Prenumerata 2021 metams
ĮPRASTA PRENUMERATA
  • Nėra jokių sutarčių
  • Galite pasirinkti bet kokį laikotarpį
PRENUMERATA SUDARANT AUTOMATINIO MOKĖJIMO SUTARTĮ
  • Jokių ilgalaikių įsipareigojimų: prenumeratą galite bet kada sustabdyti ar atšaukti
  • Jokių avansinių mokesščių: mokate tik už faktiškai gautus dienraščio numerius
PRENUMERATOS SKYRIAI:
Vilniuje- Gedimino pr. 12a. Tel. (8 5) 2743777;
Kaune- Laisvės al. 7. Tel. (8 37) 400266;
Klaipėdoje- M.Mažvydo al. 1. Tel. (8 46) 311145;
Šiauliuose- Vilniaus g. 118. Tel. (8 41) 520304;
Panevėžyje- Ramygalos g. 15. Tel. (8 45) 507820;
Visais prenumeratos klausimais rašykite elektroniniu paštu: prenumerata@lrytas.lt
ISSN 1392-2351
Leidžiamas nuo 1990 metų sausio 1 d.
Redakcijos adresas: Gedimino pr. 12A, 01103 Vilnius
Leidėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos rytas“