Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.10 Programa.
07.14 TV parduotuvė.
07.30 „Pažabok stresą!“ Realybės dokumentika (N-7).
08.00 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
08.30 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.00 Kitoks pokalbis. Svečiuose Algirdas Kaušpėdas. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
10.00 Nuoga tiesa. „Karjera Lietuvoje tik per gimines ir lovą?“ Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
11.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas M.Vaitiekūnas (N-7).
12.00 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
13.00 Viskas bus gerai! Moterų gyvenimo būdo laida. Vedėjos E.Užaitė, R.Mikailionytė, R.Stanaitytė (N-7).
14.00 Dokumentinis serialas „Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“. Didžioji Britanija, 2009 m.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Orai.
18.45 TV serialas „Anna German“ (9) (N-7).
19.50 VMG vasara. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas. 2014 m.
19.55 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (26) (N-7).
21.00 Nuoga tiesa. „Tauta nuogąstauja, kad euras nuskurdins šalį“. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.42 Orai.
22.45 Susipažink su „Mis Lietuva 2014“. Speciali laida.
22.50 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas M.Vaitiekūnas (N-7).
23.50 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (23) (N-7).
00.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.22 Orai.
01.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
01.55 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
02.25 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.55 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (9) (N-7).
03.35 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
03.40 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
04.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.40 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (9) (N-7).
05.20 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
05.50 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
06.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
06.30 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
LRT TELEVIZIJA - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.33 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (47).
11.00 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
11.30 Savaitė (kart.).
12.00 Mėnulio fazė. Vakaro šou. Vedėjai A.Rožickas ir B.Tiškevič (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/6).
13.30 Animacinis serialas „Mažasis princas“ (3).
14.00 Žinios.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
16.00 Sportas.
16.03 Orai.
16.05 TV serialas „Komisaras Reksas“ (14/1) (N-7).
17.10 TV serialas „Puaro“ (5/5) (N-7).
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
19.55 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (5).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.13 Orai.
21.15 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
21.55 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis. Per pertrauką - 22.00 Loterija „Perlas“.
22.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
23.00 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.15 Sportas.
23.18 Orai.
23.25 Dokumentinio kino vakaras. Premjera. „Prezidento kabineto vadovai“ (1). JAV, 2013 m. (subtitruota).
01.20 TV serialas „Šnipai“ (74) (N-7).
02.30 TV serialas „Senis“ (206) (N-7).
TV3 - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.35 Teleparduotuvė.
06.50 Animacinis serialas „Kempiniukas“ (kart.).
07.20 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.50 TV serialas „Brazilijos aveniu“ (126) (N-7).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (1953).
10.00 TV serialas „Susikeitę broliai“ (2) (N-7).
11.00 Vaidybinis f. „Persijos princas. Laiko smiltys“. Veiksmo. Rež. M.Newellas. Vaid. J.Gyllenhaalas, G.Arterton, B.Kingsley. JAV, 2010 m. (N-7) (kart.).
13.30 Animacinis serialas „Gufis ir jo sūnus Maksas“ (24).
14.00 Animacinis serialas „Kempiniukas“ (50).
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (14) (N-7).
15.00 TV serialas „Aistros spalvos“ (11) (N-7).
16.00 TV serialas „Nemylima“ (11) (N-7).
17.00 Kvieskite daktarą! Medicinos pokalbių šou. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas (N-7).
17.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Viral'as“. Vedėjai M.Papinigis, S.Stankus ir V.Mockevičiūtė (N-7).
20.30 TV serialas „Pasmerkti III“ (9) (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 TV serialas „Kerštas“ (3) (N-14).
23.00 TV serialas „Specialioji jūrų policijos tarnyba“ (2) (N-14).
00.00 TV serialas „Transporteris“ (3) (N-14).
01.05 TV serialas „Liudininkai“ (1) (N-14).
01.55 TV serialas „Choras“ (4) (N-7).
02.45 TV serialas „Biuras“ (15, 16) (N-7).
03.40 Programos pabaiga.
LNK - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (96).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (38).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (19).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (35) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Netikra vienuolė“. Komedija. Rež. E.Ardolino. Vaid. W.Goldberg, M.Smith, K.Najimy. JAV, 1992 m. (N-7) (kart.).
10.45 Vaidybinis f. „Kaukės sūnus“. Nuotykių komedija. Rež. L.Gutermanas. Vaid. J.Kennedy, B.Steinas, B.Hoskinas, A.Cummingas. JAV, 2005 m. (kart.).
12.30 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (4).
12.55 Soriukas. Pasimatymų šou. Vedėja I.Stasiulevičiūtė.
13.30 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (20).
13.50 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (30).
14.00 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (8).
14.30 TV serialas „Be kaltės kalta“ (64) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 TV serialas „Mentalistas“ (9) (N-7).
23.10 TV serialas „Judantis objektas“ (9) (N-7).
00.10 TV serialas „Gyvenimas pagal Harietą“ (4) (N-7).
01.05 TV serialas „Persekiotojai“ (2) (N-7).
02.00 TV serialas „Įvykis“ (8) (N-7).
BTV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.00 Sveikatos ABC. Laida apie sveikatą. Vedėja R.Balanaškienė.
06.45 Gamta iš arti (kart.).
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7) (kart.).
09.00 Meilės istorijos. Iš Rosamunde Pilcher kolekcijos. Vaidybinis f. „Abejojant meile“. Romantinė drama. Rež. D.Kehleris. Vaid. H.Richer-Rohl, G.Gillianas, J.Sosniokas. Vokietija, 2010 m. (N-7) (kart.).
11.00 TV serialas „Laukinis“ (28) (N-7).
12.00 TV serialas „Svotai“ (13) (N-7).
13.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.00 Mano virtuvė geriausia. Realybės šou (N-7).
15.00 Amerikos talentai. Realybės šou (N-7).
16.00 TV serialas „Striksės“ (19) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (24) (N-7).
19.30 TV serialas „Policijos akademija“ (23) (N-7).
20.20 Patrulis. Gatvių realybė. Vedėjas J.Kalėda (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Vaidybinis f. „Pranaši pozicija“. Veiksmo trileris. Rež. P.Travisas. Vaid. D.Quaidas, F.Whitakeris, M.Foxas, Z.Saldana, S.Weaver. JAV, 2008 m. (N-7).
23.15 Pasaulio ralio čempionatas. Australija, 2014 m.
00.20 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (N-7) (kart.).
01.15 TV serialas „Laukinis“ (N-7) (kart.).
02.15 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 Brolių Grimmų pasakos. „Vagių vagis“ (15).
09.00 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kine kaip kine (kart.).
12.10 Vaid. f. „Mėnulio pilnaties metas“. 1988 m. (N-7) (kart.).
13.30 Koncertas. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (kart.).
14.20 Šventadienio mintys.
14.45 Septynios Kauno dienos (kart.).
15.15 Istorijos detektyvai.
16.00 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai V“ (5/6).
16.30 Laba diena, Lietuva! (kart.).
18.45 „Neskubėk gyventi“ (5).
00.00 Panorama. Verslas. Kultūra (kart.).
00.30 Dėmesio centre (kart.).
00.40 Sportas.
00.43 Orai.
00.45 „Da Vinčio demonai“ (1/4) (N-14).
01.35 Teatras (kart.).
18.40 Kultūrų kryžkelė. Trembita.
18.55 Žinios. Ukraina (kart.).
19.10 „Ugnies žiede“ (1, 2) (N-7).
22.00 Koncertas „Nakties serenados“.
23.10 „Da Vinčio demonai“ (1/3) (N-14).
TV1 - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.45 Dienos programa.
06.50 „Komisaras Aleksas“ (N-7) (kart.).
07.45 „Dviese geriau“ (15).
08.10 „Galingasis šuo Kriptas“ (32).
08.35 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“ (19).
09.00 „Superdidvyrių komanda“ (7).
09.25 „Teisingumo lyga“ (20).
09.50 „Žmogus-Voras“ (1).
10.15 Linksmieji žvėreliai (kart.).
10.45 „Karadajus“ (N-7) (kart.).
11.40 „Arti namų“ (26) (N-7).
12.40 „Apgavystės“ (96) (N-7).
13.35 „Pavogtas gyvenimas“ (94) (N-7).
14.30 „Būrėja“ (N-7) (kart.).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Dviese geriau“ (kart.).
15.55 „Komisaras Aleksas“ (38) (N-7).
16.45 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou.
17.10 Keksiukų karai. Kulinarijos šou.
18.05 „Atpildas“ (11) (N-7).
20.05 „Karadajus“ (75) (N-7).
21.00 Vaidybinis f. „Zoro kaukė“. Veiksmo. JAV, 1998 m. (N-7).
23.35 „Klientų sąrašas“ (4) (N-7).
00.30 „Dūmas“ (39) (N-14).
01.25 Sveikatos ABC. Laida apie sveikatą (kart.).
02.20 Programos pabaiga.
TV6 - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
09.15 Teleparduotuvė.
09.30 Universitetai.lt. Laida studentams.
10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (4) (N-7).
11.00 „Mastrichto policija“ (1) (N-7).
12.00 „Elementaru“ (N-7) (kart.).
13.00 „Simpsonai“ (11) (N-7).
13.30 „Paskutinis iš vyrų“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenktynės (N-7).
16.00 „Vampyrų žudikė“ (43).
17.00 „Kobra 11“ (4) (N-7).
18.00 „Elementaru“ (23) (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (170) (N-7).
20.00 „Paskutinis iš vyrų“ (16, 17) (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (133) (N-7).
21.30 Nepaprasti rusiški kadrai (N-7).
22.00 „Amerikietiška siaubo istorija“ (1) (N-14).
23.00 Vaid. f. „Šnabždesys“. Trileris. JAV, 2007 m. (S).
01.00 „CSI Majamis“ (N-7) (kart.).
LRT LITUANICA - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
09.25 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
10.10 Duokit šansą. Vedėja S.Palčinskaitė.
10.35 Septynios Kauno dienos.
11.05 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
11.30 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
12.15 Renkasi geriausieji. „Žagarės vyšnių festivalis 2014“. „Biplan“.
13.15 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
14.00 Laba diena, Lietuva!
16.05 Žinios. Ukraina.
16.20 Pasaulio panorama. Vedėjas K.Kaupinis (kart.).
16.45 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
17.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
19.55 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (1).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.10 Sportas.
21.13 Orai.
21.15 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
21.55 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis.
22.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
23.00 Vakaro žinios. Užsienio naujienos.
23.15 Sportas.
23.18 Orai.
23.25 Žinios. Ukraina.
23.40 Laba diena, Lietuva!
01.30 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
02.20 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
03.05 TV serialas „Meilė kaip mėnulis“ (1).
03.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
04.00 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
04.10 Sportas.
04.13 Orai.
04.15 Žinios. Ukraina.
04.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
05.00 Tautos balsas. Vedėjas E.Jakilaitis.
05.25 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
TV8 - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
08.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7) (kart.).
08.55 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“ (29) (N-7).
09.55 „Mano mažasis ponis“ (7).
10.20 Senoji animacija.
11.00 Vaid. f. „Sužadėtinis savaitgaliui“. Komedija. JAV, 2011 m. (N-7).
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7) (kart.).
14.30 „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (6684, 6685) (N-7).
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida.
18.00 „Meilė gyventi“ (140) (N-7).
19.00 „Laukinis angelas“ (22) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.35 „Moterys meluoja geriau“ (26) (N-7).
21.00 Vaid. f. „Žiemos saulėgrįža“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, 2003 m. (N-7).
22.40 „Meilė gyventi“ (N-7) (kart.).
23.35 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida (kart.).
Info TV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
05.50 Padėkime augti.
06.15 Sekmadienio rytas. Pramoginė laida.
06.50 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
07.35 Savaitės kriminalai (N-7).
08.05 Apie žūklę. Laida žvejams.
08.30 Šefas rekomenduoja. Kulinarijos laida.
09.00 Mes pačios. Laida moterims.
09.30 Žinios.
10.05 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
10.35 Šefas rekomenduoja. Kulinarijos laida.
11.05 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
12.10 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
13.50 Mes pačios. Laida moterims.
14.15 Savaitės kriminalai (N-7).
14.45 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
15.45 KK2. Informacijos šou (N-7).
16.30 Autopilotas. Laida apie automobilius.
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 Dviračio šou. Humoro laida.
21.30 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
01.30 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
10.00 Techninė profilaktika.
18.00 Sveikata visiems.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
20.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
09.00 Europos naujienos. TV laida (kart.).
09.30 „Mažosios tėčio mergaitės“. Romantinė drama (N-7).
11.10 Melomano pusvalandis (kart.).
11.40 Animacinis f. „Ilgai ir laimingai II. Naujieji Snieguolės nuotykiai“ (N-7).
13.00 „Vedybinis gyvenimas“. Romantinė drama (N-7).
14.30 Telelaikraštis.
15.40 „Vidurnaktis Paryžiuje“. Romantinė komedija (N-7).
17.15 Fotoobjektyvas. TV laida (kart.).
17.45 Žinios.
18.00 „Laiškai Sofijai“. Biografinė drama (N-7).
20.00 Koncertas „Čikagos bliuzo legenda Mighty Mo Rodgers“.
21.00 „Init TV“ naujojo sezono pristatymas „Dėmesio, pradedam!“.
23.00 Žinios (kart.).
23.20 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. Komiška drama (N-14).
01.00 Programos pabaiga.
Pūko TV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Muzika.
08.00 Muzikinė vaivorykštė. TV laida.
09.00 Įvairiakultūris Kaunas. Kultūrinė šviečiamoji laida (kart.).
09.30 Muzika.
10.00 OTV muzika.
17.59 Vakaro programa.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.30 Muzikinė vaivorykštė. TV laida.
19.30 Kultūros alėja. TV laida (kart.).
20.00 Žinios. Orai.
20.15 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.30 Muzika.
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
09.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
09.30 TV serialas „Trauma“ (8) (N-7).
10.30 Mados legendos (23). Pramoginė laida.
11.00 TV serialas „Fortjė faktorius“ (15) (N-7).
12.00 „Meilės virtuvė“. Romantinė komedija. Didžioji Britanija, 2011 m.
13.40 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
14.10 Dokumentinis f. „U2: roko žygis“. JAV, Didžioji Britanija, 2012 m.
15.10 „Štai, koks aš esu“. Drama. JAV, 2011 m. (N-7).
17.00 Rekordininkai (23). Pramoginė laida.
17.30 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Vedėja S.Mockuvienė (kart.).
18.00 TV serialas „Įkalčiai“ (19) (N-7).
19.00 TV serialas „Fortjė faktorius“ (16) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.20 Žymiausios pasaulio vietos (24). Pramoginė laida.
20.50 Kino akademija. „Nuostabi malonė“. Biografinė istorinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 2006 m.
22.55 „Balticum TV“ žinios.
23.10 TV serialas „Detektyvas Džo“ (7) (N-7).
00.10 TV serialas „Trauma“ (8) (N-7).
01.10 Programos pabaiga.
Pan TV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
10.00 Techninė profilaktika.
18.00 Sveikata visiems.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
20.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių fotomenininkų portretai. Pažintinė laida (kart.).
09.25 Sveikatos šaltiniai. Laida apie sveikatą (kart.).
09.55 Šiaulių gidas.
10.00 Zubovų dinastija. Pažintinių laidų ciklas (kart.).
10.20 Šiaulių gidas.
10.25 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
10.50 MTV.
18.00 Brydės. Istorinė-pažintinė laida (kart.).
18.30 Šiaulių žinios.
18.45 Praktikantai. Pažintinė laida.
19.10 Kartu su jumis. Edvardas Žakaris. Tiesioginė pokalbių laida.
19.35 Aplink Žemaitiją. Pažintinė laida.
20.00 Šiaulių žinios (kart.).
20.15 Aplink Žemaitiją. Pažintinė laida.
20.30 Sodui ir namams. Laida sodininkams (kart.).
21.00 Šiaulių žinios (kart.).
21.15 Šiaulių gidas.
21.20 MTV.
23.00 Šiaulių žinios (kart.).
23.15 MTV.
Dzūkijos TV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.10 Programa.
07.14 TV parduotuvė.
07.30 „Pažabok stresą!“ Realybės dokumentika (N-7).
08.00 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
08.30 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.00 Kitoks pokalbis. Svečiuose Algirdas Kaušpėdas. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
10.00 Nuoga tiesa. „Karjera Lietuvoje tik per gimines ir lovą?“ Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
11.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas M.Vaitiekūnas (N-7).
12.00 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
13.00 Viskas bus gerai! Moterų gyvenimo būdo laida. Vedėjos E.Užaitė, R.Mikailionytė, R.Stanaitytė (N-7).
14.00 Dokumentinis serialas „Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“. Didžioji Britanija, 2009 m.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Orai.
18.45 Žodžio beieškant (kart.).
19.00 Žinios.
19.19 Tai - sportas.
19.45 Statybų enciklopedija (kart.).
20.00 Žinios (kart.).
20.20 Apie žūklę.
20.45 Žodžio beieškant (kart.).
21.00 Nuoga tiesa. „Tauta nuogąstauja, kad euras nuskurdins šalį“. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.42 Orai.
22.45 Susipažink su „Mis Lietuva 2014“. Speciali laida.
22.50 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas M.Vaitiekūnas (N-7).
23.50 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (23) (N-7).
00.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.22 Orai.
01.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
01.55 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
02.25 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.55 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (9) (N-7).
03.35 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
03.40 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
04.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.40 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (9) (N-7).
05.20 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
05.50 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
06.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
06.30 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
TV1000 - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
05.00 „Teraferma“. Drama.Italija, Prancūzija, 2001 m.
06.40 „Didžioji banga“. Romantinė drama. JAV, 2002 m.
08.35 „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ Nuotykių komedija. Didžioji Britanija, JAV, 2010 m.
10.35 „Tarp jaunų ir karštų“. Veiksmo komedija. JAV, 2005 m.
12.20 „Gera mergina“. Komiška drama. JAV, Vokietija Olandija, 2002 m.
14.00 „Ir čia priėjo Poli“. Komedija. JAV, 2004 m.
15.40 „Laiškas“. Trileris. JAV, 2012 m.
17.20 „Gerasis daktaras“. Trileris. JAV, 2011 m.
19.00 „Lola Versus“. Komedija. JAV, 2012 m.
20.40 „Puikus planas“. Romantinė komedija. Prancūzija, 2012 m.
22.40 „Kai aš gulėjau mirties patale“. Drama. JAV, 2013 m.
00.35 „Susipynę išgyvenimai“. Drama. JAV, Vokietija, 2009 m.
02.35 „Žmogus-Voras II“. Veiksmo. JAV, 2004 m.
TV1000 Premium - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.00 „Odinės galvos“. Romantinė komedija. JAV, Vokietija, 2008 m.
07.55 „Nepasiduok“. Drama. JAV, 2012 m.
08.55 „Didieji lūkesčiai“. Drama. JAV, 2012 m.
12.00 „Laiko tiltas“. Romantinė komedija. JAV, 2013 m.
14.05 „Greiti ir įsiutę IV“. Veiksmo trileris. JAV, 2009 m.
16.00 „Gražiosios salos paslaptis“. Komiška drama. JAV, 2013 m.
18.00 „Olimpo apgultis“. Veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
20.00 „Rūkstantys tūzai“. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2006 m.
22.00 „Trys dienos nužudyti“. Veiksmo trileris. JAV, 2014 m.
00.00 „Demonas viduje“. Siaubo. JAV, Kanada, 2012 m.
02.00 „Skundikas“. Dramatinis trileris. JAV, 2013 m.
03.50 Erotika.
TV1000 Action - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
04.00 „Griausmingieji Čarlio angelai“. Veiksmo. JAV, 2003 m.
06.00 „Nuotykiai su Diku ir Džeine“. Kriminalinė komedija. JAV, 2005 m.
07.50 „Majamio policija“. Veiksmo. JAV, Vokietija, Paragvajus, 2006 m.
10.20 „Motinos diena“. Siaubo drama. JAV, 2010 m.
12.20 „Nuotykiai su Diku ir Džeine“. Kriminalinė komedija. JAV, 2005 m.
14.00 „Siuvėjas iš Panamos“. Trileris. JAV, Airija, 2001 m.
16.00 „Ieškomas didvyris“. Veiksmo. JAV, 2007 m.
17.40 „Tik niekam nesakyk“. Kriminalinis trileris. Prancūzija, 2006 m.
20.00 „Spąstai“. Kriminalinis trileris. JAV, 2012 m.
22.00 „Ledo žmogus“. Biografinė drama. JAV, 2012 m.
00.00 „Kontroliuojamos ribos“. Krimainalinė drama. JAV, Japonija, 2009 m.
01.50 „Siuvėjas iš Panamos“. Trileris. JAV, Airija, 2001 m.
TV1000 Russkoje kino - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
05.20 „Aleksandras. Nevos mūšis“. Istorinė drama. Rusija, 2008 m.
07.35 „Raiboji vištelė“. Komedija. Rusija, 1994 m.
09.40 „Graikiškos atostogos“. Nuotykių. Rusija, 2005 m.
11.25 „Kaip kvailelis Ivanuška ieškojo stebuklo“. Fantastikos. SSRS, 1977 m.
13.05 „Penkios žvaigždės“. Tragikomedija. Rusija, 2012 m.
15.00 „Stebuklo belaukiant“. Komedija. Rusija, 2007 m.
16.45 „Maskva“. Drama. Rusija, 2001 m.
19.20 „Tamsus pasaulis“. Fantastinis trileris. Rusija, 2010 m.
21.10 „Radijo diena“. Komedija. Rusija, 2008 m.
23.00 „Negalvok apie baltas beždžiones“. Romantinė tragikomedija. Rusija, 2008 m.
01.10 „Atostogos rugsėjį“. Drama. SSRS, 1979 m.
03.50 „Ūsuota auklė“. Komedija. SSRS, 1977 m.
Balticum AUKSINIS - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. Fantastinė romantinė drama. JAV, Singapūras, 2012 m. (N-7).
09.00 Animacinis f. „Ilgai ir laimingai II. Naujieji Snieguolės nuotykiai“. JAV, Vokietija, 2009 m.
10.10 Animacinis f. „Ernestas ir Selestina: meškučio ir pelytės nuotykiai“. Prancūzija, 2012 m.
11.30 „Apgaulė“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2013 m. (N-7).
13.00 „Kuoktelėję“. Komiška romantinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2008 m. (N-7).
15.00 „Džeinė Eir“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 2011 m.
17.00 „Šokis hiphopo ritmu IV. Revoliucija“. Muzikinė melodrama. JAV, 2012 m.
19.00 „Artistas“. Drama. Prancūzija, Belgija, JAV, 2011 m.
21.00 „Undinė“. Romantinė drama. Airija, JAV, 2009 m. (N-7).
23.00 „Pjūklas V“. Siaubo trileris. JAV, Kanada, 2008 m. (S).
Diva Universal - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.40 Seserys Kardashian Niujorke.
07.30 Giuliana ir Billas.
08.20 „E! T.Banks“.
08.45 „E! Naujienos“.
09.10 „Liežuvautoja“.
10.00 „E! N.Cannono staigmena“.
10.50 Giuliana ir Billas.
12.30 Tikrosios Niujorko namų šeimininkės.
13.20 „Liežuvautoja“.
14.10 Seserys Kardashian Niujorke.
15.00 Nuotaka milijonieriui.
15.50 „E! K. ir D.Jonasai“.
16.40 Išmokysiu būti žvaigžde.
17.30 Tikroji Holivudo istorija.
18.20 „Liežuvautoja“.
19.10 Nuotaka milijonieriui.
20.00 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
20.50 „E! T.Banks“.
21.15 „E! Naujienos“.
21.40 Aplink pasaulį: vakarėliai.
22.05 Gyvenimas kaip šou.
23.45 Mados kontrolė.
00.10 Seserys Kardashian Niujorke.
01.00 Tikroji Holivudo istorija.
XXI - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
09.00 „Ten, kur širdis“. Melodrama. JAV, 2000 m. (N-12).
11.00 „Generolas“. Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, Airija, 1998 m. (N-12).
13.10 Premjera. „Moteris ir vyrai“. Drama. Prancūzija, 2010 m. (N-12).
15.15 „Penki žudikai“. Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. (N-16).
17.00 „Ten, kur širdis“. Melodrama. JAV, 2000 m. (N-12).
19.00 „Generolas“. Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, Airija, 1998 m. (N-12).
21.10 Premjera. „Moteris ir vyrai“. Drama. Prancūzija, 2010 m. (N-12).
23.15 „Penki žudikai“. Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. (N-16).
01.00 „Ten, kur širdis“. Melodrama. JAV, 2000 m. (N-12).
03.00 „Generolas“. Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, Airija, 1998 m. (N-12).
05.10 Premjera. „Moteris ir vyrai“. Drama. Prancūzija, 2010 m. (N-12).
07.15 „Penki žudikai“. Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. (N-16).
Naše kino - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 Vaidybinis f. „Amnestija“. Komedija. 1981 m.
09.00 Vaidybinis f. „Nuomojamas Gladiatorius“. Detektyvas. 1993 m.
11.00 Vaidybinis f. „Nuo tada, kai mes kartu“. Romantinė drama. 1982 m.
13.00 Vaidybinis f. „Poeto jaunystė“. Romantinė drama. 1937 m.
14.30 Vaidybinis f. „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas“. „Baskervilių šuo“ (2). Detektyvas. 1981 m.
16.00 Operetė „Perikola“. 1984 m.
17.30 Vaidybinis f. „Berniukas ir mergaitė“. Romantinė drama. 1966 m.
19.00 Vaidybinis f. „Ilga, ilga byla...“ Detektyvas. 1976 m.
21.00 Vaidybinis f. „Ponai artistai“. Komedija. 1992 m.
23.00 Filmas - opera „Pikų dama“. 1960 m.
01.00 Vaidybinis f. „Prie mėlyniausios jūros“. 1935 m.
02.30 Vaidybinis f. „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“. „Agros lobiai“ (1). Detektyvas. 1983 m.
04.00 Vaidybinis f. „Taip prasidėjo legenda“. Biografinis. 1976 m.
05.30 Vaidybinis f. „Vaikai kaip vaikai“. Romantinė drama. 1978 m.
Fox - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
08.35 TV serialas „Strėlė“.
09.00 15d 7.00 TV serialas „Pagal Džimį“.
10.55 TV serialas „NCIS“.
11.45 TV serialas „Strėlė“.
12.35 TV serialas „Kaimynai“.
13.00 TV serialas „Du su puse vyro“.
14.50 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.30 TV serialas „NCIS“.
19.10 TV serialas „Du su puse vyro“.
20.05 TV serialas „NCIS“.
21.00 TV serialas „Klausytojas“.
21.50 TV serialas „Vaikščiojantys numirėliai“.
23.40 TV serialas „Klausytojas“.
00.25 TV serialas „NCIS“.
01.10 TV serialas „Deksteris“.
03.05 TV serialas „Vaikščiojantys numirėliai“.
04.35 TV serialas „Lūžis“.
05.25 TV serialas „NCIS“.
06.15 TV serialas „Nusikalstami protai“.
06.35 TV serialas „Kaimynai“.
07.45 TV serialas „Daktariūkščiai“.
09.20 TV serialas „Nusikalstami protai“.
13.55 TV serialas „Lūžis“.
18.20 TV serialas „Intelektas“.
Fox life - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
08.40 TV serialas „Pumos miestas“.
09.00 157.00Po pasaulį su Anthony Bourdainu.
09.30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
12.55 TV serialas „Tėtušis“.
13.50 TV serialas „Pumos miestas“.
14.35 TV serialas „Skandalas“.
15.40 TV serialas „Grėj anatomija“.
21.45 TV serialas „Grėj anatomija“.
23.25 TV serialas „Skandalas“.
00.20 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
01.50 TV serialas „Tėtušis“.
02.35 TV serialas „Pumos miestas“.
07.50 TV serialas „Tėtušis“.
11.05 Dizaineriai jau pasirengę.
12.00 Kažkas čia dedasi.
17.25 Po pasaulį su Anthony Bourdainu.
18.15 TV serialas „Išdavystė“.
20.00 TV serialas „Meilužės“.
20.50 TV serialas „Kastlas“.
Disney Channel - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.00 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“.
06.30 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
07.00 Animacinis serialas „Kryžkelė džiunglėse“.
07.30 Animacinis serialas „Peliuko Mikio klubas“.
08.00 Animacinių serialų kartojimai.
10.00 „Ar tai mano vaikas?“
11.00 Animacinis f. „Nauji Mikės Pūkuotuko ir jo draugų nuotykiai“. JAV, 1988 m.
11.30 Animacinis f. „Dinozauras“. JAV, 2000 m.
13.10 Animacinių ir TV serialų kartojimai.
15.00 Animacinių ir TV serialų kartojimai.
15.30 TV serialas „Galingieji medikai“.
16.00 Stiliaus pamokos.
16.15 Animacinis serialas „Nutrūktgalvis Kikas Butovskis“.
16.45 Animacinis serialas „Nutrūktgalvis Kikas Butovskis“.
17.10 Animacinis serialas „Klasės nindzė“.
17.40 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
18.05 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
18.30 Animacinis f. „Drąsioji maža skrudintuvė“.
21.00 TV serialas „Mako salos paslaptys“.
21.10 Animacinių ir TV serialų kartojimai.
22.00 TV serialas „Robinas Hudas“.
00.00 Nakties programa.
Travel - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Centrinė Japonija.
08.00 Svajonių kelionė. Portlandas.
08.30 Naujo būsto paieška. Meksika. Londonas, Didžioji Britanija.
10.00 Paminklų paslaptys.
11.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
12.00 Svajonių kelionė. Portlandas.
12.30 Kovos dėl bagažo.
13.00 Kovos dėl bagažo.
13.30 Naujo būsto paieška. Meksika. Londonas, Didžioji Britanija.
15.00 Įspūdingiausios pasaulio kelionės motociklu. Pietų Afrika.
16.00 Įspūdingiausi nameliai ant ratų.
17.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
18.00 Kovos dėl bagažo.
19.00 Amerikos maistas. Aliaska.
20.00 Naujo būsto paieška. Olandija, Amsterdamas.
21.00 Prabangūs traukiniai (1).
22.00 Kelionės senoviniais automobiliais.
23.00 Ekstremalusis automobilio statymas.
00.00 Paminklų paslaptys.
Discovery - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Aukcionų karaliai.
07.50 Relikvijų medžiotojai.
08.15 Džiunglių auksas.
09.10 Kaip išlikti dviem?
10.05 Aukso karštligė.
10.55 Milžiniškos statybos.
11.50 Kaip tai padaryta?
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Milžiniški laivai.
14.30 Tolimųjų reisų vairuotojai.
15.25 Išskirtinė automobilių puošyba.
18.10 Likvidatorius.
18.40 Sandėlių medžiotojai.
19.05 Relikvijų medžiotojai.
19.35 Karai dėl bagažo.
20.00 Kaip tai veikia?
21.00 Upių monstrai.
22.00 Bearas Gryllsas: išlikusiųjų pėdomis.
23.00 Grėsmingos salos.
00.00 Žaidimas iš gyvenimo.
01.00 Keisčiausi dalykai: po žeme.
01.55 Relikvijų medžiotojai.
02.25 Karai dėl bagažo.
02.50 Upių monstrai.
03.50 Bearas Gryllsas: išlikusiųjų pėdomis.
04.50 Žaidimas iš gyvenimo.
05.45 Keisčiausi dalykai: po žeme.
06.35 Kaip tai padaryta?
Animal Planet - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
00.45 Po užpuolimo.
05.45 Po užpuolimo.
07.00 Surikatos.
07.25 Kelias iš prieglaudos.
08.15 Didžiosios Britanijos gamta.
09.10 Kačiukai ir šunyčiai.
10.05 Iškviečiamas tramdytojas.
11.00 Ryklių populiacija.
11.55 Surikatos.
12.20 Gyvūnų oro uostas.
12.50 Akvariumų verslas.
13.45 Namai medžiuose.
14.40 Veterinarų mokykla.
15.30 Felinologijos įvadas.
16.30 Didžiosios Britanijos gamta.
17.25 Projektas „Šunyčiai“.
18.20 Iškviečiamas tramdytojas.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Namai medžiuose.
21.05 Ryklių savaitė.
22.00 Kačiukai ir šunyčiai.
22.55 Katė iš pragaro.
23.50 Rykliai.
01.35 Gyvūnų apsaugos skyrius.
02.25 Veterinarų mokykla.
03.15 Kačiukai ir šunyčiai.
04.05 Katė iš pragaro.
04.55 Rykliai.
06.35 Gyvūnų oro uostas.
Viasat HISTORY - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 „Paryžius. Sostinės istorija“.
08.00 „Laiko komanda“.
09.00 „Antrasis pasaulinis karas - spalvotai“.
10.00 „Edvardo laikų ūkininkai“.
11.10 „Motinos, žudikės ir meilužės. Senovės Romos imperatorės“.
12.10 „Tikroji baltoji karalienė ir jos konkurentai“.
13.05 „Romanovai. Carų šlovė ir žlugimas“.
14.00 „Elektros istorija“.
15.00 „Antrasis pasaulinis karas - spalvotai“.
16.00 „Laiko komanda“.
17.00 „Edvardo laikų ūkininkai“.
18.00 „Paryžius. Sostinės istorija“.
19.10 „Nuskendusių laivų paslaptys“.
20.10 „Muziejaus paslaptys“.
21.00 „Pilietinis karas 360“.
22.00 „Tamsi Adolfo Hitlerio charizma“.
23.00 „Rusijos istorija“.
00.00 „Nuskendusių laivų paslaptys“.
01.00 „Mirties įrankiai“.
Viasat EXPLORER - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 „Gentis“.
07.55 „Ekstremalioji Kanada“.
08.45 „Arktis su Bruce'u Parry“.
09.40 „Kaip tapti išradėju milijonieriumi?“
10.25 „Prieš gamtos stichiją“.
11.15 „Aliaskos pakrančių apsauga“.
12.00 „Kaip tai veikia?“
12.50 „Kaip tapti išradėju milijonieriumi?“
13.40 „Arktis su Bruce'u Parry“.
14.35 „Ratai iš ano pasaulio“.
15.50 „Prieš gamtos stichiją“.
16.15 „Aliaskos pakrančių apsauga“.
17.00 „Kaip tai veikia?“
17.50 „Per kančias ir bangas“.
18.50 „Ratai iš ano pasaulio“.
19.35 „Aliaskos pakrančių apsauga“.
20.20 „Kaip tai veikia?“
21.10 „Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų pakrantės apsauga“.
22.00 „Turto gelbėtojai“.
22.50 „Gentis“.
23.45 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.
00.35 „Specialiosios pajėgos“.
01.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.
National GEOGRAPHIC - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
08.00 Ryto programa.
10.00 Automobilių „Corvet ZR1“ gamykla.
11.00 Aliaskos auksas. Sujaukti planai.
12.00 Proto šėliojimai. Streso testas.
12.30 Patrauklus mokslas.
13.00 Apokalipsė. Pirmasis pasaulinis karas.
14.00 Antrasis pasaulinis karas.
15.00 Krokodilų karalius.
16.00 Pavojingiausi Afrikos gyvūnai.
17.00 Generolų karas. Stalingradas.
18.00 Automobilių restauratoriai. Mažieji.
19.00 Mokslo šėliojimai.
20.00 Karo lakūnai. Nenugalimasis „Spitfire“.
21.00 Didieji Antrojo pasaulinio karo žygiai.
22.00 Kosmosas: erdvė ir laikas.
23.00 Lėktuvų avarijų tyrimas.
00.00 Gamtos stichijos.
MTV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 TV serialas „Aš miegu su tėvais“.
10.00 Katžuvė. TV šou.
11.00 Eilinė Onutė. TV šou.
12.00 TV serialas „Aš miegu su tėvais“.
13.00 TV serialas „Buvusysis ir kodėl“.
13.30 „Laikas keltis“.
14.00 Susituokę jaunuoliai.
15.00 Aš turiu ansvorio.
17.00 Tik hitai.
18.00 TV serialas „Buvusysis ir kodėl“.
19.00 TV serialas „Buvusysis paplūdimyje“.
20.00 Eilinė Onutė. TV šou.
22.00 Katžuvė. TV šou.
23.00 Interneto kvailiai.
00.00 TV serialas „Ar tu skirtas man?“
01.00 TV serialas „Slėniai“.
02.00 „Merginų kodas“.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
05.05 Pasaulio muzika.
10.30 J.B.Lully opera „Fajetonas“.
13.15 V.Repinas. Transsibiro meno festivalis.
13.40 Divertismentas.
14.30 U.Scholzo baletas „Didžiosios mišios“.
16.40 U.Scholzo baletas „Pavasario šventė“.
17.20 Divertismentas.
18.00 G.Verdi opera „Traviata“. Dainuoja R.Fleming.
20.10 Divertismentas.
20.30 J.Brahmso kūrinius groja Klivlando orkestras.
22.30 Divertismentas.
23.00 M.A.Falvetti „Tvanas“.
00.00 Divertismentas.
00.30 I.Maaloufo „Iliuzijos“.
BBC - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 BBC naujienos.
14.00 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
14.30 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Azijos įvykių apžvalga. Vedėja M.Husain.
17.00 Azijos įvykių apžvalga. Vedėja M.Husain.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Globalinės naujienos.
19.00 Globalinės naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.45 Pasaulio sportas.
23.00 Verslo naujienos.
23.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
00.45 Pasaulio sportas.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
CNN - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.45 Pasaulio verslo ypatumai.
09.00 CNN naujienų redakcija.
09.30 Mūsų mobilioji visuomenė.
10.00 Pasaulio sporto naujienos.
10.30 Pokalbiai apie Aziją.
11.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.00 CNN naujienų redakcija.
12.30 Afrikos balsai.
13.00 Žvilgsnis į verslą.
14.00 CNN naujienų redakcija.
15.00 Naujienų srautas.
16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida..
19.00 Pasaulio sportas.
19.30 Afrikos balsai.
20.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 Naujienos. Reportažas iš Honkongo.
Sport1 - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 Pasaulio galiūnų čempionatas.
08.00 Krepšinis. Jungtinė lyga. Rygos VEF - Klaipėdos „Neptūnas“.
09.45 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. Turo apžvalga.
11.00 Čempionai LT. Atvirasis Lietuvos irklavimo čempionatas.
12.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lygos turo apžvalga.
13.00 Krepšinis. NBA. San Antonijaus „Spurs“ - Majamio „Heat“.
15.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Zenit“ - „Rubin“.
17.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Ajax“ - „Heracles“.
19.00 Sportas. Dienos naujienos.
19.15 Pasaulio galiūnų čempionatas
20.00 Krepšinis. Jungtinė lyga. Rygos VEF - Klaipėdos „Neptūnas“.
21.00 Sportas. Dienos naujienos.
21.15 Krepšinis. Jungtinė lyga. Rygos VEF - Klaipėdos „Neptūnas“.
22.00 Krepšinis. NBA. Vašingtono „Wizards“ - Portlando „Trail Blazers“.
23.00 Sportas. Dienos naujienos.
23.15 Krepšinis. NBA. Vašingtono „Wizards“ - Portlando „Trail Blazers“.
00.15 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lygos turo apžvalga.
01.00 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - Majamio „Heat“.
03.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „Rio Ave“ - „Porto“.
05.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Kuban“ - CSKA.
Eurosport - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
09.30 Motociklų sportas. Savaitgalio apžvalga.
09.45 Dviračių lenktynės „Grand Prix Cycliste“.
10.45 Dviračių lenktynės „Vuelta a Espana“.
12.00 Jojimas. „Rolex Grand Slam“.
13.00 Biliardas. „World Main Tour“.
14.45 Lengvoji atletika. IAAF žemynų taurė.
16.15 Dviračių lenktynės „Vuelta a Espana“.
17.30 Imtynės. Pasaulio čempionatas.
18.30 Futbolo apžvalga.
19.00 Futbolas. UEFA jaunimo lyga. Lisabonos „Benfica“ -“Barcelona“.
20.15 Sporto linksmybės.
20.45 Biliardas. „World Main Tour“.
21.45 Sporto linksmybės.
22.00 Imtynės. WWE apžvalga.
22.30 Imtynės. WWE archyvas.
23.30 Jojimo apžvalga.
23.45 Dviračių lenktynės „Vuelta a Espana“.
00.30 Futbolo apžvalga.
01.00 Lengvoji atletika. IAAF žemynų taurė.
02.15 Motociklų sporto apžvalga.
Eurosport 2 - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
08.00 Motociklų sportas.
08.30 Motociklų sportas.
09.00 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės. XXI ir paskutinis etapai.
10.45 Speciali „Eurosport“ laida.
11.00 Angliškojo biliardo turnyras Šanchajuje. Finalas.
13.00 Lengvoji atletika.
15.00 Motociklų sportas.
15.30 Motociklų sportas.
16.00 Dviračių sportas.
17.00 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės. XXI ir paskutinis etapai.
19.00 Speciali „Eurosport“ laida.
19.30 Lengvoji atletika.
21.45 Angliškojo biliardo turnyras Šanchajuje. Finalas.
23.00 Kovinio sporto šakos.
01.00 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės. XXI ir paskutinis etapai.
Sport1 De - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.00 Sporto klipai.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
16.30 Dokumentinis serialas „Dirbtuvių didvyriai“.
17.30 „Storage Wars“. Realybės šou.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų naujienos.
20.45 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų naujienos.
21.15 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. „Nuernberg“ - „Fortuna Duesseldorf“. Tiesioginė transliacija.
23.15 Dienos futbolo rungtynių analizė. Tiesioginė transliacija.
00.30 „Goooal!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
08.00 Motociklų sportas. Spidvėjus. Danijos didžiojo prizolenktynės.
10.55 Ledo ritulys. KHL. „Amur“ - „Salavat Julajev“. Tiesioginė transliacija.
13.40 Motociklų sportas. San Marino didžiojo prizo lenktynės (III klasė).
14.10 Motociklų sportas. San Marino didžiojo prizo lenktynės.
15.45 Krepšinis. Pasaulio čempionato finalas.
17.55 Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija.
20.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
20.55 „Premier“ lygos apžvalga.
21.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Hull“ - „West Ham“. Tiesioginė transliacija.
00.00 Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - Rygos „Dinamo“.
02.00 Motociklų sportas. NASCAR 400 mylių lenktynės.
03.00 „Formulė 1“. Italijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
05.00 Ledo ritulys. KHL. „Amur“ - „Salavat Julajev“.
07.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Hull“ - „West Ham“.
TVP1 - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.20 TV pirkiniai.
06.55 TVP1 rytas.
09.00 Žinios.
09.10 Politika prie kavos.
09.35 „Žavūs ir drąsūs“.
10.05 „Makgaiveris“.
11.05 „Tėvas Motiejus“.
12.00 Pasaulis sukasi.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.35 Dienos receptas.
13.40 „Didysis koralų rifas“.
14.45 Atspėk melodiją.
15.40 „Lidzbarkas 2014“.
16.00 Žinios.
16.20 Okrasa laužo taisykles.
16.55 „Makgaiveris“.
18.00 TV ekspresas.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 „Klanas“.
19.30 Pasaulis sukasi.
20.15 Dienos receptas.
20.30 Žinios.
21.25 Vaid. f. „Katynė“.
23.35 „Antrojo pasaulinio karo užkulisiai“.
00.40 „Svajonių komanda“.
Polonia TV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.10 Pramoginė laida.
08.05 Peiliu ir šakute.
08.25 „Karino“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
12.10 „Made in Poland“.
12.40 „Galerija“.
13.00 „Laimės spalvos“.
13.25 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 „Ranča“.
14.45 Savaitraštis.pl.
15.40 Kultūringieji PL.
16.50 „Zlotopolskiai“.
17.20 Mėgstu kiną.
17.55 „Galerija“.
18.20 Polonija užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Galvosūkis.
18.55 Antrojo pasaulinio karo enciklopedija.
19.25 Rytų studija.
19.55 „Laimės spalvos“.
20.25 „Cafe historia“.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.45 Galvosūkis.
21.50 „Aš jums parodysiu!“
22.45 Polonija užsienyje.
23.00 Lenkijos reporteris.
23.45 T.Lisas gyvai.
00.45 „Karo portretai“
01.15 „Naszaarmia.pl“.
01.45 Regionų dienoraštis.
02.10 Galvosūkis.
LNT - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
14.00  09 14 Sekmadienis
00.00 Vaidybinis f. „Raudonasis erelis“.
02.15 TV serialas „Dauntono abatija“.
03.20 LNT pusryčiai.
04.05 TV serialas „Keliaujantis riteris“.
04.50 Bernardas.
05.00 TV serialas „Keliaujantis riteris“.
05.40 Bernardas.
05.55 TV serialas „Keistuoliai iš Baltųjų rūmų“.
06.15 TV serialas „Agentas Čakas“.
07.05 Savaitė regionuose. Santrauka.
07.30 TV serialas „Būna ir blogiau“.
09.00 LNT pusryčiai.
10.00 Senbernis.
11.00 Pagaminta Europoje.
11.30 TV serialas „Nusikaltimo pėdsakais“.
13.30 Vaidybinis f. „Tuštybių mugė“.
16.20 „Gamtos stichijos gniaužtuose“.
16.50 Gintarinės dainos.
17.50 LNT žinios.
18.00 Kaimo sodyba.
20.00 LNT žinios.
20.10 LNT žinių „Top 10“.
21.00 TV serialas „Viešbutis „Grand Hotel“.
23.00 TV serialas „Grimas“.
1 Baltijskij kanal - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.00 Informacinė laida.
06.30 Naujienos.
06.40 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.20 Labas rytas (tęs.).
11.00 Naujienos.
11.35 Gyvenk sveikai!
12.40 Kontrolinis pirkinys.
13.10 Šiandien vakare.
14.00 Naujienos.
14.20 Šiandien vakare (tęs.).
15.15 Laba diena.
16.00 Lauk manęs.
16.55 Mados nuosprendis.
17.55 Susituokime.
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.50 Lietuvos „Laikas“.
21.20 TV serialas „Geros rankos“.
23.30 Lietuvos „Laikas“.
23.40 Vakaras su Urgantu.
00.20 Informacinė laida.
00.50 Vakaro naujienos.
01.05 Vaid. f. „Ateikite rytoj“.
02.40 Mados nuosprendis.
04.25 Muzika.
05.50 Lietuvos „Laikas“.
RTR Planeta - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.05 „Mano likimo šeimininkė“.
10.00 Žinios.
10.30 Žinios iš Maskvos.
10.55 Tankai. Uralo charakteris.
11.50 Apie tai, kas svarbiausia.
13.00 Žinios.
13.30 Žinios iš Maskvos.
14.05 „Žvaigždės širdis“.
15.00 „Kol stanica miega“.
16.00 Žinios.
16.45 Mokslas 2.0.
17.15 Tiesioginis eteris.
18.35 Žinios iš Maskvos.
19.00 Žinios.
19.50 „Pažink mane, jei galėsi“.
22.40 Amžinasis gyvenimas. Ateities medicina.
23.35 „Moterys ties riba“.
01.20 Vaid. f. „Išeinančios vasaros garsas“ (1).
03.25 Ypatingas atvejis.
04.10 „Kol stanica miega“.
NTV - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
05.00 Ryto laida.
07.05 Prieš teismą.
08.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
09.00 Šiandien.
09.25 Rusiškas įdaras.
09.55 Medicinos paslaptys.
10.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
10.55 Prisiekusiųjų teismas.
12.00 Šiandien.
12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
13.55 Prokurorų patikrinimas.
15.00 Šiandien.
15.35 „Sudaužytų žibintų gatvės“.
16.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
17.00 Kalbame ir rodome.
18.00 Šiandien.
19.05 „Trys žvaigždės“.
21.00 Dienos anatomija.
22.00 „Paplūdimys“.
23.55 „Paženklintasis“.
01.50 Kalbame ir rodome.
02.55 „Advokatas“.
04.50 Gelbėtojai.
REN Baltija - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 „Vovočka“.
07.25 Žiūrėti visiems!
07.50 Kviestinė vakarienė.
09.20 Keista byla.
10.15 Švarus darbas.
11.05 Gyvenimo taisyklės.
11.55 „Pėdsekiai“.
12.55 „Kareiviai“.
15.15 Visuotinis išpardavimas.
16.15 Šeimos dramos.
17.15 Nemeluok man!
19.15 Naujienos.
19.20 Tinkama priemonė.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Žiūrėti visiems!
22.20 Paslaptingos teritorijos.
23.15 Laisvas laikas.
23.45 „Kareiviai“.
RTVi - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.00 Animaciniai f.
07.00 Vaid. f. „Apie Raudonkepuraitę. Senos pasakos tęsinys“ (1).
08.15 Animaciniai f.
09.00 „MUR yra MUR“.
10.00 „Ginklas“.
11.00 Vaid. f. „Meilės ratas“.
12.30 Rusiškas akcentas.
13.00 „Daktaras“.
14.00 „Dvi seserys“.
15.00 Miesto legendos.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 Šiandien pasaulyje.
16.08 Ypatinga nuomonė.
17.00 „MUR yra MUR“.
18.00 Šiandien pasaulyje.
18.08 Ypatinga nuomonė.
19.00 „Daktaras“.
20.00 „Dvi seserys“.
21.00 „Ginklas“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 „Dvi seserys“.
00.30 Miesto legendos.
01.00 „Ginklas“.
02.00 Vaid. f. „Atsitiktinis valsas“.
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 „Daktaras“.
TVC - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.00 Nuotaika.
08.05 Dokumentinis serialas.
08.10 Gyvenimo veiksnys.
08.35 Post scriptum.
09.30 Vaid. f. „Gero vėjo!“.
10.35 Įvykių centre.
11.30 Įvykiai.
11.50 Vaid. f. „Šaunusis septynetas“.
14.20 Animacinis f.
14.30 Įvykiai.
14.50 Naujienų miestas.
15.05 Vaid. f. „Stebuklų sezonas“.
16.30 Paprasti keblumai.
17.00 Mūsų kino paslaptys.
17.30 Įvykiai.
17.50 Animacinis serialas.
18.15 „Širdžiai neįsakysi“.
19.00 Dokumentinis serialas.
19.05 Balso teisė.
20.00 Naujienų miestas.
20.15 Dokumentinis f.
20.50 Dokumentinis serialas.
21.05 Dokumentinis serialas.
21.30 Specialusis reportažas.
22.00 Įvykiai.
22.30 Be apgaulės.
23.10 Dokumentinis f.
23.50 Paprasti keblumai.
00.20 Įvykiai. 25-oji valanda.
00.50 Petrovkos 38.
01.05 „Širdžiai neįsakysi“.
01.50 Vaid. f. „Šaunusis septynetas“.
04.15 N.Basovskaja. „Žmona. Meilės istorija“.
05.30 Animacinis serialas.
ARD - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 Ryto programa.
11.44 Dienos apžvalga.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga.
17.10 „Raganosis, zebras ir kiti“.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Bulvarinis žurnalas.
19.00 TV serialas „Uždrausta meilė“.
19.50 TV serialas „Didmiesčio policijos nuovada“.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Džinsų testas.
22.00 Pokalbių laida. Tiesioginė transliacija.
23.15 Dienos temos.
23.45 Dokumentiniai f.
00.30 Dokumentiniai f.
01.15 Nakties žurnalas.
01.35 Nakties programa.
RTL - pirmadienis, rugsėjo 15 d.
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 Ryto programa.
13.00 Popietinė programa.
17.00 „Įtartini atvejai“. Speciali laida.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys. Bulvarinis žurnalas.
19.30 Įžymybės. Ved. F.Ludowig.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 Kas laimės milijoną?
22.15 Restoranų ekspertas.
23.15 RTL žurnalas.
00.30 30min. apie Vokietiją.
01.00 Nakties žurnalas.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA