2014 balandžio 24 d. ketvirtadienis, 21:21

Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.45 Žinių naujienos. Humoro laida. Vedėjas T.Augucevičius (N-7).
07.52 Keliauk! Pažink! Pasidalink! Ištisus metus. Speciali laida.
07.55 TV serialas „Albanas“ (46, 47) (N-7).
10.05 TV serialas „Air America“ (15) (N-7).
11.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
11.57 Keliauk! Pažink! Pasidalink! Ištisus metus. Speciali laida.
12.00 TV serialas „Spąstai“ (3) (N-7).
13.00 Sąmokslo teorija. Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
14.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Kobra 12“ (1) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Pažabok stresą!“ Realybės dokumentika (N-7).
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.47 Orai.
18.50 Viskas bus gerai! Moterų gyvenimo būdo laida. Vedėjos E.Užaitė, R.Mikailionytė, R.Stanaitytė (N-7).
19.50 TV serialas „Albanas“ (47) (N-7).
21.00 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
22.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.42 Įdomi Lietuva.
22.47 Orai.
22.50 Žinių naujienos. Humoro laida. Vedėjas T.Augucevičius (N-7).
23.00 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
00.00 TV serialas „Air America“ (16) (N-7).
01.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.47 Orai.
01.50 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.20 Programos pabaiga.
LRT TELEVIZIJA - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.00 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (7/2).
11.00 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
11.30 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.).
12.30 Stilius. (kart.).
13.25 Dėmesio centre (kart.).
13.55 Laba diena, Lietuva! Tiesioginė aktualijų laida.
14.00 Žinios.
14.05 Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva! Tiesioginė aktualijų laida.
15.30 Žinios.
15.40 Sportas.
15.45 Orai.
15.55 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14) (N-7).
17.00 TV serialas „Kobra 11“ (175) (N-7).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.45 Orai.
18.50 TV serialas „Naisių vasara“ (67).
19.20 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.55 Verslas.
21.00 Kultūra.
21.05 Sportas.
21.10 Orai.
21.15 Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
23.30 Vakaro žinios.
23.45 Užsienio naujienos.
23.50 Sportas.
23.55 Orai.
00.00 TV serialas „Šnipai“ (14) (N-7).
01.00 TV serialas „Senis“ (93) (N-7).
02.10 Programos pabaiga.
TV3 - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Skunk fu“ (44, 45).
08.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
09.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (15, 16).
10.00 „Zebriukas Dryžius“. Rež. F.Du Chau. Vaid. B.Greenwoodas, H.Panettiere, G.Bullockas. PAR, JAV, 2005 m.
11.50 Animacinis serialas „Skunk fu“ (46, 47).
12.25 TV serialas „Nepaprastas pasaulis“ (15) (N-7).
12.55 Animacinis serialas „Drakonų medžiotojai“ (36).
13.30 Animacinis serialas „Ančiukas Donaldas ir draugai“ (35).
14.00 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (8).
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (1) (N-7).
15.00 TV serialas „Nepaklusni širdis“ (148, 149) (N-7).
17.00 Kvieskite daktarą! Medicinos pokalbių šou. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas (N-7).
17.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Pamiršk mane“ (45) (N-7).
20.00 Kitoks tyrimas. Ekstrasensų tiesa. Paranormalių tyrimų laida (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (58) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.50 TV3 sportas.
21.53 TV3 orai.
21.55 Žalioji enciklopedija.
22.00 TV serialas „Pavojus rojuje“ (5) (N-14).
23.00 TV serialas „Gražuolė ir pabaisa“ (19) (N-14).
00.00 TV serialas „CSI Majamis“ (12) (N-14).
01.00 TV serialas „24 valandos“ (24) (N-14).
01.55 TV serialas „Liudininkai“ (3) (N-14).
02.45 TV serialas „Eureka“ (19) (N-7).
03.35 TV serialas „Biuras“ (1) (N-7).
04.00 Programos pabaiga.
LNK - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 „Smalsutė Dora. Nuotykiai keliaujant po pasaulį“. Animacinis. JAV, 2012 m.
07.25 Animacinis f. „Kačiukas, vardu Au“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (134) (N-7).
08.50 „Praktinė magija“. Komedija. Rež. G.Dunne'as. Vaid. N.Kidman, S.Bullock. JAV, 1998 m. (N-7).
10.55 „Šarvai“. Veiksmo. Rež. K.Johnsonas. JAV, 1997 m. (N-7).
12.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (17).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (18).
13.30 Animacinis f. „Kačiukas, vardu Au“ (5). Rusija, 1982 m.
13.45 Animacinis f. „Kačiukas iš Liziukovo gatvės“. Rusija, 1988 m.
13.55 TV serialas „Audra“ (117) (N-7).
15.00 TV serialas „Meilė ir bausmė“ (27) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai P.Skučas ir I.Kuodytė-Skučienė.
17.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius.
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. „Išminuotojų būrys“. Veiksmo trileris. Rež. K.Bigelow. Vaid. A.Mackie, B.Geraghty, R.Fiennesas, G.Pearce'as, D.Morse'as. JAV, 2008 m. (N-14).
00.55 TV serialas „Ties riba“ (3) (N-14).
01.50 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
BTV - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.00 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
09.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7) (kart.).
10.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7) (kart.).
11.00 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.00 Kalbame ir rodome. Vedėjas L.Zakošanskis (N-7).
13.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.00 Nuotakos siaubūnės. Realybės šou (N-7).
15.00 TV serialas „Nugalėtoja“ (7).
15.30 TV serialas „Dreikas ir Džošas“ (36).
16.00 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (136) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Mentalistas“ (11) (N-7).
19.30 TV serialas „Du su puse vyro“ (11) (N-7).
20.00 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas.
20.30 Prajuokink mane. Humoro laida. Vedėjas A.Ramanauskas (N-7).
21.30 „Demaskavimas“. Veiksmo. Rež. B.Levinsonas. Vaid. M.Douglasas, D.Sutherlandas, D.Moore. JAV, 1994 m. (N-14).
00.10 TV serialas „Mentalistas“ (N-7) (kart.).
01.05 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
02.10 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 TV serialas „Miestelio ligoninė“ (7/1).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Animacinis serialas „Stebuklingi vaikai“ (7, 8).
12.20 Šiaulių dramos teatro spektaklis. J.Tumo-Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“ (1, 2). Rež. R.Steponavičiūtė. 1993 m. (kart.).
14.20 „Džium džium“. Koncertuoja „Jonis“ (kart.).
14.45 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2014“.
16.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
17.40 Žinios (kart.).
18.00 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas. 2007 m.
20.15 „Lietuvos kapinės. Senieji palaidojimai ir Šventaragio slėnis“ (1). Autoriai I.Berulienė ir J.Lingys.
20.40 Durys atsidaro. Vedėja L.Bytautaitė.
21.10 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Vedėja A.Stonytė-Budzinauskienė.
22.00 Naktinis ekspresas. Vedėja J.Kryževičienė.
22.30 Mūsų dienos - kaip šventė. Estrados klasikos vakaras. Vedėjas Deivis. 2008 m.
00.00 Panorama (kart.).
00.25 Verslas.
00.30 Kultūra.
00.35 Sportas.
00.40 Orai.
00.45 Elito kinas. „Geresniame pasaulyje“. Drama. Rež. S.Bier. Danija, Švedija, 2010 m. (originalo kalba, subtitruota) (N-7) (kart.).
02.50 Programos pabaiga.
TV1 - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.45 Dienos programa.
06.50 „Jaunavedžiai“ (N-7) (kart.).
07.20 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou (kart.).
07.50 „Draugai VIII“ (190) (N-7).
08.15 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (13).
08.40 „Nenugalimieji II“ (47).
09.05 „Galingasis šuo Kriptas“ (35).
09.30 „Krepšininkai“ (10).
10.00 „San Fransisko raganos III“ (63) (N-7).
11.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
12.00 TV serialas „Melo pinklės“ (67).
13.00 TV serialas „Purpurinis deimantas“ (119) (N-7).
14.00 Gordono Ramsay virtuvės pamokos. Kulinarijos laida.
14.30 Savaitgalis su Aleks. Kulinarijos laida.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 Juokas juokais.
16.00 „Jaunavedžiai“ (2) (N-7).
16.30 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou.
17.00 Keksiukų karai. Kulinarijos šou.
18.00 TV serialas „Uždrausta meilė“ (51) (N-7).
20.00 TV serialas „Pabaiga“ (4) (N-7).
21.00 Ketvirtadienio detektyvas. „Midsomerio žmogžudystės III. Nematomų žmonių namai“. Didžioji Britanija, 2000 m. (N-14).
23.05 „Klientų sąrašas“ (15) (N-7).
00.00 „Farų šeima“ (12) (N-7).
00.55 „V. Vizitas“ (5) (N-7).
01.50 Programos pabaiga.
TV6 - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
09.10 Teleparduotuvė.
09.25 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
10.00 „Motopatruliai“ (12) (N-7).
11.00 „Tamsusis riteris“ (6).
12.00 „Kaulai“ (N-14) (kart.).
13.00 „Simpsonai“ (5) (N-7).
13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“ (7) (N-7).
16.00 TV serialas „Las Vegasas“ (36) (N-7).
17.00 TV serialas „112. Ekstremali pagalba“ (33, 34) (N-7).
18.00 TV serialas „Kaulai“ (7) (N-14).
19.00 „CSI kriminalistai“ (79) (N-7).
20.00 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. I diviziono B grupė. Rumunija - Lietuva. Tiesioginė transliacija iš „Siemens“ arenos.
22.00 „Kelyje“. Komedija. JAV, 2000 m.
00.00 Farai. Realybės drama (N-14).
00.30 „Naša Raša“ (54).
01.00 „CSI kriminalistai“ (N-7) (kart.).
01.50 Gamtos jėgos.
LRT LITUANICA - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.00 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių konkursas. Vedėjai A.Rožickas ir D.Vaitiekūnas.
10.05 TV serialas „Naisių vasara“ (65).
10.30 Lietuvos kinas trumpai. „Vakar bus rytoj“. Scen. aut. ir rež. J.Lapinskaitė. 2013 m.
10.55 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
11.40 Mokslo ekspresas.
11.55 Klaidelė.
12.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
12.25 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
13.10 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
13.55 Laba diena, Lietuva! Aktualijų laida.
15.30 Žinios.
15.55 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2014“. Vedėjas I.Krupavičius.
17.25 Kelias. Laida evangelikams.
17.40 Tapatybė.lt. Vedėjas M.Mastavičius.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 TV serialas „Naisių vasara“ (67).
19.20 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.15 Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai. Vedėjas E.Jakilaitis.
23.30 Vakaro žinios.
00.00 Laba diena, Lietuva! Aktualijų laida.
01.15 Žinios.
01.35 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
02.20 TV serialas „Naisių vasara“ (67).
02.45 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
03.30 Panorama.
04.15 Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai. Vedėjas E.Jakilaitis.
TV8 - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
08.05 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7) (kart.).
08.55 „Mis Marpl“ (5) (N-7).
09.55 „Linksmieji draugai“ (37).
10.25 Senoji animacija.
11.00 „Mano svajonių vyras“. Drama. Vokietija, 2007 m.
12.40 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7) (kart.).
13.35 „Apkabink mane“ (N-7) (kart.).
14.30 „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (6501, 6502) (N-7).
16.00 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7).
17.00 Namų dekoravimas (N-7).
18.00 „Meilė gyventi“ (38) (N-7).
19.00 „Apkabink mane“ (55) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.35 „Moterys meluoja geriau“ (39) (N-7).
21.05 „Meilės pergalė“. Drama. Vokietija, 2007 m.
22.45 „Meilė gyventi“ (N-7) (kart.).
23.40 Namų dekoravimas (N-7) (kart.).
Info TV - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
05.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
09.00 Žinios.
09.40 Dviračio šou. Humoro laida.
10.05 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
10.55 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.30 KK2. Informacijos šou (N-7).
12.15 Autopilotas. Laida apie automobilius.
12.45 Tauro ragas. Laida medžiotojams (N-7).
13.15 Apie žūklę. Laida žvejams.
13.45 Krepšinio pasaulyje.
14.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
15.10 KK2. Informacijos šou (N-7).
15.55 Dviračio šou. Humoro laida.
16.20 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
01.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
Pan TV - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.00 Kriminalinis teisingumas.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Sveikatos šaltiniai (kart.).
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 Augintinis.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Patinka vairuoti. Automobilininkams ir ne tik.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.20 „Hercogienė“. Drama (N-7).
11.10 Miesto lobynas. TV laida (kart.).
11.40 „Gyvenama sala. Pirma dalis“. Fantastinis nuotykių (N-7).
13.40 Animacinis f. „Artūras ir minimukai“ (N-7).
15.15 Telelaikraštis.
15.25 „Greičio gatvės. Be taisyklių“. Nuotykių veiksmo (N-7).
17.15 Melomano pusvalandis (kart.).
17.45 Žinios.
18.10 Po laiminga žvaigžde. TV laida.
18.40 Muzikos ekspresas.
19.00 Nuomonės. TV laida.
20.00 TV serialas „Fortjė faktorius“ (19) (N-7).
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 „Laiminga diena“. Komedija (N-14).
23.20 Žinios (kart.).
23.40 „Emos laimė“. Drama (N-14).
01.20 Programos pabaiga.
Pūko TV - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.59 Programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Publicistikos laida.
07.30 Spaudos apžvalga.
07.50 Muzika.
09.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida.
10.00 Spaudos apžvalga.
10.20 OTV muzika.
18.00 Žinios. Orai.
18.20 Kauniečių akimis. Publicistikos laida.
18.30 Muzika.
19.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Publicistikos laida.
20.30 Tautos ženklai. Pažintinė laida (kart.).
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.15 Rekordininkai (3). Pramoginė laida.
09.45 TV serialas „Titnagas“ (1) (N-7).
10.45 „Rizikos riba“. Trileris. Rež. J.C.Chandor. Vaid. K.Spacey, J.Ironsas, D.Moore. JAV, 2011 m.
12.45 TV serialas „Kupidonas“ (28).
13.45 Sveikatos užtaisas (2). Gyvenimo būdo laida.
14.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.).
14.45 TV serialas „Dangaus teismas“ (2) (N-7).
15.45 „Iš Meksikos su meile“. Drama. Rež. J.Nickersonas. Vaid. K.Beckeris, S.Baueris, D.Garcia. JAV, 2009 m. (N-7).
17.30 Dokumentinis f. „Clintas Eastwoodas: plieninis žvilgsnis“. JAV, Didžioji Britanija, 2012 m.
18.30 Žymiausios pasaulio vietos (3). Pramoginė laida.
19.00 TV serialas „Fortjė faktorius“ (29) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.15 Geros savijautos gidas (3). Gyvenimo būdo laida.
20.45 TV serialas „Trauma“ (28) (N-7).
21.45 „Balticum TV“ žinios.
22.00 TV serialas „Dangaus teismas“ (2) (N-7).
23.00 TV serialas „Džentelmenas“ (8) (N-14).
00.00 TV serialas „Titnagas“ (1) (N-7).
01.00 Programos pabaiga.
Pan TV - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.00 Kriminalinis teisingumas.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Sveikatos šaltiniai (kart.).
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 Augintinis.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Patinka vairuoti. Automobilininkams ir ne tik.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
08.55 Programa.
09.00 Šiaulių žinios (kart.).
09.15 Anądien Šiauliuose. Pažintinė laida (kart.).
09.45 Šiaulių gidas.
09.50 Kriminalinis teisingumas. Kriminalinės publicistikos laida (kart.).
10.10 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
10.40 Šiaulių gidas.
10.45 Vieną kartą. Pažintinė laida (kart.).
11.05 Valerijus Simulikas kviečia. Pokalbių laida (kart.).
11.25 MTV.
18.00 Sportas, grožis, sveikata. Pažintinė laida (kart.).
18.30 Šiaulių žinios.
18.45 Sodui ir namams. Laida sodininkams (kart.).
19.15 Patarimai. Pažintinė laida (kart.).
19.35 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
20.00 Šiaulių žinios (kart.).
20.15 Panevėžio pastatai. Pažintinė laida.
20.45 Šiauliai gyvai. Muzika.
21.00 Šiaulių žinios.
21.15 Šiaulių gidas.
21.20 MTV.
23.00 Šiaulių žinios.
23.15 MTV.
Dzūkijos TV - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris.
07.45 Žinių naujienos (N-7).
07.52 Keliauk! Pažink! Pasidalink! Ištisus metus.
07.55 TV serialas „Albanas“ (46, 47) (N-7).
10.05 TV serialas „Air America“ (15) (N-7).
11.10 Reporteris.
11.57 Keliauk! Pažink! Pasidalink! Ištisus metus.
12.00 TV serialas „Spąstai“ (3) (N-7).
13.00 Sąmokslo teorija (N-7).
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Kobra 12“ (1) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Pažabok stresą!“ (N-7).
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Vandentvarkos naujienos (kart.).
18.18 Pozicija (kart.).
19.00 Žinios.
19.19 Gyvenimo būdas (kart.).
20.00 Žinios (kart.).
20.20 Jūsų sveikatai.
21.00 Nusikaltimas ir bausmė (N-14).
22.00 Reporteris.
22.42 Įdomi Lietuva.
22.47 Orai.
22.50 Žinių naujienos (N-7).
23.00 Patriotai (N-7).
00.00 TV serialas „Air America“ (16) (N-7).
01.00 Reporteris.
01.47 Orai.
01.50 Lietuva tiesiogiai.
TV1000 - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
05.00 „Labanakt ir sėkmės“. Romantinė drama. JAV, 2005 m.
06.45 „Geri vyrukai“. Drama. JAV, 1992 m.
09.15 „Siek savo svajonės“. Drama. JAV, 2008 m.
10.55 „Geri vyrukai“. Drama. JAV, 1992 m.
13.30 „Neįtariamasis“. Kriminalinis trileris. JAV, 2004 m.
15.15 „Karaliaus kalba“. Istorinė drama. Didžioji Britanija, 2010 m.
17.20 „Vampyrės“. Romantinė siaubo komedija. JAV, 2012 m.
19.00 „Vaikinams tai patinka“. Komedija. JAV, 2008 m.
20.50 „Mes. Tikime meile“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, 2011 m.
22.55 „Laiko mašina“. Fantastikos veiksmo. JAV, 2002 m.
00.40 „Jėzus Henris Kristus“. Komedija. JAV, 2012 m.
02.20 „Per pasaulį“. Nuotykių drama. JAV, 2007 m.
TV1000 Premium - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.00 „Skundikas“. Dramatinis trileris. JAV, 2013 m.
08.00 „Dingęs pasaulis. Juros periodo parkas“. Fantastinis trileris. JAV, 1997 m.
10.05 „Be abejo, turbūt“. Romantinė komedija. Didžioji Britanija, JAV, 2008 m.
11.55 „Laivų mūšis“. Fantastikos. JAV, 2012 m.
14.05 „Šnipų vaikučiai. Laiko sergėtojas“. Nuotykių. JAV, 2011 m.
16.00 „Apelsinai“. Komiška drama. JAV, 2012 m.
18.00 „Kontrabanda“. Kriminalinė drama. JAV, 2012 m.
20.00 „Depresija ir draugai“. Komedija. Prancūzija, 2012 m.
22.00 „Džo Bleko viešnagė“. Mistinė drama. JAV, 1998 m.
00.55 „Niujorko šešėlyje“. Kriminalinė drama. JAV, 2012 m.
03.10 Erotika.
TV1000 Action - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
04.00 „Užburtas ratas“. Veiksmo drama. JAV, 2011 m.
05.35 „Barbė“. Fantastikos. JAV, 1996 m.
07.20 „Teksaso mirties laukai“. Kriminalinė drama. JAV, 2011 m.
09.15 „Mechanikas“. Trileris. JAV, 2011 m.
10.55 „Devintukai“. Fantastinė drama. JAV, 2007 m.
12.40 „Užburtas ratas“. Veiksmo drama. JAV, 2011 m.
14.30 „Karo žaidimai“. Veiksmo komedija. JAV, 2008 m.
16.25 „Vaikis iš Filadelfijos“. Drama. JAV, 2012 m.
18.05 „Aš esu legenda“. Fantastikos siaubo. JAV, Australija, 2007 m.
20.00 „Hazardo ketvertukas“. Veiksmo komedija. JAV, Australija, 2005 m.
21.55 „Emilės Rouz egzorcizmas“. Siaubo. JAV, 2005 m.
00.00 Erotika.
TV1000 Russkoje kino - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.00 „Landynės žiburiai“. Drama. Rusija, 2011 m.
08.00 „Kas aš?“ Drama. Rusija, 2010 m.
10.00 „Dvi dienos“. Romantinė komedija. Rusija, 2011 m.
12.00 „Ivanas Brovkinas plėšiniuose“. Komedija. SSRS, 1958 m.
14.00 „Graikiškos atostogos“. Nuotykių. Rusija, 2005 m.
16.00 „Su Naujaisiais metais, mamos!“ Komedija. Rusija, 2012 m.
18.00 „Kokoko“. Tragikomedija. Rusija, 2012 m.
20.00 „Vyras su garantija“. Komedija. Rusija, 2012 m.
21.40 „Išvarymas“. Drama. Rusija, 2007 m.
00.30 „Burtininkės receptas“. Romantinė drama. Rusija, 2003 m.
02.20 „Nacionalinės politikos ypatumai“. Komedija. Rusija, 2003 m.
04.00 „Pramoga“. Drama. Rusija, 2012 m.
Balticum AUKSINIS - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.00 „Peliuko Perio nuotykiai II“. Animacinė nuotykių komedija. Argentina, Ispanija, 2008 m.
09.00 „Šokis hiphopo ritmu IV. Revoliucija“. Muzikinė melodrama. JAV, 2012 m.
11.00 „50/50“. Drama. JAV, 2011 m. (N-7).
13.00 „Sunkus amžius“. Komiška drama. JAV, 2012 m. (N-7).
15.00 „Projektas: dinozaurai“. Fantastinis nuotykių. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-7).
17.00 „Sėkmės, džentelmenai!“ Komedija. Rusija, 2012 m.
19.00 „Pabandom iš naujo“. Romantinė komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
21.00 „Konspiratorė“. Istorinė kriminalinė drama. JAV, 2010 m. (N-7).
23.00 „Ko laukti, kai laukiesi“. Romantinė komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
01.00 „Gimtadienis“. Komedija. JAV, 2013 m. (N-7).
Diva Universal - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.35 TV serialas „Tėvai“.
08.30 Milijonieriaus nuotaka.
09.20 Vaidybinis f. „Meilės įrodymas“. 2011 m.
10.55 „Tikrosios Orindžo apygardos namų šeimininkės“.
11.45 Vaidybinis f. „Žydroji banga“. 2011 m.
13.30 TV serialas „Tėvai“.
15.10 Milijonieriaus nuotaka.
16.00 Vaidybinis f. „Pakeliui namo“. 2011 m.
17.35 TV serialas „Detektyvė Džonson“.
18.30 TV serialas „Tėvai“.
20.10 Milijonieriaus nuotaka.
21.00 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
00.20 Dokumentinis f. „Žvaigždžių garderobo paslaptys“.
00.45 Dokumentinis f. „Tikros Holivudo istorijos“.
01.35 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
XXI - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
09.00 Premjera. G.de Maupassant'o novelės. „11-asis kambarys“. Komiška melodrama. Prancūzija, 2008 m. (N-12).
10.05 „Tvanas“ (1). Istorinė drama. Lenkija, 1974 m. (N-12).
12.40 Premjera. „1942-uosius prisimenant“. Drama. Kinija, 2012 m. (N-16).
15.10 „Niujorko karalius“. Kriminalinė drama. JAV, Italija, Didžioji Britanija, 1990 m. (N-16).
17.00 Premjera. G.de Maupassant'o novelės. „11-asis kambarys“. Komiška melodrama. Prancūzija, 2008 m. (N-12).
18.05 „Tvanas“ (1). Istorinė drama. Lenkija, 1974 m. (N-12).
20.40 Premjera. „1942-uosius prisimenant“. Drama. Kinija, 2012 m. (N-16).
23.10 „Niujorko karalius“. Kriminalinė drama. JAV, Italija, Didžioji Britanija, 1990 m. (N-16).
01.00 Premjera. G.de Maupassant'o novelės. „11-asis kambarys“. Komiška melodrama. Prancūzija, 2008 m. (N-12).
02.05 „Tvanas“ (1). Istorinė drama. Lenkija, 1974 m. (N-12).
04.40 Premjera. „1942-uosius prisimenant“. Drama. Kinija, 2012 m. (N-16).
07.10 „Niujorko karalius“. Kriminalinė drama. JAV, Italija, Didžioji Britanija, 1990 m. (N-16).
Naše kino - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.00 „Šviesus kelias“. Komedija. 1940 m.
09.00 „Geriausias metų laikas“. Romantinė drama. 2007 m.
11.00 „Šuročka“. 1982 m.
13.00 „Baltijos dangus“ (1). Drama. 1960 m.
14.30 TV serialas „Rezidento likimas“.
16.00 „Auksinio kalno paslaptis“. Istorinis. 1985 m.
17.30 „Kelias“. Romantinė drama. 1975 m.
19.00 „Vaikystės šventės“. 1981 m.
21.00 „Žiburėliai“. Romantinė drama. 1984 m.
23.00 „Vaistai nuo baimės“. Detektyvas. 1978 m.
01.00 „Baltijos dangus“. Drama. 1960-1961 m.
02.30 TV serialas „Operacijos „Prezidentas“ pabaiga“.
04.00 „Laimės kūdikis“ (1, 2). Drama. 1997 m.
Fox - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
04.00 24fox
07.00 TV serialas „Pagal Džimį“.
07.25 TV serialas „Pagal Džimį“.
07.45 TV serialas „Pagal Džimį“.
08.10 TV serialas „Daktariūkščiai“.
08.35 TV serialas „Daktariūkščiai“.
09.00 TV serialas „NCIS“.
09.45 TV serialas „NCIS“.
10.35 TV serialas „Skaičiai“.
11.20 TV serialas „Strėlė“.
12.10 TV serialas „Kaimynai“.
12.40 TV serialas „Kaimynai“.
13.05 TV serialas „Skotas ir Beili“.
14.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
14.55 TV serialas „Nusikalstami protai“.
15.45 TV serialas „NCIS“.
16.35 TV serialas „NCIS“.
17.30 TV serialas „Nusikalstami protai“.
18.20 TV serialas „Nusikalstami protai“.
19.15 TV serialas „NCIS“.
20.05 TV serialas „Du su puse vyro“.
20.30 TV serialas „Du su puse vyro“.
21.00 TV serialas „Žudikė“.
21.50 TV serialas „NCIS“.
22.45 TV serialas „Du su puse vyro“.
23.10 TV serialas „Du su puse vyro“.
23.40 TV serialas „Žudikė“.
00.30 TV serialas „Deksteris“.
01.25 TV serialas „Skotas ir Beili“.
02.20 TV serialas „NCIS“.
03.05 TV serialas „Doilio respublika“.
03.50 TV serialas „Tylos liudytojas“.
04.45 TV serialas „Įstatymas ir tvarka“.
05.30 TV serialas „Skaičiai“.
06.15 TV serialas „Strėlė“.
Fox life - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
01.05 TV serialas „Privati praktika“.
01.50 TV serialas „Privati praktika“.
07.00 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
07.30 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
08.00 TV serialas „Kastlas“.
08.45 TV serialas „Kastlas“.
09.35 TV serialas „Grėj anatomija“.
10.25 TV serialas „Grėj anatomija“.
11.10 TV serialas „Grėj anatomija“.
12.00 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
12.30 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
12.55 Geriausi virtuvės vadovai.
13.50 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
14.40 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
15.35 TV serialas „Grėj anatomija“.
16.25 TV serialas „Grėj anatomija“.
17.15 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
17.45 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
18.15 TV serialas „Kastlas“.
19.05 TV serialas „Kastlas“.
20.00 TV serialas „Kastlas“.
20.50 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
21.45 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
22.35 TV serialas „Grėj anatomija“.
23.25 TV serialas „Grėj anatomija“.
00.20 X Faktorius.
02.35 TV serialas „Kariškių žmonos“.
Travel - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Kolonijinė Australija.
08.00 Naujo būsto paieška. Dublinas, Airija. Italija.
09.00 Gurmanų kelionės traukiniais.
10.00 Kelionė aplink pasaulį.
11.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
12.00 Brangenybių prekyba.
12.30 Karai dėl bagažo. Vankuveris.
13.00 Amerikos maistas.
14.00 Naujo būsto paieška. Dublinas, Airija. Italija.
15.00 Viešbučių verslas. Naujasis Džersis, „Periwinkle Inn“.
16.00 Kelionė aplink pasaulį.
17.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
18.00 Brangenybių prekyba.
18.30 Karai dėl bagažo. Vankuveris.
19.00 Amerikos maistas.
20.00 Naujo būsto paieška. Menininkas keliasi į viduramžių Italiją. Nepalas.
21.00 Pilių paslaptys ir legendos.
22.00 Tamsiausios Amerikos paslaptys.
23.00 Amerikos maistas.
00.00 Kelionė aplink pasaulį.
01.00 Nakties programa.
Discovery - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Sandėlių medžiotojai.
07.50 Relikvijų medžiotojai.
08.15 Kaip išlikti gyvam bet kokia kaina?
09.10 Kaip išgyventi dviem?
10.05 Grėsmingas laimikis.
10.55 Medkirčiai pelkėse.
11.50 Kaip tai padaryta?
12.15 Kaip tai veikia?
13.35 Milžiniškos statybos.
14.30 Teksaso automobilių karai.
15.25 Senienų medžiotojai.
16.20 Brangakmenių medžiotojai.
17.15 Aukso karštligė.
18.10 Kova dėl bagažo.
18.40 Nekilnojamojo turto agentai.
19.05 Aukcionų karaliai.
19.35 Relikvijų medžiotojai.
20.00 Kaip tai veikia?
21.00 Kova dėl bagažo.
22.00 Kovos dėl konteinerių.
22.30 Aukcionų karaliai.
23.00 Sandėlių karai.
23.30 Sandėlių medžiotojai.
00.00 Samdiniai.
01.00 Klondaikas.
01.55 Kova dėl bagažo.
02.50 Kovos dėl konteinerių.
03.20 Aukcionų karaliai.
03.50 Sandėlių karai.
04.20 Sandėlių medžiotojai.
04.50 Samdiniai.
05.45 Kaip tai padaryta?
06.10 Mitų griovėjai.
Animal Planet - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.00 Šimpanzių rojus.
07.25 Nepaprasti gyvūnai.
08.15 Laukinė Prancūzija.
09.10 Ginant laukinę gamtą.
10.05 Drambliai.
11.00 Gyvūnų teritorija.
11.55 Šimpanzių rojus.
12.20 Ginant laukinę gamtą.
12.50 Veterinaro pagalba.
13.45 Laukinės būtybės.
14.40 Drambliai.
15.30 Katė iš pragaro.
16.30 Laukinė Prancūzija.
17.25 Laukinis gyvenimas.
18.20 Gyvūnų jaunikliai.
19.15 Pražūtingos salos.
20.10 Laukinė meilė.
21.05 Drambliai.
22.00 Iškviečiamas tramdytojas.
22.55 Gyvūnai ekstremalai.
23.50 Gyvūnų policija.
00.45 Banginių karai.
01.35 Laukiniai ir pavojingi.
02.25 Drambliai.
03.15 Iškviečiamas tramdytojas.
04.05 Gyvūnai ekstremalai.
04.55 Gyvūnų policija.
05.45 Veterinaro pagalba.
06.35 Ginant laukinę gamtą.
Viasat HISTORY - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.00 Dok. serialas „Susipažinkite. Romėnai“.
08.10 Dok. serialas „Laiko komanda“.
09.05 Dok. serialas „Slaptasis karas“.
10.00 Dok. serialas „Karo laikų ūkininkai“.
11.10 Dok. serialas „Mitų medžiotojai“.
12.10 Dok. serialas „Mokslo istorija“.
13.20 Dok. serialas „Praeities paslaptys“.
14.20 Dok. serialas „Gyvenimas Jėzaus laikais“.
15.15 Dok. serialas „Šventyklos kalnas“.
16.15 Dok. serialas „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
16.40 Dok. serialas „Karo laikų ūkininkai“.
17.50 Dok. serialas „Susipažinkite. Romėnai“.
19.00 Dok. serialas „Mitų medžiotojai“.
21.00 Dok. serialas „Misija X“.
22.00 Dok. serialas „Žuvis tavyje“.
23.00 Dok. serialas „Muziejaus paslaptys“.
00.00 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.00 Dok. serialas „Prieš gamtos stichiją“.
07.50 Dok. serialas „Techninės apžiūros komandos“.
08.50 Dok. serialas „Lenktynės plonu ledu“.
09.40 Dok. serialas „Floridos pakrančių apsauga“.
10.25 Dok. serialas „Prieš gamtos stichiją“.
11.15 Dok. serialas „Techninės apžiūros komandos“.
12.10 Dok. serialas „Oho, šito nežinojau!“
12.35 Dok. serialas „Floridos pakrančių apsauga“.
13.25 Dok. serialas „Konstruokime!“
14.25 Dok. serialas „Aliaskos pakrančių apsauga“.
16.10 Dok. serialas „Oho, šito nežinojau!“
17.05 Dok. serialas „Akis į akį su gamta“.
17.55 Dok. serialas „Konstruokime!“
18.55 Dok. serialas „Floridos pakrančių apsauga“.
19.45 Dok. serialas „Oho, šito nežinojau!“
20.35 Dok. serialas „Konstruokime!“
21.30 Dok. serialas „Floridos pakrančių apsauga“.
22.15 Dok. serialas „Nuodėmingojo miesto automobiliai“.
23.10 Dok. serialas „Techninės apžiūros komandos“.
00.10 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
08.00 Ryto programa.
10.00 Automobilių „Aston Martin“ gamyklos.
11.00 Baikeriai. Žinau, kas patinka merginoms.
12.00 Jukono auksas.
13.00 Lobių ieškotojai. Oregono kelyje.
14.00 Kolekcininkų varžytuvės. Traktoriai.
15.00 Jūrų velnio paslaptis.
16.00 Nepaprastos žuvys. Himalajai.
17.00 Nuskendęs povandeninis nacistų laivas.
18.00 Kalėjimo sunkumai. Dievas ir banditai.
19.00 Mokslo išdaigos.
20.00 Akimirka iki katastrofos. Gaisras kabinoje.
21.00 Akimirka iki katastrofos. Devyniese Everesto viršūnėje.
22.00 Tunų žvejyba.
23.00 Lėktuvo pilotų klaida.
00.00 Akimirka iki katastrofos.
01.00 Nakties programa.
MTV - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.00 Pasakotojas.
08.00 „Draugų zona“.
09.00 „Kambarių plėšikai“.
10.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis.
11.00 TV serialas „Katžuvė“.
11.25 Aklas pasimatymas. Realybės šou.
12.00 Šamas. Realybės šou.
13.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
14.00 Aš turiu antsvorio. Realybės šou.
15.00 „Pasimatymas“.
16.00 „Draugų zona“.
17.00 Tik hitai.
18.00 Aš turiu antsvorio. Realybės šou.
19.00 TV serialas „Katžuvė“.
21.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
22.00 TV serialas „Džersio pakrantė“.
23.00 Interneto kvailiai. TV šou.
00.00 TV serialas „Teksaso restoranas“.
01.00 „Merginų kodas“.
02.00 „Jackass“.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
04.50 Džiazas.
09.30 G.Mahlerio Devintoji simfonija.
12.05 G.Mahlerio Ketvirtoji simfonija G-dur. Diriguoja I.Fischeris.
13.30 Divertismentas.
14.30 N.Stutzmann ir ansamblis „Orfeo 55“ groja R.Strausso „Metamorfozes“.
15.00 N.Stutzmann ir ansamblis „Orfeo 55“ interpretuoja A.Vivaldi kūrinius.
16.20 Orkestras „Muzikos parlamentas“ groja G.F.Handelio ir J.Haydno kūrinius.
17.10 Divertismentas.
18.00 J.B.Lully opera „Atis“. Diriguoja W.Christie.
20.40 Divertismentas.
21.30 Archyvai. E.Garneris: tik jums.
22.30 J.Scofieldo kvartetas groja Marsiako džiazo festivalyje.
23.30 J.Scofieldo ansamblis „Ūberjam“ koncertuoja Sarajevo džiazo festivalyje.
01.45 Nakties programa.
BBC - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 BBC naujienos.
14.00 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
14.30 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Azijos įvykių apžvalga. Vedėja M.Husain.
17.00 Azijos įvykių apžvalga. Vedėja M.Husain.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Globalinės naujienos.
19.00 Globalinės naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.45 Pasaulio sportas.
23.00 Verslo naujienos.
23.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
00.45 Pasaulio sportas.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.00 CNN naujienų redakcija.
08.45 Pasaulio verslo ypatumai.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 Pasaulio sporto naujienos.
10.30 Sveikatos laida. Vedėjas S.Gupta.
11.30 Pasaulio verslo apžvalga.
12.00 CNN naujienų redakcija.
13.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
13.30 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
14.00 P.Morgano laida.
15.00 Naujienų srautas.
16.00 Verslo pasaulis šiandien.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Pasaulis kaip finansų rinka.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Laida apie golfą.
20.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 P.Morgano laida.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
04.45 Krepšinis. NBA. Čikagos „Bulls“ - Indianos „Pacers“.
07.00 Sportas. Dienos naujienos.
07.15 Futbolas. Nyderlandų „Eredivisie“ lygos turo apžvalga.
08.00 Krepšinis. „Žalgirio“ legendinės kovos. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“.
10.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lygos turo apžvalga.
11.15 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. Turo apžvalga.
12.00 Televitrina.
13.00 Sportas. Dienos naujienos.
13.15 Futbolas. Nyderlandų „Eredivisie“ lyga. „Ajax“ - „SC Heerenveen“.
15.10 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „V.Guimaraes“ - „Arouca“.
17.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. CSKA - „Kuban“.
19.00 Sportas. Dienos naujienos.
19.15 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
20.00 Krepšinis. „Žalgirio“ legendinės kovos. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“.
21.00 Sportas. Dienos naujienos.
21.15 Krepšinis. „Žalgirio“ legendinės kovos. Kauno „Žalgiris“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“.
22.00 Profesionalų boksas.
23.00 Sportas. Dienos naujienos.
23.15 Profesionalų boksas.
01.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Zenit“ - „Rubin“.
03.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „Rio Ave“ - „Maritimo“.
05.00 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - San Antonijaus „Spurs“.
Eurosport - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
09.30 Biliardas. Pasaulio čempionatas.
11.00 Motociklų sporto apžvalga.
11.30 Dviračių sportas. Valonijos lenktynės.
12.30 Sporto linksmybės.
13.00 Biliardas. Pasaulio čempionatas.
15.00 Biliardas. Pasaulio čempionatas.
18.00 Salės futbolas. UEFA taurė. Almatos „Kairat“ - Maskvos „Dinamo“.
19.00 Tenisas. „Porsche“ didysis prizas.
21.00 Biliardas. Pasaulio čempionatas.
00.00 Salės futbolas. UEFA taurė. „Kairat“ - „Dinamo“.
01.00 Salės futbolas. UEFA taurė. „Araz“ - „Barcelona“.
Eurosport 2 - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
08.00 Australiškasis futbolas. Pastarojo savaitgalio rungtynių santrauka.
09.00 Žolės riedulys. Eurolyga. Turnyro Eindhovene finalas.
10.00 Dviračių sportas.
11.00 Angliškojo biliardo turnyras Šefilde. Penktoji diena.
13.00 Automobilių sportas.
13.30 Dviračių sportas.
15.00 Žolės riedulys. Eurolyga. Finalas.
16.30 Salės futbolas. UEFA taurės turnyras. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Baku (Azerbaidžanas).
18.00 Angliškojo biliardo žvaigždės. R.O'Sullivanas.
18.30 Dviračių sportas.
19.30 Angliškojo biliardo turnyras Šefilde. Šeštoji diena.
20.30 Rankos lenkimas. Europos ir JAV varžybų akimirkos.
21.00 Angliškojo biliardo turnyras. Šeštoji diena. Tiesioginė transliacija iš Šefildo.
00.00 Dviračių sportas.
Sport1 De - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
16.00 „Storage Hunters“. Realybės šou (kart.).
18.00 „Storage Wars“.
18.30 Pelkių žmonės.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių rezultatai.
20.15 Ledo ritulys. „Euro Hockey Challenge“ turnyras. Vokietija - Rusija. Tiesioginė transliacija.
22.45 Smiginis. „Premier“ lyga. Tiesioginė transliacija iš Didžiosios Britanijos.
00.30 „Sport1“ pranešimai.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.50 Golfas. „Inside the PGA Tour“ apžvalga.
08.20 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.
08.50 „Trans World Sport“.
09.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
10.20 Krepšinis. Eurolyga.
14.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“ - „Bayern“.
15.50 Laida apie futbolą.
16.20 Sočio žiemos olimpinių žaidynių uždarymo ceremonija.
18.50 „Formulė 1“. Kinijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
19.55 Ledo ritulys. KHL finalas. „Lev“ - „Metalurg“. Tiesioginė transliacija.
22.30 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Sevilla“ - „Valencia“. Tiesioginė transliacija.
00.05 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Benfica“ - „Juventus“.
01.55 Ledo ritulys. KHL finalas. „Lev“ - „Metalurg“.
03.55 „Trans World Sport“.
05.35 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Benfica“ - „Juventus“.
TVP1 - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.20 TV pirkiniai.
06.55 TVP1 rytas.
09.00 Žinios.
09.13 Politika prie kavos.
09.30 Neramūs plotai.
09.50 Mes, jūs, jie...
10.30 „Tarp pasaulių“.
11.30 TV serialas „Žavūs ir drąsūs“.
12.00 Pasaulis sukasi.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.35 Dienos receptas.
13.45 „Meilės piligrimas“.
14.50 Atspėk melodiją.
15.25 TV serialas „Žavūs ir drąsūs“.
16.00 Žinios.
16.20 TV serialas „Klanas“.
16.50 TV serialas „Komanda A“.
17.45 „Metras nuo šventumo“.
18.00 TV ekspresas.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 TV serialas „Klanas“.
19.30 Pasaulis sukasi.
20.15 Dienos receptas.
20.30 Žinios, sportas ir orų prognozė.
21.30 TV serialas „Tėvas Motiejus“.
22.25 Reporterio reikalas.
23.20 „Metras nuo šventumo“.
23.30 „Jonas XXIII. Taikos popiežius“ (1).
01.25 Pasaulis sukasi.
02.20 Nakties programa.
Polonia TV - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
07.05 Pasaulis sukasi.
08.00 „Paslaptinga biblioteka“.
08.25 TV serialas „Pilna kuprinė nuotykių“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
11.50 Polonija užsienyje.
12.00 Lenkija 24.
12.40 TV serialas „Dvi medalio pusės“.
13.00 TV serialas „Laimės spalvos“.
13.25 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 TV serialas „Grafienė Kozel“.
14.45 TV serialas „Prieplauka“.
15.45 Sveika, Mažoji Lenkija.
16.15 Neramūs protai.
16.35 TV serialas „Zlotopolskiai“.
17.00 Kultūros savaitraštis.
17.55 TV serialas „Dvi medalio pusės“.
18.20 Polonija užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.45 „Metras nuo šventumo“.
18.50 Galvosūkis.
19.00 „Meilės piligrimas“.
19.55 TV serialas „Laimės spalvos“.
20.25 Kultūros naujienos.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė.
21.45 Galvosūkis.
21.55 TV serialas „Komisaras Aleksas“.
22.45 Polonija užsienyje.
23.00 Lenkija 24.
23.45 TV serialas „Policininkas“.
00.45 „Popiežiaus langas. Pranciškonų 3“.
01.45 Nakties programa.
LNT - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
14.00 0424Ketvirtadienis
00.50 Gyvenimėlis.
01.10 Nakties programa.
05.00 TV serialas „Vienos ligos istorija“.
05.45 Religijos laida.
06.15 TV serialas „Patrakėlių lyga“.
06.45 Šiandien regionuose.
07.00 900 sekundžių.
09.00 Gyvenimėlis.
09.35 Teleparduotuvė.
10.00 „Vasara Elzase“.
12.00 TV serialas „Damų rojus“.
13.00 TV serialas „Tūkstantis ir viena naktis“.
14.30 Teleparduotuvė.
14.35 TV serialas „Rafterių šeima“.
15.40 TV serialas „Vienos ligos istorija“.
16.50 TV serialas „Aistrų verpetai“.
17.50 LNT žinios.
18.00 TV serialas „Aistrų verpetai“.
19.00 TV serialas „Tūkstantis ir viena naktis“.
20.00 LNT žinios.
20.35 Sportas ir orų prognozė.
20.40 Dėmesio centre.
21.15 „Putino saga“.
22.10 „Neištikimoji“.
1 Baltijskij kanal - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
00.20 Naujienos.
00.30 Nakties belaukiant.
01.15 Žvaigždėlaivis.
01.30 „Liūdesio nebuvo“. Romantinė drama.
02.35 „Mano brangus žmogau“.
04.15 Mados nuosprendis.
05.10 Muzika.
05.50 Lietuvos laikas.
06.00 Labas rytas.
09.00 Kontrolinis pirkinys.
09.30 Tiesa kažkur šalia.
09.55 Gyvenk sveikai!
11.00 Naujienos.
11.35 Mūsų laikais.
12.25 Metas pietauti.
13.05 Tiesa kažkur šalia.
13.35 Kitos naujienos.
14.00 Naujienos.
14.20 Jūsų reikalas.
15.00 „Krymo sala“.
15.35 Kartu su visais.
16.35 Mados nuosprendis.
17.40 Susituokime.
18.50 Tegul kalba.
20.00 Laikas. Lietuvos laikas.
20.40 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė.
21.10 TV filmas „Drugeliai“.
23.35 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė.
23.45 Vakaras su Urgantu.
REN Baltija - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.55 Animacinis serialas „Angelų draugai“.
07.05 Animacinis serialas „Bernardas“.
07.10 Animacinis serialas „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.20 Tinkama priemonė.
08.10 Šeimos dramos.
10.10 Nemeluok man!
12.00 Kviestinė vakarienė.
13.00 Jums net nesisapnavo.
15.00 Mano nuostabieji...
16.00 Šeimos dramos.
17.10 Nemeluok man!
19.15 Naujienos.
19.25 Tinkama priemonė.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Keista byla.
22.35 Slaptos teritorijos.
23.35 TV serialas „Afromaskvietis“.
00.35 TV serialas „Aistros kaina“.
RTVi - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos.
07.00 Animacija.
08.00 Naujienos iš Amerikos.
09.00 TV serialas „Slaptoji jo didenybės tarnyba“.
10.00 TV serialas „Jermolovai“.
11.00 Vaidybinis f. „Ponas apipavidalintojas“.
13.00 TV serialas „Arbato vaikai“.
14.00 TV serialas „Du likimai“.
15.00 Miesto legendos.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 Šiandien pasaulyje.
16.08 Ypatinga nuomonė.
17.00 TV serialas „Slaptoji jo didenybės tarnyba“.
18.00 Šiandien pasaulyje.
18.08 Ypatinga nuomonė.
19.00 TV serialas „Arbato vaikai“.
20.00 TV serialas „Du likimai“.
21.00 TV serialas „Jermolovai“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 Miesto legendos.
00.00 Ypatinga nuomonė.
01.00 TV serialas „Jermolovai“.
02.00 Vaidybinis f. „Juodasis gandras“.
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 TV serialas „Du likimai“.
TVC - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.00 Nuotaika.
08.10 Startas.
08.25 Animacinis serialas.
08.45 TV serialas „Gydymas meile“.
09.35 Dokumentika.
10.15 Gydytojas.
10.45 TV serialas „Širdžiai neįsakysi“.
11.30 Įvykiai.
11.50 N.Belochvostikova. Žmona.
13.00 Panelė ir kulinaras.
13.40 „Nežinomas karas“.
14.30 Įvykiai.
14.50 Naujienų miestas.
15.10 Animacija.
15.20 Dokumentika.
16.00 Vieno daikto istorija.
16.15 Paprasti keblumai.
16.40 TV serialas „Gydymas meile“.
17.30 Įvykiai.
17.50 Animacinis serialas.
18.10 TV serialas „Širdžiai neįsakysi“.
18.55 Kelias į šventyklą.
19.05 Balso teisė.
20.00 Naujienų miestas.
20.15 Petrovkos 38.
20.30 Gelbėjimo istorijos.
20.55 „Senojo Testamento istorijos“.
21.10 Dokumentika.
22.00 Įvykiai.
22.30 Dokumentika.
23.10 „Nežinomas karas“.
00.00 Paprasti keblumai.
00.30 Įvykiai. 25-oji valanda.
01.00 TV serialas „Širdžiai neįsakysi“.
01.45 Dokumentika.
02.20 Balso teisė.
03.10 Dokumentika.
03.50 Laikinai prieinamas.
04.45 TV serialas „Gydymas meile“.
05.30 Animacinis serialas.
ARD - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.00 Dienos apžvalga.
10.05 TV serialas „Raudonos rožės“.
10.55 TV serialai.
11.45 TV serialai.
12.30 „Panda, gorila ir kiti“.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga.
15.10 TV serialas „Raudonos rožės“.
16.00 Dienos apžvalga.
16.10 TV serialas „Meilės sūkuryje“.
17.00 Dienos apžvalga.
17.10 „Dramblys, tigras ir kiti“. Zoologijos sodų istorijos.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Bulvarinis žurnalas.
19.00 TV serialai.
19.50 TV serialai.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 „Keistas policijos komisaras. Meno mecenato mirtis“. Detektyvas. Rež. M.Tiefenbacheris. Vaid. P.Aleardi. Vokietija, 2014 m.
23.15 Dienos temos.
23.45 R.Beckmano pokalbių laida.
01.00 Nakties žurnalas.
01.20 Nakties programa.
02.53 Dienos apžvalga.
RTL - ketvirtadienis, balandžio 24 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.05 Nakties žurnalas.
06.35 Kaip sprogmenys. Bulvarinis žurnalas (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Šeimos patiria krizę“.
12.30 „Mūsų pirmas bendras būstas“.
13.00 Popietinė programa.
17.00 „Šeimos patiria krizę“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys. Bulvarinis žurnalas.
19.30 Įžymybių žurnalas. Ved. F.Ludowig.
19.45 Žinios, sportas ir orai.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 TV serialas „Kobra 11“.
22.15 TV serialas „Kalėjimo daktaras“.
23.15 TV serialas „Daktaras Housas“.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA