Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę

Nuo rugsėjo 4 d. iki šios dienos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) yra atlikusi per 400 tyrimų dėl nelegalių gyvūnų augintinių veisimo ar galimo žiauraus elgesio su gyvūnais, jų kankinimo, netinkamo gyvūnų laikymo atvejų išaiškinimo. Šiuo metu dėl VMVT administracinių nusižengimų bylose priimtų sprendimų paskirti nuobaudas ir konfiskuoti 91 gyvūną augintinį, pateikti skundai ir bylos perduotos nagrinėti teismui. Be to, VMVT atlikusi tyrimus perdavė būtiną medžiagą nagrinėti teismui, prašydama skirti maksimalią sankcijoje numatytą baudą ir konfiskuoti dar 128 gyvūnus augintinius.

Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>M.Patašiaus nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Panevėžio Gyvūnų Globos Draugijos nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Panevėžio Gyvūnų Globos Draugijos nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Stop kadai
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Stop kadai
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Stop kadai
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Stop kadai
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Feisbuko (A.Tapino paskyra) nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Feisbuko (A.Tapino paskyra) nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Stop kadai
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Stop kadai
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Feisbuko (A.Tapino paskyra) nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Feisbuko (A.Tapino paskyra) nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Feisbuko (A.Tapino paskyra) nuotr.
Didelio atgarsio sulaukę tyrimai dėl nelegalių veisyklų – teisme: prašo skirti griežčiausią bausmę.<br>Feisbuko (A.Tapino paskyra) nuotr.
Daugiau nuotraukų (13)

Lrytas.lt

Nov 28, 2020, 12:54 PM

Likusiais atvejais, priklausomai nuo konkrečios situacijos aplinkybių ir padaryto pažeidimo, gyvūnų savininkai sulaukė sankcijų – įspėjimų, piniginių baudų, daugeliu atveju netinkamomis sąlygomis laikytus gyvūnus jie savanoriškai perdavė gyvūnų globos organizacijoms.

Apibendrinant VMVT surinktą informaciją, atliktų tyrimų rezultatus, dėl nelegalaus veisimo ir žiauraus elgesio su gyvūnais Širvintų, Tauragės, Šiaulių, Kauno ir kituose rajonuose VMVT departamentų sprendimais laikytojams skirta baudų suma siekia beveik 4,5 tūkst. eurų, laikinai globai paimta ir teismo sprendimų dėl konfiskavimo laukia 219 įvairių veislių ir skirtingo amžiaus šunys. Visos šios bylos šiuo metu yra nagrinėjamos teismuose ir iki įsiteisės jų priimti sprendimai visų minėtų auginių priežiūra rūpinasi gyvūnų globos organizacijos.

VMVT, be minėtų tyrimų ir nuolat vykdomų planinių ir neplaninių patikrų, reaguojant ir tikrinant gaunamus asmenų pranešimus ir VMVT surinktą informaciją, jau įgyvendino arba inicijavo ir nemažai papildomų priemonių, kurios, tikimasi, turės ilgalaikį poveikį kovai su nelegaliu gyvūnų veisimu ir neteisėta prekyba stiprinti.

Stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Gyvūnų augintinių veisimo ir prekybos jais problema yra kompleksinė, apimanti keleto institucijų ir organizacijų veiklos sferas. Todėl, norint realių rezultatų kovojant su nelegalią veiklą vykdančiais asmenimis, būtinas bendras visų susijusių institucijų darbas, suvienijant tiek turimas informacijos rinkimo, kaupimo ir analizės galimybes, tiek kontrolės mechanizmus ir operatyvines veiklos priemones.

Su Policijos departamentu dar rugsėjo viduryje VMVT pasirašė tris svarbius teisinius dokumentus, kuriais sudaromos galimybės efektyviau ir operatyviau reaguoti į gyvūnų gerovei pavojų keliančias situacijas, užtikrinamas bendras veiksmų planavimas ir koordinavimas, numatyti aiškūs bendri veiksmų algoritmai, gavus pranešimą apie įtariamą žiaurų elgesį su gyvūnais ar kankinimo veiksmus, nelegalaus veisimo, prekybos atvejus. Patikrinimo metu nustačius gyvūnų suluošinimo faktų ar įsitikinus, kad gyvūnai žuvo dėl asmens kaltės – tyrimus atlieka Policija, visais kitais atvejais – VMVT.

Sustiprinta kontrolė šalies pasienio veterinarijos postuose, kai gyvūnai augintiniai yra pervežami nekomerciniais tikslais. Bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos Muitinės departamento pareigūnams ir VMVT specialistams, ypač atidžiai vertinami ir tikrinami tie atvejai, kai kyla komercinio įvežimo požymių. Be to, šalies viduje kartu su Policijos pareigūnais atliekami gyvūnų augintinių kontroliniai pirkimai, siekiant išaiškinti nelegalaus veisimo ir prekybos atvejus. Surinkti duomenys apie nustatytus nelegalaus veisimo ir prekybos atvejus tolesniems tyrimams perduodami Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Strateginiai veiksmai nacionaliniu ir Europiniu lygmeniu

VMVT išsakyta pozicija Lietuvai svarbiu klausimu – dėl nekomercinio gyvūnų augintinių įvežimo iš trečiųjų šalių į ES valstybes kontrolės griežtinimo – sulaukė Europos Komisijos ir ES valstybių narių pritarimo. Pritarus iškeltai iniciatyvai imtis bendrų kontrolės griežtinimo veiksmų, užtikrinant gyvūnų augintinių veterinarijos sertifikatų autentiškumą, nelegalios prekybos naminiais gyvūnais užkardymą ir pagrindinių gyvūnų sveikatos reikalavimų laikymąsi visoje ES, jau artimiausiu metu bus formuojama Europos Komisijos ekspertų grupė, kuri parengs veiksmų planą, kaip tobulinti šiuo metu galiojantį ES teisinį reglamentavimą ir kontrolės mechanizmus visoje ES.

Žemės ūkio ministerijos sudarytoje tarpinstitucinėje darbo grupėje VMVT pateikė parengtus siūlymus griežtinti atsakomybę už gyvūnų laikymo sąlygų pažeidimus ir numatyti privalomą visų gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą – tai svarbiausia priemonė, galinti ženkliai pagerinti gyvūnų augintinių veisimo ir prekybos kontrolę bei pažeidimų užkardymą. Taip pat VMVT siūlė tobulinti ir supaprastinti gyvūnų konfiskavimo procesą, didinti administracinę atsakomybę ir baudas už teisės aktų reikalavimų pažeidimus, tobulinti verslinio gyvūnų augintinių veisimo sąvokos apibrėžtį.

Kreiptasi į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją dėl Mažmeninės prekybos taisyklių pakeitimo, nustatant pardavėjo pareigą reklamuojant savo veiklą skelbimuose nurodyti savo įmonės identifikacinį numerį. Teisės akto projektas pateiktas derinti su suinteresuotomis valstybės institucijomis ir visuomene, paskelbtas Teisės aktų projektų registre.

VMVT taip pat vykdo privačių veterinarijos gydytojų patikrinimus, siekiant nustatyti nelegalaus gyvūnų augintinių veisimo veiklą vykdančius asmenis, tikrinami registracijos žurnalai dėl vakcinacijos nuo užkrečiamųjų ligų, ženklinimo, registravimo, Gyvūnų augintinių pasų išdavimo ir kt.

Operatyvus reagavimas departamentų lygmeniu

VMVT įgyvendindama galimų gyvūnų laikymo, žiauraus elgesio su gyvūnais ir jų kankinimo, nelegalaus veisimo atvejų prevencijos priemones, užtikrina operatyvų inspektorių reagavimą į visus iš policijos pareigūnų, nevyriausybinių organizacijų ar gyventojų gaunamus pranešimus.

Žmonės VMVT aktyviai informuoja ne tik apie gyvūnų augintinių laikymo taisyklių, ūkinių ir kitų gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimus, neteisėtą augintinių veisimo veiklą ir prekybą jais, bet ir apie nekokybiškus maisto produktus, apsinuodijimo maistu atvejus, maisto produktų klastojimą ir kitą nelegalią veiklą.

VMVT specialistai taip pat analizuoja internete ir spaudoje pasirodančius skelbimus apie siūlomus parduoti gyvūnus, vertina iš įvairių šaltinių gaunamą informaciją apie galimus pažeidimus, kuriuos patvirtinus taikomos atitinkamos poveikio priemonės.

Stiprinama turima komanda

Nuspręsta stiprinti ir plėsti gyvūnų gerovės srityje dirbančių specialistų gretas – vyksta konkursai gyvūnų gerovės srities specialistų pareigybėms užimti, didžioji šių specialistų dalis būtų paskirstyta VMVT departamentuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, taip pat ir Telšiuose, Tauragėje, Marijampolėje, Alytuje bei Utenoje.

Aktyvinamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Pastaraisiais mėnesiais konstruktyviai dirbama su VšĮ „Gelbėkime gyvūnus“, kurios atstovai savanoriškai stebėtojų teisėmis dalyvauja patikrinimuose, kuriuos atlieka VMVT inspektoriai visoje šalyje tirdami galimus gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimus ar nelegalaus gyvūnų veisimo atvejus.

Taip pat suderinus su socialiniais partneriais ir visuomene, iki šių metų pabaigos planuojama atnaujinti kriterijų, kuriais remiantis būtų objektyviai įvertinama gyvūno sveikata, gerovė, laikymo sąlygos ir kiti poreikiai. Ruošdama aiškesnių kokybinių kriterijų projektą, kurie leis priimti labiausiai pamatuotus ir motyvuotus sprendimus nustačius gyvūnų gerovės pažeidimus, ypač tuomet, kai būtina priimti sprendimą dėl gyvūnų perdavimo laikinajai globai ar konfiskavimo, VMVT atsižvelgė į siūlymus, kuriuos viešųjų konsultacijų metu gavo iš nevyriausybinių organizacijų, gyvūnų gerovės aktyvistų, privačių veterinarijos gydytojų ir kitų socialinių partnerių.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.