Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - , birželio 26 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Auginantiems savo kraštą. TV laida.
07.25 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
08.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
09.30 Skinsiu raudoną rožę. Laida sodininkams ir mėgėjams. Vedėja R.Janutienė.
10.00 Dokumentinis serialas „Vandenyno milžinai“.
11.00 TV serialas „Detektyvas Linlis“ (19) (N-7).
13.00 Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.
13.05 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“. Didžioji Britanija (N-7).
13.45 Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.
13.50 TV serialas „Platinos karštinė“ (1/7) (N-7).
15.00 Žinios.
15.18 Orai.
15.20 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
15.25 TV serialas „Platinos karštinė“ (1/8) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
16.25 TV serialas „Platinos karštinė“ (1/8) (tęs.) (N-7).
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.
17.40 TV serialas „Platinos karštinė“ (1/9, 1/10, 1/11) (N-7).
21.00 Žinios.
21.25 Orai.
21.27 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
21.30 „Nieko nematau, nieko negirdžiu“. Komedija. Rež. A.Hilleris. Vaid. R.Pryoras, G.Wilderis. JAV, 1989 m. (N-7).
23.50 „Kitas tu“. Komedija. Rež. M.Phillipsas. Vaid. R.Pryoras, G.Wilderis. JAV, 1991 m. (N-7).
02.00 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
02.45 „Nieko nematau, nieko negirdžiu“. Komedija. JAV, 1989 m. (N-7).
04.25 „Kitas tu“. Komedija. JAV, 1991 m. (N-7).
05.55 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
LRT TELEVIZIJA - , birželio 26 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
06.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (15, 16).
07.30 Mūsų miesteliai. Nemunaitis (1). Autorė N.Baužytė.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Pietinių jūrų žvejai. Badžau - jūrų klajūnai“ (2) (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Akistatos. Castro prieš Guevarą: revoliucija patikrinta draugystė“ (16) (subtitruota).
13.55 Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Sungailienė.
15.45 Europos futbolo čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką - Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.04 Sportas.
18.07 Orai.
18.10 „UEFA EURO 2016“ apžvalga.
18.45 Europos futbolo čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija.
20.55 Loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.
21.00 Panorama.
21.28 Sportas.
21.33 Orai.
21.45 Europos futbolo čempionatas. Aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką - Trumposios žinios.
23.57 Trumposios žinios.
00.00 Premjera. Vaidybinis f. „Sutrikusi“. Komiška drama. Rež. S.Wortmannas. Vokietija, 2015 m. (subtitruota) (S).
01.30 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Pietinių jūrų žvejai. Badžau - jūrų klajūnai“ (subtitruota) (kart.).
02.25 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Akistatos. Castro prieš Guevarą: revoliucija patikrinta draugystė“ (subtitruota) (kart.).
03.20 Vaidybinis f. „Evanas Visagalis“. Fantastinė komedija. Rež. T.Shadyacas. JAV, 2007 m. (kart.).
04.55 „Rūta žalioji...“. Dainuoja V.Povilionienė (kart.).
TV3 - , birželio 26 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (16).
06.55 Animacinis serialas „Bidamanų turnyras“ (14).
07.25 Animacinis serialas „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“ (2) (N-7).
07.55 Animacinis serialas „Ančiukų istorijos“ (25).
08.30 Animacinis serialas „Madagaskaro pingvinai“ (17).
09.00 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (5).
09.30 Mamyčių klubas. Vedėja E.Skrolytė.
10.00 Svajonių ūkis. Laida apie verslą kaime.
10.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (4).
11.00 „Skruzdėliukas Z“. Animacinis. Rež. E.Darnellas. JAV, 1998 m.
12.40 „Drakonų knyga“. Animacinis. JAV, 2011 m. (N-7).
12.55 Vaidybinis f. „Šuniškas gyvenimas“. Komedija. Rež. Ch.Haidas. Vaid. K.Massey, M.Musso, C.Jenkinsas. JAV, 2005 m.
14.45 Vaidybinis f. „Miško karys“. Nuotykių. Rež. A.Norrisas. JAV, 1996 m.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.15 TV3 sportas.
19.20 TV3 orai.
19.25 Loterija „Eurojackpot“.
19.30 Vaidybinis f. „Tūkstantis žodžių“. Komedija. Rež. B.Robbinsas. Vaid. E.Murphy, C.Curtisas, K.Washington. JAV, 2012 m. (N-7).
21.15 Vaidybinis f. „Robotas policininkas“. Fantastinis veiksmo. Rež. J.Padilha. Vaid. J.Kinnamanas, G.Oldmanas, M.Keatonas. JAV, 2014 m. (N-14).
23.45 Vaidybinis f. „Nėra ko prarasti“. Nuotykių komedija. Rež. S.Oedekerkas. Vaid. M.Lawrence'as, T.Robbinsas, J.C.McGinley, G.Esposito, K.Preston. JAV, 1997 m. (N-7).
01.40 Vaidybinis f. „Tadas Blinda. Pradžia“ (N-7) (kart.).
LNK - , birželio 26 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (3, 4).
06.55 Animacinis serialas „Robomobilis Polis“ (43, 44).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Žuviukai burbuliukai“ (4).
07.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (5).
08.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (2). Animacinis. JAV, 2015 m.
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (6).
09.00 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (2).
09.30 „Katinas, kuris mėgo vaikščioti vienas“. Animacinis. Rusija, 1968 m.
10.00 Kino pusryčiai. „Pramuštgalviai Paryžiuje“. Animacinis. Rež. P.Demeyeris ir S.Bergqvistas. JAV, Vokietija, 2000 m.
11.30 Vaidybinis f. „Griausmingieji Čarlio angelai“. Nuotykių. Rež. McG. Vaid. C.Diaz, D.Barrymore, D.Moore, L.Liu. JAV, 2003 m. (N-7).
13.40 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
14.40 Vaidybinis f. „Jaunavedžiai“. Komedija. Rež. J.Schultzas. Vaid. C.The Entertaineris, M.Eppsas, G.Union. JAV, 2005 m. (N-7).
16.30 TV serialas „Gyvenimo šukės“ (80) (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 „Euro 2016“.
19.28 Orai.
19.30 Superkinas. „Medžioklės sezonas atidarytas“. Animacinis. Rež. R.Allersas ir J.Culton. Lietuviškai įgarsino V.Martinaitis, R.Kazlas, A.Sakalauskas. JAV, 2006 m.
21.10 Vaidybinis f. „Drilbitas“. Komedija. Rež. S.Brillas. Vaid. O.Wilsonas, N.Hartley. JAV, 2008 m. (N-7).
23.15 Vaidybinis f. „Žinių vedėjas II. Legenda tęsiasi“. Komedija. Rež. A.McKay. Vaid. W.Ferrellas, S.Carellas, P.Ruddas, Ch.Applegate, H.Fordas. JAV, 2013 m. (N-14).
01.25 Vaidybinis f. „Didysis sprogimas“. Veiksmo trileris. Rež. T.Krantzas. JAV, 2010 m. (N-14) (kart.).
BTV - , birželio 26 d.
06.15 Pričiupom! Humoro laida (N-7) (kart.).
06.40 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
07.35 TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“ (9, 10) (N-7).
09.30 Apie žūklę. Laida žvejams. Vedėjas A.Vilius.
10.00 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Portugalijoje.
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.).
13.00 Failai X. Dokumentinis f. „Nibelungų kodas“ (1) (N-7).
14.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7).
16.00 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“ (17) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 TV serialas „44-as skyrius“ (26) (N-7).
19.00 Už vaikystę. Vedėja D.Tamošiūnaitė.
19.30 Lietuvos supermiestas. Pramoginis šou. Vedėjai I.Jankauskaitė, R.Mackevičius ir J.Nainys.
21.55 Mano herojus. Vaidybinis f. „Liūtaširdis“. Veiksmo. Rež. S.Lettichas. Vaid. H.Page'as, J.C.Van Damme'as, A.Johnson. JAV, 1990 m. (N-14).
00.00 Aštrus kinas. Vaidybinis f. „Piktosios dvasios sugrįžimas“. Siaubo. Rež. M.Adamsas. Vaid. J.Absolomas, T.Bellas, L.Belmont, A.Newmanas. JAV, Prancūzija, 2002 m. (S).
01.40 TV serialas „Kortų namelis“ (8, 9) (N-14).
03.15 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“ (N-7) (kart.).
04.05 Lietuvos supermiestas (kart.).
LRT KULTŪRA - , birželio 26 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Ryto suktinis.
07.00 Euromaxx (kart.).
07.30 IQ presingas (kart.).
08.00 Vienos filharmonijos orkestro 2016-ųjų Vasaros koncertas (kart.).
09.30 Mokslo sriuba (kart.).
09.45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (subtitruota).
10.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (subtitruota).
10.15 Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota).
10.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (subtitruota).
10.45 Krikščionio žodis (subtitruota).
11.00 Kelias.
11.15 „LRT kultūros“ akademija.
12.00 Linija, spalva, forma.
12.50 A.Griciaus „Palanga“. 1981 m. (kart.).
14.45 XIV tarptautinio teatralizuoto vaikų ir jaunimo muzikos festivalio „Mes - pasaulis“ šokio pasaka „Dinozaurų salos paslaptis“ (1).
15.50 Tikri vyrai.
16.40 Dok. serialas „Kinijos skoniai. Gamtos dovanos“ (1).
17.30 Mokslo sriuba (kart.).
17.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą) (kart.).
18.00 Š.Barto filmų retrospektyva. „Mūsų nedaug“. 1996 m. (N-14) (kart.).
19.30 ARTS21. Meno ir kultūros laida.
20.00 „Mūsų dienos - kaip šventė“.
21.30 Panorama (kart.).
21.58 Sportas.
22.03 Orai.
22.05 Dabar pasaulyje.
22.35 „Žagarės vyšnių festivalis 2014“. Renkasi geriausieji. „Biplan“.
23.30 „Žagarės vyšnių festivalis 2014“. Renkasi geriausieji. Č.Gabalis ir grupė „Pelenai“.
00.30 Vaid. f. „Stok! Arba mano mama šaus“. Veiksmo komedija. JAV, 1992 m. (subtitruota) (kart.).
01.55 Dok. f. „Paskutinis užrašas“. Ukraina, 2014 m.
02.45 Rusų gatvė. Žinios (subtitruota) (kart.).
03.15 Naktinis ekspresas (kart.).
03.45 ARTi. Porcelianas (kart.).
04.15 Linija, spalva, forma (kart.).
05.00 ARTS21 (kart.).
05.25 Panorama (kart.).
05.53 Sportas.
05.58 Orai.
TV1 - , birželio 26 d.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 „Akloji“ (kart.).
08.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
08.55 „Sodininkų pasaulis“ (kart.).
09.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
10.25 „Monstrų karai“ (12).
11.25 „Zoologijos sodo naujagimiai“ (10).
12.00 Natūralioji kulinarija su Annabel Langbein. Kulinarijos laida.
12.30 Rachel Allen pyragų dienoraštis. Kulinarijos laida.
13.00 „Sodininkų pasaulis“ (17, 1).
14.00 „Kas namie šeimininkas?“.
15.00 „Superauklė“ (11) (N-7).
16.00 „Pasaulio burtininkai“ (4) (N-7).
17.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (12, 13) (N-7).
19.00 Meilės istorijos. „Vasara Elzase“. Romantinė drama. Vokietija, 2012 m. (N-7).
21.00 Detektyvo vakarai. „Nusikaltimo vieta. Komisarė Lindholm. Pasakų miškas“. Vokietija, 2003 m. (N-7).
22.55 „Laiko gijos“ (4) (N-7).
00.30 Dok. serialas „Derrenas Brownas“ (2) (N-7).
01.25 Vaid. f. „Tu nesi tu“. Drama. JAV, 2014 m. (N-14) (kart.).
03.00 „Monstrų karai“ (kart.).
03.45 „Zoologijos sodo naujagimiai“ (kart.).
04.10 Natūralioji kulinarija su Annabel Langbein (kart.).
04.35 Rachel Allen pyragų dienoraštis (kart.).
05.00 „Kas namie šeimininkas?“ (kart.).
TV6 - , birželio 26 d.
06.15 Teleparduotuvė.
06.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. Realybės šou (N-7).
07.30 „Ledo kelias“ (14).
08.30 Ekstremali žvejyba.
09.00 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
09.30 Nuo amato iki verslo.
10.00 „Pragaro kelias“ (kart.).
11.00 Nepaprastos lenktynės. Realybės šou (N-7).
12.00 Futbolo.tv.
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. Realybės šou (N-7) (kart.).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara. Geriausi epizodai (N-7).
16.00 „Pragaro kelias“ (9).
17.00 „Bibliotekininkai“ (5, 6) (N-7).
19.00 Vaid. f. „Grafas Montekristas“. Nuotykių. JAV, Didžioji Britanija, Airija, 2002 m. (N-7).
21.45 TV3 žinios.
22.40 TV3 orai.
22.43 TV3 sportas.
22.45 Vaid. f. „Taikdarys“. Veiksmo. JAV, Kanada, 1997 m. (N-14).
TV8 - , birželio 26 d.
07.00 „Maksas Stilas“ (5) (N-7).
07.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“ (5).
08.00 Senoji animacija.
09.00 „Mano mažasis ponis“ (8).
09.30 „Teletabiai“ (57, 58).
10.00 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
11.00 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
12.00 Svajonių sodai. Laida apie sodininkystę.
13.00 Šokiai. Pramoginė laida (N-7).
15.00 „Dauntono abatija“ (4) (N-7).
16.05 „Skandalas“ (3) (N-14).
17.05 „Detektyvė Fišer“ (3) (N-7).
18.20 Namų dekoravimas (N-7).
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. Realybės šou.
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Dvi motinos“. Drama. JAV, 2013 m. (N-14).
23.10 Vaid. f. „Laiškai Džuljetai“. Romantinė komedija. JAV, 2010 m.
01.10 „Skandalas“ (3) (N-14).
Info TV - , birželio 26 d.
06.00 Teleparduotuvė.
06.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou.
07.25 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
07.50 Dviračio šou. Humoro laida.
08.20 KK2. Informacijos šou (N-7).
09.00 Už vaikystę.
09.25 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
11.00 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.55 Bus visko. Gyvenimo būdo laida.
12.50 Yra, kaip yra. Pokalbių šou.
13.45 KK2. Informacijos šou (N-7).
14.30 Krepšinio pasaulyje.
15.00 Už vaikystę.
15.30 KK2. Informacijos šou (N-7).
16.15 KK2. Informacijos šou (N-7).
17.00 KK2. Informacijos šou (N-7).
17.40 Dviračio šou. Humoro laida.
18.05 Dviračio šou. Humoro laida.
18.40 Pagalbos skambutis (N-7).
19.30 Superdokumentika. „Groznas. Prijaukintas Putino tigras“.
20.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
22.00 Dabar pasaulyje. Išvados.
22.30 Autopilotas. Laida apie automobilius.
23.00 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
00.00 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
01.00 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
02.00 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
02.50 Bus visko. Gyvenimo būdo laida.
03.40 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
05.05 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
05.30 Už vaikystę.
Pan TV - , birželio 26 d.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
19.00 Rinkimės geriausią.
19.30 Vieno malūno istorija.
19.40 Rinkimės geriausią.
19.50 Gamta gydo.
21.00 Kartojimai.
Init - , birželio 26 d.
07.00 „Sukurtas Haroldas“. Komiška drama (N-7).
09.00 Sportas, grožis, sveikata. TV laida (kart.).
09.30 Objektyvas. TV laida (kart.).
10.00 Maistas ir aistros. Laida apie kulinariją (kart.).
10.30 Lietuvos dvarai. TV laida (kart.).
11.00 „Brėkštanti aušra“. Fantastinė drama (N-7).
13.00 Nuskendusio slėnio paslaptys. TV laida (kart.).
13.30 „Paryžius“. Drama (N-7).
15.40 Telelaikraštis.
16.20 „Namukas širdyje“. Komedija (N-7).
18.00 Susitikimai. Pokalbių laida.
19.00 Savaitgalio scena. Ir visa tai kas yra gražu yra gražu.
20.15 Gyvenu čia. TV laida.
21.00 „Greito maisto nacija“. Komedija (N-14).
22.55 TV serialas „Restorane“ (29) (N-14).
23.50 Vyrų šešėlyje. TV laida (kart.).
00.20 „Geriausios draugės ir kūdikis“. Komedija (N-14).
02.00 Programos pabaiga.
Pūko TV - , birželio 26 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.45 Muzika.
08.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
08.30 Dainuoja vaikai. Muzika iš „Pūko“ dainų archyvo.
09.00 Veikti ir kurti drauge. Apžvalginė laida.
09.30 Jaunimo banga prieš korupciją. Pokalbių laida (kart.).
10.15 OTV muzika.
16.28 Vakaro programa.
16.30 Teisingumo registras. Pokalbių laida (kart.).
17.30 Muzika.
18.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
19.00 Muzikinė vaivorykštė. TV laida.
20.00 Karas ir taika. Savaitė.
21.00 Subatos vakarėlis. Muzikos laida.
22.00 OTV muzika.
Balticum TV - , birželio 26 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Dokumentinis serialas „Šimtas pasaulio stebuklų“ (10).
10.30 Dokumentinis serialas „Už išlikimo ribų“ (4).
11.30 Kas paleido šunis? (7). Pramoginė laida.
12.00 TV serialas „Ieškotojas“ (7) (N-7).
13.00 Dokumentinis serialas „Automobiliai - meno šedevrai“ (12).
13.30 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas (5). Pramoginė laida.
14.00 „Vidurnaktis Paryžiuje“. Fantastinė romantinė komedija. Ispanija, JAV, 2011 m.
15.45 „Vaiduoklis“. Trileris. Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija, 2010 m. (N-7).
18.05 Humoro serialas „Virtuvė“ (23) (N-7).
18.35 Šeimos vakaras. „Miško patruliai“. Animacinis. Norvegija, 2013 m.
20.00 Svajonių kruizai (4). Kelionių žurnalas.
21.00 „Paslapčių namai“ (6). Drama. Prancūzija, 2007 m. (N-7).
22.00 „Smulkus nusikaltimas“. Kriminalinė komedija. Vokietija, Kipras, Graikija, 2008 m. (N-14).
23.40 „Nauja pradžia“. Fantastinis kriminalinis trileris. JAV, 2008 m. (N-7).
01.20 Programos pabaiga.
S-plius - , birželio 26 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Labas iš Kelmės. Publicistikos laida.
09.30 Iš arčiau.
09.35 Filmuoja Šiauliai. Pažintinė laida (kart.).
10.00 Vieną kartą. Gyvenimo būdo laida.
10.20 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
10.40 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą (kart.).
11.05 Sodui ir namams. Pažintinė laida (kart.).
11.30 Susitikime prie Kruojos. Publicistikos laida.
12.00 Miesto savaitė. Publicistikos laida (kart.).
12.15 Šiaulių gidas.
12.20 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Iš arčiau.
18.10 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
18.30 Susitikimai. Publicistikos laida (kart.).
19.15 Bumcės klubas. Laida vaikams (kart.).
19.35 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
20.00 Likimų nuotrupų liudininkai. Joniškis. Pažintinė laida (kart.).
20.25 Susitikime prie Kruojos. Publicistikos laida (kart.).
20.55 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą (kart.).
21.20 Svečiuose pas. Gyvenimo būdo laida (kart.).
21.45 Šiaulių gidas.
21.50 MTV.
Dzūkijos TV - , birželio 26 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Auginantiems savo kraštą. TV laida.
07.25 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
08.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
09.30 Skinsiu raudoną rožę. Laida sodininkams ir mėgėjams. Vedėja R.Janutienė.
10.00 Dokumentinis serialas „Vandenyno milžinai“.
11.00 TV serialas „Detektyvas Linlis“ (19) (N-7).
13.00 Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.
13.05 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“. Didžioji Britanija (N-7).
13.45 Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.
13.50 TV serialas „Platinos karštinė“ (1/7) (N-7).
15.00 Žinios.
15.18 Orai.
15.20 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
15.25 TV serialas „Platinos karštinė“ (1/8) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
16.25 TV serialas „Platinos karštinė“ (1/8) (tęs.) (N-7).
17.00 Žinios.
17.27 Orai.
17.30 Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.
17.40 TV serialas „Platinos karštinė“ (1/9, 1/10, 1/11) (N-7).
21.00 Žinios.
21.25 Orai.
21.27 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
21.30 „Nieko nematau, nieko negirdžiu“. Komedija. Rež. A.Hilleris. Vaid. R.Pryoras, G.Wilderis. JAV, 1989 m. (N-7).
23.50 „Kitas tu“. Komedija. Rež. M.Phillipsas. Vaid. R.Pryoras, G.Wilderis. JAV, 1991 m. (N-7).
02.00 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
02.45 „Nieko nematau, nieko negirdžiu“. Komedija. JAV, 1989 m. (N-7).
04.25 „Kitas tu“. Komedija. JAV, 1991 m. (N-7).
05.55 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
TV1000 - , birželio 26 d.
06.10 „Mis slaptoji agentė II. Ginkluota ir žavinga“. Kriminalinė komedija. JAV, Australija, 2005 m.
08.15 „Būti Flynu“. Veiksmo. JAV, 2012 m.
10.10 „Prašom duoti“. Komiška romantinė drama. JAV, 2010 m.
12.10 „Gerasis vokietis“. Detektyvinis trileris. JAV, 2006 m.
14.10 „Norėčiau būti čia“. Komiška drama. JAV, 2014 m.
16.10 „Mis slaptoji agentė II. Ginkluota ir žavinga“. Kriminalinė komedija. JAV, Australija, 2005 m.
18.15 „Koralaina ir slaptas pasaulis“. Animacinis nuotykių. JAV, 2009 m.
20.10 „Namas prie ežero“. Fantastinė drama. JAV, 2006 m.
22.10 „Juodojo vanago“ žūtis“. Karinė drama. JAV, 2001 m.
00.40 „Džesmina“. Komiška drama. JAV, 2013 m.
02.20 „Prašom duoti“. Komiška romantinė drama. JAV, 2010 m.
04.20 „Būti Flynu“. Veiksmo. JAV, 2012 m.
TV1000 Premium - , birželio 26 d.
06.00 „Ji - šnipė“. Veiksmo komedija. JAV, 2015 m.
08.00 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“. Fantastinė komedija. JAV, 2009 m.
10.00 „Gatvės tango“. Muzikinė drama. JAV, 2006 m.
12.00 „Don Žuanas de Marko“. Komiška drama. Didžioji Britanija, 1995 m.
14.00 „Ledynmetis“. Animacinis nuotykių. JAV, 2002 m.
15.20 „Insurgentė“. Mokslinės fantastikos trileris. JAV, 2015 m.
17.20 „Supermenas. Sugrįžimas“. Fantastinis veiksmo. Australija, JAV, 2006 m.
20.00 „Tedis II“. Komedija. JAV, 2015 m.
22.00 „Mano stora amžinai bjauri draugė“. Komedija. JAV, 2015 m.
23.40 „Ex machina“. Mokslinės fantastikos drama. Didžioji Britanija, 2015 m.
01.30 „Vaikinas iš gretimo namo“. Trileris. JAV, 2015 m.
03.10 „Negarbingi šunsnukiai“. Karinis trileris. JAV, Vokietija, 2009 m.
TV1000 Action - , birželio 26 d.
05.10 „Transsiberija“. Kriminalinė drama. Ispanija, Vokietija, Didžioji Britanija, Lietuva, 2008 m.
07.15 „Plastikas“. Kriminalinė komedija. Didžioji Britanija, 2014 m.
09.10 „Trys muškietininkai“. Nuotykių. JAV, 2011 m.
11.10 „Greitas ir negyvas“. Veiksmo trileris. JAV, Japonija, 1995 m.
13.10 „Dūmas“.
15.10 „13-asis rajonas“. Fantastinis veiksmo. Prancūzija, 2004 m.
17.00 „Transsiberija“. Kriminalinė drama. Ispanija, Vokietija, Didžioji Britanija, Lietuva, 2008 m.
19.00 „21“. Kriminalinė drama. JAV, 2008 m.
21.10 „Šerlokas Holmsas“. Kriminalinis veiksmo. JAV, 2009 m.
23.30 „Detoksikacija“. Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2002 m.
01.20 „Plastikas“. Kriminalinė komedija. Didžioji Britanija, 2014 m.
03.30 „Apgaulė“. Trileris. JAV, 2013 m.
TV1000 Russkoje kino - , birželio 26 d.
06.20 „Vienišas pagal susitarimą“. Romantinė komedija. Ukraina, 2014 m.
08.20 „Grafas Montenegras“. Komedija. Rusija, 2006 m.
10.20 „Dangaus teismas“. Drama. Rusija, 2012 m.
12.10 „Pirmasis mokytojas“. Drama. Ukraina, 1965 m.
13.55 „Marijana“. Karinė drama. SSRS, 1967 m.
15.15 „Vienišas pagal susitarimą“. Romantinė komedija. Ukraina, 2014 m.
17.05 „Korekcijos klasė“. Drama. Rusija, 2014 m.
18.40 „Coliukė“. Muzikinis. Rusija, 2007 m.
20.20 „Nuomojamas tėtis“. Komedija. Rusija, Ukraina, 2008 m.
22.10 „Rusiškas trikampis“. Trileris. Gruzija, 2007 m.
00.20 „Kelionė su naminiais gyvūnais“. Romantinė drama. Rusija, 2007 m.
02.20 „Grafas Montenegras“. Komedija. Rusija, 2006 m.
04.35 „Dangaus teismas“. Drama. Rusija, 2012 m.
Balticum AUKSINIS - , birželio 26 d.
07.00 „Rizikinga erzinti diedukus“. Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. (N-7).
09.00 „Penktoji valdžia“. Biografinė drama. JAV, Indija, Belgija, 2013 m. (N-7).
11.05 „Meilės punšas“. Komedija. Prancūzija, Didžioji Britanija, 2013 m.
13.00 „Užstrigusi paauglystėje“. Romantinė komedija. JAV, 2014 m. (N-7).
15.00 „Pompėja“. Istorinė romantinė veiksmo drama. Kanada, Vokietija, JAV, 2014 m. (N-7).
17.00 „Tu esi čia“. Komedija. JAV, 2013 m. (N-7).
19.00 „Šeimos albumas: rugpjūtis“. Drama. JAV, 2013 m. (N-7).
21.00 „Divergentė“. Fantastinis veiksmo. JAV, 2014 m. (N-7).
23.15 „Dvi motinos“. Romantinė drama. Australija, Prancūzija, 2013 m. (N-14).
01.05 „Šaukimų diena“. Sporto drama. JAV, 2014 m.
XXI - , birželio 26 d.
08.15 „Riorita“. Karinė drama. Rusija, 2008 m.
10.00 „Inspektorius Vinteris. Beveik negyvas“ (1). Kriminalinis trileris. Švedija, Suomija, 2010 m.
11.05 „Ieškomiausias žmogus“. Kriminalinis trileris. JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, 2014 m.
13.10 „Meilės punšas“. Komedija. Prancūzija, JAV, 2013 m.
14.45 „Panelė Medouz“. Dramatinis trileris. JAV, 2014 m.
16.15 „Riorita“. Karinė drama. Rusija, 2008 m.
18.00 „Inspektorius Vinteris. Beveik negyvas“ (1). Kriminalinis trileris. Švedija, Suomija, 2010 m.
19.05 „Ieškomiausias žmogus“. Kriminalinis trileris. JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, 2014 m.
21.10 „Meilės punšas“. Komedija. Prancūzija, JAV, 2013 m.
22.45 „Panelė Medouz“. Dramatinis trileris. JAV, 2014 m.
00.15 „Riorita“. Karinė drama. Rusija, 2008 m.
02.00 „Inspektorius Vinteris. Beveik negyvas“ (1). Kriminalinis trileris. Švedija, Suomija, 2010 m.
03.05 „Ieškomiausias žmogus“. Kriminalinis trileris. JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, 2014 m.
05.10 „Meilės punšas“. Komedija. Prancūzija, JAV, 2013 m.
06.45 „Panelė Medouz“. Dramatinis trileris. JAV, 2014 m.
Fox - , birželio 26 d.
06.00 258.00TV serialas „Šnabždesiai“.
10.00 TV serialas „Daktariūkščiai“.
11.25 TV serialas „NCIS“.
14.55 TV serialas „Du su puse vyro“.
16.15 TV serialas „Salamandra“.
17.05 TV serialas „NCIS“.
17.50 TV serialas „11.22.63“.
20.15 TV serialas „Nusikalstami protai“.
21.00 TV serialas „Sostų karai“.
22.00 TV serialas „Atstumtasis“.
22.45 „Apie ką tyli pušys“.
23.30 „Gyvi numirėliai“.
00.55 „Skydo agentai“.
04.25 „Los Andželo policija“.
07.15 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - , birželio 26 d.
08.00 „Pumos miestas“.
09.25 TV serialas „Tėtušis“.
10.15 Jamie Oliveris gamina namuose.
12.50 „Dvasių užkalbėtoja“.
14.40 TV serialas „Liuciferis“.
16.30 TV serialas „Šeima“.
17.25 TV serialas „Laimikis“.
19.10 TV serialas „Kastlas“.
21.00 TV serialas „Grėj anatomija“.
01.20 TV serialas „Kastlas“.
05.00 TV serialas „Kerštas“.
07.10 Jamie Oliveris gamina namuose.
Disney Channel - , birželio 26 d.
06.15 Animaciniai serialai.
12.00 Animacinis f. „Stebuklingas varpelis“.
12.30 Animacinis serialas „Aladinas“.
12.55 Animacinis serialas „Aladinas“.
13.25 Animacinis serialas „Aladinas“.
13.50 Animacinis f. „Už vaizduotės ribų“. JAV, 2015 m.
14.40 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“. JAV, 2002 m.
17.00 Animacinis f. „Nauji Stičo nuotykiai“.
18.05 Animacinis f. „Lerojus ir Stičas“.
19.30 Animacinis f. „Didžioji kelionė“. JAV, 2006 m.
21.10 Vaid. f. „Klasės miuziklas. Atostogos“. JAV, 2007 m.
23.10 Vaid. f. „Madinga mamytė“. JAV, 2004 m.
01.35 Vaid. f. „Scenos žvaigždė“. JAV, 2004 m.
03.10 Vaid. f. „Žvaigždžių liga“. JAV, 2010 m.
04.50 Muzika.
Travel - , birželio 26 d.
06.00 Muziejų paslaptys.
07.00 Naujo būsto paieška.
09.05 Mano namelis ant ratų.
10.00 Kelionė aplink pasaulį.
11.00 Karai dėl bagažo.
12.00 Viešbučių verslas.
13.00 Naujo būsto paieška.
15.05 Ekstremalios jachtos.
16.00 Neįtikėtini namai ant vandens.
17.00 Neįprastas maistas.
19.00 Iškyla gamtoje.
21.00 Kelionė aplink pasaulį.
22.00 Pavojingiausi Amerikos keliai.
23.00 Įkaušęs keliautojas.
00.00 Iškyla gamtoje.
01.00 Muziejų paslaptys.
02.00 Neįprastas maistas.
03.00 Neįprastas Amerikos maistas.
04.00 Mažai išmindžiotais takais.
05.00 Nežinoma ekspedicija.
Discovery - , birželio 26 d.
07.00 Kaip tai pagaminta?
07.25 Greiti ir garsūs.
08.15 Ginklo paieškos.
09.10 Sprogimai.
10.05 Relikvijų medžiotojai.
10.55 Sandėlių medžiotojai Britanijoje.
11.50 Karai dėl bagažo.
12.40 Kas nutiko vėliau?
15.25 Aukso karštligė.
16.20 Tikrieji tolimųjų reisų vairuotojai.
17.15 Įveikti baimes su B.Gryllsu.
18.10 Neįmanoma inžinerija.
19.05 Inžinerinės klaidos.
20.00 Maištautojų garažas.
21.00 Gatvių lenktynės.
22.00 Laukinės vairuotojų gentys.
23.00 Sandoriai, ratai ir vagystės.
23.30 Dalaso automobilių rykliai.
00.00 Likvidatorius.
01.00 Nakties programa.
Animal Planet - , birželio 26 d.
06.36 Katės gelbėjimas.
07.25 Namai medžiuose.
11.00 Šunų TV.
11.55 Kovotojas prieš gyvates Bruce'as George'as.
12.50 Bėgantys laisvi.
13.45 Krokodilai laukinėje gamtoje.
15.35 D.Selmoni. Gyvenimas su liūtais.
16.30 Žmonės ir liūtai. Vieno safario istorija.
17.25 Grobuonių teritorija.
18.20 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla.
19.15 Bėgantys laisvi.
20.10 Kaimo veterinaras.
21.05 T.Foulkneris laukinėje gamtoje.
22.00 Laukinių gyvūnų priežiūros mokykla.
22.55 Bėgantys laisvi.
23.50 Aligatorių tramdytojai.
01.40 Grobuonių teritorija.
02.35 Krokodilai laukinėje gamtoje.
04.15 D.Selmoni. Gyvenimas su liūtais.
05.02 Žmonės ir liūtai. Vieno safario istorija.
05.49 Grobuonių teritorija.
Viasat HISTORY - , birželio 26 d.
07.00 „Laiko komanda“.
07.50 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
08.15 „Mitų medžiotojai“.
09.10 „Muziejaus paslaptys“.
10.00 „Karo šlamštas“.
11.10 „Tamsi Adolfo Hitlerio charizma“.
12.05 „Slaptosios draugijos“.
13.05 „Istoriją nulėmusios moterys“.
14.00 „Roma. Beribė imperija“.
15.05 „Itališko maisto istorija. Skanumėlis!“.
16.00 „Atrasti paminklai“.
17.35 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
18.00 „Iš Rytų į Vakarus“.
19.00 „Niūrus namas“.
19.55 „Karalienės Viktorijos laiškai. Atskleistos monarchės paslaptys“.
21.00 „Slaptosios draugijos“.
22.00 „Svaiginantys metai“.
23.00 „Istrorinių nusikaltėlių susekimas. Teismo ekspertizės istorija“.
23.55 „Muziejaus paslaptys“.
00.40 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - , birželio 26 d.
07.00 „Kaip tai veikia?“.
08.40 „Ratai iš ano pasaulio“.
10.05 „Šaltųjų vandenų kaubojai“.
11.40 „Medienos karaliai“.
13.10 „Namų pervežėjai“.
14.40 „Inžinerija“.
16.20 „Drožinėtojų karaliai“.
17.30 „Didelė pikta žuvis“.
18.10 „Šaltųjų vandenų kaubojai“.
22.05 „Drožinėtojų karaliai“.
22.50 „Žvalgytojai“.
23.35 „Bumertauno gyventojai“.
00.20 „Medienos karaliai“.
01.05 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - , birželio 26 d.
00.10 Lėktuvų avarijų tyrimai.
03.20 Lėktuvų avarijų tyrimai.
06.00 Trečiojo reicho įranga.
06.50 Proto žaidimai.
07.15 Kvailių mokslas.
07.40 Nuotykiai Maroke.
08.25 S.Hawkingo ateities mokslas.
09.10 Jukono auksas.
10.00 Purvinas verslas.
10.40 Išlikimas.
11.30 Superautomobilių gamyba.
12.20 Purvinas verslas.
13.00 Kvailių mokslas.
13.30 Proto žaidimai.
13.50 Hitlerio superginklas.
14.40 Trečiojo reicho įranga.
15.25 Išlikimas.
16.10 Kvailių mokslas.
21.00 Lobiai.
21.45 Tyrinėtojas.
22.30 Senovės paslaptys. Raganų medžiotojo biblija.
23.20 Senovės paslaptys. Sidabrinio faraono mįslė.
00.55 Lobiai.
01.40 Tyrinėtojas.
02.30 Senovės X failai.
04.05 Lobiai.
04.50 Tyrinėtojas.
05.40 Kvailių mokslas.
MTV - , birželio 26 d.
07.00 Pasaulio scenos.
08.00 Eilinė Onutė.
09.00 Paauglių kampas.
10.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
11.00 Meilės vaizdajuostė.
12.00 „The Ride“.
13.00 „Euro Top Chart“. Muzikos laida.
15.00 „Kuoktelėję“.
16.00 „Broliai Greenai: valgyti!“.
17.00 Papimpink mano ratus.
19.00 „Porelė automobilyje“.
20.00 „Euro Top Chart“. Muzikos laida.
22.00 TV serialas „Labai labai juokingi“.
22.30 Katžuvė.
23.00 „Abejonės“.
00.00 Slapta kamera.
01.00 „Papimpink mano ratus“.
03.45 Tik hitai.
Mezzo - , birželio 26 d.
05.00 „Intermezzo“.
09.30 G.Verdi opera „Aida“ Veronos amfiteatro scenoje.
12.05 „Intermezzo“.
13.30 S.Thosso baletai „Tamsusis kambarys“ - „Šventasis pavasaris“.
14.45 R.L.Gracos baletas „Don Kichotas. Prarastos iliuzijos“.
16.05 „Intermezzo“.
17.30 H.du Mont Didieji motetai.
18.50 M.Charpentier sakraliniai kūriniai. Atlieka ansamblis „Correspondances“.
20.05 „Intermezzo“.
21.30 E.Chabrier opera „Žvaigždė“. Dainuoja Amsterdamo nacionalinės operos artistai.
23.25 „Intermezzo“.
00.30 Džiazas Kanuose. 1958 m. C.Hawkinsas, A.Tayloras.
01.00 Trio „Fly“ ir M.Turneris.
02.00 Nakties programa.
BBC - , birželio 26 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.10 BBC dokumentika.
08.30 Naujienos iš viso pasaulio.
09.30 Įsijunk internetą.
10.10 Reporterių pranešimai.
10.30 Liudininkai.
11.10 Futbolo naujienos.
11.30 Horizontai.
12.10 Kinų mokykla.
13.10 Afrikos verslo naujienos.
13.30 Naujienos iš viso pasaulio.
14.30 Mūsų pasaulis.
15.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės.
15.30 Futbolo naujienos.
16.15 Laida apie sportą.
16.30 Kelionių laida.
17.30 Žvilgsnis iš Londono.
18.10 BBC dokumentika.
19.30 Liudininkai.
20.30 Šilko kelias.
21.15 Laida apie sportą.
21.30 Kelionių laida.
22.10 Afrikos verslo apžvalga.
22.30 Įsijunk internetą.
23.30 Žvilgsnis iš Londono.
00.10 Kinų mokykla.
01.30 Mūsų pasaulis.
02.00 Nakties programa.
CNN - , birželio 26 d.
06.00 CNN naujienų redakcija.
07.30 Apie Kiniją.
08.00 CNN naujienų redakcija.
08.30 Veikli moteris.
08.45 Daryk, kurk, atrask.
09.00 CNN naujienų redakcija.
09.30 Laida apie žirgų sportą.
10.30 Politika ir politikai. Ved. J.Mannas.
11.00 CNN naujienų redakcija.
12.00 CNN naujienų redakcija.
13.00 Ch.Amanpour laida.
13.30 Afrika iš arti.
14.00 R.Questo verslo laida. Geriausia.
14.30 Kulinarijos kelionės.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 Sveikatos laida. Ved. S.Gupta.
16.00 E.Burnett laida.
16.30 Pasaulio regbio apžvalga.
17.00 CNN naujienų redakcija.
17.30 Afrikos balsai.
18.00 CNN naujienų redakcija.
18.15 CNN verslas. Afrika.
18.30 Apie Kiniją.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Laida apie tenisą.
20.00 CNN naujienų redakcija.
20.30 Afrika iš arti.
21.00 Politika ir politikai. Ved. J.Mannas.
21.30 Veikli moteris.
21.45 Daryk, kurk, atrask.
22.00 E.Burnett laida.
22.30 Lenktynių trasa. Laida apie automobilių sportą.
23.00 CNN naujienų redakcija.
23.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
00.00 Pasaulio sporto naujienos.
00.30 Laida apie žirgų sportą.
01.00 CNN naujienų redakcija.
01.30 Politika ir politikai. Ved. J.Mannas.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - , birželio 26 d.
06.45 NBA pasaulis.
07.00 Krepšinis. NBA. Finalas. 6-os rungtynės.
09.30 Bušido kovos. „KOK World Series“.
12.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. CSKA - „Zenit“.
14.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 3-ios rungtynės.
16.00 Čempionai LT. „Žemaitijos ralis 2016“.
17.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 4-os rungtynės (jeigu prireiks).
19.00 Motosportas. Spidvėjus. Danijos etapas.
20.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Finalas. Madrido „Real“ - „Barcelona“. 5-os rungtynės (jeigu prireiks).
22.00 Motosportas. Spidvėjus. Čekijos etapas.
22.30 Bušido kovos. „KOK World Series“.
01.00 „M1 iššūkis“. Kovinis sportas.
02.00 Čempionai LT. „Žemaitijos ralis 2016“.
03.00 Pasaulio ralio kroso čempionatas. Portugalijos etapas.
05.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
Eurosport - , birželio 26 d.
01.05 JAV futbolo lyga.
02.00 JAV futbolo lyga.
06.30 Motosportas. Žiedinės lenktynės.
07.30 Motosportas. FIA Europos ralio čempionatas.
08.00 Angliškasis biliardas.
09.30 Europos futbolo aistruoliai.
09.40 Futbolas. Ericas Cantona - „Eurosport“ futbolo komisaras.
09.45 Tenisas.
11.00 Baidarių ir kanojų irklavimas. Europos sprinto čempionatas.
12.30 Europos futbolo fanai.
12.40 Tenisas.
13.30 Baidarių ir kanojų irklavimas. Europos sprinto čempionatas.
15.15 Kovos dėl aukso.
15.20 Europos futbolo aistruoliai.
15.30 Motosportas. FIA Europos ralio čempionatas.
16.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės.
18.55 Sporto naujienos.
19.00 Angliškasis biliardas.
20.00 Dviračių sportas.
21.25 Sporto naujienos.
21.30 Motosportas. FIA Europos ralio čempionatas.
22.00 Angliškasis biliardas.
23.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės.
00.00 Tenisas.
00.45 Sporto naujienos.
00.50 Europos futbolo aistruoliai.
01.00 Futbolas. Ericas Cantona - „Eurosport“ futbolo komisaras.
01.50 Europos futbolo aistruoliai.
Eurosport 2 - , birželio 26 d.
08.00 Motosportas. Le Mano paros lenktynės.
09.00 Automobilių sportas. Belgijos ralis. Pirmoji diena.
09.30 Speciali „Eurosport“ laida.
10.25 Europos futbolo čempionatas.
10.30 Angliškojo biliardo turnyras. Finalas.
12.30 Tenisas. ATP turnyras. Penktoji diena.
14.00 Europos futbolo čempionatas.
14.05 Speciali „Eurosport“ laida.
14.30 Angliškojo biliardo turnyras. Finalas.
16.00 Automobilių sportas. Tiesioginė transliacija.
18.00 Futbolas. Šiaurės Amerikos profesionalų lyga. „Los An geles Galaxy“ - „Colorado Rapids“.
19.00 Angliškojo biliardo turnyras. Finalas.
20.40 Sporto pranešimai.
20.45 Automobilių sportas.
22.10 Sporto pranešimai.
22.15 Tenisas. ATP turnyras.
00.15 Futbolas. Šiaurės Amerikos profesionalų lyga. „Seattle Sounders“ - „New York City“. Tiesioginė transliacija.
02.25 Sporto pranešimai.
Sport1 De - , birželio 26 d.
07.00 Reklama.
10.15 AG profesionalai.
10.30 Normaliai.
11.00 Reklama.
12.00 WTA teniso turnyras Maljorka.
13.00 Dokumentinis serialas „Storage Hunters“.
16.30 Golfo turnyras. Tiesioginė transliacija iš Kelno.
18.30 Medkirčių sportas.
19.45 Automobilių sportas.
20.15 Automobilių sportas.
21.00 Automobilių sportas.
00.00 Golfo turnyras Kelne.
00.30 Vaid. f. „Žmona man neištikima“. Prancūzija, 2014 m.
01.30 Nakties programa.
19.00 Automobilių sportas. „Porsche Carrera Cup“ lenktynės. Tiesioginė transliacija.
22.00 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
Viasat Sport Baltic - , birželio 26 d.
06.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kazachstanas - Latvija.
08.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“ - „Atletico“.
09.50 Futbolas. Amerikos taurė. Pusfinalis.
11.40 Futbolas. Amerikos taurė. Pusfinalis.
13.30 Motosportas. Olandijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (III klasė). Tiesioginė transliacija.
14.20 Motosportas. Olandijos didysis prizas. IV treniruotė. Tiesioginė transliacija.
15.05 Motosportas. Olandijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (I klasė). Tiesioginė transliacija.
16.00 Motosportas. Olandijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (II klasė). Tiesioginė transliacija.
17.05 Krepšinis. Eurolygos finalas.
20.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionato etapas. Tiesioginė transliacija.
23.10 Futbolas. Amerikos taurės rungtynės.
01.00 Boksas. A.Joshua - D.Breazeale. Tiesioginė transliacija.
02.55 Futbolas. Amerikos taurė. Rungtynės dėl 3-iosios vietos. Tiesioginė transliacija.
05.15 Boksas. K.Thurmanas - Sh.Porteris. Tiesioginė transliacija.
05.50 Boksas. J.Cuellaras - A.Maresas.
Viasat Motor - , birželio 26 d.
10.45 Motosportas. Olandijos didysis prizas. III treniruotė.
12.00 Motosporto klasika. 1995 m. Aseno didžiojo prizo lenktynės.
13.00 „Mobil 1 The Grid“ lenktynės.
13.30 Motosportas. Olandijos MotoGP Moto3 kvalifikacija
14.20 Motosportas. Olandijos didysis prizas. IV treniruotė.
15.10 Motosportas. Olandijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (I klasė).
16.05 Motosportas. Olandijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (II klasė).
17.10 Enduro pasaulio čempionato apžvalga.
18.05 „Formulė 3“. Europos čempionatas.
20.40 Motosportas. Olandijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (III klasė).
21.35 Motosportas. Olandijos didysis prizas. IV treniruotė.
22.30 Motosportas. Olandijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (I klasė).
23.30 Motosportas. Olandijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (II klasė).
00.30 Motosportas. Spidvėjus. Prahos didžiojo prizo lenktynės.
TVP1 - , birželio 26 d.
06.40 „Klanas“.
07.40 Miško istorijos.
08.05 Okrasa laužo taisykles.
08.35 Laida neįgaliesiems.
09.00 Metai sode.
09.20 „Naszaarmia.pl“.
09.50 Dokumentika.
10.50 „Šaknys. Kita karta“.
12.55 Mes, jūs, jie...
13.30 „Akcija - atostogos“.
14.05 Regata.
14.35 „Menantis pikta“.
16.50 „Šiaurė ir Pietūs“.
18.00 TV ekspresas.
18.20 Orai.
18.30 „Tėvas Motiejus“.
19.35 Ūkininkas ieško žmonos.
20.30 Žinios.
21.25 „Nevykėliai su priedanga II“.
23.30 „Akmuo“.
00.25 Nakties programa.
Polonia TV - , birželio 26 d.
06.40 „Laimės spalvos“.
08.30 Klausimai per pusryčius.
11.25 Žydros atostogos.
11.50 Lenkija 24.
12.20 „Sveiki, lenkai.
13.15 Laukinė muzika.
13.45 „Tėvas Motiejus“.
14.40 „Ir gėriui, ir blogiui“.
15.45 „Senosios girios sakmė“.
16.45 Turistinė kelionė.
17.00 Kultūringieji.pl.
18.00 Akcija - atostogos.
18.30 TV ekspresas.
18.55 „M, kaip meilė“.
19.50 Priglausk mane.
20.45 Animacija.
21.00 Žinios.
21.45 „Aš jums parodysiu!“.
22.40 „Du mėnuliai“.
01.00 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - , birželio 26 d.
06.00 „Euronews“.
06.30 Naujienos.
06.40 Grok, armonika!
07.30 Vaidybinis f. „Tigro uodega“.
08.45 Ganytojo žodis.
09.00 Naujienos (su subtitrais).
09.10 Tobulas remontas.
10.05 Animacinis serialas „Mašos pasakos“.
10.25 Skanėstas.
11.00 Naujienos (su subtitrais).
11.30 TV serialas „Detektyvė“.
12.40 TV serialas „Tik nepaleisk manęs“.
16.50 Kas nori tapti milijonieriumi?
17.55 Vakarinės naujienos (su subtitrais).
18.10 Vaidybinis f. „Sėkmės džentelmenai“.
20.00 Laikas.
21.00 Tarptautinis humoro festivalis „Jumorina. Sočis“.
22.25 I.Alegrovos koncertas.
00.10 Šiandien vakare.
01.35 „Euronews“.
02.05 Humoro festivalis „Jumorina“.
02.50 TV serialas „Tik nepaleisk manęs“.
RTR Planeta - , birželio 26 d.
04.50 Vaidybinis f. „Širdies galia“.
07.40 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
08.00 Naujienos.
08.10 Vaidybinis f. „Širdies galia“ (tęs.).
09.10 Eismo taisyklės.
10.05 Asmeniška. E.Bystrickaja.
11.00 Naujienos.
11.25 Mano planeta.
11.50 Vaidybinis f. „Pikiruojančio bombonešio kronika“.
13.30 Vaidybinis f. „Ieškau pakeleivio“.
14.00 Naujienos.
14.20 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
14.35 Vaidybinis f. „Pikiruojančio bombonešio kronika“ (tęs.).
16.00 Vaidybinis f. „Gražuolės“.
20.00 Naujienos.
21.00 Vaidybinis f. „Džiaugsmo ir sielvarto kryžkelėje“.
00.35 Vaidybinis f. „Vienintelė...“.
02.20 Vaidybinis f. „Savas kraujas“.
03.50 Juoko kambarys.
NTV - , birželio 26 d.
07.35 Laukinis pasaulis su T.Baženovu.
08.00 Šiandien.
08.20 Ir dar kartą sveiki!
08.50 Kulinarinė laida.
09.25 Jų papročiai.
10.00 Šiandien.
10.25 Pagrindinis kelias.
11.05 Gyvas ir negyvas maistas.
12.00 Buto klausimas.
13.05 E.Vysockaja gyvai.
14.05 Lekiam užkąsti!
14.55 A.Voločkova. Mano išpažintis.
16.00 Šiandien.
16.20 TV serialas „Krasino gynyba“.
18.00 Bylą tyrė...
19.00 Centrinė televizija.
20.00 Naujosios rusiškos sensacijos.
21.00 Tu nepatikėsi!
22.00 TV serialas „Kriminalinės paieškos skyrius“.
01.55 Prisiekusiųjų teismas. Pagrindinė byla. Nuomininkų byla.
03.30 TV serialas „PPS“.
05.25 TV serialas „Sutuoktiniai“.
REN Baltija - , birželio 26 d.
06.50 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.55 Kviestinė vakarienė.
11.25 A.Chapman paslaptys.
13.15 Mintransas.
13.55 Sąžiningas remontas.
14.45 „Žmonija. Ar mes turime ateitį?“.
16.35 Humoro festivalis „Jumorina“.
18.30 TV serialas „Trys laimingos moterys“.
22.20 TV serialas „Atspindžiai“.
23.50 „Retromanija II“.
00.50 „Kaip specialiosios tarnybos ateivius gaudė“.
RTVi - , birželio 26 d.
06.00 Animaciniai f.
07.30 Vaidybinis f. „Maskva - Kasiopėja“.
09.00 Laiko kodas.
10.00 Vaidybinis f. „Su meile, Lilė“.
12.00 Niujorke su V.Topaleru.
13.00 Vaidybinis f. „Jie šoko vieną žiemą“.
15.00 Vaidybinis f. „Orlando“.
17.00 „Maskvos diasporos“.
17.30 Laida apie Ameriką.
18.00 Laiko kodas.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.30 Netiesioginis eteris su V.Arkanovu.
20.00 Izraelis per savaitę.
21.00 Vaidybinis f. „Jie šoko vieną žiemą“.
23.00 „Naujasis Rusijos teatro amžius“.
00.00 Izraelis per savaitę.
01.00 Vaidybinis f. „Su meile, Lilė“.
03.00 Vaidybinis f. „Jie šoko vieną žiemą“.
05.00 „Naujasis Rusijos teatro amžius“.
TVC - , birželio 26 d.
06.10 „Laimės šukės“.
07.00 „Šeštą valandą vakaro po karo“.
08.25 Stačiatikių enciklopedija.
08.55 „Zadornovas - daugiau nei Zadornovas“.
10.15 Rusų klausimas.
10.55 „Viza už meilę“.
11.40 „Apsišaukėliai II“.
12.30 Įvykiai.
12.45 „Kad prisimintų“.
13.25 „Vardinės“.
15.00 Animacija.
15.05 Aš - keliautojas.
15.30 Įvykiai.
15.50 „Rusiški pinigai“.
17.45 „Užkampis“.
17.55 „Beprotė Lori“.
20.00 „Kad prisimintų“.
20.40 „Žmona. Meilės istorija“.
21.55 Post scriptum.
22.50 Teisė žinoti.
00.00 Įvykiai.
00.10 Balso teisė.
02.50 Gynybos linija.
03.15 „Rusiški pinigai“.
05.20 „Vardinės“.
ARD - , birželio 26 d.
06.30 Ryto programa.
13.05 TV serialas „Iš visos širdies“.
13.55 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
14.00 Automobilių sportas. Tiesioginė transliacija.
15.30 Vaid. f. „Lik su manimi“. Vokietija, 2009 m.
17.00 Mokslo žurnalas.
17.30 Reportažas.
18.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.10 TV žurnalas.
18.50 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
19.00 TV serialas „Karvės užkalbėtoja“.
20.57 Loterijos rezultatai.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 Vaid. f. Iš D.Leon kolekcijos. „Už ištikimybę ir tikėjimą“. Vokietija, 2013 m.
22.45 Vaid. f. Iš D.Leon kolekcijos. „Lagūnos įstatymas“. Vokietija, 2006 m.
00.15 Dienos temos.
00.35 Sekmadienio žodis.
00.40 Vaid. f. „Komisaro Valanderio bylos. Penktoji žmona“.
02.10 Nakties programa.
RTL - , birželio 26 d.
06.15 „Apgavystės“.
07.10 „Įtartini atvejai“.
09.15 „Šeimos patiria krizę“.
10.15 Kasdienio gyvenimo klausimai ir išskirtiniai faktai.
11.00 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
16.45 Speciali „Įtartini atvejai“ laida.
18.45 Vokietijos greičiausi...
19.45 Informacinė laida.
20.05 Kaip sprogmenys.
21.15 Vaid. f. „Ponas ir ponia Amitai“. JAV, 2005 m.
23.30 Vaid. f. „Ateini čia arba gausi į dūdą!“
01.30 Vaid. f. „13 rajonas“. Prancūzija, 2009 m.
03.25 Vaid. f. „Ateini čia arba gausi į dūdą!“
05.05 „Įtartini atvejai“.
REKLAMA