Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.50 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
08.50 TV serialas „Albanas“ (4/4) (N-7).
09.55 TV serialas „Sukčius“ (2) (N-7).
11.00 TV serialas „Air America“ (9) (N-7).
12.00 TV serialas „Klounas“ (29) (N-7).
13.00 TV serialas „Dingęs pasaulis“ (1/21) (N-7).
14.05 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miestelio patruliai“ (1/2) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.23 Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. Svečiuose R.Janutienė. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
19.25 TV serialas „Sukčius“ (6) (N-7).
20.25 TV serialas „Šerifas“ (6) (N-7).
21.30 Pasaulis X. „Monos Lizos portreto paslaptis“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (15) (N-14).
00.00 TV serialas „Sukčius“ (3) (N-7).
01.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
02.15 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
03.00 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (N-14).
03.40 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.05 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
04.50 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
05.35 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
06.00 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (N-14).
06.40 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
LRT TELEVIZIJA - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (120) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (231) (N-7).
11.05 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
11.55 Stilius (kart.).
12.45 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 TV serialas „Naisių vasara“ (6/13, 14).
15.50 TV serialas „Puaro“ (2/5, 6) (N-7).
17.35 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (51, 52).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.57 Sportas.
19.00 Orai.
19.05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
21.50 TV serialas „Šlovės dienos“ (13) (N-7).
22.45 Vakaro žinios. Sportas. Orai.
23.00 TV mini serialas „Sprogstanti Saulė“ (2) (N-7).
00.30 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.10 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.00 Auksinis protas (kart.).
05.15 Emigrantai (kart.).
TV3 - trečiadienis, liepos 1 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 TV serialas „Šeimos reikalai“ (7).
07.25 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2130).
10.00 TV serialas „Paskutinis iš Magikianų“ (1, 2) (N-7).
11.00 Ta proga! Humoro laida (N-7) (kart.).
12.00 Drąsios ir žavios. Realybės šou (N-7) (kart.).
12.30 Animacinis serialas „Tranformeriai. Praimas“ (1).
13.00 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (12).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (11, 12) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (43, 44) (N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė Esmeralda“ (91) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų laimė“ (18) (N-7).
20.00 Griūk iš juoko. Humoro laida (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios. Realybės šou (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.20 TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Vaidybinis f. „Baimės įlanka“. Mokslinės fantastikos trileris. Rež. B.Levinsonas. Vaid. W.Rogersas, K.Connolly, K.Donohue. JAV, 2012 m. (N-14).
00.10 TV serialas „Dirbtinis intelektas“ (6) (N-14).
01.05 TV serialas „Specialioji jūrų policijos tarnyba“ (124) (N-14).
02.00 TV serialas „Po kupolu“ (4) (N-14).
02.50 Programos pabaiga.
LNK - trečiadienis, liepos 1 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (95, 96).
06.55 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (34) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7) (kart.).
11.10 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
12.15 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė (kart.).
13.15 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (17).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (15).
14.10 TV serialas „Bėgantis laikas“ (101) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Aš pasilieku“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
20.30 Tikras gyvenimas. „Šviesus paveikslas“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Prezidento lėktuvas“. Veiksmo trileris. Rež. W.Petersenas. Vaid. H.Fordas, G.Oldmanas, G.Close. JAV, 1997 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Visa menanti“ (32) (N-7).
01.30 TV serialas „Alkatrasas“ (8) (N-7).
02.25 TV serialas „Šiurkštus žaidimas“ (13) (N-14).
03.20 Programos pabaiga.
03.25 Lietuva tavo delne.
BTV - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Komisaras Aleksas“ (11, 12) (N-7).
10.45 Kalbame ir rodome. Pokalbių laida (N-7).
11.40 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.50 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
13.50 Runkelių sala. Realybės šou (N-7) (kart.).
14.50 Amerikos talentai. Realybės šou.
15.45 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (22) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.25 TV serialas „Mentalistas“ (10) (N-7).
19.25 TV serialas „Policija ir Ko“ (16) (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis (N-7).
21.30 Vaidybinis f. „Mūsų priešai“. Veiksmo trileris. Rež. D.Garcia. Vaid. B.Zane'as, S.Baueris, E.Robertsas. JAV, 2009 m. (N-14).
23.00 TV serialas „Taikinys“ (4) (N-7).
23.55 TV serialas „Mentalistas“ (N-7) (kart.).
00.50 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
01.55 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - trečiadienis, liepos 1 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 „Namelis prerijose“ (kart.).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija (subtitruota).
12.15 Geofaktorius (kart.).
12.30 Teatras (kart.).
13.20 Lietuvos dokumentikos meistrai. Petras Abukevičius. „Meškutės Nidos nuotykiai. Juodieji gandrai, elniukas ir Nida“. 1978 m.; „Nida, lapė ir gaidys“. 1978 m.; „Svečiuose pas lūšį“. 1977 m.(kart.).
14.15 A.Rekašiaus baletas „Aura“. 1987 m. (kart.).
15.45 Prisiminkime. Dainuoja Eduardas Kaniava.
15.55 ...formatas. Poetė Ramutė Skučaitė.
16.10 „Namelis prerijose“ (203).
17.00 „Nuodėminga meilė“ (11/87) (N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (kart.).
18.00 Dabar pasaulyje (kart.).
18.30 Kultūrų kryžkelė. Trembita (subtitruota).
18.50 Muzikos pasaulio žvaigždės. Groja Čiurlionio kvartetas.
19.15 „Molio Motiejukas“ (pagal K.Kubilinsko pjesę). 1983 m.
19.40 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
20.30 „Džiunglių knyga“ (2/45).
20.52 „Aviukas Šonas“ (36).
21.00 Kultūros savanoriai.
21.30 Linija, spalva, forma.
22.20 Geofaktorius.
22.30 Elito kinas. „Bet kuriuo keliu“. Drama. Islandija, 2011 m. (originalo kalba, subtitruota) (N-14).
00.00 Naktinis ekspresas.
00.30 Panorama (kart.).
00.52 Sportas.
00.57 Orai.
01.00 Dabar pasaulyje.
TV1 - trečiadienis, liepos 1 d.
06.15 Dienos programa.
06.20 „Uždrausta meilė“ (38) (N-7).
08.15 Teleparduotuvė.
08.45 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“ (43).
09.10 „Tikri pabaisos“ (51).
09.35 „Dreikas ir Džošas“ (8).
10.00 „Mano puikioji auklė“ (70, 71).
11.05 Naktis ir diena. Vilnius (N-7) (kart.).
12.05 „Karadajus“ (N-7) (kart.).
13.05 „Melo pinklės“ (51).
14.05 Būrėja (N-7) (kart.).
14.40 Keksiukų karai. Kulinarijos šou.
15.40 „Mentalistas“ (55) (N-7).
16.40 „Mano gyvenimo šviesa“ (44, 45).
17.40 „Ugnis ir ledas“ (22) (N-7).
20.00 „Karadajus“ (83) (N-7).
21.00 Vaid. f. „Žinutė butelyje“. Drama. JAV, 1999 m. (N-7).
23.40 „Mentalistas“ (N-7) (kart.).
00.35 Naktis ir diena. Vilnius (N-7).
01.35 Programos pabaiga.
TV6 - trečiadienis, liepos 1 d.
09.15 Teleparduotuvė.
09.30 Adrenalinas. Laida apie ekstremalųjį sportą (N-7).
10.00 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
11.00 „Las Vegasas“ (3) (N-7).
12.00 „Kastlas“ (N-7) (kart.).
13.00 „6 kadrai“ (N-7) (kart.).
13.30 „Nauja norma“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas nindzė. Realybės šou (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (53) (N-7).
18.00 „Kastlas“ (11) (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (23) (N-7).
20.00 „Nauja norma“ (22) (N-7).
20.30 „Univeras“ (1) (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (83) (N-14).
21.30 Vaid. f. „Nusidėjėliai“. Trileris. JAV, 2007 m. (N-14).
23.40 Vaid. f. „Labas rytas, žudike“. Trileris. JAV, 2011 m. (N-14).
01.25 „CSI Majamis“ (N-7) (kart.).
TV8 - trečiadienis, liepos 1 d.
07.40 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7) (kart.).
08.40 Senoji animacija.
09.40 „Mano mažasis ponis“ (17).
10.10 Senoji animacija.
10.55 Vaid. f. „Rugsėjis“ (2). Drama. Vokietija, 1996 m. (N-7) (kart.).
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai.
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7) (kart.).
14.30 „Pamiršk mane“ (N-7) (kart.).
15.00 „Gydytojai“ (1) (N-7).
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
17.00 Pasikeisk! Pramoginė laida (N-7).
18.00 „Kerštas“ (5) (N-7).
19.00 „Laukinis angelas“ (233) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.35 „Pamiršk mane“ (49) (N-7).
21.00 Vaid. f. „Mis Teksasas“. Drama. Vokietija, 2005 m. (N-7).
23.00 „Kerštas“ (N-7) (kart.).
00.00 Pasikeisk! Pramoginė laida (N-7) (kart.).
Info TV - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
10.00 Žinios.
10.40 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
11.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
13.05 KK2. Informacijos šou.
13.40 Dviračio šou. Humoro laida.
14.10 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
15.20 Dviračio šou. Humoro laida.
15.50 Alchemija. Švietimo amžius. Kultūros laida.
16.20 KK2. Informacijos šou.
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
19.00 „Info TV“ verslas.
19.30 „Info TV“ interviu.
20.00 „Info TV“ kriminalai.
20.30 „Info TV“ pasaulis.
21.00 Dviračio šou. Humoro laida.
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
02.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 Sodui ir namams.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Laida žvejams.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 „TV Europa“ pristato.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas. Vieno malūno istorija.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Sveikata visiems.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - trečiadienis, liepos 1 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.30 „Bangų užkariautojai“. Drama (N-7).
11.25 Susitikimai. Pokalbių laida (kart.).
12.15 „Sfinkso paslaptis“. Fantastikos (N-7).
13.50 „Pavojinga tiesa“. Veiksmo drama (N-7).
15.35 Telelaikraštis.
16.05 „Projektas: dinozaurai“. Fantastinis trileris (N-7).
17.30 Muzikos ekspresas.
17.45 Žinios.
18.15 Gyvenu čia. TV laida.
19.00 TV serialas „Slaptieji agentai“ (5, 6) (N-7).
20.30 Patinka vairuoti. TV laida.
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 „Tvirti vyrukai“. Kriminalinė komedija (N-14).
23.00 Žinios (kart.).
23.20 „Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs padarai“. Fantastinė drama (N-7).
01.25 Europos naujienos. TV laida (kart.).
01.50 „Grįžimas namo“. Trileris (N-14).
03.25 Programos pabaiga.
Pūko TV - trečiadienis, liepos 1 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.25 Karas ir taika. Dokumentinė laida (kart.).
07.40 Muzika.
08.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
09.00 Kultūros alėja. TV laida (kart.).
09.30 Maisto klubas. Kulinarijos laida (kart.).
10.00 OTV muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.55 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.10 Muzika.
19.00 Iš kartos į kartą. Laida apie tautos paveldą (kart.).
19.30 Muzika.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.30 Kęstučio Pūko priėmimo valandos. Antikorupcijos komisijos pirmininko gyventojų priėmimo transliacija.
21.30 OTV muzika.
Balticum TV - trečiadienis, liepos 1 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.) (N-7).
10.00 TV serialas „Departamentas“ (10) (N-7).
11.00 TV serialas „Karamelė“ (22).
12.00 Dokumentinis serialas „Šalčio gniaužtuose“ (2).
12.30 „Paskui Kalėdų žvaigždę...“ Fantastinis nuotykių. Norvegija, 2012 m.
13.55 TV serialas „Komisaras Manara“ (11) (N-7).
14.55 80traukinių aplink pasaulį (39). Kelionių žurnalas.
15.25 „Plėšikų vadas“ (2). Istorinė nuotykių drama. Italija, 2012 m. (N-7).
17.20 Humoro serialas „Tėvai už borto“ (4).
18.00 Dokumentinis serialas „Kontinentų kelionė“ (3).
19.00 TV serialas „Karamelė“ (23).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Keisčiausi pasaulio restoranai (5). Pramoginė laida.
21.00 TV serialas „Baimė mylėti“ (4) (N-7).
22.55 „Balticum TV“ žinios.
23.25 TV serialas „Edeno muziejus“ (6) (N-14).
00.25 TV serialas „Departamentas“ (10) (N-7).
01.25 Programos pabaiga.
Pan TV - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 Sodui ir namams.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Laida žvejams.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 „TV Europa“ pristato.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas. Vieno malūno istorija.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Sveikata visiems.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - trečiadienis, liepos 1 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių žinios (kart.).
09.20 Patinka tai, ką darau.
09.25 Susitikimai. Pažintinė laida.
10.15 Pono Valentino šou. Humoro laida (kart.).
10.30 Šiaulių gidas.
10.35 Kryžių kalnas. Pažintinė laida (kart.).
10.55 Įdomioji Šiaulių istorija. Pažintinė laida (kart.).
11.25 Bumcės klubas. Laida vaikams (kart.).
11.40 Šiauliai buvo ir yra Lietuvos roko sostinė (kart.).
11.45 ŠU Tarptautinė magistrantūros studijų programa.
12.15 Šiaulių gidas.
12.20 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
18.30 Šiaulių žinios.
18.50 Sveikatos šaltiniai. Laida apie sveikatą.
19.10 Geri patarimai.
19.15 Tautodailė. Pažintinė laida (kart.).
19.30 Šiaulių žinios (kart.).
19.50 Bumcės klubas. Laida vaikams (kart.).
20.10 Sveikatos šaltiniai. Laida apie sveikatą.
20.30 Šiaulių žinios (kart.).
20.50 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
21.15 Šiauliai buvo ir yra Lietuvos roko sostinė (kart.).
21.20 Šiaulių gidas.
21.25 Tautodailė. Pažintinė laida (kart.).
21.40 Baltų žygiai. Pažintinė laida.
22.05 Susitikimai. Pažintinė laida.
22.40 Kryžių kalnas. Pažintinė laida.
23.00 Šiaulių žinios (kart.).
23.20 MTV.
Dzūkijos TV - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.50 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
08.50 TV serialas „Albanas“ (4/4) (N-7).
09.55 TV serialas „Sukčius“ (2) (N-7).
11.00 TV serialas „Air America“ (9) (N-7).
12.00 TV serialas „Klounas“ (29) (N-7).
13.00 TV serialas „Dingęs pasaulis“ (1/21) (N-7).
14.05 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miestelio patruliai“ (1/2) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.23 Orai.
18.25 Tėvynės labui (kart.).
18.45 Už švarią aplinką (kart.).
19.00 Žinios.
19.15 Orai.
19.19 Pozicija.
20.00 Žinios (kart.).
20.15 Orai.
20.25 TV serialas „Šerifas“ (6) (N-7).
21.30 Pasaulis X. „Monos Lizos portreto paslaptis“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (15) (N-14).
00.00 TV serialas „Sukčius“ (3) (N-7).
01.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
02.15 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
03.00 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (N-14).
03.40 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.05 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
04.50 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
05.35 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
06.00 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (N-14).
06.40 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
TV1000 - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 „Dabar gerai“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, 2012 m.
07.45 „Žmonos ir meilužės“. Komedija. JAV, 2001 m.
09.30 „Polokas“. Drama. JAV, 2000 m.
11.35 „Džo Bleko viešnagė“. Mistinė drama. JAV, 1998 m.
14.30 „Bado žaidynės“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2012 m.
16.50 „Globėjai“. Didžioji Britanija, 2011 m.
18.20 „Imogene“. Komedija. JAV, 2012 m.
20.00 „Las Vegasas“. Komedija. JAV, 2013 m.
21.45 „Gerasis daktaras“. Trileris. JAV, 2011 m.
23.15 „Visi geri dalykai“. Kriminalinė drama. JAV, 2010 m.
00.50 „Žmonos ir meilužės“. Komedija. JAV, 2001 m.
02.35 „Penktadienio vakaro žiburiai“. Veiksmo. JAV, 2004 m.
04.35 „Surasti tą vienintelę“. Romantinė komedija. JAV, 2012 m.
TV1000 Premium - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 „Auklė Makfi“. Komedija. Didžioji Britanija, 2006 m.
07.55 „Nepaprastai garsiai ir neįtikėtinai arti“. Nuotykių drama. JAV, 2011 m.
10.00 „Anoniminis tėtis“. Komiška drama. JAV, 2013 m.
12.00 „Per daug, per mažai“. Drama. JAV, 2013 m.
14.00 „Šimto žingsnių kelionė“. Komiška drama. JAV, Indija, 2014 m.
16.00 „Džesmina“. Komiška drama. JAV, 2013 m.
18.00 „Rio II“. Animacinis. JAV, 2014 m.
20.00 „Ilgas pasivažinėjimas“. Kriminalinė komedija. JAV, 2014 m.
22.00 „Persis Džeksonas. Monstrų jūra“. Fantastikos. JAV, 2013 m.
00.00 „Kietos blondinės“. Kriminalinė komedija. JAV, 2013 m.
02.00 „Mados namai „Versace“. Drama. Kanada, 2013 m.
04.00 „Projektas X“. Komedija. JAV, 2012 m.
TV1000 Action - trečiadienis, liepos 1 d.
05.00 „Pavydas“. Komedija. JAV, 2004 m.
06.40 „Gimęs lenktyniauti“. Veiksmo. JAV, 2011 m.
08.20 „Bizantija“. Dramatinis trileris. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m.
10.20 „Žmogžudystė Baltuosiuose rūmuose“. Veiksmo. JAV, 1997 m.
12.10 „Misionierius“. Veiksmo. JAV, 2008 m.
13.45 „Bemiegių naktų istorijos“. Trileris. Prancūzija, Belgija, 2011 m.
15.30 „Svynis“. Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, 2012 m.
17.25 „Bizantija“. Dramatinis trileris. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m.
19.25 „Pagalbos šauksmas“. Kriminalinis trileris. JAV, 2013 m.
21.00 „International“. Trileris. Didžioji Britanija, JAV, Vokietija, 2009 m.
23.00 „Būtina Čarlio Kantrimano mirtis“. Drama. JAV, Rumunija, 2013 m.
00.50 „Paskutinė tvirtovė“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
TV1000 Russkoje kino - trečiadienis, liepos 1 d.
06.20 „89-oji aukštuma“. Karinė drama. Rusija, 2006 m.
08.10 „Dvi dienos“. Romantinė komedija. Rusija, 2011 m.
09.45 „Fedka“. Drama. Rusija, 2014 m.
11.15 „Donas Sezaras de Bazanas“. Muzikinė komedija. SSRS, 1989 m.
13.45 „Rūkas II“ . Fantastinė drama. Rusija, 2012 m.
16.50 „Dangaus teismas“. Drama. Rusija, 2012 m.
18.35 „Bumerangas“. Drama. Rusija, 2007 m.
20.20 „Paraleliniai pasauliai“. Romantinė drama. Rusija, Kazachstanas, 2013 m.
22.00 „Veidrodis“. Biografinė drama. Rusija, 2013 m.
00.25 „Pabėgimas“. Kriminalinis trileris. Rusija, 2005 m.
02.40 „Pavojingos gastrolės“. Nuotykių. SSRS, 1969 m.
04.30 „Ana ir komandoras“. Drama. SSRS, 1974 m.
Balticum AUKSINIS - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 „Bangų užkariautojai“. Biografinė sporto drama. JAV, 2012 m.
09.00 „Lavinos princas“. Komiška drama. JAV, 2013 m. (N-7).
11.00 „Parklando ligoninė“. Drama. JAV, 2013 m. (N-7).
13.00 „Deivė“. Muzikinė romantinė komedija. Australija, 2013 m. (N-7).
15.00 „Gražiosios salos kerai“. Komiška drama. JAV, 2012 m.
17.00 „Lova ir pusryčiai“. Romantinė komedija. JAV, 2010 m.
19.00 „Apiplėšti mafiją“. Kriminalinė romantinė drama. JAV, 2014 m. (N-7).
21.00 „Didieji lūkesčiai“. Drama. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m. (N-7).
23.05 „Atidaryti langai“. Kriminalinis trileris. Ispanija, JAV, 2014 m. (N-14).
01.00 „Interviu su žudiku“. Kriminalinis veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-14).
XXI - trečiadienis, liepos 1 d.
10.00 „Vakaras“. Drama. JAV, Vokietija, 2007 m. (N-12).
12.00 „Paskutinis budelis“. Biografinė kriminalinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2005 m. (N-16).
13.40 Premjera. TV filmas „Arbato vaikai“ (13). Karinė drama. Rusija, 2004 m. (N-12).
14.35 „Ginklai, merginos ir lošimas“. Kriminalinė komedija. JAV, 2011 m. (N-16).
18.00 „Vakaras“. Drama. JAV, Vokietija, 2007 m. (N-12).
20.00 „Paskutinis budelis“. Biografinė kriminalinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2005 m. (N-16).
21.40 Premjera. TV filmas „Arbato vaikai“ (13). Karinė drama. Rusija, 2004 m. (N-12).
22.35 „Ginklai, merginos ir lošimas“. Kriminalinė komedija. JAV, 2011 m. (N-16).
02.00 „Vakaras“. Drama. JAV, Vokietija, 2007 m. (N-12).
04.00 „Paskutinis budelis“. Biografinė kriminalinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2005 m. (N-16).
05.40 Premjera. TV filmas „Arbato vaikai“ (13). Karinė drama. Rusija, 2004 m. (N-12).
06.35 „Ginklai, merginos ir lošimas“. Kriminalinė komedija. JAV, 2011 m. (N-16).
Naše kino - trečiadienis, liepos 1 d.
08.00 Vaidybinis f. „Mano mylima žvaigždele“. Romantinė drama. 2000 m.
10.00 Vaidybinis f. „Kartą sumelavęs“. Drama. 1987 m.
12.00 Vaidybinis f. „Dvyliktoji naktis“. Komedija. 1955 m.
14.00 Vaidybinis f. „Du kovotojai“. 1943 m.
15.30 TV serialas „Tėvai ir vaikai“ (1). 1983 m.
17.00 Vaidybinis f. „Šuo Druskius“. Romantinė drama. 1973 m.
18.30 Vaidybinis f. „Stepanovo atmintinė“. 1976 m.
20.00 Vaidybinis f. „Kaimo istorija“. Romantinė drama. 1981 m.
22.00 Vaidybinis f. „Molochas“. Drama. 1998 m.
00.00 Vaidybinis f. „Baudos smūgis“. Komedija. 1963 m.
02.00 Vaidybinis f. „Ratų bildesys“. 1958 m.
03.30 TV serialas „Tėvai ir vaikai“ (2). 1983 m.
05.00 Vaidybinis f. „Baltasis Bimas Juodoji Ausis“ (1, 2). 1977 m.
Fox - trečiadienis, liepos 1 d.
03.00 TV serialas „Gyvi numirėliai“.
07.10 TV serialas „Gyvi numirėliai“.
08.00 TV serialas „Skaičiai“.
08.35 TV serialas „NCIS“.
10.05 TV serialas „Pagal Džimį“.
11.10 TV serialas „Daktariūkščiai“.
11.50 TV serialas „Nusikalstami protai“.
13.15 TV serialas „NCIS“.
14.45 TV serialas „Du su puse vyro“.
15.25 TV serialas „Klausytojas“.
16.10 TV serialas „Nusikalstami protai“.
17.35 TV serialas „NCIS“.
19.45 TV serialas „Nusikalstami protai“.
20.30 TV serialas „Du su puse vyro“.
21.15 TV serialas „NCIS“.
22.00 TV serialas „Los Andželo policija“.
22.40 TV serialas „Nusikalstami protai“.
23.25 TV serialas „Gyvi numirėliai“.
00.05 TV serialas „Los Andželo policija“.
00.50 TV serialas „NCIS“.
03.40 TV serialas „Nusikalstami protai“.
04.25 TV serialas „Klausytojas“.
05.05 TV serialas „Skaičiai“.
05.45 TV serialas „Pagal Džimį“.
06.30 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - trečiadienis, liepos 1 d.
09.30 TV serialas „Karštis Klivlande“.
10.40 Taupyk su Jamie Oliveriu.
12.15 TV serialas „Slapti reikalai“.
13.40 Taupyk su Jamie Oliveriu.
14.15 Jamie Oliveris gamina namuose.
14.30 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
15.20 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
16.40 TV serialas „Grėj anatomija“.
18.05 TV serialas „Kastlas“.
18.50 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
20.15 TV serialas „Grėj anatomija“.
23.05 TV serialas „Kastlas“.
01.10 TV serialas „Grėj anatomija“.
02.35 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
03.00 Jamie Oliveris gamina namuose.
03.25 Taupyk su Jamie Oliveriu.
04.15 TV serialas „Meilužės“.
05.35 TV serialas „Karštis Klivlande“.
06.45 Taupyk su Jamie Oliveriu.
07.35 Jamie Oliveris gamina namuose.
Disney Channel - trečiadienis, liepos 1 d.
05.00 Animacinių serialų programa.
11.10 Animacinis serialas „Stebuklingi posūkiai“.
12.30 Animacinis f. „Skruzdėliukas Z“.
14.20 Animacinių serialų programa.
15.00 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“. JAV, 2009 m.
17.15 Animacinis serialas „7 nykštukai“.
19.30 Animacinis f. „Elvinas ir burundukai susitinka Frankenšteiną“. JAV, 1999 m.
21.00 Animacinių serialų programa.
22.00 TV serialai.
03.30 Animacinis serialas „Linkėjimai planetoms“.
04.15 Muzika.
Travel - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Anglijos šiaurės rytai.
08.00 Naujo būsto paieška. Stokholmas. Mongolija.
09.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
09.30 Gelbėtojai.
10.00 Išgelbėkite mano verslą! Rūsčioji Aliaska.
11.00 Pilių paslaptys.
12.00 Didžiosios paslaptys.
13.00 Naujo būsto paieška. Stokholmas. Mongolija.
14.00 Turto gelbėtojai.
15.00 Neįtikėtini namai ant vandens.
16.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
17.00 Pamesto bagažo aukcionai.
18.00 Neįprastas Amerikos maistas. San Fransisko įlanka.
19.00 Naujo būsto paieška.
20.00 Išgelbėkite mano verslą! Rūsčioji Aliaska.
21.00 Statyba Aliaskoje.
22.00 Viešbutis Amazonėje.
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. San Fransisko įlanka.
00.00 Ekstremalieji vandens parkai.
Discovery - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 Aukščiausioji pavara.
06.50 Chaosas: liudininkų akimis.
07.40 Žvejyba plikomis rankomis.
08.30 Kaip tai padaryta?
08.55 Kaip tai veikia?
09.20 Namas automobiliui.
10.10 Greiti ir garsūs.
11.05 Amerikos lobių ieškotojai.
11.55 Chaosas: liudininkų akimis.
12.50 Automobilių kolekcininkai.
13.40 Kaip tai veikia?
14.05 Kaip tai padaryta?
14.35 Vyrų laužynai.
15.25 Nesistenkite pakartoti.
16.20 Penktoji pavara.
17.15 Automobilių meistrai.
18.10 Kaip tai padaryta?
18.35 Kaip tai veikia?
19.05 Amerikos lobių ieškotojai.
20.00 Sandėlių medžiotojai.
21.00 Plieno broliai.
22.00 Garažų auksas.
22.55 Vyrų laužynai.
23.50 Aukščiausioji pavara.
00.45 Žaibiškos katastrofos.
01.10 Tikrieji aferistai.
01.35 Kaip tai padaryta?
02.00 Sandėliai. Mūšis Kanadoje.
02.49 Penktoji pavara.
03.37 Automobilių meistrai.
04.24 Kaip tai padaryta?
04.48 Kaip tai veikia?
05.11 Sandėlių medžiotojai.
Animal Planet - trečiadienis, liepos 1 d.
02.35 Afrikos tankmėje.
05.49 Afrikos tankmėje.
07.00 Pažintis su orangutanais.
07.25 Mieliausi augintiniai.
08.15 Gyvenimas laisvėje.
09.10 Aligatorių tramdytojai.
10.05 Namai medžiuose.
11.00 Mieliausi augintiniai.
11.55 Akvariumų verslas.
12.50 Nakties priedanga.
13.45 Žmogus ir liūtai.
14.40 Namai medžiuose.
15.35 Gyvenimas laisvėje.
16.30 Gyvačių gelbėtojas.
17.25 Akvariumų verslas.
18.20 Iškviečiamas tramdytojas.
19.15 Namai medžiuose.
20.10 Akvariumų verslas.
21.05 Afrikos tankmėje.
22.00 Šunų gelbėjimas.
22.55 Laukiniai ir pavojingi.
00.45 Šunų gelbėjimas.
01.40 Akvariumų verslas.
03.25 Šunų gelbėjimas.
04.15 Laukiniai ir pavojingi.
05.02 Aligatorių tramdytojai.
06.36 Pažintis su orangutanais.
Viasat HISTORY - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
08.05 „Laiko komanda“.
09.00 „Kelias į karą. Imperijos pabaiga“.
10.00 „Karalienė Viktorija ir suluošintas kaizeris“.
10.55 „Muziejaus paslaptys“.
11.45 „Karpovas ir Kasparovas. Du karaliai, viena karūna“.
12.40 „Laiko komanda“.
13.30 „Edvardo laikų ūkininkai“.
14.35 „Mokslo istorija“.
15.40 „Antrojo pasaulinio karo aviakatastrofų sekliai“.
16.30 „Laiko komanda“.
17.15 „Muziejaus paslaptys“.
17.20 „Muziejaus paslaptys“.
18.10 „Karpovas ir Kasparovas. Du karaliai, viena karūna“.
19.10 „Vikingai“.
20.05 „Mitų medžiotojai“.
21.00 „Ištvirkėlės, namų šeimininkės ir didvyrės. 17 amžiaus merginų istorija“.
22.00 „Sveiki valdyti. Kaip karalių ligos pakeitė istoriją“.
23.00 „Elizabeth I kova su teroru“.
23.50 „Uždrausta istorija“.
00.45 „Pokalbiai su Jackie Kennedy“.
Viasat EXPLORER - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 „Inžinerija“.
07.50 „Dekonstrukcija“.
08.10 „Oho, šito nežinojau!“
08.35 „Nebandykite to daryti namuose“.
08.55 „Novatoriška tauta“.
09.15 „Dekonstrukcija“.
10.00 „Didysis pardavimas“.
10.25 „Leidimas gręžti“.
11.10 „Apversk ir padek“.
11.55 „Ratai iš ano pasaulio“.
12.40 „Pripildyk mano baką“.
13.30 „Medienos karaliai“.
14.15 „Kaip tai veikia?“
15.05 „Inžinerija“.
15.55 „Dekonstrukcija“.
16.15 „Kaip tai veikia?“
17.05 „Didysis pardavimas“.
17.30 „Leidimas gręžti“.
18.15 „Medienos karaliai“.
19.00 „Kaip tai veikia?“
19.50 „Dekonstrukcija“.
20.10 „Nebandykite to daryti namuose“.
20.30 „Maisto varžybos“.
21.10 „Sunkvežimiai gigantai“.
21.15 „Nebandykite to daryti namuose“.
22.45 „Medienos karaliai“.
23.30 „Žvalgytojai“.
00.15 „Kaip tai veikia?“
National GEOGRAPHIC - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 Trečiojo reicho įranga.
06.50 Proto žaidimai.
07.15 Populiarusis mokslas.
07.40 Hitlerio laivas.
08.30 Kultūros paveldo gynėjai.
09.20 Pavojaus kodas.
10.10 Laida su K.Pennu.
11.00 Automobilių gamyklos.
11.50 Lobio ieškotojai.
12.40 Trečiojo reicho įranga.
13.30 Proto žaidimai.
13.55 Mokslo šėliojimai.
14.20 Pavojaus kodas.
15.10 Laida su K.Pennu.
16.00 Rusijos gamta.
16.50 Antrasis pasaulinis karas.
17.40 Laukinis tunas.
18.30 Ginklo broliai.
19.20 Pavojaus kodas.
20.10 Laida su K.Pennu.
21.00 Ekstremalusis ekspresas.
21.50 Laukinis tunas.
22.40 Auksas šaltame vandenyje.
23.30 Lėktuvų katastrofų tyrimas.
00.20 Įsiveržimas į Žemę.
01.10 Ekstremalusis ekspresas.
02.00 Laukinis tunas.
MTV - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Aš turiu antsvorio.
10.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis.
11.00 Katžuvė. TV šou.
12.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
13.00 „Pasimatymas su nepažįstamuoju“.
15.00 TV serialas „Nepritampanti“.
17.00 Tik hitai.
18.00 Katžuvė. TV šou.
20.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
22.00 Kvanktelėję.
23.00 Merginų kodas.
00.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
01.00 TV serialas „Slėnio gyventojai“.
02.00 TV serialas „Su buvusiuoju paplūdimyje“.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - trečiadienis, liepos 1 d.
06.05 Pasaulio muzika.
10.30 Baleto vakaras Paryžiaus nacionalinėje operoje.
11.50 Dok. f. „Mano motina dievino šokį“. B.Leferbve.
14.15 S.Rachmaninovo ir A.Skriabino kūrinių koncertas.
16.15 Izraelio filharmonijos orkestras groja H.Berliozo, P.Dukaso, G.Bizet ir P.Čaikovskio kūrinius.
17.50 „Intermezzo“.
18.00 B.Bartoko opera „Hercogo Mėlynbarzdžio pilis“.
19.05 Koncertas „Permainos“.
20.35 „Intermezzo“.
21.30 A.Volodinas groja F.Chopino ir N.Romskio-Korsakovo kūrinius.
23.20 L.van Beethoveno, P.Čaikovskio ir I.Stravinskio kūrinių koncertas.
BBC - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 BBC naujienos.
14.00 Grinvičo laikas.
15.00 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Pasaulio naujienos.
19.00 Pasaulio naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Pasaulio verslo naujienos.
21.45 Pasaulio sportas.
22.30 Atviras pokalbis.
23.30 Pasaulio verslo naujienos.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 CNN naujienų redakcija.
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
10.30 R.Questo verslo laida.
11.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
11.30 R.Questo verslo laida.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 Afrikos balsai.
13.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
14.00 CNN naujienų redakcija.
14.30 Pasaulio sporto naujienos.
15.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Artimieji Rytai iš arti.
20.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 CNN šiandien.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 Sportas. Dienos naujienos.
07.10 Smiginis. Pasaulio čempionatas.
08.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 1 rungtynės.
10.00 Bušido kovos. „KOK World Series“.
12.00 Sportas. Dienos naujienos.
12.10 Futbolo dievai. Eusebio
12.40 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
13.00 Krepšinis. NBA. „Pistons“ - „Warriors“ .
15.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Krasnodar“ - „Zenit“.
17.00 Tenisas. Vyrų turnyras Brisbene. 2014 m. finalas. R.Federeris - L.Hewittas.
19.00 Sportas. Dienos naujienos.
19.10 Smiginis. Pasaulio čempionatas.
20.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 1 rungtynės.
21.00 Sportas. Dienos naujienos.
21.10 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 1 rungtynės.
22.00 Bušido kovos. „KOK World Series“.
23.00 Sportas. Dienos naujienos.
23.10 Bušido kovos. „KOK World Series“.
00.40 Tenisas. Vyrų turnyras Brisbene. 2014 m. finalas. R.Federeris - L.Hewittas.
02.40 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.
04.40 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
05.00 Krepšinis. NBA. Bostono „Celtics“ - Čikagos „Bulls“.
Eurosport - trečiadienis, liepos 1 d.
09.30 Motosporto apžvalga.
10.00 Angliškasis biliardas. „World Main Tour“.
15.00 Dviračių sportas. Lenktynių apžvalga.
16.00 Futbolas. Europos merginų (U-17) čempionatas.
17.45 Futbolas. Pasaulio moterų čempionatas.
19.25 FISU universiados apžvalga.
19.55 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga.
20.00 Mėnesio sporto įvykių apžvalga.
20.05 Raitelių klubo naujienos.
20.10 Golfas. „US PGA Tour“.
21.10 Golfas. „European Tour“.
21.40 Golfo klubas.
21.45 Jachtų klubas.
21.50 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga.
22.00 Futbolas. Europos merginų (U-17) čempionatas.
00.30 Futbolas. Pasaulio moterų čempionatas.
01.30 Futbolo apžvalga.
01.45 Futbolas. Pasaulio moterų čempionatas.
Eurosport 2 - trečiadienis, liepos 1 d.
05.00 Angliškojo biliardo turnyras. Antroji diena.
07.00 Pasaulio moterų futbolo čempionatas. Pusfinalis.
08.00 Motociklų sportas.
09.30 Automobilių sportas.
10.00 Speciali „Eurosport“ laida.
11.00 Pasaulio moterų futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis.
12.15 Pasaulio moterų futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis.
13.30 Žvilgsnis į dviračių sportą.
14.30 Pasaulio moterų futbolo čempionatas. Pusfinalis.
16.00 Angliškojo biliardo turnyras. Trečioji diena.
18.00 Žvilgsnis į dviračių sportą.
19.00 Speciali „Eurosport“ laida.
19.30 Pasaulio moterų futbolo čempionatas. Pusfinalis.
21.00 Pasaulio moterų futbolo čempionatas. Pusfinalis.
22.00 Angliškojo biliardo turnyras. Trečioji diena.
00.00 Žvilgsnis į dviračių sportą.
01.00 Speciali „Eurosport“ laida.
Sport1 De - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 Sporto klipai.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
16.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
17.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
18.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
19.30 Dokumentinis serialas „Container Wars“.
21.00 AG profesionalai. Televizijos žurnalas apie automobilių sportą.
23.30 Dokumentinis serialas „Daržinės lobiai“. JAV, 2014 m.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 Krepšinis. Europos moterų čempionato ketvirtfinalis.
08.40 Krepšinis. Europos moterų čempionato ketvirtfinalis.
10.20 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas.
12.40 Futbolas. Vokietijos taurės finalas. „Borussia“ - „Wolfsburg“.
14.40 Futbolas. Europos jaunimo (U-21) čempionato finalas.
16.50 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Latvija - Didžioji Britanija.
18.30 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Lietuva - Vengrija.
20.10 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Švedija - Lietuva.
21.50 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Rusija - Latvija.
23.30 Motosportas. Olandijos didžiojo prizo lenktynės (III klasė).
00.45 Motosportas. Olandijos didžiojo prizo lenktynės (II klasė).
02.05 Motosportas. Olandijos didžiojo prizo lenktynės (I klasė).
03.25 „Trans World Sport“.
04.50 Futbolas. Europos jaunimo (U-21) čempionato finalas.
Viasat Motor - trečiadienis, liepos 1 d.
14.00 „Formulė 3“. Europos čempionatas.
17.00 Motosportas. „Indycar Series“ lenktynių apžvalga.
18.00 Motosportas. Olandijos didysis prizas. 1 treniruotė.
19.00 Motosportas. Olandijos didysis prizas. 2 treniruotė.
20.10 Motosportas. Olandijos didysis prizas. 3 treniruotė.
21.20 Motosportas. Olandijos didysis prizas. 4 treniruotė.
22.10 Motosportas. Olandijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai.
23.10 Motosportas. Olandijos didžiojo prizo lenktynės (I klasė).
01.00 „Formulė E“.
TVP1 - trečiadienis, liepos 1 d.
05.45 TV pirkiniai.
06.45 „Laukinė Arktis“.
07.35 TV pirkiniai.
07.55 Europa - tai mes.
08.40 Publicistikos laida.
09.00 Žinios.
09.15 Politika prie kavos.
09.35 TV pirkiniai.
09.55 „Gyvenimo egzaminas“.
10.55 „A.German“.
11.55 „Blondinė“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.35 Laida žemdirbiams.
13.55 „Laukinė Arktis“.
14.55 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“.
16.00 Žinios.
16.20 Kulinarinė kelionių laida.
16.50 „Didingasis amžius“.
18.00 TV ekspresas.
18.25 „Didingasis amžius“.
19.35 „Ranča“.
20.30 Žinios.
21.25 „Naujoji Mod“.
22.30 „A.German“.
23.35 „07, atsiliepk“.
00.45 Nakties programa.
Polonia TV - trečiadienis, liepos 1 d.
07.05 Koncertas.
08.00 „Tiesa viską nugali“.
08.25 „Septynios pasaulio šalys“.
09.00 „Mylėti verta“.
10.50 „Keturiasdešimtmetis“.
11.40 Pramoginė laida.
12.05 Sveiki, lenkai
12.40 „Viskas prieš mus“.
13.05 „Baobabas, arba Žalia man“.
13.30 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“.
14.50 Vaidybinis f. „Gatvės žaidimai“.
16.45 Koncertas.
17.30 „Notacijos“.
17.55 „Viskas prieš mus“.
18.20 Polonija užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Galvosūkis.
18.55 Pramoginė laida.
19.35 Vilnoteka.
19.55 „Baobabas, arba Žalia man“.
20.25 ABC viską žino.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.45 Galvosūkis.
21.50 „Gyvenimo egzaminas“.
22.45 Polonija užsienyje.
22.55 Vaidybinis f. „Gatvės žaidimai“.
00.45 „Mano Lenkija“.
01.45 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - trečiadienis, liepos 1 d.
06.05 „Euronews“.
06.35 Naujienos.
06.40 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
06.55 „Lučienas“.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.20 Labas rytas (tęs.).
10.10 Gyvenk sveikai!
11.25 TV serialas „Pagunda“.
12.00 Naujienos.
12.20 TV serialas „Pagunda“ (tęs.).
13.40 Kartu su visais.
14.35 Vyriška ir moteriška.
15.00 Naujienos.
15.20 Vyriška ir moteriška (tęs.).
15.55 Mados nuosprendis.
17.00 Vakaro naujienos.
17.50 Susituokime.
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos „Laikas“ (rus. k.).
21.05 TV serialas „Pagunda“.
23.05 Lietuvos „Laikas“ (liet. k.).
23.15 Ko nori moterys.
00.10 „Euronews“.
00.40 Vakaro naujienos.
00.55 Vyriška ir moteriška.
01.45 Vaidybinis f. „Don Kichoto vaikai“.
02.55 Mados nuosprendis.
04.40 Muzika.
05.55 Lietuvos „Laikas“.
NTV - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 Kava su pienu.
09.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
10.00 Šiandien.
10.20 Prisiekusiųjų teismas.
11.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
12.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
13.00 Šiandien.
13.25 Kulinarijos laida.
14.00 „Sudaužytų žibintų gatvės“.
15.00 „Maskva. Trys stotys“.
16.00 Šiandien.
18.00 Kalbame ir rodome.
19.00 Šiandien.
19.40 „Inspektorius Kuperis“.
21.40 „Mentų karai“.
23.40 Dienos anatomija.
00.20 „Purvinas darbas“.
02.15 „Eigulys“.
04.10 Buto klausimas.
05.15 A.Žurbino melodijos.
REN Baltija - trečiadienis, liepos 1 d.
07.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.50 Kviestinė vakarienė.
08.40 Didžiosios pranašysčių paslaptys.
11.20 Žiūrėti visiems!
12.10 „Kareiviai“.
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
13.50 Žiūrėti visiems!
14.45 Kviestinė vakarienė.
16.35 Kokie žmonės!
17.30 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
18.30 Šeimos dramos.
19.25 Nemeluok man!
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.20 „Slaptas dievų planas“.
22.15 „Prakeiktieji Montesumiai“.
23.05 „Kareiviai“.
23.55 Žiūrėti visiems!
RTVi - trečiadienis, liepos 1 d.
06.00 Ypatinga nuomonė.
07.00 Animaciniai f.
08.00 Šiandien pasaulyje.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 „Nesipykite, mergaitės!“
10.00 „Daša Vasiljeva. Privataus tyrimo mėgėja“.
11.00 Vaidybinis f. „Žiloji legenda“.
13.00 „Seni reikalai“.
14.00 „Apaštalas“.
15.00 „Nežinoma planeta“.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 „Nesipykite, mergaitės!“
17.00 Šiandien pasaulyje.
17.08 Ypatinga nuomonė.
18.00 „Seni reikalai“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.08 Ypatinga nuomonė.
20.00 „Aukso veršis“.
21.00 „Daša Vasiljeva. Privataus tyrimo mėgėja“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 „Aukso veršis“.
00.30 „Nežinoma planeta“.
01.00 „Daša Vasiljeva. Privataus tyrimo mėgėja“.
02.00 Vaidybinis f. „Sukčius ir Hipozė“.
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 „Seni reikalai“.
TVC - trečiadienis, liepos 1 d.
07.00 Nuotaika.
08.50 Animacinis f.
09.10 „Vasarnamių istorijos“.
09.35 „Mano širdis reikalauja“.
10.20 „Aliaskos vaikis“.
11.15 Gydytojas.
11.40 „Smalsioji Varvara“.
12.30 Įvykiai.
12.50 „Metas mylėti“.
14.15 Panelė ir kulinaras.
14.40 „Aistros teisme“.
15.30 Įvykiai.
15.50 „Aistros teisme“.
16.35 Mano didvyris.
17.20 „Mano širdis reikalauja“.
18.05 „Vasarnamių istorijos“.
18.30 Įvykiai.
19.00 „Draugiška šeimynėlė“.
19.50 Balso teisė.
21.00 Naujienų miestas.
21.15 „Smalsioji Varvara“.
22.00 Dokumentikos ciklas.
22.10 „Aistros teisme“.
23.00 Įvykiai.
23.30 „Aistros teisme“.
00.15 Aukso karštligė.
00.55 Gynybos linija.
01.25 Įvykiai. 25-oji valanda.
01.55 „Petrovkos 38“.
02.10 „Draugiška šeimynėlė“.
03.00 Balso teisė.
04.05 „Vasarnamių istorijos“.
04.30 „Aistros teisme“.
06.10 „Mano širdis reikalauja“.
ARD - trečiadienis, liepos 1 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 TV serialas „Raudonos rožės“ (kart.).
10.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (kart.).
11.44 Dienos apžvalga.
11.45 TV serialas „Dėl Dievo meilės“ (kart.).
12.35 Zoologijo sodo istorijos.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga.
17.10 „Dramblys, tigras ir kiti“.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 Viktorina.
19.50 TV serialas „Hubertas ir Štaleris“.
20.45 Mokslo žurnalas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Vaid. f. „Klystkeliai“. Vokietija, 2014 m.
22.45 Plius minus. Ekonomikos žurnalas.
23.15 Dienos temos.
23.45 A.Will pokalbių laida.
01.00 Nakties programa.
01.20 Vaid. f. „Klystkeliai“. Vokietija, 2014 m.
RTL - trečiadienis, liepos 1 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.15 Nakties žurnalas.
06.35 Kaip sprogmenys (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
19.00 Kaip sprogmenys.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 10pikantiškiausių atsitiktinumų.
22.15 Žvilgsnis į devintąjį dešimtmetį (1988 -1989 m.).
23.15 „Stern TV“. Tiesioginė transliacija.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA