2014 rugpjūčio 2 d. šeštadienis, 1:30

Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
08.00 TV serialas „Stalino sūnus“ (10, 11) (N-7).
10.10 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
11.15 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
12.00 Nuoga tiesa. „Kodėl nėra pinigų skurstantiems piliečiams?“ Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
13.00 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
14.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas. 2014 m.
14.55 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“. Didžioji Britanija, 2009 m.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Orai.
18.45 TV serialas „Apaštalas“ (3) (N-7).
19.50 TV serialas „Moterų daktaras“ (9, 10) (N-7).
21.50 Veiksmo klasika. „Kova be taisyklių“. Veiksmo. Rež. K.Andersonas. Vaid. J.Wincottas, G.Hudsonas. JAV, 1993 m. (N-14).
23.50 „Kauksmas“. Siaubo. Rež. H.Perello. Vaid. B.Hughesas, M.Matheson. JAV, 1991 m. (S).
01.50 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.20 „Kova be taisyklių“. Veiksmo. Rež. K.Andersonas. Vaid. J.Wincottas, G.Hudsonas. JAV, 1993 m. (N-14).
03.45 „Kauksmas“. Siaubo. Rež. H.Perello. Vaid. B.Hughesas, M.Matheson. JAV, 1991 m. (S).
05.20 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
05.25 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
05.55 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
06.00 Ilgai ir laimingai. TV žaidimas. Vedėja L.Gradauskienė.
06.35 Dokumentinis serialas „Baikalo legendos: tremtinių ir nuotykių ieškotojų keliais - iki Mongolijos“ (6).
LRT TELEVIZIJA - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (23).
11.00 TV serialas „Lilehameris“ (N-7) (kart.).
12.00 Skonio improvizacija. Kulinarijos laida (kart.).
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/39, 40).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Stilius (kart.).
15.00 TV serialas „Puaro“ (1/6) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (84) (N-7).
17.00 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.05 Sportas.
18.10 Orai.
18.15 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (39, 40).
19.30 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.00 Dvi žvaigždės. Pramoginė laida. Vedėjas A.Žožickas.
01.30 TV serialas „Senis“ (161) (N-7).
02.42 Programos pabaiga.
TV3 - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 Animacinis serialas „Pilotas Balu“ (kart.).
07.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
08.00 TV serialas „Brazilijos aveniu“ (96) (N-7).
09.10 TV serialas „Vestuvių muzikantai“ (3) (N-7).
10.10 TV serialas „Visada sakyk „visada“ (7) (N-7).
11.15 „Visos Australijos dulkės“ (1). Kelionių dokumentika (N-7) (kart.).
12.20 TV serialas „Juodoji skylė“ (2) (N-7).
12.50 Animacinis serialas „Transformeriai. Praimas“ (17).
13.20 Animacinis serialas „Antinas Narsuolis“ (12).
13.50 Animacinis serialas „Pilotas Balu“ (17).
14.20 Animacinis serialas „Simpsonai“ (6) (N-7).
14.50 TV serialas „Nuostabi meilė“ (124, 125) (N-7).
16.45 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (21, 22) (N-7).
17.50 Kvieskite daktarą! Medicinos pokalbių šou. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.00 TV3 sportas.
19.05 TV3 orai.
19.10 „Madagaskaras II“. Animacinis. Rež. E.Darnellas ir T.McGrathas. Lietuviškai įgarsino A.Gradauskas, G.Savickas, K.Krysko, M.Jampolskis. JAV, 2008 m.
20.50 „Taksi“. Veiksmo. Rež. T.Story. Vaid. Q.Latifah, J.Fallonas, H.Simmonsas, J.Esposito, G.Bundchen. JAV, Prancūzija, 2004 m. (N-7).
22.50 „Naktinis reisas“. Trileris. Rež. W.Cravenas. Vaid. R.McAdams, C.Murphy, B.Coxas, J.Mays. JAV, 2005 m. (N-14).
00.25 „Žemės branduolys“. Veiksmo. Rež. J.Amielis. Vaid. A.Eckhartas, H.Swank, D.Lindo, S.Tucci. Didžioji Britanija, JAV, 2003 m. (N-7).
03.00 Programos pabaiga.
LNK - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (66).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (7).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (4) (N-7).
08.50 24valandos (N-7) (kart.).
10.10 Tikras gyvenimas. Vedėjas D.Mertinas (kart.).
11.10 TV serialas „Baisiausia mano gyvenimo savaitė“ (N-7) (kart.).
11.45 Mano vyras gali. TV žaidimas (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (4).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (2).
13.30 Animacinis serialas „Kaukė“ (44).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (64) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (34) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 TV serialas „Policijos akademija“ (3, 4) (N-7).
21.30 „Ekstremalus greitis“. Veiksmo trileris. Rež. J.Kahnas. Vaid. M.Mazur, M.Hendersonas, I.Cube'as. Australija, JAV, 2004 m. (N-7).
23.10 „Gatvės kraujas“. Veiksmo. Rež. Ch.Winkleris. Vaid. Sh.Stone, V.Kilmeris, M.Biehnas. JAV, 2009 m. (N-14).
01.00 „Nuotykių ieškotojas“. Veiksmo. Rež. J.C.Van Damme'as. JAV, 1996 m. (N-7) (kart.).
02.45 Soriukas. Pasimatymų šou (N-14) (kart.).
BTV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7).
09.00 Juoko kovos. Humoro šou (N-7) (kart.).
10.00 Jokių kliūčių! Realybės šou.
11.00 TV serialas „Laukinis“ (29) (N-7).
12.00 TV serialas „Svotai“ (14) (N-7).
13.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.00 Mano virtuvė geriausia. Realybės šou (N-7).
15.00 Amerikos talentai. Realybės šou.
16.00 TV serialas „Liežuvautoja“ (23) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Šeimynėlė“ (19, 20) (N-7).
19.30 Amerikietiškos imtynės (N-14).
21.30 „Interviu su žudiku“. Veiksmo trileris. Rež. P.Bhandalis. Vaid. L.Gossas, C.Tillette, S.Marcusas. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-14).
23.20 „Niekada nebūsiu tavo“. Romantinė komedija. Rež. A.Heckerling. Vaid.P.Ruddas, S.Ronan, M.Pfeiffer. JAV, 2007 m. (N-7) (kart.).
01.20 TV serialas „Laukinis“ (N-7) (kart.).
02.20 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 TV serialas „Namelis prerijose“.
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Žinios. Ukraina. Laida rusų kalba.
11.45 Naktinis ekspresas. Vedėja J.Kryževičienė (kart.).
12.15 „Mūsų dienos - kaip šventė“. Estrados klasikos vakaras. Vedėjas D.Norvilas. 2008 m. (kart).
13.45 Operetė Kauno pilyje. Kino ir miuziklų muzika (1, 2). 2006 m. (kart.).
16.15 Jokūbas Josadė filme „Iliuzijos“. Autoriai D.Matuzevičienė ir K.Matuzevičius. 1993 m. (kart.).
16.40 Būtovės slėpiniai. „Žemaičių civilizacija“. Rež. A.Galinis. Vedėjai A.Bumblauskas ir E.Gudavičius.
17.30 Laiko portretai. Bronius Kutavičius. Autorė D.Kutavičienė.
18.00 Žinios. Ukraina. Laida rusų kalba (kart.).
18.15 Dok. serialas „Jaunoji karta“ (2/1-3). 2013 m.
18.35 Kūrybos metas. Siela šokio erdvėje. Anželika Cholina. Autorius J.Javaitis. 2000 m. (kart.).
19.20 Linija, spalva, forma. Scen. aut. A.Kepežinskas, rež. M.Siparis.
20.00 Naktinis ekspresas. Vedėja J.Kryževičienė.
22.30 Lietuvos kinas trumpai. Vasaros MEDIA studija. Geriausi trumpametražiai filmai. 2010 m.
00.00 Panorama.
00.15 Sportas.
00.20 Orai.
00.25 Septynios Kauno dienos (kart.).
00.55 TV serialas „Prokurorai“ (kart.).
01.40 Programos pabaiga.
20.55 Futbolas. A lyga. „Trakai“ - „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
23.00 Džiazo vakaras. XX Klaipėdos pilies džiazo festivalis.
TV1 - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.45 Dienos programa.
06.50 „Mano tėtis kalba „š...“ (2).
07.15 „Draugai IX“ (213, 214) (N-7).
08.10 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (84).
08.35 „Žaibo smūgis“ (1).
09.00 „Krepšininkai“ (2).
09.25 „Įspūdingasis Žmogus-Voras“ (15).
09.50 „Benas Tenas. Supervisata“ (8).
10.15 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou (kart.).
10.45 „Būrėja“ (kart.).
11.15 „Karadajus“ (N-7) (kart.).
12.10 „Seserų mainai“ (3) (N-7).
13.05 „Apgavystės“ (65) (N-7).
14.00 „Superauklė“ (2) (N-7)
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Mano tėtis kalba „š...“ (kart.).
15.55 „Komisaras Aleksas“ (7) (N-7).
16.45 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou.
17.10 Tortų karai. Kulinarijos šou.
18.00 „Didingasis amžius“ (43) (N-7).
20.05 „Karadajus“ (44) (N-7).
21.00 Penktadienio detektyvas. „Kolambas. Mirtis roko žvaigždei“. JAV, 1991 m. (N-7).
22.50 Snobo kinas. „Voratinklis“. Kriminalinis trileris. JAV, Kanada, Vokietija, 2001 m. (N-7).
00.45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (10) (N-7).
01.40 Programos pabaiga.
TV6 - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
09.15 Teleparduotuvė.
09.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
10.00 „Beverli Hilsas 90210“ (19) (N-7).
11.00 „Mastrichto policija“ (1) (N-7).
12.00 „Pagrindinis įkaltis“ (kart.).
13.00 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
13.30 „Benas ir Keitė“ (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Vampyrų žudikė“ (14) (N-7).
17.00 „Hubertas ir Staleris“ (1) (N-7).
18.00 „Pagrindinis įkaltis“ (5) (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (18) (N-7).
20.00 „Benas ir Keitė“ (7, 8) (N-7).
21.00 „6 kadrai“ (65, 66) (N-7).
22.00 Nepaprasti rusiški kadrai (N-7).
23.00 „Nepasitikėk bjaurybe iš 23 buto“ (18, 19) (N-7).
00.00 „Las Vegasas“ (17) (N-14).
00.50 „Iksmenai“. Veiksmo. JAV, 2000 m. (N-7).
LRT LITUANICA - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Mūsų miesteliai. Juodupė (1). Vedėja N.Baužytė.
09.45 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Vedėja A.Stonytė-Budzinauskienė.
10.30 „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2014“. Koncertuoja grupė „Biplan“.
11.30 Skonio improvizacija. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Mazėtis.
12.15 Auksinės rankos. Pramoginė laida. Vedėjai Ž.Savickas ir G.Savickas.
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/39, 40).
14.00 Žinios.
14.15 Stilius. Vedėja V.Baublienė.
15.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
17.30 Kultūros savanoriai. Vedėja I.Daraškevičiūtė, rež. J.Stripeikienė.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.15 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (39, 40).
19.30 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
23.00 Dvi žvaigždės. Pramoginė laida. Vedėjas A.Rožickas.
00.35 Klausimėlis.lt.
00.45 Skonio improvizacija. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Mazėtis.
01.30 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
02.00 Stilius. Vedėja V.Baublienė.
02.40 TV serialas „Naisių vasara“ (39, 40).
03.30 Panorama.
04.00 Kultūros savanoriai. Vedėja I.Daraškevičiūtė, rež. J.Stripeikienė.
04.30 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
TV8 - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
08.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7) (kart.).
08.50 „Detektyvė Fišer“ (9) (N-7).
09.55 „Linksmieji traukinukai“ (3, 4).
10.20 Senoji animacija.
10.55 „Vidurnaktis Paryžiuje“. Romantinė komedija. JAV, Ispanija, 2011 m. (N-7).
12.40 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7) (kart.).
13.35 „Apkabink mane“ (N-7) (kart.).
14.30 „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (6643) (N-7).
15.30 Dvi su puse virėjos. Kulinarijos laida.
16.00 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7).
17.00 Atvira virtuvė. Kulinarijos laida.
18.00 „Meilė gyventi“ (109) (N-7).
19.00 „Apkabink mane“ (126) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.35 „Moterys meluoja geriau“ (110) (N-7).
21.05 „Svajonių viešbutis. Karibai“. Drama. Vokietija, 2008 m. (N-7).
22.45 „Meilė gyventi“ (N-7) (kart.).
23.40 Atvira virtuvė. Kulinarijos laida (kart.).
Info TV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
05.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
09.00 Žinios.
09.40 Dviračio šou. Humoro laida.
10.05 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
10.55 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.30 Sekmadienio rytas. Pramoginė laida.
12.15 Dviračio šou. Humoro laida.
12.45 Krepšinio pasaulyje.
13.15 „Mus supantis pasaulis“ (57).
14.10 „Rojaus sodai“ (12, 13).
15.05 „Mus supantis pasaulis“ (58).
15.55 Dviračio šou. Humoro laida.
16.20 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
01.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 Augintinis.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Patinka vairuoti. Automobilininkams ir ne tik (kart.).
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 Sveikatos šaltiniai (kart.).
18.45 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.15 „Taika, meilė ir nesusipratimas“. Komiška drama (N-7).
10.50 Praktikantai. TV laida (kart.).
11.20 „Šalis, kurios niekada nebuvo“. Drama (N-7).
13.05 „Kartą“. Romantinė drama (N-7).
14.35 Telelaikraštis.
15.45 Animacinis f. „Kelionė į vakarus. Laimingojo Luko nuotykiai“ (N-7).
17.15 Vyrų šešėlyje. TV laida (kart.).
17.45 Žinios.
18.10 Radvilų Biržai. TV laida.
18.40 Muzikos ekspresas.
18.50 „Klausantis tylos“. Drama (N-7).
20.30 Europos naujienos. TV laida.
21.00 Žinios.
21.15 TV serialas „Trauma“ (21) (N-7).
22.05 Žinios (kart.).
22.20 „Galingasis Stenas“. Veiksmo komedija (N-14).
00.10 „Kruvinoji Valentino diena“. Trileris (N-14).
01.50 Programos pabaiga.
Pūko TV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.59 Programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Muzika.
08.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
09.00 Iš kartos į kartą. Pažintinė laida (kart.).
09.30 Muzika.
10.00 OTV muzika.
18.00 Žinios. Orai.
18.20 Muzika.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Muzika.
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.15 Geros savijautos gidas (17). Gyvenimo būdo laida.
09.45 TV serialas „Detektyvas Džo“ (1) (N-7).
10.45 TV serialas „Kupidonas“ (19).
11.45 Žymiausios pasaulio vietos (17). Pramoginė laida.
12.15 „Nuostabi malonė“. Biografinė istorinė drama. Rež. M.Aptedas. Vaid. I.Gruffuddas, R.Garai. Didžioji Britanija, JAV, 2006 m.
14.20 Rekordininkai (17). Pramoginė laida.
14.50 TV serialas „Objektas 11“ (7) (N-7).
15.50 „Viliojimo menas“. Romantinė komedija. Rež. P.Howittas. Vaid. P.Brosnanas, J.Moore. Airija, Didžioji Britanija, 2004 m.
17.30 Sveikatos užtaisas (17). Gyvenimo būdo laida.
18.00 TV serialas „Trauma“ (2) (N-7).
19.00 TV serialas „Kupidonas“ (20).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.20 Mados legendos (17). Pramoginė laida.
20.50 Pagaliau penktadienis! „Kritimas aukštyn“. Romantinė komedija. Rež. D.M.Rosenthalis. Vaid. J.Crossas, S.Roemer. JAV, 2009 m. (N-7).
22.35 „Balticum TV“ žinios.
22.50 „Kolumbiana“. Kriminalinis veiksmo trileris. Rež. O.Megatonas. Vaid. Z.Saldana, J.Molla. JAV, Prancūzija, 2011 m. (N-14).
00.45 Programos pabaiga.
Pan TV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 Augintinis.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Patinka vairuoti. Automobilininkams ir ne tik (kart.).
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 Sveikatos šaltiniai (kart.).
18.45 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
08.55 Programa.
09.00 Šiaulių žinios (kart.).
09.15 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
09.40 Šiaulių gidas.
09.45 Sodui ir namams. Laida sodininkams (kart.).
10.15 Zubovų dinastija. Pažintinių laidų ciklas (kart.).
10.35 Šiaulių gidas.
10.40 Gerardas Bagdonavičius. Pažintinių laidų ciklas (kart.).
11.00 MTV.
18.00 Sveikatos šaltiniai. Sveikatinimo laida.
18.30 Šiaulių žinios.
18.45 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
19.25 Susitikime prie Kruojos. Pažintinė laida (kart.).
20.00 Šiaulių žinios (kart.).
20.15 Aš čia gyvenu. Gyvenimo būdo laida (kart.).
20.30 Šiaulių fotomenininkų portretai. Pažintinė laida.
21.00 Šiaulių žinios (kart.).
21.15 Šiaulių gidas.
21.20 MTV.
23.00 Šiaulių žinios.
23.15 MTV.
Dzūkijos TV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Reporteris.
08.00 TV serialas „Stalino sūnus“ (10, 11) (N-7).
10.10 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
11.15 Reporteris.
12.00 Nuoga tiesa. „Kodėl nėra pinigų skurstantiems piliečiams?“ (N-7).
13.00 Patriotai (N-7).
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara.
14.55 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“.
18.00 Reporteris.
18.42 Orai.
18.45 Plyta prie plytos (kart.).
19.20 Apie žūklę (kart.).
19.50 TV serialas „Moterų daktaras“ (9, 10) (N-7).
21.50 „Kova be taisyklių“. Veiksmo. JAV, 1993 m. (N-14).
23.50 „Kauksmas“. Siaubo. JAV, 1991 m. (S).
01.50 Reporteris.
02.20 „Kova be taisyklių“. Veiksmo. JAV, 1993 m. (N-14).
03.45 „Kauksmas“. Siaubo. JAV, 1991 m. (S).
05.20 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
05.25 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
05.55 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
06.00 Ilgai ir laimingai.
06.35 Dokumentinis serialas „Baikalo legendos: tremtinių ir nuotykių ieškotojų keliais - iki Mongolijos“ (6).
TV1000 - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
05.00 „Kas čia dabar kalba?“ Komedija. JAV, 1993 m.
06.45 „Teraferma“. Drama. Italija, Prancūzija, 2001 m.
08.25 „Per pasaulį“. Nuotykių drama. JAV, 2007 m.
10.45 „Elžbieta. Aukso amžius“. Drama. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2007 m.
12.45 „Kas čia dabar kalba?“ Komedija. JAV, 1993 m.
14.30 „Tristanas ir Izolda“. Romantinė drama. Vokietija, Čekija, 2006 m.
16.40 „Per pasaulį“. Nuotykių drama. JAV, 2007 m.
19.00 „Vampyrės“. Romantinė siaubo komedija. JAV, 2012 m.
20.50 „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ Nuotykių komedija. Didžioji Britanija, JAV, 2010 m.
23.00 „Meilė ir garbė“. Romantinė drama. JAV, 2013 m.
01.00 „Namas girios glūdumoj“. Siaubo trileris. JAV, 2011 m.
03.00 „Namas monstras“. Animacinė komedija. JAV, 2006 m.
TV1000 Premium - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 „Rokis Balboa“. Drama. JAV, 2006
08.00 „Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs padarai“. Fantastinė drama. JAV, 2013 m.
10.00 „Pagrobimas II. Neišvengiamas kerštas“. Veiksmo trileris. JAV, 2012 m.
12.00 „Ramūs tarp vilkų“. Karinis trileris. JAV, 2007 m.
14.00 „Velniop tą Sarą Maršal“. Komiška drama. JAV, 2008 m.
16.00 „Paranormanas“. Animacinis. JAV, 2012 m.
18.00 „Prieš ugnį ugnimi“. Veiksmo drama. JAV, 2012 m.
20.00 „Paskutinė tvirtovė“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
22.00 „Žmogus geležiniais kumščiais“. Veiksmo. JAV, 2012 m.
00.00 „Niujorko šešėlyje“. Kriminalinė drama. JAV, 2012 m.
02.25 „Vaikinai, atsistokit!“ Komedija. JAV, 2012 m.
04.00 Erotika.
TV1000 Action - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
04.00 „93-iasis reisas“. Drama. JAV, Prancūzija, Didžioji Britanija, 2006 m.
06.20 „Žaidimas“. Veiksmo. JAV, 1997 m.
08.50 „Nešiotojai“. Siaubo. JAV, 2009 m.
10.30 „Užšalę“. Dramatinis trileris. JAV, 2010 m.
12.20 „Horizontas“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2010 m.
14.10 „93-iasis reisas“. Drama. JAV, Prancūzija, Didžioji Britanija, 2006 m.
16.20 „Gotika“. Siaubo trileris. JAV, 2003 m.
18.05 „Teksaso mirties laukai“. Kriminalinė drama. JAV, 2011 m.
20.00 „Pagrobta gyvybė“. Kriminalinė drama. JAV, 2009 m.
21.40 „Mirties laukai“. Kriminalinė drama. JAV, 2011 m.
00.00 „15 šlovės minučių“. Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2001 m.
01.55 „Piko valanda“. Veiksmo komedija. JAV, 1998 m.
TV1000 Russkoje kino - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 „Muškietininkai grįžta!“ Nuotykių. Rusija, 2009 m.
08.40 „89-oji aukštuma“. Karinė drama. Rusija, 2006 m.
10.40 „Išduodant“. Komedija. Rusija, 2010 m.
12.20 „Mažoji Vera“. Romantinė drama. SSRS, 1988 m.
14.40 „Kokoko“. Tragikomedija. Rusija, 2012 m.
16.20 „Karti, karti...“ Komedija. Rusija, 2013 m.
18.20 „Dramblys“. Nuotykių drama. Rusija, 2010 m.
20.00 „Patelė“. Komedija. Rusija, 2010 m.
21.30 „Apelsinų sultys“. Komedija. Rusija, 2010 m.
23.15 „Nusikaltėliai su antpečiais“. Detektyvas. Ukraina, 2013 m.
00.50 „Nužengę iš padangės“. Karinė drama. SSRS, 1986 m.
02.20 „Vasarą pirmenybę teikiu vestuvėms“. Romantinė drama. Rusija, 2009 m.
04.00 „Vestuvės“. Komedija. SSRS, 1977 m.
Balticum AUKSINIS - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 „Kovotojai“. Sporto drama. JAV, 2011 m. (N-7).
09.15 „Gyvenimas tik prasideda!“ Romantinė drama. Prancūzija, 2013 m. (N-7).
11.00 „Ant ribos“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2012 m. (N-7).
13.00 „Sėkmės, džentelmenai!“ Komedija. Rusija, 2012 m.
15.00 „Taner Holas“. Drama. JAV, 2009 m. (N-7).
17.00 „Madėjos liudytojų apsauga“. Komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
19.00 „50/50“. Drama. JAV, 2011 m. (N-7).
21.00 „Džeinė Eir“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 2011 m.
23.00 „360 laipsnių: meilės ir nuodėmių ratu“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, Austrija, 2011 m. (N-7).
01.00 „Šeima“. Kriminalinė komedija. JAV, Prancūzija, 2013 m. (N-7).
Diva Universal - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
05.00 Tikrosios Niujorko namų šeimininkės.
06.40 Santuokinis Jonasų gyvenimas.
07.30 Giuliana ir Billas.
08.20 Išskirtiniai.
09.10 „Liežuvautoja“.
10.00 Santuokinis Jonasų gyvenimas.
10.50 Giuliana ir Billas.
11.40 Išskirtiniai.
12.30 Tikrosios Niujorko namų šeimininkės.
13.20 „Liežuvautoja“.
14.10 Santuokinis Jonasų gyvenimas.
15.00 Mados projektas.
15.50 Išskirtiniai.
16.40 Vakarėliai aplink pasaulį.
17.05 Mados kontrolė.
17.30 Santuokinis Jonasų gyvenimas.
18.20 „Liežuvautoja“.
19.10 Mados projektas.
20.00 Išskirtiniai.
20.50 Vakarėliai aplink pasaulį.
21.15 Mados kontrolė.
22.05 Išskirtiniai.
00.35 Gražuolės iš vilos.
01.00 Mados kontrolė.
01.50 Tikroji Holivudo istorija.
02.40 Gražuolės iš vilos.
03.30 Giuliana ir Billas.
04.15 Išskirtiniai.
XXI - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
09.00 „Paslaptingas Trojos lobis“ (2). Istorinė nuotykių drama. Vokietija, 2007 m. (N-12).
10.40 „Bekraštė istorija“. Drama. JAV, 2008 m. (N-16).
12.45 Premjera. TV filmas „Sava Morozovas“ (4). Biografinė drama. Rusija, 2007 m. (N-12).
13.40 „Jis“. Drama. Meksika, 1953 m. (N-12).
15.15 „Durklas“. Veiksmo trileris. JAV, 2008 m. (N-16).
17.00 „Paslaptingas Trojos lobis“ (2). Istorinė nuotykių drama. Vokietija, 2007 m. (N-12).
18.40 „Bekraštė istorija“. Drama. JAV, 2008 m. (N-16).
20.45 Premjera. TV filmas „Sava Morozovas“ (4). Biografinė drama. Rusija, 2007 m. (N-12).
21.40 „Jis“. Drama. Meksika, 1953 m. (N-12).
23.15 „Durklas“. Veiksmo trileris. JAV, 2008 m. (N-16).
01.00 „Paslaptingas Trojos lobis“ (2). Istorinė nuotykių drama. Vokietija, 2007 m. (N-12).
02.40 „Bekraštė istorija“. Drama. JAV, 2008 m. (N-16).
04.45 Premjera. TV filmas „Sava Morozovas“ (4). Biografinė drama. Rusija, 2007 m. (N-12).
05.40 „Jis“. Drama. Meksika, 1953 m. (N-12).
07.15 „Durklas“. Veiksmo trileris. JAV, 2008 m. (N-16).
Naše kino - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 „Tuoktuvės“. Komedija. 1977 m.
09.00 „Pašėlęs autobusas“. Drama. 1990 m.
11.00 „Tykusis Donas“ (3). 1957-1958 m.
13.10 „Mielas, brangus, mylimas, vienintelis...“ Romantinė drama. 1984 m.
14.30 TV serialas „Kilpa“. 1983 m.
16.00 „Moterų klubas“ (1, 2). Romantinė drama. 1987 m.
19.00 „Laužas baltoje naktyje“. Nuotykių. 1984 m.
21.00 „Klajojančios žvaigždės“. Muzikinė romantinė drama. 1991 m.
23.30 „Nužengę iš debesų“. 1986 m.
01.00 „Paskui laimę“. Komedija. 1982 m.
02.30 TV serialas „Kilpa“. 1983 m.
04.00 „Lenktynininkai“. Drama. 1972 m.
05.30 „Į sveikatą!“ Komedija. 1990 m.
Fox - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
08.00 017.00TV serialas „Pagal Džimį“.
08.10 TV serialas „Daktariūkščiai“.
09.00 TV serialas „NCIS“.
09.45 TV serialas „Specialioji Los Andželo policija“.
10.30 TV serialas „Pagal Džimį“.
11.20 TV serialas „Daktariūkščiai“.
12.10 TV serialas „Du su puse vyro“.
13.05 TV serialas „Revoliucija“.
14.00 TV serialas „Gyveno kartą“.
15.45 TV serialas „NCIS“.
17.30 TV serialas „Įtariamasis“.
19.15 TV serialas „NCIS“.
20.05 TV serialas „Du su puse vyro“.
21.00 TV serialas „Lūžis“.
21.50 TV serialas „NCIS“.
22.45 TV serialas „Sostų žaidimas“.
23.50 TV serialas „Lūžis“.
00.40 TV serialas „NCIS“.
01.25 TV serialas „Tylos liudytojas“.
02.20 TV serialas „Deksteris“.
03.15 TV serialas „Revoliucija“.
04.00 TV serialas „Liudininkai“.
04.45 TV serialas „Įstatymas ir tvarka“.
05.30 TV serialas „Įtariamasis“.
Fox life - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 TV serialas „Grėj anatomija“.
08.30 TV serialas „Privati praktika“.
09.20 TV serialas „Nusivylusios namų šeimininkės“.
10.55 TV serialas „Mad Men“. Reklamos vilkai“.
11.50 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
12.50 X Faktorius. Muzikinis šou.
13.45 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
14.40 TV serialas „Slapti reikalai“.
15.30 TV serialas „Grėj anatomija“.
17.15 TV serialas „Privati praktika“.
18.05 „Į viršų“.
18.15 TV serialas „Nusivylusios namų šeimininkės“.
19.05 Dizaineriai jau pasirengę.
20.00 TV serialas „Mindės projektas“.
20.30 TV serialas „Epizodai“.
20.55 TV serialas „Nindzė“.
21.00 X Faktorius. Muzikinis šou.
21.55 TV serialas „Grėj anatomija“.
23.35 TV serialas „Privati praktika“.
00.30 TV serialas „Slapti reikalai“.
01.15 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
02.00 „Pagaminta Čelsyje“.
02.55 X Faktorius. Muzikinis šou.
Disney Channel - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
05.05 Animaciniai serialai.
06.30 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
07.00 Animacinis serialas „Kryžkelė džiunglėse“.
07.30 Animacinių serialų kartojimai.
10.00 Animacinis serialas „Novatoriai“.
10.05 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“. JAV, 1996 m.
10.30 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“. JAV, 1996 m.
11.00 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“. JAV, 1996 m.
11.30 Animacinių filmų programa.
12.50 Animacinis serialas „Juodasis apsiaustas“.
17.40 Animacinių serialų kartojimai.
18.30 Animacinių filmų programa.
20.15 Vaid. f. „Raganaitės-dvynės“.
22.00 Vaid. f. „Joniukas ir Grytutė: raganų medžiotojai“. JAV, 2013 m.
23.40 Animacinių filmų programa.
01.15 TV serialas „H20: tik pridėkite truputį vandens“. Australija, 2007 m.
Travel - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Didieji Anglijos statiniai.
08.00 Naujo būsto paieška. Londonas. Prancūzija.
09.00 Kovos dėl bagažo.
10.00 Paminklų paslaptys.
11.00 Tamsiausios Amerikos paslaptys.
12.00 Ekstremalūs virėjai.
13.00 Kovos dėl bagažo.
14.00 Naujo būsto paieška. Londonas. Prancūzija.
15.00 Viešbučių verslas. Palermas, „Soluto Mare Hotel“.
16.00 Ekstremalūs virėjai.
17.00 Tamsiausios Amerikos paslaptys.
18.00 Kovos dėl bagažo.
19.00 Amerikos maistas. Vankuveris.
20.00 Naujo būsto paieška. Osaka, Japonija. Amsterdamas, Olandija.
21.00 Brangenybių paieškos.
22.00 Pavojingos žemės. Uganda.
23.00 Tamsiausios Amerikos paslaptys.
00.00 Paminklų paslaptys.
Discovery - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
00.00 Neišaiškinti reiškiniai.
01.00 Mūsų kūnas - unikali mašina.
04.50 Neišaiškinti reiškiniai.
05.45 Mūsų kūnas - unikali mašina.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Aukcionų karaliai.
07.50 Relikvijų medžiotojai.
08.15 Kaip išlikti gyvam bet kokia kaina?
09.10 Vaikinai iš Jukono.
10.05 Aukso karštligė.
10.55 Milžiniškos statybos.
11.50 Kaip tai padaryta?
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Geriausi automobiliai.
14.30 Išskirtinė automobilių puošyba.
15.25 Milžiniški lėktuvai.
18.10 Žaidimai lombarde.
18.40 Aukcionų karaliai.
19.05 Relikvijų medžiotojai.
19.35 Karai dėl bagažo.
20.00 Kaip tai veikia?
21.00 Kodėl? Pasaulio sukūrimo klausimai.
23.00 Ateivių mįslės.
01.55 Nekilnojamojo turto agentai.
02.25 Kovos dėl bagažo.
02.50 Kodėl? Pasaulio sukūrimo klausimai.
03.50 Ateivių mįslės.
06.35 Kaip tai padaryta?
Animal Planet - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 Surikatos.
07.25 Laukinės būtybės.
08.15 B.Bailey ir pavianai.
09.10 Bušo sodai.
10.05 Laukinis gyvenimas.
11.00 Gyvūnų teritorija.
11.55 Surikatos.
12.20 Viskas apie šunis.
12.50 Liūno broliai.
13.45 Rezervato prižiūrėtojas.
14.40 Afrikoje.
15.30 Laukinės būtybės.
16.30 B.Bailey ir pavianai.
17.25 Kačiukai ir šunyčiai.
18.20 Blogas šuo.
19.15 Aligatorių tramdytojai.
20.10 Patys pavojingiausi: išsami apžvalga.
20.40 Patys pavojingiausi: išsami apžvalga.
21.05 Afrikoje.
22.00 Akvariumų verslas.
22.55 Namai medžiuose.
23.50 Gyvūnų policija.
00.45 Pabaisos manyje.
01.35 Laukiniai ir pavojingi.
02.25 Afrikoje.
03.15 Akvariumų verslas.
04.05 Namai medžiuose.
04.55 Gyvūnų policija.
05.45 Liūno broliai.
06.35 Viskas apie šunis.
Viasat HISTORY - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 „Kelionės pabaiga“.
07.30 „Hanibalo pėdomis“.
08.00 „Laiko komanda“.
09.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“.
10.00 „Viduramžių monarchija. Moterys valdžioje“.
11.10 „Praeities paslaptys“.
12.10 „Mėnulio šešėlyje“.
13.20 „Praeities paslaptys“.
14.00 „Nuslėptos istorijos“.
15.00 „Muziejaus paslaptys“.
16.00 „Viduramžių monarchija. Moterys valdžioje“.
17.10 „Laiko komanda“.
18.00 „Kelionės pabaiga“.
18.30 „Hanibalo pėdomis“.
19.00 „Praeities paslaptys“.
21.00 „Antroji Pompėja. Gyvenimas ir mirtis Herkulaniume“.
22.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“.
23.00 „Delfai. Kodėl jie svarbūs?“
00.00 „Mirties įrankiai“.
01.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“.
02.00 „Praeities paslaptys“.
Viasat EXPLORER - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
00.00 „Specialiosios pajėgos“.
02.35 „Specialiosios pajėgos“.
07.00 „Nuodėmingojo miesto automobiliai“.
07.45 „Ratai iš ano pasaulio“.
08.50 „Gentis“.
09.45 „Pavojingiausios profesijos“.
10.35 „Prieš gamtos stichiją“.
11.00 „Kaip tai veikia?“
11.50 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
12.40 „Pavojingiausios profesijos“.
13.25 „Gentis“.
14.25 „Techninės apžiūros komandos“.
15.20 „Kaip tai veikia?“
16.10 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
17.00 „Pavojingiausios profesijos“.
17.50 „Gentis“.
18.45 „Techninės apžiūros komandos“.
19.40 „Kaip tai veikia?“
20.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
21.25 „Pavojingiausios profesijos“.
22.15 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.
23.05 „Komandosai“.
00.55 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.
01.45 „Komandosai“.
National GEOGRAPHIC - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
09.00 Ryto programa.
10.00 Paskutiniai naftos telkiniai?
11.00 Piratų salos auksas.
12.00 Gelbėkis nelaimėje.
13.00 Tunų žvejyba.
14.00 Pavojinga kelionė į Aliaską. Upė.
15.00 Šiaurės laukiniai gyvūnai.
16.00 Pavojingiausi Kosta Rikos gyvūnai.
17.00 Trečiojo reicho statiniai.
18.00 Kas brangiau parduos nurašytų visureigių detales?
19.00 Gelbėkis nelaimėje.
20.00 Žemės evakuacija.
21.00 Pasaulio pabaigos belaukiant.
22.00 Mokslo šėliojimai.
23.00 Kalėjimo sunkumai.
00.00 Žemės evakuacija.
MTV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 VH1 dainos.
08.00 „Paauglės motinos“.
09.00 „Kambarių plėšikai“.
10.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis.
11.00 Katžuvė.
12.00 „Draugų zona“.
13.00 „Nepritampanti“.
14.00 Susituokę jaunuoliai.
15.00 Aš turiu antsvorio.
17.00 Tik hitai.
18.00 Susituokę jaunuoliai.
19.00 Katžuvė.
20.00 „Cryo karta“.
22.00 „Džersio pakrantė“.
23.00 Interneto kvailiai.
00.00 „Ar tu vienišas?“
01.00 „Pagaliau beveik suaugę“.
02.00 „Mirties slėnis“.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
04.40 Džiazas.
10.30 F.Schuberto kūrinius atlieka C.Tiberghienas ir A.Ibragimova.
11.45 Kvartetas „Bennewitz“ koncertuoja Bordo muzikos festivalyje.
13.00 Divertismentas.
14.20 Koncertuoja Venesuelos S.Bolivaro simfoninis orkestras.
15.30 Ch.Valdesas ir „The Afrocuban Allstar“ koncertuoja Vienos džiazo festivalyje.
16.50 Džiazas. C.Maza ir „Familia Feat“.
18.00 G.Verdi opera „Traviata“. Dainuoja Paryžiaus operos artistai.
20.30 Divertismentas.
21.30 P.de Banos baletas „Kleopatra/Ida Rubinstein“.
22.45 Baletas „Silfidės“.
23.15 Baletas „Poloviečių šokis“.
23.40 V.Nižinskio baletas „Fauno popietė“.
00.30 Džiazas. Koncertuoja H.L.Nussos trio.
BBC - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
14.00 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
14.30 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
16.30 Globalinės naujienos.
17.30 Pakalbėkime apie verslą.
18.00 Jūsų nuomonė.
18.30 Jūsų nuomonė.
19.40 Pietų Afrika tiesiogiai.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.40 Afrikos verslo naujienos.
22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga.
23.00 Verslo naujienos.
23.30 Viskas apie futbolą.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.30 Naujienos iš viso pasaulio.
02.00 Nakties programa.
CNN - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.00 CNN naujienų redakcija.
08.45 Pasaulio verslo ypatumai.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 Pasaulio sporto naujienos.
10.30 Pokalbiai apie Aziją.
11.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.00 CNN naujienų redakcija.
12.30 Afrikos balsai.
13.00 Žvilgsnis į verslą. Vedėja N. Dos Santos.
14.00 CNN naujienų redakcija.
15.00 Naujienų srautas.
16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Afrika iš arti.
20.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 Naujienos. Reportažas iš Honkongo.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
08.00 Krepšinis. Jungtinė lyga.Klaipėdos „Neptūnas“ - Maskvos CSKA.
10.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lygos turo apžvalga.
11.00 Moterų teniso turnyras Baku. Finalas.
13.00 Vyru teniso turnyras. Finalas.
15.00 Vyrų teniso turnyras Atlantoje. Finalas.
17.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Ajax“ - Groningen“.
19.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
20.00 Krepšinis. Jungtinė lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - Maskvos CSKA.
21.45 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
22.00 Krepšinis. NBA Indianos „Pacers“ - Majamio „Heat“.
00.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
01.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. Turo apžvalga.
02.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „Porto“ - „Benfica“.
04.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Ajax“ - „Heerenveen“.
06.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Zenit“ - „Dinamo“.
Eurosport - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
09.35 Futbolas. Europos U-19 čempionatas.
11.00 Dviračių sportas.
12.00 Sporto linksmybės.
13.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“ serija.
17.45 Futbolas. Europos U-19 čempionatas. Finalas.
19.00 Jojimas su kliūtimis. Tautų taurė.
20.30 Boksas. WBA serija. J.Brahmeris - E.Maccarinelli.
21.00 Boksas. WBA serija. D.Chudinovas - P.Nielsenas.
23.00 Tenisas. „ATP World Tour 250“ serija.
00.30 Kovinis sportas.
01.30 Futbolas. Europos U-19 čempionatas. Finalas.
Eurosport 2 - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.30 Europos jaunimo futbolo čempionatas. Finalas.
09.00 Dviračių sportas.
10.00 Lengvoji atletika.
11.30 Šuoliai su slidėmis. Vasaros didžiojo prizo varžybos.
13.00 Europos jaunimo futbolo čempionatas. Finalas.
14.30 Laisvalaikio ir ekstremalusis sportas.
15.30 Dviračių sportas.
16.30 Šuoliai su slidėmis. Vasaros didžiojo prizo varžybos.
18.00 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. XXI ir pasutinis etapai.
19.15 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. Dienos apžvalga.
19.30 Europos jaunimo futbolo čempionatas. Finalas.
20.30 Kovinio sporto šakos.
22.00 Lengvoji atletika.
23.00 Europos jaunimo futbolo čempionatas. Finalas.
00.30 Medkirčių sportas.
01.00 Kovinio sporto šakos.
Sport1 De - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 Sporto klipai.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žurnalams sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
16.30 „Storage Wars“. Realybės šou.
17.00 „Storage Hunters“. Realybės šou.
18.55 „Sport1“ pranešimai.
19.25 Futbolas. Kontrolinės rungtynės. „Chievo Verona“ - „Borussia Dortmund“. Tiesioginė transliacija.
21.30 AG profesionalai.
23.30 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių apžvalga.
00.00 Bundeslygos istorija.
00.45 AG profesionalai.
00.54 Erotikos pokalbiai.
01.45 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
08.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtfinaliai.
12.30 Golfas. „Inside the PGA Tour“ apžvalga.
13.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.
13.30 „Trans World Sport“.
14.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pusfinaliai.
18.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos sezono apžvalga.
19.10 Dviračių sportas. UCI BMX pasaulio čempionatas.
21.50 Motociklų sportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės lenktynės.
00.50 Dviračių sportas. UCI pasaulio taurė. Tiesioginė transliacija.
02.20 Futbolas. „Manchester City“ - „Liverpool“.
04.10 „Formulė 1“. Vengrijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
05.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rungtynės dėl III vietos. Finalas.
TVP1 - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.15 TV pirkiniai.
06.50 TVP1 rytas.
09.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09.50 „Šėtonas iš septintos klasės“.
10.40 Grūdas.
11.10 „Pasaulis iš paukščio skrydžio“.
12.10 „Nepaprasta šeima“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.45 „Pasaulis iš paukščio skrydžio“.
14.50 „Viskas prieš mus“.
16.00 Žinios.
16.15 Lenkų atostogos.
16.30 „Klanas“.
16.55 „Makgaiveris“.
18.00 TV ekspresas.
18.25 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“.
19.30 „Ranča“.
20.30 Žinios, sportas ir orų prognozė.
21.30 Pramoginė laida.
22.20 Vaid. f. „Uždraustos dainos“.
00.10 „1920 m. Karas ir meilė“.
01.05 „Pagrindinis įkaltis“.
01.55 „Makgaiveris“.
02.55 Vaid. f. „Uždraustos dainos“.
04.40 „Notacijos“.
04.55 Pramoginė laida.
Polonia TV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.10 Pramoginė laida.
08.10 „Vilnoteka“.
08.25 Klajūno užrašai.
08.40 „Tėvas Motiejus“.
10.20 Polonija užsienyje.
10.30 „Poznanės ožiukai“.
10.50 „Snieguolė“.
11.15 Lenkų valgiai.
11.25 „Laukinė Lenkija“.
12.00 Lenkija 24.
12.40 „Dvi medalio pusės“.
13.05 „Sultinio kubelis“.
13.25 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 „M, kaip meilė“.
14.50 „Komisaras Aleksas“.
15.45 „Džiaugsmo nešiotojai“.
17.00 „Zlotopolskiai“.
17.30 Žydros atostogos. Buriavimas.
17.55 „Dvi medalio pusės“.
18.20 Polonija užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Galvosūkis.
18.55 „Sultinio kubelis“.
19.25 „Laiškai iš barikadų“.
19.55 „Garbės laikas“.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.40 Galvosūkis.
21.50 Pramoginė laida.
22.45 Polonija užsienyje.
23.00 Lenkija 24.
23.45 Vaid. f. „Valanda W“.
01.10 Pramoginė laida.
01.45 „Dvi medalio pusės“.
02.10 Galvosūkis.
LNT - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
14.00 0801Penktadienis
01.00 TV serialas „Be kaltės kalta“.
02.30 Kalbėkime atvirai.
03.15 900sekundžių.
04.45 Bernardas.
05.00 Šeimos dramos.
05.45 Religijos laida.
06.15 Būrėja.
06.45 Šiandien regionuose.
07.00 900sekundžių.
09.00 Galileo.
09.35 Krepšinio TV.
09.40 Teleparduotuvė.
09.55 Vaidybinis f. „Mano vardas Khanas“.
13.00 TV serialas „Širdies melodija“.
14.30 Teleparduotuvė.
14.35 Kalbėkime atvirai.
15.40 Šeimos dramos.
16.45 TV serialas „Meilė nesibaigia niekada“.
17.50 LNT žinios.
18.00 TV serialas „Be kaltės kalta“.
20.00 LNT žinios.
20.35 Sportas ir orų prognozė.
20.40 Gelbėtojų misija.
21.10 Gelbėkite mūsų šeimą.
23.00 Vaidybinis f. „Melo išradimas“.
1 Baltijskij kanal - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
08.00 01Penktadienis
09.00 Naujienos.
11.00 Naujienos.
16.50 Mados nuosprendis.
00.30 Informacinė laida.
01.00 Vaid. f. „Pavojinga gyvybei“.
02.30 Muzikinis f. „Moteris, kuris dainuoja“.
03.45 Mados nuosprendis.
05.25 Muzika.
06.00 Labas rytas.
09.25 Labas rytas (tęs.).
11.35 Gyvenk sveikai!
12.55 „Jasmin“.
14.00 Naujienos.
14.25 „Jasmin“. (tęs.).
15.10 „Pėdsakas“.
15.55 Kartu su visais.
17.55 Humoro festivalis Jūrmaloje.
20.00 Laikas.
20.30 Stebuklų laukas.
21.35 Vienas prie vieno.
RTR Planeta - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.05 Vaid. f. „Mano likimo šeimininkė“.
10.00 Žinios.
10.30 Žinios iš Maskvos.
10.55 Pirmasis pasaulinis karas.
11.50 Apie tai, kas svarbiausia.
13.00 Žinios.
13.30 Žinios iš Maskvos.
14.05 Merginos.
15.00 Vaid. f. „Kol stanica miega“.
16.00 Žinios.
16.45 Mokslas 2.0.
17.15 Tiesioginis eteris.
18.35 Žinios iš Maskvos.
19.00 Žinios.
20.00 Vaidybinis f. „Žmogus jaukas“.
23.40 Didysis stebuklas.
00.40 Gyvas garsas.
03.05 Tiesioginis eteris.
04.10 Vaid. f. „Kol stanica miega“.
NTV - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
05.00 Ryto laida.
07.10 Moteriškas požiūris.
08.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
09.00 Šiandien.
09.25 Kaip per išpažintį.
10.30 „Aukštas“.
11.00 Prieš teismą.
12.00 Šiandien.
12.25 Prisiekusiųjų teismas.
13.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
14.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
15.00 Šiandien.
15.30 Prokurorų patikrinimas.
16.35 „Sudaužytų žibintų gatvės“.
17.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
18.00 Šiandien.
19.00 „Tardytojas“.
22.50 Vaid. f. „Atskira užduotis“.
00.45 „Šaulio era“.
02.40 „Prakeiktas rojus“.
REN Baltija - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
07.00 „Bernardas. Sportas. Sportas“.
07.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.15 Tinkama priemonė.
08.05 Nemeluok man!
09.55 Šeimos dramos.
10.50 Kviestinė vakarienė.
11.45 Keista byla.
12.40 TV serialas „Kitas“.
14.30 Nuteisk mane.
15.25 Žiūrėti visiems!
16.25 Šeimos dramos.
17.25 Nemeluok man!
19.20 Tinkama priemonė.
20.20 Kviestinė vakarienė.
21.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
23.10 Mums net nesisapnavo.
RTVi - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 Ypatinga nuomonė.
07.00 Animacija.
08.00 Šiandien pasaulyje.
09.00 „Atpildas už meilę“.
10.00 „Mūsų laikų herojus“.
11.00 Vaid. f. „Baltazaro puotos, arba Naktis su Stalinu“.
13.00 „Ieškomas“.
14.00 „Savas nepažįstamasis“.
15.00 Miesto legendos.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 Šiandien pasaulyje.
16.08 Ypatinga nuomonė.
17.00 „Atpildas už meilę“.
18.00 Šiandien pasaulyje.
18.08 Ypatinga nuomonė.
19.00 „Ieškomas“.
20.00 „Savas nepažįstamasis“.
21.00 „Mūsų laikų herojus“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 „Savas nepažįstamasis“.
00.30 Miesto legendos.
01.00 „Mūsų laikų herojus“.
02.00 Vaid. f. „Keleivė be bilieto“.
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 „Ieškomas“.
TVC - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
06.00 Nuotaika.
08.00 Animacija.
08.10 Dokumentinis serialas.
08.20 Animacinis serialas.
08.45 „Gydymas meile“.
09.30 Dokumentinis f.
10.15 Gydytojas.
10.40 „Širdžiai neįsakysi“.
11.30 Įvykiai.
11.50 Vaid. f. „Gal matėte Petką?“
12.50 Abėcėlė.
13.20 Dokumentinis f.
13.55 Šventė kiekvieną dieną.
14.30 Įvykiai.
14.50 Naujienų miestas.
15.10 Dokumentinis f.
15.50 Animacija.
16.05 Pasaulinė išdavysčių istorija.
16.40 „Gydymas meile“.
17.30 Įvykiai.
17.50 Animacinis serialas.
18.10 Savo akimis.
18.40 Mūsų kino paslaptys.
19.05 Dokumentinis serialas.
19.20 Dokumentinis f.
20.00 Naujienų miestas.
20.20 „Viražas“.
22.50 Įvykiai.
23.15 „Viražas“.
01.40 „Upė-jūra“.
03.15 Dokumentinis f.
04.40 „Gydymas meile“.
05.30 Animacinis serialas.
ARD - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
00.10 Vaid. f. „Komisaro Valanderio bylos. Kurjeris“.
04.45 Vaid. f. „Komisaro Valanderio bylos. Kurjeris“.
06.30 Programa vaikams.
13.00 Dienos apžvalga.
13.03 Vaid. f. „Beždžionių karalystė“. Indija, Prancūzija, 1998 m.
14.30 Vaid. f. „Vasaros šviesa“. Vokietija, 2011 m.
16.03 T.Maelzerio kulinarijos laida.
16.30 „Kaip Krymas tapo rusų“. Reportažas.
17.00 Kelionės po platųjį pasaulį.
17.30 Europos žurnalas.
18.00 Dienos apžvalga.
18.03 ARD patarimai.
18.30 Bulvarinis žurnalas.
18.50 Dienos apžvalga.
19.00 Automobilių sportas. Tiesioginė transliacija.
20.20 Sporto apžvalga.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Ar suprantate sąmojį?
23.45 Dienos temos.
00.00 Sekmadienio žodis.
01.35 Dienos apžvalga.
01.40 Vaid. f. Iš D.Leon kolekcijos. „Venecijos šarada“.
03.15 Vaid. f. „Komisaro Valanderio bylos. Kaltė“ (kart.).
RTL - penktadienis, rugpjūčio 1 d.
00.45 Vaid. f. „Jūrų pėstininkas II“. JAV, 2009 m.
03.55 Vaid. f. „Jūrų pėstininkas II“. JAV, 2009 m.
06.10 „Mokyklos detektyvas“ (kart.).
06.40 „Apgavystės“ (kart.).
07.10 „Įtartini atvejai“ (kart.).
09.15 „Šeimos patiria krizę“ (kart.).
10.15 „YOLO“. Jaunimo žurnalas.
11.00 Žvaigždžių žurnalas (kart.).
11.15 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
13.45 TV serialas „Daktaro dienoraščiai“.
15.45 Kartojimai.
18.45 Detektyvai Trovatos.
19.45 Žinios ir sporto pranešimai.
20.05 Kaip sprogmenys. Bulvarinis žurnalas.
21.15 Animacinis f. „Žuviukas Nemo“. JAV, 2003 m.
23.05 Vaid. f. „Ryklių naktis“. JAV, 2011 m.
02.30 Vaid. f. „Ryklių naktis“. JAV, 2011 m.
05.30 „Šeimos patiria krizę“ (kart.).
REKLAMA