Moterį Santariškėse pribloškė apsimetėlių neįgaliųjų armija

Tokio pasityčiojimo iš invalido žmogaus, kuris turi teisę į jam skirtą vietą statyti automobilį, nes naudojasi didelių poreikių pažymėjimu ir pagal jį išduotu ženklu, tvirtinamu automobilio viduje, turbūt galima sulaukti tik Lietuvoje.

Daugiau nuotraukų (1)

Regina Žižiūnienė

Sep 25, 2014, 9:06 AM, atnaujinta Jan 29, 2018, 6:49 PM

Pavyzdžiui, atvažiuoji į Santariškių polikliniką ir turi stovėti už borto, kai invalidų vietose stovi mašinos su parduotuvėje įsigytais ženkleliais (rugsėjo pradžioje jų – nelegalių – suskaičiavau 8 iš 15 invalidams skirtų vietų). Su nelegaliu ženklu įvažiuoti įleidžia, o patvirtintu ES įvažiuoti negali.

Skambini Santariškių klinikų administracijai, kur tau paaiškina, kad apsauginiams nepriklauso tikrinti, ar ženklas legalus. Tai kam priklauso tikrinti? Kam tie apsaugininkai?

Liepia kreiptis į policiją. Skambinu į 112, sakau problemą, o man liepia skambinti į savivaldybę. Skambinu į savivaldybę, sakau problemą ir aiškinu, kad man buvo uždėtas perspėjimas ant automobilio lango, nors mes turime legalų ženklą, ir prieštarauju, kodėl mus tikrina, o nelegalų niekas netikrina – jiems duota laisvė.

Mane ima gėdyti, kad nesimatė mano legalaus ženklo galiojimo laiko, kai jį fotografavo tikrintojas. Tada jau aš pratrūkstu ir išsibaru dėl tokios baisios neteisybės. Savivaldybė nurodo kreiptis į policiją.

Vėl skambinu į policiją, o ten, matyt, moterėlei labai trukdau kokį kompiuterinį žaidimą žaisti, nes daugelis valdininkų tai daro masiškai. Ji, manęs neišklausiusi, meta ragelį. Ir tai jau ne pirmas kartas skambinant šiai miegančiai gražuolei 112, kuriai jokios žmonių problemos nerūpi.

Tada neapsikentusi bėgu lietui lyjant į kiemą tikrinti, ar matyti galiojimo data ant mūsų leidimo. Taip, kai prieini prie stiklo, matyti galiojimo data – iki 2016 m. balandžio 24 d. O kai fotografuoji, kad ir už žingsnio nuo mašinos, turbūt reikėtų 2 cm ar didesnių raidžių, kad jos matytųsi nuotraukoje.

Turbūt mane kokia durnele laiko ir mausto, kad nusižeminusi prašyčiau atleidimo! 

Pagaliau pasiūlo parašyti laišką, kad paskui būčiau priversta atvažiuoti į savivaldybę, nes jų toks darbo stilius: bausti arba suteikti malonę nekaltiems ir leisti savivalę nelegaliems ženklams. Kodėl turiu važiuoti į savivaldybę aiškintis dėl nieko, kai namuose teks palikti ligonį, kuriam bet kada gali kas nors atsitikti? Ar tada atsakys valdininkai? Ir dėl ko esu tampoma? Kad turime legalų mašinos statymo ženklą?

Štai kokia anarchija ir nesiskaitymas, tiesiog tyčiojimasis iš tavo teisėtų teisių. Kaip gyventi, kai turi teisę naudotis, bet ją iš tavęs atima tos teisės neturintys ir už tai jų niekas nebaudžia, bet lieka pažemintas ir murkdomas niekuo dėtas žmogus?

Pridedu paveiksliuką, kaip atrodo legalus neįgaliojo ženklelis, išduotas Neįgalumo nustatymo komisijos. Čia kiek patobulintas variantas, bet legalus yra su ES žvaigždučių vainiku šalia neįgalumo ženklo, o visi kiti yra nusipirkti parduotuvėje ir yra nelegalūs.

***

Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės kuopos vadas Žilvinas Jucius teigė, jog prekybos vietoje įsigytas ženklas „Neįgalusis“ nėra nelegalus. Šis ženklas galioja taip pat kaip ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė. Tačiau tokiu atveju neįgalusis turi turėti jo negalią ir jos lygį patvirtinantį neįgaliojo pažymėjimą.

„Ženklas „Neįgalusis“ ir Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė galioja vienodai. Yra 188 Kelių eismo taisyklių punktas, kuris skelbia, kad vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama statyti automobilį tam tikrose vietose, kur kitiems stovėti draudžiama.

O pats ženklas „Neįgalusis“ galioja arba su Neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, arba su neįgaliojo pažymėjimu.

Taigi pats vienas ženklas „Neįgalusis“ dar nesuteikia žmogui teisės naudotis neįgaliojo teisėmis, jeigu neturi tai patvirtinančio dokumento. Taip pat reikia pažymėti, kad tuo ženklu naudotis negali absoliučiai visi neįgalūs žmonės, o tiktai neįgalieji, kuriems nustatytas tam tikras neįgalumo lygis.

Jeigu norime sužinoti, ar žmogus ženklu „Neįgalusis“ naudojasi teisėtai ar neteisėtai, turime patikrinti, ar jis turi Neįgalių asmenų automobilių statymo statymo kortelę arba neįgaliojo pažymėjimą, kur nurodytas jo neįgalumo ir darbingumo lygis“, - aiškino specialistas.

Anot jo, tokio pažymėjimo neprivaloma palikti automobilyje matomoje vietoje, bet reikia pateikti pareigūnui pareikalavus. 

„Jeigu yra skundas, kad žmogus piktnaudžiauja ženklu „Neįgalusis“, tą informaciją galime patikrinti. Nors pas mus liaudis išradinga ir visko padaro, bet aš nelabai linkęs tikėti, kad žmonės piktnaudžiauja apsimesdami, kad yra neįgalūs. Šitaip galima ir prisišnekėti. Tai – jau žmonių sąžinės reikalas“, - kalbėjo Ž.Jucius.

Platesnė informacija apie apie neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę ir ženklą „Neįgalusis“:

2011 m. balandžio 1 d. pakeistas asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašas. 

 Dėl asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo tvarkos.

Į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją pakartotinai kreipėsi neįgalieji ir neįgaliųjų asociacijos dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-670 „Dėl asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 148-6646; 2011, Nr. 37-1790) pakeitimo (toliau vadinama – tvarka).  

Jų manymu, būtina dar kartą peržiūrėti neįgaliųjų ratą, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į Neįgaliųjų reikalų tarybą su prašymu dar kartą savo posėdyje apsvarstyti situaciją dėl asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ ir pateikti savo siūlymus.

Neįgaliųjų reikalų taryba, įvertinusi visas aplinkybes ir gautą informaciją, pateikė siūlymus dėl tvarkos pakeitimo. Atsižvelgus į Neįgaliųjų reikalų tarybos pateiktus siūlymus, buvo nuspręsta esamą tvarką papildyti ir nustatyti, kad teisę naudoti skiriamąjį ženklą ,,Neįgalusis“ kelionės metu turi:   

1. fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba turi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę;  

2. fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis;   

3. Socialinės globos įstaigos, kai joms priklausančiomis priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji.   

4. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jo teritorinių skyrių darbuotojai, kai šiam centrui priklausančiomis transporto priemonėmis yra teikiamos techninės pagalbos priemonių  pristatymo paslaugos neįgaliesiems.     

Dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo.

 Neįgaliųjų reikalų taryba taip pat pasiūlė išplėsti asmenų ratą, kurie turi teisę įsigyti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę. Įvertinus gautus pasiūlymus, nuspręsta pakeisti Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-127 ,,Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 135-5917; 2011, Nr. 38-1850) ir šiuo metu galiojančią tvarką papildyti.

Todėl buvo atitinkamai pakeistas tvarkos aprašas ir suteikta teisė įsigyti kortelę:

1. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 30 procentų ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

2. pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

3. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių;

4. asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

5. pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

6. darbingo amžiaus ar pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis) ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.“ 

Korteles išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai. Smulkesnė informacija dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos yra teikiama Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje telefonu (8 5) 233 3320. 

Dokumentas, patvirtinantis teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, yra neįgaliojo pažymėjimas, kurį privalu turėti kelionės metu. Šį ženklą, kaip ir iki šiol, bus galima įsigyti savo lėšomis prekybos vietose, juo turi būti pažymėtas automobilio priekis ir galas. Skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ išdavimas prilyginamas šio ženklo įsigijimui asmens lėšomis prekybos vietose.

 Kelių eismo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gruodžio 11 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 (Nauja nutarimo redakcija nuo 2008-09-01), XXIII skyriuje „Neįgaliųjų transporto priemonių eismas“ nurodyta, kad: 

187. Vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“.

188. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama:188.1. stovėti ilgiau, negu leidžiama, vietose, kur stovėjimo laikas apribotas atitinkamais kelio ženklais;

188.2. sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 ženklinimo linijomis. 

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelių išdavimo aprašymas NDNT svetainėje. Informacija paskutinį kartą atnaujinta 2014.01.09

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.
„24/7“: kuo save laiko prezidentas G. Nausėda?