Blokai

21:00 Adomo obuolys. Pokalbių laida. Vedėja I.Valinskienė (N-7).22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:53Orai.22:55 Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida.23:00Ant bangos. Karščiausių naujienų laida.00:00TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).01:05TV serialas „Bitininkas“ (N-7).02:10 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/2) (N-7).03:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).03:50Premjera. TV serialas „Namas prie šaltinio“ (N-7).04:45 TV serialas „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/2) (N-7).05:35Kitoks pokalbis.05:58Dokumentinis serialas „Pasaulis iš viršaus“ (N-7).06:25 Dokumentinis serialas „Nuostabūs pojūčiai“ (N-7).07:00Programa.07:04TV parduotuvė.07:20Dokumentinis serialas „Pasaulis iš viršaus“ (N-7).08:3010min. iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida.08:45Skinsiu raudoną rožę. Gyvenimo būdo laida.09:30Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.10:00 Adomo obuolys. Pokalbių laida. Vedėja I.Valinskienė (N-7).11:00 TV serialas „Pagrindinis įtariamasis“ (2/1) (N-7).13:15 TV serialas „Širdies plakimas“ (15, 16) (N-7).15:25TV parduotuvė.15:50 Europos vartotojų centras pataria. TV laida.16:00Žinios.16:18Orai.16:20 Čempionai. Pokalbių laida. Vedėjas A.Orlauskas.16:504 kampai. Laida apie interjerą.17:25TV serialas „Neišsižadėk“ (N-7).18:00Žinios.18:27Orai.18:30TV serialas „Neišsižadėk“ (N-7).20:00Žinios.20:22Orai.20:25 TV serialas „Šėtono medžioklė“ (7, 8) (N-7).

Naujausios naujienos