„Lietuvos ryto“ TV logo „Lietuvos ryto“ TV programa
Artimiausioms 6 dienoms
Pirmadienis, rugpjūčio 29 d.
07.10 Programa.
07.14 TV parduotuvė.
07.30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
08.00 Kaimo akademija. Vedėja L.Pilipavičienė.
08.30 Kartų kova. Pramoginė laida šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
09.30 TV serialas „Pėdsakas“ (1/92) (N-7).
10.30 TV serialas „Atšilimas“ (1) (N-7).
11.35 TV serialas „Delta“ (2/7) (N-7).
12.40 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/16) (N-7).
13.40 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (1/6) (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/93) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 TV serialas „80-ieji“ (3/10) (N-7).
17.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/54) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Delta“ (2/17) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. Tiesioginė debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 Mafijos kronikos. Kriminalinė istorija. Vedėjas D.Dargis. 2013 m. (N-14).
00.45 TV serialas „Delta“ (N-7).
01.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
03.15 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
04.00 TV serialas „Delta“ (N-7).
04.50 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
05.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
Antradienis, rugpjūčio 30 d.
06.00 Programa.
06.04 TV parduotuvė.
06.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.30 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.30 TV serialas „Pėdsakas“ (1/93) (N-7).
10.30 TV serialas „Atšilimas“ (1 tęs.) (N-7).
11.35 TV serialas „Delta“ (2/8) (N-7).
12.40 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/17) (N-7).
13.40 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (1/7) (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/94) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 TV serialas „80-ieji“ (3/11) (N-7).
17.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/55) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Delta“ (2/18) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Premjera. TV serialas „Atšilimas“ (3) (N-7).
21.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė. (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 Kartų kova. Pramoginė laida šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
00.45 TV serialas „Delta“ (N-7).
01.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
03.15 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
04.00 TV serialas „Delta“ (N-7).
04.50 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
05.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
Trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.00 Programa.
06.04 TV parduotuvė.
06.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.30 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
09.30 TV serialas „Pėdsakas“ (1/94) (N-7).
10.30 TV serialas „Atšilimas“ (2) (N-7).
11.35 TV serialas „Delta“ (2/9) (N-7).
12.40 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/18) (N-7).
13.40 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (1/8) (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/95) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 TV serialas „80-ieji“ (3/12) (N-7).
17.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/56) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Delta“ (2/19) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Premjera. TV serialas „Atšilimas“ (4) (N-7).
21.30 Mafijos kronikos. Kriminalinė istorija. Vedėjas D.Dargis. 2013 m. (N-14).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
00.45 TV serialas „Delta“ (N-7).
01.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
03.15 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
04.00 TV serialas „Delta“ (N-7).
04.50 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
05.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 Programa.
06.04 TV parduotuvė.
06.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
08.30 Dokumentinis serialas „Visatos stebuklai“.
09.30 TV serialas „Pėdsakas“ (1/95) (N-7).
10.30 TV serialas „Paskutinis skambutis“ (1) (N-7).
11.35 TV serialas „Delta“ (2/10) (N-7).
12.40 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/19) (N-7).
13.40 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (1/9) (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/96) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 TV serialas „80-ieji“ (3/13) (N-7).
17.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/57) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Delta“ (2/20) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Premjera. TV serialas „Atšilimas“ (5) (N-7).
21.30 Premjera. Kartų kova. Pramoginė laida šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
01.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
03.15 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
04.00 TV serialas „Delta“ (N-7).
04.50 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
05.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
Penktadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 Programa.
06.04 TV parduotuvė.
06.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.30 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
08.30 Dokumentinis serialas „Visatos stebuklai“ (N-7).
09.30 TV serialas „Pėdsakas“ (1/96) (N-7).
10.30 TV serialas „Paskutinis skambutis“ (2) (N-7).
11.35 TV serialas „Delta“ (2/11) (N-7).
12.40 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
13.40 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (1/10) (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/97) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 TV serialas „80-ieji“ (3/14) (N-7).
17.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/58) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Delta“ (2/21) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Auksinė daina. Muzikinis žaidimas. Vedėjas D.Norvilas.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 „Anatomija“. Siaubo. Rež. S.Ruzowitzky. Vaid. A.Schnug, A.Diehlas. Vokietija, 2003 m. (S).
01.15 „Paprastas nusikaltėlis“. Kriminalinė komedija. Rež. Th.O'Sullivanas. Vaid. K.Spacey, L.Fiorentino. JAV, 2000 m. (N-14).
03.20 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
04.00 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
04.30 „Paprastas nusikaltėlis“. Kriminalinė komedija. Rež. Th.O'Sullivanas. Vaid. K.Spacey, L.Fiorentino. JAV, 2000 m. (N-14).
Šeštadienis, rugsėjo 3 d.
06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Dokumentinis serialas „Žemė iš paukščio skrydžio“ (1, 2) (N-7).
09.30 Auginantiems savo kraštą. TV laida.
10.05 Dokumentinis serialas „Visatos stebuklai“ (N-7).
11.15 TV serialas „Vincentas“ (1/2) (N-7).
13.00 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
14.55 Dokumentinis serialas „Sparnuočių gyvenimas. Skraidyti ar neskraidyti“. Didžioji Britanija.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte. Aktualių pokalbių laida.
16.50 „Paskutinis skambutis“ (3). Istorinis kriminalinis detektyvas. Rež. A.Maliukovas. Vaid. A.Smoliakovas, M.Aleksandrova, A.Kuznecovas. Rusija, 2012 m. (N-7).
18.00 Žinios.
18.22 Orai.
18.25 Dokumentinis serialas „Gamtos magija“. Čekija, Didžioji Britanija, 2010 m.
19.00 Dokumentinis serialas „Visatos stebuklai“. Didžioji Britanija (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Kartų kova. Pramoginė laida šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 TV serialas „Atšilimas“ (2, 3) (N-7).
01.20 Mafijos kronikos. Kriminalinė istorija. Vedėjas D.Dargis. 2013 m. (N-14).
02.20 TV serialas „Vincentas“ (1/2) (N-7).
03.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
04.15 Dokumentinis serialas „Žemė iš paukščio skrydžio“ (1, 2) (N-7).
06.00 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
06.20 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
REKLAMA