Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - antradienis, sausio 27 d.
06.45 Programa.
06.49 TV parduotuvė.
07.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
07.55 TV serialas „Jermolovai. Giminės prakeiksmas“ (9) (N-7).
09.00 TV serialas „Albanas“ (37) (N-7).
10.05 TV serialas „Magda M.“ (10) (N-7).
11.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
12.00 Spąstai tėčiui. Realybės šou. Ukraina, 2011 m.
14.00 „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
18.43 Orai.
18.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
19.20 TV serialas „Albanas“ (41) (N-7).
20.25 TV serialas „Jermolovai. Giminės prakeiksmas“ (27) (N-7).
21.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
23.12 Pažangi Lietuva.
23.17 Orai.
23.20 Taip gyvena žvaigždės! Realybės šou (N-7).
00.20 TV serialas „Albanas“ (35) (N-7).
01.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
01.55 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.20 TV serialas „Praeities šešėliai“ (4) (N-14).
03.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
03.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
04.05 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
04.25 TV serialas „Praeities šešėliai“ (4) (N-14).
05.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
05.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
06.10 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
06.30 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
06.40 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
LRT TELEVIZIJA - antradienis, sausio 27 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (13) (N-7).
09.50 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (3/3).
10.40 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
11.30 „Eurovizija 2015“. Nacionalinė atranka (kart.).
13.05 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 LRT radijo žinios.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.15 TV serialas „Hartlando užuovėja“ (6/17).
17.00 TV serialas „Akis už akį“ (3/2).
17.45 TV serialas „Naisių vasara“ (6/14).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.37 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 Premjera. TV serialas „Ten, kur namai“ (1/1) (N-7).
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
22.20 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
23.10 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.35 Sportas.
23.38 Orai.
23.40 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
00.35 TV serialas „Senis“ (325) (N-7).
01.35 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.30 Emigrantai (kart.).
04.20 Specialus tyrimas (kart.).
05.05 Istorijos detektyvai (kart.).
TV3 - antradienis, sausio 27 d.
06.35 Teleparduotuvė.
06.50 Animacinis serialas „Simpsonai“ (kart.).
07.50 TV serialas „Gydytojos dienoraštis“ (6) (N-7).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2024).
10.00 TV serialas „Aistros spalvos“ (91) (N-7).
11.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7) (kart.).
12.55 Animacinis serialas „Ančiukas Donaldas ir draugai“ (47).
13.30 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (11).
14.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“.
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (7, 8) (N-7).
15.30 TV serialas „Nemylima“ (102) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę. Vedėja A.Kudabienė (N-7).
20.30 VIP. Įžymybių naujienos. Vedėjai E.Kernagytė-Dambrauskė ir V.Baumila (N-7).
21.00 TV serialas „Rezidentai“ (10) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.00 TV3 sportas.
22.05 TV3 orai.
22.10 TV serialas „Transporteris“ (5) (N-14).
23.15 TV serialas „Krizė“ (2) (N-14).
00.15 TV serialas „CSI kriminalistai“ (314) (N-14).
01.10 TV serialas „Daugiau nei draugai“ (10) (N-7).
01.35 TV serialas „Naujokė“ (14) (N-7).
02.00 TV serialas „Skandalas“ (14) (N-14).
02.55 TV serialas „Nepasitikėk bjaurybe iš 23 buto“ (1) (N-7).
03.20 Programos pabaiga.
LNK - antradienis, sausio 27 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (18).
07.00 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (127) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Gyvenimas ant ratų“. Nuotykių komedija. Rež. B.Sonnenfeldas. Vaid. J.Denielsas, R.Williamsas, Ch.Hines. Didžioji Britanija, JAV, Vokietija, 2006 m. (N-7) (kart.).
10.45 Vaidybinis f. „Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo“. Nuotykių. JAV, 2008 m. (kart.).
12.25 Oplia! Humoro šou (N-7).
13.15 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (1).
13.40 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (20).
14.05 Animacinis serialas „Na, palauk!“ (17).
14.20 TV serialas „Ugnis ir ledas“ (75) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Pagrobti ir perduoti“. Veiksmo trileris. Rež. G.Hoodas. Vaid. O.Metwally, M.Streep, R.Witherspoon, J.Gyllenhaalas. JAV, 2007 m. (N-14).
00.25 TV serialas „Taikinys“ (13) (N-7).
01.20 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (10, 16) (N-7).
BTV - antradienis, sausio 27 d.
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.00 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
09.00 TV serialas „Brolis už brolį“ (13, 14) (N-7).
11.00 Kalbame ir rodome. Pokalbių laida (N-7).
11.55 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
13.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.00 TV serialas „Komisaras Aleksas“ (1) (N-7).
15.00 Amerikos talentai. Realybės šou.
16.00 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (249) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Vedęs ir turi vaikų“ (22) (N-7).
19.00 TV serialas „Policija ir Ko“ (14) (N-7).
20.00 TV serialas „Visa menanti“ (14) (N-7).
21.00 Farai. Dokumentinė drama (N-14).
21.30 Vaidybinis f. „Pavojings grožis“. Komedija. Rež. M.P.Jannas. Vaid. K.Dunst, E.Barkin, D.Richards. JAV, Vokietija, 1999 m. (N-7).
23.15 TV serialas „Persekiotojai“ (4) (N-7).
00.05 TV serialas „Visa menanti“ (N-7) (kart.).
00.55 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
02.00 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - antradienis, sausio 27 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 „Namelis prerijose“ (126).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Laiko ženklai. Pirmojo pasaulinio karo įvykių eiga ir pasekmės Lietuvoje (1916 m.).
12.00 Žinios. Ukraina.
12.15 Kultūra+(kart.).
12.45 G.Verdi opera „Don Karlas“ (kart.).
15.15 Būtovės slėpiniai. Tebeieškant Žalgirio (1) (kart.).
16.00 „Džeronimas“ (17).
16.25 „Namelis prerijose“ (127).
17.15 Laiko ženklai. Pirmojo pasaulinio karo įvykių eiga ir pasekmės Lietuvoje (1916 m.) (kart.).
17.45 Žinios. Ukraina (kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (subtitruota).
18.15 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (5).
18.45 Prisiminkime. A.Miškinis skaito savo eiles.
19.00 „LRT kultūros“ akademija. „Kristina Luna Dolinina. Klasikinio Indijos šokio ištakos“.
19.45 ARTi. Oda.
20.15 Mokslo sriuba.
20.30 Labanaktukas. „Tatonka ir mažieji draugai“ (27); „Čaplinas“ (69).
21.00 Naktinis ekspresas.
21.30 „Alisa“ (1) (originalo kalba, subtitruota).
23.00 Dabar pasaulyje.
23.30 „Alisa“ (2) (originalo kalba, subtitruota).
01.00 Panorama (kart.).
01.35 Dėmesio centre (kart.).
01.50 Sportas.
01.55 Orai.
TV1 - antradienis, sausio 27 d.
06.45 Dienos programa.
06.50 „Mano puikioji auklė“ (kart.).
07.45 „Burbulų šou“ (2).
08.15 Teleparduotuvė.
08.45 „Benas Tenas prieš ateivius“ (11).
09.10 „Avataras“ (5).
09.30 „Žmogus juodu apsiaustu“ (7) (N-7).
10.15 „Duok leteną!“ (49).
10.45 „Karadajus“ (N-7) (kart.).
11.40 Griežčiausi tėvai (kart.).
12.40 „Audra“ (64) (N-7).
13.35 „Pavogtas gyvenimas“ (190) (N-7).
14.30 Būrėja (N-7) (kart.).
15.00 Natūralioji kulinarija su Annabel Langbein. Kulinarijos laida.
15.30 Griežčiausi tėvai.
16.40 „Burbulų šou“ (kart.).
17.10 „Mano puikioji auklė“ (33, 34).
18.10 „Be kaltės kalta“ (15) (N-7).
20.05 „Karadajus“ (77) (N-7).
21.00 „Laiko gijos“ (9) (N-14).
22.35 „Mafijos daktarė“ (5) (N-7).
23.25 „Begėdis“ (10) (N-14).
00.25 „Arti namų“ (20) (N-7).
01.15 Programos pabaiga.
TV6 - antradienis, sausio 27 d.
09.30 Teleparduotuvė.
09.45 Tavo augintinis. Laida apie gyvūnus.
10.15 „Porininkai“ (N-7) (kart.).
11.10 „Viskas teisėta“ (N-7) (kart.).
12.05 „Pelkė“ (N-7) (kart.).
13.00 „Fizrukas“ (N-7) (kart.).
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Viskas teisėta“ (14) (N-7).
17.00 „Porininkai“ (7) (N-7).
18.00 „Pelkė“ (17) (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ (98) (N-7).
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“ (83, 84) (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (7) (N-7).
21.30 Vaid. f. „Operacija „Geronimo“. Būrys, nukovęs Osamą bin Ladeną“. Veiksmo. JAV, 2012 m. (N-14).
23.35 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. Realybės šou (N-7).
00.05 „Pabėgimo karaliai“ (9) (N-14).
00.55 Vaid. f. „Kazanova“. Erotinis. Švedija, 2006 m. (S).
TV8 - antradienis, sausio 27 d.
08.10 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7) (kart.).
09.00 Mano vaikas. Pramoginė laida.
10.00 „Šunyčiai patruliai“ (12).
10.25 Senoji animacija.
11.00 Vaid. f. „Rūkas virš Kilrušo“. Drama. Vokietija, 2007 m. (N-7) (kart.).
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. Realybės šou.
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7) (kart.).
14.30 „Pamiršk mane“ (N-7) (kart.).
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (6876, 6877) (N-7).
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida.
18.00 „Meilė gyventi“ (36) (N-7).
19.00 „Laukinis angelas“ (122) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.35 „Pamiršk mane“ (17) (N-7).
21.00 Vaid. f. „Vilties sparnai“. Drama. Vokietija, 2007 m. (N-7).
22.40 „Meilė gyventi“ (N-7) (kart.).
23.35 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida (kart.).
00.35 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7).
Info TV - antradienis, sausio 27 d.
06.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
10.00 Žinios.
10.40 Dviračio šou. Humoro laida.
11.05 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
12.00 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
13.05 KK2. Informacijos šou.
13.50 Dviračio šou. Humoro laida.
14.15 Krepšinio pasaulyje.
14.45 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
15.45 KK2. Informacijos šou.
16.30 Dviračio šou. Humoro laida.
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 Dviračio šou. Humoro laida.
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
02.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - antradienis, sausio 27 d.
06.00 Laida studentams.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Kartojimai.
18.00 Sodui ir namams.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Laida žvejams.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - antradienis, sausio 27 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.20 „Tai bent mamytė“. Komedija (N-7).
10.55 Mūsų praeities beieškant. TV laida (kart.).
11.25 „Dubleris“. Komedija (N-7).
12.50 „Apvogti vagį“. Kriminalinė komedija (N-7).
14.25 Telelaikraštis.
15.55 „Patikima apsauga“. Veiksmo (N-7).
17.30 Muzikos ekspresas.
17.45 Žinios.
18.15 Susitikimai. Pokalbių laida.
19.00 „Drakonų karai“. Fantastinis veiksmo (N-7).
20.30 Patinka vairuoti. TV laida.
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 „Nauja pradžia“. Trileris (N-7).
22.55 Žinios (kart.).
23.15 „Ugnimi prieš ugnį“. Veiksmo (N-14).
00.55 Lietuvos aviacija. TV laida (kart.).
01.25 „Elektriniame rūke“. Kriminalinė drama (N-14).
03.20 Programos pabaiga.
Pūko TV - antradienis, sausio 27 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.15 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida (kart.).
07.50 Muzika.
09.00 Kitokia Lietuva. Tiesioginė pokalbių laida.
10.00 Muzika.
10.15 OTV muzika.
17.59 Vakaro programa.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
18.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.50 Muzika.
19.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
20.00 Žinios. Orai.
20.15 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.50 Muzika.
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - antradienis, sausio 27 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.15 80traukinių aplink pasaulį (17). Kelionių žurnalas.
09.45 TV serialas „Niagaros magija“ (8) (N-7).
10.45 TV serialas „Komanda Č“ (16) (N-7).
11.45 Humoro serialas „Tėvai už borto“ (16).
12.25 Kinomano užrašai. Laida apie kiną. Vedėjas A.Dočkus (kart.).
12.40 Keisčiausi pasaulio restoranai (16). Pramoginė laida.
13.10 TV serialas „Detektyvas Džo“ (5) (N-7).
14.10 „Jausmų namai“ (3). Romantinė drama. Didžioji Britanija, 2002 m. (N-7).
15.15 TV serialas „Trauma“ (36) (N-7).
16.15 Kinomano užrašai. Laida apie kiną. Vedėjas A.Dočkus (kart.).
16.30 Karštos senos sėdynės (6). Pramoginė laida.
17.00 Pasaulis pro traukinio langą (5). Kelionių žurnalas.
18.00 TV serialas „Departamentas“ (16) (N-7).
19.00 TV serialas „Komanda Č“ (17) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.20 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas.
20.50 TV serialas „Edeno muziejus“ (5) (N-7).
21.50 „Balticum TV“ žinios.
22.05 Kinomano užrašai. Laida apie kiną. Vedėjas A.Dočkus (kart.).
22.20 TV serialas „Komisaras Manara II“ (4) (N-7).
23.20 TV serialas „Niagaros magija“ (8) (N-7).
00.20 Programos pabaiga.
Pan TV - antradienis, sausio 27 d.
06.00 Laida studentams.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Kartojimai.
18.00 Sodui ir namams.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Laida žvejams.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - antradienis, sausio 27 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių žinios (kart.).
09.20 Be komentarų.
09.25 Specialus reportažas.
09.30 Renginiai.
09.35 Šiaulių gidas.
09.40 Kartu su jumis. Edvardas Žakaris. Pokalbių laida (kart.).
10.00 Šiaulių gidas.
10.05 Brydės. Istorinė-pažintinė laida (kart.).
10.30 MTV.
17.45 Vakaro programa.
17.50 Susitikimai. Pažintinė laida.
18.30 Šiaulių žinios.
18.50 Patinka tai, ką darau.
18.55 Apklausa.
19.00 „S plius“ informacija (kart.).
19.15 Miesto savaitė. Publicistikos laida.
19.30 Šiaulių žinios (kart.).
19.50 Be komentarų.
19.55 Specialus reportažas.
20.00 Šiaulių gidas.
20.05 Renginiai.
20.10 Kartu su jumis. Edvardas Žakaris. Pokalbių laida (kart.).
20.30 Šiaulių žinios (kart.).
20.50 Bumcės klubas. Laida vaikams.
21.00 Šiaulių gidas.
21.05 MTV.
23.00 Šiaulių žinios (kart.).
23.20 MTV.
Dzūkijos TV - antradienis, sausio 27 d.
06.45 Programa.
06.49 TV parduotuvė.
07.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
07.55 TV serialas „Jermolovai. Giminės prakeiksmas“ (9) (N-7).
09.00 TV serialas „Albanas“ (37) (N-7).
10.05 TV serialas „Magda M.“ (10) (N-7).
11.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
12.00 Spąstai tėčiui. Realybės šou. Ukraina, 2011 m.
14.00 „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Miestelio patruliai“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
18.00 Tai sportas (kart.).
18.18 Dzūkiška paletė (kart.).
19.00 Žinios.
19.15 Orai.
19.19 Tėvynės labui (kart.).
19.45 Vandentvarkos naujienos (kart.).
20.00 Žinios (kart.).
20.15 Orai.
20.25 TV serialas „Jermolovai. Giminės prakeiksmas“ (27) (N-7).
21.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
23.12 Pažangi Lietuva.
23.17 Orai.
23.20 Taip gyvena žvaigždės! Realybės šou (N-7).
00.20 TV serialas „Albanas“ (35) (N-7).
01.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
01.55 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.20 TV serialas „Praeities šešėliai“ (4) (N-14).
03.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
03.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
04.05 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
04.25 TV serialas „Praeities šešėliai“ (4) (N-14).
05.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
05.45 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
06.10 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
06.30 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
06.40 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
TV1000 - antradienis, sausio 27 d.
05.00 „Draugai su vaikais“. Komedija. JAV, 2012 m.
07.15 „Neliečiamieji“. Drama. Prancūzija, 2011 m.
09.15 „Tristanas ir Izolda“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, Vokietija, Čekija, 2006 m.
11.30 „Džeinės Mensfild mašina“. Drama. JAV, 2012 m.
13.45 „Žalvarinis arbatinukas“. Fantastinė komedija. JAV, 2012 m.
15.45 „Džesmina“. Komiška drama. JAV, 2013 m.
17.30 „Saugumas nėra garantuotas“. Komiška drama. JAV, 2012 m.
19.00 „Niujorko šešėlyje“. Kriminalinė drama. JAV, 2012 m.
21.30 „Kivirčas“. Komiška drama. Prancūzija, Vokietija, 2011 m.
23.00 „2 dienos Niujorke“. Komedija. Prancūzija, 2012 m.
00.45 „Protas ir jausmai“. Romantinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 1995 m.
03.00 „Kada paskutinįkart matei savo tėvą?“ Biografinė drama. Didžioji Britanija, Airija, 2007 m.
TV1000 Premium - antradienis, sausio 27 d.
06.00 „Vertėja“. Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, JAV, Prancūzija, 2005 m.
08.05 „Vaikiškos kėdutės strategija“. Komedija. Prancūzija, 2013 m.
09.35 „Lincolnas“. Biografinė drama. JAV, 2012 m.
12.00 „Melas vardan tiesos“. Komiškas trileris. JAV, 1994 m.
14.25 „Metų įvykis“. Komedija. JAV, 2011 m.
16.05 „Užmirštieji“. Fantastikos. JAV, 2013 m.
18.05 „47 roninai“. Fantastikos. JAV, 2013 m.
20.00 „Groja Liuvinas Deivisas“. Muzikinė drama. JAV, 2013 m.
22.00 „Kaltinamoji Keisė Entoni“. Drama. JAV, 2013 m.
00.00 „Jūrų pėstininkas. Užnugaris“. Veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
02.00 „Mirties lenktynės“. Fantastinis trileris. JAV, Vokietija, 2008 m.
04.00 Erotika.
TV1000 Action - antradienis, sausio 27 d.
05.00 „Pranaši pozicija“. Dramatinis trileris. JAV, 2008 m.
06.45 „Niekieno sūnus“. Veiksmo trileris. JAV, 2011 m.
08.30 „Paskalos“. Dramatinis trileris. JAV, 2000 m.
10.15 „Pranaši pozicija“. Dramatinis trileris. JAV, 2008 m.
12.00 „Sanctum“. Veiksmo drama. JAV, Australija, 2011 m.
14.00 „Džiglis“. Komedija. JAV, 2003 m.
16.15 „Greičio įkaitai“. Veiksmo trileris. JAV, PAR, 2013 m.
17.45 „13-asis rajonas“. Fantastikos. Prancūzija, 2004 m.
20.00 „Juodoji ola“. Siaubo. JAV, 2012 m.
21.30 „Sniegynų įkaitai“. Nuotykių. JAV, 2011 m.
23.30 „Džiglis“. Komedija. JAV, 2003 m.
02.00 „Hazardo ketvertukas“. Veiksmo komedija. JAV, Australija, 2005 m.
TV1000 Russkoje kino - antradienis, sausio 27 d.
05.20 „Bendraklasiai“. Romantinė drama. Rusija, 2010 m.
06.50 „Meilė už milijoną“. Detektyvas. Rusija, 2007 m.
08.40 „Rudė veidrodžių karalystėje“. Fantastikos. Rusija, 2011 m.
10.50 „Šiaudinė skrybėlaitė“ (1, 2) Muzikinė komedija.
13.20 „Neptūno šventė“. Komedija. SSRS, 1986 m.
14.10 „Bendraklasiai.ru. Prisišauk sėkmę“. Komedija. Rusija, 2013 m.
16.00 „Džiunglės“. Nuotykių komedija. Rusija, 2012 m.
17.30 „Dangaus teismas. Tęsinys“. Drama. Rusija, 2014 m.
21.10 „Stradivarijaus pistoletas“. Kriminalinė komedija. Rusija, Ukraina, 2009 m.
22.50 „Pipirai“. Romantinė komedija. Rusija, 2012 m.
00.30 „Menas gyventi Odesoje“. Tragikomedija. SSRS, 1989 m.
02.30 „Rezidento likimas“. Detektyvas. SSRS, 1970 m.
Balticum AUKSINIS - antradienis, sausio 27 d.
07.00 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. Fantastinė romantinė drama. JAV, Singapūras, 2012 m. (N-7).
09.00 „Viena diena“. Romantinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2011 m. (N-7).
11.00 „Trys draugės ir kūdikis“. Komedija. JAV, Kanada, 2011 m. (N-7).
13.00 „Tvirti vyrukai“. Kriminalinė komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
15.00 „Laiškai Sofijai“. Drama. Didžioji Britanija, 2013 m.
17.05 „Žmogus, kuris juokiasi“. Drama. Prancūzija, Čekija, 2012 m.
19.00 „Projektas: dinozaurai“. Fantastinis nuotykių. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-7).
21.00 „Apgaulė“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2013 m. (N-7).
23.00 „Skaitovas“. Romantinė drama. JAV, Vokietija, 2008 m. (N-14).
01.00 „Senis“. Veiksmo trileris. JAV, 2013 m. (N-14).
Diva Universal - antradienis, sausio 27 d.
06.40 D.von Furstenberg namas.
07.30 Vakarėliai aplink pasaulį.
07.55 „E! Svajonių namas“.
08.20 Tai, ko nežinojote apie Marią Menounos.
09.10 D.von Furstenberg namas.
10.00 Rachel Zoe mados projektas.
11.35 Vaidybinis f. „Kalėdinių lempučių karas“. 2010 m.
13.00 „E! Svajonių namas“.
13.20 „E! Tori Spelling“.
14.10 Tai, ko nežinojote apie Marią Menounos.
15.00 D.von Furstenberg namas.
15.50 Giuliana ir Billas.
17.30 „E! Vaikiški kaprizai“.
18.20 Kourtney ir Kim užkariauja Majamį.
19.10 Vakarėliai aplink pasaulį.
19.35 „E! Svajonių namas“.
20.00 Vaidybinis f. „Kalėdinė istorija“. 2012 m.
21.25 Tai, ko nežinojote apie Marią Menounos.
22.15 Nuotaka milijonieriui.
23.55 D.von Furstenberg namas.
01.35 „E! Garsenybės su bikiniais“.
01.55 „E! Vaikiški kaprizai“.
02.40 Kourtney ir Kim užkariauja Majamį.
03.30 Giuliana ir Billas.
05.00 Tikroji Holivudo istorija.
05.55 D.von Furstenberg namas.
XXI - antradienis, sausio 27 d.
09.00 TV filmas „Parado pabaiga“ (2). Veiksmo melodrama. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-12).
10.05 „Rytdiena prasidėjo vakar“. Detektyvas. Rusija, 2009 m. (N-16).
11.40 „Laimė viena nevaikšto“. Melodrama. Prancūzija, 2012 m. (N-16).
13.35 „Likusios sekundės“. Fantastikos trileris. Didžioji Britanija, 1992 m. (N-16).
15.15 „Peilių kova“. Drama. JAV, 2012 m. (N-16).
17.00 TV filmas „Parado pabaiga“ (2). Veiksmo melodrama. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-12).
18.05 „Rytdiena prasidėjo vakar“. Detektyvas. Rusija, 2009 m. (N-16).
19.40 „Laimė viena nevaikšto“. Melodrama. Prancūzija, 2012 m. (N-16).
21.35 „Likusios sekundės“. Fantastikos trileris. Didžioji Britanija, 1992 m. (N-16).
23.15 „Peilių kova“. Drama. JAV, 2012 m. (N-16).
01.00 TV filmas „Parado pabaiga“ (2). Veiksmo melodrama. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-12).
02.05 „Rytdiena prasidėjo vakar“. Detektyvas. Rusija, 2009 m. (N-16).
03.40 „Laimė viena nevaikšto“. Melodrama. Prancūzija, 2012 m. (N-16).
05.35 „Likusios sekundės“. Fantastikos trileris. Didžioji Britanija, 1992 m. (N-16).
07.15 „Peilių kova“. Drama. JAV, 2012 m. (N-16).
Naše kino - antradienis, sausio 27 d.
07.00 Vaidybinis f. „Bėgantis rugpjūtis“. Romantinė drama.1989 m.
09.00 Vaidybinis f. „Kurjeris rytams“. Drama. 1991 m.
11.00 Vaidybinis f. „Leonas Garosas ieško draugo“. Komedija. 1960 m.
13.00 Vaidybinis f. „Viena“. Drama. 1931 m.
14.30 Vaidybinis f. „Operacijos „Rezidentas“ pabaiga“ (2). Nuotykių. 1986 m.
16.00 Vaidybinis f. „Geras kraujas“. Drama. 1989 m.
17.30 Vaidybinis f. „Dėmesio! Visiems postams...“. Detektyvas. 1985 m.
19.00 Vaidybinis f. „Ankstyvosios gervės“. 1979 m.
21.00 Vaidybinis f. „Nepažįstamas paveldėtojas“. Komedija. 1974 m.
23.00 Vaidybinis f. „Leningradas, lapkritis“. Drama. 1990 m.
01.00 Vaidybinis f. „Kosminis reisas“. Fantastikos. 1935 m.
02.30 Vaidybinis f. „Pasikėsinimas į Goerlo“ (1). Detektyvas. 1986 m.
04.00 TV spektaklis „Vairuotojas prieš savo valią“. Komedija. 1958 m.
05.30 Vaidybinis f. „Kur jūsų sūnus?“. Drama. 1986 m.
Fox - antradienis, sausio 27 d.
08.00 TV serialas „Pagal Džimį“.
08.45 TV serialas „Daktariūkščiai“.
09.35 TV serialas „Nusikalstami protai“.
11.10 TV serialas „NCIS“.
12.50 TV serialas „Du su puse vyro“.
13.45 TV serialas „Klausytojas“.
14.40 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.25 TV serialas „NCIS“.
18.15 TV serialas „Gyvi numirėliai“.
20.05 TV serialas „Du su puse vyro“.
21.05 TV serialas „NCIS“.
22.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
01.30 TV serialas „NCIS“.
03.45 TV serialas „Klausytojas“.
04.30 TV serialas „Skaičiai“.
05.15 TV serialas „Pagal Džimį“.
06.00 TV serialas „Daktariūkščiai“.
06.45 TV serialas „Skotas ir Beili“.
07.30 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - antradienis, sausio 27 d.
08.00 Jamie Oliveris gamina namuose.
08.25 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
08.50 TV serialas „Skandalas“.
10.25 TV serialas „Meilužės“.
11.15 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
12.05 Po pasaulį su Anthony Bourdainu.
13.00 Gaminame saugiai su Jamie Oliveriu.
13.50 TV serialas „Melisa ir Džo“.
14.45 TV serialas „Grėj anatomija“.
16.30 TV serialas „Skandalas“.
18.15 Jamie Oliveris gamina namuose.
18.45 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
19.15 TV serialas „Kerštas“.
20.05 TV serialas „Kastlas“.
21.00 TV serialas „Raudonojo raiščio draugija“.
21.50 TV serialas „Kastlas“.
22.45 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
00.20 TV serialas „Grėj anatomija“.
02.00 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
02.45 TV serialas „Meilužės“.
03.30 TV serialas „Privati praktika“.
05.00 TV serialas „Kariškių žmonos“.
06.30 Po pasaulį su Anthony Bourdainu.
07.15 TV serialas „Melisa ir Džo“.
Disney Channel - antradienis, sausio 27 d.
06.10 Animacinių serialų programa.
10.00 Animacinis serialas „Juodas apsiaustas“.
10.30 Animacinis serialas „Juodas apsiaustas“.
10.55 Animacinis serialas „Juodas apsiaustas“.
11.25 Animacinis f. „Raganos pristatymo tarnyba“.
13.35 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“.
14.00 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“.
14.30 Animacinis serialas „Raganaitė Sabrina“.
14.55 Animacinis serialas „Raganaitė Sabrina“.
15.25 Animacinis serialas „Naujoji imperatoriaus mokykla“.
15.50 Animacinis serialas „Naujoji imperatoriaus mokykla“.
16.20 Animacinis serialas „Nutrūktgalvis Kikas Butovskis“.
16.45 Animacinis serialas „Nutrūktgalvis Kikas Butovskis“.
17.15 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
17.40 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
18.05 Animacinis serialas „7 nykštukai“.
18.30 Animacinis f. „Akmenyje - kalavijas“. JAV, 1963 m.
20.05 Animacinis serialas „Linkėjimai planetoms“.
20.30 Animacinių ir TV serialų programa.
02.25 Animacinių serialų programa.
Travel - antradienis, sausio 27 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Senegalas ir Zambija.
08.00 Turto gelbėtojai.
08.30 Naujo būsto paieška. Gyvenimas saloje. Budapeštas, Vengrija.
09.30 Statybos Aliaskoje.
10.30 Didžiosios paslaptys.
11.30 Neįtikėtinos istorijos.
12.30 Pamesto bagažo aukcionai.
13.30 Turto gelbėtojai.
14.00 Naujo būsto paieška. Gyvenimas saloje. Budapeštas, Vengrija.
15.00 Didžiosios paslaptys.
16.00 Neįtikėtinos istorijos. JAV gamtos mokslų muziejus.
17.00 Statybos Aliaskoje.
18.00 Išgelbėkite mano verslą! Kalifornija. Viešbutis „Hotel Leger“.
19.00 Amerikos maistas.
20.00 Naujo būsto paieška. Naujasis butas Dortmunde, Vokietija.
21.00 Namas pasaulio pakraštyje.
22.00 Nepaprastos jachtos.
23.00 Akmeniniai labirintai. Dublinas.
00.00 Didžiosios paslaptys.
Discovery - antradienis, sausio 27 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Aukcionų karaliai.
07.50 Sandėlių medžiotojai.
08.15 Milžiniškos statybos.
09.10 Greiti ir garsūs.
10.05 Išskirtinė automobilių puošyba.
10.55 Aukso karštligė.
11.50 Ledynų auksas.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Sibiro ruletė.
14.30 Aukso karštligė.
15.25 Didysis machinatorius.
18.10 Nekilnojamojo turto agentai.
18.40 Sandėlių medžiotojai.
19.05 Relikvijų medžiotojai.
19.35 Aukcionų karaliai.
20.00 Kaip tai veikia?
20.30 Kaip tai padaryta?
21.00 Aliaska.
22.00 Vyrukai iš Jukono.
23.00 Namai ant medžių.
00.00 Pragaro raiteliai.
01.00 Kovotojai.
01.55 Paskui klasikinius automobilius.
02.50 Aliaska.
03.50 Vyrukai iš Jukono.
04.50 Namai ant medžių.
05.45 Pragaro raiteliai.
06.35 Kaip tai padaryta?
Animal Planet - antradienis, sausio 27 d.
07.00 Liūno broliai.
07.25 Mieliausi augintiniai.
08.15 Ginant laukinę gamtą.
09.10 Iškviečiamas tramdytojas.
10.05 Namai medžiuose.
11.00 Gyvūnų policija.
11.55 Mieliausi augintiniai.
12.50 Veterinaras.
13.45 Laukinis gyvenimas.
14.40 Akvariumų verslas.
15.35 Šeimos safaris.
16.30 Po užpuolimo.
17.25 Namai medžiuose.
18.20 Iškviečiamas tramdytojas.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Drambliai.
21.05 Namai medžiuose.
22.00 Iškviečiamas tramdytojas.
22.55 Pavojingiausios gyvatės.
23.50 Plaukimas su pabaisomis.
00.45 Iškviečiamas tramdytojas.
01.40 Akvariumų verslas.
02.35 Drambliai.
03.25 Iškviečiamas tramdytojas.
04.15 Namai medžiuose.
05.00 Iškviečiamas trandytojas.
05.50 Gyvūnų policija.
06.35 Liūno broliai.
Viasat HISTORY - antradienis, sausio 27 d.
07.00 „Iš Rytų į Vakarus“.
08.05 „Laiko komanda“.
08.55 „Slaptasis karas“.
09.50 „Karo laikų ūkininkai“.
10.55 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
11.20 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
12.25 „Slaptasis karas“.
13.20 „Tylusis karas. Povandeniniai mūšiai“.
14.15 „Gimimas, vedybos ir mirtis viduramžiais“.
15.20 „Praeities paslaptys“.
16.15 „Laiko komanda“.
17.05 „Karo laikų ūkininkai“.
18.10 „Iš Rytų į Vakarus“.
19.15 „Praeities paslaptys“.
20.15 „Muziejaus paslaptys“.
21.05 „Mitų medžiotojai“.
22.00 „Europos žydų sunaikinimas“.
22.55 „Karalienė Viktorija ir suluošintas Kaizeris“.
23.45 „Praeities paslaptys“.
00.40 „Ypatingosios operacijos“.
Viasat EXPLORER - antradienis, sausio 27 d.
07.00 „Ypatingas Londono tunelis“.
07.50 „Gentis“.
08.45 „Statybų asai“.
09.10 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
09.55 „Inžinerija“.
10.50 „Kaip tai veikia?“
11.50 „Dekonstrukcija“.
12.15 „Juodasis auksas“.
13.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
13.55 „Inžinerija“.
14.50 „Kaip tai veikia?“
15.20 „Dekonstrukcija“.
16.15 „Aliaskos pakrančių apsauga“.
17.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
17.55 „Inžinerija“.
18.50 „Kaip tai veikia?“
19.55 „Dekonstrukcija“.
20.20 „Juodasis auksas“.
21.10 „Nuodėmingojo miesto automobiliai“.
22.00 „Medienos karaliai“.
22.50 „Didysis pardavimas“.
23.50 „Pavojingiausias karys“.
00.45 „Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų pakrantės apsauga“.
National GEOGRAPHIC - antradienis, sausio 27 d.
05.00 Egipto piramidės.
05.43 Proto žaidimai. Nebijok.
06.07 Įdomus mokslas. Gamtos jėgos.
06.28 Mokslo šėliojimai.
06.52 Padaryk tai arba mirk.
07.13 Apokalipsė.
08.42 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
09.27 Lėktuvų katastrofų tyrimas.
10.11 Didelės gamyklos.
10.56 Sunkus Aliaskos auksas.
11.41 Padaryk tai arba mirk.
12.27 Mokslo šėliojimai.
13.12 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
14.00 Lėktuvų avarijų tyrimai.
14.43 Kaip jūrų žaltys.
15.28 Mitologinių pabaisų pėdsakais.
16.13 Mėnulio akmens pagrobimas.
00.00 Populiarusis mokslas.
16.00 Kova dėl Britanijos.
17.45 Lobių ieškotojai.
18.30 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
19.15 Lėktuvų avarijų tyrimai.
20.00 Populiarusis mokslas.
20.45 Kaip valdyti minią?
22.15 Dešimtmetis, kuris mus sujungė.
23.00 Realūs paranormalūs reiškiniai. Vampyro prakeiksmas.
23.01 Žemės evakuacija.
MTV - antradienis, sausio 27 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 TV serialas „Laikas keltis“.
10.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
11.00 Katžuvė. TV šou.
12.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
13.00 TV serialas „Made“. „Televizijos aktorės“.
14.00 Susituokę jaunuoliai.
15.00 Aš turiu antsvorio.
17.00 Tik hitai.
18.00 TV serialas „Made“.
19.00 Katžuvė. TV šou.
20.00 „Ne visu pajėgumu“.
21.00 TV serialas „Vašingtono kalvos“.
22.00 S.Aoki. Flo Rida.
23.00 „Ar tu vienišas?“
00.00 TV serialas „Vaikinų kodas“.
00.30 Merginų kodas.
01.00 TV serialas „Pagaliau beveik suaugę“.
02.00 „Mirties slėnis“.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - antradienis, sausio 27 d.
04.45 Pasaulio muzika.
10.30 Ansamblis „Amarillis“ groja J.Ph.Rameau kūrinius.
11.40 Karaliaus Liudviko XV laikų muzika. Diriguoja J.Savallas.
13.00 Koncertuoja S.Bolivaro simfoninis orkestras.
13.30 Divertismentas.
14.30 G.Ligeti, M.Ravelio ir D.Šostakovičiaus kūrinių koncertas.
16.05 Paryžiaus orkestro koncertas. Diriguoja P.Boulezas.
17.30 Divertismentas.
18.00 J.F.Halevy opera „Klerė“. Dainuoja C.Bartoli.
20.25 Divertismentas.
21.30 G.Puccini opera „Toska“. Dainuoja Niujorko operos teatro „Metropolitan“ artistai.
23.30 Divertismentas.
00.30 Koncertuoja W.L.Smithas ir B.Sommeris.
BBC - antradienis, sausio 27 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 BBC naujienos.
14.00 Grinvičo laikas.
14.30 Grinvičo laikas.
15.00 Globalinės naujienos.
16.00 Globalinės naujienos.
16.30 Pasaulio verslo naujienos.
16.45 Pasaulio sportas.
17.00 Pasaulio naujienos.
18.00 Pasaulio naujienos.
18.30 Atviras pokalbis.
19.30 Naujienos iš Afrikos.
20.30 Pasaulio verslo naujienos.
20.45 Pasaulio sportas.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.30 Pasaulio verslo naujienos.
22.45 Pasaulio sportas.
23.00 Verslo naujienos.
23.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - antradienis, sausio 27 d.
06.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.00 CNN naujienų redakcija.
08.45 Pasaulio verslo ypatumai.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 Pasaulio sporto naujienos.
10.30 Pokalbiai apie Aziją.
11.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.00 CNN naujienų redakcija.
12.30 Afrikos balsai.
13.00 Verslo apžvalga.
14.00 CNN naujienų redakcija.
15.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Pagaminta Vokietijoje.
20.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 CNN šiandien.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - antradienis, sausio 27 d.
07.00 Sportas. Dienos naujienos.
07.15 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. 19 turo apžvalga.
08.00 Krepšinis. NBA. Atlantos „Hawks“ - Detroito „Pistons“. 2014-2015 m. sezonas.
10.00 Krepšinis. NBA. Klivlando „Cavaliers“ - Detroito „Pistons“. 2014-2015 m. sezonas.
12.00 Sportas. Dienos naujienos.
12.15 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. Turo apžvalga.
13.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Rubin“ - „Zenit“. 2014-2015 m. sezonas.
15.00 Krepšinis. NBA. Indianos „Pacers“ - Majamio „Heat“.
17.00 Bušido kovos. „KOK World Series“.
19.00 Sportas. Dienos naujienos.
19.15 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. 19 turo apžvalga.
20.00 Krepšinis. NBA. Atlantos „Hawks“ - Detroito „Pistons“. 2014-2015 m. sezonas.
21.00 Sportas. Dienos naujienos.
21.10 Krepšinis. NBA. Atlantos „Hawks“ - Detroito „Pistons“. 2014-2015 m. sezonas.
22.10 Moterų teniso turnyras. Finalas. Madison Brengle - Heather Watson.
23.00 Sportas. Dienos naujienos.
23.15 Moterų teniso turnyras. Finalas. Madison Brengle - Heather Watson.
00.15 Bušido kovos „KOK World Series“.
02.10 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ - „Sevilla“.
04.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Krasnodar“ - CSKA. 2014-2015 m. sezonas.
06.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
Eurosport - antradienis, sausio 27 d.
08.15 Tenisas. Atvirasis Australijos čempionatas.
14.30 Šuoliai nuo tramplino. Pasaulio taurė.
15.00 Žiemos universiada.
18.30 Kalnų slidinėjimas. Apžvalga.
18.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
19.45 Futbolas. Afrikos tautų taurė.
22.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
22.45 Kalnų slidinėjimas. Apžvalga.
23.00 Tenisas. Atvirasis Australijos čempionatas.
23.30 Motosportas. GT akademija.
23.45 Tenisas. Atvirasis Australijos čempionatas.
Eurosport 2 - antradienis, sausio 27 d.
06.30 Futbolas. Afrikos tautų taurės turnyras.
08.00 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Devintoji turnyro diena. Įspūdingiausios susitikimų akimirkos.
10.45 Azijos šalių futbolo čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija.
13.00 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurės varžybos.
13.15 Biatlonas. Žiemos universiada. Tiesioginė transliacija.
15.00 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Devintoji turnyro diena. Įspūdingiausios susitikimų akimirkos.
18.30 Futbolas. Afrikos tautų taurės turnyras.
19.45 Futbolas. Afrikos tautų taurės turnyras. Tiesioginė transliacija.
22.00 Krepšinis. Europos taurė. Zagrebo „Cedevita“ (Kroatija) - Romos „Virtus“ (Italija). Tiesioginė transliacija.
23.45 Krepšinis. Eurolygos žurnalas. Pastarojo ketvirtadienio ir penktadienio rungtynių santrauka.
00.15 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Susitikimų apžvalga.
00.45 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Devintoji turnyro diena. Įspūdingiausios susitikimų akimirkos.
Sport1 De - antradienis, sausio 27 d.
06.00 Sporto klipai.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
16.00 Normaliai. Televizijos žurnalas.
16.30 Sportinis pokeris.
17.30 „Cajun Pawn Stars“.
18.30 „Storage Wars“. Realybės šou.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
20.15 „Goooal!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
20.45 Sportinis pokeris.
21.45 „Cajun Pawn Stars“.
00.15 Futbolas. „Sueper Lig“ komandų rungtynių rezultatai.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - antradienis, sausio 27 d.
07.00 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Rochdale“ - „Stoke“.
08.50 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga.
09.50 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Birmingham“ - „West Bromwich“.
11.40 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Manchester City“ - „Middlesbrough“.
13.30 Krepšinis. Pasaulio čempionato finalas.
15.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
16.10 Krepšinis. Eurolyga. „Olympiakos“ - „Laboral Kutxa“.
18.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Maccabi“.
19.50 Futbolas. Anglijos taurė. „Liverpool“ - „Chelsea“.
21.40 Futbolas. Anglijos taurė. „Chelsea“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliacija.
23.45 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Rochdale“ - „Stoke“.
01.35 Futbolas. Anglijos taurė. „Chelsea“ - „Liverpool“.
03.25 „Trans World Sport“.
05.00 Ledo ritulys. KHL. CSKA - Rygos „Dinamo“.
Viasat Motor - antradienis, sausio 27 d.
14.00 „V8 Supercars“ lenktynių apžvalga.
16.00 Motosporto klasika.
17.00 Spidvėjus. Pasaulio taurės lenktynės.
20.00 Motosportas. Olandijos didžiojo prizo lenktynės (III klasė).
21.05 Motosportas. Olandijos didžiojo prizo lenktynės (II klasė).
22.10 Motosportas. Olandijos didžiojo prizo lenktynės.
00.00 „Formulė 1“. Austrijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
01.00 „Porsche“ supertaurės lenktynės.
02.00 „Formulė 1“. 1995 m. sezono pradžia.
TVP1 - antradienis, sausio 27 d.
06.40 TV pirkiniai.
07.10 Pasaulis sukasi.
07.55 TVP1 rytas.
09.00 Žinios.
09.15 Politika prie kavos.
09.50 Atspėk melodiją.
10.20 „Klanas“.
10.50 „Tėvas Motiejus“.
11.50 „Didingasis amžius“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.40 Dienos receptas.
13.50 „Tasmanija. Velnio sala“.
14.55 „Kelias į dangų“.
16.00 Žinios.
16.15 Okrasa laužo taisykles.
16.50 „Didingasis amžius“.
18.00 TV ekspresas.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 „Klanas“.
19.30 Pasaulis sukasi.
20.15 Dienos receptas.
20.30 Žinios.
21.30 „Ramiai, tai tik ekonomika! Įmokų bankomatas“.
21.35 „Žemės stulpai“.
23.30 „Ramusis vandenynas“.
00.40 Vaid. f. „Nebijok tamsos“.
02.30 Nakties programa.
Polonia TV - antradienis, sausio 27 d.
07.05 Kultūros savaitraštis.
07.55 Lenkų žodynas.
08.25 „Padaužos iš Malūnų slėnio“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
11.55 Kultūros naujienos.
12.05 Lenkijos reporteris.
12.40 Šios dienos užduotys.
13.05 „Laimės spalvos“.
13.30 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 „Garbės laikas. Sukilimas“.
14.50 „Pilnas vandens miškas“.
15.30 T.Lisas gyvai.
16.35 Polonijos reportažas.
17.05 Kultūros savaitraštis.
17.55 Šios dienos užduotys.
18.20 Polonija užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Galvosūkis.
18.55 XX amžiaus sensacijos.
19.25 Laida vaikams.
19.55 „Laimės spalvos“.
20.25 Kultūros naujienos.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.50 Galvosūkis.
22.00 „Tėvas Motiejus“.
23.00 Sveiki, lenkai.
23.45 Džiazas.
00.40 Dokumentika.
01.10 „Made in Poland“.
01.45 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - antradienis, sausio 27 d.
06.00 Informacinė laida.
06.30 Naujienos.
06.35 „Lego. Čima legendos“.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.20 Labas rytas (tęs.).
11.00 Naujienos.
11.35 Gyvenk sveikai!
12.40 TV serialas „Bučinys“.
13.35 Kartu su visais.
14.00 Naujienos.
14.20 Kartu su visais (tęs.).
14.55 Vyriška ir moteriška.
15.55 Mados nuosprendis.
17.00 Vakaro naujienos.
17.50 Susituokime.
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.40 Lietuvos „Laikas“.
21.15 TV serialas „Nėštumo testas“.
23.30 Lietuvos laikas.
23.40 V.Talyzina. Laikas negydo.
00.40 Vakaro naujienos.
00.55 Informacinė laida.
01.25 Vaid. f. „Scenos iš santuokinio gyvenimo“.
02.45 Vaid. f. „Išdaigos kaip senovėje“.
03.55 Mados nuosprendis.
04.45 Muzika.
05.50 Lietuvos laikas.
RTR Planeta - antradienis, sausio 27 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.05 Sandoros skrynia. Rusų pėdsakas.
10.00 Žinios.
10.35 Žinios iš Maskvos.
10.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.55 Ypatingas atvejis.
13.00 Žinios.
13.30 Žinios iš Maskvos.
14.05 „Žvaigždės širdis“.
15.00 „Kol stanica miega“.
16.00 Žinios.
16.10 Žinios iš Maskvos.
16.30 „Vargšai giminaičiai“.
17.30 Tiesioginis eteris.
18.35 Žinios iš Maskvos.
19.00 Žinios.
19.55 „Didžioji orka“.
22.40 Mano blokada.
23.35 „Kamenskaja“.
00.30 Vaidybinis f. „Pajūrio bulvaras“.
01.50 Tiesioginis eteris.
03.25 Ypatingas atvejis.
04.10 „Kol stanica miega“.
NTV - antradienis, sausio 27 d.
05.00 Ryto laida.
07.35 Gydytojų reikalas.
08.30 Bet kada.
08.45 „Muchtaro sugrįžimas“.
09.00 Šiandien.
09.35 „Muchtaro sugrįžimas“.
10.20 Gyvena žmonės.
10.55 Prisiekusiųjų teismas.
12.00 Šiandien.
12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
14.00 Prokurorų patikrinimas.
15.00 Šiandien.
15.25 Pagrindinis kelias.
16.05 „Bombila“.
17.05 Kalbame ir rodome.
18.00 Šiandien.
18.50 „Garbės kodeksas“.
20.45 „Piatnickis“.
22.40 Dienos anatomija.
23.30 Noriu pas Meladzę.
01.30 Kriminalinė Rusija.
02.35 „Sutuoktiniai“.
04.35 Laukinis pasaulis.
REN Baltija - antradienis, sausio 27 d.
07.00 „Bernardas“.
07.10 „Žvėreliai“.
07.40 Mano tiesa.
08.35 Žvaigždžių gyvenimas.
10.10 TV serialas „Bučinys“.
11.55 TV serialas „Teisingoji Maša“.
13.45 Pasisvėrę ir laimingi.
17.25 TV serialas „Bučinys“.
19.15 Naujienos.
19.25 TV serialas „Teisingoji Maša“.
21.20 Mano tiesa.
23.00 Pasisvėrę ir laimingi.
RTVi - antradienis, sausio 27 d.
06.00 Ypatinga nuomonė.
07.00 Animaciniai f.
08.00 Šiandien pasaulyje.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 „Oro uostas“.
10.00 „Gyventi iš naujo“.
11.00 Vaid. f. „Nukryžiuotieji“.
12.30 Rusiškas akcentas.
13.00 „Kriminalinė vaizdajuostė“.
14.00 „Dauginantis sielvartą“.
15.00 Miesto legendos.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 Šiandien pasaulyje.
16.08 Ypatinga nuomonė.
17.00 „Oro uostas“.
18.00 Šiandien pasaulyje.
18.08 Ypatinga nuomonė.
19.00 „Maskva. Trys stotys“.
20.00 „Dauginantis sielvartą“.
21.00 „Gyventi iš naujo“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 „Dauginantis sielvartą“.
00.30 Miesto legendos.
01.00 „Gyventi iš naujo“.
02.00 Vaid. f. „Raganų požemiai“.
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 „Maskva. Trys stotys“.
TVC - antradienis, sausio 27 d.
06.00 Nuotaika.
07.55 Animacinis f.
08.15 Mūsų mylimi gyvūnai.
08.40 TV serialas „Mano širdis reikalauja“.
09.40 Dinastija.
10.20 Gydytojas.
10.45 TV serialas „Nerami apylinkė“.
11.30 Įvykiai.
11.50 TV serialas „Žmonės ir šešėliai“.
13.05 Animacinis f.
13.20 Panelė ir kulinaras.
13.50 Dokumentinis f.
14.30 Įvykiai.
14.50 Naujienų miestas.
15.05 Laikinai prieinamas.
15.55 Dokumentinis serialas.
16.05 Mūsų mylimi gyvūnai.
16.30 TV serialas „Mano širdis reikalauja“.
17.30 Įvykiai.
17.50 Šuniškas darbas.
18.15 Dinastija.
18.50 Dokumentinis ciklas.
19.00 Balso teisė.
20.00 Naujienų miestas.
20.15 TV serialas „Nerami apylinkė“.
20.55 Namas krantinėje.
21.20 Animacinis f.
21.30 Atsargiai, sukčiai!
22.00 Įvykiai.
22.30 Valdžios smūgis.
23.15 Dokumentinis f.
23.55 Šuniškas darbas.
00.20 Įvykiai. 25-oji valanda.
00.50 Petrovkos 38.
01.05 Laikinai prieinamas.
01.55 Balso teisė.
02.55 Be apgaulės.
03.35 Dokumentinis f.
04.35 TV serialas „Mano širdis reikalauja“.
05.30 Namas krantinėje.
ARD - antradienis, sausio 27 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 TV serialas „Raudonos rožės“ (kart.).
10.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (kart.).
11.44 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
11.45 TV serialas „Dėl Dievo meilės“.
12.35 Zoologijos sodų istorijos.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
17.10 Zoologijos sodų istorijos.
18.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 TV serialai.
19.50 TV serialai.
20.45 Mokslo žurnalas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 TV serialai.
22.00 TV serialai.
22.45 Politikos žurnalas iš Mainco.
23.15 Dienos temos.
23.45 Nakties programa.
RTL - antradienis, sausio 27 d.
06.35 Kaip sprogmenys (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Berlyno modeliai“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys.
19.30 Žvaigždžių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 TV serialas „Kaulai“.
23.15 „Esu žvaigždė - ištraukite mane iš čia!“ Realybės šou. Tiesioginė transliacija.
00.15 Nakties programa.
REKLAMA