Po techninės apžiūros apšalęs vairuotojas pasiekė savo: jam sumokėta kompensacija, kontrolieriui už pažeidimą skirtas neeilinis vertinimas

Lietuvoje, kaip ir visose ES valstybėse, privaloma transporto priemonių techninė apžiūra. Kiekvienam transporto priemonės valdytojui kartas nuo karto tenka apsilankyti Techninių apžiūrų centre. O centre dirba kontrolieriai. Vieni dirba puikiai, yra savo srities profesionalai, kiti, toks įspūdis, nežinia, kaip į darbą priimti prašalaičiai. Tikiuosi, pastarųjų nėra daug. Bet Šiaulių TAC Kelmės skyriuje vienas toks yra.

 Techninė apžiūra.<br> 123rf.com asociatyvioji nuotr.
 Techninė apžiūra.<br> 123rf.com asociatyvioji nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Vairuotojas

Sep 15, 2022, 9:59 PM

Kelmėje neseniai atsidarė naujas TAC. Ir, kaip visiems automobilių savininkams, teko apsilankyti naujame Techninių apžiūrų centre. Naujas pastatas, nauji įrengimai ir... naujas darbuotojas. Vienas naujas man dar nematytas darbuotojas.

Vienas darbuotojas apžiūrų metu nedaugžodžiauja, santūrus, tiesiog ramiai ir profesionaliai dirba savo darbą. Jei kas neaišku, paklausi, visad gausi atsakymą. Visad smagu patekti pas jį. Jo net klausinėti nereikia, išaiškina viską iki smulkmenų be prašymo. Žino visus reikalavimus ir jų laikosi. Jei būtų mano valia, skirčiau jam riebią premiją už pozityvumą ir puikų bendravimą su klientais. Ir šįkart apsidžiaugiu, dokumentus priima jis. Liepia privažiuoti prie antros linijos.

Bet, deja, tikrinti ateina ne naujas darbuotojas. Neprisistato. Pradedam procedūrą. Pakeltas kapotas, stoviu nuošaliai, nesikišu. Darau, kas liepiama. Įlipu automobilio vidun. Spaudžiu akceleratorių iki 4000 variklio apsukų per minutę. Du kartus. Išlipu, stoviu prie man nurodyto stulpo, stebiu.

Vėl sėdu automobilin. Pavažiuoju atgal. Klausausi žmonos „boxer‘io“ vaitojimo, klibina pakabos priekį. Pavažiuoju į priekį, užtraukiu rankinį. Vėl automobilis linguoja ir kilnojasi, atrodo, galinis tiltas liks ant stendo su visais ratais. Pavažiuoju į priekį. Signalas, galinė pavara, apiplovimas, valytuvai, ilgos, trumpos šviesos. Salono apžiūra.

„O kam jūs savo automobilį naudojate?“ – klausia kontrolierius, turintis antspaudą Nr. 604 (nes neprisistatė, net klausiamas neišdavė savo pavardės. Nu.). – Žmonėms vežti, ar kam kitam?“

Koks jūsų reikalas, pone Šiaulių TAC Kelmės sk. kontrolieriau Nr 604, kam aš naudoju savo automobilį? Man svarbu, kad aš nepažeidinėju įstatymų! Norėsiu – vešiu keleivius, norėsiu – važiuosiu į mugę (ką ir darau dažniausiai), norėsiu, išsiaiškinęs reikalavimus ir jų nepažeidinėdamas, vešiu morgo gyventojus namo.

Nepatogu žmogui įlipti? O kaip turi būti, kad būtų patogu? Nežinot? A, maždaug taip? Perkeliu sėdynę, nes jos (sėdynės) greitos fiksacijos ir jas konfigūruoji taip, kaip tau patogiau (užtat aš esu gerbėjas skandinaviškų mikroautobusų, ten gali greit viską pakeisti taip, kaip tau patogiau).

Dabar gerai? Gerai. Ponui kontrolieriui patogiau. Bet tikslių reikalavimų ponas kontrolierius nežino. Gal 1,2 m tarp sėdynių turi būti, gal ir mažiau. Po šimts, tai jei jau aiškini, kaip turi būti, tai ir turi žinoti, kaip turi būti, o ne „gal tiek, gal tiek“. Ok, perstačius sėdynę klausimas išspręstas.

Ir čia kontrolieriaus veidas pasipuošia lipšnia žmogėdros šypsena. O papildomas laiptelis išsikiša per daug! Turi būti 2–3 centimetrai, o čia daugiau.

O kiek, klausiu kontrolieriaus konkrečiau, gali išsikišt, tai 2 ar 3 centimetrus? Ir čia aš sulaukiu atsakymo, nuo kurio net žagteliu: „Aš neprivalau jums teikti PERTEKLINĖS informacijos. Susižinokit pats!“. Aš apakęs. Aš apšalęs. Aš praradau kalbos dovaną (tiesa, trumpam). Labai tikiuosi, kad vaizdo kameros naujame TAC Kelmėje įrašinėja ir garsą. Šiaulių TAC vadovai galės peržiūrėti įrašą ir įsitikinti, kad aš nė trupučio neperdedu.

Atgaunu amą. Bandau įrodyti, kad tai joks perteklinės informacijos reikalavimas, tai tik mano, kaip paslaugos gavėjo, teisė. Po pokalbio (labai tikiuosi, kad to pokalbio įrašas su garsu, bent taip turėtų būti, juk kameros stovi!) kontrolierius skambina „ekspertui“.

Klausia, kiek gali laiptelis išsikišti už kėbulo. „Ekspertas“, o gal tiksliau „EGZPERTAS“ atsako, kad ne daugiau, nei 3 cm. Ok, gaunu aiškų atsakymą, nes juk „ekspertas“ pasakė. O ekspertai žino, ką sako, tam jie ir ekspertai.

Gaunu baltą lapą vietoj žalio su išvada „Transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų“. Na, neatitinka, tai neatitinka, reiks nuimti tuos laiptelius, kokie patogūs jie bebūtų... Einu link mašinos. Bet taip negera dėl chamiško kontrolieriaus elgesio... Grįžtu. Paprašau kontrolieriaus prisistatyti, kad žinočiau pavardę, kai jo viršininkui skundą rašysiu. Ir dar kartą prarandu amą.

Jis, girdi, privatus asmuo ir prisistatyti neprivalo. Obana! Privatus? Jūs, pone kontrolieriau Nr. 604, esat viešas asmuo. Man, jūsų klientui, panorėjus, jūs ne tik privalėjot prisistatyti, bet ir parodyti tarnybinį pažymėjimą! Tiesa, kadangi praradau amą, parodyti pažymėjimo nereikalavau... Dar ponas kontrolierius Nr. 604 tvirtina, kad atlyginimą gauna ne už tai, kad aiškintų vairuotojams, kokie reikalavimai galioja jų automobiliams.

Išvažiavęs mąstau... Nu neviernas Tamošius aš, neviernas, gal paskambinti savo geram prieteliui, autoguru, kuris sėdi greta auto Dievo sosto, auto Dievui iš dešinės ir jam patarinėja (beje, prietelius buvo ir Kelmės TAC atidarymo iškilmėse, juk ne veltui sėdi auto Dievo dešinėje).

Prietelius pakelia ragelį. Išdėstau klausimą – kiek laiptelis gali išsikišti už kėbulo ribų? Prietelius įjungia garsiakalbį, kad pats auto Dievas girdėtų. Ir auto Dievas taria žodį: „Bendra įtaisų ir įrangos, dėl kurių padidėja transporto priemonės plotis, išskyrus galinio vaizdo veidrodžius, iškyša negali viršyti 100 mm.“ Prietelius pataria važiuoti atgal į TAC (buvau nuvažiavęs tik 1 km) ir pasakyti auto Dievo žodį. O jei vargana Dievo avis prieštaraus, paskambinti darkart, kad Dievas pakalbėtų su savo avele. Suku atgal.

Ant TAC durų darbo laikas nurodytas 8–17 val. Aš atvykstu 16:57, bet tik pabučiuoju duris. 16:57 val. Išmanusis laikrodis palaiko tiesioginį ryšį su laiko Dievu ir niekad nemeluoja. Tiek jau to, nesibelsiu, nesilaušiu. Tuo blogiau kontrolieriui Nr. 604, kuris nesiteikė prisistatyti.

Pakeliui namo man paskambina prietelius, kuris sėdi auto Dievo dešinėje ir pasako, kad man persiuntė ir dokumento kopiją, kur juodu ant balto parašytas auto Dievo žodis, kiek mano žmonos „boxer‘io“ laiptelis gali išsikišti už pačio „boxer‘io“ kėbulo ribų.

Grįžęs tarp ratų ištempiu virvelę ir su pasitenkinimu konstatuoju – mano laiptelis neišsikiša daugiau nei 50 mm. Iš abiejų pusių 100 mm. Suomiai, iš kur parbėgęs „boxer‘is“, yra ne durni ir ES reglamentus žino. Ir jiems nė motais, kad Kelmėj dirba nežinantis reikalavimų TAC darbuotojas. Labai tikiu, kad kuo toliau, tuo rečiau teks susidurti su tokiais nekompetentingais darbuotojais ir Lietuvoje.

Man kyla klausimas. Kas kompensuos man papildomą kelionę į TAC? Kelionę, kurios neturėjo būti. 17 km pirmyn ir 17 atgal. 34km. 9l/100km. Dabartinėm kuro kainom tai yra 6 eurai. Kas kompensuos papildomą tech. apžiūrą? Manau, kad tai turėtų kompensuoti Šiaulių TAC, kuris turi prisiimti visą atsakomybę už savo darbuotoją. Paskui nuostolį išskaičiuoti iš darbuotojo atlyginimo.

***

UAB „Šiaulių techninių apžiūrų centras“ išnagrinėjo skaitytojo skundą ir pateikė savo atsakymą.

„Nagrinėjant aprašytą situaciją bei atsižvelgiant į kontrolieriaus paaiškinimą nustatyta, kad technines apžiūros metu kontrolierius neteisingai fiksavo didelį trūkumą (Kabina ir kėbulas. Kiti vidaus ir išorės įtaisai, įranga. Dalys gali sužeisti, mažina eksploatacinę saugą. (Šoniniai laipteliai „per platūs, išsikiša daugiau kaip 3 cm).

Atlikdamas techninę apžiūrą kontrolierius pažeidė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 3–375 „Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinię transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir teises atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą suteikimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir šios teisės panaikinimo tvarkos aprašas“. 40.2.punkt: neegzistuojančių pavojingų ir (ar) didelių trūkumų pažymėjimas ir (ar) šių duomenų įvedimas į CTADB. Direktoriaus įsakymu kontrolieriui už padarytą pažeidimą skirtas neeilinis vertinimas.

Vadovaujantis „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3–406 39 punktu: kiekvienas kontrolierius privalo turėti kontrolieriaus spaudą su jam priskirtu numeriu, kuriuo patvirtina techninės apžiūros atlikimą išduotoje techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje). Prisistatymas klientui nenumatytas jokiame galiojančiame techninės apžiūros dokumente.

Dėl patirtų nuostolių ir kompensacijos. UAB „Šiaulių techninių apžiūrų centras“ kompensuos patirtus kuro nuostolius (šeši eurai), pateikus degalinės čekį.

Atsiprašome už sugaištą laiką ir patirtus nepatogumus. Mums svarbi kiekvieno kliento nuomonė, pastaba. Siekiame, kad bendradarbiavimas su klientais vyktų laikantis geranoriškumo ir savitarpio ir pagarbos principais“, – komentavo „Šiaulių techninių apžiūrų centro“ direktorius Vaidotas Vaišvila.

***

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ komunikacijos vadovas Renaldas Gabartas pripažino, kad kontrolierius iš tiesų neteisingai interpretavo prie automobilio kėbulo pritvirtintų papildomų slenksčių dydį, tačiau informaciją apie tai ir pažadą klaidą ištaisyti skaitytojas gavo iškart po apsilankymo Kelmės TA stotyje rugsėjo 12 d. vakare.

„Pakeisti techninės apžiūros protokolo nespėta tik todėl, kad baigėsi stoties darbo laikas. Kitą dieną taip ir buvo padaryta, o kliento oficialiai atsiprašyta dėl patirtų nepatogumų ir sugaišto laiko, bei pasiūlyta kompensacija už sunaudotus degalus.

Galima tik apgailestauti, kad tai nesumažino entuziazmo jo automobilį tikrinusio kontrolieriaus apipilti įžeidimas“, – komentavo Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ komunikacijos vadovas.

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.

Norėdami komentuoti turite prisijungti.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.