TV3 logo TV3 programa
Artimiausioms 6 dienoms
Sekmadienis, vasario 19 d.
06.15 Teleparduotuvė.
06.30 Animacinis serialas „Ančiukų istorijos“ (25).
07.00 Animacinis serialas „Transformeriai. Maskuotės meistrai“ (14) (N-7).
07.30 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (24).
08.00 Animacinis serialas „Ančiukų istorijos“ (26).
08.30 Mamyčių klubas. Laida šeimai. Vedėja I.Kavaliauskaitė-Morkūnienė.
09.00 Kulinariniai triukai. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas.
09.30 Penkių žvaigždučių būstas.
10.00 Svajonių sodai. Laida apie sodininkystę. Vedėja A.Tubienė.
11.00 Vaidybinis f. „Šoklieji bičiuliai“. Komedija. Rež. R.Vince'as. Vaid. C.Beddow, J.Carr, K.Chapek, P.Cranshaw, J.Dashkewytch, T.Foden. JAV, 2006 m.
12.40 Vaidybinis f. „Mažieji lakūnai“. Nuotykių. Rež. R.DeVilliersas. Vaid. J.Jamesas, R.McClendonas, S.Baldwinas. JAV, 2008 m. (N-7).
14.45 Vaidybinis f. „Gera kompanija“. Komiška drama. Rež. P.Weitzas. Vaid. D.Quaidas, T.Grace'as, S.Johansson, M.Helgenberger, S.Blair. JAv, 2004 m. (N-7).
16.55 Ekstrasensų mūšis.
18.00 Raudonas kilimas. Gyvenimo būdo laida.
18.30 TV3 žinios.
19.20 Sportas.
19.25 Orai.
19.30 Lietuvos talentai. Talentų konkursas. Vedėjai M.Rainys ir M.Stasiulis (N-7).
22.00 Premjera. Vaidybinis f. „Šaulys“. Veiksmo. Rež. P.Morelis. Vaid. S.Pennas, J.Bardemas, R.Winstone'as, I.Elba. JAV, 2015 m. (N-14).
00.20 Vaidybinis f. „Tokia kaip tavo šypsena“. Komedija. Rež. K.Samplesas. Vaid. G.Kinnearas, L.Holly, J.Cusack. JAV, 1997 m. (N-7).
Pirmadienis, vasario 20 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Nuotykių metas“ (9) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Hubertas ir Staleris“ (6) (N-7).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2536) (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
11.10 Vaidybinis f. „Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas“. Komedija. Rež. M.Southonas. Vaid. K.Pevec, J.D.Smithas, E.McClurgas, C.Stevenson. Kanada, 2003 m. (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (1, 2) (N-7).
14.30 TV serialas „Pažadėtoji“ (1075, 1076) (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka meilė“ (122) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (43) (N-7).
20.00 TV serialas „Apie mus ir Kazlauskus“ (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir Neto“ (24) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Beverli Hilso policininkas III“. Veiksmo. Rež. J.Landisas. Vaid. E.Murphy, J.Tenney, J.Travolta, J.Ortega. JAV, 1994 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Skandalas“ (6) (N-7).
01.35 TV serialas „Kerštas“ (11) (N-7).
02.25 Programos pabaiga.
Antradienis, vasario 21 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Nuotykių metas“ (10) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Bruto ir Neto“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2537) (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
11.00 TV serialas „Apie mus ir Kazlauskus“ (N-7) (kart.).
12.00 Aš - superhitas. Realybės šou (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (3, 4) (N-7).
14.25 TV serialas „Pažadėtoji“ (1077, 1078) (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka meilė“ (123) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (44) (N-7).
20.00 Prieš srovę. Žurnalistinis tyrimas. Vedėja A.Kudabienė (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir Neto“ (25) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Jums žinutė“. Romantinė komedija. Rež. N.Ephron. Vaid. T.Hanksas, M.Ryan, G.Kinnearas. JAV, 1998 m. (N-7).
01.00 TV serialas „Skandalas“ (7) (N-7).
01.50 TV serialas „Kerštas“ (12) (N-7).
02.40 Programos pabaiga.
Trečiadienis, vasario 22 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Nuotykių metas“ (11) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Bruto ir Neto“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2538) (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
11.00 Prieš srovę (N-7) (kart.).
12.00 Aš - superhitas. Realybės šou (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (5, 6) (N-7).
14.30 TV serialas „Pažadėtoji“ (1079, 1080) (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka meilė“ (124) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (45) (N-7).
20.00 Gero vakaro šou. Humoro šou. Vedėjai J.Jankevičius ir M.Stasiulis (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir Neto“ (26) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.20 TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Vaidybinis f. „Ikaras“. Veiksmo drama. Rež. D.Lundgrenas. Vaid. D.Lundgrenas, S.von Pfetten, S.Ferris, D.Lewisas. Kanada, 2010 m. (N-14).
00.15 TV serialas „Skandalas“ (8) (N-7).
01.15 TV serialas „Kerštas“ (13) (N-7).
02.10 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, vasario 23 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Nuotykių metas“ (12) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Bruto ir Neto“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2539) (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
11.00 Gero vakaro šou (N-7) (kart.).
12.00 Aš - superhitas. Realybės šou (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (7, 8) (N-7).
14.30 TV serialas „Pažadėtoji“ (1081, 1082) (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka meilė“ (125) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (46) (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir Neto“ (27) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Deganti žemė“. Veiksmo. Rež. G.Browne'as. Vaid. A.Paul, Z.Barker, N.Barberis. Kanada, JAV, 2014 m. (N-7).
00.15 TV serialas „Skandalas“ (9) (N-7).
01.15 TV serialas „Kerštas“ (14) (N-7).
02.10 Programos pabaiga.
Penktadienis, vasario 24 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Nuotykių metas“ (13) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Bruto ir Neto“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2540) (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
11.00 Farai (N-7) (kart.).
12.00 Aš - superhitas. Realybės šou (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (9, 10) (N-7).
14.30 TV serialas „Pažadėtoji“ (1083, 1084) (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka meilė“ (126) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Paslaptinga karalystė“. Animacinis. Rež. Ch.Wedge. JAV, 2013 m.
21.35 Vaidybinis f. „Seni vilkai“. Komedija. Rež. W.Beckeris. Vaid. R.Williamsas, J.Travolta, S.Greenas. JAV, 2009 m. (N-7).
23.20 Vaidybinis f. „Svetimšalis“. Fantastinis veiksmo. Rež. H.McCainas. Vaid. J.Caviezelis, S.Myles, J.Hustonas. JAV, Vokietija, 2008 m. (N-14).
01.40 Vaidybinis f. „Vėtrų kalnas“. Romantinė drama. Rež. P.Kosminsky. Vaid. J.Binoche, R.Fiennesas, J.McTeer, S.Ward. JAV, Didžioji Britanija, 1992 m. (N-7).
03.50 Programos pabaiga.
REKLAMA