Ar reikia įspėti kaimyną ruošiantis parduoti žemės sklypą? Tik vienu atveju

Parduodamas žemės sklypą ne vienas sudvejoja: ar reikia įspėti kaimyną apie pardavimą? Ar jis turi pirmumo teisę įsigyti parduodamą sklypą? Nacionalinės žemės tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus patarėjas Audrius Gelžinis sako, kad tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.

Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>G.Bitvinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>G.Bitvinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Skaraičio nuotr.
Tam tikri specifiniai reikalavimai parduodant privatų žemės sklypą yra taikomi tik žemės ir miškų ūkio paskirties žemei, kuri nėra sodininkų bendrijos teritorijoje.<br>V.Skaraičio nuotr.
Daugiau nuotraukų (10)

Lrytas.lt

Oct 11, 2020, 12:27 PM, atnaujinta Oct 13, 2020, 5:31 PM

Visų kitų tipų žemės sklypams (gyvenamosios paskirties, pramoninės paskirties, sodininkų ir pan.) toks reikalavimas nėra taikomas.

Gyventojas, parduodantis žemės ar miškų ūkio paskirties žemę, privalo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį skyrių, kuris ir atliks visus veiksmus, kurie numatyti apraše.

Visos procedūros yra aprašytos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme ir Nacionalinės žemės tarnybos patvirtintame apraše.

Pirmumo teisę turi ne tik bendraturčiai

Pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ar miškų ūkio paskirties žemę už tą kainą, už kurią ji parduodama, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis (išskyrus atvejus, kai ji parduodama iš viešųjų varžytynių), turi:

žemės sklypo bendraturčiai;

parduodamo žemės sklypo naudotojas, naudojęs šią žemę žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip vienus metus pagal Nekilnojamojo turto registre šiam laikotarpiui įregistruotą sutartį, išskyrus neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartį, šios išimties netaikant nustatytiems artimiesiems giminaičiams;

kaimynas, nuosavybės teise turintis žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu sklypu. Tačiau tik tuo atveju, jeigu jis, būdamas fizinis asmuo, yra įregistravęs ūkininko ūkį arba jo, būnant juridiniu asmeniu, pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų;

fizinis asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, arba juridinis asmuo, įregistravęs juridinio asmens buveinę tos savivaldybės ar besiribojančių savivaldybių teritorijoje, kurioje yra parduodamas sklypas,. Bet tik tuo atveju, jeigu jis, būdamas fizinis asmuo, yra įregistravęs ūkininko ūkį arba jo, būnant juridiniu asmeniu, pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų.

Taip pat pirmumo teisę (išskyrus atvejus, kai pirmumo teise pasinaudoja žemės sklypo bendraturčiai) įsigyti žemės, kurią pagal galiojančius detaliuosius ar specialiuosius planus numatoma panaudoti visuomenės poreikiams, taip pat kuri reikalinga valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoms žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonėms įgyvendinti, už tą kainą, už kurią ji parduodama, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis turi valstybė.

Reikia pranešti NŽT

Žemės savininkas apie sprendimą parduoti sklypą praneša pasirinktam notarui arba Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT). Pranešime žemės savininkas privalo nurodyti sklypo naudotojus, jeigu sklypą naudoja kitas asmuo, ir pardavimo sąlygas.

Savininkui draudžiama nustatyti sklypo pardavimo sąlygą, numatančią, kad pirmumo teisę turintis asmuo gali įsigyti sklypą tik kartu su kitais parduodamais žemės sklypais (išskyrus atvejus, kai visi parduodami žemės sklypai ribojasi tarpusavyje).

Jeigu sklypo pardavėjo pranešimas pateikiamas notarui, šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos pranešimą perduoda NŽT. Kai parduodama bendrosios nuosavybės teise valdoma sklypo dalis, pranešimas apie sprendimą parduoti šią dalį Nacionalinei žemės tarnybai pateikiamas tik tuo atveju, jeigu pirmumo teise pirkti žemės sklypą nepasinaudoja sklypo bendraturtis.

NŽT apie parduodamą sklypą, pardavimo sąlygas ir sąlygas, kurioms esant asmenys gali pasinaudoti pirmumo teise įsigyti žemę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žemės savininko pranešimo gavimo dienos raštu praneša tiems, kas turi pirmumo teisę įsigyti sklypą.

NŽT šią informaciją ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo žemės savininko pranešimo gavimo dienos taip pat paskelbia Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.

Šie asmenys savo sutikimą (sprendimą, kai žemė įsigyjama valstybės nuosavybėn) pirkti sklypą ar atsisakymą jį pirkti turi pateikti Nacionalinei žemės tarnybai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo arba pranešimo paskelbimo NŽT interneto svetainėje dienos.

Asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise įsigyti parduodamą sklypą, kartu su sutikimu pirkti žemę pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama jų atitiktis pirmumo teisei.

NŽT, gavusi rašytinį sutikimą (sprendimą) pirkti žemę ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise pirkti sklypą, galėjo pateikti sutikimą jį pirkti, pabaigos dienos patikrinusi iš asmenų gautus sutikimus pasinaudoti pirmumo teise bei nustačiusi jų atitiktį nustatytiems reikalavimams, išduoda pažymą sklypo pardavėjui, kad sklypas parduodamas pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui.

Kai pirkti parduodamą sklypą pirmumo teise pageidauja keli asmenys, NŽT raštu informuoja šiuos asmenis apie tai, kad šis sklypas bus parduodamas asmenims pagal nustatytą eilę.

Kai pirkti parduodamą žemę pirmumo teise pageidauja keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, pažymoje išvardijami visi šie asmenys ir žemės sklypo savininkas pats nusprendžia, kuriam asmeniui arba asmenims (kai parduodama keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise), pasiūlytomis sąlygomis parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

Kai turintys pirmumo teisę asmenys atsisako pirkti žemę arba nustatytu laiku nepateikia sutikimo ją pirkti, NŽT ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį asmenys galėjo pateikti sutikimą pirkti sklypą, pabaigos dienos išduoda pažymą, kad siūlomos parduoti žemės nepageidavo pirkti turintys pirmumo teisę asmenys ir sklypo savininkas sklypą gali perleisti kitiems asmenims.

Kai sklypas parduodamas kitiems asmenims už mažesnę kainą ar kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta pirminiame žemės savininko pranešime, nustatyta tvarka turi būti pateikiamas pakartotinis pranešimas.

Jeigu sklypas parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti, suinteresuotas asmuo per 3 mėnesius nuo sužinojimo apie tai dienos arba nuo momento, kai akivaizdžiai galėjo sužinoti apie žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimą, turi teisę teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.