„Lietuvos ryto“ TV logo „Lietuvos ryto“ TV programa
Artimiausioms 7 dienoms
Antradienis, spalio 6 d.
06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.55 Mano Europarlamentas.
08.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.30 Vaivos pranašystės. TV laida. TV laida. Vedėja V.Budraitytė (N-7).
09.30 TV serialas „Miškinis“ (7) (N-7).
10.35 TV serialas „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (1) (N-7).
11.45 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
12.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
12.05 Muzikinis gimtadienis (tęs.). Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
13.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
13.05 Muzikinis gimtadienis (tęs.). Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
14.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
14.05 Dar pažiūrėsim. Parodijų laida.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Miškinis“ (11) (N-7).
15.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
15.05 TV serialas „Miškinis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Mano Europarlamentas.
16.25 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
18.47 Orai.
18.50 TV serialas „Miškinis“ (12) (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim. Parodijų laida.
20.30 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (1/8).
21.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.17 Orai.
23.20 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
00.20 TV serialas „Bręstantis blogis“ (1/6) (N-14).
01.25 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.10 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Bręstantis blogis“ (1/6) (N-14).
03.20 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
03.40 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
04.25 TV serialas „Bręstantis blogis“ (N-14).
05.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
05.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
06.10 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
Trečiadienis, spalio 7 d.
06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
08.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.30 Užmirštas grožis. Realybės drama. Vedėjas J.Gaižauskas (N-7).
09.30 TV serialas „Miškinis“ (8) (N-7).
10.35 TV serialas „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (2) (N-7).
11.45 Dar pažiūrėsim. Parodijų laida.
12.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
12.05 Dar pažiūrėsim (tęs.). Parodijų laida.
12.25 Viskas. Aišku. Analitinė laida. Vedėjos S.Pauliuvienė ir R.Janutienė (N-7).
13.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
13.05 Viskas. Aišku (tęs.). Analitinė laida. Vedėjos S.Pauliuvienė ir R.Janutienė (N-7).
14.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
14.05 TV serialas „80-ieji“ (1/4) (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Miškinis“ (12) (N-7).
15.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
15.05 TV serialas „Miškinis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Mano Europarlamentas.
18.47 Orai.
18.50 TV serialas „Miškinis“ (13) (N-7).
19.55 TV serialas „80-ieji“ (1/7) (N-7).
20.30 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (1/9).
21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.12 Mano Europarlamentas.
23.17 Orai.
23.20 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
00.20 TV serialas „Bręstantis blogis“ (1/7) (N-14).
01.25 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.05 Mano Europarlamentas.
02.10 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Bręstantis blogis“ (1/7) (N-14).
03.20 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
03.40 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
04.25 TV serialas „Bręstantis blogis“ (N-14).
05.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
05.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
06.10 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
Ketvirtadienis, spalio 8 d.
06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.55 Mano Europarlamentas.
08.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.30 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.30 TV serialas „Miškinis“ (9) (N-7).
10.35 TV serialas „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (3) (N-7).
11.45 Ginčas. Pokalbių laida. Vedėjai A.Kilkuvienė ir K.Krivickas (N-7).
12.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
12.05 Ginčas (tęs.). Pokalbių laida. Vedėjai A.Kilkuvienė ir K.Krivickas (N-7).
13.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
13.05 Ginčas (tęs.). Pokalbių laida. Vedėjai A.Kilkuvienė ir K.Krivickas (N-7).
14.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
14.05 TV serialas „80-ieji“ (1/5) (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Miškinis“ (13) (N-7).
15.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
15.05 TV serialas „Miškinis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Mano Europarlamentas.
16.25 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
18.47 Orai.
18.50 TV serialas „Miškinis“ (14) (N-7).
19.55 TV serialas „80-ieji“ (1/8) (N-7).
20.30 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (1/10).
21.30 Vaivos pranašystės. TV laida. Vedėja V.Budraitytė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.17 Orai.
23.20 Užmirštas grožis. Realybės drama. Vedėjas J.Gaižauskas (N-7).
00.20 TV serialas „Bręstantis blogis“ (2/1) (N-14).
01.25 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.10 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Bręstantis blogis“ (2/1) (N-14).
03.20 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
03.40 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
04.25 TV serialas „Bręstantis blogis“ (N-14).
05.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
05.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
06.10 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
Penktadienis, spalio 9 d.
06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
08.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.30 TV serialas „Miškinis“ (10) (N-7).
10.35 TV serialas „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (4) (N-7).
11.45 Sąmokslo teorija. Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
12.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
12.05 Sąmokslo teorija (tęs.). Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
12.50 Gyvenu čia. Pramoginė-pažintinė laida apie Lietuvą. Vedėjai G.Petkutė ir S.Novikas. 2015 m.
13.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
13.05 Gyvenu čia (tęs.). Pramoginė-pažintinė laida apie Lietuvą. Vedėjai G.Petkutė ir S.Novikas. 2015 m.
14.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
14.05 TV serialas „80-ieji“ (1/6) (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Miškinis“ (14) (N-7).
15.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
15.05 TV serialas „Miškinis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Viskas apie gyvūnus“. JAV, 2012 m.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.47 Orai.
18.50 TV serialas „Miškinis“ (15) (N-7).
19.55 TV serialas „80-ieji“ (1/9) (N-7).
20.30 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
22.30 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
22.40 Premjera. „Laiminga pabaiga“. Komedija. Rež. Don Roos. Vaid. L.Kudrow, S.Cooganas. JAV, 2005 m. (N-14).
01.35 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
01.45 „Nepažįstamojo skambutis“. Siaubo. Rež. S.Westas. Vaid. C.Belle, T.Flanaganas. JAV, 2006 m. (S).
03.10 „Laiminga pabaiga“. Komedija. JAV, 2005 m. (N-14).
05.20 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
06.45 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
Šeštadienis, spalio 10 d.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Kelionių vėjai. Pramoginė kelionių laida.
07.55 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
08.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
09.30 Dokumentinis serialas „Viskas apie gyvūnus“. JAV, 2012 m.
10.30 Vaivos pranašystės. TV laida. Vedėja V.Budraitytė (N-7).
11.30 „Inspektorius Luisas“. Kriminalinis detektyvas. Rež. M.Jobstas. Vaid. K.Whately, L.Foxas. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-7).
13.30 TV serialas „Iššūkis“ (1/7) (N-7).
14.30 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Muzikinis gimtadienis (tęs.). Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Premjera. Dalyvaujam! Laida apie Europos Parlamentą. Vedėjas A.Lukošius.
18.30 TV serialas „80-ieji“ (1/5) (N-7).
19.00 Žinios.
19.27 Orai.
19.30 Ginčas. Pokalbių laida. Vedėjai A.Kilkuvienė ir K.Krivickas (N-7).
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 Ginčas (tęs.). Pokalbių laida. Vedėjai A.Kilkuvienė ir K.Krivickas (N-7).
22.00 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
22.05 TV serialas „Bręstantis blogis“ (2/2, 2/3) (N-14).
00.25 Premjera. „Tamsesnis už naktį“. Siaubo. Rež. H.Bedwellas. Z.Vega, A.Louvier. Ispanija, Meksika, 2014 m. (S).
02.40 „Inspektorius Luisas“. Kriminalinis detektyvas. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-7).
04.10 TV serialas „Bręstantis blogis“ (2/1, 2/2) (N-14).
05.40 Ginčas. Pokalbių laida. Vedėjai A.Kilkuvienė ir K.Krivickas (N-7).
Sekmadienis, spalio 11 d.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
08.30 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
10.00 Kelionių vėjai. Pramoginė kelionių laida.
10.30 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
11.10 Mūsų miškai. TV laida. Vedėjas E.Tijušas.
12.10 Nacionalinė loterija. Vedėjas G.Mikalauskas.
12.15 TV serialas „Iššūkis“ (1/8, 1/9) (N-7).
14.30 Ginčas. Pokalbių laida. Vedėjai A.Kilkuvienė ir K.Krivickas (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Ginčas (tęs.). Pokalbių laida. Vedėjai A.Kilkuvienė ir K.Krivickas (N-7).
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
18.30 TV serialas „80-ieji“ (1/6) (N-7).
19.00 Žinios.
19.27 Orai.
19.30 Viskas. Aišku. Analitinė laida. Vedėjos S.Pauliuvienė ir R.Janutienė (N-7).
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 Kaimo diena.
21.35 TV serialas „Bręstantis blogis“ (2/4) (N-14).
22.45 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
22.50 TV serialas „Bręstantis blogis“ (2/5) (N-14).
00.00 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
00.05 Premjera. „Nužudyti zombį“. Komedija. Rež. M.Smitsas. Vaid. Y.Gaieris, M.O.Radi, G.Ravelli. Nyderlandai, 2012 m. (S).
02.00 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.45 TV serialas „Bręstantis blogis“ (2/3, 2/4) (N-14).
04.15 „Nužudyti zombį“. Komedija. Nyderlandai, 2012 m. (S).
05.45 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
Pirmadienis, spalio 12 d.
06.30 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
07.10 Programa.
07.14 TV parduotuvė.
07.30 Žinios (kart.).
08.00 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
08.35 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
09.05 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.35 TV serialas „Iššūkis“ (1/8, 1/9) (N-7).
11.45 Dalyvaujam! Laida apie Europos Parlamentą. Vedėjas A.Lukošius.
12.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
12.05 Dalyvaujam! (tęs.). Laida apie Europos Parlamentą. Vedėjas A.Lukošius.
12.50 Mūsų miškai. TV laida. Vedėjas E.Tijušas.
13.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
13.05 Mūsų miškai (tęs.). TV laida. Vedėjas E.Tijušas.
14.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
14.05 Dar pažiūrėsim. Parodijų laida.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Iššūkis“ (1/10) (N-7).
15.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
15.05 TV serialas „Iššūkis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L. Pilipavičienė.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Mano Europarlamentas.
18.47 Orai.
18.50 TV serialas „Miškinis“ (16) (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim. Parodijų laida.
20.30 Užmirštas grožis. Realybės drama. Vedėjas J.Gaižauskas.
21.30 Nuoga tiesa. Tiesioginė debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.12 Mano Europarlamentas.
23.17 Orai.
23.20 Vaivos pranašystės. TV laida. Vedėja V.Budraitytė (N-7).
00.20 TV serialas „Bręstantis blogis“ (2/2) (N-14).
01.25 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.05 Mano Europarlamentas.
02.10 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Bręstantis blogis“ (N-14).
03.20 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
04.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.40 TV serialas „Bręstantis blogis“ (N-14).
05.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
06.10 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
REKLAMA