Jau galima tiesti ranką link paramos – verslui kaime dalins po iki 16 tūkst. eurų

Kaime gyvenantys žmonės jos laukė. Vos tik Žemės ūkio ministerija prakalbo apie tai, kad dalins po 16 tūkst. eurų darbo vietai kaime susikurti, atsirado ne vienas smalsaujantis, kada tai nutiks.  

 Verslui kaime pradėti skiriama po 16 tūkst. eurų.  <br> V.Ščiavinsko nuotr.
 Verslui kaime pradėti skiriama po 16 tūkst. eurų.  <br> V.Ščiavinsko nuotr.
 Verslui kaime pradėti skiriama po 16 tūkst. eurų.  <br> V.Ščiavinsko nuotr.
 Verslui kaime pradėti skiriama po 16 tūkst. eurų.  <br> V.Ščiavinsko nuotr.
Daugiau nuotraukų (2)

Lrytas.lt

Nov 19, 2018, 11:36 AM

Taigi svarstantys apie verslo pradžią jau gali pasinaudoti visiškai nauja ES paramos priemone ir užsitikrinti iki 16 tūkst. eurų finansinę paskatą pradėti veiklą kaime.

Jau nuo pirmadienio iki gruodžio 21 d. bus kviečiama teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

„Jeigu ši programa pasiteisins, o tuo neabejojame ne tik mes, bet ir verslumą skatinanti organizacija „Versli Lietuva“, ateityje jos finansavimui gali būti skirta ir daugiau lėšų. Tikrai kviečiame visus, galvojančius apie naują verslą, pasinaudoti šia puikia finansine galimybe“, – teigia žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.

Šiam paraiškų priėmimui skirta 1,6 mln. Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų.

Parama gali sudaryti labai palankias sąlygas kurtis ir stiprėti būsimam smulkiam ir vidutiniam kaimo verslininkui, nes priemonė skirta ne žemės ūkio verslui. Tai gali būti įvairių gaminių gaminimas – siuvimas, audimas, įvairios paslaugos, pavyzdžiui, kirpyklos, restoranai, pirtys, remonto darbai.

Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ publikuojamos čia:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/dokumentu-formos-1/ukio-ir-verslo-pletra/8704

Galimi paramos gavėjai

Pagal naują 2014-2020 m. KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ parama bus skiriama gyventojams, nevykdžiusiems ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 19 d. iki 2018 m. gegužės 19 d.

Taip pat naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims, registruotiems ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo.

Parama – 16 tūkst. Eur

Didžiausia išmokos suma verslo planui įgyvendinti – 16 tūkst. eurų. Paramos gavėjas turės įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą: atlikti jame numatytas investicijas, sukurti ir bent 3 metus po projekto pabaigimo išlaikyti ne mažiau kaip 1 darbo vietą, taip pat vykdyti pelningą ekonominę veiklą.

Verslo plane suplanuotos išlaidos turės būti būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla ir yra ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis. Nereikalaujama pateikti išlaidų pagrindimo ir patyrimą patvirtinančių dokumentų.

Išmoka bus mokama 2 dalimis: pirmoji išmokos dalis (50 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (50 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Svarbiausias reikalavimas yra sukurti ir išlaikyti bent vieną darbo vietą.

Kaip teikti paraišką?

Norintys kreiptis paramos gali pateikti paramos paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį.

Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai gali būti pateikti ir per ŽŪMIS (jeigu tokia galimybė yra suteikta) asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (juridiniai asmenys paramos paraiškas per ŽŪMIS gali teikti tik per įgaliotą fizinį asmenį).

Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu, el. paštu) pateiktos paramos paraiškos neregistruojamos. Jei paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai teikiami per ŽŪMIS, turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.

Mažinama administracinė našta

Palyginti su paramos administravimo sistema, kai atlyginamos faktiškai patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos, išmokos administravimo modelis yra paprastesnis, mažinantis pareiškėjų ir paramos gavėjų administracinę naštą – supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos.

Verslo plano forma sutrupinta šešis kartus, paraiškos forma – du kartus. Atsisakyta paramos sutarčių. Sprendimą dėl paramos skyrimo priims Nacionalinė mokėjimo agentūra.

Sumažinti reikalavimai išlaidoms. Verslo plano įgyvendinimas finansuojamas, jeigu suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti, yra susijusios su remiama veikla, yra ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis.

Atsisakyta dalies tinkamumo sąlygų. Nereikalaujama paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais pasiekti 2 proc. grynąjį pelningumą (tiesiog reikalaujama veikti pelningai), nereikalaujama pateikti komercinių pasiūlymų tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimui, nereikalaujama pagrįsti skolintų lėšų.

Atsisakyta dalies įsipareigojimų 

Nereikalaujama įsipareigoti drausti paramos lėšomis įgytą turtą, pateikti paskolos sutartis.

Patikslinti atrankos kriterijai.

Pirmumo balai projektui teikiami, jeigu įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti nesezoninę darbo vietą;

jeigu projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje;

jeigu pareiškėjas yra neseniai (ne anksčiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo) iš emigracijos grįžęs asmuo;

jeigu pareiškėjas arba jo sutuoktinis yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą;

jeigu pareiškėjas ilgiau negu 1 metus yra registruotas kaimo vietovėje;

jeigu pareiškėjas yra iki 40 m. arba vyresnis negu 54 m.;

jeigu pareiškėjas – negalią turintis asmuo;

jeigu pareiškėja – moteris.

Projektams taikomi atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur, bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už atitiktį kuriems suteikiami balai.

Privalomas mažiausias balų skaičius – 45. Projektą įvertinus mažiau negu 45 balais, paraiška bus atmetama.

Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:

Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą – suteikiama 15 balų.

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje: 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 15 balų; 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų; 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 5 balai.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus – 15 balų.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal Savivaldybės išduotą pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į subsidiją pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.

Balai suteikiami, jeigu savivaldybės pažyma išduota pareiškėjui (fiziniam asmeniui) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindiniam akcininkui, arba juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilygintam vadovui, arba šių išvardytų asmenų sutuoktiniams) – 15 balų.

Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos: pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų; pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra: iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų; nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai; 54 ir daugiau metų amžiaus – 5 balai.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo – 10 balų.

Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris – 5 balai.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.