Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - penktadienis, spalio 31 d.
06.45 Programa.
06.49 TV parduotuvė.
07.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
07.50 Keliauk! Pažink! Pasidalink! Ištisus metus. Speciali laida. Vedėjai V.Radzevičius ir M.Starkus.
07.55 TV serialas „Likvidacija“ (6, 7) (N-7).
10.05 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
11.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
12.00 Dokumentinis f. „Smogiamoji jėga. NSO“. Rusija, 2007 m. (N-7).
13.00 Sąmokslo teorija. Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG sala. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas. 2014 m.
14.55 TV serialas „Dingęs pasaulis“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.13 Orai.
16.15 Šeima - jėga! TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
17.00 Žinios.
17.13 Orai.
17.15 Šeima - jėga! TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
18.37 Orai.
18.40 TV serialas „Vangelija“ (7) (N-7).
19.55 Kitoks pokalbis. Svečiuose P.Vanagas. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
20.55 Pasaulis X. „Vėlinių ritualai, padedantys pasitikti mirtį“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
21.55 VMG sala. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas. 2014 m.
22.00 Veiksmo klasika. „Kikboksininkas. Agresorius“. Veiksmo. Rež. A.Pyunas. Vaid. S.Mitchell, K.Krifa. Pietų Korėja, 1994 m. (N-14).
23.55 „Vienuolė“. Siaubo. Rež. L.de la Madridas. Vaid. A.Briem, B.Blanco. Ispanija, 2005 m. (S).
02.05 „Kikboksininkas. Agresorius“. Veiksmo. Pietų Korėja, 1994 m. (N-14).
03.30 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
03.35 „Vienuolė“. Siaubo. Ispanija, 2005 m. (S).
05.15 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (10) (N-7).
06.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
06.30 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
LRT TELEVIZIJA - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.07 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (79).
11.00 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/14).
13.30 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (23).
14.00 Laba diena, Lietuva!
14.05 Žinios.
14.15 Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (11/3) (N-7).
17.10 TV serialas „Didysis Gregas“ (2/5) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.25 Sportas.
18.28 Orai.
18.35 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
18.50 TV serialas „Kelias į laimę“ (2/4) (N-7).
19.50 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.50 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida (kart.).
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Vaidybinis f. „Meilė“. Drama. Rež. M.Haneke. Prancūzija, Vokietija, Austrija, 2012 m. (N-14).
02.15 TV serialas „Senis“ (252) (N-7).
03.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
05.00 Duokit šansą (kart.).
05.25 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida (kart.).
TV3 - penktadienis, spalio 31 d.
06.35 Teleparduotuvė.
06.50 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (kart.).
07.20 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.50 TV serialas „Brazilijos aveniu“ (160) (N-7).
09.00 TV serialas „Daktarė Emilė Ouvens“ (5) (N-7).
10.00 Opiumas liaudžiai (N-7) (kart.).
11.00 TV serialas „Aistros spalvos“ (39) (N-7).
12.00 TV serialas „Ponas Jangas“ (23).
12.30 Animacinis serialas „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“ (15) (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Mažylių nuotykiai“ (26).
13.30 Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (32).
14.00 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (5).
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (13, 14) (N-7).
15.30 TV serialas „Nemylima“ (45) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.15 „Euras 2015“. Interaktyvioji laida, skirta euro įvedimui viešinti.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 Vaidybinis f. „Frankenvynis“. Animacinis. Rež. T.Burtonas. JAV, 2012 m. (N-7).
21.15 Pasiutę šunys. Realybės šou (N-14).
23.00 Vaidybinis f. „Paranormalūs reiškiniai IV“. Siaubo. Rež. H.Joostas ir A.Schulmanas. Vaid. S.Dunhamas, K.Featherston, M.Shively. JAV, 2012 m. (S).
00.50 Vaidybinis f. „Kruvinas derlius“. Siaubo. Rež. B.Simmonsas. Vaid. D.Gray, W.Chatmanas. JAV, 2011 m. (S).
02.25 Programos pabaiga.
LNK - penktadienis, spalio 31 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (34).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (4).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (70) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.50 TV serialas „K11: komisarai tiria. Paštininko apiplėšimas“ (N-7).
12.25 TV serialas „K11: komisarai tiria. Mirtina šeimos drama“ (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6).
13.25 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (62).
13.35 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (16).
14.10 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (18).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas.
21.00 Norim dar! Su radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
22.45 Vaidybinis f. „Terminatorius. Išsigelbėjimas“. Veiksmo. Rež. McG. Vaid. Ch.Bale'as, S.Worthingtonas. Didžioji Britanija, Italija, JAV, Vokietija, 2003 m. (N-7).
01.00 Vaidybinis f. „Pagieža III“. Siaubo trileris. Rež. T.Wilkinsas. Vaid. J.Braddy, Sh.Smithas, M.Knightas. Japonija, JAV, 2009 m. (S).
BTV - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.00 Naktis ir diena. Vilnius (N-7) (kart.).
09.00 Vaidybinis f. „Vinetu III“. Nuotykių. Rež. H.Reinlis. Italija, Jugoslavija, Vokietija, 1965 m. (N-7) (kart.).
11.00 Kalbame ir rodome. Pokalbių laida (N-7).
11.55 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
13.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.00 Jokių kliūčių. Realybės šou.
15.00 Amerikos talentai. Realybės šou.
16.00 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (191) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.30 TV serialas „Mitiajaus pasakėlės“ (3, 4) (N-7).
19.30 Amerikietiškos imtynės (N-14).
21.30 Vaidybinis f. „Desperado“. Trileris. Rež. R.Rodriguezas. Vaid. A.Banderasas, S.Hayek, J.de Almeida, Q.Tarantino. JAV, 1995 m. (N-7).
23.40 Farai. Dokumentinė drama (N-7) (kart.).
01.10 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
02.10 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - penktadienis, spalio 31 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 Gustavo enciklopedija.
08.35 „Aivenhas“ (39).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Naktinis ekspresas (kart.).
12.15 LRT OPUS ORE. Grupės „Deeper Upper“ koncertas (kart.).
13.15 Durys atsidaro.
13.45 „Raudonmedžio rojus“ (kart.).
15.00 Žurnalisto, televizijos laidų vedėjo ir estrados režisieriaus K.Šiaulio 70-mečiui. Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (kart.).
15.45 Mokslo sriuba (kart.).
16.00 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/14).
16.30 „Namelis prerijose“ (78).
17.20 „Neskubėk gyventi“ (37).
17.45 Žinios. Ukraina (kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 Dok. serialas „Gintaro kelias“ (4).
19.15 „Akacijų alėja 2014“.
00.00 Panorama (kart.).
00.25 Sportas.
00.28 Orai.
00.30 Džiazo muzikos vakaras.
01.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. K.V.Bunaičio chorinės dainos.
19.00 Teatras.
20.00 Kultūra+.
20.30 Mokslo ekspresas.
20.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
21.30 Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija.
22.00 Amžinybės keliu. Vyskupas Jonas Viktoras Kalvinas.
22.50 Žurnalisto, televizijos laidų vedėjo ir estrados režisieriaus K.Šiaulio 70-mečiui. „Jaunimo estrada '94“. „Top 10“. (kart.).
23.35 Lietuvos kinas trumpai. „Mano tėvas“ (N-7).
TV1 - penktadienis, spalio 31 d.
06.45 Dienos programa.
06.50 Keksiukų karai. Kulinarijos šou (kart.).
07.45 „Nugalėtoja“ (27).
08.10 „Didysis filmukų šou“ (4).
08.35 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“ (14).
09.00 „Zoro“ (15).
09.25 „Antinas Gudruolis“ (8).
09.50 „Įspūdingasis Žmogus-Voras“ (22).
10.15 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou (kart.).
10.45 „Karadajus“ (N-7) (kart.).
11.40 „Toks gyvenimas“ (16) (N-7).
12.40 „Audra“ (10) (N-7).
13.35 „Pavogtas gyvenimas“ (128) (N-7).
14.30 „Būrėja“ (N-7) (kart.).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nematomas žmogus“ (7) (N-7).
16.30 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou.
17.00 Keksiukų karai. Kulinarijos šou.
18.00 „Meilė ir bausmė“ (15) (N-7).
20.05 „Karadajus“ (15) (N-7).
21.00 Detektyvo premjera. „Midsomerio žmogžudystės XVI. Žmogžudystės pagal freską“. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-14).
22.45 Snobo kinas. „Zodiakas“. Kriminalinė drama. JAV, 2007 m. (N-14).
01.40 „Sekso magistrai“ (N-14) (kart.).
02.35 Programos pabaiga.
TV6 - penktadienis, spalio 31 d.
09.15 Teleparduotuvė.
09.30 Ugniagesiai gelbėtojai (N-7).
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (236) (N-7).
11.00 „Dingųsiųjų paieškos grupė“ (19) (N-7).
12.00 „Kastlas“ (N-7) (kart.).
13.00 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
13.30 „Naujokė“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenktynės (N-7).
16.00 „Ryšys“ (9) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (10) (N-7).
18.00 „Kastlas“ (11) (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ (36) (N-7).
20.00 „Naujokė“ (7, 8) (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai (N-7).
22.00 Nepaprasti rusiški kadrai (N-7).
23.00 „24 valandos“ (13) (N-14).
00.00 „Trapučio parkas“ (13) (N-14).
00.30 Vaid. f. „Pavojingas metodas“. Psichologinė drama. Didžioji Britanija, Kanada, Vokietija, 2011 m. (N-14).
LRT LITUANICA - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
09.25 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
10.10 Dabar pasaulyje. Laida rusų kalba iš Prahos.
10.40 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
11.10 Klausimėlis.lt.
11.25 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
12.35 LRT OPUS ORE. Grupės „Deeper Upper“ koncertas.
13.30 Kultūros savanoriai. Vedėja I.Daraškevičiūtė, rež. J.Stripeikienė.
14.00 Laba diena, Lietuva!
16.05 Žinios. Ukraina.
16.20 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
16.45 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
17.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.25 Sportas.
18.28 Orai.
18.35 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
18.50 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis.
19.15 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Vedėjas E.Jakilaitis.
19.50 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.50 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas.
23.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
23.30 Žinios. Ukraina.
23.45 Laba diena, Lietuva!
01.30 „Akacijų alėja 2014“. Dalyvauja I.Markauskaitė, M.Stonkus, A.Svidinskas, A.Storpirštis, D.Mileris (Nojus).
02.20 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
03.05 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė.
03.30 Panorama.
03.55 Sportas.
03.58 Orai.
04.00 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
04.15 Žinios. Ukraina.
04.30 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
05.50 Lašas po lašo. Aplinkosaugos aktualijų laida.
TV8 - penktadienis, spalio 31 d.
07.40 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7) (kart.).
08.30 „Ruth Rendell detektyvai“ (2) (N-7).
09.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“ (2).
10.00 Senoji animacija.
10.40 Vaid. f. „Širdies urvai“. Drama. JAV, 2004 m. (N-7).
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7) (kart.).
14.30 „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (6752, 6753) (N-7).
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida.
18.00 „Meilė gyventi“ (174) (N-7).
19.00 „Laukinis angelas“ (60) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.30 Gardu gardu. Konditerijos laida.
21.00 Vaid. f. „Be įsipareigojimų“. Komedija. JAV, 2011 m. (N-14).
23.05 „Meilė gyventi“ (N-7) (kart.).
00.00 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida (kart.).
Info TV - penktadienis, spalio 31 d.
05.30 „Infodiena“. Informacinė laida.
09.30 Žinios.
10.15 Dviračio šou. Humoro laida.
10.40 Mes pačios. Laida moterims.
11.05 Krepšinio pasaulyje.
11.30 Apie žūklę. Laida žvejams.
12.00 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
13.00 Tauro ragas. Laida medžiotojams (N-7).
13.25 Autopilotas. Laida apie automobilius.
13.50 Dviračio šou. Humoro laida.
14.15 Padėkime augti.
14.45 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
15.40 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
16.30 Dviračio šou. Humoro laida.
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 Pasivaikščiojimai I.Šimonyte. VDU karta.
21.30 Premjera. Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
02.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Augintinis.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 „TV Europa“ pristato. Šventės ir tradicijos.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 „TV knygos“ per „Penki TV“.
18.45 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - penktadienis, spalio 31 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.20 „Muzika, suradusi mus“. Romantinė drama (N-7).
11.15 Nuomonės. TV laida (kart.).
12.05 „Dvi dienos Paryžiuje“. Komedija (N-7).
13.45 „Prisimink mane“. Romantinė drama (N-7).
15.35 Telelaikraštis.
15.45 „Viena diena“. Romantinė drama (N-7).
17.30 Muzikos ekspresas.
17.45 Žinios.
18.15 Europos naujienos. TV laida.
18.50 „Klausantis tylos“. Drama (N-7).
20.30 Praeities žvalgas. TV laida.
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 „Dėžė“. Mistinis trileris (N-14).
23.15 Žinios (kart.).
23.35 „Baaderio-Meinhof kompleksas“. Kriminalinė drama (N-14).
02.00 „Paryžius 2054. Renesansas“. Animacinis fantastinis trileris (N-14).
03.45 Programos pabaiga.
Pūko TV - penktadienis, spalio 31 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.15 Karas ir taika. Dokumentinė laida (kart.).
07.30 Muzika.
08.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
09.00 Iš kartos į kartą. Pažintinė laida (kart.).
09.30 Muzika.
10.00 OTV muzika.
17.59 Vakaro programa.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.30 Muzika.
20.00 Žinios. Orai.
20.15 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.30 Veikti ir kurti drauge. Laida apie švietimą, kultūrą ir sportą (kart.).
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - penktadienis, spalio 31 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.15 Dokumentinis serialas „Šalčio gniaužtuose“ (4).
09.45 TV serialas „Komisaras Manara“ (3) (N-7).
10.45 TV serialas „Karamelė“ (4).
11.45 Lietuvos kapinės (4). Istorinių laidų ciklas.
12.15 Dokumentinis serialas „Pavojingoji Afrika“ (3).
13.15 Keisčiausi pasaulio restoranai (4). Pramoginė laida.
13.45 TV serialas „Departamentas“ (3) (N-7).
14.45 „Iš Meksikos su meile“. Drama. JAV, 2009 m. (N-7).
16.30 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.).
17.00 TV serialas „Trauma“ (19) (N-7).
18.00 TV serialas „Trauma“ (20) (N-7).
19.00 TV serialas „Karamelė“ (5).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.20 TV serialas „Tėvai už borto“ (4).
21.00 Pagaliau penktadienis! „Kinomanas“. Komedija. Prancūzija, 2009 m. (N-7).
22.40 „Balticum TV“ žinios.
22.55 „Tu - kitas!“ Siaubo trileris. JAV, 2011 m. (S).
00.40 Programos pabaiga.
Pan TV - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Augintinis.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 „TV Europa“ pristato. Šventės ir tradicijos.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 „TV knygos“ per „Penki TV“.
18.45 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - penktadienis, spalio 31 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių žinios (kart.).
09.20 Renginiai.
09.25 Interviu Šiauliams.
09.30 Specialus reportažas.
09.35 Šiaulių gidas.
09.45 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida.
09.55 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
10.05 Šiaulių gidas.
10.10 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
10.35 MTV.
17.45 Vakaro programa.
17.50 Sveikatos šaltiniai. Laida apie sveikatą.
18.00 Renginiai.
18.05 Šiaulių gidas.
18.15 „S plius“ informacija.
18.20 Geri patarimai.
18.30 Šiaulių žinios.
18.50 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
19.25 Šiaulių gidas.
19.30 Šiaulių žinios (kart.).
19.50 Praktikantai. Pažintinė laida.
20.15 Renginiai.
20.20 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius.
20.30 Šiaulių žinios (kart.).
20.50 ES projektai. Pažintinė laida.
21.15 Susitikime prie Kruojos. Pažintinė laida.
21.45 Šiaulių gidas.
21.50 MTV.
23.00 Šiaulių žinios (kart.).
23.20 MTV.
Dzūkijos TV - penktadienis, spalio 31 d.
06.45 Programa.
06.49 TV parduotuvė.
07.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
07.50 Keliauk! Pažink! Pasidalink! Ištisus metus. Speciali laida. Vedėjai V.Radzevičius ir M.Starkus.
07.55 TV serialas „Likvidacija“ (6, 7) (N-7).
10.05 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
11.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
12.00 Dokumentinis f. „Smogiamoji jėga. NSO“. Rusija, 2007 m. (N-7).
13.00 Sąmokslo teorija. Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG sala. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas. 2014 m.
14.55 TV serialas „Dingęs pasaulis“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.13 Orai.
16.15 Šeima - jėga! TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
17.00 Žinios.
17.13 Orai.
17.15 Šeima - jėga! TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
18.00 Žodžio beieškant (kart.).
18.18 LKL rungtynių įrašas. I dalis.
19.00 Žinios.
19.19 LKL rungtynių įrašas. II dalis.
20.00 Žinios (kart.).
20.20 Tėvynės labui (kart.).
20.55 Pasaulis X. „Vėlinių ritualai, padedantys pasitikti mirtį“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
21.55 VMG sala. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas. 2014 m.
22.00 Veiksmo klasika. „Kikboksininkas. Agresorius“. Veiksmo. Rež. A.Pyunas. Vaid. S.Mitchell, K.Krifa. Pietų Korėja, 1994 m. (N-14).
23.55 „Vienuolė“. Siaubo. Rež. L.de la Madridas. Vaid. A.Briem, B.Blanco. Ispanija, 2005 m. (S).
02.05 „Kikboksininkas. Agresorius“. Veiksmo. Pietų Korėja, 1994 m. (N-14).
03.30 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
03.35 „Vienuolė“. Siaubo. Ispanija, 2005 m. (S).
05.15 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (10) (N-7).
06.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
06.30 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
TV1000 - penktadienis, spalio 31 d.
05.00 „Pasitikėk draugais“. Komiška drama. JAV, 2006 m.
07.00 „Ieškantys laimės“. Drama. JAV, 2006 m.
09.10 „Tai, kas tikra“. Drama. JAV, 1998 m.
11.30 „Meilės žinutės“. Romantinė komedija. Kanada, 2011 m.
13.10 „Pasitikėk draugais“. Komiška drama. JAV, 2006 m.
14.50 „Ieškantys laimės“. Drama. JAV, 2006 m.
17.00 „Laimingas įvykis“. Komiška drama. Prancūzija, Belgija, 2011 m.
19.00 „Ir kaip ji viską suspėja?“ Komedija. JAV, 2011 m.
20.40 „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“. Drama. Didžioji Britanija, JAV, 2011 m.
22.30 „Populiari mergina“. Komedija. Prancūzija, 2012 m.
00.40 „Mažosios moterys“. Drama. JAV, 1994 m.
03.00 „Vaikas iš Marso“. Drama. JAV, 2007 m.
TV1000 Premium - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 „Pasivaikščiojimas su dinozaurais“. Animacinis. JAV, Didžioji Britanija, 2013 m.
07.30 „Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs padarai“. Fantastinė drama. JAV, 2013 m.
09.30 „Mergina su drakono tatuiruote“. Kriminalinis. JAV, 2011 m.
12.05 „47 roninai“. Fantastikos. JAV, 2013 m.
14.05 „Tavo, mano ir mūsų“. Romantinė komedija. JAV, 2005 m.
16.00 „Haid parkas prie Hadsono“. Biografinė drama. Didžioji Britanija, 2012 m.
18.00 „Nevykėliai su priedanga“. Kriminalinė veiksmo komedija. JAV, 2012 m.
20.00 „Išgyvens tik mylintys“. Siaubo drama. Didžioji Britanija, Vokietija, 2013 m.
22.05 „Gražiosios salos paslaptis“. Komiška drama. JAV, 2013 m.
00.00 „Taikinys #1“. Istorinė drama. JAV, 2011 m.
02.35 „Didžiosios vestuvės“. Komedija. JAV, 2013 m.
04.05 „Ramūs tarp vilkų“. Karinis trileris. JAV, 2007 m.
TV1000 Action - penktadienis, spalio 31 d.
04.00 „Londono bulvaras“. Kriminalinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2010 m.
06.20 „Mirties apsupty“. Veiksmo. JAV, Vokietija, 2002 m.
08.20 „Prielipa“. Komiškas trileris. JAV, 1996 m.
10.10 „Pagrobta gyvybė“. Kriminalinė drama. JAV, 2009 m.
12.00 „Paktas“. Siaubo. JAV, 2012 m.
13.50 „Londono bulvaras“. Kriminalinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2010 m.
15.50 „Mirties apsupty“. Veiksmo. JAV, Vokietija, 2002 m.
17.40 „Pastorius su kulkosvaidžiu“. Veiksmo drama. JAV, 2011 m.
20.00 „Aistros kaina“. Trileris. JAV, Vokietija, 2011 m.
21.50 „Ledo žmogus“. Biografinė drama. JAV, 2012 m.
00.00 „Pagrobta gyvybė“. Kriminalinė drama. JAV, 2009 m.
01.30 „Cirkas“. Trileris. JAV, Didžioji Britanija, 2000 m.
TV1000 Russkoje kino - penktadienis, spalio 31 d.
05.20 „Meilė be draudimo“. Romantinė drama. Rusija, 2012 m.
07.05 „Kikoriki. Pradžia“. Animacinis. Rusija, 2011 m.
08.40 „Maskva“. Drama. Rusija, 2001 m.
11.20 „Mažoji Vera“. Romantinė drama. SSRS, 1988 m.
13.40 „Legenda Nr.17“. Biografinė drama. Rusija, 2012 m.
16.00 „Senis 005“. Komedija. Rusija, 2013 m.
17.40 „Grobikų vadas“. Komedija. Rusija, 2012 m.
19.20 „Rusų nuotykiai Las Vegase“. Komedija. Rusija, JAV, 2012 m.
21.00 „Išduodant“. Komedija. Rusija, 2010 m.
22.30 „Brolis“. Veiksmo. Rusija, 1997 m.
00.15 „Brolis II“. Veiksmo trileris. Rusija, 2000 m.
02.30 „Donas Sezaras de Bazanas“. Muzikinė komedija. SSRS, 1989 m.
Balticum AUKSINIS - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 „Kristiada: kova už tikėjimą“. Istorinė karo drama. Meksika, 2012 m. (N-7).
09.20 „Nebloga mergina“. Komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
11.00 „Sėkmės kvapas“. Komedija. JAV, 2009 m. (N-7).
13.00 „Į Romą su meile“. Romantinė komedija. JAV, Italija, Ispanija, 2012 m.
15.00 „Romantikai“. Romantinė komedija. JAV, 2010 m. (N-7).
17.00 „Kolumbo žiedas“. Kriminalinis trileris. JAV, 2012 m. (N-7).
19.00 „Bangų užkariautojai“. Biografinė sporto drama. JAV, 2012 m.
21.00 Auksinė premjera. „Demonas viduje“. Mistinis siaubo trileris. JAV, Kanada, 2012 m. (N-7).
23.00 „Gyvenimas tik prasideda!“ Romantinė drama. Prancūzija, 2013 m. (N-7).
01.00 „360 laipsnių: meilės ir nuodėmių ratu“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, Austrija, 2011 m. (N-7).
Diva Universal - penktadienis, spalio 31 d.
06.40 Išmokysiu būti žvaigžde.
07.30 Gyvenimas kaip šou.
08.20 „E! Gyvenimas po Annos Nicole“.
09.10 „E! Mano vaikai bus garsūs“.
10.00 Stambus planas: R.Downey jaunesnysis.
10.25 Paskui šlovę.
10.50 Gyvenimas kaip šou.
11.40 Išmokysiu būti žvaigžde.
12.30 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
13.20 Svajonių namas.
14.10 „E! „No Doubt“.
15.00 Nuotaka milijonieriui.
15.50 „E! Gyvenimas po Annos Nicole“.
16.40 Stambus planas: J.Timberlake'as.
17.05 Paskui šlovę.
17.30 Išmokysiu būti žvaigžde.
18.20 Gyvenimas kaip šou.
19.10 Nuotaka milijonieriui.
20.00 „E! T.Banks“.
20.25 Aplink pasaulį: vakarėliai.
20.50 „E! Garsenybės su bikiniais“.
21.15 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
22.05 „E! Gyvenimas po Annos Nicole“.
22.55 Gražuolės iš dvaro.
23.45 Stambus planas: J.Timberlake'as.
00.10 Išmokysiu būti žvaigžde.
XXI - penktadienis, spalio 31 d.
09.00 TV serialas „Kainas. Taisyklės išimtis“ (8). Kriminalinė drama. Prancūzija, 2012 m. (N-16).
10.05 „Moterys prieš vyrus“. Komedija. Italija, 2011 m. (N-12).
11.55 Premjera. „Likusios sekundės“. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 1992 m. (N-16).
13.35 „Kodas: „Sofia“. Trileris. JAV, 2012 m. (N-16).
15.10 „Triukšmo garsai“. Komiškas trileris. Švedija, Prancūzija, 2010 m. (N-12).
17.00 TV serialas „Kainas. Taisyklės išimtis“ (8). Kriminalinė drama. Prancūzija, 2012 m. (N-16).
18.05 „Moterys prieš vyrus“. Komedija. Italija, 2011 m. (N-12).
19.55 Premjera. „Likusios sekundės“. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 1992 m. (N-16).
21.35 „Kodas: „Sofia“. Trileris. JAV, 2012 m. (N-16).
23.10 „Triukšmo garsai“. Komiškas trileris. Švedija, Prancūzija, 2010 m. (N-12).
01.00 TV serialas „Kainas. Taisyklės išimtis“ (8). Kriminalinė drama. Prancūzija, 2012 m. (N-16).
02.05 „Moterys prieš vyrus“. Komedija. Italija, 2011 m. (N-12).
03.55 Premjera. „Likusios sekundės“. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 1992 m. (N-16).
05.35 „Kodas: „Sofia“. Trileris. JAV, 2012 m. (N-16).
07.10 „Triukšmo garsai“. Komiškas trileris. Švedija, Prancūzija, 2010 m. (N-12).
Naše kino - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 Vaidybinis f. „Profesoriaus Douelio testamentas“. Fantastikos. 1984 m.
09.00 Muzikinis f. „Kai šventieji žygiuoja“. 1990 m.
11.00 Vaidybinis f. „Tigrų tramdytoja“. Komedija. 1954 m.
13.20 Vaidybinis f. „Diena ir visas gyvenimas“. 1964 m.
14.30 Vaidybinis f. „Ir vėl Aniskinas“ (2). Drama. 1978 m.
16.00 Vaidybinis f. „Rungtynių pradžioje“. 1981 m.
17.30 Vaidybinis f. „Seklys“. Drama. 1987 m.
19.00 Vaidybinis f. „Vedęs viengungis“. Komedija. 1982 m.
21.00 Vaidybinis f. „Dvasia“. Drama. 1998 m.
23.00 Vaidybinis f. „Surasti ir padaryti nekenksmingą“. Nuotykių. 1982 m.
01.00 Vaidybinis f. „Čiukotkos viršininkas“. 1958 m.
02.30 Vaidybinis f. „Ir vėl Aniskinas“ (3). Drama. 1978 m.
04.00 Vaidybinis f. „Pabudimas“. Drama. 2005 m.
05.30 Vaidybinis f. „Karuselė“. Romantinė drama. 1983 m.
Fox - penktadienis, spalio 31 d.
08.40 TV serialas „Skaičiai“.
10.00 317.00TV serialas „Pagal Džimį“.
11.00 TV serialas „NCIS“.
11.50 TV serialas „Skaičiai“.
12.40 TV serialas „Į priekį“.
13.05 TV serialas „Du su puse vyro“.
14.00 TV serialas „Klausytojas“.
14.50 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.30 TV serialas „NCIS“.
19.10 TV serialas „Du su puse vyro“.
20.05 TV serialas „NCIS“.
21.00 TV serialas „Intelektas“.
21.50 TV serialas „Da Vinci demonai“.
22.50 TV serialas „Nusikalstami protai“.
23.50 TV serialas „Intelektas“.
00.45 TV serialas „NCIS“.
01.30 TV serialas „Žolė“.
02.30 TV serialas „Tylos liudytojas“.
03.25 TV serialas „Da Vinci demonai“.
04.25 TV serialas „Sekėjai“.
05.05 TV serialas „Klausytojas“.
05.50 TV serialas „Skaičiai“.
06.35 TV serialas „Į priekį“.
07.50 TV serialas „Daktariūkščiai“.
09.25 TV serialas „Nusikalstami protai“.
Fox life - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 Jamie gamina namuose.
07.20 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
07.45 TV serialas „Pumos miestas“.
08.20 TV serialas „Epizodai“.
08.50 TV serialas „Mindės projektas“.
09.25 TV serialas „Kariškių žmonos“.
10.55 TV serialas „Mamyčiukas“.
11.50 Jamie gamina namuose.
12.20 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
12.50 TV serialas „Pumos miestas“.
13.45 TV serialas „Epizodai“.
14.40 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
15.35 TV serialas „Grėj anatomija“.
16.25 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
17.20 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
18.15 TV serialas „Slapti reikalai“.
19.05 TV serialas „Kastlas“.
20.00 X Faktorius.
21.10 TV serialas „Meilužės“.
22.05 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
22.55 X Faktorius.
00.05 TV serialas „Grėj anatomija“.
01.30 TV serialas „Kariškių žmonos“.
03.05 TV serialas „Mindės projektas“.
Disney Channel - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“.
06.30 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
07.00 Animacinis serialas „Kryžkelė džiunglėse“.
07.30 Animacinis serialas „Peliuko Mikio klubas“.
08.00 Animacinių serialų kartojimai.
10.00 „Mama penkiems su pliusu“.
10.30 Kūdikio lūpomis.
11.00 Animacinis serialas „Nauji Mikės Pūkuotuko ir jo draugų nuotykiai“.
11.30 Animacinių filmų programa.
13.05 Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
16.45 Animacinių serialų programa.
17.10 Animacinių serialų programa.
17.40 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
18.30 Animacinių filmų programa.
19.00 Animacinis f. „Džeimsas ir didžiulis persikas“. Didžioji Britanija, 1996 m.
20.40 Vaid. f. „Vasaros stovykla“. Kanada, 2013 m.
22.20 Vaid. f. „Mano auklė - vampyras“. Kanada, 2010 m.
00.00 Vaid. f. „Mamos pasimatymas su vampyru“. JAV, 2000 m.
01.40 Nakties programa.
Travel - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Rytų Teksasas.
08.00 Kelionė su veterinaru. Japonija ir Naujoji Zelandija.
08.30 Naujo būsto paieška. Italija. Prancūzija.
09.30 Gelbėjimo įgula.
10.00 Pilių paslaptys ir legendos.
11.00 Didžiausios paslaptys.
12.00 Kelionė su veterinaru. Japonija ir Naujoji Zelandija.
13.00 Kovos dėl bagažo.
13.30 Gelbėjimo įgula.
14.00 Naujo būsto paieška. Ispanija. Vokietija.
15.00 Įspūdingiausios pasaulio kelionės motociklu. Pietų Afrika.
16.00 Pilių paslaptys ir legendos.
17.00 Kelionė su veterinaru. Japonija ir Naujoji Zelandija.
17.30 Gelbėjimo įgula.
18.00 Kovos dėl bagažo.
19.00 Amerikos maistas. Vankuveris.
20.00 Naujo būsto paieška. Naujoji Zelandija. Kosta Rika.
21.00 Žemės stebuklai.
22.00 Pavojingos žemės. Bolivija.
23.00 Viešbučių paslaptys ir legendos.
00.00 Didžiausios paslaptys.
Discovery - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Aukcionų karaliai.
07.50 Relikvijų medžiotojai.
08.15 Ekstremali žvejyba.
09.10 Vyras, moteris, gamta.
10.05 Aliaska. Paskutinė riba.
10.55 Aukso karštligė.
11.50 Milžiniškos statybos.
12.40 Automobilių meistrai.
14.30 Motociklų meistrai.
15.25 Sibiro ruletė.
18.10 Kovos dėl konteinerių.
18.40 Sandėlių medžiotojai.
19.05 Relikvijų medžiotojai.
19.35 Aukcionų karaliai.
20.00 Kaip tai veikia?
21.00 Kuo tai baigėsi?
22.00 Milžiniški laivai.
23.00 Proto valdovai.
00.00 Nepaaiškinami dalykai.
01.00 Uždrausta: maistas ne visiems.
01.55 Aukcionų karaliai.
02.25 Relikvijų medžiotojai.
02.50 Kuo tai baigėsi?
03.50 Milžiniški laivai.
04.50 Neišaiškintos bylos.
05.45 Nepaprastų žmonių paieškos.
06.35 Kaip tai padaryta?
Animal Planet - penktadienis, spalio 31 d.
00.40 Kalnų pabaisos.
05.00 Kalnų pabaisos.
07.00 Veterinaras.
07.25 Gyvūnai ekstremalai.
08.15 Katė iš pragaro.
09.10 Gyvūnų jaunikliai.
10.05 Dickas ir Domas skuba į pagalbą.
11.00 Aligatorių tramdytojai.
11.55 Veterinaras.
12.20 Beždžionių gyvenimas.
12.50 Iškviečiamas tramdytojas.
13.15 Iškviečiamas tramdytojas.
13.45 Aligatorių tramdytojai.
14.40 Gyvūnų apsaugos skyrius.
15.35 Gyvūnai ekstremalai.
16.30 Katė iš pragaro.
17.25 Kačiukai ir šunyčiai.
18.20 Dickas ir Domas skuba į pagalbą.
19.15 Pavojingiausios gyvatės.
20.10 Kalmaras žmogėdra.
21.05 Megalodonas gyvas.
22.55 Diatlovo perėja.
01.35 Kruvinasis ežeras.
03.15 Pabaisos manyje.
04.15 Pavojingiausios gyvatės.
05.50 Kalmaras žmogėdra.
06.35 Beždžionių gyvenimas.
Viasat HISTORY - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 „Oetzi. Archeologijos detektyvas“.
08.00 „Laiko komanda“.
09.00 „Napoleonas“.
10.00 „Edvardo laikų ūkininkai“.
11.05 „Vikingų istorijos“.
12.05 „778-ieji. Rolando giesmė“.
13.00 „Karolio Didžiojo mitas“.
14.00 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
15.10 „Napoleonas“.
16.05 „Laiko komanda“.
17.00 „Edvardo laikų ūkininkai“.
18.10 „Oetzi. Archeologijos detektyvas“.
19.10 „Mitų medžiotojai“.
20.10 „Muziejaus paslaptys“.
21.00 „Istoriją nulėmusios moterys“.
22.00 „Slaptos draugijos“.
23.00 „Senovinės juodosios operacijos“.
00.00 „Mitų medžiotojai“.
01.00 „Mirties įrankiai“.
Viasat EXPLORER - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 „GT akademija“.
07.55 „Turto gelbėtojai“.
08.45 „Lenktynės plonu ledu“.
09.40 „Kaip tapti išradėju milijonieriumi?“
10.25 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
11.15 „Floridos pakrančių apsauga“.
12.00 „Kaip tai veikia?“
12.25 „Dekonstrukcija“.
12.50 „Kaip tapti išradėju milijonieriumi?“
13.45 „Lenktynės plonu ledu“.
14.30 „Ratai iš ano pasaulio“.
15.20 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
16.15 „Floridos pakrančių apsauga“.
17.00 „Kaip tai veikia?“
17.25 „Dekonstrukcija“.
17.50 „Lenktynės plonu ledu“.
18.45 „Ratai iš ano pasaulio“.
19.35 „Floridos pakrančių apsauga“.
20.20 „Kaip tai veikia?“
20.45 „Dekonstrukcija“.
21.10 „Turto gelbėtojai“.
22.00 „Komandosai“.
22.45 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.
23.35 „Nusikalstamas Azijos pasaulis“.
00.00 „Ypatingosios operacijos“.
National GEOGRAPHIC - penktadienis, spalio 31 d.
08.00 Ryto programa.
10.00 Nenugalimųjų dvikova.
12.00 Namelis ant pasaulio viršūnės.
12.30 Skaičių žaidimai.
13.00 Tunų žvejyba Atlanto vandenyne.
14.00 Tyrėjai. Antarktidos ledas.
15.00 Upių pabaisos medžioklė.
16.00 Šiaurės laukiniai gyvūnai.
17.00 Didieji Antrojo pasaulinio karo žygiai.
18.00 Ekstremali kelionė į Aliaską.
19.00 Gelbėkis arba pražūsi.
19.30 Mokslo šėliojimai.
20.00 Į Žemę braunasi svetimi.
21.00 Žemės evakuacija.
22.00 Gelbėkis arba pražūsi.
22.30 Mokslo šėliojimai.
23.00 Pasienis.
00.00 Į Žemę braunasi svetimi.
MTV - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Katžuvė. TV šou.
11.00 Eilinė Onutė.
12.00 TV serialas „Aš miegu su tėvais“.
13.00 TV serialas „Buvusysis ir kodėl“.
13.30 „Laikas keltis“.
14.00 Susituokę jaunuoliai.
15.00 TV serialas „Aš miegu su tėvais“.
17.00 Tik hitai.
18.00 Susituokę jaunuoliai.
19.00 Katžuvė. TV šou.
20.00 TV serialas „Cryo karta“.
22.00 TV serialas „Džersio pakrantė“.
23.00 Interneto kvailiai. TV šou.
00.00 TV serialas „Ar tu skirtas man?“
01.00 TV serialas „Pagaliau beveik suaugę“.
02.00 „Mirties slėnis“.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - penktadienis, spalio 31 d.
04.30 Džiazas.
10.00 Suomijos radijo orkestras ir J.Jansen groja C.Debussy ir S.Prokofjevo kūrinius.
12.20 Paryžiaus orkestras groja M.Ravelio kūrinius.
13.00 Divertismentas.
14.00 Džiazas. Klube „Porgy & Bess“ koncertuoja R.Haynesas.
15.00 Festivalis „Mawazine“. A.Joneso „Global Gumbo All Stars“.
16.50 Ch.Tiadiane seksteto koncertas.
18.00 W.A.Mozarto opera „Don Žuanas“. Dainuoja Paryžiaus Eliziejaus Laukų operos teatro artistai.
20.50 Divertismentas.
21.30 P.Čaikovskio baletas „Gražuolė ir pabaisa“. R.Nurijevas.
00.30 J.Ballardo trio koncertas.
BBC - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
14.00 Grinvičo laikas.
14.30 Grinvičo laikas.
15.00 Globalinės naujienos.
15.30 Globalinės naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.30 Pakalbėkime apie verslą.
17.00 Jūsų nuomonė.
17.30 Jūsų nuomonė.
18.30 BBC naujienos.
18.40 PAR tiesiogiai.
19.30 Naujienos iš Afrikos.
20.30 BBC naujienos.
20.40 Afrikos verslo naujienos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Atviras pokalbis.
22.00 Verslo naujienos.
22.30 Viskas apie futbolą.
23.00 Naujienos iš Amerikos.
00.30 Naujienos iš viso pasaulio.
01.30 Mūsų pasaulis.
CNN - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.00 CNN naujienų redakcija.
08.45 Pasaulio verslo ypatumai.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 Pasaulio sporto naujienos.
10.30 Pokalbiai apie Aziją.
11.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.00 CNN naujienų redakcija.
12.30 Afrikos balsai.
13.00 Žvilgsnis į verslą.
14.00 CNN naujienų redakcija.
15.00 Naujienų srautas.
16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Afrika iš arti.
20.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 Naujienos. Reportažas iš Honkongo.
Sport1 - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 Sportas. Dienos naujienos.
07.15 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos turo apžvalga.
08.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Dinamo“ - „Rubin“. 2014-2015 m. sezonas.
09.50 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - Portlando „Trail Blazers“.
12.00 Sportas. Dienos naujienos.
12.15 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ - „Unicaja“.
14.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Tenerifės „Iberostar“ - Madrido „Real“.
15.45 Krepšinis. NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Indianos „Pacers“.
17.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos turo apžvalga.
18.00 Tenisas. Čempionių turnyras. Grupių etapas. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką - Sportas. Dienos naujienos.
23.00 Sportas. Dienos naujienos.
23.10 Krepšinis. NBA. San Antonijaus „Spurs“ - Majamio „Heat“. Finalas. 5 rungtynės.
01.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
02.00 Krepšinis. NBA. Čikagos “Bulls“ - Klivlando „Cavaliers“. Tiesioginė transliacija.
04.30 Tenisas. Čempionių turnyras. Grupių etapas.
Eurosport - penktadienis, spalio 31 d.
09.30 Biliardas. „World Main Tour“.
16.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas.
18.00 Sporto linksmybės.
19.30 Sporto žvaigždės. S.Kiprotichas.
20.00 Biliardas. „World Main Tour“.
21.00 Boksas. Legendinės kovos.
22.00 Boksas. Tarptautinės profesionalų kovos.
00.00 Sporto žvaigždės. S.Kiprotichas.
00.30 Motosporto apžvalga.
01.00 Motosportas. GT akademija.
01.15 Biliardas. „World Main Tour“.
Eurosport 2 - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Angliškojo biliardo turnyras Čengdu (Kinija). Penktoji diena.
08.30 Krepšinis. Europos taurė. Jeruzalės „Hapoel“ (Izraelis) - Belgrado „Partizan“ (Serbija).
10.00 Krepšinis. Eurolyga. Rungtynių (spalio 23-24 d.) santrauka.
10.30 Dailusis čiuožimas.
12.30 Speciali „Eurosport“ laida.
13.00 Speciali „Eurosport“ laida.
13.30 Speciali „Eurosport“ laida.
14.00 Speciali „Eurosport“ laida.
14.30 Laisvalaikio ir ekstremalusis sportas.
15.30 Amerikietiškas futbolas.
17.00 Angliškojo biliardo turnyras Čengdu. Šeštoji diena.
19.00 Galiūnų sportas.
19.30 Galiūnų sportas.
20.00 Speciali „Eurosport“ laida.
20.30 Speciali „Eurosport“ laida.
21.00 Angliškojo biliardo turnyras Čengdu. Šeštoji diena.
22.15 Dailusis čiuožimas. Tiesioginė transliacija.
23.45 Dailusis čiuožimas.
00.15 Dailusis čiuožimas. Tiesioginė transliacija iš Kanados.
01.15 Speciali „Eurosport“ laida.
Sport1 De - penktadienis, spalio 31 d.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
16.30 AG profesionalai.
17.00 „Formulė 1“. JAV didysis prizas. Laisvoji treniruotė. Tiesioginė transliacija.
18.45 AG profesionalai.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
20.15 „Goooal!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
21.00 „Formulė 1“. JAV didysis prizas. Laisvoji treniruotė. Tiesioginė transliacija.
22.45 „Sport 1“ pranešimai.
23.15 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių apžvalga.
00.30 „Sport1“ pranešimai.
00.54 Erotikos pokalbiai.
01.45 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - penktadienis, spalio 31 d.
06.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“ - „Ajax“.
08.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Roma“ - „Bayern“.
10.45 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
11.15 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Liverpool“ - „Real“.
13.05 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Žalgiris“.
14.55 Ledo ritulys. KHL. „Soči“ - Rygos „Dinamo“.
16.55 Ledo ritulys. KHL. „Lokomotiv“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija.
19.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
19.55 Krepšinis. Eurolyga. „Neptūnas“ - „Olympiakos“. Tiesioginė transliacija.
21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Galatasaray“. Tiesioginė transliacija.
23.30 „Formulė 1“. JAV didysis prizas. I treniruotė.
01.10 „Formulė 1“. JAV didysis prizas. II treniruotė.
02.50 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga.
03.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
03.50 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga.
04.50 Krepšinis. Eurolyga. „Neptūnas“ - „Olympiakos“.
Viasat Motor - penktadienis, spalio 31 d.
13.35 „Formulė 1“. JAV didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
14.35 Motosportas. Malaizijos didžiojo prizo lenktynės (III klasė).
15.40 Motosportas. Malaizijos didžiojo prizo lenktynės (II klasė).
16.55 „Formulė 1“. JAV didysis prizas. I treniruotė.
18.35 „Mobil 1 The Grid“.
19.05 Motosportas. Malaizijos didžiojo prizo lenktynės.
20.55 „Formulė 1“. JAV didysis prizas. II treniruotė.
22.35 „Mobil 1 The Grid“.
23.05 „Formulė 1“. JAV didysis prizas. I treniruotė.
00.50 „Formulė 1“. JAV didysis prizas. II treniruotė.
02.35 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
TVP1 - penktadienis, spalio 31 d.
06.20 TV pirkiniai.
06.55 TVP1 rytas.
09.00 Žinios.
09.10 Politika prie kavos.
09.40 „100 dienų, kurios pakeitė Lenkiją“.
10.05 „Tūkstančio ir vienos nakties pasakojimai. Aladinas ir Šachrazada“.
11.05 „Tėvas Motiejus“.
12.00 „A komanda“.
13.00 Žinios.
13.05 Žemės ūkio verslas.
13.25 Dienos receptas.
13.35 „Skubėkime mylėti...“
14.55 Atspėk melodiją.
15.25 „Žavūs ir drąsūs“.
16.00 Žinios.
16.20 „Klanas“.
16.50 Reporterio reikalas.
18.00 TV ekspresas.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 TVP1 kabaretų hitai.
19.30 Pasaulis sukasi.
20.15 Dienos receptas.
20.30 Žinios.
21.05 Visų Šventųjų dienos pratarmė.
21.25 „Adlono viešbučio paslaptys“.
22.30 Vaid. f. „Vandens pasaulis“.
00.50 „Terra Nova“.
Polonia TV - penktadienis, spalio 31 d.
07.05 Pasaulis sukasi.
08.00 Kulinarijos laida.
08.30 „Tarp mūsų gandrų“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
12.00 Sveiki, lenkai.
12.40 „Taip turėjo būti“.
13.05 „Pagalbos signalas“.
13.25 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 „M, kaip meilė“.
14.50 „Komisaras Aleksas“.
15.40 Klajūno užrašai.
15.50 „Laukinė Lenkija“.
16.25 „Zlotopolskiai“.
17.00 Laukiamasis.
17.55 „Taip turėjo būti“.
18.20 Polonija užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Galvosūkis.
18.55 XX amžiaus sensacijos.
19.25 Okrasa laužo taisykles.
19.55 „Pagalbos signalas“.
20.25 Provincijos lobiai.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.40 Galvosūkis.
21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“.
22.45 Polonija užsienyje.
23.00 Lenkijos reporteris.
23.40 Vaid. f. „Paskutinis bliuzas“.
01.45 „Taip turėjo būti“.
LNT - penktadienis, spalio 31 d.
14.00 1031Penktadienis
01.20 Gyvenimėlis.
01.40 Vaidybinis f. „Romantika ant stogo“.
03.10 Šiandien regionuose.
03.20 900sekundžių.
04.50 Bernardas.
05.00 TV serialas „Meilė nesibaigia niekada“.
05.45 Tikinčiųjų pergalės balsas. Religijos laida.
06.15 Būrėja.
06.45 Šiandien regionuose.
07.00 900sekundžių.
09.00 Gyvenimėlis.
09.35 Krepšinio TV.
09.40 Teleparduotuvė.
09.55 Vaidybinis f. „Daugiau nei žodžiai“.
12.05 TV serialas „Melagių žaidimas“.
13.00 TV serialas „Širdies melodija“.
14.30 Teleparduotuvė.
14.35 Džiaukimės.
15.40 TV serialas „Nemeluok man“.
16.45 TV serialas „Meilė nesibaigia niekada“.
17.50 LNT žinios.
18.00 Vaidybinis f. „Meilės kelionė“.
20.00 LNT žinios.
20.35 Sportas ir orų prognozė.
20.40 Gelbėtojų misija.
21.10 Brangioji, mes žudome vaikus.
23.00 Vaidybinis f. „Raudonos šviesos“.
1 Baltijskij kanal - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Informacinė laida.
06.35 Naujienos.
06.40 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.25 Labas rytas (tęs.).
11.00 Naujienos.
11.35 Gyvenk sveikai!
12.40 „Bučinys“.
13.45 Kartu su visais.
14.00 Naujienos.
14.20 Kartu su visais (tęs.).
14.55 Vyriška ir moteriška.
15.55 Mados nuosprendis.
17.00 Vakaro naujienos.
17.50 Humoro festivalis Jūrmaloje.
20.00 Laikas.
20.40 Lietuvos laikas.
21.10 Stebuklų laukas.
22.10 Respublikos turtas.
00.15 Vakaras su Urgantu.
01.00 Informacinė laida.
01.30 Vaid. f. „Artistė iš Gribovo“.
03.45 Mados nuosprendis.
05.25 Muzika.
RTR Planeta - penktadienis, spalio 31 d.
05.00 Rusijos rytas. Gandžių giminės prakeikimas.
10.00 Žinios.
10.30 Žinios iš Maskvos.
10.50 Visa Rusija.
11.00 Apie tai, kas svarbiausia.
11.55 Ypatingas atvejis.
13.00 Žinios.
13.30 Žinios iš Maskvos.
14.05 „Žvaigždės širdis“.
15.00 „Kol stanica miega“.
16.00 Žinios.
16.10 Žinios iš Maskvos.
16.30 „Kamenskaja“.
17.30 Tiesioginis eteris.
18.35 Žinios iš Maskvos.
19.00 Žinios.
20.00 „Išeiti, kad sugrįžtum“.
22.55 Specialusis korespondentas.
00.35 Vaid. f. „Puokštė“.
02.30 Tiesioginis eteris.
03.25 Ypatingas atvejis.
04.10 „Kol stanica miega“.
NTV - penktadienis, spalio 31 d.
05.00 Ryto laida.
07.05 Prieš teismą.
08.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
09.00 Šiandien.
09.25 Valgio ruošimas be taisyklių.
10.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
10.55 Prisiekusiųjų teismas.
12.00 Šiandien.
12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
13.55 Prokurorų patikrinimas.
15.00 Šiandien.
15.35 „Geriausi priešai“.
16.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
17.00 Kalbame ir rodome.
18.00 Šiandien.
18.50 „Karpovas. Trečiasis sezonas“.
22.45 Norkino sąrašas.
23.35 „Eigulys“.
01.30 Kalbame ir rodome.
02.30 „Brolis už brolį“.
REN Baltija - penktadienis, spalio 31 d.
07.05 „Vovočka“.
07.35 Žiūrėti visiems!
08.25 Kviestinė vakarienė.
09.20 Tinkama priemonė.
10.45 Žvaigždžių gyvenimas.
12.30 „Pėdsekiai“.
13.25 „Kareiviai“.
15.35 Žiūrėti visiems!
16.30 Šeimos dramos.
17.30 Nemeluok man!
19.25 Tinkama priemonė.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 A.Chapman ir jos vyrai.
22.25 Moteriškos paslaptys.
23.25 Mums net nesisapnavo.
RTVi - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Ypatinga nuomonė.
07.00 Animaciniai f.
08.00 Šiandien pasaulyje.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 „Taksi vairuotoja“.
10.00 „Žilino gynyba“.
11.00 Vaid. f. „Nežinomojo autoportretas“.
13.00 „Ypatingosios paskirties agentas“.
14.00 TV serialas „Jermolovai“.
15.00 Miesto legendos.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 Šiandien pasaulyje.
16.08 Ypatinga nuomonė.
17.00 „Taksi vairuotoja“.
18.00 Šiandien pasaulyje.
18.08 Ypatinga nuomonė.
19.00 „Ypatingosios paskirties agentas“.
20.00 TV serialas „Jermolovai“.
21.00 „Žilino gynyba“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 TV serialas „Jermolovai“.
00.30 Miesto legendos.
01.00 „Žilino gynyba“.
02.00 Vaid. f. „Aš jūsų sulauksiu“.
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 „Ypatingosios paskirties agentas“.
TVC - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Nuotaika.
08.10 Animacinis serialas.
08.35 „Gydymas meile“.
09.25 Dokumentinis f.
10.05 Animacinis f.
10.15 Gydytojas.
10.40 „Širdžiai neįsakysi“.
11.30 Įvykiai.
11.50 Vaid. f. „Ką turėjo Senka“.
13.00 Abėcėlė.
13.30 Animacinis f.
14.00 Šventė kiekvieną dieną.
14.30 Įvykiai.
14.50 Naujienų miestas.
15.05 Mūsų Maskva.
15.20 Dokumentinis f.
16.00 Dokumentinis serialas.
16.15 Paprasti keblumai.
16.40 „Gydymas meile“.
17.30 Įvykiai.
17.50 Animacinis serialas.
18.10 Mūsų kino paslaptys.
18.35 Stichija.
19.05 Balso teisė.
20.00 Naujienų miestas.
20.15 Vaid. f. „Einu iš proto nuo meilės“.
23.15 Įvykiai.
23.45 Vaid. f. „Ponai artistai“.
01.10 Paprasti keblumai.
01.40 Balso teisė.
02.30 Dokumentinis f.
03.50 Dokumentinis f.
04.40 „Gydymas meile“.
05.30 Animacinis serialas.
ARD - penktadienis, spalio 31 d.
06.00 Ryto programa.
10.00 Dienos apžvalga.
10.55 Dienos apžvalga.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga.
17.10 „Zoologijos sodų istorijos“.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Bulvarinis žurnalas.
19.00 TV serialai.
19.45 TV serialai.
20.10 TV serialai.
20.45 Sporto apžvalga.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Vaid. f. „Svajonių viešbutis. Marokas“. Austrija, Vokietija, 2014 m.
22.45 Dienos temos.
23.00 TV serialas „Nusikaltimo vieta. Gatvių menininkės mirtis“. Vokietija, 2011 m.
00.30 Vaid. f. „Komisaro Valanderio bylos. Beveidis žudikas“. Didžioji Britanija, Vokietija, Švedija, 2010 m.
02.00 Nakties žurnalas.
02.20 Nakties programa.
RTL - penktadienis, spalio 31 d.
01.00 Nakties žurnalas.
03.25 Nakties žurnalas.
06.35 Kaip sprogmenys (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 Detektyvai Trovatos.
12.30 Mūsų pirmas bendras būstas.
13.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 „Įtartini atvejai“. Speciali laida.
17.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
19.00 Kaip sprogmenys. Bulvarinis žurnalas.
19.30 Įžymybės. TV žurnalas.
19.45 Žinios ir sporto pranešimai.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 Penki prieš G.Jauchą. Speciali viktorina.
00.00 K.Yanaro laida.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA