Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.00 Programa.
06.04 TV parduotuvė.
06.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.30 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.30 TV serialas „Pėdsakas“ (1/93) (N-7).
10.30 TV serialas „Atšilimas“ (1 tęs.) (N-7).
11.35 TV serialas „Delta“ (2/8) (N-7).
12.40 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/17) (N-7).
13.40 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (1/7) (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/94) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 TV serialas „80-ieji“ (3/11) (N-7).
17.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/55) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Delta“ (2/18) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Premjera. TV serialas „Atšilimas“ (3) (N-7).
21.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė. (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 Kartų kova. Pramoginė laida šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
00.45 TV serialas „Delta“ (N-7).
01.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
03.15 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
04.00 TV serialas „Delta“ (N-7).
04.50 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
05.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
LRT TELEVIZIJA - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/11).
09.40 Animacinis serialas „Lesė“ (20).
10.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.55 TV serialas „Džesika Flečer“ (3/14) (N-7).
11.45 Dok. serialas „Nuo gamyklos konvejerio“ (kart.).
12.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas (kart.).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Dok. serialas „Nuo gamyklos konvejerio“ (7).
16.45 TV serialas „Komisaras Reksas“ (16/7, 8) (N-7).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Atspėk dainą. Muzikinis žaidimas. Vedėjai B.Tiškevič ir A.Valinskas.
20.25 Kenoloto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Vaidybinis f. „Kompanionas“. Komedija. Rež. D.Petrie. JAV, 1996 m. (N-7).
01.20 Trumposios žinios.
01.25 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Emigrantai (kart.).
05.05 Mūsų miesteliai. Meteliai (kart.).
TV3 - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Moterys meluoja geriau (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2415) (N-7).
10.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7) (kart.).
12.00 TV serialas „Svotai“ (16) (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (13) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (22, 21) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (576, 577) (N-7).
15.30 TV serialas „Meilė itališkai“ (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir G.Stiklickienė (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (33) (N-7).
20.00 Prieš srovę. Žurnalistinis tyrimas. Vedėja A.Kudabienė (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (2) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Meilei nereikia žodžių“. Komedija. Rež. N.Holofeener. Vaid. J.Louis-Dreyfus, L.Loftinas, J.St.Clair. JAV, 2013 m. (N-7).
00.20 TV serialas „Elementaru“ (2) (N-7).
01.20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7).
02.15 TV serialas „Skandalas“ (8) (N-14).
03.10 Programos pabaiga.
LNK - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Didysis žvejys“ (10).
07.00 Animacinis serialas „Džiumandži“ (31).
07.25 Animacinis serialas „Įspūdingasis Žmogus-Voras“ (22).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (110, 111) (N-7).
09.45 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
11.40 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.45 „Mauglis. Rakša“. Animacinis. Rusija, 1967 m.
13.05 TV serialas „Svajonių princas“ (211, 212).
14.05 TV serialas „Turtuolė vargšė“ (42).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjas T.Ališauskas.
20.25 Pagalbos skambutis (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Apgaulė“. m. Veiksmo. Rež. B.Trenchardas-Smithas. Vaid. C.Goodingas jaunesn., E.Vaugier, E.McQueenas. JAV, 2013 m. (N-14).
00.10 TV serialas „Judantis objektas“ (14) (N-7).
01.00 TV serialas „Visa menanti“ (6) (N-7).
01.50 TV serialas „Šiurkštus žaidimas“ (12) (N-14).
02.40 Programos pabaiga.
BTV - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.).
08.50 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
09.45 Mistinės istorijos (N-7).
10.45 TV serialas „Sudužusių žibintų gatvės“ (kart.).
11.45 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
13.55 TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“ (5) (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia tarnyba“ (63) (N-7).
15.50 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (322) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 TV serialas „Sudužusių žibintų gatvės“ (9).
19.30 Pagalbos skambutis (N-7).
20.30 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Vaidybinis f. „Sachara“. Nuotykių. Rež. B.Eisneris. Vaid. J.Akuwidike, M.Aspinallis, P.Cruz, R.Ayola. Didžioji Britanija, Ispanija, JAV, Vokietija, 2005 m. (N-7).
23.55 Vaidybinis f. „Oušeno vienuoliktukas“. Kriminalinis trileris. Rež. S.Soderberghas. Vaid. C.A.Birt, G.Clooney, P.L.Nolanas. Australija, JAV, 2001 m. (N-7) (kart.).
02.00 Mistinės istorijos (N-7) (kart.).
02.50 TV serialas „Gyvi numirėliai“ (10) (N-14).
03.35 Kalbame ir rodome (N-7).
04.20 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
05.00 Farai (N-14) (kart.).
05.20 Kalbame ir rodome (N-7) (kart.).
LRT KULTŪRA - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Kasdienybės aitvarai.
06.45 „Mūsų dienos - kaip šventė“ (kart.).
08.15 „Šokių akademija“ (kart.).
08.45 „Nuo gamyklos konvejerio“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Girių horizontai.
12.40 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
13.05 „Anapus čia ir dabar“ (kart.).
14.00 „Nuo gamyklos konvejerio“ (2/2).
14.25 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“ (82).
15.10 „Mūsų kaimynai marsupilamiai“ (3/10).
15.35 „Lesė“ (19).
16.00 „Šokių akademija“ (3/6).
16.30 „Likimo valsas“ (7, 8).
17.25 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Bėdų turgus. Pokalbių laida (subtitruota).
19.35 „Prokurorai“ (31).
20.30 „Džesika Flečer“ (3/13).
21.20 „Atspindžiai“.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Vaid. f. „Atsiprašau“. Tragikomedija. 1982 m. (N-7).
00.05 Naktinis ekspresas.
00.40 Muzikos pasaulio žvaigždės. Groja Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai. M.K.Čiurlionio „Miške“, B.Martinu „Trys čekų šokiai“.
01.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.15 Karinės paslaptys (kart.).
04.05 „Prokurorai“ (kart.).
05.00 Panorama (kart.).
05.35 Dėmesio centre.
05.50 Sportas.
05.55 Orai.
TV1 - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
07.45 Gordono Ramsey virtuvės pamokos. Kulinarijos laida.
08.15 „Keista šeimynėlė“ (15).
08.40 „Kaukė“ (18).
09.05 „Vedęs ir turi vaikų“ (19-21) (N-7).
10.35 „Eliza“ (7) (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ (33) (N-7).
13.30 Būrėja (N-7).
14.05 „Šeštasis pojūtis“ (7) (N-7).
14.35 „Ekspertė Džordan“ (6) (N-7).
15.35 „Mentalistas“ (18) (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“ (799-801).
17.50 „Širdele mano“ (107) (N-7).
18.55 „Senojo tilto paslaptis“ (247).
20.05 „CSI. Niujorkas“ (15) (N-7).
21.00 Detektyvo vakaras. Vaid. f. „Midsomerio žmogžudystės XII. Mažos malonės“. Didžioji Britanija, 2009 m. (N-14).
23.00 „Bėgantis laikas“ (93) (N-7).
01.15 „Karadajus“ (111) (N-7).
02.05 „Mentalistas“ (N-7) (kart.).
02.50 „CSI. Niujorkas“ (kart.).
03.35 Vaid. f. „Midsomerio žmogžudystės XII. Sistemos klaida“. Didžioji Britanija, 2009 m. (N-14) (kart.).
05.10 „Ekspertė Džordan“ (N-7) (kart.).
TV6 - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Havajai 5.0“ (N-7) (kart.).
08.00 „112. Ekstremali pagalba“ (N-7) (kart.).
09.00 Tavo augintinis. Laida apie gyvūnus.
09.30 „Kastlas“ (N-7) (kart.).
10.30 „CSI Majamis“ (N-7) (kart.).
11.30 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
12.30 „Tėtušiai“ (2, 3) (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali pagalba“ (43, 44) (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ (17) (N-7).
17.00 „Kastlas“ (22) (N-7).
18.00 „Elementaru“ (3) (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (224) (N-7).
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“ (18, 19) (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (231, 232) (N-7).
22.00 Vaid. f. „Dvigubas žaidimas“. Veiksmo. JAV, 2014 m. (N-14).
23.50 „6 kadrai“ (206) (N-7).
01.00 „Comedy Club“. Humoro laida (N-14).
01.55 „Tėtušiai“ (N-7) (kart.).
LRT LITUANICA - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.10 Lietuvos balsai. 2014 m.
11.50 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
12.45 Smegenų paslaptys. Marselis Prustas.
13.00 „Atspindžiai“. Scen. aut. I.Daraškevičiūtė, rež. L.Paugis.
13.30 „Kelias į namus“. Rež. A.Matvejevas.
14.00 Laba diena, Lietuva!
16.15 Klausimėlis.lt.
16.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/60).
17.00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
17.45 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
18.30 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
19.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
20.10 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
21.00 „Atspindžiai“. Scen. aut. I.Daraškevičiūtė, rež. L.Paugis.
21.30 „Kelias į namus“. Rež. A.Matvejevas.
22.00 Panorama.
22.35 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
22.50 Sportas.
22.55 Orai.
23.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
23.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
00.00 Laba diena, Lietuva!
02.00 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
02.45 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
03.30 Panorama.
04.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
04.20 Sportas.
04.25 Orai.
04.30 Grupės „Pelenai“ jubiliejinis koncertas „Ugnies paliesti. 20 metų kartu“.
TV8 - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.55 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
08.35 Valgyk ir lieknėk. Kulinarijos laida.
09.05 Kulinarinis reidas. Kulinarijos šou.
09.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“ (13).
10.05 Senoji animacija.
11.05 Vaid. f. „Pavogta disertacija“. Drama. Vokietija, 2014 m. (N-7) (kart.).
13.00 „Apkabink mane“ (N-7) (kart.).
14.30 „Pamiršk mane“ (21, 22) (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 Kulinarinis reidas. Kulinarijos šou.
17.00 „Apkabink mane“ (11) (N-7).
18.00 „Gyvenimo bangos“ (1) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Vasaros pabaiga“. Drama. Vokietija, 1993 m. (N-7).
22.55 „Gyvenimo bangos“ (N-7) (kart.).
00.50 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
Info TV - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.30 „Infodiena“ (kart.).
10.30 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
11.00 Dviračio šou. Humoro laida.
11.30 KK2. Informacijos šou.
12.20 Penktoji pavara.
13.15 24valandos (N-7).
14.15 24valandos (N-7).
15.15 KK2. Informacijos šou.
16.00 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
17.00 „Infodiena“.
21.00 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.30 „Infodiena“ (kart.).
02.30 „Infodiena“ (kart.).
Init - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.55 Programa.
08.00 Muzikos ekspresas.
09.00 Žinios (kart.).
09.20 „Kur Fredas?“. Komedija (N-7).
11.10 Mūsų praeities beieškant. TV laida (kart.).
11.40 „Vėžliuko Semio nuotykiai“. Animacinis (N-7).
13.05 „Adelainos amžius“. Romantinė drama (N-7).
14.55 LT muzika.
16.05 „Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“. Muzikinė drama.
18.00 Žinios.
18.10 Dienos komentaras.
18.15 Susitikimai. Pokalbių laida. Vedėjas S.Valadka.
19.00 „Daug vargo dėl pinigų“. Komedija (N-7).
20.30 Lietuva Lenkijoje (2). TV laida.
21.00 Žinios.
21.15 Dienos komentaras.
21.19 Orai.
21.20 „Sumaištis“. Kriminalinė drama (N-14).
22.45 Žinios (kart.).
23.00 „Rizikinga erzinti diedukus“. Nuotykių komedija (N-7).
00.55 Patinka vairuoti. TV laida (kart.).
01.25 Programos pabaiga.
Pūko TV - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.45 Muzika.
09.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (tiesioginė).
10.00 Muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.50 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida (kart.).
18.05 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.15 Muzika.
19.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.45 Muzika.
Balticum TV - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Kas paleido šunis? (16). Pramoginė laida.
10.00 Dokumentinis serialas „Aukščiausios klasės automobiliai“ (4).
11.00 Humoro serialas „Virtuvė“ (32) (N-7).
11.30 „Miško patruliai“. Animacinis. Norvegija, 2013 m.
12.55 Svajonių kruizai (13). Kelionių žurnalas.
13.55 TV serialas „Kai šaukia širdis“ (9).
14.55 Dokumentinis serialas „Didžiausi pasaulio uostamiesčiai“ (7).
15.55 „Komediantas“. Biografinė drama. Danija, 2011 m. (N-7).
18.00 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas (14). Pramoginė laida.
18.30 Dokumentinis serialas „Virtuvės karaliai“ (8).
19.00 Dokumentinis serialas „Šimtas pasaulio stebuklų“ (4).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Dokumentinis serialas „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (13).
21.30 „Dingęs“ (8). Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, JAV, Belgija, 2014 m. (N-7).
22.40 „Balticum TV“ žinios.
23.10 Dokumentinis serialas „Aukščiausios klasės automobiliai“ (4).
00.10 Humoro serialas „Virtuvė“ (32) (N-7).
00.40 „Aguonų laukas“ (1). Karinė drama. Didžioji Britanija, 2014 m. (N-7).
01.45 Programos pabaiga.
S-plius - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių diena plius (kart.).
09.10 Iš arčiau.
09.15 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
09.35 Šiaulių fotomenininkų portretai. Pažintinė laida (kart.).
10.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
10.35 Kartu su jumis. Edvardas Žakaris. Pokalbių laida (kart.).
10.55 Sigitos virtuvė. Kulinarijos laida (kart.).
11.10 Sodui ir namams. Pažintinė laida (kart.).
11.35 Šiaulių gidas.
11.40 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Provincija. Publicistikos laida.
18.30 Šiaulių diena plius.
18.40 Miesto savaitė. Publicistikos laida.
18.55 Atradimų Šiauliai. Dabar ir anuomet. Pažintinė laida.
19.15 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
19.30 Šiaulių diena plius (kart.).
19.40 Iš arčiau.
19.45 Bumcės klubas. Laida vaikams.
20.05 Filmuoja Šiauliai. Pažintinė laida.
20.30 Šiaulių diena plius (kart.).
20.40 Iš arčiau.
20.45 Miesto savaitė. Publicistikos laida.
21.00 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
21.25 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
21.45 Svečiuose pas. Gyvenimo būdo laida.
22.10 Atradimų Šiauliai. Dabar ir anuomet. Pažintinė laida.
22.30 Provincija. Publicistikos laida.
23.00 Šiaulių diena plius (kart.).
23.10 Šiaulių gidas.
23.15 MTV.
Dzūkijos TV - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.00 Programa.
06.04 TV parduotuvė.
06.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.30 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.30 TV serialas „Pėdsakas“ (1/93) (N-7).
10.30 TV serialas „Atšilimas“ (1 tęs.) (N-7).
11.35 TV serialas „Delta“ (2/8) (N-7).
12.40 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/17) (N-7).
13.40 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (1/7) (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/94) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 TV serialas „80-ieji“ (3/11) (N-7).
17.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/55) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Cekava“ (kart.).
19.40 Tėvynės labui (kart.).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Premjera. TV serialas „Atšilimas“ (3) (N-7).
21.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 Kartų kova. Pramoginė laida šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
00.45 TV serialas „Delta“ (N-7).
01.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.35 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
03.15 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
04.00 TV serialas „Delta“ (N-7).
04.50 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7).
05.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
TV1000 - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.10 „Peliukas Stiuartas Litlis II“. Komedija. JAV, 2002 m.
07.40 „King Kongas“. Nuotykių. JAV, Naujoji Zelandija, 2005 m.
10.50 „Pamišęs dėl tavęs“. Romantinė komedija. JAV, 2013 m.
12.30 „Maži paukščiai“. Drama. JAV, 2011 m.
14.10 „Teresės nuodėmė“. Drama. Prancūzija, 2012 m.
16.10 „Gataka“. Trileris. JAV, 1997 m.
18.10 „Užpuolikai“. Veiksmo. JAV, 2010 m.
20.10 „Tapatybė“. Veiksmo. JAV, 2003 m.
22.10 „Įtėvis“. Trileris. JAV, 2009 m.
00.10 „Marija, Škotijos karalienė“. Drama. Šveicarija, Prancūzija, 2013 m.
02.20 „Mirtis per laidotuves“. Komedija. JAV, 2010 m.
04.10 „Panikos kambarys“. Trileris. JAV, 2002 m.
TV1000 Premium - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.00 „Mobilusis“. Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija, 2004 m.
08.00 „Meškiukas Padingtonas“. Komedija. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2014 m.
10.00 „Diena po rytojaus“. Veiksmo. JAV, 2004 m.
12.00 „Jums žinutė“. Romantinė komedija. JAV, 1998 m.
14.00 „Op“. Animacinė komedija. JAV, 2011 m.
16.00 „Mūsų gyvenimas“. Drama. JAV, 2014 m.
18.00 „Su meile, Rouzė“. Romantinė komedija. Vokietija, Didžioji Britanija, 2014 m.
20.00 „Haris Poteris ir Netikras princas“. Fantastinis nuotykių. Didžioji Britanija, JAV, 2009 m.
22.30 „Pabėgimas“. Veiksmo trileris. JAV, Bulgarija, 2013 m.
00.00 „8-asis jūrų laivyno būrys: už priešo priešo linijos“. Veiksmo drama. JAV, 2014 m.
02.00 „Elfas“. Komedija. JAV, 2003 m.
04.00 „Piramidė“. Siaubo trileris. JAV, 2014 m.
TV1000 Action - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
05.10 „Vyrai, kurie spokso į ožkas“. Karinė komedija. JAV, Didžioji Britanija, 2009 m.
07.10 „Rokenrola“. Kriminalinis trileris. Didžioji Britanija, 2008 m.
09.10 „Šeštoji diena“. Fantastinis trileris. JAV, 2000 m.
11.20 „Kruvinoji ledi Batori“. Siaubo. Rusija, JAV, 2015 m.
13.15 „Hazardo ketvertukas“. Veiksmo komedija. JAV, Australija, 2005 m.
15.10 „Užsienietis“. Trileris. JAV, 2012 m.
17.15 „Vyrai, kurie spokso į ožkas“. Karinė komedija. JAV, Didžioji Britanija, 2009 m.
19.10 „Tik nekvieskite farų!“. Komiškas trileris. JAV, 2010 m.
21.10 „Proto medžiotojai“. Trileris. JAV, Didžioji Britanija, 2004 m.
23.10 „Detoksikacija“. Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2002 m.
01.10 „Rezerviniai farai“. Veiksmo komedija. JAV, 2010 m.
03.15 „Pasodinsiu savo eks“. Komedija. JAV, 2010 m.
TV1000 Russkoje kino - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.20 „Grafas Montenegras“. Komedija. Rusija, 2006 m.
08.30 „Korekcijos klasė“. Drama. Rusija, 2014 m.
10.20 „Maskva niekada nemiega“. Komiška drama. Rusija, Airija, 2015 m.
12.20 „Piloto Pirkso tardymas“. Drama. SSRS, Lenkija, 1978 m.
14.20 „Dručkis“. Sporto komedija. Rusija, 2007 m.
16.20 „Kelialapis į gyvenimą“. Nuotykių. Rusija, 2013 m.
18.20 „Kelias“. Veiksmo nuotykių. Rusija, 2009 m.
20.20 „Išsigelbėjimas“. Drama. Rusija, 2015 m.
22.20 „Vyras mano galvoje“. Komedija. Rusija, 2009 m.
00.40 „Belaisvis“. Karinė drama. Rusija, 2008 m.
02.20 „1,80 m ir aukštesni“. Komedija. Rusija, 2005 m.
04.20 „Kniedė“. Drama. Rusija, 2015 m.
Balticum AUKSINIS - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.00 „Mirties įrankiai: kaulų miestas“. Fantastinis nuotykių. JAV, Vokietija, Kanada, 2013 m. (N-7).
09.05 „Vaistas nuo visų ligų“. Komedija. Prancūzija, Belgija, 2014 m. (N-7).
11.00 „Didysis meistras“. Veiksmo drama. Honkongas, Kinija, 2013 m. (N-7).
13.00 „Groja Liuvinas Deivisas“. Muzikinė drama. JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2013 m. (N-7).
15.00 „Pompėja“. Istorinė romantinė veiksmo drama. Kanada, Vokietija, JAV, 2014 m. (N-7).
17.00 „Užstrigusi paauglystėje“. Romantinė komedija. JAV, 2014 m. (N-7).
19.00 „Perskaityk ir sudegink“. Kriminalinė komedija. JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2008 m. (N-7).
21.00 „Apsimetėlis, sukčius ir dama“. Romantinis trileris. Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV, 2014 m. (N-7).
23.00 „Meilės punšas“. Komedija. Prancūzija, Didžioji Britanija, 2013 m.
01.00 „Rydiko kronikos. Sugrįžimas“. Fantastinis veiksmo trileris. Didžioji Britanija, JAV, 2013 m. (N-14).
XXI - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
08.20 „Atlantas ištiesė pečius“. Fantastikos. JAV, 2011 m.
10.00 „Apiplėšti mafiją“. Kriminalinė drama. JAV, 2013 m.
11.45 „Grožio pratybos“. Komedija. Rusija, 2011 m.
13.25 TV filmas „Kainas. Taisyklės išimtis“ (2/7). Kriminalinė drama. Prancūzija, 2012 m.
14.20 „Sniegynų įkaitai“. Nuotykių drama. JAV, 2011 m.
16.20 „Atlantas ištiesė pečius“. Fantastikos. JAV, 2011 m.
18.00 „Apiplėšti mafiją“. Kriminalinė drama. JAV, 2013 m.
19.45 „Grožio pratybos“. Komedija. Rusija, 2011 m.
21.25 TV filmas „Kainas. Taisyklės išimtis“ (2/7). Kriminalinė drama. Prancūzija, 2012 m.
22.20 „Sniegynų įkaitai“. Nuotykių drama. JAV, 2011 m.
00.20 „Atlantas ištiesė pečius“. Fantastikos. JAV, 2011 m.
02.00 „Apiplėšti mafiją“. Kriminalinė drama. JAV, 2013 m.
03.45 „Grožio pratybos“. Komedija. Rusija, 2011 m.
05.25 TV filmas „Kainas. Taisyklės išimtis“ (2/7). Kriminalinė drama. Prancūzija, 2012 m.
06.20 „Sniegynų įkaitai“. Nuotykių drama. JAV, 2011 m.
Fox - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
00.25 TV serialas „Los Andželo policija“.
02.05 TV serialas „Los Andželo policija“.
08.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
08.50 TV serialas „Los Andželo policija“.
10.35 TV serialas „Pagal Džimą“.
11.20 TV serialas „Nusikalstami protai“.
12.45 TV serialas „NCIS“.
14.10 TV serialas „Skydo agentai“.
14.50 TV serialas „Du su puse vyro“.
15.35 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.55 TV serialas „Los Andželo policija“.
19.05 TV serialas „Nusikalstami protai“.
19.45 TV serialas „Los Andželo policija“.
20.30 TV serialas „Skydo agentai“.
21.15 TV serialas „Du su puse vyro“.
22.00 TV serialas „11.22.63“.
22.55 TV serialas „Los Andželo policija“.
01.10 TV serialas „11.22.63“.
04.15 TV serialas „Nusikalstami protai“.
05.40 TV serialas „Prisikėlimas“.
06.20 TV serialas „Skydo agentai“.
07.10 TV serialas „NCIS“.
Fox life - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
03.20 TV serialas „Kastlas“.
04.00 TV serialas „Tėtušis“.
04.45 TV serialas „Pumos miestas“.
05.05 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
06.10 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
06.35 TV serialas „Tėtušis“.
06.55 TV serialas „Pumos miestas“.
07.15 TV serialas „Kastlas“.
08.00 TV serialas „Kastlas“.
08.40 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
10.00 TV serialas „Pumos miestas“.
10.45 TV serialas „Tėtušis“.
11.05 TV serialas „Melisa ir Džo“.
11.25 TV serialas „Stebuklų šalis“.
12.10 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
12.55 Jamie Oliverio maisto revoliucija.
13.40 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
14.00 Jamie Oliverio maisto revoliucija.
14.45 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
15.10 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
15.55 TV serialas „Grėj anatomija“.
16.35 TV serialas „Stebuklų šalis“.
18.10 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
18.50 TV serialas „Kastlas“.
19.30 TV serialas „Grėj anatomija“.
20.15 TV serialas „Stebuklų šalis“.
21.00 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
21.40 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
22.25 TV serialas „Stebuklų šalis“.
23.10 TV serialas „Kastlas“.
23.50 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
00.30 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
01.15 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
01.55 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
04.20 TV serialas „Melisa ir Džo“.
05.25 Jamie Oliverio maisto revoliucija.
Disney Channel - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
05.00 Animacinių serialų programa.
12.00 Animacinis f. „Lapė ir šuo II“. JAV, 2006 m.
13.20 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“. JAV, 1995 m.
13.50 Animacinis serialas „Maksas. Atlantida“. Indonezija, 2016 m.
14.30 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
19.30 Animacinis f. „Finas ir Ferbis: kinas“. JAV, 2011 m.
21.00 Specialus animacinio serialo „Finas ir Ferbis. Žvaigždžių karai“ epizodas. JAV, 2014 m.
21.50 Animacinio serialo „Finas ir Ferbis. Misija „Marvel“ specialus epizodas“. JAV, 2013 m.
23.00 TV serialas „Mako salos paslaptys“. Australija, 2012 m.
00.00 Mini serialas „Dinotopija“.
02.00 TV serialas „Mako salos paslaptys“.
02.55 Animacinis serialas „Ledi Bag ir šaunus katinas“.
04.15 Muzika.
Travel - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
00.00 Nežinoma ekspedicija.
05.00 Nežinoma ekspedicija.
06.00 Muziejų paslaptys.
07.00 Naujo būsto paieška.
08.40 Mano namelis ant ratų.
09.30 Gyvenimas ant ežero.
10.00 Statybos Aliaskoje.
11.00 Nežinoma ekspedicija.
12.00 Muziejų paslaptys.
13.00 Naujo būsto paieška.
14.40 Namų medžiuose gyventojai.
15.30 Gyvenimas ant ežero.
16.00 Mano namelis ant ratų.
17.00 Pramogų parkų užkulisiai.
18.00 Neįprastas maistas.
19.00 Naujo būsto paieška.
22.00 Gyvenime ne vien žiedai.
23.00 Merginos-banglentininkės.
01.00 Muziejų paslaptys.
02.00 Neįprastas maistas.
03.00 Gyvenime ne vien žiedai.
04.00 Merginos-banglentininkės.
Discovery - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.00 Mitų griovėjai.
07.50 Kaip tai veikia?
08.15 Karai dėl bagažo.
08.40 Sandėlių medžiotojai. Britanija.
09.10 Sandėlių karai. Kanada.
09.35 Likvidatorius.
10.05 Kaip išgyventi bet kokia kaina.
10.55 Tikrieji tolimųjų reisų vairuotojai.
11.50 Greiti ir triukšmingi.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Stori ir įsiutę. Griausmas.
14.30 Mitų griovėjai.
17.15 Karai dėl bagažo.
17.40 Sandėlių medžiotojai. Britanija.
18.10 Sandėlių karai. Kanada.
18.35 Likvidatorius.
19.05 Automobilių meistrai.
20.00 Kaip tai veikia?
20.30 Kaip tai pagaminta?
21.00 Surūdijusi imperija.
22.00 Nuodų medžiotojai.
23.00 Grėsmingas laimikis.
01.00 Įveikti baimes su B.Gryllsu.
01.55 Nuogi ir išsigandę.
02.50 Tikrieji tolimųjų reisų vairuotojai.
03.40 Nuodų medžiotojai.
04.30 Aukso karštligė.
05.20 Automobilių meistrai.
06.10 Kaip tai veikia?
06.35 Kaip tai pagaminta?
Animal Planet - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.36 Iškviečiami tramdytojai.
07.25 Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai.
08.15 Šių laikų daktaras Dolitlis.
09.10 Namai medžiuose.
10.05 Akvariumų verslas.
11.00 Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai.
11.55 Bondajaus klinikos veterinaras.
12.50 Šių laikų daktaras Dolitlis.
13.45 Aligatorių tramdytojai.
14.40 Namai medžiuose.
15.35 Akvariumų verslas.
16.30 Afrikos tankmėje.
17.25 Upių pabaisos.
18.20 Jankių džiunglės.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Afrikos tankmėje.
21.05 Namai medžiuose.
22.00 Jankių džiunglės.
22.55 Aligatorių tramdytojai.
23.50 Upių pabaisos.
00.45 Užpultasis.
01.40 Jankių džiunglės.
02.35 Akvariumų verslas.
03.25 Afrikos tankmėje.
Viasat HISTORY - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.00 „Laiko komanda“.
07.50 „Civilizacijos pakilimas“.
08.45 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
09.10 „Hitlerio Rytų Prūsija“.
09.55 Pokalbiai su Jackie Kennedy.
10.50 „Muziejaus paslaptys“.
11.35 „Mitų medžiotojai“.
12.30 „Civilizacijos pakilimas“.
13.25 „Išlaikyti tai karališkojoje šeimoje“.
14.20 „Senovės pasaulio genijai“.
15.20 „Degustuotojai atvyksta“.
16.25 „Viduramžių žmogžudysčių paslaptys“.
17.15 „Hitlerio Rytų Prūsija“.
18.05 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
18.30 „Muziejaus paslaptys“.
19.15 „Mitų medžiotojai“.
20.10 „Hitlerio žmonės“.
21.00 „Slaptos draugijos“.
22.00 „Senovės Egiptas. Gyvenimas ir mirtis Karalių slėnyje“.
23.00 „Krikščionybės istorija“.
00.00 „Carų imperija. L.Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją“.
01.00 „Hitlerio Rytų Prūsija“.
01.45 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.00 „Didelė pikta žuvis“.
07.45 „Inžinerija“.
08.35 „Nebandykite to daryti namuose“.
09.00 „Nefrito karštinė“.
09.25 „Drožinėtojų karaliai“.
09.50 „Didysis pardavimas“.
10.15 „Dekonstrukcija“.
11.55 „Ratai iš ano pasaulio“.
12.40 „Žvalgytojai“.
13.25 „Nefrito karštinė“.
13.50 „Medienos karaliai“.
14.35 „Drožinėtojų karaliai“.
15.00 „Didelė pikta žuvis“.
15.45 „Inžinerija“.
16.40 „Didelė pikta žuvis“.
19.00 „Namų pervežėjai“.
19.20 „Didysis pardavimas“.
19.45 „Drožinėtojų karaliai“.
20.05 „Nefrito karštinė“.
20.30 „Medienos karaliai“.
21.15 „Žvalgytojai“.
22.00 „Bumertauno gyventojai“.
22.50 „Šaltųjų vandenų žvejai“.
23.40 „Mano namai ant vandens“.
00.00 „Drožinėtojų karaliai“.
00.25 „Inžinerija“.
01.15 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
00.50 Purvinas verslas.
03.15 Purvinas verslas.
06.00 Ypatingas devintasis dešimtmetis.
06.50 Proto žaidimai.
07.10 Kvailių mokslas.
08.00 Kvailių mokslas.
08.50 Purvinas verslas.
09.30 S.Hawkingo genialumas.
10.20 Kvailių mokslas.
11.05 Erdvėlaivio Challenger katastrofa. Prarastos vaizdajuostės.
11.50 Jukono auksas.
12.35 Lėktuvų avarijų tyrimai.
13.20 1980-ieji. Mus sukūręs dešimtmetis.
14.10 Proto žaidimai.
14.30 Kvailių mokslas.
14.50 Purvinas verslas.
15.40 Purvinas verslas.
16.20 Lėktuvų avarijų tyrimai.
17.10 Žemės evakuacija.
17.55 S.Hawkingo genialumas.
18.40 Kvailių mokslas.
19.05 Kvailių mokslas.
19.30 Erdvėlaivio Challenger katastrofa. prarastos vaizdajuostės.
20.10 1980-ieji. Mus sukūręs dešimtmetis.
21.00 Purvinas verslas.
22.30 Dievo istorija su M.Freemanu.
23.20 Lėktuvų avarijų tyrimai.
00.10 Žemės evakuacija.
02.00 Dievo istorija su M.Freemanu.
04.50 Kvailių mokslas.
20.00 Dievo istorija su M.Freemanu.
MTV - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Eilinė Onutė.
09.00 „Draugų zona“.
10.00 „Konspektai“.
11.30 Eilinė Onutė.
13.00 Tik hitai.
14.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
15.00 „Paauglės motinos“.
17.00 Katžuvė.
18.00 Papimpink mano ratus.
20.00 TV serialas „Nepritampanti“.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
23.00 Su buvusiuoju paplūdimyje.
00.30 Slapta kamera.
02.00 Ar tu vienišas?
03.00 Tik hitai.
Mezzo - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.05 „Intermezzo“.
09.30 G.Bizet opera „Karmen“.
12.10 „Intermezzo“.
13.30 Tulūzos „Du Capitole“ orkestras atlieka N.Rimskio-Korsakovo, S.Rachmaninovo ir J.Brahmso kūrinius.
15.00 Operos gala koncertas Astanoje.
17.05 „Intermezzo“.
17.30 Ch.Gounod baletas „Romeo ir Džuljeta“. Šoka Niujorko „Metropoliten“ operos artistai.
20.30 „Intermezzo“.
21.30 P.Žaikovskio baletas „Ana Karenina“.
22.55 B.Asafjevo baletas „Paryžiaus liepsnos“.
00.05 Dok. f. „V.Michailovskio baletas. Tradicijos ir naujovės“.
00.35 Džiazas. Koncertuoja D.Lockwoodo trio.
01.35 Nakties programa.
BBC - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 BBC naujienos.
09.45 Pasaulio verslo naujienos.
10.30 BBC tiesiogiai.
11.00 Kino naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Artisto dienotvarkė.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 Pasaulio sportas.
14.00 Grinvičo laikas.
15.00 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Pasaulio naujienos.
19.00 Pasaulio naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Pasaulio naujienos.
21.30 Pasaulio sportas.
22.00 BBC tiesiogiai.
22.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo naujienos.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.00 CNN naujienų redakcija (taip pat Sporto naujienos).
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
11.00 CNN naujienų redakcija.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
13.30 Kulinarinės kelionės.
14.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
17.00 Pasaulio verslo apžvalga.
18.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
19.00 Prie pasaulio žemėlapio.
20.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
21.00 Pasaulio sportas.
21.30 Apie JAV prezidento rinkimų kompaniją. Vedėja K.Bolduan.
22.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
23.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
23.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
00.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
01.00 R.Questo verslo laida.
02.00 Ch.Amanpour reportažai.
02.30 Pasaulio sporto naujienos.
03.00 Nakties programa.
Sport1 - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
05.00 Žempionų kelias. NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Klyvlando „Cavaliers“.
08.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė.
09.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Malagos „Unicaja“.
11.00 Bušido kovos. „KOK World Series“. Vilnius, 2015 m. 1 dalis.
13.30 Tenisas. Vyrų turnyras. „ATP 250 Atlanta“. Finalas.
15.30 Tenisas. Vyrų turnyras. „ATP 250 Winston-Salem“. Finalas.
17.30 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
18.00 Žempionų kelias. NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Klyvlando „Cavaliers“.
21.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Malagos „Unicaja“.
23.00 Bušido kovos. „KOK World Series“. Vilnius, 2015 m. 1 dalis.
01.30 Tenisas. Vyrų turnyras. „ATP 250 Atlanta“. Ketvirtfinalis. Pirmasis mačas. F.Verdasco - N.Kyrgios.
04.00 Tenisas. Vyrų turnyras. „ATP 250 Atlanta“. Ketvirtfinalis. Antrasis mačas. R.Opelka - D.Youngas.
Eurosport - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.00 Tenisas.
13.00 JAV futbolo lyga.
13.30 Dviračių sportas. Ispanijos turas.
15.00 Tenisas.
17.25 Sporto naujienos.
17.30 Tenisas.
21.55 Sporto naujienos.
22.00 Teniso apžvalga.
22.15 Tenisas.
02.00 Teniso apžvalga.
02.15 Tenisas.
Eurosport 2 - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.00 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės.
09.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Susitikimų apžvalga, analizė ir komentarai.
09.30 Atvirasis JAV teniso čempionatas.
11.15 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Susitikimų apžvalga, analizė ir komentarai.
14.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Susitikimų apžvalga.
14.30 Atvirasis JAV teniso čempionatas.
18.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Tiesioginė transliacija.
20.25 „Eurosport“ informacinė laida. Naujausi pranešimai, rezultatai ir interviu.
20.30 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Tiesioginė transliacija.
23.55 „Eurosport“ informacinė laida. Naujausi pranešimai, rezultatai ir interviu.
00.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Tiesioginė transliacija.
Sport1 De - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.00 Reklama.
12.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
14.30 Reklama.
16.00 Normaliai. Televizijos žurnalas.
16.30 Dokumentinis serialas „Storage Hunters“.
17.30 Dokumentinis serialas „Likvidatorius“.
18.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
19.30 „Sport Bild“ premijos įteikimo ceremonija Hamburge. Reportažas.
20.30 Sporto pranešimai.
21.10 Futbolas. Regioninė lyga „West“. „Sportfreunde Siegen“ - „Wattenscheid“. Tiesioginė transliacija.
23.15 Pokalbis su aistruoliais. Tiesioginė transliacija.
00.15 „Scooore!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
01.00 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
03.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.00 Formulė 1. Belgijos GP lenktynės.
09.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Tottenham“ - „Liverpool“.
11.15 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Leicester“ - „Swansea“.
13.05 Ledo ritulys. KHL. „Lokomotiv“ - Maskvos „Dinamo“.
15.05 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - „Torpedo“.
17.05 „Rio 2016“ . Futbolas. Finalas. Vyrai.
19.25 Ledo ritulys. KHL. SKA - „Ak Bars“. Tiesioginė transliacija.
22.00 Futbolas. UEFA Žempionų lyga. „Roma“ - „Porto“.
23.50 Futbolas. UEFA Žempionų lyga. „Monaco“ - „Villarreal“.
01.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Hull“ - „Manchester United“.
03.30 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga.
05.00 Ledo ritulys. KHL. SKA - „Ak Bars“.
Viasat Motor - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
14.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga.
15.00 Formulė 1. Belgijos GP lenktynių apžvalga.
16.00 V8 Supercars lenktynės.
17.30 V8 Supercars lenktynės.
19.45 Spidvėjus. Gorzovo GP lenktynės.
23.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga.
00.00 Formulė 1. Belgijos GP lenktynių apžvalga.
01.00 Formulės 1 klasika. 1983 m. Italijos GP lenktynės.
03.00 Pabaiga.
TVP1 - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.15 TV pirkiniai.
06.50 „Klanas“.
07.20 Atspėk melodiją.
07.50 „Visa teisybė apie dingą“.
09.00 Žinios.
09.10 Orai.
09.15 Ketvirtis valandos politikos.
09.35 Metai sode.
10.00 „Be kaltės kalta“.
11.00 „A komanda“.
11.55 „Didingasis amžius“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.30 Orai žemdirbiams.
13.35 Laida žemdirbiams.
13.50 „Ugninės salamandros paslaptis“.
15.00 „Be kaltės kalta“.
16.00 Žinios.
16.10 Orai.
16.20 Reportažas.
16.55 „Komisaras Aleksas“.
18.00 TV ekspresas.
18.15 Orai.
18.30 Atspėk melodiją.
19.00 „Klanas“.
19.35 „Didingasis amžius“.
20.30 Žinios.
21.00 Sportas.
21.05 Įvartis.
21.15 Orai.
21.30 „Gyvenimo šukės“.
22.25 „Žmogžudysčių komisija“.
23.20 Kalbama apie pinigus.
23.50 „Venecija“.
01.50 Nakties programa.
Polonia TV - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
07.05 „Tėvas Mateušas“.
08.00 „Cafe Historia“.
08.25 „Janka“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
12.10 Lenkija 24.
12.40 Sveiki lenkai.
13.25 Trumpa istorija.
13.35 Žinios.
13.50 „Laimės spalvos“.
14.25 „Aš jums parodysiu!“.
15.25 „Henrykas Slavikas. Lenkų Valenbergas“.
16.20 Su Andrusu po Galiciją. Tarnobžegas.
16.55 Zondas 2.
17.30 „Galerija“.
18.00 Serockis vasarai.
18.20 Trumpa istorija.
18.30 TV ekspresas.
18.45 Lenkija su Miodeku.
18.55 Sekmadienis su...
19.40 Muzikinė laida.
19.55 „Laimės spalvos“.
20.25 Iki pasimatymo Krokuvoje.
20.45 Animacinis s.
21.00 Žinios.
21.25 Sportas.
21.35 Orai.
21.50 „Tėvas Mateušas“.
22.50 Lenkija 24.
23.20 Sveiki lenkai.
00.05 Lenkija su Miodeku.
00.15 „Lenkų spinta 1945 - 1989“.
01.15 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.00 „Euronews“.
06.30 Naujienos.
06.35 Vaikų klubas. Animacija.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.20 Gyvenk sveikai!
10.45 TV serialas „Kvapų detektyvas“.
12.00 Naujienos (su subtitrais).
12.20 TV serialas „Kvapų detektyvas“.
13.20 Tegul kalba.
14.25 Kartu su visais.
15.25 Mados nuosprendis.
16.40 Vakaro naujienos (su subtitrais).
17.50 Vyriška ir moteriška.
18.50 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos laikas. Orų prognozė.
21.00 TV serialas „Kvapų detektyvas“.
23.10 Vaidybinis f. „Dramblys“.
00.50 Michailas Svetinas: „Svarbiausia, kad kostiumas tiktų...“
01.40 „Euronews“.
02.10 Vaidybinis f. „Mergina su gitara“.
03.35 Vaidybinis f. „Asios Kliačinos, kuri mylėjo, bet neištekėjo, istorija“.
05.10 Juokingi vaizdeliai.
RTR Planeta - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00 Naujienos.
11.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
11.55 TV serialas „Visada sakyk „visada“.
14.00 Naujienos.
14.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
14.50 TV serialas „Kamenskaja“.
17.00 Naujienos.
17.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
17.50 Rinkimai 2016. Debatai.
18.30 Tiesioginis eteris.
20.00 Naujienos.
20.45 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
21.00 TV serialas „Viskas tik prasideda“.
00.45 TV serialas „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai II“.
02.20 TV serialas „Šeimos detektyvas“.
03.50 Tiesioginis eteris.
NTV - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.00 Šiandien.
06.10 Naujas rytas.
08.30 J.Vysockajos studija.
09.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
10.00 Šiandien.
10.20 TV serialas „Delta“.
12.00 Prisiekusiųjų teismas.
13.00 Šiandien.
13.20 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
13.50 TV serialas „Aš dirbu teisme“.
14.50 Susitikimo vieta.
16.00 Šiandien.
19.00 Šiandien.
00.00 TV serialas „Jūrų velniai. Viesulas“.
01.50 Susitikimo vieta.
03.00 TV serialas „Švyturio šviesa ir šešėlis“.
04.55 Viskas bus gerai!
18.00 Kalbame ir rodome.
19.45 TV serialas „Maskvos centrinė apygarda. Paskutinis sezonas“.
21.35 TV serialas „Karpovas. Trečiasis sezonas“.
23.30 Dienos apžvalga.
REN Baltija - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.55 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Fiksikai“.
07.05 TV serialas „Tolimi giminaičiai“.
07.50 Kviestinė vakarienė.
08.50 Šeimos dramos.
09.55 Švarus darbas.
10.50 TV serialas „Atspindžiai“.
11.55 M.Zadornovo koncertas.
13.55 Gyva tema.
15.00 Tinkama priemonė.
16.05 Šeimos dramos.
17.05 Šokiruojančios hipotezės.
18.10 Didžiosios paslaptys.
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Slaptosios teritorijos.
23.35 Rusiškas vairavimas.
00.30 TV serialas „Kareiviai“.
01.15 Gyva tema.
RTVi - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
05.00 TV serialas „Šeimų ardytoja“.
06.00 Animaciniai f.
07.30 Ypatinga nuomonė.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 TV serialas „Velnias iš Orli“.
10.00 TV serialas „Pakeliui į širdį“.
11.00 Vaidybinis f. „Jegoro bėda“.
12.30 „Nežinoma planeta“.
13.00 Šią dieną istorijoje.
13.15 Aukso amžius.
14.00 TV serialas „Mirtis šnipams“.
15.00 „Nežinoma planeta“.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 TV serialas „Velnias iš Orli“.
17.00 Šiandien pasaulyje.
17.08 Ypatinga nuomonė.
18.00 TV serialas „Šeimų ardytoja“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.08 Ypatinga nuomonė.
20.00 TV serialas „Pakeliui į širdį“.
21.00 TV serialas „Mirtis šnipams“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 TV serialas „Pakeliui į širdį“.
00.30 „Nežinoma planeta“.
01.00 TV serialas „Mirtis šnipams“.
02.00 Šiandien pasaulyje.
02.30 Vaidybinis f. „Moters diena“.
04.00 TV serialas „Velnias iš Orli“.
TVC - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.35 Aš - keliautojas.
07.00 Nuotaika.
08.40 Apie Verą ir Anfisą.
09.10 Aš - keliautojas.
09.30 „Viena diena, viena naktis“.
10.15 Epochos simboliai.
10.30 „Moteris bėdoje“.
11.15 Eik ir žiūrėk.
11.40 „Grupė „Z5t0“.
12.30 Įvykiai.
12.50 „Klounai“.
14.35 Boleko ir Lioleko didžioji kelionė.
14.45 „Rusijos amazonės“.
15.30 Įvykiai.
15.50 Stačiatikių enciklopedija.
16.15 Maisto atliekos.
16.55 Mano didvyris.
17.40 „Viena diena, viena naktis“.
18.30 Naujienų miestas.
18.45 „Moteris bėdoje“.
19.35 „Grupė „Z5t0“.
20.30 Įvykiai.
20.55 Balso teisė.
22.10 „Rusijos amazonės“.
23.00 Įvykiai.
23.30 Atsargiai, sukčiai.
23.55 Laukiniai pinigai. Nužudyti bankininką.
00.35 Petrovkos 38.
00.55 Nakties programa.
ARD - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
10.05 TV serialai.
10.55 TV serialai.
11.45 Viktorina.
12.35 Zoologijos sodų istorijos.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
17.10 Zoologijos sodų istorijos.
18.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.15 TV žurnalas.
19.00 Viktorina su K.Pflaume.
19.50 TV serialai.
20.45 Mokslo žurnalas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 TV serialas „Veterinarė Mertens“.
22.00 TV serialas „Iš visos širdies“.
22.45 Politikos žurnalas.
23.15 Dienos temos.
23.45 Vaid. f. „Prarastas sūnus“. Vokietija, 2009 m.
01.15 Nakties programa.
RTL - trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.10 Nakties žurnalas.
06.15 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
12.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Popietinė programa.
15.00 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
17.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys. Televizijos žurnalas.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 25įdomiausios gyvenimo istorijos.
23.15 „Stern TV“.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA