Blokai

16:30Gyvenimo būdas. Pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.17:00TV serialas „Moterų daktaras 2“ (N-7).18:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.18:45 Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida.18:57Orai.19:00TV serialas „Iššūkis“ (N-7).20:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.20:27Orai.20:30Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.21:00TV serialas „Ragana“ (N-7).22:00Reporteris. Informacinė publicistinė laida.22:45 Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida.22:57Orai.23:00TV serialas „Gluchariovas“ (N-7).00:05TV serialas „Delta“ (N-7).01:05TV serialas „Iššūkis“ (N-7).02:00TV serialas „Merdoko paslaptys“ (N-7).02:45TV serialas „Rasputinas“ (N-7).03:35TV serialas „Gurovo bylos. Medžioklė“ (N-7).04:20TV serialas „Merdoko paslaptys“ (N-7).05:05Dokumentinis serialas „Pasaulis iš viršaus“ (N-7).05:35Dokumentinis serialas „Geriausios nardymo vietos“.06:00Dokumentinis serialas „Pavojingiausios kelionės“.06:30 Dokumentinis serialas „Nuostabūs pojūčiai“. JAV (N-7). 07:00Programa.07:04TV parduotuvė.07:20Dokumentinis serialas „Pasaulis iš viršaus“ (N-7).07:55Kelionių dokumentika. „Pasaulio turgūs“ (N-7).08:3010min. iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida.08:45Skinsiu raudoną rožę. Gyvenimo būdo laida.09:30Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.10:00Grilio skanėstai. Kulinarijos laida.10:30Gyvenimo būdas. Pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.11:00TV serialas „Iššūkis“ (N-7).13:00TV serialas „Baltoji vergė“ (N-7).15:0010min. iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida.15:15Skinsiu raudoną rožę. Gyvenimo būdo laida.16:00Žinios.16:13Orai.16:15 Saugi vaikystė.16:20TV serialas „Neišsižadėk“ (N-7).
Konkursai
Renginiai