Blokai

10:00TV serialas „Šėtono medžioklė“ (N-7).11:10TV serialas „Albanas“ (N-7).12:20TV serialas „Svarbiausia - įstatymas“ (N-7).13:30TV parduotuvė.13:45TV serialas „Miškinis“ (N-7).14:55TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).16:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.16:30Kitoks pokalbis.16:58Orai.17:00 Premjera. TV serialas „Gyvybės langelis“ (1/2) (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:53Orai.18:55TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:30Kitoks pokalbis.20:53Orai.20:55TV serialas „Namas su lelijomis“ (N-7).22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:58Orai.23:00TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).00:00TV serialas „Svarbiausia - įstatymas“ (N-7).01:05TV serialas „Albanas“ (N-7).02:10TV serialas „Kelrodė žvaigždė“ (N-7).03:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).03:50„Inspektorius Luisas“. Kriminalinis detektyvas (N-7).04:35TV serialas „Albanas“ (N-7).05:20 TV serialas „Mentų karai. Odesa“ (2/1) (N-7).06:354 kampai. Laida apie interjerą.07:00Programa.07:04TV parduotuvė.07:20 „TV Europa“ pristato. Dokumentinis serialas „Lietuvos gelmių istorijos“. Lietuva, 2018 m.07:55Dokumentinis serialas „Pasaulis iš viršaus“ (N-7).08:3010min. iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida.08:45Skinsiu raudoną rožę. Gyvenimo būdo laida.09:30Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.10:00 Skonio reikalas. Kulinarijos laida. Vedėjas A.Kukšta.10:30Kitoks pokalbis.

Naujausios naujienos