Baigėsi paskutinis mūšis dėl „Linkomanijos“: neapskundžiamą žodį tarė Aukščiausiasis teismas

Nuo 2016 m. liepos besitęsianti byla pagaliau pasiekė nebeginčijamą finalą: liepos 4 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė nuosprendį, kad penki Lietuvos interneto ryšio teikėjai turės blokuoti prieigą prie torrentų svetainės „Linkomanija“.

 Liepos 4 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė nuosprendį, kad penki Lietuvos interneto ryšio teikėjai turės blokuoti prieigą prie torrentų svetainės „Linkomanija“.<br> 123RF nuotr.
 Liepos 4 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė nuosprendį, kad penki Lietuvos interneto ryšio teikėjai turės blokuoti prieigą prie torrentų svetainės „Linkomanija“.<br> 123RF nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Lietuvos Aukščiausiasis teismas, Lrytas.lt

Jul 4, 2019, 3:28 PM, atnaujinta Jul 4, 2019, 4:42 PM

Byloje buvo sprendžiama dėl uždraudimo interneto paslaugų teikėjui teikti savo klientams prieigą prie interneto svetainės, kuri naudojama pažeidžiant autorių teises.

Asociacija LATGA kreipėsi į teismą, reikalaudama uždrausti UAB „Bitė Lietuva“, AB „Telia Lietuva“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, UAB „Cgates“, UAB „Splius“ (toliau – atsakovės) teikti elektroninių ryšių tinklais savo klientams prieigą prie interneto svetainės linkomanija.net.

Lietuvos aukščiausiojo teismo išplatintame pranešime spaudai rašoma, kad ieškovė nurodė, jog ji turi įstatymu nustatytą teisę be atskiro įgaliojimo teisme ginti kolektyviai administruojamas autorių teises. Interneto svetainė linkomanija.net yra dalijimosi rinkmenomis sistema, kurios naudotojams yra padaryti viešai prieinami įvairūs autorių teisių saugomi objektai: kino filmai, DVD ir HDTV vaizdo įrašai, muzikos kūriniai, muzikos kūrinių vaizdo klipai, žaidimai ir žaidimų atnaujinimai, kompiuterių programos, knygos ir pan. Didžioji rinkmenų dalis su autorių teisių saugomu turiniu registruotiems linkomanija.net naudotojams yra padaryta viešai prieinama kompiuterių tinklais, neturint autorių teisių turėtojų sutikimų.

Ieškovė pažymėjo, kad nėra žinoma, kas administruoja linkomanija.net, todėl tradicinių autorių teisių gynimo būdų kaip įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus ar draudimo atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti pažeistos autorių teisės arba atsirasti žala, taikymas šiuo atveju yra labai apsunkintas. Ieškovės atstovaujamų autorių teisių gynimas veiksmingiausiai būtų užtikrintas taikant specialią autorių teisių apsaugos priemonę – reikalauti priversti tarpininkus, tinkle perduodančius trečiųjų asmenų daromus autorių teisių pažeidimus, nutraukti tokią autorių teises pažeidžiančią veiklą.

Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino ir įpareigojo atsakoves savo pačių pasirinktomis techninėmis priemonėmis ir ieškovės sąskaita uždrausti pasiekti svetainėje linkomanija.net sukurtą ir veikiančią dalijimosi rinkmenomis internete platformą. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad prieigos prie linkomanija.net draudimas turi būti įgyvendintas atsakovių sąskaita.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs didelio susidomėjimo sulaukusią bylą, nutarė palikti nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad nors ir egzistuoja galimybės apeiti prieigos prie interneto svetainės linkomanija.net blokavimo priemonę, tai nereiškia, jog tokia autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemonė yra netinkama veiksmingumo aspektu.

Teisėjų kolegija nurodė, kad teismo įpareigojimas atsakovių lėšomis, tačiau suteikiant joms teisę pasirinkti taikytinas technines priemones, uždrausti jų valdomuose tinkluose prieigą prie interneto svetainės linkomanija.net nepaneigia jų teisės užsiimti verslu. Teismas pažymėjo, kad prieigos prie interneto svetainės linkomanija.net ribojimo išlaidų priskyrimas atsakovėms šios bylos faktinėmis aplinkybėmis nereiškia nepakeliamos (neproporcingai didelės) ir jų veiklai nebūdingos finansinės naštos, ir kartu sprendė, jog atsakovių, kaip interneto prieigos teikėjų, pareiga bendradarbiauti kovojant su autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais ir taip prisidėti prie aukšto šių teisių apsaugos lygio užtikrinimo apima jų pareigą savo lėšomis įgyvendinti prieigos prie interneto svetainės linkomanija.net draudimą.

Interneto svetainė linkomanija.net yra trisdešimta pagal apsilankymų skaičių Lietuvos interneto svetainė. Ji sulaukia iki 102 tūkst. lankytojų per dieną. Pasak teisėjų kolegijos, teismai pagrįstai priėjo prie išvados, kad interneto svetainėje linkomanija.net daromų autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų mastas yra didelis. Kasacinis teismas atkreipė dėmesį, kad interneto naudotojai, norėdami būti interneto svetainės linkomanija.net naudotojų bendruomenės nariai ir taip turėti galimybę atsisiųsti kūrinius, privalo dalytis kūriniais ir yra skatinami tai daryti. „Tokia interneto svetainės linkomanija.net veikimo sistema lemia, kad šioje svetainėje gali būti pateiktas dalytis neribotos apimties kūrinių skaičius, o bent vieno kūrinio neteisėtas paskelbimas sudaro sąlygas autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų grandinei, t. y. suponuoja pažeidimų masto nuolatinį didėjimą, svetainės naudotojams dalijantis šį kūrinį. Teisėjų kolegija <...> pritaria teismų išvadai, kad toks interneto svetainės linkomanija.net veikimo būdas pats savaime sukuria neteisėto dalijimosi, o todėl – ir viešo kūrinių paskelbimo be autorių sutikimo, mechanizmą“, – akcentavo teisėjų kolegija.

Kasacinis teismas šioje byloje pasisakė ir dėl interneto svetainės linkomanija.net valdytojo požiūrio į šioje svetainėje daromus autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus. Interneto svetainėje linkomanija.net nėra įdiegtų jokių priemonių, kuriomis būtų galima inicijuoti neteisėto kūrinių viešo paskelbimo nutraukimą. Be to, šios svetainės valdytojas (ar valdytojai) sąmoningai slepia savo duomenis, taip tik patvirtindamas (ar patvirtindami) savo akivaizdų nenorą bendradarbiauti kovojant su šioje svetainėje daromais autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais. Taip pat, kaip bylą nagrinėję teismai nustatė, interneto svetainėje linkomanija.net yra pateikta informacija, kaip apeiti prieigos prie svetainės blokavimą Italijoje. Kasacinis teismas sutiko su apeliacinės instancijos teismo vertinimu, jog interneto svetainės linkomanija.net valdytojas tokiais savo veiksmais skatina šios svetainės naudotojus nesilaikyti nustatytų prieigos ribojimų.

Kitas aspektas, atskleidžiantis valdytojo požiūrį į šioje svetainėje daromus autorių teisių ir kitų teisių pažeidimus, yra tas, kad svetainės valdytojas (valdytojai) veikia siekdamas (siekdami) komercinės naudos – svetainės naudotojas gali nusipirkti VIP narystę, kuri suteikia papildomų paslaugų, tiesiogiai susijusių su neteisėtu kūrinių platinimu. Vadinasi, autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai, daromi naudojantis interneto svetaine linkomanija.net, yra ir šios svetainės valdytojo (valdytojų) komercinės naudos gavimo šaltinis.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad interneto svetainės linkomanija.net valdytojas (valdytojai) ne tik nebendradarbiauja kovojant su autorių teisių ir kitų ieškovės administruojamų teisių pažeidimais, bet netgi skatina juos daryti, kartu tokių pažeidimų forma gaudamas (gaudami) ir atitinkamą komercinę naudą.

Pasak bylą nagrinėjusio teisėjo Gedimino Sagačio, bylą nagrinėjusi trijų teisėjų kolegija, atsižvelgdama į autorių teisių pažeidimų, daromų interneto svetainėje linkomanija.net, mastą, į šios svetainės veikimo principus ir jos valdytojo (valdytojų) požiūrį į joje daromus autorių teisių pažeidimus, sprendė, kad teisė į intelektinės nuosavybės apsaugą nusveria interneto naudotojų teisę į teisėtos informacijos, prieinamos per aptariamą interneto svetainę, gavimą. „Šiame sprendime buvo konstatuota, kad prieigos prie interneto svetainės linkomanija.net blokavimas yra proporcinga ieškovės atstovaujamų autorių teisių ir kitų teisių turėtojų pažeistų teisių gynimo priemonė tiek autorių teisių pažeidimų reikšmingumo ir sunkumo, tiek atsakovių laisvės užsiimti verslu, tiek interneto naudotojų teisės į saviraiškos ir informacijos laisvę aspektais“, – nurodė G. Sagatys.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

„Žinoma, džiaugiamės tokia bylos baigtimi. Smagu, kad Aukščiausiasis teismas savo sprendimu dar kartą patvirtino tinkamo autorių teisių įgyvendinimo svarbą“ , – sakė Asociacijos LATGA direktorius Jonas Liniauskas.

„Telia Lietuva“: svarbu buvo ne laimėti, o išsiaiškinti

Kaip Lrytas.lt sakė vyriausias „Telia Lietuva“ teisinis konsultantas Paulius Pakutinskas, jis komentuoti paties sprendimo kol kas negali, nes sprendimas ką tik gautas ir šiuo metu studijuojamas.

Bet pasak P.Pakutinsko, „Linkomanijos“ blokavimas jau veikia nuo apeliacinio teismo sprendimo šių metų pradžioje, nors „Telia“ nuo pat proceso pradžios ir kėlė efektyvumo klausimą – nes sprendžiant pagal tai, kiek internete yra informacijos, kaip galima apeiti tokius blokavimus, tokio dalyko efektyvumu pat „Telia“ abejoja.

Paklaustas, koks buvo kreipimosi į Aukščiausiąjį teisinį tikslas bei lūkesčiai, juristas pasakojo, kad kompanija nesitikėjo, jog sprendimas bus pakeistas ir tarpininkų bus nebereikalaujama blokuoti prieigą prie konkretaus puslapio – „Teliai“ ši byla svarbi buvo tuo, kad tai yra precedentinė byla, kad autorių teisės yra ginamos įpareigojimu blokuoti prieigą ir tas reikalavimas yra taikomas tarpininkui – ne tam asmeniui, kuris galimai pažeidė teises, o tarpininkui, operatoriui.

„Taip pat mums buvo svarbu ir daug kitų klausimų, ir vienas pagrindinių buvo proporcingumas: kada galime sakyti, kad šią priemonę galima taikyti. Ar užtenka vieno kūrinio, ar penkių, ar turi būti X procentų. Manome, kad blokavimas, kaip informacijos ribojimo priemonė, yra pakankamai specifinis būdas, susijęs su informacijos, saviraiškos laisve ir kitais klausimais“, – komentavo P.Pakutinskas.

Vienu iš kitų klausimų, pasak „Telios“ atstovo, buvo ir pačios „Linkomanijos“ nedalyvavimas byloje – operatorius kėlė klausimą, ar galima spręsti tokią bylą, kai nedalyvauja pats asmuo, kurio teisės vienaip ar kitaip bus ribojamos. Taip pat – sąžiningos ir laisvos konkurencijos klausimai, nes šis ribojimas taikomas tik keliems iš netoli šimto interneto paslaugų teikėjų Lietuvoje.

Teisininkas sakė, kad šiuo atveju buvo svarbu ne laimėti ar pralaimėti, blokuoti ar neblokuoti, bet nuosekliai viską išsiaiškinti iki galo.

Paklaustas, ar „Telia“ nemano, kad atsiradus precedentui, išaugs ir daugiau reikalavimų vykdyti blokavimus, P.Pakutinskas teigė, kad toks ir buvo pagrindinis kompanijos nuogąstavimas – netinkamas naudojimasis teisėmis. „Vis dėlto jis nemanau, kad piktnaudžiavimo bus“, – Lrytas.lt sakė juristas.

Bet jo teigimu, reikia stebėti, kaip viskas vyks, nes yra šalių, kur nepasisekė tvarkingai tai įdiegti, buvo piktnaudžiavimų – pavyzdžiui, Suomijoje buvo labai stiprus skundų ir blokavimų šuolis, skaičiuojamas šimtais atvejų. „Bet vėl gi, sunku vertinti, kokia ten buvo situacija, tačiau turbūt nesinorėtų, kad labai didelė interneto dalis būtų blokuota. Aišku, nelegalus turinys turi būti vienaip ar kitaip kontroliuojamas, bet tokie šuoliai nėra sveikintini. Svarbu, kad tokie sprendimai būtų priimami atsakingai, kad nebūtų suvedinėjamos sąskaitos. Įsivaizduokite – sukūrėte kokį kūrinį, ir jį publikavo koks nors portalas. Ar tikrai būtų proporcinga, jei jums pasiskundus, visas portalas būtų užblokuotas?“, – palyginimą pateikė teisininkas.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.