Kėdainių merui – raginimai ir neparankūs klausimai

Kėdainių rajono mero Sauliaus Grinkevičiaus delsimas teikti rajono biudžeto projektą ir sumanymas beveik tris mėnesius gyventi jo nepatvirtinus, sujudino rajono tarybos narius. Praėjusį trečiadienį septyni tarybos nariai: Adelė Štelmokienė, Viktoras Muntianas, Nijolė Naujokienė, Rimgaudas Rimošaitis, Kęstutis Valionis, Irena Staliorienė ir Algimantas Kižauskas merui įteikė kreipimąsi.

 „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.
 „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Kristina Kasparavičė

Jan 30, 2019, 11:06 AM, atnaujinta Jan 30, 2019, 11:58 AM

Tiesa, po juo buvo pasirašęs ir aštuntas tarybos narys – Albinas Počiulpas, tačiau po kelių valandų jis persigalvojo ir atšaukė savo parašą paaiškindamas, kad tai padaryti nusprendė pritardamas Darbo partijos frakcijos sprendimui.

KREIPIMASIS

Rajono tarybos nariai merui įteikė tokį kreipimąsi:

„Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 26 str. 5 p. „Savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo“ ir 26 str. 7 p. „Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nepervedamos“, rajono savivaldybės biudžetas turi būti patvirtintas iki 2019 metų vasario 21 dienos.

Gerb. mere, Jūsų asmeniniu sprendimu savivaldybės 2019 metų biudžeto svarstymo Taryboje data, paskelbta šių metų kovo 20 d., prieštarauja Biudžeto sandaros įstatymui. Jūsų deklaruotas noras, kad svarstant 2019 metų biudžetą dalyvautų naujai išrinkti Tarybos nariai neturi jokio teisinio pagrindo, nes naujosios Tarybos nariai pagal VRK nustatytą grafiką prisieks tik apie balandžio vidury, o biudžeto svarstymui reikalingi naujos kadencijos tarybos komitetai bus suformuoti tik gegužės viduryje. Tokiu būdu naujai išrinktos Tarybos nariai šių metų kovo 20 d. galės dalyvauti 2019 metų savivaldybės biudžeto svarstyme tik kaip savivaldybės gyventojai. Tuo tarpu jeigu savivaldybės biudžetas nebus priimtas iki šių metų vasario 21 d., bus pažeistas Biudžeto sandaros įstatymas ir visos įstatymo nesilaikymo pasekmės teks naujai išrinktai Tarybai, biudžetinių įstaigų darbuotojams ir savivaldybės gyventojams. Kėdainių savivaldybės, kaip įstatymų pažeidėjos, įvaizdis nepelnytai bus perduotas naujos kadencijos tarybai ir apsunkins savivaldybės vadovų tolimesnę veiklą.

Prašome iki šių metų vasario 4 dienos paskelbti 2019 metų biudžeto projektą Kėdainių bendruomenės svarstymui ir organizuoti 2019 metų biudžeto priėmimą iki šių metų vasario 21 d. Nepaskelbus 2019 metų biudžeto projekto viešam svarstymui iki vasario 4 d. būsime priversti kreiptis į LRV atstovą Kauno apskrityje, LR finansų ministrą, LRV kanclerį dėl galimo įstatymo pažeidimo Kėdainių rajono savivaldybėje.“

Nori užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų

Paklausta, kodėl nusprendė kreiptis į merą ir paragino jį anksčiau svarstyti ir tvirtinti biudžeto projektą nei jis suplanavo, rajono tarybos narė Adelė Štelmokienė paaiškino: „Mano kaip tarybos narės pareiga užtikrinti, kad rajonas funkcionuotų, žmonės gautų atlyginimus, o reikalingi darbai būtų nedelsiant vykdomi. Todėl ir kreipiuosi kartu su kolegomis į merą, todėl ir reikalaujame sušaukti neeilinį posėdį ar net daugiau tokių, kad būtų kuo skubiau priimtas biudžetas.

Mes, tarybos nariai, šiuo atveju turime veikti kaip saugiklis, jeigu bus pažeisti įstatymai.“

Jai antrino ir tarybos narė Irena Staliorienė, tikindama, jog ir yra renkama žmonių tam, kad siektų, jog įstatymai galiotų ir valdžiai, ne tik eiliniam žmogui.

Biudžeto tvirtinimas – svarbiausias darbas

A. Štelmokienė sako, kad tokia Kėdainių rajono savivaldybėje susiklosčiusi situacija vienareikšmiškai kelia nuostabą ir didžiulį pasipiktinimą: „Biudžeto suplanavimas ir priėmimas yra bene svarbiausias darbas, kurį meras su administracija turi kasmet laiku nuveikti, o taryba – patvirtinti, nes kitu atveju bus paralyžiuotas rajono gyvenimas.

Ir link to sparčiai einama, nes Kėdainių rajono biudžetas turi būti priimtas vėliausiai iki vasario 21 dienos, kitaip prasideda įstatymuose numatytos sankcijos.

Mero Sauliaus Grinkevičiaus ketinimai atidėti biudžeto priėmimą, man, kaip tarybos narei, yra absoliučiai nepriimtini ir, mano nuomone, jie turės skaudžias pasekmes rajono gyventojams: laiku nepriėmus, stabdomas finansavimas iš valstybės, nefinansuojamos ir valstybės deleguotos funkcijos – vadinasi, skaudžiai nukentės mokytojai, medikai, gaisrininkai ir tai pajausime mes, visi kėdainiečiai. Aš jau nekalbu apie tai, kad kol biudžetas nepriimtas, nevykdomi jokie nauji, nors suplanuoti, kėdainiečių laukiami darbai.“

Meras pateikė paaiškinimą

Pats S. Grinkevičius sako, kad biudžeto tvirtinimą atidėjo po rinkimų tam, kad būtų išvengta situacijos, kai viena valdžia skirsto biudžetą, o kita turi pagal jį gyventi.

Pasak jo, biudžetą tvirtins jau nauja rajono taryba, nors visiems puikiai žinoma, kad ji darbą pradės tik balandžio mėnesį.

I. Staliorienė įsitikinusi, kad laikantis tokios pozicijos akivaizdu, kad biudžetas bus laiku nepatvirtintas.

„Manau, kad tai daroma sąmoningai. Niekaip nepatikėsiu, kad meras taip nesiorientuotų įstatymuose ir biudžeto priėmimo tvarkose.

Jei laukti, kol prisieks naujai išrinkta taryba, tai biudžetą jai tektų tvirtinti tik balandžio mėnesio pabaigoje. Sunku įsivaizduoti tokio veiksmo pasekmes“, – sako I. Staliorienė.

„Jau antrą kadenciją dirbu rajono taryboje ir dar tokių dalykų nėra buvę. Nežinau, kodėl meras sugalvojo taip padaryti, bet, manau, kad taip bandoma nusikratyti atsakomybės.

Jeigu protingai sudarytų biudžetą, tai kur problemos dėl patvirtinimo? Galėjome mes normaliai susirinkti ir patvirtinti.

Juk visos biudžetinės įstaigos turi susidėlioti savo biudžetus ir nelaukdamos pavasario turėtų žinoti, kaip joms toliau reikės dirbti ir gyventi.

Manęs netenkina mero paaiškinimas, kad biudžetą tvirtins nauja taryba.

Nauja taryba pradės dirbti tik balandžio pabaigoje, tai negi tiek laiko lauksime biudžeto tvirtinimo? Toks delsimas – neleistinas, todėl ir kreipėmės į merą ragindami jį biudžeto projektą pristatyti anksčiau.

Kodėl meras delsia tvirtinti biudžetą, sunku pasakyti. Manau, kad jis arba nepasiruošęs, arba trūksta kompetencijos, arba yra paruošęs du biudžeto projektus – vieną tokiu atveju, jei jis liktų meru, kitą – jei neliktų.

Manau, kad jis turi dvejonių, todėl ir nėra ryžtingai nusiteikęs“, – sako rajono tarybos narys Algimantas Kižauskas.

A. Štelmokienė: „Mero argumentai neatrodo rimti“

A. Štelmokienė mano, kad mero argumentai dėl to, kad biudžetą turėtų priimti nauja rajono taryba, neatrodo rimti ir įtikinantys.

„Mes, tarybos nariai, vis dar esame išrinkti ir turime savo darbus dirbti laiku ir iki kadencijos pabaigos. Mumis gyventojai pasitikėjo ir meras čia negali trukdyti mums atlikti savo pareigų.

Galų gale, jeigu naujajai tarybai kažkas nepatiks, visuomet galimos biudžeto pataisos.

Manęs sunerimę kėdainiečiai klausia – kodėl meras S. Grinkevičius nusprendė taip neatsakingai elgtis? Pamąstymų labai daug ir įvairių – bet tai tikriausiai galimai gali būti susiję su mero noru artėjant rinkimams išvengti aiškinimosi prieš visuomenę dėl suplanuotų, bet neįvykdytų darbų. Nes priimant biudžetą matosi, kokios lėšos grąžinamos atgal į biudžetą, neįvykdžius laiku darbo, pasimato ir kiti valdymo trūkumai.

O kas nori būti kritikuojamas prieš rinkimus?

Bet nejaugi kritikos baimė yra rimta priežastis vesti rajoną į chaosą?“ – klausia A. Štelmokienė.

R. Rimošaitis: „Nereikia apgaudinėti gyventojų“

„Mes galime sakyti, ką norime, bet įstatymų privalome laikytis. Tuo labiau savo sprendimais neturime teisės trukdyti įstaigoms normaliai dirbti.

Nereikia apgaudinėti gyventojų. Jie visada turėjo ir turi galimybę išsakyti savo nuomonę, taip pat ir dėl biudžeto.

Kuo vėliau bus pateiktas svarstyti biudžeto projektas, tuo mažiau laiko liks jo svarstymui. Tuomet atsiras didelė galimybė manipuliuoti laiku – tvirtinti biudžetą skubos tvarka. Kas gali paneigti, kad to ir siekiama?

Bet kuriuo atveju visus darbus turime atlikti laiku“, – įsitikinęs R. Rimošaitis.

Pasak A. Štelmokienės, ne tik biudžeto priėmimas metų pradžioje yra svarbus: „Rajonas laukia ir daug kitų svarbių sprendimų, o mes, gyventojų išrinkti tarybos nariai, negalime vykdyti savo esminių funkcijų ir priimti rajonui svarbių sprendimų. Dėl to tikrai nesmagu, ypač matant, kokiu dažnumu dirba kitų rajonų tarybos.“

A. Kižauskas priduria, kad neorganizuodamas rajono tarybos posėdžio beveik tris mėnesius meras suvaržė ir tarybos narių teises, juolab kad net nepatvirtinti rajono tarybos narių gyventojų priėmimo grafikai.

„Tai kodėl tuomet renkama taryba, jei ji iki kadencijos pabaigos negali atlikti savo funkcijų?

Beje, mes ir iš valdančiosios daugumos pasitraukėme iš karto, nes nesutarėme su meru dėl pagrindinių nuostatų. Jis jau tada nesilaikė įsipareigojimų, panašu, kad nesilaiko jų ir toliau, tik jau kituose dalykuose“, – sako A. Kižauskas.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.