Kelionė į Padniestrę – tarsi grįžimas į Sovietų Sąjungą

Moldovos sostinę Kišiniovą nuo Vakarų nepripažįstamos Padniestrės Moldovos Respublikos (PMR) sostinės Tiraspolio skiria vos 78 kilometrai. Bet kelionę gerokai prailgina PMR pasienyje vykstanti patikra bei kelyje stovintys blokpostai.

Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Vaizdai iš Padniestrės.<br>E.Butrimo nuotr.
Daugiau nuotraukų (24)

Specialiai lrytas.lt, Padniestrė

Jun 6, 2022, 9:53 PM

Įdomu tai, jog Moldovos patikrinimo poste stovi vos keli kariai ir nėra įrengta jokio barikadinio įtvirtinimo. Tuo tarpu įvažiavimą į PMR saugo didelė ginkluotų kariškių grupė ir vyksta smulkmeniškas keleivių pasų patikrinimas.

Vėliau jau keliaujant po PMR kas kelis ar keliolika kilometrų tenka kirsti iš cementinių blokų sustatytas barikadas bei jas saugojančius kariškius. Nejučiomis kyla įtarimas, kad PMR vadovybė specialiai kuria įvaizdį, jog potenciali agresorė yra Moldova, o PMR bijo jos įsiveržimo ir todėl įvedė sustiprintą apsaugą.

Mano spėjimą, kad PMR gyventojams yra diegiama propaganda esą konflikto židinį kursto Moldova netiesiogiai patvirtino ir mikroautobuso kaimynė, dailės mokyklos mokytoja. Moteris į mano nustebimą dėl PMR esančių gausių blokpostų priminė, jog Moldovoje gyvena 2,5 mln gyventojų, o PMR - penkis kartus mažiau.

Reiškia akivaizdu, kad mažesnė šalis privalo saugotis nuo didesnės ir kaimynės, kuri savo agresyvumą neva pademonstravo 1991 metais užpuldama nepriklausomybės siekusią PMR. Tai, kad minėtas brolžudiškas kovas labiausiai lėmė Rusijos karių, dislokuotų PMR, kurstymas ir įsikišimas, pašnekovei nesakiau. Mat artėjome prie pasienio kontrolės punkto, ir pabijojau, kad moteriai įskundus galiu būti neįleistas į PMR. Juolab kad  bičiuliai Kišiniove perspėjo apie tokią galimybę ir prašė jokiu būdu neprasitarti, kad esu žurnalistas.

Vis dėlto paso patikra buvo neilga: PMR kariškis paklausė, ar vykstu kaip turistas ir ar neturiu filmavimo įrangos. Išgirdęs teigiamą mano patikinimą grąžino pasą su antspauduotu popieriaus lapeliu ir nurodymu lapelį būtinai grąžinti vykstant atgal.

PMR teritorija yra unikali. Tai maždaug 200 kilometrų ilgio ir vos 6–38 kilometrų pločio žemės ruožas dešiniame Dniestro upės krante. Kairiame upės krante yra likusi Moldovos teritorija, o iš dešinės pusės PMR ribojasi su Ukraina.

Nuo Moldovos PMR teritorija yra natūraliai atsiribojusi, nes per plačią Dniestro upę yra pastatyti vos keli tiltai. XV amžiuje dalį PMR teritorijos valdė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK), tuo metu išplėtusi savo ribas iki Juodosios jūros.

Kitą dalį Padniestrės XV amžiuje valdė Moldovos karalystė. Tam tikrais istorijos tarpsniais Padniestrę valdė kitos šalys, nei kad likusią Moldovos teritoriją.

Dabartinė gyventojų sudėtis PMR kiek skiriasi nuo Moldovos, kur du trečdaliai gyventojų yra moldavai. PMR tuo tarpu moldavų, ukrainiečių ir rusų yra maždaug po trečdalį ir visos šios kalbos yra pripažintos oficialiomis.

Bet visi dokumentai čia yra pildomi vien rusiškai, ši kalba dominuoja ir yra propaguojama. Ant administracinių pastatų plevėsuoja dvi vėliavos – PMR bei Rusijos, nes PMR skelbia norinti įeiti į Rusijos sudėtį. Parduotuvėse atsiskaityti galima tik PMR rubliais, o bankomatai priima tik čia išduotas korteles.

Pravažiavę Banderų miestą su gražia restauruota viduramžių pilimi netrukus pasiekiame ir Tiraspolį. Nežinodamas, kur išlipti, vykstu į galutinę stotelę prie geležinkelio stoties.

Pasiklausęs sužinau, jog nuo stoties einanti V.Lenino vardo gatvė yra tiesus kelias į Tiraspolio centrą. Paėjėjus keletą šimtų metrų dešinėje pusėje išnyra parkas su naujai pastatyta bažnyčia bei viduryje parko nebaigtu įrengti fontanu.

Aplink fontaną yra pastatyti specialūs granitiniai paaukštinimai, ant kurių ateityje turbūt bus padėtos memorialinės lentos. Kol kas guli tik viena lenta su išraižytais keturių Rusijos carų portretais bei prierašu, kad tai Romanovų dinastijos 400 metų jubiliejaus pagerbimas.

Vėliau tenka pamatyti ne vieną paminklą, aukštinantį carinės Rusijos laikus. Pačiame miesto centre yra naujai įrengtas parkas, pavadintas carienės Jekaterinos ll vardu bei papuoštas didžiule jos skulptūra.

Šalia stovi kelių karvedžių skulptūros, o prie įėjimo į parką yra įrengti specialūs stovai su informacija apie labiausiai carinei Rusijai ir Padniestrei nusipelniusius didikus bei kariškius. Šalia parko eina gatvė, o kitoje jos pusėje stovi grandiozinė skulptūra, kurioje pavaizduotas ant žirgo sėdintis generolas Aleksandras Suvorovas.

Už šimto metrų nuo Jekaterinos ll vardo parko prasideda didžiulis memorialas karų aukoms. Memorialo pradžioje stovi rusų tankas su užrašu „Už tėvynę“.

Kiek tolėliau stovi nedidelė pravoslaviška koplyčia ir amžinos ugnies aukuras. Už aukuro guli antkapinės lentos su prierašais, kad čia palaidoti asmenys žuvo Antrame pasauliniame kare bei 1990–92 metų mūšiuose su Moldova dėl PMR nepriklausomybės.

Memorialo gale prie aukštos granitinės sienos stovi papildomi paminklai Černobylio atominės elektrinės sprogimo, Antro pasaulinio karo, Afganistano karo bei 1990–92 susirėmimų aukoms. Ant paminklinės lentos yra išgraviruotos žuvusiųjų pavardės.

Perskaitau, jog 1990–92 susirėmimuose gindami PMR žuvo jai padėti atvykę du Estijos bei vienas Latvijos pilietis rusiškomis pavardėmis. Gindami PMR žuvo jai padėti atvykę ir keli baltarusiai, ukrainiečiai bei keliasdešimt Rusijos piliečių.

Už šio memorialo yra kraštotyros muziejus, kuriame daugiausiai vietos irgi skiriama caro laikų bei 1990–92 kovų aukštinimui, bet nėra jokios užuominos, kad PMR teritoriją kažkada valdė lietuviai. Priešais kraštotyros muziejų kitoje gatvės pusėje stovi vietos vyriausybės bei parlamento rūmai, o prieš juos puikuojasi milžiniškas V.Lenino paminklas.

Įvažiavimą į miesto centrą puošia aukštai pakabinta išdidinta Georgijaus juostelė bei nenukabinti stendai, kvietę gegužės 9-ąją vieningai švęsti pergalės Antrąjame pasauliniame kare dieną.

Tokie stendai bei plakatai tebėra nukloję visą miestą, nors PMR vadovai tada atšaukė planuotą paradą, motyvuodami, jog bijo galimų Moldovos provokacijų. Prasidėjus Rusijos agresijai Ukrainoje PMR buvo ramu, tačiau Rusijos puolimui užstrigus Kremlius prakalbo apie galimybę PMR kariuomenei įsijungti į kovas.

Po tokių pareiškimų PMR prasidėjo keistos provokacijos – neišaiškinti sprogimai prie karinės bazės bei administracinių pastatų.

Tiraspolio centre su vyru bei vaiku ėjusi viena moteris pasisakė esanti pradinių klasių mokytoja. Ji su auklėtiniais kaip ir visa mokykla esą jau kelis kartus turėjo bėgti iš pastato, nes kažkas paskambinęs pranešė, kad mokykla užminuota.

Toks pranešimas kelis kartus šį mėnesį laikinai buvo suparalyžiavęs ir gretimos ligoninės bei miesto administracijos darbą. Nė vienas grąsintojas nebuvo išaiškintas, tačiau pedagogė su vyru spėjo, kad tai PMR pakenkti norinčių Moldovos diversantų darbas.

Prie universiteto prakalbintas vienas studentas visgi suokalbiškai nusišypsojo man, ir tyliai pasakė: „Nemanau, kad Kišiniovas turi ką nors bendro su tuo“.

Nė vienas kalbintas Tiraspolio gyventojas tačiau nesutiko fotografuotis ir pasisakyti savo pavardės, kas sukėlė įtarimą, kad žmonės čia yra įbauginti, bijo sakyti savo nuomonę ir baiminasi teisinės savivalės.

Tai patvirtino ir Moldovos mokslų akademijos Istorijos instituto profesorius Virgiliu Birladeanu, ne kartą pats patyręs PMR žmonių baimę atvirauti. Anot istoriko, PMR gyventojams yra diegiama propaganda, kad jiems labai pasisekė, nes ši respublika išsaugojo viską, kas buvo geriausia Sovietų Sąjungoje.

Pensininkai, kasdien gatvėse regintys propagandinius šūkius ir žiūrintys Maskvos televiziją, tuo yra giliai įtikėję. Tiki ir tuo, jog tos žemės nuo seno priklausė carinei Rusijai, nors tikrumoje jos buvo Moldovos karalystės valdose dar prieš 600 metų.

Minėta mikroautobuso bendrakeleivė, paklausus, kuo PMR yra geresnė už Moldovą, pirmiausia paminėjo daug mažesnius komunalinius mokesčius. Moteris teigė, jog už trijų kambarių 65 kvadratinių metrų buto apšildymą žiemą mokėjo tik 25 eurų sumą, kai tuo tarpu Kišiniove jos giminės suplojo beveik dešimteriopai daugiau.

Bet bendrakeleivė nepasakė, jog mažai už šildymą mokėjo todėl, jog PMR vagia Rusijos Moldovai tiekiamas dujas, tuo pačiu žlugdydama ir Kišiniovo ekonomiką.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.