Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - , gegužės 24 d.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
08.30 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
09.35 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
10.10 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
10.40 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
11.10 „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika.
11.45 Nacionalinė loterija. Vedėjas G.Mikalauskas.
11.48 Pasaulis X. „Sveikata iš gamtos: kuo gydytis pavasarį“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
12.45 TV serialas „Klounas“ (37-39) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Šeima - jėga! II. TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
19.00 Žinios.
19.27 Orai.
19.30 Viskas. Aišku. Analitinė laida. Vedėjos S.Pauliuvienė ir R.Janutienė (N-7).
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/3) (N-14).
23.30 Premjera. „Mirusiųjų požemis“. Siaubo. Rež. S.Sheilas. Vaid. M.Mizuno, S.Hazeldine'as. Indonezija, 2012 m. (S).
01.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.15 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/3) (N-14).
03.00 „Mirusiųjų požemis“. Siaubo. Indonezija, 2012 m. (S).
04.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
05.15 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/3) (N-14).
06.00 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
06.10 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
LRT TELEVIZIJA - , gegužės 24 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė (kart.).
06.35 Tautos balsas.
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
08.30 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
09.00 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (7).
09.25 Animacinis serialas „Džiunglių būrys skuba į pagalbą“ (5).
09.40 Animacinis serialas „Šervudo padauža Robinas Hudas“ (5).
09.50 Animacinis serialas „Džeronimas“ (2/16).
10.15 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/22).
10.25 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.55 Brolių Grimmų pasakos. „Sniego močia“ (4).
12.00 Pasaulio dokumentika. „Musonų viešpatija. Išgyvenę keistuoliai“ (4) (subtitruota).
13.00 Šv.Mišios. Sekminės Vilniaus Kalvarijose. Tiesioginė transliacija.
14.45 Auksinis protas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas (kart.).
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Vaidybinis f. „Mistinė pica“. Romantinė komedija. Rež. D.Petrie. JAV, 1988 m.
17.55 Kam reikia? Apie mokymąsi ir karjerą (kart.).
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (9).
21.50 Vaidybinis f. „Jaunojo gydytojo užrašai ir kiti pasakojimai“. Komiška drama. Rež. R.McKillopas. Didžioji Britanija, 2013 m. (N-14).
23.30 „Žagarės vyšnių festivalis 2014“. Renkasi geriausieji. Giedrė Kličiauskienė.
00.25 Dokumentinis f. „Arminas Narbekovas. Futbolo fenomenas“ (kart.).
01.20 Auksinis protas (kart.).
02.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
03.20 Stilius (kart.).
04.05 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (kart.).
04.50 Pasaulio panorama (kart.).
05.15 Savaitė (kart.).
05.45 Klausimėlis.lt.
TV3 - , gegužės 24 d.
06.35 Teleparduotuvė.
06.50 Animacinis serialas „Monsunas“ (14).
07.20 Animacinis serialas „Mažieji išdykėliai“ (58, 59).
07.50 TV serialas „S dalelių paslaptys“ (15).
08.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
09.00 Statybų TV.
09.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos. Kulinarijos ir pašnekesių laida. Vedėjas A.Žiurauskas.
11.30 Vaidybinis f. „Letenos“. Nuotykių. Rež. K.Zwicky. Vaid. N.Cacaleri, R.Blake, H.Ledgeris, S.Gore. Didžioji Britanija, Australija, 1997 m.
13.10 TV serialas „Gyvenimo bangos“ (38) (N-7).
15.50 Ekstrasensai detektyvai.
17.55 Aš - stilistas! TV laida.
18.30 TV3 žinios.
18.50 Sportas.
18.55 Orai.
19.00 Savaitės komentarai.
19.30 Vaidybinis f. „Čihuahua iš Beverli Hilso“. Nuotykių komedija. Rež. R.Gosnellas. Vaid. J.L.Curtis, P.Perabo, M.Cardona. JAV, 2008 m.
21.15 Vaidybinis f. „Svetimas kūnas“. Trileris. Rež. J.Mostow. Vaid. B.Willisas, R.Mitchell, R.Pike, B.Kodjoe, J.Ginty. JAV, 2009 m. (N-14).
23.05 Vaidybinis f. „Sindbadas ir Minotauras“. Fantastikos. Rež. K.Zwicky. Vaid. M.Bennettas, H.Brisley, D.Boyeris, S.Grivesas. JAV, 2011 m. (N-14).
00.55 Vaidybinis f. „Liepsnojanti meilė III“. Komedija. JAV, 2014 m.
LNK - , gegužės 24 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Pinkis, Elmira ir Makaulė“ (9).
06.55 Animacinis serialas „Mano draugė beždžionėlė“ (9).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Smalsutė Dora“ (16).
07.45 Animacinis serialas „Denis vaiduokliukas“ (14).
08.10 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (23).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (11).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 Mes pačios. Laida moterims. Vedėja N.Pareigytė-Rukaitienė.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Šunelis Pingas“. Komedija. Rež. Ch.Baughas. Vaid. J.Reinholdas, C.Howardas, Sh.Jones, R.Howardas. JAV, 2000 m.
11.45 Vaidybinis f. „Beilio nuotykiai. Pasiklydęs šunytis“. Nuotykių. Rež. S.Franke'as. Vaid. R.Shew, L.Franke, E.Stuhler. JAV, 2010 m.
13.30 Vaidybinis f. „Nuogas ginklas 2 1/2“. Baimės kvapas“. Juodojo humoro komedija. Rež. D.Zuckeris. Vaid. G.Kennedy, L.Nielsenas, P.Presley. JAV, 1991 m. (N-7).
15.05 TV serialas „Čiauškutė“ (23) (N-7).
17.00 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.30 Teleloto. TV žaidimas.
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėjas T.Dapkus.
19.30 Auksinis sekmadienio kinas. „Mano superbuvusioji“. Romantinė komedija. Rež. I.Reitmanas. Vaid. U.Thurman, L.Wilsonas, A.Faris. JAV, 2006 m.
21.25 Vaidybinis f. „Mobilusis“. Veiksmo trileris. Rež. D.R.Ellisas. Vaid. Ch.Evansas, J.Stathamas, W.H.Macy, K.Basinger. JAV, 2004 m. (N-7).
23.15 Vaidybinis f. „Vyras už pinigus II. Žigolas Europoje“. Veiksmo komedija. Rež. M.Bigelow. Vaid. R.Schneiderus, T.Schweigeris, E.Griffinas. JAV, 2005 m. (N-14).
00.50 Vaidybinis f. „Oušeno dvyliktukas“. Kriminalinė komedija. Rež. S.Soderbergh. Vaid. G.Clooney, A.Garcia, B.Pittas, M.Damonas, G.Clooney, C.Zeta-Jones, J.Roberts, V.Casselis. JAV, 2004 m. (N-7) (kart.).
03.15 Programos pabaiga.
03.20 Lietuva tavo delne.
BTV - , gegužės 24 d.
07.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7) (kart.).
08.00 Pirmas kartas su žvaigžde. Realybės šou (N-7).
08.30 Tauro ragas. Laida medžiotojams. Vedėjas O.Čalutka.
09.00 Autopilotas. Laida apie automobilius. Vedėjas R.Fetingis.
09.30 Krepšinio pasaulyje. Vedėjas V.Mačiulis.
10.00 Dokumentinis f. „Senovės X failai. Kristaus kraujas“. JAV, 2010 m. (N-7).
11.00 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą.
12.00 Dokumentinis f. „Žuvys monstrai“ (4) (N-7).
13.00 Sveikinimai. Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Kybartienė.
16.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
17.00 TV serialas „Laukinis“ (20) (N-7).
18.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7).
19.00 Meilės istorijos. Vaidybinis f. „Diena prie jūros“. Romantinė drama. Rež. U.Baumannas. Vaid. K.Heyer, M.Hoffmannas, G.Locker. Vokietija, 2012 m. (N-7).
21.00 TV serialas „Kortų namelis“ (3, 4) (N-14).
23.00 Vaidybinis f. „Apgalvota žmogžudystė“. Kriminalinis trileris. Rež. B.Schroederis. Vaid. R.Goslingas, B.Chaplinas, S.Bullock. JAV, 2002 m. (N-14).
01.20 TV serialas „Didžiojo sprogimo teorija“ (23, 24) (N-7).
02.10 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - , gegužės 24 d.
08.05 Duokim garo!
09.30 Dok. serialas „Šilko kelias“ (2).
10.15 Pasaulio vyrų regbio septynetų taurės geriausios rungtynės. Transliacija iš Londono.
10.50 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2015“. Michailas Miškinas ir Karolis Kaupinis (kart.).
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 Talentų ringas. 2009 m.
13.15 Mokslo sriuba (kart.).
13.30 Mūsų miesteliai. Dusetos (3).
14.30 Šventadienio mintys.
15.00 R.Strausso operetė „Vienos kraujas“. 1998 m.
17.30 Septynios Kauno dienos.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Nobelio literatūros premijos laureato Josifo Brodskio 75-osioms gimimo metinėms.
19.30 Kūrybos metas. Akis ir ašara. Josifo Brodskio mintys apie Veneciją. 2001 m.
20.00 Vaid. f. „Mano tėvas“. Rež. M.Ivaškevičius. 2007 m. (N-7).
20.30 Kultūros savanoriai (kart.).
21.00 Visu garsu (kart.).
21.45 Dizainas.
22.30 Panorama (kart.).
22.52 Sportas.
22.57 Orai.
23.00 Džiazo muzikos vakaras. XVIII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2014“.
23.45 Pasaulio dokumentika. „Į gamtą“ (5, 6).
00.35 Stasys Povilaitis. Auksiniai praėjusio šimtmečio šlageriai. 2001 m.
TV1 - , gegužės 24 d.
06.40 Dienos programa.
06.45 „Žiedų ritmai“ (14).
07.15 Goko stiliaus paslaptys. Realybės šou.
08.15 Teleparduotuvė.
08.45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
10.30 „Tai bent žvėrynėlis!“ (10).
11.00 „Mūsų mažieji draugai“ (16).
11.30 „Šaunieji keturkojai“ (11).
12.00 Paprasti Nigelo Slaterio patiekalai. Kulinarijos laida.
12.30 Natūralioji kulinarija su Annabel Langbein. Kulinarijos laida.
13.00 „Mylėk savo sodą“ (2).
14.00 „Superauklė“ (5) (N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“ (6).
16.15 Būrėja. Realybės dokumentika.
17.25 Nustebink mane. Magijos šou.
18.40 Kas aprengs nuotaką? Realybės šou.
19.50 Magai. Magijos šou.
21.00 Sekmadienio detektyvas. „Nusikaltimo vieta. Komisarė Lindholm. Lastrumo sausainiai“. Vokietija, 2002 m. (N-7).
22.50 Vaid. f. „Nuodingoji gebenė. Slapta draugija“. Trileris. JAV, Kanada, 2009 m. (N-14).
00.35 Tikrasis seksas ir miestas. Niujorkas. Realybės šou (N-7).
01.35 Programos pabaiga.
TV6 - , gegužės 24 d.
08.45 Teleparduotuvė.
09.00 Tavo augintinis. Laida apie gyvūnus.
09.30 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
10.00 Richardo Hammondo greitieji mokymai. Realybės šou (N-7).
11.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“ (7) (N-7).
12.00 Adrenalinas. Laida apie ekstremalųjį sportą (N-7).
12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
13.00 Taupome su Jamie. Kulinarijos laida.
14.00 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
15.15 Iš peties. Realybės šou (N-7).
16.15 Gyvenimas iš naujo. Realybės šou (N-7).
17.15 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
18.30 „6 kadrai“ (144) (N-7).
19.00 „Formulė 1“. Monako didžiojo prizo lenktynės. Vaizdo įrašas.
21.30 „Klivlando šou“ (9) (N-7).
22.00 „24 valandos“ (2) (N-14).
23.00 „Vikingai“ (7) (N-14).
00.00 „Dingęs be žinios“ (8) (N-14).
01.00 „Džo“ (6) (N-14).
01.50 „Pelikanas“ (2) (N-7).
02.40 „Hubertas ir Staleris“ (10) (N-7).
LRT LITUANICA - , gegužės 24 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
06.30 Kultūros savanoriai. Vedėja I.Daraškevičiūtė, rež. J.Stripeikienė.
07.00 Šventadienio mintys.
07.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
08.30 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
09.00 Auksinis protas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
10.10 Septynios Kauno dienos.
10.40 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
11.10 „LRT kultūros“ akademija. „Vykintas Vaitkevičius. Sauja žinių, arba kaip senovės lietuvis savimi matavo“. Rež. R.Babrauskas.
12.00 Kūrybos metas. Akis ir ašara. Josifo Brodskio mintys apie Veneciją. Autorius J.Javaitis. 2001 m.
12.30 Pasaulio lietuvių žinios.
13.00 Šv.Mišios. Sekminės Vilniaus Kalvarijose. Tiesioginė transliacija.
14.50 Mūsų miesteliai. Linkmenys. Vedėja N.Baužytė.
15.45 Žinios. Ukraina.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Muzikos talentų lyga (1).
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
19.30 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
19.55 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (9).
21.45 „Benai, plaukiam į Nidą 2014“. Didysis koncertas.
00.35 Svečių ekspresas. Vedėjai V.Radzevičius ir V.Anusaitė. 2013 m.
01.00 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
01.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Vedėjai G.Sviderskytė ir D.Vaitiekūnas.
02.35 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis.
03.05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
03.30 Panorama.
03.52 Sportas.
03.57 Orai.
04.00 Žinios. Ukraina.
04.15 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (9).
05.00 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Ved. Edita Mildažytė.
TV8 - , gegužės 24 d.
08.00 Kultūra +.
08.30 Svajonių nuotaka. Realybės šou (N-7).
09.30 Svajonių sodai.
10.30 „Tobula kopija“ (33, 34).
11.30 Mamyčių klubas.
12.00 „Linksmieji draugai“ (67, 68).
13.00 TV serialas „Ana ir meilė“ (60-63) (N-7).
15.00 „Agatos teisė“ (6) (N-7).
16.00 „Inspektorius Morsas“ (2) (N-7).
18.00 „Ruth Rendell detektyvai“ (2).
19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. Realybės šou.
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Tiesą žino tik kalnai“. Drama. Vokietija, 2010 m. (N-7).
22.50 Menų sala. Kultūros laida.
23.20 Vaid. f. „Stogų romantika“. Romantinė komedija. Vokietija, 2009 m. (N-7) (kart.).
01.00 „Inspektorius Morsas“ (N-7) (kart.).
Info TV - , gegužės 24 d.
06.00 Apie žūklę. Laida žvejams.
06.25 Sveikatos ABC. Laida apie sveikatą.
06.50 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
07.55 Mes pačios. Laida moterims.
08.20 KK2. Informacijos šou (N-7).
08.55 KK2. Informacijos šou (N-7).
09.30 KK2. Informacijos šou (N-7).
10.05 Dviračio šou. Humoro laida.
10.30 Dviračio šou. Humoro laida.
10.55 Dviračio šou. Humoro laida.
11.25 Dviračio šou. Humoro laida.
11.55 Statyk!
12.25 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
12.55 Tauro ragas. Laida medžiotojams.
13.25 Apie žūklę. Laida žvejams.
14.00 Teleparduotuvė.
14.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
15.40 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
16.50 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
18.00 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
19.10 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis (N-7).
20.55 Žodis - ne žvirblis.
21.00 „Pasaulio ugnikalniai“ (5, 6).
22.00 „Žemynų kelionė“ (5).
23.00 Valanda su Rūta.
00.10 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
00.50 Šefas rekomenduoja. Kulinarijos laida.
01.25 Arčiau mūsų.
01.55 Padėkime augti.
02.25 KK2. Informacijos šou (N-7).
03.00 KK2. Informacijos šou (N-7).
03.35 KK2. Informacijos šou (N-7).
04.10 Dviračio šou. Humoro laida.
04.35 Dviračio šou. Humoro laida.
05.00 Dviračio šou. Humoro laida.
05.30 Dviračio šou. Humoro laida.
Pan TV - , gegužės 24 d.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.45 Miesto gidas.
19.45 Rinkimės geriausią.
20.00 Kupiškio savaitė.
21.00 Kartojimai.
Init - , gegužės 24 d.
07.00 „Basomis per grindinį“. Romantinė komedija (N-7).
09.00 Seimo savaitė (kart.).
09.30 Gyvenu čia. TV laida (kart.).
10.30 „Taika, meilė ir nesusipratimas“. Komiška drama (N-7).
12.05 Po laiminga žvaigžde. TV laida (kart.).
12.35 Animacinis f. „Peliuko Perio nuotykiai II“ (N-7).
14.10 Menų sala. TV laida (kart.).
14.45 Telelaikraštis.
16.00 W spąstai. TV laida.
16.30 „Geras vyrukas“. Romantinė komedija (N-7).
18.00 Dvimiesčio savaitė. TV laida.
18.30 „Riteris su puse“. Komedija (N-7).
20.30 Melomano pusvalandis.
21.00 „Taikinys Nr. 1“. Istorinė veiksmo drama (N-14).
23.35 Pasaulio muzika. Per pasaulį su muzika.
00.05 „Elektriniame rūke“. Kriminalinė drama (N-14).
02.00 Dvimiesčio savaitė. TV laida (kart.).
02.30 Programos pabaiga.
Pūko TV - , gegužės 24 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Karas ir taika. Savaitė (kart.).
08.00 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
08.15 Muzika.
08.30 Dainuoja vaikai. Muzika iš „Pūko“ dainų archyvo.
09.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
09.10 Muzika.
10.00 OTV muzika.
17.59 Vakaro programa.
18.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
19.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
19.10 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
19.30 Įvairiakultūris Kaunas. Šviečiamoji laida (kart.).
20.00 Kaimo vieškeliu. Pažintinė laida (kart.).
20.30 Muzika.
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - , gegužės 24 d.
09.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
09.30 Dokumentinis serialas „Senovės civilizacijų paslaptys“ (4).
10.30 Miestų skoniai (5). Kulinarinių kelionių laida.
11.00 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.) (N-7).
11.30 Dokumentinis serialas „Pavojingoji Afrika“ (2).
12.30 „Įsimylėti šokėją“ (3). Romantinė drama. Didžioji Britanija, 1998 m. (N-7).
13.30 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
14.00 Humoro serialas „Tėvai už borto“ (33).
14.50 „Dar viena diena“. Romantinė komedija. Italija, 2011 m. (N-7).
16.50 Dokumentinis f. „Pamirštų sapnų urvas“. Kanada, JAV, Prancūzija, Vokietija, 2010 m.
18.30 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
19.00 TV serialas „Komisaras Manara“ (6) (N-7).
20.00 TV serialas „Niagaros magija“ (6) (N-7).
21.00 VIP seansas. „Drakono vartai“. Veiksmo nuotykių. Kinija, 2011 m. (N-7).
23.10 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
23.40 TV serialas „Transporteris“ (12) (N-7).
00.40 TV serialas „Departamentas“ (5) (N-7).
01.40 Programos pabaiga.
Pan TV - , gegužės 24 d.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.45 Miesto gidas.
19.45 Rinkimės geriausią.
20.00 Kupiškio savaitė.
21.00 Kartojimai.
S-plius - , gegužės 24 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
09.35 Bumcės klubas. Laida vaikams (kart.).
09.55 Šiaulių gidas.
10.00 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
10.20 Geri patarimai.
10.25 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
10.45 Patinka tai, ką darau.
10.50 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
10.15 Be komentarų.
11.20 Sportas, grožis, sveikata. Pažintinė laida (kart.).
11.50 Šiaulių gidas.
11.55 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
18.40 Geri patarimai.
18.45 Susitikime prie Kruojos. Pažintinė laida (kart.).
19.15 Šiaulių gidas.
19.20 Laikas sau.
19.30 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
19.55 Patinka tai, ką darau.
20.00 Be komentarų.
20.05 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
20.25 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
20.45 Renginiai.
20.50 Nuošalė. Laida apie futbolą (kart.).
21.00 Gerardas Bagdonavičius. Palikimas. Pažintinė laida (kart.).
21.20 Šiauliai buvo ir yra Lietuvos roko sostinė (kart.).
21.30 Šiaulių gidas.
21.35 MTV.
Dzūkijos TV - , gegužės 24 d.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
08.30 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
09.35 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
10.10 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
10.40 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
11.10 „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika.
11.45 Nacionalinė loterija. Vedėjas G.Mikalauskas.
11.48 Pasaulis X. „Sveikata iš gamtos: kuo gydytis pavasarį“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
12.45 TV serialas „Klounas“ (37-39) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Šeima - jėga! II. TV žaidimas šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir T.Augucevičius.
19.00 Žinios.
19.27 Orai.
19.30 Viskas. Aišku. Analitinė laida. Vedėjos S.Pauliuvienė ir R.Janutienė (N-7).
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/3) (N-14).
23.30 Premjera. „Mirusiųjų požemis“. Siaubo. Rež. S.Sheilas. Vaid. M.Mizuno, S.Hazeldine'as. Indonezija, 2012 m. (S).
01.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.15 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/3) (N-14).
03.00 „Mirusiųjų požemis“. Siaubo. Indonezija, 2012 m. (S).
04.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
05.15 TV serialas „Daktaras Monro“ (2/3) (N-14).
06.00 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
06.10 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
TV1000 - , gegužės 24 d.
05.50 „Gataka“. Trileris. JAV, 1997 m.
07.45 „Ir čia priėjo Poli“. Komedija. JAV, 2004 m.
09.20 „Arčiau“. Romantinė drama. JAV, 2004 m.
11.05 „Gerasis daktaras“. Trileris. JAV, 2011 m.
12.45 „Žmogus be šešėlio“. Fantastinis trileris. JAV, Vokietija, 2000 m.
14.45 „Su priedanga“. Veiksmo komedija. JAV, 2012 m.
16.25 „Dvi motinos“. Drama. JAV, 2013 m.
18.20 „Arčiau“. Romantinė drama. JAV, 2004 m.
20.00 „Apgaulės meistrai“. Kriminalinis trileris. JAV, Prancūzija, 2013 m.
22.00 „Pametusi galvą“.
23.30 „12 metų vergovės“. Biografinė drama. JAV, 2013 m.
01.35 „Gataka“. Trileris. JAV, 1997 m.
03.20 „Romo dienoraštis“. Komiška drama. JAV, 2011 m.
TV1000 Premium - , gegužės 24 d.
06.00 „Robotai“. Animacinis. JAV, 2005 m.
07.50 „Spydas Reiseris“. Veiksmo. JAV, Australija, Vokietija, 2008 m.
10.00 „Naktys Rodantėje“. Drama. JAV, Australija, 2008 m.
12.00 „Greisė“. Muzikinė drama. JAV, 2013 m.
14.00 „Mano draugas delfinas“. Drama. JAV, 2011 m.
16.00 „Žaliasis žibintas“. Nuotykių. JAV, 2011 m.
18.00 „Aš, Frankenšteinas“. Fantastikos. JAV, Australija, 2014 m.
20.00 „Nevykėliai su priedanga“. Kriminalinė komedija. JAV, 2014 m.
22.00 „Sniego traukinys“. Fantastinis trileris. JAV, Prancūzija, Pietų Korėja, 2013 m.
00.05 „Žiauriai baisi naktis II“. Siaubo. JAV, 2013 m.
01.45 „Lincolnas“. Biografinė drama. JAV, 2012 m.
04.10 „Stebėtojai“. Fantastinė komedija. JAV, 2012 m.
TV1000 Action - , gegužės 24 d.
05.00 „Siuvėjas iš Panamos“. Trileris. JAV, Airija, 2001 m.
07.00 „Bizantija“. Dramatinis trileris. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m.
09.10 „Pašėlę vyrukai“. Veiksmo komedija. JAV, 1995 m.
11.10 „Donis Brasko“. Kriminalinė drama. JAV, 1997 m.
13.25 „Enderio žaidimas“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2013 m.
15.20 „Šeštoji diena“. Mokslinės fantastikos trileris. JAV, 2000 m.
17.30 „Pagrobimas II. Neišvengiamas kerštas“. Veiksmo trileris. JAV, 2012 m.
19.00 „Bundkoko šventieji II. Visų Šventųjų diena“. Kriminalinis veiksmo. JAV, 2009 m.
21.00 „Rizikinga erzinti diedukus II“. Veiksmo komedija. JAV, Prancūzija, 2013 m.
23.00 „Medžioklės sezonas“. Drama. Belgija, 2013 m.
00.30 „Pašėlę vyrukai II“. Veiksmo komedija. JAV, 2003 m.
03.00 „Bundkoko šventieji II. Visų Šventųjų diena“. Kriminalinis veiksmo. JAV, 2009 m.
TV1000 Russkoje kino - , gegužės 24 d.
06.20 „Kinder-Vilio vaiduoklis“. Fantastinė komedija. Baltarusija, 2014 m.
08.20 „Dvigubas dingimas“. Komedija. Rusija, 2009 m.
10.30 „Jaunikis pagal skelbimą“. Romantinė drama. Rusija, 2012 m.
12.25 „Ištikimybė“. Karinė romantinė drama. SSRS, 1965 m.
14.10 „Karo lauko romanas“. Drama. SSRS, 1983 m.
15.50 „Naktinė smuklės liepsna“. Romantinė drama. Rusija, 2011 m.
17.50 „Veidrodis“. Biografinė drama. Rusija, 2013 m.
20.20 „Karti, karti?“ Komedija. Rusija, 2013 m.
22.10 „Harpastum“. Drama. Rusija, 2005 m.
00.20 „Plieninis drugelis“. Trileris. Rusija, 2012 m.
02.20 „Maskva“. Drama. Rusija, 2001 m.
Balticum AUKSINIS - , gegužės 24 d.
07.00 „Gražiosios salos kerai“. Komiška drama. JAV, 2012 m.
09.00 „Tai Či nulis“. Veiksmo. Kinija, 2012 m.
11.00 „Į Romą su meile“. Romantinė komedija. JAV, Italija, Ispanija, 2012 m.
13.00 „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“. Fantastinis veiksmo trileris. Kinija, Honkongas, 2010 m. (N-7).
15.05 „Mano vienintelis ir nepakartojamas“. Romantinė nuotykių komedija. JAV, 2009 m. (N-7).
17.00 „Kurjeris“. Kriminalinė veiksmo komedija. Prancūzija, 2010 m. (N-7).
19.00 „Prieš vidurnaktį“. Romantinė drama. JAV, Graikija, 2013 m. (N-7).
21.00 „Ženk pirmąjį žingsnį“. Muzikinė melodrama. Pietų Korėja, JAV, 2013 m.
23.00 „Blogio pinklės“. Kriminalinis trileris. JAV, 2012 m. (N-14).
01.00 „Demonų medžiotojas: prisikėlimas“. Fantastikos. Kinija, 2012 m. (N-14).
XXI - , gegužės 24 d.
10.00 TV serialas „Čangi“ (4). Karinė drama. Australija, 2001 m. (N-16).
11.05 „Niekada nebūsiu per senas“ (2). Komedija. Italija, 2001 m. (N-12).
12.40 Premjera. „Aviatorius“. Biografinė drama. JAV, Vokietija, 2004 m. (N-12).
15.30 „Pasimatymas“. Melodrama. Prancūzija, 2014 m. (N-16).
16.55 „Ydų sargai. Jei nebūtų tavęs, mama...“ Detektyvas. Rusija, Ukraina, 2001 m. (N-16).
18.00 TV serialas „Čangi“ (4). Karinė drama. Australija, 2001 m. (N-16).
19.05 „Niekada nebūsiu per senas“ (2). Komedija. Italija, 2001 m. (N-12).
20.40 Premjera. „Aviatorius“. Biografinė drama. JAV, Vokietija, 2004 m. (N-12).
23.30 „Pasimatymas“. Melodrama. Prancūzija, 2014 m. (N-16).
00.55 „Ydų sargai. Jei nebūtų tavęs, mama...“ Detektyvas. Rusija, Ukraina, 2001 m. (N-16).
02.00 TV serialas „Čangi“ (4). Karinė drama. Australija, 2001 m. (N-16).
03.05 „Niekada nebūsiu per senas“ (2). Komedija. Italija, 2001 m. (N-12).
04.40 Premjera. „Aviatorius“. Biografinė drama. JAV, Vokietija, 2004 m. (N-12).
07.30 „Pasimatymas“. Melodrama. Prancūzija, 2014 m. (N-16).
08.55 „Ydų sargai. Jei nebūtų tavęs, mama...“ Detektyvas. Rusija, Ukraina, 2001 m. (N-16).
Naše kino - , gegužės 24 d.
08.00 Vaidybinis f. „Su manim tai nesusiję“.
10.00 Vaidybinis f. „Aš tavęs nekenčiu“.
12.00 Vaidybinis f. „Alisa ir bukinistas“.
14.00 Vaidybinis f. „Miesto romansas“.
15.40 TV serialas „Moterys, kurioms pasisekė“ (5).
17.00 Vaidybinis f. „Teatras“ (1, 2).
20.00 Vaidybinis f. „Naktinis nutikimas“.
22.00 Vaidybinis f. „Kelios meilės istorijos“.
00.00 Vaidybinis f. „Mis milijonierė“.
02.00 Vaidybinis f. „Dvikova“.
03.30 Vaidybinis f. „Šviežiena su fejerverku“.
05.00 Vaidybinis f. „Žmogus, kuriam sekėsi“.
06.30 Vaidybinis f. „Stabdymas debesyse“.
Fox - , gegužės 24 d.
05.00 247.00TV serialas „Skaičiai“.
08.25 TV serialas „Pagal Džimį“.
09.35 TV serialas „Daktariūkščiai“.
11.25 TV serialas „NCIS“.
14.15 TV serialas „Du su puse vyro“.
14.50 TV serialas „Du su puse vyro“.
16.00 TV serialas „Gyveno kartą“.
16.45 TV serialas „Apie ką tyli pušys“.
17.25 TV serialas „Los Andželo policija“.
18.10 TV serialas „Nusikalstami protai“.
18.55 TV serialas „Sostų karai“.
19.55 TV serialas „Apie ką tyli pušys“.
20.30 TV serialas „Gyvi numirėliai“.
00.05 TV serialas „NCIS“.
03.35 TV serialas „Skaičiai“.
06.30 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - , gegužės 24 d.
07.00 TV serialas „Karštis Klivlande“.
08.00 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
10.25 Jamie Oliverio maisto kovų klubas.
11.10 Jamie Oliveris gamina namuose.
13.00 TV serialas „Tėtušis“.
13.20 TV serialas „Melisa ir Džo“.
13.40 TV serialas „Pumos miestas“.
14.00 TV serialas „Grėj anatomija“.
14.45 TV serialas „Kastlas“.
15.25 TV serialas „Kerštas“.
16.10 TV serialas „Skandalas“.
16.55 TV serialas „Kastlas“.
19.45 TV serialas „Mad Men“. Reklamos vilkai“.
20.30 TV serialas „Grėj anatomija“.
23.25 TV serialas „Kastlas“.
02.55 TV serialas „Karštis Klivlande“.
04.20 Jamie Oliverio maisto kovų klubas.
05.55 TV serialas „Karštis Klivlande“.
Disney Channel - , gegužės 24 d.
05.00 Ryto programa.
10.00 Animacinis serialas „Novatoriai“.
10.20 „Ar tai mano vaikas?“
11.30 Stiliaus taisyklės.
11.50 Animacinis serialas „Stebuklingi posūkiai“.
14.30 Animacinis serialas „Žvaigždžių karai. Maištininkai“.
15.00 Vaid. f. „Žvaigždžių karai. Penktas epizodas. Imperija smogia“.
17.25 Animacinis f. „Žaislų ir siaubų istorija“. JAV, 2013 m.
17.50 Animacinis f. „Mulan“. JAV, 1998 m.
19.30 Animacinis f. „Suplasnok sparnu“. Prancūzija, 2014 m.
21.20 Vaid. f. „Ji ir futbolas“.
23.20 Vaid. f. „Jie pasikeitė vietomis“.
01.10 Nakties programa.
Travel - , gegužės 24 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Mianmaras.
08.00 Naujo būsto paieška. Lisabona. Hondūras.
09.00 Turto gelbėtojai.
10.00 Geriausias šašlyko meistras PAR.
11.00 Gelbėtojai.
12.00 Nepaprasti namai ant vandens.
13.00 Nepaprasti užmiesčio namai.
13.30 Naujo būsto paieška. Korėjos dvasia. Geroji senutė Anglija. Kosta Rika.
15.00 Geriausios kelionės motociklu.
17.00 Lėktuvų paroda.
18.00 Statyba Aliaskoje.
19.00 Turto gelbėtojai.
20.00 Pamesto bagažo aukcionai.
20.30 Europos geležinkeliai.
21.00 Akmeniniai labirintai.
22.00 Pilių paslaptys.
23.00 Muziejų mįslės.
00.00 Geriausios kelionės motociklu.
Discovery - , gegužės 24 d.
07.00 Kaip tai padaryta?
07.25 Maištininkų garažas.
08.15 Greiti ir garsūs.
09.10 Mitų griovėjai.
10.05 Milžiniškos statybos.
10.55 Sandėliai. Mūšis Kanadoje.
12.40 Sandėlių medžiotojai.
13.35 Relikvijų medžiotojai.
14.30 Nekilnojamojo turto agentai.
15.25 Automobilių meistrai.
17.15 Namai ant medžių.
18.10 Akvariumų verslas.
19.05 Pirmiausia lėktuvai.
20.00 Sunkiausi darbai pasaulyje.
21.00 Aukso karštligė.
22.00 Laukinis pabėgimas su Bearu Gryllsu.
23.00 Sala su Bearu Gryllsu.
00.00 Kaip išgyventi dviem?
01.00 Greiti ir garsūs.
01.55 Diletantas prieš ekspertą.
02.50 Aukso karštligė.
03.40 Laukinis pabėgimas su Bearu Gryllsu.
04.30 Sala su Bearu Gryllsu.
05.20 Kaip išgyventi dviem?
06.10 Akvariumų verslas.
Animal Planet - , gegužės 24 d.
01.40 Gepardas.
05.02 Gepardas.
07.00 Liūno broliai.
07.25 Namai medžiuose.
11.00 Žydrosios Bahamos.
11.55 Dinozaurų era.
12.50 Upių pabaisos.
13.45 Pavojingiausios gyvatės.
14.40 Nežinomos salos.
15.35 Nepažįstama Meksika.
16.30 Gamtos pasaulis.
17.25 Mutantų planeta.
18.20 Pavojingiausios gyvatės.
19.15 Laukinė Iberija.
20.10 Rykliai akvariume.
21.05 Akvariumų verslas.
22.00 Upių pabaisos.
22.55 Dinozaurų era.
23.50 Gyvačių gelbėtojas.
02.35 Upių pabaisos.
03.25 Akvariumų verslas.
04.15 Pavojingiausios gyvatės.
05.49 Gyvačių gelbėtojas.
06.36 Liūno broliai.
Viasat HISTORY - , gegužės 24 d.
07.00 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
08.05 „Ilgas šešėlis“.
09.00 „Mitų medžiotojai“.
10.00 „Biblijos medžiotojai“.
11.00 „Senovės pasauliai“.
12.00 „Iš Rytų į Vakarus“.
13.05 „Atrasti paminklai“.
14.25 „Biblijos medžiotojai“.
15.30 „Pilies paslaptys“.
16.35 „Senovės pasauliai“.
17.30 „Iš Rytų į Vakarus“.
18.30 „Atrasti paminklai“.
20.00 „Istoriją nulėmusios moterys“.
21.00 „Mitų medžiotojai“.
22.00 „Inkvizicija“.
22.50 „Europos žydų sunaikinimas“.
23.50 „Viduramžių numirėliai“.
00.45 „Biblijos medžiotojai“.
Viasat EXPLORER - , gegužės 24 d.
07.00 „Dekonstrukcija“.
09.30 „Kaip tai veikia?“
10.20 „Inžinerija“.
11.15 „Kaip tai veikia?“
12.05 „Inžinerija“.
13.00 „Kaip tai veikia?“
13.50 „Inžinerija“.
14.45 „Kaip tai veikia?“
15.45 „Novatoriška tauta“.
16.45 „Oro kariai“.
17.40 „Pakeltas!“
18.30 „Nacionalinė virtuvė“.
19.20 „Didysis pardavimas“.
20.10 „Medienos karaliai“.
21.00 „Harry Arkties herojai“.
22.00 „L.Theroux. Teisė ir netvarka Filadelfijoje“.
23.00 „Oro kariai“.
23.55 „Pavojingiausias karys“.
00.40 „Kovinis šaudymas“.
National GEOGRAPHIC - , gegužės 24 d.
06.00 Automobilių gamyklos.
06.45 Mokslo šėliojimai.
07.10 Įdomusis mokslas.
08.40 Nenugalimųjų dvikovos.
09.25 Mokslo šėliojimai.
12.30 Daugiau nei fokusai su DMC.
13.15 Kosmosas. Erdvė ir laikas.
14.00 Trečiojo reicho įranga.
15.35 Laukinė Amerikos gamta. Pakrantės.
16.20 Surikatų klanas.
17.10 Laivas vaiduoklis.
17.55 Mokslo šėliojimai.
21.00 Automobiliai - SOS.
22.30 Automobilių gamyklos.
23.15 Vandenynas. „Titanikas“.
00.00 Automobiliai - SOS.
MTV - , gegužės 24 d.
07.00 Pasaulio scenos.
08.00 Eilinė Onutė.
10.00 TV serials „Nepritampanti“.
11.00 „Pasimatymas su nepažįstamuoju“.
12.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos II“.
13.00 „The Ride“.
15.00 „Euro Top Chart“.
17.00 Broliai Greenai: valgyti!
18.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
19.00 Katžuvė.
20.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
00.00 Broliai Greenai: valgyti!
01.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
02.00 TV serialas „Slėnio gyventojai“.
04.00 Tik hitai.
Mezzo - , gegužės 24 d.
04.30 Džiazas.
10.30 J.S.Bacho „Pasija pagal Joną“.
13.00 „Intermezzo“.
13.40 D.Šostakovičiaus Septintoji simfonija.
15.00 D.Šostakovičiaus Antrasis koncertas fortepijonui.
15.30 Dok. f. „D.Šostakovičius: kompozitoriaus portretas“.
16.30 D.Šostakovičiaus Aštuntoji simfonija.
17.40 D.Šostakovičiaus Devintoji simfonija.
18.15 W.A.Mozarto opera „Idomenėjas, Kretos karalius“.
21.00 „Intermezzo“.
21.30 D.Šostakovičiaus Tryliktoji simfonija.
22.35 D.Šostakovičiaus Antrasis koncertas smuikui.
23.10 D.Šostakovičiaus Keturioliktoji simfonija.
00.05 D.Šostakovičiaus Penkioliktoji simfonija.
BBC - , gegužės 24 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Sveikatos patikra.
08.30 Indijos verslo apžvalga.
09.30 Kelionių laida.
10.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
10.30 Kino naujienos.
11.10 Reporterių pranešimai.
11.30 Žvilgsnis iš Londono.
12.10 Sunkiausios profesijos.
13.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
13.30 Sirija Iš arti.
14.30 Naujienos iš viso pasaulio.
15.10 Reporterių pranešimai.
15.30 Verslo naujienos.
16.15 Laida apie sportą.
16.30 Įsijunk internetą.
17.30 Horizontai.
18.10 Dokumentika.
19.30 Įvartis.
20.30 Mūsų pasaulis.
21.15 Laida apie sportą.
21.30 Verslo naujienos.
22.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
22.30 Kino naujienos.
23.30 Horizontai.
00.10 Sunkiausios profesijos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Laida apie sportą.
02.00 Nakties programa.
CNN - , gegužės 24 d.
07.00 CNN naujienų redakcija.
07.30 Pokalbiai apie Aziją.
08.30 Veikli moteris.
09.00 CNN naujienų redakcija.
09.15 CNN verslas. Afrika.
09.30 Žirgų lenktynių rezultatai.
10.00 CNN naujienų redakcija.
11.00 CNN naujienų redakcija.
12.00 CNN naujienų redakcija.
13.00 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.30 Afrikos balsai.
14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 Sveikatos laida. Ved. S.Gupta.
16.00 Suvienyta valstybė. Vedėja C.Crowley.
17.00 E.Burnett laida. Aplenkę kitus.
17.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
18.45 CNN verslas. Artimieji Rytai.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Atviri kortai. Laida apie tenisą.
20.00 Pasaulis kaip finansų rinka.
20.30 Afrikos balsai.
21.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.30 Artimieji Rytai iš arti.
22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
23.00 CNN naujienų redakcija.
23.30 Pasaulio sporto naujienos.
00.00 CNN šiandien.
00.30 Žirgų lenktynių rezultatai.
00.45 Nepaprastos akimirkos.
01.00 CNN šiandien (taip pat sporto naujienos).
02.00 Nakties programa.
Sport1 - , gegužės 24 d.
08.00 Pirmyn į praeitį. Vyrų turnyras Indian Velse. Finalas. R.Nadalis - N.Džokovičius. 2011 m.
11.15 Krepšinis. NBA. Konferencijos finalas. „Rockets“ - „Warriors“.
13.30 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga (numatoma). Tiesioginė transliacija.
15.30 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. 28 turo apžvalga.
16.00 Pasaulio ralio kroso čempionatas Didžiojoje Britanijoje. 4 etapas. Tiesioginė transliacija.
18.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
18.30 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
19.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Bilbao“ - „Unicaja“. Tiesioginė transliacija.
20.50 Krepšinis. NBA. Konferencijos finalas. „Rockets“ - „Warriors“.
23.00 Tenisas. Vyrų turnyras Nicoje. Finalas.
01.00 Pasaulio ralio kroso čempionatas Didžiojoje Britanijoje. 4 etapas.
03.00 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
03.30 Krepšinis. NBA. Konferencijos finalas. Klivlando „Cavaliers“ - Atlantos „Hawks“. Tiesioginė transliacija.
06.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
06.30 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
Eurosport - , gegužės 24 d.
09.30 Tenisas. Vyrų turnyras Ženevoje.
10.30 Dviračių sportas. Daugaidienės lenktynės „Giro d`Italia“.
11.45 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos čempionatas. Pasirengimas.
12.00 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos čempionatas.
15.15 Dviračių sportas. Daugaidienės lenktynės „Giro d`Italia“.
18.45 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos čempionatas.
23.15 Motosportas. „Formula Renault 3.5 Series“.
23.45 Motosportas. Pasaulio čempionatas.
01.45 Motosportas. Savaitgalio apžvalga.
02.00 Tenisas. Atvirasis Prancūzijos čempionatas.
Eurosport 2 - , gegužės 24 d.
07.30 Žvilgsnis į atvirąjį Prancūzijos teniso čempionatą.
07.45 Dviračių sportas. „Giro Today“ lenktynės. Įspūdingiausios paskutinio etapo akimirkos.
09.00 2014m. Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. Vyrų finalas. R.Nadalis - D.Ferreras.
10.30 Žvilgsnis į atvirąjį Prancūzijos teniso čempionatą.
10.45 Kanojų ir baidarių pasaulio taurės varžybos. Tiesioginė transliacija.
12.00 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. Pirmoji diena. Tiesioginė transliacija.
22.00 Dviračių sportas. „Giro Today“ lenktynės. Įspūdingiausios paskutinio etapo akimirkos.
23.00 Dviračių sporto naujienos.
00.00 Futbolas. Šiaurės Amerikos profesionalų lyga. „New York Red Bulls“ - „Philadelphia Union“. Tiesioginė transliacija.
Sport1 De - , gegužės 24 d.
07.00 Reklama.
09.00 Televizijos žurnalas.
09.30 Televizijos žurnalas.
10.00 Reklama.
10.15 Pokalbis apie futbolą. Įdomiausios laidos.
10.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos.
12.00 Pokalbis apie futbolą. Tiesioginė transliacija.
14.15 Futbolas. Bundeslygos komandų naujienos.
16.00 Rankinis (vyrai). Bundeslyga. „Hamburg“ - „Flensburg-Handewitt“. Tiesioginė transliacija.
17.55 Krepšinis. Bundeslyga. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija.
20.00 Automobilių sportas. Portugalijos ralis. Trečioji diena.
20.30 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių rezultatai.
22.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių rezultatai. „Hamburg“ - „Schalke 04“; „Frankfurt“ - „Leverkusen“; „Koeln“ - Wolfsburg“; „Moenchengladbach“ - „Augsburg“; „Hoffenheim“ - „Hertha“; „Dortmund“ - „Bremen“ ir kt.
23.30 „Formulė 1“. Monako didysis prizas. Lenktynių akimirkos.
00.30 AG profesionalai.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - , gegužės 24 d.
07.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. JAV - Rusija.
09.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovakija - Latvija.
10.35 Boksas. F.Mayweatheris - M.Pacquiao.
12.00 Dviračių sportas. Kalnų dviračių pasaulio taurė. Tiesioginė transliacija.
13.55 „Trans World Sport“.
14.50 „Formulė 1“. Monako didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija.
17.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos rungtynės. Tiesioginė transliacija.
19.00 Motosportas. „Indycar“ lenktynės. Tiesioginė transliacija.
22.30 Motosportas. Didžiosios Britanijos žiedinių lenktynių etapas.
00.30 Motosportas. NASCAR 600 mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija.
Viasat Motor - , gegužės 24 d.
10.40 „Porsche“ supertaurės lenktynės.
11.30 „Formulė 1“. Monako didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai.
13.00 „Indycar“ lenktynių apžvalga.
14.00 „Formulė 1“. Monako didžiojo prizo lenktynės.
18.00 „Mobil 1 The Grid“ lenktynės.
18.30 Motosportas. „Indycar“ lenktynės.
00.30 Motosportas. NASCAR 600 mylių lenktynės.
TVP1 - , gegužės 24 d.
07.30 Mes, jūs, jie...
08.00 Šv.Mišių transliacija.
09.00 Savaitė.
09.25 Čempionų lyga.
10.00 Grūdas.
10.30 Mažoji reporterė Nelė.
10.50 Gražesnė Lenkija ES.
12.20 Kelias į sveikatą.
12.35 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 „Regina Coeli“.
13.10 Tarp žemės ir dangaus.
13.55 „Beždžionės be paslapčių“.
15.00 Vaid. f. „Spyrimas ir klykimas“.
16.45 „Kapitono duktė“ (3).
18.00 TV ekspresas.
19.30 Atspėk melodiją.
20.20 Mokslo naujienos.
20.30 Žinios.
21.20 „Ranča“.
22.20 Vaid. f. „Į Romą su meile“.
00.20 Nakties programa.
Polonia TV - , gegužės 24 d.
07.00 Dainuoja Z.Sosnicka.
07.55 Koncertas.
08.50 Gyvenimo menas.
09.20 Lenkai čia ir ten.
09.50 Klajūno užrašai.
10.00 Galvosūkis.
10.05 Muzikinė laida.
10.40 Grūdas.
11.10 „Janas Širdis“.
12.15 Sveikinimų koncertas.
12.35 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 „Regina Coeli“.
13.10 Tarp žemės ir dangaus.
13.45 „Prie Tatrų“.
14.00 Šv.Mišių transliacija.
15.25 Koncertas.
16.20 Okrasa laužo taisykles.
16.50 Sveikatos ir grožio alchemija.
17.05 Provincijos lobiai.
17.25 „Gyvenimo procesas“.
17.55 „Made in Poland“.
18.25 Galvosūkis.
18.30 TV ekspresas.
18.50 „M, kaip meilė“.
19.50 „Opolė 2014“.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.45 „Blondinė“.
22.40 Sveikinimų koncertas.
23.00 Savaitraštis.pl.
00.00 „Janas Širdis“.
01.05 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - , gegužės 24 d.
06.10 Informacinė laida.
06.40 Naujienos.
07.05 Tarnauju tėvynei!
07.35 „Taisiukai“.
07.50 „Linksmieji rutuliukai“.
08.05 Sveikata.
09.00 Vaidybinis f. „Gintaro kambarys“.
10.00 Naujienos.
10.20 Vaidybinis f. „Gintaro kambarys“ (tęs.).
11.20 „Gazūnas“.
11.40 „Šalis 03“.
13.50 Šok!
15.00 Naujienos.
15.15 Šok! (tęs.).
17.00 Taškas į tašką.
20.00 Sekmadienio laikas.
21.40 Vaidybinis f. „Pokrovskio vartai“.
00.15 J.Brodskio jubiliejus. „Iš niekur su meile“.
01.10 Informacinė laida.
01.40 Pasisvėrę ir laimingi.
05.30 Muzika.
NTV - , gegužės 24 d.
07.35 Laukinis pasaulis.
08.00 Šiandien.
08.20 Jų papročiai.
08.55 Būna taip!
09.30 Išskirtinis susitikimas.
10.00 Šiandien.
10.25 Pirmoji pavara.
11.05 Technikos stebuklas.
11.55 Sodininkų atsakas.
13.00 Šiandien.
13.20 Valgome namie!
13.55 Aš lieknėju.
14.50 Pamatyti ateitį.
15.45 Vaidybinis f. „Dublio nebus“.
16.00 Šiandien.
17.55 Ypatingas įvykis. Savaitės apžvalga.
19.00 Šiandien.
20.00 Norkino sąrašas.
21.15 TV serialas „Inspektorius Kuperis“.
01.10 Muzikinis NTV ringas. N.Presniakovas - „Tokio“.
02.25 Likimo skambutis.
03.20 Arkties šelfas.
04.15 Vaidybinis f. „Vaikinas iš mūsų miesto“.
REN Baltija - , gegužės 24 d.
06.30 TV serialas „Šaulys“ (1-4).
09.50 Žiūrėti visiems!
10.50 Humoro festivalis Jūrmaloje.
12.35 TV serialas „Instruktorius“ (1-12).
00.30 Darwino kodas. Beždžionių prakeiksmas.
RTVi - , gegužės 24 d.
06.00 Izraelis per savaitę.
07.00 Animaciniai f.
08.10 Vaidybinis f. „Vienetas „su apgaule“.
09.30 Laida apie Ameriką.
10.00 Vaidybinis f. „Rumiancevo byla“.
12.00 „Naujasis Rusijos teatro amžius“.
13.00 Izraelis per savaitę.
14.00 Vaidybinis f. „Ados šeimynėlė“.
16.00 Atviroji pamoka.
17.00 Laiko kodas.
18.00 „Naujasis Rusijos teatro amžius“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.15 Ypatinga nuomonė.
20.00 Niujorke su V.Topaleru.
21.00 Vaidybinis f. „Ados šeimynėlė“.
23.00 Laiko kodas.
00.00 Laida apie Ameriką.
00.30 Rusiškas akcentas.
01.00 Vaidybinis f. „Ados šeimynėlė“.
03.00 Vaidybinis f. „Jūreiviai“.
05.00 Laiko kodas.
TVC - , gegužės 24 d.
07.00 Vaidybinis f. „Kelialapis į gyvenimą“.
08.30 Dokumentinis f.
08.55 „Auksinis raktelis“.
10.15 Šventė kiekvieną dieną.
10.40 Dokumentinis serialas.
11.15 Panelė ir kulinaras.
11.40 Dokumentinis serialas.
12.30 Įvykiai.
12.45 Mano didvyris.
13.25 „Kulka - kvailė. Agentas ir tautos lobis“ (3, 4).
14.50 Kviečia B.Notkinas.
15.20 Maskvos savaitė.
15.30 Įvykiai.
15.50 „Žiemos vyšnia“ (7, 8).
17.30 Dokumentinis serialas.
18.30 Viršelis.
19.00 „Bevardė pilis“.
20.30 Maskvos buities kronikos.
21.05 Laikinai prieinamas.
22.00 Įvykių centre.
23.00 „Kulka - kvailė. Agentas ir tautos lobis“ (1-4).
02.00 Įvykiai.
02.15 Dokumentinis f.
02.55 Vaidybinis f. „Kelialapis į gyvenimą“.
04.20 Mūsų kino paslaptys.
04.50 „Bevardė pilis“.
ARD - , gegužės 24 d.
06.30 Programa vaikams.
09.55 Evangelikų Sekminių pamaldos.
10.55 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
12.00 Vaid. f. „Visiems laikams - 30-ies“. Vokietija, 2011 m.
13.30 Vaid. f. „Vestuvės“. Vokietija, 2013 m.
14.55 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
15.00 Vaid. f. „Sisija“. Austrija, 1955 m.
16.40 Vaid. f. „Toks kaip tėvelis“. Vokietija, 2012 m.
18.10 Vaid. f. „Pagrindinis laimėjimas“. Vokietija, 2007 m.
19.40 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
19.45 Sporto apžvalga.
20.15 Dokumentinis f. „Sveiki atvykę, Jūsų Didenybe!“
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 TV serialas „Nusikaltimo vieta. Komisaras Borovskis ir degantis vyras“. Vokietija, 2013 m.
22.45 Vaid. f. „Nobelio testamentas“. Vokietija, Švedija, 2011 m.
00.15 Dienos temos.
00.35 Vaid. f. „Atvirlaiškis į Kopakabaną“. Vokietija, 2009 m.
02.10 Nakties programa.
RTL - , gegužės 24 d.
06.40 Vaid. f. „Auklė III“.
08.05 Vaid. f. „Verslo planas įsimylėjimui“.
09.25 Vaid. f. „Paauglės dvasia“. JAV, 2011 m.
11.00 Laidų kartojimai.
14.00 „Formulė 1“. Monako didysis prizas.
15.00 „Formulė 1“. Monako didysis prizas. Tiesioginė lenktynių ir apdovanojimų ceremonijos transliacija.
16.45 „Formulė 1“. Monako didysis prizas. Tiesioginė lenktynių ir apdovanojimų ceremonijos transliacija.
18.45 Savaitgalio žurnalas.
19.45 Žinios ir sporto pranešimai.
20.05 Dokumentinis serialas „Draudimo detektyvai“.
21.15 Animacinis f. „Ilgo plauko istorija“. JAV, 2010 m.
23.05 Vaid. f. „Kolumbiana“. Prancūzija, 2011 m.
00.05 Vaid. f. „Šešios kulkos“. JAV, 2012 m.
03.00 Įdomiausios istorijos.
04.10 Vaid. f. „Vandens nešėjas“. JAV, 1998 m.
REKLAMA