Į Lietuvą sugrįžti norėjusiai medikei svyra rankos: prakalbo, kodėl dauguma taip ir lieka gydyti užsienyje

Esu gydytoja iš Skandinavijos. Per ne vienerius darbo metus kaip gydytoja įgijau nemažai patirties. Dirbu ne tik vienoje didžiausių ir moderniausių ligoninių Skandinavijoje, bet ir stažavausi Šveicarijoje, Amerikoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje.

 Danijoje dirbanti medikė prakalbo apie sunkumus norintiems iš užsienio grįžti dirbti į Lietuvą.<br> 123rf.com asociatyvioji nuotr.
 Danijoje dirbanti medikė prakalbo apie sunkumus norintiems iš užsienio grįžti dirbti į Lietuvą.<br> 123rf.com asociatyvioji nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Gydytoja

2024-02-19 21:59

Esu savo sritį išmananti specialistė, į kurią kreipiasi patarimo gydytojai ne tik iš kitų ligoninių, bet ir kitų šalių. Norėjau atiduoti duoklę Tėvynei ir savo patirtimi pasidalinti su lietuviais gydytojais. Mano srities gydytojų specialistų Lietuvoje labai trūksta, o atliekančių tam tikras intervencijas net ir nėra.

Pasitarusi su šeima nusprendžiau, jog galėčiau kas mėnesį praleisti po savaitę Lietuvoje, kur mokyčiau kolegas ir gydyčiau lietuvius pacientus. Šia mintimi pasidalinau su buvusiais kolegomis Lietuvoje, kurie labai apsidžiaugė ir buvo pasiruošę mane priimti dirbti.

Viskas atrodė puiku iki kol susiruošiau prasitęsti lietuvišką gydytojo licenciją... O vargeli... Tikrai nesitikėjau, į kokį vargą įsivelsiu... Prašymas lietuviškai licencijai pratęsti užpildytas, pažyma iš Skandinavijos ligoninės vadovo gauta, Certificate of Past Good Standing užsakytas.

Tada prasidėjo dokumentų, įrodančių, kad tobulinausi ne mažiau kaip 120 valandų, paieška. Nesuprantu reikalavimo kelti kvalifikacijos kėlimo pažymas, kai registruojama EU galiojanti licencija, bet pasiryžau surinkti visus dokumentus.

Daugelis konferencijų, kur dalyvavau, nerašo, kiek valandų truko, vietinės Skandinavų konferencijos dažnai net neišduoda pažymėjimo, jog jose dalyvauta. Visa laimė, jog dalyvavau ne viename pasaulinio lygio kongrese, kur skaičiau pranešimus, pristačiau posterius, tačiau šių kongresų bėda, jog pažymėjimuose taip pat nenurodytos valandos, o tik surinkti kreditai (čia vietinių Lietuvos konferencijų mada rašyti valandas). Taip pat išpublikavau ne vieną straipsnį – tikėkimės užskaitys tas 120 valandų...

Lietuvos gydytojai, norintys prasitęsti licenciją, turi būtinai pateikti ir „Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas“ (6 val.) baigimą patvirtinantį dokumentą. Ne, Skandinaviškas netinka.

Pripažįstu, jog bakterijos ir jų atsparumai šalyse skiriasi, tad naudinga būtų pasidomėti šia sritimi. Visa laimė, šiuose kursuose galima dalyvauti nuotoliniu būdu susimokėjus 30 eurų. Išklausius „Zoom“ paskaitą internetu, atliekamas testas ir voila, pažymėjimas tavo rankose.

Mes tokias pačias paskaitas išklausome internetu ir atliekame testą Skandinavijoje kasmet. Ir NEMOKAMAI. Taip, Skandinavijoje gydytojais ir kitu medicinos personalu rūpinamasi, į juos investuojama.

Dar nė karto neteko pačiai mokėti už kokius nors kursus. Juk žinios, kurias specialistai įgyja, yra neįkainojamos – jos svarbios pacientų sveikatai. Skandinavijoje kiekvienas specialistas turi 10 dienų per metus, kurias gali išnaudoti mokymuisi – kursams, konferencijoms, kongresams, kurias apmoka darbdavys + skiriama alga už tas dienas. Pavyzdžiui, 3 dienų kongresas Amerikoje – prašom, dalyvio registracijos mokestis apmokėtas, viešbutis ir lėktuvo bilietai užsakyti. O Lietuvoje?

Keliaujame toliau – gydytojai privalo pateikti tikslinės programos „Pirmoji medicinos pagalba“ (8 val.) baigimą patvirtinantį dokumentą. O ne, Skandinavijoje kasmet praeinami pirmosios pagalbos kursai netinka.

Mano ligoninėje Skandinavijoje kas 3 mėnesius gauname internetinę versiją, kur reikia išlaikyti testus, o kasmet būna poros valandų fiziniai mokymai. Deja, Lietuvai tas netinka. Būtina fiziškai atsėdėti LIETUVOJE tam tikruose kursuose kas 5 metus, kad gaučiau licencijai pratęsti tinkamą pažymėjimą... Turiu pasiimti atostogas, susimokėti už lėktuvo bilietus ir skristi į Lietuvą, kad išklausyčiau 8 valandų pirmosios pagalbos kursą vien dėl popieriuko...

Ir tai ne pabaiga. Reikia gauti sveikatos pažymą, jog galiu dirbti gydytoja ir būtent formą nr. 046/a! Ėjau pas šeimos gydytoją Skandinavijoje kelis kartus – ji niekaip nesupranta, kokios formos reikia. Aš irgi nesuprantu. Negana to, turiu gauti ir pažymą iš Psichikos sveikatos centro ir priklausomybių centro, jog nesu priklausoma nuo psichoaktyvių medžiagų.

Dirbti Skandinavijoje esu sveikų sveikiausia, tačiau Lietuvoje reikia papildomų pažymų. Aš suprantu, jei neturėtum gydytojo licencijos ir norėtum ją gauti. Bet jei turi galiojančią EU gydytojo licenciją ir dirbi, tai ką ta pažyma turėtų parodyti? Mano nuomone, jei žmogus yra pakankamai sveikas dirbti Skandinavijos ir apskritai EU medicinos sistemoje, tai tokia sveikatos būklė turėtų būti pakankama ir dirbti Lietuvoje.

Ir galų galiausiai, dokumentai turi būti išversti ir notaro patvirtinti.

Nesuprantu tokio biurokratizmo. Lietuvoje taip trūksta gydytojų, yra nemažai EU šalyse dirbančių ir norinčių grįžti tėvynę lietuvių, tačiau kai susiduri su tokiu popierizmu, dideliu laiko gaišimu, nemažomis išlaidomis papildomiems skrydžiams į Lietuvą, vertimams, tai net noras atšoka kažką daryti.

Ir taip galvoju ne viena. Štai pažįstama gydytojų šeima, dirbanti Švedijoje, susidūrė su ta pačia situacija ir numojo ranka. Tik jiems nutiko ir vienas labai nemalonus dalykas – praėjus 5 metams po licencijos išdavimo ir jos nepratęsus Lietuvoje, Lietuva išsiuntė laiškus visai Europai, jog jie neturi teisės dirbti gydytojais!

Švedijos tarnybos iškart sureagavo ir atsiuntė jiems laiškus su prašymu paaiškinti situaciją. Patikrino, jog abu sėkmingai dirba gydytojais Švedijoje, skundų neturi, švediškos licencijos galioja ir priėmė sprendimą, jog pavojaus švedų pacientams nekelia ir gali dirbti toliau. Visiškai absurdiška situacija, kainuojanti nemažai nervų. Liūdna dėl tokios gydytojų situacijos Lietuvoje...

Dažnai pakalbu su draugais gydytojais ar užmetu akį į lietuvių gydytojų užsienyje forumus. Nuostabūs specialistai, kurie galėtų duoti Lietuvos medicinai tiek daug, tačiau nusivilia susidūrę su kliūtimis ir lieka gydyti pacientų užsienio šalyse.

Dirbu Danijoje, tačiau ši problema yra opi nemažai daliai gydytojų, dirbančių užsienyje. Lietuvoje licenciją reikia prasitęsti kas 5 metus, tuo tarpu Danijoje licencija išduodama visam gyvenimui, bet, žinoma, reikia praktikuoti mediciną.

Kai išvykau iš Lietuvos į Daniją, mano gydytojo licenciją konvertavo į danišką per vieną mėnesį, kadangi mes esame EU sąjungoje (iš ne EU sąjungos daug sudėtingiau ir jiems gali užtrukti net ir kelis metus) – viską išverčiau į anglų kalbą, o SAM nusiuntė Certificate of Past Good Standing Danijos SAM. Nereikėjo jokių kursų pažymų ar papildomų sveikatos patikrų. Net danų kalbos egzamino nereikėjo, kad danai patvirtintų gydytojo licenciją. Tik vėliau, jau dirbant gydytoja Danijoje, reikėjo išsilaikyti kalbos egzaminą.

***

Sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu Lietuvoje užsiima Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, kurios atstovai pateikė paaiškinimą.

„Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad atvykti į Lietuvą ir laikinai bei kartais teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas be Lietuvoje asmeniui išduotos medicinos, slaugos ar akušerijos praktikos licencijos, suteikiančios teisę verstis medicinos, slaugos ar akušerijos praktika pagal tam tikrą profesinę kvalifikaciją, turi teisę Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių arba Šveicarijos Konfederacijos piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis.

Minėti asmenys, norėdami Lietuvoje laikinai ir kartais teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Akreditavimo tarnybai turi pateikti rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaraciją ir išvardintus dokumentus: asmens pilietybę įrodantį dokumentą; dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta profesinė veikla; profesinės kvalifikacijos įrodymus; įgaliojimą, jei deklaraciją ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

Tarnyba, gavusi deklaraciją ir nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos įvertina, ar teisingai užpildyta deklaracija, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai, ir praneša pareiškėjui apie priimtą sprendimą. Tarnyba pažymi, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvoje gali būti teikiamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Pabrėžtina, kad licencija yra reikalinga darbui Lietuvoje. Licencija Lietuvoje taip pat yra neterminuota ir neturi galiojimo laiko, kas 5 metus yra vykdoma licencijuojamos veiklos priežiūra, kai asmuo turi pateikti dokumentus apie profesinės kvalifikacijos tobulinimąsi ir teisėtą praktiką. Tarp profesinės kvalifikacijos tobulinimąsi patvirtinančių dokumentų turi būti dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo tobulinosi profesinę kvalifikaciją privalomomis temomis: „Pirmoji medicinos pagalba“ ir „Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas“.

Licencijuojamos veiklos priežiūrai užskaitoma ir specialistų užsienyje tobulinta profesinė kvalifikacija. Taip pat nereikalaujama, kad pateikiamuose pažymėjimuose būtų nurodytos tik kvalifikacijos tobulinimosi valandos, yra užskaitomi ir kreiditai. Jų užskaitymas ir prilyginimas valandomis yra aiškiai apibrėžtas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimosi ir jo finansavimo tvarkos apraše.

Apraše yra patvirtinta ir išimtis dėl privalomų temų užsienyje dirbantiems specialistams, kuri įsigaliojo nuo 2023–12–01: „Ne Lietuvos Respublikoje atliktas privalomasis specialistų tobulinimas pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytas tikslines programas įskaitomas specialistams, kurie ne mažiau kaip 3 metus per paskutinius 5 metus užsienio valstybėje teisėtai vykdė veiklą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją.“

Licencijuojamos veiklos priežiūrai (arba, kaip kartais interesantai vadina, licencijos atnaujinimui) sveikatos pažymos pateikti nereikia, taip pat neprašomi vertimai iš anglų kalbos.

Medicinos pažymėjimas dėl gydytojo sveikatos būklės tinkamumo dirbti pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją ir dokumentų vertimai į lietuvių kalbą prašomi tuo atveju, kai asmuo teikia prašymą dėl naujos licencijos išdavimo. Šios nuostatos ir reikalavimai apibrėžti Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme.

Apie šalyje narėje sustabdytą ar panaikintą specialisto licenciją visos ES šalys privalo pranešti per Europos komisijos Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI)“, – komentavo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos atstovai.

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.