Galimybė atnaujinti ir modernizuoti ūkius

Ūkininkai gali pasinaudoti proga modernizuoti savo ūkius ir visą verslą. Tam jie gali pasinaudoti ES parama, skirta didinti konkurencingumą ir pridėtinę vertę. Nuo kovo 1 iki gegužės 2 d. priimamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

„Shutterstock“ asociatyvi nuotr.
„Shutterstock“ asociatyvi nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Lrytas.lt

Mar 15, 2023, 1:58 PM

Numatoma, kad šiais metais gauti paramą ūkių plėtrai bus galima kreiptis ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencines priemones „Labai smulkių ūkių plėtra“, „Smulkių – vidutinių ūkių plėtra“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ir „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“.

Prioritetas – gyvulininkystė

Daugiausia paramos numatyta skirti gyvulininkystės ūkiams, nes šis sektorius laikomas prioritetiniu, kuriančiu daugiausia darbo vietų ir pridėtinės vertės visame žemės ūkyje. Pieninės galvijininkystės sektoriui atiteks 17 180 tūkst. Eur paramos lėšų, mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 17 384,823 tūkst. Eur, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams – 10 000 tūkst. Eur, kitiems augalininkystės sektoriams – 17 180 tūkst. Eur, o lengvatinėms paskoloms skirta 12 003,937 tūkst. Eur paramos lėšų.

Planuojantys siekti paramos turi atsižvelgti ir į kai kuriuose ribojimus: didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 tūkst. Eur; kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola – 500 tūkst. Eur; kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas arba pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM) – 800 tūkst. Eur.

Parama vienam projektui negali viršyti 300 tūkst. Eur, kai teikiama investicinė parama, arba 600 tūkst. Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas arba pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM);

Populiariausia priemonė

Norintys modernizuoti ūkius ir siekiantys paramos turi žinoti, kad paramos paraiška kartu su visais būtinais dokumentais Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos turi būti pateikta užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį.

KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti 2014–2023 metų laikotarpiu skirta bene didžiausia paramos suma – beveik 708 mln. Eur. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas orientuota į žemės ūkio gamybą. Ja aktyviai naudojosi tiek ūkininkai, tiek žemės ūkio įmonės. Žemdirbiai įsigijo naujos technikos, įrangos, technologinių įrengimų, statė gamybinius pastatus ir kt.

Koks paramos intensyvumas

Jis priklausys nuo to, kokiame sektoriuje yra vystoma veikla, kiek šis sektorius prioritetinis ir pan. Kai užsiimama gyvulininkyste, sodininkyste, daržininkyste ir uogininkyste, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams, pateikusiems paramos paraišką 5 metų laikotarpiu po įsikūrimo, pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Vystantiems augalininkystę pareiškėjams finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams ir ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Atskira kategorija – savo derliaus perdirbimas. Šiai veiklai skiriamas ypatingas dėmesys, tad ir paramos intensyvumas gana didelis.

Kai užsiimama prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimu (rūšiavimu, pakavimu, surinkimu ir t. t.), perdirbimu ir tiekimu rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir realizavimu, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus, arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus, perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.

Taip pat pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.

Parama numatyta ir Strateginiame plane

Paramai investicijoms į žemės ūkio valdas lėšos numatytos ir artimiausiems metams, įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą (SP).

Paramai ūkių plėtrai SP suplanuota 346,25 mln. Eur, iš jų lengvatinėms paskoloms – 35 mln. Eur.

Parama ūkių plėtrai bus teikiama pagal SP intervencines priemones „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, „Labai smulkių ūkių plėtra“, „Smulkių – vidutinių ūkių plėtra“ .

Bus remiamas mėšlo ir srutų tvarkymo sistemų įrengimas ir atnaujinimas, biodujų jėgainių įrengimas gyvulininkystės ūkiuose, ūkinių gyvūnų gerovės užtikrinimo technologijų įdiegimas. Numatoma teikti investicinę paramą dotacijos forma, taikant išlaidų kompensavimo būdą, taip pat teikti lengvatines paskolas. Parama galės dengti. iki 65 proc. projekto tinkamų išlaidų, o jaunųjų ūkininkų projektams ir kiaulininkystės sektoriaus ūkių investicijoms į gyvūnų gerovės užtikrinimo technologijas– net iki 80 proc. Planuojama vidutinė paramos suma projektui – 250 tūkst. Eur, paskola – iki 200 tūkst. Eur. Svarbus šios intervencinės priemonės išskirtinumas – planuojama, kad nebus atliekamas atrankos vertinimas (t.y. nebus skiriami prioritetiniai balai). Kadangi visi projektai turės prisidėti prie „žaliųjų“ tikslų, ketinama vertinti tik jų atitiktį tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams.

Kitas prioritetas – jaunieji ūkininkai

Metų pabaigoje planuojama patraukli parama pagrindiniams sektoriams ir jauniesiems ūkininkams, kuriems atsiveria galimybės imtis žemės ūkio.

Spalio – lapkričio mėn. ūkininkaujantieji galės pretenduoti į SP numatytą paramą „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Norinčių gauti paramą ūkių VED turės būti nuo 30 001 Eur, bus remiama žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimas gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose. Parama bus teikiama dotacijos (negrąžintinos paramos) forma, taikomas išlaidų kompensavimo būdas, taip pat teikiama lengvatinė paskola. Parama galės dengti nuo 20 proc. iki 50 proc. projekto išlaidų, jauniesiems ūkininkams, kurie paramos pagal šia priemonę kreipiasi pirmą kartą, – iki 70 proc. Planuojama vidutinė paramos suma projektui sieks 500 tūkst. Eur, paskola – iki 200 tūkst. Eur.

Prioritetą planuojama teikti žemės ūkio produktų perdirbimui, procesų skaitmeninimui, tiksliajai žemdirbystei, jauniesiems ūkininkams, kolektyvinėms investicijoms, ekologiniams ūkiams, atsinaujinantiems ištekliams.

Lapkričio – gruodžio mėn. į intervencinei priemonei „Smulkių – vidutinių ūkių plėtra“ numatytas lėšas galės pretenduoti ūkiai, kurių VED bus nuo 16 001 Eur iki 30 000 Eur. Bus remiama žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimas gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose. Parama bus teikiama dotacijos (negrąžintinos paramos) forma, taikomas išlaidų kompensavimo būdas.

Parama galės dengti nuo 20 proc. iki 65 proc. projekto išlaidų, jauniesiems ūkininkams, kurie paramos pagal šią intervencinę priemonę kreipiasi pirmą kartą, – iki 80 proc. Planuojama vidutinė paramos suma projektui – 200 tūkst. Eur. Prioritetą skiriant papildomus balus numatyta teikti kolektyvinėms investicijoms, jauniesiems ūkininkams, gamybos skaitmeninimui, tiksliajai žemdirbystei, ekologinių ūkių projektams.

Išsamesnė informacija – www.nma.lt

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2023 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.
„Oponentai“: kreivas O. Šurajevo veidrodis – kiek klounų Seime?