„Lietuvos ryto“ TV logo „Lietuvos ryto“ TV programa
Artimiausioms 7 dienoms
Pirmadienis, gegužės 25 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
07.30 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
08.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
08.30 Viskas. Aišku. Analitinė laida. Vedėjos S.Pauliuvienė ir R.Janutienė (N-7).
10.00 Gyvenu čia. Pramoginė-pažintinė laida apie Lietuvą. Vedėjai G.Petkutė ir S.Novikas. 2015 m.
11.00 Pasaulis X. „Sveikata iš gamtos: kuo gydytis pavasarį“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
12.00 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
13.00 TV serialas „Dingęs pasaulis“ (1/20) (N-7).
14.05 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/3) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
17.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.27 Orai.
18.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
19.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (2/5) (N-7).
20.25 TV serialas „Moterų daktaras“ (1/36) (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. Tiesioginė debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.17 Orai.
23.20 Kitoks pokalbis. Svečiuose V.Matijošaitis. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
00.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
01.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
03.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
04.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
05.15 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
06.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
06.35 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
Antradienis, gegužės 26 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.50 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
08.50 TV serialas „Albanas“ (2/19) (N-7).
09.55 TV serialas „Niekam tavęs neatiduosiu“ (1) (N-7).
11.00 TV serialas „Padangių patruliai“ (23) (N-7).
12.00 TV serialas „Klounas“ (9) (N-7).
13.00 TV serialas „Dingęs pasaulis“ (1/21) (N-7).
14.05 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/4) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
17.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.27 Orai.
18.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
19.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (2/6) (N-7).
20.25 TV serialas „Moterų daktaras“ (1/37) (N-7).
21.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.12 Pažangi Lietuva.
23.17 Orai.
23.20 Pasaulis X. „Sveikata iš gamtos: kuo gydytis pavasarį“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
00.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
01.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
03.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
04.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
05.15 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
06.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
06.35 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
Trečiadienis, gegužės 27 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.50 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
08.50 TV serialas „Albanas“ (2/20) (N-7).
09.55 TV serialas „Niekam tavęs neatiduosiu“ (2) (N-7).
11.00 TV serialas „Padangių patruliai“ (24) (N-7).
12.00 TV serialas „Klounas“ (10) (N-7).
13.00 TV serialas „Dingęs pasaulis“ (1/22) (N-7).
14.05 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/5) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.27 Orai.
18.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
19.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (2/7) (N-7).
20.25 TV serialas „Moterų daktaras“ (1/38) (N-7).
21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.17 Orai.
23.20 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
00.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
01.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
03.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
04.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
05.15 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
06.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
06.35 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
Ketvirtadienis, gegužės 28 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.50 Sąmokslo teorija. Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
08.50 TV serialas „Albanas“ (29) (N-7).
09.55 TV serialas „Niekam tavęs neatiduosiu“ (3) (N-7).
11.00 TV serialas „Padangių patruliai“ (25) (N-7).
12.00 TV serialas „Klounas“ (11) (N-7).
13.00 TV serialas „Dingęs pasaulis“ (1/1) (N-7).
14.05 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/6) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.27 Orai.
18.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
19.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (2/8) (N-7).
20.25 TV serialas „Moterų daktaras“ (1/39) (N-7).
21.30 Taip gyvena žvaigždės! Realybės šou (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.12 Įdomi Lietuva.
23.17 Orai.
23.20 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
00.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
01.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
03.20 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
04.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
05.15 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
06.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
06.35 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
Penktadienis, gegužės 29 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.50 Taip gyvena žvaigždės! Realybės šou (N-7).
08.50 TV serialas „Albanas“ (3/2) (N-7).
09.55 TV serialas „Niekam tavęs neatiduosiu“ (4) (N-7).
11.00 TV serialas „Padangių patruliai“ (26) (N-7).
12.00 TV serialas „Klounas“ (12) (N-7).
13.00 Šeima - jėga! TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Vandens žiurkės“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Svečių ekspresas. Kelionių laida. Vedėjai V.Radzevičius ir A.Radzevičiūtė. 2015 m.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Orai.
18.45 TV serialas „Kobra 12“ (3) (N-7).
19.50 Kitoks pokalbis. Svečiuose M.Stonkus. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
20.50 Pasaulis X. „Fobijos, galinčios paversti nusikaltėliu“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
21.50 „Apsauginis“. Komedija. Rež. M.Dowse'as. Vaid. S.W.Scottas, J.Baruchelis. JAV, 2011 m. (N-14).
00.00 „Kinsis“. Biografinis. Rež. B.Condonas. Vaid. L.Neesonas, L.Linney, Ch.O'Donnellis. JAV, 2004 m. (N-14).
02.30 „Apsauginis“. Komedija. JAV, 2011 m. (N-14).
04.00 „Kinsis“. Biografinis. JAV, 2004 m. (N-14).
06.00 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
07.30 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
Šeštadienis, gegužės 30 d.
07.35 Programa.
07.39 TV parduotuvė.
07.55 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
09.00 Dokumentinis serialas „Laukinių kačių nuotykiai“. Naujoji Zelandija.
10.00 Gyvenu čia. Pramoginė-pažintinė laida apie Lietuvą. Vedėjai G.Petkutė ir S.Novikas. 2015 m.
11.00 Kitoks pokalbis. Svečiuose M.Stonkus. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
12.00 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
13.50 „Kai jos nelauki...“ (5, 6). Melodrama. Ukraina, 2007 m. (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
18.30 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
19.00 Žinios.
19.27 Orai.
19.30 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
20.00 TV serialas „Iššūkis“ (3/11) (N-7).
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 „Kruvina žinutė“ (6/4). Detektyvas. Didžioji Britanija, 2009 m. (N-14).
23.30 „V/H/S“. Siaubo. Rež. M.Bettinelli-Olpinas. Vaid. C.Reederis, L.Hughesas, A.Wingard. Indonezija, JAV, 2012 m. (S).
02.00 „Kruvina žinutė“ (6/4). Detektyvas. Didžioji Britanija, 2009 m. (N-14).
03.30 „V/H/S“. Siaubo. Indonezija, JAV, 2012 m. (S).
05.30 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
06.00 Šeima - jėga! II. TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
Sekmadienis, gegužės 31 d.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
08.30 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
09.35 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
10.10 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
10.40 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
11.10 „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika.
11.45 Nacionalinė loterija. Vedėjas G.Mikalauskas.
11.48 Pasaulis X. „Fobijos, galinčios paversti nusikaltėliu“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
12.45 TV serialas „Klounas“ (40-42) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Šeima - jėga! II. TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
19.00 Žinios.
19.27 Orai.
19.30 Viskas. Aišku. Analitinė laida. Vedėjos S.Pauliuvienė ir R.Janutienė (N-7).
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/4) (N-14).
23.30 „REC 3. Vestuvių košmaras“. Siaubo. Rež. P.Plaza. Vaid. L.Dolera, D.Martinas, I.Martinezas. Ispanija, 2012 m. (S).
01.15 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.00 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/4) (N-14).
02.45 „REC 3. Vestuvių košmaras“. Siaubo. Ispanija, 2012 m. (S).
04.05 Viskas. Aišku. Analitinė laida. Vedėjos S.Pauliuvienė ir R.Janutienė (N-7).
05.10 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/4) (N-14).
05.55 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
REKLAMA