Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
08.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.35 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.35 TV serialas „Miškinis“ (37) (N-7).
10.40 TV serialas „Jermolovai. Giminės prakeiksmas“ (16) (N-7).
11.45 Sąmokslo teorija. Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
12.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
12.05 Sąmokslo teorija (tęs.). Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
12.50 Karalius nuogas. Aktualijų laida. Vedėjai R.Šimukauskas ir R.E.Mazurevičiūtė (N-7).
13.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
13.05 Karalius nuogas (tęs.). Aktualijų laida. Vedėjai R.Šimukauskas ir R.E.Mazurevičiūtė (N-7).
14.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
14.05 TV serialas „80-ieji“ (2/11) (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Miškinis“ (40) (N-7).
15.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
15.05 TV serialas „Miškinis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Viskas apie gyvūnus“. JAV, 2012 m.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.47 Orai.
18.50 TV serialas „Miškinis“ (42) (N-7).
19.55 TV serialas „80-ieji“ (2/12) (N-7).
20.30 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 Premjera. „Pamirštų daiktų namai“. Mistinis. Rež. M.Bartlettas. Vaid. L.Haun, B.Berrisas, RJ Mitte. JAV, 2013 m. (S).
01.30 „Tamsesnis už naktį“. Siaubo. Rež. H.Bedwellis. Vaid. Z.Vega, A.Louvier. Ispanija, Meksika, 2014 m. (S).
03.15 „Pamirštų daiktų namai“. Mistinis. JAV, 2013 m. (S).
05.05 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
06.30 Dar pažiūrėsim. Parodijų laida.
LRT TELEVIZIJA - penktadienis, lapkričio 27 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (55) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
11.05 Specialus tyrimas (kart.).
12.00 Žinios.
12.10 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (6/24-2).
16.35 TV serialas „Senis“ (366) (N-7).
17.40 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Vario audra. Muzikinis projektas. Vedėjai G.Martirosianaitė ir G.Savickas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Bėgantis taikinys“. Veiksmo trileris. Rež. J.Woo. JAV, 1993 m. (N-14).
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Lietuva gali.
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Misija: Vilnija (kart.).
03.30 Ryto suktinis (kart.).
04.10 Vario andra (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Vario audra (tęs.).
TV3 - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2236).
10.00 TV serialas „Daktarė Emilė Ouvens“ (6) (N-7).
11.00 TV serialas „Rezidentai“ (38) (N-7).
11.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
12.00 Farai (N-7) (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (8) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (12, 13) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (233) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (74) (N-7).
16.30 Vilnius gyvai. Pramoginė naujienų laida. Vedėjai I.Stasiulevičiūtė ir R.Bružas.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Ilgo plauko istorija“. Animacinis. Rež. N.Greno ir B.Howardas. JAV, 2010 m.
21.20 Vaidybinis f. „Toras“. Veiksmo. Rež. K.Branagh. Vaid. Ch.Hemsworthas, A.Hopkinsas, N.Portman, J.Alexander. JAV, 2011 m. (N-7).
23.45 Vaidybinis f. „Rydikas“. Fantastinis veiksmo trileris. Rež. D.Twohy. Vaid. V.Dieselis, K.Urbanas, K.Sackhoff. JAV, 2013 m. (N-14).
02.00 Vaidybinis f. „Paskutinė riba“. Trileris. Rež. G.Jordanas. Vaid. S.L.Jacksonas, C.A.Moss, M.Sheenas. JAV, 2010 m. (N-14) (kart.).
03.45 Programos pabaiga.
LNK - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (24).
06.55 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (140) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.35 TV serialas „K11: komisarai tiria“ (31, 32) (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. „Motina ir sūnūs“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
12.05 Tikras gyvenimas. „Gegutė“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
13.05 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (25).
13.35 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8).
14.00 TV serialas „Meilės randai“ (25) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas (N-7).
21.00 Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniuje. Tiesioginė transliacija. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius. Dalyvauja „Rondo“, „El Fuego“, „Džentelmenai“, R.Ščiogolevaitė, V.Genytė, M.Vitulskis.
22.20 Vaidybinis f. „Eglutės III“. Komedija. Rež. D.Kiseliovas. Vaid. G.Kucenka, I.Urgantas, S.Svetlakovas, A.Paulavičius. Rusija, 2013 m. (N-7).
00.25 Premjera. Vaidybinis f. „Patalogija“. Siaubo trileris. Rež. M.Scholermannas. Vaid. M.Ventimiglia, A.Milano, M.Westonas. JAV, 2008 m. (S).
02.20 Vaidybinis f. „Maksimali bausmė“. Veiksmo. Rež. K.Waxmanas. Vaid. S.Seagalas, S.Austinas, M.Pare. JAV, 2012 m. (N-14) (kart.).
04.15 Programos pabaiga.
BTV - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.15 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
07.15 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.15 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
09.15 TV serialas „Galvų medžiotojai“ (6) (N-7).
10.20 Kalbame ir rodome. Pokalbių laida (N-7).
11.20 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.35 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.35 Amerikos talentai. Realybės šou.
15.35 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (129) (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.25 Labai juokinga laida. Humoro laida (kart.).
19.00 Amerikietiškos imtynės. Sporto laida (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai (N-7).
21.30 Vaidybinis f. „Skolininkas“. Kriminalinis trileris. Rež. C.Viveirosas. Vaid. T.Rothas, J.O'Connellas, T.Riley. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-14).
23.15 TV serialas „Sausas įstatymas“ (8, 9) (N-14).
01.30 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
02.40 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 „Mūsų miestelių“ 25-mečiui. Mūsų miesteliai. Kapčiamiestis (kart.).
07.00 ...formatas. Poetė Dalia Teišerskytė.
07.15 „Peliukas Lukas“ (13).
07.25 „Namelis prerijose“ (kart.).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.45 DW naujienos rusų kalba.
12.00 Naktinis ekspresas (kart.).
12.30 Pažvelk į profesiją kitaip (kart.).
13.00 Dok. serialas „Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Freemanu“ (8) (kart.).
13.45 „Dainų dainelė 2014“ (kart.).
15.15 Gustavo enciklopedija (subtitruota).
15.45 „Namelis prerijose“ (129, 130).
17.20 Šoblės kino klubas pristato. „Aktas“ (kart.).
17.50 Visu garsu (kart.).
18.35 Kai aš mažas buvau.
19.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (subtitruota).
19.20 Dok. f. „Kijevo senovė. Meno pasaulis. Šviesa kvepiantis burlaivis“. Ukraina, 2014 m. (kart.).
19.55 Dok. f. „Kijevo senovė. Meno pasaulis. Kvadrato formos žvaigždė“. Ukraina, 2014 m. (kart.).
20.30 Labanaktukas. „Vakaro pasakėlės“ (7).
21.00 Teatras.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Vaid. f. „Niekas nenorėjo mirti“. 1965 m.
00.15 Dabar pasaulyje.
00.50 Koncertuojanti Europa (subtitruota).
01.40 Trumposios žinios (kart.).
01.45 IQ presingas (kart.).
02.15 Aš - laidos vedėjas (kart.).
03.30 „Akis už akį“ (4/9) (N-7).
04.15 Mokslo ekspresas (kart.).
04.30 Septynios Kauno dienos (kart.).
05.00 Atspindžiai (kart.).
05.30 „Kelias į namus“. Nijolė Narmontaitė (kart.).
TV1 - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 „Mano gyvenimo šviesa“ (kart.).
07.40 Būrėja (N-7).
08.15 Teleparduotuvė.
08.45 „Garfildas“ (35, 36).
09.10 „Įspūdingasis Žmogus-Voras“ (2).
09.35 „Didžiojo sprogimo teorija“ (15) (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ (15, 16) (N-7).
11.00 „Nikita“ (21) (N-7).
12.00 „Pavogtas gyvenimas“ (60, 61) (N-7).
13.55 „Nebylus liudijimas“ (N-7) (kart.).
15.00 Vaid. f. „Midsomerio žmogžudystės VI. Talentas gyventi“. Detektyvas. Didžioji Britanija, 2003 m. (N-14).
17.00 „Mano gyvenimo šviesa“ (293, 294).
18.00 „Senojo tilto paslaptis“ (63, 64).
20.00 „Nebylus liudijimas“ (4) (N-7).
21.00 Detektyvo premjera. „Bekas III. Dievo vardu“. Švedija, 2007 m. (N-14).
22.55 Snobo kinas. Vaid. f. „Selestė ir Džeris amžinai“. Romantinė komedija. JAV, 2012 m. (N-14).
00.45 „Nikita“ (N-7) (kart.).
TV6 - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.50 Teleparduotuvė.
07.05 „Beverli Hilsas 90210“ (17) (N-7).
08.00 Nepaprastos lenktynės. Realybės šou (N-7).
09.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
09.30 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
10.30 „CSI kriminalistai“ (N-7) (kart.).
11.30 „Elementaru“ (N-7) (kart.).
12.30 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
13.30 „Univeras“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenktynės. Realybės šou (N-7).
16.00 „Imperija“ (2) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (15) (N-7).
18.00 „Elementaru“ (7) (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ (59) (N-7).
20.00 „Univeras“ (206, 207) (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.25 TV3 orai.
22.28 TV3 sportas.
22.30 Nakties „Top“. Pramogų laida.
23.00 Vaid. f. „Šalta dienos šviesa“. Trileris. JAV, Ispanija, 2012 m. (N-7).
00.50 Krepšinis. Eurolygos rungtynės. Krasnodaro „Lokomotiv“ - Kauno „Žalgiris“. Vaizdo įrašas.
02.25 „24 valandos“ (21) (N-14).
03.15 „Pavojingiausias karys“ (10) (N-14).
LRT LITUANICA - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.15 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
09.40 Durys atsidaro. Kultūros laida. Vedėja L.Bytautaitė.
10.10 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
10.40 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
11.30 Karinės paslaptys. Vedėjai A.Matonis ir D.Jursevičius.
12.20 „Atspindžiai“. Scen. aut. I.Daraškevičiūtė, rež. L.Paugis.
12.50 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
14.00 Laba diena, Lietuva!
16.20 Durys atsidaro. Kultūros laida. Vedėja L.Bytautaitė.
16.50 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
17.40 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Vario audra. Muzikinis projektas. Vedėjai G.Martirosianaitė ir G.Savickas.
22.45 Septynios Kauno dienos.
23.15 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
23.45 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.15 Laba diena, Lietuva!
02.10 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
03.05 Muzikos savaitė. Vedėjas R.Jonaitis.
03.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
03.52 Sportas.
03.57 Orai.
04.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
05.30 IQ presingas. Intensyvių pokalbių laida. Vedėjas prof. E.Aleksandravičius.
TV8 - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.30 Gardu gardu. Konditerijos laida.
07.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
08.40 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
09.40 „Šunyčiai patruliai“ (7).
10.10 Senoji animacija.
11.10 Vaid. f. „Padėkos diena su artimaisiais“. Komedija. JAV, 2010 m. (kart.).
13.00 „Laukinukė“ (N-7) (kart.).
14.00 „Svetimi“ (57, 58) (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 Taupome su Jamie. Kulinarijos laida.
17.00 „Laukinukė“ (70) (N-7).
18.00 „Sila. Kelias namo“ (30) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Idealus vyras“. Komedija. JAV, 2014 m. (N-7).
22.40 „Sila. Kelias namo“ (N-7) (kart.).
00.50 „Gydytojai“ (59) (N-7).
Info TV - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.20 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
10.30 A.Užkalnis plius. Aktualių pokalbių laida.
11.00 Dviračio šou. Humoro laida.
11.30 „Vakarų efektas“. Dokumentinis ciklas.
12.05 Krepšinio pasaulyje.
12.30 Statyk!
12.55 Autopilotas. Laida apie automobilius.
13.20 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida.
13.55 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
14.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
15.30 Mes pačios. Laida moterims.
16.00 „Berluskonio ryšiai su mafija. Itališki skandalai“.
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
19.00 „Info TV“ verslas.
19.30 „Info TV“ interviu.
20.00 „Info TV“ kriminalai.
20.30 „Info TV“ pasaulis.
21.00 Panikos kambarys. Informacinė laida.
21.25 „Vakarų efektas“. Dokumentinis ciklas.
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.30 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
02.30 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.00 Augintinis.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 „TV Europa“ pristato.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 TV knygos per „Penki TV“.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas. Vieno malūno istorija.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - penktadienis, lapkričio 27 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.30 „Nepageidaujami genai“. Komedija (N-7).
11.15 Ką žmonės pasakys. TV laida (kart.).
11.45 „Mielas draugas“. Drama (N-7).
13.30 Telelaikraštis.
15.40 „Gražiosios salos kerai“. Komiška drama (N-7).
17.30 Muzikos ekspresas.
17.45 Žinios.
18.15 Maistas ir aistros. Laida apie kulinariją.
18.45 „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“. Drama (N-7).
20.30 Šaulio kelias. TV laida.
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 TV serialas „Restorane“ (3).
22.20 Žinios (kart.).
22.40 „Įsileisk mane“. Mistinė drama (N-14).
00.35 Patinka vairuoti. TV laida (kart.).
01.05 „Ellie Parker“. Komiška drama (N-14).
02.45 Programos pabaiga.
Pūko TV - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.45 Muzika.
08.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
09.00 Iš kartos į kartą. Laida apie tautos paveldą (kart.).
09.30 Kaimo vieškeliu. Pažintinė laida (kart.).
10.00 OTV muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.50 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
18.05 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.15 Muzika.
19.00 Receptų užkalbėtoja. Kulinarijos laida.
19.30 Veikti ir kurti drauge. Apžvalginė laida.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.45 Muzika.
22.00 OTV muzika.
Balticum TV - penktadienis, lapkričio 27 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas (8). Pramoginė laida.
10.00 „Aristokratai“ (5). Istorinė drama. Didžioji Britanija, Airija, JAV, 1999 m. (N-7).
11.00 „Tikroji padėtis“ (6). Kriminalinis trileris. Didžioji Britanija, 2003 m. (N-7).
12.00 Dokumentinis serialas „Kontinentų kelionė“ (1).
13.00 Dokumentinis serialas „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (4).
14.00 „Paslapčių namai“ (1). Drama. Prancūzija, 2007 m. (N-7).
15.00 Dokumentinis serialas „Mūsų kaimynai Žemėje“ (7).
16.00 80traukinių aplink pasaulį (21). Kelionių žurnalas.
16.30 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.).
17.00 Pasaulis pro traukinio langą (14). Kelionių žurnalas.
18.00 TV serialas „Trauma“ (52) (N-7).
19.00 TV serialas „Ieškotojas“ (3) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Humoro serialas „Tėvai už borto“ (26).
21.10 Pagaliau penktadienis! „Paskutinis šokis“. Romantinė drama. Kanada, 2003 m.
23.00 „Balticum TV“ žinios.
23.30 „Išlikimo eksperimentas“. Fantastinis psichologinis trileris. JAV, Indonezija, 2013 m. (N-14).
01.25 Programos pabaiga.
S-plius - penktadienis, lapkričio 27 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių diena plius (kart.).
09.20 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
09.35 Iš arčiau.
09.40 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
10.00 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
10.20 Pernai Šiauliuose ir aplink.
10.25 101anekdotas. Humoro laida (kart.).
10.55 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
11.20 Šiaulių gidas.
11.25 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą (kart.).
18.30 Šiaulių diena plius.
18.50 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
19.30 Susitikime prie Kruojos. Publicistikos laida.
20.00 Labas iš Kelmės. Publicistikos laida.
20.30 Šiaulių diena plius (kart.).
20.50 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
21.10 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
21.35 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą (kart.).
22.05 Profesionalas pataria (kart.).
22.25 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
23.00 Šiaulių diena plius (kart.).
23.20 Šiaulių gidas.
23.25 MTV.
Dzūkijos TV - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
08.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.35 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.35 TV serialas „Miškinis“ (37) (N-7).
10.40 TV serialas „Jermolovai. Giminės prakeiksmas“ (16) (N-7).
11.45 Sąmokslo teorija. Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
12.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
12.05 Sąmokslo teorija (tęs.). Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
12.50 Karalius nuogas. Aktualijų laida. Vedėjai R.Šimukauskas ir R.E.Mazurevičiūtė (N-7).
13.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
13.05 Karalius nuogas (tęs.). Aktualijų laida. Vedėjai R.Šimukauskas ir R.E.Mazurevičiūtė (N-7).
14.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
14.05 TV serialas „80-ieji“ (2/11) (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Miškinis“ (40) (N-7).
15.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
15.05 TV serialas „Miškinis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Viskas apie gyvūnus“. JAV, 2012 m.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.47 Orai.
18.50 Žodžio beieškant (kart.).
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 Plyta prie plytos.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 Premjera. „Pamirštų daiktų namai“. Mistinis. Rež. M.Bartlettas. Vaid. L.Haun, B.Berrisas, RJ Mitte. JAV, 2013 m. (S).
01.30 „Tamsesnis už naktį“. Siaubo. Rež. H.Bedwellis. Vaid. Z.Vega, A.Louvier. Ispanija, Meksika, 2014 m. (S).
03.15 „Pamirštų daiktų namai“. Mistinis. JAV, 2013 m. (S).
05.05 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
06.30 Dar pažiūrėsim. Parodijų laida.
TV1000 - penktadienis, lapkričio 27 d.
05.40 „Įsimylėjęs Shakespeare'as“. Romantinė komedija. Didžioji Britanija, JAV, 1998 m.
07.50 „Vėlyvas kvartetas“. Drama. JAV, 2012 m.
09.40 „8 mylia“. Muzikinė drama. JAV, Vokietija, 2002 m.
11.30 „Pašėlę pirmieji metai“. Romantinė komedija. Didžioji Britanija, 2013 m.
13.10 „Populiari mergina“. Komedija. Prancūzija, 2012 m.
15.00 „Marija, Škotijos karalienė“. Drama. Šveicarija, Prancūzija, 2013 m.
17.10 „Ar girdėjai apie Morgans?“. Romantinė komedija. JAV, 2009 m.
19.00 „Velnio smuikininkas“. Drama. Vokietija, Italija, 2013 m.
21.00 „Moteris juodais drabužiais“. Siaubo trileris. Didžioji Britanija, 2012 m.
22.40 „Kol nenuėjau miegoti“. Mistinė drama. Didžioji Britanija, JAV, Prancūzija, 2014 m.
00.25 „Vyriškas auklėjimas“. Komedija. JAV, Vokietija, 2008 m.
02.10 „Džeinės Mensfild mašina“. Drama. JAV, 2012 m
04.20 „Ar girdėjai apie Morgans?“. Romantinė komedija. JAV, 2009 m.
TV1000 Premium - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.00 „Spydas Reiseris“. Veiksmo. JAV, Australija, Vokietija, 2008 m.
08.10 „Kelionė į Žemės centrą“. Veiksmo nuotykių. JAV, 2008 m.
10.00 „10 000 metų prieš Kristų“. Fantastikos. JAV, 2008 m.
12.00 „Tamsos riterio sugrįžimas“. Veiksmo trileris. JAV, Didžioji Britanija, 2012 m.
14.40 „Mėnesienos magija“. Romantinė komedija. JAV, Didžioji Britanija, 2014 m.
16.15 „Begalinė meilė“. Romantinė drama. JAV, 2014 m.
18.00 „Amerikietiškas pyragas III. Vestuvės“. Komedija. JAV, 2003 m.
20.00 „Kita moteris“. Romantinė komedija. JAV, 2014 m.
22.00 „Meilės punšas“. Komedija. Prancūzija, 2013 m.
00.00 „Elžbieta. Aukso amžius“. Drama. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2007 m.
02.00 „Ieškokit Gudručio!“. Nuotykių. JAV, 2008 m.
04.00 „Haroldas ir Kumaras bėga iš Gvantanamo“. Komedija. JAV, 2008 m.
TV1000 Action - penktadienis, lapkričio 27 d.
04.00 „Greitas ir negyvas“. Veiksmo trileris. JAV, Japonija, 1995 m.
06.00 „Panikos kambarys“. Trileris. JAV, 2002 m.
08.00 „Kosmoso kaubojai“. Nuotykių. JAV, 2000 m.
10.10 „Pakaks“. Dramatinis trileris. JAV, 2002 m.
12.10 „Greitas ir negyvas“. Veiksmo trileris. JAV, Japonija, 1995 m.
14.00 „Lemtis“. Mokslinės fantastikos trileris. Australija, 2014 m.
16.00 „Antrininkas“. Komiškas trileris. Didžioji Britanija, 2013 m.
18.00 „Pakaks“. Dramatinis trileris. JAV, 2002 m.
20.00 „Vienišas“. Veiksmo drama. JAV, 2013 m.
22.00 „Turistas“. Veiksmo drama. JAV, Prancūzija, 2010 m.
00.00 „Riedlentininkai“. Komedija. JAV, 2003 m.
TV1000 Russkoje kino - penktadienis, lapkričio 27 d.
05.20 „Juodoji višta, arba Požemio gyventojai“. Fantastinė drama. SSRS, 1980 m.
06.35 „Palaidokite mane už grindjuostės“. Drama. Rusija, 2008 m.
08.35 „Medžiotojai“ (1). Fantastikos. Rusija, 2006 m.
10.20 „Medžiotojai“ (2). Fantastikos. Rusija, 2006 m.
12.10 „Kas buvo pas Senką“. Drama. Ukraina, 1984 m.
13.40 „Apie žmoną, svajonę ir dar vieną“. Tragikomedija. Rusija, 2013 m.
15.05 „Maskva“. Drama. Rusija, 2001 m.
17.35 „Kartu II“. Komedija. Rusija, 2014 m.
19.20 „22 minutės“. Trileris. Rusija, 2013 m.
20.45 „Vyrų sezonas. Aksominė revoliucija“. Dramatinis trileris. Rusija, 2006 m.
22.45 „Baubas“. Fantastinis trileris. Rusija, Ukraina, Vokietija, 2014 m.
00.55 „Praėjusį savaitgalį“. Trileris. Rusija, m.
02.25 „Saugok mane, mano talismane“. Drama. SSRS, 1986 m.
03.35 „Meilė už milijoną“. Detektyvas. Rusija, 2007 m.
Balticum AUKSINIS - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 „Penktoji valdžia“. Biografinė drama. JAV, Indija, Belgija, 2013 m. (N-7).
09.05 „Tvirti vyrukai“. Kriminalinė komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
11.00 „Sėkmės kvapas“. Komedija. JAV, 2009 m. (N-7).
13.00 Dokumentinis f. „Afrikos safaris“. Belgija, Prancūzija, 2013 m.
15.00 „Anoniminis tėtis“. Komedija. JAV, Indija, 2013 m. (N-7).
17.00 „Didieji lūkesčiai“. Drama. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m. (N-7).
19.05 „Paskutiniai penkeri metai“. Muzikinė melodrama. JAV, 2014 m. (N-7).
21.00 Auksinė premjera. „12 vergovės metų“. Istorinė biografinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2013 m. (N-14).
23.10 „Mirtini triukai. Harry Houdini paslaptis“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, Australija, 2007 m.
01.00 „Tobulas jausmas“. Fantastinė romantinė drama. Didžioji Britanija, Švedija, Danija, 2011 m. (N-7).
XXI - penktadienis, lapkričio 27 d.
09.00 TV filmas „Jo Didenybės slaptoji tarnyba“ (10). Detektyvas. Rusija, 2006 m. (N-16).
09.55 „Akatonė“. Drama. Italija, 1961 m. (N-12).
11.55 Premjera. „Vyras su krepšiu“. Kriminalinis trileris. JAV, Bahamos, 2013 m. (N-16).
13.45 „Sumaištis“. Drama. JAV, 2011 m. (N-16).
15.10 „Gerbėja“. Romantinė drama. Rusija, 2012 m. (N-16).
17.00 TV filmas „Jo Didenybės slaptoji tarnyba“ (10). Detektyvas. Rusija, 2006 m. (N-16).
17.55 „Akatonė“. Drama. Italija, 1961 m. (N-12).
19.55 Premjera. „Vyras su krepšiu“. Kriminalinis trileris. JAV, Bahamos, 2013 m. (N-16).
21.45 „Sumaištis“. Drama. JAV, 2011 m. (N-16).
23.10 „Gerbėja“. Romantinė drama. Rusija, 2012 m. (N-16).
01.00 TV filmas „Jo Didenybės slaptoji tarnyba“ (10). Detektyvas. Rusija, 2006 m. (N-16).
01.55 „Akatonė“. Drama. Italija, 1961 m. (N-12).
03.55 Premjera. „Vyras su krepšiu“. Kriminalinis trileris. JAV, Bahamos, 2013 m. (N-16).
05.45 „Sumaištis“. Drama. JAV, 2011 m. (N-16).
07.10 „Gerbėja“. Romantinė drama. Rusija, 2012 m. (N-16).
Naše kino - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 Vaidybinis f. „Mūsų amerikietiškasis Borė“. 1992 m.
09.00 Vaidybinis f. „Principingas ir gailestingas žvilgsnis“. Drama.
11.00 Vaidybinis f. „Nusikaltimas ir bausmė“ (1). Drama. 1969 m.
13.00 Vaidybinis f. „Fantastinė istorija“. 1988 m.
14.30 Vaidybinis f. „Ratas“. 1972 m.
16.00 TV filmas „Žemės druska“. 1978 m.
17.30 Vaidybinis f. „Skapeno išdaigos“ (2). 1984 m.
19.00 Vaidybinis f. „Pikų dama“. 1982 m.
21.00 Vaidybinis f. „Molochas“.
23.00 Vaidybinis f. „Nusikaltimas ir bausmė“ (2). Drama. 1969 m.
01.00 Vaidybinis f. „Fantastinė istorija“. 1988 m.
02.30 Vaidybinis f. „Ratas“. 1972 m.
04.00 TV filmas „Žemės druska“. 1978 m.
05.30 Vaidybinis f. „Skapeno išdaigos“ (2). 1984 m.
Fox - penktadienis, lapkričio 27 d.
02.15 TV serialas „Įtariamasis“.
06.20 TV serialas „Įtariamasis“.
07.00 TV serialas „NCIS“.
09.00 TV serialas „Pagal Džimį“.
10.05 TV serialas „Daktariūkščiai“.
10.50 TV serialas „Nusikalstami protai“.
12.10 TV serialas „NCIS“.
13.35 TV serialas „Epizodai“.
14.30 TV serialas „Klausytojas“.
15.15 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.40 TV serialas „NCIS“.
18.50 TV serialas „Kvantika“.
19.35 TV serialas „Du su puse vyro“.
20.15 TV serialas „NCIS“.
21.00 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
21.45 „Gyvi numirėliai“.
22.30 TV serialas „Da Vinci demonai“.
23.20 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
00.05 TV serialas „NCIS“.
03.00 TV serialas „Klausytojas“.
03.45 TV serialas „Deksteris“.
04.35 TV serialas „Revoliucija“.
05.15 TV serialas „Pagal Džimį“.
06.00 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - penktadienis, lapkričio 27 d.
03.05 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
03.55 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
05.40 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
06.30 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
07.00 TV serialas „Tėtušis“.
07.35 TV serialas „Melisa ir Džo“.
07.55 TV serialas „Pumos miestas“.
08.40 TV serialas „Tėtušis“.
09.00 TV serialas „Melisa ir Džo“.
09.20 TV serialas „Grėj anatomija“.
10.05 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
11.30 Maisto pertraukėlės su Jamie Oliveriu.
12.20 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
12.40 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
13.35 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
13.55 TV serialas „Pumos miestas“.
14.20 TV serialas „Tėtušis“.
14.40 TV serialas „Melisa ir Džo“.
15.00 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
16.25 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
17.10 TV serialas „Kastlas“.
18.35 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
20.00 „Gyveno kartą“.
20.40 TV serialas „Kastlas“.
21.25 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
22.05 „Gyveno kartą“.
22.50 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
00.15 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
01.10 „Grėj anatomija“.
02.20 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
04.15 TV serialas „Pumos miestas“.
04.40 TV serialas „Tėtušis“.
05.20 TV serialas „Melisa ir Džo“.
Disney Channel - penktadienis, lapkričio 27 d.
05.10 Animacinis serialas „Šaunioji Kim“.
05.40 Mama penkiems su pliusu.
06.10 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
06.40 Animacinis serialas „7 nykštukai“.
07.00 Animacinių serialų kartojimai.
09.30 Animacinis serialas „Nuostabioji Sofija“.
10.30 Animacinių serialų kartojimai.
11.00 Animacinis serialas „Žvaigždžių karai. Ketvirtas epizodas“.
11.30 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“. JAV, 1995 m.
16.45 Animacinis f. „Už vaizduotės ribų“.
01.40 Animacinių ir TV serialų programa.
03.25 Muzika.
16.40 Animacinis serialas „Zip Zip“. Prancūzija, 2014 m.
18.30 Animacinis f. „Nauji Stičo nuotykiai“.
19.50 Animacinis serialas „Žvaigždžių karai. Maištininkai“.
21.05 Vaid. f. „Galiūnas Džo“. JAV, 1998 m.
23.20 Vaid. f. „Madinga mamytė“.
Travel - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.00 Muziejų paslaptys.
07.00 Pasaulio keliautojas.
08.00 Naujo būsto paieška.
10.00 Turto gelbėtojai.
11.00 Didžiosios paminklų paslaptys.
12.00 Muziejų paslaptys.
13.00 Naujo būsto paieška.
14.00 Darbo imasi Vanilla Ice.
15.00 Turto gelbėtojai.
16.00 Karai dėl bagažo.
17.00 Neįprastas maistas.
18.00 Prieskonių kelionė.
19.00 Naujo būsto paieška.
21.00 Geriausias kotedžas sportininkui. Koloradas.
22.00 Statybos Aliaskoje.
00.00 Didžiosios paminklų paslaptys.
01.00 Įkaušęs keliautojas.
02.00 Neįprastas Amerikos maistas.
03.00 Geriausias kotedžas sportininkui. Koloradas.
04.00 Statybos Aliaskoje.
05.00 Didžiosios paminklų paslaptys.
Discovery - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 Greiti ir garsūs.
07.50 Kaip tai padaryta?
08.15 Paskui klasikinius automobilius.
08.40 Autoamerika.
09.10 Sandėliai. Mūšis Kanadoje.
09.35 Kovos dėl konteinerių.
10.05 Tikrieji tolimųjų reisų vairuotojai.
10.55 Kaip išgyventi dviem?
11.50 Greiti ir garsūs.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Bristolio įlanka.
14.30 Aukso karštligė.
17.15 Paskui klasikinius automobilius.
17.40 Autoamerika.
18.10 Sandėliai. Mūšis Kanadoje.
18.35 Kovos dėl konteinerių.
19.05 Automobilių meistrai.
20.00 Kaip tai padaryta?
20.30 Kaip tai veikia?
21.00 Troy.
22.00 Per magiją į žvaigždes.
23.00 Nebandykite pakartoti.
00.00 Teroro aktas Norvegijoje. Žudiko protas.
01.00 Nakties programa.
Animal Planet - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.36 Iškviečiami tramdytojai.
07.25 Šunų gelbėtojai.
08.15 A.Stevensas.
09.10 Namai medžiuose.
10.05 Akvariumų verslas.
11.00 Šunų gelbėtojai.
11.55 Bondajaus klinikos veterinaras.
12.50 A.Stevensas.
14.40 Namai medžiuose.
15.35 Akvariumų verslas.
16.30 Pasiplaukiojimas su pabaisomis.
17.25 A.Stevensas.
18.20 Upių pabaisos.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Riaumoti su liūtais.
21.05 Namai medžiuose.
22.00 Upių pabaisos.
22.55 A.Stevensas.
23.50 Aligatorių tramdytojai.
00.45 Iškviečiami tramdytojai.
01.40 Upių pabaisos.
02.35 Akvariumų verslas.
03.25 A.Stevensas.
04.15 Aligatorių tramdytojai.
05.02 Namai medžiuose.
05.49 Riaumoti su liūtais.
Viasat HISTORY - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 „Laiko komanda“.
07.50 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
10.00 „Šnipai“.
10.50 „Muziejaus paslaptys“.
11.40 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
12.05 „Koliziejus. Visa istorija“.
12.50 „Laiko komanda“.
13.40 „Karalienės Viktorijos epochos ūkininkai“.
14.40 „Šnipai“.
15.30 „Istoriją nulėmusios moterys“.
16.25 „Mitų medžiotojai“.
17.20 „Muziejaus paslaptys“.
18.05 „Antinopolio koptų mumijos“.
19.00 „Gimimas, vedybos ir mirtis viduramžiais“.
20.00 „Motinos, žudikės ir meilužės. Senovės Romos imperatorės“.
21.00 „Neandertaliečio apokalipsė“.
21.55 „Civilizacijos pakilimas“.
22.50 „Pilių statytojai“.
23.40 „Kruviniausia Britanijos dinastija“.
00.30 „Mitų medžiotojai“.
Viasat EXPLORER - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 „Inžinerija“.
07.45 „Novatoriška tauta“.
08.05 „Dekonstrukcija“.
08.30 „Nebandykite to daryti namuose“.
08.50 „Maisto varžybos“.
09.15 „Namų pervežėjai“.
09.35 „Didysis pardavimas“.
10.00 „Sunkvežimiai gigantai“.
10.25 „Pakeltas!“.
11.10 „Inžinerija“.
12.00 „Ratai iš ano pasaulio“.
12.45 „Medienos karaliai“.
13.30 „Nuostabūs valgiai“.
14.15 „Kaip tai veikia?“.
15.05 „Inžinerija“.
15.55 „Dekonstrukcija“.
16.15 „Kaip tai veikia?“.
17.05 „Sunkvežimiai gigantai“.
17.30 „Didysis pardavimas“.
18.15 „Medienos karaliai“.
19.00 „Kaip tai veikia?“.
19.50 „Novatoriška tauta“.
20.10 „Nebandykite to daryti namuose“.
20.30 „Maisto varžybos“.
21.15 „Ginklai, pakeitę pasaulį“.
22.00 „Ratai iš ano pasaulio“.
22.05 „Kaip tai veikia?“.
22.55 „B-2. Slapta į karą“.
23.45 „NSO. Išslaptinta“.
00.35 „Kaip tai veikia?“.
National GEOGRAPHIC - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.15 Kvailių mokslas.
06.40 Purvinas verslas.
07.30 Ledo kelias.
08.20 Jukono auksas.
09.10 Auksas šaltame vandenyje.
10.00 Vejantis ledynus.
10.50 Nelaimės liudininkai.
11.40 Krikštatėviai.
12.30 Jukono auksas.
13.20 Auksas šaltame vandenyje.
14.10 Juros periodo paslaptys.
15.00 Taivanas. Žuvies sala - žuvies skonis.
15.50 S.Hawkingo ateities mokslas.
16.40 Lūžis.
17.30 Trečiojo reicho įranga.
18.20 Jukono auksas.
19.10 Auksas šaltame vandenyje.
20.00 Lūžis.
21.40 Vejantis ledynus.
22.30 Paslaptingos bylos.
23.20 Lėktuvų avarijų tyrimai.
00.10 Lūžis.
01.50 Trečiojo reicho įranga.
02.40 Įsiveržimas į Žemę.
03.30 Lūžis.
05.00 Didžiulės gamyklos.
05.50 Gatvės genijus.
MTV - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Eilinė Onutė.
10.00 Dokumentinis serialas „Nėščia šešiolikametė“.
12.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
13.00 Tik hitai.
14.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
15.00 Aš turiu antsvorio.
16.00 „Papimpink mano ratus“.
18.00 Katžuvė. TV šou.
21.00 2015m. MTV Europos muzikos apdovanojimų ceremonija (kart.).
22.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
23.00 Tikras gyvenimas.
00.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
03.40 Tik hitai.
Mezzo - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 Pasaulio muzika.
10.30 F.Schuberto vokalinis ciklas „Žiemos kelias“.
22.55 G.Mahlerio vokalinius kūrinius atlieka S.Mingardo.
00.50 Džiazas. S.Kichas.
01.30 Nakties programa.
13.30 „Intermezzo“.
14.30 Džiazo archyvai. I.Jacquet trio.
15.05 Džiazas Vienoje. G.Gilas ir C.Veloso.
16.25 Ansamblis „Polar Bear“ Pietų Tirolio džiazo festivalyje.
18.00 „Intermezzo“.
19.25 P.Čaikovskio opera „Eugenijus Oneginas“.
20.30 „Intermezzo“.
21.30 R.Petit baletas „Karmen“.
22.15 R.Petit baletas „Pasimatymas“.
22.45 R.Petit baletas „Jaunikaitis ir mirtis“.
23.05 R.Petit baletas „Proustas, arba Širdies dūžiai“.
BBC - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
14.00 Grinvičo laikas.
14.30 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Dirbantieji.
18.30 Pasaulio verslo naujienos.
18.45 Pasaulio sportas.
19.30 BBC naujienos.
19.40 Afrikos verslo apžvalga.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.30 Pasaulio verslo naujienos.
22.30 Atviras pokalbis.
23.30 Viskas apie futbolą.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
00.30 BBC naujienos.
01.30 Naujienos iš viso pasaulio.
02.00 Nakties programa.
CNN - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 CNN naujienų redakcija.
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
13.30 Afrikos balsai.
14.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
17.00 Pasaulio verlso apžvalga.
18.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
19.00 Prie pasaulio žemėlapio.
20.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
21.00 Pasaulio sportas.
21.30 Afrikos balsai.
21.45 CNN verslas. Artimieji Rytai.
22.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
23.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
23.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
00.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
01.00 R.Questo verslo laida.
02.00 Ch.Amanpour reportažai.
02.30 Pasaulio sporto naujienos.
03.00 Nakties programa.
Sport1 - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Laboral Kutxa“ - „Barcelona“.
08.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 1 etapas. Vyrai.
08.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 1 etapas. Moterys.
09.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos 6 turo apžvalga.
09.30 Bušido kovos. „KOK World Series“.
12.00 Krepšinis. NBA. Los Andželo „Clippers“ - Toronto „Raptors“.
14.00 Pasaulio ralio kroso čempionatas Švedijoje.
16.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Zenit“ - „Ural“.
18.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Laboral Kutxa“ - „Barcelona“.
20.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 1 etapas. Vyrai.
20.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 1 etapas. Moterys.
21.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos 7 turo apžvalga.
21.30 Bušido kovos. „KOK World Series“.
00.00 „M1 iššūkis“. Rusijos „Russian Legion“ - Turkija.
01.00 „M1 iššūkis“. JAV rytai - JAV vakarai.
02.00 Boksas. Profesionalų kovos.
04.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Ajax“ - „SC Cambuur“.
Eurosport - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.45 Futbolo apžvalga.
06.50 Futbolas. JAV profesionalų lyga.
07.15 Lotynų Amerikos futbolo apžvalga.
07.45 FIFA futbolo apžvalga.
08.10 Futbolo apžvalga.
08.15 Sporto linksmybės.
08.30 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė Suomijoje.
09.30 Sunkioji atletika. Pasaulio čempionatas.
11.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas Suomijoje.
12.00 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė Suomijoje.
13.00 Slidinėjimas. Pasaulio taurė Suomijoje.
15.00 Akmenslydis. Europos čempionatas Danijoje.
17.30 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė Suomijoje.
19.45 Jojimas.
20.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės Katare.
22.30 Sporto linksmybės.
23.00 Sunkioji atletika. Pasaulio čempionatas.
00.45 Motosportas. TBA.
01.00 Sunkioji atletika. Pasaulio čempionatas.
03.15 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė Suomijoje.
04.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas Suomijoje.
05.00 Sunkioji atletika. Pasaulio čempionatas.
Eurosport 2 - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.15 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurės varžybos.
07.15 Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas.
09.15 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo varžybos. Tiesioginė transliacija.
13.45 Speciali „Eurosport“ laida.
14.00 Automobilių sportas. Tiesioginė transliacija.
15.00 Gražiausi pasaulio futbolo įvarčiai.
15.05 Futbolas. Naujausi pranešimai ir interviu.
15.30 Futbolo naujienos.
16.25 Gražiausi pasaulio futbolo įvarčiai.
16.30 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurės varžybos.
17.30 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo varžybos.
18.30 Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas.
19.45 Slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
20.30 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurės varžybos.
22.00 Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas.
23.00 Automobilių sportas.
Sport1 De - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
11.00 „Formulė 1“. Abu Dabio didysis prizas. Laisvoji treniruotė. Tiesioginė transliacija.
12.35 AG profesionalai.
12.45 Reklama.
15.00 „Formulė 1“. Abu Dabio didysis prizas. Laisvoji treniruotė. Tiesioginė transliacija.
17.00 Dokumentinis serialas „Container Wars“.
17.30 Dokumentinis serialas „Container Wars“.
18.30 Dokumentinis serialas „Likvidatorius“.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
20.30 Futbolas. Europos lyga.
21.15 AG profesionalai.
23.15 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių apžvalga. Braunšveigo „Eintracht“ - „Bochum“; „Heidenheim“ - „Freiburg“ ir kt.
00.30 Futbolas. Bundeslygos komandų naujienos.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.15 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Rubin“ - „Sion“.
09.05 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Bayern“.
10.55 „Formulė 1“. Abu Dabio didysis prizas. 1 treniruotė. Tiesioginė transliacija.
12.35 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
13.05 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Maccabi“.
14.55 „Formulė 1“. Abu Dabio didysis prizas. 1 treniruotė. Tiesioginė transliacija.
16.35 Golfas. PGA turo apžvalga.
17.10 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
17.40 Krepšinis. Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija.
19.40 Krepšinis. Eurolyga. „Karsiyaka“ - „Panathinaikos“. Tiesioginė transliacija.
21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - „Brose“. Tiesioginė transliacija.
23.45 Krepšinis. Eurolyga. „Crvena zvezda“ - „Real“.
01.35 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga.
02.05 Krepšinis. Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Žalgiris“.
03.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
05.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Lokomotiv“.
Viasat Motor - penktadienis, lapkričio 27 d.
10.55 „Formulė 1“. Abu Dabio didysis prizas. 1 treniruotė.
12.35 „Formulė 1“. Abu Dabio didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
13.35 „Formulė 1“. Brazilijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
14.55 „Formulė 1“. Abu Dabio didysis prizas. 2 treniruotė.
16.45 „V8 Supercars“ lenktynių apžvalga.
18.45 „Formulė 1“. Abu Dabio didysis prizas. 2 treniruotė.
20.30 „Mobil 1 The Grid“ lenktynės.
21.00 „Formulė 1“. Abu Dabio didysis prizas. 1 treniruotė.
22.45 „Formulė 1“. Abu Dabio didysis prizas. 2 treniruotė.
00.30 Motosportas. NASCAR 400 mylių lenktynių apžvalga.
01.30 „Formulė 1“. Abu Dabio didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
02.30 „Formulė 1“. Abu Dabio didysis prizas. 2 treniruotė.
TVP1 - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.30 „Klanas“.
06.55 TV pirkiniai.
07.30 „Laukinė Australija“.
08.30 Atspėk melodiją.
09.00 Žinios.
09.15 Politika prie kavos.
09.40 Laikas tau.
09.55 „Ranča“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
11.55 „Didingasis amžius“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.40 Dienos receptas.
13.50 „Laukinė Australija“.
15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
16.00 Žinios.
16.15 Atspėk melodiją.
16.45 „Didingasis amžius“.
17.40 Laukiame pasaulio jaunimo dienų.
17.50 Slidinėjimas.
20.15 Dienos receptas.
20.30 Žinios.
21.25 „Biblija tęsiasi“.
22.20 Vaidybinis f. „Iš Rusijos su meile“.
00.25 Nakties programa.
Polonia TV - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.05 Pasaulis sukasi.
07.55 Tykocino kosmosas.
08.30 „Pono Balagano pasakos“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
11.55 Lenkai užsienyje.
12.05 Lenkija 24.
12.35 Sveiki, lenkai.
13.35 Žinios.
13.50 „Pagalbos signalas“.
14.25 „M, kaip meilė“.
15.25 „Determinatorius“.
16.20 Kas skamba mūsų sieloje.
17.20 Mėgstu kiną.
17.55 ALida apie ekologiją.
18.20 Lenkai užsienyje.
18.30 Pramoginė laida.
18.55 Kabaretų dainos.
19.25 Tykocino kosmosas.
19.55 „Pagalbos signalas“.
20.25 „Cafe Historia“.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
22.50 Lenkai užsienyje.
23.05 Lenkija 24.
23.35 Sveiki, lenkai.
00.40 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.10 „Euronews“.
06.40 Naujienos.
06.45 Vaikų klubas. Animacinis serialas.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.20 Labas rytas (tęs.).
09.55 Gyvenk sveikai!
11.10 TV serialas „Nėštumo testas“.
12.00 Naujienos.
12.20 TV serialas „Nėštumo testas“ (tęs.).
13.45 Naujienos.
14.00 Kartu su visais.
15.00 Vyriška ir moteriška.
16.00 Vakarinės naujienos.
16.50 Mados nuosprendis.
17.55 Lauk manęs.
18.45 Humoro festivalis „Jumorina“.
20.00 Laikas.
20.40 Lietuvos „Laikas“ (rus. k.).
21.10 Stebuklų laukas.
22.25 Izmailovo parkas.
00.10 Vakaras su Urgantu.
00.55 „Euronews“.
01.25 Vienas mieste.
01.55 Vaidybinis f. „Moterys“.
03.35 Mados nuosprendis.
04.25 Humoro festivalis Jūrmaloje.
05.50 Juokingi vaizdeliai.
RTR Planeta - penktadienis, lapkričio 27 d.
04.00 Rusijos rytas.
08.55 Apie tai, kas svarbiausia.
10.00 Naujienos.
10.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
10.55 TV serialas „Šeimos detektyvas“.
13.00 Naujienos.
13.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
14.00 Mūsų žmogus.
15.00 TV serialas „Zemstvos gydytojas“.
16.00 Naujienos.
16.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
16.50 Naujienos.
17.15 Tiesioginis eteris.
18.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
19.00 Naujienos.
20.00 Humoro festivalis „Jumorina“.
22.05 Vaidybinis f. „Saugok ją, meile“.
00.00 Vaidybinis f. „Gimtieji namai“.
01.55 „Ivano Susanino pėdomis“.
02.50 Tiesioginis eteris.
03.55 Juoko kambarys.
NTV - penktadienis, lapkričio 27 d.
05.00 Šiandien.
05.05 „Advokatas“.
06.00 NTV rytas.
07.00 Šiandien.
07.10 Rytas su J.Vysockaja.
08.05 „Muchtaro sugrįžimas“.
09.00 Šiandien.
09.20 „Eigulys“.
11.00 Prisiekusiųjų teismas.
12.00 Šiandien.
12.20 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės“.
15.00 Šiandien.
15.20 „Liejyklos gatvė“.
17.00 Kalbame ir rodome.
18.00 Šiandien.
18.40 Dauguma.
19.40 „Voratinklis“.
23.35 Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos.
00.40 „Krapivinų byla“.
02.40 „Teisingas mentas“.
REN Baltija - penktadienis, lapkričio 27 d.
07.00 Vaikų klubas. „Taisiukai“.
07.40 Rusiškas vairavimas.
08.05 Godumas.
09.00 Kviestinė vakarienė.
10.05 Šeimos dramos.
12.55 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
13.50 Kokie žmonės.
14.45 Godumas.
15.40 Didžiosios paslaptys.
16.35 Keista byla.
18.30 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.35 Mums net nesisapnavo.
00.25 Šokiruojančios hipotezės.
01.15 Dar ne vakaras.
RTVi - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.00 Ypatinga nuomonė.
07.00 Animaciniai f.
08.00 Šiandien pasaulyje.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 „Gydytojas“.
10.00 „Siūlomos aplinkybės“.
11.00 Vaidybinis f. „Sukčius ir Hipozė“.
12.30 „Langas į Rusiją“.
13.00 Teleparduotuvė.
14.00 „Meistras ir Margarita“.
15.00 „Nežinoma planeta“.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 Šiandien pasaulyje.
16.08 Ypatinga nuomonė.
17.00 „Gydytojas“.
18.00 „Seklių biuras „Auksinė kulka“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.08 Ypatinga nuomonė.
20.00 „Meistras ir Margarita“.
21.00 „Siūlomos aplinkybės“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.30 „Langas į Rusiją“.
23.00 Teleparduotuvė.
00.00 „Meistras ir Margarita“.
01.00 „Siūlomos aplinkybės“.
02.00 Vaidybinis f. „Guminė moteris“.
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 „Seklių biuras „Auksinė kulka“.
TVC - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.00 Nuotaika.
07.55 „Viensėdis“.
08.05 „Lauko darbai“.
08.25 „Pilietė Katerina“.
09.10 „Agentūra „Alibi“.
09.55 „Aleksandras Beliavskis. Privati Fokso byla“.
10.40 „Moteriškas apiplėšimas“.
11.30 Įvykiai.
11.50 „Paslaptingoji sala“.
13.15 Abėcėlė.
13.40 „Draugiška šeimynėlė“.
14.30 Įvykiai.
14.50 „Draugiška šeimynėlė“.
15.35 „Lauko darbai“.
16.00 Mano didvyris.
16.40 „Pilietė Katerina“.
17.30 Naujienų miestas.
17.45 „Šnipai ir išdavikai“.
18.45 Maskvos buities kronikos.
19.30 Įvykių centre.
20.20 Balso teisė.
21.30 Savo akimis.
22.00 Įvykiai.
22.30 „Chruščiovas prieš Beriją. Žaidimas“.
23.10 „Žmona. Meilės istorija“.
00.20 „Nona Mordiukova. Kaip išgyventi pasaulyje be meilės“.
01.00 Balso teisė.
02.00 „Aistros teisme“.
05.10 „Pilietė Katerina“.
ARD - penktadienis, lapkričio 27 d.
06.30 Ryto programa.
10.05 TV serialas „Raudonos rožės“ (kart.).
10.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (kart.).
11.44 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
11.45 TV serialas „Dėl Dievo meilės“.
12.35 „Dramblys, tigras ir kiti“.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
17.05 Sporto apžvalga. Tiesioginė transliacija.
18.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 Vaid. f. „Vienai nakčiai... ir visiems laikams?“
22.45 Dienos temos.
23.00 TV serialas „Nusikaltimo vieta. Rokerių rojus“. Vokietija, 2013 m.
00.30 Vaid. f. „Kaltė“. Vokietija, Švedija, 2009 m.
02.00 Nakties žurnalas.
02.20 Nakties programa.
RTL - penktadienis, lapkričio 27 d.
01.00 Nakties žurnalas.
03.25 Nakties žurnalas.
06.10 Advokatai ir detektyvai.
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Popietinė programa.
17.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
19.00 Kaip sprogmenys. Televizijos žurnalas.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orai.
20.05 TV serialas „Viskas svarbu“.
20.40 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“.
21.15 Populiariausios 2015-ųjų melodijos.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA