Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - pirmadienis, spalio 24 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Dokumentinis serialas „Dykumos“. Didžioji Britanija, 2011 m.
08.30 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
10.00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
10.30 Ekovizija. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D.Burkauskas.
10.40 TV serialas „Moterų daktaras „ (2/17, 2/18) (N-7).
12.45 TV serialas „Delta“ (2/11, 2/12) (N-7).
14.55 Dokumentinis serialas „Visatos stebuklai“. Didžioji Britanija (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. Laida apie krepšinį. Vedėjas V.Mačiulis.
16.50 TV serialas „Voras“ (6) (N-7).
18.00 Žinios.
18.22 Orai.
18.25 Dokumentinis serialas „Gamtos magija“. Čekija, Didžioji Britanija, 2010 m.
19.00 Kartų kovos. Pramoginė laida šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
20.00 Renkame Seimą. Speciali tiesioginė transliacija. Vedėjai D.Žeimytė ir M.Jančius.
01.00 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.00 Ekovizija. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D.Burkauskas.
02.10 Dokumentinis serialas „Visatos stebuklai“. Didžioji Britanija (N-7).
03.50 TV serialas „Atsargos pulkininkas tiria. Savo mirties data“.
05.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
LRT TELEVIZIJA - pirmadienis, spalio 24 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Po Seimo rinkimų II turo. Politikų spaudos konferencijos LDK Valdovų rūmuose. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų kalbą).
12.00 VRK pirmininko Zenono Vaigausko spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų kalbą).
12.25 Tikri vyrai (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (36) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Sportas.
21.10 Orai.
21.14 Loterija „Jėga“.
21.15 LRT forumas. Vedėjas E.Jakilaitis.
22.10 Trumposios žinios.
22.15 Nematoma Lietuvos istorija.
23.10 Trumposios žinios.
23.15 TV serialas „Valdžios tvirtovė“ (8) (N-7).
00.15 Klausimėlis.lt (kart.).
00.30 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
01.05 Paklauskime Lietuvos (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
04.05 Nematoma Lietuvos istorija (kart.).
05.05 Teisė žinoti (kart.).
05.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
TV3 - pirmadienis, spalio 24 d.
06.15 Teleparduotuvė.
06.30 Animacinis serialas „Ančiukų istorijos“ (57).
07.00 Animacinis serialas „Transformeriai. Praimas“ (22) (N-7).
07.30 Animacinis serialas „Nindžago: Spinjitzu meistrai“ (2) (N-7).
08.00 Animacinis serialas „Ančiukų istorijos“ (59).
08.30 Mamyčių klubas. Laida šeimai.
09.00 Kulinariniai triukai. Kulinarijos laida.
09.30 Penkių žvaigždučių būstas.
10.00 Svajonių sodai. Laida apie sodininkystę.
11.00 Vaidybinis f. „Džordžas ir drakonas“. Nuotykių komedija. Re. T.Reeve'as. Vaid. J.Purefoy, P.Perabo, P.Swayze'as. Vokietija, Didžioji Britanija, 2004 m. (N-7).
12.55 Vaidybinis f. „Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas“. Fantastinis nuotykių. Rež. D.L.Cunninghamas. Vaid. A.Ludwigas, Ch.Ecclestonas, F.Conroy, I.McShane'as. JAV, 2007 m. (N-7).
14.55 Vaidybinis f. „Žvėrelių maištas“. Komedija. Rež. R.Kumble'as. Vaid. B.Fraseris, B.Shields, M.Prokopas. JAV, 2010 m. (N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.20 Sportas.
19.25 Orai.
19.30 X Faktorius. Didysis muzikos šou. Vedėjas M.Starkus (N-7).
22.00 Vaidybinis f. „Svetimas kūnas“. Trileris. Rež. J.Mostow. Vaid. B.Willisas, R.Mitchellas, R.Pike, B.Kodjoe. JAV, 2009 m. (N-14).
23.50 Vaidybinis f. „Išgelbėti Džesiką Linč“. Karinė drama. Rež. P.Markle'as. Vaid. N.Guilakas, L.Regan, B.Sextonas. JAV, 2003 m. (N-7).
LNK - pirmadienis, spalio 24 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Džonis Testas“ (7).
06.55 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (44).
07.20 „Nickelodeon“ valanda. Animacinis serialas „Harvis Biksas“ (5).
07.45 Animacinis serialas „Neramūs ir triukšmingi“ (14).
08.10 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (11).
08.35 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (10).
09.00 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė.
09.30 Animacinis serialas „Ponas Bynas“ (9).
10.00 Kino pusryčiai. Vaidybinis f. „Keturkojis Kupidonas“. Nuotykių. Rež. M.Feiferis. Vaid. B.Bliss, B.Krause, G.Conforti. JAV, 2012 m.
11.55 Vaidybinis f. „Tai kur, po velnių, tie Morganai?“ Komedija. Rež. M.Lawrence'as. Vaid. H.Grantas, S.J.Parker, J.Liebmanas. JAV, 2009 m. (N-7).
14.00 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
14.25 TV serialas „Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem“ (8) (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą. Vedėjas D.Leonavičius.
17.20 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai I.Stonkuvienė ir G.Vaičikauskas, J.Drabatienė ir V.Zuikauskas.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Aš galiu. Iššūkių šou. Vedėjai I.Jankauskaitė ir M.Stonkus.
21.55 Premjera. Vaidybinis f. „Pabėgti neįmanoma“. Veiksmo trileris. Rež. J.E.Dowdle'as. Vaid. L.Bell, P.Brosnanas, O.Wilsonas. JAV, 2015 m. (N-14).
00.00 Vaidybinis f. „Pakvaišęs tėtis“. Komedija. Rež. S.Andersas. Vaid. A.Sandleris, A.Sambergas, L.Meester, M.Ventimiglia. JAV, 2012 m. (N-14) (kart.).
BTV - pirmadienis, spalio 24 d.
06.30 Pasaulio profesionalų imtynės (N-7).
07.30 Sveikatos kodas. Laida apie sveikatą. Vedėja I.Pivoriūnienė.
08.30 Tauro ragas. Laida medžiotojams. Vedėjas O.Čalutka.
09.00 „Viena už visus“ (81, 82) (N-7).
10.10 Beatos virtuvė. Vedėja B.Nicholson.
11.05 BBC dokumentika. Dok. serialas „Rykliai“ (1, 2).
13.15 Sveikinimai. Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Kybartienė.
15.50 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“ (2) (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
17.50 TV serialas „Šuo“ (7).
19.00 Vaidybinis f. „Tarp jaunų ir karštų“. Veiksmo komedija. Rež. S.Herekas. Vaid. Ch.Milian, C.the Entertaineris, T.L.Jonesas, M.Keena. JAV, 2005 m. (N-7).
21.00 TV serialas „Juodasis sąrašas“ (11, 12) (N-7).
23.00 Vaidybinis f. „Lemtingasis kelias“. Trileris. Rež. T.George'as. Vaid. J.Phoenixas, J.Connelly, M.Ruffalo, S.Curley. JAV, Vokietija, 2007 m. (N-14).
01.00 Vaidybinis f. „Baudžiamasis būrys“. Veiksmo. Rež. K.Waxmanas. Vaid. S.Seagalas, D.Trejo, V.Rhamesas. JAV, 2013 m. (N-14) (kart.).
02.40 Aštrus kinas. Vaidybinis f. „Gili žydra jūra“. Veiksmo. Rež. R.Harlinas. JAV, 1999 m. (kart.).
04.20 Vaidybinis f. „Tarp jaunų ir karštų“. Veiksmo komedija. Rež. S.Herekas. JAV, 2005 m. (N-7) (kart.).
LRT KULTŪRA - pirmadienis, spalio 24 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nes man tai rūpi (kart.).
06.50 „Anapus čia ir dabar“.
07.45 Misija. Vilnija (kart.).
08.15 Septynios Kauno dienos (kart.).
08.45 ARTi (kart.).
09.00 Dok. serialas „Kova už išlikimą. Vandenynų sodai - jūros žolių laukai Mozambike“ (2).
09.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos (kart.).
11.00 „Kristupo vasaros festivalis 2016“. Koncertas „Laukti susitikimai“.
12.15 Prisiminkime. Dainuoja Eduardas Kaniava.
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 „Atspindžiai“ (kart.).
13.30 „Vasaros baleto šventė 2016“. Piotro Čaikovskio baletas „Gulbių ežeras“. Atlieka Ukrainos nacionalinio Taraso Ševčenkos vardo operos ir baleto teatro baleto trupė.
14.50 IQ presingas (kart.).
15.40 Dok. f. „Kitoks Černobylis“. Ukraina, 2011 m. (subtitruota).
16.40 Vakaras Sauliaus Mykolaičio 50-mečiui.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 K.Zanussi filmų retrospektyva. „Savaitgalio istorijos. Silpnas tikėjimas“ (2) (N-7).
21.00 Tomo Sinickio koncertas.
22.00 Lietuvos kamerinio orkestro koncertas. Solistas ir dirigentas S.Krylovas (smuikas), solistė Julija Novikova (sopranas).
23.30 Dabar pasaulyje.
00.00 „Šokių akademija“ (kart.).
00.30 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos viešnia - Holivudo žvaigždė Rūta Lee (JAV) (1) (kart.).
01.20 Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis. Maros Zalytės „Margarita“ (kart.).
03.10 Stop juosta (kart.).
03.40 Vakaras Sauliaus Mykolaičio 50-mečiui (kart.).
05.30 Panorama (kart.).
05.52 Sportas.
05.57 Orai.
TV1 - pirmadienis, spalio 24 d.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Būrėja (kart.).
08.00 „Keisčiausi pasaulio restoranai“ (kart.).
08.35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
10.30 „Neįprasti augintiniai“ (10).
11.00 „Atspėk gyvūną“ (10).
11.30 „Sodo gyventojai“ (6).
12.00 Gordono Ramsay virtuvės pamokos. Kulinarijos laida.
12.30 Pagaminta Italijoje. Kulinarinė kelionių laida.
13.00 „Svajonių sodai“ (5).
14.05 „Kas namie šeimininkas?“ (15).
15.00 „Griežčiausi tėvai“ (13).
16.00 Goko stiliaus paslaptys. Realybės šou.
17.00 Nemarus kinas. Vaid. f. „Pabėgimas“. Komedija. Prancūzija, 1978 m. (N-7).
18.55 Būrėja.
20.00 „Akloji“ (19, 20).
21.00 Detektyvo vakaras. „Brokenvudo paslaptys. Dienos laimikis“. Naujoji Zelandija, 2015 m. (N-7).
22.55 Vaid. f. „Mano geriausio draugo mergina“. Romantinė komedija. JAV, 2008 m. (N-14).
00.50 Vaid. f. „Brokenvudo paslaptys. Mirti ar nemirti“. Naujoji Zelandija, 2015 m. (N-7) (kart.).
02.25 „Karalienė Izabelė“ (N-14) (kart.).
03.30 „Kas namie šeimininkas?“ (kart.).
04.15 „Griežčiausi tėvai“ (kart.).
05.00 Goko stiliaus paslaptys (kart.).
TV6 - pirmadienis, spalio 24 d.
06.15 Teleparduotuvė.
06.30 Richardo Hammondo greitieji apmokymai. Realybės šou (N-7).
07.30 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
08.30 Ekstremali žvejyba. Laida apie žvejybą (N-7).
09.00 Tavo augintinis. Laida apie gyvūnus.
09.30 Vienam gale kablys. Laida žvejams.
10.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. Realybės šou (N-7).
11.00 Nepaprastos lenktynės. Realybės šou (N-7).
12.00 „Praeities žvalgas“. Tiriamoji dokumentika (N-7).
12.30 Richardo Hammondo greitieji apmokymai. Realybės šou (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! Realybės šou (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara. Laida apie automobilius (N-7).
16.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. Realybės šou (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ - Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija iš Kauno.
19.00 Vaid. f. „Paskutinis tamplierius II“. Nuotykių. JAV, 2008 m. (N-7).
20.50 TV3 žinios.
21.40 TV3 sportas.
21.45 TV3 orai.
21.50 „Formulės 1“. JAV didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija.
00.00 Rizikingiausi policijos darbo epizodai (N-14).
LRT LITUANICA - pirmadienis, spalio 24 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
06.55 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
07.45 Šventadienio mintys.
08.10 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.35 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Septynios Kauno dienos.
09.30 Pasaulio lietuvių žinios.
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
11.30 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
12.00 „Atspindžiai“. Scen. aut. I.Daraškevičiūtė.
12.30 Klausimėlis.lt.
12.55 IQ presingas. Intensyvių pokalbių laida. Vedėjas prof. E.Aleksandravičius.
13.40 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos viešnia - Holivudo žvaigždė Rūta Lee (JAV) (1)
14.30 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
15.15 Misija. Vilnija. Vedėja K.Zvonkuvienė.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Vedėja L.Rimkevičienė.
16.30 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
17.15 Lietuvos humoro lyga. Vedėjas A.Rožickas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.50 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
19.30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 LR Seimo rinkimų II turo rezultatai. Speciali laida. Vedėjas E.Jakilaitis.
23.00 Nematoma Lietuvos istorija.
23.55 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
00.20 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
01.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
02.30 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos viešnia - Holivudo žvaigždė Rūta Lee (JAV) (1)
03.20 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
04.10 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
04.35 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
05.30 Panorama.
05.52 Sportas.
05.57 Orai.
TV8 - pirmadienis, spalio 24 d.
06.30 Kultūra+. Kultūros laida.
07.00 „Linksmieji draugai“ (31, 32).
08.00 „Mano mažasis ponis“ (17, 18).
09.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“ (9).
09.30 „Šunyčiai patruliai“ (8).
10.00 Senoji animacija.
11.00 Lietuvos pilietis.
11.30 Virtuvės istorijos. Kulinarijos laida.
12.00 Gardu gardu. Kulinarijos laida.
12.30 Pasaulis pagal moteris. Laida moterims.
13.00 Svajonių ūkis. Laida apie verslą kaime.
13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7).
14.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (62, 63) (N-7).
15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (2) (N-7).
16.00 „Tėvas Braunas“ (8) (N-7).
17.30 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
18.00 „Moterys meluoja geriau“ (29-32) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Debesuota, gali ištikti meilė“. Romantinė drama. JAV, 2015 m. (N-7).
22.50 Vaid. f. „Saldi nelaisvė“. Drama. JAV, 2014 m. (N-7) (kart.).
00.25 „Tėvas Braunas“ (N-7) (kart.).
Info TV - pirmadienis, spalio 24 d.
01.55 KK2. Informacijos šou.
02.40 KK2. Informacijos šou.
03.25 KK2. Informacijos šou.
04.10 Dviračio šou. Humoro laida.
04.35 Dviračio šou. Humoro laida.
05.00 Dviračio šou. Humoro laida.
05.30 Dviračio šou. Humoro laida.
06.00 Teleparduotuvė.
06.30 Apie žūklę. Laida žvejams.
07.00 Auginantiems savo kraštą. Laida apie Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones.
07.30 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida.
08.20 Beatos virtuvė.
09.10 Bus visko. Gyvenimo būdo laida.
09.55 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
10.25 Žodis - ne žvirblis.
10.30 Priešaušrio Lietuva. Istorinės dokumentikos laida.
11.25 Autopilotas.
11.55 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
13.30 Raudona linija.
14.30 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
15.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
16.20 Savaitės kriminalai (N-7).
16.50 Menininkų portretai. „Dailininkas Leopoldas Surgailis“. Aut. J.Matonis ir V.Damaševičius.
17.20 Dok. f. „Skaitmeninė detoksikacija. Trys mėnesiai be išmaniųjų technologijų“.
18.30 Dok. f. „Vaikinai palydovai“ (N-7).
19.30 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga.
20.00 Lietuvos sprendimas.
00.00 Raudona linija.
00.55 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga.
01.25 Už vaikystę.
Init - pirmadienis, spalio 24 d.
07.55 Programa.
08.00 Muzikos ekspresas.
09.00 Namų užrašai. TV laida.
09.30 Plyta prie plytos. TV laida.
10.00 Po laiminga žvaigžde. TV laida (kart.).
10.30 „Žirafa“. Animacinis (N-7).
11.50 TV serialas „Madiganų kelionė“ (10) (N-7).
12.20 „Dykumų mėnuo“. Drama (N-7).
13.55 LFF I lygos rungtynės. Kauno FK „Hegelmann Litauen“ - Kėdainių „Nevėžis“. Tiesioginė transliacija.
15.55 TV serialas „Gero apetito“ (19, 20) (N-7).
16.30 Mūsų praeities beieškant. TV laida (kart.).
17.00 1863metų sukilimas. Veidai, vardai, istorijos (3). TV laida.
17.30 101anekdotas (17). TV laida.
18.00 „Didžioji pagunda“. Komedija (N-7).
20.00 „Žalgiris TV“ savaitė. Vedėjai R.Kazlauskas ir M.Marmaitė.
20.30 Kelionių dienoraščiai. TV laida. Vedėjas Š.Jasiukevičius.
21.00 „Viki, Kristina, Barselona“. Romantinė drama (N-14).
22.40 TV serialas „Vidurnakčio užkandinė“ (1/5) (N-7).
23.10 „Geležinis riteris. Mūšis už savo kraują“. Istorinis veiksmo (N-14).
01.00 Susitikimai. Pokalbių laida (kart.).
01.40 Programos pabaiga.
Pūko TV - pirmadienis, spalio 24 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Karas ir taika. Savaitė (kart.).
08.00 Muzika.
08.30 Dainuoja vaikai. Muzika iš „Pūko“ dainų archyvo.
09.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
09.15 Kauniečių akimis savaitė. Tiriamosios žurnalistikos laida.
10.00 Muzika.
16.28 Vakaro programa.
16.30 Kęstučio Pūko priėmimo valandos. Antikorupcijos komisijos pirmininko gyventojų priėmimo transliacija.
17.30 Muzika.
18.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
19.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš Prezidentūros.
19.15 Kauniečių akimis savaitė. Tiriamosios žurnalistikos laida.
19.30 Iš kartos į kartą. Laida apie tautos paveldą (kart.).
20.00 Muzika.
Balticum TV - pirmadienis, spalio 24 d.
09.00 Kas paleido šunis? (24). Pramoginė laida.
09.30 Dokumentinis serialas „Senovės civilizacijų paslaptys“ (1).
10.30 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas (22). Pramoginė laida.
11.00 Humoro serialas „Virtuvė“ (40) (N-7).
11.30 TV serialas „Elis Stounas“ (1) (N-7).
12.30 TV serialas „Ieškotojas“ (4) (N-7).
13.30 „Karaliaus Saliamono kasyklos“ (2). Nuotykių. Vokietija, JAV, 2004 m. (N-7).
15.10 „Likimo ietis“ (2). Mistinis nuotykių trileris. Prancūzija, Vokietija, Belgija, 2007 m. (N-7).
16.10 Dokumentinis serialas „Mirties gniaužtuose“ (1) (N-7).
17.10 „Į Vakarus“ (3). Vesternas. JAV, 2005 m. (N-7).
18.50 „Dingęs“ (1). Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, JAV, Belgija, 2014 m. (N-7).
20.00 Dokumentinis serialas „Šimtas pasaulio stebuklų“ (12).
21.00 VIP seansas. „Banditės“. Kriminalinė veiksmo komedija. Prancūzija, Meksika, JAV, 2006 m. (N-7).
22.40 Dokumentinis serialas „Senovės civilizacijų paslaptys“ (1).
23.40 Dokumentinis serialas „Už išlikimo ribų“ (9) (N-7).
00.40 Dokumentinis serialas „Automobiliai - meno šedevrai“ (9).
01.10 Programos pabaiga.
S-plius - pirmadienis, spalio 24 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
09.35 Lietuvos vietovių ir objektų kilmės lobynas. Pažintinė laida.
09.50 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
10.10 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
10.25 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
10.50 Baltų žygiai. Pažintinė laida (kart.).
11.15 Anądien Šiauliuose. Pažintinė laida (kart.).
11.40 Šiaulių gidas.
11.45 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Lietuvos vietovių ir objektų kilmės lobynas. Pažintinė laida.
18.20 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
18.55 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
19.20 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
19.35 Anądien Šiauliuose. Pažintinė laida (kart.).
20.00 Sodui ir namams. Pažintinė laida (kart.).
20.25 Baltų žygiai. Pažintinė laida (kart.).
21.00 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
21.20 101anekdotas. Humoro laida (kart.).
21.50 Šiaulių gidas.
21.55 MTV.
Dzūkijos TV - pirmadienis, spalio 24 d.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Dokumentinis serialas „Dykumos“. Didžioji Britanija, 2011 m.
08.30 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipavičienė.
09.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
10.00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. Vedėja L.Ramanauskienė.
10.30 Ekovizija. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D.Burkauskas.
10.40 TV serialas „Moterų daktaras „ (2/17, 2/18) (N-7).
12.45 TV serialas „Delta“ (2/11, 2/12) (N-7).
14.55 Dokumentinis serialas „Visatos stebuklai“. Didžioji Britanija (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu. Laida apie krepšinį. Vedėjas V.Mačiulis.
16.50 TV serialas „Voras“ (6) (N-7).
18.00 Žinios.
18.22 Orai.
18.25 Dokumentinis serialas „Gamtos magija“. Čekija, Didžioji Britanija, 2010 m.
19.00 Kartų kovos. Pramoginė laida šeimai. Vedėjai E.Užaitė ir A.Orlauskas.
20.00 Renkame Seimą.
01.00 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
02.00 Ekovizija. TV laida.
02.10 Dokumentinis serialas „Visatos stebuklai“. Didžioji Britanija (N-7).
03.50 TV serialas „Atsargos pulkininkas tiria. Savo mirties data“.
05.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
TV1000 - pirmadienis, spalio 24 d.
06.10 „Supermenas. Sugrįžimas“. Fantastinis veiksmo. Australija, JAV, 2006 m.
08.45 „Nužudyk mane švelniai“. Trileris. JAV, 2002 m.
10.30 „Mano gyvenimo žuvis“. Fantastinis nuotykių JAV, 2003 m.
12.35 „Koralaina ir slaptas pasaulis“. Animacinis nuotykių. JAV, 2009 m.
14.20 „Filomena“. Drama. Didžioji Britanija, JAV, 2013 m.
16.00 „Fortepijonas“. Muzikinis trileris. JAV, 2013 m.
17.35 „Supermenas. Sugrįžimas“. Fantastinis veiksmo. Australija, JAV, 2006 m.
20.10 „Būti Flynu“. Veiksmo. JAV, 2012 m.
22.00 „Kaulų kolekcininkas“. Kriminalinis trileris. JAV, 1999 m.
00.00 „Prarasta upė“. Fantastinė drama. JAV, 2014 m.
01.35 „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“. Fantastinis veiksmo. JAV, Naujoji Zelandija, 2003 m.
04.50 „Mirusi nuotaka“. Animacinis. Didžioji Britanija, JAV, 2005 m.
TV1000 Premium - pirmadienis, spalio 24 d.
06.00 „Meškiukas Padingtonas“. Komedija. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2014 m.
08.00 „Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“. Trileris. JAV, Didžioji Britanija, 2006 m.
09.40 „Bado žaidynės“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2012 m.
12.00 „Danų mergina“. Drama. JAV, Didžioji Britanija, Danija, 2015 m.
14.00 „Džekas, milžinų nugalėtojas“. Fantastinis nuotykių. JAV, 2013 m.
16.00 „Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“. Nuotykių komedija. JAV, 2014 m.
18.00 „Visko teorija“. Biografinė drama. Didžioji Britanija, 2014 m.
20.00 „Pasimatysime svajonėse“. Komiška drama. JAV, 2015 m.
22.00 „Ledynmetis“. Animacinis nuotykių. JAV, 2002 m.
23.50 „Pernakt“. Komedija. JAV, 2015 m.
02.00 „Šortai“. Komedija. JAV, 2009 m.
04.00 „Jums žinutė“. Romantinė komedija. JAV, 1998 m.
TV1000 Action - pirmadienis, spalio 24 d.
05.10 „Invazija“. Fantastinis trileris. JAV, Australija, 2007 m.
07.10 „Beovulfas“. Fantastinis nuotykių. JAV, 2007 m.
09.10 „Žmonių vaikai“. Fantastinis trileris. Didžioji Britanija, JAV, 2006 m.
11.10 „Paskutiniai riteriai“. Nuotykių trileris. Didžioji Britanija, Pietų Korėja, 2015 m.
13.10 „Lūžis“. Trileris. JAV, Vokietija, 2007 m.
15.10 „Žaisliniai kareivėliai“. Komedija. JAV, 1998 m.
17.10 „Invazija“. Fantastinis trileris. JAV, Australija, 2007 m.
18.55 „Šerlokas Holmsas“. Kriminalinis veiksmo. JAV, 2009 m.
21.10 „Vandens pasaulis“. Fantastinis veiksmo. JAV, 1995 m.
23.30 „Džona Heksas“. Vesternas. JAV, 2010 m.
01.10 „Prancūziškas tranzitas“. Kriminalinis. Prancūzija, Belgija, 2014 m.
03.30 „Gynybos kodas“. Veiksmo trileris. JAV, Didžioji Britanija, 2013 m.
TV1000 Russkoje kino - pirmadienis, spalio 24 d.
06.20 „Šnipo siela“. Drama. Rusija, 2015 m.
08.35 „Rusiškas žaidimas“. Komedija. Rusija, 2007 m.
10.25 „Kandaharas“. Veiksmo drama. Rusija, 2009 m.
12.25 „Vaikantis du zuikius“. Komedija. SSRS, 1961 m.
14.10 „Tėvynė“. Trileris. Rusija, 2015 m.
16.20 „Miško carienė“. Rusija, 2005 m.
18.20 „Eglutės 1914“. Komedija. Rusija, 2014 m.
20.20 „Visa ta uogienė“. Romantinė komedija. Rusija, 2014 m.
22.20 „Kromovas“. Istorinė drama. Rusija, 2009 m.
00.30 „8 nauji pasimatymai“. Komedija. Rusija, 2015 m.
02.10 „Mama“. Drama. Rusija, 1999 m.
04.25 „Julenka. Mirtinos pamokos“. Siaubo. Rusija, 2009 m.
Balticum AUKSINIS - pirmadienis, spalio 24 d.
07.00 „Rizikinga erzinti diedukus II“. Veiksmo komedija. JAV, Prancūzija, Kanada, 2013 m. (N-7).
09.00 „Vaistas nuo visų ligų“. Komedija. Prancūzija, Belgija, 2014 m. (N-7).
11.00 „Penktoji valdžia“. Biografinė drama. JAV, Indija, Belgija, 2013 m. (N-7).
13.05 „Nekaltas melas“. Drama. Kenija, Indija, JAV, 2014 m. (N-7).
15.00 „Atpildas“. Biografinė karinė drama. Australija, Didžioji Britanija, Šveicarija, 2013 m. (N-7).
17.00 „Užstrigusi paauglystėje“. Romantinė komedija. JAV, 2014 m. (N-7).
19.00 „Miestas prie jūros“. Kriminalinė drama. JAV, 2002 m. (N-7).
21.00 „Tu esi čia“. Komedija. JAV, 2013 m. (N-7).
23.00 „Kolibrio efektas“. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, JAV, 2013 m. (N-14).
01.00 „Nubusti Meksikoje“. Komedija. JAV, 2014 m. (N-14).
XXI - pirmadienis, spalio 24 d.
08.10 „Virtuvė Paryžiuje“. Komedija. Rusija, 2014 m.
10.00 TV filmas „Baltasis žirgas“ (6). Istorinė drama. Rusija, 1993 m.
10.55 „Kalėdos“. Drama. JAV, Kanada, 2004 m.
12.35 „Atviros širdys“. Romantinė drama. Danija, 2002 m.
14.30 „Fantomas įsisiautėjo“. Kriminalinė komedija. Prancūzija, Italija, 1964 m.
16.10 „Virtuvė Paryžiuje“. Komedija. Rusija, 2014 m.
18.00 TV filmas „Baltasis žirgas“ (6). Istorinė drama. Rusija, 1993 m.
18.55 „Kalėdos“. Drama. JAV, Kanada, 2004 m.
20.35 „Atviros širdys“. Romantinė drama. Danija, 2002 m.
22.30 „Fantomas įsisiautėjo“. Kriminalinė komedija. Prancūzija, Italija, 1964 m.
00.10 „Virtuvė Paryžiuje“. Komedija. Rusija, 2014 m.
02.00 TV filmas „Baltasis žirgas“ (6). Istorinė drama. Rusija, 1993 m.
02.55 „Kalėdos“. Drama. JAV, Kanada, 2004 m.
04.35 „Atviros širdys“. Romantinė drama. Danija, 2002 m.
06.30 „Fantomas įsisiautėjo“. Kriminalinė komedija. Prancūzija, Italija, 1964 m.
Fox - pirmadienis, spalio 24 d.
08.00 „Skydo agentai“.
10.15 TV serialas „Pagal Džimą“.
11.20 TV serialas „Du su puse vyro“.
12.20 TV serialas „Los Andželo policija“.
15.55 TV serialas „Du su puse vyro“.
17.20 TV serialas „Skydo agentai“.
18.45 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
20.15 TV serialas „Los Andželo policija“.
21.40 TV serialas „Gotamas“.
22.25 „Gyvi numirėliai“.
05.15 TV serialas „NCIS“.
07.35 „Pagal Džimą“.
Fox life - pirmadienis, spalio 24 d.
09.55 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
11.55 Taupyk su Jamie Oliveriu.
13.30 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
15.05 Taupyk su Jamie Oliveriu.
16.40 TV serialas „Astronautų žmonų klubas“.
17.25 TV serialas „Nedoras melas“.
18.05 TV serialas „Skorpionas“.
21.40 „Lauros paslaptys“.
01.10 Taupyk su Jamie Oliveriu.
04.20 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
Disney Channel - pirmadienis, spalio 24 d.
05.00 Animacinių serialų programa.
12.00 Animacinių serialų programa.
12.30 Animacinis serialas „Išradėjų nuotykiai“.
13.00 Animacinis serialas „Išradėjų nuotykiai“.
13.25 Animacinis serialas „Legenda apie Trazaną“.
14.15 Animacinis serialas „Ledi bag ir šaunus katinas“.
15.35 Kartojimai.
17.30 Animacinis f. „Supainiota istorija“.
19.30 Animacinis f. „Į svečius pas Robinsonus“.
21.20 Vaid. f. „Auklės nuotykiai“.
23.20 Vaid. f. „Adamsų šeimynėlė. Susijungimas“. JAV, 1998 m.
01.10 Vaid. f. „Bibliotekininkas II“. JAV, 2006 m.
Travel - pirmadienis, spalio 24 d.
06.00 Pilies paslaptys.
07.00 Naujo būsto paieška.
09.00 Atjungti nuo tinklo.
09.30 Nekilnojamojo turto paieška.
10.00 Gyvenimas rąstų namelyje.
11.00 Turto gelbėtojai.
12.00 Viešbučių verslas.
13.00 Nekilnojamojo turto paieška.
14.00 Statybos atokioje Montanoje.
15.00 Pamiršta ir palaidota.
16.00 Turto gelbėtojai.
18.00 Statybos atokioje Montanoje.
19.00 Viešbučių verslas.
20.00 Pamiršta ir palaidota.
21.00 Muziejų paslaptys.
22.00 Mirtį sėjantys turtai.
23.00 Statybos atokioje Montanoje.
00.00 Gyvenimas rąstų namelyje.
01.00 Mirtį sėjantys turtai.
02.00 Muziejų paslaptys.
03.00 Neįprastas Amerikos maistas.
04.00 Mažai išmindžiotais takais.
05.00 Mirtį sėjantys turtai.
Discovery - pirmadienis, spalio 24 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.25 Maištininkų garažas.
08.15 Greiti ir garsūs.
09.10 Automobilių meistrai.
10.05 Iš meilės automobiliams.
10.55 Surūdijusi imperija.
11.50 Aliaskos geležinkelis.
12.40 Sandėlių medžiotojai. Britanija.
13.35 Karai dėl bagažo.
14.30 Likvidatorius.
15.25 Dalaso automobilių rykliai.
16.20 Didieji pervežimai.
17.15 Sidnėjaus uostas.
18.10 Kaip tai pagaminta?
19.05 Automobilių meistrai.
20.00 Aliaska. Šeima iš miško.
21.00 B.Gryllsas. Sala.
22.00 Praminantys kelius.
23.00 G.Martinas. Mūsų vaikinas Latvijoje.
00.00 Nuogi ir išsigandę.
01.00 Nakties programa.
Animal Planet - pirmadienis, spalio 24 d.
00.45 Mirtis atslinkus tamsai.
05.02 Mirtis atslinkus tamsai.
06.36 T.Faulkneris laukinėje gamtoje.
07.25 Akiplėšos katės.
08.15 Namai medžiuose.
09.10 Pavojingiausios JAV gyvatės.
10.05 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai.
11.00 Plėšrūnai iš arti.
11.55 Pavojingiausios JAV gyvatės.
12.50 Bahamose.
18.20 Namai medžiuose.
19.15 Veterinarų gyvenimas.
20.10 Harry ir ruonio draugystė.
21.05 Namai medžiuose.
22.00 Kalnų pabaisos.
23.50 Lokių užpuolimai.
01.40 Upelio pabaisos.
02.35 Miesto plėšrūnas.
03.25 Lokių užpuolimai.
04.15 Upių pabaisos.
05.49 Milžinė medūza.
Viasat HISTORY - pirmadienis, spalio 24 d.
07.00 „Antrasis pasaulinis karas. Imperijos kaina“.
07.50 „Itališko maisto istorija. Skanumėlis!“.
09.40 „Kinijos kilmė“.
10.30 „Civilizacijos pakilimas“.
11.25 „Prarastosios Egipto karalienės“.
12.25 „Neandertaliečio apokalipsė“.
13.20 „Uždrausta istorija“.
14.05 „Niūrus namas“.
15.00 „Pradingę“.
15.55 „Pokalbiai su Jackie Kennedy“.
16.50 „Elžbietos I kova su teroru“.
17.40 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
18.05 „Rusijos princesių tragedija“.
20.05 „Niūrus namas“.
21.05 „Pradingę“.
22.55 „Pogrindinio pasaulio paslaptys“.
23.45 „Slaptos draugijos“.
00.40 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - pirmadienis, spalio 24 d.
07.00 „Nebandykite to daryti namuose“.
08.30 „Šiaurės laukinė gamta“.
09.15 „Didelė pikta žuvis“.
10.40 „Brolių projektai“.
11.00 „Brolių projektai namuose“.
11.25 „Brolių projektai“.
11.45 „Brolių projektai namuose“.
12.15 „Medienos karaliai“.
16.50 „Linksmi išradimai“.
18.35 „Pavojingi keliai“.
19.35 „Drožinėtojų karaliai“.
20.20 „Nefrito karštinė“.
21.10 „Baltųjų lokių miestas“.
22.00 „Šiaurės laukinė gamta“.
22.50 „Lenktynės plonu ledu“.
23.45 „Šaltųjų vandenų žvejai“.
00.35 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - pirmadienis, spalio 24 d.
06.00 S.Hawkingo genialumas.
07.00 Pavojus iššifruotas.
07.20 Kvailių mokslas.
08.10 Jukono auksas.
10.20 Tunų žvejyba.
11.05 Ledo kelias.
11.50 Lėktuvo katastrofa.
12.40 S.Hawkingo genialumas.
13.20 Kvailių mokslas.
14.10 Didžiosios 2000-ųjų tragedijos.
14.55 XX a. pirmasis dešimtmetis. Dešimtmetis, kai žmonija pamatė viską.
17.45 Išmėginimai.
18.30 Kritinė situacija.
21.00 Kinija. Terakotiniai kariai.
22.30 Kritinė situacija.
23.20 Išmėginimai.
00.05 Paranormalūs reiškiniai.
00.50 Kritinė situacija.
03.20 Kinija. Terakotiniai kariai.
04.50 Išmėginimai.
05.35 Kvailių mokslas.
MTV - pirmadienis, spalio 24 d.
07.00 Pasaulio scenos.
08.00 Eilinė Onutė.
10.00 Katžuvė.
11.00 „Meilės vaizdajuostė“.
13.00 „Euro Top Chart“. Muzikos laida.
15.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
16.00 Katžuvė.
17.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
19.00 „Konspektai“.
20.00 MTV muzikos apdovanojimai nuo A iki Ž.
21.00 „Broliai Greenai: valgyti!“.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
23.00 TV serialas „Nepritampanti“.
01.00 Merginų kodas.
02.00 „Su buvusiuoju paplūdimyje“.
03.00 „Akapulko pakrantė“.
03.45 „Tik hitai“.
Mezzo - pirmadienis, spalio 24 d.
07.00 „Intermezzo“.
09.30 Kvartetas „Artemis“ groja A.Dvorako, D.Šostakovičiaus ir P.Čaikovskio kūrinius.
11.10 S.Isserlisas (violončelė) groja klasikų kūrinius.
12.30 „Intermezzo“.
13.30 Kartų pokalbis.
14.40 Džiazas.
16.35 „Intermezzo“.
17.00 R.Wagnerio opera „Tanhoizeris“. Diriguoja D.Barenboimas.
19.50 „Intermezzo“.
21.30 G.F.Handelio kūrinių koncertas. Diriguoja P.McCreeshas.
23.15 „The Orchestra Of Age of Enlightenment“ groja J.S.Bacho, A.Vivaldi ir G.F.Handelio kūrinius.
00.50 Džiazas. „Balkanų karštinė“. Diriguoja K.Jarvi.
02.20 Nakties programa.
BBC - pirmadienis, spalio 24 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Verslo naujienos.
08.30 Kelionių laida.
09.10 Afrikos verslo naujienos.
09.30 Šekspyro palikimas.
10.10 Reporterių pranešimai.
10.30 Žvilgsnis iš Londono.
11.10 Pretendentai į JAV prezidentus.
12.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės.
12.30 Menų naktis.
13.30 Naujienos iš viso pasaulio.
14.10 Reporterių pranešimai.
14.30 Verslo naujienos.
15.15 Laida apie sportą.
15.30 Įsijunk internetą.
16.30 Horizontai.
17.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės.
18.30 Naujienos iš viso pasaulio.
19.30 Mūsų pasaulis.
20.15 Laida apie sportą.
20.30 Verslo naujienos.
21.10 Reporterių pranešimai.
21.30 Williamo Shakespeare'o palikimas.
22.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
22.30 Horizontai.
23.10 Pretendentai į JAV prezidentus.
00.00 Žinios tiesiogiai.
00.30 Azijos verslo apžvalga.
00.45 Laida apie sportą.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
02.00 Nakties programa.
CNN - pirmadienis, spalio 24 d.
07.00 CNN naujienų redakcija.
07.30 Apie Kiniją.
08.00 Pasaulio sporto naujienos.
08.30 Ekoologijos sprendimai.
08.45 Daryk, kurk, atrask.
09.00 CNN naujienų redakcija.
09.15 CNN verslas. Afrika.
09.30 Laida apie žirgų sportą.
10.00 CNN naujienų redakcija.
10.30 E.Burnett laida.
11.00 CNN naujienų redakcija.
12.00 CNN naujienų redakcija.
13.00 Toks gyvenimas. Vedėja L.Ling.
14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 Sveikatos laida. Vedėjas S.Gupta.
16.00 Suvienyta valstybė.
17.00 E.Burnett laida.
17.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
18.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
19.00 Pasaulio sportas.
19.30 Atviri kortai. Laida apie tenisą.
21.00 CNN naujienų redakcija.
21.30 Ekologijos sprendimai.
21.45 Daryk, kurk, atrask.
22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema.
23.00 CNN naujienų redakcija.
23.30 Pasaulio sporto naujienos.
00.00 CNN šiandien (taip pat Sporto naujienos).
00.30 Laida apie žirgų sportą.
01.00 CNN šiandien (taip pat Sporto naujienos).
02.00 Nakties programa.
Sport1 - pirmadienis, spalio 24 d.
06.10 Tenisas. Vyrų turnyras Antverpene. Pusfinalis.
08.10 Tenisas. Vyrų turnyras Antverpene. Pusfinalis.
10.00 Motosportas. Spidvėjus.
13.00 Penktasis kėlinys. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga.
13.30 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Badalonos „Joventut“ - Vitorijos „Baskonia“.
15.30 Tenisas. Vyrų turnyras Antverpene. Finalas.
17.30 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Eindhoveno PSV - Roterdamo „Sparta“.
19.30 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Estudiantes“ - Madrido „Real“.
21.30 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Badalonos „Joventut“ - Vitorijos „Baskonia“.
23.30 Tenisas. Vyrų turnyras Antverpene. Finalas.
01.30 Bušido kovos. „KOK World Series“.
04.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. „Spartak“ - „Rostov“.
Eurosport - pirmadienis, spalio 24 d.
06.30 Dviračių sportas. Europos treko čempionatas.
08.00 Tenisas.
09.30 Dviračių sportas. Europos treko čempionatas.
10.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
12.00 Stalo tenisas. Europos čempionatas.
13.30 Sporto linksmybės.
13.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
15.00 Dviračių sportas. Europos treko čempionatas.
18.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
19.00 Motosportas. „Porsche“ supertaurė.
20.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
21.10 Sporto naujienos.
21.15 Dviračių sportas. Abu Dabio turas.
22.00 Dviračių sportas. Europos treko čempionatas.
23.00 JAV futbolo lyga.
00.55 Sporto naujienos.
01.00 Dviračių sportas. Europos treko čempionatas.
02.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
Eurosport 2 - pirmadienis, spalio 24 d.
07.45 Motociklų sportas. Australijos didysis prizas. Tiesioginė transliacija.
09.00 Dviračių sportas. Tiesioginė transliacija.
10.45 Europos dviračių čempionatas.
11.45 Motosportas. „Formula Renault 2.0“ Europos taurė. Tiesioginė transliacija.
12.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė.
13.30 Europos stalo teniso čempionatas. Tiesioginė transliacija.
14.30 Angliškojo biliardo turnyras. Tiesiogijnė transliacija.
17.30 Dviračių sportas. Abu Dabio lenktynės.
18.00 Dviračių sportas. Abu Dabio lenktynės.
19.00 Europos stalo teniso čempionatas. Tiesioginė transliacija.
20.30 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo pirmenybės. Tiesioginė transliacija.
21.30 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo pirmenybės. Tiesioginė transliacija.
23.10 „Eurosport“ informacinė laida. Naujausi pranešimai, rezultatai ir interviu.
23.15 Tenisas. WTA turnyras.
00.00 Badmintonas.
01.00 Krepšinis. Universitetų lygos finalas.
Sport1 De - pirmadienis, spalio 24 d.
09.00 Televizijos žurnalai.
09.30 Televizijos žurnalai.
10.00 Reklama.
10.15 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
12.00 Pokalbis apie futbolą. Tiesioginė transliacija.
14.15 Futbolas. Bundeslygos komandų naujienos.
15.55 Rankinis. Bundeslyga. „Wetzlar“ - „Flensburg“. Tiesioginė transliacija.
17.30 Vokietijos ledo ritulio sąjungos turnyras. „Eisbaeren Berlin“ - „Adler Mannheim“. Tiesioginė transliacija.
20.00 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių rezultatai. „Nuernberg“ - „Hannover“; „Braunschweig“ - „Fuerth“ ir kt.
21.15 AG profesionalai.
23.15 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių rezultatai. „Leipzig“ - „Bremen“; „Schalke 04“ - „Mainz“.
00.15 Futbolas. Vokietijos antrosios lygos komandų rungtynių rezultatai.
02.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - pirmadienis, spalio 24 d.
06.15 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės (II klasė). Tiesioginė transliacija.
07.50 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės (I klasė). Tiesioginė transliacija.
09.15 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga.
10.15 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės (III klasė).
11.35 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės (II klasė).
12.55 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės (I klasė).
14.25 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga.
15.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester City“ - „Southampton“. Tiesioginė transliacija.
17.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Chelsea“ - „Manchester United“. Tiesioginė transliacija.
20.20 „Formulė 1“. JAV JAV didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai.
21.50 „Formulė 1“. JAV didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija.
00.10 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - „Lada“.
02.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester City“ - „Southampton“.
05.00 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - „Lada“.
Viasat Motor - pirmadienis, spalio 24 d.
07.30 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės (I klasė).
09.10 Motosportas. NASCAR 400 mylių lenktynių apžvalga.
10.10 „Inside Grand Prix“.
10.45 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės (III klasė).
12.15 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės (II klasė).
13.45 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės (I klasė).
15.30 „V8 Supercars“ lenktynės.
18.15 „Formulė 1“. JAV didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
19.25 „Porsche“ supertaurės lenktynės.
20.30 Dokumentinis filmas „Two Weeks To Win“.
21.15 „Formulė 1“. JAV didžiojo prizo lenktynės.
00.30 Motosportas. Australijos didžiojo prizo lenktynės (I klasė).
02.15 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynės.
TVP1 - pirmadienis, spalio 24 d.
06.30 „Sultinio kubelis“.
07.30 Lenkų žodynas.
08.00 Šv.Mišių transliacija.
09.00 Savaitė.
09.40 Grūdas.
10.10 Animacija.
11.05 Įsimylėk Lenkijoje.
11.40 Kaip tai veikia?
12.15 Širdį turtintys veterinarai.
12.40 Misija - kondicija.
12.55 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 Viešpaties Angelas.
13.15 Tarp žemės ir dangaus.
13.50 „Medžiotojai. Gyvenimas su plėšrūnais“.
14.55 „Komisaras Aleksas“.
15.50 „Ana ir Jusefas“.
17.00 „Viešbutis „Grand Hotel“.
18.00 TV ekspresas.
18.15 Orai.
18.30 Sustabdyk akimirką.
19.35 Atspėk melodiją.
20.30 Žinios.
21.25 „Ranča“.
22.25 Ūkininkas ieško žmonos.
23.25 „Meilė yra viskas, ko reikia“.
01.25 Nakties programa.
Polonia TV - pirmadienis, spalio 24 d.
07.45 „Vygrių kriauklytės 2016“.
08.45 Giminės saga.
09.10 Pasienio kurjeris.
09.55 Lenkų valgiai.
10.05 Laisvas ekranas.
10.20 Lenkija su Miodeku.
10.30 Grūdas.
11.00 Mada šeimai.
11.20 Petersburskio muzikos šou.
11.50 „Viešbutis prie žirafos ir raganosio“.
12.55 Tarp žemės ir dangaus.
13.00 Viešpaties Angelas.
13.15 Tarp žemės ir dangaus.
14.00 Šv.Mišių transliacija.
15.20 Pramoginė laida.
15.40 Įsimylėk Lenkijoje.
16.10 „Hit Hit Hurra!“.
17.30 „Šeimynėlė.pl“.
18.25 Lenkija su Miodeku.
18.30 TV ekspresas.
18.55 „M, kaip meilė“.
19.50 Akis į akį.
20.25 Šeimos mada.
20.45 Animacija.
21.00 Žinios.
21.45 „Blondinė“.
22.40 „Jauni vilkai“.
00.25 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - pirmadienis, spalio 24 d.
06.00 „Euronews“.
06.30 Naujienos.
06.40 „Sargybinis“.
07.05 Vaikų klubas. „Šiek tiek apie baidyklę“.
07.15 Vaikų klubas. „Juokingi kamuoliukai. PIN kodas“.
07.40 Padriki užrašai.
07.55 Sveikata.
09.00 Naujienos (su subtitrais).
09.10 Kol visi namie.
10.05 Vaikų klubas. „Taisiukai“.
10.25 „Fazenda“.
11.00 Naujienos (su subtitrais).
11.30 „Jumorina. Sočis“. Tarptautinis juoko festivalis.
12.35 Premijos „Auksinis gramofonas“ teikimo ceremonija.
16.00 „Pamaskvio vakarai“.
17.00 TV filmas „Maratonas trims gracijoms“.
21.00 Sekmadienio „Laikas“.
22.55 Kas? Kur? Kada?
00.25 MaksimMaksim.
01.25 Vaidybinis filmas „Mama“.
03.05 „Euronews“.
03.35 Jumorina.
05.45 Juokingi vaizdeliai.
RTR Planeta - pirmadienis, spalio 24 d.
04.40 Vaidybinis f. „Be teisės suklysti“.
08.20 Pats sau režisierius.
09.10 Juoko panorama.
09.40 Ryto paštas.
10.20 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
11.00 Naujienos.
11.20 Juoktis leidžiama.
14.00 Naujienos.
14.20 Vaidybinis f. „Atleisti už viską“.
16.10 Vaidybinis f. „Aklas išskaičiavimas“.
20.00 Naujienos.
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu.
00.30 Vaidybinis f. „Ekspertai“.
02.15 Vaidybinis f. „Atleisti už viską“.
03.50 Juoko panorama.
NTV - pirmadienis, spalio 24 d.
07.35 Laukinis pasaulis.
08.00 Šiandien.
08.20 Apžiūra.
08.55 NTV stringeriai.
09.25 Valgome namie!
10.00 Šiandien.
10.25 Pirmoji pavara.
11.05 Technikos stebuklai.
12.00 Sodininkų atsakas.
13.05 Vartotojų priežiūra.
14.15 Lekiam užkąsti!
15.05 Irgi žmonės.
16.00 Šiandien.
16.20 Milijono verta paslaptis.
18.00 Tyrimą atliko...
19.00 Savaitės akcentai.
19.55 Kino šou.
22.45 Vaidybinis f. „Paskutinė diena“.
02.20 Paslaptingoji Rusija.
03.20 TV serialas „Jūrų velniai“.
05.15 Jų papročiai.
REN Baltija - pirmadienis, spalio 24 d.
06.50 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.00 Pažink mūsiškius!
07.55 Rusiškas vairavimas.
08.50 Humoro festivalis „Jumorina“.
10.50 TV serialas „Pantera“.
22.25 „Viktoras Cojus. Legendos gimimas“.
23.20 Druska. Muzikinė laida.
00.40 Žiūrėti visiems!
RTVi - pirmadienis, spalio 24 d.
06.00 Izraelis per savaitę.
07.00 Animaciniai f.
08.10 Vaidybinis f. „Violetinis balionas“.
09.30 Laida apie Ameriką.
10.00 Vaidybinis f. „Beprotiška meilė“.
12.00 Izraelis per savaitę.
13.15 Aukso amžius.
14.00 Vaidybinis f. „Paskutinis Ritos vaidmuo“.
15.30 „Nežinoma planeta“.
16.00 Atviroji pamoka.
17.00 Laiko kodas.
18.00 „Svajotojai. Nuostabūs Cialkovskio pasauliai“.
19.00 Naujienos.
19.15 Ypatinga nuomonė.
20.00 Niujorke su V.Topaleru.
21.00 Vaidybinis f. „Paskutinis Ritos vaidmuo“.
22.30 „Nežinoma planeta“.
23.00 Laiko kodas.
00.00 Laida apie Ameriką.
01.00 Vaidybinis f. „Beprotiška meilė“.
03.00 Vaidybinis f. „Paskutinis Ritos vaidmuo“.
04.30 „Nežinoma planeta“.
05.00 Laiko kodas.
TVC - pirmadienis, spalio 24 d.
06.55 Transliacijos pabaiga.
07.00 „Skausmas“.
08.35 „Nauji Alionos ir Jeriomos nuotykiai“.
09.50 „Sagelė“.
10.00 Epizodo karaliai.
10.50 „Bobų vasara“.
11.25 Panelė ir kulinaras.
11.50 „Kad prisimintų“.
12.30 Įvykiai.
12.45 „Baltoji papūga“.
13.20 „Vėjo namai“.
15.00 Kviečia B.Notkinas.
15.30 Maskvos savaitė.
16.00 „Bobų vasara“.
16.35 „0-7“.
18.10 „Kad prisimintų“.
18.45 „Nuo pirmo iki paskutinio žodžio“.
21.45 Laikinai prieinamas.
23.00 Nuotaka iš Maskvos.
02.05 Pirmasis tarptautinis B.Okudžavos festivalis.
03.40 „0-7“ keičia kursą“.
05.15 „Vėjo namai“.
ARD - pirmadienis, spalio 24 d.
06.30 Programa vaikams.
11.45 Vokietijos knygų prekybos taikos premijos įteikimo ceremonija. Tiesioginė transliacija.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.03 Spaudos klubas.
13.45 Europos žurnalas.
14.15 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
14.30 Vaid. f. „Anos paslaptis“. Vokietija, 2008 m.
16.00 Vaid. f. „Anos palikimas“. Vokietija, 2011 m.
17.30 Dokumentinis f. „Dangaus paukštis“.
18.15 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.30 „Dievas ir pasaulis“.
19.00 Sporto apžvalga.
19.30 Pranešimas iš Berlyno. Politikos žurnalas.
19.50 TV serialas „Liepų gatvė“.
20.20 Pasaulio veidrodis.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 TV serialas „Nusikaltimo vieta. Tiesa“.
22.45 Vaid. f. „Komisaras Valanderis. Vyras, kuris šypsojosi“. Didžioji Britanija, Vokietija, Švedija, 2010 m.
00.15 Dienos temos.
00.35 Kultūros žurnalas.
01.05 Nakties programa.
RTL - pirmadienis, spalio 24 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.30 Nakties žurnalas.
06.00 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“ (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
12.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Popietinė programa.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 Kas laimės milijoną?
22.15 Ūkininkas ieško žmonos.
23.15 RTL žurnalas.
00.30 Reportažų ciklas.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA