Darbo ieškančią floristę suglumino Darbo biržos skelbimų turinys

Redakcija sulaukė Alytaus gyventojos laiško, kuriame buvo piktinamasi Užimtumo tarnyba. Moteris neslėpė nusivylimo, jog net ir radusi darbovietę, kurioje tvirtino galėjusi dirbti floriste, pagal tokias pareigas subsidijos suteiktos nebuvo. 

Alytiškė, svajojanti apie floristės darbą, liko nepatenkinta Užimtumo tarnybos veikla.<br> 123rf asociatyvioji nuotr.
Alytiškė, svajojanti apie floristės darbą, liko nepatenkinta Užimtumo tarnybos veikla.<br> 123rf asociatyvioji nuotr.
Alytiškė, svajojanti apie floristės darbą, liko nepatenkinta Užimtumo tarnybos veikla.<br> 123rf asociatyvioji nuotr.
Alytiškė, svajojanti apie floristės darbą, liko nepatenkinta Užimtumo tarnybos veikla.<br> 123rf asociatyvioji nuotr.
 Alytiškę papiktino Užimtumo tarnybos platinamuose skelbimuose daromos klaidos.
 Alytiškę papiktino Užimtumo tarnybos platinamuose skelbimuose daromos klaidos.
Daugiau nuotraukų (3)

Alytiškė

Feb 26, 2019, 12:44 PM, atnaujinta Feb 26, 2019, 2:19 PM

Papiktino klaidos

„Noriu parašyti apie buvusią Lietuvos darbo biržą – dabartinį Užimtumo centrą.

Esu labai pasipiktinusi darbuotojų aptarnavimo kokybe, kuri pakeitus pavadinimą iš Lietuvos darbo biržos į Užimtumo centrą nepagerėjo. Jokio progreso, tik dar didesnis nuosmukis. Taip pat labai liūdina dėl ten dirbančių darbuotojų kompetencijų bei raštingumo. 

Vietoje žodžio buhalterė Užimtumo centro darbuotoja skelbime parašė „buchalterė“, vietoje „kailių paruošėjas“ – „kalių paruošėjas“. 

Apmaudu dėl to, jog turiu profesinį bei aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tačiau darbo savo gimtajame Alytaus mieste rasti nėra jokių galimybių. Kai tuo tarpu neraštingos šios įstaigos darbuotojos užima darbo vietas.

Jau nekalbu apie tai, kiek milijonų ES lėšų skirta didelės naudos neatnešusiems skambius pavadinimus turintiems projektams „Atrask save“, „Naujas startas“. Nebuvau savęs pametusi, kad reikėtų save atrasti. Visada žinojau, ko noriu, tad kryptingai to siekiau. 

Nusivylė mokymo kokybe

Sunkų kelią reikėjo nueiti, kad biržos darbuotoja sutiktų ir sutvarkytų dokumentus dėl galimybės mokytis profesinėje mokykloje. Kai tik paklausdavau, ar galiu mokytis, sulaukdavau atsakymo: „Tu jau turi išsilavinimą“. 

Taip, turiu, nes pati jo siekiau, pati už jį mokėjau! Studijavau valstybės nefinansuojamoje vietoje.  

Nusivyliau profesinio mokymo kokybe. Kuris taip pat buvo susietas su tuometine Lietuvos darbo birža ir ES lėšomis. 1600 eurų skirta profesinei mokyklai vienam besimokančiajam už 5 mėnesių trukmės floristikos kursus. 

Per visą tą laikotarpį profesinio rengimo centras tesugebėjo nupirkti 3 gyvas gėles (rožes). Visą mokymosi laiką dirbta arba su šiukšlėmis (šienas, šiaudai, šakos, laikraščiai, kiaušinių dėklai, siūlai, kruopos, smėlis, mediniai pagaliukai ir pan.), arba užduotims atlikti reikalingas medžiagas reikėjo pirktis asmeniškai.

Negavo subsidijos

Kursus baigiau beveik prieš 10 mėnesių. Atkakliai ieškojau ir tebeieškau darbo pati. Darbo birža – dabartinis Užimtumo centras žadėjo 6 mėnesius mokėti subsidijas darbdaviui, įdarbinusiam mane pagal su šia veikla susijusias pareigas (floristės, gėlių pardavėjos, gėlių išvežiotojos, apželdintojos). 

Ir eilinį kartą tai buvo melas. Radau darbdavį, kuris sutiko mane įdarbinti apželdintojos pareigoms, sutvarkė visus dokumentus, kuriuos siuntė Užimtumo centras, tačiau jau sekančią dieną buvo sulaukta atsakymo, kad pagal tokias pareigas subsidijavimas negalimas. 

Tai kam tada į mokymosi programą buvo įtrauktas apželdinimo, naudojimosi įrankiais, lauko augalų priežiūros ir augimo sąlygų mokymasis, jei šios pareigybės, susijusios su mokymosi programa, nesubsidijuojamos?“ – stebėjosi alytiškė.

***

Užimtumo tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskienė komentavo, kad 2017 metais lapkritį minėta moteris registravosi Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus jaunimo užimtumo skyriuje ir jai buvo suteiktas bedarbio statusas. 

„Įvertinus klientės įsidarbinimo galimybes, lūkesčius ir pageidavimus, buvo sudarytas individualus užimtumo veiklos planas, kurio tikslas – įgyti floristo kvalifikaciją, o ją įgijus – organizuoti individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą.

Klientė iš karto buvo informuota, kad floristų įsidarbinimo galimybės Alytaus regione yra labai ribotos – floristo profesija nepaklausi darbo rinkoje, nes per metus Alytaus regione darbdaviai registruoja tik keletą darbo vietų floristams, tačiau klientė Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantą įtikino, kad įgijus kvalifikaciją sukurs darbo vietą sau.

Klientė su Užimtumo tarnyba pasirašė sutartį dėl kvalifikacijos įgijimo ir įsipareigojo vykdyti savarankišką veiklą (sukurti darbo vietą sau), kurią pradės vykdyti per 15 darbo dienų nuo kvalifikacijos įgijimo pabaigos. 

Mokymosi laikotarpiu – nuo 2017 m. gruodžio 8 d. iki 2018 m. gegužės 4 d. iš klientės nebuvo gauta jokių nusiskundimų dėl profesinio mokymo kokybės. 

Apsilankymų Alytaus jaunimo užimtumo skyriuje metu klientei buvo nuolat primenami kliento įsipareigojimai, kad ji per 15 darbo dienų po profesinio mokymo pabaigos turi vykdyti savarankišką veiklą kaip numatyta sutartyje. 

Nepaisant to, Alytaus jaunimo užimtumo skyrius ieškojo galimybių klientei padėti įsidarbinti: 2018 m. birželio 15 d. klientei buvo pateiktas tinkamo darbo pasiūlymas – įsidarbinti floriste. Įsidarbinti nepavyko, nes darbdavys pasirinko kitą kandidatą.

2018 m. rugpjūčio 28 d. klientei buvo pateiktas pasiūlymas savo CV išsiųsti įmonei, ieškančiai darbuotojo, turinčio floristo kvalifikaciją, tačiau į darbo pokalbį klientė nebuvo pakviesta. 

Alytaus jaunimo užimtumo skyrius dėjo visas pastangas, kad klientė integruotųsi į darbą rinką, t.y. teikė pasiūlymus įsidarbinti pagal įgytą kvalifikaciją tuo laikotarpiu vis atsirandančiose laisvose darbo vietose, nes pagrindinis Užimtumo tarnybos paslaugų tikslas – įsidarbinęs klientas. 

Po nesėkmingų bandymų įsidarbinti vėl buvo pakartotinai priminti klientės dvišalės sutarties įsipareigojimai organizuoti individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualią pažymą, aptartos įsidarbinimo galimybės.

Tačiau klientė organizuoti veiklą atidėdavo vėlesniam laikui (nors savo parašu buvo patvirtinusi įsipareigojimą per 15 darbo dienų įgijus kvalifikaciją sukurti sau darbo vietą) ir, Užimtumo tarnybos duomenimis, gautais iš kitų valstybinių registrų, iki šiol oficialiai nebuvo ir nėra pradėjusi vykdyti individualios veiklos. 

Paminėtina, kad klientė savo socialinio tinko „Facebook“ paskyroje 2018 m. rugpjūčio 1 d. paskelbė įrašą, kad siūlo floristo paslaugas – kuria gyvų ir dirbtinių gėlių kompozicijas, jas nuomoja, teikia renginių dekoravimo ir gėlių pristatymo į namus paslaugas. 

2018 m. lapkričio 8 d. kartu su kliente buvo atnaujintas individualus užimtumo veiklos planas, kurio tikslas – įsidarbinti floriste ir jame nebuvo suplanuotos remiamojo įdarbinimo bei savarankiško užimtumo rėmimo priemonės, apie kurias klientė rašė savo skunde todėl, kad ji dar neįvykdė dvišalės profesinio mokymo sutarties įsipareigojimų.

Atkreiptinas dėmesys, kad Alytaus regione nedarbo lygis yra aukštesnis už šalies vidurkį. Pakankamai didelei klientų daliai reikia papildomos pagalbos siekiant patekti ar grįžti į darbo rinką, todėl yra tikslinga turimus ribotus finansinius išteklius ir pagalbą suteikti kuo daugiau Alytaus regiono bedarbių, o ne pakartotinai remti konkrečius asmenis, ypač tuos, kurie yra dar neįvykdę ankstesnių sutartinių įsipareigojimų.

Šių metų vasario 11 d. klientė apsilankė Užimtumo tarnybos Alytaus skyriuje. Aptarnaujantis specialistas dar kartą paklausė apie jos galimybes vykdyti savarankišką veiklą, kurią ji planavo prieš pradėdama mokytis. 

Klientė atsisakė organizuoti individualią veiklą pagal individualią pažymą. Ji teigė, kad mielai sutiktų dirbti pagal darbo sutartį, jei darbdavys už jos įdarbinimą gautų darbo užmokesčio subsidiją. 

Tai įmonė, kurią savo laiške nurodė klientė. Aptarnaujančiam specialistui bandant pasiūlyti įsidarbinti floriste pas kitą darbdavį, klientė šią galimybę kategoriškai atmetė.

Primename apie teikiamas įdarbinimo subsidijas. Skiriant subsidiją darbo užmokesčiui darbdaviui, yra vertinama, ar darbdavys neturi skolų "Sodrai", VMI ir neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų Užimtumo tarnybai, ar neturi galiojančių nuobaudų, ar praeityje nėra piktnaudžiavęs Užimtumo tarnybos skiriama parama. Taip pat, jei darbdavių pageidaujančių organizuoti remiamojo įdarbinimo priemonę yra daugiau nei vienas, taikomi šie kriterijai: 

pirmą kartą pageidaujantis įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę;
yra smulkiojo ar vidutinio verslo įmonė;
metinė darbuotojų kaita yra ne didesnė nei 10 proc;
pasiūlyme planuojamas mokėti darbo užmokestis yra ne mažesnis nei 70 proc. šalies VDU.
Atrenkant potencialius kandidatus užimti darbo vietas, kurioms bus mokama subsidija darbo užmokesčiui, visų pirma yra vertinamos asmenų galimybės vykdyti darbo vietos aprašyme nurodytas funkcijas. Jei tinkamų kandidatų yra daugiau nei vienas, yra taikomi šie kriterijai:
niekada nedalyvavęs priemonėse; 
ilgesnį laiką registruotas Užimtumo tarnyboje.
turintys du ir daugiau darbo rinkoje papildomo rėmimo požymius, nurodytus Užimtumo įstatymo 25 straipsnyje; 
ilgiausiai nedirbę iki potencialaus dalyvavimo priemonėje.

Konkrečiu klientės atveju šių metų sausio pradžioje darbdavys domėjosi galimybe organizuoti remiamojo įdarbinimo priemonę ir įdarbinti klientę apželdintoja. Tuo metu Alytaus regione buvo registruota apie 30 asmenų, kurie galėtų dirbti apželdintojais, iš kurių dauguma yra niekada nedalyvavę jokiose priemonėse arba yra ilgesnį laiką registruoti Užimtumo tarnyboje, arba ilgiau nedirbę nei minima klientė, taip pat turintys du ir daugiau papildomo rėmimo požymių. 

Tačiau darbdavį domino tik klientės kandidatūra. Oficialiai darbdavys nepateikė pasiūlymo organizuoti remiamojo įdarbinimo priemonę. Net ir tuo atveju, jei jis būtų pateiktas, prioriteto tvarka darbdaviui būtų siūlomi ir kiti Alytaus regione registruoti darbo neturintys asmenys, nedalyvavę remiamo įdarbinimo priemonėse“, – komentavo Užimtumo tarnybos atstovė spaudai M. Jankauskienė.

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.