Blokai

22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:52Orai.22:55Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.23:00Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida.00:00TV serialas „Konsultantas“ (N-7).01:05TV serialas „Bitininkas“ (N-7).02:10 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“ (7/4) (N-7).03:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).03:50TV serialas „Šėtono medžioklė“ (N-7).04:45 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“ (7/4) (N-7).05:35Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu. Laida apie krepšinį.06:00Programa.06:05TV parduotuvė.06:25Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.07:00Kaimo akademija07:30Kitoks pokalbis.08:00TV serialas „Pražūtingi smaragdai“ (N-7).09:00Ant bangos. Karščiausių naujienų laida.10:00 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/2) (N-7).11:10TV serialas „Albanas“ (N-7).12:20TV serialas „Bitininkas“ (N-7).13:30TV parduotuvė.13:45TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).14:55TV serialas „Vienišas vilkas“ (N-7).16:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.16:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.16:57Orai.17:00TV serialas „Kelrodė žvaigždė“ (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:47Orai.18:50Verslo genas.18:55Premjera. TV serialas „Beveik negyvas“ (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.20:57Orai.21:00Ant bangos. Karščiausių naujienų laida.22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.

Naujausios naujienos