Į Seimą atvykęs demonologas B.Domergue'as teigia, kad antikristas veikia per gotų kultūrą ir juodąjį metalą

Antradienį į Lietuvos Seimą atvyko garsus demonologas, kunigas, teologijos daktaras Benoit Domergue’as. Garsusis demonologas kalbės apie griaunančių elementų poveikį jaunimui. Be Seimo, susitikimai vyks Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje.

Kasmet Prancūzijoje B.Domergue’as susitinka su tūkstančiais jaunų žmonių - moksleivių, studentų, bet taip pat daro pranešimus tėvams, mokytojams ir besidarbuojantiems pastoracijoje.
Kasmet Prancūzijoje B.Domergue’as susitinka su tūkstančiais jaunų žmonių - moksleivių, studentų, bet taip pat daro pranešimus tėvams, mokytojams ir besidarbuojantiems pastoracijoje.
Daugiau nuotraukų (1)

Kristina Stankevičė

2010-02-01 17:32, atnaujinta 2018-04-05 12:51

B.Domergue’o gvildenamos temos taip pat labai svarbios tėvams ir mokytojams, norintiems jaunąją kartą apsaugoti nuo labai subtiliai rezgamų piktojo pinklių.

B.Domergue’as (g. 1956) yra diecezinis Katalikų bažnyčios kunigas. Baigęs religijos mokslų aukštąsias studijas (l'École Pratique des Hautes-Etudes en Sciences Religieuses) Paryžiuje, jis apsigynė teologijos daktaro laipsnį Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje.

Jis - daugybės straipsnių apie naujuosius religinius judėjimus ir magijos sroves autorius. Vienas jų - „Satanistinės tendencijos šiuolaikinėje kultūroje“ („La tendance sataniste dans la culture actuelle“) - pasirodė leidinyje „Prancūzijos episkopato dokumentai“, 2006 m., nr. 10. 

Kasmet Prancūzijoje jis susitinka su tūkstančiais jaunų žmonių - moksleivių, studentų, bet taip pat sako pranešimus tėvams, mokytojams ir žmonėms, besidarbuojantiems pastoracijoje. Jo mokymas remiasi šešerius metus vykusiais tradicinių ezoterikos ir magijos srovių, muzikos ir literatūros krypčių tyrinėjimais bei jo paties patirtimi tarp jaunimo, todėl jo konferencijos apie jaunimo kultūros nukrypimus yra labai įtaigios.

Kunigas B.Domergue’as yra išleidęs 76 min. trukmės DVD „Jaunimo kultūra ir ezoterika“ (Culture Jeune et ésotérisme) prancūzų kalba su angliškais ir itališkais subtitrais. Šis DVD papildo ir iliustruoja jo to paties pavadinimo knygą „Culture Jeune et ésotérisme“. 

DVD yra nufilmuota kunigo B.Domergue’o konferencija licėjaus studentams, dviejų gydytojų psichiatrų pastabos apie priklausomybės pavojus, jaunuolio, kuris išgyveno priklausomybę nuo kompiuterinių žaidimų, liudijimas.

Svečią iš Prancūzijos susitikimuose lydės teologijos mokslų daktaras, Ruklos įgulos karo kapelionas, Marijos radijo laidų vedėjas, egzorcistas kunigas Arnoldas Valkauskas. 

Lrytas.lt interviu - su B.Domergue'ą pakvietusios Egzorcistų asociacijos vadovu, teologijos mokslų daktaru, karo kapelionu, egzorcistu Arnoldu Valkausku.

- Kunige, ko tikitės iš B.Domergue'o vizito Lietuvoje?

- Tikiuosi, kad Benoit susitikimai su Lietuvos žmonėmis įkvėps daugiau aiškumo dvasios, naujų žinių, kurios padėtų apsisaugoti nuo piktojo pinklių. Tokiu būdu mes žengsime dar vieną mažą žingsnelį šalindami negatyvius reiškinius. Kasdienėse situacijose lengviau apsisaugoti nuo piktojo kėslų turint žinių apie jo veikimo principus. Tuomet lengviau atpažinti demonų keliamą pavojų ir jo išvengti. Būtent apie tokius pavojus ir pasakos B.Domergue'as, kuris beveik visą savo gyvenimą paskyrė ezoterikos, magijos, okultizmo ir subkultūrų tyrinėjimams.

B.Domergue'as ne tik tiria subkultūrų reiškinius - susitikinėja su subkultūroms priklausančiu jaunimu, lankosi jų susibūrimų vietose, bendrauja su socialiniais darbuotojais bei pedagogais, bet ir siūlo atsakus į šiuos iššūkius. Šio specialisto patirtį liudija faktas, kad nuo 2000 - ųjų jis susitiko daugiau nei su 50 tūkst. jaunuolių.

Jis visuomet pabrėžia, kad jo veiklos tikslas nėra gąsdinti visuomenę, bet jis siekia blaiviai vertinti susiklosčiusią padėtį bei kelti visuomenės sąmoningumo lygį.

B.Domergue'o pristatomos tyrinėjimų išvados padės geriau suvokti, kokiame kontekste vyksta jaunimo ir paauglių saviraiška ir kaip būtų galima užmegzti dialogą su jaunesniąja karta, kokia šiuolaikinė jaunimo edukacinė ir švietimo politika iš tiesų reikalinga Lietuvos jaunimui, kuriam teks kurti mūsų šalies ateitį.

- Magija, ezoterika, okultizmas daugeliui asocijuojasi su mistika, o ne realybe. Kuo iš tiesų paremti B.Domergue'o tyrinėjimai?

- Realiais faktais. Prancūzijos Bordo vyskupijoje kunigaujantis B.Domergue'as po savo daktarinės disertacijos gynimo Romos Grigališkajame universitete ėmė gilintis į demonų poveikį jaunimui per muziką, internetą ir kiną, video žaidimus, literatūrą ir žiniasklaidą, okultines praktikas bei kitus jaunimo tarpe paplitusius reiškinius. B.Domergue'as liudija apie šiuolaikinės kultūros antikristinį pobūdį.

- Kaip B.Domergue'o įsitikinimu, jaunimą veikia muzika?

- Tyrinėdamas jaunimo klausomą muziką B.Domergue'as pastebėjo nemažai antikristo veikimo ženklų. Jo įsitikinimu, juodasis metalas aiškiai parodo savo giminystę su velniu, o garsųjį Marilyn Mansoną, kuris subūrė 5 mln. gerbėjų visame pasaulyje, vadina geriausiu satanizmo iniciatoriumi. Marilyn Manson - tai didžiuliai turtai ir milžiniška įmonė, leidžianti milijonus diskų.

Jo skelbiama žinia tokia pat aiški, kaip ir albumo dėklas, ant kurio vaizduojamas Nukryžiuotasis su sulaužytu žandikauliu. B.Domergue'as sako, kad jeigu tai neįtikina, tada reiktų atkreipti dėmesį į didžiulį, daugiau nei šimto kvadratinių metrų plakatą, kuris yra kabinamas scenoje koncertų metu. Jame vaizduojamas ant kryžiaus kabantis Nukryžiuotasis ir tiesiogine prasme į gabalus sudraskytas vaikas.

Jis įsitikinęs, kad tarp metalo muzikos kūrėjų veikia nemažai satanistinių grupių, kurios susijusios su profanacijos ritualais arba tokiais dalykais kaip paaukojimas, kur juodųjų mišių metu galimos net mirtys.

Ypač pavojinga ir gotų kultūra bei jos propaguojamas muzikos žanras. B.Domergue nustatė tris gotų rūšis: vampyrus, kuriems būdingos ilgos rankovės, nes šie pjaustosi odą ir veriasi auskarus, romantikus, kuriems būdinga nusivylimo ir nevilties būsena bei satanistus, tarp kurių paplitusios daugialypės profanacijos - išniekinimai.

- Kokias išvadas B.Domergue'as pateikia apie virtualiosios erdvės poveikį jaunimui?

-

Internetinių blogų tyrinėjimas leidžia pajusti kasdienybę to jaunimo, kuris savo svetaines papildo kruvinais vaizdais, galimas daiktas, ateinančiais iš satanizmo. Jaunimas vienu klavišo spustelėjimu gali atsidurti pasauliuose, kuriuose viešpatauja kraujas, mirtis ir kančia.

Kinematografija patvirtina šį liguistą šiandienos polinkį, kurdama ir platindama tokius filmus kaip siaubo trileriai, kurie prieinami bet kokio amžiaus vaikams.

Tyrinėdamas video žaidimus B.Domergue'as akcentuoja, kad naudojantis technologinės pažangos priemonėmis sukuriamas tokios kokybės vaizdas, kad virtualus pasaulis pradedamas painioti su tikrove. Tokie užsiėmimai veda į tai, kad sutrinka vaiko ar jaunuolio pojūčiai.

Mantros - kartojami nesuprantami garsai ir anamorfozės - hipnotizuojantys vaizdiniai jauniems žmonėms sukelia sinesteziją - kelių pojūčių vienalaikį jutimą, transą ir simbiotinį ryšį su pateikta medžiaga. Pasitenkinimo siekimas sukuria anestezuojančią priklausomybę, vadinamą priklausomybe nuo kompiuterių arba kibernetine priklausomybe, kuri sukelia sunkias psichologines pasekmes, apie kurias jaunimas turi būti įspėtas. Iš tikrųjų problema yra ne pats transas, o tai, kad jis patiriamas pernelyg dažnai.

Technologinės naujovės sukelia abejonę, neaiškią takoskyrą tarp tikrovės ir virtualios erdvės. Svarbu, kad jaunimas turėtų priemones atskirti ir pasirinkti savo pasaulį, turėdamas reikiamą informaciją. Štai todėl mums, suaugusiems, svarbu būti drauge su jais, veikti kartu, būti jiems tarsi atgarsiu, atsakinėti į jų klausimus idant jie patys galėtų analizuoti savo veiksmus bei vystyti savo protą ir valią, atrasti savo tapatumą realiame pasaulyje.

Norint geriau suprasti jaunimo poreikius būtina suvokti kultūrinį kontekstą, kuriame jaunas žmogus bręsta ir ieško savo tapatybės. Tik analizuojant kultūrinį kontekstą, jo prigimtį ir poveikį būtų galima atsakyti, ar ši kultūra išpildo jaunimo poreikius, ar, priešingai, daro jauną žmogų labiau pažeidžiamą, trukdo jam visapusiškai bręsti

- Ar šių kultūrų poveikį galima sieti ir su paplitusiomis jaunų žmonių savižudybėmis?

-

Taip, tai yra piktojo veikimas. Šiandien mūsų visuomenėje dominuoja iškreiptas emocinis pasaulis. Dauguma žmonių per nuolatinį skubėjimą nesigilina į savo artimų žmonių emocinį pasaulį. Nevilties, nusivylimo dominavimas yra ypač pavojingas. Mes, sielovadininkai, pastebime, kad žmonės išgyvena gyvenimo nuovargį. Jo šaknys labai gilios ir driekiasi iš šeimos - žmogus neišmokomas džiaugtis, vertinti santykio su gyvenimu. Gyvenimas ir gyvybė nebėra vertybės.

Šeimose esame neparuošiami normaliai ir sveikai gyvenimo kovai - išbuvimui kančioje, kantrybėje, nesame paruošiami pralaimėjimui, todėl kai kuriems būna sunku suvokti, kad gyvenimas nėra lengvas pasivaikščiojimas.

Esame narcizistinė visuomenė, kuri nori, kad visuomet būtų tik gerai, o kai atsitinka kažkas blogo, palūžta, išsigąsta nepatogumų.

- Kodėl blogis visuomet yra aktyvesnis ir gajesnis už gėrį?

- Todėl, kad blogieji nebijo kovos. Jų gyvybinė erdvė platesnė, jiems nereikia komfortiškų sąlygų, o tuo tarpu kita visuomenės dalis reikalauja išskirtinių sąlygų. Pagrindinė problema - vertybių neturėjimas ir vertybių sistemos nesuvokimas.

Ne kiekvienas gali įvardinti, kas jam yra pirmoje, antroje ar trečioje vietoje. Be to, daugelis nemoka vertinti šios dienos, išgyventi esaties akimirkos. Juk ir Šventajame Rašte parašyta - nesirūpinkite rytdiena, vakar diena praėjo, o rytojus dar tik bus. Tu esi šiandien.

***

Susitikimų grafikas:

Vasario 2 d. (antradienis), Vilnius.

Vilnius, Šv. Jonų bažnyčia, Šv. Jono g. 12 18 val. Susitikimas su akademine ir miesto visuomene.

Vasario 3 d. (trečiadienis), Klaipėda.

Klaipėda, LCC tarptautinis universitetas, Kretingos g. 36. 18 val. 30 min. Susitikimas su Klaipėdos visuomene ir krikščioniškų bendruomenių atstovais.

Vasario 4 d. (ketvirtadienis), Šiauliai/ Panevėžys.

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, Višinskio 25, auditorija 225 13 val. Susitikimas su Šiaulių vyskupijos kunigais, tikinčiaisiais, akademine ir miesto visuomene.

Panevėžys, kino teatras „Garsas“, Respublikos g. 40, Didžioji salė 18 val. Susitikimas su pedagogais ir visuomene.

Vasario 5 d. (penktadienis), Kaunas.

Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, S.Daukanto g. 28, Didžioji salė 17 val. 30 min. Susitikimas su Kauno akademine ir miesto visuomene.

Vasario 6 d. (šeštadienis), Utena/ Vilnius.

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia, Aušros g. 78 13 val. Susitikimas su tikinčiaisiais ir miesto visuomene.

Vilniaus Bernardinų bažnyčia, Maironio g. 10 18 val. Susitikimas su Vilniaus jaunimu po šv. Mišių.

Vasario 7 d. (sekmadienis), Vilnius.

Vilniaus Šv. Jono bendruomenė - Joanitų vienuolynas, Antakalnio g. 27 14 val. Susitikimas su Vilniaus arkivyskupijos kunigais, tikinčiaisiais, akademine ir miesto visuomene.

Vilnius, Tikėjimo žodžio bendruomenė, Gilužio g. 15 (Pilaitė) 17 val. Susitikimas su Tikėjimo žodžio bendruomene.

Vasario 8 d. (pirmadienis), Vilnius.

Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20 13 val. Susitikimas su akademine bendruomene.

Vilniaus pedagoginis universitetas. Centrinių rūmų aktų salė. Studentų g. 39 17 val. Vilnius, Susitikimas su akademine bendruomene.

Norėdami komentuoti turite prisijungti.
Spauskite mygtuką „VISI KOMENTARAI“ ir reikškite savo nuomonę.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.
„Nauja diena“: kodėl A. Širinskienė R. Karbauskį išmainė į R. Žemaitaitį?