„Lietuvos ryto“ TV logo „Lietuvos ryto“ TV programa
Artimiausioms 7 dienoms
Sekmadienis, vasario 19 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“. Kanada, 2001 m.
08.25 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.30 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
10.00 Pasaulis nuostabus. Kelionių laida. Rež. L.Adomaitis.
10.30 Ekovizija. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D.Burkauskas.
10.40 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
12.40 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/46, 2/47) (N-7).
14.40 Dokumentinis serialas „Safaris džiunglėse“. Didžioji Britanija, 2008 m.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. Laida apie krepšinį. Vedėjas V.Mačiulis.
17.00 Tobulas meniu. Kulinarijos laida. Vedėjas Gianas Luca Demarco.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. Vedėjai D.Žeimytė ir M.Jančius.
18.53 Orai.
18.55 0laipsnių. Sveiko gyvenimo būdo laida. Vedėjas I.Bakėjus.
19.00 TV serialas „Kartą Rostove“ (17) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Kartą Rostove“ (18) (N-7).
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/17, 1/18) (N-7).
00.50 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
02.15 TV serialas „Kartą Rostove“ (17, 18) (N-7).
03.45 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“ (2, 3) Kanada, 2001 m.
05.25 Dokumentinis serialas „Gamtos magija“. Čekija, Didžioji Britanija, 2010 m.
05.40 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
Pirmadienis, vasario 20 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.
07.50 Pasaulis nuostabus. Kelionių laida. Rež. L.Adomaitis.
08.20 Moterų balsas. Pokalbių laida. Vedėjos N.Bunkė, A.Zuokienė, L.Tamulytė, E.Užaitė.
09.20 TV serialas „Miškinis“ (3/19) (N-7).
10.25 TV serialas „Mama detektyvė“ (3).
11.30 TV serialas „Gluchariovas“ (1/15) (N-7).
12.35 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
13.05 Dokumentinis serialas „Gamtos magija“. Čekija, Didžioji Britanija, 2010 m.
13.35 TV serialas „Chiromantas“ (1/10) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (3/22) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (78) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Gluchariovas“ (1/16) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.27 Orai.
23.30 Mafijos kronikos. Kriminalinė istorija. Vedėjas D.Dargis. 2013 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Miškinis“ (3/16) (N-7).
01.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.25 TV serialas „Chiromantas“ (2/3) (N-7).
03.15 TV serialas „Bitininkas“ (1/9) (N-7).
04.00 TV serialas „Gluchariovas“ (1/9) (N-7).
04.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (9) (N-7).
05.35 TV serialas „Bitininkas“ (1/9) (N-7).
Antradienis, vasario 21 d.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“. Didžioji Britanija (N-7).
07.20 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė.
09.20 TV serialas „Miškinis“ (3/20) (N-7).
10.25 TV serialas „Mama detektyvė“ (4).
11.30 TV serialas „Gluchariovas“ (1/16) (N-7).
12.35 TV serialas „Pėdsakas“ (1/38) (N-7).
13.35 TV serialas „Chiromantas“ (2/1) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (3/23) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (79) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Gluchariovas“ (1/17) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Albanas“ (50) (N-7).
21.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.27 Orai.
23.30 Moterų balsas. Pokalbių laida. Vedėjos N.Bunkė, A.Zuokienė, L.Tamulytė, E.Užaitė.
00.30 TV serialas „Miškinis“ (3/17) (N-7).
01.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.25 TV serialas „Chiromantas“ (2/3) (N-7).
03.15 TV serialas „Bitininkas“ (1/10) (N-7).
04.00 TV serialas „Gluchariovas“ (1/10) (N-7).
04.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (10) (N-7).
05.35 TV serialas „Bitininkas“ (1/10) (N-7).
Trečiadienis, vasario 22 d.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“. Didžioji Britanija (N-7).
07.20 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
09.20 TV serialas „Miškinis“ (3/21) (N-7).
10.25 TV serialas „Mama detektyvė“ (5).
11.30 TV serialas „Gluchariovas“ (1/17) (N-7).
12.35 TV serialas „Pėdsakas“ (1/39) (N-7).
13.35 TV serialas „Chiromantas“ (2/2) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (3/24) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (80) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Gluchariovas“ (1/18) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Albanas“ (51) (N-7).
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.27 Orai.
23.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
00.30 TV serialas „Miškinis“ (3/18) (N-7).
01.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.25 TV serialas „Chiromantas“ (2/4) (N-7).
03.15 TV serialas „Bitininkas“ (1/11) (N-7).
04.00 TV serialas „Gluchariovas“ (1/11) (N-7).
04.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (11) (N-7).
05.35 TV serialas „Bitininkas“ (1/11) (N-7).
Ketvirtadienis, vasario 23 d.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“. Didžioji Britanija (N-7).
07.20 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
08.20 TV serialas „Kartą Rostove“ (5) (N-7).
09.20 TV serialas „Miškinis“ (3/22) (N-7).
10.25 TV serialas „Mama detektyvė“ (6).
11.30 TV serialas „Gluchariovas“ (1/18) (N-7).
12.35 TV serialas „Pėdsakas“ (1/40) (N-7).
13.35 TV serialas „Chiromantas“ (2/3) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (3/25) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (81) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Gluchariovas“ (1/19) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Albanas“ (52) (N-7).
21.30 Moterų balsas. Pokalbių laida. Vedėjos N.Bunkė, A.Zuokienė, L.Tamulytė, E.Užaitė.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.27 Orai.
23.30 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė.
01.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.25 TV serialas „Chiromantas“ (2/5) (N-7).
03.15 TV serialas „Bitininkas“ (1/12) (N-7).
04.00 TV serialas „Gluchariovas“ (1/12) (N-7).
04.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (12) (N-7).
05.35 TV serialas „Bitininkas“ (1/12) (N-7).
Penktadienis, vasario 24 d.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“. Didžioji Britanija (N-7).
07.20 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
07.50 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. Laida apie krepšinį. Vedėjas V.Mačiulis.
08.20 TV serialas „Kartą Rostove“ (6) (N-7).
09.20 TV serialas „Miškinis“ (3/23) (N-7).
10.25 TV serialas „Mama detektyvė“ (7).
11.30 TV serialas „Gluchariovas“ (1/19) (N-7).
12.35 TV serialas „Pėdsakas“ (1/41) (N-7).
13.35 TV serialas „Chiromantas“ (2/4) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (3/26) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (82) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Gluchariovas“ (1/20) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 0laipsnių. Sveiko gyvenimo būdo laida. Vedėjas I.Bakėjus.
23.05 „Skolininkas“. Veiksmo komedija. Rež. C.Viveirosas. Vaid. T.Rothas, J.O'Connellis, P.Mullanas. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-14).
00.55 „Minties greitis“. Trileris. Rež. E.Oppenheimeris. Vaid. N.Stahlis, M.Maestro. JAV, 2011 m. (N-14).
02.40 Dokumentinis serialas „Gamtos magija“. Čekija, Didžioji Britanija, 2010 m.
03.05 „Skolininkas“. Veiksmo komedija. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-14).
04.30 „Minties greitis“. Trileris. JAV, 2011 m. (N-14).
06.00 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
Šeštadienis, vasario 25 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“. Kanada, 2001 m.
08.25 Dokumentinis serialas „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“. Didžioji Britanija.
09.30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.
10.00 Dokumentinis serialas „Mainai gamtoje“ (N-7).
11.00 TV serialas „Detektyvas Linlis“ (5) (N-7).
13.00 TV serialas „Merdoko paslaptys“ (1/1, 1/2) (N-7).
15.00 Dokumentinis serialas „Mainai gamtoje“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. Laida apie krepšinį. Vedėjas V.Mačiulis.
17.00 Moterų balsas. Pokalbių laida. Vedėjos N.Bunkė, A.Zuokienė, L.Tamulytė, E.Užaitė.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. Vedėjai D.Žeimytė ir M.Jančius.
18.53 Orai.
18.55 0laipsnių. Sveiko gyvenimo būdo laida. Vedėjas I.Bakėjus.
19.00 TV serialas „Paslapčių sala“ (7) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Paslapčių sala“ (8) (N-7).
21.30 TV serialas „Paslapčių sala“ (9) (N-7).
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“ (2/3, 2/4). Kriminalinis detektyvas. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-7).
01.30 Mafijos kronikos. Kriminalinė istorija. Vedėjas D.Dargis. 2013 m. (N-14).
02.15 TV serialas „Detektyvas Linlis“ (5) (N-7).
03.45 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“ (2/3, 2/4). Kriminalinis detektyvas. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-7).
05.45 Dokumentinis serialas „Gamtos magija“. Čekija, Didžioji Britanija, 2010 m.
06.00 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
REKLAMA