Aviatoriai vienijasi: prašoma turtą perduoti valdyti pagal panaudą, svarbiausia – ar išliks aerodromas

Po bylinėjimosi proceso kovo pabaigoje Alytaus miesto savivaldybės administracija iš asociacijos Alytaus aeroklubo perėmė jo naudotą ir prieš metus Vyriausybės nutarimu vietinei valdžiai perduotą turtą, esantį Pirmajame Alytuje įsikūrusiame aerodrome. Vietinius aviatorius dėl prašymo perduoti jį valdyti pagal panaudą remia šalies asocijuotos, su aviacija susijusios organizacijos.

Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
K.Urbanavičius.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
K.Urbanavičius.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Alytaus aeroklubo lėktuvai išskraidinami į kitus aerodromus, nes Alytuje jiems pastogės nebeliko.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
D.Sinkevičius.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
D.Sinkevičius.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
N.Cesiulis.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
N.Cesiulis.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
S.Leonavičius.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
S.Leonavičius.<br>„Alytaus naujienų“ archyvo nuotr.
Daugiau nuotraukų (10)

Alma Mosteikaitė, www.alytausnaujienos.lt

May 11, 2021, 1:59 PM

Pastaruoju metu Alytaus aeroklubui nelengvas metas, – jam savivaldybė iki šio mėnesio pabaigos suteikė terminą pasiimti nuosavą turtą iš perduotų patalpų. Kadangi aeroklubas jau nebeturi Vyriausybės nutarimu savivaldybei perduoto turto, balandžio pradžioje Nacionalinės žemės tarnybos Alytaus skyrius nutraukė aerodromo 100 hektarų valstybinės žemės sklypo panaudos sutartį su Alytaus aeroklubu.

Ar aviatoriams pagal panaudą bus perduotas savivaldybės perimtas turtas, pastaruoju metu buvo jau ne vieną kartą svarstyta miesto tarybos Aplinkos ir plėtros komitete.

Nuosava Alytaus aeroklubo aviacinė įranga ir archyvinė medžiaga gabenama į garažus

Alytaus aeroklubui per teismus nepavyko pasiekti, kad miesto savivaldybės administracijai būtų uždrausta perimti pernykštį balandį Vyriausybės nutarimu jai perduotą šios asociacijos naudotą turtą aerodrome – 8 pastatus ir 15 orlaivių.

Tad kovo pabaigoje vietinė valdžia perėmė šį turtą, dalyvaujant aeroklubo atstovams ir savivaldybės pakviestiems Transporto kompetencijų agentūros specialistams. Perėmimo metu konstatuota, kad kai kurie orlaiviai buvo ne visos komplektacijos, kai kuriems trūksta sraigtų, sparnų, vairo dalių ar net variklių.

Į tai atsakymą turi Alytaus aeroklubo viršininkas Dalius Sinkevičius ir turto perėmime dalyvavęs aeroklubo įgaliotas atstovas, anksčiau jam vadovavęs Kęstutis Urbanavičius: „Mes tokį turtą perėmėme iš sovietmečiu vadinto „Dosafo“, buvo tokia draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti.

Negi kažkas gali galvoti, kad mums buvo perduoti geri lėktuvai? Buvęs Kūno kultūros ir sporto departamentas kasmet inventorizuodavo mūsų naudotą turtą ir jokių priekaištų neturėjo. Toks turtas ir buvo perduotas miesto savivaldybės nuosavybėn.“

Savivaldybės administracijai perėmus turtą ir pakeitus pastatų spynų raktus, aeroklubo atstovams teko du kartus kreiptis į jos vadovus, kad būtų sudaryta galimybė pasiimti pačiai asociacijai priklausantį turtą.

Alytaus aeroklubo vadovų teigimu, perimant turtą, nebuvo atsižvelgta į jų prašymą sudaryti palankias sąlygas patekti prie jo nuosavo turto, sudaryti laikiną turto naudojimo susitarimą, kol dėl jo apsispręs miesto taryba.

O per daugiametės veiklos laikotarpį aeroklubo bazės statiniuose sukaupta ir saugoma tiek didelės istorinės vertės, tiek klubo techninės dokumentacijos, specialios įrangos, yra keturi klubo nuosavi orlaiviai.

Pagaliau aeroklubui pavyko sulaukti miesto savivaldybės administracijos direktorės Onos Balevičiūtės rašto, kuriuo informuota, jog aviatoriai savo turtą turi pasiimti iki balandžio 30-osios. Tad šiuo metu jiems nelengvas metas: turtas gabenamas į nuosavus garažus, jį priglaudžia palaikantieji aeroklubą.

Vienas iš Alytaus aeroklubą palaikančių verslo atstovų dabartinį miesto valdžios elgesį su aviatoriais pavadino panašiu į fašizmą, jie dabar tarsi paukščiai išmetami iš savo lizdo.

Vietinių aviatorių norą turtą gauti pagal panaudą remia šalies aviacijos sporto organizacijos

Kol savivaldybėje neapsispręsta, kam bus atiduotas aviatorių naudotas turtas aerodrome, Alytaus aeroklubo viršininkas D.Sinkevičius kreipėsi į miesto tarybos narius ir miesto vadovus su prašymu šiai asociacijai perduoti turtą pagal panaudą 10 metų laikotarpiui. Turtas reikalingas aviacijos techninių sporto šakų sportininkams rengti, jaunimo ir vaikų užimtumo bei aviacinio mokymo programoms vykdyti.

Aeroklubo atstovai sako, kad pagal turėtas galimybes į valdytą turtą buvo pakankamai nemažai investuota: perdengtas lėktuvų angaro stogas, kai kuriuose pastatuose pakeisti langai, renovuota šildymo sistema, mokymo patalpos, atstatytas skrydžių koordinavimo punktas, atnaujinti inžineriniai tinklai, parengtas aerodromo detalusis planas.

Jų skaičiavimu, investuota apie 100 tūkst. eurų, ir tai iš aeroklubo ir jo rėmėjų lėšų.

Miesto savivaldybės administracijos direktorė O.Balevičiūtė, vietinius aviatorius raštu informavusi apie pasiimamo nuosavo turto terminą, kartu pranešė, kad tik atlikus perduoto turto inventorizaciją, atlikus jo vertinimo procedūras, bus sprendžiamas turto perdavimo klausimas.

Miesto vadovams raštus dėl perimto turto perdavimo pagal panaudą Alytaus aeroklubui yra parašiusios Lietuvos sklandymo sporto, Lietuvos aviamodelių sporto, Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos.

Pastarosios rašte pažymima, kad Vyriausybės nutarimais savivaldybėms perduotas aeroklubų turtas su tikslu toliau plėtoti aviacijos sportą. Minimi konkretūs pavyzdžiai: šį turtą perėmusios Biržų ir Mažeikių savivaldybės jau pasirašė panaudos sutartis dešimčiai metų su ten veikiančiais aeroklubais.

Lietuvos aeroklubas, kreipdamasis į Alytaus miesto vadovus, prašo išsaugoti aviacinę veiklą Alytaus aerodrome.

Kadangi Alytuje praėjusiais metais yra registruota asociacija Dzūkijos aeroklubas, miesto valdžiai pateiktas ir bendras šios asociacijos su Alytaus aeroklubu kreipimasis su prašymu savivaldybės perimtą turtą perduoti valdyti pagal panaudos sutartis penkerių metų laikotarpiui, siekiant vykdyti sportinę-poilsinę veiklą. Pageidaujama, kad panaudos sutartys būtų pasirašytos su kiekvienu klubu atskirai.

Dzūkijos aeroklubo administratorius buvęs miesto vyriausiasis dailininkas Adolfas Klastaitis tvirtino, kad šią asociaciją yra įkūrę aviatoriai, o jis vienija Pietų Lietuvos lengvųjų skraidymo aparatų savininkus. Jis prisipažino, kad ir pats vienu metu yra buvęs sklandytoju, skraidęs autožiru, dabar skraidantis dviviečiu nuosavu ultralengvuoju lėktuvu.

Alytaus aeroklubo viršininkas D.Sinkevičius ir anksčiau jam vadovavęs K.Urbanavičius kelis kartus pabrėžė, kad jie turtu, jeigu jį perduotų savivaldybė panaudai, dalytis tikrai sutinka, svarbiausia, kad mieste nebūtų sunaikinta aviacija, o ji turi perspektyvas gyvuoti.

„Mano nuomone, turtą pagal panaudą reiktų suteikti iki šios kadencijos pabaigos“

Pastaruoju metu aviatorių prašymai suteikti savivaldybės perimtą turtą pagal panaudą jau ne vieną kartą svarstyti miesto tarybos Aplinkos ir plėtros komitete.

„Ir mano, ir administracijos direktorės nuomone, kol nebus sprendimų dėl aerodromo perėmimo, reikia spręsti klausimą, ką daryti su perimtu turtu. Mano nuomone, turtą aviatoriams pagal panaudą reiktų suteikti iki šios kadencijos pabaigos, o ji baigiasi po dvejų metų. Kai ateis kita valdžia, tegul sprendžia“, – sakė Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkas Sigitas Leonavičius.

Jo tvirtinimu, aviatoriai turi pristatyti savo viziją dėl tolesnės veiklos, tuomet savivaldybės taryba ir galės apsispręsti.

Miesto mero Nerijaus Cesiulio tvirtinimu, šiuo metu atliekamas perimto turto vertinimas: „Daug kas sako, kad tie orlaiviai sugedę, išardyti ar be leidimų. Taigi, pirmiausia reikia įvertinti, kokia ten situacija, kas ten per turtas ir kokia jo būklė. O tuomet bus galima galvoti apie to turto perdavimą, nuomą ir panašiai. Tačiau turiu pabrėžti, kad galutinį sprendimą, kas bus su perimtu turtu, priims miesto taryba.“

S.Leonavičius, vadovaujantis prieš dvylika metų įkurtai viešajai įstaigai Alytaus aerodromui ir prieš trylika metų įsteigtai Oro turizmo asociacijai, teigė, kad tai tik formaliai gyvuojančios organizacijos: „Jos tuomet įkurtos prieš užklupusią ekonominę krizę, kai turėjome tam tikrų ambicijų.

Dabar aš minėtą viešąją įstaigą galiu perleisti ir Alytaus aeroklubui, ir Dzūkijos aeroklubui, tai sakiau ir per komiteto posėdį. Aš jau savęs tikrai nebelaikau pilotu. Mūsų įmonė („Traidenis“ – A.M.) dar 2013 ar 2014 metais sraigtasparnį pardavė į Argentiną.“

Beje, prieš ketverius metus S.Leonavičius, kaip miesto tarybos narys, tarybos posėdyje pristatė aerodromo aviacinę, pramoginę, sportinę ir kultūrinę viziją, kurią buvo parengusi jo vadovaujama darbo grupė iš tarybos narių. Tačiau vizija iki šiol nepradėta įgyvendinti.

Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkas įsitikinęs, kad aerodrome kurti laisvąją ekonominę zoną (LEZ) tikrai ne vieta, nors pagal savivaldybės iniciatyva parengtą LEZ steigimo mieste galimybių studiją aerodromo teritorija vertinama kaip labiausiai tam tinkanti.

Tačiau, kol savivaldybė nevaldo aerodromo 100 hektarų sklypo, ji negali priimti sprendimo dėl LEZ kūrimo šioje teritorijoje. Dėl tokios zonos kūrimo Alytuje atitinkamus sprendimus turėtų priimti ir šalies valdžios institucijos.

Pirmiausia savivaldybė turi sutikti perimti aerodromo žemę

Kai tik Alytaus aeroklubas neteko valstybės jai perduotų naudoti pastatų, Nacionalinės žemės tarnybos Alytaus skyrius balandžio pradžioje nutraukė aerodromo sklypo valstybinės žemės panaudos sutartį su šiuo aeroklubu. O jam žemė 2010-aisiais buvo suteikta 68 metams.

Dabar savivaldybės tarybai reikia priimti sprendimą dėl sutikimo perimti aerodromo žemės sklypą ir kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl jo perdavimo. Ar jis bus perduotas visas, ar tik sklypai prie perimtų pastatų, jau turės spręsti ši tarnyba.

Ir šioje vietoje iškyla galbūt svarbiausias klausimas: ar neatsitiks taip, kad aerodromas iš aviatorių bus atimtas, LEZ steigimui nepritarta, o netoli Nemuno esanti teritorija išdalyta prabangių namų ar kitų objektų statybai? Tokios mintys mieste sklando jau keleri metai, gal bus lemta joms išsipildyti, jei savivaldybė neturės ketinimų išsaugoti aerodromą.

Prieš dvejus metus savivaldybėje ėmus svarstyti klausimą dėl galimybių šioje teritorijoje steigti LEZ, daugiau kaip 2 tūkst. žmonių pasirašė peticiją dėl aerodromo išsaugojimo.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.