Blokai

16:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.16:58Orai.17:00 TV serialas „Gyvybės langelis“ (2/2) (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:48Orai.18:50 Mes europiečiai.18:55TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:30Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.20:58Orai.21:00 Ne spaudai. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai T.Ignatavičius ir V.Bruveris.22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:53Orai.22:55 Mes europiečiai.23:00Adomo obuolys. Pokalbių laida. Vedėja I.Valinskienė (N-7).00:00TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).01:05TV serialas „Albanas“ (N-7).02:10TV serialas „Kelrodė žvaigždė“ (N-7).03:00TV serialas „Svarbiausia - įstatymas“ (N-7).03:50„Inspektorius Luisas“. Kriminalinis detektyvas (N-7).04:35TV serialas „Albanas“ (N-7).05:20 TV serialas „Gyvybės langelis“ (1/13) (N-7). 06:09Programa.06:10TV parduotuvė.06:30Dokumentinis serialas „Pasaulis iš viršaus“ (N-7).07:00 Čempionai. Pokalbių laida. Vedėjas A.Orlauskas.07:30Skinsiu raudoną rožę. Gyvenimo būdo laida.08:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.08:58Orai.09:00Nuoga tiesa. Debatų laida.10:3010min. iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida.10:45 Čempionai. Pokalbių laida. Vedėjas A.Orlauskas.11:20Adomo obuolys. Pokalbių laida. Vedėja I.Valinskienė (N-7).12:20TV serialas „Bitininkas“ (N-7).13:30TV parduotuvė.13:45TV serialas „Miškinis“ (N-7).14:55TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).16:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.16:30Kitoks pokalbis.

Naujausios naujienos