Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - penktadienis, gegužės 27 d.
06.35 Programa.
06.39 TV parduotuvė.
06.55 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
09.20 TV serialas „Pėdsakas“ (1/40) (N-7).
10.20 TV serialas „Gaujos“ (8) (N-7).
11.25 TV serialas „Miškinis“ (2/27) (N-7).
12.30 TV serialas „Vandens žiurkės“ (2/5) (N-7).
13.30 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Pėdsakas“ (1/44) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 Ginčas. Pokalbių laida (N-7).
17.30 Skinsiu raudoną rožę. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja R.Janutienė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Miškinis“ (3/35) (N-7).
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 „Šmėklų skyrius“. Siaubo. Rež. B.Ericksonas. Vaid. K.Winter, T.Levine'as. Vokietija, JAV, 2013 m. (S).
01.00 „Ginkluoti ir pavojingi“. Veiksmo komedija. Rež. M.L.Lesteris. Vaid. J.Candy, M.Ryan. JAV, 1986 m. (N-14).
02.35 „Šmėklų skyrius“. Siaubo. Vokietija, JAV, 2013 m. (S).
04.00 „Ginkluoti ir pavojingi“. Veiksmo komedija. JAV, 1986 m. (N-14).
05.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
06.10 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
LRT TELEVIZIJA - penktadienis, gegužės 27 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14/6, 7) (N-7).
11.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
11.30 Specialus tyrimas (kart.).
12.25 Karinės paslaptys (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/22) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.23 Orai.
18.30 „Sidabrinė gervė 2016“. Tiesioginė transliacija.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Lokas“. Psichologinis trileris. Rež. S.Knigh. Didžioji Britanija, JAV, 2013 m. (N-14).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Istorijos detektyvai (kart.).
01.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.10 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi II“ (kart.).
05.05 Gyvenimas (kart.).
TV3 - penktadienis, gegužės 27 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Rezidentai“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2351).
10.00 TV serialas „Privati praktika“ (11) (N-7).
11.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7).
11.30 Farai (N-7) (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (18).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (10, 11) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (448, 449) (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir valdžia“ (75) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Ratai II“. Animacinis. Rež. J.Lasseteris ir B.Lewisas. Lietuviškai įgarsino G.Girdvainis, L.Pobedonoscevas, L.Ciunis, J.Dapkūnaitė. JAV, 2011 m.
21.40 Vaidybinis f. „Iksmenai II“. Veiksmo. Rež. B.Singeris. Vaid. P.Stewartas, H.Jackmanas, I.McKellenas, H. Berry, F.Janssen. JAV, 2003 m. (N-7).
00.25 Vaidybinis f. „Meilė iš reikalo“. Komedija. Rež. P.P.Ibarra. Vaid. L.Ramsey, J.Camilis, O.Chaparro. Meksika, 2013 m. (N-7).
02.30 Vaidybinis f. „Įtariamasis“. Kriminalinis trileris. Rež. C.Franklinas. Vaid. D.Washingtonas, E.Mendes. JAV, 2003 m. (N-14) (kart.).
LNK - penktadienis, gegužės 27 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (17, 18).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (1).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (62).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (181, 182) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.40 Su cinkeliu (N-7) (kart.).
11.35 Nauja legenda (kart.).
13.05 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (92, 93).
14.35 TV serialas „Juodieji meilės deimantai“ (113, 114) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.00 Vaidybinis f. „Bėgliai“. Komedija. Rež. F.Veberis. Vaid. P.Richard'as, G.Depardieu, J.Carmet. Prancūzija, 1986 m. (N-7).
22.50 Vaidybinis f. „Šešėliai Rojuje“. Veiksmo. Rež. J.S.Maunderis. Vaid. M.Dacascosas, D.Trejo, S.Skya, A.Assante. JAV, Rusija, 2010 m. (N-14).
00.35 Vaidybinis f. „Organų vagys“. Veiksmo trileris. Rež. E.Barbarashas. Vaid. J.C.Van Damme'as, J.Ralstonas, Ch.Peters. Kanada, 2015 m. (N-14) (kart.).
02.25 Programos pabaiga.
BTV - penktadienis, gegužės 27 d.
06.15 TV serialas „Policija ir Ko“ (1) (N-7).
07.15 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.15 TV serialas „Laukinis“ (5, 6) (N-7).
10.20 TV serialas „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.).
11.20 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.35 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.35 TV serialas „Policijos akademija“ (24) (N-7).
15.35 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (256) (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 Pasaulio profesionalų imtynės.
19.30 Amerikietiškos imtynės (N-7).
21.30 Vaidybinis f. „Mirties angelas“. Veiksmo trileris. Rež. P.Etheredge'as. Vaid. Z.Bell, J.Abelis, D.Jonesas. JAV, 2009 m. (N-14).
23.05 TV serialas „Kortų namelis“ (7, 8) (N-14).
01.00 Mistinės istorijos (N-7).
01.50 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
02.40 Vaidybinis f. „Užrakintas“. Veiksmo trileris. Rež. D.Zirilli. Vaid. V.Jonesas, T.Schiena, L.Bai. JAV, 2010 m. (N-14) (kart.).
04.10 Amerikietiškos imtynės. Sporto laida (N-7) (kart.).
05.50 Pričiupom! (N-7) (kart.).
LRT KULTŪRA - penktadienis, gegužės 27 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 IQ presingas (kart.).
06.35 „Nuodėminga meilė“ (11/100) (N-7).
07.20 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (kart.).
07.45 Auksinis protas.
09.00 „Šnibždė, žvėrelių draugė“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba (kart.).
12.15 Naktinis ekspresas (kart.).
12.45 Legendos (kart.).
13.30 „Kelias į namus“ (kart.).
14.00 ...formatas. Poetas Hendrikas Čigriejus.
14.15 Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą 2015“. Dalyvauja „Subtilu-Z“, Aktorių trio, J.Miliauskaitė, V.Kairys (kart.).
15.50 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (10/17).
16.15 Euromaxx (kart.).
16.45 Linija, spalva, forma.
17.30 Apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ raudonasis kilimas.
18.30 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2016“. Laureatų vainikavimas ir Kauno m. savivaldybės Maironio premijos įteikimas.
20.10 Labanaktukas. „Šnibždė, žvėrelių draugė“ (42).
20.30 Dok. f. „Mylėti artimą“.
21.20 Misija: Vilnija.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Vaid. f. „Volstrito vilkas“. Kriminalinė drama. JAV, 2013 m. (N-14) (kart.).
00.55 Muzikos savaitė.
01.25 Dabar pasaulyje.
01.55 Koncertuojanti Europa (subtitruota).
02.40 „LRT kultūros“ akademija (kart.).
03.30 „Nuodėminga meilė“ (11/100) (N-7).
04.15 Legendos (kart.).
05.00 IQ presingas (kart.).
05.30 Rusų gatvė. Žinios (subtitruota) (kart.).
TV1 - penktadienis, gegužės 27 d.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai.
07.45 Keksiukų karai.
08.40 „Nenugalimieji“ (52).
09.05 „Džiumandži“ (15).
09.30 „Vedęs ir turi vaikų“ (22) (N-7).
10.00 „Akloji“ (15, 16).
11.00 Būrėja.
11.35 „Didingasis amžius“ (29) (N-7).
13.55 Būrėja.
14.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7) (kart.).
15.30 „Ekspertė Džordan“ (16) (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“ (598-600).
17.50 „Širdele mano“ (40) (N-7).
18.55 „Nebylus liudijimas. Ir tada įsimylėjau“ (1, 2) (N-7).
21.00 Detektyvo vakaras. Premjera. „Tiltas“ (1). Danija, Švedija, Vokietija, 2015 m. (N-14).
23.25 Snobo kinas. Vaid. f. „Tėvukų skyrybos“. Komedija. JAV, 2013 m. (N-14).
01.00 „Akloji“ (kart.).
01.50 „Karadajus“ (44) (N-7).
02.30 Būrėja (kart.).
03.30 „Senojo tilto paslaptis“ (kart.).
04.20 „Mano gyvenimo šviesa“ (kart.).
05.25 „Širdele mano“ (N-7) (kart.).
TV6 - penktadienis, gegužės 27 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Jaunas vilkolakis“ (10) (N-7).
08.00 „Medikopteris“ (N-7) (kart.).
09.00 Ugniagesiai gelbėtojai (N-7).
09.30 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
10.30 „CSI kriminalistai“ (N-7) (kart.).
11.30 „Kaulai“ (N-7) (kart.).
12.30 „Kristela“ (7, 8) (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ (5) (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ (59) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (5) (N-7).
18.00 „Kaulai“ (72) (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ (302) (N-7).
20.00 „Univeras“ (139, 140) (N-7).
21.00 Žmogus prieš musę. Realybės šou (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.25 TV3 orai.
22.28 TV3 sportas.
22.30 Nakties „Top“. Pramogų laida (N-14).
23.00 Bušido. KOK pasaulio didžiojo prizo turnyras. 2016 m.
00.30 Vaid. f. „Chimera“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2009 m. (S).
03.25 „Pavojingiausias karys“ (10) (N-14).
TV8 - penktadienis, gegužės 27 d.
06.55 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
08.40 Jamie Oliveris. Gaminame su meile (kart.).
09.40 „Teletabiai“ (39, 40).
10.10 Senoji animacija.
11.05 Vaid. f. „Princas ir aš III. Karališkas medaus mėnuo“. Komedija. JAV, 2008 m. (kart.).
13.00 „Laukinukė“ (N-7) (kart.).
14.00 „Tobula kopija“ (2, 3) (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
17.00 „Laukinukė“ (196) (N-7).
18.00 „Tai mano gyvenimas“ (57) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Į Romą su meile“. Romantinė komedija. JAV, 2012 m. (N-14).
23.10 „Tai mano gyvenimas“ (N-7) (kart.).
01.10 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
Info TV - penktadienis, gegužės 27 d.
06.30 „Infodiena“ (kart.).
10.30 A.Užkalnis plius. Aktualių pokalbių laida (kart.).
11.00 Penktoji pavara.
11.50 Beatos virtuvė. Kulinarijos laida.
12.35 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida (kart.).
13.25 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
14.15 24valandos (N-7).
15.15 „Beprotiškas darbas - būti diktatoriumi“ (kart.).
16.15 24valandos (N-7).
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 Penktoji pavara.
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.30 „Infodiena“ (kart.).
02.30 „Infodiena“ (kart.).
Pan TV - penktadienis, gegužės 27 d.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
19.00 Rinkimės geriausią.
19.30 Vieno malūno istorija.
19.40 Rinkimės geriausią.
19.50 Gamta gydo.
21.00 Kartojimai.
Init - penktadienis, gegužės 27 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.30 „Dykumų mėnuo“. Drama (N-7).
11.05 Vyrų šešėlyje. TV laida (kart.).
11.35 „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“. Komedija (N-7).
13.15 Telelaikraštis.
15.50 „Nes aš taip pasakiau“. Romantinė komedija (N-7).
17.45 Žinios.
18.00 Žinios.
18.15 Maistas ir aistros. Laida apie kulinariją.
18.45 „Paskutinį kartą Vegase“. Komedija (N-7).
20.30 10+1 temų apie teatrą su... TV laida.
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 TV serialas „Restorane“ (25) (N-14).
22.20 Koncertas „Baltasis kiras“.
23.00 Žinios (kart.).
23.20 „Atskirtoji“. Trileris (N-14).
00.55 Pasaulio muzika. Minyeshu.
01.30 „Ledi Čaterli“. Drama (N-14).
04.15 Programos pabaiga.
Pūko TV - penktadienis, gegužės 27 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.45 Muzika.
08.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
09.00 Iš kartos į kartą. Laida apie tautos paveldą (kart.).
09.30 Muzika.
12.00 OTV muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.50 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
18.05 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.15 Jaunimo banga prieš korupciją. Tiesioginė pokalbių laida.
19.00 Muzika.
19.30 Veikti ir kurti drauge. Apžvalginė laida.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.45 „Bike Show Millennium“ koncertas.
21.15 Muzika.
22.00 OTV muzika.
Balticum TV - penktadienis, gegužės 27 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Dokumentinis serialas „Automobiliai - meno šedevrai“ (8).
10.00 „Likimo ietis“ (2). Mistinis nuotykių trileris. Prancūzija, Vokietija, Belgija, 2007 m. (N-7).
11.00 Kas paleido šunis? (2). Pramoginė laida.
11.30 „Laukinių vakarų Pelenė“. Animacinė komedija. Prancūzija, 2012 m.
13.00 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas (1). Pramoginė laida.
13.30 „Paslapčių namai“ (1). Drama. Prancūzija, 2007 m. (N-7).
14.30 „Lelijos“ (2). Drama. Didžioji Britanija, 2007 m. (N-7).
15.40 Dokumentinis serialas „Sekundės iki katastrofos“ (6).
16.40 „Po žaliuojančiu medžiu“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, 2005 m.
18.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (kart.).
19.00 Dokumentinis serialas „Šimtas pasaulio stebuklų“ (6).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Humoro serialas „Virtuvė“ (19) (N-7).
21.00 Pagaliau penktadienis! „Poniutė kaime“. JAV, Kanada, 2009 m.
22.45 „Balticum TV“ žinios.
23.15 „Infiltruotieji“. Kriminalinė veiksmo drama. JAV, Honkongas, 2006 m. (N-14).
01.50 Programos pabaiga.
S-plius - penktadienis, gegužės 27 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių diena plius (kart.).
09.20 Iš arčiau.
09.25 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
09.45 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
10.05 Pernai Šiauliuose ir aplink.
10.10 Gerardas Bagdonavičius. Šiaulių legenda. Pažintinė laida (kart.).
10.35 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
11.00 Iš arčiau.
11.05 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
11.20 Šiaulių gidas.
11.25 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą (kart.).
18.30 Šiaulių diena plius.
18.50 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
19.30 Susitikime prie Kruojos. Publicistikos laida.
20.00 Labas iš Kelmės. Publicistikos laida.
20.30 Šiaulių diena plius (kart.).
20.50 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
21.15 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
21.35 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą (kart.).
22.05 Profesionalas pataria (kart.).
22.15 „S plius“ info- (kart.).
22.25 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
23.00 Šiaulių diena plius (kart.).
23.20 Šiaulių gidas.
23.25 MTV.
Dzūkijos TV - penktadienis, gegužės 27 d.
06.35 Programa.
06.39 TV parduotuvė.
06.55 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
09.20 TV serialas „Pėdsakas“ (1/40) (N-7).
10.20 TV serialas „Gaujos“ (8) (N-7).
11.25 TV serialas „Miškinis“ (2/27) (N-7).
12.30 TV serialas „Vandens žiurkės“ (2/5) (N-7).
13.30 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Pėdsakas“ (1/44) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 Ginčas. Pokalbių laida (N-7).
17.30 Skinsiu raudoną rožę. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja R.Janutienė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.52 Orai.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 Plyta prie plytos.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.25 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 „Šmėklų skyrius“. Siaubo. Rež. B.Ericksonas. Vaid. K.Winter, T.Levine'as. Vokietija, JAV, 2013 m. (S).
01.00 „Ginkluoti ir pavojingi“. Veiksmo komedija. Rež. M.L.Lesteris. Vaid. J.Candy, M.Ryan. JAV, 1986 m. (N-14).
02.35 „Šmėklų skyrius“. Siaubo. Vokietija, JAV, 2013 m. (S).
04.00 „Ginkluoti ir pavojingi“. Veiksmo komedija. JAV, 1986 m. (N-14).
05.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
06.10 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
TV1000 - penktadienis, gegužės 27 d.
06.10 „Pirmieji metai“. Nuotykių komedija. JAV, 2009 m.
08.10 „Džiumandži“. Komedija. JAV, 1995 m.
10.00 „Ponas Niekas“. Fantastinė drama. Kanada, Belgija, 2009 m.
12.25 „Absoliutus blogis. Pomirtinis gyvenimas“. Nuotykių. Vokietija, Prancūzija, 2010 m.
14.10 „Edo TV“. Komedija. JAV, 1999 m.
16.15 „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas, I dalis“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2014 m.
18.25 „Pirmieji metai“. Nuotykių komedija. JAV, 2009 m.
20.10 „Čarlis ir šokolado fabrikas“. Nuotykių. JAV, Didžioji Britanija, 2005 m.
22.10 „Pasiklydę vertime“. Komiška omantinė drama. JAV, Japonija, 2003 m.
00.10 „Mergina su trūkumais“. Drama. JAV, Vokietija, 1999 m.
02.20 „Džiumandži“. Komedija. JAV, 1995 m.
04.25 „Absoliutus blogis. Pomirtinis gyvenimas“. Nuotykių. Vokietija, Prancūzija, 2010 m.
TV1000 Premium - penktadienis, gegužės 27 d.
06.00 „Sniego karalienė II“. Animacinis. Rusija, 2014 m.
07.30 „Hobitas. Penkių armijų mūšis“. Fantastinis veiksmo. Naujoji Zelandija, JAV, 2014 m.
09.50 „Šaltis liepą“. Kriminalinis trileris. JAV, Prancūzija, 2014 m.
11.50 „Labas, mes Mileriai“. Kriminalinė komedija. JAV, 2013 m.
13.40 „Supermenas. Sugrįžimas“. Fantastinis veiksmo. Australija, JAV, 2006 m.
16.10 „Nebaigti reikalai“. Komedija. JAV, 2015 m.
18.00 „Pagirios Tailande II“. Komedija. JAV, Vokietija, 2011 m.
20.00 „Pagirios III. Velniai žino kur“. Komedija. JAV, 2013 m.
22.00 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“. Fantastinė romantinė komedija. JAV, 2009 m.
00.00 „Džekas - milžinų nugalėtojas“. Fantastinis nuotykių. JAV, 2013 m.
02.00 „Kalėdų karštligė II“. Komedija. JAV, 2014 m.
03.30 „Savas žmogus“. Kriminalinė drama. JAV, 2006 m.
TV1000 Action - penktadienis, gegužės 27 d.
05.10 „Karatė vaikis“. Veiksmo drama. JAV, Kinija, 2010 m.
07.35 „Uždaras ratas“. Kriminalinė drama. Prancūzija, Italija, 2009 m.
09.25 „Vyrai, kurie spokso į ožkas“. Karinė komedija. JAV, Didžioji Britanija, 2009 m.
11.20 „Antrininkas“. Komiškas trileris. Didžioji Britanija, 2013 m.
13.10 „Kraujo kerštas“. Kriminalinis trileris. Didžioji Britanija, Puerto Rikas, 2014 m.
15.15 „Karatė vaikis“. Veiksmo drama. JAV, Kinija, 2010 m.
17.40 „Susišaudymas“. Veiksmo trileris. JAV, 2007 m.
19.15 „Žaibiškas kerštas“. Kriminalinis veiksmo. JAV, 2010 m.
21.10 „Žaisliniai kareivėliai“. Komedija. JAV, 1998 m.
23.20 „Baltoji pūga“. Kriminalinis trileris. JAV, Kanada, Prancūzija, Turkija, 2009 m.
01.20 „Uždaras ratas“. Kriminalinė drama. Prancūzija, Italija, 2009 m.
03.20 „Antrininkas“. Komiškas trileris. Didžioji Britanija, 2013 m.
TV1000 Russkoje kino - penktadienis, gegužės 27 d.
06.20 „Vyrų sezonas. Aksominė revoliucija“. Dramatinis trileris. Rusija, 2006 m.
08.20 „Prieštaringi jausmai“. Komedija. Rusija, 2014 m.
10.10 „Aiški pergalė“. Drama. Rusija, 2012 m.
12.20 „Pirmasis mokytojas“. Drama. SSRS, 1965 m.
14.20 „Kaukazo belaisvė“. Komedija. Rusija, 2014 m.
16.20 „Šokių Delis“. Drama. Rusija, 2012 m.
18.20 „Vyrų sezonas. Aksominė revoliucija“. Dramatinis trileris. Rusija, 2006 m.
20.20 „Musulmonas“. Drama. Rusija, 1995 m.
22.20 „Žmogus prie lango“. Komedija. Rusija, 2009 m.
00.20 „Kandaharas“. Veiksmo drama. Rusija, 2009 m.
02.20 „Prieštaringi jausmai“. Komedija. Rusija, 2014 m.
04.15 „Aiški pergalė“. Drama. Rusija, 2012 m.
Balticum AUKSINIS - penktadienis, gegužės 27 d.
07.00 „Non stop“. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV, 2014 m. (N-7).
09.00 „Paskutinės dienos“. Fantastinis nuotykių trileris. Ispanija, Prancūzija, 2013 m. (N-7).
11.00 „Ligoniai“. Drama. JAV, 2012 m. (N-7).
13.00 „Vaizdai ir žodžiai“. Romantinė komedija. JAV, Kanada, Australija, 2013 m. (N-7).
15.00 „Meilės pusiausvyra“. Romantinė komedija. JAV, 2014 m. (N-7).
17.00 „Kaip pirmąjį kartą“. Romantinė komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
19.00 „Prikaustyta prie lovos“. Romantinė drama. Prancūzija, 2009 m. (N-7).
21.00 „Kraujo ryšiai“. Kriminalinė drama. Prancūzija, JAV, 2013 m. (N-14).
23.05 „Pats geriausias mergvakaris“. Komedija. JAV, 2013 m. (S).
01.00 „Kas jeigu“. Romantinė komedija. Airija, Kanada, 2013 m. (N-7).
XXI - penktadienis, gegužės 27 d.
10.00 TV filmas „Sonia - Auksinė Rankelė“ (5). Detektyvas. Rusija, 2007 m.
10.55 „Mona Liza“. Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, 1986 m.
12.45 „Kitokia tyla“. Drama. Prancūzija, Argentina, Kanada, 2011 m.
14.15 „Devyni jardai II“. Kriminalinė komedija. JAV, 2003 m.
15.55 „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas. 1 dalis“. Fantastikos trileris. JAV, 2014 m.
18.00 TV filmas „Sonia - Auksinė Rankelė“ (5). Detektyvas. Rusija, 2007 m.
18.55 „Mona Liza“. Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, 1986 m.
20.45 „Kitokia tyla“. Drama. Prancūzija, Argentina, Kanada, 2011 m.
22.15 „Devyni jardai II“. Kriminalinė komedija. JAV, 2003 m.
23.55 „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas. 1 dalis“. Fantastikos trileris. JAV, 2014 m.
02.00 TV filmas „Sonia - Auksinė Rankelė“ (5). Detektyvas. Rusija, 2007 m.
02.55 „Mona Liza“. Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, 1986 m.
04.45 „Kitokia tyla“. Drama. Prancūzija, Argentina, Kanada, 2011 m.
06.15 „Devyni jardai II“. Kriminalinė komedija. JAV, 2003 m.
07.55 „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas. 1 dalis“. Fantastikos trileris. JAV, 2014 m.
Fox - penktadienis, gegužės 27 d.
02.30 TV serialas „Da Vinčio demonai“.
05.00 278.00TV serialas „Tiltas“.
07.00 TV serialas „Da Vinčio demonai“.
08.45 TV serialas „Klausytojas“.
10.10 TV serialas „Daktariūkščiai“.
11.15 TV serialas „Nusikalstami protai“.
12.40 TV serialas „NCIS“.
14.05 „Prisikėlimas“.
14.45 TV serialas „Du su puse vyro“.
15.30 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.55 TV serialas „NCIS“.
18.20 „Prisikėlimas“.
19.05 TV serialas „Du su puse vyro“.
19.45 TV serialas „Kvantika“.
20.30 „Prisikėlimas“.
21.15 TV serialas „Du su puse vyro“.
22.00 serialas „Salamandra“.
22.50 TV serialas „NCIS“.
00.15 serialas „Salamandra“.
01.05 TV serialas „Nusikalstami protai“.
03.25 TV serialas „Klausytojas“.
04.50 TV serialas „Tiltas“.
05.30 TV serialas „Lūžis“.
06.10 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - penktadienis, gegužės 27 d.
08.00 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
08.25 TV serialas „Pumos miestas“.
08.55 TV serialas „Kevinas iš darbo“.
09.20 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
10.05 „Stebuklų šalis“.
10.55 Jamie Oliverio maisto revoliucija.
11.50 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
12.15 Jamie Oliverio maisto revoliucija.
13.15 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
13.45 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
14.45 TV serialas „Kastlas“.
15.35 TV serialas „Grėj anatomija“.
16.30 TV serialas „Stebuklų šalis“.
17.25 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
18.15 TV serialas „Kastlas“.
19.10 TV serialas „Grėj anatomija“.
20.05 TV serialas „Stebuklų šalis“.
21.00 „Gyveno kartą“.
21.55 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
22.50 TV serialas „Stebuklų šalis“.
23.45 „Gyveno kartą“.
00.40 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
01.25 TV serialas „Kastlas“.
02.10 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
02.55 TV serialas „Kerštas“.
03.40 TV serialas „Skandalas“.
05.10 TV serialas „Pumos miestas“.
05.30 TV serialas „Kevinas iš darbo“.
05.55 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
06.20 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
06.45 Jamie Oliverio maisto revoliucija.
07.35 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
Disney Channel - penktadienis, gegužės 27 d.
05.00 Animacinių serialų programa.
12.00 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“. JAV, 1998 m.
13.50 Animacinis serialas „Maksas. Atlantida“.
14.30 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“. JAV, 2009 m.
15.45 Animacinis serialas „7 nykštukai“.
17.00 Animacinis f. „Beždžionės kosmose“.
18.45 Animacinis serialas „Žvaigždžių karai. Maištininkai“. JAV, 2015 m.
19.00 Animacinis serialas „Žvaigždžių karai. Maištininkai“. JAV, 2015 m.
19.30 Animacinis f. „Sinbadas. Septynių jūrų legenda“. JAV, 2003 m.
21.00 Animacinių serialų programa.
22.00 Muzikinis šou.
00.40 Nakties programa.
Travel - penktadienis, gegužės 27 d.
06.00 Muziejų paslaptys.
07.00 Naujo būsto paieška.
09.05 Turto gelbėtojai.
10.00 Statybos Aliaskoje.
11.00 Nežinoma ekspedicija.
12.00 Muziejų paslaptys.
13.00 Naujo būsto paieška.
14.40 Darbo imasi Vanilla Ice.
15.05 Turto gelbėtojai.
16.00 Statybos Aliaskoje.
17.00 Iškyla gamtoje.
18.00 Neįprastas maistas.
19.00 Naujo būsto paieška.
22.00 Statybos Aliaskoje.
23.00 Namų medžiuose gyventojai.
00.00 Nežinoma ekspedicija.
01.00 Muziejų paslaptys.
02.00 Neįprastas maistas.
03.00 Statybos Aliaskoje.
04.00 Namų medžiuose gyventojai.
05.00 Nežinoma ekspedicija.
Discovery - penktadienis, gegužės 27 d.
07.00 Aliaskos geležinkelis.
07.50 Kaip tai veikia?
08.15 Kaip tai pagaminta?
08.40 Sandėlių medžiotojai.
09.10 Sandėlių karai. Kanada.
09.35 Likvidatorius.
10.05 Tikrieji tolimųjų reisų vairuotojai.
10.55 Maištininkų garažas.
11.50 Aliaskos geležinkelis.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Inžinerinės klaidos.
14.30 Didžiosios statybos.
17.15 Kaip tai pagaminta?
17.40 Sandėlių medžiotojai.
18.10 Sandėlių karai. Kanada.
18.35 Likvidatorius.
19.05 Automobilių meistrai.
20.00 Kaip tai veikia?
20.30 Kaip tai pagaminta?
21.00 Nuogi ir išsigandę.
22.00 Vyrai, moterys, laukinė gamta.
23.00 B.Gryllsas. Sala.
00.00 Nebandykite pakartoti.
01.00 Nakties programa.
Animal Planet - penktadienis, gegužės 27 d.
06.36 Iškviečiami tramdytojai.
07.25 Protingi gyvūnai.
08.15 A.Stevensas.
09.10 Namai medžiuose.
10.05 Akvariumų verslas.
11.00 Protingi gyvūnai.
11.55 Bondajaus klinikos veterinaras.
12.50 A.Stevensas.
13.45 Aligatorių tramdytojai.
14.40 Namai medžiuose.
15.35 Akvariumų verslas.
16.30 Gyvūnų inspektoriai Pietų Afrikoje.
17.25 Upių pabaisos.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam.
21.05 Namai medžiuose.
22.00 Upių pabaisos.
22.55 Aligatorių tramdytojai.
23.50 Upių pabaisos.
00.45 Džiunglių kanibalas.
02.35 Akvariumų verslas.
03.25 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam.
04.15 Aligatorių tramdytojai.
05.02 Namai medžiuose.
05.49 Upių pabaisos.
Viasat HISTORY - penktadienis, gegužės 27 d.
07.00 „Laiko komanda“.
07.50 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
09.00 „Kodų šifruotojai“.
10.00 „Degustuotojai atvyksta“.
11.00 „Muziejaus paslaptys“.
11.50 „Istoriją nulėmusios moterys“.
12.40 „Laiko komanda“.
13.30 „Karo laikų ūkininkai“.
14.30 „Krikščionybės istorija“.
15.30 „Tamsi Adolfo Hitlerio charizma“.
16.20 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
16.45 „Mitų medžiotojai“.
17.40 „Muziejaus paslaptys“.
18.30 „Uždrausta istorija“.
19.20 „Krikščionybės istorija“.
20.20 „Paskutiniosios Anne Boleyn dienos“.
21.20 „Viduramžių žmogžudysčių paslaptys“.
22.10 „Kruviniausia Britanijos dinastija“.
23.00 „Pradingę“.
23.55 „Tamsi Adolfo Hitlerio charizma“.
00.50 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - penktadienis, gegužės 27 d.
07.00 „Kaip tai veikia?“.
07.50 „Drožinėtojų karaliai“.
08.35 „Namų pervežėjai“.
09.00 „Nefrito karštinė“.
09.25 „Drožinėtojų karaliai“.
09.50 „Didysis pardavimas“.
10.15 „Namų pervežėjai“.
10.40 „Pakeltas!“.
11.25 „Kaip tai veikia?“.
12.15 „Žvalgytojai“.
13.00 „Medienos karaliai“.
13.45 „Drožinėtojų karaliai“.
14.10 „Nefrito karštinė“.
14.35 „Linksmi išradimai“.
15.25 „Oro kariai“.
16.15 „Kaip tapti išradėju milijonieriumi?“.
17.00 „Pakeltas!“.
17.45 „Didysis pardavimas“.
18.10 „Medienos karaliai“.
18.55 „Kaip tai veikia?“.
19.45 „Namų pervežėjai“.
20.05 „Drožinėtojų karaliai“.
20.30 „Medienos karaliai“.
21.15 „Žvalgytojai“.
22.00 „Didysis pardavimas“.
22.45 „Judriausia pasaulyje geležinkelio stotis“.
23.45 „Baltųjų lokių miestas“.
00.30 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - penktadienis, gegužės 27 d.
06.00 Proto žaidimai.
06.50 Įsilaužti į sistemą.
07.15 Kvailių mokslas.
07.40 Migracija.
08.30 Išlikimas.
09.20 Kasyklų karaliai.
10.05 Tunų žvejyba.
10.50 Kasyklų karaliai.
11.40 Išgelbėti automobilį.
12.30 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
13.15 Kvailių mokslas.
13.40 Proto žaidimai.
14.00 Kasyklų karaliai.
14.50 Tunų žvejyba.
15.30 Pabaisų medžiotojas.
16.20 Kasyklų karaliai.
17.10 Padangių karo didvyriai.
17.55 Migracija.
18.40 Išlikimas.
19.30 Kasyklų karaliai.
20.15 Tunų žvejyba.
21.00 Migracija.
21.45 Išlikimas.
22.30 Žemės evakuacija.
23.20 Paranormalūs reiškiniai II.
00.05 Lėktuvų avarijų tyrimai.
00.50 Nakties programa.
MTV - penktadienis, gegužės 27 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 TV serialas „Draugų zona“.
10.00 „Konspektai“.
11.30 Eilinė Onutė.
13.00 Tik hitai.
14.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
15.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
16.00 Papimpink mano ratus.
18.00 Katžuvė. TV šou.
21.00 TV serialas „Nepritampanti“.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
00.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
03.40 Tik hitai.
Mezzo - penktadienis, gegužės 27 d.
05.20 Džiazas Paryžiuje.
09.30 Džiazas. D.Youssefo „Birds Requiem“.
10.35 Džiazo archyvai. D.Gillespie.
11.10 P.Catherine „70-mečio turas“.
12.30 „Intermezzo“.
13.30 F.J.Gosseco „Gedulingosios mišios“.
15.50 J.Ph.Rameau kūrinių koncertas Versalyje.
16.10 „Intermezzo“.
16.55 „Mezzo“ - 20 metų“. Apie baletą „Rojaus vaikai“.
17.35 J.Martinezo baletas „Rojaus vaikai“.
19.20 A.Preljocajaus baletas „Sidharta“.
21.00 „Intermezzo“.
21.30 F.J.Gosseco „Gedulingosios mišios“.
22.50 J.Ph.Rameau kūrinių koncertas Versalyje.
00.00 „Intermezzo“.
00.30 Džiazo archyvai. Koncertuoja J.Garbareko ir T.Rypdalo trio.
01.05 Nakties programa.
BBC - penktadienis, gegužės 27 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 BBC naujienos.
09.45 Pasaulio verslo naujienos.
10.30 BBC gyvai. Verslo naujienos.
11.00 Menų naktis.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Mūsų pasaulis.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 Pasaulio sportas.
14.00 Grinvičo laikas.
15.00 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Mitai apie Didžiąją Britaniją.
18.45 Pasaulio sportas.
19.30 BBC naujienos.
19.40 Verslo naujienos iš Afrikos.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.40 Verslo naujienos iš Afrikos.
22.00 BBC gyvai. Verslo naujienos.
22.30 Atviras pokalbis.
23.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
23.30 Futbolo naujienos.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - penktadienis, gegužės 27 d.
07.00 CNN naujienų redakcija (taip pat Sporto naujienos).
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
10.30 Afrikos balsai.
11.00 CNN naujienų redakcija.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
13.30 Afrikos balsai.
14.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
17.00 Pasaulio verlso apžvalga.
18.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
19.00 Prie pasaulio žemėlapio.
20.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
21.00 Pasaulio sportas.
21.30 Afrikos balsai.
21.45 CNN verslas. Artimieji Rytai.
22.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
23.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
23.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
00.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
01.00 R.Questo verslo laida.
02.00 Ch.Amanpour reportažai.
02.30 Pasaulio sporto naujienos.
03.00 Nakties programa.
Sport1 - penktadienis, gegužės 27 d.
06.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. Paskutinio turo rungtynės.
08.00 Čempionai LT. „Grappling Ryga 2016“.
08.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
09.00 Krepšinis. NBA. Toronto „Raptors“ - Majamio „Heat“.
11.30 Futbolas. Rusijos „Premier“ lygos turo apžvalga.
12.00 Spidvėjaus apžvalga. Lenkijos etapas.
13.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Atkrintamosios. varžybos (numatoma).
15.00 Krepšinis. NBA. „Raptors“ - „Cavaliers“.
17.30 „Road To Glory“.
18.00 Spidvėjaus apžvalga. Lenkijos etapas.
19.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
19.30 Čempionai LT. „Grappling Ryga 2016“.
20.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Atkrintamosios varžybos (numatoma).
22.00 Bušido kovos. „KOK World Series“
00.30 Pasaulio ralio kroso čempionatas. Portugalijos etapas.
02.30 Krepšinis. NBA. Toronto „Raptors“ - „Golden State Warriors“.
Eurosport - penktadienis, gegužės 27 d.
06.00 Dviračių sportas. Italijos turas.
07.00 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos atvirasis čempionatas.
09.30 Dviračių sportas. Italijos turas.
10.15 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos atvirasis čempionatas.
11.15 Teniso apžvalga.
11.45 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos atvirasis čempionatas.
15.30 Dviračių sportas. „Giro Extra“.
15.45 Dviračių sportas. Italijos turas.
18.30 Dviračių sportas. „Giro Extra“.
18.45 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos atvirasis čempionatas.
21.30 Teniso apžvalga.
21.55 Sporto naujienos.
22.00 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos atvirasis čempionatas.
23.00 Dviračių sportas. Italijos turas.
00.00 Jojimas. FEI tautų taurė.
00.55 Sporto naujienos.
01.00 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos atvirasis čempionatas.
02.00 Teniso apžvalga.
02.30 Dviračių sportas. Italijos turas.
04.00 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos atvirasis čempionatas.
Eurosport 2 - penktadienis, gegužės 27 d.
05.00 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. Penktoji turnyro diena.
07.30 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. Apžvalga.
08.00 Dviračių sportas.
09.00 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. Penktoji turnyro diena.
11.00 Dviračių sportas.
12.00 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. Šeštoji turnyro diena. Tiesioginė transliacija.
21.30 Dviračių sporto naujienos.
22.25 Sporto pranešimai.
22.30 Automobilių sportas.
23.30 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. Šeštoji turnyro diena.
00.30 Dviračių sporto naujienos.
01.30 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. Apžvalga.
Sport1 De - penktadienis, gegužės 27 d.
06.45 Sporto klipai.
07.00 Reklama.
16.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
17.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
18.30 Dokumentinis serialas „Hardcore Pawn Chicago“. JAV, 2013 m.
20.00 Automobilių sportas.
21.00 AG profesionalai.
23.00 AG profesionalai.
01.00 Nakties programa.
05.35 Vaid. f. „Seksas, meilė ir kantri muzikos žvaigždės“ (kart.).
Viasat Sport Baltic - penktadienis, gegužės 27 d.
07.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kazachstanas - Latvija.
09.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovakija - Suomija.
11.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija - Norvegija.
13.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada - Suomija.
15.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos 2015-2016 m. sezono apžvalga.
16.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfinalis.
18.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Atletico“ - „Bayern“.
19.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“ - „Atletico“.
21.40 Futbolas. Kontrolinės rungtynės. Anglija - Australija. Tiesioginė transliacija.
23.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfinalis.
01.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfinalis.
03.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
04.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfinalis.
Viasat Motor - penktadienis, gegužės 27 d.
12.10 „GP2 Series“ lenktynės.
13.30 „Formulė 1“. Monako didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
14.30 Motosportas. NASCAR lenktynių apžvalga.
15.30 „Time Attack“.
16.00 „Inside Grand Prix“.
16.30 „Formulė 1“. Monako didysis prizas. I treniruotė.
18.15 „Formulė 1“. Monako didysis prizas. II treniruotė.
20.00 „Mobil 1 The Grid“ lenktynės.
20.30 TCR International lenktynių apžvalga.
21.00 Motosportas. NASCAR lenktynių apžvalga.
22.00 „GP2 Series“ lenktynės.
23.30 „V8 Supercars“ lenktynių apžvalga.
01.30 „Inside Grand Prix“.
02.00 „Formulė 1“. Monako didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
TVP1 - penktadienis, gegužės 27 d.
06.20 „Likimo pokštas“.
07.10 „Didysis gyvūnų susibūrimas“.
08.10 Atspėk melodiją.
09.05 „Baronas“.
10.50 „Meilė fjorduose“.
12.35 Koncertas Motinos dienai.
13.35 „Didysis gyvūnų susibūrimas“.
14.35 „Plėšikų vadas“.
16.45 Pramoginė laida.
17.40 Atspėk melodiją.
17.45 „Laukiame Pasaulio jaunimo dienų“.
17.50 „Pegasas“.
18.00 TV ekspresas.
18.15 Orai.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 „Mano vaikinas grįžo“.
20.30 Žinios.
21.30 „Viešbutis „Gran Hotel“.
22.25 „Šaulys“.
00.10 Nakties programa.
Polonia TV - penktadienis, gegužės 27 d.
07.00 Pokalbių šou.
07.30 „Giminės saga“.
07.55 „Buvo, nepraėjo. Istorijos tyrinėtojų apžvalga“.
08.30 Animacija.
09.00 Klausimai per pusryčius.
11.35 Trumpa istorija.
11.50 „Vilkovyjės ranča“.
13.35 Reportažas.
13.50 „Klaidų komedija“.
14.25 „M, kaip meilė“.
15.25 „Dingusi“.
16.20 Du teatrai.
17.45 Pokalbių šou.
18.20 Trumpa istorija.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Kabaretų dainos.
19.25 „Buvo, nepraėjo. Istorijos tyrinėtojų apžvalga“.
19.55 „Klaidų komedija“.
20.25 Drakono Polo nuotykiai.
20.45 Animacija.
21.00 Žinios.
21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“.
22.50 Lenkija 24.
23.20 Sveiki, lenkai.
00.25 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - penktadienis, gegužės 27 d.
06.00 „Euronews“.
06.30 Naujienos.
06.35 Vaikų klubas. Animacinis serialas.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.30 Labas rytas (tęs.).
11.05 Gyvenk sveikai!
12.00 Naujienos (su subtitrais).
12.20 Tegul kalba.
13.15 Tabletė.
13.50 Naujienos (su subtitrais).
14.05 Kartu su visais.
15.00 Vyriška ir moteriška.
16.00 Mados nuosprendis.
17.00 Vakarinės naujienos (su subtitrais).
17.50 Lauk manęs.
18.50 Stebuklų laukas.
20.00 Laikas.
20.40 Lietuvos „Laikas“ (rusų k.).
21.00 Geriausias šefas.
00.10 Vakaras su Urgantu.
01.00 Humoro festivalis „Jumorina“.
02.30 „Euronews“.
03.00 Vaidybinis f. „Per visus metus“.
04.25 Vaidybinis f. „Kas sumokės už sėkmę“.
05.35 Juokingi vaizdeliai.
RTR Planeta - penktadienis, gegužės 27 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00 Naujienos.
11.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
11.55 TV serialas „Marijos giraitė“.
14.00 Naujienos.
14.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
15.00 TV serialas „Erškėtrožės aromatas“.
17.00 Naujienos.
17.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
17.50 Naujienos.
18.15 Tiesioginis eteris.
19.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
20.00 Naujienos.
21.00 J.Petrosiano šou.
22.55 Vaidybinis f. „Metas rinkti“.
01.05 TV serialas „Jekaterina Voronina“.
02.45 „Mirtinas ginklas“.
03.50 Tiesioginis eteris.
NTV - penktadienis, gegužės 27 d.
06.00 Šiandien.
06.10 Naujas rytas.
09.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
10.00 Šiandien.
10.20 TV serialas „Maskva. Trys stotys“.
12.00 Prisiekusiųjų teismas.
13.00 Šiandien.
13.20 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
13.50 TV serialas „44-asis skyrius“.
14.50 Susitikimo vieta.
16.00 Šiandien.
16.20 TV serialas „Kvotėjas“.
18.00 Kalbame ir rodome.
19.00 Šiandien.
19.45 Ypatingas įvykis. Tyrimas.
20.20 TV serialas „Nevskis“.
22.15 Vaidybinis f. „Protėvių šauksmas“.
00.05 Dauguma.
02.00 Susitikimo vieta.
03.10 TV serialas „Slapyvardis „Albanas“.
05.00 TV serialas „Sutuoktiniai“.
REN Baltija - penktadienis, gegužės 27 d.
07.00 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.05 Kviestinė vakarienė.
08.00 Tinkama priemonė.
10.45 Kosminės istorijos.
11.35 Švarus darbas.
12.25 Žiūrėti visiems!
12.50 Dar ne vakaras.
13.40 A.Chapman paslaptys.
14.40 Mokslo apgauti.
15.35 Tinkama priemonė.
16.30 Šeimos dramos.
18.25 Kosminės istorijos.
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Mums net nesisapnavo.
00.10 „Kriminaliniai žaidimai“.
00.55 Žiūrėti visiems!
RTVi - penktadienis, gegužės 27 d.
06.00 Animaciniai f.
07.30 Šiandien pasaulyje.
07.50 Ypatinga nuomonė.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 TV serialas „Vėlyva atgaila“.
10.00 TV serialas „Pakeliui į širdį“.
11.00 Vaidybinis f. „Letena“.
13.00 TV serialas „Gromovai II. Vilties namai“.
14.00 TV serialas „Miręs. Gyvas. Pavojingas“.
15.00 „Nežinoma planeta“.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 TV serialas „Vėlyva atgaila“.
17.00 Šiandien pasaulyje.
17.08 Ypatinga nuomonė.
18.00 TV serialas „Angelas širdyje“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.08 Ypatinga nuomonė.
20.00 TV serialas „Tai atsitiko Kubanėje“.
21.00 TV serialas „Pakeliui į širdį“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 TV serialas „Tai atsitiko Kubanėje“.
00.30 „Nežinoma planeta“.
01.00 TV serialas „Pakeliui į širdį“.
02.00 Laiko kodas.
03.00 „Didieji svajotojai“.
04.00 TV serialas „Vėlyva atgaila“.
05.00 TV serialas „Angelas širdyje“.
TVC - penktadienis, gegužės 27 d.
06.10 „Netikri likimai“.
07.00 Nuotaika.
08.55 „L.Sokolova. Be grimo“.
09.35 „Netikri likimai“.
10.20 „Kad prisimintų“.
11.00 „Nauji, niekam nežinomi barono Miunchauzeno nuotykiai“.
11.15 „Meilė ir balandžiai“.
11.40 „Antrasis kvėpavimas“.
12.35 Įvykiai.
12.55 „Rūmų perversmų paslaptys“.
14.25 Auksinis plaukas.
14.40 „Baltoji papūga“.
15.30 Įvykiai.
15.50 Abėcėlė.
16.15 Sovietų mafija.
17.00 Mano didvyris.
17.40 „Netikri likimai“.
18.30 Naujienų miestas.
18.40 „Dievo kūrinys“.
20.00 „Baltprausys“.
20.30 Įvykių centre.
21.25 Balso teisė.
22.30 „Baltoji papūga“.
23.20 Įvykiai.
23.50 „Veršelio metai“.
01.05 „Žmona. Meilės istorija“.
02.15 „Drąsiųjų beprotybė“.
02.55 Balso teisė.
04.00 „Grobis. Deimantai“.
04.45 „Kontroliuojama meilė“.
05.25 „Baltoji papūga“.
ARD - penktadienis, gegužės 27 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 TV serialų kartojimai.
10.55 TV serialų kartojimai.
11.44 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
11.45 Viktorina.
12.35 „Žirafa, požemių dvasia ir kiti“.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
17.10 Dokumentinis serialas „Raganosis, zebras ir kiti“.
18.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 Viktorina.
19.50 Viktorinos olimpas.
20.40 Mokslo žurnalas.
20.52 Europos futbolo čempionatas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 Vaid. f. „Turkų kalba pradedantiesiems“. Vokietija, 2012 m.
23.00 Dienos temos.
23.15 Nakties programa.
RTL - penktadienis, gegužės 27 d.
01.00 Nakties žurnalas.
03.20 Nakties žurnalas.
06.15 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“.
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Popietinė programa.
17.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys. Televizijos žurnalas.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orai.
20.05 TV serialas „Viskas svarbu“.
20.40 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“.
21.15 „Let's Dance“. Tiesioginė transliacija.
00.00 Vaikinai prieš merginas.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA