Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.10 Programa.
07.14 TV parduotuvė.
07.30 „Pažabok stresą!“ Realybės dokumentika (N-7).
08.00 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas.
08.30 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
09.00 Kitoks pokalbis. Svečiuose Aidas Giniotis. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
10.00 Nuoga tiesa. „Linksmai apie persivalgymą ir nevalgymo madas“. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
11.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas M.Vaitiekūnas (N-7).
12.00 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
13.00 Viskas bus gerai! Moterų gyvenimo būdo laida. Vedėjos E.Užaitė, R.Mikailionytė, R.Stanaitytė (N-7).
14.00 Dokumentinis serialas „Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“. Didžioji Britanija, 2009 m.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Orai.
18.45 TV serialas „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (11) (N-7).
19.50 VMG vasara. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Ivanauskas. 2014 m.
19.55 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (18) (N-7).
21.00 Nuoga tiesa. „Kas apgins samdomą darbą Lietuvoje?“ Debatų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
22.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.42 Orai.
22.45 Susipažink su „Mis Lietuva 2014“. Speciali laida.
22.50 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas M.Vaitiekūnas (N-7).
23.50 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (15) (N-7).
00.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.22 Orai.
01.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
01.55 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
02.25 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.55 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (1) (N-7).
03.35 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
04.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.35 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (1) (N-7).
05.15 „Kelionė į Rio 1. Urugvajus“. Kelionių dokumentika. Airija, Didžioji Britanija, 2014 m.
06.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
06.30 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
LRT TELEVIZIJA - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.33 Orai.
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
08.00 Žinios.
08.03 Orai.
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
09.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
10.00 TV serialas „Namelis prerijose“ (37).
11.00 Dokumentinis f. „Tikrosios dinozaurų spalvos“ (kart.).
12.00 Dok. serialas „Šiaurietiškas būdas“ (kart.).
12.30 Dok. serialas „Afrika“ (subtitruota) (kart.).
13.30 Savaitė (kart.).
14.00 Žinios.
14.05 Sportas.
14.10 Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.45 Žinios.
15.50 Sportas.
15.55 Orai.
16.00 TV serialas „Komisaras Reksas“ (114) (N-7).
17.00 TV serialas „Puaro“ (N-7).
18.00 Šiandien. Aktualijų laida.
18.30 Sportas.
18.35 Orai.
18.45 „Beauštanti aušrelė“. Mokslo metų pradžios ir Laisvės dienos šventė. Dalyvauja valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“, chorai „Vilnius“ ir „Liepaitės“, moksleivių ansamblis „Keberiokšt“, solistai V.Noreika, T.Pavilionis, E.Chrebtovas, J.Sakalauskas ir kt. Tiesioginė transliacija iš S.Daukanto aikštės.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 TV serialas „Meteoras“ (1) (N-7).
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Dok. serialas „Apokalipsė. Hitleris“. „Grėsmė“ (1).
23.10 Vakaro žinios.
23.25 Užsienio naujienos.
23.30 Sportas.
23.35 Orai.
23.40 TV serialas „Šnipai“ (65) (N-7).
00.40 TV serialas „Senis“ (N-7).
TV3 - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.35 Teleparduotuvė.
06.50 Animacinis serialas „Gufis ir jo sūnus Maksas“ (9).
07.20 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.50 TV serialas „Brazilijos aveniu“ (116) (N-7).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (1945).
10.00 TV serialas „Visada sakyk „visada“ (9) (N-7).
11.00 Vaidybinis f. „Čihuahua iš Beverli Hilso“. Nuotykių komedija. JAV, 2008 m. (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Bailus voveriukas“ (16).
13.30 Animacinis serialas „Gufis ir jo sūnus Maksas“ (10).
14.00 Animacinis serialas „Kempiniukas“ (1).
14.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (4) (N-7).
15.00 TV serialas „Aistros spalvos“ (1) (N-7).
16.00 TV serialas „Nemylima“ (1) (N-7).
17.00 Kvieskite daktarą! Medicinos pokalbių šou. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas (N-7).
17.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Viral'as“. Informacijos šou. Vedėjai M.Papinigis, S.Stankus ir V.Mockevičiūtė (N-7).
20.30 TV serialas „Pasmerkti III“ (N-7).
21.00 TV serialas „Rezidentai“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 TV serialas „Kerštas“ (1) (N-14).
23.00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Puerto Rikas - Graikija. Vaizdo įrašas.
00.40 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Brazilija - Ispanija. Vaizdo įrašas.
02.10 TV serialas „Biuras“ (1, 2) (N-14).
03.00 Programos pabaiga.
LNK - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (86).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (28).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (25) (N-7).
08.50 Vaidybinis f. „Ko nori mergina“. Romantinė komedija. Rež. D.Gordonas. JAV, 2003 m. (N-7) (kart.).
10.50 Vaidybinis f. „Linksmosios pėdutės“. Animacinis. Rež. W.Colemanas, G.Milleris ir J.Morris. Australija, JAV, 2006 m. (kart.).
12.55 Soriukas. Pasimatymų šou. Vedėja I.Stasiulevičiūtė.
13.30 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (10).
13.50 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (20).
14.00 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (24).
14.30 TV serialas „Be kaltės kalta“ (54) (N-7).
17.00 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas.
20.25 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 TV serialas „Mentalistas“ (7) (N-7).
23.10 TV serialas „Judantis objektas“ (7) (N-7).
00.10 TV serialas „Paskutinė tvirtovė“ (9) (N-7).
01.05 TV serialas „Klientų sąrašas“ (11) (N-7).
02.00 TV serialas „Įvykis“ (2) (N-14).
BTV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 Sveikatos ABC. Laida apie sveikatą. Vedėja R.Balanaškienė.
06.45 Gamta iš arti (kart.).
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.00 Mistinės istorijos. Sensacijų šou (N-7) (kart.).
09.00 Meilės istorijos. Iš Rosamunde Pilcher kolekcijos. Vaidybinis f. „Širdies reikalai“. Romantinė drama. Rež. S.Bartmannas. Vokietija, 2011 m. (N-7) (kart.).
11.00 TV serialas „Laukinis“ (18) (N-7).
12.00 TV serialas „Svotai“ (3) (N-7).
13.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.00 Mano virtuvė geriausia. Realybės šou (N-7).
15.00 Amerikos talentai. Realybės šou (N-7).
16.00 TV serialas „Striksės“ (10) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (16) (N-7).
19.20 TV serialas „Policijos akademija“ (15) (N-7).
20.15 Patrulis. Gatvių realybė. Vedėjas J.Kalėda (N-7).
21.00 Farai. Dokumentinė drama (N-14).
21.30 Vaidybinis f. „Pašėlę vyrukai“. Veiksmo. Rež. M.Bay. Vaid. W.Smithas, T.Leoni, L.Fiorentino. JAV, 1995 m. (N-7).
23.50 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (12) (N-14).
00.45 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (N-7) (kart.).
01.40 TV serialas „Laukinis“ (N-7) (kart.).
02.35 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 Brolių Grimmų pasakos. „Sumani sodietė“ (13).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kine kaip kine.
12.10 Vaid. f. „Atsisveikinimas“. 2010 m. (kart.).
13.40 Prisiminkime. Eiles skaito M.Mironaitė (kart.).
14.00 Šventadienio mintys.
14.30 Septynios Kauno dienos (kart.).
15.00 Istorijos detektyvai.
15.45 „Stebuklingi vaikai“ (23).
16.15 Žinios (kart.).
16.20 Sportas.
16.25 Orai.
16.30 Laba diena, Lietuva! (kart.).
17.45 Žinios (kart.).
17.50 Sportas.
17.55 Orai.
18.00 Žinios. Ukraina (kart.).
18.15 Būtovės slėpiniai.
19.15 Retrospektyva. Dok. f. „Matematikos poetas“.
19.40 Dok. f. „Jis - Baršauskas“.
20.00 Pažaislio muzikos festivalis. Akordeono virtuozas M.Levickis.
22.00 Vaid. f. „Roninas“. JAV, 1998 m. (N-14).
00.00 Panorama (kart.).
00.20 Sportas.
00.25 Orai.
00.30 Teatras (kart.).
TV1 - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.45 Dienos programa.
06.50 „DViese geriau“ (5).
07.15 „Komisaras Aleksas“ (N-7) (kart.).
08.10 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“ (9).
08.35 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“ (9).
09.00 „Krepšininkai“ (23).
09.25 „Teisingumo lyga“ (10).
09.50 „Benas Tenas. Supervisata“ (31).
10.15 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou (kart.).
10.45 „Karadajus“ (N-7) (kart.).
11.40 „Arti namų“ (16) (N-7).
12.40 „Apgavystės“ (86) (N-7).
13.35 „Pavogtas gyvenimas“ (84) (N-7).
14.30 „Būrėja“ (N-7) (kart.).
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Dviese geriau“ (kart.).
15.55 „Komisaras Aleksas“ (28) (N-7).
16.45 Linksmieji žvėreliai. Juokų šou.
17.10 Keksiukų karai. Kulinarijos šou.
18.05 „Atpildas“ (1) (N-7).
20.05 „Karadajus“ (65) (N-7).
21.00 Vaidybinis f. „Su kirpėju Zohanu geriau nejuokauk“. Veiksmo komedija. JAV, 2008 m. (N-7).
23.05 „Mafijos daktarė“ (12) (N-7).
00.00 „Dūmas“ (33) (N-14).
00.55 Sveikatos ABC. Laida apie sveikatą (kart.).
01.50 Programos pabaiga.
TV6 - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
09.15 Teleparduotuvė.
09.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
10.00 „Beverli Hilsas 90210“ (18) (N-7).
11.00 „Mastrichto policija“ (2) (N-7).
12.00 „Elementaru“ (N-7) (kart.).
13.00 „Simpsonai“ (1) (N-7).
13.30 „Keistuoliai iš Baltųjų rūmų“ (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenktynės (N-7).
16.00 „Vampyrų žudikė“ (33).
17.00 „Kobra 11“ (5) (N-7).
18.00 „Elementaru“ (13) (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (18) (N-7).
20.00 „Keistuoliai iš Baltųjų rūmų“ (9, 10).
21.00 „Vikingai“ (1, 2) (N-14).
22.55 Vaid. f. „Absoliutus blogis. Apokalipsė“. Fantastinis trileris. Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija, 2004 m. (N-14).
00.50 „CSI Majamis“ (N-7) (kart.).
LRT LITUANICA - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
09.25 Septynios Kauno dienos.
09.55 „Visagino Country“. 2013 m.
10.50 Pažaislio muzikos festivalis. Akordeono virtuozas M.Levickis. 2014 m.
12.45 Mokslo ekspresas. Vedėjas R.Maskoliūnas.
13.00 Renkasi geriausieji. „Žagarės vyšnių festivalis 2014“. V.Ramoška ir grupė.
14.00 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Ukraina.
16.15 Triumfo arka. Gražiausios akimirkos. 2009 m.
18.00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.20 Sportas.
18.25 Orai.
18.45 „Beauštanti aušrelė“. Mokslo metų pradžios ir Laisvės dienos šventė. Dalyvauja valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“, chorai „Vilnius“ ir „Liepaitės“, moksleivių ansamblis „Keberiokšt“, solistai V.Noreika, T.Pavilionis, E.Chrebtovas, J.Sakalauskas ir kt.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.50 Sportas.
20.55 Orai.
21.00 Dok. realybės serialas „Myliu Ameriką“ (1, 2).
22.20 Girių horizontai. Vedėja A.Žukauskienė.
22.45 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
23.10 Vakaro žinios.
23.25 Užsienio naujienos.
23.30 Sportas.
23.35 Orai.
23.40 Žinios. Ukraina.
23.55 Mokslo ekspresas. Vedėjas R.Maskoliūnas.
00.15 Laba diena, Lietuva!
02.00 „Beauštanti aušrelė“. Mokslo metų pradžios ir Laisvės dienos šventė. Dalyvauja valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“, chorai „Vilnius“ ir „Liepaitės“, moksleivių ansamblis „Keberiokšt“, solistai V.Noreika, T.Pavilionis, E.Chrebtovas, J.Sakalauskas ir kt.
03.30 Panorama.
03.50 Sportas.
03.55 Orai.
04.00 Žinios. Ukraina.
04.15 Dok. realybės serialas „Myliu Ameriką“ (1, 2).
05.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
TV8 - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
08.05 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7) (kart.).
08.30 Dvi su puse virėjos. Kulinarijos laida (kart.).
09.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“ (25) (N-7).
10.00 „Linksmieji traukinukai“ (45, 46).
10.25 Senoji animacija.
11.00 Vaid. f. „Be tėčio“. Romantinė drama. Kanada, 1998 m. (N-7).
12.40 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7) (kart.).
14.30 „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (6664, 6665) (N-7).
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida.
18.00 „Meilė gyventi“ (130) (N-7).
19.00 „Laukinis angelas“ (12) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
20.35 „Moterys meluoja geriau“ (16) (N-7).
21.00 Vaid. f. „Kriauklelių kolekcija“. Drama. Vokietija, Didžioji Britanija, 2006 m. (N-7).
22.40 „Meilė gyventi“ (N-7) (kart.).
23.35 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida (kart.).
Info TV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
05.00 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą.
05.50 Padėkime augti.
06.15 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
06.50 Pagalbos skambutis. Realybės drama (N-7).
07.35 Savaitės kriminalai (N-7).
08.05 Apie žūklę. Laida žvejams.
08.30 Šefas rekomenduoja. Kulinarijos laida.
09.00 Žinios.
09.30 Savaitės kriminalai (N-7).
09.55 „Visagalė reklama“ (15, 16).
10.55 „Gyvybės triumfas“ (3).
11.50 „Visagalė reklama“ (17, 18).
12.50 „Gyvybės triumfas“ (4).
13.45 Padėkime augti.
14.15 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
15.50 Savaitės kriminalai (N-7).
16.20 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
01.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
10.00 Techninė profilaktika.
18.00 Kelionių akimirkos. Paryžius.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
20.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
09.00 Europos naujienos. TV laida (kart.).
09.30 „Vedybinis gyvenimas“. Romantinė drama (N-7).
11.00 Melomano pusvalandis (kart.).
11.30 „Mano vaivorų naktys“. Drama (N-7).
13.05 „Šokis hiphopo ritmu II. Gatvės“. Romantinė drama (N-7).
14.45 Telelaikraštis.
15.40 „Tik draugai“. Komedija (N-7).
17.15 Mokslo sriuba. TV laida.
17.45 Žinios.
18.10 Gyvenu čia. TV laida.
19.00 Animacinis f. „Ilgai ir laimingai II. Naujieji Snieguolės nuotykiai“ (N-7).
20.30 Nematomas teatras. TV laida.
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 „Mažosios tėčio mergaitės“. Romantinė drama (N-7).
23.00 Žinios (kart.).
23.20 „Bebras“. Drama (N-14).
00.55 Programos pabaiga.
Pūko TV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Muzika.
08.00 Muzikinė vaivorykštė. TV laida.
09.00 Įvairiakultūris Kaunas. Kultūrinė šviečiamoji laida (kart.).
09.30 Muzika.
10.00 OTV muzika.
17.59 Vakaro programa.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.30 Muzikinė vaivorykštė. TV laida.
19.30 Kultūros alėja. TV laida (kart.).
20.00 Žinios. Orai.
20.15 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.30 Muzika.
21.00 OTV muzika.
Balticum TV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
09.00 Mados legendos (21). Pramoginė laida.
09.30 TV serialas „Trauma“ (6) (N-7).
10.30 Misijos Baltijos jūros regione (1). Istorinių laidų ciklas.
11.00 TV serialas „Fortjė faktorius“ (5) (N-7).
12.00 TV serialas „Detektyvas Džo“ (5) (N-7).
13.00 „Tėtis grįžta!“ Komedija. Prancūzija, 2008 m. (N-7).
14.45 Dokumentinis f. „Michaelas Jacksonas: šlovės istorija“. JAV, Didžioji Britanija, 2012 m.
15.45 „Kažkur tarp ten ir čia“. Drama. JAV, 2010 m. (N-7).
17.30 Rekordininkai (21). Pramoginė laida.
18.00 TV serialas „Įkalčiai“ (17) (N-7).
19.00 TV serialas „Fortjė faktorius“ (6) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.20 Žymiausios pasaulio vietos (22). Pramoginė laida.
20.50 Kino akademija. „Iš Meksikos su meile“. Drama. JAV, 2009 m. (N-7).
22.35 „Balticum TV“ žinios.
22.50 TV serialas „Detektyvas Džo“ (5) (N-7).
23.50 TV serialas „Trauma“ (6) (N-7).
00.50 Programos pabaiga.
Pan TV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
10.00 Techninė profilaktika.
18.00 Kelionių akimirkos. Paryžius.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 „Aukštaitijos RTR“ pristato.
19.20 Rinkimės geriausią.
20.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių fotomenininkų portretai. Pažintinė laida (kart.).
09.25 Sveikatos šaltiniai. Sveikatinimo laida (kart.).
09.55 Šiaulių gidas.
10.00 Zubovų dinastija. Pažintinių laidų ciklas (kart.).
10.20 Šiaulių gidas.
10.25 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
10.50 MTV.
18.00 Brydės. Istorinė-pažintinė laida (kart.).
18.30 Šiaulių žinios.
18.45 Praktikantai. Pažintinė laida.
19.15 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
19.45 Aplink Žemaitiją. Pažintinė laida.
20.00 Šiaulių žinios (kart.).
20.15 Aplink Žemaitiją. Pažintinė laida.
20.30 Sodui ir namams. Laida sodininkams (kart.).
21.00 Šiaulių žinios (kart.).
21.15 Šiaulių gidas.
21.20 MTV.
23.00 Šiaulių žinios (kart.).
23.15 MTV.
Dzūkijos TV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.10 Programa.
07.14 TV parduotuvė.
07.30 „Pažabok stresą!“ Realybės dokumentika (N-7).
08.00 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams.
08.30 Šiandien kimba. Laida žvejams.
09.00 Kitoks pokalbis. Svečiuose Aidas Giniotis (N-7).
10.00 Nuoga tiesa. „Linksmai apie persivalgymą ir nevalgymo madas“ (N-7).
11.00 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją (N-7).
12.00 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida (N-7).
13.00 Viskas bus gerai! Moterų gyvenimo būdo laida (N-7).
14.00 Dokumentinis serialas „Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“. Didžioji Britanija, 2009 m.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 TV serialas „Komisaras Megrė“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Namų daktaras. Sveikatinimo laida.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.42 Orai.
18.45 Žodžio beieškant (kart.).
19.00 Žinios.
19.19 Tai - sportas.
20.00 Žinios (kart.).
20.20 Apie žūklę.
20.45 Žodžio beieškant (kart.).
21.00 Nuoga tiesa. „Kas apgins samdomą darbą Lietuvoje?“ (N-7).
22.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.42 Orai.
22.45 Susipažink su „Mis Lietuva 2014“.
22.50 Pasaulis X. Laida apie parapsichologiją (N-7).
23.50 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (15) (N-7).
00.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.22 Orai.
01.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.
01.55 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
02.25 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.55 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (1) (N-7).
03.35 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
04.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.35 TV serialas „Pragaras ant ratų“ (1) (N-7).
05.15 „Kelionė į Rio 1. Urugvajus“. Kelionių dokumentika. Airija, Didžioji Britanija, 2014 m.
06.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
06.30 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“ (N-7).
TV1000 - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
05.00 „Mano tėvas Romulas“. Drama. Australija, 2007 m.
07.10 „Įsimylėjėliai“. Romantinė drama. Prancūzija, Didžioji Britanija, Belgija, 2012 m.
09.10 „Mėnulio princesė“. Fantastikos. Vengrija, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2008 m.
11.10 „Gyvenimas“. Komiška drama. JAV, Didžioji Britanija, 1999 m.
13.10 „Basomis per šliužus“. Drama. Prancūzija, 2010 m.
15.10 „Meilės žinutės“. Romantinė komedija. Kanada, 2011 m.
16.50 „Optimisto istorija“. Komiška drama. JAV, 2012 m.
19.00 „Slėptuvė“. Trileris. JAV, 2011 m.
21.10 „Įsibrovimas“. Kriminalinė drama. JAV, 2011 m.
22.50 „Meilės vadovėlis“. Romantinė komedija. Italija, 2011 m.
01.00 „Roko žvaigždė“. Komiška drama. JAV, 2001 m.
03.00 „Meilės riba“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, 2008 m.
TV1000 Premium - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 „Išprotėjęs profesorius II. Klampų šeimynėlė“. Komedija. JAV, 2000 m.
08.00 „Kai norėsi pasilinksminti, paskambink“. Komedija. JAV, 2012 m.
09.30 „Paskutinė tvirtovė“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
11.30 „Kraujo ryšiai“. Kriminalinė drama. Parncūzija, JAV, 2013 m.
14.00 „Kasparas“. Fantastinė komedija. JAV, 1995 m.
16.00 „Bjaurusis aš II“. Animacinis. JAV, 2013 m.
18.00 „Bilas ir kamuolys“. Komedija. Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas, 2013 m.
20.00 „Trys dienos nužudyti“. Veiksmo trileris. JAV, 2014 m.
22.00 „Greiti ir įsiutę“. Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2001 m.
00.00 „Kerė“. Siaubo trileris. JAV, 2013 m.
02.00 „Olimpo apgultis“. Veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
04.00 Erotika.
TV1000 Action - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
04.00 „Hankokas“. Veiksmo komedija. JAV, 2008 m.
05.40 „Nepaprasti Adelės Blan-Sek nuotykiai“. Nuotykių. Prancūzija, 2010 m.
07.30 „Vaikis iš Filadelfijos“. Drama. JAV, 2012 m.
09.10 „Viešbutis „El Cortez“. Drama. JAV, 2006 m.
10.45 „Pasienio miestas“. Kriminalinis trileris. JAV, 2006 m.
12.45 „Hankokas“. Veiksmo komedija. JAV, 2008 m.
14.25 „Žaidimas“. Veiksmo. JAV, 1997 m.
16.40 „Galutinis tikslas II“. Siaubo. JAV, Kanada, 2003 m.
18.15 „Gimęs lenktyniauti“. Veiksmo. JAV, 2011 m.
20.00 „Greičio įkaitai“. Veiksmo trileris. JAV, PAR, 2013 m.
21.40 „Dredas 3D“. Fantastikos. Didžioji Britanija, JAV, 2012 m.
00.00 „Griausmingieji Čarlio angelai“. Veiksmo. JAV, 2003 m.
TV1000 Russkoje kino - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
05.20 „Lengvas gyvenimas“. Komedija. SSRS, 1964 m.
07.20 „Senis 005“. Komedija. Rusija, 2013 m.
09.10 „Kokoko“. Tragikomedija. Rusija, 2012 m.
10.50 „Rezidento klaida“.
13.30 „Nykštukas Nosis“. Animacinis. Rusija, 2003 m.
15.10 „Stileivos“. Muzikinė komedija. Rusija, 2008 m.
17.30 „Aistros fonograma“. Romantinė drama. Rusija, 2009 m.
19.20 „Karti, karti?“ Komedija. Rusija, 2013 m.
21.10 „Išduodant“. Komedija. Rusija, 2010 m.
22.45 „Čia tai meilė!“ Romantinė komedija. Rusija, 2013 m.
00.30 „Vestuvės“. Tragikomedija. Rusijaa, Vokietija, 2000 m.
02.30 „Nepaprasti Kariko ir Valios nuotykiai“. Fantastikos. SSRS, 1987 m.
Balticum AUKSINIS - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 Dokumentinis f. „Pamirštų sapnų urvas“. Kanada, JAV, Prancūzija, 2010 m.
09.00 „Ant ribos“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2012 m. (N-7).
11.00 „Kolumbo žiedas“. Kriminalinis trileris. JAV, 2012 m. (N-7).
13.00 „Sėkmės kvapas“. Komedija. JAV, 2009 m. (N-7).
15.00 „Gyvenimas tik prasideda!“ Romantinė drama. Prancūzija, 2013 m. (N-7).
17.00 „Trys muškietininkai“. Veiksmo nuotykių komedija. Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija, 2011 m. (N-7).
19.00 Animacinis f. „Toras: Asgardo legendos“. JAV, Kanada, 2011 m.
20.20 „Projektas: dinozaurai“. Fantastinis nuotykių. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-7).
21.40 „Elitinis jaunimas“. Kriminalinė drama. JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2013 m. (N-7).
23.10 „Taner Holas“. Drama. JAV, 2009 m. (N-7).
01.00 „Kietašikniai“. Komedija. JAV, 2013 m. (S).
Diva Universal - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.05 „E! Saldus Los Andželo gyvenimas“.
07.30 Giuliana ir Billas.
08.20 Tikroji Holivudo istorija.
09.10 „Liežuvautoja“.
10.00 Nėščioji su aukštakulniais.
10.50 Giuliana ir Billas.
11.40 „E! Svajonių namas“.
12.05 „E! R.Seacrestas su S.Gomes“.
12.30 Tikrosios Niujorko namų šeimininkės.
13.20 „Liežuvautoja“.
14.10 Ieškau topmodelio.
15.00 Nuotaka milijonieriui.
15.50 „E! Saldus Los Andželo gyvenimas“.
16.15 E! Beverli Hilso lobiai.
16.40 Tikroji Holivudo istorija.
17.30 Nėščioji su aukštakulniais.
18.20 „Liežuvautoja“.
19.10 Nuotaka milijonieriui.
20.00 Viešas Kardashianų šeimos gyvenimas.
20.50 E! Pavojingas ryšys.
21.00 Aplink pasaulį: vakarėliai.
22.05 Gyvenimas kaip šou.
23.45 Mados kontrolė.
00.10 Courtney ir Chloe užkariauja Majamį.
XXI - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
09.00 „Didžioji svajonė“. Drama. Italija, Prancūzija, 2008 m. (N-16).
10.50 „Keturi šunys žaidžia pokerį“. Kriminalinė drama. JAV, 2000 m. (N-16).
12.30 Premjera. TV filmas „Parado pabaiga“ (1). Veiksmo melodrama. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-12).
13.40 „Poilsio dienos“. Komiška melodrama. Prancūzija, 2009 m. (N-12).
15.15 „Černobylis: paskutinis perspėjimas“. Drama. JAV, Didžioji Britanija, SSRS, 1991 m. (N-12).
17.00 „Didžioji svajonė“. Drama. Italija, Prancūzija, 2008 m. (N-16).
18.50 „Keturi šunys žaidžia pokerį“. Kriminalinė drama. JAV, 2000 m. (N-16).
20.30 Premjera. TV filmas „Parado pabaiga“ (1). Veiksmo melodrama. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-12).
21.40 „Poilsio dienos“. Komiška melodrama. Prancūzija, 2009 m. (N-12).
23.15 „Černobylis: paskutinis perspėjimas“. Drama. JAV, Didžioji Britanija, SSRS, 1991 m. (N-12).
01.00 „Didžioji svajonė“. Drama. Italija, Prancūzija, 2008 m. (N-16).
02.50 „Keturi šunys žaidžia pokerį“. Kriminalinė drama. JAV, 2000 m. (N-16).
04.30 Premjera. TV filmas „Parado pabaiga“ (1). Veiksmo melodrama. Didžioji Britanija, 2012 m. (N-12).
05.40 „Poilsio dienos“. Komiška melodrama. Prancūzija, 2009 m. (N-12).
07.15 „Černobylis: paskutinis perspėjimas“. Drama. JAV, Didžioji Britanija, SSRS, 1991 m. (N-12).
Naše kino - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 Vaidybinis f. „Kartą po dvidešimties metų“. Romantinė drama. 1980 m.
09.00 Vaidybinis f. „Žandenos“. Tragifarsas. 1990 m.
11.00 Vaidybinis f. „Baimės įkaitai“. Detektyvas. 1993 m.
13.00 Vaidybinis f. „Kaip susipyko Ivanas Ivanovičius su Ivanu Nikiforovičiumi“. Komedija. 1941 m.
14.30 Vaidybinis f. „Skundikas“. Drama. 1988 m.
16.00 Vaidybinis f. „Ir tada aš pasakiau „ne“...“ 1973 m.
17.30 Vaidybinis f. „Gero vėjo!“ Komedija. 1973 m.
19.00 Vaidybinis f. „Atsisveikinimas su Peterburgu“. Biografinis. 1971 m.
21.00 Vaidybinis f. „Botanikos sodas“. Romantinė drama. 1997 m.
23.00 Vaidybinis f. „Atsarginis oro uostas“. 1977 m.
01.00 Vaidybinis f. „Aš jus mylėjau...“ Romantinė drama. 1967 m.
02.30 Vaidybinis f. „Skubėk statyti namą“. Komedija. 1970 m.
04.00 Vaidybinis f. „Šviesa lange“. Drama. 1980 m.
05.30 Vaidybinis f. „Svetimoje šventėje“. Romantinė drama. 1981 m.
Fox - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.45 TV serialas „Daktariūkščiai“.
08.35 TV serialas „Strėlė“.
09.00 01d 7.00 TV serialas „Pagal Džimį“.
09.20 TV serialas „Daktariūkščiai“.
10.55 TV serialas „NCIS“.
11.45 TV serialas „Strėlė“.
12.35 TV serialas „Kaimynai“.
13.00 TV serialas „Du su puse vyro“.
13.55 TV serialas „Lūžis“.
14.50 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.30 TV serialas „NCIS“.
18.20 TV serialas „Intelektas“.
19.10 TV serialas „Du su puse vyro“.
20.05 TV serialas „NCIS“.
21.00 TV serialas „Klausytojas“.
22.45 TV serialas „Sostų žaidimas“.
23.45 TV serialas „Klausytojas“.
00.35 TV serialas „NCIS“.
01.20 TV serialas „Deksteris“.
03.10 TV serialas „Bręstantis blogis“.
05.30 TV serialas „Lūžis“.
06.15 TV serialas „Nusikalstami protai“.
Fox life - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
09.00 017.00,15.35,22.30TV serialas „Grėj anatomija“.
09.20 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.50 TV serialas „Melisa ir Džo“.
14.40 TV serialas „Skandalas“.
17.20 TV serialas „Meilužės“.
20.00 TV serialas „Meilužės“.
00.10 TV serialas „Skandalas“.
00.55 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
02.25 TV serialas „Melisa ir Džo“.
08.30 TV serialas „Meilužės“.
10.55 Dizaineriai jau pasirengę.
11.50 Čia kažkas vyksta.
18.15 TV serialas „Išdavystė“.
19.05 TV serialas „Kastlas“.
20.50 X Faktorius. Muzikinis šou.
Disney Channel - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 Animacinis serialas „Lilo ir Stičas“.
06.30 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
07.00 Animacinis serialas „Kryžkelė džiunglėse“.
07.30 Animacinis serialas „Peliuko Mikio klubas“.
08.00 Animacinių serialų kartojimai.
10.00 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“. JAV, 1995 m.
11.30 Animacinis f. „Robotai“.
13.10 Animacinių ir TV serialų programa.
13.40 Animacinių ir TV serialų programa.
14.00 Animacinis serialas „Naujoji imperatoriaus mokykla“.
14.30 Animacinis serialas „Naujoji imperatoriaus mokykla“.
15.00 Animacinių ir TV serialų programa.
15.30 TV serialas „Bandomieji“.
16.00 Stiliaus pamokos.
16.15 Animacinis serialas „Nutrūktgalvis Kikas Butovskis“.
16.45 Animacinis serialas „Nutrūktgalvis Kikas Butovskis“.
17.10 Animacinių serialų kartojimai.
17.40 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
18.05 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
18.30 Animacinis f.
20.10 Animacinių serialų kartojimai.
21.00 TV serialas „Mako salos paslaptys“. Australija, 2012 m.
22.00 TV serialas „Robinas Hudas“. Didžioji Britanija, 2006 m.
00.00 Nakties programa.
Travel - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Prancūzijos Rivjera.
08.00 Svajonių išvyka. Florida.
08.30 Naujo būsto paieška. Nikaragva. Ruanda. Peru.
10.00 Paminklų paslaptys.
11.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
12.00 Svajonių išvyka. Florida.
12.30 Kovos dėl bagažo.
13.30 Naujo būsto paieška. Nikaragva. Ruanda. Peru.
15.00 Įspūdingiausios pasaulio kelionės motociklu. Rusija (1).
16.00 Ekstremalusis automobilio statymas.
17.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
18.00 Kovos dėl bagažo.
19.00 Naujo būsto paieška. Naujasis Džersis. Olandija. Penangas.
21.00 Išskirtinis transportas. Prabangūs traukiniai.
22.00 Kelionės senoviniais automobiliais.
23.00 Ekstremalioji Amerika.
00.00 Paminklų paslaptys.
Discovery - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Aukcionų karaliai.
07.50 Relikvijų medžiotojai.
08.15 Kaip išlikti gyvam bet kokia kaina?
09.10 Kaip išlikti dviem.
10.05 Aukso karštligė.
10.55 Milžiniškos statybos.
11.50 Kaip tai padaryta?
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Milžiniški laivai.
14.30 Tolimųjų reisų vairuotojai.
15.25 Išskirtinė automobilių puošyba.
18.10 Likvidatorius.
18.40 Sandėlių medžiotojai.
19.05 Relikvijų medžiotojai.
19.35 Karai dėl bagažo.
20.00 Kaip tai veikia?
21.00 Upių monstrai.
22.00 Bearas Gryllsas: išlikusiųjų pėdomis.
23.00 Grėsmingos salos.
00.00 Žaidimas iš gyvenimo.
01.00 Keisčiausios vietos.
01.55 Relikvijų medžiotojai.
02.25 Karai dėl bagažo.
02.50 Upių monstrai.
03.50 Bearas Gryllsas: išlikusiųjų pėdomis.
04.50 Žaidimas iš gyvenimo.
05.45 Keisčiausios vietos.
06.35 Kaip tai padaryta?
Animal Planet - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
00.45 Po užpuolimo.
05.45 Po užpuolimo.
07.00 Surikatos.
07.25 Aligatorių tramdytojai.
09.10 Kačiukai ir šunyčiai.
10.05 Mano augintinis - interneto žvaigždė.
11.00 Gyvūnų teritorija.
11.55 Surikatos.
12.20 Gyvūnų oro uostas.
12.50 Akvariumų verslas.
13.45 Namai medžiuose.
14.40 Išgelbėti Afrikos gamtą.
15.30 Kelias iš prieglaudos.
16.30 Felinologijos įvadas.
17.25 Projektas „Šunyčiai“.
18.20 Iškviečiamas tramdytojas.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Namai medžiuose.
21.05 Ryklių savaitė.
22.00 Kačiukai ir šunyčiai.
22.55 Katė iš pragaro.
23.50 Vudu ryklys.
01.35 Gyvūnų apsaugos skyrius.
02.25 Išgelbėti Afrikos gamtą.
03.15 Kačiukai ir šunyčiai.
04.05 Katė iš pragaro.
04.55 Vudu ryklys.
06.35 Gyvūnų oro uostas.
Viasat HISTORY - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 „Kelionės pabaiga“.
07.30 „Hanibalo pėdomis“.
08.00 „Laiko komanda“.
09.00 „Napoleonas“.
10.00 „Karalienės Viktorijos laikų slaptieji žudikai“.
11.10 „Versalio iškilimas ir žlugimas. Liudvikas XVI“.
12.10 „Pasakojimai apie Galipolį“.
13.00 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
13.50 „Elektros istorija“.
15.00 Antrasis pasaulinis karas - spalvotai“.
16.00 „Laiko komanda“.
17.00 „Edvardo laikų ūkininkai“.
18.10 „Kelionės pabaiga“.
18.40 „Hanibalo pėdomis“.
19.10 „Mitų medžiotojai“.
20.10 „Muziejaus paslaptys“.
21.00 „Pilietinis karas 360“.
22.00 „Tamsi Adolfo Hitlerio charizma“.
23.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“.
00.00 „Mitų medžiotojai“.
01.00 „Didysis požeminis karas“.
Viasat EXPLORER - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 „Gentis“.
07.55 „Užpildyk mano baką“.
08.45 „Ekstremalioji Kanada“.
09.35 „Savamoksliai išradėjai“.
10.25 „Prieš gamtos stichiją“.
11.15 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
12.00 „Kaip tai veikia?“
12.50 „Savamoksliai išradėjai“.
13.40 „Ekstremalioji Kanada“.
15.20 „Prieš gamtos stichiją“.
16.15 „Aliaskos pakrančių apsauga“.
17.00 „Kaip tai veikia?“
17.50 „Ekstremalioji Kanada“.
18.40 „Ratai iš ano pasaulio“.
19.35 „Aliaskos pakrančių apsauga“.
20.20 „Kaip tai veikia?“
21.10 „Ypatingasis pakrantės apsaugos laivas „HMS Bounty“.
22.00 „Turto gelbėtojai“.
22.50 „Gentis“.
23.45 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.
00.35 „Specialiosios pajėgos“.
01.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.
National GEOGRAPHIC - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
08.00 Ryto programa.
10.00 Geriausi lakūnai.
11.00 Vaiduoklių miesto auksas.
12.00 Proto šėliojimai.
12.30 Patrauklusis mokslas.
13.00 Karo belaisvių stovykla Didžiojoje Britanijoje.
14.00 Trečiojo reicho ginklai. Reaktyviniai lėktuvai.
15.00 Fidžio salynas.
16.00 Paslaptingas grobuonių gyvenimas.
17.00 Antrasis pasaulinis karas. Didžiausios desantininkų operacijos.
18.00 Automobilių restauratoriai. „Daimler 250“.
19.00 Mokslo šėliojimai.
20.00 Gamtos stichijos. Ugnies tornadas.
21.00 Didieji Antrojo pasaulinio karo žygiai. 1944 m.
22.00 Kosmosas. Erdvė ir laikas. Paukščių Takas.
23.00 Lėktuvų avarijų tyrimas.
00.00 Gamtos stichijos.
MTV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 TV serialas „Aš miegu su tėvais“.
10.00 Katžuvė.
11.00 Eilinė Onutė.
12.00 TV serialas „Aš miegu su tėvais“.
13.00 TV serialas „Buvusysis ir kodėl“.
13.30 „Laikas keltis“.
14.00 Susituokę jaunuoliai.
15.00 Aš turiu antsvorio.
17.00 Tik hitai.
18.00 TV serialas „Buvusysis ir kodėl“.
19.00 TV serialas „Buvusysis paplūdimyje“.
20.00 Eilinė Onutė.
22.00 Katžuvė.
23.00 Interneto kvailiai.
00.00 TV serialas „Ar tu skirtas man?“
01.00 TV serialas „Slėniai“.
02.00 „Merginų kodas“.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
05.15 Pasaulio muzika.
10.30 M.Ravelio, G.Faure ir A.Dvorako kūrinių koncertas Solsbergo festivalyje.
12.00 C.Nielseno, D.Šostakovičiaus ir E.Griego kūrinių koncertas.
13.30 Divertismentas.
14.30 J.Kyliano baletas „Vaško sparnai“.
14.55 J.Kyliano baletas „Kagušima, Mėnulio princesė“.
16.10 M.Bejarto baletai „Ugnies paštė“ ir „Bolero“.
17.00 Divertismentas.
18.00 Ch.Gounod opera „Gnomeo ir Džuljeta“. Transliacija iš Veronos amfiteatro.
20.50 Divertismentas.
21.30 E.Leonskajos ir Paryžiaus orkestro koncertas.
23.05 D.Macujevas ir Paryžiaus orkestras atlieka P.Čaikovskio kūrinius.
00.00 F.Listo Antrasis koncertas fortepijonui.
00.30 Koncertuoja A.Akinmusire.
BBC - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Pasaulio verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 BBC naujienos.
14.00 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
14.30 Grinvičo laikas. Vedėjas G.Alagiah.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Azijos įvykių apžvalga. Vedėja M.Husain.
17.00 Azijos įvykių apžvalga. Vedėja M.Husain.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Globalinės naujienos.
19.00 Globalinės naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.45 Pasaulio sportas.
23.00 Verslo naujienos.
23.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
00.45 Pasaulio sportas.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 Pasaulio įvykių apžvalga.
07.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.45 Pasaulio verslo ypatumai.
09.00 CNN naujienų redakcija.
09.30 Mūsų mobili visuomenė.
10.00 Pasaulio sporto naujienos.
10.30 Pokalbiai apie Aziją.
11.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.00 CNN naujienų redakcija.
12.30 Afrikos balsai.
13.00 Žvilgsnis į verslą.
14.00 CNN naujienų redakcija.
15.00 Naujienų srautas.
16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
17.00 Prie pasaulio žemėlapio.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
19.00 Pasaulio sportas.
19.30 Afrikos balsai.
20.00 Prie pasaulio žemėlapio.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
21.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
22.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
23.00 R.Questo verslo laida.
00.00 Ch.Amanpour reportažai.
00.30 Pasaulio sporto naujienos.
01.00 Naujienos. Reportažas iš Honkongo.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 Pasaulio galiūnų čempionatas.
08.00 Krepšinis. Jungtinė lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - „Krasnyje krylja“.
09.45 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lygos turo apžvalga.
10.30 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga.
12.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Utrecht“ - „Ajax“.
14.30 Futbolas. Rusijos „Premie“ lyga. Turo apžvalga.
15.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „Ave“ - „Maritimo“.
17.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Roda JC Kerkade“ - „Ajax“.
19.00 Pasaulio galiūnų čempionatas.
20.00 Krepšinis. Jungtinė lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - „Krasnyje krylja“.
21.45 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
22.00 Krepšinis. NBA.
00.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lygos turo apžvalga.
01.10 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „GA Egles“ - „Ajax“.
03.00 Futbolas. Portugalijos „Primeira“ lyga. „Estoril“ - „Sporting“.
04.50 Krepšinis. NBA. Hjustono „Rockets“ - Majamio „Heat“.
Eurosport - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
08.00 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas.
10.30 Ralis. FIA Europos čempionatas.
11.00 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas.
14.00 Žirgų sportas. Pasaulio taurė.
15.30 Sporto linksmybės.
15.45 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas.
18.45 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas. Tiesioginė transliacija.
21.00 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas. Tiesioginė transliacija.
23.30 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas. Tiesioginė transliacija.
Eurosport 2 - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
04.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Septintoji turnyro diena. Sensacingiausios ir įdomiausios susitikimų akimirkos.
10.00 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės. IX etapas.
11.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Septintoji turnyro diena. Įdomiausios ir sensacingiausios susitikimų akimirkos.
13.00 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės. IX etapas.
14.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Septintoji turnyro diena. Įdomiausios ir sensacingiausios akimirkos.
18.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Aštuntoji turnyro diena. Tiesioginė transliacija iš Niujorko.
Sport1 De - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 Sporto klipai.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
16.30 „Storage Wars“. Realybės šou.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų naujienos.
20.30 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų naujienos.
21.15 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. „Greuther Fuerth“ - „St.Pauli“. Tiesioginė transliacija.
23.15 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių analizė. Tiesioginė transliacija.
00.30 „Goooal!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
09.00 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Argentina - Kroatija.
10.50 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Serbija - Prancūzija.
12.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
13.25 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Kroatija - Senegalas. Tiesioginė transliacija.
15.25 „Premier“ lygos apžvalga.
16.25 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Iranas - Serbija. Tiesioginė transliacija.
18.25 Laida apie futbolą.
18.55 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Prancūzija - Egiptas. Tiesioginė transliacija.
20.55 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Puerto Rikas - Graikija. Tiesioginė transliacija.
22.55 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Brazilija - Ispanija. Tiesioginė transliacija.
00.55 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Argentina - Filipinai
02.45 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Kroatija - Senegalas
05.15 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Iranas - Serbija
07.05 Krepšinis. Pasaulio vyrų čempionatas. Prancūzija - Egiptas.
Viasat Motor - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
11.25 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo apšilimas.
12.00 Motociklų sportas. NASCAR lenktynių apžvalga.
13.05 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės (II klasė).
14.30 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės.
16.15 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės (III klasė).
17.50 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos Didžiosios Britanijos „Red Bull“ naujokų taurė.
19.00 Motociklų sportas. Spidvėjus. Lenkijos didžiojo prizo lenktynės.
22.00 Motociklų sportas. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės.
23.50 „Formulė 1“. Belgijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
00.50 Motociklų sportas. NASCAR lenktynių apžvalga.
02.00 NASCAR 500 mylių lenktynės.
TVP1 - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.20 TV pirkiniai.
06.55 TVP1 rytas.
09.00 Žinios.
09.15 Politika prie kavos.
09.35 „Bėglys“.
10.40 „Notacijos“.
11.05 „Tėvas Motiejus“.
12.00 Pasaulis sukasi.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.40 „Vysla nuo pradžios iki žiočių“ (1).
15.40 Pramoginė laida.
16.00 Žinios.
16.25 Okrasa laužo taisykles.
16.55 „Makgaiveris“.
18.00 TV ekspresas.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 „Klanas“.
19.30 Pasaulis sukasi.
20.15 Dienos receptas.
20.30 Žinios.
21.40 Didysis istorijos testas. Antrasis pasaulinis karas.
23.25 „Antrojo pasaulinio karo užkulisiai“ (1).
00.30 Vaid. f. „Raitelis iš aukštųjų lygumų“.
02.20 Vaid. f. „Pievelė beržyne“.
Polonia TV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.10 Mozūrų kabaretų puota.
08.05 Peiliu ir šakute.
08.25 „Namai aukštyn kojom“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
12.15 J.Kaczmarskio dainų koncertas Berlyne.
12.40 TV serialas „Galerija“.
13.00 „Sultinio kubelis“.
13.25 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 „Ranča“.
14.45 Dokumentika.
15.50 Kultūringieji PL.
17.00 „Zlotopolskiai“.
17.30 „Notacijos“.
17.55 „Galerija“.
18.20 Polonija užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Galvosūkis.
18.55 Antrojo pasaulinio karo enciklopedija.
19.25 Rytų studija.
19.55 „Sultinio kubelis“.
20.25 „Cafe historia“.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
22.00 Galvosūkis.
22.05 „Aš jums parodysiu!“
23.00 Lenkija 24.
23.45 T.Lisas gyvai.
00.50 „Vieliunė“.
01.20 „Naszaarmia.pl“.
01.45 „Galerija“.
02.10 Galvosūkis.
02.15 Antrojo pasaulinio karo enciklopedija.
LNT - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
14.00 0901pirmadienis
00.10 Gyvenimėlis.
00.30 LNT žinių „Top 10“.
01.25 TV serialas „Nikita“.
02.50 900sekundžių.
04.20 Savaitė regionuose. Santrauka.
04.45 Bernardas.
05.00 TV serialas „Keliaujantis riteris“.
05.45 Religijos laida.
06.15 Bernardas.
06.35 „Savaitė kraštuose. Santrauka“.
07.00 900sekundžių.
09.00 Gyvenimėlis.
09.35 Teleparduotuvė.
09.50 Vaidybinis f. „Rožė tarp erškėčių“.
11.55 Kalba Ryga.
12.30 „Karamba“.
13.00 TV serialas „Širdies melodija“.
14.20 Teleparduotuvė.
14.35 Džiaukimės.
15.40 TV serialas „Nemeluok man“.
16.45 TV serialas „Meilė nesibaigia niekada“.
17.50 LNT žinios.
18.00 TV serialas „Be kaltės kalta“.
20.00 LNT žinios.
20.40 Dėmesio centre.
21.15 Domburo studija.
23.10 TV serialas „Kortelių namelis“.
1 Baltijskij kanal - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 Informacinė laida.
06.30 Naujienos.
06.35 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
06.45 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.20 Labas rytas (tęs.).
11.00 Naujienos.
11.35 Gyvenk sveikai!
12.40 Padriki užrašai.
12.55 „Pavėluota atgaila“.
14.00 Naujienos.
14.20 „Pavėluota atgaila“ (tęs.).
15.00 Laba diena.
15.55 Kartu su visais.
16.55 Mados nuosprendis.
17.55 Susituokime.
18.50 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.55 Lietuvos „Laikas“.
21.15 „Mokytojai“.
23.30 Lietuvos „Laikas“.
23.40 Pirmasis pasaulinis karas.
00.40 Informacinė laida.
01.10 Vakaro naujienos.
01.25 Vaid. f. „Grynai angliška žmogžudystė“.
04.05 Mados nuosprendis.
04.55 Muzika.
05.50 Lietuvos „Laikas“.
RTR Planeta - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.05 „Mano likimo šeimininkė“.
10.00 Žinios.
10.30 Žinios iš Maskvos.
10.55 Labanakt!
11.50 Apie tai, kas svarbiausia.
13.00 Žinios.
13.30 Žinios iš Maskvos.
14.05 „Kol stanica miega“.
16.00 Žinios.
16.45 Mokslas 2.0.
17.15 Tiesioginis eteris.
18.35 Žinios iš Maskvos.
19.00 Žinios.
19.50 „Pažink mane, jei galėsi“.
22.45 Šalies budėtojas.
23.40 Paskutinė komandiruotė.
00.35 Vaid. f. „Tyla“.
01.55 Ypatingas atvejis.
03.30 „Kol stanica miega“.
NTV - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
05.00 Ryto laida.
07.05 Prieš teismą.
08.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
09.00 Šiandien.
09.25 Tu nepatikėsi!
10.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
10.55 Prisiekusiųjų teismas.
12.00 Šiandien.
12.25 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
13.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
13.55 Prokurorų patikrinimas.
15.00 Šiandien.
15.35 „Sudaužytų žibintų gatvės“.
16.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
17.00 Kalbame ir rodome.
18.00 Šiandien.
19.05 „Trys žvaigždės“.
21.00 Dienos anatomija.
22.00 „Voratinklis“.
23.55 „Paženklintasis“.
01.50 Kalbame ir rodome.
02.55 „Advokatas“.
04.50 Gelbėtojai.
REN Baltija - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 „Vovočka“.
07.25 Žiūrėti visiems!
07.50 Kviestinė vakarienė.
09.15 Keista byla.
10.10 Švarus darbas.
11.00 Gyvenimo taisyklės.
11.50 „Pėdsekiai“.
12.45 „Kareiviai“.
14.55 Žiūrėti visiems!
15.25 Nuteisk mane.
16.25 Šeimos dramos.
17.20 Nemeluok man!
19.15 Naujienos.
19.20 Tinkama priemonė.
20.20 Kviestinė vakarienė.
21.15 Žiūrėti visiems!
22.10 Paslaptingos teritorijos.
23.10 Laisvas laikas.
23.40 Mano nuostabieji.
00.30 „Kareiviai“.
RTVi - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 Animaciniai f.
07.00 Vaid. f. „Iki pirmo kraujo“.
08.10 Animaciniai f.
09.00 „Aš juo tikiu“.
10.00 „Seklys Putilinas“.
11.00 Vaid. f. „Maskvietiška meilė“.
12.30 Rusiškas akcentas.
13.00 „Teisingumo tuzinas“.
14.00 „Padūkėlė“.
15.00 Miesto legendos.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 Šiandien pasaulyje.
16.08 Ypatinga nuomonė.
17.00 „Aš juo tikiu“.
18.00 Šiandien pasaulyje.
18.08 Ypatinga nuomonė.
19.00 „Teisingumo tuzinas“.
20.00 „Padūkėlė“.
21.00 „Plevėsa“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 „Padūkėlė“.
00.30 Miesto legendos.
01.00 „Plevėsa“.
02.00 Vaid. f. „Dėmesio! Visiems postams...“
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 „Teisingumo tuzinas“.
TVC - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.00 Nuotaika.
08.00 Gyvybės veiksnys.
08.25 Animacinis serialas.
08.50 Dokumentinis serialas.
08.55 Vaid. f. „Mokytojas“.
10.30 Dokumentinis serialas.
11.30 Įvykiai.
11.50 Vaid. f. „Man reikia tik meilės“.
14.55 Įvykiai.
15.15 Naujienų miestas.
15.30 Vaid. f. „Rusiški pinigai“.
17.30 Įvykiai.
17.50 Animacinis serialas.
18.15 „Širdžiai neįsakysi“.
19.00 Dokumentinis serialas.
19.05 Balso teisė.
20.00 Naujienų miestas.
20.15 Dokumentinis f.
20.55 Animacinis f.
21.05 Maskvos sankryžos.
21.30 Specialusis reportažas.
22.00 Įvykiai.
22.30 Be apgaulės.
23.10 Dokumentinis f.
23.50 Paprasti keblumai.
00.20 Įvykiai. 25-oji valanda.
00.50 Petrovkos 38.
01.05 „Širdžiai neįsakysi“.
01.50 Vaid. f. „Man reikia tik meilės“.
04.55 Dokumentinis f.
05.30 Animacinis serialas.
ARD - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 Ryto programa.
11.44 Dienos apžvalga.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga.
17.10 „Raganosis, zebras ir kiti“.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Bulvarinis žurnalas.
19.00 TV serialas „Uždrausta meilė“.
19.50 TV serialas „Didmiesčio policijos nuovada“.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Šaldytų produktų testas.
22.00 Pokalbių laida. Tiesioginė transliacija.
23.15 Dienos temos.
23.45 Dok. f. „1939 m. vasara“. Vokietija, 2009 m.
01.15 Nakties žurnalas.
01.35 Nakties programa.
RTL - pirmadienis, rugsėjo 1 d.
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 Ryto programa.
13.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Vienišiai ieško didelės meilės.
16.00 Dokumentinis serialas „Mano gyvenimas Majamyje“.
17.00 „Įtartini atvejai“. Speciali laida.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys. TV žurnalas.
19.30 Įžymybės. Ved. F.Ludowig.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 Nežinomojo paieškos.
22.15 Draudimo agentai.
23.15 Vartotojų laida.
00.30 Nakties programa.
REKLAMA