Sovietmečio skundai Maskvai stulbina ir juokina: „Drg. Morkūnas girtas voliojosi lovoje su Paradauskaite“

Skundai, gandai, anekdotai, atrodytų, smulkūs, nereikšmingi dalykai, o iš tikrųjų labai daug pasako apie visuomenę, kuo ji gyvena ir kokias problemas sprendžia. 

Unikalią galimybę susipažinti su sovietmečio nomenklatūros užkulisiais suteikia istoriko Sauliaus Grybkausko knyga „Skundai Maskvai. Slapti nomenklatūros laiškai“.
Unikalią galimybę susipažinti su sovietmečio nomenklatūros užkulisiais suteikia istoriko Sauliaus Grybkausko knyga „Skundai Maskvai. Slapti nomenklatūros laiškai“.
Unikalią galimybę susipažinti su sovietmečio nomenklatūros užkulisiais suteikia istoriko Sauliaus Grybkausko knyga „Skundai Maskvai. Slapti nomenklatūros laiškai“.
Unikalią galimybę susipažinti su sovietmečio nomenklatūros užkulisiais suteikia istoriko Sauliaus Grybkausko knyga „Skundai Maskvai. Slapti nomenklatūros laiškai“.
Unikalią galimybę susipažinti su sovietmečio nomenklatūros užkulisiais suteikia istoriko Sauliaus Grybkausko knyga „Skundai Maskvai. Slapti nomenklatūros laiškai“.
Unikalią galimybę susipažinti su sovietmečio nomenklatūros užkulisiais suteikia istoriko Sauliaus Grybkausko knyga „Skundai Maskvai. Slapti nomenklatūros laiškai“.
Unikalią galimybę susipažinti su sovietmečio nomenklatūros užkulisiais suteikia istoriko Sauliaus Grybkausko knyga „Skundai Maskvai. Slapti nomenklatūros laiškai“.
Unikalią galimybę susipažinti su sovietmečio nomenklatūros užkulisiais suteikia istoriko Sauliaus Grybkausko knyga „Skundai Maskvai. Slapti nomenklatūros laiškai“.
Daugiau nuotraukų (4)

Lrytas.lt

Aug 13, 2023, 6:59 PM

Unikalią galimybę susipažinti su sovietmečio nomenklatūros užkulisiais suteikia istoriko Sauliaus Grybkausko knyga „Skundai Maskvai. Slapti nomenklatūros laiškai“ („Aukso žuvys“, 2023). Šaltinių rinkinyje – per 20 anoniminių lietuviškosios nomenklatūros laiškų Maskvai, TSKP CK aparatui, kuriuose pranešama apie sovietinės Lietuvos vadovų klaidas ir nuodėmes, jų ryšius ir gaunamus kyšius, jų žmonų įtakas ir galias keisti partinių veikėjų likimus. 

Tuometiniai prižiūrėtojai Maskvoje tyrė gaunamus skundus siekdami išsiaiškinti, ar laiškuose minimi faktai tikri, rašė pažymas ir nutarimus, kurie formavo savotišką konkretaus skundo bylą.

Siūlome knygos ištrauką.

* * *

DOKUMENTAI / 9 

Anoniminis 1968 m. kovo 25 d. laiškas TSKP CK sekretoriui I. Kapitonovui dėl komjaunimo CK sekretoriaus V. Morkūno veiklos

1968 03 25

Gerbiamasis drg. KAPITONOVAI!

Esame priversti kreiptis į Jus tokiu klausimu. Pas mus neseniai įvyko komjaunimo suvažiavimas. Pirmuoju sekretoriumi buvo išrinktas drg. Morkūnas. Neturėtume jam jokių priekaištų, jei ne amoralus jo gyvenimo būdas.

1967 m. rugsėjį būdamas komandiruotėje Kaišiadorių rajone, jis girtas voliojosi lovoje su PARADAUSKAITE, rajono komiteto antrąja sekretore, – tai atsitiktinai pamatė Genevičius, rajono komiteto pirmasis sekretorius, ir Bendrojo skyriaus vedėja drg. STAVICKAITĖ. Tai vyko drg. Paradauskaitės bute. 

Šiuos faktus labai greitai sužinojo rajono, taip pat Kauno miesto aktyvas, nes mes juos šefuojame. Tai būtų galima ir atleisti, jeigu jis nepalaikytų artimų ryšių su 23-iosios mūsų miesto mokyklos mokytoja Vida Lopetaite. Ji viena gyvena trijų kambarių bute. 

Dažnai, pastaruoju metu kelissyk, savo komandiruotes drg. MORKŪNAS baigia naktinėmis išgertuvėmis jos bute. Visa tai žino beveik visas miesto aktyvas. Drg. Morkūnas yra partijos CK biuro narys. Šie faktai diskredituoja partijos institucijas jaunimo akyse. 

Dėl suprantamų priežasčių kreipiamės tiesiogiai į Jus ir nepasirašome. Jei pasirašytume, mums būtų sunku dirbti mieste. Prašome Jūsų išsiaiškinti ir imtis reikiamų priemonių.

DOKUMENTAI / 10

LKP CK sekretoriaus A. Sniečkaus 1968 m. gegužės 5 d. raštas TSKP CK dėl komjaunimo CK sekretoriaus V. Morkūno elgesio

1968 m. gegužės 5 d. Nr. 194

TARYBŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJA LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS CENTRO KOMITETAS 

TSKP CK

Atsakydami į laišką be parašo, adresuotą TSKP CK, pranešame, kad V. A. Morkūnas, komandiruotas į Kaišiadorių rajoną, po darbo kartu su komjaunimo rajono komiteto pirmuoju sekretoriumi drg. Genevičiumi savo automobiliu pavežė namo rajono komjaunimo komiteto antrąją sekretorę drg. Paradauskaitę.

Š. m. sausį vykstant Kauno miesto komjaunimo konferencijai miesto komiteto biuro narė, 23-iosios vidurinės mokyklos mokytoja drg. V. Lopetaitė pakvietė drg. Morkūną papietauti. Tuo metu bute kartu su drg. V. Lopetaite buvo jos motina ir automobilio vairuotojas.

Visa tai davė dingstį pasklisti apkalboms tarp kai kurių Kauno miesto komjaunimo darbuotojų.

Šiuo klausimu Lietuvos KP CK buvo pravestas pokalbis su drg. Morkūnu. Jis suprato, kad jam, kaip LKJS CK pirmajam sekretoriui, reikia griežčiau kontroliuoti savo veiksmus.

Lietuvos KP CK sekretorius (A. Sniečkus)

DOKUMENTAI / 11

TSKP CK Organizacinio ir partinio darbo skyriaus sektoriaus vedėjo G. Fedotovo ir sektoriaus instruktoriaus G. Buzino 1968 m. gegužės 16 d. raštas TSKP CK dėl laiško apie V. Morkūno elgesį patikrinimo rezultatų

TSKP CK

TSKP CK gavo laišką (be parašo), kuriame Lietuvos LKJS drg. Morkūnas kaltinamas amoraliu elgesiu.

Kaip pranešė Lietuvos KP CK pirmasis sekretorius drg. A. J. Sniečkus, faktai, išdėstyti laiške, yra iškreipti ir neatitinka tikrovės.

Manytume, kad laiško nagrinėjimą tuo galima ir baigti.

TSKP CK Organizacinio ir partinio darbo skyriaus sektoriaus vedėjas (G. Fedotovas)

Skyriaus instruktorius (G. Buzinas)

1968 m. gegužės 16 d.

* * *

DOKUMENTAI / 12

Anoniminis 1975 m. sausio mėn. laiškas TSKP CK dėl LKP CK sekretoriaus A. Ferenso veiklos

1975 sausis 

Brangusis drauge Kapitonovai!

Gerbiamasis Ivanai Vasiljevičiau!

Galėčiau pasirašyti savo pavarde, jei žinočiau, kad šis laiškas atsidurs pas jus. Tačiau žmogus, apie kurį kalbėsiu, daug metų dirbo ten, kur dirbate jūs, ir jo draugai gali laiško nepraleisti.

Norime, kad jūs žinotumėt, kaip elgiasi Lietuvos CK sekretorius Ferensas. Ant visų rėkia, barasi: tu pas mane iki pensijos neištempsi. Taip jis kalbasi su direktoriais, visi jo nekenčia, jis visai neturi autoriteto.

O ta jo naujoji žmona. < > Paskui ji ištekėjo už seno žydo spekulianto, kad visad turėtų pinigų. Žinoma, nuvarė jį į kapus ir vėl ėmėsi ieškoti, už ko ištekėjus, kad būtų ne tik turtai, bet ir padėtis. Rado Ferensą, dabar jis daro viską, ką ji jam liepia. Šitas blogas, šitas geras, šitą reikia prastumti, o šitam reikia papeikimo. Ji taip komanduoja, neleidžia net, kad jo mergaitė nuo pirmosios žmonos gyventų jo bute. Jinai ją išvarė ir ši gyvena bendrabutyje.

O tos antros žmonos brolis, Čepulis jo pavardė, anksčiau buvo rajono komiteto sekretorius Prienuose (rajono centras). Dabar gyvena Kaune. Visi žino, kad jis didelis kombinatorius ir sukčius. Bet Čepulis iš visur išbrenda sausas, nes turi tokį palaikymą.

Argi Ferensas gali būti respublikos vadovas? Kas gali jį gerbti ir dar klausyti jo įsakymų. Tegu pats eina į fabriką ir parodo, kaip reikia dirbti.

P. S. O kiek jam neša dovanų iš fabrikų ir buitinio aptarnavimo, ypač iš „Mados“ fabriko, o lengvosios pramonės reikalai prasti. Tegu jis pats ten taiso.

1975 m. sausis

DOKUMENTAI / 13

TSKP CK Organizacinio ir partinio darbo skyriaus sektoriaus vedėjo N. Dybenkos 1975 m. kovo 20 d. raštas TSKP CK apie skundo dėl A. Ferenso patikrinimo rezultatus

TSKP CK

Laiške (be parašo) iš Lietuvos TSR pranešama apie netinkamą Lietuvos komunistų partijos CK sekretoriaus A. A. Ferenso elgesį.

Su laišku supažindintas Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekretorius drg. P. P. Griškevičius. Drg. Griškevičiaus nuomone, drg. Ferensas kartais būna šiurkštus su darbuotojais, neišklauso nuomonės iki galo.

Drg. Ferenso žmonos brolis M. M. Čepulis dirba Kauno duonos kombinato direktoriumi. 1972 m. sausį Kauno miesto Požėlos rajono partijos komitetas pareiškė jam papeikimą su įrašymu į įskaitos kortelę už rimtus trūkumus atrenkant, paskirstant ir auklėjant kadrus ir už tai, kad neužtikrino socialistinės nuosavybės saugumo. 1973 m. vasarį ši nuobauda panaikinta. Šiuo metu jam jokių pretenzijų nėra. 

Drg. Ferenso dukra iš pirmosios santuokos gyvena su močiute – drg. Ferenso motina. Duomenų apie tai, kad drg. Ferensas gauna dovanų iš įmonių darbuotojų, Lietuvos komunistų partijos CK neturi.

Apie laišką su drg. Ferensu kalbėjosi drg. P. P. Griškevičius.

Manome, kad laiško (nepasirašyto) nagrinėjimą tuo galima ir baigti.

TSKP CK Organizacinio ir partinio darbo skyriaus sektoriaus vedėjas (N. Dybenka)

1975 m. kovo 20 d. 

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.