Piktybiniams pažeidėjams uždėjo apynasrį: NTAKD džiaugiasi gerėjančia tabako ir alkoholio prekybos kontrole

Gyvename skaitmeniniame amžiuje, todėl ir kylantys iššūkiai – modernūs. Ne išimtis ir tabako bei alkoholio kontrolė. Specialistai pastebi, kad prekyba neleistinomis medžiagomis keliasi į internetinę erdvę. Todėl gyventojų gerove besirūpinančioms institucijoms reikalingi nauji įrankiai. Apie naujoves ir specialistų išskirtas tendencijas kalbamės su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) laikinąja direktore Gražina Belian.

Gražina Belian<br>NTAKD nuotr.
Gražina Belian<br>NTAKD nuotr.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas <br>R.Danisevičiaus nuotr.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas <br>R.Danisevičiaus nuotr.
Gražina Belian<br>NTAKD nuotr.
Gražina Belian<br>NTAKD nuotr.
Elektroninės cigaretės<br>D.Umbraso nuotr.
Elektroninės cigaretės<br>D.Umbraso nuotr.
Prekyba alkoholiu.<br>M.Patašiaus nuotr.
Prekyba alkoholiu.<br>M.Patašiaus nuotr.
Elektroninės cigaretės<br>R.Danisevičiaus nuotr.
Elektroninės cigaretės<br>R.Danisevičiaus nuotr.
Daugiau nuotraukų (6)

Lrytas.lt

2023-02-24 09:54, atnaujinta 2023-02-24 10:28

– Nuo šių metų sausio praplėstos NTAKD teisės kontroliuoti internetinėje erdvėje uždraustą alkoholio ir tabako gaminių reklamą, taip pat tabako gaminių, el. cigarečių nuotolinę prekybą. Kas pasikeitė?

– Departamentas nuolat vykdo internetinės erdvės stebėseną. Tačiau mums trūko kontrolės įrankių. Nuo šiol turime teisę duoti privalomuosius nurodymus viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjams blokuoti įstatymą pažeidusias svetaines.

Tai leidžia efektyviai kovoti su piktybiniais įstatymų pažeidėjais, kurie sąmoningai skleidžia neteisėtos veiklos reklamą ir sudaro galimybę įsigyti tabako gaminius, el. cigaretes ir rūkomuosius žolinius gaminius nuotoliniu būdu net vaikams ir nepilnamečiams.

Pavyzdys – praėjusių metų liepą įsigaliojus draudimui parduoti elektronines cigaretes ir jų pildykles su skoniais, atsidurta keblioje padėtyje.

Kai kurie ūkio subjektai interneto svetaines registruoja užsienyje, o prekybą elektroninėmis cigaretėmis vykdo Lietuvoje.

Departamentas, gavęs Vilniaus apygardos administracinio teismo leidimą, turėjo teisę duoti privalomą nurodymą tik Lietuvos informacijos prieglobos paslaugų teikėjams. Džiugu, kad ši problema buvo išspręsta ir įgijome naują, efektyvų kontrolės įrankį.

Pasikeitus teisiniam reguliavimui buvo praplėstos Departamento teisės ir atsirado galimybė duoti privalomuosius nurodymus ir viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjams. Tokiu būdu siekiama apsaugoti Lietuvos rinką nuo uždraustos reklamos bei nuotolinės prekybos.

– Kaip tiksliai vyksta šis procesas?

– Iš pradžių ūkio subjektams yra siunčiamas raginimas savanoriškai pašalinti reklamą arba informaciją, kuri yra susijusi su nuotoline tabako gaminių, el. cigarečių arba rūkomųjų žolinių gaminių prekyba.

Jeigu ūkio subjektas neatsižvelgia į tai ir to nepadaro per nustatytą terminą, Departamentas turi teisę kreiptis į Vilniaus apskrities administracinį teismą.

Teismas išnagrinėja prašymą ir priima motyvuotą nutartį išduoti leidimą atlikti konkrečius veiksmus, t.y. duoti privalomą nurodymą prieglobos paslaugų tiekėjui ir (ar)ar viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjui pašalinti prieglobos paslaugų tiekėjo ir (ar) ar viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjo saugomą informaciją arba panaikinti galimybę pasiekti informaciją, kuri laikoma alkoholinių gėrimų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių reklama, arba informaciją, kuri susijusi su draudžiama tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių nuotoline prekyba.

Jau skiname pirmuosius pakitusio teisinio reguliavimo vaisius. Nuo sausio pradžios įspėti 3 užsienio ūkio subjektai, jiems nustatytas terminas pašalinti nuotolines prekybos el. cigarečių platformas. Kreipėmės į teismą dėl 2 atvejų.

Internetinės erdvės stebėseną vykdo Departamento specialistai. Taip pat sulaukiame kitų institucijų pranešimų bei gyventojų skundų.

– Ką NTAKD daro, kad pažeidimų būtų apskritai išvengta?

– Vykdome į pažeidimų prevenciją orientuotą ūkio subjektų konsultavimą. Šioje srityje galime pasidžiaugti akivaizdžiai gerėjančiais rezultatais.

Norėčiau pabrėžti, kad konsultavimo tikslas – operatyviai ir sistemiškai, reaguojant į susidariusią situaciją rinkoje, išvengti galimų teisės aktų pažeidimų. Pagrindinis prioritetas 2022 m. buvo skiriamas ne ekonominių sankcijų taikymui, o ūkio subjektų, jų asocijuotų struktūrų bei verslo naujokų konsultavimui bei mokymui, nes tokia vykdoma prevencinė veikla padeda efektyviai išvengti galimų AKĮ ir TKĮ pažeidimų.

Skaičiai rodo, kad pasirinkome teisingą kryptį, toks veiklos pobūdis pasiteisino. Pavyko 41 proc. sumažinti pažeidimų skaičių nuo 149 pažeidimų 2021 m. iki 88 – 2022 m.

Prisidėjus papildomų funkcijų dėl neapdoroto tabako bei pluoštinių kanapių tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių priežiūros srities, padidėjo ir NTAKD suteikiamų konsultacijų skaičius iki 6000 tiek žodžiu, tiek raštu.

Kaip jau tapo įprasta, organizuota daug susitikimų gyvai bei nuotoliniu būdu su ūkio subjektais ir asocijuotomis verslo struktūromis, kurių metu buvo pasikeista aktualia ir naudinga informacija bei buvo sprendžiami rūpimi verslui klausimai.

– Vien prevencija apsiriboti neįmanoma. Kokios dar priemonės pasitelktos?

– Per 2022 NTAKD atliko iš viso 158 ūkio subjektų, veikiančių alkoholio ir tabako gamybos bei prekybos srityje, patikrinimų, iš kurių planiniai – 71, neplaniniai – 87. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pažeidimų prevencijai bei konstruktyvaus dialogo vystymuisi su verslu.

Dėl ekonominių sankcijų skyrimo buvo laikomasi nuomonės, kad jos turi būti taikomos tik kraštutiniu atveju, kai visos kitos priemonės jau buvo išnaudotos ir nedavė rezultatų, kokių buvo tikimasi.

Praėjusiais metais daug dėmesio skirta bendravimui su asocijuotomis verslo struktūromis, veikiančiomis alkoholio ir tabako gamybos ir prekybos srityje – Lietuvos prekybos įmonių asociacija, Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacija, Nacionaline tabako gamintojų asociacija bei kitomis.

Kita ypatinga kryptis – kontaktas su verslo naujokais, t. y. tai naujai įsisteigusiomis įmonėmis. Organizavome jiems mokymus, kurių metų buvo pateikta metodinė medžiaga, susijusi su veiklos vykdymu.

Supratome, kad tai pasiteisina, pamatėme didžiulį tokių mokymų poreikį. Todėl NTAKD yra numatęs juos vykdyti toliau ir tokiu būdu prisidėti prie pažeidimų išankstinės prevencijos bei metodinės pagalbos suteikimo.

– Viena iš NTAKD veiklos krypčių – alkoholio pasiūlos mažinimas, o tuo pačiu ir saikingesnio alkoholio vartojimo skatinimas. Kokios tendencijos?

– 2022 m. buvo nustatyta tik 60 Alkoholio kontrolės įstatymo (AKĮ) pažeidimų, kai 2021 m. – net 134. Daugiau nei dvigubai sumažėjęs pažeidimų skaičius rodo, kad situacija gerėja ir NTAKD taikomos prevencijos priemonės pasiteisina. Tai siejama su pastebima nauda dėl padidėjusio NTAKD atliekamo prevencinio darbo ir konsultacijų, todėl verslo subjektai tampa labiau atsakingi ir sąmoningi.

AKĮ pažeidimų analizė parodė, kad probleminės sritys ūkio subjektų priežiūroje išlieka prekyba alkoholiniais gėrimais draudžiamu laiku, apribojimai, susiję su pirkėjų amžiumi bei prekyba tinkamai nesutvarkius dokumentacijos t. y. be licencijų ar neturint reikiamo leidimo arba alkoholinių gėrimų įsigijimo dokumentų.

Pažeidimai, susiję su prekyba alkoholiniais gėrimais draudžiamu laiku, ir toliau pirmauja, tačiau 2022 m. pastebimas nuo 2021 m. besitęsiantis šių pažeidimų sumažėjimas bendrame pažeidimų skaičiuje nuo 35 proc. Iki 30 proc.

Tai rodo, kad NTAKD skiriamas dėmesys ir taikomos priemonės šios pažeidimų rūšies prevencijai duoda rezultatus ir pradėtus darbus reikia tęsti.

Nors didelį rūpestį kelia pažeidimų, susijusių su alkoholinių gėrimų pardavimu asmenims, jaunesniems nei 20 metų, tačiau džiugina jų skaičiaus sumažėjimas nuo 34 proc. 2021 m. iki 23 proc. 2022 m.

Tai rodo, kad susitikimai su asocijuotomis verslo struktūromis, veikiančiomis alkoholio prekybos srityje, buvo rezultatyvūs ir ūkio subjektai atsakingiau ėmė laikytis AKĮ nustatytos pardavimo tvarkos.

Nerimą kelia, kad dvigubai padaugėjo pažeidimų, susijusių su prekyba tinkamai nesutvarkius dokumentacijos t. y. be licencijų ar neturint reikiamo leidimo arba alkoholinių gėrimų įsigijimo dokumentų. Jei 2021 m. jų buvo kartu sudėjus 12 proc., tai 2022 m. jau 28 proc. bendrame AKĮ pažeidimų skaičiuje. Tai rodo, kad kai kurie ūkio subjektai visgi kartais dar aplaidžiai laikosi teisės aktų ir reikėtų tęsti prevencinį darbą šioje srityje.

– Ar pažeidėjai visada sutinka su savo kalte? Ar nebando NTAKD sprendimų nuginčyti teisme?

– Nelabai pasiginčysi, nes NTAKD visada labai atsakingai ir kruopščiai vykdo AKĮ ir Tabako kontrolės įstatymo (TKĮ) pažeidimų bylų tyrimus.

2022 m. priimta 60 nutarimų taikyti ekonomines sankcijas ūkio subjektams, iš jų 46 nutarimai dėl AKĮ ir 14 dėl TKĮ pažeidimų, kai 2021 m. jų buvo 111, iš jų 101 buvo dėl AKĮ, 10 dėl TKĮ.

Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas per 2022 m. išnagrinėjo 15 administracinių bylų, kuriose ūkio subjektai ginčijo NTAKD priimtų nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą – visais atvejais teismai pareiškėjų skundus atmetė ir paliko galioti NTAKD priimtus nutarimus, tik vienoje byloje buvo panaikintas Departamento nutarimas, t.y. laimėtų teismuose bylų rodiklis yra 93 proc.

Kiekvienais metais laimėtų bylų procentas išlieka aukštesnis nei 90 proc., ūkio subjektai vis rečiau skundžia priimtus nutarimus, o tai reiškia NTAKD specialistų teisingą ir profesionalų teisės aktų taikymą.

– Vien NTAKD, turbūt negali atlikti alkoholio ir tabako prekybos kontrolės visoje Lietuvos teritorijoje. Su kuo bendradarbiaujate?

– 2022 m. atlikta visų 60 Lietuvos savivaldybių apklausa, kurios tikslas – nustatyti savivaldybių administracijų vaidmenį užtikrinant 2021 m. AKĮ ir TKĮ nuostatų įgyvendinimą.

Atsižvelgiant į gautus apklausos duomenis bei siekiant padėti efektyviau savivaldybėms vykdyti teisės aktuose nurodytas prevencijos priemones, buvo teikiami kiti siūlymai dėl veiklos tobulinimo.

Periodiškai buvo organizuoti nuotoliniai mokymai Lietuvos savivaldybių administracijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams aktualiais klausimais, susijusiais su alkoholio ir tabako gaminių priežiūros sritimi.

Vykdant savivaldybių administracijų licencijų išdavimo veiksmų stebėseną, 2021 m. buvo įvertintos 15-iolikoje savivaldybių išduotos licencijos. Patikrinus pateiktus licencijų išdavimo dokumentus, galima būtų teigti, kad kiekvienais metais mažėja savivaldybėse nustatomų pažeidimų išduodant licencijas, nes NTAKD reguliariai teikiamos konsultacijos, rekomendacijos ir mokymai ženkliai prisideda prie savivaldybių darbuotojų kompetencijų ugdymo.

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus skonių draudimui elektroninių cigarečių skysčiuose, NTAKD aktyviai bendradarbiavo ir teikė informaciją Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuriai pavesta šio TKĮ draudimo priežiūra.

Tam, kad ūkio subjektai patirtų mažesnę administracinę naštą, tačiau atliekama priežiūra būtų efektyvi ir tikslingai mažinanti pažeidimų skaičių, NTAKD prioritetą visada teikia patikrinimams kartu su kitomis priežiūrą vykdančiomis institucijomis, ypač su Lietuvos policija, Valstybine mokesčių inspekcija ir pan., tad tokie patikrinimai sudarė, kaip ir ankstesniais metais, didžiąją dalį, t.y. 55 proc. visų 2022 m. atliktų patikrinimų.

Tuo pačiu bendri kontrolės veiksmai leido operatyviai keistis aktualia informacija bei dalintis gerąja praktika tarp kontrolės funkcijas atliekančių institucijų.

2022 m. NTAKD aktyviai bendradarbiavo ir keitėsi informacija su EK bei kitomis valstybėmis narėmis, padidėjusio bendradarbiavimo priežastis tebėra naujų produktų tabako rinkoje atsiradimas ir su tuo atsirandančios naujos spręstinos problemos.

Taip pat dalyvavome Pasaulio sveikatos organizacijos rengiamuose renginiuose dėl tabako ir alkoholio keliamos žalos ir šios problemos sprendimo būdų paieškos.

Be to, NTAKD 2022 m. aktyviai dalyvavo Europos Komisijos kofinansuojamame projekte „Bendrieji veiksmai tabako kontrolėje 2“, kurio pagrindinis tikslas – padėti ES valstybėms narėms įgyvendinti Tabako produktų direktyvos ir Tabako reklamos ir rėmimo direktyvos nuostatas. NTAKD dalyvauja 2-ose darbo grupėse – WP8 (aplinkos be tabako dūmų sukūrimas ir tabako reklamos, skatinimo ir rėmimo teisinis reglamentavimas) ir WP9 (gerosios praktikos plėtojimas ir efektyvi bei nuosekli tabako „žaidimo strategija“ („endgame startegy“).

NTAKD tebėra pagrindinė institucija Lietuvoje, kuri renka ir teikia duomenis Europos Komisijai apie Tabako produktų direktyvos įgyvendinimą šalyje. Teikiami duomenys Europos Komisijos bus analizuojami ir naudojami siekiant nustatyti Tabako produktų direktyvos aktualumą bei galimiems pakeitimams.

Apibendrinus vykdomas priemones, darytina išvada, kad alkoholio, tabako ir su tabako gaminiais susijusių gaminių sektoriuje veikia NTAKD sukurtas efektyvus ūkio subjektų veiklos priežiūros bei pažeidimų prevencijos mechanizmas, kuris nuolat tobulinamas.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.
„Lietuva tiesiogiai“: kas nulėmė apsisprendimą, pone Ignai Vėgele?