2014 rugpjūčio 31 d. sekmadienis, 11:14

Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - , rugpjūčio 31 d.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Kitoks pokalbis. Svečiuose Aidas Giniotis. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
08.20 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
08.50 Gyvenu čia. Pramoginė-pažintinė laida apie Lietuvą. Vedėja D.Meiželytė. 2014 m.
09.50 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
10.25 „Pažabok stresą!“ Realybės dokumentika (N-7).
11.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
11.30 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
12.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas M.Vaitiekūnas (N-7).
13.00 TV serialas „Apaštalas“ (4-6) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.22 Orai.
18.25 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
19.50 Grilio skanėstai.
20.00 Vilniaus fejerija. Speciali laida. Lietuva, 2014 m.
21.00 Žinios.
21.22 Orai.
21.25 VMG vasara. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas. 2014 m.
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
23.30 TV serialas „Nebylus liudijimas“ (5, 6) (N-14).
01.40 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.20 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K.Krivicku (N-14).
03.00 TV serialas „Nebylus liudijimas“ (5, 6) (N-14).
04.45 Gongo Gangas. TV žaidimas. Vedėjas A.Bružas.
05.25 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
05.55 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
06.00 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
07.00 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
LRT TELEVIZIJA - , rugpjūčio 31 d.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
06.30 Šventadienio mintys.
07.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė (kart.).
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Animacinis serialas „Haudis Gaudis“ (16).
09.25 Animacinis serialas „Aivenhas“ (7).
09.50 Animacinis serialas „Čaplinas“ (25).
10.00 Gustavo enciklopedija (subtitruota). Vedėjas A.Rakauskas.
11.00 Brolių Grimmų pasakos. „Sumani sodietė“ (13). Vokietija, 2009 m.
12.15 Klausimėlis.lt.
12.30 Pasaulio dokumentika. „Šiaurietiškas būdas“ (19). Latvija, 2009-2010 m.
13.00 Pasaulio dokumentika. „Afrika“ (4). Didžioji Britanija, 2013 m. (subtitruota).
14.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (9/1) (N-7).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Klausimėlis.lt.
17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Vedėjas V.Vilūnas.
17.35 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
18.30 TV mini serialas „Forsaitų saga“ (12, 13) (N-7).
20.30 Panorama.
20.40 Sportas.
20.45 Orai.
20.50 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
21.15 „Mūsų laisvės metai - 2006“. Istorinė dokumentinė pramoginė pokalbių laida. Vedėjai E.Mildažytė ir A.Siaurusevičius.
23.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (kart.).
01.05 TV serialas „Senis“ (191) (N-7).
TV3 - , rugpjūčio 31 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Mano mažasis ponis“ (2).
07.25 Animacinis serialas „Mažieji išdykėliai“ (61, 62).
08.00 Animacinis serialas „Didvyrių draugužiai“ (13).
08.30 Animacinis serialas „Gufis ir jo sūnus Maksas“ (8, 9).
09.30 Statybų TV.
10.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
10.30 Vaidybinis f. „Ledynmetis III“. Animacinė komedija. Rež. C.Saldanha ir M.Thurmeieris. JAV, 2009 m.
12.15 Vaidybinis f. „Mažylio atostogos“. Komedija. Rež. P.R.Johnsonas. Vaid. J.Mantegna, L.F.Boyle, C.Nixon. JAV, 1994 m.
14.20 Vaidybinis f. „Mapetai“. Muzikinė komedija. Rež. J.Bobinas. Vaid. J.Segelis, A.Adams, Ch.Cooperis. 2011 m.
16.15 TV serialas „Kobra 11“ (14) (N-7).
17.20 Ekstrasensai detektyvai (N-7).
18.30 TV3 žinios.
18.50 TV3 sportas.
18.55 TV3 orai.
19.00 Vaidybinis f. „Čihuahua iš Beverli Hilso“. Nuotykių komedija. Rež. R.Gosnellas. Vaid. J.Lee Curtis, P.Perabo, M.Cardona. JAV, 2008 m.
20.50 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga.
21.00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Lietuva - Angola. Tiesioginė transliacija iš Ispanijos. Per pertrauką - 21.45 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga.
22.50 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga.
23.00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Serbija - Prancūzija. Vaizdo įrašas.
00.40 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Turkija - JAV. Vaizdo įrašas.
LNK - , rugpjūčio 31 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Pirmykštė žemė“ (26).
06.55 Animacinis serialas „Nenugalimieji“ (18).
07.20 Animacinis serialas „Antinas Gudruolis“ (28).
07.45 Animacinis serialas „Kas naujo, Skūbi Dū?“ (4).
08.10 Animacinis serialas „Sunkus vaikas“ (14).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (13).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Artūras ir minimukai“. Nuotykių. Rež. L.Bessonas. Vaid. F.Highmore'as, M.Farrow. Prancūzija, 2006 m.
12.00 Vaidybinis f. „Mažieji lakūnai“. Nuotykių. Rež. R.DeVilliersas. Vaid. R.McClendonas, S.Baldwinas, J.Jamesas. JAV, 2008 m. (N-7).
14.05 Vaidybinis f. „Juodasis gražuolis“. Nuotykių. Rež. C.Thompson. Vaid. S.Beanas, D.Thewlisas, J.Carteris. Didžioji Britanija, JAV, 1994 m.
15.55 TV serialas „Mano puikioji auklė“ (103).
16.30 TV serialas „Didingasis amžius“ (103) (N-7).
18.30 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Teleloto. TV žaidimas.
20.00 TV serialas „Velvet“ (13) (N-7).
21.40 Vaidybinis f. „Naktys Rodantėje“. Romantinė drama. Rež. G.C.Wolfe'as. Vaid. R.Gere'as, D.Lane, Ch.Meloni, S.Glennas. Australija, JAV, 2008 m. (N-7).
23.40 Vaidybinis f. „Ateinu su lietumi“. Veiksmo trileris. Rež. A.D.Tranas. Vaid. J.Hartnettas, T.N.Yen-Khe. Airija, Didžioji Britanija, Honkongas, Ispanija, 2008 m. (N-14).
BTV - , rugpjūčio 31 d.
07.00 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
07.55 Nacionalinė loterija. Vedėjas G.Mikalauskas.
08.00 Galileo. Vedėjas R.Bingelis (N-7).
08.30 Tauro ragas. Laida medžiotojams. Vedėjas O.Čalutka.
09.00 Autopilotas. Laida apie automobilius. Vedėjas R.Fetingis.
09.30 Cukrus. Pramoginė laida (N-7).
10.00 Pašėlusios močiutės. Vedėjos K.Kazlauskaitė, J.Bartaškienė ir A.Grabštienė (N-7).
10.50 Gamta iš arti.
11.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7).
12.00 Dokumentinis f. „Plėšrūnai. Monstrų medžiotojas“ (3) (N-7).
13.00 Prajuokink mane. Humoro laida (N-7).
14.00 Sveikinimai. Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Kybartienė.
16.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
17.00 TV serialas „Brolis už brolį“ (19) (N-7).
18.00 Ekstrasensai detektyvai. Sensacijų šou (N-7).
19.00 Meilės istorijos. Iš Rosamunde Pilcher kolekcijos. Vaidybinis f. „Širdies reikalai“. Romantinė drama. Rež. S.Bartmannas. Vaid. K.Weitzenbock, M.Rollas, D.Adamas. Vokietija, 2011 m. (N-7).
20.50 Rusų kinas. Vaidybinis f. „Jakudzos duktė“. Kriminalinė komedija. Rež. S.Bodrovas ir G.Omarova. Vaid. S.Garmašas, A.Smolianinovas. Rusija, 2010 m. (N-7).
22.35 Vaidybinis f. „Kontaktas“. Drama. Rež. R.Zemeckis. Vaid. D.Morse'as, J.Foster, J.Malone, M.McConaughey. JAV, 1997 m. (N-7).
01.30 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - , rugpjūčio 31 d.
08.05 „Haudis Gaudis“.
08.30 „Aivenhas“.
08.55 Vaikų klubas. „Raganiukė“.
10.00 Septynios Kauno dienos.
10.30 Prisiminkime. Ansamblis „Estradinės melodijos“.
10.45 „Dvynukės“ (1).
11.45 Žinios. Ukraina.
12.00 „Jaunoji karta“ (2/13, 14) (kart.).
12.10 Vaikų muzikos festivalis „Laumės juosta 2014“.
13.50 „Žagarės vyšnių festivalis 2014“ (kart.).
14.45 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (kart.).
15.30 Šventadienio mintys.
16.00 Koncertuoja M.K.Čiurlionio kvartetas.
17.10 Būtovės slėpiniai. Kėdainiai.
18.10 Kūrybos metas. Rimas ir jo nerimas. Dailininkas R.Sakalauskas.
18.30 Žinios (kart.).
18.35 Orai.
18.40 Koncertas „Karmen fantazija“.
20.15 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu.
21.00 Vaid. f. „1920 m. Varšuvos mūšis“. Lenkija, 2011 m. (N-14) (kart.).
23.00 Panorama (kart.).
23.05 Sportas.
23.10 Orai.
23.15 Tavo zona. V.Kovaliovas (kart.).
00.05 Džiazo vakaras. XX Klaipėdos pilies džiazo festivalis (kart.).
TV1 - , rugpjūčio 31 d.
06.45 Dienos programa.
06.50 Nuotakos siaubūnės. Realybės šou (N-7).
07.40 Parduotuvių karalienė. Realybės šou.
08.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
10.30 „Duok leteną!“ (28).
11.00 „Gepardų dienoraščiai“ (14).
11.30 „Stulbinamas gyvūnijos pasaulis“ (18).
12.00 Mano virtuvė. Kulinarijos laida.
12.30 Pasaulio virtuvė. Kulinarijos laida.
13.00 „Mylėk savo sodą“ (2).
14.00 „Griežčiausi tėvai“ (29).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Nerami tarnyba“ (19) (N-7).
16.30 „Būrėja“ (32, 52).
17.30 „Viešbutis „Grand Hotel“ (20) (N-7).
19.10 Magijos meistrai. Realybės šou (N-7).
20.00 Nematomas žmogus. Realybės šou.
21.00 Sekmadienio detektyvas. „Džesis Stounas. Nekaltai pražuvę“. JAV, 2011 m. (N-14).
23.00 Vaid. f. „Palaidoti gyvi“. Siaubo. JAV, 2008 m. (S).
00.20 „Nerami tarnyba“ (N-7) (kart.).
01.25 Programos pabaiga.
TV6 - , rugpjūčio 31 d.
08.45 Teleparduotuvė.
09.00 Tavo augintinis. Laida apie gyvūnus.
09.30 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
10.00 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
10.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
11.00 „Krokodilų medžiotojas“ (5).
12.00 Adrenalinas. Laida apie ekstremalųjį sportą (N-7).
12.30 Topmodeliai. Realybės šou (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
15.00 Kiečiausi vilkikų vairuotojai. Realybės šou (N-7).
16.00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis.
17.00 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
18.20 „6 kadrai“ (88).
18.50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
19.20 Vaid. f. „Gatvės šokiai II“. Drama. Didžioji Britanija, Vokietija, 2012 m. (N-7).
21.00 „Bobo užkandinė“ (7, 8) (N-14).
22.00 „Dingęs be žinios“ (6) (N-14).
23.00 „Ryšys“ (2) (N-7).
23.55 „Mažylė Houp“ (19, 20) (N-7).
LRT LITUANICA - , rugpjūčio 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
06.30 Šventadienio mintys.
07.00 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
08.00 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
08.30 Kaimo akademija. Šviečiamoji laida kaimui. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 „Tuk tuk Indija“ (5).
09.45 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.40 Auksinis balsas. Gražiausios akimirkos. 2013 m.
12.25 Renkasi geriausieji. „Žagarės vyšnių festivalis 2014“. Dalyvauja Jazzu ir L.Somovas, G.Kilčiauskienė, „G &G sindikatas“, „Biplan“, Č.Gabalis ir grupė „Pelenai“, G.Kuprevičius, V.Ramoška, MC Mesijus, „Brainstorm“ (Latvija).
14.05 Dvi žvaigždės. Pramoginė laida. Gražiausios akimirkos. Vedėjas A.Rožickas.
15.35 Šventadienio mintys.
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
16.10 Orai.
16.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
16.45 Klausimėlis.lt.
17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Vedėjas V.Vilūnas.
17.35 Taip. Ne. TV žaidimas. Vedėjas A.Valinskas.
18.30 Šokių dešimtukas. Gražiausios akimirkos. 2009 m.
20.30 Panorama.
20.40 Sportas.
20.45 Orai.
20.50 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
21.20 „Mūsų laisvės metai - 2006“. Istorinė dokumentinė pramoginė pokalbių laida. Ved. A.Siaurusevičius ir E.Mildažytė.
22.50 Šokių dešimtukas. Gražiausios akimirkos. 2009 m.
01.00 „Visagino Country“. 2013 m.
02.00 Dvi žvaigždės. Pramoginė laida. Gražiausios akimirkos. Vedėjas A.Rožickas.
03.30 Panorama.
03.40 Sportas.
03.45 Orai.
03.50 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
04.15 „Mūsų laisvės metai - 2006“. Istorinė dokumentinė pramoginė pokalbių laida. Ved. A.Siaurusevičius ir E.Mildažytė.
05.45 Klausimėlis.lt.
TV8 - , rugpjūčio 31 d.
10.10 „Inspektorius Mažylis“ (12) (N-7).
11.05 „Obelis nuo obels“ (12) (N-7).
11.30 Mankštinkitės. Sporto laida.
12.00 „Linksmieji traukinukai“ (39-42).
13.00 TV serialas „Ana ir meilė“ (10-13).
15.00 „Amazonės“ (14).
16.00 „Frosto prisilietimas“ (4) (N-7).
17.45 „Tomis ir Tapensė“ (4) (N-7).
18.50 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.00 Vaid. f. „Be tėčio“. Romantinė drama. JAV, 1998 m. (N-7).
21.40 Vaid. f. „Keisti ryšiai“. Drama. JAV, 2001 m. (N-7).
23.40 „Nusivylusios namų šeimininkės“ (10) (N-7).
Info TV - , rugpjūčio 31 d.
05.15 Krepšinio pasaulyje.
05.45 KTV - kino ir televizijos virtuvė.
06.15 Alchemija LXI. VDU karta.
06.45 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
08.20 KK2. Informacijos šou (N-7).
09.05 Mano kiemas. Laida apie miestų kultūrą.
09.35 KK2. Informacijos šou (N-7).
10.15 Dviračio šou. Humoro laida.
10.45 Alchemija LXI. VDU karta.
11.15 KK2. Informacijos šou (N-7).
12.00 Dviračio šou. Humoro laida.
12.30 Krepšinio pasaulyje.
13.00 Teleparduotuvė.
13.30 KTV - kino ir televizijos virtuvė.
14.00 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
15.35 KK2 penktadienis (N-7).
16.45 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“. 1999 m.
17.20 Padėkime augti. Laida apie vaikų auginimą ir ugdymą.
17.45 Šefas rekomenduoja. Kulinarijos laida.
18.15 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
19.05 Alchemija LXI. VDU karta.
19.40 KTV - kino ir televizijos virtuvė.
20.10 Pagalbos skambutis (N-7).
21.00 „Visagalė reklama“ (17, 18).
22.00 „Gyvybės triumfas“ (4).
23.00 Padėkime augti. Laida apie vaikų auginimą ir ugdymą.
23.30 Savaitės kriminalai (N-7).
00.00 Sveikatos ABC. Laida apie sveikatą.
00.50 KK2. Informacijos šou (N-7).
01.25 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
02.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
03.05 KK2. Informacijos šou (N-7).
03.45 Autopilotas. Laida apie automobilius.
04.15 Farai. Realybės drama (N-14).
Pan TV - , rugpjūčio 31 d.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.45 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.45 Rinkimės geriausią.
20.00 Kupiškio savaitė (kart.).
20.55 Rinkimės geriausią.
21.00 Kartojimai.
Init - , rugpjūčio 31 d.
07.20 „Nimės sala“. Nuotykių (N-7).
09.00 „Tele-Lėlinija“. Laida vaikams.
09.30 Sūduvos krašto apybraižos. TV laida (kart.).
10.00 Gyvenimo būdas. TV laida (kart.).
10.30 „Paryžius“. Drama (N-7).
12.40 Nematomas teatras. TV laida (kart.).
13.10 „Koncertas“. Komedija (N-7).
15.15 Telelaikraštis.
16.00 Kertinis akmuo. TV laida.
16.30 Animacinis f. „Ernestas ir Selestina: meškučio ir pelytės nuotykiai“ (N-7).
18.00 Europos naujienos. TV laida.
18.30 „Kažkas skolinto“. Komiška drama (N-7).
20.30 Melomano pusvalandis.
21.00 „Teresės nuodėmė“. Drama (N-14).
22.50 Pasaulio muzika. „Titi Robin Trio“.
23.50 „Pakvaišę žaidimai“. Trileris (N-14).
01.40 Programos pabaiga.
Pūko TV - , rugpjūčio 31 d.
06.59 Programa.
07.00 Muzika.
08.30 Kur Nemunėlis teka. Laida vaikams (kart.).
09.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
09.15 Muzika.
10.00 OTV muzika.
18.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
19.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Pezidentūros.
19.15 Muzika.
19.30 Įvairiakultūris Kaunas. Kultūrinė šviečiamoji laida (kart.).
20.00 Kultūros alėja. TV laida.
20.30 Muzika.
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - , rugpjūčio 31 d.
09.00 Rekordininkai (21). Pramoginė laida.
09.30 Sveikatos užtaisas (21). Gyvenimo būdo laida.
10.00 TV serialas „Protėvių šauksmas“ (1).
11.00 Mados legendos (21). Pramoginė laida.
11.30 TV serialas „Trauma“ (6) (N-7).
12.30 Žymiausios pasaulio vietos (21). Pramoginė laida.
13.00 TV serialas „Objektas 11“ (11) (N-7).
14.00 Misijos Baltijos jūros regione (1). Istorinių laidų ciklas.
14.30 Animacinis f. „Žvėrelių būrys: Marko Polo kodas“. Italija, Ispanija, 2010 m.
16.15 „Tai mergina, ar vaikinas?“ Romantinė komedija. Kanada, Didžioji Britanija, 2006 m. (N-7).
18.00 TV serialas „Detektyvas Džo“ (5) (N-7).
19.00 Dokumentinis f. „Michaelas Jacksonas: šlovės istorija“. JAV, Didžioji Britanija, 2012 m.
20.00 TV serialas „Įkalčiai“ (17) (N-7).
21.00 VIP seansas. „Prieblanda: gyvenimas po mirties“. Mistinis trileris. Vokietija, Didžioji Britanija, 2006 m. (N-14).
23.00 TV serialas „Džentelmenas“ (5) (N-14).
00.00 Geros savijautos gidas (21). Gyvenimo būdo laida.
00.30 Sveikatos užtaisas (21). Gyvenimo būdo laida.
01.00 Programos pabaiga.
Pan TV - , rugpjūčio 31 d.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 LNT nekilnojamojo turto gidas.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.45 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.45 Rinkimės geriausią.
20.00 Kupiškio savaitė (kart.).
20.55 Rinkimės geriausią.
21.00 Kartojimai.
S-plius - , rugpjūčio 31 d.
08.55 Programa.
09.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
09.35 Šiaulių gidas.
09.40 Bumcės pokštai. Laida vaikams (kart.).
10.00 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
10.20 Šiaulių gidas.
10.25 Zubovų dinastija. Pažintinių laidų ciklas (kart.).
10.45 MTV.
18.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
18.35 Aplink Žemaitiją. Pažintinė laida (kart.).
19.10 Susitikime prie Kruojos. Pažintinė laida (kart.).
19.40 Šiaulių fotomenininkų portretai. Pažintinė laida (kart.).
20.05 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
20.30 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
20.55 Šiaulių gidas.
21.00 MTV.
Dzūkijos TV - , rugpjūčio 31 d.
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Kitoks pokalbis. Svečiuose Aidas Giniotis (N-7).
08.20 Šiandien kimba.
08.50 Gyvenu čia.
09.50 Namų daktaras.
10.25 „Pažabok stresą!“ (N-7).
11.00 Šiandien kimba.
11.30 Girių takais.
12.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją (N-7).
13.00 TV serialas „Apaštalas“ (4-6) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.22 Orai.
18.25 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
19.50 Grilio skanėstai.
20.00 Vilniaus fejerija. Speciali laida. Lietuva, 2014 m.
21.00 Žinios.
21.22 Orai.
21.25 VMG vasara.
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai.
22.30 Nusikaltimas ir bausmė (N-14).
23.30 TV serialas „Nebylus liudijimas“ (5, 6) (N-14).
01.40 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai.
02.20 Nusikaltimas ir bausmė (N-14).
03.00 TV serialas „Nebylus liudijimas“ (5, 6) (N-14).
04.45 Gongo Gangas.
05.25 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
05.55 Dokumentinis f. „Miestai ir žmonės“.
06.00 Vestuvių kovos. Realybės šou. Ukraina, 2011 m. (N-7).
07.00 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
TV1000 - , rugpjūčio 31 d.
05.00 „Muzika ir žodžiai“. Romantinė komedija. JAV, 2007 m.
07.00 „Vaikas iš Marso“. Drama. JAV, 2007 m.
09.00 „Vunderkindai“. Komiška drama. JAV, Didžioji Britanija, 2000 m.
11.00 „Didieji lūkesčiai“. Drama. JAV, 2012 m.
13.25 „Gnomeo ir Džuljeta“. Animacinis nuotykių. Didžioji Britanija, JAV, 2011 m.
15.00 „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ Nuotykių komedija. Didžioji Britanija, JAV, 2010 m.
17.00 „Puikus planas“. Romantinė komedija. Prancūzija, 2012 m.
19.00 „Basomis per šliužus“. Drama. Prancūzija, 2010 m.
21.00 „Romo dienoraštis“. Komiška drama. JAV, 2011 m.
23.10 „Įsibrovimas“. Kriminalinė drama. JAV, 2011 m.
01.00 „Stebint detektyvus“. Romantinė komedija. JAV, 2007 m.
03.00 „Roko žvaigždė“. Komiška drama. JAV, 2001 m.
TV1000 Premium - , rugpjūčio 31 d.
06.00 „Snieguolė ir Medžiotojas“. Fantastikos. JAV, 2012 m.
08.05 „Odinės galvos“. Romantinė komedija. JAV, Vokietija, 2008 m.
10.00 „Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs padarai“. Fantastinė drama. JAV, 2013 m.
12.00 „Kaliniai“. Trileris. JAV, 2013 m.
14.35 „Išprotėjęs profesorius II. Klampų šeimynėlė“. Komedija. JAV, 2000 m.
16.25 „Kai norėsi pasilinksminti, paskambink“. Komedija. JAV, 2012 m.
18.00 „Paskutinė tvirtovė“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
20.00 „Kraujo ryšiai“. Kriminalinė drama. Parncūzija, JAV, 2013 m.
22.30 „Nepasiduok“. Drama. JAV, 2012 m.
00.25 „Greiti ir įsiutę“. Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2001 m.
02.10 „Pasmerktas mirti“. Kriminalinė drama. JAV, 2013 m.
04.05 „Olimpo apgultis“. Veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
TV1000 Action - , rugpjūčio 31 d.
04.00 „Drakono širdis“. Fantastikos. JAV, 1996 m.
06.10 „Vaikis iš Filadelfijos“. Drama. JAV, 2012 m.
08.00 „Devintukai“. Fantastinė drama. JAV, 2007 m.
10.00 „Pasienio miestas“. Kriminalinis trileris. JAV, 2006 m.
12.10 „Profas“. Veiksmo trileris. JAV, 2012 m.
14.00 „Pagrobtas gyvenimas“. Veiksmo drama. JAV, 2011 m.
16.10 „Nepaprasti Adelės Blan-Sek nuotykiai“. Nuotykių. Prancūzija, 2010 m.
18.10 „Hankokas“. Veiksmo komedija. JAV, 2008 m.
20.00 „Dredas 3D“. Fantastikos. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m.
21.50 „Piko valanda III“. Veiksmo komedija. JAV, 2007 m.
00.00 „Bučinys prieš mirtį“. Trileris. JAV, Didžioji Britanija, 1991 m.
01.30 „Atpildas“. Veiksmo trileris. JAV, 2003 m.
TV1000 Russkoje kino - , rugpjūčio 31 d.
06.00 „Petro jaunystė“. Biografinė drama. Vokietija, SSRS, 1980 m.
08.25 „Paskutinė reprodukcija“. Kriminalinė drama. Rusija, 2007 m.
12.00 „Įsilaužėlis“. Drama. SSRS, 1987 m.
13.50 „89-oji aukštuma“. Karinė drama. Rusija, 2006 m.
15.45 „O.K. brangenybės“. Nuotykių komedija. Rusija, 2013 m.
17.40 „Kova su šešėliu“. Veiksmo trileris. Rusija, 2005 m.
20.00 „Kova su šešėliu. Revanšas“. Kriminalinis. Rusija, 2007 m.
22.20 „Kova su 3D šešėliu. Paskutinis raundas“. Kriminalinė drama. Rusija, 2011 m.
00.35 „Somnambulas“. Dramatinis trileris. Rusija, 2012 m.
02.10 „Atominis Ivanas“. Romantinė komedija. Rusija, 2012 m.
04.00 „ Dramblys“. Nuotykių drama. Rusija, 2010 m.
Balticum AUKSINIS - , rugpjūčio 31 d.
07.00 „Kova už garbę“. Kriminalinė drama. JAV, 2011 m. (N-7).
09.00 „Melancholija“. Fantastinė drama. Danija, Švedija, Prancūzija, Vokietija, 2011 m. (N-7).
11.10 „Žmogus, kuris juokiasi“. Drama. Prancūzija, Čekija, 2012 m.
13.00 „Teresės nuodėmė“. Drama. Prancūzija, 2012 m. (N-7).
15.00 „Atostogos Sen Tropeze“. Komedija. Prancūzija, 2008 m. (N-7).
17.00 „LOL“. Romantinė komedija. JAV, 2012 m. (N-7).
19.00 „Mirtini triukai. Harry Houdini paslaptis“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, Australija, 2007 m.
21.00 „Šalta dienos šviesa“. Veiksmo trileris. JAV, Ispanija, 2012 m. (N-7).
23.00 „Mergina pagal iškvietimą“. Drama. JAV, 2009 m. (S).
01.00 „Be kompromisų“. Kriminalinis veiksmo trileris. Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV, 2011 m. (N-14).
Diva Universal - , rugpjūčio 31 d.
07.05 Tikroji Holivudo istorija.
07.55 Ieškau topmodelio.
09.35 „E! K.Osbourne“.
10.00 Mados projektas.
10.50 Nuotaka milijonieriui.
12.30 Nuotykiai rojuje.
13.20 „E! Saldus Los Andželo gyvenimas“.
13.45 „E! Beverli Hilso lobiai“.
14.10 Aš - Britney Jean.
15.50 Aplink pasaulį: vakarėliai.
19.10 Tikroji Holivudo istorija.
20.00 Gyvenimas kaip šou.
21.40 Vaidybinis f. „Kaip Garsijų merginos vasarojo“.
23.35 Aplink pasaulį: vakarėliai.
23.50 Mados kontrolė.
00.35 Vaidybinis f. „Truputį nėščia“.
00.40 Tikroji Holivudo istorija.
01.25 Aplink pasaulį: vakarėliai.
XXI - , rugpjūčio 31 d.
09.00 „Paskutinė vasaros diena“. Komiška drama. JAV, 2009 m. (N-12).
10.30 „Keršytojų komedija“. Komedija. Prancūzija, Didžioji Britanija, 1998 m. (N-12).
12.10 Premjera. „Mis Austen apgailestauja“. Biografinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2008 m. (N-12).
13.45 „Trumpas interviu su šunsnukiais“. Komiška drama. JAV, 2009 m. (N-16).
17.00 „Paskutinė vasaros diena“. Komiška drama. JAV, 2009 m. (N-12).
18.30 „Keršytojų komedija“. Komedija. Prancūzija, Didžioji Britanija, 1998 m. (N-12).
20.10 Premjera. „Mis Austen apgailestauja“. Biografinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2008 m. (N-12).
21.45 „Trumpas interviu su šunsnukiais“. Komiška drama. JAV, 2009 m. (N-16).
01.00 „Paskutinė vasaros diena“. Komiška drama. JAV, 2009 m. (N-12).
02.30 „Keršytojų komedija“. Komedija. Prancūzija, Didžioji Britanija, 1998 m. (N-12).
04.10 Premjera. „Mis Austen apgailestauja“. Biografinė drama. JAV, Didžioji Britanija, 2008 m. (N-12).
05.45 „Trumpas interviu su šunsnukiais“. Komiška drama. JAV, 2009 m. (N-16).
Naše kino - , rugpjūčio 31 d.
07.00 Vaidybinis f. „Tiesiog Saša“. Romantinė drama. 1976 m.
09.00 Vaidybinis f. „Ketvirtoji planeta“. Fantastikos. 1995 m.
11.00 Vaidybinis f. „Bitelė“. Tragikomedija. 1993 m.
13.00 Vaidybinis f. „Rugpjūčio mėnuo“. 1971 m.
14.30 Vaidybinis f. „Lenktynės vertikale“ (3). Detektyvas. 1982 m.
16.00 Vaidybinis f. „Beprotiška inžinieriaus Barkasovo diena“ (1, 2). Komedija. 1956 m.
19.00 Vaidybinis f. „Kartą, po dvidešimties metų“. Romantinė drama. 1980 m.
21.00 Vaidybinis f. „Žandenos“. Tragifarsas. 1990 m.
23.00 Vaidybinis f. „Baimės įkaitai“. Detektyvas. 1993 m.
01.00 Vaidybinis f. „Kaip susipyko Ivanas Ivanovičius su Ivanu Nikiforovičiumi“. Komedija. 1941 m.
02.30 Vaidybinis f. „Skundikas“. Drama. 1988 m.
04.00 Vaidybinis f. „Ir tada aš pasakiau „ne“...“ 1973 m.
05.30 Vaidybinis f. „Gero vėjo!“ Komedija. 1973 m.
Fox - , rugpjūčio 31 d.
08.00 21diena 7.00, 3.35 TV serialas „Pagal Džimį“.
09.00 TV serialas „Daktariūkščiai“.
11.05 TV serialas „Revoliucija“.
13.35 TV serialas „NCIS“.
15.20 TV serialas „Du su puse vyro“.
17.40 TV serialas „Kaimynai“.
18.35 TV serialas „Tiltas“.
20.20 TV serialas „Klausytojas“.
21.15 TV serialas „NCIS“.
23.55 TV serialas „Sostų žaidimas“.
02.50 TV serialas „Praeities paslaptys“.
04.00 TV serialas „Gyveno kartą“.
Fox life - , rugpjūčio 31 d.
07.00 TV serialas „Skandalas“.
09.20 X Faktorius. Muzikinis šou.
11.40 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
14.10 Čia kažkas vyksta.
15.10 TV serialas „Nindzė“.
16.05 TV serialas „Nusivylusios namų šeimininkės“.
19.40 Čia kažkas vyksta.
20.35 TV serialas „Nindzė“.
21.35 TV serialas „Išdavystė“.
22.30 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
23.20 X Faktorius. Muzikinis šou.
01.35 TV serialas „Melisa ir Džo“.
02.25 „Pagaminta Čelsyje“.
Disney Channel - , rugpjūčio 31 d.
05.45 Animacinis serialas „Peliuko Mikio klubas“.
06.15 Animacinių serialų kartojimai.
09.15 Animacinis serialas „Novatoriai“.
09.20 Animacinis f. „Įkliuvo tas, kuris kandžiojosi“.
09.35 Animacinis f. „Nuostabioji Sofija. Princesės istorija“.
10.30 Stiliaus taisyklės.
10.50 Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. JAV, 1989 m.
13.05 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“.
13.35 Vaid. f. „Amžinosios meilės istorija“.
16.00 Animacinis f. „Fėjos“.
17.40 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
18.05 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
18.30 Animacinis f. „Žaislų istorija. Didysis pabėgimas“.
20.40 Vaid. f. „Trys muškietininkai“.
22.55 Vaid. f. „Lobis“. JAV, 2003 m.
01.20 Nakties programa.
Travel - , rugpjūčio 31 d.
07.00 Antrasis pasaulinis karas Ramiajame vandenyne.
08.00 Amerikos maistas.
10.00 Įspūdingiausios pasaulyje kelionės motociklu.
11.00 Brangenybių paieškos. Ametistai ir smaragdai Zambijoje.
12.00 Pavojingos žemės. Etiopija.
13.00 Kovos dėl bagažo.
14.00 Amerikos maistas.
16.00 Pikantiškas maistas.
16.30 Greitojo maisto staigmenos.
17.30 Aštraus maisto mėgėjams.
18.30 Lenkijos kultūra. Gdanskas.
19.00 Svajonių išvyka. Karnavalas Rio de Žaneire.
19.30 Kelionė į Japoniją ir Australiją.
20.00 Amerikos maistas. Kartagena, Kolumbija.
21.00 Pavojingos žemės. Kambodža.
22.00 Greitojo maisto staigmenos.
23.00 Pikantiškas maistas.
00.00 Mįslės ir paslaptys. Londonas.
Discovery - , rugpjūčio 31 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Geriausi automobiliai.
08.15 Milžiniškos statybos.
09.10 Mitų griovėjai.
10.05 Nebandykite pakartoti.
10.55 Garažų auksas.
11.50 Sandėliai. Mūšis Kanadoje.
12.40 Nekilnojamojo turto agentai.
13.35 Aukcionų karaliai.
14.30 Relikvijų medžiotojai.
15.25 Pamestų daiktų išpardavimas.
16.20 Mašinų sukilimas.
17.15 Milžiniškos statybos.
18.10 Kaip tai veikia?
18.40 Kaip tai padaryta?
19.05 Kas pas jus garaže?
20.00 Paskui klasikinius automobilius.
21.00 Automobilių meistrai.
22.00 Dynamo - neįtikėtinas magas.
23.00 Didelis baltas serijinis žudikas.
00.00 Megalodonas: nauji liudijimai.
01.00 Upių monstrai.
01.55 Kas pas jus garaže?
02.50 Dynamo - neįtikėtinas magas.
03.50 Didelis baltas žudikas maniakas.
04.50 Megalodonas: nauji liudijimai.
05.45 Paskui klasikinius automobilius.
06.35 Penktoji pavara.
Animal Planet - , rugpjūčio 31 d.
01.35 Gyvūnų policija.
04.55 Gyvūnų policija.
07.00 Iškviečiamas tramdytojas.
07.25 Gyvenimo ilgumo kelionė.
08.15 Vilkai.
09.10 Pažintis su tinginiais.
10.05 Pingvinų safaris.
11.00 Mano augintinis - interneto žvaigždė.
11.55 Namai medžiuose.
12.50 Pražūtingos salos.
18.20 Namai medžiuose.
19.15 Hipopotamas.
20.10 Gyvūnų karalystė.
21.05 Povandeninis pėdsekys.
22.55 Gyvūnų karalystė.
23.50 Laukiniai ir pavojingi.
00.45 Lotynų Amerikoje.
02.25 Laukiniai ir pavojingi.
03.15 Paskutinė liūtė.
04.05 Gyvūnų karalystė.
05.45 Namai medžiuose.
06.35 Laukinė gamta šaukiasi pagalbos.
Viasat HISTORY - , rugpjūčio 31 d.
07.00 „Ledinis Mongolijos kapas“.
08.00 „Laiko komanda“.
09.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“.
10.00 „Karo laikų ūkininkai“.
11.10 „Išlaikyti tai karališkojoje šeimoje“.
12.15 „Motinos, žudikės ir meilužės. Senovės Romos imperatorės“.
13.30 „Romanovai. Carų šlovė ir žlugimas“.
14.30 „Mitų medžiotojai“.
15.30 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
16.00 „Karo laikų ūkininkai“.
17.05 „Senovės pasauliai“.
18.00 „Laiko komanda“.
19.00 „Pasakojimai apie Galipolį“.
20.00 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“.
22.15 „Nuslėptos istorijos“.
00.10 „Išlaikyti tai karališkojoje šeimoje“.
01.10 „Romanovai. Carų šlovė ir žlugimas“.
Viasat EXPLORER - , rugpjūčio 31 d.
07.00 „Akis į akį su gamta“.
07.55 „Savamoksliai išradėjai“.
09.35 „Kaip tai veikia?“
11.25 „Prieš gamtos stichiją“.
12.40 „Ratai iš ano pasaulio“.
14.20 „Gentis“.
15.20 „Užpildyk mano baką“.
16.10 „Medienos karaliai“.
17.05 „Metaliniai milžinai“.
17.55 „Apversk ir padek“.
18.50 „Ratai iš ano pasaulio“.
19.35 „Žmogus pries Žemę“.
20.35 „Ypatingasis pakrantės apsaugos laivas „HMS Bounty“.
21.25 „Floridos pakrančių apsauga“.
22.15 „Gentis“.
23.10 „Užpildyk mano baką“.
00.00 „Pavojingiausias karys“.
00.50 „Ratai iš ano pasaulio“.
National GEOGRAPHIC - , rugpjūčio 31 d.
09.00 Ryto programa.
10.00 S.Hawkinso ateities mokslas.
11.00 Geriausios „National Geographic“ nuotraukos.
12.00 Antrasis pasaulinis karas.
13.00 Karo lakūnai.
14.00 Liūtė, išgelbėjusi antilopės jauniklį.
15.00 Slaptas grobuonių gyvenimas.
16.00 Pavojinga kelionė į Aliaską.
17.00 Tunų žvejyba.
18.00 Gelbėkis nelaimėje.
19.00 Antrasis pasaulinis karas.
21.00 Karo belaisvių stovykla Didžiojoje Britanijoje.
22.00 Trečiojo reicho ginklai.
23.00 Lėktuvų avarijų tyrimai.
00.00 Antrasis pasaulinis karas.
MTV - , rugpjūčio 31 d.
07.00 Rytdienos koncertai. Pasaulio scenos.
10.00 Eilinė Onutė.
13.00 Tai kokia ta tavo vasara? Ne-Yo.
14.00 Tai kokia ta tavo vasara? Rita Ora.
14.30 Sugrįžimas namo.
15.00 „Euro Top Chart“. Muzikos laida.
17.00 2014m. MTV muzikos apdovanojimų ceremonija. Prieš renginį.
18.00 2014m. MTV muzikos apdovanojimų ceremonija. Pagrindinis renginys.
20.00 „Paauglės motinos“.
22.00 „Nepritampanti“.
23.00 „Ten, kur ruošaimas maistas“.
00.00 „Kvaištelėję“.
01.00 „Buvusysis paplūdimyje“.
03.50 Tik hitai.
BBC - , rugpjūčio 31 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Naujienos iš viso pasaulio.
08.30 Indijos verslo apžvalga.
09.30 Kelionių laida.
10.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
10.30 Kino naujienos.
11.10 Reporterių pranešimai.
11.30 Žvilgsnis iš Londono.
12.10 Škotija: protų valdymas.
13.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
13.30 Liudininkai.
14.30 Naujienos iš viso pasaulio.
15.10 Reporterių pranešimai.
15.30 Verslo naujienos.
16.15 Laida apie sportą.
16.30 Įsijunk internetą.
17.30 Menų festivalis Edinburge.
18.10 Škotijos balsas.
19.30 Indijos verslo apžvalga.
20.30 Darbininkai. Vietnamas.
21.15 Laida apie sportą.
21.30 Verslo naujienos.
22.30 Kino naujienos.
23.10 Reporterių pranešimai iš Didžiosios Britanijos.
23.30 Menų festivalis Edinburge.
00.10 Škotija: protų valdymas.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Darbininkai. Vietnamas.
02.00 Nakties programa.
CNN - , rugpjūčio 31 d.
07.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.30 Afrika iš arti.
08.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.15 CNN verslas. Artimieji Rytai.
08.30 Artimieji Rytai iš arti.
09.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
09.30 Pokalbiai apiue Aziją.
10.00 Pasaulio sporto naujienos.
10.30 Laida apie tenisą.
11.00 Afrikos balsai.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 Spaudos apžvalga.
13.00 Reportažų aplinkybės ir autoriai.
13.30 Apie Kiniją.
14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
15.00 Spaudos apžvalga.
15.30 Veikli moteris.
15.45 Finansų valdymas.
16.00 Suvienyta valstybė. Vedėja C.Crowley.
17.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
18.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.45 CNN verslas. Artimieji Rytai.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Žirgų lenktynių rezultatai.
20.00 Pasaulis kaip finansų rinka.
20.30 Afrikos balsai.
21.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.30 Sveikatos laida. Vedėjas S.Gupta.
21.45 Ateities finansai.
22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
23.00 CNN naujienų redakcija.
23.30 Pasaulio sporto naujienos.
00.00 CNN naujienų redakcija.
00.30 Laida apie tenisą.
01.00 CNN naujienos iš Honkongo.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - , rugpjūčio 31 d.
07.00 Moterų teniso turnyras Baku. Finalas.
08.45 Moterų teniso turnyras.. Finalas.
10.45 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
12.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Kuban“ - CSKA.
14.00 Krepšinis. Jungtinė lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - „Azovmaš“.
16.00 Krepšinis. Jungtinė lyga. „Azovmaš“ - Klaipėdos „Neptūnas“.
17.45 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
18.00 Krepšinis. NBA. Majamio „Heat“ - Šarlotės „Bobcats“.
20.00 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - Portlando „Trail Blazers“.
22.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
22.30 Vyrų teniso turnyras. Finalas.
00.30 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Zenit“ - „Dinamo“.
02.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Utrecht“ - „Ajax“.
04.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lygos turo apžvalga.
05.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
Eurosport - , rugpjūčio 31 d.
08.00 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas.
09.30 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės.
10.30 Motociklų sportas. FIA Europos čempionatas.
11.00 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas.
12.30 Jojimas.
14.00 Kanojų ir baidaarių irklavimas. Pasaulio čempionatas.
15.45 Dviračių sportas. Vakarų Prancūzijos didysis prizas.
16.30 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės.
18.45 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas. Tiesioginė transliacija.
21.00 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas. Tiesioginė transliacija.
23.45 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas. Tiesioginė transliacija.
Eurosport 2 - , rugpjūčio 31 d.
04.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Šeštoji turnyro diena. Sensacingiausios ir įdomiausios susitikimų akimirkos.
10.30 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės. VIII etapas.
11.30 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Šeštoji turnyro diena. Įdomiausios ir sensacingiausios susitikimų akimirkos.
13.30 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės. VIII etapas.
14.30 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Šeštoji turnyro diena. Įdomiausios ir sensacingiausios akimirkos.
18.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Septintoji turnyro diena. Tiesioginė transliacija.
Sport1 De - , rugpjūčio 31 d.
10.15 Futbolas. Vokietijos antroji lyga.
10.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių naujienos.
12.00 Pokalbis apie futbolą. Tiesioginė transliacija.
14.00 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas.
14.45 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas. Tiesioginė transliacija.
17.30 AG profesionalai.
18.00 Rankinis. Bundeslyga. „Hamburg“ - „Kiel“. Tiesioginė transliacija.
20.00 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų naujienos.
21.15 AG profesionalai.
23.15 Futbolas. Sekmadienio rungtynių rezultatai.
00.00 Futbolas. Bundeslygos komandų naujienos. „Schalke 04“ - „Bayern“; „Stuttgart“ - „Koeln“.
00.54 Erotikos pokalbiai.
01.45 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - , rugpjūčio 31 d.
09.30 „Premier“ lygos apžvalga.
10.30 Boksas. M.Huckas - M.Larghetti.
13.05 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės (II klasė).
14.25 Krepšinis. Pasaulio čempionatas. Argentina - Kroatija. Tiesioginė transliacija.
16.25 Krepšinis. Pasaulio čempionatas. Serbija - Prancūzija. Tiesioginė transliacija.
18.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija.
20.00 Krepšinis. Pasaulio čempionatas. Senegalas - Puerto Rikas. Tiesioginė transliacija.
20.25 Laida apie futbolą.
20.55 Krepšinis. Pasaulio čempionatas. Lietuva - Angola. Tiesioginė transliacija.
22.55 Krepšinis. Pasaulio čempionatas. Turkija - JAV. Tiesioginė transliacija.
00.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Tottenham“ - „Liverpool“.
02.15 Krepšinis. Pasaulio čempionatas. Suomija - Ukraina.
04.05 Krepšinis. Pasaulio čempionatas. Senegalas - Puerto Rikas.
06.30 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės.
07.50 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės (III klasė).
Viasat Motor - , rugpjūčio 31 d.
11.45 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas. III treniruotė.
13.00 „Formulė 1“. Belgijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
14.30 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai.
15.20 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas. IV treniruotė.
16.10 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai.
17.05 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (II klasė).
18.20 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos „Red Bull“ naujokų taurė.
19.20 „Mobil 1 The Grid“.
20.00 Motociklų sportas. NASCAR lenktynės.
21.00 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas. III treniruotė.
22.10 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (III klasė).
23.05 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos Mdidysis prizas. IV treniruotė.
00.00 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai.
01.00 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (II klasė).
02.00 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos „Red Bull“ naujokų taurė.
TVP1 - , rugpjūčio 31 d.
06.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07.05 „Kung fu panda“.
07.35 Mes, jūs, jie...
08.00 Šv.Mišių transliacija.
09.00 Savaitė.
09.25 „Kung fu panda“.
09.55 Grūdas.
10.30 „Janosikas“.
11.25 Geriausia Lenkijoje. Pakarpatė.
11.50 Bėgiokime kartu.
12.10 Vasaros muzika.
12.55 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 Viešpaties angelas.
13.10 Tarp žemės ir dangaus.
13.50 „Likimo pokštas“.
14.45 „Vysla nuo pradžios iki žiočių“.
15.30 Vaid. f. „Du sesers Saros mulai“.
17.30 TV ekspresas.
18.20 Kontrolinės futbolo varžybos.
20.05 „Eska Music Awards 2014“.
20.20 Mokslo naujienos.
20.30 Žinios.
21.25 Vaid. f. „Aukso vidurys“.
23.20 Vaid. f. „Vesterplatė“.
01.05 Vaid. f. „King Kongas“.
Polonia TV - , rugpjūčio 31 d.
07.15 „Galerija“.
07.45 „Dvi medalio pusės“.
09.35 Lenkai čia ir ten.
10.10 Galvosūkis.
10.20 „Sagalio paslaptis“.
10.55 Grūdas.
11.30 Sveikinimų koncertas.
11.45 „Prie Tatrų“.
12.00 Šv.Mišių transliacija.
14.20 „Naktys ir dienos“.
15.15 Kabaretų puota.
16.00 Vaid. f. „Vokiečiai“.
17.55 „Made in Poland“.
18.25 Galvosūkis.
18.30 TV ekspresas.
18.50 „M, kaip meilė“.
19.45 „A.Loretas. Eskizas portretui“.
20.15 Laida apie ekologiją.
20.40 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.45 „Ranča“.
22.40 „Mano naujas kelias“.
23.30 Sveikinimų koncertas.
23.45 „Prie Tatrų“.
00.00 „Naktys ir dienos“.
01.05 J.Kaczmarskio dainų koncertas Berlyne.
01.30 Lenkų atostogos. Prie ežerų (2).
01.45 Galvosūkis.
01.50 „M, kaip meilė“.
LNT - , rugpjūčio 31 d.
14.00 0830Šeštadienis
01.40 LNT pusryčiai.
03.05 Džiaukimės.
03.50 „Karamba“.
05.00 TV serialas „Meilė nesibaigia niekada“.
05.40 Bernardas.
05.50 TV serialas „Patrakėliai iš Baltųjų rūmų“.
06.10 TV serialas „Agentas Čakas“.
07.00 Dėmesio centre.
07.30 TV serialas „Būna ir blogiau“.
08.30 Laida apie jūrą.
09.00 LNT pusryčiai.
11.00 Dokumentinis f. „Gyvenimo kryžkelėse“.
12.00 TV serialas „Melagių žaidimai“.
12.55 TV serialas „Policininkas iš praeities“.
13.55 Vaidybinis f. „Šeimos planas“.
15.50 Brangioji, mes žudome vaikus.
17.50 LNT žinios.
18.00 Vaidybinis f. „Rožė tarp erškėčių“.
20.00 LNT žinios.
20.35 Gintarinės dainos.
21.35 TV serialas „Nusikaltimo pėdsakais“.
23.30 Kreivas veidrodis.
1 Baltijskij kanal - , rugpjūčio 31 d.
06.45 Naujienos.
07.10 Tarnauju tėvynei!
07.35 „Angelų draugai“.
07.50 „Juokingi kamuoliukai. PIN kodas“.
08.05 Sveikata.
09.00 Naujienos.
09.20 Padriki užrašai.
09.35 Kol visi namie.
10.25 Fazenda.
11.00 Naujienos.
11.30 Dvi žvaigždės.
13.10 Kas? Kur? Kada?
14.35 „Drugelio skrydis“.
18.15 Šlovės minutė.
20.00 Laikas.
21.45 Pakartok!
00.20 Politika.
01.15 Informacinė laida.
01.45 Vaid. f. „Gašlus anekdotas“.
03.20 Humoro festivalis Jūrmaloje.
04.45 Muzika.
RTR Planeta - , rugpjūčio 31 d.
05.00 Vaid. f. „Nėra to blogo II“.
08.30 Pats sau režisierius.
09.20 Žinios iš Maskvos.
10.00 Žinios.
10.15 Humoro laida.
10.45 Ryto paštas.
11.25 Gyvūnijos pasaulyje.
12.00 Asmeninė erdvė.
13.00 Žinios.
13.15 Naujoji banga.
16.35 Animacinis f.
16.55 Vaid. f. „Laimės kūdikis“.
19.00 Žinios.
20.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu.
21.50 Vaid. f. „Privati detektyvė Tatjana Ivanova“.
23.40 Vaid. f. „Jei tu mane girdi“.
01.35 Vaid. f. „Laimės kūdikis“.
03.25 Žemės triukšmas.
04.10 Humoro laida.
NTV - , rugpjūčio 31 d.
07.00 Šiandien.
07.30 Jų papročiai.
08.10 Pirmoji pavara.
09.00 Šiandien.
09.25 Valgome namie!
10.05 Technikos stebuklas.
10.55 Sodininkų atsakas.
12.00 Šiandien.
12.25 Aukso dulkės.
13.10 Savas žaidimas.
14.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
15.00 Šiandien.
15.20 „Legenda operatyvininkei“ (3, 4).
16.55 Ypatingas įvykis. Savaitės apžvalga.
18.00 Šiandien.
19.10 Profesija - reporteris.
19.50 „Teisingas mentas“.
23.45 „Operatyvinis būrys“.
01.40 Sala.
03.05 „Advokatas“.
REN Baltija - , rugpjūčio 31 d.
07.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.05 Įsivaizduokite sau!
07.35 Švarus darbas.
08.25 Žiūrėti visiems!
10.35 Humoro festivalis Jūrmaloje.
12.15 „Nina“ (1-8).
19.15 „DNB“ (1-4).
00.45 Vaid. f. „Supervadybininkas, arba Likimo kauptukas“.
RTVi - , rugpjūčio 31 d.
06.00 Izraelis per savaitę.
07.00 Animaciniai f.
08.00 Vaid. f. „Iki pirmo kraujo“.
09.30 Laida apie Ameriką.
10.00 Vaid. f. „Surasti ir nukenksminti“.
12.00 Atvira pamoka.
13.00 Izraelis per savaitę.
14.00 „Sumokėta mirtimi“ (7, 8).
16.00 Atvira pamoka.
17.00 Laida apie Ameriką.
17.30 Rusiškas akcentas.
18.00 „Mitų enciklopedija“. „Vampyrai“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.30 Savaitės aidai.
20.00 Niujorke su V.Topaleru.
21.00 „Sumokėta mirtimi“ (7, 8).
23.00 Rusų kalba - tarptautinė. Amerika.
23.30 „Mitų enciklopedija“. „Sniego žmogus“.
00.30 „Sumokėta mirtimi“ (7, 8).
02.30 Savaitės aidai.
03.00 Vaid. f. „Suvorovas“.
05.00 „Mitų enciklopedija“. „Sniego žmogus“.
TVC - , rugpjūčio 31 d.
06.00 Vaid. f. „Didysis gyvenimas“.
07.15 Animacinis f.
07.20 Į startą!
07.35 Šventė kiekvieną dieną.
08.00 Vaid. f. „Nauji jankių nuotykiai karaliaus Artūro dvare“.
10.35 Panelė ir kulinaras.
11.00 Savo akimis.
11.30 Įvykiai.
11.45 Dokumentinis f.
12.20 Vaid. f. „Rusiški pinigai“.
14.15 Animacinis f.
14.30 Įvykiai.
14.45 Kviečia B.Notkinas.
15.10 „Gyvenimas kaip gyvenimas“.
16.50 Dokumentinis serialas.
17.45 „Trojos auksas“.
19.25 Maskvos buities kronikos.
20.05 Laikinai prieinamas.
21.00 Įvykiai.
21.20 Vaid. f. „Dama su papūga“.
22.55 Koncertas.
00.10 Dokumentinis f.
02.10 Humoro laida.
02.50 Vaid. f. „Dama su papūga“.
04.25 „Gyvenimas kaip gyvenimas“.
ARD - , rugpjūčio 31 d.
06.30 Programa vaikams.
11.00 Dienos apžvalga.
13.00 Dienos apžvalga.
13.03 Spaudos klubas.
13.45 Europos žurnalas.
14.15 Sporto apžvalga (paplūdimio tinklinis, pasaulio irklavimo čempionatas, jojimo varžybos, tarptautinė lengvosios atletikos šventė). Tiesioginė transliacija.
18.45 Saksonijos landtago rinkimai.
19.50 TV serialas „Liepų gatvė“.
20.20 Saksonijos landtago rinkimai.
20.30 Pasaulio veidrodis. Korespondentų pranešimai.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 TV serialas „Nusikaltimo vieta. Rojus“. Austrija, 2014 m.
22.45 Dienos temos.
22.55 Vaid. f. „Patologas. Sidabrinė gulbė“. Didžioji Britanija, 2013 m.
00.25 Dienos temos.
00.55 Kultūros žurnalas.
01.25 Nakties programa.
RTL - , rugpjūčio 31 d.
06.15 „Įtartini atvejai“ (kart.).
08.10 Detektyvai Trovatos (kart.).
10.10 TV serialas „Pelkė“.
12.05 TV serialas „Ponas Monkas“.
14.55 TV serialas „Psichologas“.
16.45 Vaid. f. „10 dalykų, kurių neapkenčiu“. JAV, 1999 m.
18.45 Savaitgalio žurnalas.
19.45 Žinios, sporto pranešimai, orų prognozė.
20.05 Ieįškau marčios.
21.15 Vaid. f. „Nakties šešėliai“. JAV, 2012 m.
23.30 „Spiegel TV“.
00.15 Vaid. f. „Nakties šešėliai“. JAV, 2012 m.
02.20 Savaitgalio žurnalas (kart.).
03.20 „Šeimos patiria krizę“ (kart.).
04.10 „Įtartini atvejai“. Speciali laida (kart.).
05.10 „Mano gyvenimas Niujorke“ (kart.).
REKLAMA