Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.50 Pasaulis X. „Deja vu stebuklai ir gydantys sapnai“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
08.50 TV serialas „Iššūkis“ (1/8) (N-7).
09.50 TV serialas „Froido metodas“ (11) (N-7).
10.55 TV serialas „Šerifas“ (2) (N-7).
12.00 TV serialas „Klounas“ (2) (N-7).
13.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (1/16) (N-7).
14.05 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Vandens žiurkės“ (1/4) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.23 Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. Svečiuose M.Wizardas. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
19.25 TV serialas „Kulinaras“ (1/11) (N-7).
20.25 TV serialas „Anna German“ (1) (N-7).
21.30 Taip gyvena žvaigždės! Realybės šou (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.52 Įdomi Lietuva.
22.57 Orai.
23.00 „2:22“. Kriminalinis trileris. Rež. Ph.Guzmanas. Vaid. V.Kilmeris, P.Dobsonas. JAV, 2008 m. (N-14).
01.20 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
01.30 TV serialas „Vandens žiurkės“ (N-7).
02.15 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
03.00 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (N-14).
03.40 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.05 TV serialas „Vandens žiurkės“ (N-7).
04.50 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (N-14).
05.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
05.55 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
06.40 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
LRT TELEVIZIJA - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (10/11) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (252) (N-7).
11.05 TV mini serialas „Laiškai Evai“ (N-7) (kart.).
12.30 Ryto suktinis (kart.).
13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 TV serialas „Naisių vasara“ (6/55, 56).
15.50 TV serialas „Puaro“ (8/1) (N-7).
17.35 TV serialas „Kelias į laimę“ (1/5) (N-7).
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.10 Sportas.
19.13 Orai.
19.20 TV serialas „Kelias į laimę“ (1/6) (N-7).
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Klausimėlis.lt.
23.00 Vaidybinis f. „Tamsioji pusė“. Siaubo trileris. Rež. G.A.Romero. JAV, 1993 m.
01.00 Auksinis balsas.
02.00 TV serialas „Puaro“ (N-7) (kart.).
03.40 TV serialas „Naisių vasara“ (kart.).
04.25 Delfinai ir žvaigždės (kart.).
TV3 - penktadienis, liepos 31 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 TV serialas „Ponas Jangas“ (1).
07.25 Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2150).
10.00 TV serialas „Virtuvė“ (3/1, 2) (N-7).
11.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (17).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (1, 2) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (83, 84) (N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė Esmeralda“ (111) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų laimė“ (33) (N-7).
20.00 „Banzai“ (3). Kelionių nuotykių dienoraščiai.
21.00 Drąsios ir žavios. Realybės šou (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.20 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Bangų medžiotoja“. Biografinė drama. Rež. S.McNamara. Vaid. A.S.Robb, D.Quaidas, H.Hunt, C.Underwood. JAV, 2011 m. (N-7).
00.40 TV serialas „Išdavystė“ (6) (N-7).
01.35 TV serialas „Specialioji jūrų policijos tarnyba“ (3) (N-14).
02.25 Programos pabaiga.
LNK - penktadienis, liepos 31 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (33, 34).
06.55 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (54) (N-7).
08.50 Mano vyras gali. TV žaidimas. Vedėjai A.Ramanauskas ir Radistai (R.Mackevičius ir J.Nainys).
10.15 Norim dar! Su Radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius (N-7).
12.00 Oplia! Humoro laida (N-7).
13.15 Animacinis serialas „Monstrai prieš ateivius“ (11).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (9).
14.10 Premjera. TV serialas „Ponia Dila“ (1) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Tikras gyvenimas. „Buvęs vyras“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
20.30 Tikras gyvenimas. „Nekviestas svečias“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Apalūza“. Veiksmo. Rež. E.Harrisas. Vaid. J.Ironsas, R.Zellweger, V.Mortensenas, E.Harrisas. JAV, 2008 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Visa menanti“ (10) (N-7).
01.25 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (11) (N-7).
02.20 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.50 Programos pabaiga.
02.55 Lietuva tavo delne.
BTV - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
08.50 Vaidybinis f. „Tarp jaunų ir karštų“. Veiksmo komedija. JAV, 2005 m. (N-7) (kart.).
10.45 Kalbame ir rodome. Pokalbių laida (N-7).
11.40 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.50 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
13.50 Runkelių sala. Realybės šou (N-7) (kart.).
14.45 Amerikos talentai. Realybės šou.
15.45 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (44) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.25 Patrulis. Gatvių realybė (N-7).
19.00 Amerikietiškosios imtynės. Sporto laida (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai (N-7).
21.30 Vaidybinis f. „Misija: Marsas“. Trileris. Rež. B.De Palma. Vaid. G.Sinise'as, T.Robbinsas. JAV, 2000 m. (N-7).
23.40 TV serialas „Bordžijos“ (7, 8) (N-14).
01.40 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
02.45 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - penktadienis, liepos 31 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 „Namelis prerijose“ (kart.).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Gustavo enciklopedija (subtitruota).
12.15 Geofaktorius.
12.30 A.Orlova „88“. Albumo pristatymas (kart.).
13.30 ARTi. Juvelyrika (kart.).
14.00 Kultūros savanoriai (kart.).
14.30 Muzika gyvai. Simfoninis „Bolero“ (kart.).
15.55 ...formatas. Poetas Edmundas Janušaitis.
16.10 „Namelis prerijose“ (12).
17.00 „Nuodėminga meilė“ (11/107).
17.45 Žinios. Ukraina (kart.).
18.00 Dabar pasaulyje (kart.).
18.30 Kultūrų kryžkelė. Menora.
18.45 Koncertuojanti Europa (subtitruota).
19.35 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
20.30 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai“ (5/15).
20.50 Visu garsu.
21.35 Koncertas „Dainos prie jūros“.
22.20 Geofaktorius.
22.30 LRT aukso fondas. „Aš nežinau, kas esu aš“ (3). 1995 m.
23.25 Kūrybos metas. Siela šokio erdvėje. Anželika Cholina. 2000 m.
00.00 Naktinis ekspresas.
00.30 Panorama (kart.).
00.52 Sportas.
00.57 Orai.
01.00 Dabar pasaulyje.
TV1 - penktadienis, liepos 31 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 „Uždrausta meilė“ (59) (N-7).
08.15 Teleparduotuvė.
08.45 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ (26).
09.10 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“ (33).
09.35 „Dreikas ir Džošas“ (29).
10.00 „Mano puikioji auklė“ (112, 113).
11.05 Naktis ir diena. Vilnius (N-7) (kart.).
12.05 „Karadajus“ (N-7) (kart.).
13.05 „Melo pinklės“ (72).
14.05 Būrėja (N-7) (kart.).
14.40 Keksiukų karai. Kulinarijos šou.
15.40 „Visa menanti“ (6) (N-7).
16.40 „Mano gyvenimo šviesa“ (85, 86).
17.40 „Ugnis ir ledas“ (43) (N-7).
20.00 „Karadajus“ (104) (N-7).
21.00 Ketvirtadienio detektyvas. Vaid. f. „Midsomerio žmogžudystės IV. Elektrinė vendeta“. Didžioji Britanija, 2001 m. (N-14).
23.05 „Detektyvė Rizoli“ (13) (N-7).
00.00 „Visa menanti“ (N-7) (kart.).
00.55 „Dūmas“ (27) (N-14).
01.50 Programos pabaiga.
TV6 - penktadienis, liepos 31 d.
09.15 Teleparduotuvė.
09.30 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
10.00 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
11.00 Kovotojas nindzė. Realybės šou (N-7) (kart.).
12.00 „Kaulai“ (N-7) (kart.).
13.00 „6 kadrai“ (134) (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Kovotojas nindzė. Realybės šou (N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ (6) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (72) (N-7).
18.00 „Kaulai“ (8) (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (186) (N-7).
20.00 „Univeras“ (42, 43) (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (96) (N-14).
21.30 Vaid. f. „Auklė“. Drama. JAV, 2013 m. (N-14).
23.20 Vaid. f. „Darbų sąrašas“. Komedija. JAV, 2013 m. (N-14).
01.25 „CSI Majamis“ (N-7) (kart.).
LRT LITUANICA - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.15 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
09.40 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Vedėjas V.Vilūnas.
10.10 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
10.40 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
11.25 TV serialas „Giminės po 20 metų“ (16).
12.10 Dainų daina. Vedėjai B.Tiškevič-Hasanova ir A.Valinskas.
14.00 Laba diena, Lietuva!
15.00 TV serialas „Naisių vasara“ (6/55, 56).
15.50 Žinios. Ukraina.
16.05 Europos vidury. Vedėja E.Mildažytė.
16.50 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
17.35 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.10 Sportas.
19.13 Orai.
19.15 Mūsų miesteliai. Ramygala (1). Autorė N.Baužytė.
20.05 Šoblės kino klubas pristato. „Gatvės vaikai“. Rež. D.Šilėnas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Pasaulio lietuvių žinios.
23.15 Klausimėlis.lt.
23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.00 Laba diena, Lietuva!
01.00 Auksinis balsas.
02.00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
02.45 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
03.30 Panorama.
03.52 Sportas.
03.57 Orai.
04.00 Žinios. Ukraina.
04.15 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
TV8 - penktadienis, liepos 31 d.
07.40 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7) (kart.).
08.35 Ruth Rendell detektyvai. „Tamsus ežeras“ (2) (N-7).
09.40 „Mano mažasis ponis“ (12).
10.10 Senoji animacija.
10.55 Vaid. f. „Sutinkant ir išlydint“. Romantinė drama. Kanada, 2003 m. (N-7) (kart.).
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7) (kart.).
14.30 „Nemylimi“ (N-7) (kart.).
15.00 Gydytojai. Pokalbių laida (N-7).
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida.
18.00 „Kerštas“ (4) (N-7).
19.00 „Laukinis angelas“ (254) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.35 „Nemylimi“ (10) (N-7).
21.05 Vaid. f. „Tokia kaip ir tu“. Romantinė komedija. JAV, 2001 m. (N-7).
22.55 „Kerštas“ (N-7) (kart.).
23.55 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida (kart.).
Info TV - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
10.00 Žinios.
10.40 Apie žūklę. Laida žvejams.
11.05 Tauro ragas. Laida medžiotojams (N-7).
11.30 „Miesto skoniai“ (2).
12.00 „Pasaulis iš skrydžio oro balionu“ (3).
13.05 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida.
13.40 Dviračio šou. Humoro laida.
14.10 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
15.25 „Svajonių kruizai“ (12).
16.20 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
19.00 „Info TV“ verslas.
19.30 „Info TV“ interviu.
20.00 „Info TV“ kriminalai.
20.30 „Info TV“ pasaulis.
21.00 Alchemija. Švietimo amžius. Kultūros laida.
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
02.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 Augintinis.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 „TV Europa“ pristato.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 „TV knygos“ per „Penki TV“.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas. Vieno malūno istorija.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - penktadienis, liepos 31 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.30 „Drakonų karai“. Fantastinis veiksmo (N-7).
11.00 Patinka vairuoti. TV laida (kart.).
11.30 Dokumentinis f. „Maradona pagal Kusturicą“ (N-7).
13.05 „Atostogos Sen Tropeze“. Komedija (N-7).
14.50 Telelaikraštis.
17.30 Muzikos ekspresas.
17.45 Žinios.
18.15 Praeities žvalgas. TV laida.
19.00 TV serialas „Romos paslaptys“ (9) (N-7).
20.00 Gyvenu čia. TV laida.
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 „Pardavėjas“. Komedija (N-14).
22.55 Žinios (kart.).
23.15 „Psichoanalitikas“. Drama (N-14).
01.00 Susitikimai. Pokalbių laida (kart.).
01.45 „Visi nepastebėti vaikai“. Drama (N-7).
03.55 Programos pabaiga.
Pūko TV - penktadienis, liepos 31 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Karas ir taika. Dokumentinė laida (kart.).
07.30 Muzika.
09.00 Kitokia Lietuva. Tiesioginė pokalbių laida.
10.00 Kęstučio Pūko priėmimo valandos. Antikorupcijos komisijos pirmininko gyventojų priėmimo transliacija.
11.00 OTV muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.55 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.10 Muzika.
18.30 Kaimo vieškeliu. Pažintinė laida.
19.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
20.00 Žinios. Orai.
20.25 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.40 Muzika.
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - penktadienis, liepos 31 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Keisčiausi pasaulio restoranai (9). Pramoginė laida.
10.00 Įspūdingiausios kelionės oro balionu (2). Kelionių žurnalas.
11.00 TV serialas „Komanda Č“ (3) (N-7).
12.00 „Raudonasis progailis“ (2). Istorinė nuotykių drama. Didžioji Britanija, 1999 m. (N-7).
13.45 „Lelijos“ (2). Drama. Didžioji Britanija, 2007 m. (N-7).
14.50 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas G.Vaičekauskas (kart.) (N-7).
15.20 „Beveik ištekėjusios“. Romantinė komedija. JAV, 2013 m.
17.00 Dokumentinis serialas „Laukinė Afrika“ (4).
18.00 TV serialas „Komisaras Manara 2“ (3) (N-7).
19.00 TV serialas „Komanda Č“ (4) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Dokumentinis serialas „Šalčio gniaužtuose“ (7).
21.00 TV serialas „Trauma“ (35) (N-7).
22.00 „Balticum TV“ žinios.
22.30 TV serialas „Baimė mylėti 2“ (2) (N-7).
00.25 Programos pabaiga.
Pan TV - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 Augintinis.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 „TV Europa“ pristato.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 „TV knygos“ per „Penki TV“.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas. Vieno malūno istorija.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.10 Rinkimės geriausią.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - penktadienis, liepos 31 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių žinios (kart.).
09.20 Sveikatos šaltiniai. Laida apie sveikatą (kart.).
09.40 Geri patarimai.
09.45 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
10.10 Šiaulių gidas.
10.15 Tautodailė. Pažintinė laida (kart.).
10.30 Baltų žygiai. Pažintinė laida (kart.).
10.55 Kryžių kalnas. Pažintinė laida (kart.).
11.15 Šiaulių gidas.
11.20 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Interviu Šiauliams.
18.10 Bumcės klubas. Laida vaikams (kart.).
18.30 Šiaulių žinios.
18.50 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida.
19.10 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius.
19.30 Šiaulių žinios (kart.).
19.50 101anekdotas. Humoro laida.
20.20 Šiaulių gidas.
20.25 Interviu Šiauliams.
20.30 Šiaulių žinios (kart.).
20.50 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus.
21.10 Apie žūklę. Laida žvejams.
21.35 Šiaulių gidas.
21.40 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius.
22.00 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida.
22.10 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus.
22.30 Specialus reportažas.
22.35 Apie žūklę. Laida žvejams.
23.00 Šiaulių žinios (kart.).
23.20 MTV.
Dzūkijos TV - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.50 Pasaulis X. „Deja vu stebuklai ir gydantys sapnai“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
08.50 TV serialas „Iššūkis“ (1/8) (N-7).
09.50 TV serialas „Froido metodas“ (11) (N-7).
10.55 TV serialas „Šerifas“ (2) (N-7).
12.00 TV serialas „Klounas“ (2) (N-7).
13.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (1/16) (N-7).
14.05 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Vandens žiurkės“ (1/4) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.23 Orai.
18.25 Plyta prie plytos (kart.).
18.55 Žemės ūkio technikos naujovės (kart.).
19.15 Už švarią aplinką (kart.).
19.25 TV serialas „Kulinaras“ (1/11) (N-7).
20.25 TV serialas „Anna German“ (1) (N-7).
21.30 Taip gyvena žvaigždės! Realybės šou (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.52 Įdomi Lietuva.
22.57 Orai.
23.00 „2:22“. Kriminalinis trileris. Rež. Ph.Guzmanas. Vaid. V.Kilmeris, P.Dobsonas. JAV, 2008 m. (N-14).
01.20 Dokumentinis f. „Gamtos pasaulis“.
01.30 TV serialas „Vandens žiurkės“ (N-7).
02.15 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
03.00 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (N-14).
03.40 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.05 TV serialas „Vandens žiurkės“ (N-7).
04.50 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (N-14).
05.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
05.55 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
06.40 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
TV1000 - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 „Tinklas“. Veiksmo kriminalinis trileris. JAV, 1995 m.
08.05 „Normandijos“ viešbutis“. Romantinė komedija. Prancūzija, 2013 m.
09.45 „Para“. Kriminalinė komedija. Vokietija, JAV, 2005 m.
11.20 „Tinklas“. Veiksmo kriminalinis trileris. JAV, 1995 m.
13.30 „Slėptuvė“. Trileris. JAV, 2011 m.
15.45 „Priėmimas“. Romantinė komiška drama. JAV, 2013 m.
17.45 „Jobsas“. Biografinė drama. JAV, 2013 m.
20.00 „Labai geros mergaitės“. Drama. JAV, 2013 m.
21.35 „Ieškokit Gudručio!“ Veiksmo nuotykių. JAV, 2008 m.
23.25 „Savaitgalis Paryžiuje“. Komiška drama. Didžioji Britanija, 2013 m.
01.00 „8 mylia“. Muzikinė drama. JAV, Vokietija, 2002 m.
02.50 „Pokalbiai su kitomis moterimis“. Komiška drama. Didžioji Britanija, JAV, 2005 m.
04.15 „28 dienos“. Komedija. JAV, 2000 m.
TV1000 Premium - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 „Įsikūnijimas“. Fantastinis nuotykių. JAV, Didžioji Britanija, 2009 m.
08.35 „Linksmosios pėdutės“. Animacinis. Australija, JAV, 2006 m.
10.20 „Linksmosios pėdutės II“. Animacinis. Australija, 2011 m.
12.00 „Žodžiai ir vaizdai“. Komiška drama. JAV, 2013 m.
14.00 „Hitchcockas“. Biografinė drama. JAV, 2012 m.
16.00 „Robotas policininkas“. Fantastikos. JAV, 2014 m.
18.00 „Operacija „Argo“. Istorinis trileris. JAV, 2012 m.
20.00 „Sniego traukinys“. Fantastinis trileris. JAV, Prancūzija, Pietų Korėja, 2013 m.
22.05 „Transo būsena“. Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2013 m.
00.00 „12 vergovės metų“. Biografinė drama. JAV, 2013 m.
02.10 „Dalaso klubas“. Biografinė drama. JAV, 2013 m.
04.10 „Kietos blondinės“. Kriminalinė komedija. JAV, 2013 m.
TV1000 Action - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 „Raudonas diržas“. Veiksmo drama. JAV, 2008 m.
07.50 „Nuotykiai su Diku ir Džeine“. Kriminalinė komedija. JAV, 2005 m.
09.30 „Mažieji lakūnai“. Veiksmo nuotykių. JAV, 2008 m.
11.25 „Pakaks“. Trileris. JAV, 2002 m.
13.25 „Išdavikas“. Kriminalinė drama. JAV, 2008 m.
15.20 „13 vaiduoklių“. Siaubo komedija. JAV, 2001 m.
16.55 „Pastorius su kulkosvaidžiu“. Veiksmo. JAV, 2011 m.
19.05 „Enderio žaidimas“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2013 m.
21.00 „Juodoji uola“. Siaubo. JAV, 2012 m.
22.20 „13-as rajonas“. Fantastinis veiksmo. Prancūzija, 2004 m.
23.45 „13 vaiduoklių“. Siaubo komedija. JAV, 2001 m.
01.20 „Ilgiausias jardas“. Veiksmo komedija. JAV, 2005 m.
03.20 „Paskalos“. Trileris. JAV, 2000 m.
04.59 Programos pabaiga.
TV1000 Russkoje kino - penktadienis, liepos 31 d.
06.20 „Draugų draugai“. Komedija. Rusija, 2013 m.
08.10 „Dangaus teismas. Tęsinys (1)“. Drama. Rusija, 2014 m.
10.00 „Dangaus teismas. Tęsinys (2)“. Drama. Rusija, 2014 m.
11.50 „Donas Sezaras de Bazanas“. Muzikinė komedija. SSRS, 1989 m.
14.20 „Kelionė autostopu“. Drama. Rusija, 2009 m.
16.00 „Maratonas“. Romantinė drama. Rusija, 2013 m.
17.50 „Andersenas. Gyvenimas be meilės“. Biografinis nuotykių. Rusija, Italija, Vokietija, 2006 m.
20.20 „Aiški pergalė“. Sportinė drama. Rusija, 2012 m.
22.15 „Karo angelai“. Karinė drama. Ukraina, 2012 m.
00.20 „Taisyklės išimtis“. Romantinė drama. Rusija, 2012 m.
01.55 „Pavojingos gastrolės“. Nuotykių. SSRS, 1969 m.
03.25 „Ištikimybė“. Karinė romantinė drama. SSRS, 1965 m.
04.55 „Gerų vaikučių šalis“. Nuotykių. Rusija, 2013 m.
Balticum AUKSINIS - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 „Ženk pirmąjį žingsnį“. Muzikinė romantinė drama. Pietų Korėja, JAV, 2013 m.
09.00 „Kolumbo žiedas“. Kriminalinis trileris. JAV, 2012 m. (N-7).
11.00 „Taiči herojus“. Veiksmo. Kinija, 2012 m. (N-7).
13.00 „Artūras Niumanas“. Drama. JAV, 2012 m. (N-7).
15.00 Dokumentinis f. „Afrikos safaris“. Belgija, Prancūzija, 2013 m.
17.00 „Kova peiliais“. Politinė drama. JAV, 2012 m. (N-7).
19.00 „Mirtini triukai. Harry Houdini paslaptis“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, Australija, 2007 m.
21.00 „Palaidotas gyvas“. Trileris. Ispanija, JAV, Prancūzija, 2010 m. (N-7).
23.00 „Geležinis dangus“. Fantastinė veiksmo komedija. Suomija, Vokietija, Australija, 2012 m. (N-7).
01.00 „Grynieji pinigai“. Kriminalinis trileris. JAV, 2010 m. (N-7).
XXI - penktadienis, liepos 31 d.
10.00 TV filmas „Turtai“ (2). Nuotykių. Rusija, 2004 m. (N-16).
10.55 „Jaunasis Toscanini“. Biografinė drama. Italija, Prancūzija, 1988 m. (N-12).
12.50 „Švelnus ir šiurkštus“. Komiška drama. JAV, 1999 m. (N-12).
14.25 „Auksinis skyrius“. Nuotykių. Rusija, 2009 m. (N-16).
18.00 TV filmas „Turtai“ (2). Nuotykių. Rusija, 2004 m. (N-16).
18.55 „Jaunasis Toscanini“. Biografinė drama. Italija, Prancūzija, 1988 m. (N-12).
20.50 „Švelnus ir šiurkštus“. Komiška drama. JAV, 1999 m. (N-12).
22.25 „Auksinis skyrius“. Nuotykių. Rusija, 2009 m. (N-16).
02.00 TV filmas „Turtai“ (2). Nuotykių. Rusija, 2004 m. (N-16).
02.55 „Jaunasis Toscanini“. Biografinė drama. Italija, Prancūzija, 1988 m. (N-12).
04.50 „Švelnus ir šiurkštus“. Komiška drama. JAV, 1999 m. (N-12).
06.25 „Auksinis skyrius“. Nuotykių. Rusija, 2009 m. (N-16).
Naše kino - penktadienis, liepos 31 d.
08.00 Vaidybinis f. „Medaus mėnuo“. Komedija.
10.00 Vaidybinis f. „Profesoriaus Dauelio testamentas“. Fantastikos.
12.00 Vaidybinis f. „Užtemimo dienos“.
14.15 Vaidybinis f. „Gatvė pilna netikėtumų“. Komedija.
15.30 TV serialas „Septyniolika pavasario akimirkų“ (3).
17.00 Vaidybinis f. „Petro jaunystė“ (1, 2). Drama.
20.00 Vaidybinis f. „Dryžuotasis reisas“. Komedija.
22.00 Vaidybinis f. „Damų tango“. Romantinė drama.
00.00 Vaidybinis f. „Nelabasis“.
02.10 Muzikinis f. „Muzikiniai žaidimai“.
03.30 TV serialas „Septyniolika pavasario akimirkų“ (4).
05.00 Vaidybinis f. „Šlovingųjų darbų pradžioje“ (1, 2). Drama.
Fox - penktadienis, liepos 31 d.
02.55 TV serialas „Gyvi numirėliai“.
07.15 TV serialas „Gyvi numirėliai“.
08.00 TV serialas „Skaičiai“.
08.40 TV serialas „NCIS“.
10.05 TV serialas „Pagal Džimį“.
11.10 TV serialas „Daktariūkščiai“.
11.55 TV serialas „Nusikalstami protai“.
13.20 TV serialas „NCIS“.
14.45 TV serialas „Du su puse vyro“.
15.30 TV serialas „Klausytojas“.
16.10 TV serialas „Nusikalstami protai“.
17.35 TV serialas „NCIS“.
19.45 TV serialas „Prisikėlimas“.
20.30 TV serialas „Du su puse vyro“.
21.15 TV serialas „NCIS“.
22.00 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
22.40 TV serialas „Nusikalstami protai“.
23.25 TV serialas „Gyvi numirėliai“.
00.05 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
00.50 TV serialas „NCIS“.
03.40 TV serialas „Nusikalstami protai“.
04.20 TV serialas „Klausytojas“.
05.05 TV serialas „Skaičiai“.
05.45 TV serialas „Pagal Džimį“.
06.30 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - penktadienis, liepos 31 d.
02.35 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
03.25 Maisto pertraukėlės su Jamie Oliveriu.
06.45 Maisto pertraukėlės su Jamie Oliveriu.
07.35 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
08.00 TV serialas „Privati praktika“.
09.30 TV serialas „Pumos miestas“.
10.55 TV serialas „Pumos miestas“.
11.15 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
12.00 Maisto pertraukėlės su Jamie Oliveriu.
12.50 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
13.10 Jamie Oliveris gamina namuose.
13.40 Maisto pertraukėlės su Jamie Oliveriu.
14.30 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
14.55 Jamie Oliveris gamina namuose.
15.20 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
16.40 TV serialas „Grėj anatomija“.
18.05 TV serialas „Kastlas“.
18.50 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
20.15 TV serialas „Mad Men“. Reklamos vilkai“.
23.25 TV serialas „Tėtušis“.
23.45 TV serialas „Melisa ir Džo“.
00.10 TV serialas „Pumos miestas“.
00.30 TV serialas „Kastlas“.
01.10 TV serialas „Grėj anatomija“.
03.00 Jamie Oliveris gamina namuose.
04.15 TV serialas „Privati praktika“.
05.40 TV serialas „Pumos miestas“.
Disney Channel - penktadienis, liepos 31 d.
05.00 Animacinių serialų programa.
10.15 Animacinis serialas „Nuostabioji Sofija“.
11.10 Animacinis serialas „Gufis ir jo komanda“.
12.30 Animacinių filmų programa.
19.30 Animacinių filmų programa.
21.00 TV serialų programa.
22.30 TV serialų programa.
23.25 TV serialas „Fliperis“.
03.55 Animacinis serialas „Gufis ir jo komanda“. JAV, 2001 m.
04.20 Muzika.
Travel - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Buenos Airės.
08.00 Naujo būsto paieška.
10.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
10.30 Gelbėtojai.
11.00 Muziejų paslaptys.
12.00 Neįtikėtinos istorijos.
13.00 Naujo būsto paieška.
14.00 Turto gelbėtojai.
15.00 Neįtikėtinos jachtos.
16.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
17.00 Ekstremalūs vandens parkai.
18.00 Neįprastas Amerikos maistas. Los Andželas.
19.00 Naujo būsto paieška.
20.00 Išgelbėkite mano verslą!
21.00 Muziejų paslaptys.
22.00 Traukinys į pasaulio kraštą. Rusija.
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Los Andželas.
00.00 Amerikietiški kalneliai.
01.00 Nakties programa.
Discovery - penktadienis, liepos 31 d.
01.35 Kaip tai padaryta?
04.24 Kaip tai padaryta?
06.00 Aukščiausioji pavara.
06.50 Mirtinos dilemos.
07.40 Nuogi ir išsigandę.
08.30 Kaip tai padaryta?
08.55 Kaip tai veikia?
09.20 Ledinis auksas.
10.10 Karai dėl moliuskų.
11.05 Mūšis dėl nekilnojamojo turto.
11.55 Mirtinos dilemos.
12.50 Teksaso automobilių turgūs.
13.40 Kaip tai veikia?
14.05 Kaip tai padaryta?
14.35 Baras pagal užsakymą.
15.25 Mitų griovėjai.
16.20 Automobilininkai.
17.15 Automobilių meistrai.
18.10 Kaip tai padaryta?
18.35 Kaip tai veikia?
19.05 Mūšis dėl nekilnojamojo turto.
20.00 Neįmanoma inžinerija.
21.00 Pirmiausia lėktuvai.
22.00 Ekstremalus savaitgalis su Bearu Gryllsu.
22.55 Baras pagal užsakymą.
23.50 Aukščiausioji pavara.
00.45 Žaibiškos katastrofos.
01.10 Tikrieji aferistai.
02.00 Sandėlių medžiotojai.
02.49 Automobilininkai.
03.37 Automobilių meistrai.
04.48 Kaip tai veikia?
05.11 Neįmanoma inžinerija.
Animal Planet - penktadienis, liepos 31 d.
01.40 Gorilų gydytojai.
05.49 Gorilų gydytojai.
07.00 Beždžionių gyvenimas.
07.25 Katė iš pragaro.
08.15 Laukinės gamtos gangsteriai.
09.10 Aligatorių tramdytojai.
10.05 Akvariumų verslas.
11.00 Katė iš pragaro.
11.55 Aligatorių tramdytojai.
12.50 Kaip išmaitinti krokodilą.
13.45 Liūtų karalienė.
14.40 Gamta su D.Salmoni.
15.35 Akvariumų verslas.
16.30 Kaip išmaitinti krokodilą.
17.25 Laukinės gamtos gangsteriai.
18.20 Upių pabaisos.
19.15 Po užpuolimo.
20.10 Akvariumų verslas.
21.05 Gorilų gydytojai.
22.00 Upių pabaisos.
22.55 Po užpuolimo.
23.50 Aligatorių tramdytojai.
00.45 Akvariumų verslas.
02.35 Upių pabaisos.
03.25 Po užpuolimo.
04.15 Aligatorių tramdytojai.
06.36 Beždžionių gyvenimas.
Viasat HISTORY - penktadienis, liepos 31 d.
04.25 „Muziejaus paslaptys“.
06.05 „Muziejaus paslaptys“.
07.00 „Kinijos kilmė“.
07.55 „Laiko komanda“.
08.45 „Didysis požeminis karas“.
09.35 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
10.00 „Slaptieji Eduardo laikų namų žudikai“.
11.00 „Muziejaus paslaptys“.
11.45 „Motinos, žudikės ir meilužės. Senovės Romos imperatorės“.
12.50 „Laiko komanda“.
13.40 „Moterų ir meno istorija“.
14.45 „Misija X“.
15.40 „Didysis požeminis karas“.
16.25 „Laiko komanda“.
17.15 „Muziejaus paslaptys“.
18.00 „Motinos, žudikės ir meilužės. Senovės Romos imperatorės“.
19.05 „Slaptieji Eduardo laikų namų žudikai“.
20.05 „Mitų medžiotojai“.
21.00 „Dunojaus monarchijos geležinkelis“.
22.00 „Praeities paslaptys“.
23.00 „Muziejaus paslaptys“.
23.55 „Mitų medžiotojai“.
00.50 „Pokalbiai su Jackie Kennedy“.
01.50 „Europos žydų sunaikinimas“.
02.45 „Didysis požeminis karas“.
03.35 „Laiko komanda“.
05.10 „J.Haydno beieškant“.
Viasat EXPLORER - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
07.50 „Dekonstrukcija“.
08.10 „Oho, šito nežinojau!“
08.35 „Nebandykite to daryti namuose“.
08.55 „Dekonstrukcija“.
09.15 „Novatoriška tauta“.
09.35 „Dekonstrukcija“.
10.00 „Didysis pardavimas“.
10.25 „Pakeltas!“
11.10 „Paskutinis automobilis“.
11.55 „Ratai iš ano pasaulio“.
12.40 „Ekstremalioji Pietų Afrika“.
13.30 „Medienos karaliai“.
14.15 „Kaip tai veikia?“
15.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
15.55 „Dekonstrukcija“.
16.15 „Kaip tai veikia?“
17.05 „Didysis pardavimas“.
17.30 „Pakeltas!“
18.15 „Medienos karaliai“.
19.00 „Kaip tai veikia?“
19.50 „Dekonstrukcija“.
20.10 „Nebandykite to daryti namuose“.
20.30 „Maisto varžybos“.
21.15 „Medienos karaliai“.
22.00 „Namų pervežėjai“.
22.45 „Ekstremalios kelionės“.
23.30 „L.Theroux. Teisė ir netvarka Filadelfijoje“.
00.30 „Kaip tai veikia?“
00.55 „B-2. Slapta į karą“.
01.45 „Pakeltas!“
02.30 „Paskutinis automobilis“.
03.15 „Ratai iš ano pasaulio“.
04.00 „Prieš gamtos stichiją“.
04.30 „Floridos pakrančių apsauga“.
05.15 „Techninės priežiūros komandos“.
06.15 „Medienos karaliai“.
National GEOGRAPHIC - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 Trečiojo reicho įranga.
06.50 Proto žaidimai.
07.15 Minios valdymas.
07.40 Ekstremalusis ekspresas.
08.30 Laukinis tunas.
09.20 Statybų karštinė.
10.10 Neįprastas verslas.
11.00 Automobilių gamyklos.
11.50 Sunkusis Aliaskos auksas.
12.40 Trečiojo reicho įranga.
13.30 Proto žaidimai.
13.55 Mokslo šėliojimai.
14.20 Statybų karštinė.
15.10 Neįprastas verslas.
16.00 Katumos krokodilai.
16.50 Trečiojo reicho įranga.
17.40 Plaustais per Jukoną.
18.30 Jukono auksas.
19.20 Statybų karštinė.
20.10 Neįprastas verslas.
21.00 Plaustais per Jukoną.
21.50 Jukono auksas.
22.40 Pavojaus kodas.
23.05 Mokslo šėliojimai.
23.30 Lėktuvų katastrofų tyrimas.
00.20 Žemės evakuacija.
01.10 Plaustais per Jukoną.
02.00 Jukono auksas.
02.50 Nakties programa.
MTV - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 „Paauglės motinos“.
10.30 „Nėščia šešiolikametė“.
12.00 Televizijos serialas „Draugų zona“.
14.00 Pasimatymas su nepažįstamuoju.
15.00 „Nėščia šešiolikametė“.
17.00 Tik hitai.
18.00 Katžuvė. Televizijos šou.
22.00 „The Ride“.
23.00 Televizijos serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
01.00 Televizijos serialas „Slėnio gyventojai“.
02.00 Katžuvė. Televizijos šou.
03.40 Tik hitai. Muzikos laida.
Mezzo - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 Džiazas.
10.30 A.Vivaldi oratorija „Triumfuojanti Judita“.
12.45 G.B.Pergolesi „Stabat Mater“.
13.30 „Intermezzo“.
14.30 L.Coheno koncertas Prahoje.
15.45 Koncertuoja K.Buniatišvili (fortepijonas).
17.20 „Intermezzo“.
18.00 A.von Zemlinsky opera „Florencijos tragedija“.
18.55 P.Hindemitho opera „Šventoji Zuzana“.
19.25 A.Schoenbergo opera „Nuo šiandienos iki rytojaus“.
21.05 „Intermezzo“.
21.30 J.Batiste ir S.Humanas Stambulo džiazo festivalyje.
22.30 Džiazas. Koncertuoja T.Hamasianas.
00.30 Džiazas. Naujasis G.Burtono kvartetas.
01.30 Nakties programa.
BBC - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 BBC naujienos.
14.00 Grinvičo laikas.
15.00 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Pasaulio naujienos.
19.00 Pasaulio naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Pasaulio verslo naujienos.
21.45 Pasaulio sportas.
22.30 Atviras pokalbis.
23.30 Pasaulio verslo naujienos.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 CNN naujienų redakcija.
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
10.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
11.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 Afrikos balsai.
13.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
14.00 CNN naujienų redakcija.
14.30 Pasaulio sporto naujienos.
15.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
19.00 Pasaulio sporto naujienos.
19.30 Žirgų lenktynių rezultatai.
20.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 CNN šiandien.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
07.30 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
08.00 Kelias į viršūnę. Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Eindhoveno PSV - „Feyenoord“.
10.00 „M1 iššūkis“. JAV - Prancūzija.
11.00 „M1 iššūkis“. Olandija - Japonija.
12.00 Sportinio pokerio „Premier“ lyga.
13.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Terek“ - „Zenit“.
15.00 Tenisas. Moterų turnyras Badgasteine. Finalas.
17.00 Tenisas. Vyrų turnyras Bogotoje. Finalas.
19.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
19.40 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida.
20.00 Kelias į viršūnę. Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Eindhoveno PSV - „Feyenoord“.
22.00 „M1 iššūkis“. JAV - Prancūzija.
23.00 „M1 iššūkis“. Olandija - Japonija.
00.00 Tenisas. Vyrų turnyras Bogotoje. Finalas.
02.00 Tenisas. Moterų turnyras Badgasteine. Finalas.
04.00 Motosportas. Spidvėjus. Latvijos didžiojo prizo lenktynės. V etapas.
06.00 Sportinio pokerio „Premier“ lyga.
Eurosport - penktadienis, liepos 31 d.
09.30 Plaukimas. Pasaulio čempionatas.
13.35 Plaukimas. Pokalbiai baseine.
01.55 Plaukimas. Pokalbiai baseine.
02.00 Sporto linksmybės.
13.30 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų futbolo lyga.
14.30 Tenisas. „ATP World Tour 500“.
18.30 Plaukimas. Pasaulio čempionatas.
20.30 Sporto linksmybės.
21.15 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų futbolo lyga.
22.30 Plaukimas. Pokalbiai baseine.
23.00 Plaukimas. Pasaulio čempionatas.
Eurosport 2 - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 Atvirasis Australijos angliškojo biliardo čempionatas. Finalas.
07.00 Daugiadienės „Tour de France“ dviračių lenktynės. Įdomiausios (liepos 4-26 d.) akimirkos.
08.30 Dviračių sportas. Valonijos žiedinės lenktynės. V ir paskutinis etapas.
09.30 Atvirasis Rygos angliškojo biliardo čempionatas. Tiesioginė transliacija.
23.00 Futbolas. Visos žvaigždės - „Tottenham Spurs“.
00.30 Speciali „Eurosport“ laida.
01.00 Motociklų sportas.
02.00 Atvirasis Rygos angliškojo biliardo čempionatas.
Sport1 De - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 Sporto klipai.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
15.00 Futbolas. Tarptautinis Čempionų taurės turnyras. Madrido „Real“ - „AC Milan“. Tiesioginė transliacija.
17.00 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
17.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
18.30 Dokumentinis serialas „Jukono auksas“.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų naujienos.
20.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
23.00 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - penktadienis, liepos 31 d.
06.45 Golfas. PGA turo apžvalga.
07.15 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.
07.45 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas.
08.15 „Trans World Sport“.
09.15 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Juventus“ - Madrido „Real“.
11.05 Futbolas. UEFA čempionų lyga. Madrido „Real“ - „Juventus“.
12.55 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“ - „Bayern“.
14.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“ - „Barcelona“.
16.35 Futbolas. UEFA čempionų lygos finalas. „Juventus“ - „Barcelona“.
18.55 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga Londone.
21.00 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga Stokholme. Tiesioginė transliacija.
23.05 Futbolas. UEFA čempionų lygos finalas. „Manchester United“ - „Bayern“.
01.05 Lengvoji atletika. Deimantinė lyga Stokholme.
03.10 „Formulė 1“. Vengrijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
05.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija - Kanada.
07.00 Programos pabaiga.
Viasat Motor - penktadienis, liepos 31 d.
13.30 „Indycar Series“ lenktynių apžvalga.
14.30 „GP2 Series“ lenktynės.
16.00 „GP2 Series“ lenktynės.
17.00 „GP3 Series“ lenktynės.
18.00 „GP3 Series“ lenktynės.
19.00 „Porsche“ supertaurės lenktynės.
20.00 Motosportas. Spidvėjus. Švedijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
21.00 „Formulė 1“. Vengrijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
22.00 Motosportas. NASCAR 400 mylių lenktynių apžvalga.
23.00 „Mobil 1 The Grid“ lenktynės.
23.30 Motosportas. Spidvėjus. Švedijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
00.30 „Formulė 1“. Vengrijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
01.30 Motosportas. NASCAR 400 mylių lenktynių apžvalga.
02.30 „Mobil 1 The Grid“ lenktynės.
03.00 Programos pabaiga.
TVP1 - penktadienis, liepos 31 d.
06.30 Ryto programa.
10.00 „Gyvenimo egzaminas“.
10.55 „Dama su juodu šydu“.
12.00 „Blondinė“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.35 Lenkų valgiai.
13.55 „Laukinių Vakarų gyvūnai“.
15.00 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“.
16.00 Žinios.
16.20 Okrasa laužo taisykles.
16.50 „Didingasis amžius“.
17.50 Amerikietiškas sapnas.
18.00 TV ekspresas.
18.30 „Didingasis amžius“.
19.35 „Ranča“.
20.30 Žinios, sportas ir orų prognozė.
21.30 „Tėvas Motiejus“.
22.25 Reporterio reikalas.
23.20 „07, atsiliepk“.
01.05 „Miesto garbė“.
02.05 Nakties programa.
Polonia TV - penktadienis, liepos 31 d.
07.05 Ryto programa.
10.50 „Keturiasdešimtmetis. Po dvidešimties metų“.
11.50 Polonija užsienyje.
12.05 Lenkija 24.
12.35 Sveiki, lenkai.
13.25 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 „Šeimos bendrovė“.
14.25 „M, kaip meilė“.
15.20 „Gyvenimo egzaminas“.
16.15 Gyvenimo kelionė.
16.45 Vilnoteka.
17.10 „Notacijos. Teresa Bojarska. Sukilimo pradžia“.
17.25 „Misija - gamta“.
17.55 „Viskas prieš mus“.
18.20 Polonija užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.45 Galvosūkis.
18.55 Kabaretų dainos.
19.25 Kulinarijos laida.
19.55 „Šeimos bendrovė“.
20.25 Kultūros virtuvė.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė.
21.45 Galvosūkis.
21.50 „07, atsiliepk“.
22.50 Polonija užsienyje.
23.05 Lenkija 24.
23.35 Sveiki, lenkai.
00.40 „Pitbulis“.
01.45 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - penktadienis, liepos 31 d.
06.10 „Euronews“.
06.40 Naujienos.
06.45 Premjera. Animacinis serialas „Maša ir lokys“.
06.55 „Lučienas“.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.25 Labas rytas (tęs.).
10.10 Gyvenk sveikai!
11.25 Skanėstas.
12.00 Naujienos.
12.20 Kartu su visais.
13.15 Vyriška ir moteriška.
15.00 Naujienos.
15.15 Be liudininkų.
16.00 Mados nuosprendis.
17.00 Vakaro naujienos.
17.50 Susituokime!
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos „Laikas“ (rusų k.).
21.05 „Sugrįši - pasikalbėsime“.
21.55 „Namas su lelijomis“.
23.55 Be liudininkų.
00.25 „Euronews“.
00.55 Vaid. f. „Įvykis kvadrate 36-80“.
02.00 Vaid. f. „Lermontovas“.
03.40 Mados nuosprendis.
05.20 Muzika.
RTR Planeta - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 Rusijos rytas.
11.00 Naujienos.
11.35 Naujienos iš Maskvos.
11.55 Apie tai, kas svarbiausia.
12.55 Ypatingas įvykis.
14.00 Naujienos.
14.30 Naujienos iš Maskvos.
15.05 TV serialas „Paskutinis janyčaras“.
17.00 Naujienos.
17.10 Naujienos iš Maskvos.
17.30 Naujienos.
18.15 Tiesioginis eteris.
19.35 Naujienos iš Maskvos.
20.00 Naujienos.
21.00 Jubiliejinis I.Krutojaus koncertas „60 gyvenime būna tik kartą!“
23.25 Vaidybinis f. „Ieškau pakeleivio“.
02.55 Dokumentinis f. „Penktasis skyrius. Emigracija“.
03.55 TV serialas „Paskutinis janyčaras“.
05.25 Vaidybinis f. „Frodia“.
NTV - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 NTV rytas.
08.15 Maskviečiai.
09.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
10.00 Šiandien.
10.20 Žvalgybos paslaptys.
10.55 „Sudaužytų žibintų gatvės“.
11.55 Prisiekusiųjų teismas.
13.00 Šiandien.
13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
14.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
15.00 „Maskva. Trys stotys“.
16.00 Šiandien.
19.00 Šiandien.
19.40 „Laukinis“.
21.35 Vaid. f. „Šaltinio vanduo“.
01.30 „Laukinis“.
03.30 Laiko paslaptis.
04.25 „Voratinklis“.
REN Baltija - penktadienis, liepos 31 d.
07.20 Animacinis serialas „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.25 Kviestinė vakarienė.
08.20 TV serialas „Kareiviai“.
09.20 „Ties laimės riba“.
10.10 „Didžioji Nojaus paslaptis“.
11.10 „Dievų žaidimai“.
14.30 Totalus išpardavimas.
15.25 „Miegantys demonai“.
16.25 TV serialas „Kareiviai“.
18.20 Dokumentinis projektas.
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
22.30 „Kritusiųjų sąmokslas“.
23.25 TV serialas „Kareiviai“.
00.15 Žiūrėti visiems!
RTVi - penktadienis, liepos 31 d.
06.00 Ypatinga nuomonė.
07.00 Animaciniai filmai.
08.00 Šiandien pasaulyje.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 TV serialas „Valkata“.
10.00 TV serialas „Jevlampija Romanova. Tyrimą atlieka diletantas“.
11.00 Vaidybinis f. „Alisa ir bukinistas“.
13.00 TV serialas „Auksiniai vaikinai“.
14.00 TV serialas „Paskutinis susitikimas“.
15.00 „Nežinoma planeta“.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 TV serialas „Valkata“.
17.00 Šiandien pasaulyje.
17.08 Ypatinga nuomonė.
18.00 TV serialas „Auksiniai vaikinai“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.08 Ypatinga nuomonė.
20.00 TV serialas „Paskutinis susitikimas“.
21.00 TV serialas „Jevlampija Romanova. Tyrimą atlieka diletantas“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 TV serialas „Paskutinis susitikimas“.
00.30 „Nežinoma planeta“.
01.00 TV serialas „Jevlampija Romanova. Tyrimą atlieka diletantas“.
02.00 Vaidybinis f. „Guminė moteris“.
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 TV serialas „Auksiniai vaikinai“.
TVC - penktadienis, liepos 31 d.
07.00 Nuotaika.
09.05 „Lauko darbai“.
09.25 „Mano širdis reikalauja“.
10.55 Kviečia B.Notkinas.
11.20 Gydytojas.
11.45 „Generolo anūkė“.
12.30 Įvykiai.
12.50 Žmona. Meilės istorija.
14.10 Panelė ir kulinaras.
14.40 „Aistros teisme“.
15.30 Įvykiai.
15.50 Naujienų miestas.
16.05 „Aistros teisme“.
16.50 Dokumentikos ciklas.
17.00 „Mano širdis reikalauja“.
18.30 Įvykiai.
18.50 „Lauko darbai“.
19.10 „Draugiška šeimynėlė“.
20.00 Balso teisė.
21.00 Naujienų miestas.
21.15 „Generolo anūkė“.
21.55 Dokumentikos ciklas.
22.10 „Aistros teisme“.
23.00 Įvykiai.
23.30 „Aistros teisme“.
00.15 Sovietų mafijos.
00.55 Viršelis.
01.25 Įvykiai. 25-oji valanda.
01.45 „Petrovkos 38“.
02.00 „Draugiška šeimynėlė“.
02.45 Balso teisė.
03.45 „Aistros teisme“.
05.30 „Mano širdis reikalauja“.
ARD - penktadienis, liepos 31 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 TV serialai.
10.55 TV serialai.
11.44 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
11.45 TV serialai.
12.35 Zoologijos sodo istorijos.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
15.10 TV serialas „Raudonos rožės“.
16.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
16.10 TV serialas „Meilės sūkuryje“.
17.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
17.10 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“.
18.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 Viktorina.
19.50 TV serialas „Iš visos širdies“.
20.45 Mokslo žurnalas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 Vaid. f. „Senelių prieglauda“. Vokietija, 2004 m.
22.45 Kontrastai. Politikos žurnalas.
23.15 Dienos temos.
23.45 Vaid. f. „Dabar esu blondinė“.
01.35 Nakties programa.
01.55 Vaid. f. „Senelių prieglauda“. Vokietija, 2004 m.
RTL - penktadienis, liepos 31 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.00 Nakties žurnalas.
06.35 Kaip sprogmenys (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys. Televizijos žurnalas.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orai.
20.05 TV serialas „Viskas svarbu“.
20.40 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“.
21.15 Dešimtmečio dvikova.
23.15 „Esu žvaigždė ir noriu būti ten!“
03.10 Nakties programa.
REKLAMA