„Lietuvos ryto“ TV logo „Lietuvos ryto“ TV programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, sausio 18 d.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
07.10 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (11) (N-7).
08.15 TV serialas „Pėdsakas“ (1/17) (N-7).
09.15 TV serialas „Miškinis“ (2/45) (N-7).
10.20 TV serialas „Albanas“ (40) (N-7).
11.25 TV serialas „Bitininkas“ (1/26) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/10) (N-7).
13.35 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/11) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (2/48) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (56) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Bitininkas“ (1/30) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Albanas“ (41) (N-7).
21.30 TV serialas „Chiromantas“ (1/5) (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (12) (N-7).
00.50 TV serialas „Chiromantas“ (1/1) (N-7).
01.50 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.55 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (12) (N-7).
03.45 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/4) (N-7).
04.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (1/9) (N-7).
05.15 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (12) (N-7).
06.05 Dokumentinis serialas „Miestai ir žmonės“.
Ketvirtadienis, sausio 19 d.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
07.10 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (12) (N-7).
08.15 TV serialas „Pėdsakas“ (1/18) (N-7).
09.15 TV serialas „Miškinis“ (2/46) (N-7).
10.20 TV serialas „Albanas“ (41) (N-7).
11.25 TV serialas „Bitininkas“ (1/27) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/11) (N-7).
13.35 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/12) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (3/1) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (57) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Bitininkas“ (1/31) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Albanas“ (42) (N-7).
21.30 TV serialas „Chiromantas“ (1/6) (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 TV serialas „Miškinis“ (3/1) (N-7).
00.50 TV serialas „Chiromantas“ (1/2) (N-7).
01.50 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.55 TV serialas „Griežtojo režimo atostogos“ (1) (N-7).
03.45 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/5) (N-7).
04.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (1/10) (N-7).
05.15 TV serialas „Griežtojo režimo atostogos“ (1) (N-7).
06.05 Dokumentinis serialas „Miestai ir žmonės“.
Penktadienis, sausio 20 d.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
07.10 TV serialas „Griežtojo režimo atostogos“ (1) (N-7).
08.15 TV serialas „Pėdsakas“ (1/19) (N-7).
09.15 TV serialas „Miškinis“ (2/47) (N-7).
10.20 TV serialas „Albanas“ (42) (N-7).
11.25 TV serialas „Bitininkas“ (1/28) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/12) (N-7).
13.35 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/13) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (3/2) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (58) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Bitininkas“ (1/32) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Albanas“ (43) (N-7).
21.30 TV serialas „Chiromantas“ (1/7) (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 0laipsnių. Sveiko gyvenimo būdo laida. Vedėjas I.Bakėjus.
23.05 „Turtingas plevėsa“. Komedija. Rež. M.Binderis. Vaid. B.Affleckas, R.Romijn. JAV, 2005 m. (N-7).
01.10 „Šmėklų skyrius“. Siaubo. Rež. B.Ericksonas. Vaid. K.Winter, T.Levine'as. Vokietija, JAV, 2013 m. (S).
02.40 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
03.00 „Turtingas plevėsa“. Komedija. JAV, 2005 m. (N-7).
04.35 „Šmėklų skyrius“. Siaubo. Vokietija, JAV, 2013 m. (S).
06.00 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
Šeštadienis, sausio 21 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“. Kanada, 2001 m.
08.25 Dokumentinis serialas „Dykumos“. Didžioji Britanija, 2011 m.
09.30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
10.00 Dokumentinis serialas „Kalnų ežerai“. Vokietija, 2012 m.
11.00 TV serialas „Vera“ (6/4) (N-7).
13.00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“ (2/3, 2/4). Kriminalinis detektyvas. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-7).
15.30 Dokumentinis f. „Nepaliesta planeta“. Čekija, Didžioji Britanija, 2009 m.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 TV serialas „Skubus iškvietimas. Mirtina diagnozė“ (1, 2) (N-7).
18.00 Žinios.
18.18 Orai.
18.20 0laipsnių. Sveiko gyvenimo būdo laida. Vedėjas I.Bakėjus.
18.25 TV serialas „Skubus iškvietimas. Mirtina diagnozė“ (2 tęs., 3) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Skubus iškvietimas. Mirtina diagnozė“ (4) (N-7).
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 TV serialas „Kartą Rostove“ (7, 8) (N-7).
01.00 Mafijos kronikos. Kriminalinė istorija. Vedėjas D.Dargis. 2013 m. (N-14).
02.00 TV serialas „Vera“ (6/4) (N-7).
03.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
04.00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“ (2/3, 2/4). Kriminalinis detektyvas. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-7).
06.00 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
Sekmadienis, sausio 22 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“. Kanada, 2001 m.
08.25 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.30 Dokumentinis f. „Nepaliesta planeta“. Čekija, Didžioji Britanija, 2009 m.
10.00 Pasaulis nuostabus. Kelionių laida. Rež. L.Adomaitis.
10.30 Ekovizija. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D.Burkauskas.
10.40 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/38, 2/39) (N-7).
12.45 TV serialas „Kartą Rostove“ (9, 10) (N-7).
14.55 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“. Kanada, 2001 m.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. Laida apie krepšinį. Vedėjas V.Mačiulis.
17.00 Tobulas meniu. Kulinarijos laida. Vedėjas Gianas Luca Demarco.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. Vedėjai D.Žeimytė ir M.Jančius.
18.53 Orai.
18.55 0laipsnių. Sveiko gyvenimo būdo laida. Vedėjas I.Bakėjus.
19.00 Dokumentinis serialas „Kalnų ežerai“. Vokietija, 2012 m.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Vera“ (6/2) (N-7).
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
00.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/9, 1/10) (N-7).
01.50 TV serialas „Vera“ (6/2) (N-7).
03.20 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“. Kanada, 2001 m.
05.00 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
06.00 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“. Kanada, 2001 m.
Pirmadienis, sausio 23 d.
06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.
07.40 Pasaulis nuostabus. Kelionių laida. Rež. L.Adomaitis.
08.15 TV serialas „Pėdsakas“ (1/20) (N-7).
09.15 TV serialas „Miškinis“ (2/48) (N-7).
10.20 TV serialas „Albanas“ (43) (N-7).
11.25 TV serialas „Bitininkas“ (1/29) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/13) (N-7).
13.35 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/14) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (3/3) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (59) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 Premjera. TV serialas „Gluchariovas“ (1/1) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Albanas“ (44) (N-7).
21.30 TV serialas „Chiromantas“ (1/8) (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 TV serialas „Miškinis“ (3/2) (N-7).
00.50 TV serialas „Chiromantas“ (1/3) (N-7).
01.50 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.55 TV serialas „Griežtojo režimo atostogos“ (2) (N-7).
03.45 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/6) (N-7).
04.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (1/11) (N-7).
05.15 TV serialas „Griežtojo režimo atostogos“ (2) (N-7).
06.05 Dokumentinis serialas „Miestai ir žmonės“.
Antradienis, sausio 24 d.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
07.10 TV serialas „Griežtojo režimo atostogos“ (2) (N-7).
08.15 TV serialas „Pėdsakas“ (1/21) (N-7).
09.15 TV serialas „Miškinis“ (3/1) (N-7).
10.20 TV serialas „Albanas“ (44) (N-7).
11.25 TV serialas „Bitininkas“ (1/30) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/14) (N-7).
13.35 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/15) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (3/4) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (60) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 Premjera. TV serialas „Gluchariovas“ (1/2) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Albanas“ (45) (N-7).
21.30 TV serialas „Chiromantas“ (1/9) (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 TV serialas „Miškinis“ (3/3) (N-7).
00.50 TV serialas „Chiromantas“ (1/4) (N-7).
01.50 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.55 TV serialas „Griežtojo režimo atostogos“ (3) (N-7).
03.45 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/7) (N-7).
04.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (1/12) (N-7).
05.15 TV serialas „Griežtojo režimo atostogos“ (3) (N-7).
06.05 Dokumentinis serialas „Miestai ir žmonės“.
REKLAMA