Kinijos ambasadorius išdėstė, kodėl reikėjo keisti Honkongo įstatymus

Kovo 11 dieną tryliktojo Kinijos Nacionalinio liaudies kongreso 4-ojoje sesijoje buvo priimtas „Nacionalinio liaudies kongreso sprendimas dėl Honkongo specialiojo administracinio regiono rinkimų sistemos tobulinimo“.

Daugiau nuotraukų (1)

Kinijos ambasadorius Lietuvoje Shen Zhifei

Mar 16, 2021, 9:29 AM, atnaujinta Mar 16, 2021, 9:33 AM

Tai – būtinas žingsnis siekiant palaikyti ir pagerinti „vienos šalies, dviejų sistemos“ politiką, patobulinti Honkongo demokratinę sistemą, apsaugoti nacionalinį suverenitetą, saugumą, plėtros interesus ir ilgalaikį Honkongo klestėjimą ir stabilumą. Jis turi solidų politinį ir teisinį pagrindą. Neseniai apie tai pranešė ir Lietuvos žiniasklaida. Norėčiau pasinaudoti proga pateikti išsamų paaiškinimą, kuris padėtų visiems iki galo suprasti aktualias problemas.

1. „Patriotų, valdančių Honkongą“ principo įgyvendinimas užtikrins demokratinę Honkongo plėtrą ir „vienos šalies, dviejų sistemų“ politikos stabilumą bei ilgalaikę sėkmingą praktiką.

Britanijos kolonijinio valdymo metu Honkonge daugiau nei 150 metų nebuvo demokratijos. Tik po jo sugrąžinimo prasidėjo demokratinės plėtros procesas. 1997 m. Honkongui grįžus į gimtinę centrinė valdžia visada laikėsi visapusiško ir tikslaus „vienos šalies, dviejų sistemų“, „Honkongo žmonių, valdančių Honkongą“ ir aukšto lygio autonomijos principų įgyvendinimo, laikėsi teisinės valstybės principų ir palaikė Honkongo demokratinės sistemos raidą. Honkongo gyventojai pradėjo mėgautis precedento neturinčiomis demokratinėmis teisėmis.

Tačiau pastaraisiais metais, ypač per neramumus 2019 metais, priešiškos Kinijai jėgos Honkonge ir vietinės radikalios atsiskyrimo jėgos atvirai kalbėjo už „Honkongo nepriklausomybę“. Jos sėjo problemas pasinaudodamos Honkongo SAR rinkimais, teisėkūros tarybos ir rajonų tarybomis arba savo, kaip valstybės tarnautojų, padėtimi. Jų tikslas – paralyžiuoti Honkongo SAR teisėkūros tarybos veiklą, priešintis Kinijos centrinės vyriausybės valdymui, kelti nepasitenkinimą žemynine šalies dalimi, trukdyti Honkongo SAR teisiniam valdymui, pakenkti Honkongo piliečių interesams ir gerovei ir net versti Honkongo visuomenę už tai mokėti didelę kainą. Prieš Kiniją nukreiptose riaušėse atvirai susijungta su išorinėmis priešiškomis jėgomis. Šios išorės jėgos akivaizdžiai kišosi į Honkongo reikalus teisėkūros, administracinėmis ir kitomis priemonėmis, taip pat per konsulatus Honkonge, nevyriausybines organizacijas ir kitus kanalus, kad suteiktų „apsauginį skėtį“ vietinėms prieš Kiniją nukreiptoms jėgoms. Šie žingsniai labai pakenkė teisinei tvarkai ir teisinės valstybės principams Honkonge, sukėlė rimtų iššūkių konstitucijos, Honkongo SAR pagrindinio įstatymo, ir Honkongo SAR nacionalinio saugumo įstatymo autoritetui ir sukėlė pavojų Kinijos suverenitetui, saugumui ir plėtros interesams.

Toks chaosas rodo, kad dabartinėje Honkongo rinkimų sistemoje yra akivaizdžių spragų ir trūkumų, ypač tai, kad „patriotų, valdančių Honkongą“ principas nebuvo iki galo įgyvendintas. Destabilizuojančios jėgos pasinaudojo spragomis ir trūkumais perimant Honkongo SAR jurisdikciją. Dėl to reikia imtis būtinų priemonių siekiant patobulinti Honkongo specialiojo administracinio regiono rinkimų sistemą, užtikrinti „Honkongo žmonių, valdančių Honkongą“ principą ir kad patriotai būtų pagrindinė jo jėga, užtikrinti, kad „vienos šalies, dviejų sistemų“ politikos praktika Honkonge eina teisinga linkme. Sprendimas tobulinti Honkongo specialiojo administracinio regiono rinkimų sistemą sulaukė teigiamo atsako ir palaikymo iš visų sluoksnių Honkonge.

2. „Patriotų, valdančių Honkongą“ principas atitinka „vienos šalies, dviejų sistemų“ politiką ir tarptautines taisykles, yra visiškai pagrįstas.

Honkongo grįžimas į Kiniją reiškia, kad Kinijos vyriausybė atnaujino suvereniteto Honkonge įgyvendinimą, atverdama naują erą, kurioje Honkongo gyventojai yra patys sau šeimininkai, o Honkongo valdymo teisės grįžo į kinų rankas. Valdymo teisės ir suverenitetas yra neatsiejami. Tik tada, kai Honkongo vyriausybės valdymo teisės yra kinų, mylinčių savo tėvynę ir Honkongą, rankose, gali atsispindėti Kinijos atnaujintas suverenitetas Honkonge. „Patriotų, valdančių Honkongą“ principas reiškia, kad, grįžus į tėvynę, Honkongą turi valdyti patriotai, kurie iš tikrųjų atstovauja Honkongo žmonių valiai, o Honkongo specialiojo administracinio regiono vairas turi būti patriotų rankose.

„Patriotų, valdančių Honkongą“ principas yra „vienos šalies, dviejų sistemų“ politikos sklandaus įgyvendinimo pagrindas ir derama prasmė. „Patriotų, valdančių Honkongą“ principo turinys buvo įtrauktas į „vienos šalies, dvi sistemos“ politiką nuo pat jos suformavimo. Norėdami įgyvendinti „Honkongo žmonių, valdančių Honkongą“ principą, turime laikytis „patriotų, valdančių Honkongą“ principo įgyvendinimo; tik laikantis „patriotų, valdančių Honkongą“ principo būtų galima iki galo ir tiksliai įgyvendinti „vienos šalies, dviejų sistemų“ politiką.

Kaip specialiojo Kinijos Liaudies Respublikos administracinio regiono jurisdikcija Honkongo atžvilgiu turi būti patriotų rankose. Tai yra savaime suprantama, teisėta ir pagrįsta politinės etikos dalis. Žvalgantis po pasaulį nėra nė vienos šalies ar regiono, kuriame kandidatuojantys žmonės neprisiektų ištikimybės savo šaliai ir žmonėms. Lietuvos Seimo nariai ir kiti valstybės pareigūnai prieš pradėdami eiti pareigas taip pat turi prisiekti šaliai ir Konstitucijai. Tik Honkonge kai kurie žmonės naudojasi savo tėvynės išdavyste kaip politiniu „turtu“ norėdami pasirodyti, netgi priešinasi šaliai, priešinasi centrinei valdžiai ir savo tautos demonizavimu naudojasi kaip rinkimų šūkiu, atlieka bjaurius pasirodymus prisiekdami eiti pareigas. Kyla klausimas, ar pasaulyje yra nors viena šalis, kuri bet kurios savo teritorijos dalies jurisdikciją suteiktų žmonėms, kurie iš visos širdies nepripažįsta arba nerodo lojalumo šaliai bei tautai ir yra pasirengę tarnauti kaip politiniai agentai išorinėms jėgoms? O gal pasaulyje yra kuri nors šalis, kuri bet kurios savo teritorijos dalies jurisdikciją suteiktų tiems, kurie yra už atsiskyrimo veiklą ar užsiima ja, kad pakenktų pagrindiniams šalies interesams?

Būnant patriotu reikia gerbti savo tautą, nuoširdžiai palaikyti tėvynės atkūrimą dėl jos suvereniteto Honkonge ir nekenkti Honkongo klestėjimui ir stabilumui. Todėl „patriotų, valdančių Honkongą“ principo laikymasis nėra griežtas standartas, bet minimalus „Honkongo žmonių, valdančių Honkongą“ principo įgyvendinimas. Tokie reikalavimai nėra būdingi tik Honkongui, bet yra visuotinai taikoma taisyklė.

3. Tai yra centrinės valdžios galia ir atsakomybė įgyvendinti „patriotų, valdančių Honkongą“ principą ir tobulinti Honkongo rinkimų sistemą, kuri yra visiškai konstitucinė ir teisėta.

Honkongo specialusis administracinis regionas yra Kinijos Liaudies Respublikos administracinis regionas, turintis didelę autonomiją ir tiesiogiai pavaldus Centrinei Liaudies vyriausybei. Unitarinėse valstybėse įprasta politinė praktika, įtvirtinta konstitucijoje, yra ta, kad centrinė valdžia nusprendžia dėl vietos rinkimų sistemos. HSAR rinkimų sistemos modifikavimas ir tobulinimas priklauso centrinėms valdžios institucijoms – tai nėra autonomijos reikalas. Kinija yra unitarinė valstybė. Konstitucija numato įsteigti Honkongo specialųjį administracinį regioną ir jo sistemą, kurio galia priklauso centrinės valdžios rankoms. Kaip aukščiausias valstybės galios organas, numatytas konstitucijoje, Nacionalinis liaudies kongresas ėmėsi institucinių priemonių siekdamas patobulinti Honkongo rinkimų sistemą konstituciniu lygmeniu, kuri atitinka konstitucines nuostatas ir principus, atitinka Honkongo pagrindinį įstatymą ir turi tvirtą politinį ir teisinį pagrindą. Honkongo reikalai yra Kinijos vidaus reikalai ir kišimasis iš išorės neleidžiamas.

Per pastaruosius 24 metus po Honkongo sugrįžimo niekam daugiau taip nerūpėjo Honkongo demokratija ir tolesnis klestėjimas bei stabilumas kaip centrinei Kinijos valdžiai. Įgyvendinant „patriotų, valdančių Honkongą“ principą ir patobulinus rinkimų sistemą Honkongo specialiajame administraciniame regione bus pašalintos kliūtys, trukdančios HSAR plėtrai, kurias įstatymų leidžiamojoje valdžioje nustatė riaušės, nukreiptos prieš Kiniją. Tai taip pat prisidės prie ryšių gerinimo tarp HSAR administracinių ir teisėkūros šakų. Tai palanku sušvelninant skirtumus ir konfliktus, siekiant sutarimo, suartinant visas jėgas, kaip svarbiausius uždavinius įvardijant ekonomikos plėtrą ir žmonių pragyvenimo gerinimą ir įtvirtinant tarptautinio finansų, prekybos ir laivybos centro statusą. Tai taip pat prisideda prie demokratinės rinkimų sistemos, atitinkančios Honkongo sąlygas ir atspindinčios bendrą visos visuomenės interesą, kūrimo ir užtikrina platų ir subalansuotą Honkongo tautiečių politinį dalyvavimą pagal įstatymą. Tai prisideda pašalinant tarptautinės bendruomenės rūpesčius dėl socialinio Honkongo chaoso ir užtikrinant taikesnę ir stabilesnę socialinę aplinką, stabilesnę politinę aplinką ir patikimą verslo aplinką Honkonge visoms šalims.

Dauguma Honkongo piliečių puoselėja tradicijas mylėti šalį ir Honkongą, savo gimtąjį miestą. Buvo, yra ir bus daugybė patriotų. Honkongo perėjimas nuo chaoso prie valdymo visiškai atitinka visų šalių interesus ir taip pat suteikia tvirtesnę garantiją apsaugoti Honkongo gyventojų teises ir teisėtus užsienio investuotojų interesus. Nuolat tobulinant „vienos šalies, dviejų sistemų“ politiką, „Honkongo gyventojų, valdančių Honkongą“ principą ir didelę autonomiją, su patriotų parama ir dalyvavimu Honkongas turės geresnį rytojų. 

(Užs. 21AV32-107)

Tai yra oficiali Kinijos Liaudies Respublikos ambasadoriaus pozicija​.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.