Teisėjų susirinkime pristatyti 2022 metų Kauno apylinkės teismo veiklos rezultatai

Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis praėjusią savaitę įvykusiame Kauno apylinkės teismo teisėjų susirinkime pristatė teismo 2022 metų darbo apžvalgą: įgyvendintas teismo vidinio administravimo priemones, statistinius bylų nagrinėjimo, darbo krūvio, darbo užmokesčio bei skatinimo priemonių ir apmokėjimo už papildomą darbą, personalo atrankų bei kaitos rodiklius.

 Teisėjų susirinkime pristatyti 2022 metų Kauno apylinkės teismo veiklos rezultatai. <br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Teisėjų susirinkime pristatyti 2022 metų Kauno apylinkės teismo veiklos rezultatai. <br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Kauno apylinkės teismo pirmininkas A. Purvainis <br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Kauno apylinkės teismo pirmininkas A. Purvainis <br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Kauno apylinkės teismo teisėjai.<br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Kauno apylinkės teismo teisėjai.<br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja V. Motiejūnienė. <br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja V. Motiejūnienė. <br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Kauno apylinkės teismo pirmininkas A. Purvainis 
 Kauno apylinkės teismo pirmininkas A. Purvainis 
 Teisėjų susirinkime pristatyti 2022 metų Kauno apylinkės teismo veiklos rezultatai. <br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Teisėjų susirinkime pristatyti 2022 metų Kauno apylinkės teismo veiklos rezultatai. <br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Registracijos į Kauno apylinkės teismo teisėjų susirinkimą akimirka. <br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
 Registracijos į Kauno apylinkės teismo teisėjų susirinkimą akimirka. <br> Kauno apylinkės teismo nuotr. 
Daugiau nuotraukų (7)

Indrė Cvilikaitė, Kauno apylinkės teismo teisėjo vyresnioji padėjėja

Feb 27, 2023, 12:47 PM, atnaujinta Feb 27, 2023, 1:00 PM

Susirinkusiuosius teismo vadovas pakvietė tylos minute pagerbti buvusią Kauno apylinkės teismo teisėją Vidutę Liubševičiūtę, kuriai, susirinkimo dieną suėjus 65-iariems metams, turėjo pasibaigti jos, kaip teisėjos, įgaliojimų laikas ir su ja teismo kolektyvas būtų garbingai atsisveikinęs, jei jos gyvenimo kelias nebūtų nutrukęs. Teisėjos gyvybė užgeso 2022 m. liepos 8 d., pralaimėjus kovą su sunkia liga, todėl teisėjai pagerbė šviesų jos atminimą.

Pradėdamas susirinkimą ir kreipdamasis į susirinkusius teisėjus, teismo pirmininkas A. Purvainis pažymėjo, kad praėję metai parodė, jog kasmet didėjant neužpildytų teisėjų etatų skaičiui teisme ir mažėjant pretendentų į teisėjus skaičiui, vis aktualesnė bei sunkiau sprendžiama tampa tolygaus, racionalaus teisėjų darbo krūvio užtikrinimo problema.

Nors įgyvendinus organizacines priemones, pakankamai greitai buvo pasiruošta vykdyti teisingumą Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą ir dėl to padidėjusios grėsmės suvokimo lygio kontekste, tačiau štai kitas iššūkis – energijos išteklių kainų šuolis ir padidėjusi infliacija šalyje, ženkliai padidino teismo ūkines išlaidas ir dar labiau išryškino nepakankamo finansavimo problemą.

„Didelė darbuotojų kaita, nuolat didėjantis teisėjų trūkumas ir menkos finansinės paskatos naujiems teisėjams bei kitiems darbuotojams ateiti į teismų sistemą yra jau kelerius metus besitęsiantis iššūkis“, – pažymėjo teismo vadovas.

„Nepaisant to, teismo kolektyvui pavyko įveikti papildomai tenkantį darbo krūvį dėl vis didėjančio neužpildytų teisėjų ir kitų darbuotojų etatų skaičiaus, dėl ko teismo darbas 2022 metais nesustojo ir nesutriko. Tam padėjo teisme įgyvendintos finansinės ir nefinansinės motyvavimo priemonės, taip pat priemonės darbo krūvio tolygumui užtikrinti.

Šiomis priemonėmis ir visų teisėjų ir teismo kolektyvo darbo indėliu, pavyko sutelkti ir svarbiausia išlaikyti visus metus kolektyvo dėmesį į teismo užsibrėžtus tikslus ir jiems pasiekti numatytas priemones, todėl pastarųjų metų darbo rezultatai yra labai geri, už ką jums esu dėkingas ir džiaugiuosi“, – apibendrindamas situaciją ir dėkodamas teisėjams už jų indėlį, pažymėjo teismo pirmininkas, linkėdamas ne mažiau rezultatyvių metų bei sveikatos ir ištvermės tęsiant darbus 2023-aisiais.

Susirinkime taip pat dalyvavo ir Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkės teismų, o tarp jų ir Kauno apylinkės teismo, administracinę veiklos priežiūrą vykdančio Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas, kuris taip pat pasidalino savo įžvalgomis: „nepaisant susidariusios situacijos dėl padidėjusio darbo krūvio, Kauno apylinkės teismo teisėjų proceso kokybė išlieka labai aukšta, lyginant ją su kitais veiklos teritorijos teismais, todėl už tai Jums visiems dėkoju ir džiaugiuosi“, – pažymėjo M. Bartninkas, ir patikino, jog teigiamų rezultatų davusios priemonės, skirtos optimizuoti darbo krūvio tolygumą tarp Kauno apygardos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų bus vykdomos ir toliau.

Įgyvendinamos priemonės darbo krūviui optimizuoti

Aptardamas išaugusio darbo krūvio problemą, susidariusią dėl trūkstamo dirbančių teisėjų skaičiaus, teismo vadovas pažymėjo, jog kiekvienais metais, naudojant vidinio administravimo priemones, vyksta krūvio vienodinimas tarp Kauno apylinkės teismo atskirų rūmų: konstatavus esminį darbo krūvio skirtumą ir siekiant jį suvienodinti, per 2022 metus iš didžiausią darbo krūvį turinčių Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų, 290 civilinių bylų buvo perduota kitiems teismo rūmams, iš kurių santykinai didžiausia dalis teko mažiausią darbo krūvį turintiems Jonavos rūmams – perduota 150 bylų, Kėdainių rūmams perduota 90 bylų, o Kaišiadorių rūmams 50 bylų.

Taip pat be vidinio administravimo priemonių buvo pasitelktos ir išorinio administravimo priemonės. Dalį Kauno apylinkės teisme nagrinėjamų civilinių bylų – 1200 – Kauno apygardos teismo pirmininko nutartimi buvo nuspręsta perduoti kitiems šio teismo veiklos teritorijoje esantiems apylinkės teismams.

Įgyvendinant šią nutartį Kauno apylinkės teismo pirmininko nutartimi buvo proporcingai perduota iš didžiausią darbo krūvį turinčio teismo rūmų – Kauno rūmų – į mažesnius darbo krūvius turinčius teismus – 660 civilinių bylų perduota į Marijampolės apylinkės teismą, o 540 bylų – į Alytaus apylinkės teismą.

gyvendinus kompleksines priemones buvo sumažintas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjų darbo krūvis ir padidintas mažiausią darbo krūvį turėjusių Jonavos bei kitų rūmų teisėjų krūvis, dėl ko darbo krūvio skirtumai tarp atskirų Kauno apylinkės teismo rūmų per pastaruosius ketverius metus buvo mažiausi.

Darbo krūvis – vienas didžiausių

Kauno apylinkės teismo darbo krūvis išlieka vienas didžiausių tarp visų Lietuvos teismų.

Aptariant praėjusių metų teismo darbo krūvį pažymėta, jog 2022 m. Kauno apylinkės teismo darbo krūvis (35,72) buvo didesnis nei Lietuvos apylinkių teismų darbo krūvio vidurkis (33,75) ir buvo trečias pagal dydį lyginant su kitais apylinkių teismais.

Nacionalinės teismų administracijos pateiktais duomenimis, didžiausiais darbo krūvis buvo Telšių apylinkės teisme – 36,85, toliau sekė Vilniaus regiono apylinkės teismas – 36,73, o Utenos (29,99), Plungės (29,81) bei Klaipėdos apylinių teismuose nustatytas mažiausias darbo krūvis.

„Toks netolygus darbo krūvis yra problema, kurią galėtų spręsti optimalaus teisėjo darbo krūvio apskaičiavimas, tačiau šiai dienai, tam nėra nei sąlygų, nei prielaidų joms atsirasti – dėl per mažo teisėjų skaičiaus ir savarankiško teismingumo kai kuriuose teismų rūmuose specializacija yra neįmanoma“, – aptardamas galimus problemos sprendimo būdus akcentavo A. Purvainis.

Teismo pirmininkas pažymėjo, kad nors Kauno apylinkės teismo darbo krūvis išlieka vienas didžiausių, lyginant jį su kitais Lietuvos teismais, tačiau taikytos vidinio ir išorinio administravimo priemonės padėjo ne tik sumažinti darbo krūvį Kauno apylinkės teisme, bet ir suvienodinti jį tarp teismo rūmų.

Ir nors 0,98 proc. padaugėjo bylų, kurios išnagrinėjamos per laikotarpį nuo 6 iki 12 mėnesių ir 0,37 proc. išaugo bylų, kurios išnagrinėjamos ilgiau nei per 12 mėnesių, skaičius, tačiau tą iš esmės lėmė teisėjų trūkumas, dėl ko kiekvienam dirbančiam teisėjui teko daugiau bylų, o taip pat ir bylų sudėtingumas.

Vis tik įgyvendintos priemonės sudarė pakankamas prielaidas vis spartesniam bylų, pirmiausia civilinių bylų, nagrinėjimui, nes nebaigtų nagrinėti civilinių bylų likutis sumažėjo.

Pirmininkas pažymėjo, kad einamaisiais metais bus imamasi priemonių, jog būtų kiek įmanoma labiau paspartintas baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ir kad bendras bylų nagrinėjimo tempas nemažėtų.

Pagrindinė personalo dinamikos priežastis – didelis darbo krūvis

Teismo pirmininkas, aptardamas valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų bei atrankų organizavimą, pažymėjo, jog vis dar išlieka aktuali problema dėl kandidatų, siūlomoms pozicijoms užimti, trūkumo. Dėl šios priežasties neretai paskelbtos atrankos bei konkursai neįvyksta, todėl operatyviai užpildyti trūkstamus pareigybių etatus, ne visuomet įmanoma.

Tačiau darbuotojų trūkumą lemia ir tai, kad priimti nauji darbuotojai nusprendžia nutraukti darbinius santykius su Kauno apylinkės teismu dėl dviejų pagrindinių priežasčių – nekonkurencingo atlyginimo ir didelio darbo krūvio. Tai neigiamai veikia darbuotojų motyvaciją bei mikroklimato kokybę.

2022 m. Kauno apygardos teismas atliko teismo organizacinės kultūros ir psichologinio mikroklimato tyrimą. Vertinant šio tyrimo rezultatus jie akivaizdžiai parodė, jog didžioji Kauno apylinkės teismo dalis darbuotojų gerai jaučiasi atlikdami savo darbą (78 proc.), visuomet gali pabendrauti su kolegomis ir sulaukti jų pagalbos, jeigu prireiktų (85–86 proc.), darbuotojus tenkina fizinė darbo aplinka (67 proc.), o reikalinga informacija yra gaunama išsami ir pateikiama laiku (69 proc.). Beveik du trečdaliai respondentų (58 proc.) savo atsakymuose tiesiog nurodė, kad darbe vyrauja gera psichologinė atmosfera (Kauno apylinkės teismo metinė darbo apžvalga 2022).

Analizuodamas šią situaciją, teismo pirmininkas pažymėjo, kad „teismo darbuotojai, visose be išimties darbuotojų grandyse, net ir esant dideliam darbo krūviui ir nepakankamam teismo finansavimui, yra pakankamai motyvuoti, nusiteikę optimistiškai, kas leidžia Kauno apylinkės teismui efektyviai veikti ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Nepaisant to, darbuotojų motyvacijai palaikyti ir stengiantis ją padidinti nuolat skiriamas didelis dėmesys, kas sudaro galimybę tiek darbuotojams, tiek ir pačiam teismui, kaip institucijai, progresuoti, o darbuotojų psichologinei savijautai darbe nuolat gerėti“, – ir atkreipė dėmesį, kad vidutiniškai vienam Kauno apylinkės teismo darbuotojui skatinti, laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo skirta apie 2167 eurų. Lyginant su kitais Lietuvos teismais Kauno apylinkės teismas užima 7 vietą iš 22.

Per daugiau nei vienerių metų laikotarpį finansinėms skatinimo priemonėms, priemokoms už padidėjusį darbo krūvį teismas iš dėl neužpildytų teisėjų, kitų darbuotojų etatų sutaupytų lėšų iš viso skyrė apie 414000 eurų, be to 60 darbuotojų paskatinti nefinansinėmis priemonėmis – padėkomis, vardinėmis dovanomis, jiems suteiktos papildomos poilsio dienomis. Už padidėjusį darbo krūvį teisėjams buvo išmokėta 69 791,79 eurų, tačiau anot teismo pirmininko „teisėjo atlyginimas neturi priklausyti nuo jo darbo rezultatų (išnagrinėtų bylų), nes gali būti diferencijuojamas tik pagal iš anksto žinomus kriterijus, nesusijusius su teisingumo vykdymu, todėl esamas reguliavimas, suteikiantis galimybę išmokėti priemoką už padidėjusį darbo krūvį teisėjams, turi aiškių galimo prieštaravimo Konstitucijai požymių“.

Susirinkimo pabaigoje teismo vadovas pažymėjo, kad „2022 m. rezultatai parodė, jog dėmesys darbuotojams, Kauno apylinkės teismo bendruomenės susitelkimas ir nuoseklus bei kryptingas darbas, net ir esant nepakankamam teismo finansavimui bei personalo trūkumui, leido įveikti iššūkius, pasiekti užsibrėžtus tikslus ir gerus rezultatus. Einamaisiais metais bus siekiama didinti teismo veiklos efektyvumą, taip pat skirti dėmesį darbo krūvio tolygumui užtikrinti, darbuotojų motyvacijos skatinimui ir darbo aplinkos gerinimui ieškant galimybių taikyti finansines skatinimo priemones, kas padėtų siekti karjeros Kauno apylinkės teisme ir didintų visuomenės pasitikėjimą teismu.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.