Ką daryti, jei jūsų pinigai - Ūkio banke (atnaujinta, papildyta)

Šešias kalendorines dienas - kol bus vertinama banko būklė - nebus galima atlikti finansinių operacijų Ūkio banke.

Daugiau nuotraukų (1)

Aurimas Abišala

Feb 15, 2013, 12:42 PM, atnaujinta Mar 11, 2018, 8:47 PM

Kol laikinojo administratoriaus darbas nebus baigtas, klientai negalės nei atsiimti grynųjų pinigų iš banko kortelių, nei jomis atsiskaityti parduotuvėse už prekes ar paslaugas.

Taip pat neveiks ir Ūkio banko filialai ir skyriai. Užtat veiklą tęs antrinės Ūkio banko įmonės - Ūkio banko lizingas ir Ūkio banko draudimas „Bonum publicum“.

Elektroninės bankininkystės klientai galės prisijungti prie elektroninės bankininkystės ir pasitikrinti savo sąskaitos duomenis, tačiau laikinai jokių pavedimų atlikti nebus galima.

Tiek valdžios atstovai, tiek Lietuvos banko valdyba užtikrino, kad turintys banke indėlių ir lėšų iki 100 tūkst. eurų (maždaug 345 tūkst. litų) savo pinigus atgaus, nes jie yra privalomai draudžiami pagal Europos Sąjungos reikalavimus.

Ūkio banko darbuotojams nuo vasario 13 dienos nereikia atvykti į darbą. Už prastovą ne dėl savo kaltės jie gaus 2/3 savo nuolatinio atlyginimo.

Papildomos informacijos galima ieškoti telefonu 8 800 10 007 (skambinant iš Lietuvos), telefonu +370 37 395 532 (skambinant iš užsienio) ir interneto svetainėse www.ub.lt ir Lietuvos banko svetainėje.

Lietuvos bankų asociacija: Ūkio banko lizingas veikia stabiliai

Ūkio banko veiklos sustabdymas sukėlė sumaištį šalies finansų rinkoje ir privertė sunerimti gyventojus. Jiems abejonių kilo dėl panašiu pavadinimu veikiančios ir Ūkio bankui priklausančios dukterinės įmonės Ūkio banko lizingas veiklos tęstinumo. Ūkio banko veiklos sustabdymas nepaliečia „Ūkio banko lizingo“ veiklos tęstinumo, nes jos yra dvi atskiros finansinės institucijos ir veikia savarankiškai.

„Mūsų žiniomis, lizingo bendrovė neturi finansinių problemų, jos įsipareigojimai klientams, verslo partneriams vykdomi, gyventojams ir toliau įprasta tvarka teikiamos paslaugos“, - teigia Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas.

Pasak jo, įmonės klientai neturėtų jaudintis dėl šiuo metu galiojančių sutarčių ir šiomis dienomis sumokėtų lizingo įmokų. Banko krizė nedaro jokios įtakos ir naujai sudaromoms pirkimo išsimokėtinai sutartims. Visi norintys ir toliau gali naudotis Ūkio banko lizingo paslaugomis – pirkti prekes išsimokėtinai tiek prekybos vietose, tiek internetu ar gauti vartojimo kreditą.

Visi klientai eilines įmokas pagal vartojimo kredito, išperkamosios nuomos ir mokėjimo kortelių su kredito limitu sutartis mokėti gali į Ūkio banko lizingo sąskaitas, esančias kituose šalies bankuose: Swedbank, SEB, DNB, Šiaulių ir Danske. Taip pat įmokos priimamos ir Lietuvos pašto skyriuose, Lietuvos spaudos kioskuose, R-KIOSK parduotuvėse, prekybos centruose „Maxima“, „Perlo“ terminaluose.

Lietuvos banko atsakymai į dažniausiai Ūkio banko klientų užduodamus klausimus

Indėlininkams

Ar mano indėlis Ūkio banke saugus?

Taip, Ūkio banke, kaip ir bet kuriame kitame banke ar kredito unijoje, laikomi indėliai yra apdrausti valstybės. Pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, juridinių ir fizinių asmenų indėliai bei grynieji pinigai (litais, JAV doleriais, eurais ir Europos Sąjungos valstybių narių  bei Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis) sąskaitose iki 345 280 litų (100 000 eurų) yra apdrausti valstybės. Visą draudžiamų indėlių valiutų sąrašą rasite čia (draudžiamų indėlių valiutų sąrašas). 

Ar turėti pinigai banko sąskaitoje (pvz., gautas darbo užmokestis) traktuojami taip pat kaip indėlis ir yra apdrausti valstybės?

Taip, pinigai banko einamojoje sąskaitoje traktuojami kaip indėlis, todėl kliento lėšos yra apdraustos valstybės, anksčiau nurodytomis sąlygomis.

Ar, paskyrus laikinąjį administratorių, turiu kur nors kreiptis, kad neprarasčiau banke laikomų lėšų?

Laikinojo administravimo metu jums niekur nereikia kreiptis ir nieko nereikia daryti. Siekiant apsaugoti banko turtą, pritaikyta poveikio priemonė – laikinai apribota veikla. Todėl, kol nebus išnagrinėtos ir įvertintos banko veiklos atkūrimo galimybės ir būdai, nebus teikiamos jokios finansinės paslaugos (įskaitant lėšų išmokėjimą).

Ar laikinojo administravimo metu ir toliau bus skaičiuojamos palūkanos už indėlius?

Taip, palūkanos bus skaičiuojamos sutartyje su banku numatytomis sąlygomis.

Ar juridinių asmenų sąskaitose buvę pinigai prilyginami indėliams?

Taip, jie traktuojami kaip neterminuotieji indėliai.

Paskolų turėtojams

Turiu Ūkio banko suteiktą paskolą. Ar veiklos apribojimo metu turiu mokėti paskolos įmokas ir palūkanas? Kokiu būdu?

Taip, ir toliau turite mokėti paskolų įmokas ir palūkanas įprastine tvarka, t. y. taip, kaip tai darėte iki veiklos apribojimo. Jums niekas nesikeičia. Visus apmokėjimus, skirtus AB Ūkio bankui, prašome vykdyti į AB Ūkio banko sąskaitą Nr. LT60 7010 0010 0090 8025. Į šią sąskaitą reikia pervesti įmokas už paskolą ir palūkanas pagal įprastinį grafiką pasinaudojant kito banko paslaugomis. Išsamenė informacija interneto svetainėje www.ub.lt

Laikau lėšas einamojoje sąskaitoje Ūkio banke. Iš šios sąskaitos paskolą suteikęs Ūkio bankas kas mėnesį nuskaitydavo paskolos įmokas ir palūkanas. Ar veiklos apribojimo metu lėšos taip pat bus nuskaitomos?

Veiklos apribojimo metu lėšos iš einamosios sąskaitos nebus nurašomos. Jums reikės atlikti mokėjimą per kitą banką. Išsamesni paaiškinimai ir nuorodos bus pateikti Ūkio banko interneto svetainėje.

Jei laikino veiklos apribojimo metu nemokėsiu įmokų, ar bus skaičiuojami delspinigiai?

Taip. Veiklos apribojimas neatleidžia nuo įsipareigojimų bankui nevykdymo. Paskolos įmokos ir palūkanos privalo būti mokamos.

Pasirašiau su Ūkio banku paskolos sutartį ir artimiausiomis dienomis turėjo būti išmokėtos lėšos į mano sąskaitą šiame banke. Ar tai bus padaryta? Ar sutartis tebegalioja?

Lėšų išmokėjimas moratoriumo (veiklos apribojimo) metu yra apribotas, tad jo metu tai nebus padaryta. Sutartis nėra automatiškai nutraukiama, tačiau sutarties įvykdymo galimybės ir aplinkybės bus peržiūrėtos pasibaigus veiklos apribojimui. Apie tolesnius veiksmus, kurių turės imtis klientai, bus informuojama Ūkio banko interneto svetainėje.

Teikiamos paslaugos

Kokios paslaugos bus teikiamos veiklos apribojimo (laikinojo administravimo) metu?

Siekiant įvertinti Ūkio banko būklę ir apsaugoti jo turtą, veiklos apribojimo metu nebus teikiamos visos finansinės paslaugos (įskaitant lėšų išmokėjimą, mokėjimo pavedimus, atsiskaitymą mokėjimo kortelėmis, pinigų išgryninimą bankomatuose ir kt.).

Kada bus atnaujintas banko paslaugų teikimas?

Dėl banko paslaugų teikimo atnaujinimo bus sprendžiama įvertinus banko veiklos atkūrimo galimybes ir būdus, po to, kai bus gauta laikinojo administratoriaus ataskaita. Kai tai įvyks, informacija bus pateikta žiniasklaidos priemonėse, Lietuvos banko ir Ūkio banko interneto svetainėse.

Mokėjimo kortelės ir bankomatai

Ar bus galima veiklos apribojimo metu naudotis banko išduotomis mokėjimo (debeto ir kredito) kortelėmis, bankomatais?

Veiklos apribojimo metu Ūkio banko išduotomis mokėjimo kortelėmis naudotis nebus galima, bankomatai taip pat neveiks. Naujausia informacija apie šias paslaugas bus teikiama Ūkio banko interneto svetainėje (www.ub.lt).

Esu panaudojęs dalį kredito kortelės limito. Kaip veiklos apribojimo metu galiu jį padengti, kad nebūtų skaičiuojamos palūkanos?

Įsiskolinimo sumą galite įmokėti į banko sąskaitą, nurodytą Ūkio banko interneto svetainėje. Ten rasite ir informaciją, kokie turi būti nurodomi rekvizitai. 

Elektroninė bankininkystė

Ar veiklos apribojimo metu veiks banko elektroninė bankininkystės sistema? Ar bus galima atlikti pavedimus?

Veiklos apribojimo metu klientas galės prisijungti prie elektroninės bankininkystės ir pasitikrinti sąskaitos (sąskaitų) duomenis. Tačiau laikinai jokių pavedimų, naudojantis Ūkio banko elektronine bankininkyste, atlikti nebus galima.

Banko akcininkams

Esu smulkusis Ūkio banko akcininkas. Kas nutiks su mano valdytomis akcijomis?

Tai priklausys nuo sprendimų, priimtų remiantis laikinojo administratoriaus pateiktomis išvadomis. Apie priimtus sprendimus informacija bus pateikiama žiniasklaidos priemonėse, Lietuvos banko ir Ūkio banko interneto svetainėse.

Ar veiklos apribojimo metu galėsiu disponuoti Ūkio banko akcijomis ir kada bus atnaujinta prekyba jomis reguliuojamoje rinkoje?

Ūkio banko veiklos apribojimo laikotarpiu prekyba Ūkio banko akcijomis AB NASDAQ OMX Vilnius sustabdyta. Prekybos reguliuojamoje rinkoje atnaujinimas priklausys nuo paskirto laikinojo administratoriaus ir Lietuvos banko sprendimų. Stebėkite AB NASDAQ OMX Vilnius ir laikinojo administratoriaus pranešimus apie prekybą Ūkio banko akcijomis.

Sandorių Ūkio banko vertybiniais popieriais už reguliuojamos rinkos ribų per kitus tarpininkus sudarymo apribojimų teisės aktuose nenumatytaŪkio banko veiklos apribojimo laikotarpiu sustabdyta ir Ūkio banko vertybinių popierių apskaitą ir prekybą vykdančio departamento veikla, todėl klientai, saugantys vertybinius popierius Ūkio banke, laikinai negalės jais disponuoti.

Apie laikinojo administratoriaus sprendimus dėl klientų vertybinių popierių pervedimo kitiems tarpininkams ir galimybės jais disponuoti informacija bus pateikiama Lietuvos banko ir Ūkio banko interneto svetainėse.

Ūkio banko veiklos apribojimo dieną pateikiau pavedimą įsigyti Ūkio banko akcijas.  Ar sandoris galioja ir ar tapsiu banko akcininku? Iki kurios dienos asmenys, pirkę akcijas Vertybinių popierių rinkoje, tapo Ūkio banko akcininkais?

Visi pradėti vykdyti pavedimai reguliuojamoje rinkoje bus užbaigti, t.y. jei iki prekybos Ūkio banko akcijomis sustabdymo jūsų pavedimas buvo pradėtas vykdyti, tai jis bus įvykdytas iki galo teisės aktų nustatyta tvarka ir sandoris bus laikomas sudarytu.

Prekyba vertybiniais popieriais, vertybinių popierių sąskaitos

Naudojuosi Ūkio banko, kaip finansų tarpininko, paslaugomis ir per šį banką esu įsigijęs vertybinių popierių (ne Ūkio banko). Kas nutiks mano vertybiniams popieriams?

Vertybiniai popieriai, saugomi Ūkio banke, bus pervesti į kitų tarpininkų sąskaitas. Klientai galės nuspręsti, ar naudotis šių tarpininkų paslaugomis, ar kreiptis į kitą tarpininką. Išsamesnė informacija apie techninius sprendimus bus skelbiama Ūkio banko interneto svetainėje.

Ar Ūkio banke saugomi anksčiau minėti vertybiniai popieriai saugūs?

Vertybiniai popieriai yra saugūs, jokie išieškojimai, susiję su Ūkio banko įsipareigojimais, negali būti nukreipti į Ūkio bankui nepriklausančius vertybinius popierius.Šiuo atveju aktualus Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Pagal Įstatymą įsipareigojimai investuotojams (grąžintini investuotojo perduoti arba jam priklausantys pinigai ir (arba) vertybiniai popieriai) yra draudžiami.

Taigi, jeigu Ūkio bankas investuotojo vertybinius popierius perleistų ar panaudotų be investuotojo valios (daugeliu atvejų tai galėtų būti nesąžininga veikla, t. y. kliento vertybinių popierių ar pinigų pasisavinimas ir pan.), investuotojas atgautų 100 % investuotos sumos, jei ji neviršijo 3 000 eurų, ir 90 % investuotos sumos, jei ji neviršijo 22 000 eurų sumos (Įstatymo 2 str. 12 d. ir 9 str. 3 d. 5 p.).

Ar anksčiau minėtais vertybiniais popieriais galiu disponuoti: parduoti, pervesti į kito tarpininko sąskaitą ir pan.? Jei ne, kada jais galėsiu disponuoti?

Vertybiniais popieriais nebus galima disponuoti tol, kol jie nebus pervesti į kitų tarpininkų sąskaitas.

Ar galiu disponuoti vertybinių popierių sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis? Ar jos yra draustos valstybės ir kokia draudžiamoji suma?

Vertybinių popierių sąskaitoje esančioms piniginėms lėšoms taikomi tokie patys reikalavimai ir jos draudžiamos taip pat, kaip ir einamosiose sąskaitose esančios piniginės lėšos. Pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą juridinių ir fizinių asmenų indėliai bei grynieji pinigai (litais, JAV doleriais, eurais ir Europos Sąjungos valstybių narių bei Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis) sąskaitose iki 345 280 litų (100 000 eurų) yra apdrausti valstybės. Visą draudžiamų valiutų sąrašą rasite čia.

Piniginės lėšos banko einamojoje sąskaitoje traktuojamos kaip indėlis, todėl kliento lėšos yra draustos anksčiau nurodytomis sąlygomis. Vertybiniai popieriai niekur nedings. Jie bus perkelti į kitų tarpininkų sąskaitas. Tada klientai galės nuspręsti, ar naudotis tarpininko, kuris perėmė sąskaitas, paslaugomis, ar kreiptis į kitą tarpininką. Išsamesnė informacija apie techninius sprendimus bus skelbiama Ūkio banko interneto svetainėje.

Su Ūkio banku esu sudaręs vertybinių popierių atpirkimo (REPO) sutartį, ar apribojus Ūkio banko veiklą sutartis tebegalioja?

Sutartis tebegalioja, tačiau moratoriumo metu operacijos yra apribotos. Jei sandorio pabaigos data yra moratoriumo (veiklos apribojimo) metu, tada sandoris bus užbaigtas po moratoriumo.

Su Ūkio banku sudaryta REPO sutartis nutrūks artimiausiu metu. Ką turėčiau daryti?

Kol nebus atšauktas moratoriumas, daryti nieko nereikia, sutarčiai pasibaigus viskas laikinai ir liks taip, kaip yra, t. y. įkeisti vertybiniai popieriai ir toliau bus įkeisti. Sandoris turėtų būti užbaigtas pasibaigus moratoriumui.

Seifai

Banko seife saugau vertybes. Ar jos saugios? Kada galėsiu jas atsiimti?

Banko seifuose saugomos vertybės yra saugios, jos ir toliau bus saugomos. Jas atsiimti galėsite pasibaigus banko veiklos apribojimui. Išsamesnė informacija apie disponavimą vertybėmis seifuose bus pateikta Ūkio banko interneto svetainėje.

Per Ūkio banką atliekami mokėjimai

Prieš pat laikinojo administratoriaus paskyrimą ir banko veiklos apribojimą atlikau mokėjimo pavedimą į kitą banką? Kaip man sužinoti, ar lėšos pasiekė adresatą?

Pirmiausia reiktų susisiekti su lėšų gavėju. Jei mokėjimas nepasiekė adresato, kreipkitės į Ūkio banką (Ūkio banko interneto svetainėje nurodytais kontaktais).

Prieš pat laikinojo administratoriaus paskyrimą ir banko veiklos apribojimą atlikau mokėjimo pavedimą į kitą sąskaitą tame pačiame banke? Kaip man sužinoti, ar lėšos pasiekė adresatą?

Pasiteirauti dėl mokėjimų įvykdymo galite Ūkio banko interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

Jau po veiklos apribojimo paskelbimo į mano einamąją sąskaitą Ūkio banke buvo pervestos lėšos? Ar šios lėšos bus įskaitytos į mano sąskaitą, ar bus grąžintos siuntėjui?

Pasiteirauti dėl lėšų įskaitymo į sąskaitas ar nurašymo iš jų galite Ūkio banko interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

Turiu tiesioginio debeto sutartį su paslaugų teikėju, pagal kurią kas mėnesį iš mano einamosios sąskaitos nurašoma tam tikra suma. Ar moratoriumo vyks lėšų nurašymas?

Laikinojo administravimo metu tokie nurašymai nebus vykdomi.

Lizingo bendrovės klientams

Esu Ūkio banko lizingo klientas. Ar Ūkio banko veiklos apribojimo metu bendrovė veiks ir ar turiu mokėti įmokas? Kokiu būdu?

Ūkio banko lizingo bendrovei jokie veiklos apribojimai netaikomi. Tad lizingo įmokos ir palūkanos privalo būti mokamos įprasta tvarka. Kaip skelbia bendrovė, klientai eilines įmokas pagal vartojimo kredito, išperkamosios nuomos ir mokėjimo kortelių su kredito limitu sutartis mokėti gali į Ūkio banko lizingo sąskaitas, esančias šiuose bankuose:

Swedbank, AB LT78 7300 0100 3974 9931

AB SEB bankas, LT78 7044 0600 0510 1767

AB DnB bankas, LT92 4010 0425 0002 2600

AB Šiaulių bankas, LT64 7180 0000 2046 7006

AB Danske bank, LT26 7400 0161 2662 3810

Mokėti įmokas galima ir kitose įmokų surinkimo vietose: Lietuvos pašto skyriuose, Lietuvos spaudos kioskuose, R-KIOSK parduotuvėse, MAXIMA kasose, „Perlo" terminaluose.

Vadybininkai informaciją fiziniams asmenims teikia tel.: (8-37) 40 94 37, (8-37) 40 91 55, (8-37) 40 72 02, (8-37) 40 02 08.

Valdymo įmonės klientams

Esu valdymo įmonės „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdomų investicinių fondų dalyvis. Ar aš prarasiu savo investuotus pinigus?

Investicinių fondų turtas priklauso šių fondų dalyviams. Jokie išieškojimai, susiję su Ūkio banko įsipareigojimais, negali būti nukreipti į investicinių fondų turtą.

Ar šiuo metu galiu išpirkti valdymo įmonės „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdomų investicinių fondų vienetus?

Valdymo įmonė, siekdama apsaugoti dalyvių interesus, nuo 2013 m. vasario 12 d. sustabdė investicinių fondų vienetų išpirkimą. Investicinių vienetų išpirkimo paraiškos nėra tenkinamos, nėra atsiskaitoma už investicinius vienetus ir akcijas, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki nutarimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.Prašome stebėti valdymo įmonės pranešimus (www.ub.lt)  apie investicinių fondų vienetų išpirkimo atnaujinimą.

Draudimo bendrovės klientams

Esu apsidraudęs Ūkio bankui priklausančioje draudimo bendrovėje „Bonum Publicum“. Ar bendrovė veiks Ūkio banko veiklos apribojimo metu?

Taip, draudimo bendrovė veiks banko veiklos apribojimo metu.

Ar galios sutartys ir draudikas įvykdys įsipareigojimus?

Draudimo bendrovė yra atskiras juridinis asmuo, tad sprendimas sustabdyti Ūkio banko veiklą neapriboja draudimo bendrovės veiklos. Sutartys nėra nutrauktos, draudikas turi vykdyti įsipareigojimus.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.