Smulkieji ūkininkai kviečiami kreiptis paramos

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) laukia smulkiųjų ūkininkų paraiškų pienininkystei arba kitų žemės ūkio sektorių veikloms vystyti. Šiam paraiškų etapui skirta 16,23 mln. Eur paramos lėšų: pienininkystės sektoriui skirta 5,5 mln. Eur paramos lėšų, kitiems sektoriams – beveik 10,73 mln. Eur paramos lėšų.

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) laukia smulkiųjų ūkininkų paraiškų pienininkystei arba kitų žemės ūkio sektorių veikloms vystyti.<br>„Shutterstock“ nuotr.
Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) laukia smulkiųjų ūkininkų paraiškų pienininkystei arba kitų žemės ūkio sektorių veikloms vystyti.<br>„Shutterstock“ nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Lrytas.lt

May 16, 2023, 2:27 PM

Investavo į smidrų ir gervuogių ūkį

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ teikiama iki 15 000 Eur išmoka labai pasitarnavo Laimučiui Geniui, kuris prieš 6 m. nėrė į ūkininkavimą – pradėjo auginti smidrus, o vėliau įveisė ir gervuogyną. Dabar Lazdijų rajone jis puoselėja 70 arų smidrų ir 50 arų gervuogių.

„Pamatėme, kad sunku dirbti be technikos. Kai atsirado galimybė gauti paramą smulkiam ūkiui, parašėme paraišką ir gavome teigiamą atsakymą. Kaip ir buvome numatę projekte, nusipirkome nedidelį traktorių, kuris tapo didžiuliu mūsų pagalbininku, automobilį su šaldymo įranga. Tai – produkciją atvėsinantis šaldytuvas, pavyzdžiui, gervuogių negali vežti jų neatvėsinus. Dar mums labai reikėjo vandens gręžinio – smidrus reikia intensyviai plauti. Ir dar viena investicija – į smidrų daigus, kuriais praplėtėme smidrų lauką“, – apie paramos panaudojimą pasakojo L.Genys.

Ūkininkas atviravo, kad patiems tai būtų sudėtinga įsigyti, nes investicijų atsiperkamumas būtų ilgas. Smulkiems ūkininkams paranku tai, kad tinkamos finansuoti išlaidos kompensuojamos 100 proc.

Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. pasiekia po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, ir likusi 20 proc. dalis – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Priešingu atveju likusi išmokos dalis nemokama, o išmokėta dalis susigrąžinama.

Svarbu laikytis reikalavimų

Parama pagal KPP veiklos sritį skirta žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, taip pat žemės ūkio produktams (pagamintiems ar išaugintiems valdoje) perdirbti ir tiekti rinkai. O į paramą gali pretenduoti fiziniai asmenys, iki paraiškos pateikimo dienos savo vardu įregistravę valdą ir ūkininko ūkį bei kurie bent paskutiniais metais prieš paraiškos pateikimą deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja ūkinius gyvūnus. Pareiškėjai turi atitikti mažos ar labai mažos įmonės reikalavimus.

Svarbu įsidėmėti, kad reikalavimai pareiškėjui yra skirtingi, priklausomai nuo to, ar paramos kreipiamasi pieninei galvijininkystei, ar kitai žemės ūkio veiklai vykdyti.

Pienininkai, kai jų pateiktame verslo plane planuojama investuoti į pieninės galvijininkystės sektorių, paramos gali kreiptis, jei:

  • valdoje pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius sudaro nuo 3 iki 9;
  • produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED) struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED sudaro daugiau kaip 50 proc. bendro VED.

Kitų žemės ūkio sektorių ūkininkai paramos gali prašyti, kai:

  • įregistruotos valdos dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo dieną yra nuo 4 000 iki 7 999 Eur;
  • produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui, sudaro mažiau kaip 50 proc. bendro VED.

Mišrių ūkių savininkai laikomi tinkamais pareiškėjais, kai ūkio pajamos, įgyvendinus verslo planą, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kai pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

Žinotina, jog vidutinis metinis karvių skaičius ir VED tik pagal pieninių veislių melžiamas karves, VED dydis ir pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui (tai turi atitikti aukščiau paminėtas reikšmes nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki verslo plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigos), VED struktūroje bus nustatomi pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪDC) portale 2023 m. sausio 1 d. pateiktus duomenis. Jei paraiškos vertinimo metu ŽŪDC portale pagal 2023 m. liepos 1 d. duomenis bus nustatytas neatitikimas, parama nebus skiriama.

Atrankos kriterijai – pagal sektorius

Vienas iš svarbių įsipareigojimų – iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos ir jį įgyvendinus atitikti atrankos kriterijus, už kuriuos vertinant paraišką buvo suteikti atrankos balai, todėl labai svarbu, kad pareiškėjai, kurie siekia gauti atrankos balus, įvertintų savo galimybes iki verslo plano pabaigos išlaikyti prisiimtus įsipareigojimus.

Pieninės galvijininkystės paraiškoms taikomi tokie kriterijai: jei numatytos investicijos į melžimo įrangą – skiriama 15 balų; jei bus investuojama į pieno šaldymo įrangą – 20 balų; tiek pat balų suteikiama, jeigu verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus.

Kitų žemės ūkio sektorių paraiškoms numatyti šie kriterijai: jei kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos yra iš jos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – skiriama 15 balų;

jei paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio VED dydis yra mažesnis:

  • nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
  • nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
  • nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
  • nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai;

kai įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio VED yra bent 21 proc. didesnis nei teikiant paramos paraišką, tikrinama įgyvendinus verslo planą:

  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.

Tiek pienininkystės, tiek kitų žemės ūkio sektorių paraiškoms yra taikomi bendri kriterijai: pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų; jei pareiškėjas daugiau nei 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama 15 balų, jeigu iki 2 metų imtinai – 10 balų (su paraiška reikia pateikti dokumentus, kurie patvirtina narystę); jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų (svarbu, kad vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas turi būti deklaruotas ir nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą); jei pareiškėjas nėra gavęs paramos (t. y. dėl jo nėra priimtas sprendimas skirti paramą) pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, skiriama 10 balų.

Norint gauti paramą, privaloma surinkti mažiausiai 25 atrankos balus – nesurinkusios jų paraiškos bus atmestos.

Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, bus sudaromos atskiros pieninės galvijininkystės paraiškų ir kitų žemės ūkio sektorių paraiškų pirmumo eilės.

Kokie svarbiausi įsipareigojimai?

Pabrėžtina, kad tiek pienininkai, tiek kitų žemės ūkio sektorių atstovai iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos turi išlaikyti arba padidinti reikalavimuose nurodytus vidutinį metinį karvių skaičių arba VED – t.y. turi būti ne mažiau kaip 3 karvės ir 4000 Eur VED. Svarbu atkreipti dėmesį, jog parama gali būti neteikiama, jei būtų nustatytas VED ir karvių skaičiaus neatitikimas.

Nemažiau svarbūs ir kiti įsipareigojimai norint gauti išmoką. Būtina visas verslo plane numatytas investicijas ne tik visiškai apmokėti, pristatyti į ūkį, bet ir įregistruoti viešuosiuose registruose (jei registracija privaloma) bei naudoti verslo plane numatytai veiklai vykdyti. Primintina, kad verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu, kai atliktos bei naudojamos verslo plane numatytai veiklai vykdyti visos verslo plane numatytos investicijos, produkcijos standartine verte išreikštas VED padidintas ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, vykdoma pelninga veikla.

Be to, svarbu, kad investicijos verslo plano įgyvendinimo metu būtų naudojamos veikloje. Jei investuojama į kitus sektorius (ne į pieninę galvijininkystę), investicijos privalo būti susijusios su kitu žemės ūkio sektoriumi. Jei vertinant mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą bus nustatyta, kad investicijos nebuvo naudojamos veikloje verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu, tokios investicijos nebus finansuojamos.

Su paraiška pateiktą verslo planą būtina pradėti įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, o pradėjus jį įgyvendinti, apie tai raštu reikia informuoti NMA. Verslo planas vėliausiai turi būti įgyvendintas iki 2024 m. gruodžio 31 d. Įsidėmėtina ir tai, kad pagal nustatytą tvarką turi būti tvarkoma buhalterinė apskaita.

Būtina atkreipti dėmesį, kad papildžius priemonės įgyvendinimo taisykles, netinkamomis finansuoti išlaidomis būtų prekės, kurių kilmės šalis ir (arba) kurios pagamintos Rusijoje, Baltarusijoje, Rusijos aneksuotame Kryme, Moldovos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, taip pat paslaugos bei darbai, atlikti šių šalių paslaugų ar darbų tiekėjų.

NMA ragina nedelsti

NMA ragina nedelsti ir pradėti pildyti paraiškas kuo anksčiau – jos ir kartu teikiami dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos – birželio 30 d. 24 val., vėliau paraiškos nebus priimamos. Paraiškos NMA turi būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS. Kartu teikiami dokumentai turi būti elektroninės formos, t. y. popieriniai dokumentai nuskenuoti PDF formatu.

Pildant paramos paraišką joje turi būti pažymėta, ar paramos kreipiamasi dėl pieninės galvijininkystės, ar dėl kito sektoriaus.

Taip pat visi teikiantys paraiškas smulkieji ūkininkai, kurių pajamos už paslaugas žemės ūkiui sudaro daugiau nei 1 750 Eur, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 55 punkte, turi pateikti ir metinę pajamų deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį.

Daugiau informacijos – interneto puslapyje www.nma.lt ir zum.lrv.lt.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.