2014 balandžio 17 d. ketvirtadienis, 13:05

Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.50 Velykų skanėstai. Kulinarijos laida.
07.55 TV serialas „Albanas“ (42, 43) (N-7).
10.05 TV serialas „Air America“ (11) (N-7).
11.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
12.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (39) (N-7).
13.00 Sąmokslo teorija. Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
14.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Air America“ (23) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Orai.
18.45 Velykų skanėstai. Kulinarijos laida.
18.50 TV serialas „Moterų daktaras“ (39) (N-7).
19.50 TV serialas „Albanas“ (45) (N-7).
21.00 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
22.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.39 Įdomi Lietuva.
22.42 Orai.
22.45 Velykų skanėstai. Kulinarijos laida.
22.50 Žinių naujienos. Humoro laida. Vedėjas T.Augucevičius (N-7).
23.00 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
00.00 TV serialas „Air America“ (13) (N-7).
01.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.47 Orai.
01.50 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.20 Programos pabaiga.
LRT TELEVIZIJA - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.00 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (6/10).
11.00 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
11.30 Emigrantai (kart.).
12.20 Stilius (kart.).
13.20 Lašas po lašo (kart.).
13.25 Dėmesio centre (kart.).
13.55 Laba diena, Lietuva! Tiesioginė aktualijų laida.
14.00 Žinios.
14.05 Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva! Tiesioginė aktualijų laida.
15.30 Žinios.
15.40 Sportas.
15.45 Orai.
15.55 TV serialas „Komisaras Reksas“ (11) (N-7).
17.00 TV serialas „Kobra 11“ (171) (N-7).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.45 Orai.
18.50 TV serialas „Naisių vasara“ (64).
19.20 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Verslas.
21.00 Kultūra.
21.05 Sportas.
21.10 Orai.
21.15 Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.30 Vakaro žinios.
23.45 Užsienio naujienos.
23.50 Sportas.
23.55 Orai.
00.00 TV serialas „Šnipai“ (11) (N-7).
01.00 TV serialas „Senis“ (90) (N-7).
02.15 Programos pabaiga.
TV3 - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Skunk fu“ (31, 32).
08.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
09.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7, 8).
10.00 „Dinotopija“. Nuotykių. Rež. W.P.Cartlidge'as. Vaid. D.Thewlisas, K.Carr, J.Carteris. JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, 2002 m. (N-7).
11.50 Animacinis serialas „Skunk Fu“ (33, 34).
12.25 TV serialas „Nepaprastas pasaulis“ (11) (N-7).
12.55 Animacinis serialas „Drakonų medžiotojai“ (32).
13.30 Animacinis serialas „Ančiukas Donaldas ir draugai“ (30).
14.00 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (4).
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (353) (N-7).
15.00 TV serialas „Sutarties sąlygos“ (6) (N-7).
16.00 TV serialas „Nepaklusni širdis“ (143) (N-7).
17.00 Kvieskite daktarą! Medicinos pokalbių šou. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas (N-7).
17.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Pamiršk mane“ (42) (N-7).
20.00 Kitoks tyrimas. Ekstrasensų tiesa. Paranormalių tyrimų laida (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (55) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.50 TV3 sportas.
21.53 TV3 orai.
21.55 Žalioji enciklopedija.
22.00 TV serialas „Pavojus rojuje“ (4) (N-14).
23.05 TV serialas „Gražuolė ir pabaisa“ (16) (N-14).
00.00 TV serialas „24 valandos“ (23) (N-14).
01.05 TV serialas „CSI Majamis“ (9) (N-14).
01.55 TV serialas „Ryšys“ (11) (N-7).
02.45 TV serialas „Eureka“ (15) (N-7).
03.35 Animacinis serialas „Trapučio parkas“ (7) (N-14).
04.00 Programos pabaiga.
LNK - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (67).
07.00 Animacinis serialas „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (11).
07.25 Animacinis f. „Kiškis Žvairys ir šaltinėlis“. Rusija, 1974 m.
07.40 Animacinis f. „Kiškis, kuris mėgo patarinėti“. Rusija, 1988 m.
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (130) (N-7).
08.50 „Garbanė Sju“. Komedija. Rež. J.Hughesas. Vaid. K.Lynch, J.Belushi, A.Porter. JAV, 1991 m.
10.50 „Sniego diena“. Komedija. Rež. Ch.Kochas. Vaid. M.Webberis, Ch.Elliottas. JAV, 2000 m.
12.30 Animacinis serialas „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (14).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (16).
13.30 Animacinis f. „Kaladėlės ir Tobiukas“. Rusija, 1984 m.
13.45 Animacinis f. „Košės katilėlis“. Rusija, 1984 m.
13.55 TV serialas „Audra“ (113) (N-7).
15.00 TV serialas „Meilė ir bausmė“ (23) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai P.Skučas ir I.Kuodytė-Skučienė.
17.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. „Vienveidis“. Veiksmo trileris. Rež. J.Wong'as. Vaid. J.Stathamas, C.Gugino, Jet Li, D.Lindo. JAV, 2001 m. (N-7).
23.55 TV serialas „Specialioji Los Andželo policija“ (14) (N-7).
00.50 TV serialas „Ties riba“ (2) (N-14).
01.55 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
BTV - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.00 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
09.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7) (kart.).
10.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (kart.).
11.00 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.00 Kalbame ir rodome. Vedėjas L.Zakošanskis (N-7).
13.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.00 Nuotakos siaubūnės. Realybės šou (N-7).
15.30 TV serialas „Dreikas ir Džošas“ (32).
16.00 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (132) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Mentalistas“ (8) (N-7).
19.30 TV serialas „Du su puse vyro“ (8) (N-7).
20.00 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas.
20.30 Prajuokink mane. Humoro laida. Vedėjas A.Ramanauskas (N-7).
21.30 „Plačiai užmerktos akys“. Erotinė drama. Rež. S.Kubrickas. Vaid. T.Cruise'as, N.Kidman. JAV, 1999 m. (N-14).
00.40 TV serialas „Mentalistas“ (N-7) (kart.).
01.35 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
02.40 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (6/9).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Naktinis ekspresas. Vedėja J.Kryževičienė (kart.).
12.00 Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis. M.Katiliškio „Paskendusi vasara“. Pjesės aut. ir rež. J.Dautartas (kart.).
14.40 Klaidelė.
14.45 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2014“.
16.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
17.40 Žinios (kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
18.15 Animacinis serialas „Mažasis princas“.
18.45 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
19.10 Aktorės Janinos Berūkštytės-Trinkūnienės 85-mečiui. TV spektaklis. J.Baltušio „Gieda gaideliai“. Rež. M.Karklelis. 1980 m.
21.00 Rašytojo Romualdo Granausko 75-mečiui. „Duonos valgytojai“. Skaito aktorė K.Kymantaitė. Rež. D.Keturakytė.
21.45 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Vedėja A.Stonytė-Budzinauskienė.
22.30 ...formatas. Poetas Valdas Daškevičius. Rež. I.Morkevičienė (kart.).
22.45 Rašytojo Romualdo Granausko 75-mečiui. Naktinis ekspresas. Vedėja J.Kryževičienė.
23.30 Panorama (kart.).
23.55 Verslas.
00.00 Kultūra.
00.05 Sportas.
00.10 Orai.
00.15 Elito kinas. „Nesveikai laiminga“. Drama. Rež. A.Sewitsky. Norvegija, 2010 m. (N-14) (kart.).
01.40 Programos pabaiga.
TV1 - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.45 Dienos programa.
06.50 „Šeimynėlė“ (N-7) (kart.).
07.50 „Draugai VIII“ (185) (N-7).
08.15 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (8).
08.40 „Nenugalimieji II“ (42).
09.05 „Galingasis šuo Kriptas“ (30).
09.30 „Krepšininkai“ (5).
10.00 „San Fransisko raganos III“ (58) (N-7).
11.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
12.00 TV serialas „Karališkos kančios“ (14) (N-7).
13.00 TV serialas „Purpurinis deimantas“ (114) (N-7).
14.00 Gordono Ramsay virtuvės pamokos. Kulinarijos laida.
14.30 Savaitgalis su Aleks. Kulinarijos laida.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 Juokas juokais.
16.00 „Šeimynėlė“ (165, 166) (N-7).
17.00 Keksiukų karai. Kulinarijos šou.
18.00 TV serialas „Melo pinklės“ (62).
19.00 TV serialas „Uždrausta meilė“ (46) (N-7).
21.00 Ketvirtadienio detektyvas. „Midsomerio žmogžudystės III. Valkatos mirtis“. Didžioji Britanija, 1999 m. (N-14).
23.05 „Klientų sąrašas“ (14) (N-7).
00.05 „Farų šeima“ (11) (N-7).
01.00 „V. Vizitas“ (1) (N-7).
01.55 Programos pabaiga.
TV6 - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
09.10 Teleparduotuvė.
09.25 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
10.00 „Motopatruliai“ (7) (N-7).
11.00 „Tamsusis riteris“ (1).
12.00 „Kaulai“ (N-14) (kart.).
13.00 „Simpsonai“ (22) (N-7).
13.30 „Univeras“ (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“ (2, 3) (N-7).
16.00 TV serialas „Las Vegasas“ (31) (N-7).
17.00 TV serialas „112. Ekstremali pagalba“ (23, 24) (N-7).
18.00 TV serialas „Kaulai“ (2) (N-14).
19.00 „CSI kriminalistai“ (74) (N-7).
20.00 „Univeras“ (29, 30).
21.00 „Naša Raša“ (53) (N-7).
21.30 „Dangaus karalystė“. Veiksmo. JAV, Ispanija, Didžioji Britanija, Vokietija, 2005 m.
00.30 Farai. Realybės drama (N-14).
01.00 „Nenugalimieji. Narsos įstatymas“. Veiksmo. JAV, 2012 m. (N-14).
LRT LITUANICA - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.00 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių konkursas. Vedėjai A.Rožickas ir D.Vaitiekūnas.
10.05 TV serialas „Naisių vasara“ (61, 62).
10.55 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
11.40 Mokslo ekspresas.
11.55 Klaidelė.
12.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
12.25 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
13.10 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
13.55 Laba diena, Lietuva! Aktualijų laida.
15.30 Žinios.
15.55 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2014“. Vedėjas I.Krupavičius.
17.25 Mokslo ekspresas.
17.40 Tapatybė.lt. Vedėjas M.Mastavičius.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 TV serialas „Naisių vasara“ (64).
19.20 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai. Vedėjas E.Jakilaitis.
23.30 Vakaro žinios.
00.00 Laba diena, Lietuva! Aktualijų laida.
01.15 Žinios.
01.35 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
02.20 TV serialas „Naisių vasara“ (64).
02.45 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
03.30 Panorama.
04.15 Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai. Vedėjas E.Jakilaitis.
TV8 - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
08.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7) (kart.).
08.50 „Mis Marpl“ (5) (N-7).
09.50 „Linksmieji draugai“ (32).
10.20 Senoji animacija.
11.00 „Troškimų žemė“. Drama. Vokietija, 2006 m. (N-7).
12.40 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7) (kart.).
13.35 „Apkabink mane“ (N-7) (kart.).
14.30 „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (6491, 6492) (N-7).
16.00 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7).
17.00 Namų dekoravimas (N-7).
18.00 „Meilė gyventi“ (33) (N-7).
19.00 „Apkabink mane“ (50) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.35 „Moterys meluoja geriau“ (34) (N-7).
21.05 „Nauja pradžia“. Drama. Vokietija, 2006 m. (N-7).
22.45 „Meilė gyventi“ (N-7) (kart.).
23.40 Namų dekoravimas (N-7) (kart.).
Info TV - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
05.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
09.00 Žinios.
09.40 Dviračio šou. Humoro laida.
10.05 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
10.55 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.30 KK2. Informacijos šou (N-7).
12.15 Autopilotas. Laida apie automobilius.
12.45 Tauro ragas. Laida medžiotojams (N-7).
13.15 Apie žūklę. Laida žvejams.
13.45 Krepšinio pasaulyje.
14.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
15.10 KK2. Informacijos šou (N-7).
15.55 Dviračio šou. Humoro laida.
16.20 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
01.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
Pan TV - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.00 Kriminalinis teisingumas.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Sveikatos šaltiniai (kart.).
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 Augintinis.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Patinka vairuoti. Automobilininkams ir ne tik.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.20 „Gyvenama sala. Pirma dalis“. Fantastinis nuotykių (N-7).
11.20 Miesto lobynas. TV laida (kart.).
11.50 Animacinis f. „Artūras ir minimukai“ (N-7).
13.25 „Greičio gatvės. Be taisyklių“. Nuotykių veiksmo (N-7).
15.15 Telelaikraštis.
15.25 „Hercogienė“. Drama (N-7).
17.15 Melomano pusvalandis (kart.).
17.45 Žinios.
18.10 Po laiminga žvaigžde. TV laida.
18.40 Muzikos ekspresas.
19.00 Nuomonės. TV laida.
20.00 TV serialas „Fortjė faktorius“ (18) (N-7).
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 „Emos laimė“. Drama (N-14).
23.00 Žinios (kart.).
23.20 „45 kalibras“. Drama (N-14).
01.00 Programos pabaiga.
Pūko TV - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.59 Programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Publicistikos laida.
07.30 Spaudos apžvalga.
07.50 Muzika.
09.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida.
10.00 Spaudos apžvalga.
10.20 OTV muzika.
18.00 Žinios. Orai.
18.20 Kauniečių akimis. Publicistikos laida.
18.30 Muzika.
19.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Publicistikos laida.
20.30 Tautos ženklai. Pažintinė laida (kart.).
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.15 Rekordininkai (2). Pramoginė laida.
09.45 TV serialas „Detektyvas Džo“ (8) (N-7).
10.45 „Tiesiog draugai“. Romantinė komedija. Rež. O.Nakache, E.Toledano. Vaid. G.Depardieu, J.P.Rouve. Prancūzija, 2005 m.
12.35 TV serialas „Kupidonas“ (27).
13.35 Sveikatos užtaisas (1). Gyvenimo būdo laida.
14.05 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.).
14.35 TV serialas „Dangaus teismas“ (1) (N-7).
15.35 „Brangusis Džonai“. Romantinė karo drama. Rež. L.Hallstromas. Vaid. Ch.Tatumas, A.Seyfried. JAV, 2010 m.
17.30 Dokumentinis f. „Angelina Jolie“. JAV, Didžioji Britanija, 2012 m.
18.30 Žymiausios pasaulio vietos (2). Pramoginė laida.
19.00 TV serialas „Fortjė faktorius“ (28) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.15 Geros savijautos gidas (2). Gyvenimo būdo laida.
20.45 TV serialas „Trauma“ (27) (N-7).
21.45 „Balticum TV“ žinios.
22.00 TV serialas „Dangaus teismas“ (1) (N-7).
23.00 TV serialas „Džentelmenas“ (7) (N-14).
00.00 TV serialas „Detektyvas Džo“ (8) (N-7).
01.00 Programos pabaiga.
Pan TV - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.00 Kriminalinis teisingumas.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Sveikatos šaltiniai (kart.).
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 Augintinis.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Patinka vairuoti. Automobilininkams ir ne tik.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
08.55 Programa.
09.00 Šiaulių žinios (kart.).
09.15 Anądien Šiauliuose. Pažintinė laida (kart.).
09.45 Šiaulių gidas.
09.50 Kriminalinis teisingumas. Kriminalinės publicistikos laida (kart.).
10.10 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
10.40 Šiaulių gidas.
10.45 Vieną kartą. Pažintinė laida (kart.).
11.05 Valerijus Simulikas kviečia. Pokalbių laida (kart.).
11.25 MTV.
18.00 Sportas, grožis, sveikata. Pažintinė laida.
18.30 Šiaulių žinios.
18.45 Sodui ir namams. Laida sodininkams.
19.15 Patarimai. Pažintinė laida (kart.).
19.35 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius.
20.00 Šiaulių žinios (kart.).
20.15 Kur stebuklai įvyko, tebevyksta ir gali pasikartoti (kart.).
20.45 Šiauliai gyvai. Muzika.
21.00 Šiaulių žinios.
21.15 Šiaulių gidas.
21.20 MTV.
23.00 Šiaulių žinios.
23.15 MTV.
Dzūkijos TV - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris.
07.50 Velykų skanėstai.
07.55 TV serialas „Albanas“ (42, 43) (N-7).
10.05 TV serialas „Air America“ (11) (N-7).
11.10 Reporteris.
12.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (39) (N-7).
13.00 Sąmokslo teorija (N-7).
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Air America“ (23) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dok. serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Vandentvarkos naujienos (kart.).
18.18 Pozicija (kart.).
19.00 Žinios.
19.19 Gyvenimo būdas (kart.).
20.00 Žinios (kart.).
20.20 Jūsų sveikatai.
21.00 Nusikaltimas ir bausmė (N-14).
22.00 Reporteris.
22.39 Įdomi Lietuva.
22.42 Orai.
22.45 Velykų skanėstai.
22.50 Žinių naujienos (N-7).
23.00 Patriotai (N-7).
00.00 TV serialas „Air America“ (13) (N-7).
01.00 Reporteris.
01.47 Orai.
01.50 Lietuva tiesiogiai.
TV1000 - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
05.00 „Saldus lapkritis“. Romantinė komedija. JAV, 2001 m.
07.10 „Saugumas nėra garantuotas“. Komiška drama. JAV, 2012 m.
08.45 „Susiliejimas“. Fantastinė komedija. JAV, 2007 m.
10.30 „Vidurnaktis Paryžiuje“. Romantinė komedija. JAV, Ispanija, 2011 m.
12.20 „Sklinda gandai“. Romantinė komedija. JAV, 2005 m.
14.00 „Slaptas ženklas“. Komiška drama. JAV, 2011 m.
15.45 „Ir kaip ji viską suspėja?“ Komedija. JAV, 2011 m.
17.20 „Saugumas nėra garantuotas“. Komiška drama. JAV, 2012 m.
19.00 „Purvini žaidimai“. Dramatinis trileris. JAV, 2011 m.
20.50 „Stabdys“. Kriminalinis trileris. JAV, 2012 m.
22.25 „Džeris Magvairas“. Drama. JAV, 1996 m.
00.50 „Pavojingas metodas“. Psichologinė drama. Didžioji Britanija, Kanada, Vokietija, 2011 m.
02.30 „Tuštybių mugė“. Komiška drama. JAV, Indija, Didžioji Britanija, 2004 m.
TV1000 Premium - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.00 „Dingęs pasaulis. Juros periodo parkas“. Fantastinis trileris. JAV, 1997 m.
08.05 „Greiti ir įsiutę“. Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2001 m.
09.50 „Laivų mūšis“. Fantastikos. JAV, 2012 m.
12.00 „Bornas. Galutinis tikslas“. Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2007 m.
14.00 „Atpirkimas“. Romantinė drama.Didžioji Britanija, Prancūzija, 2007 m.
16.00 „Greiti ir įsiutę II“. Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2003 m.
17.45 „Elžbieta“. Drama. Didžioji Britanija. 1998 m.
20.00 „Bornas. Palikimas“. Veiksmo trileris. JAV, 2012 m.
22.10 „Įsibrovėliai“. Siaubo trileris. JAV, 2011 m.
00.00 „Kontrabanda“. Kriminalinė drama. JAV, 2012 m.
02.00 Erotika.
TV1000 Action - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
04.00 „Mirties kambarys“. Dramatinis trileris. JAV, 2009 m.
05.45 „Eksperimentas“. Drama. JAV, 2010 m.
07.30 „Tapatybė“. Veiksmo. JAV, 2003 m.
09.10 „Duobė“. Fantastinis trileris. JAV, 2009 m.
10.50 „King Kongas“. Nuotykių drama. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m.
14.00 „Eksperimentas“. Drama. JAV, 2010 m.
15.45 „Meilės riba“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, 2008 m.
17.50 „Kerštas“. Fantastinė drama. JAV, 2010 m.
20.00 „Aistros kaina“. Trileris. JAV, Vokietija, 2011 m.
21.45 „Grėsmingas“. Mistinis trileris. JAV, 2012 m.
00.00 Erotika.
TV1000 Russkoje kino - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
05.50 „Mirtis po burėmis“. Detektyvas. SSRS, 1976 m.
08.10 „Eglutės II“. Komedija. Rusija, 2011 m.
10.00 „Ypatingos paskirties draugystė“. Veiksmo. Rusija, 2012 m.
11.40 „Dangaus kregždutės“. Muzikinė drama. SSRS, 1976 m.
14.10 „Caraitis Aleksejus“. Istorinė drama. Rusija, Lenkija, 1997 m.
16.00 „Plaštakės“. Drama. Ukraina, 2013 m.
18.10 „Labai rusiškas filmas 3D“. Komedija. Rusija, 2011 m.
20.00 „Gagarinas. Pirmasis kosmose“. Biografinė drama. Rusija, 2013 m.
22.00 „Neadekvatūs žmonės“. Romantinė tragikomedija. Rusija, 2010 m.
00.00 „Nacionalinės politikos ypatumai“. Komedija. Rusija, 2003 m.
02.00 „Lapė Alisa“. Nuotykių. Rusija, Prancūzija, 2002 m.
04.00 „Svetimi“. Drama. Rusija, 2008 m.
Balticum AUKSINIS - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.00 „Gimę mylėti“. Drama. Italija, Ispanija, 2012 m. (N-7).
09.05 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. Fantastinė romantinė drama. JAV, Singapūras, 2012 m. (N-7).
11.00 „Peliuko Perio nuotykiai“. Animacinė nuotykių komedija. Argentina, Ispanija, 2006 m.
13.00 „Susipynę išgyvenimai“. Drama. JAV, Vokietija, 2009 m. (N-7).
15.00 „Undinė“. Romantinė drama. Airija, JAV, 2009 m. (N-7).
17.00 „Vidurnaktis Paryžiuje“. Fantastinė romantinė komedija. Ispanija, JAV, 2011 m.
19.00 „Nenugalimieji: narsos įstatymas“. Karo veiksmo trileris. JAV, 2012 m. (N-7).
21.00 „Tyla sniege“. Kriminalinis karo trileris. Ispanija, Lietuva, 2011 m. (N-7).
23.00 „Taika, meilė ir nesusipratimas“. Komiška drama. JAV, 2011 m. (N-7).
01.00 „Be kompromisų“. Kriminalinis veiksmo trileris. Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV, 2011 m. (N-14).
Diva Universal - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.35 Šok ir lieknėk.
08.30 Milijonieriaus nuotaka.
09.20 Vaidybinis f. „Džordžijos išgyvenimo mokykla“. 2010 m.
10.55 „Tikrosios Orindžo apygardos namų šeimininkės“.
11.45 Vaidybinis f. Iš Noros Roberts kolekcijos. „Paveldėta žmogžudystė“. 2009 m.
13.30 Šok ir lieknėk.
14.20 TV serialas „Tėvai“.
15.10 Milijonieriaus nuotaka.
16.00 Vaidybinis f. „Ruduo Niujorke“. 2000 m.
17.40 TV serialas „Detektyvė Džonson“.
18.30 Šok ir lieknėk.
19.20 TV serialas „Tėvai“.
20.10 Milijonieriaus nuotaka.
21.00 Mados pasaulio įvykiai.
21.25 Dokumentinis f. „Žvaigždžių garderobo paslaptys“.
21.50 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
22.40 Pašėlusios vestuvės.
23.30 Dokumentinis f. „Tikros Holivudo istorijos“.
00.20 Vaidybinis f. „Ji nori manęs“. 2012 m.
01.55 Vaidybinis f. „Naktinis skrydis“. 2012 m.
03.25 TV serialas „Detektyvė Džonson“.
04.15 „Tikrosios Orindžo apygardos namų šeimininkės“.
05.00 Vaidybinis f. „Prie ežero“. 2011 m.
06.40 „Tikrosios Orindžo apygardos namų šeimininkės“.
XXI - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
09.00 Premjera. G.de Maupassant'o novelės. „Laukuose“. Melodrama. Prancūzija, 2008 m. (N-12).
10.05 „Keitas“. Melodrama. JAV, 2008 m. (N-12).
11.50 Premjera. „Meilė“. Fantastikos drama. JAV, 2011 m. (N-12).
13.25 „Vėtrų kalnas“. Melodrama. Didžioji Britanija, JAV, 1992 m. (N-12).
15.15 „Vicekaraliai“ (2). Istorinė drama. Vokietija, Italija, JAV, Ispanija, 2007 m. (N-12).
17.00 Premjera. G.de Maupassant'o novelės. „Laukuose“. Melodrama. Prancūzija, 2008 m. (N-12).
18.05 „Keitas“. Melodrama. JAV, 2008 m. (N-12).
19.50 Premjera. „Meilė“. Fantastikos drama. JAV, 2011 m. (N-12).
21.25 „Vėtrų kalnas“. Melodrama. Didžioji Britanija, JAV, 1992 m. (N-12).
23.15 „Vicekaraliai“ (2). Istorinė drama. Vokietija, Italija, JAV, Ispanija, 2007 m. (N-12).
01.00 Premjera. G.de Maupassant'o novelės. „Laukuose“. Melodrama. Prancūzija, 2008 m. (N-12).
02.05 „Keitas“. Melodrama. JAV, 2008 m. (N-12).
03.50 Premjera. „Meilė“. Fantastikos drama. JAV, 2011 m. (N-12).
05.25 „Vėtrų kalnas“. Melodrama. Didžioji Britanija, JAV, 1992 m. (N-12).
07.15 „Vicekaraliai“ (2). Istorinė drama. Vokietija, Italija, JAV, Ispanija, 2007 m. (N-12).
Naše kino - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.00 „Šiandien - naujas atrakcionas“. Komedija. 1966 m.
09.00 „Veidrodis didvyriui“. Fantastikos. 1987 m.
11.30 „Pirmasis reisas“. 1976 m.
13.00 „Lakūnai“. 1935 m.
14.30 TV serialas „Laikas pasirinko mus“.
16.00 „Demidovai“ (1, 2). Istorinis. 1983 m.
19.00 „Skirtingi likimai“. Romantinė drama. 1956 m.
21.00 „Molochas“. Drama. 1998 m.
23.00 „Ateivė“. Komedija. 1984 m.
01.00 „Naktinė pamaina“. 1970 m.
02.30 TV serialas „Laikas pasirinko mus“.
04.00 „Kur pradingo Fomenka?“ Tragikomedija. 1981 m.
05.30 „Asmeninės sąskaitos“. Drama. 1982 m.
Fox - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
04.00 17fox
07.00 TV serialas „Pagal Džimį“.
07.25 TV serialas „Pagal Džimį“.
07.45 TV serialas „Pagal Džimį“.
08.10 TV serialas „Daktariūkščiai“.
08.35 TV serialas „Daktariūkščiai“.
09.00 TV serialas „NCIS“.
09.45 TV serialas „NCIS“.
10.35 TV serialas „Skaičiai“.
11.20 TV serialas „Strėlė“.
12.10 TV serialas „Daktariūkščiai“.
12.40 TV serialas „Daktariūkščiai“.
13.05 TV serialas „Skotas ir Beili“.
14.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
14.55 TV serialas „Nusikalstami protai“.
15.45 TV serialas „NCIS“.
16.35 TV serialas „NCIS“.
17.30 TV serialas „Nusikalstami protai“.
18.20 TV serialas „Nusikalstami protai“.
19.15 TV serialas „NCIS“.
20.05 TV serialas „Du su puse vyro“.
20.30 TV serialas „Du su puse vyro“.
21.00 TV serialas „Žudikė“.
21.50 TV serialas „NCIS“.
22.45 TV serialas „Du su puse vyro“.
23.10 TV serialas „Du su puse vyro“.
23.40 TV serialas „Žudikė“.
00.30 TV serialas „Sekėjai“.
01.15 TV serialas „Skotas ir Beili“.
02.05 TV serialas „NCIS“.
02.50 TV serialas „Doilio respublika“.
03.35 TV serialas „Tylos liudytojas“.
04.40 TV serialas „Įstatymas ir tvarka“.
05.30 TV serialas „Skaičiai“.
06.15 TV serialas „Strėlė“.
Fox life - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
01.50 TV serialas „Karštis Klivlande“.
02.10 TV serialas „Karštis Klivlande“.
07.00 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
07.30 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
08.00 TV serialas „Kastlas“.
08.45 TV serialas „Kastlas“.
09.35 TV serialas „Grėj anatomija“.
10.25 TV serialas „Grėj anatomija“.
11.10 TV serialas „Grėj anatomija“.
12.00 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
12.30 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
12.55 Geriausi virtuvės vadovai.
13.50 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
14.40 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
15.35 TV serialas „Grėj anatomija“.
16.25 TV serialas „Grėj anatomija“.
17.15 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
17.45 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
18.15 TV serialas „Kastlas“.
19.05 TV serialas „Kastlas“.
20.00 TV serialas „Kastlas“.
20.50 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
21.45 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
22.35 TV serialas „Grėj anatomija“.
23.25 TV serialas „Grėj anatomija“.
00.20 X Faktorius.
01.05 TV serialas „Privati praktika“.
02.35 TV serialas „Kariškių žmonos“.
Travel - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.00 Pasaulio keliautojas..
08.00 Naujo būsto paieška. Karibų salos. Austrija.
09.00 Gurmanų kelionės traukiniais. iš Singapūro į Penangą.
10.00 Vyras ir pasaulis. Didžioji Britanija.
11.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
12.00 Karai dėl bagažo. Atlanta.
12.30 Brangenybių prekyba.
13.00 Naujo būsto paieška. Karibų salos. Austrija.
14.00 Viešbučių verslas. Arizona, „Triangle T Guest Ranch“.
15.00 Amerikos maistas.
16.00 Vyras ir pasaulis. Didžioji Britanija.
17.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
18.00 Brangenybių prekyba.
18.30 Karai dėl bagažo. Atlanta.
19.00 Amerikos maistas.
20.00 Naujo būsto paieška. Dublinas, Airija. Italija.
21.00 Pilių paslaptys ir legendos.
22.00 Tamsiausios Amerikos paslaptys.
23.00 Amerikos maistas.
00.00 Vyras ir pasaulis. Didžioji Britanija.
01.00 Nakties programa.
Discovery - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Sandėlių medžiotojai.
07.50 Relikvijų medžiotojai.
08.15 Kaip išlikti gyvam bet kokia kaina?
09.10 Kaip išgyventi dviem?
10.05 Grėsmingas laimikis.
10.55 Medkirčiai pelkėse.
11.50 Kaip tai padaryta?
12.15 Kaip tai veikia?
13.35 Milžiniškos statybos.
14.30 Teksaso automobilių karai.
15.25 Senienų medžiotojai.
16.20 Aukso karštligė.
18.10 Kova dėl bagažo.
18.40 Nekilnojamojo turto agentai.
19.05 Aukcionų karaliai.
19.35 Relikvijų medžiotojai.
20.00 Kaip tai veikia?
21.00 Relikvijų medžiotojai.
22.00 Lombardas.
22.30 Aukcionų karaliai.
23.00 Sandėlių karai.
23.30 Sandėlių medžiotojai.
00.00 Žmogaus medžioklė.
01.00 Klondaikas.
01.55 Relikvijų medžiotojai.
02.50 Lombardas.
03.20 Aukcionų karaliai.
03.50 Sandėlių karai.
04.20 Sandėlių medžiotojai.
04.50 Žmogaus medžioklė.
05.45 Kaip tai padaryta?
06.10 Mitų griovėjai.
Animal Planet - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.00 Šimpanzių rojus.
07.25 Nepaprasti gyvūnai.
08.15 Mekongas.
09.10 Ginant laukinę gamtą.
10.05 Veterinarų mokykla.
11.00 Gyvūnų teritorija.
11.55 Šimpanzių rojus.
12.20 Ginant laukinę gamtą.
12.50 Veterinaro pagalba.
13.45 Dideli ir baisūs.
14.40 Veterinarų mokykla.
15.30 Katė iš pragaro.
16.30 Mekongas.
17.25 Pažintis su tinginiais.
18.20 Gyvūnų jaunikliai.
19.15 Pražūtingos salos.
20.10 Laukinė meilė.
21.05 Veterinarų mokykla.
22.00 Iškviečiamas tramdytojas.
22.55 Gyvūnai ekstremalai.
23.50 Gyvūnų policija.
00.45 Banginių karai.
01.35 Laukiniai ir pavojingi.
02.25 Veterinarų mokykla.
03.15 Iškviečiamas tramdytojas.
04.05 Gyvūnai ekstremalai.
04.55 Gyvūnų policija.
05.45 Veterinaro pagalba.
06.35 Ginant laukinę gamtą.
Viasat HISTORY - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.00 Dok. serialas „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
08.00 Dok. serialas „Laiko komanda“.
09.00 Dok. serialas „Nuskendusių laivų paslaptys“.
10.00 Dok. serialas „Tiudorų epochos ūkis“.
11.10 Dok. serialas „Mitų medžiotojai“.
12.10 Dok. serialas „XX amžius pagal Jamesą May“.
13.10 Dok. serialas „Praeities paslaptys“.
14.10 Dok. serialas „Senovės pasauliai“.
15.10 Dok. serialas „Uždrausta istorija“.
16.00 Dok. serialas „Tiudorų epochos ūkis“.
17.10 Dok. serialas „Laiko komanda“.
18.00 Dok. serialas „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
19.00 Dok. serialas „Mitų medžiotojai“.
21.00 Dok. serialas „Misija X“.
22.00 Dok. f. „Kapijongas“.
23.00 Dok. serialas „Muziejaus paslaptys“.
00.00 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.00 Dok. serialas „Prieš gamtos stichiją“.
07.50 Dok. serialas „Techninės apžiūros komandos“.
08.45 Dok. serialas „Arktis su Bruce'u Parry“.
09.40 Dok. serialas „Aliaskos pakrančių apsauga“.
10.25 Dok. serialas „Prieš gamtos stichiją“.
11.20 Dok. serialas „Techninės apžiūros komandos“.
12.10 Dok. serialas „Kaip tai veikia?“
12.35 Dok. serialas „Aliaskos pakrančių apsauga“.
13.20 Dok. serialas „Konstruokime!“
14.15 Dok. serialas „Aliaskos pakrančių apsauga“.
16.10 Dok. serialas „Kaip tai veikia?“
17.05 Dok. serialas „Arktis su Bruce'u Parry“.
18.00 Dok. serialas „Konstruokime!“
18.55 Dok. serialas „Aliaskos pakrančių apsauga“.
19.40 Dok. serialas „Kaip tai veikia?“
20.10 Dok. serialas „Kaip tai veikia?“
20.35 Dok. serialas „Konstruokime!“
21.30 Dok. serialas „Aliaskos pakrančių apsauga“.
22.15 Dok. serialas „Kaip tai veikia?“
23.10 Dok. serialas „Techninės apžiūros komandos“.
00.05 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
08.00 Ryto programa.
10.00 Septintojo dešimtmečio hečbekai.
11.00 Automobilių „Pagani“ gamyklos.
12.00 Jukono auksas.
13.00 Brangakmenių ieškotojai.
15.00 Nesugaunamas jaguaras.
16.00 Nepaprastos žuvys.
17.00 Geriausi karo lakūnai.
18.00 Kalėjimo sunkumai.
19.00 Proto žaidimai.
20.00 Atlantidos beieškant.
21.00 Fotografijos, kurios tebestebina.
22.00 Tunų žvejyba.
23.00 Lėktuvų avarijų tyrimai.
00.00 Atlantidos beieškant.
01.00 Nakties programa.
MTV - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.00 Pasakotojas.
08.00 „Draugų zona“.
09.00 „Kambarių plėšikai“.
10.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis.
10.30 TV serialas „Katžuvė“.
11.00 Aklas pasimatymas. Realybės šou.
12.00 „Draugų zona“.
13.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
14.00 Aš turiu antsvorio. Realybės šou.
15.00 „Pamimpink mano ratus“.
16.00 „Draugų zona“.
17.00 Tik hitai.
18.00 Aš turiu antsvorio. Realybės šou.
19.00 TV serialas „Katžuvė“.
21.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
22.00 TV serialas „Džersio pakrantė“.
23.00 Interneto kvailiai. TV šou.
00.00 TV serialas „Teksaso restoranas“.
01.00 „Merginų kodas“.
02.00 „Papimpink mano ratus“.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
04.45 Džiazas.
09.30 G.B.Pergolesi muzikos vakaras Bone (Prancūzija).
12.35 G.F.Handelio ir J.S.Bacho kūrinių koncertas.
13.30 Divertismentas.
14.30 Koncertuoja P.van Nevelas ir ansamblis „The Huelgas“.
15.50 Koncertuoja ansamblis „Mare Nostrum“. Viduržemio jūros gastrolės.
17.10 Divertismentas.
18.00 P.Čaikovskio opera „Eugenijus Oneginas“. Diriguoja M.Jansonas.
20.40 Divertismentas.
21.30 H.Purcellio opera „Didonė ir Enėjas“.
22.35 A.Herringo opera „Benjaminas Britenas“.
00.55 Džiazas. Koncertuoja J.Zawinulas.
01.45 Nakties programa.
BBC - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 BBC naujienos.
14.00 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
14.30 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Azijos įvykių apžvalga. Vedėja M.Husain.
16.30 Azijos įvykių apžvalga. Vedėja M.Husain.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Globalinės naujienos.
18.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.00 Globalinės naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.45 Pasaulio sportas.
23.00 Verslo naujienos.
23.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.00 CNN naujienų redakcija.
08.45 Pasaulio verslo ypatumai.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 Pasaulio sporto naujienos.
10.30 Sveikatos laida. Vedėjas S.Gupta.
11.30 Pasaulio verslo apžvalga.
12.00 CNN naujienų redakcija.
13.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
13.30 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
14.00 P.Morgano laida.
15.00 Naujienų srautas.
16.00 Verslo pasaulis šiandien.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Pasaulis kaip finansų rinka.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Laida apie golfą.
20.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 P.Morgano laida.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
04.30 Krepšinis. NBA. Bruklino „Nets“ - Hjustono „Rockets“.
07.00 Sportas. Dienos naujienos.
07.15 Futbolas. Nyderlandų „Eredivisie“ lygos turo apžvalga.
08.00 Krepšinis. „Žalgirio“ legendinės kovos. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“.
10.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lygos turo apžvalga.
11.15 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. Turo apžvalga.
12.00 Televitrina.
13.00 Sportas. Dienos naujienos.
13.15 Futbolas. Nyderlandų „Eredivisie“ lyga. PSV - „Feyenoord“.
15.10 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „Academica“ - „V.Setubal“.
17.00 Vyrų teniso turnyras. Pusfinalis.
19.00 Sportas. Dienos naujienos.
19.15 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
20.00 Krepšinis. „Žalgirio“ legendinės kovos. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“.
21.00 Sportas. Dienos naujienos.
21.15 Krepšinis. „Žalgirio“ legendinės kovos. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“.
22.00 Profesionalų boksas.
23.00 Sportas. Dienos naujienos.
23.15 Profesionalų boksas.
01.30 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Lokomotiv“ - „Volga“.
05.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „Academica“ - „V.Setubal“.
Eurosport - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
09.30 Futbolas. UEFA jaunimo lyga. Finalas.
11.00 Biliardas.
12.30 Sporto linksmybės.
13.00 2013m. Europos motociklų sporto čempionatas.
15.00 Sporto žvaigždės.
15.30 Sporto linksmybės.
16.00 Biliardas.
18.00 2013m. Europos motociklų sporto čempionatas.
20.00 Sporto užkulisiai.
20.15 Biliardas.
21.30 Biliardas. Ronnie O'Sullivano šou.
22.00 Kovinis sportas.
00.00 2013m. Europos motociklų sporto čempionatas.
01.00 Motociklų sportas.
01.30 Biliardas.
Eurosport 2 - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
08.00 Tenisas. WTA tarptautinis turnyras Katovicuose (Lenkija). Finalas.
09.30 Krepšinis. Eurolygos žurnalas. Ketvirtfinalio atkrintamųjų rungtynių santrauka.
10.00 Amerikietiškas futbolas. Tarptautinės rungtynės. Japonija - Vokietija.
11.30 Motociklų sportas.
13.00 Angliškojo biliardo turnyras Didžiojoje Britanijoje. Finalas. G.Greene'as - B.Hawkinsas.
15.00 Dviračių sportas. Tiesioginė transliacija.
17.00 Speciali „Eurosport“ laida.
17.30 Žolės riedulys. Eurolyga. Eindhoveno (Nyderlandai) turnyras. Aštuntfinalis. „Waterloo Ducks“ (Belgija) - „Beeston“ (Didžioji Britanija). Tiesioginė transliacija.
19.00 Speciali „Eurosport“ laida.
19.30 Speciali „Eurosport“ laida.
20.00 Žolės riedulys. Eurolyga. Eindhoveno turnyras. Aštuntfinalis. „Oranje Zwart“ - „Surbiton“ (Didžioji Britanija). Tiesioginė transliacija.
21.30 Rankos lenkimas. Europos ir JAV varžybų akimirkos.
22.00 Boulingo naujienos.
23.00 Netradicinės sporto šakos.
00.00 Dviračių sportas.
Sport1 De - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
16.00 Sportinis pokeris.
17.00 „Storage Hunters“. Realybės šou.
18.00 „Storage Wars“.
18.25 Ledo ritulys. „Euro Hockey Challenge“. Suomija - Vokietija. Tiesioginė transliacija
20.45 Pokalbis apie Vokietijos futbolo sąjungos taurės pusfinalį. Tiesioginė transliacija.
21.30 Smiginis. „Premier lyga“. Tiesioginė transliacija.
23.15 Futbolas. Antrosios lygos komandų rungtynių naujienos. „Energie Cottbus“ - Sankt Pauli“; „Sandhausen“ - „Duesseldorf“; „Aue“ - „Dresden“.
00.00 Smiginis. „Premier“ lyga. Tiesioginė transliacija.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.50 Golfas. „Inside the PGA Tour“ apžvalga.
08.20 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.
08.50 „Trans World Sport“.
09.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
10.20 Futbolas. Vokietijos taurė. „Borussia“ - „Wolfsburg“.
12.10 Futbolas. Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Kaiserslautern“.
14.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester City“ - „Sunderland“.
15.50 „Formulė 1“. Bahreino didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
16.50 Boksas. M.Pacquiao - T.Bradley.
19.50 Krepšinis. Eurolyga.
21.40 Krepšinis. Eurolyga. Tiesioginė transliacija.
23.40 Krepšinis. Eurolyga.
01.30 Boksas. M.Pacquiao - T.Bradley.
02.55 „Formulė 1“. Bahreino didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
03.55 „Formulė 1“. Kinijos didysis prizas. I treniruotė. Tiesioginė transliacija.
05.35 Krepšinis. Eurolyga.
TVP1 - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.20 TV pirkiniai.
06.55 TVP1 rytas.
09.00 Žinios.
09.10 Politika prie kavos.
09.30 Neramūs protai.
09.50 Mes, jūs, jie...
10.30 „Gyvenimas ant ugnies“.
11.30 TV serialas „Žavūs ir drąsūs“.
12.00 Pasaulis sukasi.
13.00 Žinios.
13.05 Žemės ūkio verslas.
13.20 Lenkų valgiai.
13.35 Dienos receptas.
13.45 „Gyvenimas ant ugnies“.
14.55 Atspėk melodiją.
15.30 TV serialas „Žavūs ir drąsūs“.
16.00 Žinios.
16.20 TV serialas „Klanas“.
16.50 TV serialas „A komanda“.
17.45 „Metras nuo šventumo“.
18.00 TV ekspresas.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 TV serialas „Klanas“.
19.30 Pasaulis sukasi.
20.20 Dienos receptas.
20.30 Žinios, sportas ir orų prognozė.
21.30 TV serialas „Tėvas Motiejus“.
22.25 Reporterio reikalas.
23.25 Dokumentika.
00.30 „Metras nuo šventumo“.
00.40 „Mano kraujas“.
02.25 Nakties programa.
Polonia TV - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
07.05 Pasaulis sukasi.
08.00 „Taip nedaug, taip daug...“
08.25 TV serialas „Pilna kuprinė nuotykių“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
12.00 Lenkija 24.
12.40 TV serialas „Dvi medalio pusės“.
13.00 TV serialas „Laimės spalvos“.
13.25 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 TV serialas „M, kaip meilė“.
14.45 TV serialas „Prieplauka“.
15.40 „Santo Subito“ (2).
16.10 Neramūs protai.
16.35 TV serialas „Zlotopolskiai“.
17.00 Kultūros savaitė.
17.55 TV serialas „Dvi medalio pusės“.
18.20 Polonija užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.45 „Metras nuo šventumo“.
18.50 Galvosūkis.
19.00 Kabaretų klubas.
19.55 TV serialas „Laimės spalvos“.
20.25 Kultūros naujienos.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė.
21.45 Galvosūkis.
21.55 TV serialas „Komisaras Aleksas“.
22.45 Polonija užsienyje.
23.00 Lenkija 24.
23.45 TV serialas „Policininkas“.
00.45 „Nežinomas Jono Pauliaus II gyvenimas“.
01.45 Nakties programa.
LNT - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
14.00 0416Trečiadienis
01.20 Gyvenimėlis.
01.40 Nakties programa.
05.00 TV serialas „Vienos ligos istorija“.
05.50 Religijos laida.
06.20 TV serialas „Rimti reikalai“.
06.45 Šiandien regionuose.
07.00 900 sekundžių.
09.00 Gyvenimėlis.
09.35 Teleparduotuvė.
09.50 Bernardas.
10.00 „Meilės laiškai“.
11.55 Gintarinės dainos.
12.55 TV serialas „Tūkstantis ir viena naktis“.
14.20 Teleparduotuvė.
14.35 TV serialas „Rafterių šeima“.
15.40 TV serialas „Vienos ligos istorija“.
16.45 TV serialas „Aistrų verpetai“.
17.50 LNT žinios.
18.00 TV serialas „Aistrų verpetai“.
19.00 TV serialas „Tūkstantis ir viena naktis“.
20.00 LNT žinios.
20.35 Sportas ir orų prognozė.
20.40 Dėmesio centre.
21.10 TV serialas „Policininkas iš praeities“.
22.10 TV serialas „Las Vegasas“.
23.10 „Skrydžių valdymas“.
1 Baltijskij kanal - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
05.50 Lietuvos laikas.
06.00 Labas rytas.
09.00 Kontrolinis pirkimas.
09.45 Gyvenk sveikai.
10.55 Naujienos.
11.00 Tiesioginis ryšys su V.Putinu.
14.00 Naujienos.
14.20 „Ala Pugačiova - mano senelė“.
15.45 J.Menšovos laida.
16.35 Mados nuosprendis.
17.40 Susituokime.
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
21.10 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė.
21.40 TV serialas „Drąsa“.
00.10 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė.
00.25 Politika.
01.15 Žvaigždėlaivis.
01.30 Vaidybinis f. „Tai atsitiko Penkove“.
03.05 Mados nuosprendis.
04.50 Muzika.
REN Baltija - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.20 Animacinis serialas „Angelų draugai“.
06.35 Animacinis serialas „Bernardas“.
06.40 Animacinis serialas „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
06.45 Tinkama priemonė.
07.35 Šeimos dramos.
09.20 Nemeluok man!
11.20 Kviestinė vakarienė.
12.15 Jums net nesisapnavo.
15.05 Mano nuostabieji...
16.05 Šeimos dramos.
17.10 Nemeluok man!
19.15 Naujienos.
19.25 Tinkama priemonė.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Keista byla.
22.35 Slaptos teritorijos.
23.30 TV serialas „Afromaskvietis“.
00.25 TV serialas „Įprastos dienos“.
RTVi - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos.
07.00 Animacija.
08.00 Naujienos iš Amerikos.
09.00 TV serialas „Pelenės medžioklė“.
10.00 TV serialas „Jermolovai“.
11.00 Vaidybinis f. „Lenktynininkai“.
13.00 TV serialas „9-asis skyrius“.
14.00 TV serialas „Dvi seserys“.
15.00 Miesto legendos.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 Šiandien pasaulyje.
16.08 Ypatinga nuomonė.
17.00 TV serialas „Pelenės medžioklė“.
18.00 Šiandien pasaulyje.
18.08 Ypatinga nuomonė.
19.00 TV serialas „Arbato vaikai“.
20.00 TV serialas „Dvi seserys“.
21.00 TV serialas „Jermolovai“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 Miesto legendos.
00.00 Ypatinga nuomonė.
01.00 TV serialas „Jermolovai“.
02.00 Vaidybinis f. „Nužudyti apsimetėlį“.
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 TV serialas „Dvi seserys“.
TVC - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.00 Nuotaika.
08.10 Startas.
08.20 Animacinis serialas.
08.45 TV serialas „Gydymas meile“.
09.35 Dokumentika.
10.00 Vieno daikto istorija.
10.15 Gydytojas.
10.40 TV serialas „Širdžiai neįsakysi“.
11.30 Įvykiai.
11.50 O.Jarmolnik. Žmona.
13.00 Panelė ir kulinaras.
13.30 Senojo Testamento istorijos.
13.40 Dok. serialas „Nežinomas karas“.
14.30 Įvykiai.
14.50 Naujienų miestas.
15.05 Mūsų Maskva.
15.20 Dokumentika.
16.00 Įvykiai.
16.50 Paprasti keblumai.
17.15 TV serialas „Gydymas meile“.
18.00 Animacinis serialas.
18.25 TV serialas „Širdžiai neįsakysi“.
19.05 Balso teisė.
20.00 Naujienų miestas.
20.20 Gelbėjimo istorijos.
20.45 Senojo Testamento istorijos.
21.00 Dokumentika.
21.50 Animacija.
22.00 Įvykiai.
22.20 Maskvos buities kronikos.
23.00 Dok. serialas „Nežinomas karas“.
23.50 Paprasti keblumai.
00.20 Įvykiai. 25-oji valanda.
00.50 TV serialas „Širdžiai neįsakysi“.
01.35 Dokumentika.
02.15 Balso teisė.
03.05 Dokumentika.
03.50 Laikinai prieinamas.
04.45 TV serialas „Gydymas meile“.
05.30 Animacinis serialas.
ARD - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.00 Dienos apžvalga.
10.05 TV serialas „Raudonos rožės“.
10.55 TV serialai.
11.45 TV serialai.
12.30 „Panda, gorila ir kiti“.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga.
15.10 TV serialas „Raudonos rožės“.
16.00 Dienos apžvalga.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga.
17.10 „Žirafa, požeminė dvasia ir kiti“.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Bulvarinis žurnalas.
19.00 TV serialai.
19.50 TV serialai.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 „Šalčio terapija“. Detektyvinė komedija. Rež. J.Bretzingeris. Vaid. D.Rodicas, P.Kleinert. Vokietija, 2014 m.
22.45 „Marija Vern. Gotlando kriminalinė policija. Ir Dievai tyli“. Detektyvas. Švedija, 2010 m.
00.10 Dienos temos.
00.40 R.Beckmanno pokalbių laida.
01.55 Nakties žurnalas.
02.15 Nakties programa.
03.48 Dienos apžvalga.
RTL - ketvirtadienis, balandžio 17 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.10 Nakties žurnalas.
06.35 Kaip sprogmenys. Bulvarinis žurnalas (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Šeimos patiria krizę“.
12.30 „Mūsų pirmas bendras būstas“.
13.00 Popietinė programa.
17.00 „Šeimos patiria krizę“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys. Bulvarinis žurnalas.
19.30 Įžymybių žurnalas. Ved. F.Ludowig.
19.45 Žinios, sportas ir orai.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 TV serialas „Kobra 11“.
22.15 TV serialas „Kalėjimo daktaras“.
23.15 TV serialas „Daktaras Housas“.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA