Yra kalba, gyva tauta. Teko skaityt Ostrogorskio 1909-1911 geografinį apžvalginį leidinį. Apie Lietuvą skaityti baisu. Liūnas, be savo (vos keliais) bajorų, piktina rusus tai, kad jie nesusitvarko su lietuviško žodžio sklaida iš Prūsijos spaustuvių. Paglostė savimeilę, kad nei jų, nei pasaulio mokslininkai niekaip negali paaiškinti lietuvių kalbos kilmės. O šiandien mes ją darkome, kaip sugebame, nekalbant apie principinius moralės pamatus :(

0
2021-07-18 12:01
LTU

Molis

Ką reiškia atkurti sudaužytą lėkštę?

4