Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.20 Programa.
07.24 TV parduotuvė.
07.40 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
08.45 Kitoks pokalbis. Svečiuose I.Norkutė-Žvinienė. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
09.45 Pradėk nuo savęs. Laida apie ekologiją. Vedėja D.Juočerytė.
09.50 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
10.25 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė (N-7).
11.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
11.30 Mūsų miškai. Laida apie gamtą. Vedėjas E.Tijušas.
12.00 Pasaulis nuostabus. Kelionių laida. Rež. L.Adomaitis. 2014 m.
12.30 VMG kulinarinis žurnalas. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas.
13.30 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
14.00 TV serialas „Air America“ (8, 9) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Šeima - jėga! TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
19.00 Žinios.
19.27 Orai.
19.30 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
20.00 Pasaulis X. „Advento rimtis, Kūčių burtai ir didysis Kalėdų stebuklas“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
23.30 TV serialas „Paramedikai“ (15, 16) (N-14).
01.50 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.30 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
03.15 TV serialas „Paramedikai“ (15, 16) (N-14).
04.55 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
05.35 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
06.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
LRT TELEVIZIJA - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (39).
09.15 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/1).
09.25 Animacinis serialas „Vakavilis“ (7).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (55).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.30 H.Ch.Anderseno pasakos. „Mergaitė su degtukais“ (4).
11.45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
12.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (11/2) (N-7).
14.00 Rūtos Meilutytės šeimų plaukimo turnyras. Tiesioginė transliacija iš Kauno.
15.00 Dokumentinis f. „Pranciškus - popiežius iš Naujojo Pasaulio“. Argentina, Italija, 2013 m. (subtitruota).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - Panevėžio „Lietkabelis“. Tiesioginė transliacija iš Pasvalio. Per pertrauką - Lašas po lašo.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Vedėja A.Stonytė-Budzinauskienė.
22.00 TV serialas „Lilehameris“ (2/3-5) (N-7).
00.30 Auksinis protas (kart.).
01.40 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
03.15 Pasaulio panorama (kart.).
03.40 Savaitė (kart.).
04.05 Svajonę turiu (kart.).
05.20 Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart.).
TV3 - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“ (21).
07.30 Animacinis serialas „Smurfai“ (23).
08.00 Animacinis serialas „Didvyrių draugužiai“ (44).
08.30 Animacinis serialas „Monstrų vidurinė mokykla. Kodėl mergaitės įsimyli?“ (N-7).
09.30 Sportuok su mumis. Vedėja V.Musvydaitė.
10.00 Virtuvės istorijos. Kulinarijos ir pašnekesių laida. Vedėjas A.Žiurauskas.
10.30 Svajonių sodai. Vedėja A.Tubienė.
11.30 Vaidybinis f. „Daktaras Dolitlis II“. Komedija. Rež. S.Carras. Vaid. E.Murphy, K.Wilson, R.Symone, K.Pratt. JAV, 2001 m.
13.10 Vaidybinis f. „Išnuomokit vaiką!“ Rež. F.Gerberis. Vaid. L.Nielsenas, Ch.Lloydas, M.McCoy. JAV, 1995 m.
15.05 Vaidybinis f. „Įsivaizduokit tai“. Komedija. Rež. K.Kirkpatrickas. Vaid. E.Murphy, Th.H.Churchas, Y.Shahidi. JAV, Vokietija, 2009 m. (N-7).
17.20 Ekstrasensai tiria.
18.30 TV3 žinios.
18.50 TV3 sportas.
18.55 TV3 orai.
19.00 Savaitės komentarai. Politinių įvykių apžvalga.
19.30 Lietuvos talentai.
22.00 Vaidybinis f. „Skundikas“. Veiksmo drama. Rež. R.R.Waughas. Vaid. D.Johnsonas, B.Pepperis, S.Sarandon. JAV, JAE, 2013 m. (N-14).
00.15 Vaidybinis f. „Mulas“. Trileris. Rež. G.Tagliavini. Vaid. Sh.Stone, P.LaMarco, B.Zane'as. JAV, 2012 m. (N-14).
02.05 TV serialas „Elitinis būrys“ (12) (N-7).
LNK - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (6).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (50).
07.20 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (6).
07.45 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (22).
08.10 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (20).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (5).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
10.00 Kino pusryčiai. „Elfas“. Komedija. Rež. J.Favreau. Vaid. J.Caanas, W.Ferrellas, B.Newhartas. JAV, 2003 m.
12.05 Vaidybinis f. „Tuščias čekis“. Komedija. Rež. R.Wainwrightas. Vaid. J.Rebhornas, B.Bonsallas, K.Duffy. JAV, 1994 m.
14.10 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (144).
14.45 TV serialas „Didingasis amžius“ (135) (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.30 Teleloto. TV žaidimas.
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėjas T.Dapkus.
19.30 Lietuvos balsas. Muzikinis šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir R.Vilkončius.
23.00 Vaidybinis f. „Įstatymus gerbiantis pilietis“. Kriminalinis trileris. Rež. F.G.Gray. Vaid. G.Butleris, J.Foxxas, C.Meaney. JAV, 2009 m. (S).
01.10 Vaidybinis f. „Baisūs nusikaltimai“. Kriminalinis trileris. Rež. C.Franklinas. Vaid. A.Judd, A.Peet, J.Caviezelis, M.Freemanas. JAV, 2002 m. (N-14).
BTV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 Ekstrasensų mūšis. Sensacijų šou (N-7) (kart.).
08.00 Pirmas kartas su žvaigžde. Realybės šou (N-7).
08.30 Tauro ragas. Laida medžiotojams. Vedėjas O.Čalutka.
09.00 Autopilotas. Laida apie automobilius. Vedėjas R.Fetingis.
09.30 Krepšinio pasaulyje. Vedėjas V.Mačiulis.
10.00 Sekmadienio rytas. Pramoginė laida. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė.
11.00 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą. Gydytoja I.Pivoriūnienė.
11.52 Nacionalinė loterija. Vedėjas G.Mikalauskas.
12.00 „National Geography“. „Gėlavandenių monstrų medžiotojas“ (3) (N-7).
13.00 TV serialas „Džiunglių princesė Šina“ (26) (N-7).
14.00 Sveikinimai. Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Kybartienė.
16.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
17.00 TV serialas „Bosas“ (2) (N-7).
18.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7).
19.00 Meilės istorijos. Iš Rosamunde Pilcher kolekcijos. Vaidybinis f. „Per aukštas skrydis“. Romantinė drama. Rež. S.Bartmannas. Vaid. K.Dorfer, A.Freund, A.Houghtonas. Vokietija, 2013 m. (N-7).
21.00 TV serialas „Šiurkštus žaidimas“ (11, 12) (N-14).
23.00 Vaidybinis f. „300“. Veiksmo. Rež. Z.Snyderis. Vaid. G.Butleris, D.Wenhamas, D.Westas. JAV, 2007 m. (N-14).
01.20 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - pirmadienis, gruodžio 22 d.
08.05 „Dainų dainelė 2014“.
09.50 Dok. f. „Krepšinis, krepšinis, krepšinis“ (kart.).
10.00 Septynios Kauno dienos.
10.30 Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija (kart.).
11.00 Kasdienybės aitvarai.
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Mažųjų žvaigždžių valanda.
12.45 Linksmoji knyga.
13.10 Mūsų miesteliai. Vilkija (2).
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 A.Bražinsko opera „Kristijonas“. 1987 m.
16.15 Krepšininko Arvydo Sabonio jubiliejui. Dok. f. „Sabas“ (2).
17.15 Dizainas. 2015-ųjų drabužių ir baldų stilius.
18.00 Žinios (kart.).
18.10 Orai.
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 „Neringos“ kavinė: sugrįžimas į legendą. N.Jonušaitės knygos pristatymas.
20.00 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso laureatų koncertas.
22.30 Lietuvos kinas trumpai. „Viskas bus gerai“ (kart.).
23.00 Panorama (kart.).
23.25 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Džiazo muzikos vakaras. XXVII tarptautinis festivalis „Vilnius Jazz 2014“.
00.30 „Tu pabūk su manim“. O.Vyšniausko jubiliejinis koncertas.
TV1 - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.45 Kinų virtuvė su Goku.
07.10 Bučiuotis, vesti, vengti? Realybės šou (N-7).
07.45 Nuotakos siaubūnės. Realybės šou.
08.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
10.30 „Kovos gamtoje“ (4).
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdomybės“ (13).
12.00 Gordono Ramsay Kalėdų vaišės. Kulinarijos laida.
14.00 „Superauklė“ (10) (N-7).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 Darbščiosios gražuolės.
16.35 Būrėja. Realybės dokumentika.
17.05 „Dvidešimt minučių“ (30, 31) (N-7).
19.05 Nustebink mane. Magijos šou.
21.00 Sekmadienio detektyvas. „Mergina, kuri žaidė su ugnimi“ (1). Danija, Norvegija, Švedija, Vokietija, 2010 m. (N-14).
23.00 Vaid. f. „Pjūklas VI“. Siaubo. Australija, Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 2009 m. (S).
00.40 Darbščiosios gražuolės (kart.).
01.35 Programos pabaiga.
TV6 - pirmadienis, gruodžio 22 d.
08.45 Teleparduotuvė.
09.00 Tavo augintinis. Laida apie gyvūnus.
09.30 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
10.00 Jamie Oliverio ir vaikų Kalėdos. Kulinarijos laida.
11.00 Kovotojas nindzė. Realybės šou (N-7).
12.00 Adrenalinas. Laida apie ekstremalųjį sportą (N-7).
12.30 „Simpsonai“ (3) (N-7).
13.00 Jamie Oliverio ir vaikų Kalėdos. Kulinarijos laida.
14.00 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
15.00 Pragaro kelias.
16.00 „Tornadų persekiotojai“ (3) (N-7).
17.00 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
18.00 „6 kadrai“ (164, 165) (N-7).
19.00 Vaid. f. „Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas“. Trileris. JAV, Čekija, 2009 m. (N-7).
21.30 „Gatvės vaikai“ (4) (N-14).
22.00 „Po kupolu“ (1) (N-14).
23.00 Vaid. f. „Helovino linksmybės“. Komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
00.40 Vaid. f. „Liusės Kejes legenda“. Trileris. JAV, 2005 m. (N-14).
02.20 „24 valandos“ (20).
LRT LITUANICA - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.05 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Svajonę turiu. Svajonių išsipildymo, muzikos ir pokalbių šou. Vedėjas V.Rumšas jaunesn.
10.10 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.35 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
11.55 Tapatybė.lt.
12.15 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
13.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
13.45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
14.00 Rūtos Meilutytės šeimų plaukimo turnyras. Tiesioginė transliacija iš Kauno.
15.00 Klausimėlis.lt.
15.15 Lietuvos kinas trumpai. „Viskas bus gerai“. Scen. aut. J.Tertelis, rež. M.Vildžiūnas.
15.45 Žinios. Ukraina.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Krepšinis. LKL čempionatas. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - Panevėžio „Lietkabelis“. Tiesioginė transliacija iš Pasvalio. Per pertrauką - 17.00 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Vedėja Aistė Stonytė-Budzinauskienė.
21.45 Manto Jankavičiaus akustinis koncertas. 2013 m.
23.15 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
23.45 Klausimėlis.lt.
00.00 Lietuvos kinas trumpai. „Viskas bus gerai“. Scen. aut. J.Tertelis, rež. M.Vildžiūnas.
00.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
01.15 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
02.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
02.45 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
03.05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
03.30 Panorama.
03.55 Sportas.
03.57 Orai.
04.00 Žinios. Ukraina.
04.15 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Vedėja Aistė Stonytė-Budzinauskienė.
05.00 „Arvydas Sabonis“. Istoriniai kadrai. Dokumentinė apybraiža. 2014 m.
TV8 - pirmadienis, gruodžio 22 d.
09.30 Tobula moteris.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Mamyčių klubas.
11.30 Mankštinkitės. Sporto laida.
12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“ (9, 10).
13.00 TV serialas „Ana ir meilė“ (138-141) (N-7).
15.00 „Agatos teisė“ (8) (N-7).
16.00 „Inspektorius Morsas. Mirtis - mano kaimynė“ (N-7).
18.05 „Ruth Rendell detektyvai“. „Simisola“ (3) (N-7).
19.10 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.00 Vaid. f. „Kalėdinis choras“. Drama. Kanada, 2008 m. (N-7).
21.35 Kultūra+.
22.10 Vaid. f. „Kalėdų Senelio pamoka“. JAV, 2013 m.
23.45 Agatha Christie. „Slaptas priešininkas“. Detektyvas. Didžioji Britanija, 1983 m. (N-7).
Info TV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
05.15 Krepšinio pasaulyje.
05.45 Apie žūklę. Laida žvejams.
06.15 Autopilotas. Laida apie automobilius.
06.45 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
08.20 KK2. Informacijos šou (N-7).
09.05 Dviračio šou. Humoro laida.
09.35 KK2. Informacijos šou (N-7).
10.15 Šefas rekomenduoja. Kulinarijos laida.
10.45 KK2. Informacijos šou (N-7).
12.05 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 Dviračio šou. Humoro laida.
14.00 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
15.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
16.40 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“. 1997 m.
17.15 Arčiau mūsų. Informacinė laida.
17.45 Krepšinio pasaulyje.
18.15 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
19.10 Mes pačios. Laida moterims.
19.40 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga.
20.10 Pagalbos skambutis (N-7).
21.00 „Keliautojo atmintinė“ (19, 20).
22.00 „Ekstremalus kontaktas“ (9, 10).
23.00 Tauro ragas. Laida medžiotojams.
23.25 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
23.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
00.50 KK2. Informacijos šou (N-7).
01.30 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
02.20 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
03.20 KK2. Informacijos šou (N-7).
04.50 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
Pan TV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.45 „Aukštaitijos RTR“ pristat.
19.45 Rinkimės geriausią.
20.00 Kupiškio savaitė.
21.00 Kartojimai.
Init - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 „Audros karys“. Nuotykių (N-7).
08.35 Muzikos ekspresas.
09.00 Seimo savaitė.
09.30 Pasaulio lietuviai. TV laida (kart.).
10.00 Fotoobjektyvas. TV laida.
10.30 „Basomis per grindinį“. Romantinė komedija (N-7).
12.25 Po laiminga žvaigžde. TV laida.
12.55 Čia Lietuva. TV laida.
13.25 Animacinis f. „Ilgai ir laimingai II. Naujieji Snieguolės nuotykiai“ (N-7).
14.40 Menų sala. TV laida (kart.).
15.10 Telelaikraštis.
16.00 Kertinis akmuo. TV laida.
16.30 „Vidurnaktis Paryžiuje“. Romantinė komedija (N-7).
18.00 Dvimiesčio savaitė. TV laida.
18.30 Dok. serialas „Jūrų medžiotojai“ (3, 4) (N-7).
20.30 Melomano pusvalandis.
21.00 „Medėjos liudytojų apsauga“. Komedija (N-14).
22.55 Pasaulio muzika. Kolumbijos dainos ir šokiai.
23.50 „Tristanas ir Izolda“. Romantinė drama (N-14).
01.55 Dvimiesčio savaitė. TV laida (kart.).
02.25 Programos pabaiga.
Pūko TV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Karas ir taika. Savaitė (kart.).
08.00 Muzika.
08.30 Kur Nemunėlis teka. Laida vaikams (kart.).
09.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
09.15 Muzika.
10.00 OTV muzika.
17.59 Vakaro programa.
18.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
19.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
19.15 Muzika.
19.30 Įvairiakultūris Kaunas. Kultūrinė šviečiamoji laida (kart.).
20.00 Kultūros alėja. TV laida (kart.).
20.30 Muzika.
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
09.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
09.30 Keisčiausi pasaulio restoranai (11). Pramoginė laida.
10.00 Įspūdingiausios kelionės oro balionu (1). Kelionių žurnalas.
11.00 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.).
11.30 Dokumentinis serialas „Laukinė Afrika“ (4).
12.30 „Aristokratai“ (4). Istorinė drama. Didžioji Britanija, Airija, JAV, 1999 m. (N-7).
13.30 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
14.00 Karštos senos sėdynės (1). Pramoginė laida.
14.30 TV serialas „Departamentas“ (11) (N-7).
15.30 Humoro serialas „Tėvai už borto“ (11).
16.10 TV serialas „Baimė mylėti II“ (3) (N-7).
18.00 TV serialas „Rani: maištingoji princesė“ (8) (N-7).
19.00 TV serialas „Komisaras Manara“ (11) (N-7).
20.00 TV serialas „Niagaros magija“ (3) (N-7).
21.00 VIP seansas. „Romeo ir Džuljeta“. Istorinė romantinė drama. Didžioji Britanija, Italija, Šveicarija, 2013 m. (N-7).
23.05 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
23.35 TV serialas „Transporteris“ (11) (N-7).
00.35 „Aristokratai“ (4). Istorinė drama. Didžioji Britanija, Airija, JAV, 1999 m. (N-7).
01.35 Programos pabaiga.
Pan TV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.45 „Aukštaitijos RTR“ pristat.
19.45 Rinkimės geriausią.
20.00 Kupiškio savaitė.
21.00 Kartojimai.
S-plius - pirmadienis, gruodžio 22 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
09.35 Bumcės klubas. Laida vaikams (kart.).
09.55 Šiaulių gidas.
10.00 Saulučio sveikinimai. Šventinė laida.
10.40 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
11.00 Geri patarimai.
11.05 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
11.25 Patinka tai, ką darau.
11.30 ŠRATC specialisto patarimai.
11.35 Be komentarų.
11.40 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
12.05 Šiaulių gidas.
12.10 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
18.40 Susitikime prie Kruojos. Pažintinė laida (kart.).
19.10 Šiaulių gidas.
19.15 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
19.40 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
20.00 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
20.20 Šiaulių gidas.
20.25 MTV.
Dzūkijos TV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.20 Programa.
07.24 TV parduotuvė.
07.40 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
08.45 Kitoks pokalbis. Svečiuose I.Norkutė-Žvinienė. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
09.45 Pradėk nuo savęs. Laida apie ekologiją. Vedėja D.Juočerytė.
09.50 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
10.25 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė (N-7).
11.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
11.30 Mūsų miškai. Laida apie gamtą. Vedėjas E.Tijušas.
12.00 Pasaulis nuostabus. Kelionių laida. Rež. L.Adomaitis. 2014 m.
12.30 VMG kulinarinis žurnalas. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas.
13.30 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
14.00 TV serialas „Air America“ (8, 9) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Šeima - jėga! TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
19.00 Žinios.
19.27 Orai.
19.30 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
20.00 Pasaulis X. „Advento rimtis, Kūčių burtai ir didysis Kalėdų stebuklas“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
23.30 TV serialas „Paramedikai“ (15, 16) (N-14).
01.50 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.30 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
03.15 TV serialas „Paramedikai“ (15, 16) (N-14).
04.55 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
05.35 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
06.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
TV1000 - pirmadienis, gruodžio 22 d.
05.10 „Riterio žvaigždė“. Nuotykių. JAV, 2001 m.
07.30 „Širdies ritmu“. Miuziklas. Kanada, 2011 m.
09.20 „Laukinė upė“. Nuotykių drama. JAV, 1994 m.
11.30 „Riterio žvaigždė“. Nuotykių. JAV, 2001 m.
13.50 „Sviestas“. Komedija. JAV, 2011 m.
15.30 „Gerasis daktaras“. Trileris. JAV, 2011 m.
17.10 „Prieš pakratant kojas“. Komiška drama. JAV, 2007 m.
19.00 „Septyni psichopatai“. Kriminalinė komedija. Didžioji Britanija, 2012 m.
21.10 „Kaip prarasti draugus ir atstumti žmones“. Romantinė komedija. Didžioji Britanija, 2008 m.
23.10 „Suvesti sąskaitas“. Kriminalinė komedija. Australija, JAV, 2003 m.
01.00 „Labanakt ir sėkmės“. Drama. JAV, 2005 m.
03.00 „Laiko mašina“. Fantastikos. JAV, 2002 m.
TV1000 Premium - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.00 „Zoologijos sodo prižiūrėtojas“. Romantinė komedija. JAV, 2011 m.
08.00 „Igbis išvažiuoja“. Komiška drama. JAV, 2002 m.
10.00 „Pastogė“. Trileris. JAV, 2013 m.
12.00 „Brangenybių medžiotojai“. Karinė drama. JAV, 2014 m.
14.00 „Vertėja“. Kriminalinė drama. JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2005 m.
16.05 „Misija „Serenity“. Fantastinė drama. JAV, 2005 m.
18.00 „Didysis Lebovskis“. Kriminalinė komedija. JAV, Didžioji Britanija, 1998 m.
20.00 „Ernis“. Fantastikos. JAV, 2013 m.
22.06 „Moters kvapas“. Drama. JAV, 1992 m.
00.40 „Pagrobimas. Ekstravagantiškas pokylis“. Fantastinė komedija. JAV, 2013 m.
02.05 „Harto karas“. Karinė drama. JAV, 2002 m.
04.05 „Pasmerktas mirti“. Kriminalinė drama. JAV, 2013 m.
TV1000 Action - pirmadienis, gruodžio 22 d.
04.00 „Gimęs lenktyniauti“. Veiksmo. JAV, 2011 m.
06.20 „Žinau, ką padarei aną vasarą“. Siaubo. JAV, 1997 m.
08.20 „Aš vis dar žinau, ką veikei aną vasarą“. Trileris. JAV, 1998 m.
10.20 „Bėk“. Veiksmo. JAV, 2012 m.
12.10 „Nuotykiai su Diku ir Džeine“. Kriminalinė komedija. JAV, 2005 m.
14.05 „Raudonoji planeta“. Fantastinis trileris. JAV, Australija, 2000 m.
16.05 „Pastorius su kulkosvaidžiu“. Veiksmo drama. JAV, 2011 m.
18.20 „Likimo kariai“. Nuotykių. Rusija, JAV, 2012 m.
20.00 „Metro užgrobimas 123“. Kriminalinis. Didžioji Britanija, JAV, 2009 m.
22.10 „388. Arletos alėja“. Trileris. Kanada, 2011 m.
00.00 „Dredas“. Fantastikos. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m.
01.30 „Juodoji ola“. Siaubo. JAV, 2012 m.
TV1000 Russkoje kino - pirmadienis, gruodžio 22 d.
05.20 „Mirusiojo laiškai“. Fantastinė drama. SSRS, 1986 m.
06.50 „Ugnis, vanduo ir... varinės dūdos“. Muzikinė pasaka. SSRS, 1967 m.
08.20 „Dvi dienos“. Romantinė komedija. Rusija, 2011 m.
10.00 „Nykštukas Nosis“. Animacinis. Rusija, 2003 m.
11.30 „Caro medžioklė“. Istorinė drama. Rusija, Čekoslovakija, Italija, 1990 m.
13.55 „Popsas“.
15.55 „Pasivaikščiojimas Paryžiuje“. Romantinė drama. Rusija, 2010 m.
17.25 „Meilė už milijoną“. Detektyvas. Rusija, 2007 m.
19.20 „Sėkmės, džentelmenai!“ Kriminalinė komedija. Rusija, 2012 m.
21.05 „Žiemos sapnas“. Romantinė komedija. Ukraina, 2010 m.
22.55 „Negalvok apie baltas beždžiones“. Romantinė tragikomedija. Rusija, 2008 m.
01.00 „Namas su bokšteliu“. Karinė drama. Ukraina, 2011 m.
02.25 „Megapolis“. Romantinė drama. Rusija, 2007 m.
03.55 „Su mylimaisiais nesiskirkite“. Drama. SSRS, 1980 m.
Balticum AUKSINIS - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 „Atostogos Sen Tropeze“. Komedija. Prancūzija, 2008 m. (N-7).
09.00 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. Fantastinė romantinė drama. JAV, Singapūras, 2012 m. (N-7).
11.00 „Geležinis dangus“. Fantastinė veiksmo komedija. Suomija, Vokietija, 2012 m. (N-7).
13.00 „Tai nutiko Jemene“. Romantinė komedija. Didžioji Britanija, 2011 m.
15.00 „LOL“. Romantinė komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
17.00 „Projektas: dinozaurai“. Fantastinis nuotykių. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-7).
19.00 „Didieji lūkesčiai“. Drama. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m. (N-7).
21.05 „Šeima“. Kriminalinė komedija. JAV, Prancūzija, 2013 m. (N-7).
23.00 „Sekso abėcėlė“. Romantinė komedija. JAV, 2013 m. (S).
Diva Universal - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.40 Atvirai su Giuliana.
07.30 Giuliana ir Billas.
10.00 Mados projektas.
12.30 Diane von Furstenberg namai.
13.20 Tikroji Holivudo istorija.
14.05 Vaidybinis f. „Mūšis ant girliandų“.
15.30 „E! K.Osbourne“.
15.55 Kourtney ir Kim užkariauja Majamį.
16.40 Atvirai su Giuliana.
17.30 „E! „Forbes“: greiti būdai praturtėti“.
17.55 Tikroji Holivudo istorija.
18.45 „E! T.Banks“.
19.10 Diane von Furstenberg namai.
20.00 Giuliana ir Billas.
21.40 Nuotaka milijonieriui.
23.20 Nuotaka milijonieriui.
00.10 Tikroji Holivudo istorija.
01.00 „E! 911: skandalingos istorijos“.
XXI - pirmadienis, gruodžio 22 d.
09.00 „Budenbrokai“ (2). Drama. Vokietija, 2008 m. (N-12).
10.40 „Vaterlo“. Istorinė karinė drama. Italija, SSRS, 1979 m. (N-12).
12.55 Premjera. „Callas amžinai“. Biografinė drama. Italija, Prancūzija, Ispanija, Didžioji Britanija, Rumunija, 2002 m. (N-12).
14.50 „Didieji lūkesčiai“. Melodrama. JAV, Didžioji Britanija, 2012 m. (N-12).
17.00 „Budenbrokai“ (2). Drama. Vokietija, 2008 m. (N-12).
18.40 „Vaterlo“. Istorinė karinė drama. Italija, SSRS, 1979 m. (N-12).
20.55 Premjera. „Callas amžinai“. Biografinė drama. Italija, Prancūzija, Ispanija, Didžioji Britanija, Rumunija, 2002 m. (N-12).
22.50 „Didieji lūkesčiai“. Melodrama. JAV, Didžioji Britanija, 2012 m. (N-12).
01.00 „Budenbrokai“ (2). Drama. Vokietija, 2008 m. (N-12).
02.40 „Vaterlo“. Istorinė karinė drama. Italija, SSRS, 1979 m. (N-12).
04.55 Premjera. „Callas amžinai“. Biografinė drama. Italija, Prancūzija, Ispanija, Didžioji Britanija, Rumunija, 2002 m. (N-12).
06.50 „Didieji lūkesčiai“. Melodrama. JAV, Didžioji Britanija, 2012 m. (N-12).
Naše kino - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 Vaidybinis f. „Petrovkos 38“. Detektyvas. 1980 m.
09.00 Vaidybinis f. „Kelios meilės istorijos“. Komedija. 1994 m.
11.00 Vaidybinis f. „Paskutinis savaitgalis“. Trileris. 2005 m.
13.00 Vaidybinis f. „Aferistai“. Komedija. 1990 m.
14.30 Vaidybinis f. „Jaunimo žaidimai“. Drama. 1987 m.
16.00 Vaidybinis f. „Skraidančių husarų eskadronas“ (1, 2). Nuotykių. 1980 m.
19.00 Vaidybinis f. „Ogariovo 6“. Detektyvas. 1980 m.
21.00 Vaidybinis f. „Bitelė“. Tragikomedija. 1993 m.
23.00 Vaidybinis f. „Pilis“. Drama. 1994 m.
01.00 Vaidybinis f. „Poručikas Kižė“. Komedija. 1934 m.
02.30 Vaidybinis f. „Asmeninis direktoriaus gyvenimas“ (1, 2). 1981 m.
05.30 Vaidybinis f. „Post scriptum“. Romantinė drama. 1992 m.
Fox - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 TV serialas „Pagal Džimį“.
08.55 TV serialas „Daktariūkščiai“.
11.05 TV serialas „NCIS“.
13.45 TV serialas „Du su puse vyro“.
16.00 TV serialas „NCIS“.
17.45 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
18.40 TV serialas „Los Andželo policija“.
19.35 TV serialas „NCIS“.
23.50 TV serialas „Klausytojas“.
03.55 TV serialas „Skotas ir Beili“.
Fox life - pirmadienis, gruodžio 22 d.
12.00 217.00TV serialas „Tėtušis“.
03.10 TV serialas „Tėtušis“.
03.55 TV serialas „Pumos miestas“.
08.55 X Faktorius. Muzikinis šou.
11.50 Jamie Oliveris gamina namuose.
13.30 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
14.00 Maisto pertraukėlės su Jamie Oliveriu.
15.00 TV serialas „Grėj anatomija“.
15.50 TV serialas „Raudonojo raiščio draugija“.
16.45 TV serialas „Kerštas“.
17.40 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
22.05 TV serialas „Grėj anatomija“.
Disney Channel - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.00 Animacinių serialų kartojimai.
09.15 Animacinis serialas „Novatoriai“.
09.30 „Ar tai mano vaikas?“
10.30 Stiliaus taisyklės.
10.55 Animacinis serialas „Nauji Mikės Pūkuotuko ir jo draugų nuotykiai“.
11.20 Animacinis serialas „Nauji Mikės Pūkuotuko ir jo draugų nuotykiai“.
11.50 Animacinis serialas „Nauji Mikės Pūkuotuko ir jo draugų nuotykiai“.
12.20 Animacinis serialas „Undinėlė“.
12.45 Animacinis serialas „Undinėlė“.
13.15 Animacinis serialas „Undinėlė“.
13.45 Animacinis serialas „Linkėjimai planetoms“.
14.10 Animacinis serialas „Linkėjimai planetoms“.
14.15 Kartojimai.
16.00 Animacinis f. „Undinėlė“.
17.40 Animacinis serialas „7 nykštukai“.
18.00 Animacinis serialas „7 nykštukai“.
18.30 Animacinis f. „Atlantida II“.
20.00 Vaid. f. „Ledo princesė“.
22.05 TV serialas „Kartą stebuklų šalyje“.
23.00 TV serialas „Kartą stebuklų šalyje“.
00.50 Vaid. f. „Daktaras Dolitlis“.
01.30 Nakties programa.
Travel - pirmadienis, gruodžio 22 d.
09.00 Ryto programa.
10.00 Ekstremalios Kalėdos.
11.00 Statybos Montanoje.
12.00 Namų pokyčiai.
13.00 Atostogos dvare.
14.00 Ekstremalios atostogos.
14.30 Didžiosios pasaulio paslaptys.
15.30 Tamsiausios Amerikos paslaptys.
16.30 Paminklų paslaptys.
18.30 Kelionė po prieskonių pasaulį.
19.30 Visada išalkę. Ostinas.
20.00 Įdomiausios kelionės motociklu.
21.00 Didžiosios pasaulio paslaptys.
22.00 Paminklų paslaptys.
23.00 Viešbučių paslaptys ir legendos.
00.00 Paminklų paslaptys.
Discovery - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Išskirtinė automobilių puošyba.
08.15 Milžiniškos statybos.
09.10 Mitų griovėjai.
10.05 Mūsų kūnas.
10.55 Likvidatorius.
11.50 Nekilnojamojo turto agentai.
12.40 Sandėlių medžiotojai.
13.35 Relikvijų medžiotojai.
14.30 Proto žaidimai.
15.25 Būk pastabus.
16.20 Kuo tai baigėsi?
17.15 Nepaprastų žmonių paieškos.
18.10 Magijos mokslas.
19.05 Milžiniškos statybos.
20.00 Paskui klasiką.
21.00 Bekelės taisyklės.
22.00 Išlikimo žaidimas.
23.00 Išlikti bet kokia kaina?
00.00 Grėsmingas laimikis.
01.00 Didžiojo karo dienoraščiai.
01.55 Bekelės taisyklės.
02.50 Išlikimo žaidimas.
03.50 Išlikti bet kokia kaina?
04.50 Grėsmingas laimikis.
05.45 Paskui klasiką.
06.35 Kaip tai padaryta?
Animal Planet - pirmadienis, gruodžio 22 d.
00.45 Laukiniai ir pavojingi.
05.50 Laukiniai ir pavojingi.
07.00 Liūno broliai.
07.25 Kačiukai ir šunyčiai.
08.15 Ginant laukinę gamtą.
09.10 Iškviečiamas tramdytojas.
10.05 Namai medžiuose.
11.00 Gyvūnų teritorija.
11.55 Liūno broliai.
12.20 Orangutanų sala.
12.50 Namai medžiuose.
13.45 Akvariumų verslas.
14.40 Afrikoje.
15.35 Iškviečiamas tramdytojas.
16.30 Kačiukai ir šunyčiai.
17.25 Mieliausi augintiniai.
18.20 Namai medžiuose.
19.15 Namai medžiuose.
20.10 Akvariumų verslas.
21.05 Afrikoje.
22.00 Mieliausi augintiniai.
22.55 Kelias iš prieglaudos.
23.50 Gyvačių gelbėtojas.
01.40 Gyvūnų apsaugos skyrius.
02.35 Afrikoje.
03.25 Mieliausi augintiniai.
04.15 Kelias iš prieglaudos.
05.00 Gyvačių gelbėtojas.
06.35 Orangutanų sala.
Viasat HISTORY - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 „Kodų šifruotojai. Paklydę Bletchley parko didvyriai“.
08.00 „Laiko komanda“.
09.00 „Didysis požeminis karas“.
10.00 „Krikščionybės istorija“.
11.00 „Moterų ir meno istorija“.
12.00 „Paskutiniosios Anne Boleyn dienos“.
13.00 „Muziejaus paslaptys“.
16.00 „Uždrausta istorija“.
17.00 „Tamsi Adolfo Hitlerio charizma“.
18.00 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
19.00 „Moterų ir meno istorija“.
20.00 „Istoriją nulėmusios moterys“.
21.00 „Krikščionybės istorija“.
22.00 „Uždrausta istorija“.
23.00 „Romanovai. Carų šlovė ir žlugimas“.
00.00 „Muziejaus paslaptys“.
01.00 „Inkvizicija“.
Viasat EXPLORER - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
08.45 „Ratai iš ano pasaulio“.
09.35 „Kaip tai veikia?“
12.10 „Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų pakrantės apsauga“.
13.45 „Medienos karaliai“.
14.35 „Nuodėmingojo miesto automobiliai“.
15.25 „Metaliniai milžinai“.
16.15 „Didysis pardavimas“.
17.05 „Turto gelbėtojai“.
17.50 „Medienos karaliai“.
18.35 „Nuodėmingojo miesto automobiliai“.
19.20 „Oro kariai“.
20.10 „Žvalgytojai“.
21.00 „L.Theroux. Majamio kalėjimai“.
22.00 „Per kančias ir bangas“.
23.00 „Gentis“.
23.55 „Pavojingiausias karys“.
00.40 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.
National GEOGRAPHIC - pirmadienis, gruodžio 22 d.
09.00 Ryto programa.
10.00 Skaičių žaidimai.
11.00 Kortų fokusininkas.
12.00 Nacistų mirties stovykla.
13.00 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas.
14.00 Kinijos olų paslaptis.
15.00 Šiaurės laukiniai gyvūnai. Išgyvenimo meistrai.
16.00 Dingęs Čingischano kapas.
17.00 Kaip daryti įtaką žmonėms? Malonios kelionės.
18.00 Kaip daryti įtaką žmonėms? Įstatymų laužytojas.
19.00 Magijos triukai. Kortų fokusininkas.
20.00 Rusijos slaptos bylos.
21.00 51-oji zona. CŽV slaptos bylos.
22.00 Kaip daryti įtaką žmonėms?
23.00 Magijos triukai.
00.00 Rusijos slaptos bylos.
MTV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 Pasaulio scenos.
08.00 TV serialas „Aš miegu su tėvais“.
09.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
10.00 „Punk'd“.
13.00 Penkios geriausios Nicki Minaj dainos.
13.30 Nicki Minaj MTV studijoje.
14.00 Devynios Nicki Minaj dienos ir naktys.
15.00 „Euro Top Chart“.
17.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
18.00 TV serialas „Made“. „Reperis“.
20.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
22.00 TV serialas „Grožio mokykla“.
23.00 TV serials „Draugės“.
00.00 Skaistuolių teritorija.
01.00 TV serialas „Ar tu vienišas?“
03.50 Tik hitai.
Mezzo - pirmadienis, gruodžio 22 d.
05.05 Pasaulio muzika.
10.30 Koncertas F.Šaliapinui atminti. Transliacija iš Kazanės.
12.45 J.Adamso ir G.Mahlerio kūrinių koncertas.
13.30 Divertismentas.
14.30 P.Barto baletas „Kopelija“.
16.05 P.Genty ir M.Underwood baletas „Žemės pakraštys“.
16.40 Divertismentas.
17.45 J.Offenbacho opera „Hoffmano pasakos“.
20.45 Dokumentinis f. „Kaip buvo statoma opera „Hoffmano pasakos“.
21.30 Rusijos valstybinis simfoninis orkestras groja S.Rachmaninovo kūrinius.
00.00 Divertismentas.
00.30 Džiazo archyvai. 1973 m. F.Hubbardo koncertas Paryžiuje.
BBC - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Europos politikos apžvalga.
08.30 Kelionių laida.
09.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
09.30 Pirmasis pasaulinis karas. Kitas žvilgsnis.
10.10 Reporterių pranešimai.
10.30 Žvilgsnis iš Londono.
11.10 Antrasis pasaulinis karas. Dingę.
12.10 Mūsų pasaulis.
13.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
13.30 Naujienos iš viso pasaulio.
14.30 Verslo naujienos.
15.15 Laida apie sportą.
15.30 Įsijunk internetą.
16.30 Panorama.
17.10 Reporterių pranešimai.
18.30 Europos politikos apžvalga.
19.30 Mūsų pasaulis.
20.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
20.30 Verslo naujienos.
21.15 Laida apie sportą.
21.30 Pirmasis pasaulinis karas. Kitas žvilgsnis.
22.10 Antrasis pasaulinis karas. Dingę.
23.30 Panorama.
00.30 Mūsų pasaulis.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Laida apie sportą.
CNN - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.00 Pasaulio sporto naujienos.
07.30 Apie Kiniją.
08.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.30 Veikli moteris.
08.45 Ateities finansai.
09.00 CNN naujienų kambarys.
09.15 CNN verslas. Afrika.
09.30 Laida apie golfą.
10.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
11.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
12.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
13.00 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.30 Afrikos balsai.
14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
15.00 Spaudos apžvalga.
15.30 Sveikatos laida. Ved. S.Gupta.
16.00 Suvienyta valstybė. Vedėja C.Crowley.
17.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
17.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
18.45 CNN verslas. Artimieji Rytai.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Laida apie tenisą.
20.00 Pasaulis kaip finansų rinka.
20.30 Afrikos balsai.
21.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.30 Artimieji Rytai iš arti.
22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
23.00 CNN naujienų redakcija.
23.30 Pasaulio sporto naujienos.
00.00 CNN šiandien.
00.30 Žirgų lenktynių rezultatai.
01.00 CNN naujienos iš Honkongo.
Sport1 - pirmadienis, gruodžio 22 d.
09.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos turo apžvalga.
09.30 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Bilbao Basket“ - Madrido „Real“.
11.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. PSV - „Go Ahead Eagles“. 2014-2015 m. sezonas.
13.30 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Valencia“ - Gran Kanarijos „Herbalife“.
15.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Excelsior“ - „Ajax“.
17.20 Bušido kovos. „KOK World Series 2014“.
21.15 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Estudiantes“ - „Barcelona“.
23.00 Krepšinis. NBA. Toronto „Raptors“ - Niujorko „Knicks“.
01.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia“ - Gran Kanarijos „Herbalife“.
02.50 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Excelsior“ - „Ajax“. 2014-2015 m. sezonas.
04.50 Krepšinis. NBA. Toronto „Raptors“ - Bruklino „Nets“. 2014-2015 m. sezonas.
Eurosport - pirmadienis, gruodžio 22 d.
09.30 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė.
10.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
11.30 Slidinėjimas. Pasaulio taurė.
12.15 Biatlonas. Pasaulio taurė.
13.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
14.30 Biatlonas. Pasaulio taurė.
15.15 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė.
17.00 Akrobatinis slidinėjimas. Pasaulio taurė.
18.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė.
18.30 Biatlonas. Pasaulio taurė.
19.30 Slidinėjimas. Pasaulio taurė.
20.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
20.45 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė.
22.00 Boksas. WBO pasaulio pirmenybės.
00.00 Biatlonas. Pasaulio taurė.
01.30 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė.
Eurosport 2 - pirmadienis, gruodžio 22 d.
08.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
10.00 Speciali „Eurosport“ laida.
10.15 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurės varžybos.
11.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
12.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurės varžybos. Tiesioginė transliacija iš Austrijos.
13.30 Slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos. Tiesioginė transliacija iš Prancūzijos.
14.00 Biatlonas. Pasaulio taurės varžybos.
14.30 Akrobatinis slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos. Tiesioginė transliacija iš Italijos.
16.00 Biatlonas. Pasaulio taurės varžybos.
17.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
18.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
18.45 Slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
19.15 Slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
19.45 Akrobatinis slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
20.30 Biatlonas. Pasaulio taurės varžybos.
21.00 Biatlonas. Pasaulio taurės varžybos.
21.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
22.00 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurės varžybos.
23.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
23.45 Automobilių sportas.
00.15 Automobilių sportas.
00.45 Kovinės sporto šakos.
Sport1 De - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.00 Ryto programa.
10.00 Reklama.
10.15 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių rezultatai.
10.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių rezultatai.
12.00 Pokalbis apie futbolą. Tiesioginė transliacija.
15.00 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių rezultatai.
16.00 Pasaulio smiginio čempionatas. Tiesioginė transliacija.
18.45 Europos moterų rankinio čempionatas. Finalas. Tiesioginė transliacija.
22.00 Pasaulio smiginio čempionatas. Tiesioginė transliacija.
23.15 Futbolas. „Berlin“ - „Hoffenheim“, „Freiburg“ - „Hannover“ rungtynių apžvalga.
00.00 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių rezultatai.
01.00 Pasaulio smiginio čempionatas. Įspūdingiausios akimirkos.
01.45 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.05 Rankinis. Europos moterų čempionatas.
08.35 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Dinamo“.
10.25 Rankinis. Europos moterų čempionato pusfinaliai.
13.25 „Premier“ lygos apžvalga.
14.20 Dviračių sportas. Žiedinių lenktynių pasaulio taurė. Tiesioginė transliacija.
15.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Newcastle“ - „Sunderland“. Tiesioginė transliacija.
17.30 Rankinis. Europos moterų čempionato mačas dėl trečios vietos. Tiesioginė transliacija.
18.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Liverpool“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija.
20.00 Rankinis. Europos moterų čempionato finalas. Tiesioginė transliacija.
20.45 Rankinis. Europos moterų čempionato rungtynės dėl trečios vietos.
22.15 Rankinis. Europos moterų čempionato finalas.
00.00 Dviračių sportas. Žiedinių lenktynių pasaulio taurė.
01.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Liverpool“ - „Arsenal“.
03.20 Dviračių sportas. Žiedinių lenktynių pasaulio taurė.
05.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Newcastle“ - „Sunderland“.
Viasat Motor - pirmadienis, gruodžio 22 d.
13.00 „Porsche“ supertaurės lenktynės.
14.00 „Formulė 1“. 1988 m. sezono apžvalga.
15.00 „Formulė 1“. Malaizijos didžiojo prizo lenktynės.
18.00 „Formulė 1“. Klasika. 2003 m. Malaizijos didžiojo prizo lenktynės.
20.00 „Formulė 1“. 1989 metų sezono apžvalga.
21.00 NASCAR 500 mylių lenktynės.
22.00 Motosporto klasika.
23.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės.
01.00 Spidvėjus. Lenkijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
02.00 „Formulė 1“. Malaizijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
TVP1 - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.30 Vaid. f. „Šv.Mikalojaus naktis“.
07.30 Mes, jūs, jie...
08.00 Šv.Mišių transliacija.
09.00 Savaitė.
09.30 Čempionų lyga.
09.55 Grūdas.
10.30 Nelė - mažoji reporterė.
10.50 „Brangiau už gyvybę“.
12.55 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 Viešpaties angelas.
13.10 Tarp žemės ir dangaus.
13.55 „Ugnimi ir kalaviju“.
14.55 Slidinėjimas.
17.50 Fizinio lavinimo nauda.
18.00 TV ekspresas.
18.30 „Komisaras Aleksas“.
19.30 Atspėk melodija.
20.15 Mokslo naujienos.
20.30 Žinios.
21.10 „Kilni dovana 2014“.
21.25 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“.
22.25 Vaid. f. „Mergina vaikino kelnėse“.
00.20 Vaid. f. „Bornas. Galutinis tikslas“.
Polonia TV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.25 „Laimės spalvos“.
09.10 „Pagalbos signalas“.
09.40 Lenkai čia ir ten.
10.15 Galvosūkis.
10.20 Lenkų kalbos kursas.
10.50 Grūdas.
11.20 „Dilema“.
12.15 Sveikinimų koncertas.
12.30 Miško istorijos.
12.55 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 Viešpaties angelas.
13.10 Tarp žemės ir dangaus.
13.45 „Prie Tatrų“.
14.00 Šv.Mišių transliacija.
15.20 L - kaip Laskovikas, T - kaip TEY.
16.20 Okrasa laužo taisykles.
16.50 Sveikatos ir grožio alchemija.
17.05 Provincijos lobiai.
17.25 „Baladė apie rąstą“.
17.55 „Made in Poland“.
18.25 Galvosūkis.
18.30 TV ekspresas.
18.50 „M, kaip meilė“.
19.50 Ateina šventės.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.45 „Likimo pokštas“.
22.40 Sveikinimų koncertas.
23.00 Savaitraštis.pl.
00.00 „Dilema“.
00.55 Lenkų kalbos kursas.
01.30 Provincijos lobiai.
LNT - pirmadienis, gruodžio 22 d.
14.00  12 21 Sekmadienis
00.05 Vaidybinis f. „Veidrodžiai“.
02.02 Vaidybinis f. „Mano moteriškasis aš“.
03.25 LNT pusryčiai.
04.10 TV serialas „Patrakėlių lyga“.
05.00 TV serialas „Amerikiečiai“.
05.45 TV serialas „Patrakėlių lyga“.
06.05 TV serialas „Vienos ligos istorija“.
07.05 Savaitė regionuose. Santrauka.
07.30 TV serialas „Kaip išgyventi pas tėvus?“
09.00 LNT pusryčiai.
10.00 Ypač sunkus atvejis.
11.00 Pagaminta Europoje.
11.30 Labdaros maratonas.
15.00 Kreivas veidrodis.
16.50 Gintarinės dainos.
17.50 LNT žinios.
18.00 TV serialas „Dalasas“.
20.00 LNT žinios.
20.10 LNT žinių „Top 10“.
21.00 TV serialas „Kurt Sejitas ir Šura“.
23.05 TV serialas „Grimas“.
1 Baltijskij kanal - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.15 Informacinė laida.
06.45 Naujienos.
07.10 Tarnauju tėvynei.
07.35 „Juokingi kamuoliukai. PIN kodas“.
07.50 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
08.05 Sveikata.
09.00 Naujienos.
09.20 Padriki užrašai.
09.35 Kol visi namuose.
10.25 Fazenda.
11.00 Naujienos.
11.15 Sąmokslo teorija.
12.00 V.Tolkunova: „Tu už meile atleisk man“.
13.00 Ledo ritulys. Pirmojo kanalo taurė. Rusija - Čekija.
15.10 Juodieji ir baltieji.
16.10 „Linkėjimai nuo Katiušos“.
20.00 Laikas.
21.45 Vaid. f. „Kaip ištekėti už milijonieriaus II“.
01.15 Ledo ritulys. Pirmojo kanalo taurė. Suomija - Švedija.
02.55 Informacinė laida.
03.25 Vaid. f. „Pašėlę pinigai“.
04.45 Humoro festivalis Jūrmaloje.
05.40 Muzika.
RTR Planeta - pirmadienis, gruodžio 22 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.05 Auksinis Ochotsko jūros dugnas.
10.00 Žinios.
10.35 Žinios iš Maskvos.
10.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.55 Ypatingas atvejis.
13.00 Žinios.
13.30 Žinios iš Maskvos.
14.05 „Žvaigždės širdis“.
15.00 „Kol stanica miega“.
16.00 Žinios.
16.10 Žinios iš Maskvos.
16.30 „Karštais pėdsakais“.
17.30 Tiesioginis eteris.
18.35 Žinios iš Maskvos.
19.00 Žinios.
20.00 „Mainų broliai“.
22.55 Krasnodaro aštuonkojis.
23.50 „Kamenskaja“.
00.45 Vaid. f. „Žmonės ir manekenai“ (1).
02.15 Tiesioginis eteris.
03.25 Ypatingas atvejis.
04.10 „Kol stanica miega“.
NTV - pirmadienis, gruodžio 22 d.
05.00 Ryto laida.
07.30 Prokurorų patikrinimas.
08.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
09.00 Šiandien.
09.35 „Muchtaro sugrįžimas“.
10.20 Medicinos paslaptys.
10.55 Prisiekusiųjų teismas.
12.00 Šiandien.
12.35 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
13.45 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
14.25 „Pilietė viršininkė. Tęsinys“. „Rita“.
15.00 Šiandien.
15.30 „Pilietė viršininkė. Tęsinys“. „Rita“.
16.55 Kalbame ir rodome.
18.00 Šiandien.
19.05 „Kriminalistas“.
21.00 „Broliai“.
22.55 Dienos anatomija.
23.40 „Medžiotojas“.
01.35 DNR.
02.35 „Sutuoktiniai“.
04.35 Bet kada.
REN Baltija - pirmadienis, gruodžio 22 d.
07.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.15 Švarus darbas.
08.00 Gyvenimo taisyklės.
08.50 Humoro festivalis Jūrmaloje.
10.45 „Piknikas šalikelėje“.
11.40 „Lobių medžiotojai“.
12.30 „Armagedonas“.
13.25 TV serialas „Bastūnas“ (1-4).
17.10 TV serialas „Šaulys“ (1-4).
20.40 TV serialas „Šaulys II“ (1-4).
23.55 „Šuns protas“.
RTVi - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.00 Izraelis per savaitę.
07.00 Animaciniai f.
08.00 Vaid. f. „Trys dručkiai“.
09.30 Laida apie Ameriką.
10.00 Vaid. f. „Dukros - motinos“.
12.00 Atviroji pamoka.
13.00 Izraelis per savaitę.
14.00 Vaid. f. „Ramus šeiminis gyvenimas“.
16.00 Miesto legendos.
16.30 „Rusiškas išsilavinimas pasaulyje“.
17.00 Vokietija per savaitę.
17.30 Laida apie Ameriką.
18.00 Atviroji pamoka.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.30 Rusiškas akcentas.
20.00 Niujorke su V.Topaleru.
21.00 Vaid. f. „Tėtis“.
23.00 „Rusiškas išsilavinimas pasaulyje“.
23.30 Laiko kodas.
00.30 Laida apie Ameriką.
01.00 Vaid. f. „Tėtis“.
03.00 Vaid. f. „60 dienų“.
05.00 Laiko kodas.
TVC - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.00 Vaid.f. „Vaikinas iš mūsų miesto“.
07.20 Dokumentinis f.
08.00 Į startą!
08.15 Vaid.f. „Gražioji Vasilisa“.
09.20 Šventė kiekvieną dieną.
09.50 Panelė ir kulinaras.
10.15 Dokumentinis f.
11.00 Kviečia B.Notkinas.
11.30 Įvykiai.
11.50 Vaid. f. „Geri draugai“.
14.50 Maskvos savaitė.
15.20 „Generolo anūkė“.
16.45 Animacinis f.
17.00 Dokumentinis serialas.
17.50 Vaid. f. „Černobylis. Paskutinis įspėjimas“.
19.25 Maskvos buities kronikos.
20.05 Laikinai prieinamas.
21.00 Įvykių centras.
22.00 Vaid. f. „Taikos dienomis“.
23.30 Stichija.
00.00 Įvykiai.
00.15 Vaid. f. „Geri draugai“.
03.05 Dokumentinis f.
04.00 Mūsų kino paslaptys.
04.25 „Generolo anūkė“.
ARD - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.30 Programa vaikams.
10.10 Sporto apžvalga bobslėjus, kalnų slidinėjimas, biatlonas, šuoliai su slidėmis, slidinėjimas, šiaurės dvikovė, akrobatinis slidinėjimas). Tiesioginė transliacija.
18.15 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.20 Vaid. f. „Mažasis lordas Fontlerojus“. Didžioji Britanija, 1980 m.
20.00 Sporto apžvalga.
20.30 TV serialas „Liepų gatvė“.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 TV serialas „Nusikaltimo vieta. Kurmis“. Vokietija, 2014 m.
22.45 Vaid. f. „Muškietininkai“ (1). Didžioji Britanija, 2014 m.
00.25 Dienos temos.
00.45 Vaid. f. „Meilė ir kiti nusikaltimai“. Austrija, Serbija, Vokietija, 2009 m.
02.18 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
02.20 Vaid. f. „Mergina su perlo auskaru“. Didžioji Britan ija, Liuksemburgas, 2003 m.
03.50 Vaid. f. „Muškietininkai“ (kart.).
05.33 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
05.35 Vokietijos vaizdai.
RTL - pirmadienis, gruodžio 22 d.
06.25 „Įtartini atvejai“ (kart.).
08.20 Detektyvai Trovatos (kart.).
10.15 TV serialas „Pelkė“ (kart.).
12.10 TV serialas „Ponas Monkas“.
14.00 Vokietijos talentai. Didysis finalas (kart.).
17.45 Ūkininkas ieško žmonos (kart.).
18.45 Savaitgalio žurnalas.
19.45 Žinios, sporto pranešimai, orų prognozė.
20.05 Dingę be žinios.
21.15 Vaid. f. „Haris Poteris ir mirties relikvijos“ (2). Didžioji Britanija, JAV, 2011 m.
23.40 „Spiegel TV“.
00.25 Vaid. f. „Haris Poteris ir mirties relikvijos“ (2). Didžioji Britanija, JAV, 2011 m.
02.45 Žvaigždžių žurnalas (kart.).
03.40 Detektyvai Trovatos (kart.).
04.30 „Įtartini atvejai“ (kart.).
REKLAMA