Premiją už savo veiklą atsiėmęs klebonas dėkojo Ignalinos krašto žmonėms, kvietė džiaugtis laisve

Ignalinos rajono savivaldybės įsteigta Miko ir Kipro Petrauskų kultūrinė premija Mielagėnų parapijos klebonui Marijonui Savickui šįmet skirta už sakralinio paveldo puoselėjimą, išskirtinę socialinę ir kultūrinę veiklą.

Ignalinos rajono savivaldybės įsteigta Miko ir Kipro Petrauskų kultūrinė premija Mielagėnų parapijos klebonui Marijonui Savickui šįmet skirta už sakralinio paveldo puoselėjimą, išskirtinę socialinę ir kultūrinę veiklą.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Ignalinos rajono savivaldybės įsteigta Miko ir Kipro Petrauskų kultūrinė premija Mielagėnų parapijos klebonui Marijonui Savickui šįmet skirta už sakralinio paveldo puoselėjimą, išskirtinę socialinę ir kultūrinę veiklą.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Mielagėnų bažnyčia dar vadinama mažesniąja Vilniaus katedros kopija.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Mielagėnų bažnyčia dar vadinama mažesniąja Vilniaus katedros kopija.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Ignalinos rajono savivaldybės įsteigta Miko ir Kipro Petrauskų kultūrinė premija Mielagėnų parapijos klebonui Marijonui Savickui šįmet skirta už sakralinio paveldo puoselėjimą, išskirtinę socialinę ir kultūrinę veiklą.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Ignalinos rajono savivaldybės įsteigta Miko ir Kipro Petrauskų kultūrinė premija Mielagėnų parapijos klebonui Marijonui Savickui šįmet skirta už sakralinio paveldo puoselėjimą, išskirtinę socialinę ir kultūrinę veiklą.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Ignalinos rajono savivaldybės įsteigta Miko ir Kipro Petrauskų kultūrinė premija Mielagėnų parapijos klebonui Marijonui Savickui šįmet skirta už sakralinio paveldo puoselėjimą, išskirtinę socialinę ir kultūrinę veiklą.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Ignalinos rajono savivaldybės įsteigta Miko ir Kipro Petrauskų kultūrinė premija Mielagėnų parapijos klebonui Marijonui Savickui šįmet skirta už sakralinio paveldo puoselėjimą, išskirtinę socialinę ir kultūrinę veiklą.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Šuniukai į bažnyčią nepasikuklina užeiti, tačiau elgiasi čia labai kultūringai, lyg suprasdami, kad šeimininkui nepatiks jokios jų išdaigos.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Šuniukai į bažnyčią nepasikuklina užeiti, tačiau elgiasi čia labai kultūringai, lyg suprasdami, kad šeimininkui nepatiks jokios jų išdaigos.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
2016 metais, sudegus medinei Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčiai, nekreipdamas dėmesio į Vilniaus arkivyskupijos nepritarimą, kuo skubiausiai organizavo jos atstatymo darbus.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
2016 metais, sudegus medinei Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčiai, nekreipdamas dėmesio į Vilniaus arkivyskupijos nepritarimą, kuo skubiausiai organizavo jos atstatymo darbus.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Šuniukai į bažnyčią nepasikuklina užeiti, tačiau elgiasi čia labai kultūringai, lyg suprasdami, kad šeimininkui nepatiks jokios jų išdaigos.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Šuniukai į bažnyčią nepasikuklina užeiti, tačiau elgiasi čia labai kultūringai, lyg suprasdami, kad šeimininkui nepatiks jokios jų išdaigos.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
2016 metais, sudegus medinei Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčiai, nekreipdamas dėmesio į Vilniaus arkivyskupijos nepritarimą, kuo skubiausiai organizavo jos atstatymo darbus.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
2016 metais, sudegus medinei Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčiai, nekreipdamas dėmesio į Vilniaus arkivyskupijos nepritarimą, kuo skubiausiai organizavo jos atstatymo darbus.<br> Linos Kovalevskienės nuotr.
Daugiau nuotraukų (8)

Lina Kovalevskienė

Mar 13, 2023, 6:00 PM, atnaujinta Mar 20, 2023, 3:45 PM

Dėkojo už prasmingus darbus

Premija iškilmingai įteikta kovo 11-ąją, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ta proga Ignalinos rajono kultūros centre vyko šventinis renginys, koncertavo Valstybinis choras „Vilnius“.

Prieš šventinį koncertą meras Justas Rasikas ir mero pavaduotojas, premijos skyrimo komisijos pirmininkas Juozas Rokas klebonui įteikė apdovanojimą, dėkojo už jo dvasinę tarnystę, prasmingą veiklą ir šviesaus gyvenimo pavyzdį.

Mylimą ir gerbiamą kleboną, savo krašto šviesuolį sveikino Seimo narys Gintautas Kindurys, Ceikinių, Mielagėnų, Didžiasalio bendruomenių nariai, parapijiečiai, seniūnai Adas Trakymas ir Saulius Zabolevičius, Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių senelių globos namų direktorė Milda Žievienė.

M. Savickas dėkojo už tokį įvertinimą, bet sakė nesijaučiąs kažką ypatinga nuveikęs, nes tiesiog darė tai, ką ir privalo daryti klebonas – rūpintis ir ūkiu, ir dvasiniais dalykais.

Save juokaudamas klebonas palygino su ekrane matomu diktoriumi. Kiek žmonių lieka už kadro, todėl ir šį apdovanojimą norėtų skirti visiems mieliems parapijiečiams, pagalbininkams, dažnai nematomiems, bet svarbius darbus darantiems. „Tai visų bendras nuopelnas“, – sakė klebonas ir kvietė džiaugtis laisve, branginti savo kalbą ir kultūrą.

Išsiskyrė drąsa

1977 m. M. Savickas baigė Kauno kunigų seminariją ir Kauno arkikatedroje bazilikoje įšventintas kunigu. Po mėnesio jis aukojo šv. Mišias gimtosios Traupio parapijos bažnyčioje, jos šventoriuje ta proga slapčia pastatytas A. Savicko sukurtas koplytstulpis.

Nuo 1977 metų M. Savickas buvo skiriamas Švenčionių, Naujosios Vilnios, vėliau Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru.

Už atvirus pasisakymus apie bažnyčios padėtį sovietinėje Lietuvoje jaunas kunigas išsiųstas į nuošalią Smalvų (Zarasų rajone) parapiją. Ten paliko gražų pėdsaką: suremontavo seną medinę bažnytėlę, pristatė dviejų aukštų atvirą prieangį su dvišlaičiu stogu, atkūrė fasadą su kolonomis.

Gerų darbų sąrašas – solidus

Galima drąsiai sakyti, kad Mielagėnų miesteliui ir visam kraštui pasisekė, kai M. Savickas prieš keturis dešimtmečius čia buvo paskirtas klebonauti. Ypatingos asmenybės nešama šviesa ir grožio kūrimas tapo jaučiami, regimi ir vertinami ne tik vietinių, bet ir svečių. Klebonas puikiai sutvarkė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, restauravo Vinco Smakausko ir kitų dailininkų paveikslus, skulptūras, vargonus, išpuošė, skoningai apželdino aplinką, prisidėjo prie Mielagėnų miestelio gražinimo.

Iš pagrindų suremontuota ir klebonija, šventoriuje įrengta nauja varpinė, joje apgyvendintas didysis bažnyčios varpas „Šv. Jonas Krikštytojas“, kuriuo dvasininkas paskambina sutikdamas ir išlydėdamas svečius.

Klebono bažnyčioje vedamos ekskursijos ir įdomūs pasakojimai prilygsta gero gido ir menotyrininko įžvalgoms.

Mielagėnų bažnyčia dar vadinama mažesniąja Vilniaus katedros kopija. Daugybė paveikslų, estetiškų detalių, šviesos ir jaukumo rodo išlavintą šeimininko skonį.

Miestelis gali didžiuotis ir aktyvia bendruomene, klebono įkurtais ir gražiai sutvarkytais parapijos senelių globos namais, istorinėmis atminimo vietomis ir visa išpuoselėta aplinka.

Baltieji senelių namai įrengti apleistame buvusio vaikų darželio pastate, kuris gautas kaip kompensacija už nacionalizuotus bažnyčios statinius. Daug padėjo rėmėjai iš Vokietijos Klopenburgo miesto, paramą skyrė ir savivaldybė.

M. Savickas rūpinasi ir Ceikinių parapija. Miestelyje įrengė varpinę, sutvarkė žuvusiųjų už laisvę pagerbimo vietą, o parapijai skirta salė tiesiog sušvito. Kunigo pastangomis suremontuota ir senoji Paringio bažnytėlė, sutvarkytas jos šventorius, kur galima pasisemti stebuklingo šaltinio vandens.

2016 metais, sudegus medinei Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčiai, nekreipdamas dėmesio į Vilniaus arkivyskupijos nepritarimą, kuo skubiausiai organizavo jos atstatymo darbus. Visus parapijiečius įkvėpė klebono entuziazmas, ir įvyko tikras stebuklas – per dvejus metus maldos namai buvo atstatyti. Turbūt, mačiusieji niekada nepamirš to vaizdo, kaip klebonas gulėsi ant degėsių krūvos ir meldėsi, o būrys žmonių tuomet braukė ašaras...

Dabar bažnyčia dar gražesnė ir puošnesnė. Visais metų laikais čia sustoja, užsuka pravažiuojantieji, visi nori pasigrožėti iš pelenų prisikėlusia puošniąja bažnytėle ir atnaujinta varpine. Klebonas ir bažnyčios atstatymo nuopelnų sau neprisiima, jis sako buvęs tik darbų koordinatorius ir elgęsis taip, kaip ir turi elgtis šeimininkas: „Kai sudega namas, tuomet šeimos galva stato naują. Taip ir aš. Dirbo ir stengėsi daugybė žmonių. Jie buvo tie tylieji didvyriai. Visa parapija. Vienas be žmonių nieko nenuveiksi..“

Vietos gyventojai giria ir džiaugiasi

Už indėlį ugdant moralinį, dvasinį ir tautinį Ignalinos rajono bendruomenės sąmoningumą, ilgametę veiklą socialinės paramos ir labdaros, aplinkos tvarkymo, kultūros ir meno puoselėjimo srityse M. Savickui 2005 m. suteiktas Ignalinos rajono savivaldybės garbės piliečio vardas. 2008-aisiais jis tapo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ nominacijos „Išradingas kaimo aplinkos gražintojas“ laureatu, 2015 metais – apdovanotas Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Tiesa, visų šių apdovanojimų dvasininkas nesureikšmina. Turbūt, daug vertingiau, kaip jį vertina paprasti žmonės, ką su juo bendraujantys širdimi pajunta, ką kalba jo žvilgsnis, nuoširdi šypsena – iš šio žmogaus sklinda toks ramumas, gerumas, šiluma ir meilė viskam, kas gyva: žmogui, gyvūnui, augalėliui.

Kaip jis maloniai atsiliepia apie kaimuose aplankomus ar globos namuose gyvenančius senelius, kuriems yra sukūręs jaukią grožio ir šviesos oazę, išpuoštą meno kūriniais. Kiekvienam senoliui suranda laiko, pasako gerą žodį ir labai mėgsta pajuokauti. „Senatvė gali būti graži ir senų žmonių veidai man yra labai gražūs“, – sako klebonas.

Šio visomis prasmėmis didelio žmogaus gerumą ypač jaučia ir aplink jį nuolat besisukinėjantys, visur sekiojantys, išvažiuojantį išlydintys ir sugrįžtantį pasitinkantys ištikimiausi draugai – šuneliai. Jie netgi į bažnyčią nepasikuklina užeiti, tačiau elgiasi čia labai kultūringai, lyg suprasdami, kad šeimininkui nepatiks jokios jų išdaigos. Kas gi šunis į bažnyčią įsileistų? O Mielagėnuose jie ir per mišias šalia klebono. O kaip kitaip?

Darbai nesustoja

M. Savickas pelnytai vadinamas paribio kultūros sargu. Jis aktyviai dalyvauja ir bendruomenės gyvenime. Mielagėnų bažnyčioje saugoma miestelio vėliava su herbu.

Klebonas visada mielai laukiamas renginiuose, jis ir toliau gražina miestelį, gaivina senuosius pastatus. Kunigas džiaugiasi, kad parapijos žmonės religingi. Net aštuonis kunigus išaugino šis kraštas.

Anykštėnai didžiuodamiesi M. Savicką laiko savo kraštiečiu. Šioje poetiškoje žemėje, Levaniškių kaime, jis gimė 1950 m. Negalėdamas iškart įstoti į Kauno kunigų seminariją, dirbo miško kirtėju, laiškanešiu, atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje. 

Na, o šiandien savo mylimuose Mielagėnuose dvasininkas keliauja penktuoju savo žemiškosios tarnystės dešimtmečiu.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.