Istorijos dūžiai rugsėjo 16-ąją: žmonės, likimai, atradimai

Lrytas.lt

Sep 16, 2020, 6:55 AM

Portale lrytas.lt – žvilgsnis į tai, kas šią dieną įėjo į istoriją.

Įvykiai Lietuvoje

1668 m. negalėdamas susidoroti su valstybės problemomis Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jonas Kazimieras atsisakė Abiejų Tautų Respublikos valdovo sosto.

1945 m. Skardupių kaime Marijampolės apskrityje Tauro apygardos partizanų vadovybės iniciatyva įsteigtas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui vadovaujantis politinis centras – Lietuvos išlaisvinimo komitetas. Siekė atgaivinti Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą, surengti antisovietinio pasipriešinimo atstovų suvažiavimą, skatinti naujų antisovietinių partizanų apygardų kūrimą. To įgyvendinti nespėjo, nes tų pačių metų spalio mėn. sovietinis saugumas komiteto veikėjus suėmė.

1988 m. išėjo pirmasis leidinio „Atgimimas“ numeris. Jo steigėjas ir redaktorius buvo Romualdas Ozolas. Valdžia pirmąjį numerį leido išspausdinti 30 tūkst. tiražu, antrasis išėjo jau 100 tūkst. tiražu. Iki 1989 m. ėjo kaip Sąjūdžio informacinis biuletenis, 1990-1991 m. – kaip Sąjūdį remiantis savaitraštis, vėliau tapo nepriklausomu politikos savaitraščiu.

1989 m. 100 tūkst. egzempliorių tiražu išėjo pirmasis Sąjūdžio dienraščio „Respublika“ numeris. Vėliau dienraštis tapo nepriklausomas.

1997 m. baigėsi Lietuvos centro sąjungos kampanija „Akcija už Adamkų“, pradėta rugpjūčio 25 dieną. Buvo surinkta 300 tūkst. parašų, remiančių išeivijos veikėjo Valdo Adamkaus kandidatūrą artėjančiuose prezidento rinkimuose.

2009 m. pirmą kartą Lietuvos parlamentarizmo istorijoje Seimo pirmininke išrinkta moteris – konservatorių atstovė Irena Degutienė. Šias pareigas ėjo iki 2012 m. lapkričio 16 d.

Įvykiai pasaulyje

692 m. Konstantinopolyje baigėsi šeštasis visuotinis Bažnyčios susirinkimas, prasidėjęs 680 m. lapkritį. Tai buvo jau trečiasis Konstantinopolyje vykęs Bažnyčios susirinkimas. Paskelbė doktriną, teigiančią, kad Jėzuje Kristuje‑Žodyje, tapusiame kūnu, yra dvi valios ir dvi prigimtys – dieviškoji ir žmogiškoji; jos neatskiriamos, nesumaišytos, tarpusavyje suvienytos. Susirinkimas atmetė kunigų ir diakonų celibato reikalavimą – jiems leista gyventi santuokoje, sudarytoje prieš šventimus. Konstantinopolio imperatorių prilygino Romos popiežiui, pripažino imperatoriaus viršenybę visų Rytų patriarchų atžvilgiu.

1658 m. Poltavos srityje, Hadiače, Zaporožės kazokų etmonas ir Abiejų Tautų Respublikos komisarai pasirašė tarpvalstybinį susitarimą, pagal kurį ATR turėjo būti pertvarkyta į federaciją, kurią sudarytų vieno monarcho valdoma Lenkijos karalystė, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Rusios didžioji kunigaikštystė (Kazokų valstybė) su vienu seimu ir bendra užsienio politika. Atsinaujinus susitarusių šalių nesantaikai sutartis liko neįgyvendinta.

1810 m. Meksikoje Doloreso kaime prasidėjo kunigų vadovaujamas sukilimas prieš Ispanijos valdžią. Sukilimas netrukus apėmė didesniąją šalies dalį ir virto karu dėl Meksikos nepriklausomybės. Meksikoje švenčiama Nepriklausomybės diena.

1975 m. Papua Naujoji Gvinėja atsiskyrė nuo Australijos ir pasiskelbė nepriklausoma respublika. Šalyje švenčiama Nepriklausomybės diena.

1982 m. Vakarų Beirute, Sabros ir Šatilos palestiniečių pabėgėlių stovyklose, Libano krikščionių falangistai, keršydami už rugsėjo 14 d. nužudytą Libano prezidentą Bachirą Gamayelį ir 26 krikščionis, pradėjo masines civilių žmonių žudynes. Manoma, kad per dvi dienas buvo nužudyta nuo 700 iki 3500 žmonių, daugiausiai palestiniečių. Vėliau Izraelio sudaryta komisija nustatė, kad žudynėse nedalyvavo nė vienas Izraelio kareivis, bet gynybos ministrą Arielį Sharoną pripažino netiesiogiai kaltu, kad falangistai žudė ir civilius gyventojus. Po metų A.Sharonas buvo priverstas atsistatydinti.

1987 m. Monrealyje pasirašytas Jungtinių Tautų konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos protokolas dėl ozoną ardančių medžiagų gamybos ir naudojimo palaipsnio mažinimo. Įsigaliojo 1989 m.

Gimė

1745 m. – Rusijos karo veikėjas, vienas žymiausių rusų karvedžių Michailas Kutuzovas. Mirė 1813 m.

Mirė

1498 m. – dominikonų vienuolis, pirmasis ir nuožmiausias Ispanijos didysis inkvizitorius Tomas de Torquemada (77 m.). Jam vadovaujant buvo nukankinta virš 10 tūkst. žmonių, paskelbta ir įvykdyta apie 2200 viešų mirties bausmių, sudeginta daug nekatalikiškos (daugiausia žydų ir arabų) literatūros. 1492 m. iš Ispanijos išvarė žydus.

1782 m. – italų dainininkas, dainavęs labai aukštus garsus, kastratas Farinelli (77 m.).

1977 m. – graikų dainininkė, viena žymiausių XX a. operos solisčių Maria Callas (53 m.).

1945 m. Skardupių kaime Marijampolės apskrityje Tauro apygardos partizanų vadovybės iniciatyva įsteigtas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui vadovaujantis politinis centras – Lietuvos išlaisvinimo komitetas.<br>V.Balkūno nuotr.
1945 m. Skardupių kaime Marijampolės apskrityje Tauro apygardos partizanų vadovybės iniciatyva įsteigtas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui vadovaujantis politinis centras – Lietuvos išlaisvinimo komitetas.<br>V.Balkūno nuotr.
1997 m. baigėsi Lietuvos centro sąjungos kampanija „Akcija už Adamkų“, pradėta rugpjūčio 25 dieną. Buvo surinkta 300 tūkst. parašų, remiančių išeivijos veikėjo Valdo Adamkaus kandidatūrą artėjančiuose prezidento rinkimuose.<br>P.Lileikio nuotr.
1997 m. baigėsi Lietuvos centro sąjungos kampanija „Akcija už Adamkų“, pradėta rugpjūčio 25 dieną. Buvo surinkta 300 tūkst. parašų, remiančių išeivijos veikėjo Valdo Adamkaus kandidatūrą artėjančiuose prezidento rinkimuose.<br>P.Lileikio nuotr.
2009 m. pirmą kartą Lietuvos parlamentarizmo istorijoje Seimo pirmininke išrinkta moteris – konservatorių atstovė Irena Degutienė. Šias pareigas ėjo iki 2012 m. lapkričio 16 d.<br>P.Lileikio nuotr.
2009 m. pirmą kartą Lietuvos parlamentarizmo istorijoje Seimo pirmininke išrinkta moteris – konservatorių atstovė Irena Degutienė. Šias pareigas ėjo iki 2012 m. lapkričio 16 d.<br>P.Lileikio nuotr.
1988 m. išėjo pirmasis leidinio „Atgimimas“ numeris. Jo steigėjas ir redaktorius buvo Romualdas Ozolas.<br>P.Lileikio nuotr.
1988 m. išėjo pirmasis leidinio „Atgimimas“ numeris. Jo steigėjas ir redaktorius buvo Romualdas Ozolas.<br>P.Lileikio nuotr.
1987 m. Monrealyje pasirašytas Jungtinių Tautų konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos protokolas dėl ozoną ardančių medžiagų gamybos ir naudojimo palaipsnio mažinimo. Įsigaliojo 1989 m.<br>123rf
1987 m. Monrealyje pasirašytas Jungtinių Tautų konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos protokolas dėl ozoną ardančių medžiagų gamybos ir naudojimo palaipsnio mažinimo. Įsigaliojo 1989 m.<br>123rf
Daugiau nuotraukų (5)
Xaiomi Xaiomi
1945 m. Skardupių kaime Marijampolės apskrityje Tauro apygardos partizanų vadovybės iniciatyva įsteigtas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui vadovaujantis politinis centras – Lietuvos išlaisvinimo komitetas.<br>V.Balkūno nuotr.
1945 m. Skardupių kaime Marijampolės apskrityje Tauro apygardos partizanų vadovybės iniciatyva įsteigtas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui vadovaujantis politinis centras – Lietuvos išlaisvinimo komitetas.<br>V.Balkūno nuotr.
1997 m. baigėsi Lietuvos centro sąjungos kampanija „Akcija už Adamkų“, pradėta rugpjūčio 25 dieną. Buvo surinkta 300 tūkst. parašų, remiančių išeivijos veikėjo Valdo Adamkaus kandidatūrą artėjančiuose prezidento rinkimuose.<br>P.Lileikio nuotr.
1997 m. baigėsi Lietuvos centro sąjungos kampanija „Akcija už Adamkų“, pradėta rugpjūčio 25 dieną. Buvo surinkta 300 tūkst. parašų, remiančių išeivijos veikėjo Valdo Adamkaus kandidatūrą artėjančiuose prezidento rinkimuose.<br>P.Lileikio nuotr.
2009 m. pirmą kartą Lietuvos parlamentarizmo istorijoje Seimo pirmininke išrinkta moteris – konservatorių atstovė Irena Degutienė. Šias pareigas ėjo iki 2012 m. lapkričio 16 d.<br>P.Lileikio nuotr.
2009 m. pirmą kartą Lietuvos parlamentarizmo istorijoje Seimo pirmininke išrinkta moteris – konservatorių atstovė Irena Degutienė. Šias pareigas ėjo iki 2012 m. lapkričio 16 d.<br>P.Lileikio nuotr.
1988 m. išėjo pirmasis leidinio „Atgimimas“ numeris. Jo steigėjas ir redaktorius buvo Romualdas Ozolas.<br>P.Lileikio nuotr.
1988 m. išėjo pirmasis leidinio „Atgimimas“ numeris. Jo steigėjas ir redaktorius buvo Romualdas Ozolas.<br>P.Lileikio nuotr.
1987 m. Monrealyje pasirašytas Jungtinių Tautų konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos protokolas dėl ozoną ardančių medžiagų gamybos ir naudojimo palaipsnio mažinimo. Įsigaliojo 1989 m.<br>123rf
1987 m. Monrealyje pasirašytas Jungtinių Tautų konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos protokolas dėl ozoną ardančių medžiagų gamybos ir naudojimo palaipsnio mažinimo. Įsigaliojo 1989 m.<br>123rf

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.