Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - pirmadienis, kovo 2 d.
06.35 Programa.
06.39 TV parduotuvė.
06.55 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
07.25 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė (N-7).
07.55 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
08.25 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
08.55 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.55 Kitoks pokalbis. Svečiuose D.Žeimytė. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
10.55 Pasaulis X. „Kas yra Laikas?“ Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
11.55 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
12.55 TV serialas „Magda M.“ (2/14) (N-7).
14.00 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Vandens žiurkės“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Premjera. Dokumentinis serialas „Viskas apie gyvūnus“. JAV, 2012 m.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
18.43 Orai.
18.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
19.20 TV serialas „Albanas“ (58) (N-7).
20.20 Premjera. TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (2) (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. Tiesioginė debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
23.17 Orai.
23.20 Pasaulis X. „Kas yra Laikas?“ Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
00.20 TV serialas „Albanas“ (54) (N-7).
01.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
02.00 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
02.45 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
03.05 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
03.35 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
04.10 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
04.55 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
05.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
06.05 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
06.25 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
LRT TELEVIZIJA - pirmadienis, kovo 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (36) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (4/12).
10.40 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
11.10 Savaitė (kart.).
11.40 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Vedėjas R.Maskoliūnas (kart.).
12.00 VRK pirmininko Zenono Vaigausko spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija.
12.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida (kart.).
13.05 Dokumentinis f. „Skalūnų dujos - naujoji energetikos karštligė“. Didžioji Britanija, 2013 m. (subtitruota) (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Nuodėminga meilė“ (11/4) (N-7).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (4/9).
17.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/32).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Ten, kur namai“ (2/2) (N-7).
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
22.20 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
00.30 TV serialas „Akis už akį“ (N-7) (kart.).
01.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.05 Teisė žinoti (kart.).
TV3 - pirmadienis, kovo 2 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (41, 42) (N-7).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2047).
10.00 TV serialas „Aistros spalvos“ (114) (N-7).
11.00 „Alioša Popovičius ir slibinas Tugorius“. Animacinis. Rusija, 2004 m.
12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
13.00 Animacinis serialas „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (9).
13.30 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (7) (N-7).
14.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (19).
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (5, 6) (N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė Esmeralda“ (8) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 Žvaigždžių dešimtukas. Vedėjai V.Cololo ir O.Pikul-Jasaitienė (N-7).
20.30 Farai (N-14).
21.00 TV serialas „Rezidentai“ (28) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 TV3 sportas.
22.05 TV3 orai.
22.10 TV serialas „Apsukrios kambarinės“ (2) (N-14).
23.10 TV serialas „Privati praktika“ (6) (N-7).
00.10 TV serialas „Specialioji jūrų policijos tarnyba“ (23) (N-14).
01.10 TV serialas „Kerštas“ (1) (N-14).
02.00 TV serialas „Aferistas“ (13) (N-7).
02.50 TV serialas „Paskutinis iš vyrų“ (2, 3) (N-7).
03.40 TV serialas „Choras“ (5) (N-7).
04.35 Programos pabaiga.
LNK - pirmadienis, kovo 2 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“ (3).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (150) (N-7).
08.45 Vaidybinis f. „Aš - šnipas“. Veiksmo komedija. Rež. B.Thomasas. Vaid. O.Wilsonas, F.Janssen, M.McDowellas, E.Murphy. JAV, 2002 m. (N-7) (kart.).
10.35 Vaidybinis f. „Šuo futbolininkas. Europos taurė“. Nuotykių. Rež. S.Tung'as. Vaid. J.Thomasas, N.Moranas, L.Heuring. JAV, 2004 m. (kart.).
12.15 „Pašėlę Tornberiai“. Animacinis. Rež. C.Malkasianas ir J.McGrathas. JAV, 2002 m. (kart.).
13.55 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (17).
14.20 TV serialas „Bėgantis laikas“ (18) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.05 Yra, kaip yra. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.20 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.00 Premjera. TV serialas „Juodos katės“ (1) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Premjera. Vaidybinis f. „Trečias žmogus“. Drama. Rež. P.Haggisas. Vaid. L.Neesonas, M.Bello, M.Kunis, K.Basinger, A.Brody, O.Wilde. Belgija, Didžioji Britanija, JAV, Prancūzija, 2013 m. (N-14).
00.55 TV serialas „Tie riba“ (18) (N-14).
01.50 TV serialas „Nikita“ (12) (N-7).
02.45 TV serialas „Karališkos kančios“ (1) (N-7).
03.40 Programos pabaiga.
03.45 Lietuva tavo delne.
BTV - pirmadienis, kovo 2 d.
06.35 Sveikatos ABC. Laida apie sveikatą. Vedėja R.Balanaškienė.
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.00 Mistinės istorijos (N-7) (kart.).
09.00 TV serialas „Bosas“ (N-7) (kart.).
11.00 Kalbame ir rodome. Pokalbių laida (N-7).
12.00 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
13.10 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.10 Patrulis (N-7) (kart.).
14.45 Amerikos talentai. Realybės šou (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (273) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Visa menanti“ (33) (N-7).
19.25 TV serialas „Policija ir Ko“ (33) (N-7).
20.25 TV serialas „Vedęs ir turi vaikų“ (22) (N-7).
21.00 Patrulis (N-7).
21.30 Vaidybinis f. „Sloksniuotas pyragas“. Kriminalinis trileris. Rež. M.Vaughnas. Vaid. D.Craigas, S.Miller, M.Gambonas. Didžioji Britanija, 2005 m. (N-14).
23.40 TV serialas „Sausas įstatymas“ (5) (N-14).
00.45 TV serialas „Visa menanti“ (N-7) (kart.).
01.40 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
02.45 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - pirmadienis, kovo 2 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 „Leonardas“ (1/9, 10) (kart.).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Muzikos pasaulio žvaigždės (kart.).
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Septynios Kauno dienos (kart.).
12.45 Teatras (kart.).
13.40 Grupės „InCulto“ koncertas (kart.).
15.00 Gimtoji žemė.
15.30 Girių horizontai.
16.00 „Džeronimas“ (2/1).
16.25 „Namelis prerijose“ (138).
17.15 Muzikos pasaulio žvaigždės. P.Jaramino ir J.Cechanovičiaus koncertas.
17.45 Žinios. Ukraina (kart.).
18.00 Rusų gatvė. Žinios (kart.).
18.25 Krepšinis. LKL čempionatas. Šiaulių „Šiauliai“ - Kėdainių „Nevėžis“. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių.
20.30 Labanaktukas. „Tatonka ir mažieji draugai“ (50).
21.00 Kultūra +.
21.30 „Falkonas“ (3, 4) (subtitruota) (N-7).
23.00 Pagauk kampą.
23.30 Dabar pasaulyje.
00.00 Panorama. Verslas. Kultūra (kart.).
00.35 Dėmesio centre (kart.).
00.50 Sportas.
00.55 Orai.
01.00 Kultūros savanoriai (kart.).
01.30 Muzikos pasaulio žvaigždės (kart.).
TV1 - pirmadienis, kovo 2 d.
06.40 Dienos programa.
06.45 „Mano puikioji auklė“ (kart.).
07.45 „Burbulų šou“ (26).
08.15 Teleparduotuvė.
08.45 „Benas Tenas. Supervisata“ (16).
09.10 „Avataras“ (24).
09.35 „Kaukė“ (21).
10.00 „Didžioji sėkmė“ (1).
10.30 „Stulbinamas gyvūnijos pasaulis“ (23).
11.00 „Karadajus“ (N-7) (kart.).
12.00 Griežčiausi tėvai (kart.).
12.55 „Audra“ (86) (N-7).
13.55 „Alabama - namai namučiai“ (8) (N-7).
14.55 Būrėja (kart.).
15.25 „Šeštasis pojūtis“ (9) (N-7).
15.55 Griežčiausi tėvai.
16.50 „Mano puikioji auklė“ (81, 82).
18.00 „Be kaltės kalta“ (39) (N-7).
20.00 „Karadajus“ (101) (N-7).
21.00 Vaid. f. „Poniutė kaime“. Romantinė komedija. JAV, Kanada, 2009 m.
22.45 „Šiurkštus žaidimas“ (6) (N-14).
23.40 „Farų šeima“ (12) (N-7).
00.35 „Užribis“ (3) (N-7).
01.30 Programos pabaiga.
TV6 - pirmadienis, kovo 2 d.
09.15 Teleparduotuvė.
09.30 Universitetai.lt. Laida studentams.
10.00 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
11.00 „Las Vegasas“ (13) (N-7).
12.00 „Pelkė“ (N-7) (kart.).
13.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
13.30 „Saša ir Tania“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 Topmodeliai. Realybės šou (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (1) (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ (122) (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ (11, 12) (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (6) (N-14).
21.30 Nepaprasti rusiški kadrai (N-7).
22.30 „6 kadrai“ (24) (N-7).
23.00 Vaid. f. „Šlykštynė“. Siaubo komedija. Kanada, JAV, 2006 m. (S).
00.45 Vaid. f. „Toras“. Veiksmo. JAV, 2011 m. (N-7).
02.40 „24 valandos“ (2) (N-14).
03.30 „Vilfredas“ (5) (N-7).
03.55 „Rimti reikalai“ (2) (N-14).
LRT LITUANICA - pirmadienis, kovo 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
09.25 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
10.10 Pasaulio lietuvių žinios.
10.40 „LRT kultūros“ akademija. „Prof. Daumantas Matulis. Vaistų kūrimo iššūkiai“. Rež. R.Babrauskas.
11.25 Kultūros savanoriai. Vedėja I.Daraškevičiūtė, rež. J.Stripeikienė.
12.00 VRK pirmininko Zenono Vaigausko spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija.
12.30 Klausimėlis.lt.
12.45 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Vedėja L.Bytautaitė.
13.15 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Vedėja A.Stonytė-Budzinauskienė.
14.00 Laba diena, Lietuva!
16.15 Žinios. Ukraina.
16.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
17.00 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
17.45 TV serialas „Naisių vasara VI“ (32).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.45 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
19.15 Tautos balsas.
19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
22.20 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
23.10 Vakaro žinios.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.10 Laba diena, Lietuva!
02.00 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
02.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
03.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
04.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
04.20 Sportas.
04.25 Orai.
04.30 Žinios. Ukraina.
04.45 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
05.30 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
TV8 - pirmadienis, kovo 2 d.
08.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7) (kart.).
08.50 Mano vaikas. Pramoginė laida.
09.50 „Linksmieji draugai“ (10).
10.20 Senoji animacija.
11.00 Vaid. f. „Danielio dukra“. Drama. Kanada, 2008 m. (N-7).
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7) (kart.).
14.30 „Pamiršk mane“ (40) (N-7).
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (6924, 6925) (N-7).
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
17.00 Pasikeisk! Pramoginė laida (N-7).
18.00 „Medikai“ (5) (N-7).
19.00 „Laukinis angelas“ (146) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.35 „Pamiršk mane“ (41) (N-7).
21.05 Vaid. f. „Pasiilgę Marilundo“. Romantinė drama. Vokietija, 2004 m. (N-7).
22.55 „Medikai“ (N-7) (kart.).
23.50 Pasikeisk! Pramoginė laida (N-7) (kart.).
00.50 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7).
Info TV - pirmadienis, kovo 2 d.
05.50 Padėkime augti.
06.15 Pasaulis X. Paranormalių reiškinių kronika.
07.10 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
08.00 Apie žūklę. Laida žvejams.
08.30 Šefas rekomenduoja. Kulinarijos laida.
09.00 Mes pačios. Laida moterims.
09.30 Žinios.
10.00 Autopilotas. Laida apie automobilius.
10.25 Pasaulis X. Paranormalių reiškinių kronika.
11.20 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
12.35 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
14.00 Padėkime augti.
14.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
15.45 KK2. Informacijos šou (N-7).
16.30 Autopilotas. Laida apie automobilius.
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 Dviračio šou. Humoro laida.
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
02.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - pirmadienis, kovo 2 d.
10.00 Techninė profilaktika.
18.00 Laida studentams.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.20 Rinkimes geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - pirmadienis, kovo 2 d.
09.00 Dvimiesčio savaitė. TV laida (kart.).
09.30 „Sukurtas Haroldas“. Komiška drama (N-7).
11.20 Melomano pusvalandis (kart.).
11.50 Dokumentinis serialas „Jūrų medžiotojai“ (23, 24) (N-7).
13.40 Animacinis f. „Peliuko Perio nuotykiai II“ (N-7).
15.15 Telelaikraštis.
15.25 „Didieji lūkesčiai“. Drama (N-7).
17.30 Muzikos ekspresas.
17.45 Žinios.
18.15 Sėski ant žirgelio. TV laida.
18.45 „Šalis, kurios niekada nebuvo“. Drama (N-7).
20.30 Mūsų praeities beieškant. Istorijos laida.
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 „Riedėk“. Drama (N-14).
23.10 Žinios (kart.).
23.30 „Kiniška dėlionė“. Romantinė komedija (N-7).
01.25 Požemių labirintuose. TV laida (kart.).
01.55 „Nepasiduok“. Drama (N-7).
03.55 Programos pabaiga.
Pūko TV - pirmadienis, kovo 2 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.15 Muzika.
08.00 Muzikinė vaivorykštė. TV laida (kart.).
09.00 Įvairiakultūris Kaunas. Šviečiamoji laida (kart.).
09.30 Muzika.
10.00 OTV muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.55 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
18.10 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.20 Muzika.
19.00 Muzikinė vaivorykštė. TV laida (kart.).
20.00 Žinios. Orai.
20.25 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.40 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.50 Muzika.
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - pirmadienis, kovo 2 d.
09.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
09.30 TV serialas „Trauma“ (41) (N-7).
10.30 Dokumentinis serialas „Laukinės gamtos ginklai“ (6).
11.30 TV serialas „Komanda Č“ (40) (N-7).
12.30 Pasaulis pro traukinio langą (8). Kelionių žurnalas.
13.30 Karštos senos sėdynės (11). Pramoginė laida.
14.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
14.30 Humoro serialas „Tėvai už borto“ (21).
15.10 „Kūno kalba“. Muzikinė drama. Olandija, 2011 m. (N-7).
17.00 TV serialas „Priedangoje“ (5) (N-7).
18.00 Keisčiausi pasaulio restoranai (21). Pramoginė laida.
18.30 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
19.00 TV serialas „Niagaros magija“ (13) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 80traukinių aplink pasaulį (22). Kelionių žurnalas.
21.00 Kinomano užrašai. Laida apie kiną. Vedėjas A.Dočkus.
21.15 Kino akademija. „Arkadija“. Drama. JAV, 2012 m.
22.55 „Balticum TV“ žinios.
23.25 TV serialas „Trauma“ (41) (N-7).
00.25 „Lelijos“ (5). Drama. Didžioji Britanija, 2007 m. (N-7).
01.25 Programos pabaiga.
Pan TV - pirmadienis, kovo 2 d.
10.00 Techninė profilaktika.
18.00 Laida studentams.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.20 Rinkimes geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - pirmadienis, kovo 2 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Susitikime prie Kruojos. Pažintinė laida (kart.).
09.30 Šiaulių gidas.
09.35 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
10.10 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
10.30 Šiaulių gidas.
10.35 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
11.00 MTV.
17.45 Vakaro programa.
17.50 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
18.10 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
18.30 Šiaulių žinios.
18.50 Be komentarų.
18.55 Specialus reportažas.
19.00 Renginiai.
19.05 Šiaulių gidas.
19.10 Kartu su jumis. Edvardas Žakaris. Pokalbių laida.
19.30 Šiaulių žinios (kart.).
19.50 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
20.30 Šiaulių žinios (kart.).
20.50 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
21.15 Šiaulių gidas.
21.20 MTV.
23.00 Šiaulių žinios (kart.).
23.20 MTV.
Dzūkijos TV - pirmadienis, kovo 2 d.
06.35 Programa.
06.39 TV parduotuvė.
06.55 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
07.25 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė (N-7).
07.55 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
08.25 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
08.55 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.55 Kitoks pokalbis. Svečiuose D.Žeimytė. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
10.55 Pasaulis X. „Kas yra Laikas?“ Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
11.55 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
12.55 TV serialas „Magda M.“ (2/14) (N-7).
14.00 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Vandens žiurkės“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Premjera. Dokumentinis serialas „Viskas apie gyvūnus“. JAV, 2012 m.
18.00 Sveikinimų koncertas (kart.).
18.45 Vandentvarkos naujienos (kart.).
19.00 Žinios.
19.15 Orai.
19.19 Dzūkiška paletė (kart.).
19.40 Statybų enciklopedija (kart.).
20.00 Žinios (kart.).
20.15 Orai.
20.20 Premjera. TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (2) (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. Tiesioginė debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
23.17 Orai.
23.20 Pasaulis X. „Kas yra Laikas?“ Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
00.20 TV serialas „Albanas“ (54) (N-7).
01.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
02.00 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
02.45 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
03.05 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
03.35 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
04.10 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
04.55 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
05.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
06.05 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
06.25 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
TV1000 - pirmadienis, kovo 2 d.
05.00 „Tapatybė“. Veiksmo. JAV, 2003 m.
07.00 „Vaikinams tai patinka“. Komedija. JAV, 2008 m.
09.00 „Mano liūdna meilės istorija“. Romantinė drama. JAV, 2010 m.
11.00 „Ieškokit Gudručio!“ Nuotykių. JAV, 2008 m.
13.00 „Pašok su manim“. Romantinė drama. JAV, 1998 m.
15.15 „Vaikinams tai patinka“. Komedija. JAV, 2008 m.
17.00 „Mano liūdna meilės istorija“. Romantinė drama. JAV, 2010 m.
19.00 „Divergentė“. Fantastikos. JAV, 2014 m.
21.30 „Svynis Todas. Demoniškas Flyto gatvės kirpėjas“. Miuziklas. JAV, Didžioji Britanija, 2007 m.
23.30 „Tapatybė“. Veiksmo. JAV, 2003 m.
01.00 „Pašok su manim“. Romantinė drama. JAV, 1998 m.
03.10 „Kai aš gulėjau mirties patale“. Drama. JAV, 2013 m.
TV1000 Premium - pirmadienis, kovo 2 d.
06.00 „Metų įvykis“. Komedija. JAV, 2011 m.
07.40 „Pasivaikščiojimas su dinozaurais“. Animacinis. JAV, Didžioji Britanija, 2013 m.
09.15 „Laiko tiltas“. Komiška romantinė drama. JAV, 2013 m.
11.20 „Nepaprastai garsiai ir neįtikėtinai arti“. Nuotykių drama. JAV, 2011 m.
13.35 „Apgaulės meistrai“. Kriminalinis trileris. Prancūzija, JAV, 2013 m.
15.30 „Hobitas. Smogo dykynė“. Fantastikos. JAV, 2013 m.
18.05 „Didysis meistras“. Biografinė drama. Kinija, 2013 m.
20.10 „Vaizdo dienoraštis“. Fantastinis trileris. JAV, 2012 m.
22.00 „Kulka į galvą“. Trileris. JAV, 2012 m.
00.00 „Jūrų pėstininkas. Užnugaris“. Veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
02.00 „Kietos blondinės“. Kriminalinė komedija. JAV, 2013 m.
04.00 „Igbis išvažiuoja“. Komiška drama. JAV, 2002 m.
TV1000 Action - pirmadienis, kovo 2 d.
04.00 „Kitas pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas“. Fantastikos. JAV, Naujoji Zelandija, 2009 m.
05.35 „Gimęs lenktyniauti“. Veiksmo. JAV, 2011 m.
07.15 „Paskutinis veiksmo filmo herojus“. Veiksmo. JAV, 1993 m.
09.25 „Siuvėjas iš Panamos“. Trileris. JAV, Airija, 2001 m.
11.15 „Pirmyn“. Komedija. JAV, 1999 m.
13.05 „Mirties apsupty“. Veiksmo. JAV, Vokietija, 2002 m.
14.50 „Kitas pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas“. Fantastikos. JAV, Naujoji Zelandija, 2009 m.
16.25 „Siuvėjas iš Panamos“. Trileris. JAV, Airija, 2001 m.
18.15 „Fantazijos viršūnė. Sudvasintieji“. Animacinis mokslinės fantastikos. JAV, Japonija, 2011 m.
20.00 „Pragaro vaikis. Aukso armija“. Fantastikos. JAV, Vokietija, 2008 m.
22.00 „Kulka į galvą“. Trileris. JAV, 2012 m.
23.30 „Sutemos“. Siaubo trileris. JAV, Australija, 2003 m.
00.55 „Du pasauliai“. Fantastinė komedija. Prancūzija, 2007 m.
02.35 „Fantazijos viršūnė. Sudvasintieji“. Animacinis mokslinės fantastikos. JAV, Japonija, 2011 m.
TV1000 Russkoje kino - pirmadienis, kovo 2 d.
06.50 „Mirtis po burėmis“. Detektyvas. SSRS, 1976 m.
09.10 „Graikiškos atostogos“. Nuotykių. Rusija, 2005 m.
10.40 „Rusiški paukščiai“. Drama. Rusija, 2008 m.
12.20 „Ilgas išlydėjimas“. Drama. SSRS, 1971 m.
14.00 „Dangaus teismas“. Drama. Rusija, 2012 m.
15.40 „Auksas“. Drama. Rusija, 2012 m.
17.40 „Dangaus teismas. Tęsinys“. Drama. Rusija, 2014 m.
21.00 „D diena“. Veiksmo. Rusija, 2008 m.
22.30 „Maratonas“. Romantinė drama. Rusija, 2013 m.
00.30 „Ilgas išlydėjimas“. Drama. SSRS, 1971 m.
02.10 „Štai kas man atsitiko“. Romantinė komedija. Rusija, 2012 m.
03.40 „M+F (Aš tave myliu)“. Romantinė komedija. Rusija, 2009 m.
Balticum AUKSINIS - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 „Išdavikas“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2008 m. (N-7).
09.00 „Atviras kelias“. Drama. JAV, 2009 m.
11.00 „Bangų užkariautojai“. Biografinė sporto drama. JAV, 2012 m.
13.00 „Pragaras rojuje“. Veiksmo drama. Ispanija, 2012 m. (N-7).
15.00 Animacinis f. „Vėžliuko Semio nuotykiai II“. Belgija, JAV, 2012 m.
17.00 „Ko laukti, kai laukiesi“. Romantinė komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
19.00 „Trys draugės ir kūdikis“. Komedija. JAV, Kanada, 2011 m. (N-7).
21.00 „360 laipsnių: meilės ir nuodėmių ratu“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, Austrija, 2011 m. (N-7).
23.00 „3096 dienos“. Kriminalinė drama. Vokietija, 2013 m. (N-14).
01.00 „Atskalūno laiškai“. Drama. JAV, 2012 m. (N-7).
Diva Universal - pirmadienis, kovo 2 d.
06.30 Vakarėliai aplink pasaulį.
06.55 Auksinis Beverli Hilso jaunimas.
07.15 D.von Furstenberg namas.
08.00 Vaidybinis f. „Kalėdos Manhatane“.
09.30 „E! Žvaigždžių vaikučiai“.
09.55 Giuliana ir Billas.
10.40 Nuotaka milijonieriui.
11.25 „Liežuvautoja“.
12.10 „E! Selena Gomez“.
12.55 Vakarėliai aplink pasaulį.
13.20 Auksinis Beverli Hilso jaunimas.
13.45 Kourtney ir Khloe užkariauja Hemptoną.
14.30 Ieškau topmodelio.
15.15 Giuliana ir Billas.
16.00 Nuotaka milijonieriui.
16.45 „Liežuvautoja“.
17.30 Ryanas Seacrestas su Selena Gomez.
17.55 Ryanas Seacrestas su grupe „The Wanted“.
18.20 Ryanas Seacrestas su Kardashian šeima.
18.45 Auksinis Beverli Hilso jaunimas.
19.10 D.von Furstenberg namas.
20.00 Kourtney ir Khloe užkariauja Hemptoną.
20.50 „E! Svajonių namas“.
21.15 „E! 50 neįtikinamiausių kazusų, nutikusių įžymybėms“.
22.45 Vestuvės.
23.30 „E! Striptizo šokėjų paslaptys“.
01.10 Vestuvės.
01.55 Kourtney ir Khloe užkariauja Hemptoną.
02.40 Vakarėliai aplink pasaulį.
03.05 Auksinis Beverli Hilso jaunimas.
03.30 Giuliana ir Billas.
04.15 D.von Furstenberg namas.
05.00 „Liežuvautoja“.
05.45 Tikroji Holivudo istorija.
XXI - pirmadienis, kovo 2 d.
09.00 TV filmas „Paskutinis priešas“ (1). Trileris. Didžioji Britanija, 2008 m. (N-16)
10.30 „Vyriškas zigzagas“. Komiška melodrama. Rusija, 1992 m. (N-12).
11.50 Premjera. „Skenduolių skaičiuoklė“. Komiška drama. Didžioji Britanija, Nyderlandai, 1988 m. (N-16).
13.50 „Sen Pjero salos našlė“. Melodrama. Prancūzija, Kanada, 2000 m. (N-12).
15.45 „Lakūno vaiduokliai“. Karinė drama. Didžioji Britanija, 2006 m. (N-16).
17.00 TV filmas „Paskutinis priešas“ (1). Trileris. Didžioji Britanija, 2008 m. (N-16)
18.30 „Vyriškas zigzagas“. Komiška melodrama. Rusija, 1992 m. (N-12).
19.50 Premjera. „Skenduolių skaičiuoklė“. Komiška drama. Didžioji Britanija, Nyderlandai, 1988 m. (N-16).
21.50 „Sen Pjero salos našlė“. Melodrama. Prancūzija, Kanada, 2000 m. (N-12).
23.45 „Lakūno vaiduokliai“. Karinė drama. Didžioji Britanija, 2006 m. (N-16).
01.00 TV filmas „Paskutinis priešas“ (1). Trileris. Didžioji Britanija, 2008 m. (N-16)
02.30 „Vyriškas zigzagas“. Komiška melodrama. Rusija, 1992 m. (N-12).
03.50 Premjera. „Skenduolių skaičiuoklė“. Komiška drama. Didžioji Britanija, Nyderlandai, 1988 m. (N-16).
05.50 „Sen Pjero salos našlė“. Melodrama. Prancūzija, Kanada, 2000 m. (N-12).
07.45 „Lakūno vaiduokliai“. Karinė drama. Didžioji Britanija, 2006 m. (N-16).
Naše kino - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 Vaidybinis f. „Žmogus su šautuvu“.
09.00 Vaidybinis f. „Vedęs viengungis“.
11.00 Vaidybinis f. „Miškas“.
13.00 Vaidybinis f. „Laimė“.
14.30 Vaidybinis f. „Jos vardas - Pavasaris“.
16.00 Vaidybinis f. „Dviese plikoje žemėje“.
17.30 Vaidybinis f. „Specialybės kontrolinis“.
19.00 Vaidybinis f. „Kunigaikštytė Merė“.
21.00 Vaidybinis f. „Gerumas“.
23.00 Vaidybinis f. „Nelabasis“.
01.10 Vaidybinis f. „Romantikai“.
02.30 Vaidybinis f. „Šėlmis“.
04.00 Vaidybinis f. „Dingusi ekspedicija“ (1, 2).
Fox - pirmadienis, kovo 2 d.
03.40 TV serialas „Pagal Džimį“.
04.25 TV serialas „Daktariūkščiai“.
06.35 TV serialas „Pagal Džimį“.
07.00 TV serialas „Skaičiai“.
07.45 TV serialas „NCIS“.
09.15 TV serialas „Pagal Džimį“.
10.05 TV serialas „Daktariūkščiai“.
10.45 TV serialas „Nusikalstami protai“.
12.15 TV serialas „NCIS“.
13.45 TV serialas „Du su puse vyro“.
14.30 TV serialas „Lūžis“.
15.15 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.40 TV serialas „NCIS“.
18.05 TV serialas „Gyveno kartą“.
19.30 TV serialas „Du su puse vyro“.
20.15 TV serialas „NCIS“.
21.00 TV serialas „Gyvi numirėliai“.
21.45 TV serialas „Nusikalstami protai“.
23.10 TV serialas „Nusikalstami protai“.
23.55 TV serialas „NCIS“.
02.10 TV serialas „Lūžis“.
02.55 TV serialas „Skaičiai“.
05.10 TV serialas „Gyveno kartą“.
05.50 TV serialas „Tiltas“.
Fox life - pirmadienis, kovo 2 d.
01.40 TV serialas „Meilės istorija Manhatane“.
06.35 TV serialas „Meilės istorija Manhatane“.
07.00 TV serialas „Kariškių žmonos“.
08.30 Jamie Oliveris gamina namuose.
08.55 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
09.25 Taupyk su Jamie Oliveriu.
13.30 Jamie Oliveris gamina namuose.
13.35 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
14.20 TV serialas „Meilės istorija Manhatane“.
15.05 TV serialas „Grėj anatomija“.
16.30 TV serialas „Kerštas“.
17.55 X Faktorius.
20.00 TV serialas „Kerštas“.
21.25 TV serialas „Slapti reikalai“.
22.00 TV serialas „Kerštas“.
22.50 TV serialas „Grėj anatomija“.
00.15 TV serialas „Kerštas“.
02.25 Jamie Oliveris gamina namuose.
02.50 TV serialas „Balerinos“.
04.20 TV serialas „Kariškių žmonos“.
05.45 Taypyk su Jamie Oliveriu.
Disney Channel - pirmadienis, kovo 2 d.
06.10 Animacinių serialų programa.
10.00 „Ar tai mano vaikas?“
11.05 Animacinis serialas „Heraklis“. JAV, 1998 m.
11.30 Animacinis f. „Žemė iki amžiaus pradžios. Šaltosios ugnies akmuo“. JAV, 2000 m.
13.10 Animacinis serialas „Mažasis nindzė“. Prancūzija, 2014 m .
13.20 Animacinis serialas „Mažasis nindzė“. Prancūzija, 2014 m .
13.40 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“. JAV, 2003 m.
14.05 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“. JAV, 2003 m.
14.30 Animacinis serialas „Naujoji imperatoriaus mokykla“. JAV, 2006 m.
14.55 Animacinis serialas „Naujoji imperatoriaus mokykla“. JAV, 2006 m.
15.25 Animacinis serialas „Linkėjimai planetoms“.
15.50 Animacinis serialas „Linkėjimai planetoms“.
16.20 Animacinis serialas „Nutrūktgalvis Kikas Butovskis“. JAV, 2010 m.
16.45 Animacinis serialas „Nutrūktgalvis Kikas Butovskis“. JAV, 2010 m.
17.15 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
17.40 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
18.05 Animacinis serialas „7 nykštukai“.
18.30 Animacinis f. „Drąsioji Kim“.
19.50 Animacinis f. „Žvaigždžių karai. Maištininkai“. JAV, 2014 m.
20.30 TV serialas „Violeta“. Argentina, 2014 m.
21.25 Stiliaus taisyklės.
21.40 TV serialas „Kartą stebuklų šalyje“.
23.30 Nakties programa.
Travel - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Šveicarija.
08.00 Gyvenimas po katastrofos. Po uragano „Sandy“.
08.30 Naujo būsto paieška. Honkongas, Kinija. Bankokas, Tailandas.
09.30 Oro uostas 24/7. Majamis.
10.30 Didžiosios paslaptys.
11.30 Senos pilies legendos.
12.30 Pamesto bagažo aukcionai.
13.30 Gyvenimas po katastrofos. Po uragano „Sandy“.
14.00 Naujo būsto paieška. Honkongas, Kinija. Bankokas, Tailandas.
15.00 Didžiosios paslaptys.
16.00 Senos pilies legendos.
17.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
18.00 Išgelbėkite mano verslą!
19.00 Neįprastas Amerikos maistas. Čarlstonas.
20.00 Naujo būsto paieška. Gana. Grenoblis.
21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. PAR.
22.00 Pagaminta Amerikoje.
22.30 Adamas Richmanas. Aludarių susitikimas.
23.00 Brangenybių paieškos.
00.00 Didžiosios paslaptys.
Discovery - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Aukcionų karaliai.
07.50 Sandėlių medžiotojai.
08.15 Milžiniškos statybos.
09.10 Greiti ir garsūs.
10.05 Išskirtinė automobilių puošyba.
10.55 Aukso karštligė.
11.50 Džiunglių auksas.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Aliaskos geležinkelis.
14.30 Milžiniškos statybos.
15.25 Aliaska. Šeima iš miško.
18.10 Sandėliai. Mūšis Kanadoje.
18.40 Sandėlių medžiotojai.
19.05 Relikvijų medžiotojai.
19.35 Penktoji pavara.
20.00 Kaip tai padaryta?
21.00 Aukso karštligė.
23.00 Nuogi ir išsigandę.
00.00 Išgyvenimo žaidimas.
01.00 Baisiausi dalykai.
01.55 Kaip tai veikia?
02.50 Aukso karštligė.
04.30 Nuogi ir išsigandę.
05.20 Išgyvenimo žaidimas.
06.10 Kaip tai padaryta?
Animal Planet - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 Ginant laukinę gamtą.
07.25 Kačiukai ir šunyčiai.
08.15 Žmogus ir liūtai.
09.10 Iškviečiamas tramdytojas.
10.05 Aligatorių tramdytojai.
11.00 Kačiukai ir šunyčiai.
11.55 Žmogus ir liūtai.
12.50 Gyvenimas būryje.
13.45 Laukinės būtybės.
14.40 Akvariumų verslas.
15.35 Žmogus ir liūtai.
16.30 Aligatorių tramdytojai.
17.25 Gyvenimas būryje.
18.20 Laukinis gyvenimas.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Šaunusis septynetas.
21.05 Namai medžiuose.
22.00 Laukinis gyvenimas.
22.55 Gamta su D.Salmoni.
23.50 Nasrai.
00.45 Laukinis gyvenimas.
01.40 Akvariumų verslas.
02.35 Šaunusis septynetas.
03.25 Laukinis gyvenimas.
04.15 Namai medžiuose.
05.02 Iškviečiamas tramdytojas.
05.49 Šaunusis septynetas.
06.36 Ginant laukinę gamtą.
Viasat HISTORY - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
08.05 „Krikščionybės istorija“.
09.05 „Napoleonas“.
10.05 „Karo laikų ūkininkai“.
11.10 „Krikščionybės istorija“.
12.15 „Kinijos kilmė“.
13.10 „Gimimas, vedybos ir mirtis viduramžiais“.
14.15 „Mokslo istorija“.
15.20 „Slaptasis karas“.
16.15 „Napoleonas“.
17.15 „Muziejaus paslaptys“.
18.00 „Motinos, žudikės ir meilužės. Senovės Romos imperatorės“.
19.05 „Tikroji baltoji karalienė ir jos konkurentai“.
20.05 „Istoriją nulėmusios moterys“.
21.00 „Pokalbiai su Jackie Kennedy“.
22.00 „Antrojo pasaulinio karo aviakatastrofų sekliai“.
22.55 „Ilgas šešėlis“.
23.50 „Mitų medžiotojai“.
00.45 „Senovinės juodosios operacijos“.
Viasat EXPLORER - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 „Išgelbėkite mūsų verslą“.
07.45 „Aliaskos pakrančių apsauga“.
08.30 „Kaip tai veikia?“
09.20 „Ratai iš ano pasaulio“.
10.10 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
11.00 „Išgelbėkite mūsų verslą“.
11.45 „Aliaskos pakrančių apsauga“.
12.35 „Ratai iš ano pasaulio“.
13.25 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
14.15 „Inžinerija“.
15.05 „Dekonstrukcija“.
15.30 „Kaip tai veikia?“
16.25 „Juodasis auksas“.
17.10 „Nuodėmingojo miesto automobiliai“.
18.00 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
18.50 „Inžinerija“.
19.45 „Kaip tai veikia?“
20.35 „Dekonstrukcija“.
21.00 „Kasdieniai stebuklai“.
22.00 „Tiesiam tiltus“.
23.00 „Įspūdingoji Amazonė“.
23.55 „Pavojingiausias karys“.
00.40 „Komandosai“.
National GEOGRAPHIC - pirmadienis, kovo 2 d.
05.00 Populiarusis mokslas. Žaidimas su ugnimi.
05.22 Skaičių žaidimas.
05.43 Padaryk tai arba mirk.
06.28 Nenugalimųjų dvikova.
07.13 Lėktuvų katastrofų tyrimas.
08.42 Maisto istorija.
09.27 Dešimtasis dešimtmetis, kuris mus suvienijo.
10.11 Automobilių gamyklos.
10.56 Jukono auksas.
11.41 Padaryk tai arba mirk.
12.27 Nenugalimųjų dvikova.
13.12 Maisto istorija.
13.57 Dešimtasis dešimtmetis, kuris mus suvienijo.
14.43 Kojotų ataka.
15.28 Pavojingi susitikimai.
16.13 Apokalipsė. Pirmasis pasaulinis karas.
16.59 Trečiojo reicho įranga.
17.44 Padaryk tai arba mirk.
18.09 Mokslo šėliojimai.
18.29 Maisto istorija.
19.15 Dešimtasis dešimtmetis, kuris mus suvienijo.
20.00 Trečiojo reicho įranga.
20.45 Lėktuvų katastrofų tyrimas.
21.31 Padaryk tai arba mirk.
21.53 Mokslo šėliojimai.
22.16 Lėktuvų katastrofų tyrimas.
23.01 Paranormalūs reiškiniai.
MTV - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Dokumentinis serialas „Nėščia šešiolikametė“.
10.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
11.00 Katžuvė.
12.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
13.00 TV serialas „Made“.
14.00 Susituokė jaunuoliai.
15.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
17.00 Tik hitai.
18.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
19.00 TV serialas „Ne visu pajėgumu“.
20.00 TV serialas „Su buvusiuoju paplūdimyje“.
22.00 „Euro Top Chart“.
23.00 Interneto kvailiai.
00.00 TV serialas „Stileivos“.
01.00 TV serialas „Džersio pakrantė“.
02.00 Skaistuolių teritorija.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - pirmadienis, kovo 2 d.
06.05 Pasaulio muzika.
10.30 Liono nacionalinis orkestras groja H.Berliozo, C.Saint-Saenso ir C.Franco kūrinius.
11.50 C.Saint-Saenso, M.Ravelio ir C.Debussy kūrinių koncertas.
13.15 Divertismentas.
14.15 V.Ullate baletas „Meilė, tikroji burtininkė“.
16.15 Ch.Jude baletas „Žizel“. Šoka Bordo nacionalinės operos artistai.
18.00 W.A.Mozarto opera „Užburtoji fleita“.
20.35 Divertismentas.
21.30 Olandijos karališkasis orkestras koncertuoja Liucernoje.
23.10 L.van Beethoveno ir N.Rimskio-Korsakovo kūrinių koncertas.
01.05 E.Spalding koncertuoja Vienos džiazo festivalyje.
BBC - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 BBC naujienos.
14.00 Grinvičo laikas.
14.30 Grinvičo laikas.
15.00 Globalinės naujienos.
16.00 Globalinės naujienos.
16.30 Pasaulio verslo naujienos.
16.45 Pasaulio sportas.
17.00 Pasaulio naujienos.
18.00 Pasaulio naujienos.
18.30 Atviras pokalbis.
19.30 Naujienos iš Afrikos.
20.30 Pasaulio verslo naujienos.
20.45 Pasaulio sportas.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.30 Pasaulio verslo naujienos.
22.45 Pasaulio sportas.
23.00 Verslo naujienos.
23.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - pirmadienis, kovo 2 d.
06.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.45 Pasaulio verslo ypatumai.
09.00 CNN naujienų redakcija.
09.30 Mūsų mobilioji visuomenė.
10.00 Pasaulio sporto naujienos.
10.30 Pokalbiai apie Aziją.
11.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.00 CNN naujienų redakcija.
12.30 Afrikos balsai.
13.00 Verslo apžvalga.
14.00 CNN naujienų redakcija.
15.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
19.00 Pasaulio sportas.
19.30 Afrikos balsai.
20.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 CNN šiandien.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 Pasaulio galiūnų čempionatas.
08.00 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - Klivlando „Cavaliers“. 2014-2015 m. sezonas.
10.00 Krepšinis. NBA. Bruklino „Nets“ - Hjustono „Rockets“. 2014-2015 m. sezonas.
12.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. 2014-2015 m. sezonas. Turo apžvalga.
13.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Twente“ - „NAC Breda“. 2014-2015 m. sezonas.
15.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Kuban“ - CSKA. 2014-2015 m. sezonas.
17.00 Bušido kovos. „KOK World Series“.
19.00 Sportas. Dienos naujienos.
19.15 Pasaulio galiūnų čempionatas.
20.00 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - Klivlando „Cavaliers“. 2014-2015 m. sezonas.
21.00 Sportas. Dienos naujienos.
21.10 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - Klivlando „Cavaliers“. 2014-2015 m. sezonas.
22.10 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Madrido „Real“ - Tenerifės „Iberostar“.
23.00 Sportas. Dienos naujienos.
23.10 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Madrido „Real“ - Tenerifės „Iberostar“.
00.10 Bušido kovos. „KOK World Series“.
02.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Twente“ - „NAC Breda“. 2014-2015 m. sezonas.
04.30 Krepšinis. NBA. Bruklino „Nets“ - Hjustono „Rockets“. 2014-2015 m. sezonas.
06.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
Eurosport - pirmadienis, kovo 2 d.
09.30 Imtynės. Pasaulio taurė.
10.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempionatas.
14.00 Biatlonas. Pasaulio taurė.
16.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempionatas.
18.30 Futbolo apžvalga.
19.15 Angliškasis biliardas. Europos turas.
20.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempionatas.
21.45 Sporto linksmybės.
22.00 Imtynės. WWE apžvalga.
22.30 Imtynės. WWE archyvas.
23.30 Angliškasis biliardas. Europos turas.
00.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio čempionatas.
01.45 Futbolo apžvalga.
Eurosport 2 - pirmadienis, kovo 2 d.
06.15 Snieglenčių sportas. Pasaulio taurės varžybos.
07.00 Atvirasis Gdynės angliškojo biliardo čempionatas. Finalas.
09.00 Pasaulio greitojo čiuožimo čempionatas.
11.00 Dviračių sportas.
12.30 Atvirasis Gdynės angliškojo biliardo čempionatas. Finalas.
14.00 Pasaulio greitojo čiuožimo čempionatas.
15.00 Dviračių sportas.
16.00 Motociklų sportas. Kataro didysis prizas.
16.30 Motociklų sportas. Kataro didysis prizas.
17.00 Ekstremalusis sportas.
18.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
19.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
20.00 Snieglenčių sportas. Pasaulio taurės varžybos.
21.00 Dviračių sportas.
22.00 Pasaulio greitojo čiuožimo čempionatas.
00.00 Ekstremalusis sportas.
01.00 Lengvoji atletika.
Sport1 De - pirmadienis, kovo 2 d.
06.00 Sporto klipai.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
16.30 „Storage Wars“.
17.30 „Container Wars“. Realybės šou.
18.30 Dokumentinis serialas „Hardcore Pawn Chicago“.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
20.15 Vokietijos futbolo sąjungos taurės turnyras. Ekspertų žodis.
20.45 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių apžvalga.
21.15 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. „Ingolstadt“ - „Muenchen“. Tiesioginė transliacija.
23.15 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių analizė. Tiesioginė transliacija.
00.30 „Goooal!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 Motosportas. NASCAR lenktynių apžvalga.
08.00 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
10.00 „Premier“ lygos apžvalga.
11.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Shakhtar“ - „Bayern“.
12.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. PSG - „Chelsea“.
14.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
15.05 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Liverpool“ - „Manchester City“.
16.55 „Premier“ lygos apžvalga.
17.55 Ledo ritulys. KHL atkrintamosios varžybos. Tiesioginė transliacija.
20.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Chelsea“ - „Tottenham“.
22.30 Ledo ritulys. KHL atkrintamosios varžybos.
00.30 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
01.30 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Galatasaray“.
03.20 Boksas. Tysonas Fury - Christianas Hammeris.
05.00 Ledo ritulys. KHL atkrintamosios varžybos.
Viasat Motor - pirmadienis, kovo 2 d.
14.00 Motorinės valtys. 2014 m. pasaulio čempionato apžvalga.
15.00 „Formulės 1 klasika“. 1986 Austrijos didžiojo prizo lenktynės.
16.30 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynės.
21.00 Spidvėjus. Lenkijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga
22.00 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
23.00 „Formulė 1“. JAV didžiojo prizo lenktynės.
01.35 Motosporto klasika. 2001 m. Suzukos lenktynės.
02.35 „Formulė 1“. JAV didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
TVP1 - pirmadienis, kovo 2 d.
06.30 TV pirkiniai.
07.10 Reporterio reikalas.
07.55 TVP1 rytas.
08.40 Gyvenimas tau.
09.00 Žinios.
09.10 Politika prie kavos.
09.35 Atspėk melodiją.
10.25 „Klanas“.
10.55 „Tėvas Motiejus“.
11.50 „Didingasis amžius“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.40 Dienos receptas.
13.50 „Paslaptingosios kamanės“.
14.55 „Kelias į dangų“.
16.00 Žinios.
16.20 Okrasa laužo taisykles.
16.50 „Didingasis amžius“.
18.00 TV ekspresas.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 „Klanas“.
19.30 Pasaulis sukasi.
20.15 Dienos receptas.
20.30 Žinios.
21.25 TV teatras. Spektaklis „Inka 1946“.
23.00 „Lenkijos karo didvyriai“.
23.55 Vaid. f. „Aš, tu ir Diupri“.
Polonia TV - pirmadienis, kovo 2 d.
07.10 Kultūros laida.
07.40 Kolbergo keliu.
08.05 Abipus Oderio.
08.25 „Janka“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
12.10 „Made in Poland“.
12.40 „Baronas 24“.
13.05 „Laimės spalvos“.
13.30 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 „Likimo pokštas“.
14.45 Savaitraštis.pl.
15.40 Kultūringieji PL.
16.50 „Notacijos“.
17.05 Kolbergo keliu.
17.35 Libera - meno gidas.
17.55 „Baronas 24“.
18.20 Polonija užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Galvosūkis.
18.55 XX a. sensacijos.
19.25 Rytų studija.
19.55 „Laimės spalvos“.
20.25 Abipus Oderio.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.45 Galvosūkis.
21.50 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“.
22.45 Polonija užsienyje.
23.00 Lenkijos reporteris.
23.45 T.Lisas gyvai.
00.45 „Naszaarmia.pl“.
01.10 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - pirmadienis, kovo 2 d.
06.00 Informacinė laida.
06.30 Naujienos.
06.40 „Taisiukai“.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.20 Labas rytas (tęs.).
11.00 Naujienos.
11.35 Gyvenk sveikai!
12.45 Šiandien vakare.
14.00 Naujienos.
14.15 Šiandien vakare (tęs.).
15.05 Vyriška ir moteriška.
16.00 Mados nuosprendis.
17.00 Vakaro naujienos.
17.45 Susituokime.
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos „Laikas“.
21.05 „Ilgas kelias namo“.
23.05 Lietuvos „Laikas“.
23.15 Vakaras su Urgantu.
23.50 Informacinė laida.
00.20 Vakaro naujienos.
00.35 V.Pozneri laida.
01.30 Vaidybinis f. „Dviese ir viena“.
02.45 Mados nuosprendis.
04.30 Muzika.
05.50 Lietuvos „Laikas“.
RTR Planeta - pirmadienis, kovo 2 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.05 Angelai iš jūros.
10.00 Žinios.
10.35 Žinios iš Maskvos.
10.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.55 Ypatingas atvejis.
13.00 Žinios.
13.30 Žinios iš Maskvos.
14.05 „Ten, kur tu“.
15.00 „Kol stanica miega“.
16.00 Žinios.
16.10 Žinios iš Maskvos.
16.30 Žinios.
17.15 Tiesioginis eteris.
18.35 Žinios iš Maskvos.
19.00 Žinios.
19.55 „Pavasarį pražysta meilė“.
22.45 Šalies budėtojas.
23.40 Angelai iš jūros.
00.35 „Kamenskaja“.
01.30 Vaid. f. „Atostogos savo sąskaita“ (1).
03.25 Ypatingas atvejis.
04.10 „Kol stanica miega“.
NTV - pirmadienis, kovo 2 d.
05.00 Ryto laida.
07.15 Gydytojų reikalas.
08.10 Gyvena žmonės!
08.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
09.00 Šiandien.
09.25 „Muchtaro sugrįžimas“.
10.10 Rusiškas įdaras.
10.40 Bet kada.
11.00 Prisiekusiųjų teismas.
12.00 Šiandien.
12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
14.00 Prokurorų patikrinimas.
15.00 Šiandien.
15.25 A.Žurbino melodijos.
16.05 „Bombila. Tęsinys“.
18.00 Šiandien.
18.40 Kalbame ir rodome.
19.45 „Piatnickis. Antrasis skyrius“.
20.45 „Voratinklis“.
22.40 Dienos anatomija.
23.30 „Volkovo valanda“.
01.30 Kalbame ir rodome.
02.30 Aš lieknėju.
03.35 „Adrenalinas“.
04.30 Pirmasis kraujas.
REN Baltija - pirmadienis, kovo 2 d.
07.00 „Bernardas“.
07.35 „Žvėreliai“.
08.00 Mano tiesa.
08.50 Žvaigždžių gyvenimas.
09.40 „Bučinys“.
11.20 Tėtis įkliuvo.
13.05 Gyvenimo taisyklės.
13.55 „Marionečių šokiai“.
17.25 „Bučinys“.
19.15 Naujienos.
19.25 „Šiaurės vėjas“.
21.15 Pasisvėrę ir laimingi.
22.30 Vaidybinis f. „Gyvenimas po gyvenimo“.
00.15 Gyvenimo taisyklės.
RTVi - pirmadienis, kovo 2 d.
06.00 Animaciniai f.
07.20 Vaid. f. „Pulko sūnus“ (2).
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 „Oro uostas“.
10.00 Laiko kodas.
11.00 Vaid. f. „Žiemos vyšnia“.
12.30 Rusiškas akcentas.
13.00 „Maskva. Trys stotys“.
14.00 „Gynyba“.
15.00 Miesto legendos.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 Šiandien pasaulyje.
16.08 Ypatinga nuomonė.
17.00 „Oro uostas“.
18.00 Šiandien pasaulyje.
18.08 Ypatinga nuomonė.
19.00 „Maskva. Trys stotys“.
20.00 „Paskutinis susitikimas“.
21.00 „Mylėti ir nekęsti“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 „Paskutinis susitikimas“.
00.30 Miesto legendos.
01.00 „Mylėti ir nekęsti“.
02.00 Vaid. f. „Privalovo milijonai“ (1).
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 „Maskva. Trys stotys“.
TVC - pirmadienis, kovo 2 d.
06.00 Nuotaika.
07.55 Animacinis f.
08.05 Abėcėlė.
08.35 Gyvybės veiksnys.
09.00 Dokumentinis ciklas.
09.10 Post scriptum.
10.05 Įvykių centras.
10.55 Dokumentinis f.
11.30 Įvykiai.
11.50 I.Sluckaja. Žmona. Meilės istorija.
13.00 „Grandinė“.
14.30 Įvykiai.
14.50 Naujienų miestas.
15.05 „Grandinė“.
16.35 Vieno daikto istorija.
16.45 Dokumentinis f.
17.30 Įvykiai.
17.50 Dokumentikos ciklas.
18.15 Dekoratyvinės aistros.
19.00 Balso teisė.
20.00 Naujienų miestas.
20.15 „Slaptas ženklas“.
21.10 „Aistros teisme“.
22.00 Įvykiai.
22.30 „Aistros teisme“.
23.15 Be apgaulės.
23.55 Specialusis reportažas.
00.25 Įvykiai. 25-oji valanda.
00.55 Petrovkos 38.
01.10 „Slaptas ženklas“.
02.00 Balso teisė.
03.00 Dokumentikos ciklas.
03.25 „Aistros teisme“.
05.00 Laikinai prieinamas.
ARD - pirmadienis, kovo 2 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 TV serialų kartojimai.
10.55 TV serialų kartojimai.
11.44 Dienos apžvalga.
11.45 TV serialas „Dėl Dievo meilės“.
12.35 Zoologijos sodų istorijos.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga.
17.10 Zoologijos sodų istorijos.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 Viktorina.
19.50 TV serialas „Didmiesčio policijos nuovada“.
20.45 Mokslo žurnalas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Visagalė reklama.
22.00 F.Plasbergo politinių pokalbių laida. Tiesioginė transliacija.
23.15 Dienos temos.
23.45 Nakties programa.
RTL - pirmadienis, kovo 2 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.05 Nakties žurnalas.
06.35 Kaip sprogmenys (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys.
19.30 Žvaigždžių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 TV serialai.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA