Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - , vasario 19 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“. Kanada, 2001 m.
08.25 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.30 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
10.00 Pasaulis nuostabus. Kelionių laida. Rež. L.Adomaitis.
10.30 Ekovizija. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D.Burkauskas.
10.40 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
12.40 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/46, 2/47) (N-7).
14.40 Dokumentinis serialas „Safaris džiunglėse“. Didžioji Britanija, 2008 m.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. Laida apie krepšinį. Vedėjas V.Mačiulis.
17.00 Tobulas meniu. Kulinarijos laida. Vedėjas Gianas Luca Demarco.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. Vedėjai D.Žeimytė ir M.Jančius.
18.53 Orai.
18.55 0laipsnių. Sveiko gyvenimo būdo laida. Vedėjas I.Bakėjus.
19.00 TV serialas „Kartą Rostove“ (17) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Kartą Rostove“ (18) (N-7).
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/17, 1/18) (N-7).
00.50 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
02.15 TV serialas „Kartą Rostove“ (17, 18) (N-7).
03.45 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“ (2, 3) Kanada, 2001 m.
05.25 Dokumentinis serialas „Gamtos magija“. Čekija, Didžioji Britanija, 2010 m.
05.40 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
LRT TELEVIZIJA - , vasario 19 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Klausimėlis.lt (kart.).
06.35 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Tobotai“ (7).
09.25 Animacinis serialas „Džiunglių knyga“ (45).
09.35 Animacinis serialas „Auklė Mun“ (18).
09.45 Animacinis serialas „Šikšnosparnis Patas“ (13).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
11.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
12.00 Dok. serialas „Nepažinti Indokinijos kampeliai. Paslaptingas Kinijos sodas“ (2). Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dokumentinis f. „Lokys vaiduoklis“. Didžioji Britanija, Kanada, 2015 m. (subtitruota).
14.00 TV serialas „Puaro“ (10/2) (N-7).
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Vedėja L.Rimkevičienė.
16.25 Dokumentinis f. „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona“. Rež. A.Šlepikas, scen. aut. V.Savukynas (kart.).
17.15 Auksinis protas (kart.).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi III“ (4).
21.50 Trumposios žinios.
21.55 Premjera. Vaidybinis f. „Mano geriausio draugos vestuvės“. Romantinė komedija. Rež. P.J.Hoganas. JAV, 1997 m. (N-7).
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Kino žvaigždžių alėja. „Dabar ir visada“. Karinė drama. Rež. F.Zinnemannas. JAV, 1953 m. (N-7) (kart.).
01.40 Dok. serialas „Nepažinti Indokinijos kampeliai. Paslaptingas Kinijos sodas“ (2). Didžioji Britanija, 2014 m. (subtitruota) (kart.).
02.35 Pasaulio dokumentika. Dokumentinis f. „Lokys vaiduoklis“. Didžioji Britanija, Kanada, 2015 m. (subtitruota) (kart.).
03.25 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
05.05 Savaitė (kart.).
TV3 - , vasario 19 d.
06.15 Teleparduotuvė.
06.30 Animacinis serialas „Ančiukų istorijos“ (25).
07.00 Animacinis serialas „Transformeriai. Maskuotės meistrai“ (14) (N-7).
07.30 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (24).
08.00 Animacinis serialas „Ančiukų istorijos“ (26).
08.30 Mamyčių klubas. Laida šeimai. Vedėja I.Kavaliauskaitė-Morkūnienė.
09.00 Kulinariniai triukai. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas.
09.30 Penkių žvaigždučių būstas.
10.00 Svajonių sodai. Laida apie sodininkystę. Vedėja A.Tubienė.
11.00 Vaidybinis f. „Šoklieji bičiuliai“. Komedija. Rež. R.Vince'as. Vaid. C.Beddow, J.Carr, K.Chapek, P.Cranshaw, J.Dashkewytch, T.Foden. JAV, 2006 m.
12.40 Vaidybinis f. „Mažieji lakūnai“. Nuotykių. Rež. R.DeVilliersas. Vaid. J.Jamesas, R.McClendonas, S.Baldwinas. JAV, 2008 m. (N-7).
14.45 Vaidybinis f. „Gera kompanija“. Komiška drama. Rež. P.Weitzas. Vaid. D.Quaidas, T.Grace'as, S.Johansson, M.Helgenberger, S.Blair. JAv, 2004 m. (N-7).
16.55 Ekstrasensų mūšis.
18.00 Raudonas kilimas. Gyvenimo būdo laida.
18.30 TV3 žinios.
19.20 Sportas.
19.25 Orai.
19.30 Lietuvos talentai. Talentų konkursas. Vedėjai M.Rainys ir M.Stasiulis (N-7).
22.00 Premjera. Vaidybinis f. „Šaulys“. Veiksmo. Rež. P.Morelis. Vaid. S.Pennas, J.Bardemas, R.Winstone'as, I.Elba. JAV, 2015 m. (N-14).
00.20 Vaidybinis f. „Tokia kaip tavo šypsena“. Komedija. Rež. K.Samplesas. Vaid. G.Kinnearas, L.Holly, J.Cusack. JAV, 1997 m. (N-7).
LNK - , vasario 19 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (23, 24).
06.55 Animacinis serialas „Džiumandži“ (4).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (9).
07.45 Animacinis serialas „Ančiukai Duoniukai“ (10).
08.10 Animacinis serialas „Linksmieji detektyvai“ (5).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (4).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 Animacinis serialas „Peliukas Stiuartas Litlis“ (5).
10.00 Vaidybinis f. „Kosminis krepšinis“. Komedija. Rež. J.Pytka ir T.Cervone'as. Vaid. B.Murray, M.Jordanas, L.Birdas. JAV, 1996 m.
11.35 Vaidybinis f. „Supermenas. Sugrįžimas“. Veiksmo. Rež. B.Singeris. Vaid. P.Posey, K.Spacey, J.Marsdenas, K.Bosworth, B.Routhas. JAV, 2006 m. (N-7).
14.25 Vaidybinis f. „Skola tėtušiui“. Komedija. Rež. H.Deutchas. Vaid. M.Culkinas, T.Dansonas, G.Headly. JAV, 1994 m.
16.40 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.20 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai I.Stonkuvienė ir G.Vaičikauskas, J.Drabatienė ir V.Zuikauskas.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir M.Stonkus.
22.10 Vaidybinis f. „Nežinomas“. Veiksmo trileris. Rež. J.Collet-Serra. Vaid. L.Neesonas, D.Kruger, A.Quinnas. Didžioji Britanija, Japonija, JAV, Kanada, Prancūzija, 2011 m. (N-14).
00.25 Vaidybinis f. „Masalas“. Veiksmo. Rež. A.Fuqua. Vaid. J.Foxas, R.Patorelli, D.Morse'as. JAV, 2000 m. (N-7).
02.35 Vaidybinis f. „Drilbitas“. Komedija. Rež. S.Brillas. Vaid. O.Wilsonas, N.Hartley, L.A.Walter. JAV, 2008 m. (N-7) (kart.).
BTV - , vasario 19 d.
06.30 Lietuvos galiūnų čempionato finalas (kart.).
07.30 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą. Vedėja I.Pivoriūnienė.
08.30 Tauro ragas. Laida medžiotojams. Vedėjas O.Čalutka.
09.00 „Viena už visus“ (119, 120) (N-7).
10.10 TV serialas „Blogas šuo!“ (4).
11.15 Dok. serialas „Jackas Hanna kviečia į gamtą“ (21-24).
13.15 Sveikinimai. Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Kybartienė.
15.50 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“ (17) (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
17.55 TV serialas „Paskutinis faras“ (11) (N-7).
19.00 TV serialas „Ponas Bynas“ (6) (N-7).
19.30 Ekstrasensų mūšis (N-7).
21.30 Vaidybinis f. „Smagus pasivažinėjimas“. Kriminalinis trileris. Rež. J.Dahl. Vaid. P.Walkeris, L.Sobieski, S.Zahnas. JAV, 2001 m. (N-14).
23.25 TV serialas „Sekso magistrai“ (9, 10) (N-14).
01.35 Vaidybinis f. „Karo menas. Atpildas“. Veiksmo trileris. Rež. G.Lively. Vaid. A.Crissas, W.Derosa, S.Hi Lee. JAV, 2009 m. (N-14) (kart.).
03.00 Vaidybinis f. „Moliūgagalviai IV. Keršto kraujas“. Siaubo. Rež. M.Hurstas. Vaid. A.Manson, B.Gunteris, B.Tayloras. Didžioji Britanija, JAV, 2007 m. (N-14) (kart.).
04.30 Ekstrasensų mūšis (N-7) (kart.).
LRT KULTŪRA - , vasario 19 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Lietuvos kolumbai.
07.00 ARTi (kart.).
07.15 „Anapus čia ir dabar“ (kart.).
08.05 Misija. Vilnija (kart.).
08.30 „Daktaras Jonas Basanavičius“. Dokumentinė apybraiža (kart.).
09.00 Premjera. Dok. serialas „Gamtos sergėtojai. Medienos mafijos pėdsakais“ (6).
09.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos (kart.).
11.00 XIX tarptautinis akordeono festivalis. Koncertas „La vie en vrac“.
12.10 Kultūra. Vladas Braziūnas (kart.).
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje.
13.30 „Aš - dalis tavęs“. Šventinis koncertas iš Kauno „Žalgirio“ arenos.
16.00 Keliaukime kartu. Dok. serialas „Charkovas“ (2, 3).
16.50 Diskusija „Maidanas ir Vakarų pasaulio dvasinės vertybės“.
17.55 Vakaras su Maironiu „Ant aukuro širdį nešiau“.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Kino legendos. Premjera. Dok. f. „Marcello Mastroianni. Tobulas italas“. Prancūzija, 2015 m.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 „Kelias į namus“.
22.15 LRT OPUS ORE. Grupė „Proter Heat“.
23.15 ARTi (kart.).
23.30 Dabar pasaulyje.
00.00 „Šokių akademija“ (kart.).
00.30 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus (kart.).
01.20 Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų teikimo iškilmės (kart.).
02.20 Diskusija „Maidanas ir Vakarų pasaulio dvasinės vertybės“ (kart.).
03.25 „Dieveniškės. Metų ratu“. Dokumentinė apybraiža (kart.).
04.20 Nacionalinis turtas (kart.).
04.45 Mokslo sriuba (kart.).
05.00 Pradėk nuo savęs (kart.).
05.30 Panorama (kart.).
05.52 Sportas.
05.57 Orai.
TV1 - , vasario 19 d.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 „Įdomiausi faktai apie gyvūnus“ (kart.).
07.40 Būrėja (kart.).
08.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
10.30 „Įdomiausi faktai apie gyvūnus“ (3).
11.30 „Zoologijos sodo naujagimiai“ (1).
12.00 Kasdien virtuvėje su Rachell Allen. Kulinarijos laida.
12.30 Rachel Allen pyragų dienoraštis.
13.00 Anthony Bourdainas. Nepažįstami kraštai.
14.00 Pasisvėrę ir laimingi.
15.00 „Akloji“ (23, 24).
16.00 Būrėja.
17.00 „Senojo tilto paslaptis“ (340).
18.55 Nemarus kinas. Vaid. f. „Vakarėlis“. Komedija. JAV, 1968 m. (N-7).
21.00 Detektyvo vakaras. „Bekas III. Skorpionas“. Švedija, 2006 m. (N-14).
22.50 Vaid. f. „Žmonos maištas“. Komedija. Prancūzija, 2010 m. (N-14).
00.50 Kas aprengs nuotaką? Realybės šou.
01.45 „Karalienė Izabelė“ (N-14) (kart.).
02.55 Vaid. f. „Bekas II. Paskutinė liudininkė“. Detektyvas. Danija, Norvegija, Suomija, Švedija, 2002 m. (N-14) (kart.).
04.35 „Senjora“ (22) (N-7).
TV6 - , vasario 19 d.
06.15 Teleparduotuvė.
06.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. Realybės šou.
07.30 Jokių kliūčių! (N-7).
08.30 Ekstremali žvejyba. Laida apie žvejybą (N-7).
09.00 Tavo augintinis. Laida apie gyvūnus.
09.30 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
10.00 „Raitelis be galvos“ (10) (N-7).
11.00 Nepaprastos lenktynės. Realybės šou (N-7).
12.00 Praeities žvalgas (N-7).
12.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. Realybės šou.
13.00 „KIDY Tour“. Karaliaus Mindaugo taurės krepšinio turnyras. Rungtynės dėl 3-iosios vietos. Tiesioginė transliacija.
15.00 „KIDY Tour“. Karaliaus Mindaugo taurės krepšinio turnyras. Snaiperių konkursas. Tiesioginė transliacija.
16.10 Aš - superhitas. Realybės šou (N-7).
16.50 „KIDY Tour“. Karaliaus Mindaugo taurės krepšinio turnyras. Finalas. Tiesioginė transliacija.
19.00 Aš - superhitas. Realybės šou (N-7) (kart.).
21.00 Nakties „Top“. Pramoginė laida (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 „Nuodėmių daktaras“ (5) (N-14).
23.30 Kvailiausi pasaulio nutrūktgaliai (N-14).
LRT LITUANICA - , vasario 19 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
06.55 Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimo iškilmės. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose.
07.45 Šventadienio mintys.
08.10 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.35 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Septynios Kauno dienos.
09.30 Pasaulio lietuvių žinios.
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
11.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
11.55 „Atspindžiai“. Scen. aut. I.Daraškevičiūtė.
12.25 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos svečias - smuiko žvaigždė Gidonas Kremeris (Latvija).
13.20 „Kelias į namus“.
13.50 IQ presingas. Intensyvių pokalbių laida. Vedėjas prof. E.Aleksandravičius.
14.35 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
15.20 Misija. Vilnija. Vedėja K.Zvonkuvienė.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Vedėja L.Rimkevičienė.
16.25 Dokumentinis f. „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona“. Rež. A.Šlepikas, scen.aut. V.Savukynas.
17.15 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi III“ (4).
21.55 Diskusija „Maidanas ir Vakarų pasaulio dvasinės vertybės“.
23.00 „Dieveniškės. Metų ratu“. Dokumentinė apybraiža. Scen. aut. ir rež. E.Mildažytė.
23.55 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
00.20 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
00.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
01.40 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
02.05 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Vedėja L.Rimkevičienė.
02.30 Dokumentinis f. „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona“. Rež. A.Šlepikas, scen.aut. V.Savukynas.
03.20 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos svečias - smuiko žvaigždė Gidonas Kremeris (Latvija).
04.10 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
04.35 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
05.30 Panorama.
05.52 Sportas.
05.57 Orai.
TV8 - , vasario 19 d.
07.00 „Didvyrių draugužiai“ (23, 24).
08.00 „Mano mažasis ponis“ (15, 16).
09.00 „Mažosios kerėtojos“ (69).
09.30 „Linksmieji traukinukai“ (5, 6).
10.00 Senoji animacija.
11.00 Aš - Lietuvos pilietis. Tapatybės akcentai.
11.30 Virtuvės istorijos.
12.00 Grožio mėnuo (N-7).
12.30 Pasaulis pagal moteris. Laida moterims.
13.00 Svajonių ūkis. Laida apie verslą kaime.
13.30 Namų dekoravimas (N-7).
14.30 „Rezidentai“ (42) (N-7).
15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (10) (N-7).
16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ (13) (N-7).
17.00 Jamie Oliverio patiekalai per pusvalandį. Kulinarijos laida.
18.00 Jamie gamina namuose. Kulinarijos laida.
18.30 „Bruto ir Neto“ (21-23) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Ir vėl šešiolikos“. Romantinė komedija. Vokietija, 2014 m. (N-7).
23.00 Vaid. f. „Kaip geriau nesipiršti“. JAV, 2015 m. (N-7) (kart.).
00.45 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7) (kart.).
Info TV - , vasario 19 d.
06.00 Teleparduotuvė.
06.30 Apie žūklę. Laida žvejams.
07.00 Auginantiems savo kraštą.
07.30 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida.
08.20 KK2. Informacijos šou (N-7).
09.00 KK2. Informacijos šou (N-7).
09.45 KK2. Informacijos šou (N-7).
10.30 Dviračio šou. Humoro laida.
11.00 Dviračio šou. Humoro laida.
11.30 Dviračio šou. Humoro laida.
12.00 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
13.40 Bus visko. Gyvenimo būdo laida.
14.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
15.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
16.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
17.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
18.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Savaitės kriminalai (N-7).
21.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga.
21.30 Pasienio sargyba (N-7).
22.00 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
23.30 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga.
00.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.
00.30 Pagalbos skambutis (N-7).
01.20 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
01.55 KK2. Informacijos šou (N-7).
02.40 KK2. Informacijos šou (N-7).
03.25 KK2. Informacijos šou (N-7).
04.10 Dviračio šou. Humoro laida.
04.35 Dviračio šou. Humoro laida.
05.00 Dviračio šou. Humoro laida.
05.30 Dviračio šou. Humoro laida.
Init - , vasario 19 d.
07.55 Programa.
08.00 Muzikos ekspresas.
09.00 Namų užrašai.
09.30 Vieną kartą.
10.00 Po laiminga žvaigžde. TV laida (kart.).
10.30 „Linksmi ir įdegę“. Komedija (N-7).
12.05 Animacinis serialas „Ping Pong“ (2) (N-7).
12.35 Neprigausi (3, 4). Pramoginė laida.
13.10 „Deklaruojamų daiktų nėra“. Komedija (N-7).
14.55 TV serialas „Gero apetito“ (85, 86) (N-7).
15.30 Mūsų praeities beieškant. TV laida.
16.00 Aš - Lietuvos pilietis (3/11). TV laida.
16.30 „Eglutės III“. Komedija (N-7).
18.05 „Gražuolė ir pabaisa“. Romantinė drama (N-7).
20.00 „Žalgiris TV“ savaitė. Vedėjai R.Kazlauskas ir D.Belickaitė.
20.30 TV serialas „Vidurnakčio užkandinė“ (1/22) (N-7).
21.00 „Seksomanai“. Komedija (N-14).
22.50 „Mergišius“. Romantinė komedija (N-14).
00.30 Gyvenimo būdas. Pokalbių laida (kart.).
01.00 Programos pabaiga.
Pūko TV - , vasario 19 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Karas ir taika. Savaitė (kart.).
08.00 Muzika.
08.30 Dainuoja vaikai. Muzika iš „Pūko“ dainų archyvo.
09.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
09.15 Kauniečių akimis savaitė. Tiriamosios žurnalistikos laida.
10.00 Muzika.
16.28 Vakaro programa.
16.30 Muzika.
18.00 Kas vyksta Lietuvos politikoje? (kart.).
19.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
19.15 Kauniečių akimis savaitė. Tiriamosios žurnalistikos laida.
19.30 Iš kartos į kartą. Laida apie tautos paveldą (kart.).
20.00 Muzika.
Balticum TV - , vasario 19 d.
09.00 Humoro serialas „Virtuvė“ (57) (N-7).
09.30 Dokumentinis serialas „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (1). Prancūzija, 2009 m. (N-7).
10.30 TV serialas „Elajus Stounas“ (18) (N-7).
11.30 TV serialas „Beorė erdvė“ (13) (N-7).
12.30 Skaniausias gatvės maistas (2). Pramoginė laida.
13.30 Klaipėdos patruliai. Kriminalinių įvykių kronika (N-7) (kart.).
14.00 „Auklės dienoraštis“. Romantinė komedija. JAV, 2007 m.
15.55 „Ema“ (2). Romantinė drama. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.05 „Visai šalia“. Dokumentinis. JAV, 2012 m.
19.00 „Siaubingi namai“ (7). Realybės dokumentika.
20.00 TV serialas „Robinzonas Kruzas“ (12) (N-7).
21.00 VIP seansas. „Šalčio banga“. Fantastinis veiksmo trileris. Australija, Kanada, 2010 m. (N-7).
22.40 Dokumentinis serialas „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (1). Prancūzija, 2009 m. (N-7).
23.40 Pinigai iš nieko (10). Pramoginė laida.
00.40 „Kino automobiliai“ (1). Realybės dokumentika.
01.10 Programos pabaiga.
STV - , vasario 19 d.
09.00 Programa.
09.05 Sodžius. Laida apie Šiaulių rajoną (kart.).
09.20 Kas? Kur? Kada?
09.30 Žmogus ir gyvūnas. Pažintinė laida (kart.).
10.00 Tauro ragas. Laida medžiotojams (kart.).
10.30 Sveikatos patarimai (kart.).
11.00 Sveikinimų koncertas (kart.).
11.30 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
12.00 „Moteris saulė 2016“ (1).
12.05 Koncertas „Užteka, teka šviesi saulelė“.
12.50 Specialisto patarimai.
13.00 Reportažai iš Lietuvos požemių. Vytauto Didžiojo kapo beieškant. Pažintinė laida (kart.).
13.30 „Moteris saulė 2016“ (2).
13.35 „Hitparadas“. Šventinė programa (kart.).
14.45 Kas? Kur? Kada?
14.55 Reakcija. Situacijų laida.
15.05 Nepažintas pasaulis. Piratai. Pažintinė laida (kart.).
15.35 „Moteris saulė 2016“ (3).
15.40 Gyvoji Sūduvos istorija. Pajavonys. Pažintinė laida (kart.).
16.10 „Moteris saulė 2016“ (4).
16.15 Žemaičių vyskupystė. Sovietmečio išbandymai. Pažintinė laida (kart.).
16.45 Specialisto patarimai.
16.55 Reakcija. Situacijų laida.
17.05 Dokumentinis f. „Marius Katiliškis - iš atsiminimų“.
17.55 „Moteris saulė 2016“ (5).
18.00 Nidos plenerų potėpiai. „Briucke“. Pažintinė laida (kart.).
18.30 Kas? Kur? Kada?
18.40 Dzūkiška paletė. Pažintinė laida (kart.).
19.10 „Moteris saulė 2016“ (6).
19.15 Mokslo sriuba. Mokslo ir technologijų populiarinimo laida.
19.30 Specialisto patarimai.
19.40 „Lithuania incognita“. Nuo Kernavės iki Lucko. Pažintinė laida.
20.10 Kas? Kur? Kada?
20.20 Radviliškis šiandien ir rytoj. Laida apie Radviliškio rajoną (kart.).
20.50 „Moteris saulė 2016“ (7).
20.55 Purenimai. Pokalbių laida (kart.).
21.25 Specialusis reportažas.
21.35 Muzikiniai Šiauliai. „Ritmas“ kitaip. Pažintinė laida.
22.05 Kas? Kur? Kada?
22.15 Koncertas „Trys grandai: E.Kučinskas, S.Donskovas, V.Šiškauskas“.
23.40 Nakties pramogos (S).
04.00 Programos pabaiga.
Dzūkijos TV - , vasario 19 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“. Kanada, 2001 m.
08.25 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.30 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
10.00 Pasaulis nuostabus. Kelionių laida. Rež. L.Adomaitis.
10.30 Ekovizija. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D.Burkauskas.
10.40 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
12.40 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/46, 2/47) (N-7).
14.40 Dokumentinis serialas „Safaris džiunglėse“. Didžioji Britanija, 2008 m.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. Laida apie krepšinį. Vedėjas V.Mačiulis.
17.00 Tobulas meniu. Kulinarijos laida. Vedėjas Gianas Luca Demarco.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. Vedėjai D.Žeimytė ir M.Jančius.
18.53 Orai.
18.55 0laipsnių. Sveiko gyvenimo būdo laida. Vedėjas I.Bakėjus.
19.00 TV serialas „Kartą Rostove“ (17) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Kartą Rostove“ (18) (N-7).
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 TV serialas „Pėdsakas“ (1/17, 1/18) (N-7).
00.50 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
02.15 TV serialas „Kartą Rostove“ (17, 18) (N-7).
03.45 Dokumentinis serialas „Bekraštė Kanada“ (2, 3) Kanada, 2001 m.
05.25 Dokumentinis serialas „Gamtos magija“. Čekija, Didžioji Britanija, 2010 m.
05.40 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
TV1000 - , vasario 19 d.
08.05 „Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas. I dalis“.
10.25 „Golgota“. Komiška drama. Didžioji Britanija, 2014 m.
12.20 „Išprotėjęs profesorius“. Romantinė komedija. JAV, 1996 m.
14.20 „Mano stora amžinai bjauri draugė“.
16.20 „Pianistas“.
19.10 „Išprotėjęs profesorius II. Klampų šeimynėlė“. Romantinė komedija. JAV, 2000 m.
21.10 „Brangusis Džonai“. Romantinė drama. JAV, 2010 m.
23.15 „Šeimos albumas: rugpjūtis“. Komiška drama. JAV, 2013 m.
01.30 „Londono bulvaras“. Kriminalinė drama. Airija, 2010 m.
03.30 „Laimingasis Gilmoras“. Romantinis. JAV, 1996 m.
05.10 „Uždaryti susitikimai“.
TV1000 Premium - , vasario 19 d.
06.00 „300. Imperijos gimimas“. Fantastinis veiksmo. JAV, 2013 m.
08.00 „Ieškomiausias žmogus“. Trileris. Vokietija, Didžioji Britanija, 2014 m.
10.00 „Mulen Ružas“. Miuziklas. Australija, JAV, 2001 m.
12.10 „Bjaurusis aš II“.
14.00 „Aš ir Erlas, ir mirštančioji“. Komiška drama. JAV, 2015 m.
16.00 „Smalsutis Džordžas“.
17.30 „Pelėdų karalystės sargai“. Animacinis nuotykių. JAV, Australija, 2010 m.
20.00 „Jupiterė. Pabudimas“. Mokslinės fantastikos.JAV, 2015 m.
22.10 „Tobulas apiplėšimas“. Veiksmo trileris. JAV, 2015 m.
00.00 „Viešnagė“. Trileris. JAV, 2015 m.
01.40 „Vienas namuose II. Pasiklydęs Niujorke“. Komedija. JAV, 1992 m.
03.50 „Atgal į ateitį III“. Nuotykių komedija. JAV, 1990 m.
TV1000 Action - , vasario 19 d.
06.40 „Nesunaikinamieji II“. Veiksmo. JAV, 2012 m.
08.30 „13-osios nuovados apgultis“.
10.30 „Prezidento medžioklė“.
12.10 „Nežinomybė“. Veiksmo drama. JAV, 2006 m.
13.40 „Plyta“. Kriminalinė drama. JAV, 2005 m.
15.40 „Pragaro virtuvės vaikėzai“.
18.10 „Pakaks“. Trileris. JAV, 2002 m.
20.10 „Nesunaikinamieji III“. Veiksmo. JAV, 2014 m.
22.25 „Angelo veidas“. Kriminalinė drama. JAV, 2014 m.
00.15 „Padaras“. Siaubo trileris. JAV, 1992 m.
02.15 „Įtėvis“. Mistinis trileris. JAV, 2009 m.
04.10 „Šerlokas Holmsas“.
TV1000 Russkoje kino - , vasario 19 d.
07.20 Vaidybinis f. „Artistė“.
09.20 Vaidybinis f. „Šnipas“.
11.30 „Paaugliai visatoje“. Fantastinis nuotkių. SSRS, 1974 m.
13.20 „Geras berniukas“.
15.20 „Karasiai“. Romantinė drama. Ukraina, 2008 m.
17.25 „Meilė Niujorke“. Romantinė drama. Rusija, 2009 m.
19.20 „Grafas Montenegras“. Nuotykių komedija. Rusija, 2006 m.
21.20 „Koks mano vardas“. Nuotykių drama. Rusija, 2014 m.
23.10 „Maršrutas sudarytas“. Siaubo trileris. Rusija, 2016 m.
00.45 „Paukščiukai“.
02.05 „Išgyvenimo pamokos“.
03.35 „Vienišas pagal susitarimą“. Komiška romantinė drama. Ukraina, 2014 m.
05.20 „Koks mano vardas“. Nuotykių drama. Rusija, 2014 m.
Balticum AUKSINIS - , vasario 19 d.
07.00 „Laisvės aušra“. Biografinė karinė drama. JAV, Liuksemburgas, 2006 m. (N-7).
09.00 „Vaizdai ir žodžiai“. Romantinė komedija. JAV, Kanada, Australija, 2013 m.
11.00 „Juodasis auksas“. Nuotykių drama. Prancūzija, Italija, Kataras, 2011 m. (N-7).
13.05 „Miestas prie jūros“. Kriminalinė drama. JAV, 2002 m. (N-7).
15.00 „Sudie, Bafana“. Biografinė istorinė drama. Vokietija, Prancūzija, PAR, 2007 m. (N-7).
17.00 „Šaukimų diena“. Sporto drama. JAV, 2014 m.
19.00 „Bukas ir bukesnis II“. Komedija. JAV, 2014 m. (N-7).
21.00 Auksinė premjera. „Kaukolės“. Kriminalinis trileris. JAV, Kanada, 2000 m. (N-7).
23.00 „Skraidantis Skotland Jardo būrys“. Kriminalinis veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-14).
01.00 „Džonas Vikas“. Veiksmo trileris. JAV, 2014 m. (S).
XXI - , vasario 19 d.
07.15 „Liono gauja“. Kriminalinė drama. Prancūzija, Belgija, 2011 m.
09.00 TV filmas „Įvykis“ (2). Drama. Rusija, 2008 m.
10.00 „Ponia Nobel“. Biografinė drama. Austrija, 2014 m.
11.35 „Kriaušių pyragėliai su levandomis“. Komiška romantinė drama. Prancūzija, 2015 m.
13.20 „Scenos gražuolė“. Drama. JAV, Vokietija, Didžioji Britanija, 2004 m.
15.15 „Liono gauja“. Kriminalinė drama. Prancūzija, Belgija, 2011 m.
17.00 TV filmas „Įvykis“ (2). Drama. Rusija, 2008 m.
18.00 „Ponia Nobel“. Biografinė drama. Austrija, 2014 m.
19.35 „Kriaušių pyragėliai su levandomis“. Komiška romantinė drama. Prancūzija, 2015 m.
21.20 „Scenos gražuolė“. Drama. JAV, Vokietija, Didžioji Britanija, 2004 m.
23.15 „Liono gauja“. Kriminalinė drama. Prancūzija, Belgija, 2011 m.
01.00 TV filmas „Įvykis“ (2). Drama. Rusija, 2008 m.
02.00 „Ponia Nobel“. Biografinė drama. Austrija, 2014 m.
03.35 „Kriaušių pyragėliai su levandomis“. Komiška romantinė drama. Prancūzija, 2015 m.
05.20 „Scenos gražuolė“. Drama. JAV, Vokietija, Didžioji Britanija, 2004 m.
Fox - , vasario 19 d.
07.00 „Klausytojas“.
07.40 „Du su puse vyro“.
09.45 „Daktaras Bulas“.
10.25 „Postas“.
11.25 „Gotamas“.
12.10 „Skydo agentai“.
12.50 „Legionas“.
13.35 „Gyvi numirėliai“.
14.20 „24 valandos: palikimas“.
15.05 „Los Andželo policija“.
17.15 „Gotamas“.
18.45 „Skydo agentai“.
19.25 „Legionas“.
20.15 „Gyvi numirėliai“.
21.00 „Gotamas“.
21.45 „Skydo agentai“.
22.30 „Da Vinčio demonai“.
03.00 „Los Andželo policija“.
06.35 „Gyvenimas pagal Džimą“.
Fox life - , vasario 19 d.
07.00 Paprasti Nigellos patiekalai.
08.25 Taupyk su Jamie Oliveriu.
10.50 Šaunieji Jamie Oliverio receptai šeimai.
12.30 Maisto pertraukėlės su Jamie Oliveriu.
13.20 Paprasti Nigellos patiekalai.
15.15 „Tai mes“.
16.00 „Juodasis kodas“.
16.40 „Gyvenimo smulkmenos“.
17.05 „Mikas“.
17.35 „Amerikietė namų šeimininkė“.
17.55 „Gyvenimo smulkmenos“.
18.35 „Pasaulio pabaiga“.
20.00 „Gyvenimo smulkmenos“.
20.20 „Mikas“.
20.40 „Amerikietė namų šeimininkė“.
21.05 „Gyvenimo smulkmenos“.
21.45 „Lauros paslaptys“.
01.15 Šaunieji Jamie Oliverio receptai šeimai.
02.05 Taupyk su Jamie Oliveriu.
04.25 Maisto pertraukėlės su Jamie Oliveriu.
05.15 „Tėtušis“.
06.40 „Melisa ir Džo“.
Disney Channel - , vasario 19 d.
04.00 Animacinių serialų kartojimai.
10.00 Animacinis serialas „Kaukėti didvyriai“.
11.00 Animacinis f. „Pingviniuko Lolo nuotykiai“.
11.40 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“. JAV, 1995 m.
13.00 Animacinių serialų kartojimai.
14.25 Vaid. f. „Šnipų vaikučiai IV. Armagedonas“.
16.10 Animacinis f. „Ratai“. JAV, 2006 m.
18.30 Animacinis f. „Ratai II“. JAV, 2011 m.
20.35 Vaid. f. „Kosmoso karai“. JAV, 2013 m.
22.25 Vaid. f. „Mano mylimas marsietis“. JAV, 1999 m.
00.10 Vaid. f. „Auklės“.
02.10 Animacinių serialų kartojimai.
03.15 Muzika.
Travel - , vasario 19 d.
06.00 Nežinoma ekspedicija.
07.00 Naujo būsto paieška.
09.00 Neįprastas maistas.
10.00 Viešbučių verslas.
11.00 Pilies paslaptys.
12.00 Everestas.
13.00 Statybos Aliaskoje.
15.00 Namų medžiuose gyventojai.
16.00 Turto gelbėtojai.
17.00 Pamiršta ir palaidota.
18.00 Viešbučių verslas.
19.00 Aliaska.
20.00 Everestas.
21.00 Muziejų paslaptys.
22.00 Kelionės Amazone.
23.00 Aliaska.
00.00 Nežinoma ekspedicija.
01.00 Įdomiausios kelionės motociklu.
02.00 Kelionės Amazone.
03.00 Aliaska.
04.00 Nežinoma ekspedicija.
05.00 Muziejų paslaptys.
Discovery - , vasario 19 d.
00.00 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala.
05.20 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala.
06.10 Didieji traukiniai.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Nesėkmių garažas.
08.15 Greiti ir garsūs.
09.10 Automobilių perpardavėjai.
10.05 Superautomobiliai.
10.55 Aukso karštinė.
12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje.
13.35 Karai dėl bagažo.
14.30 Likviduotojas.
15.25 Paskui klasikinius automobilius.
16.20 Miestas.
17.15 Akropolio istorija.
18.10 Svajonių automobiliai.
19.05 Automobilių perpardavėjai.
20.00 Aliaska. Šeima iš miško.
22.00 Aukso karštinė.
23.00 Išgyventi drauge.
01.00 Vyro nuotykiai Sibire.
02.00 Vis dar gyvas.
02.50 Aliaska. Šeima iš miško.
03.40 Aukso karštinė.
04.30 Išgyventi drauge.
Animal Planet - , vasario 19 d.
06.36 Šimpanzė.
07.25 Daktarė Dy.
08.15 Namai medžiuose.
09.10 Veterinarų gyvenimas.
10.05 Gaudant monstrus.
11.00 Didžiausi ir blogiausi.
11.55 Bondajaus klinikos veterinaras.
12.50 Iškviečiami tramdytojai.
18.20 Namai medžiuose.
19.15 Daktaras Jeffas.
20.10 Veterinarų gyvenimas.
21.05 Daktarė Dy.
22.00 Namai medžiuose.
22.55 Aligatorių tramdytojai.
00.45 Iškviečiami tramdytojai.
05.49 Upių pabaisos.
Viasat HISTORY - , vasario 19 d.
06.10 „Uždrausta istorija“.
07.05 „Antrasis pasaulinis karas. Imperijos kaina“.
08.05 „Degustuotojai atvyksta“.
10.15 „Didžiausios apgavystės istorijoje“.
14.25 „Linksmi išradimai“.
15.25 „Prarastosios Egipto karalienės“.
16.30 „Pompėja. Atskleidžiamos naujos paslaptys“.
18.15 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“.
21.00 „Muškietininkai“.
23.00 „Didžiausios apgavystės istorijoje“.
23.50 „Senovės teroristai“.
00.40 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - , vasario 19 d.
06.15 „Novatoriška tauta“.
07.00 „Dekonstrukcija“.
07.45 „Linksmi išradimai“.
09.30 „Pakeltas!“.
11.05 „Didelė pikta žuvis“.
12.35 „Rąstų namelio karštinė“.
14.10 „Australijos aukso ieškotojai“.
15.40 „Nefrito karštinė“.
17.40 „Judriausia pasaulyje geležinkelio stotis“.
18.40 „Kaip pagaminti superautomobilį“.
19.30 „Pavojingi keliai“.
20.30 „Mano namai ant vandens“.
21.15 „Medienos karaliai“.
22.00 „Rąstų namelio karštinė“.
22.45 „Žvalgytojai“.
23.30 „Skraidyklės“.
00.15 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - , vasario 19 d.
06.10 Kvailių mokslas.
07.05 Trečiojo reicho įranga.
17.00 Popiežius prieš Hitlerį.
18.30 Trečiojo reicho įranga.
20.00 Popiežius prieš Hitlerį.
21.30 Trečiojo reicho įranga.
23.00 Popiežius prieš Hitlerį.
00.30 Trečiojo reicho įranga.
04.35 Kvailių mokslas.
05.00 Proto žaidimai.
05.45 Kvailių mokslas.
MTV - , vasario 19 d.
07.00 Pasaulio scenos.
08.00 Eilinė Onutė.
10.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
11.00 „Meilės vaizdajuostė“.
13.00 „Euro Top Chart“. Muzikos laida.
15.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
16.00 Paauglių kampelis.
18.00 Neprilygstami juokai.
20.00 „YouGotGot“.
21.00 Slapta kamera. TV šou.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
23.00 Katžuvė. TV šou.
01.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
02.00 „Su buvusiuoju paplūdimyje“.
03.00 „Ar tu vienišas?“.
03.45 „Tik hitai“.
Mezzo - , vasario 19 d.
07.00 „Intermezzo“.
09.30 S.Prokofjevo, F.Mendelssohno ir L.van Beethoveno kūrinių koncertas.
11.10 A.Vivaldi ir A.Piazzollos kūrinius atlieka Honkongo filharmonijos orkestras.
12.20 „Intermezzo“.
13.00 Džiazas. M.Bateso „Northern Spy“.
13.40 Džiazas. Džiazas. J.Morano ir „The Bandwagon“.
14.40 Džiazas. K.Daviso „Infrasound“.
15.55 L.van Beethoveno kūrinius groja „Gewandhausorchester“.
17.10 „Intermezzo“.
17.30 G.F.Handelio opera „Agripina“. Pagrindines partijas atlieka P.Bardon ir J.Arditti.
20.30 „Intermezzo“.
21.30 B.Britteno „Karo requiem“. Diriguoja P.McCreeshas.
23.05 Groja Bazelio kamerinis orkestras. Diriguoja U.B.Michelangeli.
00.40 Visos „Blue Note“ žvaigždės.
01.35 Nakties programa.
BBC - , vasario 19 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Verslo naujienos.
08.30 Kelionių laida.
09.10 Afrikos verslo naujienos.
09.30 Buriavimo dvasia.
10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės.
10.30 Žvilgsnis iš Londono.
11.10 BBC dokumentika.
12.10 Reporterių pranešimai.
12.30 Liudininkai.
13.30 Naujienos iš viso pasaulio.
14.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės.
14.30 Verslo naujienos.
15.30 Įsijunk internetą.
16.15 Laida apie sportą.
16.30 Ricko Steino Indija.
17.10 Pasaulio debatai.
18.30 Naujienos iš viso pasaulio.
19.30 Mūsų pasaulis.
20.10 Afrikos verslo naujienos.
20.30 Verslo naujienos.
21.15 Laida apie sportą.
21.30 Buriavimo dvasia.
22.10 BBC dokumentika.
23.30 Ricko Steino Indija.
00.30 Naujienos iš viso pasaulio.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Laida apie sportą.
02.00 Nakties programa.
CNN - , vasario 19 d.
07.00 CNN naujienų redakcija.
07.30 Apie Kiniją.
08.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.30 Ekologijos sprendimai.
08.45 Daryk, kurk, atrask.
09.00 CNN naujienų redakcija.
09.15 CNN verslas. Afrika.
09.30 Laida apie žirgų sportą.
10.00 CNN naujienų redakcija.
10.30 E.Burnett laida.
11.00 CNN naujienų redakcija.
12.00 CNN naujienų redakcija.
13.00 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.30 Afrika iš arti.
14.00 CNN naujienų redakcija.
15.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
15.30 Sveikatos laida. Ved. S.Gupta.
16.00 Suvienyta valstybė.
17.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
18.00 Patikimi šaltiniai. Apie kultūrą.
19.00 Pasaulio sportas.
19.30 Laida apie golfą.
20.30 Afrikos balsai.
21.00 CNNnaujienų redakcija.
21.30 Ekologijos sprendimai.
21.45 Daryk, kurk, atrask.
22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
23.00 CNN naujienų redakcija.
23.30 Pasaulio sporto naujienos.
00.00 CNN šiandien.
00.30 Laida apie žirgų sportą.
01.00 CNN šiandien (taip pat Sporto naujienos).
02.00 Nakties programa.
Sport1 - , vasario 19 d.
06.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - „Groningen“.
08.30 Čempionai LT.
09.00 Krepšinis. NBA. Visų žvaigždžių šeštadienio konkursas.
11.50 Krepšinis. Karaliaus taurė. Pusfinaliai.
15.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Amsterdamo „Ajax“ - Roterdamo „Sparta“.
17.30 Penktasis kėlinys. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga.
17.45 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Hagos ADO - Roterdamo „Feyenoord“.
19.30 Krepšinis. Karaliaus taurė. Finalas.
21.30 Bušido kovos. „KOK World Series“.
23.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lygos apžvalga.
00.20 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
00.50 Krepšinis. NBA. Niujorko „Knicks“ - San Antonijaus „Spurs“.
03.00 Krepšinis. NBA. Visų žvaigždžių rungtynės.
Eurosport - , vasario 19 d.
06.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas Austrijoje.
07.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas Šveicarijoje.
08.30 Biatlonas. Pasaulio čempionatas Austrijoje.
09.30 Žiemos sporto apžvalga.
10.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas Šveicarijoje.
11.45 Biatlonas. Pasaulio čempionatas Austrijoje.
13.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas Šveicarijoje.
15.15 Biatlonas. Pasaulio čempionatas Austrijoje.
16.30 Rogučių sportas. Pasaulio taurė Pietų Korėjoje.
18.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas Šveicarijoje.
19.30 Žiemos sporto apžvalga.
20.55 Sporto naujienos.
21.00 Angliškasis biliardas.
23.55 Sporto naujienos.
00.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas Šveicarijoje.
01.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas Austrijoje.
01.30 Žiemos sporto apžvalga.
Eurosport 2 - , vasario 19 d.
06.30 Dailusis čiuožimas. Keturių žemynų čempionatas.
07.30 Angliškojo biliardo turnyras.
09.00 Dviračių sportas.
10.00 Dailusis čiuožimas. Keturių žemynų čempionatas.
11.15 Slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos. Tiesioginė transliacija.
12.45 Slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos. Tiesioginė transliacija.
14.30 Angliškojo biliardo turnyras.
15.00 Angliškojo biliardo turnyras. Tiesioginė transliacija.
16.30 Dviračių sportas. Tiesioginė transliacija.
18.00 Dviračių sportas. Algarvės lenktynės. Tiesioginė transliacija.
19.00 Angliškojo biliardo turnyras.
20.00 Slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
21.00 Dviračių sportas.
21.45 Dviračių sportas. Algarvės lenktynės.
22.25 „Eurosport“ informacinė laida. Naujausi pranešimai, rezultatai ir interviu.
22.30 Slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
23.45 Slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
01.00 Angliškojo biliardo turnyras.
Sport1 De - , vasario 19 d.
07.00 Reklama.
09.00 Televizijos žurnalai.
09.30 Televizijos žurnalai.
10.00 Reklama.
10.15 Bundeslygos naujienos.
12.00 Pokalbis apie futbolą. Tiesioginė transliacija.
14.15 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
15.55 Rankinis. Bundeslyga. „Kiel“ - „Wetzlar“. Tiesioginė transliacija.
17.30 Vokietijos ledo ritulio sąjungos taurės turnyras. „Krefeld Pinguine“ - „Koelner Haie“. Tiesioginė transliacija.
20.00 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių naujienos.
21.15 AG profesionalai.
22.15 AG profesionalai.
23.15 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
00.15 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių rezultatai.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - , vasario 19 d.
07.00 Motosportas. NASCAR lenktynės.
09.00 Boksas. Adrienas Broneris - Adrianas Granadosas.
11.00 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės.
14.40 Boksas. Adrienas Broneris - Adrianas Granadosas.
15.25 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. Tiesioginė transliacija.
20.00 Motosportas. NASCAR lenktynės.
22.00 Boksas. Adrienas Broneris - Adrianas Granadosas.
00.00 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės.
03.40 „Trans World Sport“.
05.10 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės.
TVP1 - , vasario 19 d.
06.35 „Galerija“.
07.30 Lenkų žodynas.
08.00 Šv.Mišių transliacija.
09.00 Savaitė.
09.30 Grūdas.
10.05 „Fatima“.
12.00 Kaip tai veikia?
12.35 Vienuolių paslaptys.
12.50 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 Viešpaties Angelas.
13.15 Tarp žemės ir dangaus.
14.00 „Laukinė Aliaska“.
15.05 Įsimylėk Lenkijoje.
15.35 62-asis „Eurovizijos“ konkursas. Lenkijos atranka.
17.00 „Tėvas Motiejus“.
18.00 TV ekspresas.
18.20 Orai.
18.30 „Komisaras Aleksas“.
19.35 Atspėk melodiją.
20.30 Žinios.
21.25 „Blondinė“.
22.25 „Mano vaikinų šunys“.
00.00 Nakties programa.
Polonia TV - , vasario 19 d.
07.40 Koncertas.
08.45 Giminės saga.
09.10 1200muziejų.
09.40 Lenkų valgiai.
10.05 Laisvasis ekranas.
10.20 Lenkija su Miodeku.
10.30 Grūdas.
11.00 Laukinių gyvūnų paslaptys.
11.15 Petersburskio muzikinis šou.
11.45 „Brakonierius“.
12.50 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 Viešpaties Angelas.
13.15 Tarp žemės ir dangaus.
14.00 Šv.Mišios.
15.20 Žiemos kelionė.
15.40 „Baisus Dzidiusio Guskevičiaus sapnas“.
17.30 „Šeimynėlė.pl“.
18.25 Lenkija su Miodeku.
18.30 TV ekspresas.
18.55 „M, kaip meilė“.
19.50 Akis į akį.
20.25 Laukinių gyvūnų paslaptys.
20.45 Animacija.
21.00 Žinios.
21.45 „Ranča“.
22.40 „Dezertyrų auksas“.
00.55 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - , vasario 19 d.
06.00 „Euronews“.
06.30 Naujienos.
06.40 Sargybinis.
07.05 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“.
07.23 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Vrumiai“.
08.05 Sveikata.
09.00 Naujienos (su subtitrais).
09.15 Kol visi namie.
10.00 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Vrumiai“.
10.15 Vaikų klubas. Animacinis f. „Maša ir lokys“.
10.25 Fazenda.
11.00 Naujienos (su subtitrais).
11.30 Zaros koncertas.
13.25 Vaidybinis f. „Dvi dienos“.
15.20 Kas nori tapti milijonieriumi?
16.20 TV serialas „Buvusiųjų nebūna“.
20.25 Geresni už visus!
22.00 Sekmadienio „Laikas“.
23.35 Šiandien vakare.
01.00 „Euronews“.
01.30 Vaidybinis f. „Klinčas“.
03.05 Pasisvėrę ir laimingi.
05.45 Juokingi vaizdeliai.
NTV - , vasario 19 d.
06.50 Laukinis pasaulis.
07.00 Šiandien.
07.20 Ir dar kartą „sveiki“!
07.45 Kūdikio lūpomis.
08.25 Valgome namie!
09.00 Šiandien.
09.20 Pirmoji pavara.
10.00 Technikos stebuklas.
10.55 Sodininkų atsakas.
12.00 Vartotojų priežiūra.
13.05 Irgi žmonės.
14.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
15.00 Šiandien.
15.25 Kriminalinė Rusija.
16.00 Tyrimą atliko...
17.00 Naujosios Rusijos sensacijos.
18.00 Savaitės apžvalga.
19.30 Vaidybinis f. „Gelbėtojas“.
21.30 Vaidybinis f. „Mokėjimas pagal taksometrą“.
01.20 A.Buinovo koncertas.
03.05 TV serialas „Nusikaltimas bus atskleistas“.
REN Baltija - , vasario 19 d.
07.00 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Bernardas. Sportas“.
07.05 Pažink mūsiškius!
08.00 Rusiškas vairavimas.
08.55 Prajuokink komiką.
09.45 Dokumentinis f. „7 keistos mirtys“.
11.35 TV serialas „Rusiška vendeta“.
19.00 TV serialas „Juodoji gėlelė“.
22.55 Druska.
00.20 Paklydimų teritorija.
RTVi - , vasario 19 d.
05.00 „Rusiškas akcentas“.
06.00 Izraelio savaitė.
07.00 Ypatinga nuomonė.
07.35 „Dainavimo mokytojas“.
09.00 „Kai tapsiu milžinu“.
10.30 Animacija.
11.20 „Geltonojo lagaminėlio nuotykiai“.
12.45 „Apie meilę bet kokiu oru“.
14.30 „Niekada tavęs nepamiršiu“.
16.10 „Pavogti Belmondo“.
18.00 Niujorke su V.Topaleru.
19.00 Naujienos.
19.30 Netiesioginis eteris.
20.00 „Namas šalikelėje“.
21.45 „Kol mes gyvi“.
23.30 „Namas šalikelėje“.
01.20 „Beraščiams apie Ameriką“.
03.05 „Kol mes gyvi“.
TVC - , vasario 19 d.
06.00 „Vaikinas iš mūsų miesto“.
07.20 „Linksmasis daržas“.
07.35 „Gyvybės veiksnys“.
08.00 „Intymaus nesiūlyti“.
09.30 Panelė ir kulinaras.
10.00 „Laime tu mana“.
11.30 Įvykiai.
11.50 „Peilis debesyse“.
12.35 „Olga Volkova.
13.20 „Nelaimingos santuokos su užsieniečiais“.
13.45 „Laukiniai pinigai“.
14.30 Maskvos savaitė.
15.00 „Pagrindiniai vaidmenys“.
16.25 „Laime tu mana“.
17.55 „Namelis prie upės“.
21.00 „Tatjana Doronina“.
21.45 Įvykiai.
22.05 „Žmogžudystės dekoracijos“.
01.05 „Įslaptinta meilė“.
01.50 Gynybos linija.
02.15 „Pagrindiniai vaidmenys“.
03.40 „Laime tu mana“.
05.10 „Peilis debesyse“.
ARD - , vasario 19 d.
06.30 Programa vaikams.
10.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
10.05 Sporto apžvalga (rogučių sportas, slalomas, bobslėjus, biatlonas, šiaurės dvikovė). Tiesioginė transliacija.
18.15 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.30 „Dievas ir pasaulis“.
19.00 Futbolas. Bundeslygos naujienos.
19.30 Pranešimas iš Berlyno.
19.50 TV serialas „Liepų gatvė“.
20.20 Pasaulio veidrodis.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 TV serialas „Nusikaltimo vieta. Šokių trenerės mirtis“.
22.45 A.Will pokalbių laida. Tiesioginė transliacija.
23.45 Dienos temos.
00.05 Kultūros žurnalas.
00.35 Nakties programa.
RTL - , vasario 19 d.
06.35 „Šeimos patiria krizę“ (kart.).
08.30 Detektyvai Trovatos.
13.30 „Įtartini atvejai“. Speciali laida.
14.30 „Undercover Boss“.
16.30 Vokietija ieško superžvaigždės (kart.).
18.45 Žvaigždžių žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė. Informacinė laida.
20.05 Dingę be žinios.
21.15 Vaid. f. „Geležinis žmogus III“.
23.40 „Spiegel TV“.
00.25 Mirusiųjų advokatai.
05.00 „Įtartini atvejai“ (kart.).
05.50 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“ (kart.).
REKLAMA