Dėžes sostinės centre išmetęs vilnietis sulaukė netikėto skambučio: ekologiška gyvensena džiaugiasi ne visi

„Savo pasakojimą pradėsiu nuo to, kad dar prieš kokius 5 metus prie mano buvusios gyvenamosios vietos (Studentų gatvėje) stovėję konteineriai buvo išvežti ir jų ten nebeliko. Aš, būdamas tėvų įpratintas, jau daug metų rūšiuoju atliekas, nes man rūpi gamta, ekologija, švara ir mūsų pačių sveikata ir gerovė.

Šiukšlės.<br> Skaitytojo nuotr.
Šiukšlės.<br> Skaitytojo nuotr.
Šiukšlės.<br> Skaitytojo nuotr.
Šiukšlės.<br> Skaitytojo nuotr.
Šiukšlės.<br> Skaitytojo nuotr.
Šiukšlės.<br> Skaitytojo nuotr.
Šiukšlės.<br> Skaitytojo nuotr.
Šiukšlės.<br> Skaitytojo nuotr.
Daugiau nuotraukų (4)

Martynas

May 17, 2022, 9:20 PM

Pašalinus konteinerius, mėginau susisiekt su savivaldybe. Tuomet man berods atsakė taip, jog vyksta konkursas naujam šiukšlių išvežėjui ir iškart po to rūšiavimo konteineriai ten vėl bus sugrąžinti.

Praėjus geram pusmečiui, konteinerių vis dar nebuvo. Vėl mėginau susisiekt su savivaldybe, bet negavau jokių konkrečių atsakymų ar datų, kada tie konteineriai atsiras. Dar kartą mėginau į juos kreiptis gal po metų. Man buvo pasakyta, kad rūšiavimo konteineriai ten jau pastatyti, nors akivaizdžiai ten buvo tik komunalinių bendrų atliekų juodi konteineriai ir tikrai jokių rūšiavimui skirtų.

Prieš metus atsikrausčiau prie pat Katedros. Čia taip pat sustatyti 4 dideli mišrių atliekų konteineriai, kurie dažnai būna pilni. Tai rodo, kad šiukšlių kiekis čia yra didelis. Tarp jų neabejotinai ir plastiko, popieriaus. Neretai pro langą pastebiu, kaip kažkas neša ir į bendrą konteinerį išmeta vien popierių arba plastiką.

Rūšiavimo trūkumo problemą čia bandoma spręsti tokiu simboliniu gestu – netoli šiukšliadėžių pastatytas stulpelis, ant kurio yra 4 pakabos ir lentelė, kurioje parašyta, kad ten galima pakabinti maišus su plastiko ar popieriaus atliekom. Aš ir dabar visada rūšiuoju ir kasdien ar kas antrą dieną ant to stulpelio pakabinu po maišą plastiko.

Deja, panašu, kad aš bene vienintelis naudojuosi tuo stulpeliu. Ir galbūt tam yra bent viena priežastis (be to, kad žmonės tiesiog tingi rūšiuot) – tas stulpelis dažnai būna pastatytas gana matomoj vietoj ir praeiviams gali tikrai gadint estetinį vaizdą.

Na, ir pabaigai paminėsiu savo dabar įvykusią patirtį su Vilniaus savivaldybe. Maždaug prieš savaitę šalia konteinerių nunešiau ir padėjau 3 nedidukes popierines dėželes. Vieną ant kitos, priglaustas prie konteinerio, jo šešėlyje, kad niekam negadintų vaizdo.

Kad nereiktų jų išmesti į bendras atliekas ir būtų galima tą popierių perdirbt. Po valandėlės sulaukiau skambučio. Paskambino vyrukas, galbūt šalia esančio namo gyventojas, kuriam kažkodėl užkliuvo tos dėželės. (Jis mano numerį sužinojo, nes ant vienos iš dėžių buvo mano vardas, adresas ir telefono numeris, nes anksčiau siunčiau siuntinį iš el. parduotuvės.)

Aš jam paaiškinau situaciją. Bet akivaizdžiai ekologija jam mažiau rūpėjo negu preciziškas taisyklių laikymasis. Po kurio laiko sulaukiau skambučio iš Vilniaus savivaldybės darbuotojo dėl šio mano baisaus nusižengimo.

Jam paaiškinau visą situaciją, savo motyvus. Jis dar paprašė parašyti tai laiške ir pasakė, kad tada ir nuspręs, „ar rašom protokolą, ar nerašom“. Taigi, dar kartą viską nuodugniai gražiai paaiškinau laiške. Ir po 20 min. sulaukiau naujo laiško iš savivaldybės, to paties darbuotojo. Esu kviečiamas atvykt ir susimokėt baudą (bauda gali siekt tarp 40 ir 130 eurų).

Pridedu savo siųsto laiško tekstą: „Tai yra popieriaus atliekos, o man rūpi ekologija, gamta ir mūsų pačių gerovė, dėl to atliekas visada rūšiuoju ir stengiuosi popieriaus, plastiko, elektronikos ir perdirbamos taros nemest į buitinių atliekų konteinerius.

Labai gaila, kad prie mano dabartinės gyvenamosios vietos nėra rūšiavimui skirtų konteinerių. Yra tik stulpelis, ant kurio galima pakabint maišus su rūšiuojamomis atliekomis. Bet tas stulpelis kažkodėl pastatytas visiems praeiviams gana regimoj vietoj ir tikrai negražiai atrodo, kai ant jo prikabinu daug rūšiuojamų atliekų.

Dėl to šiuo atveju nusprendžiau popierines dėžes tiesiog palikti prie konteinerio, kad atvažiavę šiukšliavežiai jas galėtų įmest į mašiną prie popieriaus atliekų. Paminėsiu ir tai, kad dėžės buvo tvarkingiau priglaustos prie konteinerio negu matoma nuotraukoje.“

Išėjęs pasivaikščioti kaip tik išvydau tokį vaizdą, kuris pagrindžia kai kurias mano išsakytas mintis. Nuotraukose matomi mišrių atliekų konteineriai, į kuriuos sumesta daug švaraus, rūšiavimui puikiai tinkančio kartono. Dar nufotografavau ir to minėto rūšiavimui skirto stulpelio nuotrauką.

Galima pastebėti, kad jis tikrai nepuošia aplinkos estetinio vaizdo. Ir ant jo kaba tik mano vienintelio pakabintas plastiko atliekų mėlynas maišas. Nes, kaip minėjau, be manęs labai retai kas tą stulpelį naudoja rūšiavimui (dažniausiai viskas tiesiog keliauja į mišrių atliekų konteinerius)“, – rašė Martynas.

***

Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičienė pakomentavo šią vilniečio Martyno situaciją. Ji primena, kad komunalinės atliekos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkomos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016–05-11 sprendimu Nr. 1–445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis.

„Vadovaujantis Taisyklių 70.4 ir 70.5 papunkčiais, atliekų turėtojai šalia konteinerių privalo nepalikti jokių atliekų, susidariusias komunalines atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje pagal jų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis, mesti į atitinkamos paskirties konteinerius. Draudžiama šalia konteinerių palikti bet kokias atliekas, kurias privaloma šalinti konteineriuose, taip pat statybos ir griovimo, didelių gabaritų, tekstilės, pavojingas atliekas, padangas, automobilių ardymo atliekas, kitas neleistinas atliekas (Taisyklių 71.6 papunktis).

Jeigu nustatomas asmuo, konteinerių aikštelėje arba šalia jos atsikratęs didžiųjų gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų, jis sumoka už šių atliekų surinkimą ir išvežimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka sudarytų paslaugų teikimo sutarčių įkainius.

Atsakant į Jūsų klausimą dėl rūšiavimo konteinerių trūkumo Vilniaus mieste, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, už pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir pakuočių atliekų naudojimo bei už infrastruktūros Savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje finansavimą yra atsakingi gamintojai ir importuotojai, kurie nustatytas pareigas vykdo kolektyviai, įsteigę tris organizacijas: VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, VšĮ „Gamtos ateitis“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“.

Šios organizacijos privalo finansuoti ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą, t. y. privalo pilnai dengti pakuočių atliekų surinkimo konteinerių kaštus ir atitinkamai šiomis surinkimo priemonėmis aprūpinti atliekų turėtojus.

Nors Pakuočių įstatymo nuostatos, imperatyviai įpareigoja minėtas organizacijas dalyvauti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, finansuoti išlaidas, kurios yra būtinos vykdant minėtų organizacijų pareigas bei pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą, tenka apgailestauti, kad iš minėtų organizacijų pusės nėra užtikrinamas sklandus pakuočių atliekų surinkimo konteinerių suteikimas atliekų turėtojams pagal jų poreikį.

Minėtoms organizacijoms neaprūpinant gyventojų pakuočių atliekų konteineriais ir neatliepiant atliekų turėtojų poreikių pagal esamą situaciją, Savivaldybė ne kartą kreipėsi tiek į minėtas organizacijas, tiek į pakuočių atliekas tvarkančius vežėjus ieškoti galimybių atliekų turėtojams suteikti pakuočių atliekų surinkimo konteinerius bei užtikrinti jų aptarnavimą, sudarant tinkamas rūšiavimo sąlygas.

Neturėdami tiesioginių sutarčių su pakuočių atliekas surenkančiais ir tvarkančiais paslaugų teikėjais, neturime teisinių svertų teikti imperatyvius nurodymus tiek pakuočių atliekas surenkantiems ir tvarkantiems vežėjams, tiek minėtoms organizacijoms dėl aprūpinimo pakuočių atliekų surinkimo konteineriais.

Taip pat svarbu paminėti, kad matydama ženklų poreikį aprūpinti gyventojus pakuočių atliekų surinkimo konteineriais ir žinodama, kad aukščiau nurodytos organizacijos neatliepia gyventojų poreikių tokiai infrastruktūrai finansuoti, Savivaldybė planavo dalyvauti Aplinkos projektų valdymo agentūros teiktame kvietime „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“, tačiau minėtos organizacijos nesutiko finansuoti 50 proc. planuojamų įsigyti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių įsigijimo sumos tokiomis sąlygomis, kuriomis Savivaldybei būtų suteikiama dotacija.

APVA nesutikus pakeisti sąlygų, leidžiančių Savivaldybei savarankiškai, be minėtų organizacijų, pasinaudoti teikiama dotacija, įsigyti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui skirtus konteinerius, kurių Vilniaus miesto atliekų turėtojams labai trūksta, negalėjome teikti paraiškos ir pasinaudoti dotacija individualiems pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti.

Papildomai informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. birželio 18 d. priėmė Pakuočių įstatymo pakeitimą Nr. XIVP-172(3), įtvirtinant savivaldybėms pareigą nuo 2022–12-31 parinkti pakuočių atliekų tvarkytojus, teikiančius komunalinių atliekų sraute pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugą, taip užtikrinant tinkamą, sklandų, laiku vykdomą ir atliekų turėtojų poreikius tenkinantį pakuočių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, bei aprūpinimą pakuočių atliekų surinkimo konteineriais.“, – komentavo Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyrio vedėja E. Bernotavičienė.

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.