Lrytas.lt skaitytojai išrinko šimtmečio knygų šimtuką: viršūnėje – „Dievų miškas“

Dienraštis „Lietuvos rytas“ ir portalas lrytas.lt atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį pasitiko dviem geriausių lietuvių autorių knygų šimtukais. Vieną išrinko literatūros žinovai, kitą – skaitytojai.

Skaitytojų išrinkto šimtmečio knygų šimtuko viršūnėje atsidūrė B.Sruogos "Dievų miškas" (3601 balsas), V.Mykolaičio–Putino "Altorių šešėly" (2961 balsas) ir K.Sabaliauskaitės "Silva rerum" (2461 balsas).
Skaitytojų išrinkto šimtmečio knygų šimtuko viršūnėje atsidūrė B.Sruogos "Dievų miškas" (3601 balsas), V.Mykolaičio–Putino "Altorių šešėly" (2961 balsas) ir K.Sabaliauskaitės "Silva rerum" (2461 balsas).
Daugiau nuotraukų (1)

Lrytas.lt

Feb 20, 2018, 5:06 PM, atnaujinta Feb 21, 2018, 6:54 PM

Kiek knygų parašyta per 100 metų? Vien Lietuvoje – dešimtys tūkstančių.

Vienos nukeliavo į nebūtį net neišleistos. Kitos sudomino tiktai draugus, giminaičius, kaimynus. Dar kitos blykstelėjo tarsi kometos ir netrukus buvo užmirštos.

Aišku, net ir šios pamirštos, primirštos, blykstelėjusios knygos buvo svarbios, jos neabejotinai prisidėjo prie lietuvių kalbos ir dvasios formavimosi.

Tačiau kurios lietuvių autorių grožinės knygos mums, lietuviams, 2018-aisiais švenčiantiems atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį, buvo svarbiausios, reikšmingiausios, geriausios?

Kuriuos savo netolimos literatūros istorijos tekstus mes neabejodami rekomenduotume perskaityti kitataučiams, norintiems pažinti mūsų širdį ir sielą? Kuriais lietuvių autorių kūriniais mes didžiuojamės?

Dienraštis „Lietuvos rytas“ ir portalas lrytas.lt apklausė 17 aktyviausių lietuvių literatūros žinovų – kritikų, literatūrologų, apžvalgininkų.

Savo pasiūlymus pateikė Elžbieta Banytė, Marius Burokas, Neringa Butnoriūtė, Virginija Cibarauskė, Jūratė Čerškutė, Ramūnas Čičelis, Solveiga Daugirdaitė, Rūta Elijošaitytė, Virginijus Gasiliūnas, Ramūnas Gerbutavičius, Laimantas Jonušys, Giedrė Kazlauskaitė, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Jūratė Sprindytė, Antanas Šimkus, Gytis Vaškelis.

Į literatūros žinovų šimtmečio knygų šimtuką pateko daugiausia jų balsų surinkusios knygos.

Jo viršūnėje atsidūrė Antano Škėmos romanas „Balta drobulė“ (17 balsų), Ričardo Gavelio romanas „Vilniaus pokeris“ (16 balsų) ir Jurgio Kunčino romanas „Tūla“ (16 balsų).

Su literatūros žinovų šimtuku galite susipažinti štai čia.

Pagal literatūros žinovų rekomendacijas mes taip pat sudarėme 150 knygų, išleistų 1918–2017 metais, sąrašą. Į jį pateko bent tris literatūros žinovų balus pelniusios lietuvių autorių prozos, poezijos, eseistikos, dramaturgijos knygos.

Portale lrytas.lt skaitytojai mėnesį balsavo už tas knygas, kurios jiems atrodė svarbiausios, reikšmingiausios, geriausios. Taip visi drauge išrinkome skaitytojų knygų šimtuką. Čia jį ir skelbiame.

Skaitytojų išrinkto šimtmečio knygų šimtuko viršūnėje atsidūrė Balio Sruogos „Dievų miškas“ (3601 balsas), Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“ (2961 balsas) ir Kristinos Sabaliauskaitės „Silva rerum“ (2461 balsas). (LR)

Skaitytojų išrinktas šimtmečio knygų šimtukas

1. Balys Sruoga „Dievų miškas“: romanas (1945) (3601 balsas)

2. Vincas Mykolaitis-Putinas „Altorių šešėly“: romanas (1933) (2961 balsas)

3. Kristina SabaliauskaitėSilva rerum“: romanas (2008–2016) (2461 balsas)

4. Salomėja Nėris „Diemedžiu žydėsiu“: eilėraščiai (1938) (2439 balsai)

5. Justinas Marcinkevičius „Mindaugas. Mažvydas. Katedra“: dramos (1978) (2292 balsai)

6. Ieva Simonaitytė „Vilius Karalius“: romanas (1939) (2014 balsų)

7. Ieva Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“: romanas (1935) (2003 balsai)

8. Romualdas Granauskas „Gyvenimas po klevu“: apysaka (1988) (1975 balsai)

9. Paulius Širvys „Ir nusinešė saulę miškai“: eilėraščiai (1969) (1861 balsas)

10. Kazys Boruta „Baltaragio malūnas“: apysaka (1945) (1814 balsų)

11. Juozas Baltušis „Sakmė apie Juzą“: romanas (1979) (1672 balsai)

12. Salomėja Nėris „Prie didelio kelio“: eilėraščiai (1994) (1638 balsai)

13. Juozas Baltušis „Parduotos vasaros“: novelių romanas (1957–1969) (1619 balsų)

14. Marcelijus Martinaitis „Kukučio baladės“: eilėraščiai (1977) (1563 balsai)

15. Jaroslavas Melnikas „Rojalio kambarys“: apsakymai (2004) (1552 balsai)

16. Antanas Škėma „Balta drobulė“: romanas (1958) (1520 balsų)

17. Jonas Avyžius „Sodybų tuštėjimo metas“: romanas (1973) (1470 balsų)

18. Juozas Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“: apysaka (1921) (1419 balsų)

19. Vytautas Mačernis „Po ūkanotu nežinios dangum“: poezija (1990) (1396 balsai)

20. Vytautas Sirijos Gira „Raudonmedžio rojus“: romanas (1972) (1355 balsai)

21. Saulius Šaltenis „Riešutų duona“: apysakos (1972) (1318 balsų)

22. Ričardas Gavelis „Vilniaus pokeris“: romanas (1989) (1288 balsai)

23. Marius Katiliškis „Miškais ateina ruduo“: romanas (1957) (1187 balsai)

24. Vincas Krėvė „Raganius“: apysaka (1939) (1131 balsas)

25. Šatrijos Ragana „Sename dvare“: apysaka (1922) (1118 balsų)

26. Juozas Grušas „Barbora Radvilaitė“: pjesė (1972) (1084 balsai)

27. Juozas Tumas-Vaižgantas „Pragiedruliai“: romanas (1918–1920) (1062 balsai)

28. Jurga Ivanauskaitė „Ragana ir lietus“: romanas (1993) (1014 balsų)

29. Kazys Binkis „100 pavasarių“: eilėraščiai (1923) (1004 balsai)

30. Romualdas Granauskas „Duonos valgytojai“: apysaka ir apsakymai (1975) (990 balsų)

31. Dalia Grinkevičiūtė „Lietuviai prie Laptevų jūros“: atsiminimai (2006) (985 balsai)

32. Juozas Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“: pjesė (1967) (985 balsai)

33. Jurgis Kunčinas „Tūla“: romanas (1993) (915 balsų)

34. Ignas Šeinius „Kuprelis“: apysaka (1932) (891 balsas)

35. Janina Degutytė „Tylos valandos“: eilėraščiai (1978) (842 balsai)

36. Romualdas Granauskas „Šventųjų gyvenimai“: novelių apysaka (2013) (832 balsai)

37. Bronius Radzevičius „Priešaušrio vieškeliai“: romanas (1979–1985) (824 balsai)

38. Vincas Mykolaitis-Putinas „Tarp dviejų aušrų“: eilėraščiai (1927) (783 balsai)

39. Marcelijus Martinaitis „Mes gyvenome“: biografiniai užrašai (2009) (770 balsų)

40. Vincas Krėvė „Šiaudinėj pastogėj“: apysakos (1940) (749 balsai)

41. Henrikas Radauskas „Strėlė danguje“: eilėraščiai (1950) (721 balsas)

42. Romualdas Granauskas „Jaučio aukojimas“: apysaka (1975) (712 balsų)

43. Alvydas Šlepikas „Mano vardas Marytė“: romanas (2012) (702 balsai)

44. Henrikas Radauskas „Fontanas“: eilėraščiai (1935) (692 balsai)

45. Petras Cvirka „Saulėlydis Nykos valsčiuje“: apsakymai (1930) (689 balsai)

46. Sigitas Geda „Strazdas“: eilėraščiai (1967) (672 balsai)

47. Jonas Strielkūnas „Varpo kėlimas“: eilėraščiai (1984) (640 balsų)

48. Judita Vaičiūnaitė „Nemigos aitvaras“: eilėraščių rinktinė (1985) (640 balsų)

49. Juozas Erlickas „Raštai ir kt.“: humoreskos (1987) (619 balsų)

50. Žemaitė „Autobiografija“ (1921) (617 balsų)

51. Juozas Aputis „Gegužė ant nulūžusio beržo“: novelių rinktinė (1986) (616 balsų)

52. Icchokas Meras „Lygiosios trunka akimirką“: romanas (1963) (611 balsų)

53. Saulius Tomas Kondrotas „Žalčio žvilgsnis“: romanas (1981) (577 balsai)

54. Grigorijus Kanovičius „Miestelio romansas“: romanas (2013) (546 balsai)

55. Sigitas Geda „26 rudens ir vasaros giesmės“: eilėraščiai (1972) (537 balsai)

56. Dalia Staponkutė „Iš dviejų renkuosi trečią“: esė (2014) (535 balsai)

57. Marius Ivaškevičius „Madagaskaras“: pjesė (2004) (513 balsų)

58. Tomas Venclova „Kalbos ženklas“: eilėraščiai (1972) (512 balsų)

59. Eduardas Cinzas „Raudonojo arklio vasara“: romanas (1975) (512 balsų)

60. Alfonsas Nyka-Niliūnas „Dienoraščio fragmentai“: (1938–2012) (509 balsai)

61. Antanas Vaičiulaitis „Valentina“: romanas (1936) (477 balsai)

62. Sigitas Geda „Žalio gintaro vėriniai“: eilėraščiai (1988) (476 balsai)

63. Lionginas Baliukevičius „Partizano dzūko dienoraštis“ (1948–1949) (470 balsų)

64. Valdas Papievis „Odilė, arba Oro uostų vienatvė“: romanas (2015) (469 balsai)

65. Vanda Juknaitė „Stiklo šalis“: apysaka (1995) (467 balsai)

66. Leonardas Gutauskas „Vilko dantų karoliai“: romanas (1990–1997) (464 balsai)

67. Antologija „Žemė“ (1951) (461 balsas)

68. Grigorijus Kanovičius „Ožiukas už porą skatikų...“: romanų dilogija (1996) (461 balsas)

69. Petras Dirgėla „Karalystė. Žemės keleivių epas“: romanas (1997–2004) (441 balsas)

70. Marius Ivaškevičius „Išvarymas“: pjesė (2012) (434 balsai)

71. Ričardas Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“: romanas (1991) (434 balsai)

72. Kazys Bradūnas „Sutelktinė“: eilėraščių rinktinė (2001) (421 balsas)

73. Jurga Ivanauskaitė „Kaip užsiauginti baimę“: apsakymai (1989) (417 balsų)

74. Kazys Saja „Mamutų medžioklė“: drama (1967) (409 balsai)

75. Bernardas Brazdžionis „Amžinasis žydas“: eilėraščiai (1931) (398 balsai)

76. Saulius Tomas Kondrotas „Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą“: romanas (1985) (390 balsų)

77. Gintaras Beresnevičius „Pabėgęs dvaras“: esė, romanas (2005) (389 balsai)

78. Bitė Vilimaitė „Papartynų saulė“: apsakymų rinktinė (2002) (379 balsai)

79. Giedra Radvilavičiūtė „Šiąnakt aš miegosiu prie sienos“: esė (2010) (375 balsai)

80. Rimantas Kmita „Pietinia kronikas“: romanas (2016) (375 balsai)

81. Jonas Mekas „Žmogus be vietos“: dienoraščiai (2000) (371 balsas)

82. Antanas Miškinis „Varnos prie plento“: eilėraščiai (1935) (367 balsai)

83. Gintaras Beresnevičius „Vilkų saulutė“: esė (2003) (365 balsai)

84. Jonas Aistis „Užgesę chimeros akys“: eilėraščiai (1937) (363 balsai)

85. Antanas A.Jonynas „Krioklys po ledu“: eilėraščių rinktinė (1997) (359 balsai)

86. Sigitas Geda „Babilono atstatymas“: eilėraščiai (1994) (356 balsai)

87. Alfonsas Nyka-Niliūnas „Orfėjaus medis“: eilėraščiai (1953) (356 balsai)

88. Albinas Žukauskas „Poringės“: eilėraščiai (1978) (350 balsų)

89. Undinė Radzevičiūtė „Žuvys ir drakonai“: romanas (2013) (339 balsai)

90. Nijolė Miliauskaitė „Sielos labirintas“: eilėraščių rinktinė (1999) (337 balsai)

91. Jonas Mekas „Semeniškių idilės“: eilėraščiai (1948) (333 balsai)

92. Saulius Šaltenis „Atminimo cukrus“: apsakymai (1983) (325 balsai)

93. Sigitas Parulskis „Trys sekundės dangaus“: romanas (2002) (325 balsai)

94. Jurgis Savickis „Šventadienio sonetai“: apsakymai (1922) (320 balsų)

95. Danutė Kalinauskaitė „Skersvėjų namai“: novelės (2015) (317 balsų)

96. Rolandas Rastauskas „Kitas pasaulis“: esė (2004) (312 balsų)

97. Valdas Papievis „Eiti“: romanas (2010) (310 balsų)

98. Vladas Šimkus „Bitės pabėgėlės“: eilėraščiai (1973) (303 balsai)

99. Liūnė Sutema „Nebėra nieko svetimo“: eilėraščiai (1962) (300 balsų)

100. Jonas Mikelinskas „Už horizonto – laisvė“: romanas (1978) (285 balsai)

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.