TV3 logo TV3 programa
Artimiausioms 6 dienoms
Antradienis, rugsėjo 1 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2173).
10.00 TV serialas „Medikai“ (1) (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
12.00 Pavojingi aukštakulniai (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (2).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (22, 23) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (129, 130) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (12) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Bruto ir Neto“ (2) (N-7).
20.00 Prieš srovę. Žurnalistinis tyrimas. Vedėja A.Kudabienė (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (2) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 TV serialas „Kobra 11“ (1) (N-7).
00.30 TV serialas „CSI kriminalistai“ (1) (N-14).
01.35 TV serialas „Specialioji jūrų policijos tarnyba“ (21) (N-14).
02.30 TV serialas „Naujokė“ (2) (N-7).
02.55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
03.25 Programos pabaiga.
Trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2174).
10.00 TV serialas „Medikai“ (2).
11.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7) (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (1, 2) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (131, 132) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (13) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Bruto ir Neto“ (3) (N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva. Pramogų laida (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (3) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.20 TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Vaidybinis f. „Juokdarių vakarienė“. Komedija. Rež. J.Roachas. Vaid. S.Carellas, P.Ruddas, Z.Galifianakis. JAV, 2010 m. (N-14).
00.50 TV serialas „Elementaru“ (1) (N-7).
01.45 TV serialas „Specialioji jūrų policijos tarnyba“ (22) (N-14).
02.35 TV serialas „Naujokė“ (3) (N-7).
03.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
03.25 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, rugsėjo 3 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2175).
10.00 TV serialas „Medikai“ (3) (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (3, 4) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (133, 134) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (14) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Bruto ir Neto“ (4) (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (4) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Žala“. Veiksmo drama. Rež. J.Kingas. Vaid. S.Austinas, W.Gogginsas, L.Vandervoort. JAV, Kanada, 2009 m. (N-14).
00.40 TV serialas „Kaulai“ (N-14).
01.40 TV serialas „Specialioji jūrų policijos tarnyba“ (23) (N-14).
02.30 TV serialas „Naujokė“ (4) (N-7).
02.55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
03.20 Programos pabaiga.
Penktadienis, rugsėjo 4 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2176).
10.00 TV serialas „Medikai“ (4) (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
12.00 Farai (N-7) (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (5, 6) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (135, 136) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (15) (N-7).
16.30 Vilnius gyvai. Pramoginė naujienų laida. Vedėjai I.Stasiulevičiūtė ir R.Bružas.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Ledynmetis III“. Animacinis. Rež. C.Saldanha ir M.Thurmeieris. JAV, 2009 m.
21.20 Vaidybinis f. „Brėkštanti aušra. Pirma dalis“. Fantastinė nuotykių drama. Rež. B.Candon. Vaid. R.Pattinsonas, K.Stewart, T.Lautneris, G.Birminghamas, S.Clarke. JAV, 2011 m. (N-14).
23.40 Vaidybinis f. „Magiškasis Maikas“. Komiška drama. Rež. S.Soderberghas. Vaid. Ch.Tatumas, M.McConaughey, A.Pettyferis, M.Bomeris, O.Munn. JAV, 2012 m. (N-14).
01.50 Vaidybinis f. „Nepaprastų šokėjų legionas. Maištas prasideda“. Veiksmo. Rež. S.Speeras. Vaid. V.Bang, R.A.Brownas, M.Nanfria. JAV, 2010 m. (N-7).
03.15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
Šeštadienis, rugsėjo 5 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 Animacinis serialas „Monsunas“ (16) (N-7).
07.30 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (4).
08.00 Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (39).
08.30 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (1).
09.00 Svajonių ūkis.
09.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas.
10.30 Mitybos ir sporto balansas.
11.00 Gardu gardu. Konditerijos laida. Vedėjas A.Gadžijevas ir J.Buldakova.
11.30 „Ratai“. Animacinis. Rež. J.Ranftas ir J.Lasseteris. Lietuviškai įgarsino D.Svobonas, S.Bagaliūnas, A.Žebrauskas, L.Budzeikaitė, G.Dauguvietytė. JAV, 2006 m.
13.55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
14.15 TV serialas „Gyvenimo bangos“ (1).
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.15 TV3 sportas.
19.20 TV3 orai.
19.25 Loterija „Eurojackpot“.
19.30 Vaidybinis f. „Žvėrelių maištas“. Komedija. Rež. R.Kumble'as. Vaid. B.Fraseris, B.Shields, M.Prokopas, A.Kinsey. JAV, 2010 m.
21.15 Tiesiai iš „EuroBasket 2015“.
21.30 Europos vyrų krepšinio čempionatas. Lietuva - Ukraina. Tiesioginė transliacija iš Rygos. Per pertrauką - 22.15 Tiesiai iš „EuroBasket 2015“.
23.20 Tiesiai iš „EuroBasket 2015“.
23.30 Europos vyrų krepšinio čempionatas. Ispanija - Serbija. Vaizdo įrašas.
01.10 Vaidybinis f. „Žala“. Veiksmo drama. Rež. J.Kingas. Vaid. S.Austinas, W.Gogginsas, L.Vandervoort. JAV, Kanada, 2009 m. (N-14) (kart.).
Sekmadienis, rugsėjo 6 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 Animacinis serialas „Monsunas“ (17) (N-7).
07.30 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (5).
08.00 Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (40).
08.30 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (2, 3).
09.30 Statybų TV.
10.00 Padėkime augti. Vedėja L.Imbrasienė.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Ratai II“. Animacinis. Rež. J.Lasseteris ir B.Lewisas. Lietuviškai įgarsino G.Girdvainis, L.Pobedonoscevas, L.Ciunis, J.Dapkūnaitė. JAV, 2011 m.
13.30 TV serialas „Gyvenimo bangos“ (2).
16.00 Ekstrasensų mūšis.
17.45 TV3 žinios.
18.05 Sportas.
18.10 Orai.
18.15 Tiesiai iš „EuroBasket 2015“.
18.30 Europos vyrų krepšinio čempionatas. Latvija - Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Rygos. Per pertrauką - 19.15 Tiesiai iš „EuroBasket 2015“.
20.20 Tiesiai iš „EuroBasket 2015“.
20.30 Žilvino Žvagulio jubiliejinis koncertas (1). Vedėjai A.Valinskas ir J.Jankevičius.
22.30 Europos vyrų krepšinio čempionatas. Serbija - Vokietija. Vaizdo įrašas.
00.10 Vaidybinis f. „Tikras išbandymas“. Nuotykių drama. Rež. E.Coenas ir J.Coenas. Vaid. J.Bridgesas, H.Steinfeld, M.Damonas, J.Brolinas, B.Pepperis. JAV, 2010 m. (N-7).
02.10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
REKLAMA