Istorijos dūžiai gegužės 26-ąją: žmonės, likimai, atradimai

Lrytas.lt

May 26, 2020, 6:55 AM

Portale lrytas.lt – žvilgsnis į tai, kas šią dieną įėjo į istoriją.

Įvykiai Lietuvoje

1323 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė į Vakarų Europą tris laiškus, skirtus Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Ščecino (tuo metu – Štetino) ir Gotlando miestiečiams bei dominikonų ir pranciškonų ordinų vienuoliams. Laiškuose rašė, kad Lietuva priimtų krikščionybę, jei būtų sustabdyta kryžiuočių agresija, kvietė į Lietuvą atvykti amatininkus ir pirklius. Iš viso žinomi aštuoni Gedimino laiškai, rašyti lotynų kalba, išliko šešių laiškų nuorašai.

1390 m. žemaičiai sudarė su Vokiečių ordinu sutartį, kuria pripažino Vytautą savo valdovu. Ordinas davė Vytautui valdyti Ritersverderio pilį Nemuno saloje prie Lampėdžių ir dar dvi pilis Kauno apylinkėse. Iš čia kryžiuočių remiamas Vytautas rengė žygius prieš Jogailos vietininką Skirgailą.

1863 m. Rusijos paskirtasis Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas atvyko į Vilnių. Tą pačią dieną vidaus reikalų ministrui jis įteikė įsakymo dėl 10 proc. rinkliavos nuo pelno projektą. Šį mokestį turėjo mokėti visi vietos dvarininkai, bet rusų ir vokiečių kilmės dvarininkams jis buvo sumažintas iki 1,5–2,5 proc.

1919 m. Nepriklausomybės kare prasidėjo Kupiškio–Utenos operacija – viena pirmųjų Lietuvos karinės vadovybės suplanuotų operacijų prieš sovietų Rusijos kariuomenę. Per iki birželio 3 d. vykusias kovas bolševikų daliniai neatlaikė lietuvių ir saksų savanorių puolimo ir pasitraukė. Sėkminga operacijos baigtis leido išvaduoti sovietų Rusijos kariuomenės užimtą šiaurės rytinę Lietuvos dalį.

2007 m. gegužės 26–27 d. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankėsi Japonijos imperatorius Akihito su žmona Michiko.

Įvykiai pasaulyje

1521 m. Šventosios Romos imperatorius Karolis V pasirašė Vormso ediktą – įsaką, kuriame Martynas Liuteris pavadintas eretiku ir kartu su sekėjais paskelbtas už įstatymo ribų. Įsaku taip pat uždrausta skaityti ir platinti M.Liuterio raštus.

1868 m. Anglijoje įvykdyta paskutinė vieša mirties bausmė.

1918 m. daugiausia nesutariant dėl santykių su Turkija buvo panaikinta Užkaukazės seimo įkurta Užkaukazės demokratinė federacinė respublika. Tą pačią dieną vakare sušaukta Gruzijos nacionalinė taryba paskelbė Gruzijos demokratinę respubliką. Gruzijoje švenčiama Nepriklausomybės diena.

1940 m. Antrajame pasauliniame kare Didžioji Britanija pradėjo Šiaurės Prancūzijoje vokiečių apsuptų Sąjungininkų divizijų gelbėjimo operaciją. Per Diunkerko operaciją Prancūzijos Šiaurės armija, Didžiosios Britanijos ekspedicinis korpusas ir Belgijos kariuomenė iš Diunkerko uosto apylinkių Flandrijoje laivais buvo perkelta į Didžiąją Britaniją. Evakuacijoje dalyvavo 861 laivas – be karinių, daug privačių, net ir valčių, iš oro juos dengė lėktuvai. Operacija baigėsi birželio 4 d. Daugiau kaip 338 tūkst. karių buvo išgelbėta, bet beveik visa Sąjungininkų karinė technika atiteko naciams.

1942 m. Londone sudaryta Didžiosios Britanijos ir SSRS sutartis dėl sąjungos kare su Vokietija ir dėl valstybių bendradarbiavimo bei savitarpio pagalbos po karo.

Gimė

1667 m. – prancūzų matematikas, analizinės geometrijos ir tikimybių teorijos pradininkas Abrahamas de Moivre’as. Mirė 1754 m.

1902 m. – JAV politikas ir teisininkas Charles’as Josephas Kerstenas. Pagal jo parengtą Abipusio saugumo akto priedą JAV Kongresas skyrė 100 mln. dolerių komunistų pavergtų tautų laisvoms kariuomenėms organizuoti. 1953 m. pasiūlė Kongresui įsteigti komitetą Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijai tirti, vėliau pavadintą Kersteno komitetu. Mirė 1972 m.

1923 m. – teismo medicinos ekspertas Jonas Vytautas Nainys. Su kitais ekshumavo ir tyrė K. Donelaičio, S. Dariaus ir S. Girėno palaikus. Mirė 1989 m.

1928 m. – gydytojas, Kovo 11-osios Akto signataras, Trečiojo amžiaus universiteto steigėjas ir rektorius Medardas Čobotas. Mirė 2009 m.

1960 m. – disko metikas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos olimpinis čempionas (1992 m. Barselonoje) Romas Ubartas.

Mirė

1595 m. – italų katalikų kunigas, mistikas, šventasis Pilypas Neris (79 m.). Įkūrė oratorionų –katalikų kunigų ir brolių, neduodančių vienuolinių įžadų, bendruomenę. Kunigo tarnystėje kartu su kitais oratorionais pradėjo taikyti naujus sielovados metodus: derino pokalbius, muziką ir maldą, iš čia kilo oratorijos muzikos žanras.

1940 m. – žurnalistas, visuomenės veikėjas ir keliautojas Matas Šalčius (49 m.). Įkūrė Lietuvos turizmo sąjungą, apkeliavo 35 Europos, Afrikos ir Azijos šalis, išleido kelionių reportažų knygą „Svečiuose pas 40 tautų“.

1973 m. – skulptorius litvakas Jacques’as Lipchitzas (81 m.).

2008 m. – amerikiečių kino režisierius Sydney Pollackas (73 m.). Išgarsėjo sukūręs filmą „Nuvarytus arklius nušauna, tiesa?“.

1960 m. gimė disko metikas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos olimpinis čempionas (1992 m. Barselonoje) Romas Ubartas.<br>LR archyvo nuotr.
1960 m. gimė disko metikas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos olimpinis čempionas (1992 m. Barselonoje) Romas Ubartas.<br>LR archyvo nuotr.
1940 m. mirė žurnalistas, visuomenės veikėjas ir keliautojas Matas Šalčius (49 m.). Įkūrė Lietuvos turizmo sąjungą, apkeliavo 35 Europos, Afrikos ir Azijos šalis, išleido kelionių reportažų knygą „Svečiuose pas 40 tautų“.
1940 m. mirė žurnalistas, visuomenės veikėjas ir keliautojas Matas Šalčius (49 m.). Įkūrė Lietuvos turizmo sąjungą, apkeliavo 35 Europos, Afrikos ir Azijos šalis, išleido kelionių reportažų knygą „Svečiuose pas 40 tautų“.
1323 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė į Vakarų Europą tris laiškus, skirtus Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Ščecino (tuo metu – Štetino) ir Gotlando miestiečiams bei dominikonų ir pranciškonų ordinų vienuoliams. Laiškuose rašė, kad Lietuva priimtų krikščionybę, jei būtų sustabdyta kryžiuočių agresija, kvietė į Lietuvą atvykti amatininkus ir pirklius.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
1323 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė į Vakarų Europą tris laiškus, skirtus Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Ščecino (tuo metu – Štetino) ir Gotlando miestiečiams bei dominikonų ir pranciškonų ordinų vienuoliams. Laiškuose rašė, kad Lietuva priimtų krikščionybę, jei būtų sustabdyta kryžiuočių agresija, kvietė į Lietuvą atvykti amatininkus ir pirklius.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
1928 m. gimė gydytojas, Kovo 11-osios Akto signataras, Trečiojo amžiaus universiteto steigėjas ir rektorius Medardas Čobotas. Mirė 2009 m.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
1928 m. gimė gydytojas, Kovo 11-osios Akto signataras, Trečiojo amžiaus universiteto steigėjas ir rektorius Medardas Čobotas. Mirė 2009 m.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
2007 m. gegužės 26–27 d. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankėsi Japonijos imperatorius Akihito su žmona Michiko.<br>M.Kulbio nuotr.
2007 m. gegužės 26–27 d. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankėsi Japonijos imperatorius Akihito su žmona Michiko.<br>M.Kulbio nuotr.
Daugiau nuotraukų (5)
1960 m. gimė disko metikas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos olimpinis čempionas (1992 m. Barselonoje) Romas Ubartas.<br>LR archyvo nuotr.
1960 m. gimė disko metikas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos olimpinis čempionas (1992 m. Barselonoje) Romas Ubartas.<br>LR archyvo nuotr.
1940 m. mirė žurnalistas, visuomenės veikėjas ir keliautojas Matas Šalčius (49 m.). Įkūrė Lietuvos turizmo sąjungą, apkeliavo 35 Europos, Afrikos ir Azijos šalis, išleido kelionių reportažų knygą „Svečiuose pas 40 tautų“.
1940 m. mirė žurnalistas, visuomenės veikėjas ir keliautojas Matas Šalčius (49 m.). Įkūrė Lietuvos turizmo sąjungą, apkeliavo 35 Europos, Afrikos ir Azijos šalis, išleido kelionių reportažų knygą „Svečiuose pas 40 tautų“.
1323 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė į Vakarų Europą tris laiškus, skirtus Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Ščecino (tuo metu – Štetino) ir Gotlando miestiečiams bei dominikonų ir pranciškonų ordinų vienuoliams. Laiškuose rašė, kad Lietuva priimtų krikščionybę, jei būtų sustabdyta kryžiuočių agresija, kvietė į Lietuvą atvykti amatininkus ir pirklius.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
1323 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė į Vakarų Europą tris laiškus, skirtus Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Ščecino (tuo metu – Štetino) ir Gotlando miestiečiams bei dominikonų ir pranciškonų ordinų vienuoliams. Laiškuose rašė, kad Lietuva priimtų krikščionybę, jei būtų sustabdyta kryžiuočių agresija, kvietė į Lietuvą atvykti amatininkus ir pirklius.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
1928 m. gimė gydytojas, Kovo 11-osios Akto signataras, Trečiojo amžiaus universiteto steigėjas ir rektorius Medardas Čobotas. Mirė 2009 m.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
1928 m. gimė gydytojas, Kovo 11-osios Akto signataras, Trečiojo amžiaus universiteto steigėjas ir rektorius Medardas Čobotas. Mirė 2009 m.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
2007 m. gegužės 26–27 d. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankėsi Japonijos imperatorius Akihito su žmona Michiko.<br>M.Kulbio nuotr.
2007 m. gegužės 26–27 d. Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankėsi Japonijos imperatorius Akihito su žmona Michiko.<br>M.Kulbio nuotr.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.