Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.35 Programa.
06.39 TV parduotuvė.
06.55 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.40 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
07.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
09.20 TV serialas „Pėdsakas“ (1/23) (N-7).
10.20 TV serialas „Paskutinis skambutis“ (9) (N-7).
11.25 TV serialas „Miškinis“ (3/10) (N-7).
12.30 TV serialas „Vandens žiurkės“ (1) (N-7).
13.30 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Pėdsakas“ (1/27) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.47 Orai.
18.50 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
18.55 TV serialas „Miškinis“ (3/18) (N-7).
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 TV serialas „Budelis“ (7) (N-7).
21.30 Ginčas. Pokalbių laida. Vedėjai D.Tamošiūnaitė ir K.Krivickas (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.17 Orai.
23.20 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
23.25 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
00.25 TV serialas „Miškinis“ (2/38) (N-7).
01.25 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.05 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
02.55 TV serialas „Pėdsakas“ (N-7).
03.35 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
04.05 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
04.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
05.15 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
05.45 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
LRT TELEVIZIJA - trečiadienis, gegužės 4 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.10 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.10 Orai.
09.12 Sportas.
09.20 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/9) (N-7).
10.10 TV serialas „Čikagos policija“ (N-7) (kart.).
11.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas (kart.).
11.30 Emigrantai (kart.).
12.25 Istorijos detektyvai (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 TV serialas „Čikagos policija“ (2/5) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
23.20 TV serialas „Kapitonas Alatristė“ (14) (N-7).
00.20 Trumposios žinios.
00.25 „Kelias į namus“. Rež. A.Matvejevas.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.30 Pinigų karta (kart.).
TV3 - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2334).
10.00 TV serialas „Privati praktika“ (3) (N-7).
11.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7) (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (21, 22) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (415, 416) (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir valdžia“ (58) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (86) (N-7).
20.00 Pakartok. Parodijų šou (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.20 TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Vaidybinis f. „Rytojus niekada nemiršta“. Nuotykių. Rež. R.Spottiswoode'as. Vaid. P.Brosnanas, J.Pryce'as, M.Yeoh, T.Hatcher, R.Jay. Didžioji Britanija, JAV, 1997 m. (N-7).
01.00 TV serialas „Raitelis be galvos“ (6) (N-14).
01.50 TV serialas „Privati praktika“ (N-7) (kart.).
03.40 Programos pabaiga.
LNK - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Dora ir draugai“ (12).
06.55 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (37).
07.25 Animacinis serialas „Rožinė pantera“ (45).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (147, 148) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
13.05 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
13.35 TV serialas „Svajonių princas“ (58, 59).
14.35 TV serialas „Juodieji meilės deimantai“ (79, 80) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Kilkuvienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė (N-7).
20.25 Su cinkeliu. Humoro laida. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Gimęs sukelti pragarą“. Veiksmo. Rež. L.Chartrandas. Vaid. D.Shahlavi, S.Seagalas, C.Pasarin. JAV, 2010 m. (N-14).
00.10 TV serialas „Judantis objektas“ (16) (N-7).
01.00 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (11) (N-14).
01.50 TV serialas „Strėlė“ (13) (N-7).
02.35 Programos pabaiga.
BTV - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.15 TV serialas „Policija ir Ko“ (3) (N-7).
07.15 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.15 TV serialas „44-as skyrius“ (10) (N-7).
09.15 Mistinės istorijos (N-7).
10.20 Kalbame ir rodome (N-7).
11.20 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.35 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.35 TV serialas „Policijos akademija“ (7) (N-7).
15.35 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (239) (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 TV serialas „Ekspertė Džordan“ (2) (N-7).
19.30 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali. Socialinės realybės šou. Vedėja A.Maldeikienė.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Vaidybinis f. „Ko nori moterys“. Komedija. Rež. N.Meyers. Vaid. M.Gibsonas, H.Hunt, M.Tomei. JAV, 2000 m. (N-7).
23.50 Vaidybinis f. „Kaukazo belaisvė“. Komedija. Rež. M.Voronkovas. Vaid. D.Šarakois, A.Zadorožnaja, G.Chazanovas. Rusija, 2014 m. (N-7) (kart.).
01.40 TV serialas „Ekspertė Džordan“ (N-7) (kart.).
02.25 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
03.15 Mistinės istorijos (N-7) (kart.).
04.00 Išgyvenk, jei gali (kart.).
04.45 Farai (N-14) (kart.).
05.10 Kalbame ir rodome (N-7) (kart.).
05.55 Pričiupom! Humoro laida (N-7) (kart.).
LRT KULTŪRA - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Euromaxx (kart.).
06.35 „Nuodėminga meilė“ (11/83) (N-7).
07.20 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (kart.).
07.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
08.35 „Mažasis princas“ (2/18).
09.00 „Šnibždė, žvėrelių draugė“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba (kart.).
12.15 Naktinis ekspresas (kart.).
12.45 Visu garsu (kart.).
13.30 „Pavojingi jausmai“ (55, 56).
14.30 „Ten, kur namai“ (2/4, 5).
16.00 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (9/26).
16.30 Dok. serialas „Visata. Senovės mįslės įmintos“ (10).
17.15 Prisiminkime. Arijos iš G.Verdi operų.
17.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2016“. Knygos „Vincas Kisarauskas. Pasvirimas į ateitį“ pristatymas.
18.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita (subtitruota).
18.30 „Ora et labora“. Benediktinų kelias Lietuvoje.
19.00 Labanaktukas. „Šnibždė, žvėrelių draugė“ (25).
19.20 „Kelias į namus“.
19.50 „LRT kultūros“ akademija.
20.35 Kelias į „UEFA EURO 2016“.
21.00 Dok. serialas „Didžioji istorija. Kišeninė laiko mašina“ (11).
21.22 Dok. serialas „Didžioji istorija. Mirtį sėjantys meteorai“ (12).
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 ARTi. Medis.
22.30 Elito kinas. Premjera. Vaid. f. „Geriausias pasiūlymas“. Trileris. Italija, 2013 m. (originalo kalba, subtitruota) (N-14).
00.35 Dabar pasaulyje.
01.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Koncertuoja kamerinis choras „Aidija“.
01.30 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.30 „Nuodėminga meilė“ (11/83) (N-7).
04.15 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias - operos žvaigždė Erwinas Schrottas (Urugvajus) (kart.).
05.10 ...formatas. Poetas Jonas Liniauskas.
05.25 Muzikos savaitė (kart.).
TV1 - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
07.45 Keksiukų karai. Kulinarinis šou.
08.40 „Nenugalimieji“ (35).
09.05 „Džonis Testas“ (11).
09.30 „Vedęs ir turi vaikų“ (18) (N-7).
10.00 „Detektyvė Rizoli“ (9) (N-7).
10.55 Būrėja (N-7).
11.30 „Didingasis amžius“ (12) (N-7).
13.35 „Nikita“ (6) (N-7).
14.30 Vaid. f. „Midsomerio žmogžudystės X. Mirtis pasakiškame miestelyje“. Didžioji Britanija, 2007 m. (N-7) (kart.).
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“ (549, 550).
17.50 „Širdele mano“ (23) (N-7).
18.55 „Senojo tilto paslaptis“ (174).
20.05 „CSI. Niujorkas“ (12) (N-7).
21.00 Detektyvo vakarai. Vaid. f. „Midsomerio žmogžudystės XI. Šūvis švintant“. Didžioji Britanija, 2008 m. (N-7).
22.55 TV serialas „Bėgantis laikas“ (43) (N-7).
00.55 „Detektyvė Rizoli“ (N-7) (kart.).
01.40 TV serialas „Karadajus“ (27) (N-7).
02.20 „CSI. Niujorkas“ (N-7) (kart.).
03.05 „Senojo tilto paslaptis“ (kart.).
03.55 „Mano gyvenimo šviesa“ (kart.).
05.00 „Širdele mano“ (N-7) (kart.).
05.55 „Vedęs ir turi vaikų“ (N-7) (kart.).
TV6 - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Jaunasis vilkolakis“ (5) (N-7).
08.00 Iš peties. Realybės šou (N-7).
09.00 Adrenalinas. Laida apie ekstremalųjį sportą (N-7).
09.30 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
10.30 „CSI Majamis“ (N-7) (kart.).
11.30 „Kaulai“ (55) (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“ (21, 22) (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties. Realybės šou (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ (20) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (97) (N-7).
18.00 Futbolas. Lietuvos futbolo A lygos rungtynės. MArijampolės „Sūduva“ - Vilniaus „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija.
20.00 „Univeras“ (105, 106) (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (86) (N-14).
21.35 Futbolas. UEFA čempionų lygos rungtynės. „Real Madrid“ - „Manchester City“. Tiesioginė transliacija.
23.40 Vaid. f. „Blogas senelis V“. Komedija. JAV, 2014 m. (S).
01.20 „Tironas“ (6) (N-14).
02.20 „Pavojingiausias karys“ (4) (N-14).
TV8 - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.45 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
08.30 Jamie Oliveris gelbsti kiaules (kart.).
09.30 „Mano mažasis ponis“ (15).
10.00 Senoji animacija.
11.00 Vaid. f. „Puodelis arbatos su profesoriumi“. Romantinė drama. Vokietija, 1996 m. (N-7) (kart.).
13.00 „Laukinukė“ (N-7) (kart.).
14.00 „Tobula kopija“ (12, 13) (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 Jamie Oliverio maisto revoliucija.
17.00 „Laukinukė“ (179) (N-7).
18.00 „Tai mano gyvenimas“ (46) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Visos upės teka“ (1, 2). Romantinė drama. Australija, 1983 m. (N-7).
23.10 „Tai mano gyvenimas“ (N-7) (kart.).
01.00 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
Info TV - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.30 „Infodiena“ (kart.).
10.30 A.Užkalnis plius. Aktualių pokalbių laida.
11.00 Dviračio šou.
11.30 KK2 (N-7).
12.20 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida.
13.15 Yra, kaip yra (N-7).
14.20 Yra, kaip yra (N-7).
15.25 KK2 (N-7).
16.10 24valandos (N-7).
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 A.Ramanauskas plius. Aktualių pokalbių laida.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Infodiena“ (kart.).
02.30 „Infodiena“ (kart.).
Pan TV - trečiadienis, gegužės 4 d.
10.00 Techninė profilaktika.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
19.00 Rinkimės geriausią.
19.30 Vieno malūno istorija.
19.40 Rinkimės geriausią.
19.50 Gamta gydo.
20.20 Rinkimės geriausią.
20.30 Gamta gydo.
21.00 Kartojimai.
Init - trečiadienis, gegužės 4 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.30 „Marko miuziklas“. Komiška drama (N-7).
10.55 Mūsų praeities beieškant. TV laida (kart.).
11.25 „Naujieji keršytojai: augantys didvyriai“. Animacinis (N-7).
12.45 Telelaikraštis.
16.10 „Žvėrelių maištas“. Komedija (N-7).
17.45 Žinios.
18.00 Žinios.
18.10 Dienos komentaras.
18.15 Susitikimai. Pokalbių laida.
19.00 „Aukso žirgas“. Animacinis nuotykių (N-7).
20.30 Laiptai ir tiltai. TV laida.
21.00 Žinios.
21.15 Dienos komentaras.
21.19 Orai.
21.20 „Akis“. Trileris (N-14).
23.00 Žinios (kart.).
23.20 „Apgaulės meistrai“. Mistinis trileris (N-7).
01.15 Melomano pusvalandis (kart.).
01.45 „Kraujo ryšiai“. Kriminalinė drama (N-14).
04.00 Programos pabaiga.
Pūko TV - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.45 Muzika.
08.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
09.00 Teisingumo registras. Tiesioginė pokalbių laida.
10.00 Muzika.
12.00 OTV muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.50 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
18.05 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.15 Iš kartos į kartą. Laida apie tautos paveldą (kart.).
18.45 Teisingumo registras. Pokalbių laida (kart.).
19.45 Muzika.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.45 Kęstučio Pūko priėmimo valandos. Antikorupcijos komisijos pirmininko gyventojų priėmimo transliacija.
21.30 OTV muzika.
Balticum TV - trečiadienis, gegužės 4 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Kas paleido šunis? (25). Pramoginė laida.
10.00 TV serialas „Beorė erdvė“ (13) (N-7).
11.00 Humoro serialas „Virtuvė“ (15) (N-7).
11.30 Dokumentinis serialas „Virtuvės karaliai“ (20).
12.00 TV serialas „Rosso San Valentino“ (2) (N-7).
13.55 TV serialas „Kai šaukia širdis“ (20).
14.55 Dokumentinis serialas „Šimtas pasaulio stebuklų“ (3).
15.55 „Ledo karaliai“. Sporto drama. Kanada, 2012 m.
18.00 Pamiršti vardai. Andrius Sniadeckis. Pažintinė istorinė laida.
18.30 Dokumentinis serialas „Automobiliai - meno šedevrai“ (4).
19.00 Dokumentinis serialas „Sekundės iki katastrofos“ (3).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas.
21.00 „Tikroji padėtis“ (5). Kriminalinis trileris. Didžioji Britanija, 2003 m. (N-7).
22.10 „Balticum TV“ žinios.
22.40 TV serialas „Beorė erdvė“ (13) (N-7).
23.40 TV serialas „Kai šaukia širdis“ (20).
00.40 Programos pabaiga.
S-plius - trečiadienis, gegužės 4 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių diena plius (kart.).
09.25 Iš arčiau.
09.30 Sportas, grožis, sveikata. Pažintinė laida (kart.).
10.00 Profesionalas pataria.
10.10 Pernai Šiauliuose ir aplink.
10.15 Bumcės klubas. Laida vaikams (kart.).
10.35 „S plius“ info- (kart.).
10.45 Miesto savaitė. Publicistikos laida (kart.).
11.00 Iš arčiau.
11.05 Šiaulių gidas.
11.10 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Filmuoja Šiauliai. Pažintinė laida.
18.30 Šiaulių diena plius.
18.50 Iš arčiau.
18.55 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida.
19.10 Valerijus Simulikas kviečia. Pokalbių laida.
19.30 Šiaulių diena plius (kart.).
19.50 Iš arčiau.
19.55 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą.
20.25 Pernai Šiauliuose ir aplink.
20.30 Šiaulių diena plius (kart.).
20.50 Iš arčiau.
20.55 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida.
21.10 Susitikimai. Publicistikos laida.
21.50 Iš arčiau.
21.55 Filmuoja Šiauliai. Pažintinė laida.
22.25 Pernai Šiauliuose ir aplink.
22.30 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą.
23.00 Šiaulių diena plius (kart.).
23.20 Šiaulių gidas.
23.25 MTV.
Dzūkijos TV - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.35 Programa.
06.39 TV parduotuvė.
06.55 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.40 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
07.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
09.20 TV serialas „Pėdsakas“ (1/23) (N-7).
10.20 TV serialas „Paskutinis skambutis“ (9) (N-7).
11.25 TV serialas „Miškinis“ (3/10) (N-7).
12.30 TV serialas „Vandens žiurkės“ (1) (N-7).
13.30 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Pėdsakas“ (1/27) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Darbo birža informuoja (kart.).
18.20 Plyta prie plytos (kart.).
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 Pozicija.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.25 TV serialas „Budelis“ (7) (N-7).
21.30 Ginčas. Pokalbių laida. Vedėjai D.Tamošiūnaitė ir K.Krivickas (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.17 Orai.
23.20 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
23.25 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
00.25 TV serialas „Miškinis“ (2/38) (N-7).
01.25 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.05 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
02.55 TV serialas „Pėdsakas“ (N-7).
03.35 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
04.05 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
04.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
05.15 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
05.45 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
TV1000 - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.10 „Panikos kambarys“. Trileris. JAV, 2002 m.
08.10 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. Komšika drama. JAV, 2012 m.
10.10 „Sesers sergėtoja“. Drama. JAV, 2002 m.
12.10 „Profesionalai“. Veiksmo trileris. JAV, 2011 m.
14.10 „Džeinė Eir“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 2011 m.
16.15 „Mergina vandenyje“. Fantastinis trileris. JAV, 2006 m.
18.10 „Paskutinė Mimzė“. Fantastikos. JAV, 2007 m.
20.10 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“. Fantastinė romantinė komedija. JAV, 2009 m.
22.10 „Mano gyvenimo žuvis“. Fantastinis nuotykių. JAV, 2003 m.
00.20 „Visiška tamsa“. Fantastinis trileris. JAV, Australija, 2000 m.
02.10 „Sesers sergėtoja“. Drama. JAV, 2002 m.
04.25 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. Komšika drama. JAV, 2012 m.
TV1000 Premium - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.00 „Bado žaidynės“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2012 m.
08.20 „Paskutinis deimantas“. Kriminalinė drama. Prancūzija, Belgija, 2014 m.
10.15 „Siuntinys“. Kriminalinė drama. JAV, 2014 m.
12.00 „O dabar jus skelbiu Čaku ir Lariu“. Komedija. JAV, 2007 m.
13.55 „Batsiuvys“. Komiška drama. JAV, 2014 m.
15.35 „Didysis Getsbis“. Drama. Australija, JAV, 2013 m.
17.55 „Kingsman“. Slaptoji tarnyba“. Veiksmo komedija. Didžioji Britanija, 2014 m.
20.00 „Norėčiau būti čia“. Komiška drama. JAV, 2014 m.
22.00 „Dievo sūnus“. Biografinė drama. JAV, 2014 m.
00.20 „Pagirios Tailande II“. Komedija. JAV, Vokietija, 2011 m.
02.05 „Diena po rytojaus“. Veiksmo. JAV, 2004 m.
04.05 „Svetimas“. Siaubo. JAV, 1979 m.
TV1000 Action - trečiadienis, gegužės 4 d.
05.10 „Nutildyti šauklį“. Trileris. JAV, 2014 m.
07.15 „Valandos“. Dramatinis trileris. JAV, 2013 m.
09.10 „Hazardo ketvertukas“. Veiksmo komedija. JAV, Australija, 2005 m.
11.15 „Berniuko rykliuko ir lavos mergaitės nuotykiai“. Fantastikos. JAV, 2005 m.
13.10 „Pakaks“. Dramatinis trileris. JAV, 2002 m.
15.20 „Hankokas“. Veiksmo komedija. JAV, 2008 m.
17.10 „Nutildyti šauklį“. Trileris. JAV, 2014 m.
19.20 „Tapatybė“. Veiksmo. JAV, 2003 m.
21.10 „Šeima“. Trileris. JAV, Prancūzija, 2013 m.
23.10 „Reidas II“. Kriminalinis. JAV, Indonezija, 2014 m.
01.45 „Reidas“. Kriminalinis. JAV, Indonezija, 2011 m.
03.30 „Valandos“. Dramatinis trileris. JAV, 2013 m.
TV1000 Russkoje kino - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.20 „Vakarai Atėnuose“. Komedija. Rusija, 1999 m.
08.10 „Vaiduoklis“. Komedija. Rusija, 2015 m.
10.10 „Andersenas. Gyvenimas be meilės“. Biografinis nuotykių. Rusija, Italija, Vokietija, 2006 m.
12.35 „Neužtemdyto mėnulio pasakojimas“. Drama. Rusija, 1990 m.
14.20 „Kartu II“. Komedija. Rusija, 2014 m.
16.20 „Stebuklingas paveikslas“. Pasaka. Rusija, Kinija, 1997 m.
18.20 „Vakarai Atėnuose“. Komedija. Rusija, 1999 m.
20.20 „Našlaitė iš Kazanės“. Komiška romantinė drama. Rusija, 1997 m.
22.10 „Ivanovas“. Komiška romantinė drama. Rusija, 2009 m.
01.10 „M+F (Aš tave myliu)“. Romantinė komedija. Rusija, 2009 m.
02.40 „Vaiduoklis“. Komedija. Rusija, 2015 m.
04.40 „Kooperatyvas“. Komedija. Rusija, 2014 m.
Balticum AUKSINIS - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.00 „Stebuklų namai“. Animacinis nuotykių. Belgija, Didžioji Britanija, 2013 m.
09.00 „Šeimos albumas: rugpjūtis“. Drama. JAV, 2013 m. (N-7).
11.00 „Viešpatavimas“. Fantastinė drama. Didžioji Britanija, Kinija, JAV, 2014 m. (N-7).
13.00 „Groja Liuvinas Deividas“. Muzikinė drama. JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2013 m. (N-7).
15.00 „Princesė Diana“. Biografinė romantinė drama. Didžioji Britanija, Prancūzija, Švedija, Belgija, 2013 m.
17.00 „Ištroškę greičio“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2014 m. (N-7).
19.05 „Nežinomybė“. Romantinė drama. JAV, 2008 m. (N-7).
21.00 „Vaistas nuo visų ligų“. Komedija. Prancūzija, Belgija, 2014 m. (N-7).
23.00 „Dvi motinos“. Romantinė drama. Australija, Prancūzija, 2013 m. (N-14).
01.00 „Džesabelė: dvasios prakeiksmas“. Siaubo trileris. JAV, 2014 m. (N-14).
XXI - trečiadienis, gegužės 4 d.
08.20 „Vizionieriai“. Komiška drama. JAV, 2008 m.
10.00 TV filmas „Korleonė“ (8). Kriminalinė drama. Italija, 2007 m.
11.00 „Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“. Komedija. Švedija, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2013 m.
12.55 „Jaunas kraujas“. Kriminalinis trileris. Australija, 2013 m.
14.45 „Frenkas“. Komiška drama. Didžioji Britanija, Airija, JAV, 2013 m.
16.20 „Vizionieriai“. Komiška drama. JAV, 2008 m.
18.00 TV filmas „Korleonė“ (8). Kriminalinė drama. Italija, 2007 m.
19.00 „Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“. Komedija. Švedija, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2013 m.
20.55 „Jaunas kraujas“. Kriminalinis trileris. Australija, 2013 m.
22.45 „Frenkas“. Komiška drama. Didžioji Britanija, Airija, JAV, 2013 m.
00.20 „Vizionieriai“. Komiška drama. JAV, 2008 m.
02.00 TV filmas „Korleonė“ (8). Kriminalinė drama. Italija, 2007 m.
03.00 „Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“. Komedija. Švedija, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2013 m.
04.55 „Jaunas kraujas“. Kriminalinis trileris. Australija, 2013 m.
06.45 „Frenkas“. Komiška drama. Didžioji Britanija, Airija, JAV, 2013 m.
Fox - trečiadienis, gegužės 4 d.
02.15 TV serialas „Da Vinčio demonai“.
05.00 048.00TV serialas „Tiltas“.
07.05 TV serialas „Da Vinčio demonai“.
08.45 TV serialas „Klausytojas“.
10.15 TV serialas „Daktariūkščiai“.
11.15 TV serialas „Nusikalstami protai“.
12.40 TV serialas „Los Andželo policija“.
14.05 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
14.50 TV serialas „Du su puse vyro“.
15.30 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.55 TV serialas „Los Andželo policija“.
18.20 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
19.05 TV serialas „Nusikalstami protai“.
19.45 TV serialas „Aklųjų zona“.
20.30 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
21.15 TV serialas „Du su puse vyro“.
22.00 TV serialas „Skydo agentai“.
22.40 TV serialas „Los Andželo policija“.
00.10 TV serialas „Skydo agentai“.
00.50 TV serialas „Nusikalstami protai“.
03.10 TV serialas „Klausytojas“.
04.35 TV serialas „Tiltas“.
05.15 TV serialas „Lūžis“.
06.00 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.20 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
07.35 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
08.00 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
08.25 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
08.50 TV serialas „Tėtušis“.
09.15 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
10.00 „Stebuklų šalis“.
10.55 Jamie Oliverio komfortiškieji patiekalai.
11.45 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
12.15 Jamie Oliverio supermaistas.
13.10 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
13.45 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
14.40 TV serialas „Kastlas“.
15.30 TV serialas „Grėj anatomija“.
16.25 TV serialas „Stebuklų šalis“.
17.20 TV serialas „Laimikis“.
18.00 TV serialas „Skandalas“.
19.10 TV serialas „Grėj anatomija“.
20.05 TV serialas „Stebuklų šalis“.
21.00 TV serialas „Grėj anatomija“.
21.55 „Pagrindinis įkaltis“.
22.50 TV serialas „Stebuklų šalis“.
23.45 TV serialas „Grėj anatomija“.
00.40 „Pagrindinis įkaltis“.
01.30 TV serialas „Kastlas“.
02.10 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
03.00 „Kerštas“.
03.40 TV serialas „Skandalas“.
05.10 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
05.35 TV serialas „Tėtušis“.
05.55 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
06.45 Jamie Oliverio supermaistas.
Disney Channel - trečiadienis, gegužės 4 d.
05.00 Animacinių serialų programa.
12.00 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“. JAV, 1995 m.
14.00 Animacinis serialas „Linkėjimai planetoms“.
16.15 Animaciniai serialai „Žvaigždžių karai“.
16.45 Animaciniai serialai „Žvaigždžių karai“.
17.10 Animaciniai serialai „Žvaigždžių karai“.
17.40 Animaciniai serialai „Žvaigždžių karai“.
18.05 Animaciniai serialai „Žvaigždžių karai“.
18.35 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“. JAV, 2014 m.
19.30 Animacinis f. „Asteriksas ir vikingai“. Prancūzija, 2006 m.
21.10 Animacinis serialas „Žvaigždžių karai. Maištininkai“. JAV, 2015 m.
03.25 Specialus animacinio serialo „Finas ir Ferbis“ epizodas.
04.20 Muzika.
Travel - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.00 Muziejų paslaptys.
07.00 Naujo būsto paieška.
09.05 Turto gelbėtojai.
10.00 Statybos Aliaskoje.
11.00 Pilies paslaptys.
12.00 Muziejų paslaptys.
13.00 Naujo būsto paieška.
14.40 Darbo imasi Vanilla Ice.
15.05 Turto gelbėtojai.
16.00 Statybos Aliaskoje.
17.00 Iškyla gamtoje.
18.00 Neįprastas Amerikos maistas.
19.00 Naujo būsto paieška.
22.00 R.Runo šeimos kelionė aplink pasaulį.
23.00 Mažai išmindžiotais takais.
00.00 Pilies paslaptys.
01.00 Nakties programa.
Discovery - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.00 Aliaskos geležinkelis.
07.50 Kaip tai veikia?
08.15 Kaip tai pagaminta?
08.40 Sandėlių medžiotojai.
09.10 Sandėlių karai. Kanada.
09.35 Likvidatorius.
10.05 Tikrieji tolimųjų reisų vairuotojai.
10.55 Maištininkų garažas.
11.50 Aliaskos geležinkelis.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Ieškant ginklo.
16.20 Mitų griovėjai.
17.15 Kaip tai pagaminta?
17.40 Sandėlių medžiotojai.
18.10 Sandėlių karai. Kanada.
18.35 Likvidatorius.
19.05 Automobilių meistrai.
20.00 Kaip tai veikia?
20.30 Kaip tai pagaminta?
21.00 Maištininkų garažas.
22.00 Greiti ir garsūs.
23.00 Gatvių lenktynės.
00.00 Manai, kad išgyventum?
01.00 Nakties programa.
Animal Planet - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.36 Liūno broliai.
07.25 Akiplėšos katės.
08.15 Aligatorių tramdytojai.
09.10 Namai medžiuose.
10.05 Akvariumų verslas.
11.00 Akiplėšos katės.
11.55 Bondajaus klinikos veterinaras.
12.50 Aligatorių tramdytojai.
14.40 Namai medžiuose.
15.35 Akvariumų verslas.
16.30 Didžiausi ir blogiausi.
17.25 Upių pabaisos.
18.20 Kaimo veterinaras.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Afrikos medžiai.
21.05 Namai medžiuose.
22.00 Kaimo veterinaras.
22.55 Aligatorių tramdytojai.
23.50 Upių pabaisos.
00.45 Kalnų pabaisos.
01.40 Kaimo veterinaras.
02.35 Akvariumų verslas.
03.25 Afrikos medžiai.
04.15 Aligatorių tramdytojai.
05.02 Namai medžiuose.
05.49 Kaimo veterinaras.
Viasat HISTORY - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.00 „Laiko komanda“.
07.50 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
08.50 „Senovės Egipto atradimai“.
09.45 „Tamsi Adolfo Hitlerio charizma“.
10.35 „Vikingai“.
11.20 „Muziejaus paslaptys“.
12.05 „Senovės Egipto atradimai“.
12.55 „Laiko komanda“.
13.45 „Eduardo laikų ūkininkai“.
14.45 „Biblijos paslaptys“.
15.40 „Didieji žiaurūs mūšiai“.
16.35 „Mitų medžiotojai“.
17.35 „Muziejaus paslaptys“.
18.20 „Kinijos kilmė“.
19.15 „Biblijos paslaptys“.
20.10 „Gandhi. Mahatmos gimimas“.
21.05 „Tikroji baltoji karalienė ir jos konkurentai“.
22.00 „Raganų medžioklė. Žmogžudysčių amžius“.
22.50 „Viduramžių žmogžudysčių paslaptys“.
23.40 „Istorinių nusikaltėlių susekimas. Teismo ekspertizės istorija“.
00.35 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.00 „Kaip tai veikia?“.
07.50 „Drožinėtojų karaliai“.
08.15 „Didysis pardavimas“.
08.35 „Namų pervežėjai“.
09.00 „Nefrito karštinė“.
09.25 „Drožinėtojų karaliai“.
09.50 „Didysis pardavimas“.
10.15 „Namų pervežėjai“.
10.40 „Pakeltas!“.
11.25 „Kaip tai veikia?“.
12.15 „Žvalgytojai“.
13.00 „Medienos karaliai“.
13.45 „Drožinėtojų karaliai“.
14.10 „Nefrito karštinė“.
14.35 „Linksmi išradimai“.
15.25 „Oro kariai“.
16.15 „Kaip tapti išradėju milijonieriumi?“.
17.00 „Pakeltas!“.
17.45 „Didysis pardavimas“.
18.10 „Medienos karaliai“.
18.55 „Kaip tai veikia?“.
19.45 „Namų pervežėjai“.
20.05 „Drožinėtojų karaliai“.
20.30 „Medienos karaliai“.
21.15 „Žvalgytojai“.
22.00 „Baltųjų lokių miestas“.
22.45 „Drožinėtojų karaliai“.
23.30 „Nefrito karštinė“.
00.20 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.00 Proto žaidimai.
06.50 Padaryk arba mirk.
07.15 Kvailių mokslas.
07.40 Statybos Aliaskoje.
08.25 Išgelbėti automobilį.
09.10 Žmogus prieš „YouTube“.
10.00 Kvailių mokslas.
10.50 Purvinas verslas.
11.35 Superautomobilių gamyba.
12.20 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
13.10 Kvailių mokslas.
13.30 Proto žaidimai.
13.55 Žmogus prieš „YouTube“.
14.40 Kvailių mokslas.
15.30 Žūk bandydamas.
16.20 Išlikimas.
17.05 Trečiojo reicho įranga.
17.50 Statybos Aliaskoje.
18.40 Išgelbėti automobilį.
19.25 Žmogus prieš „YouTube“.
20.10 Kvailių mokslas.
21.00 Statybos Aliaskoje.
21.45 Išgelbėti automobilį.
22.30 Paranormalūs reiškiniai II.
23.20 Įsiveržimas į Žemę.
00.05 Lėktuvų avarijų tyrimai.
00.50 Nakties programa.
MTV - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 TV serialas „Made“.
10.00 „Konspektai“.
11.30 Eilinė Onutė.
13.00 Tik hitai.
14.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
15.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
17.00 Papimpink mano ratus.
19.00 Katžuvė. TV šou. TV šou.
21.00 TV serialas „Nepritampanti“.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
23.00 Merginų kodas.
00.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
01.00 TV serialas „Slėnio gyventojai“.
02.00 TV serialas „Su buvusiuoju paplūdimyje“.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - trečiadienis, gegužės 4 d.
05.19 Džiazas.
07.00 „Intermezzo“.
09.30 V.Lisica groja L.van Beethoveno, J.Brahmso ir R.Schumanno kūrinius.
11.40 Romantikų kūrinius groja G.Couteau.
12.40 „Intermezzo“.
13.30 S.Rachmaninovo kūrinių koncertas.
14.41 „V.Gergijevas pristato S.Prokofjevą. Karo metai“.
14.45 S.Prokofjevo, A.Skriabino ir S.Rachmaninovo kūrinių koncertas.
15.54 „V.Gergijevas pristato S.Prokofjevą. Pabaiga“.
16.00 „Intermezzo“.
17.30 Džiazo archyvai. S.Ra ir „Intergalactic Arkestra“.
18.05 G.Porterio koncertas salėje „L'Olympia“.
19.05 T.Majalas ir B.Kouyate Vienos džiazo festivalyje.
20.10 „Intermezzo“.
21.30 H.Berliozo opera „Trojėnai“. Dainuoja Londono karališkosios operos artistai.
01.50 Nakties programa.
BBC - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 BBC naujienos.
09.45 Pasaulio verslo naujienos.
10.30 BBC gyvai. Verslo naujienos.
11.00 Kelionių laida.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Mūsų pasaulis.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 Pasaulio sportas.
14.00 Grinvičo laikas.
15.00 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Pasaulio naujienos.
19.00 Pasaulio naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Pasaulio sportas.
22.00 BBC gyvai. Verslo naujienos.
22.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo naujienos.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.00 CNN naujienų redakcija.
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
11.00 CNN naujienų redakcija.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
13.30 Afrikos balsai.
14.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
17.00 Pasaulio verlso apžvalga.
18.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
19.00 Prie pasaulio žemėlapio.
20.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
21.00 Pasaulio sportas.
21.30 Afrikos balsai.
21.45 CNN verslas. Artimieji Rytai.
22.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
23.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
23.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
00.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
01.00 R.Questo verslo laida.
02.00 Ch.Amanpour reportažai.
02.30 Pasaulio sporto naujienos.
03.00 Nakties programa.
Sport1 - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.00 Krepšinis. NBA. Atkrintamosios varžybos.
08.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė.
09.00 Penktasis kėlinys. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos 29-ojo turo apžvalga.
09.30 Krepšinis. NBA. Atkrintamosios varžybos.
11.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
12.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Lokomotiv“ - „Spartak“.
14.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Heracles“ - „Feyenoord“.
16.00 Tenisas. Vyrų turnyras Miunchene. Pusfinalis.
18.00 Krepšinis. NBA. Atkrintamosios varžybos.
20.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė.
21.00 Penktasis kėlinys. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos 30-ojo turo apžvalga.
21.30 Krepšinis. NBA. Atkrintamosios varžybos.
23.45 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
00.00 Krepšinis. NBA. Indianos „Pacers“ - Toronto „Raptors“.
02.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Lokomotiv“ - „Spartak“.
04.00 Tenisas. Vyrų turnyras Miunchene. Pusfinalis.
Eurosport - trečiadienis, gegužės 4 d.
02.30 JAV futbolo lyga.
05.00 JAV futbolo lyga.
06.00 Sporto linksmybės.
07.00 JAV futbolo lyga.
08.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas Italijoje.
09.30 Dviračių sportas.
11.00 Angliškasis biliardas. Pasaulio čempionatas Didžiojoje Britanijoje.
13.00 Dviračių sportas. Italijos turas.
14.00 JAV futbolo lyga.
16.15 Dviračių sportas.
16.30 Dviračių sportas. Šiaurės Prancūzijos regiono lenktynės „4 jours de Dunkerque“.
18.00 Angliškasis biliardas. Pasaulio čempionatas Didžiojoje Britanijoje.
19.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas Italijoje.
19.55 Sporto naujienos.
20.00 Dviračių sportas. Jorkšyro turas.
21.30 Dviračių sportas. Azerbaidžano turas.
21.45 Dviračių sportas. Italijos turas.
22.45 Dviračių sportas. Šiaurės Prancūzijos regiono lenktynės „4 jours de Dunkerque“.
23.55 Sporto naujienos.
00.00 Dviračių sportas.
01.30 Dviračių sportas. Lježas-Bastonjė-Lježas.
04.00 Sporto linksmybės.
Eurosport 2 - trečiadienis, gegužės 4 d.
08.00 Speciali „Eurosport“ laida.
09.00 Motociklų sportas.
10.30 Pasaulio motociklų sporto čempionatas.
11.30 Dviračių sportas. Jorkšyro lenktynės. III etapas.
13.00 Pasaulio angliškojo biliardo čempionatas. Finalas.
15.00 Pasaulio motociklų sporto čempionatas.
16.00 Dviračių sportas. 2015 m. lenktynių „Giro d'Italia“ įspūdingiausios akimirkos.
17.00 Futbolas. Šiaurės Amerikos profesionalų lyga. „Seattle Sounders“ - „Colombus Crew“.
18.30 Dviračių sportas. Jorkšyro lenktynės. III etapas.
19.30 Dviračių sporto naujienos.
20.25 Sporto pranešimai.
20.30 Pasaulio angliškojo biliardo čempionatas. Finalas.
22.30 Pasaulio motociklų sporto čempionatas.
23.30 Dviračių sportas. Azerbaidžano žiedinės lenktynės. I etapas.
00.00 Dviračių sportas.
00.55 Sporto pranešimai.
01.00 Futbolas. Šiaurės Amerikos profesionalų lyga. „Portland Timbers“ - „Toronto“.
Sport1 De - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.00 Reklama.
16.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
17.30 Dokumentinis serialas „Nekilnojamojo turto ekspertai“.
18.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtinių rezultatai ir apžvalga.
20.15 „Scooore!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
21.00 „Goooal!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
21.30 AG profesionalai.
23.30 „Inside US Sports“. Televizijos žurnalas.
00.00 H.Sarpei skuba į pagalbą.
01.00 „DrueckGlueck.de“.
01.45 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.00 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynės.
11.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija - Latvija.
13.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Austrija - Latvija.
15.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.
15.55 Motosportas. Ispanijos didžiojo prizo lenktynės (II klasė).
17.15 Motosportas. Ispanijos didžiojo prizo lenktynės (I klasė).
18.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV - Baltarusija.
20.35 „Formulė 1“. Rusijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
21.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“ - „Manchester City“. Tiesioginė transliacija.
23.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“ - „Atletico“.
01.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“ - „Manchester City“.
03.25 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
05.10 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“ - „Manchester City“.
Viasat Motor - trečiadienis, gegužės 4 d.
14.00 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
15.00 „Formulė 1“. Rusijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
16.00 Motosportas. Prancūzijos didžiojo prizo lenktynės.
17.45 Motorinių valčių sportas.
18.15 „Inside Grand Prix“ laida.
18.45 „Formulė 1“. Rusijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
19.45 Spidvėjus. Krsko didžiojo prizo lenktynės.
23.00 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
00.00 „Formulė 1“. Rusijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
01.00 „V8 Supercars“ lenktynių apžvalga.
TVP1 - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.45 TV pirkiniai.
07.25 „Bebrų paslaptys“.
08.30 Atspėk melodiją.
09.00 Žinios.
09.15 Orai.
09.30 Laida neįgaliesiems.
09.55 „Tėvas Motiejus“.
10.55 „Be kaltės kalta“.
11.55 „Didingasis amžius“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.30 Laida žemdirbiams.
13.40 Dienos receptas.
13.50 „Pasakojimai iš gandrų kaimo“.
15.00 „Be kaltės kalta“.
16.00 Žinios.
16.10 Orai.
16.20 Okrasa laužo taisykles.
16.50 „Didingasis amžius“.
17.45 „Pegasas“.
18.00 TV ekspresas.
18.15 Orai.
18.25 Atspėk melodiją.
18.50 Dienos receptas.
19.00 „Klanas“.
19.35 Pasaulis sukasi.
20.30 Žinios.
21.25 „Tanbachas: vieno kaimo likimas“.
22.25 „Neįsivaizduojamas pasaulis. Beprotiškas DTrumpo pasaulis“.
23.25 Nakties programa.
Polonia TV - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.05 „Opolė. Bisas“.
07.55 „Tikėjimas emigracijoje“.
08.20 „Statau už Toliką Bananą“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
11.05 Lenkija 24.
11.35 Sveiki, lenkai.
11.55 Trumpa istorija.
13.35 Žinios.
13.50 „Laimės spalvos“.
14.25 „Manimi nesirūpink“.
15.25 Verta kalbėti.
16.30 Kaip tai veikia?
17.00 Kultūros savaitraštis.
17.55 „Galerija“.
18.20 Trumpa istorija.
18.30 TV ekspresas.
18.55 Okrasa laužo taisykles.
19.25 Rytų studija.
19.55 „Laimės spalvos“.
20.25 Vilnoteka.
20.45 Animacija.
21.00 Žinios.
21.50 „Gyvenimo egzaminas“.
22.50 Lenkija 24.
23.20 Sveiki, lenkai.
00.25 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.00 „Euronews“.
06.30 Naujienos.
06.35 Vaikų klubas. Animacinis serialas.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.35 Labas rytas (tęs.).
11.05 Gyvenk sveikai!
12.00 Naujienos.
12.20 Tegul kalba.
13.15 Tabletė.
13.50 Naujienos.
14.05 Kartu su visais.
15.00 Vyriška ir moteriška.
15.55 Mados nuosprendis.
17.00 Vakarinės naujienos.
17.50 Susituokime!
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos „Laikas“ (rusų k.).
20.55 TV serialas „Senas šautuvas“.
22.55 Vaidybinis f. „Žiemos vyšnia“.
00.30 „Euronews“.
01.00 Naktinės naujienos.
01.15 Vaidybinis f. „Nuo vakaro iki vidudienio“ (1).
02.20 Vaidybinis f. „Dieninės žvaigždės“.
03.50 Mados nuosprendis.
05.30 Juokingi vaizdeliai.
RTR Planeta - trečiadienis, gegužės 4 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00 Naujienos.
11.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
11.55 TV serialas „MUR. Trečiasis frontas“.
14.00 Naujienos.
14.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
15.00 TV serialas „Sugrąžink mano meilę“.
17.00 Naujienos.
17.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
17.50 Naujienos.
18.15 Tiesioginis eteris.
19.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
20.00 Naujienos.
21.00 TV serialas „Išeiti, kad sugrįžtum“.
23.50 Dokumentinis f. „Romanovai. Rusiškojo Krymo likimas“.
01.45 TV serialas „Skubiai į numerį!“.
02.35 Dokumentinis f. „Didžiosios aiškiaregės. Vanga ir Matrona Maskvietė“.
03.20 Juoko kambarys.
03.50 Tiesioginis eteris.
NTV - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.00 Šiandien.
06.10 Naujas rytas.
09.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
10.00 Šiandien.
10.20 TV serialas „Maskva. Trys stotys“.
12.00 Prisiekusiųjų teismas.
13.00 Šiandien.
13.20 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
13.50 TV serialas „44-asis skyrius“.
14.50 Susitikimo vieta.
16.00 Šiandien.
16.20 TV serialas „Sudaužytų žibintų gatvės“.
18.00 Kalbame ir rodome.
19.00 Šiandien.
19.45 TV serialas „Jūrų velniai“.
23.30 Koncertas.
01.25 Susitikimo vieta.
02.35 TV serialas „Medžiotojas“.
04.35 Buto klausimas.
05.35 Laukinis pasaulis su T.Baženovu.
REN Baltija - trečiadienis, gegužės 4 d.
07.00 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.20 Kviestinė vakarienė.
08.10 Tinkama priemonė.
09.05 Šeimos dramos.
10.50 „Iškyla kelkraštyje“.
11.45 Pati naudingiausia programa.
12.40 Paskutinę akimirką.
13.05 TV serialas „Kitas“.
14.00 A.Chapman paslaptys.
14.55 Fantastika po grifu „Slaptai“.
15.50 Tinkama priemonė.
16.40 Šeimos dramos.
18.25 „Dievų žūtis“.
19.30 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Ekstrasensų mūšis. Savi prieš svetimus.
23.25 Pažink mūsiškius!
00.05 TV serialas „Kvailio žaidimai“.
RTVi - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.00 Animaciniai f.
07.30 Šiandien pasaulyje.
07.50 Ypatinga nuomonė.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 TV serialas „Angelas iš Orli“.
10.00 TV serialas „Išgelbėkite mūsų sielas“.
11.00 Vaidybinis f. „Skundikas“.
13.00 TV serialas „Gromovai“.
14.00 TV serialas „Mirtis šnipams“.
15.00 „Nežinoma planeta“.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 TV serialas „Angelas iš Orli“.
17.00 Šiandien pasaulyje.
17.08 Ypatinga nuomonė.
18.00 TV serialas „Gromovai“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.08 Ypatinga nuomonė.
20.00 TV serialas „Mirtis šnipams“.
21.00 TV serialas „Išgelbėkite mūsų sielas“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 TV serialas „Mirtis šnipams“.
00.30 „Nežinoma planeta“.
01.00 TV serialas „Išgelbėkite mūsų sielas“.
02.00 Vaidybinis f. „Žinau tik aš“.
04.00 TV serialas „Angelas iš Orli“.
05.00 TV serialas „Gromovai“.
TVC - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.05 „Nežinomas karas“.
07.00 Nuotaika.
08.45 Animaciniai f.
09.25 „Nežinomas karas“.
10.15 „Buvo karas“.
10.30 „Kad prisimintų“.
11.10 Gydytojas.
11.35 „Drakono sindromas“.
12.30 Įvykiai.
12.50 „Tu esi“.
14.25 Kviečia B.Notkinas.
14.50 „Baltoji papūga“.
15.15 „Buvo karas“.
15.30 Įvykiai.
15.50 Stačiatikių enciklopedija.
16.15 „Žvalgyba. Mirtinas žaidimas“.
16.55 Mano didvyris.
17.35 „Nežinomas karas“.
18.30 Naujienų miestas.
18.50 „Kad prisimintų“.
19.30 „Drakono sindromas“.
20.30 Įvykiai.
20.50 „Buvo karas“.
22.30 „Baltoji papūga“.
23.00 Įvykiai.
23.30 Specialusis reportažas.
23.55 Maskvos buities kronikos.
00.35 Petrovkos 38.
00.50 „Kad prisimintų“.
01.30 Gynybos linija.
02.00 Balso teisė.
03.15 „Žvilgsnis iš praeities“.
04.50 „Drakono sindromas“.
ARD - trečiadienis, gegužės 4 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 TV serialai.
10.55 TV serialai.
11.44 Dienos apžvalga.
11.45 Viktorina.
12.35 „Žirafa, požemių dvasia ir kiti“.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga.
15.10 TV serialas „Raudonos rožės“.
16.00 Dienos apžvalga.
16.10 TV serialas „Meilės sūkuryje“.
17.00 Dienos apžvalga.
17.10 Dokumentinis serialas „Raganosis, zebras ir kiti“.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 Viktorina.
19.50 TV serialas „Hubertas ir Štaleris“.
20.45 Mokslo žurnalas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Vaid. f. „Likimai“.
22.45 Vaid. f. „Komisaro Valanderio bylos. Padegėjas“. Vokietija, Švedija, 2013 m.
00.15 Nakties programa.
02.10 Vaid. f. „Likimai“.
RTL - trečiadienis, gegužės 4 d.
01.00 Nakties žurnalas.
03.10 Nakties žurnalas.
06.15 Speciali „Įtartini atvejai“ laida.
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Popietinė programa.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys. Televizijos žurnalas.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 25įdomiausi gyvenimo posūkiai.
23.15 „Stern TV“. Tiesioginė transliacija.
01.30 Laidų kartojimai.
REKLAMA