Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - pirmadienis, vasario 8 d.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
08.30 Kaimo akademija. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
10.00 Pasaulis nuostabus II. Kelionių laida. Rež. L.Adomaitis.
10.30 Ekovizija. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D.Burkauskas.
10.40 Gamink sveikiau!. Realybės dokumentika.
11.10 Dokumentinis serialas „Mainai gamtoje“ (N-7).
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs. TV žaidimas šeimai. 2016 m.
13.15 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
13.55 TV serialas „Vandens žiurkės“ (1/6) (N-7).
15.00 Žinios.
15.18 Orai.
15.20 TV serialas „80-ieji“ (3/18) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 TV serialas „80-ieji“ (3/19) (N-7).
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
18.30 Patriotai. Žunalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
19.30 Viskas. Aišku. Analitinė laida. Vedėjos S.Pauliuvienė ir R.Janutienė.
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 TV serialas „Slaptieji agentai“ (1, 2) (N-7).
23.50 TV serialas „Paslapčių sala“ (9, 10) (N-7).
01.50 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.30 TV serialas „Vandens žiurkės“ (N-7).
03.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
04.05 Dokumentinis serialas „Didysis barjerinis rifas“ (N-7).
04.55 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
05.35 TV serialas „Vandens žiurkės“ (N-7).
06.20 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
LRT TELEVIZIJA - pirmadienis, vasario 8 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (103) (N-7).
10.05 TV serialas „Komisaras Štolbergas“ (N-7) (kart.).
11.05 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (7/26).
11.30 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
12.15 Savaitė (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Komisaras Štolbergas“ (11) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 Saugaus eismo pamokos visiems.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Premjera. Dokumentinis f. „Teroro aktai Paryžiuje. Valdžios pozicija“. Prancūzija, 2015 m.
23.50 Trumposios žinios.
23.55 Durys atsidaro. Kultūros laida. Vedėja L.Bytautaitė.
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.05 Teisė žinoti (kart.).
05.05 Karinės paslaptys (kart.).
TV3 - pirmadienis, vasario 8 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 Animacinis serialas „Beibleidai. Metalo meistrai“ (30).
07.30 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“ (71).
08.00 Animacinis serialas „Ančiukas Donaldas ir draugai“ (40).
08.30 Animacinis serialas „Legenda apie Korą“ (19).
09.00 Padėkime augti. Vedėja L.Imbrasienė.
09.30 Virtuvės istorijos. Vedėjai A.Žiurauskas ir S.Daukšaitė-Petrulėnė.
10.00 Svajonių sodai. Vedėja A.Tubienė.
11.00 Vaidybinis f. „Princesė“. Rež. M.Rosmanas. Kanada, 2008 m.
12.50 Vaidybinis f. „Brangioji, aš padidinau vaiką“. Fantastinė nuotykių komedija. Rež. R.Kleiseris. JAV, 1992 m. (N-7).
14.40 Vaidybinis f. „Letenos“. Nuotykių komedija. Rež. K.Zwicky. Didžioji Britanija, Australija, 1997 m.
16.15 Ekstrasensai detektyvai.
18.30 TV3 žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.30 X Faktorius. Muzikos šou. Vedėjas M.Starkus.
22.30 Vaidybinis f. „Brangenybių medžiotojai“. Karinė drama. Rež. G.Clooney. Vaid. G.Clooney, M.Damonas, B.Murray, C.Blanchett, J.Goodmanas. JAV, 2014 m. (N-7).
01.00 Vaidybinis f. „Raudonos šviesos“. Trileris. Rež. R.Cortesas. Vaid. S.Weaver, R.De Niro, C.Murphy. JAV, 2012 m. (N-14).
03.00 TV serialas „Lyga“ (2).
LNK - pirmadienis, vasario 8 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Džiumandži“ (11).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (42).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Denis vaiduokliukas“ (5).
07.45 Animacinis serialas „Sandžėjus ir Kreigas“ (7).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (3).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 „Kačiukas vardu Au IV“. Animacinis. Rusija, 1980 m.
09.45 „Kačiukas, vardu Au V“. Animacinis. Rusija, 1982 m.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Mano draugas delfinas“. Nuotykių. Rež. Ch.M.Smithas. Vaid. M.Freemanas, K.Kristoffersonas, H.Connickas jaunesn. JAV, 2011 m.
12.10 Vaidybinis f. „Makinzio sala“. Veiksmo komedija. Rež. S.Firstenbergas. JAV, 1997 m. (N-7).
14.00 TV serialas „Gyvenimo šukės“ (47, 48) (N-7).
16.00 Bus visko. Gyvenimo būdo laida. Vedėjos G.Gurevičiūtė ir S.Albavičiūtė.
16.50 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.20 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai V.Zuikauskas, V.Sinkevičius, J.Drabatienė ir E.Jackūnienė.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Žvaigždžių duetai. Muzikinis šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir M.Stonkus.
22.00 Premjera. Vaidybinis f. „Lošėjas“. Trileris. Rež. R.Wyattas. Vaid. M.Wahlbergas, J.Goodmanas, G.Kennedy, J.Lange. JAV, 2014 m. (N-14).
00.15 Vaidybinis f. „Kambariokė“. Trileris. Rež. Ch.E.Christiansenas. Vaid. L.Meester, M.Kelly, A.Michalka. JAV, 2011 m. (N-14).
01.50 Programos pabaiga.
BTV - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 Statyk! (kart.).
07.30 Europos galiūnų čempionatas Anglijoje (kart.).
08.30 Tauro ragas. Laida medžiotojams. Vedėjas O.Čalutka.
09.00 Autopilotas. Laida apie automobilius. Vedėjas R.Fetingis.
09.30 Krepšinio pasaulyje. Vedėjas V.Mačiulis.
10.00 Sveikatos kodas. Vedėja I.Pivoriūnienė.
11.00 FAILAI X. Dok. serialas „Antgamtiniai reiškiniai“ (5).
12.00 BBC dokumentika. Dok. serialas „Žavūs ir pavojingi“ (4) (N-7).
13.00 Savaitės kriminalai (N-7).
13.30 Sveikinimai. Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Kybartienė.
16.00 Išgyvenk, jei gali. Socialinės realybės šou. Vedėja A.Maldeikienė.
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 TV serialas „Kvapų detektyvas“ (4) (N-7).
19.00 Labai juokinga laida. Humoro laida. Vedėjai G.Bagdonavičiūtė ir K.Zlatkauskas.
19.30 Vaidybinis f. „Tikras vyras“. Veiksmo komedija. Rež. L.Mayfieldas. Vaid. E.Levy, S.L.Jacksonas, M.Ferreras. JAV, Vokietija, 2005 m. (N-7).
21.00 TV serialas „Įkaitai“ (3, 4) (N-14).
22.40 Vaidybinis f. „Natali Holovėj istorija“. Drama. Rež. S.Kay. Vaid. A.Gumenick, T.Pollan, S.Amellis, S.Cohenas. JAV, 2011 m. (N-14).
00.20 Penktoji pavara (kart.).
01.10 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - pirmadienis, vasario 8 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Laiko portretai. Ugniniai Rasos Samuolytės vaidmenys.
07.00 „Rasos lašeliai 2015“. Vaikų ir jaunimo muzikos festivalis.
09.00 Pažvelk į profesiją kitaip (kart.).
09.30 ARTS21. Meno ir kultūros laida (kart.).
10.00 Pasaulio dokumentika. „Gyvenimas salose. Elba, Montekristas ir Gorgona - Italijos Toskanos regiono salos“ (4).
10.30 Dok. serialas „Keliaukime kartu. Bukovelis“ (1).
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.30 Legendos (kart.).
12.15 „Mūsų miestelių“ 25-mečiui. Mūsų miesteliai. Salakas (1).
13.15 „Atspindžiai“ (kart.).
13.45 Šventadienio mintys.
14.15 „Anapus čia ir dabar“ (kart.).
15.10 Mokslo ekspresas.
15.30 Durys atsidaro.
16.00 Teatras (kart.).
16.45 „Mažasis princas“ (26).
17.15 „Vakavilis“ (21).
17.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą) (kart.).
18.00 Menų čempionatas „ART-O-THLONAS“. 2009 m.
19.00 Kultūra. Valdemaras Kukulas. 2006 m.
19.30 Lietuvių menininkai Prancūzijoje. Lina Štalytė (kart.).
20.00 Euromaxx (kart.).
20.30 Linija, spalva, forma (kart.).
21.15 Visu garsu.
22.00 Naktinis ekspresas (kart.).
22.30 Panorama (kart.).
22.52 Sportas.
22.57 Orai.
23.00 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015“.
00.00 ...formatas. Poetas Algimantas Baltakis (kart.).
00.15 Dabar pasaulyje.
00.45 „Rojo Tango“. Erwin Schrott ir Tango ansamblis iš Argentinos.
02.45 Vaid. f. „Vasara baigiasi rudenį“. 1981 m. (kart.).
04.15 „LRT kultūros“ akademija (kart.).
05.00 B.Sruogos „Pagunda“. 1996 m. (kart.).
TV1 - pirmadienis, vasario 8 d.
06.15 Dienos programa.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Būrėja. Realybės dokumentika.
07.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
08.45 „Didingojo amžiaus paslaptys. Mohačo pergalė ir didieji žygiai“.
09.45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
10.40 „Surikatų namai“ (12).
11.05 „Tai bent žvėrynėlis!“ (11, 12).
12.00 Nigelo Slaterio patiekalai. Kulinarijos laida.
12.30 Paprastai ir greitai su Rachel Allen. Kulinarijos laida.
13.00 Anthony Bourdainas. Nepažįstami kraštai. Kulinarinė kelionių laida.
14.00 „Superauklė“ (21) (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“ (11).
16.00 Būrėja. Realybės dokumentika.
17.00 Nemarus kinas. Vaid. f. „Bumas“. Romantinė komedija. Prancūzija, 1980 m.
19.00 Meilės istorijos. Iš Rosamunde Pilcher kolekcijos. „Širdies ilgesys“. Romantinė drama. Vokietija, 2009 m. (N-7).
21.00 Detektyvo vakarai. „Detektyvas Kolambas. Detektyvo vestuvės“. JAV, 1992 m. (N-7).
22.45 Vaid. f. „Laikrodinis mechanizmas“. Veiksmo. JAV, 2001 m. (N-14).
00.30 „Šeštasis pojūtis“ (1, 2) (N-7).
01.25 Programos pabaiga.
TV6 - pirmadienis, vasario 8 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Topmodeliai. Realybės šou (N-7).
07.55 Aukščiausia pavara. Laida apie automobilius.
09.00 Tavo augintinis. Laida apie gyvūnus.
09.30 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
10.00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. Realybės šou (N-7).
11.00 Su Anthony Bourdainu be rezervacijos (N-7).
12.00 Adrenalinas. Laida apie ekstremalųjį sportą (N-7).
12.30 Topmodeliai. Realybės šou (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
14.30 Gražiausi žemės kampeliai. Pažintinė programa.
15.00 „Ledo kelias“ (11) (N-7).
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. Realybės šou (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. „Šiauliai“ - Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių.
19.00 Vaid. f. „Greitis II. Laivo užgrobimas“. Veiksmo. JAV, 1997 m. (N-7).
21.30 TV3 žinios.
22.25 TV3 sportas.
22.28 TV3 orai.
22.30 Vaid. f. „Gynėjas“. Veiksmo. JAV, 2004 m. (N-14).
00.15 Vaid. f. „Rokis“. Veiksmo. JAV, 1976 m. (N-14).
LRT LITUANICA - pirmadienis, vasario 8 d.
06.05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
06.55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
07.45 Šventadienio mintys.
08.10 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.35 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
09.30 IQ presingas. Intensyvių pokalbių laida. Vedėjas prof. E.Aleksandravičius.
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
11.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
12.30 LRT forumas. Vedėjas E.Jakilaitis.
13.20 „Tai - aš“. XII tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis. 2014 m.
14.45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
17.00 Tėvų susirinkimas. Laida apie švietimą.
17.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Koncertas „Nesudeginti tiltai“.
22.30 Pinigų karta. Vedėjas A.Tapinas.
23.00 TV serialas „Pavojingi jausmai“ (33, 34).
23.50 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
00.35 Tėvų susirinkimas. Laida apie švietimą.
01.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
01.50 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
02.15 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
02.40 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
03.30 Panorama.
03.52 Sportas.
03.57 Orai.
04.00 Dokumentinis f. „Algimantas Šalna: norėjau būti geriausias“. Autoriai S.Petkus ir G.Grikštaitė. 2014 m.
04.55 LRT OPUS ORE. Grupė „Kamanių šilelis“.
TV8 - pirmadienis, vasario 8 d.
06.40 Menų sala. Kultūros laida.
07.10 Senoji animacija.
08.10 Aklos vestuvės (N-7).
09.00 „Nuovada“ (N-7) (kart.).
11.00 Mamyčių klubas.
11.30 Mankštinkitės. Sporto laida.
12.00 „Šunyčiai patruliai“ (26).
12.30 „Linksmieji traukinukai“ (1, 2).
13.00 TV serialas „Ana ir meilė“ (78-80) (N-7).
14.30 Ekstremalūs namų pokyčiai. Realybės šou.
15.30 Lietuvos talentai. 2014 m.
18.00 „Agatos teisė“ (9) (N-7).
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. Realybės šou.
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Auksiniai metai“. Romantinė drama. Vokietija, 2014 m. (N-7).
22.50 Vaid. f. „Šaltasis kalnas“. Romantinė drama. JAV, 2003 m. (N-7).
01.40 „Agatos teisė“ (N-7) (kart.).
Info TV - pirmadienis, vasario 8 d.
05.30 Beatos virtuvė.
06.20 Sveikatos ABC. Laida apie sveikatą.
06.50 Diagnozė: valdžia.
07.50 KK2. Informacijos šou (N-7).
08.35 KK2. Informacijos šou (N-7).
09.20 KK2. Informacijos šou (N-7).
10.05 Dviračio šou. Humoro laida.
10.30 Dviračio šou. Humoro laida.
11.00 Dviračio šou. Humoro laida.
11.30 Dviračio šou. Humoro laida.
12.00 Statyk!
12.30 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
13.00 Apie žūklę. Laida žvejams.
13.30 Panikos kambarys.
14.00 Teleparduotuvė.
14.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
15.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
16.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
17.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
18.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
19.30 Diagnozė: valdžia.
20.30 Panikos kambarys.
21.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga.
21.30 Autopilotas. Laida apie automobilius.
22.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.
22.30 Dok. f. „Susitikimas su trečiąja lytimi“.
23.35 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida.
00.25 Diagnozė: valdžia.
01.25 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
01.55 KK2. Informacijos šou (N-7).
02.40 KK2. Informacijos šou (N-7).
03.25 KK2. Informacijos šou (N-7).
04.10 Dviračio šou. Humoro laida.
04.35 Dviračio šou. Humoro laida.
05.00 Dviračio šou. Humoro laida.
Pan TV - pirmadienis, vasario 8 d.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.45 Miesto gidas.
19.15 „TV Europa“ pristato.
19.45 Rinkimės geriausią.
20.00 Kupiškio savaitė.
21.00 Kartojimai.
Init - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 „Teresės nuodėmė“. Drama (N-7).
09.00 Plyta prie plytos. TV laida.
09.30 Patinka vairuoti. TV laida.
10.00 Arčiau namų. TV laida (kart.).
10.45 „Apgaulės meistrai“. Mistinis trileris (N-7).
12.40 Sportas, grožis, sveikata. TV laida (kart.).
13.10 Dokumentinis f. „Antanas Vaškys“.
14.10 Maistas ir aistros. Laida apie kulinariją (kart.).
14.40 Aš - Lietuvos pilietis. Aš - ne grėsmė. TV laida (kart.).
15.15 Telelaikraštis.
16.00 „Švytinti žvaigždė“. Drama (N-7).
18.00 Savaitė iš arčiau. TV laida.
18.30 „Anoniminis tėtis“. Komedija (N-7).
20.30 Melomano pusvalandis.
21.00 „Pabėgimo planas“. Veiksmo trileris (N-14).
22.55 Savaitgalio scena. „Goya Quartet“.
00.00 „Beprotybė“. Komiška drama (N-14).
01.40 Savaitė iš arčiau. TV laida (kart.).
02.10 Programos pabaiga.
Pūko TV - pirmadienis, vasario 8 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Karas ir taika. Savaitė (kart.).
08.00 Muzika.
08.30 Dainuoja vaikai. Muzika iš „Pūko“ dainų archyvo.
09.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
09.15 Kauniečių akimis savaitė. Tiriamosios žurnalistikos laida.
10.00 OTV muzika.
16.28 Vakaro programa.
16.30 Kęstučio Pūko priėmimo valandos. Antikorupcijos komisijos pirmininko gyventojų priėmimo transliacija.
18.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
19.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
19.15 Kauniečių akimis savaitė. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.45 Muzika.
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - pirmadienis, vasario 8 d.
09.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
09.30 TV serialas „Kai šaukia širdis“ (8) (N-7).
10.30 Dokumentinis serialas „Virtuvės karaliai“ (8).
11.00 80traukinių aplink pasaulį (32). Kelionių žurnalas.
11.30 Dokumentinis serialas „Didžiausi pasaulio uostamiesčiai“ (4).
12.30 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
13.00 Pirmasis pasaulinis karas: karo pradžia. Pažintinė istorinė laida.
13.30 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.).
14.00 „Į Vakarus“ (4). Vesternas. JAV, 2005 m. (N-7).
15.40 „Aukso žirgas“. Animacinis nuotykių. Lietuva, Latvija, Liuksemburgas, Danija, 2014 m.
17.15 „Paskutinė naktis“. Romantinė drama. JAV, Prancūzija, 2010 m. (N-7).
18.55 TV serialas „Lelijos“ (4) (N-7).
20.00 Dokumentinis serialas „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (15).
21.00 VIP seansas. „Krabatas: burtininko mokinys“. Fantastinė nuotykių drama. Vokietija, 2008 m. (N-7).
23.05 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
23.35 TV serialas „Ieškotojas“ (13) (N-7).
00.35 TV serialas „Edeno muziejus“ (9) (N-14).
01.35 Programos pabaiga.
S-plius - pirmadienis, vasario 8 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
09.35 Bumcės klubas. Laida vaikams (kart.).
10.00 Iš arčiau.
10.05 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
10.25 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
10.40 Iš arčiau.
10.45 Profesionalas pataria (kart.).
10.55 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
11.20 Iš arčiau.
11.25 Sportas, grožis, sveikata. Pažintinė laida (kart.).
11.55 Iš arčiau.
12.00 Baltų žygiai. Pažintinė laida (kart.).
12.25 Šiaulių gidas.
12.30 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Iš arčiau.
18.10 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
18.45 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
19.15 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
19.30 Iš arčiau.
19.35 Profesionalas pataria (kart.).
19.45 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
20.05 Iš arčiau.
20.10 Labas iš Kelmės. Publicistikos laida (kart.).
20.40 Sportas, grožis, sveikata. Pažintinė laida (kart.).
21.10 „S plius“ info- (kart.).
21.20 Iš arčiau.
21.25 Baltų žygiai. Pažintinė laida (kart.).
21.50 Šiaulių gidas.
21.55 MTV.
Dzūkijos TV - pirmadienis, vasario 8 d.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“ (N-7).
08.30 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
10.00 Pasaulis nuostabus II. Kelionių laida. Rež. L.Adomaitis.
10.30 Ekovizija. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D.Burkauskas.
10.40 Gamink sveikiau! Realybės dokumentika.
11.10 Dokumentinis serialas „Mainai gamtoje“ (N-7).
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs. TV žaidimas šeimai. 2016 m.
13.15 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“.
13.55 „Vandens žiurkės“ (1/6) (N-7).
15.00 Žinios.
15.18 Orai.
15.20 „80-ieji“ (1/18) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „80-ieji“ (1/19) (N-7).
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
18.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė.
19.30 Viskas. Aišku. Analitinė laida. Vedėjos S.Pauliuvienė ir R.Janutienė.
21.00 Žinios.
21.27 Orai.
21.30 „Slaptieji agentai“ (1, 2) (N-7).
23.50 „Paslapčių sala“ (9, 10) (N-7).
01.50 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.30 „Vandens žiurkės“ (N-7).
03.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“ (N-7).
04.05 Dokumentinis serialas „Didysis barjerinis rifas“ (N-7).
04.55 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
05.35 „Vandens žiurkės“ (N-7).
06.20 „Neprilygstamieji gyvūnai“ (N-7).
TV1000 - pirmadienis, vasario 8 d.
05.00 „Matilda“. Komedija. JAV, 1996 m.
07.00 „Peliukas Stiuartas Litlis“. Komedija. JAV, 1999 m.
09.00 „Mirties įrankiai. Kaulų miestas“. Fantastinis nuotykių. JAV, Vokietija, Kanada, 2013 m.
11.10 „Meilė manęs neišduos“. Muzikinė drama. JAV, 2010 m.
13.10 „Spindesys“. Muzikinė drama. JAV, 2001 m.
15.00 „Keitės Makkol bylos“. Drama. JAV, 2013 m.
17.00 „Nežinomas“. Trileris. Didžioji Britanija, Vokietija, 2011 m.
19.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. Veiksmo. JAV, 2004 m.
21.00 „Erina Brokovič“. Drama. JAV, 2000 m.
23.10 „Dvi motinos“. Drama. JAV, 2013 m.
01.00 „Amerikos gangsteris“. Kriminalinė drama. JAV, 2007 m.
03.30 „Diana“. Biografinė drama. Didžioji Britanija, 2013 m.
TV1000 Premium - pirmadienis, vasario 8 d.
02.15 „Šnipų žaidimas“.
06.00 „Džeimsas Braunas. Pakeliui į viršų“. Biografinė drama. JAV, 2014 m.
08.15 „Vaizduotės žaidimas“. Biografinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 2014 m.
10.05 „Kaimynai“. Komedija. JAV, 2014 m.
12.00 „Džonas Vikas“. Veiksmo trileris. JAV, Kanada, Kinija, 2014 m.
14.00 „Gyvenimo knyga“. Animacinis. JAV, 2014 m.
16.00 „Norėčiau būti čia“. Komiška drama. JAV, 2014 m.
18.00 „Šaltis liepą“. Kriminalinis trileris. JAV, Prancūzija, 2014 m.
20.00 „Haris Poteris ir Ugnies taurė“. Fantastinis nuotykių. Didžioji Britanija, JAV, 2005 m.
22.35 „Miestas, bijojęs saulėlydžio“. Siaubo trileris. JAV, 2014 m.
00.05 „Kuprotas kalnas“. Drama. JAV, 2005 m.
04.20 „Linksmos prakeiktos Kalėdos“. Komedija. Kanada, 2014 m.
TV1000 Action - pirmadienis, vasario 8 d.
04.00 „Operacija: baltosios pupytės“. Kriminalinė drama. JAV, 2004 m.
05.50 „Trigubas X“. Nuotykių. JAV, 2002 m.
07.50 „Trys dienos nužudyti“. Veiksmo trileris. JAV, 2014 m.
09.45 „Riterio žvaigždė“. Nuotykių. JAV, 2001 m.
12.00 „Beovulfas“. Fantastinis nuotykių. JAV, 2007 m.
14.00 „Didžioji banga“. Romantinė drama. JAV, 2002 m.
16.00 „Prezideto medžioklė“. Nuotykių. Suomija, Vokietija, Didžioji Britanija, 2015 m.
18.00 „Robotų žemė“. Fantastinis trileris. Bulgarija, JAV, Ispanija, 2014 m.
20.00 „Prisišaukę bėdą“. Siaubo drama. JAV, 2005 m.
21.30 „Ledinis vėjas“. Siaubo. Didžioji Britanija, JAV, 2007 m.
23.00 „Trigubas X. Sąjungos būklė“. Nuotykių. JAV, 2005 m.
00.40 „Driftas“. Drama. Australija, 2013 m.
02.30 „Prieš ugnį ugnimi“. Veiksmo drama. JAV, 2012 m.
TV1000 Russkoje kino - pirmadienis, vasario 8 d.
05.20 „Mažėjantis laikas“. Veiksmo trileris. Rusija, 2006 m.
07.20 „Slydimas“. Veiksmo drama. Rusija, 2013 m.
09.30 „Dialogai“. Drama. Rusija, 2013 m.
11.20 „Neužtemdyto mėnulio pasakojimas“. Drama. Rusija, 1990 m.
13.20 „Visi išėjo“.
15.35 „Kas buvo pas Sonią“.
17.20 „Mažėjantis laikas“. Veiksmo trileris. Rusija, 2006 m.
19.20 „Popsas“.
21.20 „Amžinas sugrįžimas“. Romantinė komedija. Ukraina, 2012 m.
23.20 „D diena“. Veiksmo. Rusija, 2008 m.
01.20 „Slydimas“. Veiksmo drama. Rusija, 2013 m.
03.30 „Baltas paukštis su juoda dėme“. Karinė drama. SSRS, 1970 m.
Balticum AUKSINIS - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 „Išsiskyrimo miestas“. Romantinė drama. Naujoji Zelandija, 2009 m. (N-7).
09.00 „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“. Fantastinis veiksmo trileris. Kinija, Honkongas, 2010 m. (N-7).
11.05 „Džesmina“. Komiška drama. JAV, 2013 m. (N-7).
13.00 „Šaukimų diena“. Sporto drama. JAV, 2014 m.
15.00 „Taikus karys“. Sporto drama. Vokietija, JAV, 2006 m.
17.00 „Didysis meistras“. Veiksmo drama. Honkongas, Kinija, 2013 m. (N-7).
19.00 „Monstrai“. Fantastinis trileris. Didžioji Britanija, 2010 m. (N-7).
21.00 „Kaliniai“. Kriminalinis trileris. JAV, 2013 m. (N-14).
23.30 „Ką mes veikiame šešėliuose“. Siaubo komedija. Naujoji Zelandija, JAV, 2014 m. (N-14).
01.00 „Liepsna ir Citrina“. Istorinė karo drama. Danija, Vokietija, Norvegija, 2008 m. (N-7).
XXI - pirmadienis, vasario 8 d.
09.00 TV serialas „Sonia - Auksinė Rankelė“ (4).
09.55 „Širdies ritmu“. Miuziklas. Kanada, 2011 m.
11.30 „Vaizduotė“. Fantastikos. Kanada, Suomija, 2012 m.
13.00 „Vaizduotės žaidimas“. Trileris. JAV, Didžioji Britanija, 2014 m.
14.55 „Eleonoros Rigbi dingimas“. Drama. JAV, 2014 m.
17.00 TV serialas „Sonia - Auksinė Rankelė“ (4).
17.55 „Širdies ritmu“. Miuziklas. Kanada, 2011 m.
19.30 „Vaizduotė“. Fantastikos. Kanada, Suomija, 2012 m.
21.00 „Vaizduotės žaidimas“. Trileris. JAV, Didžioji Britanija, 2014 m.
22.55 „Eleonoros Rigbi dingimas“. Drama. JAV, 2014 m.
01.00 TV serialas „Sonia - Auksinė Rankelė“ (4).
01.55 „Širdies ritmu“. Miuziklas. Kanada, 2011 m.
03.30 „Vaizduotė“. Fantastikos. Kanada, Suomija, 2012 m.
05.00 „Vaizduotės žaidimas“. Trileris. JAV, Didžioji Britanija, 2014 m.
06.55 „Eleonoros Rigbi dingimas“. Drama. JAV, 2014 m.
Fox - pirmadienis, vasario 8 d.
00.35 TV serialas „Įtariamasis“.
06.15 TV serialas „Įtariamasis“.
07.00 TV serialas „Įtariamasis“.
07.45 TV serialas „Klausytojas“.
09.15 TV serialas „Pagal Džimį“.
09.55 TV serialas „Daktariūkščiai“.
10.35 TV serialas „Nusikalstami protai“.
12.00 TV serialas „Skydo agentai“.
13.25 TV serialas „Du su puse vyro“.
14.20 TV serialas „Lūžis“.
15.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.30 TV serialas „Skydo agentai“.
17.55 TV serialas „Du su puse vyro“.
18.50 „Kaip išnešti sveiką kailį“.
20.15 TV serialas „Du su puse vyro“.
21.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
22.25 TV serialas „Gotamas“.
23.10 TV serialas „Skydo agentai“.
01.20 TV serialas „Lūžis“.
02.00 TV serialas „Klausytojas“.
04.50 TV serialas „Pagal Džimį“.
05.30 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - pirmadienis, vasario 8 d.
03.05 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
03.50 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
05.45 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
06.35 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
07.00 TV serialas „Grėj anatomija“.
08.25 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
08.45 TV serialas „Tėtušis“.
09.05 TV serialas „Melisa ir Džo“.
09.25 TV serialas „Grėj anatomija“.
10.10 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
11.35 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
12.25 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
12.45 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
13.35 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
14.00 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
14.20 TV serialas „Tėtušis“.
14.40 TV serialas „Melisa ir Džo“.
15.00 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
16.30 TV serialas „Lauros paslaptys“.
17.10 TV serialas „Kastlas“.
17.50 TV serialas „Gyveno kartą“.
18.35 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
19.15 TV serialas „Lauros paslaptys“.
20.00 TV serialas „Paslaptys ir apgaulės“.
20.40 TV serialas „Kastlas“.
21.25 TV serialas „Lauros paslaptys“.
22.05 TV serialas „Paslaptys ir apgaulės“.
22.45 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
00.15 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
00.55 TV serialas „Grėj anatomija“.
04.15 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
04.35 TV serialas „Tėtušis“.
05.20 TV serialas „Melisa ir Džo“.
Disney Channel - pirmadienis, vasario 8 d.
00.55 TV serialas „Veiverlio burtininkai“. JAV, 2011 m.
01.20 TV serialas „Veiverlio burtininkai“. JAV, 2011 m.
01.50 „Kūdikio lūpomis“.
02.25 „Kūdikio lūpomis“.
05.15 Animacinių serialų programa.
09.30 Animacinis serialas „Nuostabioji Sofija“. JAV, 2013 m.
10.30 Animacinių serialų programa.
11.00 Animacinis serialas „Saulės žuikučiai“.
11.10 Animacinis f. „Peliūkščio nuotykiai“. Peru, 2013 m.
13.00 Animacinis serialas „Raganaitė Sabrina“. JAV, 2013 m.
14.45 Animacinių serialų programa.
16.45 Animacinis serialas „7 nykštukai“.
18.30 Animacinis f. „Ozas. Skraidančių beždžionių antplūdis“. Indija, 2015 m.
20.15 Animacinis f. „Peliūkščio nuotykiai“.
21.55 Stiliaus taisyklės.
22.10 TV serialas „Legenda apie ieškotoją“. JAV, 2008 m.
23.05 Vaid. f. „Patikėk stebuklu“.
02.50 Animacinis serialas „Juodasis apsiaustas“. JAV, 1991 m.
03.15 Muzika.
Travel - pirmadienis, vasario 8 d.
06.00 Muziejų paslaptys.
07.00 Naujo būsto paieška.
09.00 Turto gelbėtojai.
10.00 Darbo imasi Vanilla Ice.
11.00 Karai dėl bagažo.
12.00 Pamiršta ir palaidota.
13.00 Statybos Aliaskoje.
14.00 Vyrų irštvos.
15.00 Darbo imasi Vanilla Ice.
16.00 Pamiršta ir palaidota.
17.00 Turto gelbėtojai.
18.00 Statybos Aliaskoje.
19.00 Naujo būsto paieška.
20.00 Nežinoma ekspedicija.
21.00 Istorinių vietovių paslaptys.
22.00 Muziejų paslaptys.
23.00 Statybos Aliaskoje.
00.00 Vyrų irštvos.
01.00 Nežinoma ekspedicija.
02.00 Įkaušęs keliautojas.
03.00 Neįprastas maistas.
04.00 Nuotykiai Rumunijoje. Maistas ir vynas.
05.00 Laukiniai Karpatai.
Discovery - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 Kaip tai padaryta?
07.25 Maištininkų garažas.
08.15 Greiti ir garsūs.
09.10 Mitų griovėjai.
10.05 Variklių aistra.
10.55 Mašinų sukilimas.
11.50 Troy.
12.40 Sandėlių medžiotojai.
13.35 Mūšis dėl nekilnojamojo turto.
14.30 Aukcionų karaliai.
15.25 Dalaso automobilių rykliai.
16.20 Automobilių kolekcininkai.
17.15 Variklių aistra.
18.10 Automobilių meistrai.
19.05 Greiti ir garsūs.
20.00 Kelionė į nežinomybę su Edu Staffordu.
21.00 Kautynės su vandenynu.
22.00 Aukso karštligė.
23.00 Seanas Conway. Bėgte per Britaniją.
00.00 Stambus laimikis.
01.00 Nakties programa.
Animal Planet - pirmadienis, vasario 8 d.
06.36 Iškviečiami tramdytojai.
07.25 Žvejyba Amazonėje.
08.15 Skorpionai Kalifornijoje.
09.10 Kova su brakonieriais.
10.05 Daktarė Dy.
11.00 Dinozaurai Australijoje.
11.55 A.Stevensas.
12.50 Bahamose.
13.45 Lotynų Amerikos platybėse.
14.40 Šiaurės Amerika.
15.35 Turkija - kontrastų šalis.
16.30 Neištirtos salos.
17.25 Laukinė Meksika.
18.20 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla.
19.15 Kova su brakonieriais.
20.10 Daktarė Dy.
21.05 Dinozaurai Australijoje.
22.00 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla.
22.55 A.Stevensas.
23.50 Aligatorių tramdytojai.
01.40 Bahamose.
02.35 Lotynų Amerikos platybėse.
03.25 Šiaurės Amerika.
04.15 Turkija - kontrastų šalis.
05.02 Neištirtos salos.
05.49 Laukinė Meksika.
Viasat HISTORY - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 „Laiko komanda“.
08.00 „Buvusios imperijos geležinkeliai“.
09.00 „Antrasis pasaulinis karas. Imperijos kaina“.
10.10 „Vikingai“.
11.00 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
12.10 „Uždrausta istorija“.
13.00 „Atrasti paminklai“.
14.30 „Tikroji baltoji karalienė ir jos konkurentai“.
15.25 „Karalienės Viktorijos laiškai. Atskleistos monarchės paslaptys“.
16.30 „Antrasis pasaulinis karas. Imperijos kaina“.
17.30 „Hitlerio Rytų Prūsija“.
18.20 „Šnipai“.
19.10 „Uždrausta istorija“.
20.00 „Rusijos princesių tragedija“.
21.00 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
22.05 „Didieji žiaurūs mūšiai“.
23.00 „Antrojo pasaulinio karo paslaptys“.
00.00 „Mitų medžiotojai“.
01.00 „Antrasis pasaulinis karas. Imperijos kaina“.
02.05 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - pirmadienis, vasario 8 d.
07.10 „Nefrito karštinė“.
07.55 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
09.25 „Didysis pardavimas“.
10.10 „Turto gelbėtojai“.
11.00 „Inžinerija“.
12.40 „Kaip tai veikia?“
14.15 „Dekonstrukcija“.
14.35 „Linksmi išradimai“.
15.25 „Kovinis šaudymas“.
16.15 „Pavojingi keliai“.
17.15 „Apversk ir padek“.
18.00 „Drožinėtojų karaliai“.
18.45 „Medienos karaliai“.
20.15 „Žvalgytojai“.
21.05 „Bumertauno gyventojai“.
22.00 „NSO. Išslaptinta“.
22.50 „Lenktynės plonu ledu“.
23.45 „Medienos karaliai“.
00.30 „Drožinėtojų karaliai“.
01.15 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - pirmadienis, vasario 8 d.
06.10 Gatvės genijus.
06.35 Išlikimas.
07.20 Išgyventi gentyje.
08.10 Auksas mieste vaiduoklyje.
09.00 S.Hawkingo ateities mokslas.
09.45 Tunų žvejyba.
10.30 Pragaro kelias.
11.20 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
12.05 Proto žaidimai.
12.50 Trečiojo reicho įranga.
13.40 Hitlerio slaptasis Amerikos puolimas.
14.30 Išgyventi gentyje.
15.10 Išlikimas.
16.10 Trečiojo reicho įranga.
16.50 Į kristalų olą.
17.40 400mln. dolerių vertės uola.
18.30 Neįveikiamos statybos.
19.10 Proto žaidimai.
20.00 Didysis Marso iššūkis.
20.45 Žmonija iš kosmoso.
21.30 Pavojus iššifruotas.
21.55 Kvailių mokslas.
22.20 Įsiveržimas į Žemę.
23.05 Lėktuvų avarijų tyrimai.
23.50 Didysis Marso iššūkis.
00.40 Žmonija iš kosmoso.
01.25 Įsiveržimas į Žemę.
02.10 Nakties programa.
MTV - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 Pasaulio scena.
08.00 TV serialas „Made“.
10.00 Dokumentinis serialas „Paaugės motinos“.
11.00 MTV svarbiausia.
13.00 „Euro Top Chart“. Muzikos laida.
15.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
16.00 „Tie, didieji“.
17.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
19.00 „Konspektai“.
21.00 „Tie, didieji“.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
23.00 TV serialas „Nepritampanti“.
01.00 „Pasiųsk kuo toliau“.
02.00 Ar tu vienišas?
03.00 „Gandijos pakrantė“.
03.45 Tik hitai.
Mezzo - pirmadienis, vasario 8 d.
06.30 Džiazas.
09.30 J.S.Bacho Mišios h-moll.
11.25 J.S.Bacho „Pasija pagal Joną“.
13.20 „Intermezzo“.
13.30 Ch.Corea ir S.Clarke'o koncertas Marsiake.
14.30 A.A.Khano koncertas Paryžiaus filharmonijoje.
15.30 H.Chaurasios koncertas Paryžiaus filharmonijoje.
16.50 „Intermezzo“.
17.30 W.A.Mozarto opera „Figaro vedybos“.
20.30 „Intermezzo“.
21.30 P.Čaikovskio ir D.Šostakovičiaus kūrinių koncertas.
23.05 Paryžiaus orkestras groja S.Prokofjevo ir P.Čaikovskio kūrinius.
00.30 Festivalyje „Des nuits de Fourviere“ koncertuoja A.Shankar.
01.45 Nakties programa.
BBC - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Europos politikos naujienos.
08.30 Kelionių laida.
09.10 Afrikos verslo naujienos.
09.30 Kino naujienos.
10.10 Reporterių pranešimai.
10.30 Žvilgsnis iš Londono.
11.10 Gotikos menai.
12.10 Reporterių pranešimai.
12.30 Menų naktis.
13.30 Naujienos iš viso pasaulio.
14.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės.
14.30 Verslo naujienos.
15.15 Laida apie sportą.
15.30 Įsijunk internetą.
16.30 Horizontai.
17.10 Paslaptingas Muammaro Gaddafio gyvenimas.
18.30 Europos politikos naujienos.
19.30 Mūsų pasaulis.
20.10 Reporterių pranešimai.
20.30 Verslo naujienos.
21.15 Laida apie sportą.
21.30 Kino naujienos.
22.10 Gotikos menai.
23.00 Karščiausios pasaulio naujienos.
23.30 Horizontai.
00.30 Menų naktis.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Laida apie sportą.
02.00 Nakties programa.
CNN - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 CNN naujienų redakcija.
07.30 Verslo kelionės.
08.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.30 „CNN Go“.
09.00 CNN naujienų redakcija.
09.15 CNN verslas. Afrika.
09.30 Laida apie buriavimą.
10.00 CNN naujienų redakcija.
10.30 E.Burnett laida.
11.00 CNN naujienų redakcija.
12.00 CNN naujienų redakcija.
13.00 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.30 Afrikos balsai.
14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 24valandos.
16.00 E.Burnett laida.
17.00 Politika ir politikai. Ved. J.Mannas.
17.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
19.00 Pasaulio sportas.
19.30 Laida apie golfą.
20.00 CNN naujienų redakcija.
20.30 Afrikos balsai.
21.00 CNN naujienų redakcija.
21.30 „CNN Go“.
22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
23.00 CNN naujienų redakcija.
23.30 Pasaulio sporto naujienos.
00.00 CNN šiandien (taip pat Sporto naujienos).
00.30 Laida apie buriavimą.
01.00 CNN šiandien (taip pat Sporto naujienos).
02.00 Nakties programa.
Sport1 - pirmadienis, vasario 8 d.
06.00 Krepšinis. NBA. Toronto „Raptors“ - Čikagos „Bulls“.
08.10 „K-1 World Grand Prix 2010“..
10.00 Čempionai LT.
10.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
11.00 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
11.15 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - Portlando „Trail Blazers“.
13.30 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Barcelona“ - „MoraBanc“.
15.30 Futobolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AZ Alkmaar“ - „Vitesse“.
17.30 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
17.45 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Utrecht“ - PSV.
19.40 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
20.00 Krepšinis. Ispanijos “Endesa“ lyga. „Laboral Kutxa“ - „Valencia Basket“.
21.00 Krepšinis. NBA. Majamio „Heat“ - Los Andželo „Clippers“.
23.30 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - Portlando „Trail Blazers“.
01.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
02.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Barcelona“ - „Mora Banc“.
04.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Utrecht“ - PSV.
Eurosport - pirmadienis, vasario 8 d.
00.00 Futbolo apžvalga.
00.25 Futbolo apžvalga.
02.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje.
05.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje.
06.30 Slidinėjimas. Krosas. Pasaulio taurė Norvegijoje.
07.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje.
08.30 Biatlonas. Pasaulio taurė Kanadoje.
09.30 Žiemos sporto apžvalga.
10.30 Angliškasis biliardas.
12.00 Jojimas. Pasaulio taurė Prancūzijoje.
13.00 Biatlonas. Pasaulio taurė Kanadoje.
14.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje.
15.30 Biatlonas. Pasaulio taurė Kanadoje.
16.30 Angliškasis biliardas.
18.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje.
19.30 Salės futbolas. Europos čempionatas Serbijoje.
21.00 Sporto naujienos.
21.05 Salės futbolas. Europos čempionatas Serbijoje.
23.30 Sporto linksmybės.
00.05 Futbolo žvaigždės.
00.30 Sporto naujienos.
00.35 Salės futbolas. Europos čempionatas Serbijoje.
04.00 Slidinėjimas. Krosas. Pasaulio taurė Norvegijoje.
Eurosport 2 - pirmadienis, vasario 8 d.
06.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
07.15 Automobilių sportas. Latvijos ralis. Pirmoji diena.
07.45 Dviračių sportas. „Dubai Tour“ lenktynės. IV ir paskutinis etapas.
09.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
10.00 Akrobatinis slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
11.00 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurės varžybos.
12.00 Dviračių sportas.
13.00 Dviračių sportas. Tiesioginė transliacija.
14.30 Dviračių sportas. „Dubai Tour“ lenktynės. IV ir paskutinis etapas.
15.00 Angliškojo biliardo turnyras. Tiesioginė transliacija.
18.00 Rogučių sportas. Pasaulio taurės varžybos. Tiesioginė transliacija.
18.30 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurės varžybos.
19.30 Europos salės futbolo čempionatas. Kroatija - Rusija. Tiesioginė transliacija.
20.55 Sporto pranešimai.
21.00 Angliškojo biliardo turnyras. Finalas. Tiesioginė transliacija.
00.00 Europos salės futbolo čempionatas. Čekija - Italija.
00.55 Sporto pranešimai.
Sport1 De - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 Reklama.
09.00 TV žurnalas.
09.30 TV žurnalas.
10.00 Reklama.
10.15 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
12.00 Pokalbis apie futbolą. Tiesioginė transliacija.
14.15 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
16.00 Pokeris. 2015 m. „World Series“ turnyras.
17.00 AG profesionalai.
20.00 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtunių rezultatai. „Leipzig“ - „Braunschweig“; „Fuerth“ - „St.Pauli“; „Karlsruhe“ - „Frankfurt“.
21.15 AG profesionalai.
23.15 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
00.15 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių rezultatai.
01.00 Nakties programa.
05.35 Vaid. f. „Seksas, meilė ir kantri muzikos žvaigždės“. JAV, 2011 m.
Viasat Sport Baltic - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester City“ - „Leicester“.
08.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Liverpool“ - „Sunderland“.
10.40 Rankinis. Europos čempionatas.
12.20 Rankinis. Europos čempionato finalas.
14.25 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga.
15.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Bournemouth“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija.
17.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Chelsea“ - „Manchester United“. Tiesioginė transliacija.
20.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Bournemouth“ - „Arsenal“.
21.50 Krepšinis. Eurolyga. „Brose“ - „Barcelona“.
23.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Chelsea“ - „Manchester United“.
01.30 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Lokomotiv“.
03.20 „Trans World Sport“.
05.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Bournemouth“ - „Arsenal“.
Viasat Motor - pirmadienis, vasario 8 d.
13.00 „Formulė 1“. 1997 m. sezono apžvalga.
14.00 „Formulė 1“. 1998 m. sezono apžvalga.
15.00 1993m.Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės.
18.00 „Formulės 1“ klasika.
20.00 Motosportas. Spidvėjus. Lenkijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
21.00 „GP2 Series „lenktynės.
23.30 Didžiosios Britanijos 1993 m. didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
00.30 „GP3 Series“ lenktynės.
02.30 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
TVP1 - pirmadienis, vasario 8 d.
06.40 „Gyvenimo egzaminas“.
07.30 Mes, jūs, jie...
08.00 Šv.Mišių transliacija.
09.00 Savaitė.
09.30 Iki pasimatymo Krokuvoje.
09.50 Grūdas.
10.25 Kaip tai veikia?
11.05 „Žandaras ir žandariukės“.
12.55 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 Viešpaties Angelas.
13.15 Tarp žemės ir dangaus.
13.55 „Jame matome tėvą“.
14.40 Slidinėjimas.
17.25 Dokumentika.
18.00 TV ekspresas.
18.30 „Komisaras Aleksas“.
19.30 Atspėk melodiją.
20.20 Žinios.
21.25 „Blondinė“.
22.25 „Jaunieji gydytojai“.
23.20 Nakties programa.
Polonia TV - pirmadienis, vasario 8 d.
06.20 Pramoginė laida.
06.35 Savaitraštis.pl.
07.25 Mūsiškiai Holivude.
08.30 Kur tie pašėlę artistai?
09.20 Lenkija su Miodeku.
09.30 Astronariumas.
10.00 „Pogodziakų rūpesčiai“.
10.15 Povandeninė ABC.
10.30 Drakono Polo nuotykiai.
10.50 Grūdas.
11.20 „Persirengėliai“.
12.20 Koncertas.
12.55 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 Viešpaties Angelas.
13.15 Tarp žemės ir dangaus.
13.45 „Prie Tatrų“.
13.55 „Laukiame Pasaulio jaunimo dienų“.
14.00 Šv.Mišių transliacija.
15.25 Koncertas.
16.25 Okrasa laužo taisykles.
16.50 Sveikatos ir grožio akademija.
17.05 Medžiotojas.pl.
17.25 Pokalbių šou.
17.55 „Laukinė Lenkija“.
18.25 Lenkija su Miodeku.
18.30 TV ekspresas.
18.55 „M, kaip meilė“.
19.50 Valstybės interesai.
20.25 Drakono Polo nuotykiai.
20.45 Animacija.
21.00 Žinios.
21.45 „Aukštesnioji jėga“.
22.40 „Karalienė ir Šekspyras“.
00.10 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - pirmadienis, vasario 8 d.
06.10 „Euronews“.
06.40 Naujienos.
06.50 Kariuomenės parduotuvė.
07.30 Vaikų klubas.
07.50 Vaikų klubas „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“.
08.05 Sveikata.
09.00 Naujienos.
09.15 Kol visi namie.
09.55 „Pasakos mašinos“.
10.25 Fazenda.
11.00 Naujienos.
11.15 Sendaikčių turgus.
12.05 Sekmadienio svečiai.
13.00 J.Vaengos koncertas.
14.55 Vienas prie vieno.
18.00 Be draudimo.
21.00 Sekmadienio „Laikas“.
22.35 TV serialas „Klimas“.
00.20 „Euronews“.
00.50 Pasisvėrę ir laimingi.
04.30 Humoro festivalis „Jumorina“.
RTR Planeta - pirmadienis, vasario 8 d.
08.00 Pats sau režisierius.
08.50 Juoko panorama.
09.20 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
10.00 Naujienos.
10.15 Ryto paštas.
11.00 Animaciniai f.
11.35 TV serialas „Paveldėtoja iš Rusijos“.
13.00 Naujienos.
13.15 TV serialas „Paveldėtoja iš Rusijos“ (tęs.).
19.00 Naujienos.
21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu.
23.00 Šalies sargybinis.
23.55 TV serialas „Karštais pėdsakais“.
01.45 Vaidybinis f. „Atsargiai, močiutė!“.
NTV - pirmadienis, vasario 8 d.
06.35 Bet kada.
07.00 Šiandien.
07.20 Jų paparčiai.
07.55 Centrinė televizija.
09.00 Šiandien.
09.25 Pirmoji pavara.
10.05 Technikos stebuklas.
10.55 Sodininkų atsakas.
12.00 Šiandien.
12.25 Valgome namie!
13.00 Vartotojų priežiūra. Nesileisk apgaunamas!
14.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
15.00 Šiandien.
15.20 TV serialas „Įgaliotinis“.
17.00 Raimondas Paulas.
18.00 Savaitės akcentai.
19.00 Vaidybinis f. „Veteranas“.
22.50 TV serialas „Petrovičius“.
00.40 TV serialas „Solo pistoletui su orkestru“.
02.30 Vaidybinis f. „Dodo diena“.
04.15 Lekiam užkąsti!
REN Baltija - pirmadienis, vasario 8 d.
07.00 Vaikų klubas. „Taisiukai“.
07.15 TV serialas „Medikai“.
13.45 Humoro festivalis „Jumorina“.
15.25 TV serialas „Tolimųjų reisų vairuotojai“.
00.20 Žiūrėti visiems!
RTVi - pirmadienis, vasario 8 d.
06.00 Izraelis per savaitę.
07.00 Animaciniai f.
08.20 Vaidybinis f. „Poseidonas“ skuba į pagalbą“.
09.30 Laida apie Ameriką.
10.00 Vaidybinis f. „Gyvena toks vaikinas“.
12.00 Izraelis per savaitę.
13.00 Vaidybinis f. „Nieko asmeniško“.
15.00 Vaidybinis f. „Jo vardas buvo Robertas“.
17.00 Laiko kodas.
18.00 Atviroji pamoka.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.15 Ypatinga nuomonė.
20.00 Niujorke su V.Topaleru.
21.00 Vaidybinis f. „Nieko asmeniško“.
23.00 Laiko kodas.
00.00 Laida apie Ameriką.
00.30 „Maskvos Kremliaus paslaptys“.
01.00 Vaidybinis f. „Gyvena toks vaikinas“.
03.00 Vaidybinis f. „Mes iš Kronštato“.
05.00 Laiko kodas.
TVC - pirmadienis, vasario 8 d.
06.00 „Saulėtojo slėnio serenada“.
07.20 „Žvirblelis“.
08.10 „Džulbarsas“.
09.25 „Gyvybės veiksnys“.
09.50 Mūsų kino paslaptys.
10.15 Panelė ir kulinaras.
10.45 „Trojos auksas“.
11.30 Įvykiai.
11.45 Mano didvyris.
12.25 „Juokas į namus“.
13.05 „Nuodėmė“.
14.40 Maskvos savaitė.
15.10 Kviečia B.Notkinas.
15.35 „Trembita“.
17.05 „Sniegas ir pelenai“.
18.05 „Užkulisinis karas cirke“.
18.50 Sovietų mafija.
19.30 „Spekuliantai“.
20.50 „Laikinai prieinamas“.
21.50 Juokas į namus.
22.30 „Užverbuok mane, jei gali!“.
23.50 Įvykiai.
00.05 „Nerami apylinkė“.
01.35 „Sniegas ir pelenai“.
02.20 „Trojos auksas“.
03.05 „Trembita“.
04.35 „Saulėtojo slėnio serenada“.
ARD - pirmadienis, vasario 8 d.
06.30 Programa vaikams.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.03 Spaudos klubas.
13.45 Europos žurnalas.
14.15 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
14.30 Vaid. f. „Pastorius Braunas. Žudikas ateina!“ Vokietija, 2009 m.
16.00 Vaid. f. „Pastorius Braunas. Seni pinigai, jaunas kraujas“. Vokietija, 2011 m.
17.30 Dokumentinis f. „Nežinoma Arabija“. Vokietija, 2014 m.
18.15 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.30 „Dievas ir pasaulis“.
19.00 Sporto apžvalga.
19.30 Pranešimas iš Berlyno.
19.50 TV serialas „Liepų gatvė“.
20.20 Pasaulio veidrodis. Užsienio korespondentų pranešimai.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 TV serialas „Nusikaltimo vieta. Pražūtingi talentų konkurso užkulisiai“.
22.45 A.Will pokalbių laida.
23.45 Dienos temos.
00.05 Kultūros žurnalas.
00.35 Nakties programa.
RTL - pirmadienis, vasario 8 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.25 Nakties žurnalas.
06.10 Advokatai ir detektyvai.
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Popietinė programa.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 Kas laimės milijoną?
22.15 „Undercover Boss“.
23.15 Reportažai.
00.30 Reportažai.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA