Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Dokumentinis f. „Mirties stovykla Treblinka. Išlikusiųjų istorijos“ (N-7).
08.40 Dokumentinis f. „Mano brolis - islamistas“ (N-7).
10.00 VMG kulinarinis žurnalas. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas.
11.00 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
12.45 TV serialas „Vangelija“ (1-3) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Nuoga tiesa. „Našlaičių teismas mamoms palaidūnėms“. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
19.00 Žinios.
19.27 Orai.
19.30 Dokumentinis serialas „Laukinių kačių nuotykiai“. Naujoji Zelandija.
20.00 TV serialas „Iššūkis“ (4) (N-7).
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/5, 2/6) (N-14).
23.45 „Vieniša vieta numirti“. Kriminalinis veiksmo. Rež. J.Gilbey. Vaid. A.Newmanas, E.Spelleersas, M.George. Didžioji Britanija, 2011 m. (N-14).
01.55 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
03.30 TV serialas „Magda M.“ (7, 8) (N-7).
05.00 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
05.10 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (N-7).
05.55 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
LRT TELEVIZIJA - šeštadienis, spalio 25 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
07.55 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus (kart.).
08.30 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
09.00 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (9, 10).
09.25 Animacinis serialas „Aivenhas“ (36).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (40).
10.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
11.00 Durys atsidaro (kart.).
11.30 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Vedėjas E.Jakilaitis (kart.).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Uždraustasis Čingischano kapas“. Didžioji Britanija, 2011 m. (kart.).
13.00 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
14.00 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė (kart.).
14.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
15.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė (kart.).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja R.Jokubauskaitė.
18.30 Bėdų turgus. Vedėja E.Mildažytė.
19.30 Stilius. Vedėja V.Baublienė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Auksinis balsas. Vedėjai G.Savickas ir A.Sakalauskas.
23.30 Vaidybinis f. „Ketverios vestuvės ir vienos laidotuvės“. Romantinė komedija. Rež. M.Newellas. Didžioji Britanija, 1994 m. (subtitruota) (N-7).
01.35 TV serialas „Senis“ (246) (N-7).
02.35 Istorijos detektyvai (kart.).
03.20 Auksinis balsas (kart.).
05.25 Gimtoji žemė (kart.).
TV3 - šeštadienis, spalio 25 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Mano mažasis ponis“ (17).
07.25 Animacinis serialas „Smurfai“ (7).
08.00 Animacinis serialas „Didvyrių draugužiai“ (28).
08.30 Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (26).
09.00 Statybų TV.
09.30 Mamyčių klubas. Vedėja A.Skrolytė.
10.00 Tobula moteris. Vedėja I.Norkutė-Žvinienė.
10.30 Beatos virtuvė. Vedėja B.Nicholson.
11.30 „Visa tiesa apie ryklį“. Animacinis. JAV, 2004 m.
13.10 Vaidybinis f. „Šuo policininkas“. Nuotykių komedija. Rež. A.Norrisas. Vaid. Ch.Norrisas, M.L.Richards, E.von Dettenas. JAV, 1995 m.
15.00 TV serialas „Dauntono abatija“ (7) (N-7).
16.15 TV serialas „Kurt Sejitas ir Šura“ (13) (N-7).
17.20 Ekstrasensai tiria (N-7).
18.30 TV3 žinios.
18.50 TV3 sportas.
18.55 TV3 orai.
19.00 Vaidybinis f. „Šrekas Trečiasis“. Animacinis. Rež. Ch.Milleris ir R.Hui. Lietuviškai įgarsino A.Giniotis, A.Dainavičius, K.Smoriginas, N.Varnelytė, A.Kaniava, L.Pobedonoscevas. JAV, 2007 m. Per pertrauką - 19.30 Loterija „Eurojackpot“.
20.55 Vaidybinis f. „Toras“. Veiksmo. Rež. K.Branagh. Vaid. Ch.Hemsworthas, A.Hopkinsas, N.Portman. JAV, 2011 m. (N-7).
23.05 Vaidybinis f. „Šefas ant ratų“. Komedija. Rež. J.Favreau. Vaid. J.Favreau, R.Downey jaunesn., S.Johansson. JAV, 2014 m. (N-14).
01.30 Vaidybinis f. „Banditai“. Kriminalinė komedija. Rež. B.Levinsonas. Vaid. B.Willisas, B.B.Thorntonas, C.Blanchett, T.Garity. JAV, 2001 m. (N-7).
LNK - šeštadienis, spalio 25 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Peliukas Stiuartas Litlis“ (2).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (33).
07.20 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (4).
07.45 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (5).
08.10 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (3).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (15).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (5).
09.30 Mes pačios. Laida moterims. Vedėja N.Pareigytė-Rukaitienė.
10.00 Kino pusryčiai. „Peliuko Perio nuotykiai“. Nuotykių. Rež. J.P.Buscarini. Argentina, Ispanija, 2006 m.
11.50 Vaidybinis f. „Nuotakos tėvas II“. Komedija. Rež. Ch.Shyeris. Vaid. S.Martinas, D.Keaton, M.Shortas. JAV, 1995 m. (N-7).
14.00 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (122).
14.30 TV serialas „Didingasis amžius“ (118) (N-7).
16.35 TV serialas „Dvidešimt minučių“ (14, 15) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Superkinas. Premjera. „Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis“. Animacinis. Rež. S.Spielbergas. JAV, Naujoji Zelandija, 2011 m.
21.10 Vaidybinis f. „Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!“ Komedija. Rež. H.Ramisas. Vaid. J.Blackas, M.Cera, O.Wild, O.Plattas. JAV, 2009 m. (N-14).
23.15 Vaidybinis f. „Viskas bus gerai“. Komedija. Rež. D.Rushas. Vaid. W.Ferrellas, R.Hall, Ch.J.Wallace'as. JAV, 2011 m. (N-14).
01.10 Norim dar! Su radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius (N-7) (kart.).
BTV - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 Jokių kliūčių. Realybės šou (kart.).
08.00 Amerikos talentai. Realybės šou (kart.).
09.00 Laba diena. Humoro laida (N-7).
09.30 Apie žūklę. Laida žvejams. Vedėjas A.Vilius.
10.00 Padėkime augti. Laida apie vaikų auginimą ir ugdymą. Vedėja L.Imbrasienė.
10.30 Šefas rekomenduoja. Kulinarijos laida.
11.00 Pasaulio rąstų kėlimo čempionatas.
12.00 Dok. serialas „Žmogus prieš gamtą“ (10) (N-7).
13.00 TV serialas „Džiunglių princesė Šina“ (9) (N-7).
14.00 TV serialas „Šeimynėlė“ (13-16) (N-7).
16.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
17.00 TV serialas „Brolis už brolį“ (9) (N-7).
18.00 Ekstrasensų mūšis. Sensacijų šou (N-7).
19.00 Muzikinė kaukė. Muzikinis šou. Vedėjas A.Ramanauskas.
21.00 Mano herojus. Vaidybinis f. „Juodasis griaustinis“. Veiksmo trileris. Rež. M.Keuschas. Vaid. S.Seagalas, A.MacInnesas. Didžioji Britanija, JAV, Rumunija, 2007 m. (N-14).
23.05 Aštrus kinas. Vaidybinis f. „Kulkos greičiu“. Siaubo trileris. Rež. M.Garrisas. Vaid. J.Jacksonas, D.Arquette'as, B.Hershey. JAV, 2004 m. (S).
01.10 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - šeštadienis, spalio 25 d.
08.05 „Namelis prerijose“ (75).
09.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas.
09.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita (kart.).
09.30 Kultūrų kryžkelė. Menora.
09.45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Keliaukim!
11.00 Arti. Toli (kart.).
11.35 Mokslo sriuba (kart.).
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Mažųjų žvaigždžių valanda.
12.45 Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai. B.Žilytė.
13.30 Paryžiaus mokyklos dailininkai iš Baltarusijos. „M.Šagalas. Meilės spalva“ (3) (kart.).
13.55 Dvarai ir likimai (3).
14.30 LNDT 75-mečiui. F.Dostojevskio „Stepančikovo dvaras ir jo gyventojai“ (1, 2).
17.00 „Didysis muzikų paradas 2014“.
22.00 „Kelias į laimę II“ (2/3) (N-7).
23.00 Panorama (kart.).
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 J.Meko filmų retrospektyva. „Dienoraščiai, pastabos ir eskizai, arba Waldenas“ (4-6).
01.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Pamėgtos dainos.
TV1 - šeštadienis, spalio 25 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Šio rudens valgiai. Kulinarijos laida (kart.).
07.10 „Sodininkų pasaulis“ (kart.).
07.45 Nuotakos siaubūnės. Realybės šou.
08.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
10.30 „Duok leteną!“ (43).
11.00 „Gepardų dienoraščiai“ (3).
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos pasaulis“ (33).
12.00 Mano virtuvė. Kulinarijos laida.
12.30 Penki ingredientai. Kulinarijos laida.
13.00 Šio rudens valgiai. Kulinarijos laida.
13.30 „Sodininkų pasaulis“ (27).
14.00 „Griežčiausi tėvai“ (11).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Didžiosios Britanijos“ viešbutis. Realybės šou.
16.35 Būrėja. Realybės dokumentika.
17.10 Vaid. f. „Fliperis“. Nuotykių. JAV, 1995 m.
19.05 Romantika. Vaid. f. „Vasaros mėnuo“. Romantinė drama. Vokietija, 2009 m. (N-7).
21.00 Nemarus kinas. Vaid. f. „Kapitonas Nemo“ (3). Nuotykių. Ukraina, 1975 m.
22.20 „Atpildas“ (32) (N-7).
00.40 Nustebink mane. Magijos šou.
01.35 Programos pabaiga.
TV6 - šeštadienis, spalio 25 d.
08.45 Teleparduotuvė.
09.00 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
09.30 Universitetai.lt.
10.00 Iš peties. Realybės šou (N-7).
11.00 Kovotojai nindzės. Realybės šou (N-7).
12.00 Trys pedalai. Laida apie automobilius.
12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
13.00 Oliverio tvistas. Kulinarijos laida.
13.35 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
14.55 Aukščiausioji pavara. Laida apie automobilius.
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. Realybės šou.
17.00 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
18.00 „6 kadrai“ (112, 113) (N-7).
19.00 Vaid. f. „Dešimt jardų“. Komedija. JAV, 2004 m. (N-7).
21.00 „Pavojingiausias karys“ (1) (N-14).
22.00 „Žmogžudystė“ (11) (N-14).
23.00 „24 valandos“ (10) (N-14).
00.00 „Trapučio parkas“ (9) (N-14).
00.25 Vaid. f. „Horizontas“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2010 m. (N-14).
TV8 - šeštadienis, spalio 25 d.
09.30 Sportuok su mumis.
10.00 Kultūra+.
10.30 Statybų TV.
11.00 Laikas keistis.
11.30 Gardu gardu. Konditerijos laida.
12.00 „Mano mažasis ponis“ (6, 7).
13.00 „Ana ir meilė“ (70-73) (N-7).
15.00 „Agatos teisė“ (6) (N-7).
16.00 „Inspektorius Morsas“ (3) (N-7).
18.05 „Ruth Rendell detektyvai“ (3).
19.10 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.00 Vaid. f. „Mūsų namas“. Drama. JAV, 2006 m. (N-7).
21.40 Vaid. f. „Šiaurės pašvaistė“. Romantinė drama. JAV, Kanada, 2005 m. (N-14).
23.50 „Inspektorius Morsas“ (N-7) (kart.).
Info TV - šeštadienis, spalio 25 d.
05.30 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
09.30 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 Tauro ragas. Laida medžiotojams (N-7).
14.00 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
14.45 KK2. Informacijos šou (N-7).
15.25 Dviračio šou. Humoro laida.
15.50 KK2. Informacijos šou (N-7).
16.30 Dviračio šou. Humoro laida.
17.00 KK2. Informacijos šou (N-7).
17.45 Dviračio šou. Humoro laida.
18.15 Sekmadienio rytas. Pramoginė laida.
18.55 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
20.00 Alchemija LXVI. Žaliasis tiltas. VDU karta.
20.30 Autopilotas. Laida apie automobilius.
21.00 „Rojaus sodai“ (9, 10).
22.00 „Susitikimai su vaiduokliais“ (1, 2).
23.00 Pagalbos skambutis.
23.50 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
01.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
02.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou.
03.30 Tauro ragas. Laida medžiotojams (N-7).
04.00 Alchemija LXVI. Žaliasis tiltas. VDU karta.
04.30 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
Pan TV - šeštadienis, spalio 25 d.
06.00 „TV Europa“ pristato (kart.).
06.45 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.45 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.45 Rinkimės geriausią.
20.00 Kupiškio savaitė.
21.00 Kartojimai.
Init - šeštadienis, spalio 25 d.
06.55 „Pažadėk man!“ Komedija (N-7).
09.00 Žinios (kart.).
09.20 Patinka vairuoti. TV laida.
09.50 Nuomonės. TV laida (kart.).
10.40 „Džeinė Eir“. Drama (N-7).
12.40 Europos naujienos. TV laida (kart.).
13.10 Praeities žvalgas. TV laida (kart.).
13.44 „Vėjavaikė“. Komiška drama (N-7).
15.40 Telelaikraštis.
16.00 „Švytinti žvaigždė“. Drama (N-7).
18.00 Susitikimai. Pokalbių laida.
18.45 „Šalis, kurios niekada nebuvo“. Drama (N-7).
19.30 Pasaulio muzika. Kolumbijos dainos ir šokiai.
20.30 Po laiminga žvaigžde. TV laida.
21.00 „Muzikinės kovos“. Komedija (N-7).
22.50 „Žaidėjas“. Fantastinis trileris (N-14).
00.25 „Sekso abėcėlė“. Komedija (N-14).
02.15 Programos pabaiga.
Pūko TV - šeštadienis, spalio 25 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.15 Karas ir taika. Dokumentinė laida (kart.).
07.30 Muzika.
08.30 Kur Nemunėlis teka. Laida vaikams (kart.).
09.00 Veikti ir kurti drauge. Laida apie švietimą, kultūrą ir sportą (kart.).
10.00 OTV muzika.
16.59 Vakaro programa.
17.00 Muzika.
18.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
19.00 Muzikinė vaivorykštė. TV laida.
20.00 Karas ir taika. Savaitė.
21.00 Subatos vakarėlis. Muzikos laida.
22.00 OTV muzika.
Balticum TV - šeštadienis, spalio 25 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.15 Dokumentinis serialas „Pavojingoji Afrika“ (2).
10.15 TV serialas „Komisaras Manara“ (2) (N-7).
11.15 Lietuvos kapinės (4). Istorinių laidų ciklas.
11.45 Dokumentinis serialas „Kontinentų kelionė“ (3).
12.45 80traukinių aplink pasaulį (3). Kelionių žurnalas.
13.15 TV serialas „Gražuoliukas“ (4).
14.15 TV serialas „Baimė mylėti“ (1) (N-7).
16.15 „Paskutinis legionas“. Istorinis nuotykių. Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 2007 m. (N-7).
18.00 TV serialas „Protėvių šauksmas“ (11).
19.00 TV serialas „Departamentas“ (3) (N-7).
20.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė.
20.30 „Nepažįstamoji iš Vaildfel-Holo“ (3) (N-7).
21.30 TV serialas „Džentelmenas“ (15) (N-14).
22.30 TV serialas „Džentelmenas“ (16) (N-14).
23.30 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.).
00.00 TV serialas „Transporteris“ (3) (N-7).
01.00 Programos pabaiga.
Pan TV - šeštadienis, spalio 25 d.
06.00 „TV Europa“ pristato (kart.).
06.45 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.45 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.45 Rinkimės geriausią.
20.00 Kupiškio savaitė.
21.00 Kartojimai.
S-plius - šeštadienis, spalio 25 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių žinios (kart.).
09.20 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
09.45 „S plius“ informacija.
09.50 Šiaulių gidas.
09.55 Susitikime prie Kruojos. Pažintinė laida (kart.).
10.25 Miesto savaitė. Publicistikos laida (kart.).
10.40 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
18.25 Vieną kartą. Pažintinė laida (kart.).
18.45 Šiaulių gidas.
18.50 Brydės. Istorinė-pažintinė laida (kart.).
19.15 Susitikimai. Publicistikos laida (kart.).
19.55 Praktikantai. Pažintinė laida.
20.20 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
20.45 Šiaulių gidas.
20.50 MTV.
Dzūkijos TV - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Dokumentinis f. „Mirties stovykla Treblinka. Išlikusiųjų istorijos“ (N-7).
08.40 Dokumentinis f. „Mano brolis - islamistas“ (N-7).
10.00 VMG kulinarinis žurnalas. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas.
11.00 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
12.45 TV serialas „Vangelija“ (1-3) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Gyvenimo būdas (kart.).
18.00 Sveikinimų koncertas.
18.30 Jūsų sveikatai (kart.).
19.00 Žinios.
19.27 Orai.
19.30 Dokumentinis serialas „Laukinių kačių nuotykiai“. Naujoji Zelandija.
20.00 TV serialas „Iššūkis“ (4) (N-7).
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/5, 2/6) (N-14).
23.45 „Vieniša vieta numirti“. Kriminalinis veiksmo. Rež. J.Gilbey. Vaid. A.Newmanas, E.Spelleersas, M.George. Didžioji Britanija, 2011 m. (N-14).
01.55 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
03.30 TV serialas „Magda M.“ (7, 8) (N-7).
05.00 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
05.10 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (N-7).
05.55 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
TV1000 - šeštadienis, spalio 25 d.
05.00 „Gyvenimas“. Komiška drama. JAV, idžioji Britanija, 1999 m.
06.55 „Laiškas“. Trileris. JAV, 2012 m.
08.30 „Skrebutis“. Komiška drama. Didžioji Britanija, 2010 m.
10.10 „Kvartetas“. Komedija. Didžioji Britanija, 2012 m.
12.00 „Plaukų lakas“. Komiškas miuziklas. JAV, Didžioji Britanija, 2007 m.
14.00 „Dabar gerai“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, 2012 m.
15.50 „Tiesa apie Čarlį“. Trileris. JAV, Vokietija, 2002 m.
17.40 „Paryžius, Manhatanas“. Romantinė komedija. Prancūzija, 2012 m.
19.05 „Kur nuneša sapnai“. Drama. JAV, 1998 m.
21.05 „Pabudimas“. Siaubo trileris. Didžioji Britanija, 2011 m.
23.00 „Meilė ir garbė“. Romantinė drama. JAV, 2013 m.
00.50 „Laimingas įvykis“. Drama. Prancūzija, Belgija, 2011 m.
03.00 „Stebint detektyvus“. Romantinė komedija. JAV, 2007 m.
TV1000 Premium - šeštadienis, spalio 25 d.
06.00 „007. Paguodos kvantas“. Veiksmo. Didžioji Britanija, 2008 m.
08.00 „Gražiosios salos paslaptis“. Komiška drama. JAV, 2013 m.
10.00 „Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs padarai“. Fantastinė drama. JAV, 2013 m.
12.00 „Geležinis dangus“.
13.30 „007. Operacija „Skyfall“. Veiksmo. Didžioji Britanija, 2012 m.
15.50 „Taikinys #1“. Istorinė drama. JAV, 2011 m.
18.25 „Pragaro vaikis. Aukso armija“. Veiksmo. JAV, Vokietija, 2008 m.
20.25 „Nevykėliai su priedanga“. Kriminalinė veiksmo komedija. JAV, 2012 m.
22.15 „Išprotėjęs profesorius II. Klampų šeimynėlė“. Komedija. JAV, 2000 m.
00.00 „Rūkstantys tūzai“. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2006 m.
02.00 „Štai ir 40“. Komiška drama. JAV, 2012 m.
04.10 „Zoologijos sodo prižiūrėtojas“. Romantinė komedija. JAV, 2011 m.
TV1000 Action - šeštadienis, spalio 25 d.
04.00 „28 dienos“. Komedija. JAV, 2000 m.
06.10 „Vagis policininkas“. Komedija. JAV, Vokietija, 1999 m.
08.05 „Užburtas ratas“. Veiksmo drama. JAV, 2011 m.
09.50 „28 dienos“. Komedija. JAV, 2000 m.
11.50 „Galutinis tikslas II“. Siaubo. JAV, Kanada, 2003 m.
13.50 „Velniški žaidimai“. Kriminalinė drama. JAV, 2007 m.
15.50 „Brėkštanti aušra. 1 dalis“. Fantastinė nuotykių drama. JAV, 2011 m.
18.00 „Brėkštanti aušra. 2 dalis“. Fantastinė nuotykių drama. JAV, 2012 m.
20.00 „Bemiegių naktų istorijos“. Trileris. Prancūzija, Belgija, 2011 m.
22.00 „Slėptuvė“. Trileris. JAV, 2012 m.
00.00 „Ledo žmogus“. Biografinė drama. JAV, 2012 m.
01.40 „Patarnautojai“. Siaubo. Australija, 2008 m.
TV1000 Russkoje kino - šeštadienis, spalio 25 d.
05.20 „Dvigubi spąstai“. Kriminalinis detektyvas. SSRS, 1985 m.
07.40 „Kunigaikštytė Merė“. Istorinė drama. Rusija, 2006 m.
09.40 „Kikoriki. Pradžia“. Animacinis. Rusija, 2011 m.
11.20 „Pavojingos gastrolės“. Nuotykių. SSRS, 1969 m.
13.00 „Pasaka apie šaulį Fedotą“. Animacinė komedija. Rusija, 2008 m.
14.25 „Pasaka. Yra“. Fantastikos. Rusija, 2011 m.
16.05 „Meilė Niujorke“. Komedija. Rusija, Ukraina, 2009 m.
17.40 „Meilė Niujorke II“. Komedija. Rusija, 2010 m.
19.20 „Meilė Niujorke III“. Komedija. Rusija, 2014 m.
20.50 „Čempionai“. Drama. Rusija, 2014 m.
23.00 „Duška“. Tragikomedija. Rusija, Olandija, 2007 m.
01.05 „Sibiras. Mon amur“. Drama. Rusija, 2011 m.
02.55 „Neptūno šventė“. Komedija. SSRS, 1986 m.
03.50 „Mažoji Vera“. Romantinė drama. SSRS, 1988 m.
Balticum AUKSINIS - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 „Bangų užkariautojai“. Biografinė sporto drama. JAV, 2012 m.
09.00 „Kovotojai“. Sporto drama. JAV, 2011 m. (N-7).
11.15 „50/50“. Drama. JAV, 2011 m. (N-7).
13.00 „Pašėlę pirmieji metai“. Romantinė komedija. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-7).
15.00 „Meilė trunka trejus metus“. Romantinė komedija. Prancūzija, Belgija, 2011 m. (N-7).
17.00 „Brėkštanti aušra. 1 dalis“. Fantastinė romantinė drama. JAV, 2011 m. (N-7).
19.00 „360 laipsnių: meilės ir nuodėmių ratu“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, Austrija, 2011 m. (N-7).
21.00 Auksinė premjera. „Nepasiduok!“ Drama. JAV, 2012 m.
23.00 „Lombardo kronikos“. Juodoji komedija. JAV, 2013 m. (N-14).
01.00 „Sėkmės kvapas“. Komedija. JAV, 2009 m. (N-7).
Diva Universal - šeštadienis, spalio 25 d.
06.40 „E! Mamytė Holly“.
07.30 Auksinis Beverli Hilso jaunimas.
08.45 „E! Žvaigždės kūrimas“.
09.10 „E! Svajonių namas“.
10.00 Nuotaka milijonieriui.
11.40 „E! Saldus Los Andželo gyvenimas“.
12.05 Stambus planas: G.Clooney.
12.30 Nuotykiai rojuje.
15.00 „E! Mamytė Holly“.
15.50 Gulliana ir Billas.
17.30 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
18.20 Stambus planas: R.Pattinsonas.
18.45 Auksinis Beverli Hilso jaunimas.
19.35 Svajonių namas.
20.00 Vaidybinis f. „Ruduo Niujorke“.
21.45 „E! R.Witherspoon“.
22.30 Vaidybinis f. „Ji nori manęs“.
23.55 Svajonių namas.
00.00 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
00.10 „E! Garsenybės nepatogiose situacijose“.
XXI - šeštadienis, spalio 25 d.
09.00 „Pagaliau Kalėdos“. Komedija. Italija, 2008 m. (N-12).
10.50 „Vaterlo“. Istorinė karinė drama. Italija, SSRS, 1979 m. (N-12).
13.05 „Moteris ir vyrai“. Drama. Prancūzija, 2010 m. (N-12).
15.10 „Karštos naujienos“. Veiksmo trileris. Rusija, Švedija, 2009 m. (N-16).
17.00 „Pagaliau Kalėdos“. Komedija. Italija, 2008 m. (N-12).
18.50 „Vaterlo“. Istorinė karinė drama. Italija, SSRS, 1979 m. (N-12).
21.05 „Moteris ir vyrai“. Drama. Prancūzija, 2010 m. (N-12).
23.10 „Karštos naujienos“. Veiksmo trileris. Rusija, Švedija, 2009 m. (N-16).
01.00 „Pagaliau Kalėdos“. Komedija. Italija, 2008 m. (N-12).
02.50 „Vaterlo“. Istorinė karinė drama. Italija, SSRS, 1979 m. (N-12).
05.05 „Moteris ir vyrai“. Drama. Prancūzija, 2010 m. (N-12).
07.10 „Karštos naujienos“. Veiksmo trileris. Rusija, Švedija, 2009 m. (N-16).
Naše kino - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 Vaidybinis f. „Garantuoju gyvybę“. 1977 m.
09.00 Vaidybinis f. „Panorėsiu - įsimylėsiu“. Romantinė drama. 1990 m.
11.00 Vaidybinis f. „Suvenyras prokurorui“. Detektyvas. 1989 m.
13.00 Vaidybinis f. „Ratų bildėjimas“. 1958 m.
14.30 Vaidybinis f. „Savižudžių klubas, arba Tituluoto asmens nuotykiai“ (2). Nuotykių. 1979 m.
16.00 Vaidybinis f. „Mano Anfisa“. Romantinė drama. 1979 m.
17.30 Vaidybinis f. „Pasivažinėjimas per miestą“. Komedija. 1979 m.
19.00 Vaidybinis f. „Susituokime“. Romantinė drama. 1982 m.
21.00 Vaidybinis f. „Vienui vienas“. Tragikomedija. 1974 m.
23.00 Vaidybinis f. „Pabėgimas į pasaulio kraštą“. 1991 m.
00.00 Vaidybinis f. „Sukirpėjas iš Toržoko“. Komedija. 1925 m.
01.00 Vaidybinis f. „Karantinas“. Komedija. 1983 m.
02.30 Vaidybinis f. „Savižudžių klubas, arba Tituluoto asmens nuotykiai“ (3). Nuotykių. 1979 m.
04.00 Vaidybinis f. „Taupyklė“ (1, 2). Vodevilis. 1980 m.
Fox - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 TV serialas „Pagal Džimį“.
09.05 TV serialas „Daktariūkščiai“.
11.10 TV serialas „NCIS“.
13.45 TV serialas „Du su puse vyro“.
15.55 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.45 TV serialas „Los Andželo policija“.
17.35 TV serialas „Vaikščiojantys numirėliai“.
19.25 TV serialas „NCIS“.
22.00 TV serialas „Da Vinci demonai“.
03.15 TV serialas „Lūžis“.
04.45 TV serialas „Nusikalstami protai“.
Fox life - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 TV serialas „Mindės projektas“.
09.00 Kažkas čia dedasi.
09.55 Dizaineriai jau pasirengę.
10.40 Po pasaulį su Anthony Bourdainu.
12.30 Jamie maisto kovų klubas.
13.20 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
14.20 Kažkas čia dedasi.
15.25 X Faktorius. Muzikinis šou.
16.25 TV serialas „Slapti reikalai“.
17.20 TV serialas „Kastlas“.
20.50 TV serialas „Raudonojo raiščio draugija“.
21.45 TV serialas „Meilužės“.
22.40 TV serialas „Grėj anatomija“.
02.55 Kažkas čia dedasi.
Disney Channel - šeštadienis, spalio 25 d.
05.45 Animacinių serialų kartojimai.
09.15 Animacinių filmų programa.
09.45 „Mama penkiems su pliusu“.
10.15 „Kūdikio lūpomis“.
10.50 Animacinis serialas „Undinėlė“. JAV, 1992 m.
11.20 Animacinis serialas „Undinėlė“. JAV, 1992 m.
11.50 Animacinis serialas „Undinėlė“. JAV, 1992 m.
12.15 Animacinis serialas „Undinėlė“. JAV, 1992 m.
12.45 Animacinis serialas „Undinėlė“. JAV, 1992 m.
13.15 Animacinis serialas „Undinėlė“. JAV, 1992 m.
13.50 Animacinių serialų kartojimai.
14.10 Vaid. f. „Ateiviai palėpėje“.
16.00 Animacinis f. „Ančių istorijos“.
17.40 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
18.00 Animacinis serialas „Raganaitė Sabrina“.
18.30 Animacinis f. „Žaislų istorija II“. JAV, 1999 m.
20.20 Mini serialas „Dešimtoji karalystė“.
21.25 Mini serialas „Dešimtoji karalystė“.
22.15 Vaid. f. „Karaliaus vardu“. Kanada, Vokietija, 2005 m.
00.30 Nakties programa.
Travel - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Karibų salos.
08.00 Naujo būsto paieška. Tasmanija. Dubajus. Ukraina. Graikija.
11.00 Įspūdingos jachtos.
13.00 Įspūdingiausi nameliai ant ratų.
14.00 Naujo būsto paieška. Tasmanija. Dubajus. Ukraina. Graikija.
15.00 Paminklų paslaptys.
16.00 Tamsiausios Amerikos paslaptys.
17.00 Tamsiausios Amerikos paslaptys.
18.00 Didžiausios paslaptys. Vatikanas.
19.00 Kovos dėl bagažo.
20.00 Kovos dėl bagažo.
21.00 Statybos Aliaskoje.
22.00 Pakrančių karai.
23.00 Įspūdingiausios pasaulyje kelionės motociklu. Australija.
Discovery - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Greiti ir garsūs.
08.15 Penktoji pavara.
09.10 Automobilių dirbtuvės „Fantom Works“.
10.05 Tikrieji aferistai.
11.50 Išlikimo žaidimas.
15.25 Kaip tai padaryta?
16.20 J.May laboratorija.
17.15 Nurengtas miestas.
18.10 Specialiosios paskirties būrys „Sunkiasvorės mašinos“.
19.05 Naujas automobilių gyvenimas.
20.00 Automobilių prekybos rykliai.
21.00 Greiti ir garsūs.
22.00 Sandėlių medžiotojai.
22.30 Aukcionų karaliai.
23.00 Likvidatorius.
23.30 Relikvijų medžiotojai.
00.00 Mūšiai dėl konteinerių.
00.30 Dingusių daiktų išpardavimas.
01.00 Nebandykite pakartoti.
02.00 Greiti ir garsūs.
03.00 Tolimųjų reisų vairuotojai.
04.00 Likvidatorius.
04.25 Relikvijų medžiotojai.
04.50 Mūšiai dėl konteinerių.
05.20 Dingusių daiktų išpardavimas.
05.45 Naujas automobilių gyvenimas.
06.35 Penktoji pavara.
Animal Planet - šeštadienis, spalio 25 d.
00.45 Aš - gyvas.
05.00 Aš - gyvas.
07.00 Beždžionių gyvenimas.
07.25 Vabalai.
08.15 Vabalų karai.
09.10 Nepaprasti gyvūnai.
10.05 Mutantų planeta.
11.00 Laukinės būtybės.
11.55 Nakties priedanga.
12.50 Lotynų Amerikoje.
17.25 Neregėti Havajai.
18.20 Namai medžiuose.
19.15 Gyvenimas būryje.
20.10 Liūtų kovos laukas.
21.05 Mutantų planeta.
22.00 Krokodilas žmogėdra.
22.55 Kalnų monstrai.
23.50 Laukiniai ir pavojingi.
01.40 Gyvūnų apsaugos skyrius.
02.35 Namai medžiuose.
03.25 Gyvenimas būryje.
04.15 Liūtų kovos laukas.
05.50 Laukiniai ir pavojingi.
06.35 Veterinaras.
Viasat HISTORY - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 „Vikingų istorijos“.
08.05 „Laiko komanda“.
09.00 „Antrasis pasaulinis karas - spalvotai“.
10.00 „Gandhi. Mahatmos gimimas“.
11.00 „Tylusis karas. Povandeniniai mūšiai“.
12.00 „Mitų medžiotojai“.
16.00 „Uždrausta istorija“.
16.50 „Aš esu Putinas. Portretas“.
17.50 „Romanovai. Carų šlovė ir žlugimas“.
18.50 „Kinijos kilmė“.
19.50 „Iš Rytų į Vakarus“.
21.00 „Nindzės - nematomi kariai“.
22.00 „Tylusis karas. Povandeniniai mūšiai“.
23.00 „Antrasis pasaulinis karas - spalvotai“.
00.00 „Muziejaus paslaptys“.
00.50 „Keno Folletto kelionė į viduramžius“.
Viasat EXPLORER - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 „Edo nuotykiai“.
07.55 „Techninės apžiūros komandos“.
08.50 „Paskutinis automobilis“.
09.40 „Kaip tai veikia?“
10.05 „Dekonstrukcija“.
10.30 „Kaip tai veikia?“
10.55 „Dekonstrukcija“.
11.20 „Savamoksliai išradėjai“.
13.05 „Kaip tapti išradėju milijonieriumi?“
13.55 „Sunkvežimiai gigantai“.
15.25 „Techninės apžiūros komandos“.
16.20 „Paskutinis automobilis“.
17.10 „Kaip tai veikia?“
17.35 „Dekonstrukcija“.
18.00 „Kaip tai veikia?“
18.25 „Dekonstrukcija“.
18.50 „Kaip tai veikia?“
19.15 „Dekonstrukcija“.
19.40 „Kaip tai veikia?“
20.10 „Laukinė Kanada su Ray Mearsu“.
21.10 „Ekstremalioji Kanada“.
22.00 „Žmogus prieš Žemę“.
22.50 „Ypatingosios operacijos“.
23.55 „Pavojingiausias karys“.
00.40 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.
National GEOGRAPHIC - šeštadienis, spalio 25 d.
09.00 Ryto programa.
10.00 Skaičių žaidimai.
11.00 Geriausi lakūnai.
12.00 Kultūros paveldo gynėjai.
13.00 Stingdančios vokiečių karininkų mintys.
14.00 Milžiniškos gyvatės.
15.00 Šiaurės laukiniai gyvūnai.
16.00 Proto žaidimai.
19.00 Skrydis į „Dangaus vartų“ olą.
20.00 Devintasis XX a. dešimtmetis.
21.00 Cunamis: diena, kai viską užliejo banga.
22.00 Paranormalūs reiškiniai.
23.00 Kitas majų pasaulis.
00.00 Devintasis XX a. dešimtmetis.
MTV - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 Pasauio scenos. Nicole Scherzinger.
08.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
10.00 Katžuvė. TV šou.
13.00 „Euro Top Chart“. Muzikos laida.
15.00 „The Ride“.
16.00 20geriausių MTV dainų.
17.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
18.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
19.00 TV serialas „Buvusysis ir kodėl“.
20.00 „Euro Top Chart“. Muzikos laida.
22.00 The Ride“. Jennifer Hudson.
23.00 TV serialas „Nepritampanti“.
00.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
03.50 Tik hitai.
Mezzo - šeštadienis, spalio 25 d.
04.45 Džiazas.
10.30 H.Spoerli baletas „Gulbių ežeras“. Šoka Ciuricho baleto teatro artistai.
12.40 Koncertuoja S.Bolivaro jaunimo orkestras.
13.30 Divertismentas.
15.25 F.Mendelssohno oratorija „Elijas“. Diriguoja D.Gatti.
17.00 Divertismentas.
18.00 Džiazas.
19.30 D.Hammondo Naujasis kvartetas koncertuoja klube „Porgy &Bess“.
20.30 Dok. f. „Tigranas“.
21.10 Divertismentas.
21.30 M.Musorgskio opera „Chovanščina“. Dainuoja Sankt Peterburgo Marijos teatro artistai.
00.55 Džiazas. L.Grahamo koncertas „Bataclan“ koncertų salėje Paryžiuje.
BBC - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Liudininkai.
08.30 Europos politikos apžvalga.
09.30 Įsijunk internetą.
10.10 Reporterių pranešimai.
10.30 Atviras pokalbis.
11.10 Laida apie futbolą.
11.30 Horizontai.
12.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
12.30 Kinijos milijonierių klubas.
13.10 Afrikos verslo apžvalga.
13.30 Naujienos iš viso pasaulio.
14.30 Mūsų pasaulis.
15.10 Reporterių pranešimai.
15.30 Kino naujienos.
16.15 Laida apie sportą.
16.30 Kelionių laida.
17.30 Žvilgsnis iš Londono.
18.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
19.30 Įvartis.
20.30 Liudininkai.
21.15 Laida apie sportą.
21.30 Kelionių laida.
22.30 Įsijunk internetą.
23.10 Afrikos verslo naujienos.
23.30 Žvilgsnis iš Londono.
00.10 Reporterių pranešimai.
01.30 Liudininkai.
CNN - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.30 Apie Kiniją.
08.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.30 Gyvenimo rodikliai. Vedėjas S.Gupta.
09.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
09.15 CNN verslas. Artimieji Rytai.
09.30 Verslo kelionės.
10.30 Žirgų lenktynių rezultatai.
11.00 Žvilgsnis atgal.
11.30 Speciali naujienų laida.
12.00 Be cenzūros. Spaudos apžvalga.
13.00 Šaltasis karas.
13.30 Afrika iš arti.
14.00 R.Questo verslo laida. Geriausia.
14.30 Apie Kiniją.
15.00 CNN naujienų kambarys.
15.30 Gyvenimo rodikliai. Vedėjas S.Gupta.
16.00 Speciali naujienų laida.
16.30 Grandinės.
17.00 Aplink pasaulį.
17.30 Afrikos balsai.
18.00 CNN verslas. Azija.
18.15 CNN verslas. Artimieji Rytai.
18.30 Pokalbiai apie Aziją.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Atviras teismas.
20.00 Prie pasaulio žemėlapio.
20.30 Afrika. Žvilgsnis iš arti.
21.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.30 Veikli moteris.
22.00 CNN naujienų kambarys.
22.30 Idealus miestas.
23.00 Be cenzūros. Spaudos apžvalga.
23.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
00.00 Pasaulio sporto naujienos.
00.30 Žirgų lenktynių rezultatai.
01.00 Spaudos apžvalga.
Sport1 - šeštadienis, spalio 25 d.
09.00 Sportas. Dienos naujienos.
09.15 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - Majamio „Heat“.
11.30 Krepšinis. Ispanijos “Endesa“ lyga. Saragosos CAI - „Valencia Basket“.
13.15 Krepšinis. Ispanijos “Endesa“ lyga. „Barselona“ - Gran Kanarijos „Herbalife“.
15.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
16.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Zenit“ - „Spartak“.
17.45 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Turo apžvalga.
18.30 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos turo apžvalga.
20.00 Tenisas. Vyrų teniso turnyras JAV. Finalas.
21.45 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Ajax“ - „Go Ahead Eagles“. 2014-2015 m. sezonas. Tiesioginė transliacija.
23.45 Vyrų teniso turnyras Nicoje. Pusfinaliai.
03.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Twente“ - „Ajax“.
05.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Turo apžvalga.
06.30 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. CSKA - „Lokomotiv“. 2014-2015 m. sezonas.
08.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
Eurosport - šeštadienis, spalio 25 d.
09.30 Motosportas. FIA pasaulio čempionatas.
10.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
11.30 Sporto linksmybės.
12.00 Sporto žvaigždės. B.Milleris.
12.45 Kalnų slidinėjimas. Apžvalga.
13.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
14.45 Biliardas. „European Tour“.
16.45 Motosportas. FIA pasaulio čempionatas.
17.15 Sporto žvaigždės.
18.00 Kalnų slidinėjimas. Apžvalga.
18.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
19.30 Biliardas. „World Main Tour“.
21.00 Kovinis sportas. „King of Kings World GP“.
22.00 Kovinis sportas. „SuperKombat World Grand Prix“.
01.00 Ralis. FIA Europos čempionatas.
01.30 Stalo tenisas. Pasaulio taurė (vyrai).
Eurosport 2 - šeštadienis, spalio 25 d.
06.00 Galiūnų sportas.
07.00 Dviračių sportas.
08.30 Automobilių sportas.
09.00 Dviračių sportas. Tiesioginė transliacija.
10.30 Speciali „Eurosport“ laida.
11.00 Automobilių sportas.
12.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
12.30 Žiemos sportas. Televizijos žurnalas apie kalnų slidinėjimą.
12.45 Dviračių sportas.
14.30 Dviračių sportas.
15.30 Dailusis čiuožimas.
16.30 Dailusis čiuožimas.
17.30 Stalo tenisas (vyrai). Pasaulio taurė. Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija iš Diuseldorfo (Vokietija).
20.30 Dviračių sportas. Tiesioginė transliacija.
23.45 Amerikietiškas futbolas.
01.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
Sport1 De - šeštadienis, spalio 25 d.
07.30 Motociklų sportas. Malaizijos didysis prizas. Tiesioginė transliacija.
11.00 Televizijos žurnalas apie automobilių sportą.
11.30 „Porsche Carrera Cup“ lenktynių žurnalas.
12.00 AG profesionalai.
13.00 Kino žurnalas.
13.30 Normaliai. Televizijos žurnalas.
14.00 Tenisas. ATP turnyras. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Bazelio (Šveicarija).
16.00 AG profesionalai.
16.30 Automobilių sportas. Ispanijos ralis. Antroji diena.
17.00 Rankinis. Bundeslyga. „Rhein-Neckar Loewen“ - „Kiel“. Tiesioginė transliacija.
19.00 Sporto viktorina. Televizijos žurnalas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
21.00 Smiginis. Tiesioginė transliacija iš Miulheimo (Vokietija).
00.30 Tenisas. ATP turnyras Bazelyje. Pusfinalio susitikimų apžvalga.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - šeštadienis, spalio 25 d.
05.40 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Lille“ - „Everton“.
07.30 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (III klasė). Tiesioginė transliacija.
08.20 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. IV treniruotė. Tiesioginė transliacija.
09.10 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai. Tiesioginė transliacija.
10.00 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (II klasė). Tiesioginė transliacija.
11.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Nižnij Novgorod“.
12.50 Krepšinis. Eurolyga. „Olympiakos“ - „Laboral Kutxa“.
14.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „West Ham“ - „Manchester City“. Tiesioginė transliacija.
16.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos rungtynės. Tiesioginė transliacija.
19.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
19.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Swansea“ - „Leicester“. Tiesioginė transliacija.
21.30 Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas.
23.00 Boksas. Tiesioginė transliacija.
02.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „West Ham“ - „Manchester City“.
03.50 Laida apie futbolą.
05.05 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos rungtynės.
Viasat Motor - šeštadienis, spalio 25 d.
07.30 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (III klasė).
08.20 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. IV treniruotė.
09.10 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai.
10.05 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (II klasė).
11.15 NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
12.15 „V8 Supercars“ lenktynės.
15.00 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. III treniruotė.
16.10 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (III klasė).
17.05 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. IV treniruotė.
18.00 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai.
19.00 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (II klasė).
20.00 „V8 Supercars“ lenktynės.
22.30 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai.
23.30 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (II klasė).
00.30 „Porsche Carrera“ taurės lenktynės.
02.30 „Mobil 1 The Grid“.
03.00 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės.
05.35 Motosportas. Malaizijos didysis prizas. Apšilimas.
06.45 Motosportas. Malaizijos didžiojo prizo lenktynės (III klasė).
TVP1 - šeštadienis, spalio 25 d.
06.15 „Sultinio kubelis“.
07.10 Gailestingumo ekspresas.
07.40 Laida neįgaliesiems.
08.00 Miško istorijos.
08.25 Metai sode.
08.50 Gera diena šeštadienis.
09.25 „Naszaarmia.pl“.
09.55 Savaitgalio kino naujienos.
10.25 Kaip tai veikia?
10.55 „Operacija gyvenimas“.
11.20 Mokslo naujienos.
11.30 „Išsaugotas pasaulis“.
12.05 Atspėk melodiją.
12.40 Okrasa laužo taisykles.
13.15 „Valstiečiai“.
14.20 „Terra Nova“.
15.15 „Blondinė“.
16.15 Vaid. f. „Bethovenas“.
18.00 TV ekspresas.
18.30 „Tėvas Motiejus“.
19.30 Ūkininkas ieško žmonos.
20.30 Žinios.
21.30 „Komisaras Aleksas“.
22.25 Vaid f. „Taksi IV“.
00.30 Boksas. Atsisveikinimas su A.Golotu.
Polonia TV - šeštadienis, spalio 25 d.
07.35 „Zlotopolskiai“.
09.45 Miško bičiuliai.
10.00 „Petersburski Music Show“.
10.40 Laida apie ekologiją.
11.10 Pasaulis sukasi.
12.00 „Šalmai ir gobtuvai“.
13.10 Galvosūkis.
13.20 Sveikinimų koncertas.
13.40 „Tėvas Motiejus“.
14.30 Kulinarijos laida.
15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“.
16.00 Dokumentinis f.
17.00 Kultūringieji PL.
18.00 Lenkų žodynas.
18.25 Galvosūkis.
18.30 TV ekspresas.
18.55 „M, kaip meilė“.
19.50 K.Kowalskis kviečia.
20.40 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.45 „Londoniečiai“.
22.35 Sveikinimų koncertas.
23.00 Lenkai čia ir ten.
23.40 Vaid. f. „Jasminum“.
01.30 Pramoginė laida.
01.45 Galvosūkis.
01.50 „M, kaip meilė“.
LNT - šeštadienis, spalio 25 d.
05.00 TV serialas „Meilė nesibaigia niekada“.
05.40 Bernardas.
05.50 TV serialas „Patrakėlių lyga“.
06.10 TV serialas f. „Agentas Čakas“.
07.00 Dėmesio centre.
07.30 TV serialas „Būna ir blogiau“.
08.30 Laida apie jūrą.
09.00 LNT pusryčiai.
11.00 Laimingas ir sveikas.
11.30 Dokumentinis „Keisti gamtos kaprizai“.
12.00 TV serialas „Policininkas iš praeities“.
13.00 Brangioji, mes žudome vaikus.
16.45 „Metų sveikatos apdovanojimas 2014“.
17.50 LNT žinios.
18.00 TV serialas „Dautono abatija“.
19.00 Senbernis.
20.00 LNT žinios.
20.35 Gintarinės dainos.
21.35 „Svajonių komanda. 1935 m.“.
02.40 LNT pusryčiai.
04.10 TV serialas „Būna ir blogiau“.
04.50 Bernardas.
1 Baltijskij kanal - šeštadienis, spalio 25 d.
06.20 Informacinė laida.
06.50 Naujienos.
07.15 Grok, armonika!
07.55 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
08.05 „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“.
08.15 Gudrutės ir gudručiai.
09.00 Naujienos.
09.15 Ganytojo žodis.
09.35 Skanėstas.
10.15 Rusijos virtuvės istorija.
11.00 Naujienos.
11.20 Idealus remontas.
12.10 Vaid. f. „Pokrovo vartai“.
14.00 Naujienos.
14.15 Vaid. f. „Pokrovo vartai“ (tęs.).
15.05 Vaid. f. „Nuomojamas tėtis“.
17.00 Vakaro naujienos.
17.20 Ledynmetis.
20.00 Laikas.
20.35 Ekstrasensų mūšis.
22.50 Šiandien vakare.
00.35 Vaid. f. „Fantazija meilės tema“.
01.55 Informacinė laida.
02.25 Vaid. f. „Bevardė žvaigždė“.
03.30 Humoro festivalis Jūrmaloje.
04.30 Vaid. f. „Paskutinis troleibusas“.
05.50 Muzika.
RTR Planeta - šeštadienis, spalio 25 d.
05.00 Vaid. f. „Netikėlė“.
06.30 Vaid. f. „Laimės ženklas“.
07.00 Žinios.
07.15 Vaid. f. „Laimės ženklas“.
08.45 Šunų planeta.
09.15 Šeštadienio talka.
10.00 Žinios.
10.10 Žinios iš Maskvos.
10.25 Kelionė namo.
11.05 „Jūra iki kelių“.
13.00 Žinios.
13.20 Žinios iš Maskvos.
13.30 Vaid. f. „Vyresnioji sesuo“.
17.05 Šeštadienio vakaras.
19.00 Šeštadienio žinios.
19.45 Dok. f. „Ebolos virusas“.
20.40 Vaid. f. „Ateis netikėta meilė“.
00.30 Vaid. f. „Varenka“.
01.25 Kelionė namo.
01.50 Vaid. f. „Netikėlė“.
03.20 Šeštadienio vakaras.
NTV - šeštadienis, spalio 25 d.
06.00 Akistata.
07.00 Šiandien.
07.20 Apžiūra.
07.50 Pagrindinis kelias.
08.25 Kulinarijos laida.
09.00 Šiandien.
09.25 Rusiškas įdaras.
09.55 Kulinarinė dvikova.
10.55 Buto klausimas.
12.00 Šiandien.
12.25 A.Žurbino melodijos.
13.10 Aš lieknėju.
14.10 Savas žaidimas.
15.00 Šiandien.
15.20 Mūsiškiai.
16.05 Bylą tyrė...
17.00 Kontrolinis skambutis.
18.00 Centrinė televizija.
19.00 Rusijos sensacijos.
20.00 „Jūrų velniai“.
21.55 Tu nepatikėsi!
22.50 Vyriškas orumas.
23.25 „Antrasis žmogžudysčių skyrius“.
01.20 Kriminalinė Rusija.
02.40 „Brolis už brolį“.
REN Baltija - šeštadienis, spalio 25 d.
07.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.15 Kviestinė vakarienė.
11.50 10metų jaunesnė.
12.30 Tai mano namas.
13.00 Žiūrėti visiems!
14.00 Slaptos teritorijos.
15.00 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė.
17.15 Paklydimo teritorija.
19.10 Humoro festivalis Jūrmaloje.
21.00 X Faktorius.
RTVi - šeštadienis, spalio 25 d.
06.00 Animaciniai f.
07.50 Vaid. f. „Nežiniukas iš mūsų kiemo“ (1).
09.00 Laiko kodas.
10.00 Vaid. f. „Kartą po 20 metų“.
12.00 Niujorke su V.Topaleru.
13.00 Rusiškas akcentas.
13.30 Nustebink mane.
15.00 Vaid. f. „Paskutinis savaitgalis“.
16.30 „Rusai be ribų“.
17.00 Rusiškas akcentas.
17.30 Laida apie Ameriką.
18.00 Atvira pamoka.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.30 Vokietija per savaitę.
20.00 Izraelis per savaitę.
21.00 Vaid. f. „Balų valdovas“.
23.00 „Rusai be ribų“.
23.30 Užsienyje.
00.30 Izraelis per savaitę.
02.00 Vaid. f. „Balų valdovas“.
04.00 „Neptūno šventė“.
05.00 Užsienyje.
TVC - šeštadienis, spalio 25 d.
06.00 Vaid. f. „Vestuvės“.
07.00 Dokumentinis f.
07.45 Į startą!
08.00 Animacinis f.
08.25 Abėcėlė.
08.50 Stačiatikių enciklopedija.
09.20 Mūsų kino paslaptys.
09.45 Rusų klausimas.
10.25 Valdžios smūgis.
11.05 Dokumentinis serialas.
11.30 Įvykiai.
11.45 Šimtas klausimų suaugusiajam.
12.30 Vaid. f. „Dviese po vienu skėčiu“.
14.00 Dokumentinis f.
14.40 Įvykiai.
14.55 Mūsų kino paslaptys.
15.20 „Gyvenimas kaip gyvenimas“.
16.50 Talentai ir gerbėjai.
18.05 Vaid. f. „Šimtas džiaugsmų, arba Didžiųjų atradimų knyga“.
19.10 Animacinis f.
19.25 Komediantų prieglauda.
21.00 Post scriptum.
21.50 Teisė žinoti.
22.50 Dokumentinis f.
00.10 Įvykiai.
00.20 Dokumentinis serialas.
00.45 Seniai nesimatėme.
01.15 Vaid. f. „Vestuvės“.
02.15 Dokumentinis f.
03.00 Koncertas.
04.00 Animacinis f.
04.25 „Gyvenimas kaip gyvenimas“.
ARD - šeštadienis, spalio 25 d.
06.30 Ryto programa.
13.00 Dienos apžvalga.
13.50 Dienos apžvalga.
14.00 Vaid. f. Iš U.Danellos kolekcijos. „Kai svajonės gali skrajoti“. Vokietija, 2008 m.
15.30 Vaid. f. Iš U.Danellos kolekcijos. „Meilė su juoko raukšlėmis“. Vokietija, 2011 m.
17.00 Mokslo žurnalas.
17.30 „Katalonijos svajonės“. Reportažas. Vokietija, 2014 m.
18.00 Dienos apžvalga.
18.10 Bulvarinis žurnalas.
18.50 Dienos apžvalga.
19.00 Sporto apžvalga.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Pramoginė programa. Tiesioginė transliacija.
00.15 Dienos temos.
00.35 Sekmadienio žodis.
00.40 Inos naktis.
01.40 Nakties programa.
RTL - šeštadienis, spalio 25 d.
06.10 „Apgavystės“ (kart.).
07.10 „Įtartini atvejai“ (kart.).
09.15 „Šeimos patiria krizę“.
10.15 „YOLO“. Jaunimo žurnalas.
11.00 Žvaigždžių žurnalas (kart.).
11.10 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
13.45 TV serialas „Mokytojas“.
15.45 „Įtartini atvejai“. Speciali laida.
17.45 M.Bartho laida.
19.45 Žinios ir sporto pranešimai.
20.05 Kaip sprogmenys. Bulvarinis žurnalas.
21.15 Vokietijos talentai.
23.15 2014m. Vokietijos komedijos premija.
01.50 M.Mittermeieris gyvai!
03.20 Nakties programa.
REKLAMA