Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - penktadienis, spalio 9 d.
06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
08.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.30 TV serialas „Miškinis“ (10) (N-7).
10.35 TV serialas „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (4) (N-7).
11.45 Sąmokslo teorija. Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
12.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
12.05 Sąmokslo teorija (tęs.). Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
12.50 Gyvenu čia. Pramoginė-pažintinė laida apie Lietuvą. Vedėjai G.Petkutė ir S.Novikas. 2015 m.
13.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
13.05 Gyvenu čia (tęs.). Pramoginė-pažintinė laida apie Lietuvą. Vedėjai G.Petkutė ir S.Novikas. 2015 m.
14.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
14.05 TV serialas „80-ieji“ (1/6) (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Miškinis“ (14) (N-7).
15.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
15.05 TV serialas „Miškinis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Viskas apie gyvūnus“. JAV, 2012 m.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.47 Orai.
18.50 G.Dauguvietytei atminti. Kitoks pokalbis.
19.55 TV serialas „80-ieji“ (1/9) (N-7).
20.30 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
22.30 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
22.40 Premjera. „Laiminga pabaiga“. Komedija. Rež. Don Roos. Vaid. L.Kudrow, S.Cooganas. JAV, 2005 m. (N-14).
01.35 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
01.45 „Nepažįstamojo skambutis“. Siaubo. Rež. S.Westas. Vaid. C.Belle, T.Flanaganas. JAV, 2006 m. (S).
03.10 „Laiminga pabaiga“. Komedija. JAV, 2005 m. (N-14).
05.20 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
06.45 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
LRT TELEVIZIJA - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (20) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (296) (N-7).
11.05 Popietė su A.Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
11.35 Specialus tyrimas (kart.).
12.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty (kart.).
16.40 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (6/4).
17.05 TV serialas „Berlyno policija“ (3/6) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.40 Sportas.
18.43 Orai.
18.50 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Slovėnija - Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Liublianos. Per pertrauką - Trumposios žinios.
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Vaidybinis f. „Įtariamasis“. Trileris. Rež. C.Franklinas. JAV, 2004 m. (N-14).
01.30 Trumposios žinios.
01.35 TV serialas „Berlyno policija“ (N-7) (kart.).
02.25 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Dainų daina (kart.).
TV3 - penktadienis, spalio 9 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2201).
10.00 TV serialas „Medikai“ (2) (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
12.00 Farai (N-7) (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (8, 9) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (184, 185) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (39) (N-7).
16.30 Vilnius gyvai. Pramoginė naujienų laida. Vedėjai I.Stasiulevičiūtė ir R.Bružas.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Žuviukas Nemo“. Animacinis. Rež. A.Stantonas. JAV, 2003 m.
21.25 Vaidybinis f. „Ernis“. Fantastinis veiksmo. Rež. J.Mangoldas. Vaid. H.Jackmanas, W.Y.Lee, T.Okamoto. JAV, 2013 m. (N-14).
00.00 Vaidybinis f. „Keršto aitvaras“. Trileris. Rež. R.Zimanas. Vaid. I.Eisley, S.L.Jacksonas, J.Mulleris, A.Linder. JAV, Meksika, 2014 m. (S).
01.40 Vaidybinis f. „Penktoji valdžia“. Biografinė drama. Rež. B.Condonas. Vaid. B.Cumberbatchas, D.Bruhlas. JAV, 2013 m. (N-14) (kart.).
04.00 Programos pabaiga.
LNK - penktadienis, spalio 9 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Šegis ir Skūbis Dū“ (15).
06.55 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (105) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).
09.35 TV serialas „K11: komisarai tiria“ (16, 17) (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. „Aš pasilieku“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
12.05 Tikras gyvenimas. „Šviesus paveikslas“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
13.05 Animacinis serialas „Agentas Šunytis“ (2).
13.35 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (20).
14.00 TV serialas „Ponia Dila“ (52) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas ir Ž.Stakėnas (N-7).
21.00 Premjera. Vaidybinis f. „Balsuok už mane“. Komedija. Rež. J.Roachas. Vaid. W.Ferrellas, Z.Galilfianakis, J.Sudeikis. JAV, 2012 m. (N-14).
22.45 Vaidybinis f. „Egzorcizmas“. Siaubo trileris. Rež. M.Hafstromas. Vaid. A.Hopkinas, C.O'Donoghue, A.Braga. Italija, JAV, Vengrija, 2011 m. (N-14).
01.05 Vaidybinis f. „Tamsos pakraštys“. Kriminalinis trileris. Rež. M.Campbellas. Vaid. M.Gibsonas, D.Hustonas, R.Winstone'as. Didžioji Britanija, JAV, 2010 m. (N-14) (kart.).
03.20 Programos pabaiga.
BTV - penktadienis, spalio 9 d.
06.15 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
07.15 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.15 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
09.15 TV serialas „Žurovas. Katės uodega“ (2) (N-7).
10.20 Kalbame ir rodome. Pokalbių laida (N-7).
11.20 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.35 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.35 Amerikos talentai. Realybės šou.
15.35 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (94) (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.25 Labai juokinga laida. Humoro laida (kart.).
19.00 Amerikietiškos imtynės. Sporto laida (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai (N-7).
21.30 Vaidybinis f. „Mirtinas ginklas II“. Veiksmo komedija. Rež. R.Donneris. Vaid. M.Gibsonas, J.Pesci, D.Gloveris. JAV, 1989 m. (N-7).
23.50 TV serialas „Sausas įstatymas. Atviras karas“ (6, 7) (N-14).
02.10 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
03.20 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Aktoriaus Juozo Budraičio 75-mečiui. Legendos.
07.00 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (6/3).
07.25 „Namelis prerijose“ (kart.).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų kalba.
12.00 Naktinis ekspresas (kart.).
12.30 Pažvelk į profesiją kitaip (kart.).
13.00 Dok. serialas „Keisčiausi pasaulio ginklai. Skraidantis karys“ (2).
13.50 Algirdo Martinaičio 7 dalių oratorija „Saulės giesmė“ (Kūrinijos garbinimas) (kart.).
15.15 Gustavo enciklopedija (subtitruota).
15.45 „Namelis prerijose“ (61, 62).
17.15 Žinios. Ukraina (kart.).
17.30 Visu garsu.
18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (subtitruota).
19.15 Premjera. Dok. f. „Kobzarius“. Ukraina, 2014 m.
20.15 Mokslo ekspresas (kart.).
20.30 Labanaktukas.
20.45 Premjera. „Vakaro pasakėlės“ (1).
21.00 Linija, spalva, forma.
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Vaid. f. „Purvini žaidimai“. Politinė drama. JAV, 2011 m. (N-14).
00.15 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga.
00.45 Dabar pasaulyje.
01.15 Trumposios žinios (kart.).
01.20 Koncertuojanti Europa (subtitruota).
02.05 Trumposios žinios (kart.).
02.10 Prisiminkime. J.Švedo kūrinius atlieka ansamblis „Lietuva“ (kart.).
02.20 Dok. f. „M.K.Oginskis - pralenkęs laiką“. 2015 m.
03.15 Prisiminkime. Skambina Liudmila Chetagurova.
03.30 „Akis už akį“ (2/5) (N-7).
04.15 Mokslo ekspresas (kart.).
04.30 Septynios Kauno dienos (kart.).
05.00 Atspindžiai (kart.).
05.30 Kelias į namus. Kęstutis Kasparavičius (kart).
TV1 - penktadienis, spalio 9 d.
06.10 Dienos programa.
06.15 „Karadajus“ (60, 61) (N-7).
08.15 Teleparduotuvė.
08.45 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“ (9).
09.10 „Džonis Testas“ (6).
09.35 „Nugalėtoja“ (20).
10.05 „Du su puse vyro“ (17, 18) (N-7).
11.00 „Tabatos salonas“ (kart.).
12.05 „Mentalistė“ (N-7) (kart.).
13.05 „Pavogtas gyvenimas“ (21) (N-7).
14.00 Būrėja (N-7) (kart.).
14.35 Penki ingredientai. Kulinarijos laida.
15.30 „Nikita“ (9) (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“ (196-198).
18.00 „Senojo tilto paslaptis“ (14).
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ (12, 13) (N-7).
19.55 „Mentalistė“ (39) (N-7).
21.00 Detektyvo premjera. „Bekas III. Skorpionas“. Švedija, 2006 m. (N-14).
22.55 Snobo kinas. Vaid. f. „Yves'as Saint Laurent'as“. Biografinė drama. Belgija, Prancūzija, 2014 m. (N-14).
01.05 „Nikita“ (N-7) (kart.).
02.00 Programos pabaiga.
TV6 - penktadienis, spalio 9 d.
06.50 Teleparduotuvė.
07.05 „Beverli Hilsas 90210“ (4) (N-7).
08.00 Nepaprastos lenktynės. Realybės šou (N-7).
09.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
09.30 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
10.30 „CSI Majamis“ (N-7) (kart.).
11.30 „Kaulai“ (N-7) (kart.).
12.30 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
13.30 „Univeras“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenktynės. Realybės šou (N-7).
16.00 „Bruklino taksi“ (4) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (11) (N-7).
18.00 „Kaulai“ (21) (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (24) (N-7).
20.00 „Univeras“ (136, 137) (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.25 TV3 sportas.
22.28 TV3 orai.
22.30 Vaid. f. „Sabotažas“. Veiksmo. JAV, 2014 m. (N-14).
00.45 Vaid. f. „Geležinė ledi“. Biografinė drama. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2011 m. (N-7).
TV8 - penktadienis, spalio 9 d.
06.30 Gardu gardu. Konditerijos laida.
07.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
08.40 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida (kart.).
09.45 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“ (24).
10.15 Senoji animacija.
11.15 Vaid. f. „Debesuota, gali ištikti meilė“. Romantinė drama. JAV, 2015 m. (N-7) (kart.).
13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
14.00 „Laukinukė“ (N-7) (kart.).
15.00 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7).
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
17.00 „Nemylimi“ (85) (N-7).
18.00 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida.
19.00 „Laukinukė“ (35) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Kvietimas draugauti“. Komedija. JAV, 2013 m. (N-7).
22.40 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida (kart.).
Info TV - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
10.00 Žinios.
10.40 Dviračio šou. Humoro laida.
11.10 Tauro ragas. Laida medžiotojams (N-7).
11.40 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
12.10 Krepšinio pasaulyje.
12.40 Statyk!
13.10 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
13.45 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
14.20 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
15.20 Mes pačios. Laida moterims.
15.45 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
19.00 „Info TV“ verslas.
19.30 „Info TV“ interviu.
20.00 „Info TV“ kriminalai.
20.30 „Info TV“ pasaulis.
21.00 Mano kiemas. Laida apie miestų kultūrą.
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
02.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 Augintinis.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 „TV Europa“ pristato.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 „TV knygos“ per „Penki TV“.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - penktadienis, spalio 9 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.30 „Hercogienė“. Drama (N-7).
11.20 Ką žmonės pasakys. TV laida (kart.).
11.50 „Prieš vidurnaktį“. Romantinė komedija (N-7).
13.40 Telelaikraštis.
16.00 „Pabaisa“. Drama (N-7).
17.30 Muzikos ekspresas.
17.45 Žinios.
18.15 Maistas ir aistros. Laida apie kulinariją.
18.45 „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“. Drama (N-7).
20.30 Šaulio kelias. TV laida.
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 „Kaliniai“. Kriminalinis trileris (N-14).
23.50 Žinios (kart.).
00.10 „Made in Romania“. Komedija (N-14).
01.45 Atrasti - tai išgvelbti. TV laida (kart.).
02.15 „Sibirietiškas auklėjimas“. Trileris (N-14).
04.05 Programos pabaiga.
Pūko TV - penktadienis, spalio 9 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.45 Muzika.
08.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
09.00 Iš kartos į kartą. Laida apie tautos paveldą (kart.).
09.30 Kaimo vieškeliu. Pažintinė laida (kart.).
10.00 OTV muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.50 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
18.05 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.15 Muzika.
19.00 Receptų užkalbėtoja. Kulinarijos laida.
19.30 Muzika.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.45 Muzika.
22.00 OTV muzika.
Balticum TV - penktadienis, spalio 9 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas (1). Pramoginė laida.
10.00 „Nepažįstamoji iš Vaildfel-Holo“ (1). Romantinė drama. Didžioji Britanija, 1996 m. (N-7).
11.00 TV serialas „Niagaros magija“ (4) (N-7).
12.00 TV serialas „Rosso San Valentino“ (6) (N-7).
13.50 TV serialas „Priedangoje“ (8) (N-7).
14.50 Keisčiausi pasaulio restoranai (19). Pramoginė laida.
15.20 „Meilės pabaiga“. Drama. JAV, 2012 m. (N-7).
17.00 80traukinių aplink pasaulį (14). Kelionių žurnalas.
17.30 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.).
18.00 TV serialas „Trauma“ (45) (N-7).
19.00 TV serialas „Niagaros magija“ (5) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Humoro serialas „Tėvai už borto“ (19).
21.10 Pagaliau penktadienis! „Kitoje lovos pusėje“. Komedija. Prancūzija, 2008 m.
22.55 „Balticum TV“ žinios.
23.25 „Mergina su drakono tatuiruote“. Kriminalinis trileris. Švedija, Danija, Vokietija, 2009 m. (N-14).
02.10 Programos pabaiga.
Pan TV - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 Augintinis.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 „TV Europa“ pristato.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 „TV knygos“ per „Penki TV“.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - penktadienis, spalio 9 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 „Šiaulių diena plius“ (kart.).
09.20 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
09.45 Iš arčiau.
09.50 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
10.10 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
10.30 101anekdotas. Humoro laida (kart.).
10.55 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
11.20 Šiaulių gidas.
11.25 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Sveikatos šaltiniai. Laida apie sveikatą (kart.).
18.25 Iš arčiau.
18.30 „Šiaulių diena plius“.
18.50 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
19.30 „Šiaulių diena plius“ (kart.).
19.50 Brydės. Istorinė-publicistinė laida.
20.25 Šiauliai buvo ir yra Lietuvos roko sostinė (kart.).
20.30 „Šiaulių diena plius“ (kart.).
20.50 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
21.10 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius.
21.30 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
22.05 Iš arčiau.
22.10 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
22.35 Šiauliai buvo ir yra Lietuvos roko sostinė (kart.).
22.40 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
23.00 „Šiaulių diena plius“ (kart.).
23.20 Šiaulių gidas.
23.25 MTV.
Dzūkijos TV - penktadienis, spalio 9 d.
06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
08.00 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
08.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
09.30 TV serialas „Miškinis“ (10) (N-7).
10.35 TV serialas „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (4) (N-7).
11.45 Sąmokslo teorija. Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
12.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
12.05 Sąmokslo teorija (tęs.). Debatų laida. Vedėjas A.Klivečka (N-7).
12.50 Gyvenu čia. Pramoginė-pažintinė laida apie Lietuvą. Vedėjai G.Petkutė ir S.Novikas. 2015 m.
13.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
13.05 Gyvenu čia (tęs.). Pramoginė-pažintinė laida apie Lietuvą. Vedėjai G.Petkutė ir S.Novikas. 2015 m.
14.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
14.05 TV serialas „80-ieji“ (1/6) (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Miškinis“ (14) (N-7).
15.00 Svarbi žinia. Informacinė laida.
15.05 TV serialas „Miškinis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Dokumentinis serialas „Viskas apie gyvūnus“. JAV, 2012 m.
18.00 Pozicija (kart.).
18.30 Apie žūklę.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 Plyta prie plytos.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
22.30 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
22.40 Premjera. „Laiminga pabaiga“. Komedija. Rež. Don Roos. Vaid. L.Kudrow, S.Cooganas. JAV, 2005 m. (N-14).
01.35 Ar žinai, kad?.. Laida apie Europos Parlamentą.
01.45 „Nepažįstamojo skambutis“. Siaubo. Rež. S.Westas. Vaid. C.Belle, T.Flanaganas. JAV, 2006 m. (S).
03.10 „Laiminga pabaiga“. Komedija. JAV, 2005 m. (N-14).
05.20 Muzikinis gimtadienis. Pramoginė laida. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
06.45 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
TV1000 - penktadienis, spalio 9 d.
06.10 „Masalas“. Veiksmo komedija. JAV, Kanada, 2000 m.
08.20 „Superbombonešis. Naikinti viską“. Mokslinės fantastikos trileris. JAV, 2005 m.
10.30 „Para“. Kriminalinė komedija. Vokietija, JAV, 2005 m.
12.00 „Gydytojas. Avicenos mokinys“. Nuotykių drama. Vokietija, 2013 m.
14.40 „Laimingas įvykis“. Komiška drama. Prancūzija, Belgija, 2011 m.
16.30 „Prieš pakratant kojas“. Komiška drama. JAV, 2007 m.
18.10 „Rizikos riba“. Drama. JAV, 2011 m.
20.00 „Las Vegasas“. Komedija. JAV, 2013 m.
21.50 „Mirties įrankiai. Kaulų miestas“. Nuotykių. Vokietija, Kanada, 2013 m.
00.00 „Visiška tamsa“. Fantastinis trileris. JAV, Australija, 2000 m.
02.00 „Pagauk ir paleisk“. Komedija. JAV, 2006 m.
04.00 „Superbombonešis. Naikinti viską“. Mokslinės fantastikos trileris. JAV, 2005 m.
TV1000 Premium - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 „Vaikas iš Marso“. Drama. JAV, 2007 m.
08.00 „Pasivaikščiojimas su dinozaurais“. Animacinis. JAV, Didžioji Britanija, 2013 m.
10.00 „Vyriausiojo pabrolio atostogos“. Komiška drama. JAV, 2013 m.
12.00 „Vaizduotės žaidimas“. Biografinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 2014 m.
13.55 „Gyvenimo vingiai“. Drama. JAV, 2012 m.
15.45 „Auklė Makfi“. Komedija. Didžioji Britanija, 2006 m.
17.20 „Troja“. Nuotykių. JAV, Malta, 2004 m.
20.00 „Vienas šansas“. Komiška biografinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 2013 m.
21.45 „King Kongas“. Nuotykių drama. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m.
00.45 „Nors mirk iš gėdos“. Komedija. JAV, 2014 m.
02.20 „Policininkų šou“. Veiksmo komedija. JAV, Australija, 2002 m.
03.55 „Puikybė ir prietarai“. Romantinė drama. Prancūzija, Didžioji Britanija, 2005 m.
TV1000 Action - penktadienis, spalio 9 d.
05.30 „Užpuolikai“. Veiksmo. JAV, 2010 m.
07.20 „Trys muškietininkai“. Nuotykių. JAV, 2011 m.
09.10 „Berniuko rykliuko ir lavos mergaitės nuotykiai“. Fantastikos. JAV, 2005 m.
10.50 „Terminatorius III. Mašinų prisikėlimas“. Veiksmo. JAV, Vokietija, Didžioji Britanija, 2003 m.
12.40 „Robotukas Kodis“. Nuotykių. JAV, 2013 m.
14.10 „Juodoji ola“. Siaubo. JAV, 2012 m.
15.30 „Užpuolikai“. Veiksmo. JAV, 2010 m.
17.20 „Terminatorius. Išsigelbėjimas“. Mokslinės fantastikos. JAV, Vokietija, 2009 m.
19.20 „Beitauno nusikaltėliai“. Veiksmo komedija. JAV, 2012 m.
21.00 „Legionas“. Veiksmo trileris. JAV, 2010 m.
22.50 „Atleidžia tik Dievas“. Trileris. Danija, JAV, 2013 m.
00.20 „Spąstai“. Kriminalinė drama. JAV, Prancūzija, 2012 m.
02.00 „Terminatorius. Išsigelbėjimas“. Mokslinės fantastikos. JAV, Vokietija, 2009 m.
04.00 „Berniuko rykliuko ir lavos mergaitės nuotykiai“. Fantastikos. JAV, 2005 m.
TV1000 Russkoje kino - penktadienis, spalio 9 d.
06.20 „Olimpinis kaimelis“. Komedija. Rusija, 2011 m.
08.10 „Klounai“. Romantinė nuotykių drama. Rusija, 2009 m.
10.10 „Leiskite man jus pabučiuoti... Nuotakos tėvas“. Komedija. Rusija, 2014 m.
11.55 „Juodoji višta, arba Požemio gyventojai“. Fantastinė drama. SSRS, 1980 m.
13.20 „Stradivarijaus pistoletas“. Kriminalinė komedija. Rusija, Ukraina, 2009 m.
14.50 „Asmeninis numeris“. Veiksmo trileris. Rusija, 2004 m.
16.50 „Maratonas“. Romantinė drama. Rusija, 2013 m.
18.40 „9 dienos ir vienas rytas“. Drama. Rusija, 2014 m.
20.20 „Dubrovskis“. Drama. Rusija, 2014 m.
22.30 „Karo angelai“. Karinė drama. Ukraina, 2012 m.
00.30 „Draugų draugai“. Komedija. Rusija, 2013 m.
02.00 „Baladė apie bomberį“. Karinė drama. Ukraina, Rusija, 2011 m.
05.00 „Vilkolakis su antpečiais“. Detektyvas. Ukraina, 2013 m.
Balticum AUKSINIS - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 „Ligoniai“. Drama. JAV, 2012 m. (N-7).
09.00 „Rizikinga erzinti diedukus II“. Veiksmo komedija. JAV, Prancūzija, 2013 m. (N-7).
11.00 „Mano vienintelis ir nepakartojamas“. Romantinė nuotykių komedija. JAV, 2009 m.
13.00 „Apgaulės meistrai“. Kriminalinis trileris. Prancūzija, JAV, 2013 m. (N-7).
15.00 „Gyvenimas tik prasideda!“ Romantinė drama. Prancūzija, 2013 m. (N-7).
17.00 „Deivė“. Muzikinė romantinė komedija. Australija, 2013 m.
19.00 „Prikaustyta prie lovos“. Romantinė drama. Prancūzija, 2009 m. (N-7).
21.00 Auksinė premjera. „Chloja“. Romantinis trileris. JAV, Kanada, Prancūzija, 2009 m. (N-14).
23.00 „Kiniška dėlionė“. Romantinė komedija. Prancūzija, JAV, Belgija, 2013 m. (N-7).
01.00 „Kaliniai“. Kriminalinis trileris. JAV, 2013 m. (N-14).
XXI - penktadienis, spalio 9 d.
10.00 TV filmas „Baudžiamasis batalionas“ (5). Karinė drama. Rusija, 2004 m. (N-16).
10.50 „Apelsinai“. Komiška romantinė drama. JAV, 2012 m. (N-16).
12.25 Premjera. „Keisčiau nei rojuje“. Komiška drama. JAV, Vokietija, 1984 m. (N-16).
13.55 „Barija“. Komiška drama. Italija, Prancūzija, 2009 m. (N-16).
16.25 „Saldžių sapnų“. Fantastikos. Didžioji Britanija, JAV, 2005 m. (N-12).
18.00 TV filmas „Baudžiamasis batalionas“ (5). Karinė drama. Rusija, 2004 m. (N-16).
18.50 „Apelsinai“. Komiška romantinė drama. JAV, 2012 m. (N-16).
20.25 Premjera. „Keisčiau nei rojuje“. Komiška drama. JAV, Vokietija, 1984 m. (N-16).
21.55 „Barija“. Komiška drama. Italija, Prancūzija, 2009 m. (N-16).
00.25 „Saldžių sapnų“. Fantastikos. Didžioji Britanija, JAV, 2005 m. (N-12).
02.00 TV filmas „Baudžiamasis batalionas“ (5). Karinė drama. Rusija, 2004 m. (N-16).
02.50 „Apelsinai“. Komiška romantinė drama. JAV, 2012 m. (N-16).
04.25 Premjera. „Keisčiau nei rojuje“. Komiška drama. JAV, Vokietija, 1984 m. (N-16).
05.55 „Barija“. Komiška drama. Italija, Prancūzija, 2009 m. (N-16).
08.25 „Saldžių sapnų“. Fantastikos. Didžioji Britanija, JAV, 2005 m. (N-12).
Fox - penktadienis, spalio 9 d.
05.30 TV serialas „Strėlė“.
07.20 TV serialas „Strėlė“.
08.00 TV serialas „Skaičiai“.
08.40 TV serialas „NCIS“.
10.15 TV serialas „Pagal Džimį“.
11.00 TV serialas „Daktariūkščiai“.
11.40 TV serialas „Nusikalstami protai“.
13.05 TV serialas „NCIS“.
14.25 TV serialas „Epizodai“.
15.20 TV serialas „Klausytojas“.
16.05 TV serialas „Nusikalstami protai“.
17.30 TV serialas „NCIS“.
18.55 „Los Andželo policija“.
19.40 TV serialas „Prisikėlimas“.
20.30 TV serialas „Du su puse vyro“.
22.00 „Epizodai“.
22.55 TV serialas „Apie ką tyli pušys“.
00.25 „Epizodai“.
01.20 TV serialas „Da Vinci demonai“.
04.05 TV serialas „NCIS“.
06.15 TV serialas „Pagal Džimį“.
06.55 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - penktadienis, spalio 9 d.
02.40 Jamie Oliveris gamina namuose.
03.05 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
06.45 Jamie Oliveris gamina namuose.
07.10 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
08.00 TV serialas „Išdavystė“.
09.25 TV serialas „Melisa ir Džo“.
09.45 TV serialas „Pumos miestas“.
10.25 TV serialas „Išdavystė“.
10.45 TV serialas „Melisa ir Džo“.
11.05 TV serialas „Grėj anatomija“.
12.30 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
13.20 Jamie Oliveris gamina namuose.
13.45 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
14.30 Jamie Oliveris gamina namuose.
14.55 TV serialas „Pumos miestas“.
15.00 TV serialas „Pumos miestas“.
15.20 TV serialas „Tėtušis“.
15.40 TV serialas „Melisa ir Džo“.
16.00 TV serialas „Raudonojo raiščio draugija“.
17.25 TV serialas „Skandalas“.
18.05 TV serialas „Kastlas“.
18.50 TV serialas „Raudonojo raiščio draugija“.
20.15 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
21.40 TV serialas „Kastlas“.
22.25 TV serialas „Skandalas“.
23.05 TV serialas „Paslaptys ir apgaulės“.
23.50 TV serialas „Grėj anatomija“.
01.15 TV serialas „Privati praktika“.
03.50 TV serialas „Išdavystė“.
05.15 TV serialas „Pumos miestas“.
05.40 TV serialas „Tėtušis“.
06.20 TV serialas „Melisa ir Džo“.
Disney Channel - penktadienis, spalio 9 d.
05.00 Animacinių serialų programa.
10.15 Animacinis serialas „Nuostabioji Sofija“.
11.10 Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. JAV, 1989 m.
17.45 Animacinis f. „Didžioji trasa“.
18.40 Animacinių serialų programa.
19.30 Animacinis f. „Anastazija“. JAV, 1997 m.
21.20 Vaid. f. „Žingsnis į priekį“.
23.20 Vaid. f. „Monte Karlas“. JAV, 2011 m.
01.30 Nakties programa.
Travel - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 Pasaulio keliautojas. Vakarų Teksasas.
07.00 Naujo būsto paieška.
09.00 Statybos Aliaskoje.
10.00 Neįprastos technologijos.
11.00 Muziejų paslaptys.
12.00 Naujo būsto paieška.
13.00 Darbo imasi Vanilla Ice.
13.30 Turto gelbėtojai.
14.00 Statybos Aliaskoje.
15.00 Karai dėl bagažo.
16.00 Iššūkiai gamtoje.
17.00 Neįprastas Amerikos maistas. San Diegas.
18.00 Naujo būsto paieška.
20.00 Turto gelbėtojai.
21.00 Statybos Aliaskoje.
22.00 Viešbučių verslas.
23.00 Iššūkiai gamtoje.
Discovery - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 Greiti ir garsūs.
07.50 Kaip tai padaryta?
08.15 Paskui klasikinius automobilius.
08.40 Dalaso automobilių turgų rykliai.
09.10 Kovos dėl bagažo.
09.35 Sandėlių medžiotojai.
10.05 Aliaska. Šeima iš miško.
10.55 Kaip išgyventi dviem?
11.50 Greiti ir garsūs.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Karas dėl moliuskų.
14.30 Aukso karštligė.
16.20 Ledinis auksas.
17.15 Paskui klasikinius automobilius.
17.40 Dalaso automobilių turgų rykliai.
18.10 Kovos dėl bagažo.
18.35 Sandėlių medžiotojai.
19.05 Automobilių meistrai.
20.00 Kaip tai padaryta?
20.30 Kaip tai veikia?
21.00 Per magiją į žvaigždes.
22.00 Be stabdžių.
23.00 Katastrofa ant ratų.
00.00 Mirtininkų kameroje.
01.00 Ateivių mįslės.
01.55 Per stebuklą gyvi.
02.50 Per magiją į žvaigždes.
03.40 Be stabdžių.
04.30 Katastrofa ant ratų.
05.20 Mirtininkų kameroje.
06.10 Kaip tai padaryta?
06.35 Kaip tai veikia?
Animal Planet - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 Iškviečiamas tramdytojas.
07.25 Kinologijos įvadas.
08.15 Žmonės ir liūtai.
09.05 Namai medžiuose.
09.55 Akvariumų verslas.
10.45 Kinologijos įvadas.
11.25 Bondajaus klinikos veterinaras.
12.25 Milžiniško šerno medžioklė.
13.15 Žmonės ir liūtai.
14.05 Namai medžiuose.
14.55 Iškviečiamas tramdytojas.
15.20 Akvariumų verslas.
16.10 Grobuonių teritorija.
17.00 Bondajaus klinikos veterinaras.
17.50 Rykliai zombiai.
18.40 Žmonės ir liūtai. Vieno safario istorija.
19.30 Namai medžiuose. Alpinistų buveinė.
20.20 Akvariumų verslas. Ryklių baras.
21.10 Savanų karalienė.
22.00 Upių pabaisos.
23.00 Aligatorių tramdytojai.
00.00 Žmonės ir liūtai.
Viasat HISTORY - penktadienis, spalio 9 d.
07.10 „Laiko komanda“.
08.00 „Iš Rytų į Vakarus“.
09.00 „Didieji žiaurūs mūšiai“.
10.50 „Muziejaus paslaptys“.
11.35 „Prarastosios Egipto karalienės“.
12.40 „Laiko komanda“.
13.30 „Karalienės Viktorijos epochos ūkininkai“.
14.30 „Gandhi. Mahatmos gimimas“.
15.30 „Ištvirkėlės, namų šeimininkės ir didvyrės. XVII amžiaus merginų istorijos“.
16.30 „Mitų medžiotojai“.
17.25 „Muziejaus paslaptys“.
18.15 „Antinopolio koptų mumijos“.
19.10 „Mitų medžiotojai“.
20.05 „Prarastosios Egipto karalienės“.
21.10 „Koliziejus. Visa istorija“.
22.00 „Kruviniausia Britanijos dinastija“.
22.50 „Biblijos paslaptys“.
23.45 „Civilizacijos pakilimas“.
00.40 „Didieji žiaurūs mūšiai“.
Viasat EXPLORER - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
07.50 „Dekonstrukcija“.
08.10 „Novatoriška tauta“.
08.35 „Nebandykite to daryti namuose“.
08.55 „Maisto varžybos“.
09.15 „Namų pervežėjai“.
09.35 „Didysis pardavimas“.
10.00 „Statybų asai“.
10.25 „Pakeltas!“
11.10 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
11.55 „Ratai iš ano pasaulio“.
12.40 „Medienos karaliai“.
13.30 „Nuostabūs valgiai“.
14.15 „Kaip tai veikia?“
15.05 „Inžinerija“.
15.55 „Dekonstrukcija“.
16.15 „Kaip tai veikia?“
17.05 „Namų pervežėjai“.
17.30 „Didysis pardavimas“.
18.15 „Medienos karaliai“.
19.00 „Kaip tai veikia?“
19.50 „Dekonstrukcija“.
20.10 „Nebandykite to daryti namuose“.
20.30 „Maisto varžybos“.
21.15 „Ginklai, pakeitę pasaulį“.
22.00 „Kaip tai veikia?“
22.45 „Londono supertunelis“.
23.30 „Inžinerija“.
23.40 „NSO. Išslaptinta“.
00.20 „Kaip tai veikia?“
National GEOGRAPHIC - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 Proto žaidimai.
07.15 Mokslo šėliojimai.
07.40 Padaryk arba mirk.
08.10 Proto žaidimai.
08.40 Įsilaužimas į sistemą.
09.20 Auksas šaltame vandenyje.
10.10 Tunų žvejyba.
11.00 Automobiliai: surink ir parduok.
11.50 Jukono auksas.
12.40 Padaryk arba mirk.
13.30 Auksas šaltame vandenyje.
14.20 Tunų žvejyba.
15.10 Hienų karalienė.
16.00 Jūrų grobuonio paieškos.
16.50 Pirmasis XXI a. dešimtmetis, kai mes viską pamatėme.
17.40 Jukono auksas.
18.30 Trečiojo reicho įranga.
19.30 Auksas šaltame vandenyje.
20.10 Tunų žvejyba.
21.10 Auksas šaltame vandenyje. Norų išsipildymas.
22.40 Devintasis dešimtmetis, kuris mus sukūrė.
23.30 Lėktuvų avarijų tyrimas.
00.20 Žemės evakuacija.
MTV - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Eilinė Onutė.
10.00 Dokumentinis serialas „Nėščia šešiolikametė“.
13.00 Tik hitai.
14.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
15.00 Kvanktelėję.
18.00 Katžuvė. TV šou.
21.00 20įdomiausių akimirkų. MTV apdovanojimų ceremonija.
22.00 MTV kaimynystė.
23.00 Tikras gyvenimas.
00.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
03.40 Tik hitai.
Mezzo - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 Pasaulio muzika.
10.20 G.Verdi „Requiem“.
11.50 Paryžiaus orkestras groja M.Ravelio, I.Stravinskio, M.Musorgskio ir D.Šostakovičiaus kūrinius.
13.25 Dok. f. „Meistro klasė. G.Kurtagas“.
14.30 Džiazo archyvai. F.Domino ir J.Smithas.
15.00 Džiazo archyvai. „Jazz Messengers“ Paryžiuje.
15.35 Džiazas. Koncertuoja J.DeJohnette trio.
16.40 Džiazas. Koncertuoja grupė „Aka Moon“.
17.45 „Intermezzo“.
18.00 W.A.Mozarto opera „Figaro vedybos“.
20.50 „Intermezzo“.
21.30 P.Čaikovskio baletas „Gulbių ežeras“. Šoka Maskvos Didžiojo teatro artistai.
23.40 „Intermezzo“.
00.30 Džiazas. E.Louissas ir „Multicolor Feeling“.
BBC - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
14.00 Grinvičo laikas.
14.30 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Darbininkai.
18.30 Pasaulio verslo naujienos.
18.45 Pasaulio sportas.
19.30 BBC naujienos.
19.40 Afrikos verslo apžvalga.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.30 Pasaulio verslo naujienos.
22.30 Atviras pokalbis.
23.30 Viskas apie futbolą.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
00.30 BBC naujienos.
01.30 Naujienos iš viso pasaulio.
02.00 Nakties programa.
CNN - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 CNN naujienų redakcija.
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
13.30 Afrikos balsai.
14.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
18.00 Pasaulio verslo apžvalga.
19.00 Prie pasaulio žemėlapio.
20.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
21.00 Pasaulio sportas.
21.30 Afrikos balsai.
21.45 CNN verslas. Artimieji Rytai.
22.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
23.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
23.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
00.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
01.00 R.Questo verslo laida.
02.00 Ch.Amanpour reportažai.
02.30 Pasaulio sporto naujienos.
03.00 Nakties programa.
Sport1 - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 Tenisas. Vyrų turnyras Malaizijoje. Finalas.
08.30 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku.
09.00 Bušido kovos. „KOK World Series“.
11.00 Krepšinis. „Endesa“ supertaurė. Tritaškių konkursas.
12.00 Pasaulio ralio kroso čempionatas Turkijoje. 11 etapo apžvalga.
13.00 Čempionai LT. Europos atvirasis graplingo čempionatas.
14.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Zenit“ - „Rostov“.
16.00 Krepšinis. „Endesa“ supertaurė. Finalas.
18.00 Tenisas. Vyrų turnyras Malaizijoje. Finalas.
20.00 Krepšinis. „Endesa“ supertaurė. Tritaškių konkursas.
21.00 Bušido kovos. „KOK World Series“.
23.30 „M1 iššūkis“. JAV rytai - Bulgarija. Kovinis sportas.
00.45 „M1 iššūkis“. Ispanija - Prancūzija. Kovinis sportas.
02.00 Boksas. Profesionalų kovos.
04.00 Krepšinis. „Endesa“ supertaurė. Finalas.
Eurosport - penktadienis, spalio 9 d.
09.30 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga.
10.30 Angliškasis biliardas. Europos turas.
15.00 Dviračių sportas. Abu Dabio turas.
16.00 Angliškasis biliardas. Europos turas.
18.45 Futbolas. Europos jaunimo (I-21) čempionato atranka.
21.00 Futbolas. Lotynų Amerikos lygos.
21.30 Sporto linksmybės.
21.45 Regbis. Pasaulio čempionatas.
00.00 Galiūnų sportas. „Europe's Strongest Man“.
01.00 Motosportas. GT akademija.
01.15 Sporto linksmybės.
01.30 Futbolas. Europos jaunimo (I-21) čempionato atranka.
Eurosport 2 - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 Motociklų sportas. Japonijos didysis prizas. Laisvoji treniruotė. Tiesioginė transliacija.
08.00 Motociklų sportas. Japonijos didysis prizas. Laisvoji treniruotė. Tiesioginė transliacija.
09.00 Motociklų sportas. Japonijos didysis prizas. Laisvoji treniruotė. Tiesioginė transliacija.
10.00 Pasaulio motociklų sporto čempionatas.
10.30 Speciali „Eurosport“ laida.
11.30 Dviračių sportas. Lombardijos žiedinės lenktynės.
12.00 Pasaulio kajakų čempionatas.
13.00 Dviračių sportas.
14.00 Dviračių sportas.
15.00 Angliškojo biliardo čempionatas. Tiesioginė transliacija.
16.00 Speciali „Eurosport“ laida.
16.30 Pasaulio kajakų čempionatas.
17.30 Speciali „Eurosport“ laida.
17.45 Dviračių sportas. „Abu Dhabi Tour“ lenktynės. II etapas.
18.45 Angliškasis biliardas. Tiesioginė transliacija.
21.00 Dviračių sportas. „Abu Dhabi Tour“ lenktynės. II etapas.
22.00 Pasaulio kajakų čempionatas.
23.00 Futbolas. Šiaurės Amerikos profesionalų lyga. „Toronto“ - „Philadelphia Union“.
00.00 Angliškasis biliardas.
Sport1 De - penktadienis, spalio 9 d.
10.00 „Formulė 1“. Rusijos didysis prizas. Laisvoji treniruotė. Tiesioginė transliacija.
11.35 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
14.00 „Formulė 1“. Rusijos didysis prizas. Laisvoji treniruotė. Tiesioginė transliacija.
16.00 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
17.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
18.30 Dokumentinis serialas „Storage Hunters“.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų naujienos ir rungtynių apžvalga.
20.30 „Formulė 1“. Rusijos didysis prizas. Pirmos ir antros laisvosios treniruotės apžvalga.
21.00 Smiginis. Pasaulio didysis prizas. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Augsburg“ - „Partizan“.
08.50 „Trans World Sport“.
09.55 „Formulė 1“. Rusijos didysis prizas. 1 treniruotė. Tiesioginė transliacija.
11.35 Golfas. PGA turo apžvalga.
12.05 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Liverpool“ - „Sion“.
13.55 „Formulė 1“. Rusijos didysis prizas. 1 treniruotė. Tiesioginė transliacija.
15.35 Motosportas. Aragono didžiojo prizo lenktynės (II klasė).
16.55 Ledo ritulys. KHL. „Traktor“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija.
19.30 Krepšinis. Eurolygos finalo ketverto varžybos. CSKA - „Olympiakos“.
21.30 Krepšinis. Eurolygos finalo ketverto varžybos. „Real“ - „Fenerbahce“.
23.30 Ledo ritulys. KHL. „Traktor“ - Rygos „Dinamo“.
01.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“ - „Manchester United“.
03.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
04.30 Ledo ritulys. KHL. „Traktor“ - Rygos „Dinamo“.
Viasat Motor - penktadienis, spalio 9 d.
09.55 „Formulė 1“. Rusijos didysis prizas. 1 treniruotė.
11.35 Motosportas. Japonijos didysis prizas. 2 treniruotė (I klasė).
12.45 Motosportas. Japonijos didysis prizas. 2 treniruotė (II klasė).
13.55 „Formulė 1“. Rusijos didysis prizas. 2 treniruotė.
15.35 Motosportas. Japonijos didysis prizas. 1 treniruotė.
16.45 Motosportas. Japonijos didysis prizas. 2 treniruotė (III klasė).
17.40 Motosportas. Japonijos didysis prizas. 2 treniruotė (I klasė).
18.50 Motosportas. Japonijos didysis prizas. 2 treniruotė (II klasė).
20.00 Motosportas. NASCAR 400 mylių lenktynių apžvalga.
21.00 „Formulė 1“. Rusijos didysis prizas. 1 treniruotė.
22.45 „Formulė 1“. Rusijos didysis prizas. 2 treniruotė.
00.30 Motosportas. Japonijos didysis prizas. 1 treniruotė.
01.40 Motosportas. Japonijos didysis prizas. 2 treniruotė.
03.00 „Mobil 1 The Grid“ lenktynės.
03.45 Motosportas. Japonijos didysis prizas. 3 treniruotė.
05.00 Motosportas. Spidvėjus. Torunės didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
06.30 Motosportas. Japonijos didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai (III klasė).
TVP1 - penktadienis, spalio 9 d.
06.35 „Klanas“.
07.35 „Pionieriai“.
08.30 Atspėk melodiją.
09.00 Žinios.
09.15 Politika prie kavos.
09.40 Laikas tau.
09.55 „Ranča“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
11.55 „Didingasis amžius“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.35 Laida žemdirbiams.
13.50 Dienos receptas.
13.55 „Pionieriai“.
15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
16.00 Žinios.
16.20 Okrasa laužo taisykles.
16.50 „Didingasis amžius“.
17.45 Laukiame Pasaulio jaunimo dienų.
18.00 TV ekspresas.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 „Klanas“.
19.30 Pasaulis sukasi.
20.15 Dienos receptas.
20.30 Žinios.
21.25 „Biblija tęsiasi“.
22.20 Vaid. f. „Kodėl gi ne!“
00.10 „Tėvynė“.
01.10 Nakties programa.
Polonia TV - penktadienis, spalio 9 d.
07.05 Ryto programa.
09.00 Klausimai per pusryčius.
11.55 Lenkai užsienyje.
12.05 Lenkija 24.
12.35 Sveiki, lenkai.
13.35 Žinios.
13.50 „Pagalbos signalas“.
14.25 „M, kaip meilė“.
15.25 „Įpainioti“.
16.20 Radijo „Zet“ ir TVP2 vasara 2015“.
17.20 Mėgstu kiną.
17.55 Laida apie ekologiją.
18.20 Lenkai užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.55 Kabaretų dainos.
19.25 Reportažas apie lenkus.
19.55 „Pagalbos signalas“.
20.25 „Cafe historia“.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“.
22.50 Lenkai užsienyje.
23.05 Lenkja 24.
23.35 Sveiki, lenkai.
00.40 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 „Euronews“.
06.30 Naujienos.
06.35 Vaikų klubas.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.25 Labas rytas (tęs.).
09.50 Gyvenk sveikai!
11.05 TV serialas „Kvapų detektyvas“.
12.00 Naujienos.
12.15 TV serialas „Kvapų detektyvas“ (tęs.).
13.30 Kartu su visais.
14.30 Vyriška ir moteriška.
15.00 Naujienos.
15.20 Vyriška ir moteriška (tęs.).
15.55 Mados nuosprendis.
17.00 Vakaro naujienos.
17.45 Lauk manęs.
18.40 Humoro festivalis „Jumorina“.
20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos „Laikas“ (rus. k.).
21.05 Stebuklų laukas.
22.10 Izmailovo parkas.
00.00 Vakaras su Urgantu.
00.45 „Euronews“.
01.15 Vienas mieste.
01.45 Vaidybinis f. „Dantų gydytojo nuotykiai“.
03.05 Vaidybinis f. „Liepos lietus“.
04.45 Mados nuosprendis.
05.35 Juokingi vaizdeliai.
RTR Planeta - penktadienis, spalio 9 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00 Naujienos.
11.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
11.55 TV serialas „Tyrimo paslaptys“.
14.00 Naujienos.
14.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
15.00 TV serialas „Sklifosovskis“.
17.00 Naujienos.
17.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
17.50 Naujienos.
18.15 Tiesioginis eteris.
19.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
20.00 Naujienos.
21.35 Vaidybinis f. „Plaštakės tango“.
23.40 „Naujoji banga 2015“.
02.00 Vaidybinis f. „Dimos Gorino karjera“.
03.50 Tiesioginis eteris.
NTV - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 NTV rytas.
07.10 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
08.00 Šiandien.
08.05 Lolita.
09.05 Rytas su J.Vysockaja.
10.00 Šiandien.
10.20 TV serialas „Eigulys“.
11.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
12.00 Prisiekusiųjų teismas.
13.00 Šiandien.
13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
14.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
15.00 TV serialas „Liejyklos 4“.
16.00 Šiandien.
18.00 Kalbame ir rodome.
19.00 Šiandien.
19.40 Dauguma.
20.55 TV serialas „Pakrantės apsauga“.
22.50 TV serialas „Šefas II“.
00.35 „Pakrantės apsauga“. Pabaigos žodis.
01.30 TV serialas „Balzakiškas amžius, arba Visi vyrai kiaulės“.
03.30 TV serialas „Voratinklis“.
REN Baltija - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 Vaikų klubas.
07.30 Reporterio istorijos.
07.55 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
08.45 Kviestinė vakarienė.
09.40 „Tyrimo paslaptys“.
10.30 „Gyvi akmenys“.
11.25 „Velnio paveldėtojai“.
12.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
14.45 „Povandeninių gelmių dievai“.
15.45 „Mūšis už Sniego karalystę“.
16.40 „Didžiojo magistro prakeiksmas“.
17.30 „Tautos brangenybės. Lenkijos aklavietė“.
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Mums net nesisapnavo.
00.15 TV serialas „Kareiviai“.
01.05 „Povandeninių gelmių dievai“.
RTVi - penktadienis, spalio 9 d.
06.00 Ypatinga nuomonė.
07.00 Animaciniai f.
08.00 Šiandien pasaulyje.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 „Lionkos Pantelejevo gyvenimas ir mirtis“.
10.00 „Mylėti ir nekęsti“.
11.00 Vaidybinis f. „Moterys juokauja rimtai“.
13.00 „Ivanovas ir Rabinovičius“.
14.00 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Nežinoma planeta“.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 „Meilės įkaitai“.
17.00 Šiandien pasaulyje.
17.08 Ypatinga nuomonė.
18.00 „Ivanovas ir Rabinovičius“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.08 Ypatinga nuomonė.
20.00 „Namas su lelijomis“.
21.00 „Mylėti ir nekęsti“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 „Namas su lelijomis“.
00.30 „Nežinoma planeta“.
01.00 „Mylėti ir nekęsti“.
02.00 Vaidybinis f. „Ferfakso miljonai“.
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 „Ivanovas ir Rabinovičius“.
TVC - penktadienis, spalio 9 d.
07.00 Nuotaika.
09.00 Animacinis f.
09.10 „Lauko darbai“.
09.35 „Rusijos aukso žiedas“.
09.45 Vaidybinis f. „Iš dangaus į žemę“ (4)
10.30 Dekoratyvinės aistros.
11.15 Mūsų kino paslaptys.
11.45 TV serialas „Smalsioji Varvara“.
12.30 Įvykiai.
12.50 „Paslaptingoji sala“.
14.15 Šventė kiekvieną dieną.
14.45 „Aistros teisme“.
15.30 Įvykiai.
15.50 „Aistros teisme“.
16.35 „Lauko darbai“.
17.00 Mano didvyris.
17.40 Vaidybinis f. „Iš dangaus į žemę“ (4).
18.30 Įvykiai.
19.00 „Maskvos buities kronikos. Vėlyvas vaikas“.
19.45 Balso teisė.
21.00 Naujienų miestas.
21.15 „Savo akimis“.
21.40 Mūsų kino paslaptys.
22.10 „Šnipai ir išdavikai“.
23.00 Įvykiai.
23.30 Dokumentinis f.
00.10 Dokumentinis f.
00.50 Žmona. Meilės istorija.
02.00 Balso teisė.
03.10 „Aistros teisme“.
06.10 Vaidybinis f. „Iš dangaus į žemę“ (4).
ARD - penktadienis, spalio 9 d.
06.30 Ryto programa.
10.05 TV serialai.
10.55 TV serialai.
11.44 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
12.35 „Dramblys, tigras ir kiti“.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
17.10 Zoologijos sodų istorijos.
18.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 Viktorina.
20.45 Mokslo žurnalas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 Vaid. f. „Paskutinis tėvo noras“.
22.45 Dienos temos.
23.00 TV serialas „Nusikaltimo vieta. Šantažas“. Vokietija, 2012 m.
00.30 Vaid. f. „Mirtinas krovinys“. Vokietija, Švedija, 2006 m.
01.55 Nakties žurnalas.
02.15 Nakties programa.
RTL - penktadienis, spalio 9 d.
01.00 Nakties žurnalas.
03.30 Nakties žurnalas.
06.10 Advokatai ir detektyvai (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Popietinė programa.
17.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
19.00 Kaip sprogmenys. Televizijos žurnalas.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orai.
20.05 TV serialas „Viskas svarbu“.
20.40 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“.
21.15 „Stepping Out“. Tiesioginė transliacija.
00.00 A.Schroederis gyvai!
01.30 Nakties programa.
REKLAMA