Tris kartus į techninę apžiūrą turėjęs vykti ukmergiškis neatsistebi įmonės atstovų darbu: ar tai yra normalu?

219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai, anot jo, nesugebėjo pateikti detalios informacijos.

219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>J.Stacevičiaus nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>J.Stacevičiaus nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>J.Stacevičiaus nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>J.Stacevičiaus nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>J.Stacevičiaus nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>J.Stacevičiaus nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>J.Stacevičiaus nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>J.Stacevičiaus nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>J.Stacevičiaus nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>J.Stacevičiaus nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>D.Umbraso nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>D.Umbraso nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>T.Bauro nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>T.Bauro nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>D.Umbraso nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>D.Umbraso nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>D.Umbraso nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>D.Umbraso nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>lrytas.lt skaitytojo nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>lrytas.lt skaitytojo nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>lrytas.lt skaitytojo nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>lrytas.lt skaitytojo nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>lrytas.lt skaitytojo nuotr.
219 eurų – tiek pinigų išleido Ukmergės gyventojas autoservise vien dėl to, kad techninės apžiūros atstovai nesugebėjo pateikti detalios informacijos.<br>lrytas.lt skaitytojo nuotr.
Daugiau nuotraukų (12)

Lrytas.lt

Jul 23, 2021, 9:59 AM

Ukmergės gyventojas Domas į techninės apžiūros stotį turėjo vykti tris kartus. Vyras teigė, kad „Transeksta“ įmonės darbuotojas nustatė automobilio važiuoklės gedimus – kleba lankstas, tačiau nebuvo parašyta kuris: apatinis ar viršutinis.

Nuvažiavus į autoservisą, vyro automobiliui buvo sutaisytas apatinis lankstas. Vėl grįžus į techninės apžiūros stotį jam buvo pranešta, kad vis dėl to kleba viršutinis, todėl vyrui į autoservisą teko važiuoti dar kartą.

Po šio nuotykio vyras bandė rašyti laišką įmonė atstovams, tačiau jokio atsakymo negavo. Be to, Domas užklausė ir Lietuvos transporto saugos administracijos, ar „Transeksta“ įmonės darbuotojai gali nenurodyti tikslios informacijos.

Šie jam atsakė, kad techninės apžiūros kontrolieriui nustačius, jog privalomajai techninei apžiūrai pateikta transporto priemonė yra techniškai netvarkinga, transporto priemonės valdytojui išduodamoje techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje turi būti surašyti nustatyti trūkumai ir išvados dėl transporto priemonės neatitikties Techniniams reikalavimams.

„Atkreiptinas dėmesys, kad Tvarkos apraše nėra išskirta, jog techninės apžiūros kontrolierius trūkumų nustatymo atvejais turi detalizuoti ir nustatytų trūkumų vietą (priekis, galas, kairė ar dešinė pusė).

Administracijos manymu, techninės apžiūros kontrolieriai nustatytų trūkumų vietą detalizuoja siekiant greičiau juos aptikti pakartotinės apžiūros metu ir įvertinti, ar buvo pašalinti pirminės apžiūros metu nustatyti trūkumai“, – Ukmergės gyventojui atsakė Lietuvos transporto saugos administracijos atstovai.

Domas nesupranta, kodėl techninės apžiūros atstovams yra leidžiama tokia tvarka. Jis mano, kad įmonės darbuotojai dabar gali pradėti rašyti po vieną gedimų spėjimo būdą. Pašnekovas pridūrė, jog po kiekvieno lanksto keitimo reikia daryti ratų suvedimą. Pavyzdžiui, 2004 m. „Volkswagen Passat“ automobilyje yra daug lankstų ir antgalių.

„Spėliojant ir keičiant automobilio detales susidaro nemenka pinigų suma. Taip pat yra gaištamas laikas eilėse prie techninės apžiūros stoties. Ar tai normalu?“, – stebisi Domas.

Technines apžiūras (TA) atliekančių įmonių asociacijos „Transeksta“ direktoriaus pavaduotojas Audrius Glėbus su savo kolegomis pasakojo, kad, atlikus privalomąją apžiūrą, duomenys apie šią apžiūrą, jos rezultatus ir išvadas yra įrašomi į Centralizuotą techninės apžiūros duomenų bazę (CTADB) ir valdytojui išduodama privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita (toliau – Ataskaita).

Duomenų suvedimo į CTADB ir jų įrašymo į Ataskaitą tvarką reglamentuoja Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitos pildymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko, kuriame nustatyta: „Trūkumai detalizuojami skliausteliuose nurodant trūkumo buvimo vietą (kairėje ar dešinėje pusėje, priekyje ar gale)“.

A.Glėbus pridūrė, kad jokie kiti informavimo, papildomos informacijos teikimo, jos tikslinimo ar detalizavimo būdai nėra numatyti.

Pasak pašnekovo, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros tikslas yra įvertinti automobilių techninę būklę vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintais Techniniais motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimais, siekiant užtikrinti, kad jas būtų saugu naudoti viešajame eisme ir kad jos atitiktų eismo saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

Toliau A.Glėbus su kolegomis dėstė, kad techninės apžiūros kontrolierius, atsižvelgiant į techninės apžiūros tikslą, jos metu taikomus tikrinimo būdus bei apimtį, nėra įgaliotas ir negali parengti tikrinamos transporto priemonės remonto sąmatos ir nustatyti reikalingo remonto apimties – šias funkcijas atlieka techninį aptarnavimą ir remontą atliekantys asmenys.

Įmonės direktoriaus pavaduotojas komentavo, jog transporto priemonės remontas yra technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusią transporto priemonę, kad jos techninė būklė atitiktų transporto priemonės gamintojo nustatytą lygį, kompleksas.

Tvarkos apraše nustatyta, kad techninį aptarnavimą ir remontą atliekantys asmenys turi išmanyti Tvarkos aprašo nuostatas, transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto, techninės būklės ir gamybos, perdirbimo reikalavimus bei jais vadovautis.

„Automobilių techninį aptarnavimą ir remontą atliekantiems asmenys, teikdami atitinkamas paslaugas, pirmiausia turi vadovautis norminių teisės aktų reikalavimais, transporto priemonės gamintojo nuorodomis.

Jie negali privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaita riboti tokių asmenų veiksmų, siekiant tinkamai suremontuoti transporto priemonę. Juolab, kad dalis gedimų gali būti nustatyti tik remonto ar transporto priemonės ardymo metu“, – pasakojo A.Glėbus.

Taip pat pašnekovas atskleidė, kad į pirmą pakartotinę techninę apžiūrą, kai TA metu nustatomi trūkumai ir per 30 dienų galima pateikti automobilį, atvyksta apie 46 proc. lengvųjų automobilių. Į antrą vos 5,3 proc., į trečią – 0,7 proc. ir į ketvirtą 0,1 proc.

Norėdami komentuoti turite prisijungti.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.