Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
08.00 TV serialas „Stalino sūnus“ (5, 6) (N-7).
10.10 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
11.15 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
12.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas M.Vaitiekūnas (N-7).
13.00 Dokumentinis serialas „Keisčiausi gamtos reiškiniai“.
14.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas. 2014 m.
14.55 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Orai.
18.45 TV serialas „Kvapų detektyvas“ (5) (N-7).
19.50 TV serialas „Stalino sūnus“ (9) (N-7).
21.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas M.Vaitiekūnas (N-7).
22.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.42 Orai.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
23.45 TV serialas „Stalino sūnus“ (6) (N-7).
00.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.22 Orai.
01.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
01.55 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
02.00 Ilgai ir laimingai. TV žaidimas. Vedėja L.Gradauskienė.
02.35 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas.
03.05 Gongo Gangas. TV žaidimas. Vedėjas A.Bružas.
03.40 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
03.45 Ilgai ir laimingai. TV žaidimas. Vedėja L.Gradauskienė.
04.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.50 Gongo Gangas. TV žaidimas. Vedėjas A.Bružas.
05.25 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
05.55 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
06.00 Ilgai ir laimingai. TV žaidimas. Vedėja L.Gradauskienė.
06.35 Dokumentinis serialas „Baikalo legendos: tremtinių ir nuotykių ieškotojų keliais - iki Mongolijos“ (7).
LRT TELEVIZIJA - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.34 Orai.
06.35 Labas rytas, Lietuva!
06.50 Ekspertas.
06.55 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai, sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai, sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.05 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai, sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (17).
11.00 TV serialas „Lilehameris“ (N-7) (kart.).
12.00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.).
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.).
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/22, 23).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.).
15.00 TV serialas „Prisiminimai apie Šerloką Holmsą“ (6) (N-7).
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (78) (N-7).
17.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (27, 28).
19.30 Auksinės rankos. Pramoginė laida. Vedėjai Ž.Savickas ir G.Savickas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Lilehameris“ (6) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
23.00 Vakaro žinios.
23.15 Užsienio naujienos.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/24, 25).
00.30 TV serialas „Šnipai“ (43) (N-7).
01.30 TV serialas „Senis“ (155) (N-7).
02.40 Pabaiga.
TV3 - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 Animacinis serialas „Pilotas Balu“ (kart.).
07.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
08.00 TV serialas „Brazilijos aveniu“ (90) (N-7).
09.05 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (1924).
10.10 TV serialas „Visada sakyk „visada“ (1) (N-7).
11.15 TV serialas „Inspektorius Mažylis“ (N-7) (kart.).
12.20 TV serialas „Juodoji skylė“ (11) (N-7).
12.50 Animacinis serialas „Transformeriai. Praimas“ (13) (N-7).
13.20 Animacinis serialas „Antinas Narsuolis“ (5).
13.50 Animacinis serialas „Pilotas Balu“ (10).
14.20 Animacinis serialas „Simpsonai“ (20) (N-7).
14.50 TV serialas „Nuostabi meilė“ (112, 113) (N-7).
16.45 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (9, 10) (N-7).
17.50 Kvieskite daktarą! Medicinos pokalbių šou. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.15 TV3 sportas.
19.20 TV3 orai.
19.25 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
20.00 Mano geriausia draugė. Realybės šou. Vedėjos R.Vyšniauskaitė ir J.Vyšniauskienė (N-7).
21.00 Meilė ar pinigai? Realybės šou (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.50 TV3 sportas.
21.52 TV3 orai.
21.55 Žalioji enciklopedija.
22.00 TV serialas „Gelbėtojų būrys“ (12) (N-7).
23.00 „Už priešo linijos“. Karinis trileris. Rež. T.Mathesonas. Vaid. J.Manganiello, S.Baueris, Y.Ariasas, K.Davidas. Kolumbija, JAV, 2009 m. (N-14).
00.55 TV serialas „Daktaras Hausas“ (2) (N-14).
01.50 Programos pabaiga.
LNK - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Didysis filmukų šou“ (23).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (1).
07.25 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (197) (N-7).
08.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
10.10 Tikras gyvenimas. „Nenuoroma tėvas“. Vedėjas D.Mertinas (kart.)
11.10 TV serialas „K11: komisarai tiria. Šantažas iki mirties“ (N-7) (kart.).
11.50 Pagalbos skambutis (N-7).
12.55 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (5).
13.20 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (71).
13.30 Animacinis serialas „Kaukė“ (38).
13.55 TV serialas „Pavogtas gyvenimas“ (58) (N-7).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (28) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Antroji šeima“. Vedėjas D.Mertinas.
20.25 TV serialas „K11: komisarai tiria. Šunų veisykla“ (N-7).
21.00 Soriukas. Pasimatymų šou. Vedėja I.Stasiulevičiūtė (N-14).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. „Požemių ugnis“. Veiksmo. Rež. F.Alcala. Vaid. S.Seagalas, M.Helgenbergeris, S.Langas. JAV, 1997 m. (N-14).
00.20 TV serialas „Havajai 5.0“ (14) (N-7).
01.15 TV serialas „Deksteris“ (3) (N-14).
02.10 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
BTV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7).
09.00 Prajuokink mane. Humoro laida (kart.).
10.00 Jokių kliūčių! Realybės šou (kart.).
11.00 TV serialas „Laukinis“ (23) (N-7).
12.00 TV serialas „Svotai“ (8) (N-7).
13.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.00 Mano virtuvė geriausia. Realybės šou (N-7).
15.00 Amerikos talentai. Realybės šou.
16.00 TV serialas „Liežuvautoja“ (17) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Mentalistas“ (41) (N-7).
19.30 TV serialas „Didžiojo sprogimo teorija“ (22, 23) (N-7).
20.30 Juoko kovos. Humoro šou. Vedėjas V.Cololo (N-7).
21.30 „Žandaras Niujorke“. Komedija. Rež. J.Girault. Vaid. L.de Funesas, M.Galabru, Ch.Marinas. Italija, Prancūzija, 1965 m. (N-7).
23.40 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (18) (N-14).
00.35 TV serialas „Mentalistas“ (N-7) (kart.).
01.30 TV serialas „Laukinis“ (N-7) (kart.).
02.30 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - ketvirtadienis, liepos 24 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 TV serialas „Namelis prerijose“.
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Žinios. Ukraina. Laida rusų kalba.
11.45 Naktinis ekspresas. Vedėja J.Kryževičienė (kart.).
12.00 „Mūsų dienos - kaip šventė“. Estrados klasikos vakaras. Vedėjas D.Norvilas. 2008 m. (kart.).
13.50 G.Kuprevičiaus baletas „Čiurlionis“ (kart.).
15.30 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Vedėja A.Stonytė-Budzinauskienė.
16.15 Animacinis serialas „Stebuklingi vaikai“ (3).
16.40 Būtovės slėpiniai. Kėdainių slenkstis. Rež. A.Galinis. Vedėjai A.Bumblauskas ir E.Gudavičius.
17.30 Laiko portretai. Aktorė Daiva Stubraitė. Autoriai T.Ribaitis ir J.Javaitis.
18.00 Žinios. Ukraina. Laida rusų kalba (kart.).
18.15 Senieji Lietuvos vienuolynai. Vilniaus bernardinų konventas ir Šv.Pranciškaus ir Bernardinų bažnyčia. Rež. V.Babaliauskas. 2006 m.
18.50 Lietuvos dokumentika. „Pavienės bitės“. Autorius V.Mikolaitis. 2013 m.
19.45 Lietuvos dainų šventė „Čia - mano namai“. Folkloro dienos baigiamojo koncerto „Laimei vartus atkėlus“ fragmentai.
21.30 Kultūros savanoriai. Vedėja I.Daraškevičiūtė, rež. J.Stripeikienė.
22.00 Naktinis ekspresas. Vedėja J.Kryževičienė.
22.30 Dok. serialas „Viso gero, draugai partiniai!“ (1). Prancūzija, Vokietija, 2011 m.
23.25 Kūrybos metas. Vilnius rojuje ir pragare. Rašytojas Ričardas Gavelis. Autorius M.Ivaškevičius. 2000 m.
00.00 Panorama (kart.).
00.15 Sportas.
00.20 Orai.
00.25 TV serialas „Prokurorai“ (kart.).
01.10 Programos pabaiga.
TV1 - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.45 Dienos programa.
06.50 „Senosios Kristinos nutikimai“ (17) (N-7).
07.15 „Draugai IX“ (201, 202) (N-7).
08.10 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (78).
08.35 „Žaibo smūgis“ (8).
09.00 „Berniukas ir voveriukas“ (22).
09.25 „Įspūdingasis žmogus-voras“ (9).
09.50 „Benas Tenas. Supervisata“ (2).
10.15 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou (kart.).
10.45 „Sodo paslaptys“ (N-7) (kart.).
11.15 „Karadajus“ (N-7) (kart.).
12.00 „Kaimo daktarė. Gyvenimas iš naujo“ (13) (N-7).
13.05 „Apgavystės“ (59) (N-7).
14.00 „Superauklė“ (39) (N-7)
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Senosios Kristinos nutikimai“ (17) (N-7).
15.55 „Draugai IX“ (N-7) (kart.).
16.45 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou.
17.10 TV serialas „Komisaras Aleksas“ (1) (N-7).
18.00 „Didingasis amžius“ (37) (N-7).
20.05 „Karadajus“ (38) (N-7).
21.00 Ketvirtadienio detektyvas. „Midsomerio žmogžudystės VI. Kruvina akvarelė“. Didžioji Britanija, 2003 m. (N-14).
23.00 „Sekso magistrai“ (1) (N-14).
00.00 „Užribis“ (2) (N-7).
00.55 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (5) (N-7).
01.50 Programos pabaiga.
TV6 - ketvirtadienis, liepos 24 d.
09.15 Teleparduotuvė.
09.30 Adrenalinas. Laida apie ekstremalųjį sportą (N-7).
10.00 „Beverli Hilsas 90210“ (12) (N-7).
11.00 „Mastrichto policija“ (4) (N-7).
12.00 „Ieškotojas“ (N-7) (kart.).
13.00 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
13.30 „Kaip gyventi su tėvais visą likusį gyvenimą“ (4, 5).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Vampyrų žudikė“ (7) (N-7).
17.00 „Hubertas ir Staleris“ (10) (N-7).
18.00 „Ieškotojas“ (11) (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (11) (N-7).
20.00 „Kaip gyventi su tėvais visą likusį gyvenimą“ (6, 7).
21.00 „Rezidentai“ (111) (N-7).
21.30 „Grobuonys“. Veiksmo. JAV, 2010 m. (N-14).
23.50 Europos pokerio turnyras (S).
00.50 „CSI Majamis“ (N-7) (kart.).
01.35 „Mastrichto policija“ (N-7) (kart.).
02.30 „Hubertas ir Staleris“ (N-7) (kart.).
LRT LITUANICA - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
09.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
09.55 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
10.40 Lietuva gali.
11.20 Istorijos detektyvai. Vedėjas V.Savukynas.
12.05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
12.45 Mokslo ekspresas.
13.00 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/20, 21).
14.00 Žinios.
14.15 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida.
15.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
17.30 Svečių ekspresas. Vedėjai V.Radzevičius ir V.Anusaitė.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.30 TV serialas „Naisių vasara“ (27, 28).
19.30 Auksinės rankos. Pramoginė laida. Vedėjai Ž.Savickas ir G.Savickas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
21.45 Visi namie. Sveiko humoro laida. Artistai G.Savickas ir A.Sakalauskas.
22.15 Specialus tyrimas. Vedėjas D.Butkus.
23.00 Vakaro žinios.
23.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/22, 23).
00.30 LRT OPUS ORE. „Leon Somov ir Jazzu“ koncertas.
01.30 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
02.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida.
02.40 TV serialas „Naisių vasara“ (27, 28).
03.30 Panorama.
04.00 Svečių ekspresas. Vedėjai V.Radzevičius ir V.Anusaitė.
04.25 „Kristupo vasaros festivalis 2013“. Martynas Levickis: misija tęsiasi...
05.45 Klausimėlis.lt.
TV8 - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.55 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7) (kart.).
08.50 Senoji animacija.
09.35 „Linksmieji draugai“ (75).
10.05 Senoji animacija.
10.45 „Bazilis“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, 1998 m.
12.40 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7) (kart.).
13.35 „Apkabink mane“ (N-7) (kart.).
14.30 „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (6629, 6630) (N-7).
16.00 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7).
17.00 Atvira virtuvė. Kulinarijos laida.
18.00 „Meilė gyventi“ (102) (N-7).
19.00 „Apkabink mane“ (119) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.35 „Moterys meluoja geriau“ (103) (N-7).
21.05 „Mergina už borto“. Drama. Vokietija, 2005 m. (N-7).
23.00 „Meilė gyventi“ (N-7) (kart.).
23.55 Atvira virtuvė. Kulinarijos laida (kart.).
Info TV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
05.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
09.00 Žinios.
09.40 Dviračio šou. Humoro laida.
10.05 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
10.55 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.30 KK2. Informacijos šou (N-7).
12.15 Dviračio šou. Humoro laida.
12.45 Autopilotas. Laida apie automobilius.
13.15 Tauro ragas. Laida medžiotojams (N-7).
13.45 Apie žūklę. Laida žvejams.
14.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
15.10 KK2. Informacijos šou (N-7).
15.55 Dviračio šou. Humoro laida.
16.20 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
01.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.00 „TV Europa“ pristato.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Sveikatos šaltiniai (kart.).
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 Augintinis.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Patinka vairuoti. Automobilininkams ir ne tik.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - ketvirtadienis, liepos 24 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.15 „Išeities kodas“. Fantastinis veiksmo trileris (N-7).
10.50 Susitikimai. Pokalbių laida (kart.).
11.40 „Patikima apsauga“. Veiksmo (N-7).
13.20 „Lobių sala“. Nuotykių komedija (N-7).
14.55 Telelaikraštis.
15.40 „Perskaityk ir sudegink“. Kriminalinė komedija (N-7).
17.15 VU didieji. TV laida.
17.45 Žinios.
18.10 UNESCO objektai Lietuvoje (1). TV laida.
18.40 Muzikos ekspresas.
18.50 „Sensacija“. Komedija (N-7).
20.30 Vytautas Paukštė. Sugrįžimai. TV laida.
21.00 Žinios.
21.15 TV serialas „Fortjė faktorius“ (32) (N-7).
22.05 Žinios (kart.).
22.20 „Kūdikis už 30 000 000“. Veiksmo komedija (N-7).
00.35 Programos pabaiga.
Pūko TV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.59 Programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Muzika.
09.00 Kitokia Lietuva. Tiesioginė pokalbių laida.
10.00 OTV muzika.
18.00 Žinios. Orai.
18.20 Muzika.
19.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Muzika.
20.30 Iš kartos į kartą. Pažintinė laida (kart.).
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.).
09.45 Dokumentinis f. „Princas Williamas: lemtis“. JAV, Didžioji Britanija, 2012 m.
10.45 TV serialas „Kupidonas“ (12).
11.45 Sveikatos užtaisas (15). Gyvenimo būdo laida.
12.15 TV serialas „Rani: maištingoji princesė“ (8) (N-7).
13.15 Dokumentinis f. „Šiukšlės“. JAV, 2012 m.
15.00 Geros savijautos gidas (15). Gyvenimo būdo laida.
15.30 Žymiausios pasaulio vietos (16). Pramoginė laida.
16.00 Animacinis f. „Rifo pasaka II. Potvynis“. Pietų Korėja, JAV, 2012 m.
17.30 Mados legendos“ (15). Pramoginė laida.
18.00 TV serialas „Objektas 11“ (6) (N-7).
19.00 TV serialas „Kupidonas“ (13).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.20 Rekordininkai (16). Pramoginė laida.
20.50 TV serialas „Fortjė faktorius“ (42) (N-7).
21.50 „Balticum TV“ žinios.
22.05 „Kovotojas“. Biografinė sporto drama. Rež. D.O.Russellas. Vaid. M.Wahlbergas, Ch.Bale'as, A.Adams. JAV, 2010 m. (N-14).
00.10 Sveikatos užtaisas (15). Gyvenimo būdo laida.
00.40 Programos pabaiga.
Pan TV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.00 „TV Europa“ pristato.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Sveikatos šaltiniai (kart.).
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 Augintinis.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Patinka vairuoti. Automobilininkams ir ne tik.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - ketvirtadienis, liepos 24 d.
08.55 Programa.
09.00 Šiaulių žinios (kart.).
09.15 Bumcės pokštai. Laida vaikams (kart.).
09.35 Aš čia gyvenu. Gyvenimo būdo laida (kart.).
09.45 Šiaulių gidas.
09.50 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
10.10 Šiaulių gidas.
10.15 Sveikatos šaltiniai. Sveikatinimo laida (kart.).
10.40 Patarimai. Pažintinė laida (kart.).
11.00 MTV.
18.00 Anądien Šiauliuose. Pažintinė laida.
18.30 Šiaulių žinios.
18.45 Apie žūklę. Laida žvejams.
19.15 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
20.00 Šiaulių žinios (kart.).
20.20 Susitikimai. Publicistikos laida.
21.00 Šiaulių žinios.
21.15 Šiaulių gidas.
21.20 MTV.
23.00 Šiaulių žinios.
23.15 MTV.
Dzūkijos TV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Reporteris.
08.00 TV serialas „Stalino sūnus“ (5, 6) (N-7).
10.10 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
11.15 Reporteris.
12.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją (N-7).
13.00 Dokumentinis serialas „Keisčiausi gamtos reiškiniai“.
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 VMG vasara.
14.55 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.42 Orai.
18.45 Pacientų registravimo tvarka Alytaus poliklinikoje (kart.).
19.15 Jūsų sveikatai (kart.).
19.50 TV serialas „Stalino sūnus“ (9) (N-7).
21.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją (N-7).
22.00 Reporteris.
22.42 Orai.
22.45 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
23.45 TV serialas „Stalino sūnus“ (6) (N-7).
00.45 Reporteris.
01.22 Orai.
01.25 Lietuva tiesiogiai.
01.55 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
02.00 Ilgai ir laimingai.
02.35 Reporteris.
03.05 Gongo Gangas.
03.40 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
03.45 Ilgai ir laimingai.
04.20 Reporteris.
04.50 Gongo Gangas.
05.25 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
05.55 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
06.00 Ilgai ir laimingai.
06.35 Dokumentinis serialas „Baikalo legendos: tremtinių ir nuotykių ieškotojų keliais - iki Mongolijos“ (7).
TV1000 - ketvirtadienis, liepos 24 d.
05.00 „Mano tėvas Romulas“. Drama. Australija, 2007 m.
06.55 „Protas ir jausmai“. Romantinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 1995 m
09.20 „Naktinis traukinys į Lisaboną“. Detektyvinis. Vokietija, Šveicarija, 2013 m.
11.25 „Ne anyta, o monstras“. Romantinė komedija. Vokietija, Didžioji Britanija, 2005 m.
13.15 „Tikrovė kandžiojasi“. Romantinė drama. JAV, 1994 m.
15.00 „Išlikimo eksperimentas“. Fantastinis trileris. JAV, Indonezija, 2013 m.
17.00 „Apgaulės meistrai“. Kriminalinis trileris. Prancūzija, Amerika, 2013 m.
19.00 „Prieglobstis“. Mistinis trileris. JAV, 2010 m.
21.00 „Saugumas nėra garantuotas“. Komiška drama. JAV, 2012 m.
22.40 „Medžioklė“. Drama. Danija, 2012 m.
00.40 „Gladiatorius“. Drama. JAV, 1992 m.
02.35 „Geri vyrukai“. Drama. JAV, 1992 m.
TV1000 Premium - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.00 „007. Kazino „Royale“. Veiksmo. JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, 2006 m.
08.20 „Išprotėjęs profesorius II. Klampų šeimynėlė“. Komedija. JAV, 2000 m.
10.10 „Paskutinė tvirtovė“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
12.15 „Olimpo apgultis“. Veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
14.00 „Brėkštanti aušra. 2 dalis“. Fantastinė romantinė drama. JAV, 2012 m.
16.00 „Karalienės sesuo“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 2008 m.
18.00 „Pragaras rojuje“. Dramatinis trileris. Ispanija, 2012 m.
20.00 „Niujorko šešėlyje“. Kriminalinė drama. JAV, 2012 m.
22.15 „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. Fantastikos veiksmo. JAV, 2011 m.
00.00 „Geležinis dangus“. Veiksmo komedija. JAV, Vokietija, Australija, 2012 m.
02.00 „Kelionių aistra“. Komedija. JAV, 2012 m.
03.35 Erotika.
TV1000 Action - ketvirtadienis, liepos 24 d.
04.00 „Per plauką nuo pražūties“. Veiksmo trileris. JAV, 1993 m.
06.00 „Gotika“. Siaubo trileris. JAV, 2003 m.
07.50 „Meilė už mane stipresnė“. Drama. JAV, 2007 m.
10.10 „Gotika“. Siaubo trileris. JAV, 2003 m.
11.55 „Aš vis dar žinau, ką veikei aną vasarą“. Trileris. JAV, 1998 m.
13.45 „Meilė už mane stipresnė“. Drama. JAV, 2007 m.
16.00 „Gotika“. Siaubo trileris. JAV, 2003 m.
17.50 „Rizikinga erzinti diedukus II“. Veiksmo komedija. JAV, Prancūzija, 2013 m.
20.00 „Avarija“. Trileris. JAV, Kanada, 2010 m.
21.50 „Velnio sėkla“. Veiksmo drama. JAV, Airija, 1997 m.
00.00 „Gotika“. Siaubo trileris. JAV, 2003 m.
02.00 „Atpildas“. Veiksmo trileris. JAV, 2003 m.
TV1000 Russkoje kino - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.00 „Ūsuota auklė“. Komedija. SSRS, 1977 m.
07.30 „Neptūno šventė“. Komedija. SSRS, 1986 m.
08.30 „Dubleris“. Komedija. Rusija, 2012 m.
10.20 „Šapito teatras. Meilė ir draugystė“. Komedija. Rusija, 2011 m.
12.30 „Vedęs viengungis“. Drama. SSRS, 1982 m.
14.00 „Namas“. Kriminalinė drama. Rusija, 2011 m.
16.25 „Senis 005“. Komedija. Rusija, 2013 m.
18.05 „O.K. brangenybės“. Nuotykių komedija. Rusija, 2013 m.
20.00 „Sūpynės“. Drama. Rusija, 2008 m.
21.40 „Ir aš noriu“. Kriminalinė drama. Rusija, 2012 m.
23.20 „Visiško pasinėrimo režimas“. Fantastinė drama. Rusija, 2012 m.
01.30 „Petro jaunystė“. Biografinė drama. Vokietija, SSRS, 1980 m.
04.00 „Vestuvės“. Komedija. SSRS, 1977 m.
Balticum AUKSINIS - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.00 „Nebloga mergina“. Komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
09.00 „Kolumbo žiedas“. Kriminalinis trileris. JAV, 2012 m. (N-7).
11.00 „Taika, meilė ir nesusipratimas“. Komiška drama. JAV, 2011 m. (N-7).
13.00 „Kaip pirmąjį kartą“. Romantinė komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
15.00 „Vidurnaktis Paryžiuje“. Fantastinė romantinė komedija. Ispanija, JAV, 2011 m.
17.00 „Meilė trunka trejus metus“. Romantinė komedija. Prancūzija, Belgija, 2011 m. (N-7).
19.00 „Agentų žaidimai“. Romantinis trileris. Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas, 2013 m. (N-7).
21.00 „Pagrobtas gyvenimas“. Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. (N-7).
23.00 „Brėkštanti aušra. 1 dalis“. Fantastinė romantinė drama. JAV, 2011 m. (N-7).
Diva Universal - ketvirtadienis, liepos 24 d.
00.10 Kendros šou.
00.35 Kendros šou.
02.40 Kendros šou.
03.05 Kendros šou.
07.05 Santuokinis Jonasų gyvenimas.
07.30 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
08.20 Stambus planas: Anne Hathaway.
08.45 Stambus planas: Shia Saide'as LaBeoufas.
09.10 „Liežuvautoja.“
10.00 Santuokinis Jonasų gyvenimas.
10.50 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
11.40 E! „Forbes“: greiti būdai praturtėti.
12.05 Aplink pasaulį: vakarėliai.
12.30 Tikrosios Orindžo apygardos šeimininkės.
13.20 „Liežuvautoja.“
14.10 Santuokinis Jonasų gyvenimas.
15.00 Mados projektas.
15.50 Ericas ir Jessie. Žaidimas prasideda.
16.15 E! Svajonių namas.
16.40 E! Justinas Bieberis.
17.30 Santuokinis Jonasų gyvenimas.
18.20 „Liežuvautoja.“
19.10 Mados projektas.
20.00 E! „Forbes“: 100 įtakingiausių moterų.
20.50 Ericas ir Jessie. Žaidimas prasideda.
21.15 Aplink pasaulį: vakarėliai.
21.40 Nuotykiai rojuje.
22.30 Mados kontrolė.
22.55 E! Skandalingos pagalbos telefonu istorijos.
23.20 E! „Forbes“: 100 įtakingiausių moterų.
01.00 E! Pavojingi ryšiai.
XXI - ketvirtadienis, liepos 24 d.
09.00 „Praeities paslaptys“. Komiška drama. JAV, 2004 m. (N-12).
10.40 „Kavinė „De Flor“. Melodrama. Kanada, Prancūzija, 2011 m. (N-16).
12.50 Premjera. „Numirti“. Komiška drama. Rusija, 2013 m. (N-12).
14.35 „Kelyje“. Nuotykių drama. Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, Brazilija, Kanada, 2012 m. (N-16).
17.00 „Praeities paslaptys“. Komiška drama. JAV, 2004 m. (N-12).
18.40 „Kavinė „De Flor“. Melodrama. Kanada, Prancūzija, 2011 m. (N-16).
20.50 Premjera. „Numirti“. Komiška drama. Rusija, 2013 m. (N-12).
22.35 „Kelyje“. Nuotykių drama. Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, Brazilija, Kanada, 2012 m. (N-16).
01.00 „Praeities paslaptys“. Komiška drama. JAV, 2004 m. (N-12).
02.40 „Kavinė „De Flor“. Melodrama. Kanada, Prancūzija, 2011 m. (N-16).
04.50 Premjera. „Numirti“. Komiška drama. Rusija, 2013 m. (N-12).
06.35 „Kelyje“. Nuotykių drama. Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, Brazilija, Kanada, 2012 m. (N-16).
Fox - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.00 TV serialas „Pagal Džimį“.
08.10 TV serialas „Daktariūkščiai“.
09.00 TV serialas „NCIS“.
09.45 TV serialas „Specialioji Los Andželo policija“.
10.30 TV serialas „Pagal Džimį“.
11.20 TV serialas „Daktariūkščiai“.
12.10 TV serialas „Du su puse vyro“.
13.05 TV serialas „Revoliucija“.
14.00 TV serialas „Gyveno kartą“.
15.45 TV serialas „NCIS“.
17.30 TV serialas „Įtariamasis“.
19.15 TV serialas „NCIS“.
20.05 TV serialas „Du su puse vyro“.
21.00 TV serialas „Tiltas“.
21.50 TV serialas „NCIS“.
22.45 TV serialas „Sostų žaidimas“.
23.50 TV serialas „Tiltas“.
00.45 TV serialas „NCIS“.
01.30 TV serialas „Pasiutę šunys“.
02.20 TV serialas „Deksteris“.
03.15 TV serialas „Revoliucija“.
04.00 TV serialas „Doilio respublika“.
04.45 TV serialas „Įstatymas ir tvarka“.
05.30 TV serialas „Įtariamasis“.
Fox life - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.00 TV serialas „Grėj anatomija“.
08.35 Dizaineriai jau pasirengę.
09.25 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
10.15 TV serialas „Grėj anatomija“.
11.55 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
12.25 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
12.55 X Faktorius.
13.45 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
14.40 TV serialas „Slapti reikalai“.
15.35 TV serialas „Grėj anatomija“.
17.20 Dizaineriai jau pasirengę.
18.15 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
20.00 TV serialas „Mad Men. Reklamos vilkai“.
20.50 X Faktorius.
22.30 TV serialas „Grėj anatomija“.
00.10 TV serialas „Privati praktika“.
01.45 TV serialas „Slapti reikalai“.
02.30 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
02.55 „Pagaminta Čelsyje“.
Disney Channel - ketvirtadienis, liepos 24 d.
05.00 Animacinių serialų programa.
10.00 „Novatoriai“.
10.05 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“.
10.30 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“.
11.00 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“.
11.30 Animacinis f. „Trys muškietininkai“.
13.20 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“.
16.30 TV serialas „Bandomieji“.
17.00 TV serialas „Bandomieji“.
17.30 TV serialas „Du karaliai“.
18.00 TV serialas „Du karaliai“.
18.30 Animacinis f. „Trolis Centriniame parke“. JAV, 1994 m.
20.00 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“.
20.30 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“.
21.00 TV serialas „H20: tik pridėk truputį vandens“.
21.30 TV serialas „H20: tik pridėk truputį vandens“.
22.00 TV serialas „Fliperis“.
23.00 TV serialų programa.
Travel - ketvirtadienis, liepos 24 d.
08.00 Būsto paieška. Ekvadoras. Nyderlandai, Amsterdamas. 9.00, 13.00, 18.00 Kovos dėl bagažo. 10.00, 0.00 Paminklų paslaptys. 11.00, 17.00, 23.00 Tamsiausios Amerikos paslaptys. 12.00, 16.00 Ekspedicija. Pietų Afrika. 15.00 Viešbučių verslas. Aliaska, „Alaskan Hotel & Bar“. 19.00 Amerikos maistas. Naujoji Meksika. 20.00 Naujo būsto paieška. Tailandas. Londonas, Anglija. 21.00 Pasaulio keliautojas. Legendinis Argentinos maršrutas. 22.00 Sunki kelionė: nuo Šanchajaus iki Korėjos sienos. 22.30 Sunki kelionė po Kiniją.
14.00 Būsto paieška. Ekvadoras. Nyderlandai, Amsterdamas. 9.00, 13.00, 18.00 Kovos dėl bagažo. 10.00, 0.00 Paminklų paslaptys. 11.00, 17.00, 23.00 Tamsiausios Amerikos paslaptys. 12.00, 16.00 Ekspedicija. Pietų Afrika. 15.00 Viešbučių verslas. Aliaska, „Alaskan Hotel & Bar“. 19.00 Amerikos maistas. Naujoji Meksika. 20.00 Naujo būsto paieška. Tailandas. Londonas, Anglija. 21.00 Pasaulio keliautojas. Legendinis Argentinos maršrutas. 22.00 Sunki kelionė: nuo Šanchajaus iki Korėjos sienos. 22.30 Sunki kelionė po Kiniją.
Discovery - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.25 Aukcionų karaliai. 7.50 Relikvijų medžiotojai. 8.15 Kaip išlikti gyvam bet kokia kaina? 9.10 Vaikinai iš Jukono. 10.05 Aukso karštligė. 10.55 Milžiniškos statybos. 11.50, 6.35 Kaip tai padaryta? 12.40 Automobilių meistrai. 13.35 Greiti ir garsūs. 14.30 Automobilių medžiotojai. 15.25 Garažų auksas. 17.10 Sandėliai. Mūšis Kanadoje. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 19.05, 1.55 Nekilnojamojo turto agentai. 19.35, 2.25 Karai dėl bagažo. 21.00 Neįtikėtinas dangoraižis. 22.00, 2.50 Ledinis auksas. 23.00, 3.50 Tikrieji tolimųjų reisų vairuotojai. 0.00, 4.50 Medkirčiai pelkėse. 1.00, 5.45 Aliaska. Paskutinė riba.
Animal Planet - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.25 Nepaprasti gyvūnai. 8.15 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Mažylių planeta. 10.05 Kaip išauginti gepardą? 11.00 Gyvūnų teritorija. 12.20, 6.35 Viskas apie šunis. 12.50, 5.45 Rezervato prižiūrėtojai. 13.45 Aligatorių tramdytojai. 14.40, 21.05, 2.25 Afrikoje. 16.30 Mano augintinis - interneto žvaigždė. 17.25 Pandos. 18.20 Pingvinų safaris. 19.15, 19.40 Gyvūnų prieglauda. 20.10, 20.40 S.Irvinas: gelbėjant laukinę gamtą. 22.00, 3.15 Nežinomi miestai. 22.55, 4.05 Gyvoji gamta. 23.50, 4.55 Gyvūnų policija. 0.45 Laimikis - žmogus. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.
15.30 Nepaprasti gyvūnai. 8.15 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Mažylių planeta. 10.05 Kaip išauginti gepardą? 11.00 Gyvūnų teritorija. 12.20, 6.35 Viskas apie šunis. 12.50, 5.45 Rezervato prižiūrėtojai. 13.45 Aligatorių tramdytojai. 14.40, 21.05, 2.25 Afrikoje. 16.30 Mano augintinis - interneto žvaigždė. 17.25 Pandos. 18.20 Pingvinų safaris. 19.15, 19.40 Gyvūnų prieglauda. 20.10, 20.40 S.Irvinas: gelbėjant laukinę gamtą. 22.00, 3.15 Nežinomi miestai. 22.55, 4.05 Gyvoji gamta. 23.50, 4.55 Gyvūnų policija. 0.45 Laimikis - žmogus. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.
Viasat HISTORY - ketvirtadienis, liepos 24 d.
08.00 „Laiko komanda“. 9.00, 1.00 „Antrasis pasaulinis karas - spalvotai“. 10.00, 16.00, 3.00 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“. 11.00, 19.10 „Muziejaus paslaptys“. 12.00 „Žuvis tavyje“. 13.00 „Uždrausta istorija“. 14.00 „Didysis požeminis karas“. 15.00 „Atskleisti paslaptį“. 20.00, 22.00, 2.00 „Praeities paslaptys“. 21.00, 6.00 „Uždrausta istorija“. 23.00 „Senovės pasauliai“. 0.00 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 5.00 „Londono ligoninė“.
17.00 „Laiko komanda“. 9.00, 1.00 „Antrasis pasaulinis karas - spalvotai“. 10.00, 16.00, 3.00 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“. 11.00, 19.10 „Muziejaus paslaptys“. 12.00 „Žuvis tavyje“. 13.00 „Uždrausta istorija“. 14.00 „Didysis požeminis karas“. 15.00 „Atskleisti paslaptį“. 20.00, 22.00, 2.00 „Praeities paslaptys“. 21.00, 6.00 „Uždrausta istorija“. 23.00 „Senovės pasauliai“. 0.00 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 5.00 „Londono ligoninė“.
04.00 „Laiko komanda“. 9.00, 1.00 „Antrasis pasaulinis karas - spalvotai“. 10.00, 16.00, 3.00 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“. 11.00, 19.10 „Muziejaus paslaptys“. 12.00 „Žuvis tavyje“. 13.00 „Uždrausta istorija“. 14.00 „Didysis požeminis karas“. 15.00 „Atskleisti paslaptį“. 20.00, 22.00, 2.00 „Praeities paslaptys“. 21.00, 6.00 „Uždrausta istorija“. 23.00 „Senovės pasauliai“. 0.00 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 5.00 „Londono ligoninė“.
Viasat EXPLORER - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.55 „Turto gelbėtojai“. 8.40, 13.10, 17.45 „Gentis“. 9.40, 12.40, 16.45, 21.15 „Gigantiški sunkvežimiai“. 10.40, 3.30 „Prieš gamtos stichiją“. 11.05, 15.00, 19.40 „Kaip tai veikia?“ 11.55, 15.55, 20.30 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.05, 18.40 „Techninės apžiūros komandos“. 22.15, 0.55 „Floridos pakrančių apsauga“. 0.00, 2.35 „Mirties įrankiai“.
National GEOGRAPHIC - ketvirtadienis, liepos 24 d.
10.00 Kas brangiau parduos automobilio detales? 11.00 Jukono auksas. Didelės pinigų sumos. 12.00 Gelbėkis nelaimėje. Užspringęs keksu. Vėjai. 13.00 Gelbėkis nelaimėje. Ryklio ataka. Cunamis. 14.00 Nenugalimųjų dvikova. Buitinis smulkintuvas ir mėsos muštukas. 15.00 Nesugaunama katė. 16.00 Laukinė Rusijos gamta. Sibiras. 17.00 Pabėgimas iš nacistų koncentracijos stovyklos. 18.00 Jukono auksas. Paskutinė viltis. 19.00 Mokslo šėliojimai. 20.00 Išlydyti pinigai. Vamzdis į veidą. Grobk banką! 21.00 Statyba be taisyklių. 22.00 Kas brangiau parduos visureigių detales? 23.00 Kalėjimo sunkumai. Gaujos už grotų. 0.00 Išlydyti pinigai. 1.00 Nakties programa.
MTV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
08.00 „Paauglės motinos“. 9.00 „Kambarių plėšikai“. 10.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 11.00, 19.00 Katžuvė. 12.00 „Draugų zona“. 13.00 „Nepritampanti“. 14.00, 18.00 Susituokę jaunuoliai. 15.00 Aš turiu antsvorio. 17.00 Tik hitai. 20.00 „Cryo karta“. 22.00 „Džersio pakrantė“. 23.00 Interneto kvailiai. 0.00 „Ar tu vienišas?“ 1.00 „Pagaliau beveik suaugę“. 2.00 „Mirties slėnis“. 3.00 Tik hitai.
Mezzo - ketvirtadienis, liepos 24 d.
10.30 J.Robbinso šokis „Dances at a Gathering“. 12.30 Koncertuoja Batumio simfoninis orkestras. 11.55 K.Ossolos baletas „Šešėlio atmintis“. 13.30, 17.00, 20.30 Divertismentas. 14.30 C.Monteverdi „Palaimintosios Mergelės Marijos mišparai“. 16.05 C.Monteverdi kūrinių koncertas. 18.00 W.A.Mozarto opera „Don Žuanas“. 21.30 Koncertuoja Paryžiaus orkestras. Diriguoja P.Boulezas. 22.55 Kvartetas „Diotima“ groja J.Brahmso, A.Zemlinskio ir A.Schoenbergo kūrinius. 0.30 R.Bonos „Mandekan Cubano“. 1.30 Nakties programa.
BBC - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 BBC naujienos.
14.00 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
14.30 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Azijos įvykių apžvalga. Vedėja M.Husain.
17.00 Azijos įvykių apžvalga. Vedėja M.Husain.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Globalinės naujienos.
19.00 Globalinės naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.45 Pasaulio sportas.
23.00 Verslo naujienos.
23.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
00.45 Pasaulio sportas.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.00 CNN naujienų redakcija.
08.45 Pasaulio verslo ypatumai.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 Pasaulio sporto naujienos.
10.30 Sveikatos laida. Vedėjas S.Gupta.
11.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.00 CNN naujienų redakcija.
12.30 Afrikos balsai.
13.00 Žvilgsnis į verslą. Vedėja N. Dos Santos.
14.00 CNN naujienų redakcija.
15.00 Naujienų srautas.
16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Laida apie golfą.
20.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 Naujienos. Reportažas iš Honkongo.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - ketvirtadienis, liepos 24 d.
04.45 Krepšinis. NBA. Bruklino „Nets“ - Hjustono „Rockets“.
07.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lygos turo apžvalga.
08.00 Krepšinis. Jungtinė lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - „Chimki“.
09.45 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „Porto“ - „Braga“.
11.30 „NBA Action“.
12.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lygos turo apžvalga.
13.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Kuban“ - CSKA.
15.00 Vyrų teniso turnyras Kolumbijoje. Pusfinalis.
17.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „Sporting“ - „Olhanenses“.
19.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lygos turo apžvalga.
20.00 Krepšinis. Jungtinė lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - Maskvos srities „Chimki“.
21.45 „NBA Action“.
22.00 Krepšinis. NBA. Los Andželo „Clippers“ - Oklahomos „Thunder“.
00.00 Krepšinis. NBA. San Antonijaus „Spurs“ - Majamio „Heat“.
02.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. Turo apžvalga.
03.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lygos turo apžvalga.
05.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „Porto“ - „Benfica“.
Eurosport - ketvirtadienis, liepos 24 d.
09.30 Dviračių sportas. Lenktynės „Tour de France“.
10.30 Dviračių sportas. Laida su Gregu LeMondu.
10.45 Motociklų sportas. Švedijos komandų lyga.
11.30 Lengvoji atletika. Jaunių pasaulio čempionatas.
13.00 Dviračių sportas. Lenktynės „Tour de France“.
14.15 Dviračių sportas. Laida su Gregu LeMondu.
14.30 Dviračių sportas. Lenktynės „Tour de France“.
18.30 Dviračių sportas. Laida su Gregu LeMondu.
18.45 Fechtavimas. Pasaulio čempionatas.
20.45 FISU universiados apžvalga.
21.15 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga.
21.20 Mėnesio sporto įvykių apžvalga.
21.25 Jojimas. „Rolex Grand Slam“.
22.25 Mėnesio sporto įvykių apžvalga.
22.30 Raitelių klubo naujienos.
22.35 Golfas. „Ladies European Tour“.
22.50 Golfas. Apžvalga.
22.55 Buriavimas. „Extreme Sailing Series“.
23.25 Jachtų klubas.
23.30 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga.
23.40 Dviračių sportas. Lenktynės „Tour de France“.
00.45 Dviračių sportas. Laida su Gregu LeMondu.
01.00 Fechtavimas. Pasaulio čempionatas.
Eurosport 2 - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.00 Europos vyrų vandensvydžio čempionatas. Ketvirtfinalis.
07.45 Europos vyrų vandensvydžio čempionatas. Ketvirtfinalis.
08.30 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. XVII etapas.
09.15 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. Dienos apžvalga.
09.30 Lengvoji atletika.
11.30 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. XVII etapas.
12.45 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. Dienos apžvalga.
13.00 Automobilių sportas. „Porsche Mobil 1 Supercup“ lenktynės.
13.30 Lengvoji atletika.
14.30 Europos jaunimo futbolo čempionatas. Vokietija - Serbija; Vengrija - Portugalija.
15.30 Europos jaunimo futbolo čempionatas. Vokietija - Serbija; Vengrija - Portugalija.
16.30 Lengvoji atletika.
18.00 Europos jaunimo futbolo čempionatas. Vokietija - Serbija.
19.00 Speciali „Eurosport“ laida.
19.30 Motociklų sportas.
21.00 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. XVIII etapas.
22.15 Dviračių sportas. „Tour de France“ lenktynės. Dienos apžvalga.
22.30 Rankos lenkimas. Europos ir JAV varžybų akimirkos.
23.00 Motociklų sportas.
00.00 Lengvoji atletika.
Sport1 De - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.00 Sporto klipai.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
13.00 Reklama.
16.30 „Storage Hunters“. Realybės šou.
18.00 „Storage Wars“. Realybės šou.
18.30 Dokumentinis serialas „Dirbtuvių didvyriai“.
19.30 Futbolas. Kontrolinės rungtynės. Tiesioginė transliacija.
21.30 Smiginis. „World Matchplay“. Tiesioginė transliacija.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - ketvirtadienis, liepos 24 d.
09.10 Boksas.
12.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“ - „Liverpool“.
14.00 Ledo ritulys. KHL. „Atlant“ - Rygos „Dinamo“.
16.00 Ledo ritulys. KHL. „Lokomotiv“ - Rygos „Dinamo“.
18.00 Krepšinis. Eurolyga. „Lietuvos rytas“ - „Laboral Kutxa“.
19.50 „Formulė 1“. Vokietijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
20.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos legendos. R.Piresas.
21.20 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Strasbourg“.
23.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtfinalis.
03.10 Laida apie futbolą.
03.40 „Formulė 1“. Vokietijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
05.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Newcastle“ - „Manchester City“.
07.20 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Fulham“ - „Manchester United“.
Viasat Motor - ketvirtadienis, liepos 24 d.
13.20 „GP2 Series“ lenktynės.
15.50 „Formulė 1“. Vokietijos didysis prizas. I treniruotė.
17.35 „Formulė 1“. Vokietijos didysis prizas. II treniruotė.
19.20 „Formulė 1“. Vokietijos didysis prizas. III treniruotė.
20.30 „Formulė 1“. Vokietijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai.
22.00 „Formulė 1“. Vokietijos didžiojo prizo lenktynės.
01.00 „Porsche“ supertaurės lenktynės.
02.00 „Formulė 1“. Vokietijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
TVP1 - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.55 TVP1 rytas. 9.10 Politika prie kavos. 9.35 „Supernindzės“. 10.05 „Šėtonas iš Septintosios gatvės“. 11.00, 13.45 Dokumentika. 12.10 „Nepaprasta šeima“. 13.00, 16.00, 20.30 Žinios. 13.05 Žemės ūkio verslas. 13.25 Lenkų valgiai. 14.50 „Viskas prieš mus“. 16.15 Lenkų atostogos. 16.30 „Klanas“. 16.55, 1.25 „Makgaiveris“. 18.00 TV ekspresas. 18.25 „Meilė prie užliejamosios pievos“. 19.30 „Ranča“. 21.30 „Tėvas Motiejus“. 22.20 TV serialas. 22.30 Reporterio reikalas. 23.30 „1920. Karas ir meilė“. 0.25 „Visko gali būti“.
Polonia TV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
08.10 „Žvaigždžių keliu“. 8.40 „Tėvas Motiejus“. 10.25 „Grilio meistras 2014“. 10.30 „Auksinė obelis“. 10.55 „Iki pertraukos 0:1“. 11.25 „Laukinė Lenkija“. 12.00, 23.00 Lenkija 24. 12.40, 17.55 „Dvi medalio pusės“. 13.05, 18.55 „Sultinio kubelis“. 13.25, 18.50, 21.40 Galvosūkis. 13.35, 21.00 Žinios. 13.50 „Aš jums parodysiu!“ 14.50 Rytų studija. 15.25 Okrasa laužo taisykles. 17.00 „Zlotopolskiai“. 17.30 „Vilnoteka“. 18.20 Polonija užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 19.55 „Garbės laikas“. 20.45 Labanaktukas. 21.50 „Penktadienio orai“. 22.45 Polonija užsienyje. 23.45 „Karininkas“.
LNT - ketvirtadienis, liepos 24 d.
14.00 0723Trečiadienis
00.50 TV serialas „Be kaltės kalta“.
02.25 Kalbėkime atvirai.
03.10 900sekundžių.
04.40 Šiandien regionuose.
04.50 Bernardas.
05.00 Šeimos dramos.
05.45 Religijos laida.
06.10 Būrėja.
06.45 Šiandien regionuose.
07.00 900sekundžių.
09.00 Teleparduotuvė.
09.15 Naujoji banga.
12.50 „Karamba“.
12.55 TV serialas „Širdies melodija“.
14.20 Teleparduotuvė.
14.35 Kalbėkime atvirai.
15.40 Šeimos dramos.
16.45 TV serialas „Meilė nesibaigia niekada“.
17.40 Mados laida.
17.50 LNT žinios.
18.00 TV serialas „Be kaltės kalta“.
20.00 LNT žinios.
20.35 Sportas ir orų prognozė.
20.40 Dėmesio centre.
21.10 Naujoji banga.
1 Baltijskij kanal - ketvirtadienis, liepos 24 d.
09.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas (tęs.). 11.40 Gyvenk sveikai! 12.50 TV serialas „Jasmin“. 14.00 Naujienos. 14.25 „Jasmin“ (tęs.). 15.05 „Pėdsakas“. 15.45 Kartu su visais. 16.40, 3.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35, 23.15, 5.50 Lietuvos „Laikas“. 21.00 „Manekenė“. 23.25 „Siauras tiltas“. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Vaidybinis f. „Sodyba“. 2.10 Vaidybinis f. „Asmeninis gyvenimas“. 5.30 Muzika.
11.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas (tęs.). 11.40 Gyvenk sveikai! 12.50 TV serialas „Jasmin“. 14.00 Naujienos. 14.25 „Jasmin“ (tęs.). 15.05 „Pėdsakas“. 15.45 Kartu su visais. 16.40, 3.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35, 23.15, 5.50 Lietuvos „Laikas“. 21.00 „Manekenė“. 23.25 „Siauras tiltas“. 0.20 Informacinė laida. 0.50 Vaidybinis f. „Sodyba“. 2.10 Vaidybinis f. „Asmeninis gyvenimas“. 5.30 Muzika.
RTR Planeta - ketvirtadienis, liepos 24 d.
09.05 „Mano likimo šeimininkė“. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30, 13.30, 18.35 Žinios iš Maskvos. 10.55 Pirmojo pasaulinio paslaptys. 11.50 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05, 3.20 Ypatingas atvejis. 15.00, 4.10 „Kol stanica miega“. 16.45 Mokslas 2.0. 17.15 Tiesioginis eteris. 19.50 „Banditų karalienė“. 21.50 „Gynėja“. 22.50 Naujoji banga. 0.50 „Septyniolika pavasario akimirkų“. 1.55 Vaidybinis f. „Fariatjevo fantazijos“ (1).
NTV - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.10 Intrigų mokykla. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 Šiandien. 9.25 Sodininkų atsakas. 10.30 „Aukštas“. 11.00 Prieš teismą. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas. 14.35, 17.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 15.30 Prokurorų patikrinimas. 16.35 „Sudaužytų žibintų gatvės“. 19.00 „Šerifas“. 20.55 „Tardytojas“. 23.20 „Ypatingoji padėtis“. 1.15 „Stichijos formulė“. 3.05 „Prakeiktas rojus“.
REN Baltija - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.05 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.15 Tinkama priemonė. 8.10 Nemeluok man! 10.00 Šeimos dramos. 11.00 Kviestinė vakarienė. 12.00 Pasaulio paslaptys su A.Chapman. 12.55 „Kitas“. 14.40 Nuteisk mane. 16.05 Šeimos dramos. 17.05 Nemeluok man! 19.15 Naujienos. 19.20 Tinkama priemonė. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Pragaro virtuvė. 23.05 Pasaulio paslaptys su A.Chapman. 0.00 „Kitas“.
RTVi - ketvirtadienis, liepos 24 d.
07.00 Animacija. 8.00, 16.00, 18.00, 22.00 Šiandien pasaulyje. 9.00, 17.00 „Atpildas už meilę“. 10.00, 21.00, 1.00 „Epochos žvaigždė“. 11.00 Vaid. f. „Štai mano kaimas“. 13.00, 19.00, 5.00 „Ieškomas“. 14.00, 20.00, 23.30 „Savas nepažįstamasis“. 15.00, 0.30 Miesto legendos. 15.30, 23.00 Laida apie Ameriką. 2.00 Vaid. f. „Aistros dėl Vladimiro“.
TVC - ketvirtadienis, liepos 24 d.
08.05 Dokumentinis serialas. 8.20, 17.50, 20.55, 5.30 Animacinis serialas. 8.40, 16.45, 4.45 „Gydymas meile“. 9.25, 15.25, 20.15, 23.10 Dokumentinis f. 10.15 Gydytojas. 10.40, 18.15, 1.05 „Širdžiai neįsakysi“. 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Įvykiai. 11.50, 1.50 „Nerūpestingi dvyniai“. 14.15, 0.55 Vieno daikto istorija. 14.50, 20.00 Naujienų miestas. 16.15, 23.50 Paprasti keblumai. 19.15 „Generolo anūkė“. 21.05 Savo akimis. 21.30 Gyn ybos linija. 22.30 Maskvos buities kronika. 0.20 Įvykiai. 25-oji valanda. 0.40 Petrovkos 38. 4.20 Mūsų kino paslaptys.
15.10 Dokumentinis serialas. 8.20, 17.50, 20.55, 5.30 Animacinis serialas. 8.40, 16.45, 4.45 „Gydymas meile“. 9.25, 15.25, 20.15, 23.10 Dokumentinis f. 10.15 Gydytojas. 10.40, 18.15, 1.05 „Širdžiai neįsakysi“. 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Įvykiai. 11.50, 1.50 „Nerūpestingi dvyniai“. 14.15, 0.55 Vieno daikto istorija. 14.50, 20.00 Naujienų miestas. 16.15, 23.50 Paprasti keblumai. 19.15 „Generolo anūkė“. 21.05 Savo akimis. 21.30 Gyn ybos linija. 22.30 Maskvos buities kronika. 0.20 Įvykiai. 25-oji valanda. 0.40 Petrovkos 38. 4.20 Mūsų kino paslaptys.
18.55 Dokumentinis serialas. 8.20, 17.50, 20.55, 5.30 Animacinis serialas. 8.40, 16.45, 4.45 „Gydymas meile“. 9.25, 15.25, 20.15, 23.10 Dokumentinis f. 10.15 Gydytojas. 10.40, 18.15, 1.05 „Širdžiai neįsakysi“. 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Įvykiai. 11.50, 1.50 „Nerūpestingi dvyniai“. 14.15, 0.55 Vieno daikto istorija. 14.50, 20.00 Naujienų miestas. 16.15, 23.50 Paprasti keblumai. 19.15 „Generolo anūkė“. 21.05 Savo akimis. 21.30 Gyn ybos linija. 22.30 Maskvos buities kronika. 0.20 Įvykiai. 25-oji valanda. 0.40 Petrovkos 38. 4.20 Mūsų kino paslaptys.
ARD - ketvirtadienis, liepos 24 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 TV serialas „Raudonos rožės“ (kart.).
10.55 TV serialai.
11.44 Dienos apžvalga.
11.45 TV serialai.
12.35 „Dramblys, tigras ir kiti“.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Popietinė programa.
15.00 Dienos apžvalga.
16.00 Dienos apžvalga.
17.00 Dienos apžvalga.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Bulvarinis žurnalas.
19.00 TV serialai.
19.50 TV serialai.
20.45 Mokslo žurnalas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Didieji gamtos stebuklai.
22.45 Panorama. Politikos žurnalas.
23.15 Dienos temos.
23.45 R.Beckmanno pokalbių laida.
01.00 Reportažas apie Sh.Peresą.
01.30 Nakties žurnalas.
01.50 Nakties programa.
RTL - ketvirtadienis, liepos 24 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.00 Nakties žurnalas.
06.35 Kaip sprogmenys (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Šeimos patiria krizę“.
12.30 „Mūsų pirmas bendras būstas“.
13.00 Popietinė programa.
17.00 „Šeimos patiria krizę“.
18.00 „Mokyklos detektyvas“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys. Bulvarinis žurnalas.
19.30 Įžymybių žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orai.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 TV serialas „Daktaro dienoraščiai“.
23.15 TV serialas „Daktaras Hausas“.
01.30 TV serialai.
04.30 „Mokyklos detektyvas“.
REKLAMA