Paskelbti Nijolės Sadūnaitės KGB bylų dokumentai ir apklausos įrašas

Lietuvos Respublikos Seimas Laisvės premiją skyrė laisvės gynėjai, vienuolei, politinei kalinei, vienai ryškiausių pasipriešinimo sovietiniam režimui simbolių ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje – Nijolei Sadūnaitei, kuri šių metų liepos mėnesį minės savo 80-ąjį jubiliejų. 

Nijolė Felicija Sadūnaitė Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriuje. Vilnius. 1974 m. rugpjūčio 30 d. N. Sadūnaitė, Lietuvos SSR dailės muziejaus darbuotoja,  buvo suimta 1974 m. rugpjūčio 27 d.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nijolė Felicija Sadūnaitė Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriuje. Vilnius. 1974 m. rugpjūčio 30 d. N. Sadūnaitė, Lietuvos SSR dailės muziejaus darbuotoja,  buvo suimta 1974 m. rugpjūčio 27 d.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Minint Sausio 13-osios įvykių metines Laisvės premija įteikta vienuolei, disidentei Nijolei Sadūnaitei. <br> J.Stacevičiaus nuotr.
Minint Sausio 13-osios įvykių metines Laisvės premija įteikta vienuolei, disidentei Nijolei Sadūnaitei. <br> J.Stacevičiaus nuotr.
 Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Nijolei Felicijai Sadūnaitei vestos operatyvinio stebėjimo bylos „Matilda“ įskaitos kortelės fragmentas. 1988 m. spalio 25 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba. N. F. Sadūnaitė buvo sekama iki SSRS KGB padalinio Lietuvoje likvidavimo 1991 m. rugpjūčio mėn.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
 Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Nijolei Felicijai Sadūnaitei vestos operatyvinio stebėjimo bylos „Matilda“ įskaitos kortelės fragmentas. 1988 m. spalio 25 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba. N. F. Sadūnaitė buvo sekama iki SSRS KGB padalinio Lietuvoje likvidavimo 1991 m. rugpjūčio mėn.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nijolė Felicija Sadūnaitė Vilniuje apie 1970–1973 metus ir majoras Vytautas Jonas Pilelis, Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus vyr. tardytojas, 1975 metais tardęs Nijolę Feliciją Sadūnaitę ir surašęs kaltinamąją išvadą.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nijolė Felicija Sadūnaitė Vilniuje apie 1970–1973 metus ir majoras Vytautas Jonas Pilelis, Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus vyr. tardytojas, 1975 metais tardęs Nijolę Feliciją Sadūnaitę ir surašęs kaltinamąją išvadą.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Nijolei Felicijai Sadūnaitei vestos operatyvinio stebėjimo bylos „Matilda“ įskaitos kortelė. 1988 m. spalio 25 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba. N. F. Sadūnaitė buvo sekama iki SSRS KGB padalinio Lietuvoje likvidavimo 1991 m. rugpjūčio mėn.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Nijolei Felicijai Sadūnaitei vestos operatyvinio stebėjimo bylos „Matilda“ įskaitos kortelė. 1988 m. spalio 25 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba. N. F. Sadūnaitė buvo sekama iki SSRS KGB padalinio Lietuvoje likvidavimo 1991 m. rugpjūčio mėn.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Rašomoji mašinėlė „Olympia“, kuria spausdinant nelegalaus leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ 11 numerį, savo bute buvo užklupta ir suimta Nijolė Felicija Sadūnaitė. Vilnius. 1974 m. rugpjūčio 27 d.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Rašomoji mašinėlė „Olympia“, kuria spausdinant nelegalaus leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ 11 numerį, savo bute buvo užklupta ir suimta Nijolė Felicija Sadūnaitė. Vilnius. 1974 m. rugpjūčio 27 d.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
 Nijolės Felicijos Sadūnaitės paskutinis žodis, pasakytas Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos teisiamajame posėdyje.1975 m. birželio 17 d. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
 Nijolės Felicijos Sadūnaitės paskutinis žodis, pasakytas Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos teisiamajame posėdyje.1975 m. birželio 17 d. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
 Nijolės Felicijos Sadūnaitės paskutinis žodis, pasakytas Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos teisiamajame posėdyje.1975 m. birželio 17 d. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
 Nijolės Felicijos Sadūnaitės paskutinis žodis, pasakytas Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos teisiamajame posėdyje.1975 m. birželio 17 d. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nijolė Felicija Sadūnaitė ir ją tremtyje aplankiusi Bronė Kibickaitė. Bogučanų gyvenvietė, Krasnojarsko sritis. 1977 m.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nijolė Felicija Sadūnaitė ir ją tremtyje aplankiusi Bronė Kibickaitė. Bogučanų gyvenvietė, Krasnojarsko sritis. 1977 m.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nelegalaus leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ numeriai, rasti atliekant kratą pas Nijolę Feliciją Sadūnaitę, jos suėmimo metu. Vilnius. 1974 m. rugpjūčio 27 d. Originalai.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nelegalaus leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ numeriai, rasti atliekant kratą pas Nijolę Feliciją Sadūnaitę, jos suėmimo metu. Vilnius. 1974 m. rugpjūčio 27 d. Originalai.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nijolė Felicija Sadūnaitė (dešinėje) tremtyje Sibire su savo drauge. 1979 m. rugpjūčio mėn. Nuotrauka paskelbta Kanados lietuvių savaitraštyje  „Tėviškės žiburiai“, 1980 m. kovo 13 d., Nr. 11 (1570).<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nijolė Felicija Sadūnaitė (dešinėje) tremtyje Sibire su savo drauge. 1979 m. rugpjūčio mėn. Nuotrauka paskelbta Kanados lietuvių savaitraštyje  „Tėviškės žiburiai“, 1980 m. kovo 13 d., Nr. 11 (1570).<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nijolė Felicija Sadūnaitė. 1984–1985 m. Šią nuotrauką, paskelbus visasąjunginę N. F. Sadūnaitės paiešką, išplatino Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetas (KGB).<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nijolė Felicija Sadūnaitė. 1984–1985 m. Šią nuotrauką, paskelbus visasąjunginę N. F. Sadūnaitės paiešką, išplatino Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetas (KGB).<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nesankcionuotas mitingas Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo Molotovo-Ribbentropo pakto slaptiesiems protokolams pasmerkti. Vilnius. 1987 m. rugpjūčio 23 d.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Nesankcionuotas mitingas Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo Molotovo-Ribbentropo pakto slaptiesiems protokolams pasmerkti. Vilnius. 1987 m. rugpjūčio 23 d.<br> Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
Minint Sausio 13-osios įvykių metines Laisvės premija įteikta vienuolei, disidentei Nijolei Sadūnaitei. <br> J.Stacevičiaus nuotr.
Minint Sausio 13-osios įvykių metines Laisvės premija įteikta vienuolei, disidentei Nijolei Sadūnaitei. <br> J.Stacevičiaus nuotr.
Minint Sausio 13-osios įvykių metines Laisvės premija įteikta vienuolei, disidentei Nijolei Sadūnaitei. <br> J.Stacevičiaus nuotr.
Minint Sausio 13-osios įvykių metines Laisvės premija įteikta vienuolei, disidentei Nijolei Sadūnaitei. <br> J.Stacevičiaus nuotr.
Minint Sausio 13-osios įvykių metines Laisvės premija įteikta vienuolei, disidentei Nijolei Sadūnaitei. <br> J.Stacevičiaus nuotr.
Minint Sausio 13-osios įvykių metines Laisvės premija įteikta vienuolei, disidentei Nijolei Sadūnaitei. <br> J.Stacevičiaus nuotr.
Daugiau nuotraukų (16)

Lrytas.lt

2018-01-13 16:09, atnaujinta 2018-01-14 14:20

Nijolė Felicija Sadūnaitė gimė 1938 metų liepos 22 dieną Kėdainių apskrityje, Dotnuvos miestelio agronomų šeimoje. 1945 metais Sadūnų šeima slapstydamasi nuo tremties apsigyveno Anykščiuose, kur N. F. Sadūnaitė 1955 metais baigė Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 

Pasirinkusi vienuolės gyvenimo kelią, N. F. Sadūnaitė 1956 m. įstojo į Panevėžyje nelegaliai veikusį Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyną. Kunigui Juozui Zdebskiui pasiūlius, N. F. Sadūnaitė nuo 1974 m. pradėjo dauginti ir platinti žymiausią 1972–1989 m. pogrindyje nelegaliai leistą leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ (toliau – „LKB kronika“), kuris informavo visuomenę apie Katalikų Bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje, skatino žmogaus teisių judėjimą. 

1974 metais sovietinis saugumas užklupo N. F. Sadūnaitę savo bute rašymo mašinėle spausdinant 11 „LKB kronikos“ numerį ir ją sulaikė. Sulaikyta N. F. Sadūnaitė nesijautė kalta, todėl neatsakinėjo į tardytojų užduodamus klausimus, atsisakė advokato, neišdavė kitų „LKB kronikos“ leidėjų ir platintojų. 1975 m. Lietuvos SSR Aukščiausiasis Teismas N. F. Sadūnaitei skyrė 3 metų laisvės atėmimo ir 3 metų nutrėmimo bausmę. Slaptame teismo posėdyje N. F. Sadūnaitės pasakytas paskutinis žodis tapo nepalaužiamos kovos už žmogaus teises pavyzdžiu. 

Dubravlage, Mordovijos ASSR kalinama N. F. Sadūnaitė atkūrė teismo posėdyje pasakytos kalbos tekstą ir jį sėkmingai perdavė savo bendražygiams. Tekstas buvo išspausdintas „LKB kronikoje“, o vėliau, patekęs į Vakarus, buvo paskelbtas spaudoje, radijo laidose bei išleistas atskiru leidiniu. 1977 m. atlikusi laisvės atėmimo bausmę, N. F. Sadūnaitė buvo ištremta į Bogučanų gyvenvietę Krasnojarsko krašte. Iš tremties paleista 1980 metais.

Grįžusi į Lietuvą N. F. Sadūnaitė vėl įsitraukė į „LKB kronikos“ leidybą: rinko žinias, redagavo ir daugino leidinį, gabeno jį į Maskvą, iš kur jis pasiekdavo Vakarus. Visi „LKB Kronikos“ numeriai buvo paskelbti JAV lietuvių laikraščiuose „Darbininkas“, „Draugas“, per radijo stotis „Amerikos balsas“, „Vatikano radijas“ ir kt. 

Nuo 1982 metų N. F. Sadūnaitei pradėjus slapstytis, Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetas (KGB) paskelbė jos paiešką visoje Sovietų Sąjungoje, išplatino jos fotonuotrauką ir įspėjo, kad ji, naudodama perukus, grimą, akinius ir kitas priemones, gali būti pakeitusi išvaizdą. 

Besislapstydama N. F. Sadūnaitė 1983 metais parašė atsiminimus ir juos sėkmingai perdavė į Vakarus, kur jie buvo publikuoti lietuvių išeivių spaudoje, išversti į užsienio kalbas, o 1985 metais Čikagoje išleisti atskira knyga „KGB akiratyje“. 

1987 metų balandžio 1 dieną atliekant kratą Vilniuje gyvenančios Angelės Jakuntavičiūtės bute, drabužių spintoje buvo rasta besislapstanti N. F. Sadūnaitė, kuri bandė sunaikinti jos ranka rašytą, pas ją buvusį „LKB kronikos“ Nr. 73 egzempliorių. Sulaikyta N. F. Sadūnaitė buvo uždaryta į Lietuvos SSR KGB Tardymo izoliatorių, bet, „po konsultacijų su SSRS KGB ir atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes“, tą pačią dieną paleista.

1987 metų rugpjūčio 23 dieną N. F. Sadūnaitė su Lietuvos laisvės lygos nariais Antanu Terlecku, Vytautu Bogušiu ir kitais disidentais surengė pirmąjį viešą valdžios nesankcionuotą mitingą Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo, kuriame pirmą kartą viešai buvo pasmerkti Vokietijos ir SSRS 1939 metų rugpjūčio 23 dieną ir rugsėjo 28 dieną pasirašytų sutarčių (Molotovo-Ribbentropo paktas) slaptieji protokolai. 

Mitingą pradėjo N. F. Sadūnaitė, savo kalboje pasmerkusi „Hitlerio ir Stalino sąmokslą“ ir pareikalavusi panaikinti jo pasekmes − Lietuvos okupaciją. 

Mitingas ir jo dalyviai, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro nurodymu, buvo viešai svarstomi ir smerkiami. Mitingo organizatoriai ir aktyvūs dalyviai KGB buvo persekiojami. 1987–1988 metais oficialioje Lietuvos spaudoje „ideologinių diversijų“ rubrikoje buvo skelbiami straipsniai, šmeižiantys mitingą ir jo organizatorius, leidinį „LKB kronika“ ir vieną iš jo leidėjų N. F. Sadūnaitę. 

Lietuvos SSR KGB 1988 metų sausio 1 dieną pasiūlė SSRS KGB taikyti N. F. Sadūnaitei „nuteikimą išvykti iš SSRS“, o jai atsisakius išvykti, „neperduoti bylos teismui, kas ją sukompromituotų bendraminčių tarpe“. Lietuvos SSR prokuratūros 1988 metų birželio 29 dienos nutarimu, 1987 metais iškelta baudžiamoji byla „dėl nelegalaus šmeižtiko turinio leidinio Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika gaminimo ir platinimo faktų“ nutraukta „dėl aplinkybių pasikeitimo, ko pasekoje šis leidinys neteko visuomenei pavojingos veikos pobūdžio“. 

Parengtinio tardymo metu išaiškinti su leidinio „LKB kronika“ leidyba susiję asmenys, tarp jų ir N. F. Sadūnaitė, nebuvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 1988 metų spalio 25 dieną Lietuvos SSR KGB 5 (ideologinė kontržvalgyba) tarnyba pakeitė „Matildai“ (N. F. Sadūnaitei) vestos operatyvinio ištyrimo bylos pobūdį, ir perregistravo ją į operatyvinio stebėjimo bylą. N. F. Sadūnaitė, kaip „antisovietinių pažiūrų Katalikų Bažnyčios autoritetas“, buvo sekama iki pat KGB padalinio Lietuvoje likvidavimo 1991 metais.

1989–1990 metais kviečiama įvairių organizacijų ir privačių asmenų N. F. Sadūnaitė keliavo po Europą ir JAV – jos dėka daugybė žmonių sužinojo apie Lietuvos laisvės siekį. Už ilgametę kovą už žmogaus teises N. F. Sadūnaitė buvo apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (1998 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.).

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami Lietuvos ypatingojo archyvo saugomi N. F. Sadūnaitei iškeltų baudžiamųjų bylų, KGB agentūrinės-operatyvinės veiklos ir kt. rašytiniai, vaizdo ir garso dokumentai, Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomi rašytiniai dokumentai ir fotonuotraukos bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje (GAM) saugomos fotonuotraukos.
 
Parodą galima apžiūrėti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje ČIA (https://www.archyvai.lt/lt/lya/laisves-gyneja-nijole-sadunaite.html) arba paskyroje Facebook socialiniame tinkle (https://www.facebook.com/lietuvosypatingasisarchyvas) .

Lietuvos ypatingojo archyvo informacija

 

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.