Brandos egzaminų blizgesys – ne vien aukščiausiuose baluose

Geriausi gimnazistai triumfuoja gavę šimtuką ar kelis, o prasčiau besimokę džiaugiasi, kad apskritai išlaikė egzaminus. Panevėžio krašte ir šią vasarą po nelengvų nuotolinio mokymo metų sudėtinga skaičiuoti abiturientų rezultatus, bet, atrodo, niekas labai karčių ašarų nelieja.

Po paskutinio skambučio abiturientai vėl mokėsi ir laikė egzaminus – tai buvo sudėtingiausias jų mokyklinių metų etapas.<br>A.Švelnos nuotr.
Po paskutinio skambučio abiturientai vėl mokėsi ir laikė egzaminus – tai buvo sudėtingiausias jų mokyklinių metų etapas.<br>A.Švelnos nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Zina Paškevičienė, „Panevėžio kraštas“, www.panskliautas.lt

Aug 4, 2021, 5:05 PM

Koją pakišo anglų kalba

Panevėžiečiai gimnazistai visus valstybinius brandos egzaminus šiemet laikė geriau negu pernai, egzaminų rezultatai viršijo šalies vidurkį, nors gauta mažiau šimtukų – tik 61 (pernai buvo 106).

Užtat Panevėžys pirmą kartą turi rekordininką – Juozo Balčikonio gimnazijos abiturientą Simoną Melaiką. Jo lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, anglų kalbos, matematikos, fizikos, chemijos žinios įvertintos 6 šimtukais.

Tos pačios gimnazijos abiturientė Nerija Remeikaitė gavo 3 šimtukus – už matematikos, biologijos ir anglų kalbos egzaminus.

Mieste 10 abiturientų gavo 2 ir daugiau šimtukų: 7 iš Juozo Balčikonio, 3 – iš Kazimiero Paltaroko gimnazijų.

Absoliutūs lyderiai yra Juozo Balčikonio gimnazijos abiturientai, jie susižėrė 47 šimtukus.

„Šiemet šimtukų mažiau, nes koją pakišo anglų kalba. Pernai už anglų kalbos egzaminą turėjome 76 šimtukus, o šiemet tik 24. Kitų dalykų rezultatai panašūs. Šiemet informacinių technologijų žinios įvertintos 9 šimtukais, o pernai – 7. Tik labai nesidžiaugiame, nes egzamino vidurkis šiemet mažesnis negu šalies“, – sakė miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Minolė Petronytė-Kairienė.

Paklausta, kodėl anglų kalbos rezultatai prastesni, specialistė atsakė, kad gimnazistams sunkiau sekėsi išgirsti tekstą – įrašas buvęs labai prastas. Tuo viešai po egzamino piktinosi visos šalies abiturientai.

Net 16 šimtukų už anglų kalbos egzaminą liko Juozo Balčikonio gimnazijoje, 4 – 5-ojoje, 3 – Kazimiero Paltaroko, 1 – Juozo Miltinio gimnazijose.

Gerai moka rusų kalbą

Pernai daug moksleivių neišlaikė arba prasčiau išlaikė matematikos egzaminą, o šiemet šio egzamino taškų vidurkis 6 balais aukštesnis.

Pasak M.Petronytės-Kairienės, pastaruosius ketverius metus gimnazistai gerai laiko rusų kalbos egzaminą, šiemet jį laikė 29 abiturientai ir gavo 2 šimtukus.

Iš 775 panevėžiečių abiturientų per anglų kalbos egzaminą susikirto 20 gimnazistų. Iš 770 lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikiusių pasidavė net 67.

Matematikos egzaminą laikė 665 abiturientai, net 84 iš jų neišlaikė.

335 panevėžiečiai apsisprendė įrodyti, kad moka istoriją, bet 6 suklupo. Biologijos egzaminą laikyti ryžosi 290, iš jų 16-ai nepavyko.

22 gimnazistai iš 120 neišlaikė informacinių technologijų žinių patikrinimo.

Fizikos egzamino neišlaikė vienas iš 107 abiturientų. Vienas susikirto ir per geografijos egzaminą iš 82 laikiusių.

Geriausius pasiima miestas

Panevėžio rajone tik 2 abiturientai gavo šimtukus, pernai jų buvo 6.

Aukščiausią įvertinimą už lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą gavo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos abiturientas Irmantas Brazauskas, o Velžio gimnazijos gimnazistas Jokūbas Speičys – už informacinių technologijų egzaminą.

Nuo pačių geriausių neatsiliko J.Speičio bendraklasis Titas Chimičius – 5 egzaminai įvertinti daugiau nei 90 balų.

Egzaminus Panevėžio rajone laikė 154 abiturientai. Daugiausia rinkosi anglų, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, istorijos egzaminus.

Rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Rimkus buvo linkęs skaičiuoti ne šimtukus, o egzaminų vidurkius, nes jie daug kur lenkia šalies egzaminų vidurkį.

Vedėjas paaiškino, kad geografijos egzaminą laikiusių Smilgių, Krekenavos Mykolo Antanaičio, Raguvos, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijų moksleivių egzamino vidurkis yra aukštesnis už šalies vidurkį – 45 balus. Arba anglų kalbos egzamino vidurkis Velžio ir Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijose didesnis už šalies 65 balus.

Rajone geresni vidurkiai nei šalies yra ir lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos egzaminų.

Iš 12 laikiusiųjų fizikos egzaminą 2 gimnazistai jo neišlaikė.

K.Rimkus priminė, kad geriausiai įvertinti rajone gyvenantys gimnazistai mokėsi Panevėžio gimnazijose. Štai Juozo Balčikonio gimnaziją lanko bene 100 vaikų iš rajono, bet balus pelno miestui, todėl toks kontrastas.

Nereikia nurašyti ir kitų

Šiemet 7 Pasvalio rajono šimtukus susižėrė vien Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos gimnazistai. Pernai pasvaliečiai gavo 19 šimtukų, daugiausia už anglų kalbos egzaminą.

Petro Vileišio gimnazijos abiturientai Kristupas Jakubonis, Martynas Mažuolis ir Martynas Racikevičius gavo po 2 šimtukus už matematikos ir informacinių technologijų egzaminus. Vienas šimtukas gautas už anglų kalbos egzaminą.

Gimnazijos direktorius Viktoras Rimša sakė, kad pasirinkusieji informacinių technologijų egzaminą laikė jį puikiai.

„Egzaminą laikė 12 mokinių, gauti net 3 šimtukai. Sunkiau sekėsi anglų kalbos egzaminas. Sunku spręsti, kodėl suprastėjo anglų kalbos vertinimas. Gal užduotys buvo sunkesnės? Kiti rezultatai irgi neblogi, štai už biologiją 6 mokiniai gavo daugiau nei 90 balų“, – neslėpė džiaugsmo gimnazijos direktorius.

Pašnekovas neneigė, kad šimtukas yra blizgesys, tačiau tikino, kad nereikia nurašyti ir kitų aukštus balus gavusių mokinių.

Pritrūko vos kelių balų

„Matyt, nuotolinis mokymasis padarė savo darbą. Pusantrų metų vaikai mokėsi nuotoliniu būdu. Net keliems gimnazistams iki šimtuko pritrūko vos kelių balų“, – aiškino rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gvidas Vilys ir pridėjo, kad nepasakytų, jog šiemet rezultatai prastesni, juk pernai labai daug kas neišlaikė matematikos egzamino.

Šimtukai buvo tikėti, nes 3 vaikinai labai gerai mokėsi, dalyvavo olimpiadose.

Viena gimnazistė išėjo iš matematikos egzamino labai greit: vietoj 3 valandų jai pakako 40 minučių susidoroti su užduotimis.

G.Vilys apgailestavo, kad 37 abiturientai egzaminų neišlaikė. Daugiausia – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos. Chemijos, informacinių technologijų, geografijos egzaminai visiems buvo sėkmingi, nes nemokantieji šių dalykų galėjo jų ir nesirinkti laikyti.

Pasak G.Vilio, nereikia stebėtis, jei kas nors neišlaiko egzamino. Atsiranda vaikų, į egzaminus žiūrinčių per daug optimistiškai, o gal per nuotolinį mokymą pedagogai jų nesukontroliavo.

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje ryškėja matematikos mokymo problemos. Ne pirmi metai dalis abiturientų neatvyksta laikyti egzamino, dalis neišlaiko. Pasak G.Vilio, pribrendo laikas tą problemą spręsti kompleksiškai.

Matematika jau geriau

Biržų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius sakė, kad šiemet visi 10 šimtukų užderėjo „Saulės“ gimnazijoje. Pernai buvo gautas 21.

Trys šimtukai – už matematikos, trys už anglų, du už informacinių technologijų, du už lietuvių kalbos ir literatūros egzaminus.

„Saulės“ gimnazijos dvyliktokas Matas Šamšonas gavo 3 šimtukus: už anglų, matematikos ir informacinių technologijų egzaminus.

Tos pačios gimnazijos gimnazistas Mantas Vėjelis gavo 2 šimtukus – už informacinių technologijų ir matematikos egzaminus.

Pasak vedėjo, šiemet abiturientai geriau laikė matematikos egzaminą. Iš 126 rajono gimnazistų gerai išlaikė114. Anglų kalbos egzaminą laikė 119 „Saulės“ gimnazistų, neišlaikė 2.

21 abiturientas už lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą gavo 86 ir daugiau balų, o 2 merginos – po šimtuką.

Rengiasi dirbti, ne mokytis

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotoja Gintutė Žagarienė sakė, kad už chemijos, biologijos, istorijos, rusų kalbos egzaminus trijų rajono gimnazijų dvyliktokai negavo nė vieno aukščiausio įvertinimo, tačiau visi šiuos egzaminus išlaikė.

Šiemet dvigubai sumažėjo neišlaikiusiųjų matematikos – iš 143 laikiusių matematiką neišlaikė 23 mokiniai. Prastesni anglų kalbos egzamino rezultatai: iš 154 laikiusių neigiamą įvertinimą gavo 2 mokiniai. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino neišlaikė 12 mokinių iš 141.

Palyginti su praėjusiais metais, šiemet geresni balai gauti už lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, informacinių technologijų egzaminus. Po kelerių metų pertraukos už pastarąjį dalyką gauti 2 šimtukai.

Prasčiau egzaminus laikė Biržų technologijos ir verslo mokymo centro dvyliktokai. Anglų kalbos ir lietuvių kalbos egzaminą išlaikė visi, istorijos neišlaikė 1, o iš 7 laikiusių matematiką neišlaikė 2.

„Aukščiausias gimtosios kalbos egzamino įvertinimas tik 34 balai. Gal tai lemia mokyklos specifika – čia rengiami darbininkai, jie ne visada gali susikaupti mokslui“, – sakė E.Januševičius.

Kasmet laidos skirtingos

Rokiškio rajonas džiūgauja – 11 šimtukų, vienu šimtuku daugiau negu pernai.

10 šimtukų gavo Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokiniai: 2 už lietuvių kalbos ir literatūros, 4 už anglų kalbos, 3 už informacinių technologijų, 1 už matematikos egzaminus.

Vieną šimtuką už lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą padovanojo Pandėlio gimnazijos moksleivis.

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleivė Uršulė Tarvydytė gavo 4 šimtukus: taip įvertintos jos anglų kalbos, matematikos, fizikos ir informacinių technologijų žinios.

Pasak savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos Ritos Elmonienės, gimnazistai išlaikė fizikos, istorijos, geografijos egzaminus. Tačiau iš 161 laikiusio lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą neišlaikė 13, matematikos iš 170 neišlaikė 40, informacinių technologijų iš 16 neišlaikė 2, biologijos iš 65 neišlaikė 3, chemijos iš 21 neišlaikė 3.

Anot R.Elmonienės, lyginti abiturientų laidų nereikėtų, nes kasmet jos skirtingos.

„Mes kasmet sulaukiame po 10 šimtukų, galbūt šiemet įdomesnis variantas, kad jie gauti už matematikos, fizikos, informacinių technologijų egzaminus“, – teigė vedėjo pavaduotoja.

Geriausiai laikė istoriją

Savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius informavo, kad jų geriausias rezultatas – 4 gimnazistai gavo po vieną šimtuką už anglų kalbos bei lietuvių kalbos ir literatūros egzaminus.

Taip pasistengė Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos dvyliktokės Ingeborga Jakšytė, Gabija Rušėnaitė, Iveta Miliūnaitė ir Subačiaus gimnazijos atstovė Edita Družaitė.

„Gimtosios kalbos egzamino neišlaikė 7 moksleiviai, tačiau rezultatai šiemet pagal vidurkį vis tiek geresni“, – teigė V.Knizikevičius.

Pasak jo, daugumos egzaminų rezultatų vidurkis yra aukštesnis už šalies egzaminų vidurkį. Pernai itin daug gimnazistų neišlaikė matematikos egzamino, o šiemet – tik 12.

V.Knizikevičius apgailestavo, kad ir anglų kalbos egzaminą gimnazistai laikė prasčiau negu pernai. Tik 2 abiturientai gavo šimtukus, o pernai jų buvo 3 kartus daugiau.

Nemažai abiturientų laikė istorijos egzaminą. Gautų rezultatų vidurkis taip pat aplenkė šalies vidurkį.

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas galėjo džiaugtis savo gimnazijos rezultatais.

„Yra daug mokinių, kurie gavo po 98 ar 99 balus. Kiti rezultatai ne prastesni negu pernai. Nesėkmių nėra labai daug, bet yra. 6 vaikai neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros egzamino ir 6 matematikos egzamino“, – sakė direktorius.

Geriausiai gimnazistai laikė istorijos egzaminą, anglų kalbos egzamino bendras vidurkis taip pat geresnis negu pernai.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.